Unisep - Olie-/benzin-, koalescens-, lamel- og fedtudskillere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unisep - Olie-/benzin-, koalescens-, lamel- og fedtudskillere"

Transkript

1 En stærk dansk udskillerløsning Unisep - Olie-/benzin-, koalescens-, lamel- og fedtudskillere - individuelle miljøvenlige løsninger

2 Indholdsfortegnelse Sandfangsbrønde: Produktbeskrivelse... Produktblad... Lameludskillere: Produktbeskrivelse...7 Produktblad...9 Monteringsvejledning...0 Driftsvejledning.... Olie-/benzinudskillere (klasse II): Produktbeskrivelse... Produktblad...7 Koalescensudskillere (klasse I)... Produktbeskrivelse...9 Produktblad... Koalescensudskillere (klasse I) m. integreret prøveudtagning Produktbeskrivelse... Produktblad... Monteringsvejledning... Driftsvejledning...7 Fedtudskillere Produktbeskrivelse...9 Produktblad...0 Driftsvejledning... Magasinbrønd Produktbeskrivelse... Produktblad... Målebrønd Produktbeskrivelse... Produktblad... Prøveudtagningsbrønd Produktbeskrivelse...7 Produktblad...8 Alarmsystem for Unisep Udskillere Produktblad...9 Dækselløsninger til Unisep Udskillere Produktblad... Bestillingsskema Olie-/benzin-, koalescens- og lameludskillere... Fedtudskillere...

3 . UNISEP SANDFANGSBRØNDE Produktbeskrivelse Anvendelse Unisep Sandfangsbrønde anvendes til fjernelse af sand og slam fra industrielt processpildevand og regnvand. Sandfangsbrønden anvendes normalt som. rensetrin i forbindelse med fedtudskillere, olieudskillere, koalescensudskillere og lameludskillere. Sandfang SKAL anvendes foran olie-/benzin-, koalescens- og lameludskillere, jf. DS/EN 88. Sandfang KAN anvendes foran fedtudskillere. Funktion Unisep Sandfangsbrønde udskiller gravimetrisk det sand i spildevandet, som gennemstrømmer sandfanget. Ved gennemstrømningen synker sandpartiklerne til bunds, hvorefter de senere kan opsuges af slamsu geren. Udskillelsen af sand og slam er blandt andet afhængig af opholdstiden i sandfangsbrønden, partiklernes størrelse og strømningsfordelingen gennem brønden. Unisep Sandfangsbrønde er alle udstyret med skærmplade, der optimerer strømningsfordelingen, og dermed øger det effektive volumen. Dokumentation Sandfanget er udarbejdet i henhold til euro pæisk standard for olieudskillere, DS/EN 88-, samt europæisk standard for fedt udskil lere, DS/EN 8-. totalvolumen effektiv volumen Det effektive volumen er mindre end % af totalvolumenet i en sandfangsbrønd uden skærmplade eller andre foranstaltninger. totalvolumen effektiv volumen Det effektive volumen er ca. 0-% af totalvolumenet i en sandfangsbrønd med skærmplade (som ved Unisep Sandfangsbrønde). Dimensionering Dimensionering i henhold til de europæiske standarder fastlægges normalt efter sandfangsbrøndens totalvolumen under afløb. Herudover fastlægges slamlagerets størrelse ud fra tilledning af slam samt den ønskede tømningsfrekvens.

4 Unisep Sandfangsbrønde Produktbeskrivelse Unisep Sandfangsbrønde til olie-/benzin- og lameludskillere Unisep Sandfangsbrønde til olie-/benzinudskillere leveres som standard med følgende kapacite ter opbygget i et cirkulært brøndsystem: 70, 00, 000, 00, 00, 00 og 700 l. Herudover leveres cirkulære sandfangsbrønde opbygget af brøndringe med kapaciteter op til 0 m. Unisep Sandfangsbrønde til lameludskillere leveres med følgende kapaciteter: 80, 0, 000, 00, 000, 9000 og 000 L. DS/EN 88 kræver et sandfang foran en olieudskiller. Ved anvendelse af Unisep Sandfangsbrønde reduceres den årlige tømningsfrekvens generelt med en faktor pga. større total- og effektivt volumen. Sandfang for Unisep Lameludskillere er tilpasset således, at tømningsfrekvensen for sandfang og lameludskiller følges, hvorved antallet af tømningsbesøg minimeres. På grund af risikoen for driftsproblemer med flydelukke/koalescensfiltre anbefales det, at der ikke benyttes bundintegrerede sandfang. Materialer Beholder: Alle udskillere er opbygget af beton i IBF s brøndsystem. Brøndene afsluttes i terræn med ekstra brøndringe og betondæk eller betonkegle. Se produktblad. Udrustning: Alle Unisep Sandfangsbrønde leveres som standard med skærmplade i rustfrit stål. Samlinger: Alle samlinger er tætte fleksible samlinger iht. EN 97 og DS 0-. Overflader: Betonens indvendige overflader er formglatte. Tilslutninger: Tilslutning sker med stk. F-90 nitrile Forsheda gennemføringstætninger. Produktoversigt Unisep Sandfangsbrønde kan leveres med kegleløsning og betondæk. Herudover kan sandfangsbrønde le veres efter opgave i ønskede højder, dimen sio ner og med diverse tilslutninger. Se venligst efterfølgende produktblad. Driftsforhold Der foretages tømning af sandfang efter belastningsforhold. Minimum gang per år foretages total tømning for inspektion af brønden.

5 Unisep Sandfangsbrønde til olie-/benzin- og koalescensudskillere Produktblad : Udskillerbund : Kegle : Samling med glidering F- : Indløbsarrangement : Slam- og sandfang Varenr. Kapa- Indv. Udv. Tilløb Indløbs- Udløbs- Bund- Dæk- Vægt Vægt citet diameter diameter & afløb kote, kote, kote, kote, total tungeste, mm, mm mm I k, m U k, m B k, m D k, m kg del, kg l ,,0 0,00, l 0 0 0,, 0,00, l 0 0 0,8,7 0,00,.0.00 : Udskillerbund : Forhøjelsesring : Dæk : Samling med glidering F- : Indløbsarrangement : Slam- og sandfang Varenr. Kapa- Indv. Udv. Tilløb Indløbs- Udløbs- Bund- Dæk- Vægt Vægt citet diameter diameter & afløb kote, kote, kote, kote, total tungeste, mm, mm mm I k, m U k, m B k, m D k, m kg del, kg l ,7, 0,00, l ,0,00 0,00, l ,9, 0,00, l ,99,9 0,00, l ,,7 0,00,

6 Unisep Sandfangsbrønde til lameludskillere Produktblad : Udskillerbund : Forhøjelsesring : Dæk : Samling med glidering F- : Indløbsarrangement : Slam- og sandfang Varenr. Kapa- Indv. Udv. Tilløb Indløbs- Udløbs- Bund- Dæk- Vægt Vægt citet diameter diameter & afløb kote, kote, kote, kote, total tungeste, mm, mm mm I k, m U k, m B k, m D k, m kg del, kg 0 m/kegle 80 l 0 0 0pvc,, 0,00, l ig,7,9 0,00, l ig,70,8 0,00, l ig,7, 0,00, m/centralsek. 000 l Max. 00ig,,0 0,00, m/centralsek. 000 l Max. 700ig,,7 0,00, m/centralsek l Max. 800ig,9,7 0,00, m/centralsek. 000 l Max. 000ig,79,78 0,00,8..00

7 . Unisep Lameludskillere, klasse I/II - maks. flow Produktbeskrivelse Anvendelse Unisep Lameludskillere er specielt udviklet til effektiv håndtering af overfladevand fra veje og andre befæstede arealer under kraftige regnskyl. Herudover vil lamellerne være ideelle til andre former for rensning af spildevand, hvor den primære funktion er at adskille partikler fra vandfasen. Udskillerens effekt vil afhænge af dens hydrauliske belastning samt indholdet af olie, slam og andre partikler, der skal separeres. slam, vil ligeledes følge lamelpladerne, hvorved de falder til bunds under lamelpladerne. Udover at forøge effektiviteten sikrer lamelpladerne samtidigt, at den opsamlede olie og slam ikke bortskylles ved forøget hydraulisk belastning. fig. fig. fig. fig. fig. fig. Funktion Lamellerne sikrer en rolig strømning og mindsker samtidig afstanden fra partikler til lamelpladerne. Viser normal funktion af lameludskiller ved belastning op til udskillerkapacitet. Viser maksimal belastning af lameludskiller op til maksimal hydraulisk kapacitet. Langs lamelpladerne er strømningshastigheden normalt så lille, at oliedråberne vil samle sig med andre dråber. Når dråberne er tilstrækkelig store, vil de stige opad langs lamelpladerne og opsamles ved vandoverfladen. De tungere partikler, sand og Vore erfaringer og forsøg viser, at det er muligt at opnå en effekt, der er 0- gange større end udskillere uden lameller. 7

8 Unisep Lameludskillere Produktbeskrivelse fig. Højvandssikring fig. Alle lameludskillere, med undtagelse af 0/0/00, leveres med højvandssikring, der ved ekstremt højvande sikrer, at opsamlet olie forbliver i lameludskilleren. Dokumentation Unisep Lameludskillere er fuldskala testet iht. DS/EN 88-. Unisep Lameludskillere er mærket med metalskilt monteret i underside af betondæk for identifikation. I den fælleseuropæiske standard DS/EN 88-, kræves det, at samtlige udskillere, i fuld skala, afprøves og dokumenteres efter denne. Standarden definerer klasser, begge afprøvet under samme betingelser, og med følgende forskel på renseeffekten: Klasse : max mg olie/l (under afprøvning) Klasse : max 00 mg olie/l (under afprøvning) I 999 blev der i samarbejde med og under overvågning af Teknologisk Institut, Rørcentret, udført fuldskala afprøvning af Unisep Lamelprogrammet. Unisep Lamelprogrammet er i modsætning til traditionelle olie- og koalescensudskillere testet og klassificeret som både klasse I og klasse II udskillere. Feltforsøg har endvidere dokumenteret lameludskillernes effektivitet med hensyn til udskillelse af slam og partikulært stof. DS/EN 88- kræver oliealarm og automatisk flydelukke. Myndighederne kan tillade udeladelse af automatisk flydelukke. Lameludskillere udføres uden automatisk flydelukke, for at undgå store opstuvninger i regnvandssystemet. Dimensionering Når lameludskilleren anvendes som olieudskiller skal der iht. DS/EN 88- dimensioneres efter den maksimale hydrauliske belastning. Se eventuelt dimensioneringsskema s.. Dimensionering efter miljøbelastningen fra overfladevand medfører en væsentlig anderledes dimensionering. På basis af de udførte fuldskalatest og feltundersøgelser, er IBF i dag i stand til at foretage en egentlig effektbaseret dimensionering af Unisep Lameludskillere, herunder også under hensyntagen til hydraulisk tab, tømningsfrekvens mv. Kapaciteter Unisep Lameludskillere, der er opbygget i IBF s brøndsystem, leveres standard med kapaciteter fra 0/0-00 l/s op til 7/0-00 l/s. Navnet 0/0-00 l/s angiver, at udskilleren er deklareret som klasse I udskiller ved 0 l/s, klasse II udskiller ved 0 l/s og samtidig har en hydraulisk kapacitet op til 00 l/s. Endvidere er der tidligere leveret en række større specialudskillere både som totalleverancer men også i forbindelse med renovering af eksisterende bygværker. Kontakt vores tekniske afdeling for yderligere information. Materialer Alle lameludskillere er opbygget af IBF s brøndsystem af beton. Tilslutninger: Tilslutninger er, pånær i den mindste lameludskiller, udført med indstøbte nitrile gummisamlinger beregnet for ig-rør eller udsparinger for betonrør. Tilslutninger kan udføres som overgang til plastrør, men er ikke standard. Samlinger: Alle samlinger er tætte, fleksible samlinger iht. EN 97 og DS 0-. Under maksimal vandstand er samlingerne med nitrile pakninger. Overflader: Betonens indvendige overflader er formglatte. Coating kan foretages efter nærmere specifikation, men er ikke standard. Lamellerne er udført af oliebestandig ABS-plast. Skillevæggene er udført af søvandsbestandig aluminium. Referencer I gennem mere end 0 år er der leveret flere tusinde Unisep lameludskillere til rensning af overfladevand i mange af landets kommuner. Herudover anvendes samme lamelprincip i en række lande i Europa, herunder Sverige, Polen, Spanien og Norge. 8

9 Unisep Lameludskillere Produktblad : Udskillerbund : Forhøjelsesring : Dæk : Samling med glidering F- : Indløb : Indløbskammer 7: Oliekammer 8: Lamelsektion 9: Slam- og sandfang 0: Udluftningsrør : Udløbskammer Varenr. Kapa- Vol. Vol. Indv. Udv. Standard Indløbs- Udløbs- Bund- Dæk- Vægt Vægt citet slam- olie- diameter diameter tilløb & afløb kote, kote, kote, kote, total tungeste Kl. I/Kl. II maks. flow lager, l kammer, l, mm, mm mm I k, m U k, m B k, m D k, m kg del, kg 000 0/0 l/s 00 l/s pvc,, 0,00, /0 l/s 00 l/s ig,70,8 0,00, / l/s 00 l/s ig,70,8 0,00, /0 l/s 00 l/s ig,, 0,00, : Udskillerbund : Centralsektion : Forhøjelsesring : Dæk : Samling med glidering F- : Indløb 7: Indløbskammer 8: Oliekammer 9: Lamelsektion 0: Slam- og sandfang : Udluftningsrør : Udløbskammer Dy Varenr. Kapa- Vol. Vol. Indv. Udv. Tilløb Indløbs- Udløbs- Bund- Dæk- Vægt Vægt citet slam- olie- diameter diameter & afløb kote, kote, kote, kote, total tungeste Kl. I/Kl. II maks. flow lager, l kammer, l, mm, mm mm I k, m U k, m B k, m D k, m kg del, kg 00 0/ l/s max l/s 00ig,9,7 0,00, /0 l/s max l/s 700ig,8, 0,00, /90 l/s max l/s 800ig,9,7 0,00, /0 l/s max l/s 000ig,09,07 0,00,

10 Unisep Lameludskiller, færdigmonteret Monteringsvejledning : Betonbrønd : Betonring : Dæk : Samling med glidering F- : ig-muffe : Indløbskammer 7: Oliekammer 8: Lamelsektion 9: Slamfang/sandfang 0: Udluftningsrør : Udløbskammer Generelt Levering af en Unisep Lameludskiller vil normalt omfatte følgende dele: Lameludskiller, komplet - inkl. monteret udrustning. Nødvendige brøndringe til opføring til den ønskede dækselkote. Udgravning Udgravning til udskilleren sker til mindst 0 mm under den projekterede underkant. Der udlægges et afretningslag af nøddesten eller betongrus, således at bunden er fuldstændig plan og vandret i den projekterede kote. Udskilleren er forsynet med påskrift»indløb«og»udløb«og skal vendes rigtigt ved monteringen. Ved montering skal der disponeres over kran/gravemaskine, som med det aktuelle udlæg kan løfte lameludskilleren. Udskilleren er forsynet med løfteankre. Løfteøjer kan købes hos IBF A/S. Kontrol: Inden tilfyldning kontrolleres, at udskilleren står i den korrekte kote og er monteret lodret. Tilfyldning: Det anbefales, at tilfyldning omkring udskilleren sker med grus, der udlægges og komprimeres lagvis. Skæve belastninger på udskilleren skal undgås. I øvrigt henvises til DS7: Lægning af stive ledninger af beton mv. i jord. Opføring: Opføring til færdig dækselkote sker med brøndringe. Leverancen omfatter normalt brøndringe inkl. glideringe og eventuelle trykudligningsbånd tilpasset den aktuelle dækselkote. Dæksler Der henvises til produktdeklaration for udskilleren mht. udsparing til dæksler. Der vælges materiale afhængigt af om det er til personlast eller svær vejtrafiklast. 0

11 Unisep Lameludskiller, montering på stedet Monteringsvejledning : Brøndbund : Brøndringe : Centralsektion : Betondæk : Indløbsbæreplade : Udløbsbæreplade 7: Lameller 8: Udluftningsrør med studs 9: Samling af brøndringe med glidering, Forsheda F- og trykudligningsbånd, Forsheda, F-7 0: Omstøbning om betonrør : Tilløbsrør : Udløbsrør : Sikkerhedsankre : Slamfang/Sandfang Generelt Levering af en Unisep Lameludskiller til montering på stedet vil normalt omfatte følgende: Betonbeholder bestående af følgende dele: Bundsektion. Brøndringe. Centralsektion. Betondæk. Glideringe, F- og trykudligningsbånd, F-7, til montering mellem betonelementer/ ringe/dæk. Komplet udrustning omfattende følgende dele til montering i betonbeholder: Indløbsbæreplade i søvandsbestandigt aluminium. Udløbsbæreplade i søvandsbestandigt aluminium. Lamelsektioner med monterede løftesnore og håndtag. Sikkerhedsankre, bolte og dybler til montering af bæreplader. Tætningsbånd til montering mellem brøndvæg og bæreplader. Udluftningsstuds/rør til montering på udløbsbæreplade. Fugemasse til tætning mellem udluftningsstuds og udløbsbæreplade. Træplader til brug ved omstøbning af tilløbsrør og udløbsrør. Udgravning Udgravning til Unisep Lameludskiller skal ske til mindst 0 mm under den projekterede underkant. Der udlægges et afretningslag af nøddesten eller betongrus, således at bunden er fuldstændig stabil, plan og vandret i den projekterede kote. Montage af beholder Ved montering skal der disponeres over kran/gravemaskine, som med det aktuelle udlæg kan løfte lameludskillerens enkeltdele. Betondele og plader er forsynet med løfteankre eller indstøbte stålwirer. Løfteøjer kan købes hos IBF. Bundsektion (), brøndringe () og centralsektion () monteres i henhold til vores deklarationer. Det skal sikres, at brøndringe og centralsektion monteres således at ALLE løfteankrene placeres lodret over hinanden. F- nitril benyttes i samlinger under vandspejl. Vejledning for samling af brøndringe med F- gummiglideringe skal følges. Der monteres trykudligningsbånd F-7 i alle samlinger såfremt brønddiameteren er større end 000 mm. Der foretages tilfyldning og komprimering lagvis til underside af tilløbsrør () henholdsvis udløbsrør (). Tilløbsrør og udløbsrør afkortes i korrekt længde - maksimalt 00 mm frit rør udenfor beholder. Rørene monteres i tilslutningselementet i korrekt højde. Forskallingsplader tilskæres, K0 strittere/00 mm monteres med klæbeankre rundt i udsparingen, støbeskel forvandes, ekspanderende fugebånd monteres på rør og i udsparing, og der foretages omstøbning med beton MPa i tilslutningselementets udsparing. Kontrol Inden tilfyldning kontrolleres, at lameludskilleren står i den korrekte kote og er monteret lodret.

