ALFIX Miljøredegørelse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALFIX Miljøredegørelse 2012"

Transkript

1 ALFIX Miljøredegørelse 2012

2 Indhold side 2 side 3 side 4 side 6 Miljøpolitik Indledning Fakta om virksomheden Miljøkortlægning side 21 Opfølgning på miljøhandlingsplaner for side 25 Vurdering og prioritering side 26 Nye miljøhandlingsplaner for Miljøpolitik for Alfix A/S Alfix ønsker et åbent samarbejde med myndighederne og har altid til hensigt at overholde alle gældende lovkrav. Vi vil udvise ansvarlig styrke som virksomhed, og hermed kontinuerligt minimere vores påvirkninger af miljøet i vores aktiviteter. Så vidt muligt tænkes miljø og arbejdsmiljø ind i alle processer, produktion og produkter. Valg af samarbejdspartnere sker i stigende grad på denne baggrund. Desuden ønsker vi et sundt og ansvarligt arbejdsmiljø for vores medarbejdere, kunder, slutbrugere og andre interessenter. Alfix ønsker et miljøstyringssystem, hvor alle forbedringer optimeres ud fra både miljømæssige og økonomiske forhold. Endelig forventes det, at alle i virksomheden bidrager og tager medansvar for miljø og arbejdsmiljø

3 Indledning Alfix A/S præsenterer hermed den 5. miljøredegørelse siden Miljøledelsesgruppen der er ansvarlig for udarbejdelsen består af Laboratorielederen, Produktionschefen, den Tekniske chef og Marketingchefen. Desuden har flere medarbejdere bidraget positivt til miljøarbejdet. I marts 2012 blev vi tildelt Byggeriets Miljøpris en flot anerkendelse fra branchen baseret på vores miljø- og arbejdsmiljøstrategi. Vi har ligeledes i foråret gennemført APV med fokus på såvel det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, samt vurderinger af Alfix s værdier og disses indflydelse på hverdagen. Resultatet heraf har været yderst positivt, idet medarbejderne ytrer, at Alfix har et godt arbejdsmiljø. Medarbejderne har desuden italesat områder, hvor arbejdsmiljøet kan gøres endnu bedre både på det fysiske og psykiske område. AMO gruppen og Ledergruppen vil tage ansvar for at imødekomme flere af de fremkomne ønsker til forbedring. Virksomhedens miljøpolitik anses for at være dækkende og aktuel for vores aktiviteter, og størstedelen af de opstillede mål i seneste miljøredegørelse er opfyldt. Fremtid Foranlediget af den netop gennemførte APV vil vi nu på arbejdsmiljøområdet fokusere på temaet Samarbejde internt i virksomheden. Dette er en indsats som skal belyse forbedringspotentialet for samarbejdsklimaet i hele virksomheden. Vi ønsker at reducere posevægten på vores store emballager. Indtil nu har loftet været på 25 kg., men af hensyn til arbejdsmiljøet for såvel eget personale, som forhandlere og brugere vil vi fremadrettet arbejde med et loft på maksimalt 20 kg. pr. pose. I den næste periode vil vi gennemføre en energikortlægning. Formålet er at finde frem til hvilke forbedringer vi potentielt kan foretage langsigtet på bygningsmassen for at mindske energiforbruget og på delområder blive selvforsynende med energi. Torben Carstensen Toft Administrerende direktør - 3 -

4 Fakta om virksomheden Navn og adresse: Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej Kolding Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nummer: P-nummer: Branche: Fremstilling af mørtel Antal ansatte: 39 (pr. maj 2012) Ansvarlig ledelse: Torben Carstensen Toft Kontaktperson vedr. miljøforhold: Allan Nielsen Regnskabsperiode: 1. maj 30. april Tilsynsmyndighed: Kolding Kommune Spildevandstilladelse: 5. juli 2004, Kolding Kommune Risikobekendtgørelse nr. 106: Alfix A/S er ikke omfattet af BEK nr. 106 Sidste miljøredegørelse: 2009 Nyere historie I 2005 blev der opført en ny servicebygning med værksted og garager på Ole Rømers Vej 16. I 2006 opførtes en mindre tilbygning med ny kantine og bad / omklædningsrum. Ultimo 2007 overtog Alfix naboejendommen på H.C. Ørsteds Vej 12, som benyttes som lager. Seneste udbygning skete i 2008, hvor en ny lager- og produktionshal blev opført, så siloantallet nu er oppe på 22. Mission og produkter Alfix udvikler, producerer og markedsfører produkter til gulv-, væg- og facadekonstruktioner i byggeriet. Professionelt og engageret løser vi opgaver i tæt samspil med vores samarbejdspartnere. Produktsortimentet består af et bredt udvalg af støbemasser, spartelmasser, vådrumsløsninger, fliseklæbere, fugemasser, pudsprodukter, rense - plejemidler samt andre specialprodukter. Virksomhedens omsætningsgrundlag stammer primært fra egenproducerede varer, men enkelte specialprodukter fremstilles hos underleverandører efter egne recepter eller ved eksklusivaftaler

5 Produkterne leveres, sælges og markedsføres primært igennem trælaster, byggemarkeder og specialforretninger. Produktionen er opdelt i 2 afdelinger: 1. Tørproduktion: Blanding af tørre pulverbaserede materialer som f.eks. sand og cement mv. i blandeanlæg (mikser). Produkterne afvejes i poser på automatisk afvejningsanlæg. 2. Vådproduktion: Blandeanlæg (mikser) til blanding og udtapning af vandbaserede flydende eller pastøse produkter. Medarbejderinddragelse Alfix A/S involverer medarbejderne i miljøarbejdet. Dette sker i forskellige tværgående grupper. De arbejdsmiljørelaterede problemstillinger bearbejdes i arbejdsmiljøorganisationen, der består af medlemmer fra ledelsen, produktion, lager, laboratorium og administration. I de sidste 3 år har gruppen opnået følgende hovedmål: 1) Implementering af ny sikkerhedskultur. Sikkerhedskulturen blev formidlet på et meget åbent og positivt fællesmøde i efteråret Erfaringer har vist, at de nye procedurer overordnet følges og respekteres af alle. Dermed er arbejdssikkerheden endnu en gang blevet forbedret. 2) Arbejdspladsvurdering (APV). Medarbejderne blev inddelt i 4 grupper, som i februar 2012 blev interviewet af en ekstern arbejdsmiljøkonsulent. Gruppernes tværfaglighed sikrede herved indblik i kollegaernes arbejdsmiljø. Kombineret med en god og åben stemning under møderne har dette øget forståelsen for hinandens arbejdssituation. Den afsluttende APV-rapport danner nu grundlag for prioritering af indsatsområder de kommende år. Miljørelaterede problematikker bearbejdes især på regelmæssige møder mellem produktion og laboratoriet. I de sidste 3 år har det ført til en række produktionsprocesoptimeringer med fokus på at reducere rensemateriale og produktspild. Maskinoperatørerne blev inddraget i de forberedende møder. Dette har skabt en høj grad af bevidsthed hos maskinoperatørerne, og de har gentagende gange siden kommet med gode forslag til reduktion af affald og dermed bidraget til forbedring af miljøet. I 2011 sendte Alfix en ansøgning til byggeriets miljøpris. Medarbejderne blev løbende informeret om ansøgningen og nomineringens fremskridt. Det endte med at Alfix stod som vinder af Byggeriets Miljøpris på TUN Byg 2012, som opfattedes som en stor belønning af medarbejdernes miljøindsats

6 59 58 Indeks Miljøkortlægning Produkter Produktsortimentet hos Alfix A/S omfatter ca. 140 varenumre, som er inddelt i 9 produktgrupper. Over 99 % af færdigvarerne produceres på fabrikken i Kolding, de resterede produkter er handelsvarer (*). Udviklingen af produktionsmængderne fra år 2007 til 2011 er anført i form af indekstal i nedenstående tabel og diagram. Pudsprodukterne og gulvlime kom først med i Alfix produktsortimentet i 2010 og er derfor indekseret til i år Dette er også årsagen til, at produktgrupperne ikke er taget med i diagrammet Spartelmasser Fugemasser Flisemørtler Tætningsmasser Puds Silicon *) Rengøringsprodukter *) Epoxyprodukter *) Gulvlime*) I alt Produktionsmængder fra 2007 til

7 Råvarer I produktionen hos Alfix A/S indgår ca. 130 forskellige råvarer. Langt den største del af disse råvarer er ikke mærkningspligtige. Blandt de 18 mærkningspligtige råstoffer er der hovedsageligt cementer, syrer eller baser, der pga. ph-værdien mærkes ætsende eller lokalirriterende. Til udvikling af nye produkter og optimering af eksisterende produkter er der fokus på at vælge miljørigtige råstoffer. I nedenstående skema vises en oversigt med indeks tal (forbrug 2007 er sat til indeks ) over de væsentligste råvarekategorier Cement Kvartssand Øv. bindemidler Fortykkere Additiver + kemiske stoffer Øv. fyldstoffer Totalt råvareforbrug Råvareforbrug fra Råvareforbrug

8 Indeks Energi De følgende tabeller og diagrammer viser energi- og vandforbruget. Elforbruget ligger stort set på samme niveau som i 2007, selvom produktionsmængderne var faldende. Forklaringen ligger i idriftsættelsen af ny produktionslinje med tilhørende periferi som fx udsugning og trykluftforsyning samt ibrugtagelse af robotpakkeanlæg Elektricitetsforbrug i MWh El-indeks (forbrug i 2007 sat til indeks ) Produktionsindeks areal-indeks i m² El-forbrugets udvikling siden 2007 ift. produktionsindeks og arealindeks produktionsindeks El-indeks (forbrug af 478 MWh i 2007 sat til indeks ) areal-indeks - 8 -

9 Alfix anvender primært naturgas til opvarmningen. En mindre del (ca. 20 %) af opvarmningen foregår med fyringsolie. Årsforbrug Enhed Naturgas m³ Naturgas MWh Fyringsolie liter Fyringsolie MWh Sum opv. MWh areal m² Energifordeling til opvarmning i 2011 fyringsolie [MWh] 20% naturgas [MWh] 80% - 9 -

10 Energifordeling mellem El og opvarmning i 2011 El [MWh] 36% fyringsolie [MWh] 13% naturgas [MWh] 51% Nedenstående diagram viser energiforbruget til opvarmning ift. arealet. Forklaringen for det lave forbrug i 2008 er, at den nyerhvervede naboejendom ikke blev opvarmet i 2008 og Siden 2010 er denne bygning blevet opvarmet. 120 Energiforbrug opvarming i kwh/m² kwh/m²

11 Vand Vandforbruget er faldende grundet optimeringen af rengørings- og skylleprocesser i vådproduktionen samt faldende produktionsmængder jævnfør seneste miljøredegørelse vand [m³] vandforbrug fra [m³] vand [m³]

12 Transport Virksomhedens transporter består af intern transport, der omfatter gaffeltrucks. Endvidere er firmabiler indregnet under intern transport. Den eksterne transport består af indlevering af råvarer og udlevering af færdigvarer. 1. Intern transport Forbruget af flaskegas til truckkørsel toppede i I dette år blev der bygget et nyt produktionsanlæg og en ny lagerhal. I byggefasen var det nødvendigt at flytte en del emballage og råvarer. Det totale brændstofforbrug for firmabiler har været let stigende. Antallet af firmabiler er dog blevet øget med 2 køretøjer. Politikken for firmabiler blev ændret i 2011 således, at nyanskaffede biler skal være dieseldrevne hørende til miljøklasse A eller B. Intern transport Enhed Flaskegas trucks kg/a Firmabiler ltr./a Ekstern transport Transporten af indkommende råvarer rekvireres af virksomhedens leverandører. Ved indkøb bliver der vist hensyn til optimale leverancer. Bulk varer (f.eks. cement og kvartssand) omfatter hele læs, hvilket er optimalt såvel miljømæssigt som økonomisk. Øvrige og mindre varepartier leveres af producenten/leverandøren i forbindelse med varetur eller via fragtmand. Udgående færdigvarer leveres ab fabrik via egne ruter. Transporterne gennemføres af vognmand med tilknytning til fragtcentral, således at der medtages retur læs fra andre kunder. Eksportvarer fragtes via speditionsfirma. Det samlede antal lastbiler, der kører til/fra Alfix A/S er pt. maksimalt 20 biler pr. dag. Af dette antal vil 2-4 biler være bulk tankvogne, der blæser råvarer op i virksomhedens siloanlæg

13 Nedenstående tabel viser lastbilernes forbrug af dieselolie for de sidste 5 år. Pga. af nedgående produktionsmængder er brændstofforbruget tilsvarende reduceret. Ekstern transport Enhed Forbrug 2007 Forbrug 2008 Forbrug 2009 Forbrug 2010 Forbrug 2011 Godstransport råvarer Godstransport færdigvarer ltr./a ltr./a Den samlede eksterne transport udgør en væsentlig del af virksomhedens miljøpåvirkning. Generelt gælder for byggematerialer og deres råstoffer, at de er forholdsvis transporttunge, da de vejer og fylder meget. Energiforbruget fra indkommende råvarer er herved dobbelt så stor som dieselforbruget for transport af færdigvarer. Selvom 70 % af råvarerne stammer fra leverandører indenfor en radius på 200 km, så kan det ikke undgås, at nogle råvarer transporteres forholdsvis langt. Eksempelvis fremstilles polymere bindemidler på fabrikker i Holland, Schweiz, Tyskland mv. Til beregning af emissioner, der stammer fra transporten blev der anvendt følgende nøgletal (kilde: CO 2 SO 2 NOx emission fra flaskegas [g/kg] emission fra dieselolie [g/ltr.] , ,02 7,2 Nedenstående tabel viser en beregning for CO 2 -, SO 2 og NO x -emissioner, der stammer fra transporten. Intern transport Enhed Forbrug 2011 CO 2 [t/a] SO 2 [kg/a] NOx [kg/a] Flaskegas trucks kg/a 737 2,2 0 3,4 Firmabiler ltr./a ,3 0,5 174,8 Ekstern transport Enhed Forbrug 2011 CO 2 [t/a] SO 2 [kg/a] NOx [kg/a] Godstransport færdigvarer ltr./a ,9 331 Godstransport råvarer ltr./a ,

14 Diagrammet viser fordelingen af CO2-emissionen mellem ekstern og intern transport. CO 2 -emission i tons i 2011 Intern transport - firmabiler 15% Intern transport - truckkørsel 0% Ekstern transport - færdigvarer 28% Ekstern transport - råvarer 57%

15 Luftforurening De emissioner, der opstår direkte i virksomheden, stammer fra 2 typer anlæg: Procesafkast og afkast fra varmeanlæg. 1. Procesafkast omfatter udsugning af støv fra produktionen. Alle udsug fra produktionen ledes til 2 centrale filteranlæg. Anlæggene består af et selvtømmende posefilter, der har en renseeffekt på > 99,5 % støv og ifølge leverandørens oplysninger en udledning på mindre end <10 mg støv/m³ luft (væsentlig lavere end vejledende grænseværdier). Desuden er begge anlæg monteret med poselækagekontrol (dust emission controller type EMP-5) 2. Alfix anvender primært naturgas til opvarmning og en mindre mængde fyringsolie. Naturgas giver en meget ren forbrænding, hvorfor anlægget vurderes at høre under kategorien af mindst miljøbelastende varmekilder. Derudover er der emissioner, der stammer fra produktion af den elektricitet, som forbruges på virksomheden, og fra det brændstofforbrug af intern og ekstern transport. Til beregningen af virksomhedens emissioner anvendes disse nøgletal: CO 2 SO 2 NO x emission fra El [g/kwh] 378 0,06 0,28 naturgas [g/m³] ,012 1,68 emission fra fyringsolie [g/ltr.] ,82 1,80 emission fra dieselolie [g/ltr.] ,02 7,2 emission fra flaskegas [g/kg] ,6 Den efterfølgende tabel viser CO 2 -emissionen for det totale energiforbrug i tons om året. Enhed El t CO naturgas t CO fyringsolie t CO Intern transport t CO 2 1,5 3,8 2,4 2,2 2,2 truckkørsel Intern transport - t CO 2 62,7 63,9 63,5 63,5 64,3 firmabiler Ekstern transport - t CO råvarer Ekstern transport - t CO færdigvarer Sum t CO

16 CO 2 -emission i 2011 resulterende af det totale energiforbrug Ekstern transport - færdigvarer 15% El 25% Ekstern transport - råvarer 32% naturgas 17% Intern transport - firmabiler 8% fyringsolie 3% Intern transport truckkørsel 0% Tabellen og cirkeldiagrammet viser, at den eksterne transport udgør ca. halvdelen af energiforbruget

17 Det efterfølgende diagram viser den interne fordeling af energiforbruget / emissionen uden ekstern transport. Her viser det sig at opvarmningen udgør ca. 1/3 af energiforbruget, mens det i stor grad produktionsafhængige El-forbrug medfører omkring halvdelen af emissionen. Intern transport truckkørsel 1% fyringsolie 5% CO 2 -emission i 2011 resulterende af det interne energiforbrug uden ekstern transport Intern transport - firmabiler 15% El 47% naturgas 32% Den efterfølgende tabel viser SO 2 -emissionen for det totale energiforbrug i kg om året. Enhed El [kwh] kg SO 2 28,7 29,3 30,6 27,5 29,5 naturgas [m³] kg SO 2 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 fyringsolie [ltr.] kg SO 2 5,4 5,7 6,8 11,5 14,0 Intern transport flaskegas kg SO (trucks) [kg] Intern transport - firmabiler kg SO 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Ekstern transport - råvarer kg SO 2 2,5 2,4 1,9 1,8 1,9 Ekstern transport - kg SO 2 1,2 1,1 0,9 0,9 0,9 færdigvarer Sum kg SO 2 38,9 39,7 41,4 42,9 47,6-17 -

18 Den efterfølgende tabel viser NO x -emissionen for det totale energiforbrug i kg om året. Enhed El kg NO x 134,0 136,8 142,8 128,2 137,5 naturgas kg NO x 85,4 86,0 101,7 109,4 106,6 fyringsolie kg NO x 11,8 0,6 0,5 0,4 0,5 Intern transport kg NO x 2,3 5,8 3,7 3,4 3,4 truckkørsel Intern transport - kg NO x 170,2 173,5 172,5 172,5 174,8 firmabiler Ekstern transport - kg NO x 914,4 878,4 684,0 662,4 684,0 råvarer Ekstern transport - kg NO x 432,0 410,4 331,2 309,6 331,2 færdigvarer Sum kg NO x 1750,1 1691,4 1436,4 1386,0 1438,0 Lugt Virksomhedens produktion giver ingen lugtpåvirkning af omgivelserne. Spildevand Den største del af Alfix produktionen omfatter fremstilling af produkter i pulverform (tørmørtler som fliseklæbere, gulvspartelmasser, fugemasser, mv.). En mindre del af produktionen foregår i vådproduktionen, hvor der blandes og tappes 7 vandbaserede flydende eller pastøse produkter som vandtætningsmasser, primere, bindere mv. Ved rengøring af vådafdelingens produktionsanlæg opstår der ca. 400 m³ processpildevand om året. Heraf opstår der i forbindelse med bundtømning af sedimentationstanke ca. 70 tons flydende materiale, der blev kørt til Kolding Rensningsanlæg og 3 tons fast materiale, der aftages af Grindsted losseplads. I Juli 2004 har Alfix opnået en spildevandtilladelse. Den tilhørende handlingsplan er gennemført og blev beskrevet i miljøredegørelse Handlingsplanen omfattede en optimering og ændring af rengøringsprocesserne. Disse tiltag har reduceret produktkoncentrationen i spildevandet væsentligt. Effekten af initiativerne blev dokumenteret vha. flere uvildige spildevandsanalyser. Pga. de gode resultater der kunne opnås, blev denne rengøringsproces godkendt som langsigtet løsning. Ved eventuelle fremtidig flytning / ombygning af vådproduktionen tages der igen stilling til, om der skal installeres et renseanlæg

19 Affald og genanvendelse Alfix A/S bortskaffer affald i henhold til Kolding kommunes regulativ herfor. Affaldet sorteres ved kilden og opbevares i egnede lukkede beholdere, indtil det afhentes af en renovatør. Den totale affaldsmængde blev halveret gennem de sidste 5 år. Dette skyldtes en konsekvent genanvendelse af rensemateriale i egen produktion. Udover det kan tons og dermed en fjerdedel af hele affaldsmængden genanvendes som vejfyld. Affaldsfraktion / mængderne i tons Brandbart affald Affald til deponering hhv. genanvendelse f.eks. cement, sand, byggeaffald Affald til genanvendelse som vejfyld Papir og pap Plast Flydende affald, herunder skyllevand fra vådproduktion, malingsaffald, kemikalieaffald mv Slam fra sedimentationstanke fast Slam fra sedimentationstanke flydende Sum Affaldsmængde i tons fra

20 Ekstern støj Alfix A/S har ingen udendørs produktion. Særligt støjende anlæg såsom ventilatorer og kompressorer er placeret indendørs i isolerede bygninger. De eneste stationære støjkilder, der evt. kan medføre gener udendørs er ventilationsafkast fra procesanlæg, og disse kilder vurderes at udgøre en meget begrænset støjbelastning. Den væsentligste støjkilde på virksomheden forekommer ved transport, herunder specielt opblæsning af bulk varer til siloanlæg. Der ankommer 2-4 bulk transporter dagligt, og opblæsningen tager ca. ½ time. I denne periode kan støjbelastningen føles intensiv, men vurderet som gennemsnit over en arbejdsdag vil støjbelastningen fra virksomheden med god margin kunne overholde vejledende støjgrænser for området, hvor virksomheden ligger (55/45/40 db(a)). Risiko og driftsforstyrrelser Der er ingen særlige miljømæssige risici i forbindelse med virksomhedens produkter og produktion. Der er desuden ingen risici forbundet med opstart og nedlukning af produktionsanlæg på virksomheden. Driftsforstyrrelser vil ikke medføre øget belastning på det eksterne miljø. Risikoen for at spild af flydende råvarer kan medføre gener for kloaksystem og rensningsanlæg minimeres ved fortynding i virksomhedens sedimentationstanke og/eller tilbageholdelse ved afpropning. På virksomhedens filteranlæg for rensning af afkastluft for støv, er installeret filtervagt, således at der udløses alarm, hvis filteret bliver utæt. Derved kan virksomheden sikre sig mod større udslip af støv, hvis der skulle forekomme uheld på dette anlæg. Forurening af jord og grundvand Alfix A/S håndterer primært tørre råvarer og sekundært, flydende råvarer. Virksomhedens interne beredskab sikrer, at der i tilfælde af spild af flydende råvarer og produkter, vil ske en hurtig opsamling evt. afpropning af afløb, således at der ikke tilgår høje koncentrationer af stoffer til det offentlige kloaksystem. Virksomhedens ejendomme (flere matrikelnumre) er ikke registreret i henhold til reglerne om forurenende grund

21 Opfølgning på miljøhandlingsplaner fra perioden Handlingsplan Projektbeskrivelse Mål Ansvar Tidsplan Opfølgning 1.1 Investering i en stempelkompressor Energisparende tiltag gennemføres 2 Øget anvendelse af råstoffer fra genanvendelse 3 Reduktion af tunge løft 1.2 Etablering af hurtiglukkende porte 1.3 Installation af PIR-følere, og dagslysstyring samt sparepærer Reduktion af El-forbruget med kwh/år Reduktion af varmetab/ besparelse kwh/år Reduktion af El-fobruget med kwh/år Andelen af recycling råstoffer fra i dag 2,5% skal fordobles til 5% Automatisering af plukfunktion Per Jensen Marts 2010 Projekt sat i bero pga. omkostningerne Per Jensen Marts 2010 Projekt ændret og formuleret som ny handlingsplan Per Jensen Marts 2011 Delvis opfyldt Frank Pingel Marts 2011 Per Jensen / Allan Nielsen Marts 2010 I en vis grad opfyldt Opfyldt

22 Mål 1 - Energisparende tiltag Baggrund: I forbindelse med miljøredegørelsen 2009 blev der lavet en omfattende energikortlægning af hele virksomheden. De mest effektive og økonomisk realistiske forbedringsforslag har dannet grundlag til handlingsplanen Mål 1 Energisparende tiltag. Mål Investering i stempelkompressor Vi har valgt ikke at gennemføre denne investering, fordi vi vurderer omkostninger vil være for store i forhold til den gevinst vi kan opnå. Vi producerer nu trykluft med en frekvensstyret kompressor, som kun producerer den mængde luft der er behov for. Den tidligere primære kompressor er nu backup og anvendes til at vedligeholde trykket i nattetimerne. Mål Etablering af hurtiglukkende porte Er ikke gennemført i oprindelig form, fordi vi ændrer dette projekt til en større ombygning af lager faciliteterne. Se ny handlingsplan Nyt mål 2 - Forbedring af det fysisk arbejdsmiljø og reduktion af energiforbruget på lager og i produktion. Mål Installation af PIR-følere, og dagslysstyring samt sparepærer I mindre lokaler vil installation af PIR følere kunne føre til besparelse. De kan slukke lyset ved tilstrækkelig med lysindfald, eller hvis der ikke er aktivitet i lokalet. I produktionen og lagerområdet med ovenlysvinduer er dagslysstyring en mulighed. Hvis det er muligt kan der slukkes i 2. eller 3. niveauer, hvor der i de forskellige niveauer slukkes for én fase. Hvor der anvendes glødepærer, vil det være en god ide at skifte til lavenergipærer eller til den nye type LED lyskilder. Målet er at reducere elforbruget med kwh/år. Motivationen er at reducere miljøbelastningen og reducere omkostningerne til el. Hvor langt er vi nået? Vi har foreløbig installeret PIR følere og lavenergipærer i gangområder, toiletter og andre områder hvor der ikke permanent opholder sig personale. Vi vil løbende udvide til øvrige områder for at opnå den forventede besparelse. Målet er dermed delvis opfyldt med en besparelse af ca kwh/år, svarende til en CO2- reduktion med 3 tons om året, svarende til 0,6 % af den totale CO2-emission.

23 Mål 2 - Øget anvendelse af råstoffer fra genanvendelse Baggrund: Hovedparten af Alfix s produkter er tørmørtler, hvis hovedkomponenter er naturlige mineraler som kvartssand, kalkstensmel og cement, der fremstilles af naturligt forekomne råstoffer. Siden 2005 anvender Alfix også råstoffer, der stammer fra recycling dvs. fra genvindingsprocesser. Det er miljømæssigt meget vigtigt for samfundet, at industrielle affaldsprodukter genvindes og oparbejdes til en form, så de kan genanvendes som råvarer til fremstilling af nye produkter. Dermed bidrager Alfix til en reduktion af affaldsmængden og sparer på anvendelsen af primære råstoffer. Projektbeskrivelse: Vi har sat os det mål at fordoble andelen af recycling råstoffer fra 2,5 til 5%. Gennem målrettet produktudvikling lykkedes det at udvide anvendelse af recycling materiale løbende. I begyndelsen anvendtes kun ét recycling råstof i ét produkt. I dag indgår 3 recycling råstoffer i 8 produkter. Heraf er de sidste 4 produkter blevet udviklet i løbet af de sidste 2 år, og yderligere et produkt er lige nu under udvikling. Målet er dog kun delvis opfyldt, idet vi kun har opnået en andel af ca. 3%. Årsagen til det er, at de nyudviklede produkter ikke endnu har opnået deres potentielle markedsandel. De omtalte råstoffer stammer fra gamle knuste glasflasker, der efter en termisk udvidelsesproces kan anvendes som let fyldstoffer i vores produkter. Udover reduktion af affaldsmængden og mindre forbrug af primære råstoffer medfører anvendelsen af disse recylingråstoffer også følgende miljøfordel: Traditionelt set leveres fliseklæbere i 25 kg poser. Alfix fliseklæbere med letfyldstoffer leveres med en posevægt på kun 18 kg. Let fyldstofferne gør produkterne lettere, og samtidig forbedres pulverets rækkeevne. Eksempelvis har fliseklæberen Letfix extra Less Dust (18 kg) en rækkeevne som 25 kg traditionel fliseklæber, og det giver nogle klare fordele: Brugeren skånes for tunge poseløft til gavn for lænd, ryg og knæ et mærkbart bedre arbejdsmiljø med samme produktydelse. En mindre produktvægt giver desuden et mindre CO2 udslip under transport for både brugere og forhandlere. Fremtid? Herudover har vi testet talrige råstoffer fra andre genvindingsprocesser. Eksempelvis er der kørt diverse forsøgsserier med gummigranulater, der stammer fra genvinding af gamle bildæk. De indtil nu afprøvede gummipulvere medførte dog en væsentlig forringelse af de tekniske produktegenskaber og kunne derfor ikke komme til anvendelse. Et andet råstof, der stammer fra gamle biler, er PVB altså Polyvinylbutyral, der anvendes som laminat i bilruder. I dag er det muligt at genvinde PVB fra knuste bilruder. Dispersioner, som er baseret på genvunden PVB, er blevet testet som bindemiddel i vådrumsmembraner. Disse råvarer kunne dog indtil nu ikke matche vores strenge kvalitetskrav for denne produkttype. Vi fortsætter arbejdet med bæredygtige løsninger og udvider vores forsøg med råstoffer fra genvindingsprocesser

24 Mål 3 - Reduktion af tunge løft Baggrund: Baggrund Alfix har gennem mange år investeret i nyeste teknologi for at øge effektiviteten, forbedre kvaliteten på produkterne og arbejdsmiljø samt øge kapaciteten. I takt med tonnagestigningen og et ønske fra kunderne om mindre ordrestørrelser, har vi oplevet en stor stigning i pluk til ordre. Det har samtidig vist sig, at det skulle være et af de sværeste områder at optimere og automatisere. Projektbeskrivelse: Mål og motivation Målet var at få automatisere 80 % af de største emballagetyper, samt 50 % af al pluk vi foretager. Den primære motivationsfaktor var, at de medarbejdere vi har på pluklageret, har vi haft i mange år. For at undgå at de i fremtiden får problemer med bevægeapparatet, knæ, ryg osv. var tiden inde til at finde en løsning. Den sekundære motivationsfaktor var øget kapacitet, og færre fejlpluk. Hvem kan levere? Vi har gennem 10 år været rundt på messer og konferencer. Vi har forhørt os hos vores leverandører og kunder i ind og udland og resultatet var, at der ikke var nogen der havde gennemført et projekt med pluk af store poser til kundeordre. Vi valgte derfor at indgå i udviklingsarbejdet med en robotsystem leverandør. Vi startede projektet medio 2009 og gik i drift januar Overordnet beskrivelse Vi har optimeret systemet sådan, at det er de mest plukkede varer der står i robotcellen. Kundeordren bliver registeret og der sker en automatisk fordeling af de varenumre der skal plukkes af robotten, det der skal plukkes manuelt og de helpaller der er bestilt. Umiddelbart efter ordren er registreret og aktiveret, går robotsystemet i gang med at plukke. Lagermedarbejderen henter den plukkede palle og pakker de produkter der ikke står i robotsystemet ovenpå, og pallen er klar til forsendelse. Hvad har vi opnået? Vi har nået det primære mål vi gerne ville, nemlig at reducere det manuelle pluk med 80 % af de store emballagetyper og 50 % af alt pluk. Samtidig har vi fået en højere kapacitet og færre plukfejl. Og vi har fået et system som kan udvides i takt med at der bliver flere plukke opgaver

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 - Aars Indholdsfortegnelse: Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Miljøhandlingsplan 211... 4 Miljøhandlingsplan

Læs mere

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE GLK 2011-06-15 1 1 4 A. Nøgledata Ansøger om miljøgodkendelse er: Navn: Adresse: Telefon nr.: E-mail: Lagerfacilitetens adresse: DENEX A/S Ammunitionsarsenalet Tuenvej 120, 9900 Frederikshavn. 96 21 34

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Håndbogen - baggrund - indhold - anvendelse v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Baggrund Viden findes; fokus på implementering i virksomhederne Baggrund Et miljøråd DTL presentation DTL presentation

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042 Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Præsentation af selskabet Selskabet: Gunnar Lund Olieservice A/S Olievej 10-12 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 86 00 Fax 75 13 04

Læs mere

Produktionslinie for PE-coating af karton ELOPAK A/S, Hovmarken 8, Lystrup

Produktionslinie for PE-coating af karton ELOPAK A/S, Hovmarken 8, Lystrup TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Produktionslinie for PE-coating af karton ELOPAK A/S, Hovmarken 8, Lystrup 31. august 2011 %/0)1!*1)*(* 2 3,!"#$% & '( )*(( +'( )*(( -. + )% )*(( ", )%)*() 4. " 52!" 65.2 '1*/()(7

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod

Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj 2014 Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod Hvad for en slags fisk er jeg så Steen Lund Sømod 44 år Maskinmester Energi Nord 4,5

Læs mere

Virksomhedstype: E56. Den 19. august 2015 er der afholdt miljøtilsyn hos Humlum Brød A/S, Christiansborgvej 7, 7560 Hjerm. Ved tilsynet deltog:

Virksomhedstype: E56. Den 19. august 2015 er der afholdt miljøtilsyn hos Humlum Brød A/S, Christiansborgvej 7, 7560 Hjerm. Ved tilsynet deltog: POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 19-08-2015 HUMLUM BRØD A/S Christiansborgvej 7 7560 Hjerm JOURNALNUMMER 09.30.05-K08-1-07 RÅDHUSET,

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

Energibesparelser i Praksis. Rådgivning

Energibesparelser i Praksis. Rådgivning Energibesparelser i Praksis Rådgivning Program for i dag Hvorfor spare på energien? Walk and Talk hos IRON Pump Hvor kan I spare? Kom godt i gang Opsamling og tak for i dag IRON Pump A/S er en 105 år gammel

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Klimaregnskab Forsikring & Pension

Klimaregnskab Forsikring & Pension Klimaregnskab 2016 Forord har i gennem de seneste 10 år udarbejdet klimaregnskab og haft fokus på, hvordan vi som organisation kan bidrage til at reducere CO 2 emissionen. Samtidig har vi også arbejdet

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. Nærværende rapport beskriver status på vores

Læs mere

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 CO2-regnskab 2016 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 27-09-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2016... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Det Genanvendte Hus Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Grøn styring i Rødovre Kommune

Grøn styring i Rødovre Kommune GRØNT REGNSKAB 2016 Indhold Indhold... 2 Grøn styring i Rødovre Kommune... 3 Grundlag og begreber... 3 Målsætninger og resultater... 4 Arealudviklingen... 4 Varmeforbrug... 6 Elforbrug... 8 Solceller...

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014 Basisoplysninger Varde Forsyning A/S Navn Varde Forsyning A/S DIN Forsyning fra marts 2015 Adresse Gl. Kærvej 15, 6800 Varde Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7994 8000 7474 7474 Hjemmeside www.vardeforsyning.dk

Læs mere

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald

Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald Flexiket A/S: Katalysator for kundernes genanvendelse af affald For virksomheden Flexiket A/S blev Region Midtjyllands projekt Rethink Business startskuddet til at give indspil til kundernes ressourcestrategier.

Læs mere

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 24-06-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO2 regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2015... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Midttrafiks miljøkortlægning

Midttrafiks miljøkortlægning Midttrafiks miljøkortlægning Køreplanår 29/21 Januar 211 Indledning Forbedring af miljøet er et af Midttrafiks vigtige indsatsområder. Derfor har Midttrafik i efteråret 21 vedtaget en miljøstrategi, der

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Stamblad for Biersted Skole og Bissen SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Biersted Skole og Bissen SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Biersted Skole Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -handleplan Affaldssortering

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Miljøredegørelse 2011

Miljøredegørelse 2011 Miljøredegørelse 2011 Indholdsfortegnelse 1. Oplysninger om virksomheden side 2 2. Ledelsens beretning side 3 3. Virksomhedens historie side 4 4. Miljø og energipolitik side 4 5. Arbejdsmiljøpolitik side

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Skoler, dag- og døgntibud til børn voksne og unge El, vand, varme og CO 2-udledning fra kommunale ejendomme Status. I 2015 har der været en lille stigning

Læs mere

MT Højgaard. GUDP Konference København, oktober 2011. IntelliFarm. Copyright 2008 MT Højgaard a/s

MT Højgaard. GUDP Konference København, oktober 2011. IntelliFarm. Copyright 2008 MT Højgaard a/s MT Højgaard GUDP Konference København, oktober 2011 IntelliFarm 1 MT Højgaard a/s Lokal og landsdækkende Med 22 lokalkontorer og et hovedkontor dækker MT Højgaard hele landet. Landbrugsbyggeri Danmarks

Læs mere

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding www.scandilogistics.dk Indhold 1 Indledende oplysninger... 2 2 Ledelsens beretning...3 3 Beskrivelse af virksomheden...

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2 Klimaregnskab 2015 Forord Årets klimaregnskab er resultatet af flere års fokus på at mindske vores CO 2 emission og samtidig finde en rapporteringsform, som er enkel, overskuelig og fokuserer på det væsentligste.

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Vådrum Forsegling ved gulvafløb Tillæg til Vådrum - Vandtætning med Alfix

Vådrum Forsegling ved gulvafløb Tillæg til Vådrum - Vandtætning med Alfix Ansvarlig styrke Vådrum Forsegling ved gulvafløb Tillæg til Vådrum - Vandtætning med Alfix DK Designafløb Unidrain 1000 / 1100 100 mm 4 4 5 100 mm 1. Montering i henhold til leverandøren 4. Montering af

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK.

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK. Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling Notat Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 212 Dato: 15. juli 213 Fra: KR, CT Kopi til: TK Indledning Lynettefællesskabet har opstillet et mål for reduktionen

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 CO 2 -regnskab 2013 - for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 Hjørring Kommune Teknik- og Miljøområdet Team Bæredygtig Udvikling November 2014 Forsiden: viser Hjørring Kommunes nyrenoveret

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Rantzausgade 4 Antal beboere Grønt regnskab Rantzausgade 4 Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 17. november CVR-nummer 30811356 P-nummer 1013564228 e-doc journal nr. 15/013916 Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stort fokus på klimaområdet.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03. september 2015 CVR-nummer 27931944 P-nummer 1000880399 e-doc journal nr. 13/026937 Virksomhed Ingerslev Maskinfabrik

Læs mere

CO2 Regnskab for Ikast-Brande

CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2011 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg.

Læs mere

Vådrum Forsegling ved gulvafløb Tillæg til Vådrum - Vandtætning med Alfix

Vådrum Forsegling ved gulvafløb Tillæg til Vådrum - Vandtætning med Alfix Ansvarlig styrke Vådrum Forsegling ved gulvafløb Tillæg til Vådrum - Vandtætning med Alfix DK Designafløb Unidrain 1000/1100 100 mm 4 4 5 100 mm 1. Montering i henhold til leverandøren 4. Montering af

Læs mere

Grønt Regnskab 2015 Fredericia Kommune

Grønt Regnskab 2015 Fredericia Kommune Grønt Regnskab 215 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Indledning og sammenfatning... 2 Elforbruget i kommunens bygninger og gadebelysning... 5 Varmeforbruget i kommunens bygninger...

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD Pia Clausen Seniorprojektleder Reg. Energisynskonsulent Tlf. 31 75 17 05 Nr. Farimagsgade 37-1364 København K Danmark Storegade 1-8382 Hinnerup Danmark

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Miljøretningslinjer Affaldssortering Hårde hvidevarer Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøplan

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a 2013-14 De aktiviteter, Brunata International a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. Nærværende

Læs mere