GAUERSLUND SPORTS- & FRITIDSCENTRUM KUNSTGRÆSPROJEKT GAUERSLUND. Stedet man mødes på tværs af tro, alder & køn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GAUERSLUND SPORTS- & FRITIDSCENTRUM KUNSTGRÆSPROJEKT GAUERSLUND. Stedet man mødes på tværs af tro, alder & køn"

Transkript

1 Stedet man mødes på tværs af tro, alder & køn KUNSTGRÆSPROJEKT

2 PROJEKT MERE FOR FLERE Den østlige del af Vejle kommune er et typisk boområde, hvor mange mennesker flytter til, for at bo i et attraktivt miljø med masser af natur og alligevel tæt på storbyerne Vejle, Kolding og Fredericia. Byerne Børkop, Brejning, Gårslev, Smidstrup og Andkær er beliggende i et område med skov, strand og marker strækkende sig fra Vejle i vest til Fredericia i øst. Området er de sidste 10 år vokset eksplosivt, hvilket har givet en fantastisk udvikling i antallet af aktive idrætsudøvere i området. Dette lægger naturligvis et voldsomt pres på de eksisterende idrætsfaciliteter der er i området, fra dette var et mindre lokalsamfund, til et i dag særdeles attraktivt boområde for børnefamilier, der foretrækker at deres børn vokser op i et nærområde med aktivitetsmuligheder i naturen og det lokale foreningsliv.. De 4 multibaner sammen med det mindre pres på områdets haller - betyder at en kunststofbane giver mere plads til alle udøvere af forskellige idrætsgrene. Der bliver et naturligt samlingssted for unge og ældre i et miljø der sætter sundhed og glæde i focus. Desværre rækker de eksisterende hal og idrætsfaciliteter derfor ikke længere til det antal aktive udøvere der er kommet i området. Også idræt i dagtimerne for de ældre ligger i dag beslag på tid i de 4 haller og fodboldbaner der i dag findes i Gårslev, Smidstrup, Børkop og Gauerslund. Det er dejligt, men er også med til at øge presset. Når fodbolden i vintersæsonen rykker ind i hallerne er det ikke længere muligt at tilgodese brugernes ønske om spilletid, uden det går ud over hallens øvrige aktiviteter som gymnastik, håndbold, badminton, tennis og idræt for de ældre. En kunststofbane ville kunne give rum til såvel fodbold som de øvrige aktiviteter, da en sådan vil kunne benyttes af de op mod aktive fodboldspillere der findes i området, hvorved hal tid frigives til øvrige andre aktivitetsgrene. Ud over fodbold giver de 4 multibaner rigtig mange muligheder for øvrige foreningers udøvelse af deres forskellige idrætsaktiviteter i et samspil på tværs af klubber og foreninger i det fri. Området har endvidere i mere end 100 år været vant til at have institutioner og tilbud til handicappede, så der er også indtænkt plads og muligheder for handicappede, både aktivt og socialt i projektet.

3 Det overordnede mål med at lave et alsidigt moderne kunststofanlæg på Gauerslund Stadion, er en fortsættelse af tanken om at samle idræt, skole og fritidsaktiviteter under samme tag, hvilket også var tanken der lå bag opførelsen af Idræts- & Ungdomscenteret der blev indviet i Lige nu har vi gode faciliteter i centeret, med Caféområde, klublokaler, mødelokaler og kontorer, til gavn for både skole, ungdomsklub, ungdomsskolen og områdets Idrætsforeninger. Etableringen af et kunststofanlæg, er en naturlig fortsættelse af opførelsen af Idræts- & Ungdomscenteret, der med gode udendørs faciliteter vil blive et SPORTS- & FRITIDSCEN- TRUM hvor virkelig alt kan samles et sted. Med 2 skoler der hver har ca. 650 elever incl. SFO indenfor 1,5 km samt diverse børnehaver, dagplejer og vuggestuer, vil et alsidigt kunststofanlæg fortsætte med at underbygge disse synergier. I forhold til en ny skolereform, der lægger op til mere tid på skolen, mere bevægelse og flere friluftsaktiviteter, vil området være velforberedt med etableringen af dette anlæg. Derfor vil der med etableringen af et kunststofanlæg på Gauerslund Stadion, blive tale om et som vil komme alle borgere i området til gode på utroligt mange områder.

4 MANGE FORDELE VED KUNSTSTOF En kunststofbane har den fordel, at denne kan benyttes året rundt og aldrig skal restituere efter kraftige regnskyl eller tørkeperioder hen over sommeren. Dette betyder at udnyttelsen af et sådant anlæg, svarer til anlæggelse af mellem 2-3 nye 11 mandsbaner. I Gauerslund har vi, da arealet muliggør dette, indarbejdet mulighed for også at tilgodese andre aktiviteter end fodbold. Her er også tænkt på løbeklubben, idræt i dagtimerne, gymnastik og volleyball, som alle får mulighed for sammen med fodbold at dyrke udendørssport på dette baneanlæg. Anlæget sikrer et kvalitetsløft, både for bredden og eliten, samtidig med at man styrker samarbejdet de forskellige foreninger imellem, og fortsat tiltrækker endnu flere borgere til området. Et sådant anlæg vil for Vejle kommune betyde: Central placering i den østlige del af kommunen Eliten og bredden mere for flere får de bedste træningsbetingelser. Træningsmuligheder hele året. Kvalitetsløft af idræts- og aktivitets-faciliteterne i Gauerslund og omegn. Styrkelse af samarbejdet foreningerne imellem. Tiltrække kampe på højt plan til området. Tiltrække endnu flere borgere til den del af Vejle kommune Muliggøre mere friluftsaktivitet for områdets skoler i vinterhalvåret. Med to store kongreshoteller som Munkebjerg hotel og Comwell Kellers Park i en afstand mellem 2 og 5 km. Fra baneanlægget, vil en sådan bane også give erhvervslivet mulighed for at kunne tilbyde internationale fodboldhold træningsfaciliteter på kunstgræsbane i forbindelse med træningsophold på disse ofte benyttede kursushoteller. Dette vil kunne give øget fokus på lokalområdet og erhvervslivet i området.

5 ORGANISEREING AF PROJEKTET Der er oprettet en selvejende institution som ejer og står for drift af banerne. Stifterne består af de 3 fodboldafdelinger ungdom, senior og oldboys i Gauerslund. Hvis skolen eller kommunen kunne have interesse i at indgå i de selvejende institution, vil foreningerne ikke udelukke dette som en mulighed for udvidelse af ejerkredsen. Kommunen har givet tilsagn om at stå som bygherre på projektet, således den administrative og økonomiske håndtering sammen med udbudsmaterialet håndteres fra Vejle kommune. Der forventes en selvejende organisation, med en solid ejerkreds. Vejle Kommune har givet tilsagn om at stå som bygherre på projektet. Der er nedsat en erfaren og kompetent styregruppe. Bestyrelsen består af: Svend Spanggaard Formand - medlem af Vejle Idrætsråd Kurt B. Hansen Repræsentant for Gauerslund oldboys afdeling Thomas Jensen Repræsentant for Gauerslund senior afdeling Henrik Sørensen Repræsentant for Gauerslunds ungdomsafdeling Rasmus Christensen Repræsentant for Gauerslunds ungdomsafdeling

6 BANEANLÆGGET - FODBOLDBANER I Gauerslund har vi valgt at placere den nye fodbold og idrætsanlæg ved siden af den eksisterende græsopvisningsbane med omkringliggende centerbane i grus. Samtidig har vi sikret udsyn til banernes aktiviteter fra Gauerslund centerets cafe. Selve fodboldbanen indeholder en fuld 11 mands bane og kan samtidig bruges som to parallelle 7 mands baner. Lysanlæggets master er de eksisterende master på det nuværende anlæg - selve lysarmaturet udskiftes til et anlæg der kan levere det krævede antal lux. Placering centralt nær Idræts- & Ungdomscentret. Der bliver en fuld 11-mandsbane, som også kan anvendes til to 7-mandsbaner. Området belyses af effektivt lysanlæg. +1, ,5 Grafisk oplæg banetegninger: Hedagervej Odense N

7 BANEANLÆGGET - MULTIBANER På sidearealet laves 4 multibaner, som muliggør et hav af aktiviteter. +1,5-1 +1,5 Bane 1 bliver kunstgræs bane med opstregning i græsset, til forskelligt boldspil som rundbold, høvdingebold, gymnastik m.v. Et oplagt Hedagervej samlings opvarmningsareal, og samtidig perfekt til motorisk 5270 Odense udfol- N delse, gymnastik og boldlege for dagplejebørn og indskolingselever. De 4 multibaner betyder at anlæget kan anvendes inden for stort set alle +10 idrætsgrene og aldersgrupper, både til idrætsforeningernes medlemmer samt dagplejebørn og skoleelever fra 0. klasse og opefter Bane 2 bliver en Agilitybane med atletik redskaber, dog uden trampoliner. Forhindringsbanen er udviklet efter samme principper som militærets træningsbaner. Motiverende for selvtræning. Udviklende for motorik og indlæring. Mulighed for styrkelse af eksplosivitet og spændstighed via plyometrisk træning. Banen egner sig fortræffeligt til styrketræning, opvarmning eller bare motionsøvelser for alle i alderen 5 til 90 år alt efter temperament. Bane 3 bliver en sænket multisportsbane til brug for basket, håndbold og fodbold. Her er mulighed for integration af leg og tekniktræning, samt mulighed for cirkeltræning via niveauer på sænkningen på banen. Denne nedsænkede bane vil kunne bruges til mange slags boldspil, samt specifik til 3 mands fodboldkampe for de helt små årgange. Bane 4 bliver en beachvolley bane i kunstgræs. Banen er et rekreativt område til styrkelse af både motion i rammer som giver anledning til socialt samvær. Appellerer til specielt teenagere, som ikke lige er til fodbold. På beachvolley banen vil der være mulighed for frilufts- volley året rundt. Det vurderes muligt at have op mod aktive udøvere på anlægget samtidig, når dette er fuldt besat. +1,5 +1, ,5 +1,5 Grafisk oplæg banetegninger: Hedagervej 90 Hedagervej Odense 5270 N Odense N

8 OPBYGNING AF BANEANLÆG Beskrivelse af baneopbygningen: Opbygning af banen med drænmåtte og omkringliggende faskiner. 1. Kunstgræs 2. Terradrain Football 3. Polyethylenmembran 4. Bedding layer 5. Stabiliseret materiale 6. Naturlig jord 7. Samleenhed (ø 160 mm) 8. Præfabrikeret kanal med galvaniseret rist Banen opbygges så det kun er nødvendigt at fjerne det bestående mullag, og det overskydende muld anvendes til etablering af kælkebakke. Ved at anvende denne type baneopbygning, undgås at fjerne andet end muldlaget på den eksisterende bane i Gauerslund. Banen afvandes ens på hele overfladen og afledning sikret uanset nedbørens mængde. Vandet vil evt. kunne genanvendes til overrisling af banen i tørre perioder. Nyttiggørelse af den afgravede jord: I stedet for at bortkøre den afgravede muld, etableres der en kælkebakke til de helt unge, som samtidig udstyres med en asymmetrisk trappe på siden til pulstræning Kælkebakke og det grønne areal vil også kunne bruges af kommunens dagplejere som lege- og samlingsareal for fælles aktiviteter. Dette anlæg vil i lighed med Multibanerne kunne bruges til motionstræning på bakkernes asymmetriske trapper eller kombineres med løberuter på Multibanerne. Oplagt sted til leg om vinteren og ophold om sommeren.

9 ETABLERINGS ØKONOMI OG TIDSPLAN Projektets økonomiske overslag: Anlægsentreprise: kr ,- Belægningsentreprise: kr ,- Lysanlæg kr ,- Hegn kr ,- Målpakke: kr ,- Samlet pris for fodboldbane: kr ,- Omkringliggende anlæg af aktiviteter: kr ,- Indkøb af udstyr til løbende Vedligehold af kunststofbanen* kr ,- Samlet pris excl. moms kr ,- Der skal fremskaffes i alt kr ,- Heraf forventes 1mio fra Vejle kommune og 4,7 mio. fra lokale sponsorer samt fonde. Banen forventes klar til indvielse i 1. kvartal 2015 Finansiering: Finansiering via sponsorater/ selvfinansiering fra området ** kr ,- Midler fra fonde: kr ,- Finansiering fra Vejle kommune: kr ,- Samlet finansiering kr ,- Beskrivelse af tids- og aktivitets-plan: Planlægning og nedsættelse arbejdsgrupper: 1+2 kvt Stiftelse selskabsform 3 kvt Søgning økonomiske midler 4 kvt kvt Salg af sponsorater 4 kvt kvt Udbud af entreprisen 2. kvt Kontrakt indgåelse 3. kvt Indvielse bane 1. kvt * For vedligehold kræves maskinpark bestående af saltspreder kr snefræser kr og harve/strigle kr Hertil kommer en mini traktor der kan betjene maskinerne til ca. kr Alle disse priser er ny priser. Der kan sikkert erhverves brugt eller laves aftale med skolen/kommunen omkring disse ting ** Private midler kr ,- Virksomhedssponsorater kr ,- Arbejdssponsorater kr ,-

10 FREMTIDIG DRIFT AF BANEN Den årlige drift af kunststofbanen Drift og vedligehold (timer kapitaliseret til kr.: 250-/t) Daglig oprydning på banen 0,5 timer /313 gange kr ,- Opfyldning sand straffesparkspletter 0,5 timer /26 gange kr ,- Overslæb bane pr. 50 spilletimer 2 timer/26 gange kr ,- Ugentlig kontrol 0,25 timer / 40 gange kr ,- Månedlig kontrol 0,5 timer / 12 gange kr ,- Dybdeluftning af indfyld 1 gang pr. år kr ,- Anslået genindfyld af granulat 4 % pr. år kr ,- Fjernelse af sne 5 timer / 8 gange kr ,- Saltning af bane 2 timer / 24 gange inkl. salt kr ,- Hensættelse til fornyelse af belægning på kunststofbane (forventet levetid 10 år) kr Samlet vedligehold inkl. vinterberedskab og hensættelse til fornyelse af belægning på kunststofbane kr ,- Den årlige drift incl. hensættelser, forventes at ligge på ca. kr Den årlige drift forventes indtjent ved udlejning til naboklubber samt områdets hoteller + et tilskud på kr ,- fra Vejle kommune. Samt brugerbetaling fra GIF s fodboldklubber Årlige indtægter/tilskud til dækning af den løbende drift af kunststofbanen Årligt tilskud fra Vejle Kommune (svarende til drift af normal græsbane) kr ,- Udlejning af baner til skoler, andre fodboldklubber og foreninger kr ,- Gauerslunds fodboldklubbers brugerbetaling af kunststofbanen (650 medlemmer) kr ,- Sponsorindtægt ved salg af årlige bandereklamer 48 stk. af kr. 2000,00 kr ,- De samlede årlige indtægter/tilskud kr ,-

11 MERE FOR FLERE Med etablering af det skitserede anlæg, vil der sikres fortsat mulighed for, at mange flere kan dyrke meget mere idræt og fysisk udfoldelse i nogle både flotte og professionelle rammer. Her åbnes plads for tiltrækning af endnu flere sportsudøvere året rundt. Området tilbyder træning, sport, leg og ophold for klub, skole, virksomheder i oplandet og bliver et samlingspunkt som kan bruges af en meget bred gruppe af borgere i en positiv sammenhæng. Der tilbydes faciliteter som appellerer til såvel elitære, som motionsmotiverede brugere. Banerne vil endnu en gang øge tilbuddet til kommunens borgere såvel store som små og unge som gamle, i et traditionelt bo område med mange interessegrupper, som herved sikres mulighed for at dyrke netop deres sport. Etablering af det skitserede anlæg, vil tilføre området en tiltrængt forbedring af forholdene for vore idrætsudøvere, skolebørn og mange flere, samtidig med det også er interessant for erhvervslivet så som hotellerne og andre til f.eks. teambuilding m.v. Det vil blive et samlingsted for borgere i hele området, både unge og gamle. Med en placering i Gauerslund sikres et godt tilbud til hele den østlige del af Vejle kommune, ligesom erhvervslivet i området får mulighed for helt nye tilbud til deres kunder, her tænkes ikke mindst på de teambuilding aktiviteter et sådant anlæg kunne indgå i, i forbindelse med konferencehotellernes afholdelse af kurser og konferencer for både private og idrætsudøvere. Der skabes et område som er stimulerende for både øjne og krop. Et miljø som udover sunde rekreative værdier også vil være et oplagt samlingssted som kan skabe en dynamisk platform i hele oplandet. Der vil kort sagt blive MERE FOR FLERE. På vegne af Styregruppen. Design & udarbejdelse Baun Grafisk Consult Rønnevang 33, Brejning 7080 Børkop

PROJEKT MERE FOR FLERE

PROJEKT MERE FOR FLERE PROJEKT MERE FOR FLERE Den østlige del af Vejle kommune er et typisk boområde, hvor mange mennesker flytter til, for at bo i et attraktivt miljø med masser af natur og alligevel tæt på storbyerne Vejle,

Læs mere

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Bold & Bevægelse leg bevægelse sundhed - sport børn unge voksne seniorer hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Projektbeskrivelse Bold & bevægelse på Herlufsholm Idrætscenter Der etableres

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

EVALUERING AF GYMNASTIKHALLER. Rapport 2015

EVALUERING AF GYMNASTIKHALLER. Rapport 2015 EVALUERING AF GYMNASTIKHALLER Rapport 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 1.1 Gymnastikkens rum 1.2 Gymnastik - idrætsdiciplin, bevægelse og leg 1.3 Tre forskellige gymnastikhaller 1.4 En evaluering

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE TRÆNINGSHUSET ETAPE 2. Det eksisterende Træningshuset set fra nordvest.

PROJEKTBESKRIVELSE TRÆNINGSHUSET ETAPE 2. Det eksisterende Træningshuset set fra nordvest. PROJEKTBESKRIVELSE TRÆNINGSHUSET ETAPE 2 Det eksisterende Træningshuset set fra nordvest. JUNI 2012 Indhold 1. Indledning... 3 2. Træningshuset Etape 2 Idé, vision og frivillighed... 3 2.1. Historien bag

Læs mere

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund Borgernes Handlingsplan 2009 Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund 1 1 Borgernes Helhedsplan er udarbejdet for Barrit Lokalråd i samarbejde med Hedensted Kommune af Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a.

Læs mere

Årsrapport 2008. www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2008. www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2008 www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2008 Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000 Århus C. Hædersbevisninger Tlf. 8614

Læs mere

Motion og Friluftsliv

Motion og Friluftsliv Motion og Friluftsliv Projektbeskrivelse September 2009 Motion og Friluftsliv Projektbeskrivelse September 2009 Dokument nr. Revision nr. 0 Udgivelsesdato 28. august 2009 Udarbejdet Kontrolleret Merete

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Frederikshavn f I Fodboldafdeling

Frederikshavn f I Fodboldafdeling FFI Fodbolds værdigrundlag FFI Fodbold - byens fodboldklub år 2020 FFI Fodbolds værdigrundlag centreret om Glæden ved fodbold indeholder flg. værdier: Udvikling for alle Fællesskab for alle Plads til alle

Læs mere

Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2008

Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2008 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2008 Beretning 2008 Page 1 Indhold: Idrætsrådet... 3 Medlemmer... 3 Sekretariatet... 3 Bestyrelsen... 3 Kommunale Anlæg... 4 Kunstgræsbaner... 4 Gyngemosehallen...

Læs mere

Idrætspolitik og strategi

Idrætspolitik og strategi Idrætspolitik og strategi Forord Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre sig, og det øger sundheden og giver os derved et længere og bedre

Læs mere

Markedsanalyse Bornholms Sports- og Kulturcenter

Markedsanalyse Bornholms Sports- og Kulturcenter Markedsanalyse Bornholms Sports- og Kulturcenter Side 1 af 51 1. Executive Summary... 3 2. Forord... 3 2.1. Baggrund... 3 2.2. Markedsanalysen... 3 2.3. Metodevalg... 3 2.4. Opbygning af præsentationen...

Læs mere

Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude

Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude Der er gået mange timer siden sidst. Tid og timer på banen, på cyklen i kajakken i bilen og i omklædningsrummet. Tid og timer til træning,

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011

pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011 pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011 49 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011 O konkurrenceområdet 50 fremtidens bæredygtige

Læs mere

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune Lokal UdviklingsPlan Hejninge - Stillinge Lokalråd Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune 2 DEL 1 - Visioner og planer for Hejninge-Stillinge 4 1. Indledning 5

Læs mere

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år Tune Idrætsforening 20. juni 1924-1999 75 år 1 Hovedformanden har ordet... Tune Idrætsforening er en stor flerstrenget idrætsforening med 11 aktive afdelinger og 2800 medlemmer, fordelt på alle aldersgrupper

Læs mere

Fra mudderhul til træningsanlæg. Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF

Fra mudderhul til træningsanlæg. Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF Fra mudderhul til træningsanlæg - MED PLADS TIL ALLE Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF klubhus nedslidt sandbane sumpet femmands træningsbane nedslidt

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde Tlf.: 46 75 74 39 www.hvb-fodbold.dk Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub INDLEDNING/RESUME... 4 PRÆSENTATION AF

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen

Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen Indledning og baggrund 2 De eksisterende anlæg Anlæggets placering i området 3 Nuværende indendørs faciliteter 3 Anlæggets styrker og svagheder 3 Indendørs

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Ringe Svømme-Klub på den lange bane. Til Kultur- og Fritidsudvalget, Faaborg-Midtfyn Kommune

Ringe Svømme-Klub på den lange bane. Til Kultur- og Fritidsudvalget, Faaborg-Midtfyn Kommune Ringe 31.01.2012 Til Kultur- og Fritidsudvalget, Faaborg-Midtfyn Kommune Hermed en ansøgning om Støtte til modernisering af lokale aktivitetscentre. En ansøgning fra Ringe Svømme-Klub, men i meget tæt

Læs mere

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter

Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Udviklingsplan for Hadsten Kultur & Idrætscenter Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Indhold

Læs mere

Idrætslegepladser i. Danmark

Idrætslegepladser i. Danmark Idrætslegepladser i Danmark Idrætslegepladser i Et forskningsprojekt om lege- og idrætsmiljøer Danmark Et forskningsprojekt om lege- og idrætsmiljøer Benny Schytte Benny 1996 Schytte 1996 1 Idrætslegepladser

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 "Virksomheder, der har udgifter til sponsorering af fx sportsklubber og kulturelle foreninger, modtager ofte reklameydelser i form af omtale af virksomhedens navn og logo på bandereklamer,

Læs mere

Formandens beretning 2009.

Formandens beretning 2009. Formandens beretning 2009. Året 2008 har været året hvor mange har været i gang med at planlægge Viby Idrætsforenings 100 års fødselsdag, som er den 23. september 2009. Det er en stor indsats der er ydet

Læs mere