Nr. 4 december januar februar 2013 / 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 4 december januar februar 2013 / 2014"

Transkript

1 Nr. 4 december januar februar 2013 / TaulovKirke 1

2 Adresser Sognepræst Lars Seeberg, Bærhaven 10, tlf Træffes i Sognegården, Taulov Kirkevej 50, tirsdag kl Tlf , Sognepræst Marianne Frank Larsen, Herslev Præstegård, tlf Træffes i Sognegården, tirsdag kl , tlf , Organist Dorthe Gade, tlf , Kirkesangere Louise Sletting Hvilborg Susan Rye Christensen Graver Mike Gellert Træffes hver formiddag, mandag fredag på mobil Kirketjener Jytte Lund Beck, Sognegården, tlf.: Træffes tirsdag fredag formiddag på tlf Kirkekontoret Tlf , Alle henvendelser til kirkekontor vedr. attester, registreringer og navneændringer skal ske til: Kirkekontoret, Kirkernes Hus, Christiansvej 6, 7000 Fredericia Tlf , Åbningstid: Mandag til fredag Sognemedhjælper og sekretær for præster og kirkeværge Lisbet Møller Larsen Træffes i Sognegården, Taulov Kirkevej 50. Tirsdag fredag kl Kontoret er lukket mandag. Tlf , Menighedsrådsformand Kurt Krog Pedersen, Jens Thuesens Vej 14 Tlf , Kirkeværge Leif Larsen, Bærhaven 22, Taulov, Tlf , Menighedsrådskasserer Niels Christian Henneberg, Vigøvej 31, Skærbæk Tlf / , Kirkebladets redaktion Niels Jørn Krogh (ansv. redaktør), Tlf Kirsten Ladegaard Jensen, Tlf Kirkelig vejviser Indre Mission Christian Jensen Loddet 20 Tlf KFUMspejderne Skærbæk: Preben Høj Larsen Fænø Kalvvej 9 tlf KFUMspejderne Taulov: Gitte Falk Lauridsen Druehaven 12 Tlf KFUM s idrætsforening Taulov Emil Lind Christiansen Studsdalsvej 21 tlf Y s Men s Club Lillebælt Leif Christensen Slåenvej 25, Taulov Tlf Menighedsrådsmøde i Taulov Kirkes Sognegård Torsdag den 16. jan kl Torsdag den 20. feb kl Stof til næste kirkeblad skal være redaktionen i hænde senest fredag den 17. januar. 2 TaulovKirke

3 Så findes julemanden da... Verdens klogeste hoveder må da tro på, at julemanden virkeligt findes. Der var en, som skrev i avisen: Gud er en idé, og idéer findes, altså findes Gud Det var godt for hende, at hun havde erkendt, at Gud findes; men for hende altså som en idé, et tankespind. Verdens klogeste hoveder har altid søgt at forklare, hvad Gud er: en kraft, en energi, en tanke, en idé eller endda et tankespind. Det er alt sammen forsøg på at forklare den virkelighed, som vi ikke kan se eller påvise. Det har altid været et problem for det tænkende menneske, at vi ikke kan finde Gud eller se Gud eller møde Gud, sådan fysisk. For så kan man jo komme i tvivl om, hvorvidt Gud virkelig findes, i virkeligheden. Når vi så alligevel kan se, at alting gror og vinden blæser og nyt liv fødes og vokser uden nogen rimelig årsag, så forklarer de det med Gud som en ur-kraft eller som livets princip. Det lyder jo klogt; men at Gud er en idé reducerer altid Gud til at være en tanke i menneskets eget hoved. Som om Gud ikke findes i virkeligheden. Men hvis de tror, at Gud ikke findes i virkeligheden, så må de jo tro, at Julemanden findes i virkeligheden. Hvis ikke vi fejrer, at Gud findes i virkelighedens verden, hvad er det så, vi fejrer i julen, andet end Julemanden..? Sådan sang englene ud af himlen; men vi kan jo ikke se det i virkeligheden. Men som Den lille Prins siger i eventyret: Kun med hjertet ser vi rigtigt; det væsentlige er skjult for øjet og med hjertet ser vi, at Marias dreng Jesus er Guds Søn Kristus og i Kristus ser vi, at Gud er tilstede i verden, i virkeligheden. I Kristi undere og helbredelser og dødes opvækkelser ser vi Guds kærlighed virke i virkeligheden. I Kristi fortællinger og taler om kærlighed og nåde og om barmhjertighed og tilgivelse hører vi Guds kærlighed leve i vort liv. I Kristi opstandelse fra dødsriget, da Kristus gik igennem døden og viste vejen til Guds Rige, da véd vi, at Gud findes i livet, i virkeligheden. I Kristus ser vi, at Gud findes i verden. Og i Juleevangeliet hører vi, at Gud kommer til verden i Betlehem. Julebudets virkelighed viser os, at Gud er mere end kraft eller tankespind Gud lever og Gud lod sig føde ind i verdens virkelighed i Betlehems-barnet. Derfor fejrer vi jul fordi Gud findes i virkeligheden ikke Julemanden. Lars Seeberg Juleevangeliet fortæller om en barnefødsel. En ung kvinde, Maria, ventede barn. Maria vidste, at barnet havde fået livet givet fra Gud, for selve Livet kan et menneske ikke skabe. Maria fødte sit barn i Betlehem, for dér fødtes de mægtigste konger. Maria fødte sit barn i en stald, for dette barn var Himlens kongesøn, og hans rige var ikke af denne verden.. Da barnet var født, åbnede himlen sig over stedet, hvor han lå, og Guds engle strålede ud af himlen, mens de sang deres bud fra Gud om, at dette barn var Verdens frelser, udvalgt af Gud til at åbne Guds Rige for enhver, som tror på denne Guds Søn. Jens Holm s Legat Mindre legatportioner kan søges af trængende og syge i Taulov Sogn inden den 10. december hos sognepræst Lars Seeberg, Bærhaven 10, Taulov eller Andreas Iversen, Elborg 2, Taulov eller Thorkild Juul, Kolding Landevej 49, Børup TaulovKirke 3

4 Menighedsrådet Sognemødet Søndag den 22.september 2013 afholdt menighedsrådets sit årlige sognemøde. Mødet var det fjerde af denne karakter i Taulov Sogn. Sognemødet er et åbent møde for hele sognet og er beskrevet i den seneste lovgivning for menighedsråd. Meningen med paragrafferne er bl.a. åbenheden med det kirkelige arbejde og den kirkelige økonomi. Derudover skal der i dette møde være mulighed for en bred drøftelse af den kirkelige aktivitet i sognet. Der var til sognemødet udarbejdet en skriftlig beretning for 2012, som blev omdelt i mødet. Og som senere vil blive trykt som pjece i et letlæseligt lay-out. Pjecen vil kunne rekvireres i kirken og sognegården. Det vil også blive muligt at rekvirere beretning 2012 som pdf-fil på kirkens hjemmeside. I mødet blev fortalt lidt om økonomien for sognet. Regnskab 2012 udviser et overskud på ca kr., der udelukkende kan henføres til merindtægter. Regnskabet har iøvrigt været omtalt udførligt i et tidligere kirkeblad. Der har ikke været de store personaleændringer i det forløbne år en gravermedhjælper var gået på efterløn og en ny ansat. En tak til hele personalet for året, der var gået. Også en tak til det forrige menighedsråd, der reelt var ansvarlig for året 2012, selvom det var det nye råd, der vedtog regnskab 2012 i begyndelsen af 2013 og sendte det videre til provstiudvalg og revision. Som bekendt var der tiltrådt et nyt menighedsråd den 1. søndag i advent i 2012, dvs. 2. december. Det ny menighedsråd blev præsenteret i sognemødet, og formanden takkede for samarbejdet i de første 10 måneder. Det ny råd havde haft travlt med at sætte sig ind i de forskellige opgaver og sørge for, at rammerne for den daglige drift var i orden, og at diverse aktiviteter blev afviklet. En særlig begivenhed for det ny råd var deltagelse i bispevalget, der som bekendt endte med valg til vores nye biskop Marianne Christiansen. I beretningen kan man i øvrigt læse, at 90% af befolkningen på ialt i Taulov Skærbæk er medlemmer af Folkekirken, og at sognet aldersmæssigt - efter danske forhold - må karakteriseres som et ungt sogn. Der er statistik om de kirkelige aktiviteter. De musiske aktiviteter og de mange andre aktiviteter i kirke og sognegård er kort beskrevet. For uddybning henvises til pjecen. Næste punkt efter beretningen var en kort gennemgang og drøftelse af debatoplæg fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken (Styrings-reformudvalget). I grundlovens paragraf 66 står, at Folkekirkens forfatning ordnes ved lov. Selvom dette har stået i grundloven siden 1849, er det ikke blevet ført ud i livet. Regeringen ønsker at ændre dette forhold og har derfor nedsat Styrings-reform-udvalget. Se den korte omtale i sidste kirkeblad. I debatoplægget er udarbejdet flere modeller for både de indre anliggender ( De sorte bøger på alteret ) og folkekirkens fællesøkonomi. Et springende debatpunkt er, om der skal indføres et kirkeråd for de indre anliggender. Høringsfristen er , og Taulov menighedsråd forventer at kunne udarbejde deres høringssvar i menighedsrådsmødet i oktober. Efter høringsfristen vil ovennævnte udvalg arbejde videre med en betænkning om et forslag til forfatning for folkekirken. Dette mere konkrete forslag forventes også udsendt til offentlig høring. Så forfatningsdiskussionerne vil fortsætte langt ind i Dette er det sidste kirkeblad i år, så derfor Glædelig jul og godt nytår Kurt Krog Pedersen 4 TaulovKirke

5 Hellig tre Kongers-vandring For 11. år i træk opfordrer provstiets sognemedhjælpere til, at vi bærer julen ud med fakler og sang Fredag den 17. januar 2014 kl samles alle, der vil deltage foran Sct. Michaelis Kirke. Her synger vi Dejlig er den himmel blå, mens faklerne tændes, og alle går mod Christianskirken. En varm velkomst venter ved kirkens indgang: Lun kakao og hjemmebagte Hellig tre Kongers-brød. Kl er der en kort og familievenlig gudstjeneste, hvor sognemedhjælperne traditionen tro opfører et hellig tre kongers-spil. Sognepræst Eva Jerg medvirker som liturg. Efter gudstjenesten er der bustransport retur til Sct. Michaelis Kirke for dem, der måtte ønske det. Arrangementet er gratis. Vel mødt! Gudstjenester Jul er for børn Før det bliver juleaften, holder vi en række gudstjenester for at fortælle jule-evangeliet især for de mindre børn i Taulov Kirke. Børnene bliver samlet på hynder omkring alteret, og det er en stor oplevelse for alle. Der holdes fire børne-jule-gudstjenester for sognets daginstitutioner, og de kommunale dagplejer har deres egen gudstjeneste. Men naturligvis er alle, som går hjemme med de mindste børn sådan en formiddag før jul, hjerteligt velkomne ved alle fem gudstjenester. Daginstitutioner og dagplejer til julegudstjeneste: Tirsdag den 10. dec. kl Marianne Frank Larsen og Spiren, Taulov Onsdag den 11. dec. kl Marianne Frank Larsen og Villa Gaia Tirsdag den 17. dec. kl Lars Seeberg og Lucinahaven Onsdag den 18. dec. kl Lars Seeberg og Dagplejerne i Taulov Onsdag den 18. dec. kl Lars Seeberg og daginstitutionen Fyrtårnet i Skærbæk Hjemmegående og dagplejere fra Skærbæk kan evt. komme med bussen, som henter børnene den 18. dec. kl fra daginstitutionens P-plads. Juleaften Juleaften samles alle i kirken og der er næsten altid plads til alle for der er 4 juleaftens-gudstjenester kl Nytårsgudstjenesten Holdes efter ønske nytårsdag kl TaulovKirke 5

6 Gudstjenester i Taulov Kirke Dag Dato Tid Præst Helligdagen December Søndag Lars Seeberg 1. Søndag i Advent I dag går skriftens ord i opfyldelse (Advent: indsamling til Julehjælp) Søndag Lars Seeberg 2. søndag i Advent De kloge brudepiger Tirsdag Marianne Frank Larsen Aftensang Søndag Lars Seeberg 3. søndag i Advent Zakarias s lovsang Søndag Marianne Frank Larsen 4. søndag i Advent Johannes vidner om Jesus JULEAFTEN Tirsdag Lars Seeberg Juleaften Jesu fødsel Marianne Frank Larsen Lars Seeberg Lars Seeberg Onsdag Lars Seeberg Juledag Lyset.. var kommet til verden (Indsamling: Børnesagens fællesråd) Torsdag Marianne Frank Larsen 2. Juledag Ikke fred, men sværd Søndag Lars Seeberg Julesøndag Jesus undslipper barnemordet Daginstitutioner og dagplejer til julegudstjeneste: Tirsdag Marianne Frank Larsen og Spiren Onsdag Marianne Frank Larsen og Villa Gaia Tirsdag Lars Seeberg og Lucinahaven Onsdag Lars Seeberg og Dagplejerne i Taulov Onsdag Lars Seeberg og Fyrtårnet og Dagplejerne i Skærbæk Skolerne kommer til julegudstjeneste: Fredag Lars Seeberg Taulov skole, årgang 9.00 Marianne Frank Larsen Skærbæk skole Marianne Frank Larsen Taulov skole, årgang Lars Seeberg Taulov skole, årgang 6 TaulovKirke

7 Januar Onsdag Lars Seeberg Nytårsdag Fadervor (Det Danske Bibelselskab) Søndag Marianne Frank Larsen Vi synger Julen ud! Hellig Tre Kongers Søndag De tre Vise Mænd (Det Danske Bibelselskab) Tirsdag Lars Seeberg Aftensang Søndag Lars Seeberg 1. søndag efter Hellig Tre Konger De små børn Søndag Lars Seeberg 2. søndag efter Hellig Tre Konger Det levende vand Tirsdag Lars Seeberg Aftensang Søndag Marianne Frank Larsen 3. søndag efter Hellig Tre Konger Giv os en større tro Februar Søndag Lars Seeberg 4. søndag efter Hellig Tre Konger Kyndelmisse-gudstjeneste Vandringen på søen Tirsdag Marianne Frank Larsen Aftensang Søndag Marianne Frank Larsen Sidste søndag e. Hellig Tre Konger Som kornet i jorden Søndag Lars Seeberg Søndag Septuagesima De betroede talenter Tirsdag Lars Seeberg Aftensang Søndag Marianne Frank Larsen Søndag Seksagesima Guds Rige er som kornet, der gror TaulovKirke 7

8 Familieaften, der sætter sig spor Som regel vil der ikke være spor efter familieaftnerne, der holdes en gang om måneden, men det bliver der efter familieaftenen fredag den 11. oktober. Det bliver godt nok først til foråret. Der blev nemlig sat krokusløg i plænen mellem Sognegården og Taulov Kirkevej. Sognemedhjælper Lisbet Møller Larsen og menighedsrådsmedlem Leif Larsen havde fået den gode idé, at symbolerne i folkekirkens logo kunne synliggøres ved at lade krokus i forskellige farver danne symbolerne. Efter den velsmagende aftensmad suppe og tarteletter blev deltagerne opdelt i grupper, der udvalgte sig et stykke papir med en tegning af et symbol. Hver gruppe blev udstyret med poser med krokusløg, planteredskaber og en spand med sand til at tegne formen på græsplænen. Familierne spredte sig over plænen, udvalgte sig et sted og gik med ildhu i gang med arbejdet. Det blev besværliggjort af det tidlige efterårsmørke. Mobiltelefonerne måtte frem for at lyse op og lanterner med stearinlys blev båret ud til arbejdsstederne. Jeg tror, projektet lykkedes for alle familierne, men det ved vi først til foråret. Vi venter spændt på, hvad der dukker op på plænen. Det skal også nævnes, at denne familieaften begyndte i kirken, som det er sædvane. Lars Seeberg fortalte historien om Jonas, der blev slugt af hvalen. Han kunne illustrere den ved at pege på altertavlen, hvor Jonas og hvalen er skåret ud i træet. Har I lagt mærke til det? Prøv at se efter næste gang, I kommer i kirken. Udskæringen sidder højt oppe, så de mindre børn måtte løftes op for at se den. Niels Jørn Krogh 8 TaulovKirke

9 Sognekalenderen Arrangementer i Taulov Kirke og Sognegård Decemeber Sogneeftermiddag Torsdag den 12. december kl Julehygge i sognegården. Julekoncert Torsdag den 12. december kl Taulov Kirkes kor synger ved julekoncerten som det er blevet tradition, men det bliver alligevel noget helt særligt i år. Organist Dorthe Gade har intensiveret korarbejdet og der er stor tilslutning fra alle aldersgrupper. Det betyder, at når alle korsangere bliver samlet for at synge sammen, bliver det et kæmpekor på omkring 60 sangere! Til dagligt er sangerne delt op i tre kor: Korskole, Børne- og Ungdomskor og Voksenkor. Hvert kor vil synge nogle sange for sig. Andre julesalmer og Christmas Carols vil blive sunget i fællesskab. Dorthe Gade dirigerer og Svitlana Leonchuk akkompagnerer. Efter koncerten er der kaffe og sodavand samt julegodter i Sognegården. Børne- og ungdomskoret sælger småkager og overskud går til næste års kor-rejse Fri entré. Koncerten bliver gentaget i Herslev Kirke tirsdag den 17. december kl Familieaften Fredag den 13. december kl Julehygge. Familieaftner begynder med en børnegudstjeneste i kirken. Derefter spiser vi aftensmad sammen Pris for maden: voksne 25 kr. børn 15. kr. Tilmelding til kirkekontoret, tlf Januar Filmaften Onsdag den 15. januar kl Vera Drakes hemmelighed Vera Drake er en ganske almindelig og vellidt husmor i efterkrigstidens England. Men hun har en hemmelighed. Hun foretager illegale aborter, og da en af patienterne bliver indlagt på hospitalet, banker politikommisæren på døren til Veras hjem. Marianne Frank Larsen og Lars Seeberg viser en betydningsfuld engelsk film, som får en indledning og en afrunding. Sogneeftermiddag Torsdag den 16. januar kl En god bog ved Marianne Frank Larsen. Anne Grethe Pind Har du mod til frihed? 73-årige Anne Grethe Pind har gennem et modsætningsfyldt liv bevæget sig fra ingenør- og edbfaget til et liv som billedkunstner. Hun siger om sig selv: Gud taler til mig i stilheden, i malerierne og gennem andre mennesker. Vi skal være åbne og lytte. Jeg bruger meditation på et kristent grundlag, fordi det er vigtigt, at vi giver os selv stille stunder, hvor Gud kan tale til os. Det var sådan, jeg fik modet til at slippe ingeniørverdenen og koncentrere mig om at male. Foredraget om mit liv og mine malerier vil inspirere dig til at tænke over dit liv. Familieaften Fredag den 17. januar kl Teaterleg korte HC Andersen skuespil. Familieaftner begynder med en børnegudstjeneste i kirken. Derefter spiser vi aftensmad sammen inden aftenens program. Pris for maden: voksne 25 kr. børn 15. kr. Tilmelding til kirkekontoret, tlf Sogneaften Torsdag den 30. januar kl TaulovKirke 9

10 Februar Filmaften Onsdag den 5. februar kl Soning Cecilie Tallis kan ikke skjule sine følelser for husholderskens søn Robbie, selvom kærlighed på tværs af klasseskel ikke er helt simpelt i Cecilies lillesøster Briony udpeger Robbie som den voldtægtsmand, der overfaldt hendes kusine. Det får konsekvenser for alle implicerede. Filmaften Onsdag den 19. februar kl Jernladyen Margaret Thatcher vil være mønsterbryder og kæmper sig op til at blive premierminister. Hendes uforsonlige linje giver hende tilnavnet Jernladyen. Babysalmesang Torsdag den 20. februar kl Sogneeftermiddag Torsdag den 20. februar kl Det skal mærkes, at vi lever! Ved Lisbet Møller Larsen. Sogneaften Torsdag den 27. februar kl Holger Lissner I salmedigterens værksted Det er en svær kunst at skrive lettilgængelige salmer, som både børn og voksne kan synge med på, Den kunst kan Holger Lissner. Han har bidraget med 15 salmer til salmebogen, hvoraf de 9 er gendigtninger. I forbindelse med Bjørn Nørgaards udsmykning af Christianskirken i Fredericia har Holger Lissner skrevet 25 nye salmer over de bibelfortællinger, der bliver skildret. I foredraget vil han fortælle om sine inspirationskilder, om overvejelser i forbindelse med ordvalg, billedsprog og indhold og om drivkraften til at blive ved med at skrive nye salmer. Der bliver i løbet af aftenen lejlighed til at synge en række af salmerne. Holger Lissner var præst i Sønder Bjert fra 1980 til Efter pensioneringen bosatte han sig ved Strib. Familieaften Fredag den 21. februar kl Teambuilding i familien ved familiecoach Britt Schlage. Familieaftner begynder med en børnegudstjeneste i kirken. Derefter spiser vi aftensmad sammen inden aftenens program. Pris for maden: voksne 25 kr. børn 15. kr. Tilmelding til kirkekontoret, tlf Babysalmesang Torsdag den 27. februar kl TaulovKirke

11 Indre Mission December Tirsdag den 3. kl Adventsfest v/ Peter Wind, Ribe. Lørdag den 28. kl Julefest. Januar Evangelisk Alliances Bedeuge. Mandag den 6. kl Missionshuset. Tirsdag den 7. kl Birgit og Robert, Fænøvej 22, Skærbæk. Onsdag den 8.. kl Missionshuset. Tirsdag den 21. kl Stig Christensen - Emne: Helligånden. Februar Tirsdag den 4. kl Informationssekretær Golriz Ghozati, Åbne Døre. Tirsdag den 18. kl Generalforsamling. TaulovKirke 11

12 Praktiske oplysninger Hvad gør jeg? - når et barn er født? Et barns fødsel noteres på sygehuset af jordemoderen, herved får barnet et CPR-nummer. Sygehuset giver besked til kirkekontoret i moderens bopælssogn, som så registrerer barnet. Forældrene skal KUN selv anmelde fødslen, hvis fødslen er sket uden en jordemoder. Bemærk: Hvis forældrene ikke er gift, skal faderskabet anmeldes inden 14 dage efter fødslen. Dette kan ske ved at indsende en Omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret (det fælles Kirkekontor, se adresse ovenfor) Blanketten fås ved jordemoderen eller på Faderskabet kan anmeldes til Statsforvaltningen forud for fødslen men forældrene skal selv melde dette til kirkekontoret efter fødslen og inden 14 dage. - når et barn skal døbes? Forældrene henvender sig til sognepræsten og aftaler, hvilken søndag barnet skal døbes. I Taulov er der max. 3 dåb hver søndag. En uges tid inden dåbsdagen kommer præsten på besøg. Her gennemgås dåbsritualet. Faddere samt barnets navn noteres til kirkebogen. Foruden den gudmor eller gudfar, som bærer barnet ved dåben, skal der være mindst 2 faddere. Alle noteres ved navn og adresse. - ved navngivning uden dåb? Ved kirkekontoret eller på hjemmesiden www. personregistrering.dk kan hentes en blanket til anmeldelse om navngivning. Blanketten afleveres eller indsendes til kirkekontoret, som registrerer navngivningen. Herefter modtager forældrene en fødsels- og navneattest for barnet. Et barn skal have både for- og efternavn senest 6 måneder efter fødslen. Kontakt til det fælles Kirkekontor se ovenfor. - når 2 skal giftes? Parret henvender sig først til sognepræsten og aftaler tidspunkt for vielsen. Derefter henvender de sig ved bopælskommunens borgerservice for at få udstedt en prøvelsesattest. Et par uger før vielsen aftales en samtale med præsten. Her gennemgås vielsesritualet og der bestemmes salmer m.m. - når et menneske dør? Dødsfald anmeldes så hurtigt som muligt og senest efter 2 dage til sognepræsten. Det er gammel skik i Taulov, at der ved hvert dødsfald ringes med kirkeklokken kl , snarest efter dødsfaldet. Der aftales tidspunkt for begravelse eller bisættelse, og for en samtale med præsten, hvor de pårørende og præsten sammen vælger de salmer, som skal synges i kirken. Graveren kontaktes vedrørende valg af gravsted. Et bedemandsfirma kan i øvrigt hjælpe med alt det praktiske. Kirkebil Kirkebil kan gratis bestilles til alle gudstjenester i Taulov. Ring til kirkekontoret: Tlf Tirsdag fredag kl Man kan også ringe til sognepræst Lars Seeberg, tlf indtil lørdag kl Flagallé Bestilling af flagalle i forbindelse med bryllup kan ske ved henvendelse til Leif Christensen, tlf Åben kirke Taulov Kirke er åben for besøgende alle dage. Internetadresse PR OFFSET

MARTS APRIL MAJ 2015. Sognerejse til Wartburg og Lutherbyerne i april 2017. www.taulovkirke.dk. TaulovKirke 1

MARTS APRIL MAJ 2015. Sognerejse til Wartburg og Lutherbyerne i april 2017. www.taulovkirke.dk. TaulovKirke 1 MARTS APRIL MAJ 2015 Sognerejse til Wartburg og Lutherbyerne i april 2017 www.taulovkirke.dk TaulovKirke 1 Adresser Sognepræst Lars Seeberg, Bærhaven 10, Taulov, Tlf. 75 56 20 70, Mobil: 21 76 11 69, Mail:

Læs mere

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 1 7. årgang JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE FILMKLUB LITTERATURCAFÉ JULEHJÆLP DE 9 LÆSNINGER INSPIRATIONSAFTENER SOGNEPOST december 2013, januar og februar 2014 Marthas

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

KIRKE & SOGN. Aars Kirke

KIRKE & SOGN. Aars Kirke KIRKE & SOGN foto-lab.dk Læs om Dåbstræf... og hvad er så det? Alle helgens søndag Gå med i kampen mod sult Høst i Aars Kirkecenter En himmelsk mundfuld Julebasar tak Julekoncerter Adventskransens historie

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

&KIRKE SOGN. O, du Guds lam INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang

&KIRKE SOGN. O, du Guds lam INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 LEDEREN: Kære læsere..!............. s. 2 Kirkelige handlinger..................

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 33. årgang Nr. 3 December 2014 Januar Februar Marts 2015 Nyt fra Menighedsrådene Om bibeloversættelser Café- eftermiddage Nyt fra kirkegården Til vore lille gerning ud... Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

December - Januar - Februar 2014-15 KIRKEBLADET. Nykøbing Mors Sogn

December - Januar - Februar 2014-15 KIRKEBLADET. Nykøbing Mors Sogn December - Januar - Februar 2014-15 KIRKEBLADET Nykøbing Mors Sogn Adresser Provst Mette Moesgaard Jørgensen Toftegade 23 Tlf. 97 72 02 72 memj@km.dk Træffes ikke mandag Sognepræst Lars Højlund Tingvej

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Efterår 2013 MOD og HÅB her midt i Trinitatis tiden Lignelsen om den uærlige godsforvalter (Lukas 16, 1 9) Lignelsen handler kort fortalt om en utro godsforvalter, der

Læs mere

Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 1 Januar 2014

Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 1 Januar 2014 Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 1 Januar 2014 Side 5: Filmklub på Søndag: den 5. Januar kl. 15.00 Grusomme Mig 2 Kirkenyt Gudstjenester 2 Hellig tre kongers Gudstjeneste 4 Om Børnejulegudstjenesten 11 Kursus

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 28. årgang Nr. 3 September/Oktober/November 2009 Nyt fra menighedsrådene Kirkens Teambuilding seminar Caféeftermiddage på Klippen Organist ved Brædstrup Kirke Ny sognepræst Nyt fra kontaktpersonen Kirkebladet

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Julekrybbe fra Mexico Barn Jesus i en krybbe lå Jul i arresten Julens arrangementer Nytårsgudstjeneste Det nye menighedsråd Hele sognets dag Juniorklubben DECEMBER

Læs mere

De ni sogne. Kong Vinter nærmer sig, og det er tid til grandækning. Vinter 2013-14 December, januar og februar

De ni sogne. Kong Vinter nærmer sig, og det er tid til grandækning. Vinter 2013-14 December, januar og februar De ni sogne Vinter 2013-14 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge Kong Vinter nærmer sig, og det er tid til grandækning 2 Kirkegårdene

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

K I R K E B L A D E T

K I R K E B L A D E T K I R K E B L A D E T Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Husk menighedsrådsvalget i disse uger! Og at det gælder DIN kirke! Oktober-november 2012 Sjette årgang nr. 3 Mange kirker men én Folkekirke

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 3 NOVEMBER 2014 - FEBRUAR 2015

FREDENS KIRKE NR. 3 NOVEMBER 2014 - FEBRUAR 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 3 NOVEMBER 2014 - FEBRUAR 2015 PÅ VEJ MOD JUL Af sognepræst Lotte Grauslund Boas Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær Dengang jeg var barn, begyndte julemåneden 1. søndag

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 4. årgang Nr. 1 December 2002 - Februar 2003. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 4. årgang Nr. 1 December 2002 - Februar 2003. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 1 December 2002 - Februar 2003 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Monica Drøhse Munkeparken 60, Lgkl. tlf. 74 74 38 18 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

December - januar - februar - marts - vinter 2014-15. Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12

December - januar - februar - marts - vinter 2014-15. Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12 Risskov Kirke December - januar - februar - marts - vinter 2014-15 Ulla Bille udstiller landskaber fra Færøerne, Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12 Salmeleg for dig og mig - se side 8 Velsignet

Læs mere

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert:

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert: 16 Gudstjenester DECEMBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE Søndag den 1. december 10:30 10:30 1. søndag i advent Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz Søndag den 8. december 09:00 10:30 2. søndag i advent Unna-Pernille

Læs mere

Skibet. Glædelig Jul! T SO

Skibet. Glædelig Jul! T SO SKI Skibet Glædelig Jul! GN T SO BE Sogne og Kirkenyt december 2014 februar 2015 Indholdsfortegnelse Nyt fra Sognepræsten... 4 Nyt fra Menighedsrådet... 5 Nyt fra FDF i Skibet... 6 Bogen, der rørte mig...

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 11 December 2014. Så blev naturens orden reddet Se mere side 20-21

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 11 December 2014. Så blev naturens orden reddet Se mere side 20-21 Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 11 December 2014 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Kreativ jul 5 Julekrybbe 10 Julehygge 15 Høstkollekten 22 Nyt fra Lyngby 24 Nyt fra foreningerne mm Julekoncert 4 Julemærker 6

Læs mere

Forum Fællesblad for Grædstrup

Forum Fællesblad for Grædstrup Forum Fællesblad for Grædstrup December - januar -februar 2012/13 Indhold At tro er at komme Side 03 Julekoncert side 06 Julebudet side 08 Sogneaftner og andre arrangementer side 10 Gudstjenester side

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011 Den himmelblå»jesus blir født på anden sal i Magasin du Nord. Han griner, når du trykker på en fodpedal sir goddag til sin mor..«sådan synger Shubidua

Læs mere