12 Unisep Lameludskiller, montering på stedet Monteringsvejledning Montage af ind- og udløbsbæreplader På ind- og udløbsbærepladerne monteres selvklæbende fugebånd på den ombukkede kant, se figur. Bæreplade Franskskruer/sikkerhedsankre Fugebånd Dybler Samling af fugebånd skal ske på nederste del af bærepladen, idet fugebåndene stødes sammen. Udløbsbærepladen () rejses og løftes ned i udskilleren, hvor den placeres vinkelret på løbsretningen, den hæftes fast med en fransk skrue i det midterste hul i toppen. Yderligere skruer afventer. Der måles både højre og venstre om. De to mål skal være ens, til hvor det midterste hul i toppen af indkøbspladen skal placeres. Herefter placeres indløbspladen med en fransk skrue i det midterste hul i toppen. Begge plader rettes ind i lod, hvorefter der i top og bund placeres stk. trykfordelende planker eller lignende. I de fire hjørner presses pladerne ind mod væggene med hinanden som modhold. Der presses, indtil afstandene nedenfor er opnået, hvorefter pladerne fastskrues til væggene med de medleverede dybler og franske skruer. Trykfordelere med mere fjernes. Udluftningsrøret påskrues udløbsbærepladen, idet samlinger fuges, hvorefter betondæk og aluminium-/ståldæksel kan monteres. Følgende afstand skal overholdes mellem bæreplader: Type 0/-00 l/s: ca. 80 mm ± 0 mm Type /0-00 l/s: ca. 80 mm ± 0 mm Type /0-900 l/s: ca. 0 mm ± 0 mm Type 7/0-00 l/s: ca. 0 mm ± 0 mm Der kontrolleres tæthed mellem bæreplader og brøndringe, se fig., og der foretages evt. fugning ved samlinger mv. Fugning foretages med elastisk limfuge. Lamelsektionerne placeres imellem styreskinnerne og fires ned, så de hviler på bærejernene på bærepladerne. Løftesnoren fastgøres til dækslet. Tilfyldning Det anbefales, at tilfyldning omkring lameludskilleren sker med grus, der udlægges og komprimeres lagvis. Skæve belastninger på udskilleren skal undgås. I øvrigt henvises til DS7: Lægning af stive ledninger af beton mv. i jord. Opføring Opføring til færdig dækselkote sker med brøndringe. Leverancen omfatter normalt brøndringe inkl. gummiglideringe F- samt trykudligningsbånd F-7. Det anbefales at anbringe dækslet mm over færdigt terræn. I så fald kan anvendes lette aludæksler. Dersom udskilleren anbringes i arealer med trafiklast, og derfor skal tilpasses terræn, anvendes dæksler til svær trafiklast. Dæksler Der henvises til produktdeklaration for de enkelte lameludskillere med hensyn til størrelse på udsparing til dæksler. Der vælges materiale afhængigt af, om det er til personlast eller svær vejtrafiklast.

13 Unisep Lameludskiller Driftsvejledning Generelt Der er i det efterfølgende angivet en vejledning i driften af Unisep Lameludskillere baseret på erfa ring fra drift af udskillere anvendt på regnvandssystemer. Driften kan opdeles i følgende hovedpunkter: Idriftsættelse Tilsyn Tømning Årlig rensning. Tømningshyppigheden bør revideres i takt med driftserfaringerne, men det indskærpes, at tilsynet gennemføres med de anførte intervaller som et minimum. Lameludskillerens opbygning Der er i monteringsvejledningen angivet opbygning af Unisep Lameludskiller med definition af de enkelte anlægsdele. Idriftsættelse Efter montage af lameludskilleren og inden idriftsættelsen foretages fyldning af lameludskil leren med vand til overside af lameller som minimum. Såfremt der er monteret alarm, afprøves denne, jvf. manualen hertil. Samtlige dæksler monteres. De ansvarlige for den videre drift af olieudskilleren informeres grundigt om anlægget. Der bør udarbej des en journal til registrering/dokumentation af den efterfølgende vedligeholdelse. Se eventuelt Teknologisk Instituts Rørcenteranvisning 00, kap.. Tilsyn Tilsyn skal foretages mindst gang pr. måned og altid efter kraftigt regn-/tordenvejr, hvor kraftig sedimentation kan have fyldt slamlageret. Tilsyn kan udføres uden nedstigning i udskilleren. Der foretages blandt andet følgende observationer: Oliekammer: Der kontrolleres tykkelse af olielag f.eks. med elektronisk måleudstyr. Hvis olietykkelsen er større end cm, foretages tømning. Sandkammer under lamelsektioner: Der kontrolleres tykkelse af slamlag, f.eks. med pind nedstukket i slamgrube. Hvis slamtykkelsen er større end 0 cm, foretages tømning. Spildevand: Konstateres spildevandsaflejringer (papir, klude med mere) i udskillerne, bør der foretages undersøgelse og fjernelse af eventuelle ulovlige tilslutninger. Såfremt der forekommer spildevandstilledninger, må der ikke anvendes olieudskiller. Benzindampe: Konstateres eksplosive dampe i udskilleren, f.eks. med transportabel multi gasalarm, må der ikke foretages nedstigning, og der skal tilkaldes brandmyndighed. Stationære alarmer: Hvis der i udskilleren er monteret stationær olie -, niveau- eller eksplosionsalarm, foretages kontrol af alarmen. Tømning Tømning foretages efter behov, jf. tilsyn i denne vejledning. Tømning ca. hver. måned må påregnes som minimum. Tømningen kan i væsentlig grad foretages fra terræn med slamsugervogn. Såfremt det undtagelsesvis er nødvendigt at foretage ned stigning, skal arbejdsmiljøreglerne overholdes. Dis se er gengivet under arbejdsmiljøregler i denne vej ledning. Vedrørende bortskaffelse af olie og slam, se ligeledes denne vejledning. Oplysninger omkring tidspunkt og mængder ved tømning bør noteres i en driftsjournal. Tømningsprocedure: Tømning foretages i følgende rækkefølge: Oliekammer: Der suges fra overfladen, indtil olien er fjernet. Sandkammer: Lamelsektionen hejses op, alternativt føres sugeslan gen forbi lamelsektioner og ned i slamgruben (for de største typer er der flere slamgruber, se tegning). Forkammer: Det kontrolleres om der er aflejringer foran lamellerne. Eventuelle aflejringer fjernes efter behov. Lamelsektioner: Hvis der under tømningen konstateres aflejringer, foretages spuling af disse, eventuelt nede i udskilleren. Udskilleren skal efterfølgende tømmes. Årlig rensning Der foretages årlig rensning af udskilleren, der omfatter følgende punkter: Tømning: Udskilleren tømmes for olie og slam med slamsuger, hvorefter vand pumpes til udløb. Herefter foretages rengøring og spuling. Lamelsektioner: Samtlige lamelsektioner optages, og lamelsek tioner ne spules og kontrolleres før monteringen. Der foretages udskiftning af even tuelle beskadigede lamelsektioner. Samlinger: Der foretages kontrol af samlinger dels mellem brønd elementerne og dels mellem brøndvægge og tværvæg. Hvis der konstateres utætheder, foretages tætning. Bortskaffelse af olie og slam Oliemængderne vil i normale tilfælde være ret be grænsede, sandsynligvis mindre end cm lagtyk kelse. Ved opsugning vil det praktisk være vanske ligt at opsuge olien, uden at der samtidig opsuges store vandmængder. Det bør overvejes at medbrin ge specialbeholder til det opsamlede olie/ vand, hvor olien kan udskilles, og vandet ledes tilbage til olieudskilleren. Kommunerne er i henhold til miljøloven ansvarlige for, at olieaffaldet bortskaffes på forsvarlig måde. Dette kan omfatte: Kommunen etablerer anlæg for behandling af olieaffald (forbrændingsanlæg).

