Nr. 4 december januar februar 2013 / 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 4 december januar februar 2013 / 2014"

Transkript

1 Nr. 4 december januar februar 2013 / TaulovKirke 1

2 Adresser Sognepræst Lars Seeberg, Bærhaven 10, tlf Træffes i Sognegården, Taulov Kirkevej 50, tirsdag kl Tlf , Sognepræst Marianne Frank Larsen, Herslev Præstegård, tlf Træffes i Sognegården, tirsdag kl , tlf , Organist Dorthe Gade, tlf , Kirkesangere Louise Sletting Hvilborg Susan Rye Christensen Graver Mike Gellert Træffes hver formiddag, mandag fredag på mobil Kirketjener Jytte Lund Beck, Sognegården, tlf.: Træffes tirsdag fredag formiddag på tlf Kirkekontoret Tlf , Alle henvendelser til kirkekontor vedr. attester, registreringer og navneændringer skal ske til: Kirkekontoret, Kirkernes Hus, Christiansvej 6, 7000 Fredericia Tlf , Åbningstid: Mandag til fredag Sognemedhjælper og sekretær for præster og kirkeværge Lisbet Møller Larsen Træffes i Sognegården, Taulov Kirkevej 50. Tirsdag fredag kl Kontoret er lukket mandag. Tlf , Menighedsrådsformand Kurt Krog Pedersen, Jens Thuesens Vej 14 Tlf , Kirkeværge Leif Larsen, Bærhaven 22, Taulov, Tlf , Menighedsrådskasserer Niels Christian Henneberg, Vigøvej 31, Skærbæk Tlf / , Kirkebladets redaktion Niels Jørn Krogh (ansv. redaktør), Tlf Kirsten Ladegaard Jensen, Tlf Kirkelig vejviser Indre Mission Christian Jensen Loddet 20 Tlf KFUMspejderne Skærbæk: Preben Høj Larsen Fænø Kalvvej 9 tlf KFUMspejderne Taulov: Gitte Falk Lauridsen Druehaven 12 Tlf KFUM s idrætsforening Taulov Emil Lind Christiansen Studsdalsvej 21 tlf Y s Men s Club Lillebælt Leif Christensen Slåenvej 25, Taulov Tlf Menighedsrådsmøde i Taulov Kirkes Sognegård Torsdag den 16. jan kl Torsdag den 20. feb kl Stof til næste kirkeblad skal være redaktionen i hænde senest fredag den 17. januar. 2 TaulovKirke

3 Så findes julemanden da... Verdens klogeste hoveder må da tro på, at julemanden virkeligt findes. Der var en, som skrev i avisen: Gud er en idé, og idéer findes, altså findes Gud Det var godt for hende, at hun havde erkendt, at Gud findes; men for hende altså som en idé, et tankespind. Verdens klogeste hoveder har altid søgt at forklare, hvad Gud er: en kraft, en energi, en tanke, en idé eller endda et tankespind. Det er alt sammen forsøg på at forklare den virkelighed, som vi ikke kan se eller påvise. Det har altid været et problem for det tænkende menneske, at vi ikke kan finde Gud eller se Gud eller møde Gud, sådan fysisk. For så kan man jo komme i tvivl om, hvorvidt Gud virkelig findes, i virkeligheden. Når vi så alligevel kan se, at alting gror og vinden blæser og nyt liv fødes og vokser uden nogen rimelig årsag, så forklarer de det med Gud som en ur-kraft eller som livets princip. Det lyder jo klogt; men at Gud er en idé reducerer altid Gud til at være en tanke i menneskets eget hoved. Som om Gud ikke findes i virkeligheden. Men hvis de tror, at Gud ikke findes i virkeligheden, så må de jo tro, at Julemanden findes i virkeligheden. Hvis ikke vi fejrer, at Gud findes i virkelighedens verden, hvad er det så, vi fejrer i julen, andet end Julemanden..? Sådan sang englene ud af himlen; men vi kan jo ikke se det i virkeligheden. Men som Den lille Prins siger i eventyret: Kun med hjertet ser vi rigtigt; det væsentlige er skjult for øjet og med hjertet ser vi, at Marias dreng Jesus er Guds Søn Kristus og i Kristus ser vi, at Gud er tilstede i verden, i virkeligheden. I Kristi undere og helbredelser og dødes opvækkelser ser vi Guds kærlighed virke i virkeligheden. I Kristi fortællinger og taler om kærlighed og nåde og om barmhjertighed og tilgivelse hører vi Guds kærlighed leve i vort liv. I Kristi opstandelse fra dødsriget, da Kristus gik igennem døden og viste vejen til Guds Rige, da véd vi, at Gud findes i livet, i virkeligheden. I Kristus ser vi, at Gud findes i verden. Og i Juleevangeliet hører vi, at Gud kommer til verden i Betlehem. Julebudets virkelighed viser os, at Gud er mere end kraft eller tankespind Gud lever og Gud lod sig føde ind i verdens virkelighed i Betlehems-barnet. Derfor fejrer vi jul fordi Gud findes i virkeligheden ikke Julemanden. Lars Seeberg Juleevangeliet fortæller om en barnefødsel. En ung kvinde, Maria, ventede barn. Maria vidste, at barnet havde fået livet givet fra Gud, for selve Livet kan et menneske ikke skabe. Maria fødte sit barn i Betlehem, for dér fødtes de mægtigste konger. Maria fødte sit barn i en stald, for dette barn var Himlens kongesøn, og hans rige var ikke af denne verden.. Da barnet var født, åbnede himlen sig over stedet, hvor han lå, og Guds engle strålede ud af himlen, mens de sang deres bud fra Gud om, at dette barn var Verdens frelser, udvalgt af Gud til at åbne Guds Rige for enhver, som tror på denne Guds Søn. Jens Holm s Legat Mindre legatportioner kan søges af trængende og syge i Taulov Sogn inden den 10. december hos sognepræst Lars Seeberg, Bærhaven 10, Taulov eller Andreas Iversen, Elborg 2, Taulov eller Thorkild Juul, Kolding Landevej 49, Børup TaulovKirke 3

4 Menighedsrådet Sognemødet Søndag den 22.september 2013 afholdt menighedsrådets sit årlige sognemøde. Mødet var det fjerde af denne karakter i Taulov Sogn. Sognemødet er et åbent møde for hele sognet og er beskrevet i den seneste lovgivning for menighedsråd. Meningen med paragrafferne er bl.a. åbenheden med det kirkelige arbejde og den kirkelige økonomi. Derudover skal der i dette møde være mulighed for en bred drøftelse af den kirkelige aktivitet i sognet. Der var til sognemødet udarbejdet en skriftlig beretning for 2012, som blev omdelt i mødet. Og som senere vil blive trykt som pjece i et letlæseligt lay-out. Pjecen vil kunne rekvireres i kirken og sognegården. Det vil også blive muligt at rekvirere beretning 2012 som pdf-fil på kirkens hjemmeside. I mødet blev fortalt lidt om økonomien for sognet. Regnskab 2012 udviser et overskud på ca kr., der udelukkende kan henføres til merindtægter. Regnskabet har iøvrigt været omtalt udførligt i et tidligere kirkeblad. Der har ikke været de store personaleændringer i det forløbne år en gravermedhjælper var gået på efterløn og en ny ansat. En tak til hele personalet for året, der var gået. Også en tak til det forrige menighedsråd, der reelt var ansvarlig for året 2012, selvom det var det nye råd, der vedtog regnskab 2012 i begyndelsen af 2013 og sendte det videre til provstiudvalg og revision. Som bekendt var der tiltrådt et nyt menighedsråd den 1. søndag i advent i 2012, dvs. 2. december. Det ny menighedsråd blev præsenteret i sognemødet, og formanden takkede for samarbejdet i de første 10 måneder. Det ny råd havde haft travlt med at sætte sig ind i de forskellige opgaver og sørge for, at rammerne for den daglige drift var i orden, og at diverse aktiviteter blev afviklet. En særlig begivenhed for det ny råd var deltagelse i bispevalget, der som bekendt endte med valg til vores nye biskop Marianne Christiansen. I beretningen kan man i øvrigt læse, at 90% af befolkningen på ialt i Taulov Skærbæk er medlemmer af Folkekirken, og at sognet aldersmæssigt - efter danske forhold - må karakteriseres som et ungt sogn. Der er statistik om de kirkelige aktiviteter. De musiske aktiviteter og de mange andre aktiviteter i kirke og sognegård er kort beskrevet. For uddybning henvises til pjecen. Næste punkt efter beretningen var en kort gennemgang og drøftelse af debatoplæg fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken (Styrings-reformudvalget). I grundlovens paragraf 66 står, at Folkekirkens forfatning ordnes ved lov. Selvom dette har stået i grundloven siden 1849, er det ikke blevet ført ud i livet. Regeringen ønsker at ændre dette forhold og har derfor nedsat Styrings-reform-udvalget. Se den korte omtale i sidste kirkeblad. I debatoplægget er udarbejdet flere modeller for både de indre anliggender ( De sorte bøger på alteret ) og folkekirkens fællesøkonomi. Et springende debatpunkt er, om der skal indføres et kirkeråd for de indre anliggender. Høringsfristen er , og Taulov menighedsråd forventer at kunne udarbejde deres høringssvar i menighedsrådsmødet i oktober. Efter høringsfristen vil ovennævnte udvalg arbejde videre med en betænkning om et forslag til forfatning for folkekirken. Dette mere konkrete forslag forventes også udsendt til offentlig høring. Så forfatningsdiskussionerne vil fortsætte langt ind i Dette er det sidste kirkeblad i år, så derfor Glædelig jul og godt nytår Kurt Krog Pedersen 4 TaulovKirke

5 Hellig tre Kongers-vandring For 11. år i træk opfordrer provstiets sognemedhjælpere til, at vi bærer julen ud med fakler og sang Fredag den 17. januar 2014 kl samles alle, der vil deltage foran Sct. Michaelis Kirke. Her synger vi Dejlig er den himmel blå, mens faklerne tændes, og alle går mod Christianskirken. En varm velkomst venter ved kirkens indgang: Lun kakao og hjemmebagte Hellig tre Kongers-brød. Kl er der en kort og familievenlig gudstjeneste, hvor sognemedhjælperne traditionen tro opfører et hellig tre kongers-spil. Sognepræst Eva Jerg medvirker som liturg. Efter gudstjenesten er der bustransport retur til Sct. Michaelis Kirke for dem, der måtte ønske det. Arrangementet er gratis. Vel mødt! Gudstjenester Jul er for børn Før det bliver juleaften, holder vi en række gudstjenester for at fortælle jule-evangeliet især for de mindre børn i Taulov Kirke. Børnene bliver samlet på hynder omkring alteret, og det er en stor oplevelse for alle. Der holdes fire børne-jule-gudstjenester for sognets daginstitutioner, og de kommunale dagplejer har deres egen gudstjeneste. Men naturligvis er alle, som går hjemme med de mindste børn sådan en formiddag før jul, hjerteligt velkomne ved alle fem gudstjenester. Daginstitutioner og dagplejer til julegudstjeneste: Tirsdag den 10. dec. kl Marianne Frank Larsen og Spiren, Taulov Onsdag den 11. dec. kl Marianne Frank Larsen og Villa Gaia Tirsdag den 17. dec. kl Lars Seeberg og Lucinahaven Onsdag den 18. dec. kl Lars Seeberg og Dagplejerne i Taulov Onsdag den 18. dec. kl Lars Seeberg og daginstitutionen Fyrtårnet i Skærbæk Hjemmegående og dagplejere fra Skærbæk kan evt. komme med bussen, som henter børnene den 18. dec. kl fra daginstitutionens P-plads. Juleaften Juleaften samles alle i kirken og der er næsten altid plads til alle for der er 4 juleaftens-gudstjenester kl Nytårsgudstjenesten Holdes efter ønske nytårsdag kl TaulovKirke 5

6 Gudstjenester i Taulov Kirke Dag Dato Tid Præst Helligdagen December Søndag Lars Seeberg 1. Søndag i Advent I dag går skriftens ord i opfyldelse (Advent: indsamling til Julehjælp) Søndag Lars Seeberg 2. søndag i Advent De kloge brudepiger Tirsdag Marianne Frank Larsen Aftensang Søndag Lars Seeberg 3. søndag i Advent Zakarias s lovsang Søndag Marianne Frank Larsen 4. søndag i Advent Johannes vidner om Jesus JULEAFTEN Tirsdag Lars Seeberg Juleaften Jesu fødsel Marianne Frank Larsen Lars Seeberg Lars Seeberg Onsdag Lars Seeberg Juledag Lyset.. var kommet til verden (Indsamling: Børnesagens fællesråd) Torsdag Marianne Frank Larsen 2. Juledag Ikke fred, men sværd Søndag Lars Seeberg Julesøndag Jesus undslipper barnemordet Daginstitutioner og dagplejer til julegudstjeneste: Tirsdag Marianne Frank Larsen og Spiren Onsdag Marianne Frank Larsen og Villa Gaia Tirsdag Lars Seeberg og Lucinahaven Onsdag Lars Seeberg og Dagplejerne i Taulov Onsdag Lars Seeberg og Fyrtårnet og Dagplejerne i Skærbæk Skolerne kommer til julegudstjeneste: Fredag Lars Seeberg Taulov skole, årgang 9.00 Marianne Frank Larsen Skærbæk skole Marianne Frank Larsen Taulov skole, årgang Lars Seeberg Taulov skole, årgang 6 TaulovKirke

7 Januar Onsdag Lars Seeberg Nytårsdag Fadervor (Det Danske Bibelselskab) Søndag Marianne Frank Larsen Vi synger Julen ud! Hellig Tre Kongers Søndag De tre Vise Mænd (Det Danske Bibelselskab) Tirsdag Lars Seeberg Aftensang Søndag Lars Seeberg 1. søndag efter Hellig Tre Konger De små børn Søndag Lars Seeberg 2. søndag efter Hellig Tre Konger Det levende vand Tirsdag Lars Seeberg Aftensang Søndag Marianne Frank Larsen 3. søndag efter Hellig Tre Konger Giv os en større tro Februar Søndag Lars Seeberg 4. søndag efter Hellig Tre Konger Kyndelmisse-gudstjeneste Vandringen på søen Tirsdag Marianne Frank Larsen Aftensang Søndag Marianne Frank Larsen Sidste søndag e. Hellig Tre Konger Som kornet i jorden Søndag Lars Seeberg Søndag Septuagesima De betroede talenter Tirsdag Lars Seeberg Aftensang Søndag Marianne Frank Larsen Søndag Seksagesima Guds Rige er som kornet, der gror TaulovKirke 7

8 Familieaften, der sætter sig spor Som regel vil der ikke være spor efter familieaftnerne, der holdes en gang om måneden, men det bliver der efter familieaftenen fredag den 11. oktober. Det bliver godt nok først til foråret. Der blev nemlig sat krokusløg i plænen mellem Sognegården og Taulov Kirkevej. Sognemedhjælper Lisbet Møller Larsen og menighedsrådsmedlem Leif Larsen havde fået den gode idé, at symbolerne i folkekirkens logo kunne synliggøres ved at lade krokus i forskellige farver danne symbolerne. Efter den velsmagende aftensmad suppe og tarteletter blev deltagerne opdelt i grupper, der udvalgte sig et stykke papir med en tegning af et symbol. Hver gruppe blev udstyret med poser med krokusløg, planteredskaber og en spand med sand til at tegne formen på græsplænen. Familierne spredte sig over plænen, udvalgte sig et sted og gik med ildhu i gang med arbejdet. Det blev besværliggjort af det tidlige efterårsmørke. Mobiltelefonerne måtte frem for at lyse op og lanterner med stearinlys blev båret ud til arbejdsstederne. Jeg tror, projektet lykkedes for alle familierne, men det ved vi først til foråret. Vi venter spændt på, hvad der dukker op på plænen. Det skal også nævnes, at denne familieaften begyndte i kirken, som det er sædvane. Lars Seeberg fortalte historien om Jonas, der blev slugt af hvalen. Han kunne illustrere den ved at pege på altertavlen, hvor Jonas og hvalen er skåret ud i træet. Har I lagt mærke til det? Prøv at se efter næste gang, I kommer i kirken. Udskæringen sidder højt oppe, så de mindre børn måtte løftes op for at se den. Niels Jørn Krogh 8 TaulovKirke

9 Sognekalenderen Arrangementer i Taulov Kirke og Sognegård Decemeber Sogneeftermiddag Torsdag den 12. december kl Julehygge i sognegården. Julekoncert Torsdag den 12. december kl Taulov Kirkes kor synger ved julekoncerten som det er blevet tradition, men det bliver alligevel noget helt særligt i år. Organist Dorthe Gade har intensiveret korarbejdet og der er stor tilslutning fra alle aldersgrupper. Det betyder, at når alle korsangere bliver samlet for at synge sammen, bliver det et kæmpekor på omkring 60 sangere! Til dagligt er sangerne delt op i tre kor: Korskole, Børne- og Ungdomskor og Voksenkor. Hvert kor vil synge nogle sange for sig. Andre julesalmer og Christmas Carols vil blive sunget i fællesskab. Dorthe Gade dirigerer og Svitlana Leonchuk akkompagnerer. Efter koncerten er der kaffe og sodavand samt julegodter i Sognegården. Børne- og ungdomskoret sælger småkager og overskud går til næste års kor-rejse Fri entré. Koncerten bliver gentaget i Herslev Kirke tirsdag den 17. december kl Familieaften Fredag den 13. december kl Julehygge. Familieaftner begynder med en børnegudstjeneste i kirken. Derefter spiser vi aftensmad sammen Pris for maden: voksne 25 kr. børn 15. kr. Tilmelding til kirkekontoret, tlf Januar Filmaften Onsdag den 15. januar kl Vera Drakes hemmelighed Vera Drake er en ganske almindelig og vellidt husmor i efterkrigstidens England. Men hun har en hemmelighed. Hun foretager illegale aborter, og da en af patienterne bliver indlagt på hospitalet, banker politikommisæren på døren til Veras hjem. Marianne Frank Larsen og Lars Seeberg viser en betydningsfuld engelsk film, som får en indledning og en afrunding. Sogneeftermiddag Torsdag den 16. januar kl En god bog ved Marianne Frank Larsen. Anne Grethe Pind Har du mod til frihed? 73-årige Anne Grethe Pind har gennem et modsætningsfyldt liv bevæget sig fra ingenør- og edbfaget til et liv som billedkunstner. Hun siger om sig selv: Gud taler til mig i stilheden, i malerierne og gennem andre mennesker. Vi skal være åbne og lytte. Jeg bruger meditation på et kristent grundlag, fordi det er vigtigt, at vi giver os selv stille stunder, hvor Gud kan tale til os. Det var sådan, jeg fik modet til at slippe ingeniørverdenen og koncentrere mig om at male. Foredraget om mit liv og mine malerier vil inspirere dig til at tænke over dit liv. Familieaften Fredag den 17. januar kl Teaterleg korte HC Andersen skuespil. Familieaftner begynder med en børnegudstjeneste i kirken. Derefter spiser vi aftensmad sammen inden aftenens program. Pris for maden: voksne 25 kr. børn 15. kr. Tilmelding til kirkekontoret, tlf Sogneaften Torsdag den 30. januar kl TaulovKirke 9

10 Februar Filmaften Onsdag den 5. februar kl Soning Cecilie Tallis kan ikke skjule sine følelser for husholderskens søn Robbie, selvom kærlighed på tværs af klasseskel ikke er helt simpelt i Cecilies lillesøster Briony udpeger Robbie som den voldtægtsmand, der overfaldt hendes kusine. Det får konsekvenser for alle implicerede. Filmaften Onsdag den 19. februar kl Jernladyen Margaret Thatcher vil være mønsterbryder og kæmper sig op til at blive premierminister. Hendes uforsonlige linje giver hende tilnavnet Jernladyen. Babysalmesang Torsdag den 20. februar kl Sogneeftermiddag Torsdag den 20. februar kl Det skal mærkes, at vi lever! Ved Lisbet Møller Larsen. Sogneaften Torsdag den 27. februar kl Holger Lissner I salmedigterens værksted Det er en svær kunst at skrive lettilgængelige salmer, som både børn og voksne kan synge med på, Den kunst kan Holger Lissner. Han har bidraget med 15 salmer til salmebogen, hvoraf de 9 er gendigtninger. I forbindelse med Bjørn Nørgaards udsmykning af Christianskirken i Fredericia har Holger Lissner skrevet 25 nye salmer over de bibelfortællinger, der bliver skildret. I foredraget vil han fortælle om sine inspirationskilder, om overvejelser i forbindelse med ordvalg, billedsprog og indhold og om drivkraften til at blive ved med at skrive nye salmer. Der bliver i løbet af aftenen lejlighed til at synge en række af salmerne. Holger Lissner var præst i Sønder Bjert fra 1980 til Efter pensioneringen bosatte han sig ved Strib. Familieaften Fredag den 21. februar kl Teambuilding i familien ved familiecoach Britt Schlage. Familieaftner begynder med en børnegudstjeneste i kirken. Derefter spiser vi aftensmad sammen inden aftenens program. Pris for maden: voksne 25 kr. børn 15. kr. Tilmelding til kirkekontoret, tlf Babysalmesang Torsdag den 27. februar kl TaulovKirke

11 Indre Mission December Tirsdag den 3. kl Adventsfest v/ Peter Wind, Ribe. Lørdag den 28. kl Julefest. Januar Evangelisk Alliances Bedeuge. Mandag den 6. kl Missionshuset. Tirsdag den 7. kl Birgit og Robert, Fænøvej 22, Skærbæk. Onsdag den 8.. kl Missionshuset. Tirsdag den 21. kl Stig Christensen - Emne: Helligånden. Februar Tirsdag den 4. kl Informationssekretær Golriz Ghozati, Åbne Døre. Tirsdag den 18. kl Generalforsamling. TaulovKirke 11

12 Praktiske oplysninger Hvad gør jeg? - når et barn er født? Et barns fødsel noteres på sygehuset af jordemoderen, herved får barnet et CPR-nummer. Sygehuset giver besked til kirkekontoret i moderens bopælssogn, som så registrerer barnet. Forældrene skal KUN selv anmelde fødslen, hvis fødslen er sket uden en jordemoder. Bemærk: Hvis forældrene ikke er gift, skal faderskabet anmeldes inden 14 dage efter fødslen. Dette kan ske ved at indsende en Omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret (det fælles Kirkekontor, se adresse ovenfor) Blanketten fås ved jordemoderen eller på Faderskabet kan anmeldes til Statsforvaltningen forud for fødslen men forældrene skal selv melde dette til kirkekontoret efter fødslen og inden 14 dage. - når et barn skal døbes? Forældrene henvender sig til sognepræsten og aftaler, hvilken søndag barnet skal døbes. I Taulov er der max. 3 dåb hver søndag. En uges tid inden dåbsdagen kommer præsten på besøg. Her gennemgås dåbsritualet. Faddere samt barnets navn noteres til kirkebogen. Foruden den gudmor eller gudfar, som bærer barnet ved dåben, skal der være mindst 2 faddere. Alle noteres ved navn og adresse. - ved navngivning uden dåb? Ved kirkekontoret eller på hjemmesiden www. personregistrering.dk kan hentes en blanket til anmeldelse om navngivning. Blanketten afleveres eller indsendes til kirkekontoret, som registrerer navngivningen. Herefter modtager forældrene en fødsels- og navneattest for barnet. Et barn skal have både for- og efternavn senest 6 måneder efter fødslen. Kontakt til det fælles Kirkekontor se ovenfor. - når 2 skal giftes? Parret henvender sig først til sognepræsten og aftaler tidspunkt for vielsen. Derefter henvender de sig ved bopælskommunens borgerservice for at få udstedt en prøvelsesattest. Et par uger før vielsen aftales en samtale med præsten. Her gennemgås vielsesritualet og der bestemmes salmer m.m. - når et menneske dør? Dødsfald anmeldes så hurtigt som muligt og senest efter 2 dage til sognepræsten. Det er gammel skik i Taulov, at der ved hvert dødsfald ringes med kirkeklokken kl , snarest efter dødsfaldet. Der aftales tidspunkt for begravelse eller bisættelse, og for en samtale med præsten, hvor de pårørende og præsten sammen vælger de salmer, som skal synges i kirken. Graveren kontaktes vedrørende valg af gravsted. Et bedemandsfirma kan i øvrigt hjælpe med alt det praktiske. Kirkebil Kirkebil kan gratis bestilles til alle gudstjenester i Taulov. Ring til kirkekontoret: Tlf Tirsdag fredag kl Man kan også ringe til sognepræst Lars Seeberg, tlf indtil lørdag kl Flagallé Bestilling af flagalle i forbindelse med bryllup kan ske ved henvendelse til Leif Christensen, tlf Åben kirke Taulov Kirke er åben for besøgende alle dage. Internetadresse PR OFFSET

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

SUNDBY SOGN. Nr. 1 December, januar og februar 2008. Menighedsrådsvalg

SUNDBY SOGN. Nr. 1 December, januar og februar 2008. Menighedsrådsvalg SUNDBY SOGN Nr. 1 December, januar og februar 2008 Menighedsrådsvalg Et stort valg i verden og valget til menighedsrådet er overstået. I skrivende stund, har vi været vidne til et afgørende valg i USA.

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 33. årgang Nr. 4 December 2013 Forsidebilledet Motivet er denne gang hentet fra kirkens prædikestol Det forestiller evangelisten Lukas, og han er at finde

Læs mere

Nr. 13. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken December Januar Februar 2013/2014. Vor Frue Kirke

Nr. 13. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken December Januar Februar 2013/2014. Vor Frue Kirke 3 i én Nr. 13 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken December Januar Februar 2013/2014 Vor Frue Kirke 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os............................ Side 2 Kobberslangen.............................

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Høkeren. Spis hvad du kan. Kokke-teamet er fra AFMM. Billetter købes hos. Torsdag 07/02 kl. 18:00. er der igen familie-café i forsamlingshuset

Høkeren. Spis hvad du kan. Kokke-teamet er fra AFMM. Billetter købes hos. Torsdag 07/02 kl. 18:00. er der igen familie-café i forsamlingshuset Torsdag 07/02 kl. 18:00 er der igen familie-café i forsamlingshuset Spis hvad du kan Voksne 40 kr. Børn 30 kr. Dessert 10 kr. Kokke-teamet er fra AFMM Ved Kommunemesterskaberne i Holsted lørdag den 5.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Fællesskabet er kirkens sande byggesten

Fællesskabet er kirkens sande byggesten Fællesskabet er kirkens sande byggesten Nr. 7 / August 2015 Vejviser Sognepræster Marianne Sørensen Mejrup Kirkevej 2 7500 Holstebro. Tlf. 40 46 35 13 marn@km.dk Marie Overlade Larsen Rydevej 7 7830 Vinderup

Læs mere

SOGNENYT VINTER 2013-14 HORNSTRUP

SOGNENYT VINTER 2013-14 HORNSTRUP SOGNENYT VINTER 2013-14 HORNSTRUP Lys i mørket Da man i begyndelsen af det 4. århundrede begyndte at fejre Jesu fødsel midt i vintermørket, var det som en modfest til en romersk fest for den uovervindelige

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk Juli 2015 Sommertid, sommertid, sommertid! Af sognepræst Sigrid Marcussen Meget mere end mursten! Af Helge Andersen Sunds Kirke I skrivende stund

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 5. årgang Nr. 1 December 2003 - Februar 2004. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 5. årgang Nr. 1 December 2003 - Februar 2004. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 5. årgang Nr. 1 December 2003 - Februar 2004 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER. Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger. Dukketeatret Svantevit PUST

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER. Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger. Dukketeatret Svantevit PUST VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER DEC., JAN., FEB 2014 56. årgang KIRKEBLAD: LÆS OM SPÆNDENDE AKTIVITETER I KIRKERNE Foto: Rune Lundø Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger GUD I MENNESKEHÆNDER

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

KIRKE- OG SOGNEBLAD ALLINDEMAGLE OG HARALDSTED SOGNE NOVEMBER - JANUAR 2011. Lucia i kirke. Madbix. Nytårsgudstjeneste.

KIRKE- OG SOGNEBLAD ALLINDEMAGLE OG HARALDSTED SOGNE NOVEMBER - JANUAR 2011. Lucia i kirke. Madbix. Nytårsgudstjeneste. ALLINDEMAGLE OG HARALDSTED SOGNE NOVEMBER - JANUAR 2011 KIRKE- OG SOGNEBLAD Nytårsgudstjeneste Madbix Julekoncert Lucia i kirke I Allindemagle kirke. Nytåret skal hilses velkommen! Med hygge og ølsmagning.

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

www.taulovkirke.dk Nr. 1 Marts April maj 2013

www.taulovkirke.dk Nr. 1 Marts April maj 2013 www.taulovkirke.dk Nr. 1 Marts April maj 2013 Adresser Sognepræst Lars Seeberg, Bærhaven 10, tlf. 75 56 20 70 Træffes i Sognegården, Taulov Kirkevej 50, tirsdag kl. 10-11 Tlf. 75 56 26 10, lse@km.dk Sognepræst

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste. Alle Helgen eller Halloween De små synger. November 2013

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste. Alle Helgen eller Halloween De små synger. November 2013 November 2013 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Alle Helgen eller Halloween De små synger Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej 12,

Læs mere

December - Januar - Februar KIRKE BLADET. Gislev & Ellested Sogne. Årgang 63

December - Januar - Februar KIRKE BLADET. Gislev & Ellested Sogne. Årgang 63 December - Januar - Februar Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Årgang 63 Nr. 1-2013 2 Sogneudflugten blev en succes 2012 Udflugten startede i gråvejr, hvor der under turen, kun kom en byge, så vi 51

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk R K I 2 0 1 6 S E P T E M P E R 2 0 1 5 - J a n T D E L A u a E B r K Håb for fladmaste... Der er så meget, der kan trykke.. lyder de første ord i en sang, som synges ofte,-en sang om at lege i livstræets

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66

Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66 KIRKEBLADET for Vester Hornum - Hyllebjerg - Flejsborg sogne Vester Hornum kirke Hyllebjerg kirke Flejsborg kirke 1 Nr. 3 Juli - August - September 2015 årgang 66 ADRESSER: Sognepræst: Indtil 1. august:

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

TRINITATIS KIRKE. www.trinitatis-kirke.dk. 23. årgang nr. 5-2014/2015 december - januar - februar

TRINITATIS KIRKE. www.trinitatis-kirke.dk. 23. årgang nr. 5-2014/2015 december - januar - februar TRINITATIS KIRKE www.trinitatis-kirke.dk 23. årgang nr. 5-2014/2015 december - januar - februar Et hvilested for dem, der bærer tunge byrder 2 Et nyt og lidt anderledes gravsted er fornylig blevet indrettet

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Skellerup og Ellinge sogne

Skellerup og Ellinge sogne Nr. 1 Februar 2012 32. årgang Skellerup og Ellinge sogne Efterårets valg Der er noget om, at man oplever, at tiden flyver afsted - især hvor man er i godt selskab - for til efteråret er det fire år siden,

Læs mere