Spørgsmål - 5 Ordregiver har modtaget følgende spørgsmål vedr. projektkonkurrencen Albertslund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål - 5 Ordregiver har modtaget følgende spørgsmål vedr. projektkonkurrencen Albertslund"

Transkript

1 Spørgsmål og svar til Konkurrenceprogram for Albertslund Kanalområde by, vand, liv - 5 Spørgsmål - 5 Ordregiver har modtaget følgende spørgsmål vedr. projektkonkurrencen Albertslund kanalområde by, vand, liv. DATO 27. juni 2014 Spørgsmål 5.1 I konkurrenceprogram for Albertslund Kanalområde by, vand, liv dateret maj 2014, er der under pkt. 3.1., delpunkt 1. Renovering af kanalen det regnvandstekniske anlæg, dvs. bolværk mv. skrevet: Restlevetiden af kanalens bolværk er.. hvorfor der lægges op til, at kanalens bolværk generelt skal udskiftes eller renoveres. Derefter henvises til en tilstandsvurdering, der er udført. Det er vores vurdering, at vi ikke ud fra tilstandsvurderingsrapporten kan afgøre, hvor meget af betonbolværket der skal udskiftes / renoveres, da tilstandsvurderingen alene er foretaget ved en udvendig visuel inspektion. Kan Bygherren oplyse, hvor meget af betonbolværket der må forventes udskiftet henholdsvis kan forventes renoveret, om der fx skal budgetteres med en total udskiftning af bolværket i hele kanalens længde inden for projektområdet (med undtagelsen af de forsøgsstrækninger der fornyligt er blevet renoveret)? Vi går ud fra, at al træbolværk skal udskiftes. Svar 5.1 Bygherre forventer først og fremmest en helhedsløsning, og forventer derudover bolværket udskiftet, hvis der er behov for det, -enten pga. helhedsløsningen eller bolværkernes tilstand. 1/5

2 Spørgsmål 5.2 I materialets bilag 7b kanaltværsnit er vist et 4 lerdrænrør nedgravet i bunden af kanalen. Kan bygherre oplyse, hvad den oprindelige funktion af drønrøret var, og om det har en funktion i dag? Svar 5.2 Vi har ikke kendskab til, at drænrøret har en funktion i dag, og formoder at dets tilstedeværelse skyldes tørholdelse i forbindelse med den oprindelige anlæggelse af kanalen, idet denne metode med først at udlægge et drænrør i en våd udgravning, er set før i gamle lærebøger. Spørgsmål 5.3 Er det besluttet hvilket udtryk facaderne på Gårdhavehusene omkring kanalområdet får i forb. m. renoveringen? Af Masterplan Syd fremgår det, at der arbejdes med en række forskellige typer af facadeudtryk, hhv. renovering af eksisterende facader, kebony-træ og cementfiber plader. Der arbejdes også med at isætte ekstra vinduer i facaderne, er det noget, der kommer til at ske ud mod kanalen? Svar 5.3 Der er pt. usikkerhed omkring finansieringen af gårdhavehusene, og derfor er ingenting besluttet. Stilmæssigt forventes det, at de kommer til at minde om etagehusene, samt rækkehusene, der er underopførelse, og hvor der er lavet prøvehuse. Spørgsmål 5.4 Findes der trafiktællinger af cyklister og gående i og omkring kanalområdet? Svar 5.4 Nej 2/5

3 Spørgsmål 5.5 Findes der en vurdering af broernes tilstand hhv. stibroer og viadukter? Svar 5.5 Stibroer: Gang- og cykelbroernes tilstand er vurderet som ringe, hvorfor disse ønskes fornyet i forbindelse med renoveringen af kanalgaden. Betonbroer: Der er afsat 60 mio kr. over 10 år til at renovere vejbroer og tunneller i hele Albertsund Kommune, herunder vejbroerne som krydser Kanalen ved Vridsløsevej, Sletbrovej, Fuldbrovej, Hvidbrovej og Albertslundvej. Det er dog ikke en del af dette projekt. Spørgsmål 5.6 Programmet sætter krav om at forslaget vises i en helhedsplan i skala 1:4000, hvilket er relativt småt. Er det tilladt at vise situationsplan i f.eks. 1:2000 på A0 plancher.(der er kun angivet målestoksforhold på situationsplanen til A3-hæfterne.) Svar 5.6 På plancher er deltagerne frit stillet. Det angivne målestoksforhold 1:4000 gælder hovedgreb/situationsplanen til A3-hæfterne.Deltagerne bør derudover sikre sig at forslagets helhed kan formidles til læseren via A3 hæfterne. Derfor ændres kravet om 2-3 udsnit til valgfrit antal udsnit, i egnet målstok. Spørgsmål 5.7 Når der står maksimalt 25 sider i A3-mappen, menes der så 25 ark? Således at der i print med tryk på begge sider samlet er 50 sider? Svar 5.7 Kravet dækker maksimalt 25 A3 ark, og det er valgfrit om der bruges enkeltside eller dobbeltsidetryk. Der er altså mulighed for op til 50 tryk, hvis der trykkes på både forside og bagside. Spørgsmål 5.8 Hvad er vederlaget for det arbejde der skal udføres i forhandlingsfasen? Svar 5.8 Der ydes ikke vederlag for arbejdet i Forhandlingsfasen, udover konkurrence vederlaget. 3/5

4 Spørgsmål 5.9 Hvad var anlægssummen for de arbejder, der blev udført ved legepladsen/fælleshuset? Svar 5.9 Pris i 2010: 1,6 mio. kr. Spørgsmål 5.10 Hvad var anlægssummen for de arbejder, der blev udført på kanalens sydside ved P-pladsen i den østlige ende? Svar 5.10 Pris i 2012: 2,6 mio. kr. Spørgsmål 5.11 Påtænkes det at inddrage brugere, borgere og andre interessenter i udviklingen af projektet i projekteringsfasen? Svar 5.11 Interessent-, bruger- og borgerinddragelse foregår via følgegruppe, som varetages i Albertslund Kommunes regi. Albertslund Kommune er bindeled mellem denne følgegruppe og den projekterende rådgiver. Der skal i denne forbindelse påregnes deltagelse i 1 borgermøde i projekteringsfasen. Spørgsmål 5.12 Som beskrevet på side 5 i konkurrenceprogrammet fordeles anlægssummen så hhv. halvdelen går til renovering af kanalen og halvdelen til byrummene. Hvor fikseret er denne fordelingen af anlægssummen? Svar 5.12 Se svar for spørgsmål 3.7 (udsendt 19/6) 4/5

5 Spørgsmål 5.13 Vedr. lastbiler langs kanalen står der på side 16 følgende i konkurrenceprogrammet: De nye bolværker og stibelægninger skal dimensioneres således, at en lastbil med grab (udkrængning ca. 7 meter) kan holde/køre langs med kanalen, når denne skal oprenses. Skal dette forstås sådan at der skal kunne køre en lastbil langs kanalen i heledens udstrækning eller skal den kun kunne komme ned til kanalen i punkter - og I givet fald hvor? Svar 5.13 Se svar for spørgsmål 3.3 og 3.9. (udsendt 25/6) Spørgsmål 5.14 På side 15 i konkurrenceprogrammet står der skrevet at Såfremt konkurrencedeltagerne ønsker at arbejde med plantebede ude i Kanalen, eller andre byrumselementer i vandet, skal dette ske under hensyntagen til kanalens hydraulik og tæthed. Af tværsnit i kanalen (bilag) fremgår det kanalens bund består af 10 cm grus. Er dette gældende for hele kanalen? Svar 5.14 Kanalens bund består af ler, overlejret af grus i varierende tykkelse. 5/5

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Sygemeldt hvad nu? Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk 12.345 00.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Tryk: SuperTryk A/S Hvad

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning

Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning Frederiksberg baner vejen for fremtidens belysning Morten Skibstrup Nikolajsen, belysningsingeniør, Frederiksberg Kommune, moni06@frederiksberg.dk Hvorfor skal man anvende LED til belysning? Er kvaliteten

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere