Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde"

Transkript

1 Refer tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Tom Nielsen (A) - formand Grethe Larsen (A) - næstformand Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) Karsten Kriegel (C) Ley Plum (A) Afbud/Fraværende Jarne Rasmussen (O) Sekretær Agnes Pedersen INDHOLDSFORTEGNELSE Åbent møde 1... Meddelelser 2... Stus på Integrionspolitikkens handleplaner Galleritur - Endeligt program 4... Ballerup Kammerkor - ansøgning om underskudsgaranti 5... Ungdomsrådet - anmodning om udtrædelse af diverse råd 6... Ballerup Museum - etablering af videoovervågning og alarmsystem 7... Svømmeklubben Triton - ansøgning om udvidelse af åbningstiden i East Kilbride Badet 8... TEMA - regnskab

2 Lukket møde 1. Meddelelser Sagnr.: Dok.nr.: a) Berigtigelse af beslutningsprotokollen for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. september 2009, punkt 1. Til beslutningsprotokollen skal tilføjes: C kunne ikke medvirke til, der i 2. -punkt blev anbefalet scenarie 1 b) Skovlunde Medborgerhus refer af styregruppemøde den 1. september 2009 Bilag: Refer af styregruppemøde c) Tapeten refer af brugerrådsmøde den 10. juni 2009 Bilag: Refer af brugerrådsmøde d) Skovlunde Bibliotek refer af brugerrådsmøde den 1. september 2009 Bilag: Refer af brugerrådsmøde e) Måløv Bibliotek refer af brugerrådsmøde den 18. august 2009 Bilag: f) Baghuset v/kirsten Sørensen Takkekort for gavebrev på kr. til Baghusets 25 års jubilæum g) Ballerup Super Arena Indvielse af skulptur/årets cykelby november 2009, kl

3 h) TEMA Børne og Ungdomsteer plak i) Dansk Taekwondo Forbund Invition til WTF Taekwondo World Championships Besked om eventuel deltagelse og antal dage skal meddeles på nærværende møde. Bilag: Invition s beslutning den Punkt 1 Til efterretning med den bemærkning, Årets Cykelby 2009 ikke afholdes den 5. november Stus på Integrionspolitikkens handleplaner Sagsnr.: Dok.nr.: På mødet i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2008 blev Integrionspolitikkens handleplaner godkendt og det blev besluttet, de nye handlinger skulle evalueres inden udgangen af valgperioden (november 2009). Afdelingerne Børn & Unge, Sundhed & Forebyggelse, Ældre & Pleje, Kultur & Fritid samt Job & Familie deltog i udarbejdelse af Integrionspolitikkens handleplaner , som blev politisk godkendt i februar I godt et år har handleplanerne kunnet inddrages i afdelingernes arbejde. Viften af handlinger er bred, målrettet alle aldersklasser og såvel af generel karakter som målrettet specifikke grupper med særlige behov inden for de etniske minoriteter. Handlingerne tager afsæt i kommunens øvrige politikker. Nogle af handlingerne har krævet, flere afdelinger har været inddraget i opgaveløsningen for skabe helhed og sammenhæng i indssen. Stus på handleplanen har været forelagt på Integrionsrådets møde den 27. august 2009, hvor den blev taget til efterretning. Rådet var generelt tilfreds med, de mange indsser, der er gang i. Det blev understreget, det kommende Integrionsråd med fordel kan tage temaer fra handleplanen op til yderligere deb. Bilag Stus på Integrionspolitikkens handleplaner

4 Integrionsrådets drøftelse af stus på integrionspolitikkens handleplaner Job & Familie foreslår, stus på Integrionspolitikkens handleplaner tages til efterretning, og der i første halvår af 2010 udarbejdes en ny handleplan for den kommende valgperiode og denne forelægges til politisk godkendelse inden udgangen af 2. kvartal s beslutning den Punkt 2 Godkendt med den bemærkning, handleplanen udsendes til resten af Kommunalbestyrelsen 3. Galleritur - Endeligt program Sagsnr.: Dok.nr.: den 3. marts 2009 Punkt 7. den 11. august 2009 Punkt 4. Endeligt program for galleritur den 28. oktober Endeligt program: Afgang med bus fra Ballerup Rådhus Ankomst til Musicon en medarbejder fra projektet vil formidle baggrunden for og de kulturpolitiske perspektiver i projektet Afgang med bus fra Roskilde til København Frokost på Carlton, Halmtorvet Besøg på Carlsberggallerierne Afgang med bus til Ballerup Rådhus Ankomst Ballerup Rådhus

5 Kultur & Fritid foreslår, programmet tages til efterretning. s beslutning den Punkt 3 Godkendt 4. Ballerup Kammerkor - ansøgning om underskudsgaranti Sagsnr.: Dok.nr.: Ballerup Kammerkor søger om en underskudsgaranti på kr. i støtte til tre opførelser af Mozarts Requiem i januar De tre opførelser bliver afholdt tirsdag den 19. januar 2010 i Roskilde Domkirke, torsdag den 21. januar 2010 i Skovlunde Kirke og søndag den 24. januar 2010 i Helligåndskirken, København. Koncerterne gennemføres i et samarbejde med Holte Kammerkor og Ballerup Kammerkor med et orkester bestående af professionelle musikere og solister. De tre opførelser af Mozarts Requiem har et budget på kr. Bilag Ansøgning af 26. august 2009 om underskudsgaranti fra Ballerup Kammerkor Forbrug på Kulturtilskudskontoen Kultur & Fritid foreslår, der ydes en underskudsgaranti på kr. fra Kulturtilskudskontoen. s beslutning den Punkt 4 Godkendt

6 5. Ungdomsrådet - anmodning om udtrædelse af diverse råd Sagsnr.: Dok.nr.: Ungdomsrådet ønsker udtræde af Idrætsrådet, Grønt Råd, Frivillighedsrådet og Integrionsrådet fra og med den ny kommunalbestyrelsesperiode. Ungdomsrådets medlemmer har gennem årene været repræsenteret i flere forskellige råd og udvalg m.m. Mødefrekvensen har ikke altid været optimal fra de unges side. Ungdomsrådet begrunder dette med, det er svært finde entusiasme til sidde i disse råd og udvalg, når de unge ikke brænder for emnet. Derfor foreslår Ungdomsrådet, rådet kun er fast repræsenteret der, hvor der er noget arbejde med for de unge. Det betyder, Ungdomsrådet i den nye komunalbestyrelsesperiode kun ønsker bevare deres 2 pladser i Ungdomsskolebestyrelsen og sine 3 pladser i Ungdomspuljen. Ungdomsrådet vil dog gerne kontaktes ad hoc af alle, som har sager, der skal høres eller prøves hos de unge. Denne fremgangsmåde har vist sig fungere godt f.eks. i forbindelse med Vision 2020, udformning af ungdomspolitik m.m. Ved større sager som f.eks. planlægning af sommercamp, nyt kulturhus m.m. finder Ungdomsrådet, det er en god løsning, rådets sekretær sidder med i udvalgene, da møderne ofte ligger på tidspunkter, hvor de unge er i skole eller på arbejde. Kommunalbestyrelsen Kultur & Fritid foreslår, Ungdomsrådet udtræder af Idrætsrådet, Grønt Råd, Frivillighedsrådet og Integrionsrådet fra og med ny kommunalbestyrelsesperiode, og vedtægter og forretningsordner for de 4 råd konsekvenstilrettes. s beslutning den Punkt 5 Indstilles til godkendelse

7 6. Ballerup Museum - etablering af videoovervågning og alarmsystem Sagsnr.: Dok.nr.: Der har igennem flere år været et ønske fra museet om hæve sikringsniveauet på museet. Gennem et samarbejde med Vagt & Sikring og finansiering herfra, er det nu lykkedes muliggøre dette ønske og orienteres derfor herom. Tiltaget fører til en sikring af Storfyrstinde Olga-samling samt overvågning af museets forskellige bygninger Pederstrupgård, Ryttergården og Lindbjerggård med længer samt Lynsmedens Hus, der huser købmandsbutikken og smedjen. Der installeres følgende: 1. Alarmsystem på henholdsvis Pederstrupgård, Ryttergården, Lindbjerggård og Lynsmedens Hus. 2. Indvendig ITV videoovervågning på Pederstrupgård og Lindbjerggård. 3. Adgangskontrol dvs. nøglebrikker, der kan kodes til bestemte områder på museet samt tidspunkter via en pc. 4. Objektsikring Picollo system trådløs sikring af enkelt genstande 25 stk. Tiltaget beløber sig til kr. Hertil kommer driftsudgifter til anlægget. Ballerup Museum betaler ikke selv for driften af det nuværende alarmsystem. Ifølge samarbejdsaftalen mellem Ballerup Kommune og Ballerup Museumsfond stilles bygningerne vederlagsfrit til rådighed for fonden - herunder bliver driften af alarmsystemet betalt af kommunen. I 2008 beløb driften af alarmsystemet sig til kr. Driftsudgifterne til det nye anlæg anslås andrage kr. årligt. Driftsudgifterne afholdes via Kultur & Fritid. Oversigtskort over Pederstrup-området ligger i sagen. Kultur & Fritid foreslår, orienteringen om etablering af alarmsystem på henholdsvis Pederstrupgård, Ryttergården, Lindbjerggård og Lynsmedens Hus,

8 samt ITV videoovervågning på Pederstrupgård og Lindbjerggård tages til efterretning. s beslutning den Punkt 6 Godkendt 7. Svømmeklubben Triton - ansøgning om udvidelse af åbningstiden i East Kilbride Badet Sagsnr.: Dok.nr.: Svømmeklubben Triton søger om udvidelse af åbningstiden i East Kilbride Badet med en ½ time (fra ) på hverdage i sæsonen (september-juli). Svømmeklubben Triton har i forrige sæson haft en særaftale om yderligere åbningstid i East Kilbride Badet. Udvidelse af åbningstiden med ½ time medfører merudgifter på kr./år (½ time x 2 medarbejdere i 40 uger). Særaftalen var ufinansieret. For Triton kan markerer sig som topklub, har klubben behov for, deres 19 elitesvømmere får udvidet træningsmængden. Hvis tiden skal anvises inden for den eksisterende åbningstid skal tiden tages fra den offentlige badetid (fra ). Det er ikke muligt regne på konsekvensen for indtægtsbudgettet. Kultur & Fritid foreslår, åbningstiden i East Kildbride Badet udvides med en ½ time (fra ) fra og med indeværende sæson, merudgiften i svarende til 3/10 - finansieres af East Kilbride Badets vikarkonto, og den årlige udgift på kr. fremover finansieres af den afste pulje til eliteidræt under forudsætning af, Kommunalbestyrelsen vedtager det foreliggende budgetforslag 2010 ved 2. behandlingen.

9 s beslutning den Punkt 7 Godkendt 8. TEMA - regnskab Sagsnr.: Dok.nr.: s budget for 2007 indeholdt et direkte tilskud til TEMA på kr., og indirekte tilskud til dækning af lokaleleje i Baltoppen på kr. TEMA har nu fremsendt regnskab for perioden 1. juli 2007 til 30. juni Regnskabet viser et overskud på kr. TEMA har hens kr. til følgende forbedringer i Baltoppen: bærbare teleslynger og 300 nye stolesæder. TEMA s regnskab er forsinket, idet Kunststyrelsen har været lang tid om godkende regnskabet vedr. antal forestillinger. TEMA har den 29. maj 2009 fået den endelige godkendelse af regnskabet. Den fulde udgift til lokaleleje i Baltoppen er medtaget i regnskabet, sammen med det indirekte tilskud. Ballerup Kommunes tilskud fordeles med kr. til teervirksomhed, kr. til musik- og viseaftener og kr. til elevbilletter. I regnskabet for 2006/2007 var tilskuddet fordelt med kr. til teervirksomhed, kr. til musik- og viseaftener, og kr. til elevbilletter. Bilag Regnskab 2007/2008 Kultur & Fritid foreslår, regnskabet tages til efterretning.

10 s beslutning den Punkt 8 Godkendt Mødet sluttede kl. 9.40

3... Teatergruppen Klima søger om en underskudsgaranti til opførelse af "Elverkongens Krone" 5

3... Teatergruppen Klima søger om en underskudsgaranti til opførelse af Elverkongens Krone 5 Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 9. august 2005, Kl. 08.00 i Udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Fremtidig anvisning af Musikhuset... 3 3... Teergruppen

Læs mere

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2:

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2: Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 5. oktober 2004, Kl. 08.00 OBS! Mødet afholdes i Store Peters Hus, Pederstrup. REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Årsregnskab 2003 - gennemgang

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen. Åbent møde

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen. Åbent møde Kultur- og Fritidsudvalget den 10. december 2007, kl. 18.15 i Kommunalbestyrelsessalen Åbent møde Medlemmer Tom Nielsen (A) Grethe Larsen (A) Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) Karsten Kriegel

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. september 2006, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2. Åbent møde

Referat. Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2. Åbent møde Refer tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2 Åbent møde Tilstede Inger Christensen (A) formand René Almind - næstformand Brian Lund Madsen (A) Marianna Hesselholt (V) Tom Nielsen (A)

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 21-05-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødested: Mødelokale 422 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer Kommunalbestyrelsen mandag den 31. august 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...3 2. KF - Orientering...4

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 10-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 08:30 afholder Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 11.06.2012 kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 11.06.2012 kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 11.06.2012 kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 264. Budget 2013-2016... 3 265. Kerteminde Jollehavn - Ansøgning

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer mandag den 22. juni 2009, kl. 18:00 i s mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Tilstede Ove E.

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 13. maj 2003, Kl. 13.00 i udv.værelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Fritidsudvalget, 24-09-2013 Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere