Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse"

Transkript

1 Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse

2 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET REDEGØRELSENS LOVGRUNDLAG GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER FOR REGLERNE OM MAGTANVENDELSE SAGSBEHANDLING INDBERETNINGER I I ALT INDBERETTET I UDVIKLING I INDBERETNINGER FRA 2007, 2008 OG AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

3 1. Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler Det overordnede formål med vedtagelsen af Servicelovens magtanvendelsesregler er, at styrke retssikkerheden for de svageste borgere og for personalet, som varetager omsorgen for de mennesker. Servicelovens magtanvendelsesregler præciserer indledningsvis, at omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand aldrig kan erstattes af brug af magt. Dette er et udtryk for at man ønsker at udvikle den pædagogiske tilgang til pleje- og omsorgsarbejdet. Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse bygger på følgende principper: At sikre at retssikkerheden overholdes, for de borgere der er berørt af reglerne. At begrænse anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. At socialpædagogisk støtte, pleje og omsorg altid skal gå forud for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. At den mindst indgribende løsning altid skal have første prioritet. At anvendelse af magt skal tilpasses den enkelte borgers situation og behov. At den enkelte borger og pårørende, værge eller bisidder altid skal vide, hvorfor beslutningen om anvendelse af magt eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten er taget (åbenhedsprincippet). At der skal foreligge skriftlig dokumentation i de tilfælde hvor man anvender magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. At lovgivningen gælder for alle, uanset boform. At der ikke må ske omsorgssvigt. 3

4 2. mål med indberetningssystemet Indberetningssystemet tjener flere formål: At omsorgspersonalet og deres Ledere reflekterer over den måde arbejdet udføres på, aktuelt og fremover, for at forebygge nye tilfælde af magtanvendelse. At oplyse den kommunale myndighed om, at der er et problem som kommunen må forholde sig til. Dels som sparring på de pædagogiske overvejelser, og dels som tilsyn med lovligheden af de indberettede anvendelse af magt At oplyse de ansvarlige kommunalpolitikere om anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed, således at der politisk kan tages stilling til, om der skal etableres tiltag på området. 3. Redegørelsens lovgrundlag Redegørelsen omfatter indberetninger om magtanvendelse efter servicelovens Magtanvendelse efter serviceloven kan være: anvendelse af personlig alarm- eller systemer () særlige døråbnere () fastholdelse for at undgå personskade ( 126) fastholdelse i personlige hygiejnesituationer () tilbageholdelse () anvendelse af () optagelse i særlige botilbud uden samtykke ( 129) 4. Grundlæggende principper for reglerne om magtanvendelse Der gælder en række grundlæggende principper i forbindelse med reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten: Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Anvendelse af magt forudsætter altid, at der er dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne. Man skal altid først forsøge at få personen til at medvirke frivilligt. Magtanvendelse skal stå i et rimeligt forhold til det, der søges opnået. De mindst indgribende foranstaltninger skal anvendes. 4

5 Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt. Magt må ikke anvendes med mindre lovens bestemmelser er opfyldt, og der er truffet afgørelse om det. 5. Sagsbehandling I loven står ikke beskrevet hvordan den kommunale administration skal behandle indberetninger om magtanvendelse. Magtanvendelsesbekendtgørelsen omtaler opgaven som en kommunal forpligtigelse til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed med henblik på en vurdering af behovet for opfølgning. I Norddjurs Kommune er de daglige ledere i ældreplejen ansvarlige for, at magtanvendelse indberettes og at reglerne for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overholdes. Der er udarbejdet en vejledning til personalet i Norddjurs kommune omkring magtanvendelse. Indberetningerne sendes til områdelederen for visitationen, som er sagsbehandler på indberetningerne. at indberetningen kan behandles, skal der foreligge en handleplan hvoraf de pædagogiske tiltag og alternative handlinger fremgår, og hvoraf fremgår hvad personalet fremadrettet vil foretage sig for, at forebygge anvendelse af magt. Mellem personalet og områdelederen for visitationen foregår løbende sparring omkring enkeltsager, de pædagogiske overvejelser og lovligheden af de indberettede anvendelser af magt. 6. Indberetninger i 2009 Der skelnes mellem indberetninger der tages til og indberetninger hvor der skal træffes afgørelse om lovligheden. Indberetninger efter 126 stk. 1 tages til. Det drejer sig om enkeltstående episoder om anvendelse af magt, som oftest er sket i nødværge, der efterfølgende indberettes og tages til. Alle øvrige indberetninger skal der træffes afgørelse på. 5

6 Indberetninger i 2009 Der kan være flere indberetninger på samme beboere. Det fremgår med kursiv under hver kolonne hvor mange indberetninger der er i alt og hvor mange beboere dette berører. Bakkely stk. 1 Afsluttet den stk stk. 2 Hver 3. måned 3 Indberetninger på 3 beboere Lyngbygård Alarmmåtte og demensbrik Afsluttet henholdsvis februar og maj stk. 2 Afsluttet januar Personlig alarm dag og døralarm aften og nat Hver 3. måned 3 indberetninger på 3 beboere Møllehjemmet døråbnere 1 indberetning på 1 beboer Hver 3. måned 6

7 Vestervang stk. 1 Taget til stk. 2 2 indberetninger på 2 beboere Fuglsanggården alarmmåtte og demensbrik Alarmmåtte afsluttet på demensbrikker alarmmåtte alarmmåtte og demensbrik , demensbrik og alarmmåtte stk. 1 Taget til Afsluttet juli stk. 1 Taget til stk. 1 Taget til stk. 1 Taget til stk , demensbrik og alarmmåtte stk. 2 7

8 stk stk. 1 Taget til , alarmmåtte indberetninger på 13 beboere Kærnehuset stk. 1 Taget til Afsluttet Indlagt på psykiatrisk hospital stk. 1 Taget til stk stk. 1 Taget til stk. 1 Taget til stofbælte skridtsele Afsluttet september stk. 2 Afsluttet september stk. 2 Afsluttet august Sele i Afsluttet oktober 2009 kørestol stk. 1 Taget til stk. 1 Taget til stk. 1 Taget til stk. 2 Afsluttet december

9 stk stk. 1 Taget til stk. 1 Taget til stk. 1 Taget til stk. 1 Taget til stk. 1 Taget til Personlig alarm indberetninger på 8 beboere Hedebocentret stk. 2 Afsluttet stk. 1 Taget til stk. 1 Taget til 3 indberetninger på 3 beboere Farsøhthus stk. 1 Taget til stk. 1 Taget til stk. 1 Taget til stk. 1 Taget til 9

10 stk. 1 Taget til 5 indberetninger på 4 beboere Nørrevang stk. 1 Taget til stk. 1 Taget til stk. 1 Taget til 3 indberetninger på 3 beboere Der er ingen indberetninger fra plejehjemmet Violskrænten og hjemmeplejen. 7. I alt indberettet i 2009 Lov Antal, alarmsystemer stk. 1 fastholdelse 29 Taget til 126 stk. 2, fastholdelse i hygiejnesituationer 13 5, tilbageholdelse 2 1, anvendelse af , optagelse i andet botilbud 0 I alt

11 8. Udvikling i indberetninger år 2007, 2008 og 2009 Lov , alarmsystemer stk. 1 fastholdelse stk. 2, fastholdelse i hygiejnesituationer , tilbageholdelse i boligen 0 2 2, anvendelse af , optagelse i andet botilbud I alt Afsluttende bemærkninger Som det fremgår, er indberetninger om magtanvendelse steget løbende fra 2007 til nu. En forklaring på denne stigning kan være, at der er mere fokus på hvornår der er tale om magtanvendelse. Mange social- og sundhedshjælpere, ansat i plejeboligerne, har været på efteruddannelse i 2009, hvor de har fået opdateret deres viden omkring lovgivningen og de pædagogiske tiltag der kan forebygge anvendelse af magt. Derudover har der, ved de uanmeldte kommunale tilsyn, været fokus på plejepersonalets kendskab til lovgivningen, og om de handler i overensstemmelse med denne. Der er derved skabt en større bevidsthed hos plejepersonalet om hvornår der anvendes magt og som følge heraf flere indberetninger. Nogle plejecentre har markant flere indberetninger end andre. Det kan være et udtryk for, at der bor flere beboere med svær demens og at nogle plejecentre er mere bevidste om at indberette anvendelse af magt. 11

12 Ved de kommunale tilsyn i år viste det sig, at der er få plejecentre hvor der er behov for at skabe en endnu større bevidsthed om, hvornår der er tale om magt. Det drejer sig især om 126 stk. 1, enkeltstående tilfælde af anvendelse af magt og 126 stk. 2 anvendelse af magt i forbindelse med hjælp til personlig hygiejne. De uanmeldte kommunale tilsyn følger op på dette i Visitationsafdelingen er løbende i dialog med plejepersonalet omkring indberetningerne. Dialogen baserer sig på hvordan vi i, i de konkrete situationer, forebygger anvendelse af magt. Det er en stor udfordring at finde balancen i forhold til hvornår der er tale om omsorgssvigt og hvornår ikke. Det er dog kun ganske få indberetninger, der giver anledning til usikkerhed i forhold til lovligheden. Opfattelsen er, at plejepersonalet generelt er gode til at løse de svære opgaver, der kan opstå i forhold til at yde omsorg for beboere med demens. Plejepersonalet er meget åbne overfor vejledning, og der er et konstruktivt samarbejde i forhold til at forebygge anvendelse af magt. Januar 2010 Dorthe Milthers Områdeleder Visitationsafdelingen 12

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING ÆLDRESERVICE VEJLEDNING Om magtanvendelse At arbejde uden at anvende magt, må aldrig betyde, at man undlader at handle. Men opgaven anses først for løst, når man har fundet frem til en handlemåde, hvori

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse... 2 Indledning.... 3 Formålet med loven... 3 Principper for magtanvendelse... 4 Personkreds, som er omfattet af loven... 4 Forudsætninger for at iværksætte indgreb...5

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

Beretning 2010 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret i henhold til servicelovens bestemmelser.

Beretning 2010 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret i henhold til servicelovens bestemmelser. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Administrationscentret, Juridisk Afd. Bilag 1 28. marts 211 Sagsnr. 211-36164 Dokumentnr. 211-194376 Miriam Wilmont Beretning 21 om magtanvendelse og

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med voksne med et svært psykisk handicap Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre

Læs mere

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet VEJLEDNING om brug af magtanvendelse på ældreområdet Indholdsfortegnelse 1..Præsentation og fortolkning af loven...2 2. Forudsætning for anvendelse af tvang...4 3. Hvilken tvang må anvendes? Og hvornår?...5

Læs mere

Vejledning om Magtanvendelse

Vejledning om Magtanvendelse Vejledning om Magtanvendelse Demenskoordinatorerne Svendborg Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord Generelt om magtanvendelse: Formål...... side 4 Målgruppe...... side 4 Principper...... side

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse

Vejledning om magtanvendelse Vejledning om magtanvendelse Udarbejdet af: Lillian Aakjær Hassinggaard Gerda Møller Ulla Riber Mortensen Tovholder for magtanvendelse: Ulla Riber Mortensen Dato: 30.05.2009 Revideret: September 2010 Hold

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med mennesker med svær demens Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre indgreb

Læs mere

Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens

Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens Orientering Til Aarhus Byråd, Socialudvalget og Thomas Medom Fra Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 20. maj 2015 Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens tilbud

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne Til borgere og pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere