Nr. 4 december januar februar 2013 / 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 4 december januar februar 2013 / 2014"

Transkript

1 Nr. 4 december januar februar 2013 / TaulovKirke 1

2 Adresser Sognepræst Lars Seeberg, Bærhaven 10, tlf Træffes i Sognegården, Taulov Kirkevej 50, tirsdag kl Tlf , Sognepræst Marianne Frank Larsen, Herslev Præstegård, tlf Træffes i Sognegården, tirsdag kl , tlf , Organist Dorthe Gade, tlf , Kirkesangere Louise Sletting Hvilborg Susan Rye Christensen Graver Mike Gellert Træffes hver formiddag, mandag fredag på mobil Kirketjener Jytte Lund Beck, Sognegården, tlf.: Træffes tirsdag fredag formiddag på tlf Kirkekontoret Tlf , Alle henvendelser til kirkekontor vedr. attester, registreringer og navneændringer skal ske til: Kirkekontoret, Kirkernes Hus, Christiansvej 6, 7000 Fredericia Tlf , Åbningstid: Mandag til fredag Sognemedhjælper og sekretær for præster og kirkeværge Lisbet Møller Larsen Træffes i Sognegården, Taulov Kirkevej 50. Tirsdag fredag kl Kontoret er lukket mandag. Tlf , Menighedsrådsformand Kurt Krog Pedersen, Jens Thuesens Vej 14 Tlf , Kirkeværge Leif Larsen, Bærhaven 22, Taulov, Tlf , Menighedsrådskasserer Niels Christian Henneberg, Vigøvej 31, Skærbæk Tlf / , Kirkebladets redaktion Niels Jørn Krogh (ansv. redaktør), Tlf Kirsten Ladegaard Jensen, Tlf Kirkelig vejviser Indre Mission Christian Jensen Loddet 20 Tlf KFUMspejderne Skærbæk: Preben Høj Larsen Fænø Kalvvej 9 tlf KFUMspejderne Taulov: Gitte Falk Lauridsen Druehaven 12 Tlf KFUM s idrætsforening Taulov Emil Lind Christiansen Studsdalsvej 21 tlf Y s Men s Club Lillebælt Leif Christensen Slåenvej 25, Taulov Tlf Menighedsrådsmøde i Taulov Kirkes Sognegård Torsdag den 16. jan kl Torsdag den 20. feb kl Stof til næste kirkeblad skal være redaktionen i hænde senest fredag den 17. januar. 2 TaulovKirke

3 Så findes julemanden da... Verdens klogeste hoveder må da tro på, at julemanden virkeligt findes. Der var en, som skrev i avisen: Gud er en idé, og idéer findes, altså findes Gud Det var godt for hende, at hun havde erkendt, at Gud findes; men for hende altså som en idé, et tankespind. Verdens klogeste hoveder har altid søgt at forklare, hvad Gud er: en kraft, en energi, en tanke, en idé eller endda et tankespind. Det er alt sammen forsøg på at forklare den virkelighed, som vi ikke kan se eller påvise. Det har altid været et problem for det tænkende menneske, at vi ikke kan finde Gud eller se Gud eller møde Gud, sådan fysisk. For så kan man jo komme i tvivl om, hvorvidt Gud virkelig findes, i virkeligheden. Når vi så alligevel kan se, at alting gror og vinden blæser og nyt liv fødes og vokser uden nogen rimelig årsag, så forklarer de det med Gud som en ur-kraft eller som livets princip. Det lyder jo klogt; men at Gud er en idé reducerer altid Gud til at være en tanke i menneskets eget hoved. Som om Gud ikke findes i virkeligheden. Men hvis de tror, at Gud ikke findes i virkeligheden, så må de jo tro, at Julemanden findes i virkeligheden. Hvis ikke vi fejrer, at Gud findes i virkelighedens verden, hvad er det så, vi fejrer i julen, andet end Julemanden..? Sådan sang englene ud af himlen; men vi kan jo ikke se det i virkeligheden. Men som Den lille Prins siger i eventyret: Kun med hjertet ser vi rigtigt; det væsentlige er skjult for øjet og med hjertet ser vi, at Marias dreng Jesus er Guds Søn Kristus og i Kristus ser vi, at Gud er tilstede i verden, i virkeligheden. I Kristi undere og helbredelser og dødes opvækkelser ser vi Guds kærlighed virke i virkeligheden. I Kristi fortællinger og taler om kærlighed og nåde og om barmhjertighed og tilgivelse hører vi Guds kærlighed leve i vort liv. I Kristi opstandelse fra dødsriget, da Kristus gik igennem døden og viste vejen til Guds Rige, da véd vi, at Gud findes i livet, i virkeligheden. I Kristus ser vi, at Gud findes i verden. Og i Juleevangeliet hører vi, at Gud kommer til verden i Betlehem. Julebudets virkelighed viser os, at Gud er mere end kraft eller tankespind Gud lever og Gud lod sig føde ind i verdens virkelighed i Betlehems-barnet. Derfor fejrer vi jul fordi Gud findes i virkeligheden ikke Julemanden. Lars Seeberg Juleevangeliet fortæller om en barnefødsel. En ung kvinde, Maria, ventede barn. Maria vidste, at barnet havde fået livet givet fra Gud, for selve Livet kan et menneske ikke skabe. Maria fødte sit barn i Betlehem, for dér fødtes de mægtigste konger. Maria fødte sit barn i en stald, for dette barn var Himlens kongesøn, og hans rige var ikke af denne verden.. Da barnet var født, åbnede himlen sig over stedet, hvor han lå, og Guds engle strålede ud af himlen, mens de sang deres bud fra Gud om, at dette barn var Verdens frelser, udvalgt af Gud til at åbne Guds Rige for enhver, som tror på denne Guds Søn. Jens Holm s Legat Mindre legatportioner kan søges af trængende og syge i Taulov Sogn inden den 10. december hos sognepræst Lars Seeberg, Bærhaven 10, Taulov eller Andreas Iversen, Elborg 2, Taulov eller Thorkild Juul, Kolding Landevej 49, Børup TaulovKirke 3

4 Menighedsrådet Sognemødet Søndag den 22.september 2013 afholdt menighedsrådets sit årlige sognemøde. Mødet var det fjerde af denne karakter i Taulov Sogn. Sognemødet er et åbent møde for hele sognet og er beskrevet i den seneste lovgivning for menighedsråd. Meningen med paragrafferne er bl.a. åbenheden med det kirkelige arbejde og den kirkelige økonomi. Derudover skal der i dette møde være mulighed for en bred drøftelse af den kirkelige aktivitet i sognet. Der var til sognemødet udarbejdet en skriftlig beretning for 2012, som blev omdelt i mødet. Og som senere vil blive trykt som pjece i et letlæseligt lay-out. Pjecen vil kunne rekvireres i kirken og sognegården. Det vil også blive muligt at rekvirere beretning 2012 som pdf-fil på kirkens hjemmeside. I mødet blev fortalt lidt om økonomien for sognet. Regnskab 2012 udviser et overskud på ca kr., der udelukkende kan henføres til merindtægter. Regnskabet har iøvrigt været omtalt udførligt i et tidligere kirkeblad. Der har ikke været de store personaleændringer i det forløbne år en gravermedhjælper var gået på efterløn og en ny ansat. En tak til hele personalet for året, der var gået. Også en tak til det forrige menighedsråd, der reelt var ansvarlig for året 2012, selvom det var det nye råd, der vedtog regnskab 2012 i begyndelsen af 2013 og sendte det videre til provstiudvalg og revision. Som bekendt var der tiltrådt et nyt menighedsråd den 1. søndag i advent i 2012, dvs. 2. december. Det ny menighedsråd blev præsenteret i sognemødet, og formanden takkede for samarbejdet i de første 10 måneder. Det ny råd havde haft travlt med at sætte sig ind i de forskellige opgaver og sørge for, at rammerne for den daglige drift var i orden, og at diverse aktiviteter blev afviklet. En særlig begivenhed for det ny råd var deltagelse i bispevalget, der som bekendt endte med valg til vores nye biskop Marianne Christiansen. I beretningen kan man i øvrigt læse, at 90% af befolkningen på ialt i Taulov Skærbæk er medlemmer af Folkekirken, og at sognet aldersmæssigt - efter danske forhold - må karakteriseres som et ungt sogn. Der er statistik om de kirkelige aktiviteter. De musiske aktiviteter og de mange andre aktiviteter i kirke og sognegård er kort beskrevet. For uddybning henvises til pjecen. Næste punkt efter beretningen var en kort gennemgang og drøftelse af debatoplæg fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken (Styrings-reformudvalget). I grundlovens paragraf 66 står, at Folkekirkens forfatning ordnes ved lov. Selvom dette har stået i grundloven siden 1849, er det ikke blevet ført ud i livet. Regeringen ønsker at ændre dette forhold og har derfor nedsat Styrings-reform-udvalget. Se den korte omtale i sidste kirkeblad. I debatoplægget er udarbejdet flere modeller for både de indre anliggender ( De sorte bøger på alteret ) og folkekirkens fællesøkonomi. Et springende debatpunkt er, om der skal indføres et kirkeråd for de indre anliggender. Høringsfristen er , og Taulov menighedsråd forventer at kunne udarbejde deres høringssvar i menighedsrådsmødet i oktober. Efter høringsfristen vil ovennævnte udvalg arbejde videre med en betænkning om et forslag til forfatning for folkekirken. Dette mere konkrete forslag forventes også udsendt til offentlig høring. Så forfatningsdiskussionerne vil fortsætte langt ind i Dette er det sidste kirkeblad i år, så derfor Glædelig jul og godt nytår Kurt Krog Pedersen 4 TaulovKirke

5 Hellig tre Kongers-vandring For 11. år i træk opfordrer provstiets sognemedhjælpere til, at vi bærer julen ud med fakler og sang Fredag den 17. januar 2014 kl samles alle, der vil deltage foran Sct. Michaelis Kirke. Her synger vi Dejlig er den himmel blå, mens faklerne tændes, og alle går mod Christianskirken. En varm velkomst venter ved kirkens indgang: Lun kakao og hjemmebagte Hellig tre Kongers-brød. Kl er der en kort og familievenlig gudstjeneste, hvor sognemedhjælperne traditionen tro opfører et hellig tre kongers-spil. Sognepræst Eva Jerg medvirker som liturg. Efter gudstjenesten er der bustransport retur til Sct. Michaelis Kirke for dem, der måtte ønske det. Arrangementet er gratis. Vel mødt! Gudstjenester Jul er for børn Før det bliver juleaften, holder vi en række gudstjenester for at fortælle jule-evangeliet især for de mindre børn i Taulov Kirke. Børnene bliver samlet på hynder omkring alteret, og det er en stor oplevelse for alle. Der holdes fire børne-jule-gudstjenester for sognets daginstitutioner, og de kommunale dagplejer har deres egen gudstjeneste. Men naturligvis er alle, som går hjemme med de mindste børn sådan en formiddag før jul, hjerteligt velkomne ved alle fem gudstjenester. Daginstitutioner og dagplejer til julegudstjeneste: Tirsdag den 10. dec. kl Marianne Frank Larsen og Spiren, Taulov Onsdag den 11. dec. kl Marianne Frank Larsen og Villa Gaia Tirsdag den 17. dec. kl Lars Seeberg og Lucinahaven Onsdag den 18. dec. kl Lars Seeberg og Dagplejerne i Taulov Onsdag den 18. dec. kl Lars Seeberg og daginstitutionen Fyrtårnet i Skærbæk Hjemmegående og dagplejere fra Skærbæk kan evt. komme med bussen, som henter børnene den 18. dec. kl fra daginstitutionens P-plads. Juleaften Juleaften samles alle i kirken og der er næsten altid plads til alle for der er 4 juleaftens-gudstjenester kl Nytårsgudstjenesten Holdes efter ønske nytårsdag kl TaulovKirke 5

6 Gudstjenester i Taulov Kirke Dag Dato Tid Præst Helligdagen December Søndag Lars Seeberg 1. Søndag i Advent I dag går skriftens ord i opfyldelse (Advent: indsamling til Julehjælp) Søndag Lars Seeberg 2. søndag i Advent De kloge brudepiger Tirsdag Marianne Frank Larsen Aftensang Søndag Lars Seeberg 3. søndag i Advent Zakarias s lovsang Søndag Marianne Frank Larsen 4. søndag i Advent Johannes vidner om Jesus JULEAFTEN Tirsdag Lars Seeberg Juleaften Jesu fødsel Marianne Frank Larsen Lars Seeberg Lars Seeberg Onsdag Lars Seeberg Juledag Lyset.. var kommet til verden (Indsamling: Børnesagens fællesråd) Torsdag Marianne Frank Larsen 2. Juledag Ikke fred, men sværd Søndag Lars Seeberg Julesøndag Jesus undslipper barnemordet Daginstitutioner og dagplejer til julegudstjeneste: Tirsdag Marianne Frank Larsen og Spiren Onsdag Marianne Frank Larsen og Villa Gaia Tirsdag Lars Seeberg og Lucinahaven Onsdag Lars Seeberg og Dagplejerne i Taulov Onsdag Lars Seeberg og Fyrtårnet og Dagplejerne i Skærbæk Skolerne kommer til julegudstjeneste: Fredag Lars Seeberg Taulov skole, årgang 9.00 Marianne Frank Larsen Skærbæk skole Marianne Frank Larsen Taulov skole, årgang Lars Seeberg Taulov skole, årgang 6 TaulovKirke

7 Januar Onsdag Lars Seeberg Nytårsdag Fadervor (Det Danske Bibelselskab) Søndag Marianne Frank Larsen Vi synger Julen ud! Hellig Tre Kongers Søndag De tre Vise Mænd (Det Danske Bibelselskab) Tirsdag Lars Seeberg Aftensang Søndag Lars Seeberg 1. søndag efter Hellig Tre Konger De små børn Søndag Lars Seeberg 2. søndag efter Hellig Tre Konger Det levende vand Tirsdag Lars Seeberg Aftensang Søndag Marianne Frank Larsen 3. søndag efter Hellig Tre Konger Giv os en større tro Februar Søndag Lars Seeberg 4. søndag efter Hellig Tre Konger Kyndelmisse-gudstjeneste Vandringen på søen Tirsdag Marianne Frank Larsen Aftensang Søndag Marianne Frank Larsen Sidste søndag e. Hellig Tre Konger Som kornet i jorden Søndag Lars Seeberg Søndag Septuagesima De betroede talenter Tirsdag Lars Seeberg Aftensang Søndag Marianne Frank Larsen Søndag Seksagesima Guds Rige er som kornet, der gror TaulovKirke 7

8 Familieaften, der sætter sig spor Som regel vil der ikke være spor efter familieaftnerne, der holdes en gang om måneden, men det bliver der efter familieaftenen fredag den 11. oktober. Det bliver godt nok først til foråret. Der blev nemlig sat krokusløg i plænen mellem Sognegården og Taulov Kirkevej. Sognemedhjælper Lisbet Møller Larsen og menighedsrådsmedlem Leif Larsen havde fået den gode idé, at symbolerne i folkekirkens logo kunne synliggøres ved at lade krokus i forskellige farver danne symbolerne. Efter den velsmagende aftensmad suppe og tarteletter blev deltagerne opdelt i grupper, der udvalgte sig et stykke papir med en tegning af et symbol. Hver gruppe blev udstyret med poser med krokusløg, planteredskaber og en spand med sand til at tegne formen på græsplænen. Familierne spredte sig over plænen, udvalgte sig et sted og gik med ildhu i gang med arbejdet. Det blev besværliggjort af det tidlige efterårsmørke. Mobiltelefonerne måtte frem for at lyse op og lanterner med stearinlys blev båret ud til arbejdsstederne. Jeg tror, projektet lykkedes for alle familierne, men det ved vi først til foråret. Vi venter spændt på, hvad der dukker op på plænen. Det skal også nævnes, at denne familieaften begyndte i kirken, som det er sædvane. Lars Seeberg fortalte historien om Jonas, der blev slugt af hvalen. Han kunne illustrere den ved at pege på altertavlen, hvor Jonas og hvalen er skåret ud i træet. Har I lagt mærke til det? Prøv at se efter næste gang, I kommer i kirken. Udskæringen sidder højt oppe, så de mindre børn måtte løftes op for at se den. Niels Jørn Krogh 8 TaulovKirke

9 Sognekalenderen Arrangementer i Taulov Kirke og Sognegård Decemeber Sogneeftermiddag Torsdag den 12. december kl Julehygge i sognegården. Julekoncert Torsdag den 12. december kl Taulov Kirkes kor synger ved julekoncerten som det er blevet tradition, men det bliver alligevel noget helt særligt i år. Organist Dorthe Gade har intensiveret korarbejdet og der er stor tilslutning fra alle aldersgrupper. Det betyder, at når alle korsangere bliver samlet for at synge sammen, bliver det et kæmpekor på omkring 60 sangere! Til dagligt er sangerne delt op i tre kor: Korskole, Børne- og Ungdomskor og Voksenkor. Hvert kor vil synge nogle sange for sig. Andre julesalmer og Christmas Carols vil blive sunget i fællesskab. Dorthe Gade dirigerer og Svitlana Leonchuk akkompagnerer. Efter koncerten er der kaffe og sodavand samt julegodter i Sognegården. Børne- og ungdomskoret sælger småkager og overskud går til næste års kor-rejse Fri entré. Koncerten bliver gentaget i Herslev Kirke tirsdag den 17. december kl Familieaften Fredag den 13. december kl Julehygge. Familieaftner begynder med en børnegudstjeneste i kirken. Derefter spiser vi aftensmad sammen Pris for maden: voksne 25 kr. børn 15. kr. Tilmelding til kirkekontoret, tlf Januar Filmaften Onsdag den 15. januar kl Vera Drakes hemmelighed Vera Drake er en ganske almindelig og vellidt husmor i efterkrigstidens England. Men hun har en hemmelighed. Hun foretager illegale aborter, og da en af patienterne bliver indlagt på hospitalet, banker politikommisæren på døren til Veras hjem. Marianne Frank Larsen og Lars Seeberg viser en betydningsfuld engelsk film, som får en indledning og en afrunding. Sogneeftermiddag Torsdag den 16. januar kl En god bog ved Marianne Frank Larsen. Anne Grethe Pind Har du mod til frihed? 73-årige Anne Grethe Pind har gennem et modsætningsfyldt liv bevæget sig fra ingenør- og edbfaget til et liv som billedkunstner. Hun siger om sig selv: Gud taler til mig i stilheden, i malerierne og gennem andre mennesker. Vi skal være åbne og lytte. Jeg bruger meditation på et kristent grundlag, fordi det er vigtigt, at vi giver os selv stille stunder, hvor Gud kan tale til os. Det var sådan, jeg fik modet til at slippe ingeniørverdenen og koncentrere mig om at male. Foredraget om mit liv og mine malerier vil inspirere dig til at tænke over dit liv. Familieaften Fredag den 17. januar kl Teaterleg korte HC Andersen skuespil. Familieaftner begynder med en børnegudstjeneste i kirken. Derefter spiser vi aftensmad sammen inden aftenens program. Pris for maden: voksne 25 kr. børn 15. kr. Tilmelding til kirkekontoret, tlf Sogneaften Torsdag den 30. januar kl TaulovKirke 9

10 Februar Filmaften Onsdag den 5. februar kl Soning Cecilie Tallis kan ikke skjule sine følelser for husholderskens søn Robbie, selvom kærlighed på tværs af klasseskel ikke er helt simpelt i Cecilies lillesøster Briony udpeger Robbie som den voldtægtsmand, der overfaldt hendes kusine. Det får konsekvenser for alle implicerede. Filmaften Onsdag den 19. februar kl Jernladyen Margaret Thatcher vil være mønsterbryder og kæmper sig op til at blive premierminister. Hendes uforsonlige linje giver hende tilnavnet Jernladyen. Babysalmesang Torsdag den 20. februar kl Sogneeftermiddag Torsdag den 20. februar kl Det skal mærkes, at vi lever! Ved Lisbet Møller Larsen. Sogneaften Torsdag den 27. februar kl Holger Lissner I salmedigterens værksted Det er en svær kunst at skrive lettilgængelige salmer, som både børn og voksne kan synge med på, Den kunst kan Holger Lissner. Han har bidraget med 15 salmer til salmebogen, hvoraf de 9 er gendigtninger. I forbindelse med Bjørn Nørgaards udsmykning af Christianskirken i Fredericia har Holger Lissner skrevet 25 nye salmer over de bibelfortællinger, der bliver skildret. I foredraget vil han fortælle om sine inspirationskilder, om overvejelser i forbindelse med ordvalg, billedsprog og indhold og om drivkraften til at blive ved med at skrive nye salmer. Der bliver i løbet af aftenen lejlighed til at synge en række af salmerne. Holger Lissner var præst i Sønder Bjert fra 1980 til Efter pensioneringen bosatte han sig ved Strib. Familieaften Fredag den 21. februar kl Teambuilding i familien ved familiecoach Britt Schlage. Familieaftner begynder med en børnegudstjeneste i kirken. Derefter spiser vi aftensmad sammen inden aftenens program. Pris for maden: voksne 25 kr. børn 15. kr. Tilmelding til kirkekontoret, tlf Babysalmesang Torsdag den 27. februar kl TaulovKirke

11 Indre Mission December Tirsdag den 3. kl Adventsfest v/ Peter Wind, Ribe. Lørdag den 28. kl Julefest. Januar Evangelisk Alliances Bedeuge. Mandag den 6. kl Missionshuset. Tirsdag den 7. kl Birgit og Robert, Fænøvej 22, Skærbæk. Onsdag den 8.. kl Missionshuset. Tirsdag den 21. kl Stig Christensen - Emne: Helligånden. Februar Tirsdag den 4. kl Informationssekretær Golriz Ghozati, Åbne Døre. Tirsdag den 18. kl Generalforsamling. TaulovKirke 11

12 Praktiske oplysninger Hvad gør jeg? - når et barn er født? Et barns fødsel noteres på sygehuset af jordemoderen, herved får barnet et CPR-nummer. Sygehuset giver besked til kirkekontoret i moderens bopælssogn, som så registrerer barnet. Forældrene skal KUN selv anmelde fødslen, hvis fødslen er sket uden en jordemoder. Bemærk: Hvis forældrene ikke er gift, skal faderskabet anmeldes inden 14 dage efter fødslen. Dette kan ske ved at indsende en Omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret (det fælles Kirkekontor, se adresse ovenfor) Blanketten fås ved jordemoderen eller på Faderskabet kan anmeldes til Statsforvaltningen forud for fødslen men forældrene skal selv melde dette til kirkekontoret efter fødslen og inden 14 dage. - når et barn skal døbes? Forældrene henvender sig til sognepræsten og aftaler, hvilken søndag barnet skal døbes. I Taulov er der max. 3 dåb hver søndag. En uges tid inden dåbsdagen kommer præsten på besøg. Her gennemgås dåbsritualet. Faddere samt barnets navn noteres til kirkebogen. Foruden den gudmor eller gudfar, som bærer barnet ved dåben, skal der være mindst 2 faddere. Alle noteres ved navn og adresse. - ved navngivning uden dåb? Ved kirkekontoret eller på hjemmesiden www. personregistrering.dk kan hentes en blanket til anmeldelse om navngivning. Blanketten afleveres eller indsendes til kirkekontoret, som registrerer navngivningen. Herefter modtager forældrene en fødsels- og navneattest for barnet. Et barn skal have både for- og efternavn senest 6 måneder efter fødslen. Kontakt til det fælles Kirkekontor se ovenfor. - når 2 skal giftes? Parret henvender sig først til sognepræsten og aftaler tidspunkt for vielsen. Derefter henvender de sig ved bopælskommunens borgerservice for at få udstedt en prøvelsesattest. Et par uger før vielsen aftales en samtale med præsten. Her gennemgås vielsesritualet og der bestemmes salmer m.m. - når et menneske dør? Dødsfald anmeldes så hurtigt som muligt og senest efter 2 dage til sognepræsten. Det er gammel skik i Taulov, at der ved hvert dødsfald ringes med kirkeklokken kl , snarest efter dødsfaldet. Der aftales tidspunkt for begravelse eller bisættelse, og for en samtale med præsten, hvor de pårørende og præsten sammen vælger de salmer, som skal synges i kirken. Graveren kontaktes vedrørende valg af gravsted. Et bedemandsfirma kan i øvrigt hjælpe med alt det praktiske. Kirkebil Kirkebil kan gratis bestilles til alle gudstjenester i Taulov. Ring til kirkekontoret: Tlf Tirsdag fredag kl Man kan også ringe til sognepræst Lars Seeberg, tlf indtil lørdag kl Flagallé Bestilling af flagalle i forbindelse med bryllup kan ske ved henvendelse til Leif Christensen, tlf Åben kirke Taulov Kirke er åben for besøgende alle dage. Internetadresse PR OFFSET

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Nr. 3 September oktober november Sognevandring til Gudsø Vig og Skærbæk den 14. september. NYT Aftensang.

Nr. 3 September oktober november Sognevandring til Gudsø Vig og Skærbæk den 14. september. NYT Aftensang. Nr. 3 September oktober november 2013 Sognevandring til Gudsø Vig og Skærbæk den 14. september NYT Aftensang www.taulovkirke.dk TaulovKirke 1 Adresser Sognepræst Lars Seeberg, Bærhaven 10, tlf. 75 56 20

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang,

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, ORØ KIRKEBLAD Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, For ordet og for livet. En tid til eftertanke en tid til at takke:

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

2016 oktober november december

2016 oktober november december 2016 oktober november december Praktisk information Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed.

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER September - december 2015 Jungshoved Allerslev 14. s. e. trin. 6. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 15. s. e. trin. 13. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 16. s. e. trin. 20. sep.

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger:

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger: Her bor de... Internetadresser... Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermvestrekirke.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Mail: www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

DECEMBER 2014 JANUAR FEBRUAR 2015

DECEMBER 2014 JANUAR FEBRUAR 2015 DECEMBER 2014 JANUAR FEBRUAR 2015 Taulov Kirkes Børne- og Ungdomskor i Island www.taulovkirke.dk TaulovKirke 1 Adresser Sognepræst Lars Seeberg, Bærhaven 10, Taulov, Tlf. 75 56 20 70, Mobil: 21 76 11 69,

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

oktober november december

oktober november december Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 oktober november december Indhold: Hvem er vi? 2 Thomas Kingo 3 Menighedsrådsvalg 3 Kalender 4-5 Musikgudstjeneste 6 Familiegudstjenester 6 Alle Helgen 6 Babysalmesang

Læs mere

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

Kirkebladet. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang. Glædesblus...s.

Kirkebladet. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang. Glædesblus...s. Kirkebladet Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang Læs om Glædesblus...s. 2 Musik bag tremmer...s. 3 Akutlægehelikopter...s. 3 Julekoncert...s. 4

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant:

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Nyhedsbrev fra Hune sogn november. 2015/2016 December: Nr. 1 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 6.., 2. søndag i advent Kl. 10.30 Søndag den 13. 3. søndag i advent: De

Læs mere

Juni Juli August 2014

Juni Juli August 2014 Juni Juli August 2014 Sognevandring til Gudsø den 6. september www.taulovkirke.dk TaulovKirke 1 Adresser Sognepræst Lars Seeberg, Bærhaven 10, tlf. 75 56 20 70 Træffes i Sognegården, Taulov Kirkevej 50,

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2014

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2014 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2014 Koncert med DR Pigekoret søndag d. 26. oktober kl. 15.00 www.taulovkirke.dk TaulovKirke 1 Adresser Sognepræst Lars Seeberg, Bærhaven 10, Taulov, Tlf. 75 56 20 70, Mobil:

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2015

JUNI JULI AUGUST 2015 JUNI JULI AUGUST 2015 babysalmesang www.taulovkirke.dk TaulovKirke 1 Adresser Sognepræst Lars Seeberg, Bærhaven 10, Taulov, Tlf. 75 56 20 70, Mobil: 21 76 11 69, Mail: LSE@km.dk Sognepræst Bente Hjul Johannessen,

Læs mere

K I R K E S I D E R N E

K I R K E S I D E R N E KRISTI KOMME Advent er tiden, hvor vi ser frem mod Herrens komme, frem mod fødslen af Kristus, Guds salvede. Julen er festen for Guds søns komme til verden, Messias komme. Og selv om julen hos os er blevet

Læs mere

PRÆDIKEN JULEDAG 2016 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk. 2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,112

PRÆDIKEN JULEDAG 2016 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk. 2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,112 PRÆDIKEN JULEDAG 2016 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk. 2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,112 Kom, Jesus, vær vor hyttegæst hold selv i os din julefest! Da skal med

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014 Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014 Den store glæde. Men englen sagde til dem: Frygt ikke! Se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

SEPTEMBER OKTOBER - NOVEMBER 2015

SEPTEMBER OKTOBER - NOVEMBER 2015 SEPTEMBER OKTOBER - NOVEMBER 2015 Ungdomskor www.taulovkirke.dk TaulovKirke 1 Adresser Sognepræst Lars Seeberg, Bærhaven 10, Taulov, Tlf. 75 56 20 70, Mobil: 21 76 11 69, Mail: LSE@km.dk Sognepræst Bente

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje december - januar - februar 2010-2011 Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14 (Matthias, Kasandra, Mette Marie, Nikolaj, Mikkel, Line, Christian,

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2015 40. ÅRGANG Citat fra David salme 8 fra Salmernes bog: v4 Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte der, v5 hvad

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Julen 2014 & Nytåret 2015 i Sparkær & Gammelstrup kirker Syng julen ind i Gammelstrup Torsdag d. 27. nov. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden,

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4 ASKOV SOGN kirkeblad December 2013 - Februar 2014 Glædelig Jul Københavns tidligere biskop, Erik Norman Svendsen, udgav for nogle år siden en rigtig fin bog om vores danske salmebog:»syng for livet«. Han

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.hjermvestrekirke.dk Mogens Nørsøller. er det ud over det aktuelle nummer

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.hjermvestrekirke.dk Mogens Nørsøller. er det ud over det aktuelle nummer Her bor de... Internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst www.hjermvestrekirke.dk Mogens Nørsøller www.hjermøstrekirke.dk Kirkevej 9, 7560 Hjerm Hjemmeside for kirkerne i Hjerm.

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Til samtlige husstande Kirkeblad 1. Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13

Til samtlige husstande Kirkeblad 1. Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13 Til samtlige husstande Kirkeblad 1 Karrebæk og Fodby SogneD december Januar Februar 2012-13 Sognepræst Jakob Grandjean Jul Kirkeåret har drejet en omgang, og vi skal fejre julen det går hele december i

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

januar februar marts Indhold:

januar februar marts  Indhold: Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2016 januar februar marts Indhold: Herrens år 2-3 Brorson og hans salmer 3 Kalender 4-5 Fastelavn 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Frivillige søges 6 Sogneindsamling

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Juni - Juli - August KIRKE BLADET. Gislev & Ellested Sogne. Årgang 64

Juni - Juli - August KIRKE BLADET. Gislev & Ellested Sogne. Årgang 64 Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Årgang 64 Nr. 3-2014 Glædelig pinse 2 Hvad er pinse egentlig. De fleste kender fortællingerne, der hører julen og påsken til, men hvad med pinse.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

ALTERTAVLEN. Et kraftcenter for kirke og kultur... // Henrik Thorngaard fortæller om visionerne for Folkekirkens Hus JUL I KIRKEN JULE KONCERTER

ALTERTAVLEN. Et kraftcenter for kirke og kultur... // Henrik Thorngaard fortæller om visionerne for Folkekirkens Hus JUL I KIRKEN JULE KONCERTER VINTER 2015 2. ÅRGANG NR. 2 ALTERTAVLEN FOLKEKIRKENS HUS: Et kraftcenter for kirke og kultur... // Henrik Thorngaard fortæller om visionerne for Folkekirkens Hus + JUL I KIRKEN JULE KONCERTER SOGNETS JULEFEST

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. December, Januar, Februar KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 4 December, Januar, Februar 2009-2010 46. årg. Julen står for døren Det er endnu en gang blevet december. Det er advent og hermed forventningens tid.

Læs mere

Verninge Sogn. Advent årgang nr. 1. Renoveringen genoptaget,

Verninge Sogn. Advent årgang nr. 1. Renoveringen genoptaget, Renoveringen genoptaget, side 2. Menighedsrådsvalget, nyt råd, side 3. Idé-dag, side 4. Musik og sang, side 5. Lucia og musikgudstjeneste, side 6. Advent 2016 26. årgang nr. 1 Verninge Sogn Renoveringsarbejdet

Læs mere

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn November-december 2014 Allehelgenssøndag Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene Kirken Hvidovre Hospital HØJMESSER OG GUDSTJENESTER NOV. - DEC. 2014 Kl. 10.00

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

November 2017 januar 2018

November 2017 januar 2018 November 2017 januar 2018 Friluftsgudstjeneste i Vester Nebel september 2017 Babysalmesang Et nyt hold begynder den 10. januar 2018 kl. 10 i Bryndum Kirke og fortsætter til den 7. marts Vi danser, leger

Læs mere

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114 2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, 122 130, 108, 114 Lad os bede! Herre, tak fordi din julefred er mere end god mad, slik og kager. Hold os fast til dig, også

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD. Bryndum Vester Nebel kirker

Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD. Bryndum Vester Nebel kirker Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD Bryndum Vester Nebel kirker Gudstjenester i Bryndum og Vester Nebel kirker i december, januar, februar og marts Søndag den 7. december 2. s. i advent Bryndum Kirke kl. 10:30

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere