Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe"

Transkript

1 Vamdrup Jagtforening Den nye skydebane Projektmappe Øverst: Etape 1 da banen blev taget i brug Nederst: Etape 1 sommeren

2 Denne mappe er en udførlig orientering om anlægningen af Vamdrup Jagtforenings nye skydebane, så private sponsorer eller firmaer, der ønsker at støtte dette projekt økonomisk, eller med materialer/arbejdskraft, kan få et udførlig indblik i, hvad midlerne skal bruges til. Er der spørgsmål, der ikke er besvaret, eller ting, der ikke er fuldt belyst i denne mappe, kan bestyrelsen til enhver tid kontaktes, hvis man ønsker yderlige oplysninger. Oplysninger kan desuden findes på Søren Autrup, formand

3 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Beskrivelse af projektet... 4 Tidshorisont... 6 Økonomi... 7 Sponsoraftaler... 8 Hvad vi kan tilbyde... Billeder fra byggeriet Oversigtskort Formål Skydebanen skal have til formål at træne jægere, så de får bedre skydefærdigheder. På den måde kan vi være med til at nedbringe antallet af anskydninger. Skydebanen skal også være et sted, hvor man kan have det sjovt med skydning både ung og gammel, øvet og uøvet. Skydebanen skal også være et sted, hvor der findes kommende skydetalenter til det danske flugsskydningslandshold, OL - skytter o.s.v. Flugtskydning er på lige fod med andre sportsgrene optaget under Dansk idræts forbund, og når banen står færdig, vil vi gøre en ekstraordinær indsats for at træne de unge talenter og finde sponsorer til dem. Udover at være en skydebane skal det nye anlæg være et samlingssted for områdets øvrige aktiviteter som hundetræning, foredrag, fester, teambuilding mm. 3

4 Beskrivelse af projekt ny skydebane Baggrund: Vamdrup jagtforenings skydebane i Hafdrup startede som alle andre skydebaner på en mark i omegnen af byen, hvor man skulle ud og flytte køerne, før man kunne skyde. I 1984 købte Vamdrup Jagtforening jorden til den nuværende skydebane, der er beliggende i et smukt område, der ligger ned til Kongeåen. Området er på godt 7 ha. Vamdrup Jagtforening ejer altså selv det areal, hvor den nye bane bygges. Vi er Jyllands største skydearena, Danmarks næststørste! Vi er Kolding Kommunes eneste flugtskydningsbane, og i de seneste år er banen blevet brugt mere og mere af et stadigt større opland. Derfor stod det klart for bestyrelsen, at vi var nødt til at øge den nuværende kapacitet for at kunne dække det behov der var for en større og mere tidssvarende bane både for jægere, sportsskytter og jagttegnsaspiranter. Derfor startede vi arbejdet med den nye bane i Dette behov er yderligere forstærket med indførelsen af nye jagttegnsregler, hvor der kræves mere træning af de nye jagttegnsaspiranter og en afsluttende duelighedsprøve. Vi regner som kommunens eneste skydebane med at skulle sevicere dette nye initiativ Den nye skydebane: Billede fra kvalifikation til VM 2014 Den nye skydebane skal rumme to jagtbaner efter gældende regler for mesterskabsskydning, to trapbaner og to sportingbaner herunder også olympisk trap. 4

5 Vamdrup Jagtforening Miljø: Det siger sig selv, at når man anlægger en ny skydebane, spiller hensynet til det omkringliggende miljø en stor rolle. De 8 meter høje støjvolde, der omgiver skydebanen, dæmper støjen mod nord, øst og vest; og desuden foregår skydningen fra særligt lyddæmpede skydehuse, hvilket eliminerer støjen mod øst, syd og vest. Billedet herover viser bygningen af de enorme støjvolde i Nederst et af de store skydehuse under opførsel. 5

6 Tidshorisont 2013 Arbejdet med den nye skydebanes etape 1 blev færdiggjort 01/ Skydningen blev afviklet hele året først på den gamle bane og derefter på den vestlige del af den nye bane (etape 1) Arbejdet med den østlige del (etape 2 på oversigtskortet) gik i gang, mens der blev skudt på etape 1. Allerede her var der tale om en betydelig udvidelse, fordi der nu kunne afvikles flere former for skydning på flere af ugens dage I 2015 kan arbejdet med selve skydebanen afsluttes. Skydebanen vil nu være nu oppe på fuld kapacitet. Det vil medvirke til at lette det større tryk, som de nye duelighedsprøver og de mange stævner vil føre med sig. Det nye klubhus bygges. Den nye skydebane indvies officielt. Med det nye klubhus vil vi kunne udnytte banen fuldtud. Bemærk: Banen vil kunne udnyttes i et vist omfang i hele perioden. Det er vigtigt for økonomien i projektet. Denne tidshorisont bygger naturligvis stadig på et skøn, da en stor del af arbejdet udføres af frivillig arbejdskraft og er baseret på velvillig bistand fra lokale håndværkere og diverse fondsmidler. 6

7 Baggrund Økonomi Vamdrup Jagtforening har i en årrække haft grønne tal på bundlinjen takket være det store arbejde, der er lavet af foreningens medlemmer, først og fremmest på skydebanen. Det har gjort at vi har kunnet gå i gang med byggeriet på egen hånd, men det siger sig selv, at vi ikke kan løfte hele projektet på en gang,- også selv om vi har allieret os med nogle af foreningens medlemmer, der har ekspertise indenfor kloakarbejde,betonarbejde, flisebelægning, el og ikke mindst arbejde med entreprenørmaskiner. Byggeriet vil i størst mulige omfang foregå på frivillig basis. Mange af foreningens medlemmer har allerede lagt et stort arbejde i at rydde området og medvirke til anlægningen af etape 1, og vi håber selvfølgelig, at mange af vores medlemmer også vil hjælpe med det fortsatte byggeri. Sponsorer og fondsmidler Bestyrelsen og foreningens udvalg har indsamlet tilbud på materialer og teknisk udstyr mange steder, og ved utallige møder vedtaget en plan over materialesammensætningen, der både tilgodeser kvalitet, den omliggende natur - og budgettets rammer. For at undgå at låne for mange penge, er det bestyrelsens håb, at flere af Vamdrups og Koldingegnens større virksomheder ønsker at støtte dette projekt, da vi mener det kan være et trækplaster til området, som kan sammenlignes med for eksempel en golfbane. Flere af Vamdrups erhvervsdrivende har allerede bidraget med sponsorering af diverse materialer eller udlån af værktøj og maskiner. Vi har allerede set noget sådant, da der blev holdt en kvalifikationsskydning til det forestående DM i trapskydning - allerede inden banen var fuldt færdiggjort. Foreningen har modtaget en vis støtte fra tipsmidler og Jægerforbundets kredspulje. Bestyrelsen er derudover hele tiden i gang med at søge forskellige fonde og legater, der sponsorerer projekter som vores. 7

8 Vamdrup Jagtforening Sponsoraftaler Hvordan vi vil gribe det an Skulle du eller dit firma ønske at give en økonomisk eller materiel håndsrækning til dette projekt, vil Vamdrup Jagtforening være yderst taknemmelig. Vi har derfor udarbejdet en blanket (sponsoraftale), hvorpå der noteres hvad den enkelte sponsor ønsker at støtte dette projekt med. Vi mener, - men kræver naturligvis ikke -, at begge parter skal have et eksemplar af blanketten i underskrevet stand, så ingen er i tvivl om aftalens indhold. Blanketten er vedlagt denne sagsmappe. Rent praktisk vil vi først telefonisk kontakte de firmaer/sponsorer, vi håber vil støtte projektet. Derefter vil vi sende, eller møde op med projektmappen til gennemlæsning, så sponsorerne får mulighed for at sætte sig ind i sagen, inden der tages stilling til et evt. sponsorat. Hvis sponsorer ønsker det, vil vi naturligvis gøre opmærksom på, hvem der har støttet os. Nedenfor ses et par eksempler på hvordan det kunne se ud Bemærk: Bestyrelsen har tavshedspligt hvad angår det enkelte firmas ønske om offentliggørelse af sponsoratets størrelse! Vi ønsker på ingen måde at lægge pres på nogen! Alle beløb, store eller små, er velkomne og vil blive til gavn for mange af kommunens borgere og til stor glæde for os. 8

9 Hvad vi kan tilbyde Generelt Man behøver ikke være jæger for at dyrke flugtskydning. Alle, der har lyst, kan dyrke denne sport. Nybegyndere vil blive grundigt instrueret i behandlingen af haglvåben og vejledt i de krav til sikkerhed, der er en selvfølge, når der skydes på en skydebane. Flugtskydning er på lige fod med andre sportsgrene optaget under Dansk Idrætsforbund. Specielt for sponsorer og gæster - Firmaer, der ønsker det, kan leje banen til afholdelse af skydninger og sammenkomster for firmaets ansatte og kunder - Evt. jagtkonsortier kan leje banen - Private kan leje banen - Andre jagtforeninger kan leje banen Som det ses har vi gode parkeringsforhold På foreningens vegne: 9

10 10

11 Vamdrup Jagtforening 11

12 Vamdrup Jagtforening Ca 200 m. 12

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS.

Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Hvorfor fusion? Økonomi er det korte svar. Kulturministeriet (via tipsmidlerne) og kommunerne (via folkeoplysningsloven) giver idrætten og

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX 02 Stor værdi i frivilligt arbejde Frivilligt arbejde handler om meget mere end at spare penge, selv om det også er værd at tage med for den lokale idræts- eller spejderforening.

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening

Tvede-Linde Jagtforening Støvringgårdvej 27 Mellerup Tlf. 51862721 Tvede-Linde Jagtforening Salg af foder til hunde, katte, kaniner, fugle, høns og heste. Kom selv og se udvalget. Årg. 2007 nr.1 På gensyn. Poul Reenberg. Se også

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent.

Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent. 1 Bestyrelsen foreslår P.C. til dirigent. 2 3 Ambitionerne var klar fra årets start, men vi blev ramt et massivt snevejr og i lang tid var det en stor opgave bare at holde banen åben. Både Jørn Just med

Læs mere

Kom godt i gang! Foto: rolfing.dk

Kom godt i gang! Foto: rolfing.dk Kom godt i gang! Foto: rolfing.dk Denne folder er til hjælp for dig, som påtænker at starte en ny BMX klub. Folderen er et opslags hæfte, der giver nogle praktiske oplysninger og idéer til hvordan du kommer

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Samlingshuset. i Øster Brønderslev

Samlingshuset. i Øster Brønderslev Samlingshuset i Øster Brønderslev Baggrund og forløb Samlingshuset i Øster Brønderslev er resultatet af mange års overvejelser og snak, en del møder og undersøgelser samt et par års arbejde med planlægning

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Disciplinærudvalget. Revideret 1/8-09 Niels J. Nielsen 03-08-2009. Materiale til Trænere og holdledere i OIK omkring:

Disciplinærudvalget. Revideret 1/8-09 Niels J. Nielsen 03-08-2009. Materiale til Trænere og holdledere i OIK omkring: Materiale til Trænere og holdledere i OIK omkring: 1 Hvorfor dukker projekt Hockey og godt miljø op i OIK lige nu? Det gør det af flere årsager OIK er en god klub, og samtidig en af de største i Danmark,

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 SB&I-Linjen FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 TIL DIG SOM FORÆLDER I SB&I 14 RETNINGSLINIER FOR U5 U11 (4

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Giv glæde. det gør jeg. Eva Fjellerup Firedobbelt verdensmester i femkamp

Giv glæde. det gør jeg. Eva Fjellerup Firedobbelt verdensmester i femkamp Giv glæde det gør jeg Eva Fjellerup Firedobbelt verdensmester i femkamp 1 Giv glæde med et Sponsorhus det gør jeg Eva Fjellerup er firedobbelt verdensmester i femkamp og har derudover vundet en lang række

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TROA Formål: Flytning til nye lokaler Torsdag d. 21. maj 2015 kl 19:00 på Godthåbsgade 8A FORMALIA Til stede: 39 stemmeberettigede. Derudover 3 repræsentater

Læs mere

Foretræde for teknisk udvalg mandag d. 8. juni kl 18.20 2015

Foretræde for teknisk udvalg mandag d. 8. juni kl 18.20 2015 Foretræde for teknisk udvalg mandag d. 8. juni kl 18.20 2015 Dagsorden: 1. Tak for invitationen 2. Kort opsummering af historikken 3. Baggrund for problematikken Et sejlmageri er relateret til havnen -

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere