Referat for:ringsted-sorøprovstiudvalg PU møde 11.juni2008.Kl.9.00 M ødested:provstikontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for:ringsted-sorøprovstiudvalg PU møde 11.juni2008.Kl.9.00 M ødested:provstikontoret"

Transkript

1 Referat for:ringsted-sorøprovstiudvalg PU møde 11.juni2008.Kl.9.00 M ødested:provstikontoret Mødepunkter Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde tilgodkendelse ogunderskrift Referat godkendt ogunderskrevet. 3 Synsrapporter 2008kirke ogpræstegård Sag: Synsrapporter(234)- Benløse Synsrapporter 2008kirke ogpræstegård Benløse Menighedsråd fremsender vedlagte synsudskrifter for Benløse Kirke ogbenløse Præstegård. Synudskrift kirke: Pkt.6 og7 godkendt som anlæg. Øvrige pkt.godkendt som drift. Arbejderne kan afholdes,når der er pladsi budgettet. Synsudskrift præstegård: Godkendt som drift.arbejderne kan afholdes,når der er pladsi budgettet. 4 Bromme Kirke tilbudpåudv.kalkning samt overslagindv.kalk Sag: BrommeKirkekalk(132)- Bromme Bromme Kirke tilbud påudv.kalkning samt overslagindv.kalk Bromme Menighedsråd fremsender 3.maj 2008vedlagte 3 tilbud påudvendig kalkningafbromme Kirke. Endvidere forespørger menighedsrådet, hvornår de mågåi gangmed den indvendige kalkningafkirken,idet der ikke ifl.konserveringstekniker ogarkitekt sker ændringer i forhold tilkalkmalerifund. Den indvendige kalkningbeløber sigtilkr et beløb,som ikke er budgsat. Bromme Kirke udvendigkalkning: Provstiudvalget godkendte tilbuddet påkr ,ogarbejdet kan iværksættes, herunder godkendt,at beløbet vilblive udbetalt fra5 % puljen,når arbejdet er afsluttet. Bromme Kirke indvendigkalkning: Provstiudvalget besluttede,at menighedsrådet kan vende tilbage med et egentligt projekt/priser,som kan fremsendestilde kirkelige myndigheders godkendelse. Referat, Side 1

2 5 Alarmsystem i Kværkeby Kirke - udskiftning - 5 % puljen Sag: Alarmsystem i Kværkeby Kirke - udskiftning - 5 % puljen (235) - Kværkeby Godkendt. Alarmsystem i Kværkeby Kirke - udskiftning - 5 % puljen Kværkeby Menighedsråd anmoder om kr fra Provstiudvalgets 5 % pulje til udskiftning af alarmsystem i Kværkeby Kirke. 6 Lynge Præstegård - istandsættelse af fyrrummet 5 % puljen Sag: Lynge Præstegård- istandsættelse af fyrrummet 5% puljen (216) - Lynge Godkendt. Lynge Præstegård - istandsættelse af fyrrummet 5 % puljen Lynge Menighedsråd fremsender 27. maj 2008 på ny anmodning om kr ,50 fra Provstiudvalgets 5 % pulje til istandsættelse af fyrrummet i Lynge Præstegård. 7 Yderligere sekretærarbejde i Lynge - 5% puljen Sag: Præstesekretær Anette Jørgensen (214) - Lynge Provstiudvalget beluttede ikke at give midler fra 5 % puljen til yderligere sekretærarbejde. Yderligere sekretærarbejde i Lynge - 5% puljen Lynge Menighedsråd genfremsender 27. maj 2008 anmodning om midler fra 5 % puljen til yderligere sekretærarbejde. Referat, Side 2