14 Unisep Lameludskiller Driftsvejledning Kommunen aftaler med en virksomhed aftagelse af olieaffald til destruktion. Kommunen leverer olieaffaldet til destruktion hos NORD A/S (det tidligere Kommunekemi A/S) i Nyborg. Slammængderne vil normalt være væsentlig større end oliemængderne, specielt i områder med nybyg geri. Slammet bør ligeledes tilledes specialbehol der, hvor slam kan bundfældes og vandet returneres til udskilleren. Slammet vil normalt kunne depone res på kontrolleret genbrugsplads. En del af olien vil være bundet til slampartiklerne, ligesom slammet indeholder diverse miljøfremmende stoffer (tung metaller, PAH-forbindelser). Slammet skal derfor deponeres forsvarligt. 9 b. Hvis de vagtmænd, nævnt i 9, stk., ikke kan holde kontakt med de arbejdende personer, f.eks. fordi der arbejdes inde i ledninger, skal kontakten foregå gennem yderligere en vagtmand (mellempost) i brønd eller lignende. 9 c. Overalt, hvor der er mulighed for, at arbejdende personer kan føres med af vandstrømmen, skal der, udover eventuelle andre vagtmænd, posteres en vagtmand i strømmens retning. Det kan være nødvendigt at bære iltmaske ved længere ophold i udskilleren. Arbejdsmiljøregler Idet der henvises til Arbejdstilsynets bekendt gø relse nr. 7 af 7. oktober 98/ nr. 9 af. januar 988:»Bekendtgørelse om kloakarbejde m.v.«, skal specielt følgende overhol des ved nedstigning i udskilleren: Kapitel Særlige regler om arbejdets udførelse Sikkerhedsforanstaltninger 9. Før nedstigning i en brønd eller et bygværk skal der opsættes de fornødne afspærringer, advarselsskilte, advarselsblink og lygter, og alle dæksler for opgange, der kan benyttes i en nødsituation, skal åbnes. Stk.. Der skal udluftes effektivt, om fornødent ved indblæsning af frisk luft. Udluftningen skal opretholdes, så længe der opholder sig personer i brønde m.v. Stk.. Det skal ved måling konstateres, at arbejdet kan udføres uden risiko for eksplosion, kvælning eller andre sundhedsfarer. Målingerne skal foretages, inden arbejdet påbegyndes, og løbende under arbejdets udførelse. Stk.. I brønde, ledninger og andre trange rum skal der under arbejdets udførelse oven for den opgang, som er nærmest arbejdspladsen, være posteret vagtmænd, som til stadighed har kontakt med de arbejdende personer. Stk.. Vagtmændene skal være forsynet med fornødent redningsapparatur, jfr. -8, samt hejseværk. Stk.. Det i stk. nævnte hejseværk skal være typegodkendt af direktoratet for arbejdstilsynet. Stk. 7. Vagtmændene skal være oplært i at benytte redningsapparaturet korrekt. 9 a. Ved arbejde med slamsugervogne, højtryksspulevogne og TV-inspektionsvogne, som normalt udføres fra terræn, kan der, uanset 9, stk, anvendes een vagtmand, hvis følgende betingelser er opfyldt:. nedstigning i brønd eller andre trange rum skal være nødvendig for at kunne fuldføre arbejdsopgaven; formålet kan f.eks. bestå i fjernelse af sten, rørstumper, træstykker o. lign., som ikke kan suges op eller på anden måde fjernes fra terræn,. nødvendigheden af nedstigning må ikke kunne forudses under arbejdsgivers planlægning af arbejdet,. nedstigning må kun foretages af person, og opholdet i brønden eller det trange rum må ikke vare over min.,. den i nævnte line skal være forbundet med et hejseværk, jfr. 9, stk.,. vagtmanden skal uafbrudt iagttage personen under terræn, også når hejseværket betjenes, og. personen skal kunne hejses lodret op til terræn. Stk.. Ved rutinemæssig inspektion i brønde og andre trange rum kan der ligeledes anvendes een vagtmand, hvis betingelserne i stk., nr. -, er opfyldt.

15 . Unisep Olie-/benzinudskillere, KLASSE II Produktbeskrivelse Anvendelse Unisep Olie-/benzinudskillere anvendes til forrensning af olie hol digt processpildevand. IBF s olie-/benzinudskillere, betegnet Unisep Olie-/ benzinudskillere, anvendes, hvor der er tale om mindre olie mæng der, typisk, hvor der kan forekomme spild af olie, samt til rensning af overfladevand fra mindre overfladearealer, hvor der ligeledes kan forekomme spild af olie/benzin. Funktion Unisep Olie-/benzinudskilleren er en gravimetrisk udskiller, hvor oliedråberne på grund af mindre vægtfylde vil stige til overfladen af olie/benzinudskilleren. Unisep Olie-/benzinudskillere skal for sy nes med automatisk flydelukke, der er konstrueret såle des, at udløbet lukker, når olielageret er fyldt. Der skal yderligere installeres et alarmsystem, der advarer optisk/akustisk, når opsamlingsniveauet nær mer sig det maksimale. Dokumentation Unisep Olie-/benzinudskillere er testet i henhold til DS/EN 88-. Der er i DS/EN 88- krævet at en klasse udskiller ikke må udlede mere end 00 mg/l under afprøvning. Udskillerne er CE mærkede i henhold til DS/EN 88-. Myndighederne kan give tilladelse til brug af udskillere uden automatisk flydelukke og/eller oliealarm. Unisep Olie-/benzinudskillere er mærket med metalskilt for identifikation. Skiltet er monteret i keglen eller undersiden af betondækket. Dimensionering Unisep Olie-/benzinudskillere dimensioneres iht. DS/EN 88- efter den beregningsmæssige spildevandsmængde og/eller regnvandsmængde. Supplerende rensetrin / tilbehør Udover olie-/benzinudskilleren foreskriver den europæiske standard DS/EN 88- som minimum både sandfang og målebrønd/prøveudtagningsbrønd. På grund af risikoen for driftsproblemer med flydelukke/koalescensfiltre anbefales det, at der ikke benyttes bundintegrerede sandfang. Iht. DS/EN 88- skal der altid anvendes et sandfang foran en olie-/benzinudskiller. Herudover kan der placeres måle-/prøveudtagningsbrønd efter udskilleren. Der kan yderligere installeres et optisk/akustisk alarmsystem, der registrerer, når olie-/benzinlageret er fyldt, samt en niveaualarm, der registrer hvis der sker opstuvning. Endvidere kan Unisep Olie-/benzinudskilleren senere opgraderes til koalescensudskiller ved indbygning af koalescensudrustning, se afsnit. Kapaciteter Unisep Olie-/benzinudskillere leveres med kapaciteter på,, 0,, 0, 0 og 0 l/s og med udvidet olielager på l/s-000 l og l/s-000 l, samt med integreret sandfang l/s-70 l SF og 8 l/s-00 l SF. Herudover kan leveres olie/benzinudskillere med større kapaciteter efter ordre. Se efterfølgende produktblade.

16 Unisep Olie-/benzinudskillere, KLASSE II Produktbeskrivelse Referencer Unisep Olie-/benzinudskillere har i mere end 0 år været markedsført og solgt i Danmark, Tyskland og Polen. Materialer Beholder: Alle udskillere er opbygget af beton i IBF s brøndsystem. Brøndene afsluttes med betonkegle eller ekstra brøndringe og betondæk. Se produktblade. Dæksel: Det afsluttende støbejernsdæksel må ikke være ventileret, må ikke kunne boltes og kan mærkes "Udskiller" og udføres i henhold til DS/EN. Udrustning: Udskillerens fordelerarrangement, flydelukke, ud rust ning og rør er udført af rustfrit stål. Samlinger: Alle samlinger er tætte, fleksible samlinger iht. EN 97 og DS 0-. Overflader: Betonens indvendige overflader er formglatte. Coatning kan foretages efter nærmere specifikation, men er ikke standard. Tilslutninger: Stålrør er ført gennem brøndvæggen med stk. F-90 nitrile Forsheda gennemføringstætninger. Tilslutning til udskilleren sker med standard plastmuffe. Driftsforhold Der skal foretages tømning af olie-/benzinudskillere efter behov. En række kommuner har en tømningsordning for udskillerne.

17 Unisep Olie-/benzinudskillere, KLASSE II Produktblad : Udskillerbund : Kegle : Samling med glidering F- : Indløbsarrangement : Olie-/benzinlager : Flydelukke Varenr. Kapa- Vol. Vol. Indv. Udv. Tilløb Indløbs- Udløbs- Bund- Dæk- Vægt Vægt citet olie- vand diameter diameter & afløb kote, kote, kote, kote, total tungeste lager, l l, mm, mm mm I k, m U k, m B k, m D k, m kg del, kg 000 l/s ,97 0,9 0,00, l/s ,98 0,9 0,00, : Udskillerbund : Forhøjelsesring : Samling med glidering F- : Indløbsarrangement : Olie-/benzinlager : Flydelukke Varenr. Kapa- Vol. Vol. Indv. Udv. Tilløb Indløbs- Udløbs- Bund- Dæk- Vægt Vægt citet olie- vand diameter diameter & afløb kote, kote, kote, kote, total tungeste lager, l l, mm, mm mm I k, m U k, m B k, m D k, m kg del, kg 00 0 l/s ,, 0,00, l/s ,7, 0,00, l/s ,77,7 0,00, l/s ,70,8 0,00, l/s ,7,70 0,00,

18 Unisep Olie-/benzinudskillere, KLASSE II Produktblad Med udvidet olielager : Udskillerbund : Kegle : Samling med glidering F- : Indløbsarrangement : Olie-/benzinlager : Flydelukke Varenr. Kapa- Vol. Vol. Indv. Udv. Tilløb Indløbs- Udløbs- Bund- Dæk- Vægt Vægt citet Olie- Vand diameter diameter & afløb kote, kote, kote, kote, total tungeste lager, l l, mm, mm mm I k, m U k, m B k, m D k, m kg del, kg l/s 000 l l/s 000 l ,, 0,00, ,, 0,00,8..00 Med integreret sandfang : Udskillerbund : Forhøjelsesring : Samling med glidering F- : Indløbsarrangement : Slamfang : Olielager Dy Varenr. Kapa- Vol. Vol. Vol. Indv. Udv. Tilløb Indløbs- Udløbs- Bund- Dæk- Vægt Vægt citet olie- slam- vand diameter diameter & afløb kote, kote, kote, kote, total tungeste lager, l fang, l l, mm, mm mm I k, m U k, m B k, m D k, m kg del, kg l/s 70 l 8 l/s 00 l ,0,0 0,00, ,77,7 0,00,

19 . Unisep Koalescensudskillere, KLASSE I Produktbeskrivelse Anvendelse Unisep Koalescensudskillere anvendes til forrensning af olie hol digt processpildevand samt rensning af over fladevand eller forurenet grundvand, hvor der stilles skærpede krav til renseeffekten. IBF s Unisep Koalescensudskillere er velegnede til pro ces spildevand som indeholder mekanisk emul ge ret olie, som f.eks. forekommer efter anvendelse af høj tryks rens ning, fra vaskeplads og lignende. Såfremt der er tale om kemisk (stabile) emulsioner, skal emulgatoren neutraliseres før en gravimetrisk udskiller kan anvendes. Dokumentation Unisep Koalescensudskillere er testet i henhold til DS/EN 88-. Der er i DS/EN 88- fastsat følgende krav til olieudskillere: Klasse : Der må ikke udledes mere end mg olie/l under afprøvning. Udskillerne er CE mærkede i henhold til DS/EN 88-. Myndighederne kan give tilladelse til brug af udskillere uden automatisk flydelukke og/eller oliealarm. Unisep Koalescensudskillere er mærket med metalskilt for identifikation. Skiltet er monteret i keglen eller undersiden af betondækket. Dimensionering Unisep Koalescensudskillere dimensioneres iht. DS/EN 88-. Se eventuelt dimensioneringsskema s.. Kapaciteter Unisep Koalescensudskillere leveres med kapaciteterne,, 0,, 0, 0 og 0 l/s, samt med integreret sandfang l/s-70 l SF og 8 l/s-00 l SF. Herudover kan koalescensudskillere med større kapaciteter leveres efter opgave. Se efterfølgende produktblade. Funktion Unisep Koalescensudskilleren er en olieudskiller udstyret med et koalescensmateriale. Ved gennemstrømning af koalescensmaterialet tilbageholdes spildevandets indhold af små emulgerede oliedråber, som samler sig til større dråber. Herved stiger oliedråberne lettere til overfladen af udskilleren, hvorefter de kan opsuges. Unisep Koalescensudskillere er for sy net med automatisk flydelukke, der er konstrueret såle des, at udløbet lukker, når olielageret er fyldt, eller hvis koalescensmaterialet er tilstoppet. Supplerende rensetrin / tilbehør Der skal iht. DS/EN 88- altid anvendes et sandfang foran en koalescensudskiller. På grund af risikoen for driftsproblemer med flydelukke/koalescensfiltre anbefales det, at der ikke benyttes bundintegrerede sandfang. 9

20 Unisep Koalescensudskillere, KLASSE I Produktbeskrivelse Der kan yderligere placeres en prøveudtagningsbrønd efter udskilleren. Alternativt kan anvendes målebrønd, som vist på figuren. Der kan installeres et dobbelt optisk/akustisk alarmsystem, der registrerer, når olielageret er fyldt, eller når koalescensmaterialet er tilstoppet. Referencer Unisep Koalescensudskillere har i mere end 0 år været markedsført og solgt i Danmark, Tyskland og Polen. Materialer Beholder: Alle udskillere er opbygget af beton i IBF s brøndsystem. Brøndene afsluttes i terræn med ekstra brøndringe og betondæk eller betonkegle. Se produktblad. Dæksel: Beholderne leveres komplet med kegle- eller betondæk. Støbejernsdæksel som eventuelt kan være mærket "Udskiller", er ikke med i leverancen. Udrustning: Udskillerens fordelerarrangement, flydelukke, ud rust ning og rør er udført af rustfrit stål. Samlinger: Alle samlinger er i henhold til EN 97 og DS 0- og er placeret over maksimalt vandspejlsniveau. Overflader: Betonens indvendige overflader er formglatte. Coatning kan foretages efter nærmere specifikation, men er ikke standard. Tilslutninger: Stålrør er ført gennem brøndvæggen med stk. F-90 nitrile Forsheda gennemføringstætninger. Tilslutning til udskilleren sker med standard plastmuffe. 0

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne

Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne Inja Miljøteknik - skaber sikre løsninger I mere end 30 år har Inja Miljøteknik A/S leveret udskillerteknik til det

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

ACO Separatorer. Produktinformation, udskillere i beton. www.aco.dk

ACO Separatorer. Produktinformation, udskillere i beton. www.aco.dk Produktinformation, udskillere i beton OLEOPASS - Olieudskiller klasse I med bypass Olieudskiller i henhold til DS /EN 858 OLEOPASS kl. I er beregnet til behandling af olieholdigt overfladevand med høje

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere Udskillere fremstillet af HDPE, præfabrikeret iht. EN 858 for installation i jord OLEOPATOR-P OLEOPASS-P www.aco.dk - Tel. +45 5766 6500 Fax

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Udskillere af polyethylen (HDPE), fritstående for indendørs installation i frostfri omgivelser præfabrikeret iht. EN 1825 og DIN 4040-100 ECO JET-O ECO

Læs mere

Vejledning Installation, drift & vedligehold ACO Fedtudskillere

Vejledning Installation, drift & vedligehold ACO Fedtudskillere Vejledning Installation, drift & vedligehold ACO Fedtudskillere Fedtudskillere af PE-HD for installation i jord, præfabrikeret iht. EN 1825, CE-mærket LIPUMAX P-B LIPUMAX P-D Ver. 01122012 Indhold Side

Læs mere

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune Center for Teknik og Miljø Marts 2013 Administrative retningslinjer for indretning og

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING BRØNDE OG LEDNINGER BILAG 7.7 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Fedtudskillere. Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune

Fedtudskillere. Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune Fedtudskillere Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor skal der etableres fedtudskillere? 2 2. Hvor skal der installeres

Læs mere

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvningsrapport Ordrenummer: 575387 Udført for: PipeSec ApS Nørregade 7B 1165 København K Att. Michael Rasmussen Emneord: Afløbssystemer, rottestop, rottespærre

Læs mere

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Vedtaget af Miljø- og Teknikudvalget, den 25. februar 2013 01-03-2013 Sags Id.

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med efterfølgende nedsivning : Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank og

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Tømning af husspildevandstanke

Tømning af husspildevandstanke Tømning af husspildevandstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING GODE RÅD Furesø Fælles tømningsordning Alle ejendomme med en bundfældningstank også kaldet hustank, trekammertank, trixtank og septiktank er med i

Læs mere

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Lemvig Kommune har en obligatorisk tømningsordning, som Lemvig Vand & Spildevand A/S administrerer.

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

En stærk dansk betonløsning. Afløbsprodukter

En stærk dansk betonløsning. Afløbsprodukter En stærk dansk betonløsning Afløbsprodukter liste 1. januar 2015 Salgsafdelinger Jylland IBF Ikast IBF Nørresundby IBF Holstebro IBF Sunds Lysholt Allé 4 Stigsborgvej 34 Hjermvej 3 Drejervej 22 7430 Ikast

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømning af bundfældningstanke Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømningsordning Tømningsordning Skive Kommune har af hensyn til miljøet indført en obligatorisk tømningsordning, som det ikke er muligt

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere Udskillere af stålarmeret beton DIN 4281, præfabrikeret iht. EN 858 OLEOPATOR OLEOPASS OLEOMAX www.aco.dk - Tel. +45 5766 6500 Fax +45 5766

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4. 4. Ledningsdrift 4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.5 Genanvendelse 97 98 4. Ledningsdrift De foregående kapitler

Læs mere

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Sikring mod kælderoversvømmelser v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Regler fra gammelt afløbsregulativ 20. Højvandslukker Hvor en kælder efter Vej- og Kloakvæsenets skøn er udsat for

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK. b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd

KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK. b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Formålet med en tømningsordning i Aalborg Kommune er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Gennemgang af fedtudskiller NS4, type FA, Bokn Plast

Gennemgang af fedtudskiller NS4, type FA, Bokn Plast Gennemgang af fedtudskiller NS4, type FA, Bokn Plast Overenstemmelsesrapport Projekt nummer: 1328891-2/2007 Udført for: Bokn Plast 5561 Bokn Norge Emner: CE-mærkning, overensstemmelse, fedtudskillere Udført

Læs mere

Neutra fedtudskillere Til vegetabilsk og animalsk fedt

Neutra fedtudskillere Til vegetabilsk og animalsk fedt Neutra fedtudskillere Til vegetabilsk og animalsk fedt Iht. til EN 1825 og DIN 4040-100 Neutra fedtudskillere Inja Miljøteknik - gør afløbet fedtfri med Neutra I mere end 30 år har Inja Miljøteknik A/S

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere installationsvejledning Enkel at håndtere enkel at installere Udgravning Udgravningen skal være så tilpas stor, at det er muligt at installere både de påkrævede forankringsplader på udgravningsbunden samt

Læs mere

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner 2015 Hvad er en faskine? Faskiner er en alternativ måde at aflede regnvand på. En faskine er et hul i jorden, der fyldes med sten

Læs mere

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET ISOLERET RØR-PANEL DS 452 ISOLERET TESTET AF DANSK TEKNOLOGISK INSTITUT April 2005 Monteringsvejledning SfB (51)x VIGTIGT! 1. Anvend kun originale Gabotherm-dele af hensyn til Kierulff a/s produktgaranti.

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n Gældende for februar 0 D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion...

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp.

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. EKSPANSIONSMUFFEN: Indvendig foring, der gør at kloakmesteren nemt og hurtigt løser opgaver f.eks. ind under sokler

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

TANKE SORTIMENT, S. 4 MONTERING, S. 7 EKSTRAUDSTYR OG GARANTI, S. 10

TANKE SORTIMENT, S. 4 MONTERING, S. 7 EKSTRAUDSTYR OG GARANTI, S. 10 T N K E TNKE SORTIMENT, S. 4 MONTERING, S. 7 EKSTRUDSTYR OG GRNTI, S. 10 STRONG tanke er fremstillet af PE-HD (højdensitetspolyethylen) og passer både til opsamling af brugsvand, overfladevand, brandslukningsvand

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Denne folder henvender sig til ejere og brugere af enkeltanlæg til indvinding af vand fra boringer. Den indeholder en række retningslinier, der er lavet for at beskytte grundvandet og sikre boringerne

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

MILJØ OG AFLØB Konstruktioner. rc-beton.dk

MILJØ OG AFLØB Konstruktioner. rc-beton.dk MILJØ OG AFLØB Konstruktioner rc-beton.dk RC BETON A/S ISO14001 certificeret som den eneste betonvareproducent i Danmark. Hos RC Beton har vi miljø overvejelserne med i alle aspekter af virksomheden, så

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Brug af regnvand til wc-skyld og vaskemaskiner i boliger.

Brug af regnvand til wc-skyld og vaskemaskiner i boliger. Brug af regnvand til wc-skyld og vaskemaskiner i boliger. Af Flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut I løbet af foråret 2000 vil vandforsyningsloven blive ændret således, at det bliver lovligt

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion... I vores enkle design

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Behovet for renovering Well Fit Præfabrikerede pumpestationer, der installeres i den eksisterende station som en færdig indsats

Læs mere

AL-2 Teknik A/S Tlf.: +45 75 39 65 00 SE nr.: 24 21 11 18 Krøgebækvej 25 Fax: +45 75 39 65 03 Bank: Danske Bank Vejen DK 6682 Hovborg E-mail:

AL-2 Teknik A/S Tlf.: +45 75 39 65 00 SE nr.: 24 21 11 18 Krøgebækvej 25 Fax: +45 75 39 65 03 Bank: Danske Bank Vejen DK 6682 Hovborg E-mail: AL-2 Teknik A/S Tlf.: +45 75 39 65 00 SE nr.: 24 21 11 18 Effektiv mekanisk filtrering af Procesvand, Kølevæsker, Spildevand, Dambrugsvand, m.m. med AL-2 Båndfilter. Funktionsbeskrivelse af AL-2 Båndfilter:

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER Retningslinier for Københavns Kommune GENERELLE BESTEMMELSER Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen:

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: Edvars og Edvars ApS Jes Edvars Vangen 2 4500 Nykøbing Sj jes@edvars.com Den 02. juli 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Odsherred Kommune meddeler hermed

Læs mere

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 52.1 Spildevand... 2 Emne:52.11 Afløb

Læs mere

Fedtudskillere Retningslinjer for indretning og drift af slamfang og fedtudskillere

Fedtudskillere Retningslinjer for indretning og drift af slamfang og fedtudskillere Fedtudskillere Retningslinjer for indretning og drift af slamfang og fedtudskillere Teknik og Miljø, VirksomhedsMiljø November 2010 1. Indledning Spildevand, som indeholder fedt, kan give problemer i kloaksystemet,

Læs mere

Omsætninger af længdemål

Omsætninger af længdemål > Indhold Kapitel 1 Faglig regning msætning af længdemål Målforhold Arealberegning Spørgsmål Skråningsanlæg (grøftesider) Beregning af overbredde B Rumfangsberegning Nivelleringsopgave Koteopgave (kælder)

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Flygts TOP nøglefærdige pumpestationer KOMPLETTE FORMONTEREDE LØSNINGER

Flygts TOP nøglefærdige pumpestationer KOMPLETTE FORMONTEREDE LØSNINGER Flygts TOP nøglefærdige pumpestationer KOMPLETTE FORMONTEREDE LØSNINGER INTRODUKTION Når pålidelighed er alt TOP pumpestations fordele Formonteret og fabrikstestet Selvrensende design Dokumenteret ydeevne

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner Udarbejdet direkte fra Teknologisk Instituts Retningslinier for udførelse af faskiner Forsideillustration

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE 2 Tømningsordningen Denne folder er til alle, der er med i den kommunale tømningsordning for bundfældningstanke, trix-tanke og septiktanke (herefter omtalt som bundfældningstanke).

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Til nyanlæg og reparationer Universelle rørsamlinger Godkendte løsninger edre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax:

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres:

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere