Unisep - Olie-/benzin-, koalescens-, lamel- og fedtudskillere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unisep - Olie-/benzin-, koalescens-, lamel- og fedtudskillere"

Transkript

1 En stærk dansk udskillerløsning Unisep - Olie-/benzin-, koalescens-, lamel- og fedtudskillere - individuelle miljøvenlige løsninger

2 Indholdsfortegnelse Sandfangsbrønde: Produktbeskrivelse... Produktblad... Lameludskillere: Produktbeskrivelse...7 Produktblad...9 Monteringsvejledning...0 Driftsvejledning.... Olie-/benzinudskillere (klasse II): Produktbeskrivelse... Produktblad...7 Koalescensudskillere (klasse I)... Produktbeskrivelse...9 Produktblad... Koalescensudskillere (klasse I) m. integreret prøveudtagning Produktbeskrivelse... Produktblad... Monteringsvejledning... Driftsvejledning...7 Fedtudskillere Produktbeskrivelse...9 Produktblad...0 Driftsvejledning... Magasinbrønd Produktbeskrivelse... Produktblad... Målebrønd Produktbeskrivelse... Produktblad... Prøveudtagningsbrønd Produktbeskrivelse...7 Produktblad...8 Alarmsystem for Unisep Udskillere Produktblad...9 Dækselløsninger til Unisep Udskillere Produktblad... Bestillingsskema Olie-/benzin-, koalescens- og lameludskillere... Fedtudskillere...

3 . UNISEP SANDFANGSBRØNDE Produktbeskrivelse Anvendelse Unisep Sandfangsbrønde anvendes til fjernelse af sand og slam fra industrielt processpildevand og regnvand. Sandfangsbrønden anvendes normalt som. rensetrin i forbindelse med fedtudskillere, olieudskillere, koalescensudskillere og lameludskillere. Sandfang SKAL anvendes foran olie-/benzin-, koalescens- og lameludskillere, jf. DS/EN 88. Sandfang KAN anvendes foran fedtudskillere. Funktion Unisep Sandfangsbrønde udskiller gravimetrisk det sand i spildevandet, som gennemstrømmer sandfanget. Ved gennemstrømningen synker sandpartiklerne til bunds, hvorefter de senere kan opsuges af slamsu geren. Udskillelsen af sand og slam er blandt andet afhængig af opholdstiden i sandfangsbrønden, partiklernes størrelse og strømningsfordelingen gennem brønden. Unisep Sandfangsbrønde er alle udstyret med skærmplade, der optimerer strømningsfordelingen, og dermed øger det effektive volumen. Dokumentation Sandfanget er udarbejdet i henhold til euro pæisk standard for olieudskillere, DS/EN 88-, samt europæisk standard for fedt udskil lere, DS/EN 8-. totalvolumen effektiv volumen Det effektive volumen er mindre end % af totalvolumenet i en sandfangsbrønd uden skærmplade eller andre foranstaltninger. totalvolumen effektiv volumen Det effektive volumen er ca. 0-% af totalvolumenet i en sandfangsbrønd med skærmplade (som ved Unisep Sandfangsbrønde). Dimensionering Dimensionering i henhold til de europæiske standarder fastlægges normalt efter sandfangsbrøndens totalvolumen under afløb. Herudover fastlægges slamlagerets størrelse ud fra tilledning af slam samt den ønskede tømningsfrekvens.

4 Unisep Sandfangsbrønde Produktbeskrivelse Unisep Sandfangsbrønde til olie-/benzin- og lameludskillere Unisep Sandfangsbrønde til olie-/benzinudskillere leveres som standard med følgende kapacite ter opbygget i et cirkulært brøndsystem: 70, 00, 000, 00, 00, 00 og 700 l. Herudover leveres cirkulære sandfangsbrønde opbygget af brøndringe med kapaciteter op til 0 m. Unisep Sandfangsbrønde til lameludskillere leveres med følgende kapaciteter: 80, 0, 000, 00, 000, 9000 og 000 L. DS/EN 88 kræver et sandfang foran en olieudskiller. Ved anvendelse af Unisep Sandfangsbrønde reduceres den årlige tømningsfrekvens generelt med en faktor pga. større total- og effektivt volumen. Sandfang for Unisep Lameludskillere er tilpasset således, at tømningsfrekvensen for sandfang og lameludskiller følges, hvorved antallet af tømningsbesøg minimeres. På grund af risikoen for driftsproblemer med flydelukke/koalescensfiltre anbefales det, at der ikke benyttes bundintegrerede sandfang. Materialer Beholder: Alle udskillere er opbygget af beton i IBF s brøndsystem. Brøndene afsluttes i terræn med ekstra brøndringe og betondæk eller betonkegle. Se produktblad. Udrustning: Alle Unisep Sandfangsbrønde leveres som standard med skærmplade i rustfrit stål. Samlinger: Alle samlinger er tætte fleksible samlinger iht. EN 97 og DS 0-. Overflader: Betonens indvendige overflader er formglatte. Tilslutninger: Tilslutning sker med stk. F-90 nitrile Forsheda gennemføringstætninger. Produktoversigt Unisep Sandfangsbrønde kan leveres med kegleløsning og betondæk. Herudover kan sandfangsbrønde le veres efter opgave i ønskede højder, dimen sio ner og med diverse tilslutninger. Se venligst efterfølgende produktblad. Driftsforhold Der foretages tømning af sandfang efter belastningsforhold. Minimum gang per år foretages total tømning for inspektion af brønden.

5 Unisep Sandfangsbrønde til olie-/benzin- og koalescensudskillere Produktblad : Udskillerbund : Kegle : Samling med glidering F- : Indløbsarrangement : Slam- og sandfang Varenr. Kapa- Indv. Udv. Tilløb Indløbs- Udløbs- Bund- Dæk- Vægt Vægt citet diameter diameter & afløb kote, kote, kote, kote, total tungeste, mm, mm mm I k, m U k, m B k, m D k, m kg del, kg l ,,0 0,00, l 0 0 0,, 0,00, l 0 0 0,8,7 0,00,.0.00 : Udskillerbund : Forhøjelsesring : Dæk : Samling med glidering F- : Indløbsarrangement : Slam- og sandfang Varenr. Kapa- Indv. Udv. Tilløb Indløbs- Udløbs- Bund- Dæk- Vægt Vægt citet diameter diameter & afløb kote, kote, kote, kote, total tungeste, mm, mm mm I k, m U k, m B k, m D k, m kg del, kg l ,7, 0,00, l ,0,00 0,00, l ,9, 0,00, l ,99,9 0,00, l ,,7 0,00,

6 Unisep Sandfangsbrønde til lameludskillere Produktblad : Udskillerbund : Forhøjelsesring : Dæk : Samling med glidering F- : Indløbsarrangement : Slam- og sandfang Varenr. Kapa- Indv. Udv. Tilløb Indløbs- Udløbs- Bund- Dæk- Vægt Vægt citet diameter diameter & afløb kote, kote, kote, kote, total tungeste, mm, mm mm I k, m U k, m B k, m D k, m kg del, kg 0 m/kegle 80 l 0 0 0pvc,, 0,00, l ig,7,9 0,00, l ig,70,8 0,00, l ig,7, 0,00, m/centralsek. 000 l Max. 00ig,,0 0,00, m/centralsek. 000 l Max. 700ig,,7 0,00, m/centralsek l Max. 800ig,9,7 0,00, m/centralsek. 000 l Max. 000ig,79,78 0,00,8..00

7 . Unisep Lameludskillere, klasse I/II - maks. flow Produktbeskrivelse Anvendelse Unisep Lameludskillere er specielt udviklet til effektiv håndtering af overfladevand fra veje og andre befæstede arealer under kraftige regnskyl. Herudover vil lamellerne være ideelle til andre former for rensning af spildevand, hvor den primære funktion er at adskille partikler fra vandfasen. Udskillerens effekt vil afhænge af dens hydrauliske belastning samt indholdet af olie, slam og andre partikler, der skal separeres. slam, vil ligeledes følge lamelpladerne, hvorved de falder til bunds under lamelpladerne. Udover at forøge effektiviteten sikrer lamelpladerne samtidigt, at den opsamlede olie og slam ikke bortskylles ved forøget hydraulisk belastning. fig. fig. fig. fig. fig. fig. Funktion Lamellerne sikrer en rolig strømning og mindsker samtidig afstanden fra partikler til lamelpladerne. Viser normal funktion af lameludskiller ved belastning op til udskillerkapacitet. Viser maksimal belastning af lameludskiller op til maksimal hydraulisk kapacitet. Langs lamelpladerne er strømningshastigheden normalt så lille, at oliedråberne vil samle sig med andre dråber. Når dråberne er tilstrækkelig store, vil de stige opad langs lamelpladerne og opsamles ved vandoverfladen. De tungere partikler, sand og Vore erfaringer og forsøg viser, at det er muligt at opnå en effekt, der er 0- gange større end udskillere uden lameller. 7

8 Unisep Lameludskillere Produktbeskrivelse fig. Højvandssikring fig. Alle lameludskillere, med undtagelse af 0/0/00, leveres med højvandssikring, der ved ekstremt højvande sikrer, at opsamlet olie forbliver i lameludskilleren. Dokumentation Unisep Lameludskillere er fuldskala testet iht. DS/EN 88-. Unisep Lameludskillere er mærket med metalskilt monteret i underside af betondæk for identifikation. I den fælleseuropæiske standard DS/EN 88-, kræves det, at samtlige udskillere, i fuld skala, afprøves og dokumenteres efter denne. Standarden definerer klasser, begge afprøvet under samme betingelser, og med følgende forskel på renseeffekten: Klasse : max mg olie/l (under afprøvning) Klasse : max 00 mg olie/l (under afprøvning) I 999 blev der i samarbejde med og under overvågning af Teknologisk Institut, Rørcentret, udført fuldskala afprøvning af Unisep Lamelprogrammet. Unisep Lamelprogrammet er i modsætning til traditionelle olie- og koalescensudskillere testet og klassificeret som både klasse I og klasse II udskillere. Feltforsøg har endvidere dokumenteret lameludskillernes effektivitet med hensyn til udskillelse af slam og partikulært stof. DS/EN 88- kræver oliealarm og automatisk flydelukke. Myndighederne kan tillade udeladelse af automatisk flydelukke. Lameludskillere udføres uden automatisk flydelukke, for at undgå store opstuvninger i regnvandssystemet. Dimensionering Når lameludskilleren anvendes som olieudskiller skal der iht. DS/EN 88- dimensioneres efter den maksimale hydrauliske belastning. Se eventuelt dimensioneringsskema s.. Dimensionering efter miljøbelastningen fra overfladevand medfører en væsentlig anderledes dimensionering. På basis af de udførte fuldskalatest og feltundersøgelser, er IBF i dag i stand til at foretage en egentlig effektbaseret dimensionering af Unisep Lameludskillere, herunder også under hensyntagen til hydraulisk tab, tømningsfrekvens mv. Kapaciteter Unisep Lameludskillere, der er opbygget i IBF s brøndsystem, leveres standard med kapaciteter fra 0/0-00 l/s op til 7/0-00 l/s. Navnet 0/0-00 l/s angiver, at udskilleren er deklareret som klasse I udskiller ved 0 l/s, klasse II udskiller ved 0 l/s og samtidig har en hydraulisk kapacitet op til 00 l/s. Endvidere er der tidligere leveret en række større specialudskillere både som totalleverancer men også i forbindelse med renovering af eksisterende bygværker. Kontakt vores tekniske afdeling for yderligere information. Materialer Alle lameludskillere er opbygget af IBF s brøndsystem af beton. Tilslutninger: Tilslutninger er, pånær i den mindste lameludskiller, udført med indstøbte nitrile gummisamlinger beregnet for ig-rør eller udsparinger for betonrør. Tilslutninger kan udføres som overgang til plastrør, men er ikke standard. Samlinger: Alle samlinger er tætte, fleksible samlinger iht. EN 97 og DS 0-. Under maksimal vandstand er samlingerne med nitrile pakninger. Overflader: Betonens indvendige overflader er formglatte. Coating kan foretages efter nærmere specifikation, men er ikke standard. Lamellerne er udført af oliebestandig ABS-plast. Skillevæggene er udført af søvandsbestandig aluminium. Referencer I gennem mere end 0 år er der leveret flere tusinde Unisep lameludskillere til rensning af overfladevand i mange af landets kommuner. Herudover anvendes samme lamelprincip i en række lande i Europa, herunder Sverige, Polen, Spanien og Norge. 8

9 Unisep Lameludskillere Produktblad : Udskillerbund : Forhøjelsesring : Dæk : Samling med glidering F- : Indløb : Indløbskammer 7: Oliekammer 8: Lamelsektion 9: Slam- og sandfang 0: Udluftningsrør : Udløbskammer Varenr. Kapa- Vol. Vol. Indv. Udv. Standard Indløbs- Udløbs- Bund- Dæk- Vægt Vægt citet slam- olie- diameter diameter tilløb & afløb kote, kote, kote, kote, total tungeste Kl. I/Kl. II maks. flow lager, l kammer, l, mm, mm mm I k, m U k, m B k, m D k, m kg del, kg 000 0/0 l/s 00 l/s pvc,, 0,00, /0 l/s 00 l/s ig,70,8 0,00, / l/s 00 l/s ig,70,8 0,00, /0 l/s 00 l/s ig,, 0,00, : Udskillerbund : Centralsektion : Forhøjelsesring : Dæk : Samling med glidering F- : Indløb 7: Indløbskammer 8: Oliekammer 9: Lamelsektion 0: Slam- og sandfang : Udluftningsrør : Udløbskammer Dy Varenr. Kapa- Vol. Vol. Indv. Udv. Tilløb Indløbs- Udløbs- Bund- Dæk- Vægt Vægt citet slam- olie- diameter diameter & afløb kote, kote, kote, kote, total tungeste Kl. I/Kl. II maks. flow lager, l kammer, l, mm, mm mm I k, m U k, m B k, m D k, m kg del, kg 00 0/ l/s max l/s 00ig,9,7 0,00, /0 l/s max l/s 700ig,8, 0,00, /90 l/s max l/s 800ig,9,7 0,00, /0 l/s max l/s 000ig,09,07 0,00,

10 Unisep Lameludskiller, færdigmonteret Monteringsvejledning : Betonbrønd : Betonring : Dæk : Samling med glidering F- : ig-muffe : Indløbskammer 7: Oliekammer 8: Lamelsektion 9: Slamfang/sandfang 0: Udluftningsrør : Udløbskammer Generelt Levering af en Unisep Lameludskiller vil normalt omfatte følgende dele: Lameludskiller, komplet - inkl. monteret udrustning. Nødvendige brøndringe til opføring til den ønskede dækselkote. Udgravning Udgravning til udskilleren sker til mindst 0 mm under den projekterede underkant. Der udlægges et afretningslag af nøddesten eller betongrus, således at bunden er fuldstændig plan og vandret i den projekterede kote. Udskilleren er forsynet med påskrift»indløb«og»udløb«og skal vendes rigtigt ved monteringen. Ved montering skal der disponeres over kran/gravemaskine, som med det aktuelle udlæg kan løfte lameludskilleren. Udskilleren er forsynet med løfteankre. Løfteøjer kan købes hos IBF A/S. Kontrol: Inden tilfyldning kontrolleres, at udskilleren står i den korrekte kote og er monteret lodret. Tilfyldning: Det anbefales, at tilfyldning omkring udskilleren sker med grus, der udlægges og komprimeres lagvis. Skæve belastninger på udskilleren skal undgås. I øvrigt henvises til DS7: Lægning af stive ledninger af beton mv. i jord. Opføring: Opføring til færdig dækselkote sker med brøndringe. Leverancen omfatter normalt brøndringe inkl. glideringe og eventuelle trykudligningsbånd tilpasset den aktuelle dækselkote. Dæksler Der henvises til produktdeklaration for udskilleren mht. udsparing til dæksler. Der vælges materiale afhængigt af om det er til personlast eller svær vejtrafiklast. 0

11 Unisep Lameludskiller, montering på stedet Monteringsvejledning : Brøndbund : Brøndringe : Centralsektion : Betondæk : Indløbsbæreplade : Udløbsbæreplade 7: Lameller 8: Udluftningsrør med studs 9: Samling af brøndringe med glidering, Forsheda F- og trykudligningsbånd, Forsheda, F-7 0: Omstøbning om betonrør : Tilløbsrør : Udløbsrør : Sikkerhedsankre : Slamfang/Sandfang Generelt Levering af en Unisep Lameludskiller til montering på stedet vil normalt omfatte følgende: Betonbeholder bestående af følgende dele: Bundsektion. Brøndringe. Centralsektion. Betondæk. Glideringe, F- og trykudligningsbånd, F-7, til montering mellem betonelementer/ ringe/dæk. Komplet udrustning omfattende følgende dele til montering i betonbeholder: Indløbsbæreplade i søvandsbestandigt aluminium. Udløbsbæreplade i søvandsbestandigt aluminium. Lamelsektioner med monterede løftesnore og håndtag. Sikkerhedsankre, bolte og dybler til montering af bæreplader. Tætningsbånd til montering mellem brøndvæg og bæreplader. Udluftningsstuds/rør til montering på udløbsbæreplade. Fugemasse til tætning mellem udluftningsstuds og udløbsbæreplade. Træplader til brug ved omstøbning af tilløbsrør og udløbsrør. Udgravning Udgravning til Unisep Lameludskiller skal ske til mindst 0 mm under den projekterede underkant. Der udlægges et afretningslag af nøddesten eller betongrus, således at bunden er fuldstændig stabil, plan og vandret i den projekterede kote. Montage af beholder Ved montering skal der disponeres over kran/gravemaskine, som med det aktuelle udlæg kan løfte lameludskillerens enkeltdele. Betondele og plader er forsynet med løfteankre eller indstøbte stålwirer. Løfteøjer kan købes hos IBF. Bundsektion (), brøndringe () og centralsektion () monteres i henhold til vores deklarationer. Det skal sikres, at brøndringe og centralsektion monteres således at ALLE løfteankrene placeres lodret over hinanden. F- nitril benyttes i samlinger under vandspejl. Vejledning for samling af brøndringe med F- gummiglideringe skal følges. Der monteres trykudligningsbånd F-7 i alle samlinger såfremt brønddiameteren er større end 000 mm. Der foretages tilfyldning og komprimering lagvis til underside af tilløbsrør () henholdsvis udløbsrør (). Tilløbsrør og udløbsrør afkortes i korrekt længde - maksimalt 00 mm frit rør udenfor beholder. Rørene monteres i tilslutningselementet i korrekt højde. Forskallingsplader tilskæres, K0 strittere/00 mm monteres med klæbeankre rundt i udsparingen, støbeskel forvandes, ekspanderende fugebånd monteres på rør og i udsparing, og der foretages omstøbning med beton MPa i tilslutningselementets udsparing. Kontrol Inden tilfyldning kontrolleres, at lameludskilleren står i den korrekte kote og er monteret lodret.

12 Unisep Lameludskiller, montering på stedet Monteringsvejledning Montage af ind- og udløbsbæreplader På ind- og udløbsbærepladerne monteres selvklæbende fugebånd på den ombukkede kant, se figur. Bæreplade Franskskruer/sikkerhedsankre Fugebånd Dybler Samling af fugebånd skal ske på nederste del af bærepladen, idet fugebåndene stødes sammen. Udløbsbærepladen () rejses og løftes ned i udskilleren, hvor den placeres vinkelret på løbsretningen, den hæftes fast med en fransk skrue i det midterste hul i toppen. Yderligere skruer afventer. Der måles både højre og venstre om. De to mål skal være ens, til hvor det midterste hul i toppen af indkøbspladen skal placeres. Herefter placeres indløbspladen med en fransk skrue i det midterste hul i toppen. Begge plader rettes ind i lod, hvorefter der i top og bund placeres stk. trykfordelende planker eller lignende. I de fire hjørner presses pladerne ind mod væggene med hinanden som modhold. Der presses, indtil afstandene nedenfor er opnået, hvorefter pladerne fastskrues til væggene med de medleverede dybler og franske skruer. Trykfordelere med mere fjernes. Udluftningsrøret påskrues udløbsbærepladen, idet samlinger fuges, hvorefter betondæk og aluminium-/ståldæksel kan monteres. Følgende afstand skal overholdes mellem bæreplader: Type 0/-00 l/s: ca. 80 mm ± 0 mm Type /0-00 l/s: ca. 80 mm ± 0 mm Type /0-900 l/s: ca. 0 mm ± 0 mm Type 7/0-00 l/s: ca. 0 mm ± 0 mm Der kontrolleres tæthed mellem bæreplader og brøndringe, se fig., og der foretages evt. fugning ved samlinger mv. Fugning foretages med elastisk limfuge. Lamelsektionerne placeres imellem styreskinnerne og fires ned, så de hviler på bærejernene på bærepladerne. Løftesnoren fastgøres til dækslet. Tilfyldning Det anbefales, at tilfyldning omkring lameludskilleren sker med grus, der udlægges og komprimeres lagvis. Skæve belastninger på udskilleren skal undgås. I øvrigt henvises til DS7: Lægning af stive ledninger af beton mv. i jord. Opføring Opføring til færdig dækselkote sker med brøndringe. Leverancen omfatter normalt brøndringe inkl. gummiglideringe F- samt trykudligningsbånd F-7. Det anbefales at anbringe dækslet mm over færdigt terræn. I så fald kan anvendes lette aludæksler. Dersom udskilleren anbringes i arealer med trafiklast, og derfor skal tilpasses terræn, anvendes dæksler til svær trafiklast. Dæksler Der henvises til produktdeklaration for de enkelte lameludskillere med hensyn til størrelse på udsparing til dæksler. Der vælges materiale afhængigt af, om det er til personlast eller svær vejtrafiklast.

13 Unisep Lameludskiller Driftsvejledning Generelt Der er i det efterfølgende angivet en vejledning i driften af Unisep Lameludskillere baseret på erfa ring fra drift af udskillere anvendt på regnvandssystemer. Driften kan opdeles i følgende hovedpunkter: Idriftsættelse Tilsyn Tømning Årlig rensning. Tømningshyppigheden bør revideres i takt med driftserfaringerne, men det indskærpes, at tilsynet gennemføres med de anførte intervaller som et minimum. Lameludskillerens opbygning Der er i monteringsvejledningen angivet opbygning af Unisep Lameludskiller med definition af de enkelte anlægsdele. Idriftsættelse Efter montage af lameludskilleren og inden idriftsættelsen foretages fyldning af lameludskil leren med vand til overside af lameller som minimum. Såfremt der er monteret alarm, afprøves denne, jvf. manualen hertil. Samtlige dæksler monteres. De ansvarlige for den videre drift af olieudskilleren informeres grundigt om anlægget. Der bør udarbej des en journal til registrering/dokumentation af den efterfølgende vedligeholdelse. Se eventuelt Teknologisk Instituts Rørcenteranvisning 00, kap.. Tilsyn Tilsyn skal foretages mindst gang pr. måned og altid efter kraftigt regn-/tordenvejr, hvor kraftig sedimentation kan have fyldt slamlageret. Tilsyn kan udføres uden nedstigning i udskilleren. Der foretages blandt andet følgende observationer: Oliekammer: Der kontrolleres tykkelse af olielag f.eks. med elektronisk måleudstyr. Hvis olietykkelsen er større end cm, foretages tømning. Sandkammer under lamelsektioner: Der kontrolleres tykkelse af slamlag, f.eks. med pind nedstukket i slamgrube. Hvis slamtykkelsen er større end 0 cm, foretages tømning. Spildevand: Konstateres spildevandsaflejringer (papir, klude med mere) i udskillerne, bør der foretages undersøgelse og fjernelse af eventuelle ulovlige tilslutninger. Såfremt der forekommer spildevandstilledninger, må der ikke anvendes olieudskiller. Benzindampe: Konstateres eksplosive dampe i udskilleren, f.eks. med transportabel multi gasalarm, må der ikke foretages nedstigning, og der skal tilkaldes brandmyndighed. Stationære alarmer: Hvis der i udskilleren er monteret stationær olie -, niveau- eller eksplosionsalarm, foretages kontrol af alarmen. Tømning Tømning foretages efter behov, jf. tilsyn i denne vejledning. Tømning ca. hver. måned må påregnes som minimum. Tømningen kan i væsentlig grad foretages fra terræn med slamsugervogn. Såfremt det undtagelsesvis er nødvendigt at foretage ned stigning, skal arbejdsmiljøreglerne overholdes. Dis se er gengivet under arbejdsmiljøregler i denne vej ledning. Vedrørende bortskaffelse af olie og slam, se ligeledes denne vejledning. Oplysninger omkring tidspunkt og mængder ved tømning bør noteres i en driftsjournal. Tømningsprocedure: Tømning foretages i følgende rækkefølge: Oliekammer: Der suges fra overfladen, indtil olien er fjernet. Sandkammer: Lamelsektionen hejses op, alternativt føres sugeslan gen forbi lamelsektioner og ned i slamgruben (for de største typer er der flere slamgruber, se tegning). Forkammer: Det kontrolleres om der er aflejringer foran lamellerne. Eventuelle aflejringer fjernes efter behov. Lamelsektioner: Hvis der under tømningen konstateres aflejringer, foretages spuling af disse, eventuelt nede i udskilleren. Udskilleren skal efterfølgende tømmes. Årlig rensning Der foretages årlig rensning af udskilleren, der omfatter følgende punkter: Tømning: Udskilleren tømmes for olie og slam med slamsuger, hvorefter vand pumpes til udløb. Herefter foretages rengøring og spuling. Lamelsektioner: Samtlige lamelsektioner optages, og lamelsek tioner ne spules og kontrolleres før monteringen. Der foretages udskiftning af even tuelle beskadigede lamelsektioner. Samlinger: Der foretages kontrol af samlinger dels mellem brønd elementerne og dels mellem brøndvægge og tværvæg. Hvis der konstateres utætheder, foretages tætning. Bortskaffelse af olie og slam Oliemængderne vil i normale tilfælde være ret be grænsede, sandsynligvis mindre end cm lagtyk kelse. Ved opsugning vil det praktisk være vanske ligt at opsuge olien, uden at der samtidig opsuges store vandmængder. Det bør overvejes at medbrin ge specialbeholder til det opsamlede olie/ vand, hvor olien kan udskilles, og vandet ledes tilbage til olieudskilleren. Kommunerne er i henhold til miljøloven ansvarlige for, at olieaffaldet bortskaffes på forsvarlig måde. Dette kan omfatte: Kommunen etablerer anlæg for behandling af olieaffald (forbrændingsanlæg).

14 Unisep Lameludskiller Driftsvejledning Kommunen aftaler med en virksomhed aftagelse af olieaffald til destruktion. Kommunen leverer olieaffaldet til destruktion hos NORD A/S (det tidligere Kommunekemi A/S) i Nyborg. Slammængderne vil normalt være væsentlig større end oliemængderne, specielt i områder med nybyg geri. Slammet bør ligeledes tilledes specialbehol der, hvor slam kan bundfældes og vandet returneres til udskilleren. Slammet vil normalt kunne depone res på kontrolleret genbrugsplads. En del af olien vil være bundet til slampartiklerne, ligesom slammet indeholder diverse miljøfremmende stoffer (tung metaller, PAH-forbindelser). Slammet skal derfor deponeres forsvarligt. 9 b. Hvis de vagtmænd, nævnt i 9, stk., ikke kan holde kontakt med de arbejdende personer, f.eks. fordi der arbejdes inde i ledninger, skal kontakten foregå gennem yderligere en vagtmand (mellempost) i brønd eller lignende. 9 c. Overalt, hvor der er mulighed for, at arbejdende personer kan føres med af vandstrømmen, skal der, udover eventuelle andre vagtmænd, posteres en vagtmand i strømmens retning. Det kan være nødvendigt at bære iltmaske ved længere ophold i udskilleren. Arbejdsmiljøregler Idet der henvises til Arbejdstilsynets bekendt gø relse nr. 7 af 7. oktober 98/ nr. 9 af. januar 988:»Bekendtgørelse om kloakarbejde m.v.«, skal specielt følgende overhol des ved nedstigning i udskilleren: Kapitel Særlige regler om arbejdets udførelse Sikkerhedsforanstaltninger 9. Før nedstigning i en brønd eller et bygværk skal der opsættes de fornødne afspærringer, advarselsskilte, advarselsblink og lygter, og alle dæksler for opgange, der kan benyttes i en nødsituation, skal åbnes. Stk.. Der skal udluftes effektivt, om fornødent ved indblæsning af frisk luft. Udluftningen skal opretholdes, så længe der opholder sig personer i brønde m.v. Stk.. Det skal ved måling konstateres, at arbejdet kan udføres uden risiko for eksplosion, kvælning eller andre sundhedsfarer. Målingerne skal foretages, inden arbejdet påbegyndes, og løbende under arbejdets udførelse. Stk.. I brønde, ledninger og andre trange rum skal der under arbejdets udførelse oven for den opgang, som er nærmest arbejdspladsen, være posteret vagtmænd, som til stadighed har kontakt med de arbejdende personer. Stk.. Vagtmændene skal være forsynet med fornødent redningsapparatur, jfr. -8, samt hejseværk. Stk.. Det i stk. nævnte hejseværk skal være typegodkendt af direktoratet for arbejdstilsynet. Stk. 7. Vagtmændene skal være oplært i at benytte redningsapparaturet korrekt. 9 a. Ved arbejde med slamsugervogne, højtryksspulevogne og TV-inspektionsvogne, som normalt udføres fra terræn, kan der, uanset 9, stk, anvendes een vagtmand, hvis følgende betingelser er opfyldt:. nedstigning i brønd eller andre trange rum skal være nødvendig for at kunne fuldføre arbejdsopgaven; formålet kan f.eks. bestå i fjernelse af sten, rørstumper, træstykker o. lign., som ikke kan suges op eller på anden måde fjernes fra terræn,. nødvendigheden af nedstigning må ikke kunne forudses under arbejdsgivers planlægning af arbejdet,. nedstigning må kun foretages af person, og opholdet i brønden eller det trange rum må ikke vare over min.,. den i nævnte line skal være forbundet med et hejseværk, jfr. 9, stk.,. vagtmanden skal uafbrudt iagttage personen under terræn, også når hejseværket betjenes, og. personen skal kunne hejses lodret op til terræn. Stk.. Ved rutinemæssig inspektion i brønde og andre trange rum kan der ligeledes anvendes een vagtmand, hvis betingelserne i stk., nr. -, er opfyldt.

15 . Unisep Olie-/benzinudskillere, KLASSE II Produktbeskrivelse Anvendelse Unisep Olie-/benzinudskillere anvendes til forrensning af olie hol digt processpildevand. IBF s olie-/benzinudskillere, betegnet Unisep Olie-/ benzinudskillere, anvendes, hvor der er tale om mindre olie mæng der, typisk, hvor der kan forekomme spild af olie, samt til rensning af overfladevand fra mindre overfladearealer, hvor der ligeledes kan forekomme spild af olie/benzin. Funktion Unisep Olie-/benzinudskilleren er en gravimetrisk udskiller, hvor oliedråberne på grund af mindre vægtfylde vil stige til overfladen af olie/benzinudskilleren. Unisep Olie-/benzinudskillere skal for sy nes med automatisk flydelukke, der er konstrueret såle des, at udløbet lukker, når olielageret er fyldt. Der skal yderligere installeres et alarmsystem, der advarer optisk/akustisk, når opsamlingsniveauet nær mer sig det maksimale. Dokumentation Unisep Olie-/benzinudskillere er testet i henhold til DS/EN 88-. Der er i DS/EN 88- krævet at en klasse udskiller ikke må udlede mere end 00 mg/l under afprøvning. Udskillerne er CE mærkede i henhold til DS/EN 88-. Myndighederne kan give tilladelse til brug af udskillere uden automatisk flydelukke og/eller oliealarm. Unisep Olie-/benzinudskillere er mærket med metalskilt for identifikation. Skiltet er monteret i keglen eller undersiden af betondækket. Dimensionering Unisep Olie-/benzinudskillere dimensioneres iht. DS/EN 88- efter den beregningsmæssige spildevandsmængde og/eller regnvandsmængde. Supplerende rensetrin / tilbehør Udover olie-/benzinudskilleren foreskriver den europæiske standard DS/EN 88- som minimum både sandfang og målebrønd/prøveudtagningsbrønd. På grund af risikoen for driftsproblemer med flydelukke/koalescensfiltre anbefales det, at der ikke benyttes bundintegrerede sandfang. Iht. DS/EN 88- skal der altid anvendes et sandfang foran en olie-/benzinudskiller. Herudover kan der placeres måle-/prøveudtagningsbrønd efter udskilleren. Der kan yderligere installeres et optisk/akustisk alarmsystem, der registrerer, når olie-/benzinlageret er fyldt, samt en niveaualarm, der registrer hvis der sker opstuvning. Endvidere kan Unisep Olie-/benzinudskilleren senere opgraderes til koalescensudskiller ved indbygning af koalescensudrustning, se afsnit. Kapaciteter Unisep Olie-/benzinudskillere leveres med kapaciteter på,, 0,, 0, 0 og 0 l/s og med udvidet olielager på l/s-000 l og l/s-000 l, samt med integreret sandfang l/s-70 l SF og 8 l/s-00 l SF. Herudover kan leveres olie/benzinudskillere med større kapaciteter efter ordre. Se efterfølgende produktblade.

16 Unisep Olie-/benzinudskillere, KLASSE II Produktbeskrivelse Referencer Unisep Olie-/benzinudskillere har i mere end 0 år været markedsført og solgt i Danmark, Tyskland og Polen. Materialer Beholder: Alle udskillere er opbygget af beton i IBF s brøndsystem. Brøndene afsluttes med betonkegle eller ekstra brøndringe og betondæk. Se produktblade. Dæksel: Det afsluttende støbejernsdæksel må ikke være ventileret, må ikke kunne boltes og kan mærkes "Udskiller" og udføres i henhold til DS/EN. Udrustning: Udskillerens fordelerarrangement, flydelukke, ud rust ning og rør er udført af rustfrit stål. Samlinger: Alle samlinger er tætte, fleksible samlinger iht. EN 97 og DS 0-. Overflader: Betonens indvendige overflader er formglatte. Coatning kan foretages efter nærmere specifikation, men er ikke standard. Tilslutninger: Stålrør er ført gennem brøndvæggen med stk. F-90 nitrile Forsheda gennemføringstætninger. Tilslutning til udskilleren sker med standard plastmuffe. Driftsforhold Der skal foretages tømning af olie-/benzinudskillere efter behov. En række kommuner har en tømningsordning for udskillerne.

17 Unisep Olie-/benzinudskillere, KLASSE II Produktblad : Udskillerbund : Kegle : Samling med glidering F- : Indløbsarrangement : Olie-/benzinlager : Flydelukke Varenr. Kapa- Vol. Vol. Indv. Udv. Tilløb Indløbs- Udløbs- Bund- Dæk- Vægt Vægt citet olie- vand diameter diameter & afløb kote, kote, kote, kote, total tungeste lager, l l, mm, mm mm I k, m U k, m B k, m D k, m kg del, kg 000 l/s ,97 0,9 0,00, l/s ,98 0,9 0,00, : Udskillerbund : Forhøjelsesring : Samling med glidering F- : Indløbsarrangement : Olie-/benzinlager : Flydelukke Varenr. Kapa- Vol. Vol. Indv. Udv. Tilløb Indløbs- Udløbs- Bund- Dæk- Vægt Vægt citet olie- vand diameter diameter & afløb kote, kote, kote, kote, total tungeste lager, l l, mm, mm mm I k, m U k, m B k, m D k, m kg del, kg 00 0 l/s ,, 0,00, l/s ,7, 0,00, l/s ,77,7 0,00, l/s ,70,8 0,00, l/s ,7,70 0,00,

18 Unisep Olie-/benzinudskillere, KLASSE II Produktblad Med udvidet olielager : Udskillerbund : Kegle : Samling med glidering F- : Indløbsarrangement : Olie-/benzinlager : Flydelukke Varenr. Kapa- Vol. Vol. Indv. Udv. Tilløb Indløbs- Udløbs- Bund- Dæk- Vægt Vægt citet Olie- Vand diameter diameter & afløb kote, kote, kote, kote, total tungeste lager, l l, mm, mm mm I k, m U k, m B k, m D k, m kg del, kg l/s 000 l l/s 000 l ,, 0,00, ,, 0,00,8..00 Med integreret sandfang : Udskillerbund : Forhøjelsesring : Samling med glidering F- : Indløbsarrangement : Slamfang : Olielager Dy Varenr. Kapa- Vol. Vol. Vol. Indv. Udv. Tilløb Indløbs- Udløbs- Bund- Dæk- Vægt Vægt citet olie- slam- vand diameter diameter & afløb kote, kote, kote, kote, total tungeste lager, l fang, l l, mm, mm mm I k, m U k, m B k, m D k, m kg del, kg l/s 70 l 8 l/s 00 l ,0,0 0,00, ,77,7 0,00,

19 . Unisep Koalescensudskillere, KLASSE I Produktbeskrivelse Anvendelse Unisep Koalescensudskillere anvendes til forrensning af olie hol digt processpildevand samt rensning af over fladevand eller forurenet grundvand, hvor der stilles skærpede krav til renseeffekten. IBF s Unisep Koalescensudskillere er velegnede til pro ces spildevand som indeholder mekanisk emul ge ret olie, som f.eks. forekommer efter anvendelse af høj tryks rens ning, fra vaskeplads og lignende. Såfremt der er tale om kemisk (stabile) emulsioner, skal emulgatoren neutraliseres før en gravimetrisk udskiller kan anvendes. Dokumentation Unisep Koalescensudskillere er testet i henhold til DS/EN 88-. Der er i DS/EN 88- fastsat følgende krav til olieudskillere: Klasse : Der må ikke udledes mere end mg olie/l under afprøvning. Udskillerne er CE mærkede i henhold til DS/EN 88-. Myndighederne kan give tilladelse til brug af udskillere uden automatisk flydelukke og/eller oliealarm. Unisep Koalescensudskillere er mærket med metalskilt for identifikation. Skiltet er monteret i keglen eller undersiden af betondækket. Dimensionering Unisep Koalescensudskillere dimensioneres iht. DS/EN 88-. Se eventuelt dimensioneringsskema s.. Kapaciteter Unisep Koalescensudskillere leveres med kapaciteterne,, 0,, 0, 0 og 0 l/s, samt med integreret sandfang l/s-70 l SF og 8 l/s-00 l SF. Herudover kan koalescensudskillere med større kapaciteter leveres efter opgave. Se efterfølgende produktblade. Funktion Unisep Koalescensudskilleren er en olieudskiller udstyret med et koalescensmateriale. Ved gennemstrømning af koalescensmaterialet tilbageholdes spildevandets indhold af små emulgerede oliedråber, som samler sig til større dråber. Herved stiger oliedråberne lettere til overfladen af udskilleren, hvorefter de kan opsuges. Unisep Koalescensudskillere er for sy net med automatisk flydelukke, der er konstrueret såle des, at udløbet lukker, når olielageret er fyldt, eller hvis koalescensmaterialet er tilstoppet. Supplerende rensetrin / tilbehør Der skal iht. DS/EN 88- altid anvendes et sandfang foran en koalescensudskiller. På grund af risikoen for driftsproblemer med flydelukke/koalescensfiltre anbefales det, at der ikke benyttes bundintegrerede sandfang. 9

20 Unisep Koalescensudskillere, KLASSE I Produktbeskrivelse Der kan yderligere placeres en prøveudtagningsbrønd efter udskilleren. Alternativt kan anvendes målebrønd, som vist på figuren. Der kan installeres et dobbelt optisk/akustisk alarmsystem, der registrerer, når olielageret er fyldt, eller når koalescensmaterialet er tilstoppet. Referencer Unisep Koalescensudskillere har i mere end 0 år været markedsført og solgt i Danmark, Tyskland og Polen. Materialer Beholder: Alle udskillere er opbygget af beton i IBF s brøndsystem. Brøndene afsluttes i terræn med ekstra brøndringe og betondæk eller betonkegle. Se produktblad. Dæksel: Beholderne leveres komplet med kegle- eller betondæk. Støbejernsdæksel som eventuelt kan være mærket "Udskiller", er ikke med i leverancen. Udrustning: Udskillerens fordelerarrangement, flydelukke, ud rust ning og rør er udført af rustfrit stål. Samlinger: Alle samlinger er i henhold til EN 97 og DS 0- og er placeret over maksimalt vandspejlsniveau. Overflader: Betonens indvendige overflader er formglatte. Coatning kan foretages efter nærmere specifikation, men er ikke standard. Tilslutninger: Stålrør er ført gennem brøndvæggen med stk. F-90 nitrile Forsheda gennemføringstætninger. Tilslutning til udskilleren sker med standard plastmuffe. 0

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Generelt om olie- og benzinudskillere

Generelt om olie- og benzinudskillere Generelt om olie- og benzinudskillere Natur- og miljøafdelingen i Skive Kommune 1. Hvor skal der etableres olie- og benzinudskilleranlæg? Olie- og benzinudskilleranlæg skal etableres hvor der forekommer

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING ACO Benzin & Olieudskillere

INSTALLATIONSVEJLEDNING ACO Benzin & Olieudskillere INSTALLATIONSVEJLEDNING ACO Benzin & Olieudskillere Indhold: Komponenter.. 1 Anvendelsesområde.. 2 Personel, Journal, teknisk ændringer... 2 Produktbeskrivelse 2 Tilbehør.. 2 Funktion.. 2 Installation:

Læs mere

Generelt om olie- og benzinudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune

Generelt om olie- og benzinudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 1 Generelt om olie- og benzinudskillere Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 2 1. Hvor skal der etableres olie- og benzinudskilleranlæg? Olie- og benzinudskilleranlæg skal etableres hvor der forekommer

Læs mere

Retningslinjer for indretning og drift af olie- og benzinudskillere og sandfang

Retningslinjer for indretning og drift af olie- og benzinudskillere og sandfang Retningslinjer for indretning og drift af olie- og benzinudskillere og sandfang 1. Formål Formålet med en udskiller er at fjerne olie- og benzinrester fra spildevandet. Olie og benzin i spildevandet kan

Læs mere

Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning

Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning 1.1 Konstruktion Watercare fedtudskillere er rotationsstøbte i middelsvært langliniært polyethylen

Læs mere

Aarhus Kommune. Olieudskillere. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S

Aarhus Kommune. Olieudskillere. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Aarhus Kommune Olieudskillere Oktober 2011 Ref. Olieudskillere Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Indholdsfortegnelse 1. DATABLAD 1 2. GENEREL BESKRIVELSE 3 2.1 Opbygning og funktion 3 2.2 Krav fra myndigheder

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune

Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune Skive Kommune August 2005 Indholdsfortegnelse 1. Sandfang og olieudskillere... 2 1.1 Hvor skal der være olieudskilleranlæg... 2

Læs mere

Vejledning til brugere af Olie- og benzinudskillere

Vejledning til brugere af Olie- og benzinudskillere Vejledning til brugere af Olie- og benzinudskillere Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Industriafdelingen Vejledning til brugere af olieog benzinudskillere Denne folder beskriver forhold,

Læs mere

Udskillersystem. Uponor udskillersystemer

Udskillersystem. Uponor udskillersystemer Uponor er Uponor udskillersystemer 499 er indhold 11.0 er - indhold... 499 11.1 er - indledning...501 11.2 Uponor olie- og benzinudskillersystemer... 503 Godkendelser.... 508 Installation.... 509 Dimensionering...512

Læs mere

Retningslinjer. Dimensionering og drift af olieudskilleranlæg

Retningslinjer. Dimensionering og drift af olieudskilleranlæg Retningslinjer Dimensionering og drift af olieudskilleranlæg 2 Formål med retningslinjen Formålet med retningslinjen er at udskille benzin og olie fra afløbsvand, så det ikke efterfølgende giver problemer

Læs mere

ACO Separatorer. Produktinformation, udskillere i beton. www.aco.dk

ACO Separatorer. Produktinformation, udskillere i beton. www.aco.dk Produktinformation, udskillere i beton OLEOPASS - Olieudskiller klasse I med bypass Olieudskiller i henhold til DS /EN 858 OLEOPASS kl. I er beregnet til behandling af olieholdigt overfladevand med høje

Læs mere

Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne

Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne Inja Miljøteknik - skaber sikre løsninger I mere end 30 år har Inja Miljøteknik A/S leveret udskillerteknik til det

Læs mere

Fedtudskillere. Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle. Rørcentret. Teknologisk Institut

Fedtudskillere. Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle. Rørcentret. Teknologisk Institut Fedtudskillere Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle 1 Fedt + vand En fyldt fedtudskiller lige før tømning 2 Fedt er ikke miljøskadeligt Fedt kan give tilstopning i afløbssystemet

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Udskillere af polyethylen (HDPE) for installation i jord, præfabrikeret iht. EN 1825 og DIN 4040-100 LIPUMAX-P LIPUMAX-PD www.aco.dk - Tel. +45 5766

Læs mere

Københavns Kommune. Olieudskillere

Københavns Kommune. Olieudskillere Københavns Kommune Olieudskillere December 2011 Københavns Kommune Olieudskillere December 2011 Ref.: Olieudskillere Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm ApS KU, Skov og Landskab DTU Miljø Orbicon

Læs mere

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø 2012. Brugervejledning for Olieudskiller i. Holstebro Kommune

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø 2012. Brugervejledning for Olieudskiller i. Holstebro Kommune Holstebro Kommune Teknik og Miljø 2012 Brugervejledning for Olieudskiller i Holstebro Kommune Holstebro Kommune Denne pjece handler om olieudskiller. Holstebro Kommune vil i løbet af de næste par år, have

Læs mere

Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning

Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning 1.1 Konstruktion er rotationsstøbte i middelsvært langliniært polyethylen (PE) med en uovertruffen slagstyrke.

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere Udskillere fremstillet af HDPE, præfabrikeret iht. EN 858 for installation i jord OLEOPATOR-P OLEOPASS-P www.aco.dk - Tel. +45 5766 6500 Fax

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Udskillere af polyethylen (HDPE), fritstående for indendørs installation i frostfri omgivelser præfabrikeret iht. EN 1825 og DIN 4040-100 ECO JET-O ECO

Læs mere

Brugeren af udskillere og sandfang er ansvarlig for, at der ikke sker uhensigtsmæssige udledninger.

Brugeren af udskillere og sandfang er ansvarlig for, at der ikke sker uhensigtsmæssige udledninger. Januar 2014 1 Formålet med denne vejledning er at sikre, at olie- og benzinudskillere (herefter udskiller) samt sandfang IKKE giver anledning til forurening af jord og grundvand, tilstopning eller tæring

Læs mere

Vandets kredsløb Hvem passer på virksomheder ikke sviner på jorden?

Vandets kredsløb Hvem passer på virksomheder ikke sviner på jorden? Vandets kredsløb Hvem passer på virksomheder ikke sviner på jorden? Hurtig kontrol for utæthed i et OU anlæg: Tommestokk metoden. Alternativ kan man tilpasse en stang, der passer til koten til bund og

Læs mere

Olieudskillere. v/ Ulrik Hindsberger, Rørcentret, Teknologisk Institut

Olieudskillere. v/ Ulrik Hindsberger, Rørcentret, Teknologisk Institut Olieudskillere v/ Ulrik Hindsberger, Rørcentret, Teknologisk Institut Sådan fungerer en olieudskiller Princippet af en gravimetrisk olieudskiller 2 3 Eksempel på en gammel olieudskiller 4 Eksempler på

Læs mere

Vejledning Installation, drift & vedligehold ACO Fedtudskillere

Vejledning Installation, drift & vedligehold ACO Fedtudskillere Vejledning Installation, drift & vedligehold ACO Fedtudskillere Fedtudskillere af PE-HD for installation i jord, præfabrikeret iht. EN 1825, CE-mærket LIPUMAX P-B LIPUMAX P-D Ver. 01122012 Indhold Side

Læs mere

Rensning af vejvand. Indlæg om vejvand til møde i NVTC den 24/11-2014 i Køge. v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret

Rensning af vejvand. Indlæg om vejvand til møde i NVTC den 24/11-2014 i Køge. v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret Rensning af vejvand Indlæg om vejvand til møde i NVTC den 24/11-2014 i Køge v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret 1 Hvorfor skal regnvand renses? Regnvand fra veje indeholder bl.a.: PAH

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

BIOKUBE PRODUKTOVERSIGT

BIOKUBE PRODUKTOVERSIGT BIOKUBE PRODUKTOVERSIGT GLASFIBERTANKE Bundfældningstanke Olieudskillere Fedtudskillere Samletanke Nedsivning INDHOLDSFORTEGNELSE Bundfældningstanke...side 3 Fedtudskillere...side 4 Olieudskillere...side

Læs mere

Vejledning for påfyldningspladser

Vejledning for påfyldningspladser Vejledning for påfyldningspladser Baggrund Mange virksomheder, der har et transportbehov, vælger at etablere mulighed for påfyldning af egne motorkøretøjer med benzin eller dieselolie på egen grund frem

Læs mere

Dimensionering og regler for fedtudskiller

Dimensionering og regler for fedtudskiller Dimensionering og regler for fedtudskiller Hvorfor skal der etableres fedtudskillere? Fedtudskillere installeres for at mindske udledningen af fedt til kloaksystemet. Dermed hindres driftsproblemer med

Læs mere

Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 8 PILOT VSD ELEMENTBESKRIVELSER - BRØNDE OG LEDNINGER 22. NOV 2010

Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 8 PILOT VSD ELEMENTBESKRIVELSER - BRØNDE OG LEDNINGER 22. NOV 2010 Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 8 A01 NEDLØBSBRØNDE Nedløbsbrønde er brønde med rist, for nedløb af overfladevand. En nedløbsbrønd fungerer som afvandingspunkt for et givet område, idet nedløbsbrønden

Læs mere

Pilefordampningsanlæg med hævertpumpe

Pilefordampningsanlæg med hævertpumpe DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Pilefordampningsanlæg med hævertpumpe Installationsadresse: Dato: Pilefordampningsanlægget er dimensioneret for personer Pilefordampningsanlæg: Husets spildevand/afløb

Læs mere

Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune

Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune Baggrund Mange virksomheder vil gerne have mulighed for at etablere vaskeplads eller vaskehal på egen ejendom. Hvidovre

Læs mere

Oldebjerg Sepko olie-/vandudskillere. Nyskabende og effektivt system til at fjerne olie fra regnvand og industrielt spildevand.

Oldebjerg Sepko olie-/vandudskillere. Nyskabende og effektivt system til at fjerne olie fra regnvand og industrielt spildevand. Oldebjerg Sepko olie-/vandudskillere. Nyskabende og effektivt system til at fjerne olie fra regnvand og industrielt spildevand. Alt til dine VA projekter Vores produkter afspejler vores miljøforpligtelse

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Teknik- og Miljøcenter. Tilsynsnotat. for miljøtilsyn den 9. december 2015

Høje-Taastrup Kommune Teknik- og Miljøcenter. Tilsynsnotat. for miljøtilsyn den 9. december 2015 Høje-Taastrup Kommune Teknik- og Miljøcenter Tilsynsnotat for miljøtilsyn den 9. december 2015 Andersen & Martini A/S Husmandsvej 3 2630 Taastrup CVR nr.: 15313714 Oplysninger fra tilsynet Virksomhedstype

Læs mere

Sønderborg Områdets Miljøcenter I/S

Sønderborg Områdets Miljøcenter I/S Sønderborg Områdets Miljøcenter I/S Kapitel: Afsnit: Udgave: Side: 1 af 10 Navn: Ansvarlig: Kontrolleret af: Sti:C:\Users\dktijg\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Status: Files\Content.IE5\1KHUR9LV\OBU

Læs mere

Sandfang og olieudskillere

Sandfang og olieudskillere Sandfang og olieudskillere v/ Ulrik Hindsberger, 1 Sandfang Sandfang fjerner tunge partikler i regnvand Sandfang forbedrer olieudskilleres virkningsgrad Der anbefales forholdsvis små sandfang i DS/EN 858-2

Læs mere

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune Center for Teknik og Miljø Marts 2013 Administrative retningslinjer for indretning og

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Side 1 af 11 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold.

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med hævert pumpe og efterfølgende nedsivning: Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med efterfølgende nedsivning : Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank og

Læs mere

Drifts og vedligeholdelseshæfte

Drifts og vedligeholdelseshæfte Drifts og vedligeholdelseshæfte For at forebygge og undgå driftsforstyrrelser i Deres kloakinstallationer, bedes De gennemlæse dette drifts- og vedligeholdelseshæfte, grundigt. De kan herunder se, hvilke

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING BRØNDE OG LEDNINGER BILAG 7.7 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Forskrift for vaskepladser i Rebild Kommune

Forskrift for vaskepladser i Rebild Kommune Forskrift for vaskepladser i Rebild Kommune Forskrift for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Rebild Kommune Baggrund og lovgivning Mange vaskepladser er med tiden blevet utætte, er ikke

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Olie- og fedtudskillere

Olie- og fedtudskillere Oktober 2011 Olie- og fedtudskillere PRODUKTSORTIMENT Solutions for Essentials Introduktion Hvorfor er udskillere nødvendige? De seneste års øgede belastning på det kommunale kloaknet har øget risikoen

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer og opfylder SO-krav. : Bundfældningstank pumpebrønd beplantet filter afløb Husets spildevand ledes til en bundfældningstank, hvor der foregår en

Læs mere

Retningslinjer for olieog benzinudskilleranlæg

Retningslinjer for olieog benzinudskilleranlæg Retningslinjer for olieog benzinudskilleranlæg April 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilladelse... 3 3. Valg af anlægstype... 3 4. Krav til udskilleranlægget... 6 5. Flydelukke og alarmer... 6 6. Tæthedsprøvning...

Læs mere

Ansøgning om udledning af spildevand fra vaskeplads

Ansøgning om udledning af spildevand fra vaskeplads Sendes til: Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia Ansøgning om udledning af spildevand fra vaskeplads Att: navn E-mail: xxxx@fredericia.dk Ansøgningsdato Følgende skal vedlægges ansøgningen:

Læs mere

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd

Vand i kælderen. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Vand i kælderen Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Forsyning Helsingør Spildevand A/S Februar 2011 Hvorfor denne information? Du er måske en af de 6500 grundejere i Helsingør Kommune, som har en kælder

Læs mere

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvningsrapport Ordrenummer: 575387 Udført for: PipeSec ApS Nørregade 7B 1165 København K Att. Michael Rasmussen Emneord: Afløbssystemer, rottestop, rottespærre

Læs mere

Vejledning i hvordan du laver en faskine

Vejledning i hvordan du laver en faskine Vejledning i hvordan du laver en faskine LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Septiktanke 3-kammertanke Bundfældningstanke Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning

Septiktanke 3-kammertanke Bundfældningstanke Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning Septiktanke 3-kammertanke Bundfældningstanke Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning BEMÆRK AT GARANTIEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES! Konstruktion

Læs mere

Elementbeskrivelser: Brønde og ledninger Afvanding-faggruppen UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Brønde og ledninger Afvanding-faggruppen UDBUD 2012 A01 : NEDLØBSBRØNDE Nedløbsbrønde er brønde med rist for nedløb af overfladevand. En nedløbsbrønd fungerer som afvandingspunkt for et givet område, idet nedløbsbrønden leder overfladevande og evt. vand

Læs mere

ACO Vej og anlæg. A C O S t o r m b r i x x. ACO Stormbrixx det modulopbyggede regnvandskassettesystem. w w w. a c o. d k

ACO Vej og anlæg. A C O S t o r m b r i x x. ACO Stormbrixx det modulopbyggede regnvandskassettesystem. w w w. a c o. d k ACO Vej og anlæg A C O S t o r m b r i x x ACO Stormbrixx det modulopbyggede regnvandskassettesystem w w w. a c o. d k ACO Stormbrixx Med regnvandskassettesystemet ACO Stormbrixx fremmes nydannelsen af

Læs mere

Rensning af regnvand med nyt produkt HydroSeparator

Rensning af regnvand med nyt produkt HydroSeparator Rensning af regnvand med nyt produkt HydroSeparator Udfordringer og erfaringer Arne Bonnerup, Bonnerup Consult ApS Vand i Byer Triple Helix stormøde 2-maj-2011 Baggrund Gamle havneområder i København Holmen,

Læs mere

Fedtudskillere. Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune

Fedtudskillere. Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune Fedtudskillere Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor skal der etableres fedtudskillere? 2 2. Hvor skal der installeres

Læs mere

Tømning af husspildevandstanke

Tømning af husspildevandstanke Tømning af husspildevandstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING GODE RÅD Furesø Fælles tømningsordning Alle ejendomme med en bundfældningstank også kaldet hustank, trekammertank, trixtank og septiktank er med i

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Olieudskillere. Udskiller, hvor olien udskilles på grund af forskelle i vægtfylde. Rørcentret. Teknologisk Institut

Olieudskillere. Udskiller, hvor olien udskilles på grund af forskelle i vægtfylde. Rørcentret. Teknologisk Institut Olieudskillere Udskiller, hvor olien udskilles på grund af forskelle i vægtfylde 1 Princippet af en gravimetrisk olieudskiller 2 En fyldt olieudskiller lige før tømning 3 Olie er miljøskadeligt og skal

Læs mere

KESSEL Olie-/benzin udskiller KESSEL Koalecensudskiller PE udskiller i henhold til EN 858

KESSEL Olie-/benzin udskiller KESSEL Koalecensudskiller PE udskiller i henhold til EN 858 Installations-, Drifts- og Vedligholdelsesvejledning KESSEL Olie-/benzin udskiller KESSEL Koalecensudskiller PE udskiller i henhold til EN 858 KESSEL Olie-/benzinudskiller KESSEL Koalecensudskiller I henhold

Læs mere

X-STRONG. Septiktanke, 3-kammertanke Bundfældningstanke. Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning

X-STRONG. Septiktanke, 3-kammertanke Bundfældningstanke. Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning X-STRONG Septiktanke, 3-kammertanke Bundfældningstanke Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning BEMÆRK AT GARANTIEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!

Læs mere

Rotationsstøbte pumpebrønde Installationsvejledning

Rotationsstøbte pumpebrønde Installationsvejledning Rotationsstøbte pumpebrønde Installationsvejledning BEMÆRK AT GARANTIEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES! 1.1 Konstruktion Watercares pumpebrønde er rotationsstøbte i middelsvært langliniært

Læs mere

Bilag 1A: Beskrivelse af målesite inkl. billeder af container og udstyr

Bilag 1A: Beskrivelse af målesite inkl. billeder af container og udstyr Bilag 1A: Beskrivelse af målesite inkl. billeder af container og udstyr Billede 1 AMOK container med målekar og måleudstyr. På Viby Renseanlæg er opsat en isoleret standard skibscontainer, der er indrettet

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune

Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune Regulativ for tømning af fedtudskillere i Hørsholm Kommune 2 Indhold 1 Grundlag for regulativet 2 Definitioner 3 Tilmelding 4 Afmelding 5 Dispensation 6 Grundejerens forpligtelser og ansvar 6.1 MEDDELELSESPLIGT

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Morsø Kommune

Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Morsø Kommune Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Morsø Kommune Morsø Kommune Juli 2006 Indholdsfortegnelse 1 FEDTUDSKILLERANLÆG...2 1.1 HVOR SKAL DER VÆRE FEDTUDSKILLERANLÆG...2 1.2 HVORDAN VIRKER

Læs mere

WISY/nyrup regnvandsfilter

WISY/nyrup regnvandsfilter WISY/nyrup regnvandsfilter Type WFF 300 til montering i jord Velegnet til tagflader op til 3000 m² Vejledning i montering og anvendelse Anvendelsesområde WISY/nyrup hvirvelfilteret er beregnet til placering

Læs mere

Københavns Kommune. Sandfang

Københavns Kommune. Sandfang Københavns Kommune Sandfang December 2011 Københavns Kommune Sandfang December 2011 Ref.: Sandfang Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm ApS KU-Life, Skov og Landskab DTU Miljø Orbicon A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere installationsvejledning Enkel at håndtere enkel at installere Udgravning Udgravningen skal være så tilpas stor, at det er muligt at installere både de påkrævede forankringsplader på udgravningsbunden samt

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter aktiv beluftning

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter aktiv beluftning Installationsadresse: Dato: Det beplantede filter er dimensioneret for personer og opfylder SO krav. Det beplantede filter med aktiv beluftning (Forced Bed Aeration, FBA ): Bundfældningstank pumpebrønd

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende Lægning af ledninger For både stive og fleksible rør gælder, at rørene har: tilstrækkelig styrke til at tåle de påførte laster (trafik, jord osv.) tilstrækkelig modstandsdygtighed overfor mekaniske, kemiske,

Læs mere

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Version 2.0 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Vigtigt/

Læs mere

Retningslinier for dimensionering af olie- og benzinudskillere

Retningslinier for dimensionering af olie- og benzinudskillere Retningslinier for dimensionering af olie- og benzinudskillere Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvor skal der etableres olie- og benzinudskilleranlæg? 1 2. Valg af

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Undervisningsministeriet, November 2013. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune (Bilag til Spildevandsplan 2004-2008) 1 Faskiner Hvorfor nedsive regnvand? Nedsivning af regnvand

Læs mere

Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation

Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation Forsøg med Sorbicell på Østerbro Brandstation Intern projekt rapport udarbejdet af Per Bjerager og Marina Bergen Jensen KU-Science, nov. 2014 Introduktion SorbiCell er et porøst engangsmodul til analyse

Læs mere

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Vedtaget af Miljø- og Teknikudvalget, den 25. februar 2013 01-03-2013 Sags Id.

Læs mere

Vejledning i at lave en faskine.

Vejledning i at lave en faskine. Vejledning i at lave en faskine. Betingelser for at lave en faskine. Grundejeren skal have tilladelse fra kommunen for at kunne nedsive tagvand. Kommunen giver normalt tilladelsen, når: Der kun afledes

Læs mere

En stærk dansk betonløsning. Afløbsprodukter

En stærk dansk betonløsning. Afløbsprodukter En stærk dansk betonløsning Afløbsprodukter liste 1. januar 2015 Salgsafdelinger Jylland IBF Ikast IBF Nørresundby IBF Holstebro IBF Sunds Lysholt Allé 4 Stigsborgvej 34 Hjermvej 3 Drejervej 22 7430 Ikast

Læs mere

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 1000 MM. Installationsvejledning Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 1000 MM. Installationsvejledning Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm UPONOR INFRSTRUKTUR UPONOR RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 1000 MM Installationsvejledning Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm 05 2011 61005 Uponor renseog inspektionsbrønd 1000 mm Generel information

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune Eller på mail til: teknikogmiljo@varde.dk 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

VEJLEDNING OM INDRETNING OG DRIFT AF OLIEUDSKILLERANLÆG I STRUER KOMMUNE MAJ 2017 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

VEJLEDNING OM INDRETNING OG DRIFT AF OLIEUDSKILLERANLÆG I STRUER KOMMUNE MAJ 2017 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR VEJLEDNING OM INDRETNING OG DRIFT AF OLIEUDSKILLERANLÆG I STRUER KOMMUNE MAJ 2017 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse Generelt...4 Formål...4 Regelgrundlag...4 Gyldighedsområde...4

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter/biologisk sandfilter (Polonite)

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter/biologisk sandfilter (Polonite) Installationsadresse: Dato: Det beplantede filter er dimensioneret for personer. Det beplantede filter, SOP krav, med Polonite-fosforbrønd: Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

Vandgennemtrængelige belægninger

Vandgennemtrængelige belægninger Vandgennemtrængelige belægninger Hvad er vandgennemtrængelige belægninger? En vandgennemtrængelig eller permeabel belægning er en belægning, der ved hjælp af større knaster på belægningen tvinger større

Læs mere

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Sikring mod kælderoversvømmelser v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Regler fra gammelt afløbsregulativ 20. Højvandslukker Hvor en kælder efter Vej- og Kloakvæsenets skøn er udsat for

Læs mere

Vejledning Sådan laver du en faskine

Vejledning Sådan laver du en faskine Natur og Miljø Vejledning Sådan laver du en faskine November 2011 1 Hvorfor er det en god ide at nedsive regnvand? Regnvand, som siver ned gennem jorden, bliver til grundvand, og vi henter vort drikkevand

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Bilag 1 Standard ansøgningsskema

Bilag 1 Standard ansøgningsskema Bilag 1 Standard ansøgningsskema Journal nr. Modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg Pileanlæg opbygget som anført i "Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 pe"

Læs mere