3 8 Graverregulativ for Pernille Vej, Skellebjerg Sag: Graverstillingen (51) - Skellebjerg Godkendt. Graverregulativ for Pernille Vej, Skellebjerg Skellebjerg Menighedsråd fremsender 7. maj 2008 vedlagte graverregulativ for Pernille Vej, graver ved Skellebjerg Kirke. 9 Aftale om overdragelse af Filadelfias Kirkegård til Tersløse Sag: Kirkegården ved Kolonien Filadelfia (83) - Tersløse Sagen fremsendes til Peter Fischer-Møller til endelig færdiggørelse af sagen herunder den juridiske overdragelse. Aftale om overdragelse af Filadelfias Kirkegård til Tersløse Tersløse Menighedsråd fremsender 30. maj 2008 vedlagte aftale vedrørende overdragelse af Filadelfias Kirkegård til Tersløse. Kirkegården på Kolonien Filadelfia PFM Peter Fischer-Møllers udtalelse til sagen, jf. vedlagte mail af 5. juni 2008 Udviklings- og plejeplan for kirkegården v/kolonien Filadelfia Susanne Guldagers Udviklingsplan af 15. april Kolonien Filadelfia - udtalelse til plejeplan Udtalelse i sagen fra Kolonien Filadelfia af 22. april Referat, Side 3

4 10 Synsudskrift 2008 for Vetterslev Kirke Sag: Synsudskrift for Vetterslev Kirke (226) - Vetterslev Godkendt Synsudskrift 2008 for Vetterslev Kirke Vetterslev-Høm Menighedsråd fremsender 13. maj 2008 synsudskrift for Vetterslev Kirke. 11 Pukbudget2009 med budget 2008 og regnskab 2007 Sag: Provstiudvalgskassen (103) Godkendt. Pukbudget2009 med budget 2008 og regnskab 2007 Provstikontoret fremsender vedlagte forslag til budget 2009 for provstiudvalgskassen. 12 Budget 2009 Budgetter gennemgået til samrådsmøderne. 13 Gyrstinge Menighedsråd - Catman-truck 5 % puljen Sag: Gyrstinge Menighedsråd - Catman-truck 5 % puljen (236) - Gyrstinge Godkendt. Gyrstinge Menighedsråd - Catman-truck 5 % puljen Gyrstinge Menighedsråd ansøger om kr ½ moms = kr ,50 fra Provstiudvalgets 5 % pulje til indkøb af ny Catman truck 14 Synsudskrift for Stenlille Kirke Sag: Synsudskrifter (32) - Stenlille Synsudskrift for Stenlille Kirke Stenlille Menighedsråd fremsender synsudskrift for Stenlille Kirke. Godkendt som drift. Arbejderne kan afholdes, når der er plads i budgettet. Vedr. alterparti skal Provstiudvalget henlede opmærksomheden på godkendelse fra de kirkelige myndigheder. Referat, Side 4

5 Orientering 15 Opsigelse fra graver. Sag: Graver Marcus Olsen,Benløse Kirke (225) - Benløse Opsigelse fra graver. Marcus Olsen, graver ved Benløse Kirke har opsagt sin stilling med udgangen af juni Opslag af stillingen som graver ved Benløse Kirke Sag: Opslag af stillingen som graver ved Benløse Kirke (233) - Benløse Opslag af stillingen som graver ved Benløse Kirke Roskilde Stift fremsender 2. juni 2008: Opslag af stillingen som graver ved Benløse Kirke, jf. vedlagte. 17 Lokalplan 215 Sag: Lokalplan nr.215 (229) - Benløse Lokalplan 215 Roskilde Stifts forespørger i skrivelse af 22. maj 2008, om lokalplanforslag nr. 215 Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej berører de kirkelige omgivelser. Vi svarer stiftet, at de ikke berøres. Provstiets svar til stiftet Referat, Side 5

6 18 Bringstrup Kirke - aut. klokkeringning Sag: Aut. ringning (39) - Bringstrup Bringstrup Kirke - aut. klokkeringning Roskilde Stift fremsender 20. maj 2008 Kirkeministeriets assisterende klokkekonsulent Per Rasmus Møllers udtalelse vedrørende Bringstrup Kirkes klokker. 19 Opslag af stillingen som graver ved Bromme Kirke Sag: Graverstillingen ved Bromme Kirke (111) - Bromme Opslag af stillingen som graver ved Bromme Kirke Roskilde Stiftsøvrighed fremsender 23. maj 2008 nævnte opslag. 20 Udbetaling fra 5 % puljen - tag p.grd. Sag: Skimmelsvamp Munke Bjergby Præstegård (12) - Munke Bjergby Udbetaling fra 5 % puljen - tag p.grd. Vi har 14. maj 2008 udbetalt 1. à contoregning kr vedr. udskriftning af tag på Munke Bjergby Præstegård 21 Lån i 5 % puljen - Nordrupøster Kirke Sag: Nordrupøster Kirke - indv. restaurering (7) - Nordrupøster Lån i 5 % puljen - Nordrupøster Kirke Efter accept fra hele Provstiudvalget har Provstiet 13. maj 2008 ovf. kr til Nordrupøster Menighedsråd. Beløbet skal betales tilbage, når lånoptagelsen i stiftsmidlerne er på plads. Referat, Side 6

7 22 Provstiudvalgets godkendelse Sag: Naturvarme (205) - Pedersborg Menighedsrådet tak for hurtig respons på naturvarmeprojektet. Provstiudvalgets godkendelse Opslag af graverstilling Sag: Opslag af graverstilling Ruds Vedby (224) - Ruds Vedby Opslag af graverstilling Roskilde Stift fremsender 15. maj 2008 vedlagte opslag af stillingen som graver ved Ruds Vedby Kirke. 24 Sigersted Kirkes klokker Sag: Sigersted Kirke - installering af aut. ringeanlæg (202) - Sigersted Sigersted Kirkes klokker Roskilde Stift fremsende 20. maj 2008 assisterende klokkekonsulent Per Rasmus Møllers udtalelse vedrørende nævnte, jf. vedlagte. Referat, Side 7

8 25 Ansættelse af Pernille Maria Vej ved Skellebjerg Kirke Sag: Graverstillingen (51) - Skellebjerg Ansættelse af Pernille Maria Vej ved Skellebjerg Kirke I brev af 3. april 2008 har menighedsrådet informeret stiftet om, at der pr. 31. marts 2008 ikke har været indsigelser imod det fejlbehæftede opslag i forbindelse med ledighed i graverstillingen. Da ansættelsesbetingelserne hermed er opfyldt, meddeler stiftet, at: Pernille Maria Vej Hovedgaden Høng ansættes i stillingen som graver ved Skellebjerg Kirke fra den 1. januar Afleveringssyn Sag: Præstegårdssyn (206) - Slaglille Afleveringssyn Til orientering fremsendes afleveringssynsrapport af 9. maj 2008 på Slaglille Præstegård. Referat, Side 8

9 27 Salgsopgørelse Sag: Salg af forpagterbolig Ringstedvej 137 (101) - Slaglille Salgsopgørelse Menighedsrådene fremsender 19. maj 2008 vedlagte salgsopgørelse vedr. forpagterboligen, Ringstedvej 137. Endeligt skøde Menighedsrådene fremsender 21. maj 2008 endeligt skøde på forpagterboligen, Ringstedvej 137, jf. vedlagte. Præsteembedets salg af ejendommen matr. nr. 1 O Slaglille by Roskilde Stift anmoder i skrivelse af 30. maj 2008 om indbetaling af kr blandt stiftsmidlerne. 28 Stenlille Kirkes klokker, godkendelsesforretning Sag: Stenlille Kirkes klokker (227) - Stenlille Stenlille Kirkes klokker, godkendelsesforretning Stiftsøvrigheden har den 7. maj 2008 modtaget Kirkeministeriets assisterende klokkekonsulent Per Rasmus Møllers brev af 6. maj 2008 vedrørende ovennævnte. Det fremgår af erklæringen, jf. vedlagte, at konsulenten har godkendt installeringen af det automatiske ringeanlæg. Stiftsøvrigheden betragter herefter sagen som afsluttet. Referat, Side 9

10 29 Forpagtningskontrakt - sikkerhedsstillelse m.m. Sag: Forpagtningskontrakt Slaglille, Bjernede, Alsted og Fjenneslev præsteembede (169) - Slaglille Forpagtningskontrakt - sikkerhedsstillelse m.m. Menighedsrådene fremsender 20. maj 2008 sikkerhedsstillelse m.m. vedr. forpagtningen beliggende Ringstedvej Regulering af graverstilling Sag: Stenlille Kirke graverstillingen (231) - Stenlille Regulering af graverstilling Roskilde Stift forespørger Stenlille Menighedsråd i vedlagte skrivelse af 26. maj 2008 til graverstillingens kvote i forbindelse med installation af automatisk ringeanlæg i Stenlille Kirke. 31 Fælles menighedsråd Tersløse, Skellebjerg og Niløse e Sag: Fælles menighedsråd Tersløse, Skellebjerg og Niløse e (218) - Tersløse Fælles menighedsråd Tersløse, Skellebjerg og Niløse e Tersløse, Skellebjerg og Niløse Menighedsråd fremsender 6. maj ansøgning om etablering af fælles menighedsråd. Sagen er vedlagt referat fra de 3 sognes møde om sammlægning samt samarbejdsaftale. Godkendelse af samarbejdsaftale om fælles menighedsråd. Kirkeministeriet har i vedlagte skrivelse af 22. maj 2008 godkendt sammenlægning af Tersløse, Skellebjerg og Niløse Menighedsråd. Referat, Side 10

11 32 Lokalplan SK 24 Doktorhaven, Dianalund Sag: Lokalplan SK 24 (232) - Tersløse Lokalplan SK 24 Doktorhaven, Dianalund Roskilde Stift forespørger i skrivelse af 28. maj 2008 om forslag til lokalplan SK 24 Doktorhaven, Dianalund berører de kirkelige omgivelser. Vi svarer stiftet, at Tersløse Menighedsråd bør høres, idet lokalplanområdet ligger op til Kolonivej, hvor Kolonien Filadelfias Kirke er beliggende. 33 Lokalplan SK20 Kongsgård Sag: Lokalplan SK 20 Kongsgården i Vester Broby (191) - Vester Broby Lokalplan SK20 Kongsgård Udtalelse fra Den kgl. Bygningsinspektør samt stiftets skrivelse til Vester Broby Menighedsråd. 34 Eventuelt Biskop Peter Fischer-Møllers takkebrev fremlagt til Provstiudvalget. Referat, Side 11

12 35 Underskrifter Mette Magnusson Jørgen Henriksen Poul O. Nielsen Dorte Nørgaard Hanne Jørgensen Ege Lau Frandsen Mødet afsluttet kl Referat, Side 12

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen og Ege Lau Frandsen Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift.

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Afbud med anmeldt forfald: Ege Lau Frandsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. marts 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. marts 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. marts 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkter Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1

Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1 Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1 Fra Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden 3

Læs mere

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. november 2011. Kl. 16,30 Mødested: provstikontoret Version: 1

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. november 2011. Kl. 16,30 Mødested: provstikontoret Version: 1 Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. november 2011. Kl. 16,30 Mødested: provstikontoret Version: 1 Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Mikkel Holmegaard Larsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg 1 Provstiudvalgsmøde tirsdag, den 21. august 2012 kl. 9.00 Pkt. Sag Beslutning Beslutningssager 1. Godkendelse af referat fra 19/6-12. Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. august 2011. Kl. 16,00 Mødested: Næstmark 19 Version: 1

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. august 2011. Kl. 16,00 Mødested: Næstmark 19 Version: 1 Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. august 2011. Kl. 16,00 Mødested: Næstmark 19 Version: 1 Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 30. august 2011. Godkendt og underskrevet. Ved mail

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 9. marts 2011. Kl. 17,00 Mødested: Folkehjem

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 9. marts 2011. Kl. 17,00 Mødested: Folkehjem Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 9. marts 2011. Kl. 17,00 Mødested: Folkehjem Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater (417) Referat

Læs mere

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2

Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Dagsorden for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 13. maj 2008. Kl. kl. 16.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Version: 2 Mødepunkter Indstilling 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft 2 Godkendelse af referat

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt med ændring af ordlyd

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Ib Krogh-Nielsen og Birgit Hougaard. Per Søgaard deltog under punkt 3 Mødepunkt Beslutning

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1.

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Mødested: Materialgården, Tårs Kirkegård, herefter Nørregade 52, Sindal Fraværende: Lisbeth

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret Punkt 7: formanden fra Lyderslev-Frøslev deltog. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

Læs mere