ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING"

Transkript

1 ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING Kvalitetssikring på hospitaler i drift Hygiejnesygeplejerske Helle Amtsbiller SSI / Central Enhed for Infektionshygiejne

2 SEMMELWEIS OG FLORENCE NIGHTINGALE

3 FOREBYG INFEKTIONER ERHVERVET I SUNDHEDSSEKTOREN Forebyggelse sker først og fremmest ved at reducere reservoirdannelse og afbryde smittevejene. Det kræver opmærksomhed på adfærd, indretning, design og materialevalg.

4 SMITTEKÆDE Spredning af smitte er betinget af flere faktorer (se figur). Det kan være: Mikroorganismer Reservoir/smittekilde Smitteudgang Smittevej Smitteindgang Et modtageligt individ

5 Isolation Barrierer overtrækskittel, handsker, maske, visir Håndhygiejne Rengøring, desinfektion, sterilisering (af udstyr og miljø) SMITTEKÆDEN KAN BRYDES Vaccination Forebyggende behandling Antibiotikabehandling (af person) Rengøring, desinfektion, sterilisering (af udstyr og miljø)

6 INFEKTION ERHVERVET PÅ SYGEHUS KAN VÆRE Endogen: Forårsaget af patientens egne mikroorganismer, som kommer på afveje f.eks. fra tarmen til blæren i forbindelse med urinkateter Eksogen: Forårsaget af mikroorganismer som patienten får på sygehuset fra en anden patient, fra personale eller fra miljøet

7 HVORDAN SKER SMITTE? Kontaktsmitte - Direkte - Indirekte (hænder, genstande) Luftbåren smitte - Dråber - Støv - Dråbekerner (indtørrede svævende dråber) Inokulation (fx blod) Fødevarer, vand

8 LUFTBÅREN SMITTE Kilde: Wikipedia

9 SMITTERISIKO OG KONTAKTPUNKTER En patogen mikroorganísme vil forblive i sin miljø-niche (overlevelse varierer dog mellem arter) indtil den fjernes ved en rengøringsproces. Hvis den efterlades, kan den kontaminere hænder eller hvirvles op blandt støv af luftstrømme og derefter aflejres på en patient eller på overflader ved patienten.

10 Håndvask og omgivelser Forurening op til en meter fra håndvasken Hota et al. Outbreak of Multidrug-Resistant Pseudomonas aerruginosa Colonization and Infection Secondary to Imperfect Intensive Care Unit Room Design. Infection Control and Hospital Epidemiology. January 2009, vol 30, no. 1 Fremtidens sygehuse

11

12 SMITTERISIKO? Alle patienter/borgere/klienter/dig selv - Bærer på mikroorganismer - Af og til ved vi hvilke - Oftest ved vi det ikke Generelle forholdsregler skal altid anvendes

13 GENERELLE FORHOLDSREGLER Udfør håndhygiejne før rene og efter urene opgaver Brug handsker, hvis der er risiko for forurening af hænderne Brug maske og beskyttelsesbriller, hvis der er risiko for stænk og sprøjt til mund, næse og øjne Brug overtrækskittel/plastforklæde, hvis der er risiko for stænk og sprøjt på tøjet Undgå stik- og skæreuheld

14 SUPPLERENDE FORHOLDSREGLER Generelle forholdsregler skal altid anvendes Supplerende afhænger af konkret mikroorganisme, fx - Altid handsker ved kontakt med patienten eller ting på stuen - Desinfektion af kontaktpunkter (håndtag, sengehest, lyskontakter, vandhanegreb m.fl.)

15 HÅNDHYGIEJNE Håndhygiejne er den vigtigste enkeltstående procedure til forebyggelse af infektioner!!!!

16 Det er ikke altid lige fedt at have noget på hånden TAG HÅND OM HYGIEJNEN TAG HÅND OM HGIEJNEN TAG HÅND OM HYGIEJNEN Vidste du, at der Under neglen er dobbelt så mange bakterier som antallet af indbyggere i Danmark Under ringen er lige så mange bakterier som antallet af indbyggere i Europa I sprukne neglebånd er lige så mange bakterier som der er mennesker i verden Kilde: Jensen & Scheibel: Sygehushygiejne nye perspektiver, Medicinsk årbog 1990, Munksgaard, København.

17 NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER NIR erstatter Råd og Anvisninger om Infektionshygiejniske standarder DS og 2451-serien ( og efterfølgende revision) udfases Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i 2012 besluttet, at ansvaret for udvikling, udarbejdelse og vedligeholdelse af evidensbaserede nationale retningslinjer på hygiejneområdet fra og med 2014 skal varetages af SSI med faglig bistand fra regionerne. Et enstrenget og frit tilgængeligt system, som skal være umiddelbart anvendeligt for såvel almindeligt sundhedspersonale som infektionshygiejniske eksperter i det danske sundhedsvæsen.

18

19 MATERIALER OG OVERFLADER, GENERELT Generelt gælder for overflader, at de skal have et design, udformning og holdbarhed, så de kan rengøres minimum dagligt med vand/sæbe og desinficeres med egnede desinfektionsmidler de skal være glatte og uden sprækker, furer og samlinger, unødige kanter, riller og svært tilgængelige hjørner smudsafvisende overflader foretrækkes materialevalget må ikke begunstige tilhæftning og vækst af mikroorganismer for vægge og gulvbelægning skal fuger imellem fliser være tætte, være behandlede, så de skyer snavs, skal være glatte i overfladen sammensatte overflader (fx linoleum/træ) vil dels kunne gøre, at der er sammenføjninger/furer med risiko for reservoirdannelse, dels gøre rengøring vanskeligere, da de to materialetyper måske skal rengøres med hver sin metode, fx for ikke at danne uhensigtsmæssig sæbefilm

20 FOR IKKE NAGELFAST INVENTAR GÆLDER Generelt Fx senge SKAL Have glatte overflader, så få kanter, riller og hjørner som muligt. Kunne tåle daglig rengøring med vand/sæbe og desinfektion med egnede desinfektionsmidler. BØR Indhold af særlige antimikrobielle stoffer til inventar, udstyr og tekstiler anbefales på nuværende tidspunkt ikke. ANDET Materialer, som samler støv og urenheder, kan danne reservoir for mikroorganismer. Rengøring af inventar tænkes ind ved planlægning og indkøb. Betræk Fx madrasser SKAL Kunne rengøres med vand og sæbe samt pletdesinficeres, eller være aftageligt og tåle regelmæssig vask ved min. 80 o C eller vask med tilsvarende effekt. Det samme gælder for madrasovertræk

21 NIR

22 ENDOSKOPETS RUTE FRA KLINISK ANVENDELSE TIL GENBEHANDLING OG OPBEVARING (RØD: UREN PROCEDURE, BLÅ: REN PROCEDURE)

23 TJEKLISTER TIL BUG VED AUDIT OG ØVRIG KVALITETSKONTROL

24 DS = DANSK STANDARD

25 HYGIEJNENIVEAUER

26

27

28

29 AUDIT SOM LED I KVALITETSUDVIKLING Kvalitetsvurdering Kvalitetsniveau Skabe målbare forbedringer af kvaliteten

30 AUDIT- DEFINITION Fagpersoners gennemgang af konkrete processer, (patientforløb og/ eller arbejdsgange) med henblik på at vurdere kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser. Vurderingen foretages på grundlag af kvalitetsmål og har til formål at afdække tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende forhold.* *Sundhedsvæsenets kvalitetsbegreber og definitioner. Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren januar 2003 s.5-21

31 AUDIT Struktur indikatorer: De tilgængelige ressourcer, det vil sige, fysiske rammer, personale, personalekvalifikationer, teknisk udstyr og organisation Proces indikatorer: De aktiviteter der udføres med det kliniske og organisatoriske arbejde i relation til patientforløbet Resultat indikatorer: Effekten der opnås i patientens samt personale sundhedstilstand, som kan tilskrives indsatsen, dvs processen og strukturen

32 AUDIT CIRKEL Vælg tema Sætte standarder Implementere forandringer Observere praksis / samle data Feedback / rapportering Analysere data / sammenligne med standarderne

33 AKKREDITERING KAN VÆRE EN FORDEL FOR HOSPITALET VED AT: 1. Give en konkurrencemæssig fordel 2. Styrke lokalsamfundets tillid til organisationen 3. Understøtte anerkendelse fra forsikringsselskaber, organisationer, arbejdsgivere og andre interessenter 4. Validere behandlingskvaliteten over for patienter 5. Understøtte organisering og styrkelse af bestræbelser på kvalitetsforbedringer 6. Forbedre uddannelse af personalet 7. Forbedre risikostyring 8. Lette rekruttering af nye medarbejdere 9. Fremme personalets teambuilding-evner

34 KONTAKTOPLYSNINGER Statens Serum Institut / Central Enhed for Infektionshygiejne

FOR NYBYGNING OG RENOVERING I SUNDHEDSSEKTOREN

FOR NYBYGNING OG RENOVERING I SUNDHEDSSEKTOREN NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER FOR NYBYGNING OG RENOVERING I SUNDHEDSSEKTOREN Central Enhed for Infektionshygiejne 1. udgave 2013 ISBN nr. 978-87-89148-00-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER OM HÅNDHYGIEJNE. Central Enhed for Infektionshygiejne 1. udgave 2013 ISBN nr.

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER OM HÅNDHYGIEJNE. Central Enhed for Infektionshygiejne 1. udgave 2013 ISBN nr. NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER OM HÅNDHYGIEJNE Central Enhed for Infektionshygiejne 1. udgave 2013 ISBN nr. 978-87-89148-03-8 Indholdsfortegnelse Forord 4 NIR om Håndhygiejne 6 Definitioner

Læs mere

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER OM BEHANDLING AF PATIENTER MED SMITSOMME SYGDOMME, HERUNDER ISOLATION CEI 4. udgave 2011 Indholdsfortegnelse 1. Forord 4 2. Indledning 6 2.1 Smittespredning

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

HYGIEJNEFORSKRIFTER FOR KLINIKKERNE. Aarhus Tandlægeskole. 6. udgave 2013

HYGIEJNEFORSKRIFTER FOR KLINIKKERNE. Aarhus Tandlægeskole. 6. udgave 2013 HYGIEJNEFORSKRIFTER FOR KLINIKKERNE på Aarhus Tandlægeskole 6. udgave 2013 Hygiejneudvalget Institut for Odontologi og Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere og kliniske tandteknikere Faculty of Health

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring Dansk standard DS 2451-10 2. udgave 2011-02-28 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring Infection control in the health care sector Part 10: Requirements for cleaning

Læs mere

Februar 2010. Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen. Pilottestversion

Februar 2010. Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen. Pilottestversion Februar 2010 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen Pilottestversion Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 5 Indledning... 6 Introduktion til

Læs mere

Værd at vide om håndhygiejne

Værd at vide om håndhygiejne Værd at vide om håndhygiejne 1 Hvorfor er det vigtigt at forbedre håndhygiejnen? Fordi mikroorganismerne er overalt! Man kan ikke se dem, men de er over alt! Både i miljøet omkring os og på os. En person

Læs mere

Berøringsfrit håndtag

Berøringsfrit håndtag Berøringsfrit håndtag Færre sygehusinfektioner på de danske sygehuse Gruppe B230 2. semester Elektronik & IT Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet Afleveres 25. maj

Læs mere

FORSLAG / DRAFT DSF 2451 10:2010

FORSLAG / DRAFT DSF 2451 10:2010 FORSLAG / DRAFT DSF 2451 10:2010 Forslagsnr.: Draft no.: M221041 Forslaget bygger på: The draft is based on: (IDT = identisk med/identical to EQV = baseret på/equivanent to MOD = modificeret/modified)

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Hygiejne på de sociale institutioner i Region Midtjylland

Hygiejne på de sociale institutioner i Region Midtjylland Hygiejne på de sociale institutioner i Region Midtjylland En vejledning til institutionernes arbejde med hygiejniske retningslinjer og forebyggelse af smitsomme sygdomme Indholdsfortegnelse Forord...3

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde 48096 Udviklet af: Jette C. Svenningsen SOSU Nord Videre- og efteruddannelsesafdelingen, VEU 9000 Aalborg Tlf.: 7221

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Målet med infektionspakken er at reducere antallet af infektioner

Målet med infektionspakken er at reducere antallet af infektioner Målet med infektionspakken er at reducere antallet af infektioner Infektionspakken Introduktion og indhold Version 1, udgivet april 2015 www.isikrehænder.dk Infektionspakken Udgivet af Dansk Selskab for

Læs mere

Lektion 1: Den danske kvalitetsmodel i relation til hygiejne og infektionsprofylakse

Lektion 1: Den danske kvalitetsmodel i relation til hygiejne og infektionsprofylakse Lektion 1: Den danske kvalitetsmodel i relation til hygiejne og infektionsprofylakse teori og praksis Kursus i intern survey i Torben Abildgaard Pedersen TAPFREELANCE ApS http://www.tapfreelance.dk tap@tapfreelance.dk

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr Dansk standard DS 2451-13 2. udgave 2011-12-16 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr Infection control in the health care sector

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune 31. oktober 2013 Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune Godkendt af Sønderborg Byråd den 18. december 2013 1/34 INDHOLD Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 3 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE

Læs mere

VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS

VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS Forebyggelse af blodbåren smitte, diagnostik og håndtering i sundhedsvæsenet og på andre arbejdspladser 2013 Vejledning om HIV (human

Læs mere

SENGERENGØRING PÅ DANSKE

SENGERENGØRING PÅ DANSKE SENGERENGØRING PÅ DANSKE HOSPITALER - KORTLÆGNING AF PRAKSIS OG FREMTIDSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning og konklusion... 2 Konklusion... 3 Udviklingsscenarier... 5 Fremtidens dominerende rengøringspraksis...

Læs mere

Ren dag god dag. Rengøring på skoler - Gode råd og regler. Hygiejne er læren om renlighed.

Ren dag god dag. Rengøring på skoler - Gode råd og regler. Hygiejne er læren om renlighed. Ren dag god dag Rengøring på skoler - Gode råd og regler Hygiejne er læren om renlighed. (af navnet på den oldgræske gudinde for sundhed: Hygieia) Ordet bruges også om beskæftigelsen med at gøre eller

Læs mere

Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS)

Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS) Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret Drikkevands- Sikkerhed - DDS) DANVAs vandforsyningskomité Udvalget vedr. drikkevandssikkerhed 2 Indhold Forord... 5 Resumé... 6 1. Indledning og

Læs mere

TEMADAG FOR HYGIEJNENØGLEPERSONER

TEMADAG FOR HYGIEJNENØGLEPERSONER TEMADAG FOR HYGIEJNENØGLEPERSONER 3. S E P T E M B E R 2 0 1 3 1. Velkommen, AS 2. Opfølgning på TV udsendelse om de snavsede hospitaler. 1. Overvågning af hygiejnekvalitet og hospitalsinfektioner på HE-Midt,

Læs mere

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010 Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring April 2010 Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt oplæg til høring april 2010 Forord Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt

Læs mere

vejledning om forebyggelse af

vejledning om forebyggelse af vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA 2012 Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Toilet/bad. tilknyttet somatisk sengestue DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND. Version I Oktober 2012. Region Midtjylland

Toilet/bad. tilknyttet somatisk sengestue DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND. Version I Oktober 2012. Region Midtjylland DESIGNGUIDE FOR HOSPITALSBYGGERI I REGION MIDTJYLLAND Toilet/bad tilknyttet somatisk sengestue Version I Oktober 2012 Region Midtjylland - 1 - Sundhedsplanlægning & Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø DESIGNGUIDE

Læs mere

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Høringsudgave Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA 2. udgave Sundhedsstyrelsen 1 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Introduktion og læsevejledning 4 1.2 Vigtigste ændringer i den nye udgave 4 1.3 Formål

Læs mere