LOMA-Lokal mad et udviklings- og forskningsprojekt ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOMA-Lokal mad et udviklings- og forskningsprojekt (2011-2014)"

Transkript

1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT På vej mod en ny identitet professionsrelevant forskning med fokus på kvalitet og videncirkulation UC Sektorkonference 27. november 2014, VIA Århus. LOMA-Lokal mad et udviklings- og forskningsprojekt ( ) Dorte Ruge Ph.d. kandidat, adjunkt, videnskabelig medarbejder. Afdeling for Forskning, Center for Mad, Krop og Læring. UNIVERSITY COLLEGE

2 Indhold Baggrund Tværfaglig overordnet ramme Udviklings- og forskningsprojekt Resultater Spørgsmål

3 Baggrund Fedme og overvægt blandt børn og unge er øget i løbet af de sidste 10 år. Undersøgelser har vist at usunde spisevaner ofte føres videre til voksenalderen: tidlig forebyggelse nødvendig. Derfor er skoler og skolemadsordninger anset for velegnede settings for interventioner, der skal fremme mad- og sundhedsrelateret handlekompetence. Flere undersøgelser peger på at en effektiv intervention forudsætter en holistisk tilgang, der integrerer mad- og sundhed i pædagogik og didaktik. Derfor er lærere og pædagogers kompetencer afgørende for elevernes faglige udbytte af at deltage i et integreret skolemads-landskab. LOMA ekskursion til Skiftekær A/S for 9.klasse.

4 Tværfaglig overordnet ramme 1. Netværket af sundhedsfremmende skoler: Det brede, positive sundhedsbegreb Faghæfte 21 (UVM, Jensen 2009), (Jensen and Simovska 2005). 2. Alternativ fødevare geografi (Alternative food Geography) Re-lokalisering af fødevaresystemer. The power of the public plate (Morgan and Sonnino 2009) Civilsamfund og institutioner i fælles indsats for bæredygtighed of social innovation (Wiskerke 2009) Ecological Public Health ( Rayner and Lang 2013) 3. Foodscape studies Det fysiske, organisatoriske og socio-culturelle rum, hvor elever møder mad og mad relaterede budskaber såsom sundhed og bæredygtighed. Foodscape studies. Images of foodscapes (Mikkelsen et. al 2011)

5 Udviklings- og forskningsprojekt Nymarkskolen (7.-9.klasse) er et eksempel på en skole, der har anlagt en integreret og holistisk tilgang. Der er 620 elever, ca 100 medarbejdere. 9.Klasse igang I LOMA køkkenet oktober Børn og Unge i Svendborg Kommune har haft projektledelsen (Ulla Dall) i udviklingsfasen. Efter implementering indgår LOMA aktiviteter nu i den almindelige drift. Det kombinerede udviklings- og forskningsprojekt startede i 2011 og blev afsluttet i 2014 (UCL og AAU forskningsprojekt)

6 PRAKSIS principper. 1. Maden skal være sund jf. de officielle Nordiske anbefalinger. 2. Der skal være et produktionskøkken med et lærings-rum, hvor elever kan deltage i planlægning og tilberedning af mad og måltider til alle på skolen sammen med de professionelle. Madlavning skal være integreret i curriculum undervisning i fx Natur og Teknologi, Madkundskab, It og Medie, Dansk, Engelsk, Idræt og andre fag. 3. Der skal så vidt muligt være plads til at elever og lærere kan spise et fælles måltid hver dag som et element i skolens dannelsesprojekt.

7 PRAKSIS - Principper fortsat I køkkenet skal der være professionelt udstyr med henblik på at kunne tiltrække og fastholde professionelle ansatte. 5. Fødevarer fra lokalområdet skal, såvidt muligt, integreres i den ugentlige menu (gerne økologisk). 6. Aktiviteterne skal såvidt muligt være bæredygtige i forhold til energi, vandforbrug og arbejdsmiljø. 6. LOMA kan integreres i eksisterende eller nyt byggeri.

8 Case studie Madlavning som led I undervisningen. Forskningsspørgsmål: Hvordan var elevernes udvikling af madog sundhedsrelateret handlekompetence og sundere spisevaner påvirket af LOMA? Hvordan blev skolen som helhed påvirket af LOMA? Hvordan var udviklingen af metoder, der førte til en bæredygtig offentlig indkøbspraksis påvirket af LOMA?

9 Forskning mixed methods Kvalitative metoder til data indsamling: Case studie Single case (Yin 2009) Praksisfællesskab af skolepraktikere og forskere Community of Practice (Wenger 2000; Denscombe 2008) Aktionsforskning med lærere, elever og administrativt personale Participatory action research ( Lewin 1946; Freire 1970; Greenwood 2007) Etnografisk metode Fokusgruppe interview (Kvale 2007) Video, foto (Pink 2013) Observationer (Kawulich 2005) Analyse v. kvalitative metoder + NVIVO software.

10 Forskning mixed methods (fortsat) Kvantitative metoder til data indsamling Pilotfase: spørgeskemaer på skoleintra (skolekom. software). Simpel analyse. Implementeringsfase: Data fra quasi-experimentelt interventionsstudie indsamlet via survey-exact spørgeskema til eleverne. Analyseret med deskriptiv og statistiske metoder. (STATA software) Mixed methods: Triangulering af data. grundlaget for resultater i case-studiet.

11 Eksempler på resultater jf. Forskningsspørgsmål 1. Mad- og sundhedsrelateret handlekompetence Deltagelse I LOMA havde følgende outcome for elever: Øget viden og indsigt jf. Fælles mål for fagene. 2. Sundere madvaner 3. Forbedret skolemiljø Implementering af LOMA havde følgende outcome for elever: Flere studerende spiser frokost efter implementering af LOMA Implementering af LOMA betød en forandring på skolen: Elever og lærere rapporterer at implementering af LOMA har forbedret skolemiljøet Praktiske madlavnings kompetencer, fx tilsmagning. Sociale kompetencer Det er blevet tydeligt hvilke elever, der ikke er selvregulerende og har brug for særlig støtte. Der rapporteres om forbedrede relationer. Indikationer på at alle elever synes at kunne blive dygtigere

12 Eksempler på resultater (fortsat) 4. Re-lokalisering af fødevare systemer 5. Etablering af uddannelsesmæssige links Implementering af LOMA havde konkret output: Etablering af et produktionskøkken på skolen. Kommunale kontrakter faciliterede samarbejde omkring fødevareindkøb Implementering af LOMA medførte social innovation: Offentlige kontrakter har omfattet et samarbejde omkring elevernes undervisning. Svendborg Kommune har udviklet en innovativ model for offentligt indkøb af fødevarer. LOMA har bidraget til relokalisering af de kommunale fødevareindkøb.

13 Udbredelse af LOMA tænkning? LOMA partnerskabet bestående af Svendborg Kommune og UCL har et fælles fokus på udbredelse af LOMA tænkning til flere skoler. Der er opnået 7,4 mio I støtte fra Nordea-fonden til implementering på 5 nye skoler I projekt: LOMA-Lokal Mad næring og læring til skoleelever ( ) Primære aktiviteter: LOMA-EDU, der integrerer lærer, pædagoger, ledere og køkkenpersonales efterudannelse med implementering på deres egen skole.

14 Hvilke udfordringer i professionen er relateret til LOMA-tilgang? Skolereformen har blandt andet medført: Længere skoledage der giver mere behov for næring som del af læring Behov for bedre kobling mellem teori og praksis Behov for meningsfuld understøttende undervisning Behov for åben skole aktivitet, der medfører social innovation LOMA-tilgang kan medvirke til at opfylde disse behov. Evidensbaseret evaluering vil blive gennemført i relation til projektets gennemførelse. Studerende fra lærer- og pædagog uddannelser vil, såvidt muligt, blive involveret i projektet efter nærmere aftale med de 5 skoler i Herning, Aalborg, Ishøj og Svendborg kommuner.

15 Tak for opmærksomheden spørgsmål? Tak til: Birgit Villebro, Rikke Thrane, Mette Larsen, Camilla Suna elever og øvrigt personale på Nymarkskolen I Svendborg Kommune. Bjarne Bruun Jensen, Professor og leder af Steno Center for Sundhedsfremme Bent Egberg Mikkelsen, Professor, Aalborg Universitet Svendborg Kommune, Direktør v. Børn og Unge, Jan Præstholm. For mere info se projektets facebook side: https://www.facebook.com/#!/pages/loma- Lokal-Mad-l%C3%A6ring-og-n%C3%A6ring-tilskole-elever/

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Af Karsten Sørensen og Børge Koch

Af Karsten Sørensen og Børge Koch Den Sundheds fremmende Skole et inspirationsmateriale til teori og praksis Af Karsten Sørensen og Børge Koch, Videncenter for Sundhedsfremme University College Syd og Det nationale videncenter KOSMOS Den

Læs mere

Skolehaver som pædagogisk arena for udvikling af identitet og sociale kompetencer Et review af forskningslitteratur

Skolehaver som pædagogisk arena for udvikling af identitet og sociale kompetencer Et review af forskningslitteratur Skolehaver som pædagogisk arena for udvikling af identitet og sociale kompetencer Et review af forskningslitteratur Kamilla Nørtoft & Karen Wistoft Skolehaver som pædagogisk arena for udvikling af identitet

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

10 eksempler på udvikling af ny viden til gavn for borgere og uddannelser

10 eksempler på udvikling af ny viden til gavn for borgere og uddannelser 10 eksempler på udvikling af ny viden til gavn for borgere og uddannelser Oktober 2010 Udgivet i fællesskab af: KL, FTF, Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Regioner Ansvarshavende udgiver:

Læs mere

Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning

Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning Forskning, der kan bruges nyorientering af den pædagogiske forskning Indhold Forord... 3 Indledning... 5 1. Udfordringer for dansk

Læs mere

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Udarbejdet af: BJARNE KØBMAND PETERSEN ELSEBETH HURUP HENRIK MARXEN

Læs mere

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018 Nordstjerneskolens Udviklingsplan 20122012- Professionalisme Innovation Fællesskab Motivation Trivsel Anerkendelse Samarbejde 1 Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012- Nordstjerneskolen er navnet på

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Psykiatri og Social Administrationen Projektbeskrivelse til Satspuljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

Borgerinddragelse som metode i sundhedsfremme. i relation til kost og fysisk aktivitet

Borgerinddragelse som metode i sundhedsfremme. i relation til kost og fysisk aktivitet Borgerinddragelse som metode i sundhedsfremme i relation til kost og fysisk aktivitet 2004 Borgerinddragelse som metode i sundhedsfremme i relation til kost og fysisk aktivitet Jytte Poulsen Borgerinddragelse

Læs mere

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning Kapitel 20 Målopfyldelse, e r fa r i n g e r o g k a p a c i t e t s o p b y g n i n g Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning 219 KRAM-kommunernes opgave var at planlægge og gennemføre

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

det balancerende menneske

det balancerende menneske rapport e om projektet patientuddannelse på tværs af diagnoser i region syddanmark klarhed SaMHØrIGHED KROPSLIG SKAVANK UDFORDRENDE RELATIONER SÆNKET OVERLIGGER VIBRERENDE SIND rettidighed HELHED det balancerende

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning. Model til kvalificering af seksualundervisningen i grundskolen

Sundheds- og seksualundervisning. Model til kvalificering af seksualundervisningen i grundskolen Sundheds- og seksualundervisning Model til kvalificering af seksualundervisningen i grundskolen ISBN 978-87-7104-472-0 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen Anette Schulz & Ulla Pedersen Videncenter for Sundhedsfremme

Læs mere

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job!

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job! UD I ERHVERVSLIVET et udviklingsprojekt om underviserpraktik Tæt på dig. Tæt på job! INDHOLD Forord... 4 En kort beskrivelse af processen... 5 Projektets undersøgelsesdesign... 7 Evaluering af projektet

Læs mere

Haver til Maver. Et studie af engagement, skolehaver og naturformidling

Haver til Maver. Et studie af engagement, skolehaver og naturformidling Haver til Maver Et studie af engagement, skolehaver og naturformidling Et studie af engagement, skolehaver og naturformidling Karen Wistoft, Camilla Roed Otte, Mikkel Stovgaard & Søren Breiting Institut

Læs mere

Hvilken forskel gør helhedsorienteret tværprofessionel indsats for udsatte børn og familier?

Hvilken forskel gør helhedsorienteret tværprofessionel indsats for udsatte børn og familier? Hvilken forskel gør helhedsorienteret tværprofessionel indsats for udsatte børn og familier? Introduktion, formål og relevans for uddannelserne Introduktion Hvorfor og hvordan gør tværprofessionelt samarbejde

Læs mere