Unisep - Olie-/benzin-, koalescens-, lamel- og fedtudskillere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unisep - Olie-/benzin-, koalescens-, lamel- og fedtudskillere"

Transkript

1 En stærk dansk udskillerløsning Unisep - Olie-/benzin-, koalescens-, lamel- og fedtudskillere - individuelle miljøvenlige løsninger

2 Indholdsfortegnelse Sandfangsbrønde: Produktbeskrivelse... Produktblad... Lameludskillere: Produktbeskrivelse...7 Produktblad...9 Monteringsvejledning...0 Driftsvejledning.... Olie-/benzinudskillere (klasse II): Produktbeskrivelse... Produktblad...7 Koalescensudskillere (klasse I)... Produktbeskrivelse...9 Produktblad... Koalescensudskillere (klasse I) m. integreret prøveudtagning Produktbeskrivelse... Produktblad... Monteringsvejledning... Driftsvejledning...7 Fedtudskillere Produktbeskrivelse...9 Produktblad...0 Driftsvejledning... Magasinbrønd Produktbeskrivelse... Produktblad... Målebrønd Produktbeskrivelse... Produktblad... Prøveudtagningsbrønd Produktbeskrivelse...7 Produktblad...8 Alarmsystem for Unisep Udskillere Produktblad...9 Dækselløsninger til Unisep Udskillere Produktblad... Bestillingsskema Olie-/benzin-, koalescens- og lameludskillere... Fedtudskillere...

3 . UNISEP SANDFANGSBRØNDE Produktbeskrivelse Anvendelse Unisep Sandfangsbrønde anvendes til fjernelse af sand og slam fra industrielt processpildevand og regnvand. Sandfangsbrønden anvendes normalt som. rensetrin i forbindelse med fedtudskillere, olieudskillere, koalescensudskillere og lameludskillere. Sandfang SKAL anvendes foran olie-/benzin-, koalescens- og lameludskillere, jf. DS/EN 88. Sandfang KAN anvendes foran fedtudskillere. Funktion Unisep Sandfangsbrønde udskiller gravimetrisk det sand i spildevandet, som gennemstrømmer sandfanget. Ved gennemstrømningen synker sandpartiklerne til bunds, hvorefter de senere kan opsuges af slamsu geren. Udskillelsen af sand og slam er blandt andet afhængig af opholdstiden i sandfangsbrønden, partiklernes størrelse og strømningsfordelingen gennem brønden. Unisep Sandfangsbrønde er alle udstyret med skærmplade, der optimerer strømningsfordelingen, og dermed øger det effektive volumen. Dokumentation Sandfanget er udarbejdet i henhold til euro pæisk standard for olieudskillere, DS/EN 88-, samt europæisk standard for fedt udskil lere, DS/EN 8-. totalvolumen effektiv volumen Det effektive volumen er mindre end % af totalvolumenet i en sandfangsbrønd uden skærmplade eller andre foranstaltninger. totalvolumen effektiv volumen Det effektive volumen er ca. 0-% af totalvolumenet i en sandfangsbrønd med skærmplade (som ved Unisep Sandfangsbrønde). Dimensionering Dimensionering i henhold til de europæiske standarder fastlægges normalt efter sandfangsbrøndens totalvolumen under afløb. Herudover fastlægges slamlagerets størrelse ud fra tilledning af slam samt den ønskede tømningsfrekvens.

4 Unisep Sandfangsbrønde Produktbeskrivelse Unisep Sandfangsbrønde til olie-/benzin- og lameludskillere Unisep Sandfangsbrønde til olie-/benzinudskillere leveres som standard med følgende kapacite ter opbygget i et cirkulært brøndsystem: 70, 00, 000, 00, 00, 00 og 700 l. Herudover leveres cirkulære sandfangsbrønde opbygget af brøndringe med kapaciteter op til 0 m. Unisep Sandfangsbrønde til lameludskillere leveres med følgende kapaciteter: 80, 0, 000, 00, 000, 9000 og 000 L. DS/EN 88 kræver et sandfang foran en olieudskiller. Ved anvendelse af Unisep Sandfangsbrønde reduceres den årlige tømningsfrekvens generelt med en faktor pga. større total- og effektivt volumen. Sandfang for Unisep Lameludskillere er tilpasset således, at tømningsfrekvensen for sandfang og lameludskiller følges, hvorved antallet af tømningsbesøg minimeres. På grund af risikoen for driftsproblemer med flydelukke/koalescensfiltre anbefales det, at der ikke benyttes bundintegrerede sandfang. Materialer Beholder: Alle udskillere er opbygget af beton i IBF s brøndsystem. Brøndene afsluttes i terræn med ekstra brøndringe og betondæk eller betonkegle. Se produktblad. Udrustning: Alle Unisep Sandfangsbrønde leveres som standard med skærmplade i rustfrit stål. Samlinger: Alle samlinger er tætte fleksible samlinger iht. EN 97 og DS 0-. Overflader: Betonens indvendige overflader er formglatte. Tilslutninger: Tilslutning sker med stk. F-90 nitrile Forsheda gennemføringstætninger. Produktoversigt Unisep Sandfangsbrønde kan leveres med kegleløsning og betondæk. Herudover kan sandfangsbrønde le veres efter opgave i ønskede højder, dimen sio ner og med diverse tilslutninger. Se venligst efterfølgende produktblad. Driftsforhold Der foretages tømning af sandfang efter belastningsforhold. Minimum gang per år foretages total tømning for inspektion af brønden.

5 Unisep Sandfangsbrønde til olie-/benzin- og koalescensudskillere Produktblad : Udskillerbund : Kegle : Samling med glidering F- : Indløbsarrangement : Slam- og sandfang Varenr. Kapa- Indv. Udv. Tilløb Indløbs- Udløbs- Bund- Dæk- Vægt Vægt citet diameter diameter & afløb kote, kote, kote, kote, total tungeste, mm, mm mm I k, m U k, m B k, m D k, m kg del, kg l ,,0 0,00, l 0 0 0,, 0,00, l 0 0 0,8,7 0,00,.0.00 : Udskillerbund : Forhøjelsesring : Dæk : Samling med glidering F- : Indløbsarrangement : Slam- og sandfang Varenr. Kapa- Indv. Udv. Tilløb Indløbs- Udløbs- Bund- Dæk- Vægt Vægt citet diameter diameter & afløb kote, kote, kote, kote, total tungeste, mm, mm mm I k, m U k, m B k, m D k, m kg del, kg l ,7, 0,00, l ,0,00 0,00, l ,9, 0,00, l ,99,9 0,00, l ,,7 0,00,

6 Unisep Sandfangsbrønde til lameludskillere Produktblad : Udskillerbund : Forhøjelsesring : Dæk : Samling med glidering F- : Indløbsarrangement : Slam- og sandfang Varenr. Kapa- Indv. Udv. Tilløb Indløbs- Udløbs- Bund- Dæk- Vægt Vægt citet diameter diameter & afløb kote, kote, kote, kote, total tungeste, mm, mm mm I k, m U k, m B k, m D k, m kg del, kg 0 m/kegle 80 l 0 0 0pvc,, 0,00, l ig,7,9 0,00, l ig,70,8 0,00, l ig,7, 0,00, m/centralsek. 000 l Max. 00ig,,0 0,00, m/centralsek. 000 l Max. 700ig,,7 0,00, m/centralsek l Max. 800ig,9,7 0,00, m/centralsek. 000 l Max. 000ig,79,78 0,00,8..00

7 . Unisep Lameludskillere, klasse I/II - maks. flow Produktbeskrivelse Anvendelse Unisep Lameludskillere er specielt udviklet til effektiv håndtering af overfladevand fra veje og andre befæstede arealer under kraftige regnskyl. Herudover vil lamellerne være ideelle til andre former for rensning af spildevand, hvor den primære funktion er at adskille partikler fra vandfasen. Udskillerens effekt vil afhænge af dens hydrauliske belastning samt indholdet af olie, slam og andre partikler, der skal separeres. slam, vil ligeledes følge lamelpladerne, hvorved de falder til bunds under lamelpladerne. Udover at forøge effektiviteten sikrer lamelpladerne samtidigt, at den opsamlede olie og slam ikke bortskylles ved forøget hydraulisk belastning. fig. fig. fig. fig. fig. fig. Funktion Lamellerne sikrer en rolig strømning og mindsker samtidig afstanden fra partikler til lamelpladerne. Viser normal funktion af lameludskiller ved belastning op til udskillerkapacitet. Viser maksimal belastning af lameludskiller op til maksimal hydraulisk kapacitet. Langs lamelpladerne er strømningshastigheden normalt så lille, at oliedråberne vil samle sig med andre dråber. Når dråberne er tilstrækkelig store, vil de stige opad langs lamelpladerne og opsamles ved vandoverfladen. De tungere partikler, sand og Vore erfaringer og forsøg viser, at det er muligt at opnå en effekt, der er 0- gange større end udskillere uden lameller. 7

8 Unisep Lameludskillere Produktbeskrivelse fig. Højvandssikring fig. Alle lameludskillere, med undtagelse af 0/0/00, leveres med højvandssikring, der ved ekstremt højvande sikrer, at opsamlet olie forbliver i lameludskilleren. Dokumentation Unisep Lameludskillere er fuldskala testet iht. DS/EN 88-. Unisep Lameludskillere er mærket med metalskilt monteret i underside af betondæk for identifikation. I den fælleseuropæiske standard DS/EN 88-, kræves det, at samtlige udskillere, i fuld skala, afprøves og dokumenteres efter denne. Standarden definerer klasser, begge afprøvet under samme betingelser, og med følgende forskel på renseeffekten: Klasse : max mg olie/l (under afprøvning) Klasse : max 00 mg olie/l (under afprøvning) I 999 blev der i samarbejde med og under overvågning af Teknologisk Institut, Rørcentret, udført fuldskala afprøvning af Unisep Lamelprogrammet. Unisep Lamelprogrammet er i modsætning til traditionelle olie- og koalescensudskillere testet og klassificeret som både klasse I og klasse II udskillere. Feltforsøg har endvidere dokumenteret lameludskillernes effektivitet med hensyn til udskillelse af slam og partikulært stof. DS/EN 88- kræver oliealarm og automatisk flydelukke. Myndighederne kan tillade udeladelse af automatisk flydelukke. Lameludskillere udføres uden automatisk flydelukke, for at undgå store opstuvninger i regnvandssystemet. Dimensionering Når lameludskilleren anvendes som olieudskiller skal der iht. DS/EN 88- dimensioneres efter den maksimale hydrauliske belastning. Se eventuelt dimensioneringsskema s.. Dimensionering efter miljøbelastningen fra overfladevand medfører en væsentlig anderledes dimensionering. På basis af de udførte fuldskalatest og feltundersøgelser, er IBF i dag i stand til at foretage en egentlig effektbaseret dimensionering af Unisep Lameludskillere, herunder også under hensyntagen til hydraulisk tab, tømningsfrekvens mv. Kapaciteter Unisep Lameludskillere, der er opbygget i IBF s brøndsystem, leveres standard med kapaciteter fra 0/0-00 l/s op til 7/0-00 l/s. Navnet 0/0-00 l/s angiver, at udskilleren er deklareret som klasse I udskiller ved 0 l/s, klasse II udskiller ved 0 l/s og samtidig har en hydraulisk kapacitet op til 00 l/s. Endvidere er der tidligere leveret en række større specialudskillere både som totalleverancer men også i forbindelse med renovering af eksisterende bygværker. Kontakt vores tekniske afdeling for yderligere information. Materialer Alle lameludskillere er opbygget af IBF s brøndsystem af beton. Tilslutninger: Tilslutninger er, pånær i den mindste lameludskiller, udført med indstøbte nitrile gummisamlinger beregnet for ig-rør eller udsparinger for betonrør. Tilslutninger kan udføres som overgang til plastrør, men er ikke standard. Samlinger: Alle samlinger er tætte, fleksible samlinger iht. EN 97 og DS 0-. Under maksimal vandstand er samlingerne med nitrile pakninger. Overflader: Betonens indvendige overflader er formglatte. Coating kan foretages efter nærmere specifikation, men er ikke standard. Lamellerne er udført af oliebestandig ABS-plast. Skillevæggene er udført af søvandsbestandig aluminium. Referencer I gennem mere end 0 år er der leveret flere tusinde Unisep lameludskillere til rensning af overfladevand i mange af landets kommuner. Herudover anvendes samme lamelprincip i en række lande i Europa, herunder Sverige, Polen, Spanien og Norge. 8

9 Unisep Lameludskillere Produktblad : Udskillerbund : Forhøjelsesring : Dæk : Samling med glidering F- : Indløb : Indløbskammer 7: Oliekammer 8: Lamelsektion 9: Slam- og sandfang 0: Udluftningsrør : Udløbskammer Varenr. Kapa- Vol. Vol. Indv. Udv. Standard Indløbs- Udløbs- Bund- Dæk- Vægt Vægt citet slam- olie- diameter diameter tilløb & afløb kote, kote, kote, kote, total tungeste Kl. I/Kl. II maks. flow lager, l kammer, l, mm, mm mm I k, m U k, m B k, m D k, m kg del, kg 000 0/0 l/s 00 l/s pvc,, 0,00, /0 l/s 00 l/s ig,70,8 0,00, / l/s 00 l/s ig,70,8 0,00, /0 l/s 00 l/s ig,, 0,00, : Udskillerbund : Centralsektion : Forhøjelsesring : Dæk : Samling med glidering F- : Indløb 7: Indløbskammer 8: Oliekammer 9: Lamelsektion 0: Slam- og sandfang : Udluftningsrør : Udløbskammer Dy Varenr. Kapa- Vol. Vol. Indv. Udv. Tilløb Indløbs- Udløbs- Bund- Dæk- Vægt Vægt citet slam- olie- diameter diameter & afløb kote, kote, kote, kote, total tungeste Kl. I/Kl. II maks. flow lager, l kammer, l, mm, mm mm I k, m U k, m B k, m D k, m kg del, kg 00 0/ l/s max l/s 00ig,9,7 0,00, /0 l/s max l/s 700ig,8, 0,00, /90 l/s max l/s 800ig,9,7 0,00, /0 l/s max l/s 000ig,09,07 0,00,

10 Unisep Lameludskiller, færdigmonteret Monteringsvejledning : Betonbrønd : Betonring : Dæk : Samling med glidering F- : ig-muffe : Indløbskammer 7: Oliekammer 8: Lamelsektion 9: Slamfang/sandfang 0: Udluftningsrør : Udløbskammer Generelt Levering af en Unisep Lameludskiller vil normalt omfatte følgende dele: Lameludskiller, komplet - inkl. monteret udrustning. Nødvendige brøndringe til opføring til den ønskede dækselkote. Udgravning Udgravning til udskilleren sker til mindst 0 mm under den projekterede underkant. Der udlægges et afretningslag af nøddesten eller betongrus, således at bunden er fuldstændig plan og vandret i den projekterede kote. Udskilleren er forsynet med påskrift»indløb«og»udløb«og skal vendes rigtigt ved monteringen. Ved montering skal der disponeres over kran/gravemaskine, som med det aktuelle udlæg kan løfte lameludskilleren. Udskilleren er forsynet med løfteankre. Løfteøjer kan købes hos IBF A/S. Kontrol: Inden tilfyldning kontrolleres, at udskilleren står i den korrekte kote og er monteret lodret. Tilfyldning: Det anbefales, at tilfyldning omkring udskilleren sker med grus, der udlægges og komprimeres lagvis. Skæve belastninger på udskilleren skal undgås. I øvrigt henvises til DS7: Lægning af stive ledninger af beton mv. i jord. Opføring: Opføring til færdig dækselkote sker med brøndringe. Leverancen omfatter normalt brøndringe inkl. glideringe og eventuelle trykudligningsbånd tilpasset den aktuelle dækselkote. Dæksler Der henvises til produktdeklaration for udskilleren mht. udsparing til dæksler. Der vælges materiale afhængigt af om det er til personlast eller svær vejtrafiklast. 0

11 Unisep Lameludskiller, montering på stedet Monteringsvejledning : Brøndbund : Brøndringe : Centralsektion : Betondæk : Indløbsbæreplade : Udløbsbæreplade 7: Lameller 8: Udluftningsrør med studs 9: Samling af brøndringe med glidering, Forsheda F- og trykudligningsbånd, Forsheda, F-7 0: Omstøbning om betonrør : Tilløbsrør : Udløbsrør : Sikkerhedsankre : Slamfang/Sandfang Generelt Levering af en Unisep Lameludskiller til montering på stedet vil normalt omfatte følgende: Betonbeholder bestående af følgende dele: Bundsektion. Brøndringe. Centralsektion. Betondæk. Glideringe, F- og trykudligningsbånd, F-7, til montering mellem betonelementer/ ringe/dæk. Komplet udrustning omfattende følgende dele til montering i betonbeholder: Indløbsbæreplade i søvandsbestandigt aluminium. Udløbsbæreplade i søvandsbestandigt aluminium. Lamelsektioner med monterede løftesnore og håndtag. Sikkerhedsankre, bolte og dybler til montering af bæreplader. Tætningsbånd til montering mellem brøndvæg og bæreplader. Udluftningsstuds/rør til montering på udløbsbæreplade. Fugemasse til tætning mellem udluftningsstuds og udløbsbæreplade. Træplader til brug ved omstøbning af tilløbsrør og udløbsrør. Udgravning Udgravning til Unisep Lameludskiller skal ske til mindst 0 mm under den projekterede underkant. Der udlægges et afretningslag af nøddesten eller betongrus, således at bunden er fuldstændig stabil, plan og vandret i den projekterede kote. Montage af beholder Ved montering skal der disponeres over kran/gravemaskine, som med det aktuelle udlæg kan løfte lameludskillerens enkeltdele. Betondele og plader er forsynet med løfteankre eller indstøbte stålwirer. Løfteøjer kan købes hos IBF. Bundsektion (), brøndringe () og centralsektion () monteres i henhold til vores deklarationer. Det skal sikres, at brøndringe og centralsektion monteres således at ALLE løfteankrene placeres lodret over hinanden. F- nitril benyttes i samlinger under vandspejl. Vejledning for samling af brøndringe med F- gummiglideringe skal følges. Der monteres trykudligningsbånd F-7 i alle samlinger såfremt brønddiameteren er større end 000 mm. Der foretages tilfyldning og komprimering lagvis til underside af tilløbsrør () henholdsvis udløbsrør (). Tilløbsrør og udløbsrør afkortes i korrekt længde - maksimalt 00 mm frit rør udenfor beholder. Rørene monteres i tilslutningselementet i korrekt højde. Forskallingsplader tilskæres, K0 strittere/00 mm monteres med klæbeankre rundt i udsparingen, støbeskel forvandes, ekspanderende fugebånd monteres på rør og i udsparing, og der foretages omstøbning med beton MPa i tilslutningselementets udsparing. Kontrol Inden tilfyldning kontrolleres, at lameludskilleren står i den korrekte kote og er monteret lodret.

12 Unisep Lameludskiller, montering på stedet Monteringsvejledning Montage af ind- og udløbsbæreplader På ind- og udløbsbærepladerne monteres selvklæbende fugebånd på den ombukkede kant, se figur. Bæreplade Franskskruer/sikkerhedsankre Fugebånd Dybler Samling af fugebånd skal ske på nederste del af bærepladen, idet fugebåndene stødes sammen. Udløbsbærepladen () rejses og løftes ned i udskilleren, hvor den placeres vinkelret på løbsretningen, den hæftes fast med en fransk skrue i det midterste hul i toppen. Yderligere skruer afventer. Der måles både højre og venstre om. De to mål skal være ens, til hvor det midterste hul i toppen af indkøbspladen skal placeres. Herefter placeres indløbspladen med en fransk skrue i det midterste hul i toppen. Begge plader rettes ind i lod, hvorefter der i top og bund placeres stk. trykfordelende planker eller lignende. I de fire hjørner presses pladerne ind mod væggene med hinanden som modhold. Der presses, indtil afstandene nedenfor er opnået, hvorefter pladerne fastskrues til væggene med de medleverede dybler og franske skruer. Trykfordelere med mere fjernes. Udluftningsrøret påskrues udløbsbærepladen, idet samlinger fuges, hvorefter betondæk og aluminium-/ståldæksel kan monteres. Følgende afstand skal overholdes mellem bæreplader: Type 0/-00 l/s: ca. 80 mm ± 0 mm Type /0-00 l/s: ca. 80 mm ± 0 mm Type /0-900 l/s: ca. 0 mm ± 0 mm Type 7/0-00 l/s: ca. 0 mm ± 0 mm Der kontrolleres tæthed mellem bæreplader og brøndringe, se fig., og der foretages evt. fugning ved samlinger mv. Fugning foretages med elastisk limfuge. Lamelsektionerne placeres imellem styreskinnerne og fires ned, så de hviler på bærejernene på bærepladerne. Løftesnoren fastgøres til dækslet. Tilfyldning Det anbefales, at tilfyldning omkring lameludskilleren sker med grus, der udlægges og komprimeres lagvis. Skæve belastninger på udskilleren skal undgås. I øvrigt henvises til DS7: Lægning af stive ledninger af beton mv. i jord. Opføring Opføring til færdig dækselkote sker med brøndringe. Leverancen omfatter normalt brøndringe inkl. gummiglideringe F- samt trykudligningsbånd F-7. Det anbefales at anbringe dækslet mm over færdigt terræn. I så fald kan anvendes lette aludæksler. Dersom udskilleren anbringes i arealer med trafiklast, og derfor skal tilpasses terræn, anvendes dæksler til svær trafiklast. Dæksler Der henvises til produktdeklaration for de enkelte lameludskillere med hensyn til størrelse på udsparing til dæksler. Der vælges materiale afhængigt af, om det er til personlast eller svær vejtrafiklast.

13 Unisep Lameludskiller Driftsvejledning Generelt Der er i det efterfølgende angivet en vejledning i driften af Unisep Lameludskillere baseret på erfa ring fra drift af udskillere anvendt på regnvandssystemer. Driften kan opdeles i følgende hovedpunkter: Idriftsættelse Tilsyn Tømning Årlig rensning. Tømningshyppigheden bør revideres i takt med driftserfaringerne, men det indskærpes, at tilsynet gennemføres med de anførte intervaller som et minimum. Lameludskillerens opbygning Der er i monteringsvejledningen angivet opbygning af Unisep Lameludskiller med definition af de enkelte anlægsdele. Idriftsættelse Efter montage af lameludskilleren og inden idriftsættelsen foretages fyldning af lameludskil leren med vand til overside af lameller som minimum. Såfremt der er monteret alarm, afprøves denne, jvf. manualen hertil. Samtlige dæksler monteres. De ansvarlige for den videre drift af olieudskilleren informeres grundigt om anlægget. Der bør udarbej des en journal til registrering/dokumentation af den efterfølgende vedligeholdelse. Se eventuelt Teknologisk Instituts Rørcenteranvisning 00, kap.. Tilsyn Tilsyn skal foretages mindst gang pr. måned og altid efter kraftigt regn-/tordenvejr, hvor kraftig sedimentation kan have fyldt slamlageret. Tilsyn kan udføres uden nedstigning i udskilleren. Der foretages blandt andet følgende observationer: Oliekammer: Der kontrolleres tykkelse af olielag f.eks. med elektronisk måleudstyr. Hvis olietykkelsen er større end cm, foretages tømning. Sandkammer under lamelsektioner: Der kontrolleres tykkelse af slamlag, f.eks. med pind nedstukket i slamgrube. Hvis slamtykkelsen er større end 0 cm, foretages tømning. Spildevand: Konstateres spildevandsaflejringer (papir, klude med mere) i udskillerne, bør der foretages undersøgelse og fjernelse af eventuelle ulovlige tilslutninger. Såfremt der forekommer spildevandstilledninger, må der ikke anvendes olieudskiller. Benzindampe: Konstateres eksplosive dampe i udskilleren, f.eks. med transportabel multi gasalarm, må der ikke foretages nedstigning, og der skal tilkaldes brandmyndighed. Stationære alarmer: Hvis der i udskilleren er monteret stationær olie -, niveau- eller eksplosionsalarm, foretages kontrol af alarmen. Tømning Tømning foretages efter behov, jf. tilsyn i denne vejledning. Tømning ca. hver. måned må påregnes som minimum. Tømningen kan i væsentlig grad foretages fra terræn med slamsugervogn. Såfremt det undtagelsesvis er nødvendigt at foretage ned stigning, skal arbejdsmiljøreglerne overholdes. Dis se er gengivet under arbejdsmiljøregler i denne vej ledning. Vedrørende bortskaffelse af olie og slam, se ligeledes denne vejledning. Oplysninger omkring tidspunkt og mængder ved tømning bør noteres i en driftsjournal. Tømningsprocedure: Tømning foretages i følgende rækkefølge: Oliekammer: Der suges fra overfladen, indtil olien er fjernet. Sandkammer: Lamelsektionen hejses op, alternativt føres sugeslan gen forbi lamelsektioner og ned i slamgruben (for de største typer er der flere slamgruber, se tegning). Forkammer: Det kontrolleres om der er aflejringer foran lamellerne. Eventuelle aflejringer fjernes efter behov. Lamelsektioner: Hvis der under tømningen konstateres aflejringer, foretages spuling af disse, eventuelt nede i udskilleren. Udskilleren skal efterfølgende tømmes. Årlig rensning Der foretages årlig rensning af udskilleren, der omfatter følgende punkter: Tømning: Udskilleren tømmes for olie og slam med slamsuger, hvorefter vand pumpes til udløb. Herefter foretages rengøring og spuling. Lamelsektioner: Samtlige lamelsektioner optages, og lamelsek tioner ne spules og kontrolleres før monteringen. Der foretages udskiftning af even tuelle beskadigede lamelsektioner. Samlinger: Der foretages kontrol af samlinger dels mellem brønd elementerne og dels mellem brøndvægge og tværvæg. Hvis der konstateres utætheder, foretages tætning. Bortskaffelse af olie og slam Oliemængderne vil i normale tilfælde være ret be grænsede, sandsynligvis mindre end cm lagtyk kelse. Ved opsugning vil det praktisk være vanske ligt at opsuge olien, uden at der samtidig opsuges store vandmængder. Det bør overvejes at medbrin ge specialbeholder til det opsamlede olie/ vand, hvor olien kan udskilles, og vandet ledes tilbage til olieudskilleren. Kommunerne er i henhold til miljøloven ansvarlige for, at olieaffaldet bortskaffes på forsvarlig måde. Dette kan omfatte: Kommunen etablerer anlæg for behandling af olieaffald (forbrændingsanlæg).

14 Unisep Lameludskiller Driftsvejledning Kommunen aftaler med en virksomhed aftagelse af olieaffald til destruktion. Kommunen leverer olieaffaldet til destruktion hos NORD A/S (det tidligere Kommunekemi A/S) i Nyborg. Slammængderne vil normalt være væsentlig større end oliemængderne, specielt i områder med nybyg geri. Slammet bør ligeledes tilledes specialbehol der, hvor slam kan bundfældes og vandet returneres til udskilleren. Slammet vil normalt kunne depone res på kontrolleret genbrugsplads. En del af olien vil være bundet til slampartiklerne, ligesom slammet indeholder diverse miljøfremmende stoffer (tung metaller, PAH-forbindelser). Slammet skal derfor deponeres forsvarligt. 9 b. Hvis de vagtmænd, nævnt i 9, stk., ikke kan holde kontakt med de arbejdende personer, f.eks. fordi der arbejdes inde i ledninger, skal kontakten foregå gennem yderligere en vagtmand (mellempost) i brønd eller lignende. 9 c. Overalt, hvor der er mulighed for, at arbejdende personer kan føres med af vandstrømmen, skal der, udover eventuelle andre vagtmænd, posteres en vagtmand i strømmens retning. Det kan være nødvendigt at bære iltmaske ved længere ophold i udskilleren. Arbejdsmiljøregler Idet der henvises til Arbejdstilsynets bekendt gø relse nr. 7 af 7. oktober 98/ nr. 9 af. januar 988:»Bekendtgørelse om kloakarbejde m.v.«, skal specielt følgende overhol des ved nedstigning i udskilleren: Kapitel Særlige regler om arbejdets udførelse Sikkerhedsforanstaltninger 9. Før nedstigning i en brønd eller et bygværk skal der opsættes de fornødne afspærringer, advarselsskilte, advarselsblink og lygter, og alle dæksler for opgange, der kan benyttes i en nødsituation, skal åbnes. Stk.. Der skal udluftes effektivt, om fornødent ved indblæsning af frisk luft. Udluftningen skal opretholdes, så længe der opholder sig personer i brønde m.v. Stk.. Det skal ved måling konstateres, at arbejdet kan udføres uden risiko for eksplosion, kvælning eller andre sundhedsfarer. Målingerne skal foretages, inden arbejdet påbegyndes, og løbende under arbejdets udførelse. Stk.. I brønde, ledninger og andre trange rum skal der under arbejdets udførelse oven for den opgang, som er nærmest arbejdspladsen, være posteret vagtmænd, som til stadighed har kontakt med de arbejdende personer. Stk.. Vagtmændene skal være forsynet med fornødent redningsapparatur, jfr. -8, samt hejseværk. Stk.. Det i stk. nævnte hejseværk skal være typegodkendt af direktoratet for arbejdstilsynet. Stk. 7. Vagtmændene skal være oplært i at benytte redningsapparaturet korrekt. 9 a. Ved arbejde med slamsugervogne, højtryksspulevogne og TV-inspektionsvogne, som normalt udføres fra terræn, kan der, uanset 9, stk, anvendes een vagtmand, hvis følgende betingelser er opfyldt:. nedstigning i brønd eller andre trange rum skal være nødvendig for at kunne fuldføre arbejdsopgaven; formålet kan f.eks. bestå i fjernelse af sten, rørstumper, træstykker o. lign., som ikke kan suges op eller på anden måde fjernes fra terræn,. nødvendigheden af nedstigning må ikke kunne forudses under arbejdsgivers planlægning af arbejdet,. nedstigning må kun foretages af person, og opholdet i brønden eller det trange rum må ikke vare over min.,. den i nævnte line skal være forbundet med et hejseværk, jfr. 9, stk.,. vagtmanden skal uafbrudt iagttage personen under terræn, også når hejseværket betjenes, og. personen skal kunne hejses lodret op til terræn. Stk.. Ved rutinemæssig inspektion i brønde og andre trange rum kan der ligeledes anvendes een vagtmand, hvis betingelserne i stk., nr. -, er opfyldt.

15 . Unisep Olie-/benzinudskillere, KLASSE II Produktbeskrivelse Anvendelse Unisep Olie-/benzinudskillere anvendes til forrensning af olie hol digt processpildevand. IBF s olie-/benzinudskillere, betegnet Unisep Olie-/ benzinudskillere, anvendes, hvor der er tale om mindre olie mæng der, typisk, hvor der kan forekomme spild af olie, samt til rensning af overfladevand fra mindre overfladearealer, hvor der ligeledes kan forekomme spild af olie/benzin. Funktion Unisep Olie-/benzinudskilleren er en gravimetrisk udskiller, hvor oliedråberne på grund af mindre vægtfylde vil stige til overfladen af olie/benzinudskilleren. Unisep Olie-/benzinudskillere skal for sy nes med automatisk flydelukke, der er konstrueret såle des, at udløbet lukker, når olielageret er fyldt. Der skal yderligere installeres et alarmsystem, der advarer optisk/akustisk, når opsamlingsniveauet nær mer sig det maksimale. Dokumentation Unisep Olie-/benzinudskillere er testet i henhold til DS/EN 88-. Der er i DS/EN 88- krævet at en klasse udskiller ikke må udlede mere end 00 mg/l under afprøvning. Udskillerne er CE mærkede i henhold til DS/EN 88-. Myndighederne kan give tilladelse til brug af udskillere uden automatisk flydelukke og/eller oliealarm. Unisep Olie-/benzinudskillere er mærket med metalskilt for identifikation. Skiltet er monteret i keglen eller undersiden af betondækket. Dimensionering Unisep Olie-/benzinudskillere dimensioneres iht. DS/EN 88- efter den beregningsmæssige spildevandsmængde og/eller regnvandsmængde. Supplerende rensetrin / tilbehør Udover olie-/benzinudskilleren foreskriver den europæiske standard DS/EN 88- som minimum både sandfang og målebrønd/prøveudtagningsbrønd. På grund af risikoen for driftsproblemer med flydelukke/koalescensfiltre anbefales det, at der ikke benyttes bundintegrerede sandfang. Iht. DS/EN 88- skal der altid anvendes et sandfang foran en olie-/benzinudskiller. Herudover kan der placeres måle-/prøveudtagningsbrønd efter udskilleren. Der kan yderligere installeres et optisk/akustisk alarmsystem, der registrerer, når olie-/benzinlageret er fyldt, samt en niveaualarm, der registrer hvis der sker opstuvning. Endvidere kan Unisep Olie-/benzinudskilleren senere opgraderes til koalescensudskiller ved indbygning af koalescensudrustning, se afsnit. Kapaciteter Unisep Olie-/benzinudskillere leveres med kapaciteter på,, 0,, 0, 0 og 0 l/s og med udvidet olielager på l/s-000 l og l/s-000 l, samt med integreret sandfang l/s-70 l SF og 8 l/s-00 l SF. Herudover kan leveres olie/benzinudskillere med større kapaciteter efter ordre. Se efterfølgende produktblade.

16 Unisep Olie-/benzinudskillere, KLASSE II Produktbeskrivelse Referencer Unisep Olie-/benzinudskillere har i mere end 0 år været markedsført og solgt i Danmark, Tyskland og Polen. Materialer Beholder: Alle udskillere er opbygget af beton i IBF s brøndsystem. Brøndene afsluttes med betonkegle eller ekstra brøndringe og betondæk. Se produktblade. Dæksel: Det afsluttende støbejernsdæksel må ikke være ventileret, må ikke kunne boltes og kan mærkes "Udskiller" og udføres i henhold til DS/EN. Udrustning: Udskillerens fordelerarrangement, flydelukke, ud rust ning og rør er udført af rustfrit stål. Samlinger: Alle samlinger er tætte, fleksible samlinger iht. EN 97 og DS 0-. Overflader: Betonens indvendige overflader er formglatte. Coatning kan foretages efter nærmere specifikation, men er ikke standard. Tilslutninger: Stålrør er ført gennem brøndvæggen med stk. F-90 nitrile Forsheda gennemføringstætninger. Tilslutning til udskilleren sker med standard plastmuffe. Driftsforhold Der skal foretages tømning af olie-/benzinudskillere efter behov. En række kommuner har en tømningsordning for udskillerne.

17 Unisep Olie-/benzinudskillere, KLASSE II Produktblad : Udskillerbund : Kegle : Samling med glidering F- : Indløbsarrangement : Olie-/benzinlager : Flydelukke Varenr. Kapa- Vol. Vol. Indv. Udv. Tilløb Indløbs- Udløbs- Bund- Dæk- Vægt Vægt citet olie- vand diameter diameter & afløb kote, kote, kote, kote, total tungeste lager, l l, mm, mm mm I k, m U k, m B k, m D k, m kg del, kg 000 l/s ,97 0,9 0,00, l/s ,98 0,9 0,00, : Udskillerbund : Forhøjelsesring : Samling med glidering F- : Indløbsarrangement : Olie-/benzinlager : Flydelukke Varenr. Kapa- Vol. Vol. Indv. Udv. Tilløb Indløbs- Udløbs- Bund- Dæk- Vægt Vægt citet olie- vand diameter diameter & afløb kote, kote, kote, kote, total tungeste lager, l l, mm, mm mm I k, m U k, m B k, m D k, m kg del, kg 00 0 l/s ,, 0,00, l/s ,7, 0,00, l/s ,77,7 0,00, l/s ,70,8 0,00, l/s ,7,70 0,00,

18 Unisep Olie-/benzinudskillere, KLASSE II Produktblad Med udvidet olielager : Udskillerbund : Kegle : Samling med glidering F- : Indløbsarrangement : Olie-/benzinlager : Flydelukke Varenr. Kapa- Vol. Vol. Indv. Udv. Tilløb Indløbs- Udløbs- Bund- Dæk- Vægt Vægt citet Olie- Vand diameter diameter & afløb kote, kote, kote, kote, total tungeste lager, l l, mm, mm mm I k, m U k, m B k, m D k, m kg del, kg l/s 000 l l/s 000 l ,, 0,00, ,, 0,00,8..00 Med integreret sandfang : Udskillerbund : Forhøjelsesring : Samling med glidering F- : Indløbsarrangement : Slamfang : Olielager Dy Varenr. Kapa- Vol. Vol. Vol. Indv. Udv. Tilløb Indløbs- Udløbs- Bund- Dæk- Vægt Vægt citet olie- slam- vand diameter diameter & afløb kote, kote, kote, kote, total tungeste lager, l fang, l l, mm, mm mm I k, m U k, m B k, m D k, m kg del, kg l/s 70 l 8 l/s 00 l ,0,0 0,00, ,77,7 0,00,

19 . Unisep Koalescensudskillere, KLASSE I Produktbeskrivelse Anvendelse Unisep Koalescensudskillere anvendes til forrensning af olie hol digt processpildevand samt rensning af over fladevand eller forurenet grundvand, hvor der stilles skærpede krav til renseeffekten. IBF s Unisep Koalescensudskillere er velegnede til pro ces spildevand som indeholder mekanisk emul ge ret olie, som f.eks. forekommer efter anvendelse af høj tryks rens ning, fra vaskeplads og lignende. Såfremt der er tale om kemisk (stabile) emulsioner, skal emulgatoren neutraliseres før en gravimetrisk udskiller kan anvendes. Dokumentation Unisep Koalescensudskillere er testet i henhold til DS/EN 88-. Der er i DS/EN 88- fastsat følgende krav til olieudskillere: Klasse : Der må ikke udledes mere end mg olie/l under afprøvning. Udskillerne er CE mærkede i henhold til DS/EN 88-. Myndighederne kan give tilladelse til brug af udskillere uden automatisk flydelukke og/eller oliealarm. Unisep Koalescensudskillere er mærket med metalskilt for identifikation. Skiltet er monteret i keglen eller undersiden af betondækket. Dimensionering Unisep Koalescensudskillere dimensioneres iht. DS/EN 88-. Se eventuelt dimensioneringsskema s.. Kapaciteter Unisep Koalescensudskillere leveres med kapaciteterne,, 0,, 0, 0 og 0 l/s, samt med integreret sandfang l/s-70 l SF og 8 l/s-00 l SF. Herudover kan koalescensudskillere med større kapaciteter leveres efter opgave. Se efterfølgende produktblade. Funktion Unisep Koalescensudskilleren er en olieudskiller udstyret med et koalescensmateriale. Ved gennemstrømning af koalescensmaterialet tilbageholdes spildevandets indhold af små emulgerede oliedråber, som samler sig til større dråber. Herved stiger oliedråberne lettere til overfladen af udskilleren, hvorefter de kan opsuges. Unisep Koalescensudskillere er for sy net med automatisk flydelukke, der er konstrueret såle des, at udløbet lukker, når olielageret er fyldt, eller hvis koalescensmaterialet er tilstoppet. Supplerende rensetrin / tilbehør Der skal iht. DS/EN 88- altid anvendes et sandfang foran en koalescensudskiller. På grund af risikoen for driftsproblemer med flydelukke/koalescensfiltre anbefales det, at der ikke benyttes bundintegrerede sandfang. 9

20 Unisep Koalescensudskillere, KLASSE I Produktbeskrivelse Der kan yderligere placeres en prøveudtagningsbrønd efter udskilleren. Alternativt kan anvendes målebrønd, som vist på figuren. Der kan installeres et dobbelt optisk/akustisk alarmsystem, der registrerer, når olielageret er fyldt, eller når koalescensmaterialet er tilstoppet. Referencer Unisep Koalescensudskillere har i mere end 0 år været markedsført og solgt i Danmark, Tyskland og Polen. Materialer Beholder: Alle udskillere er opbygget af beton i IBF s brøndsystem. Brøndene afsluttes i terræn med ekstra brøndringe og betondæk eller betonkegle. Se produktblad. Dæksel: Beholderne leveres komplet med kegle- eller betondæk. Støbejernsdæksel som eventuelt kan være mærket "Udskiller", er ikke med i leverancen. Udrustning: Udskillerens fordelerarrangement, flydelukke, ud rust ning og rør er udført af rustfrit stål. Samlinger: Alle samlinger er i henhold til EN 97 og DS 0- og er placeret over maksimalt vandspejlsniveau. Overflader: Betonens indvendige overflader er formglatte. Coatning kan foretages efter nærmere specifikation, men er ikke standard. Tilslutninger: Stålrør er ført gennem brøndvæggen med stk. F-90 nitrile Forsheda gennemføringstætninger. Tilslutning til udskilleren sker med standard plastmuffe. 0

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

Vejledning Installation, drift & vedligehold ACO Fedtudskillere

Vejledning Installation, drift & vedligehold ACO Fedtudskillere Vejledning Installation, drift & vedligehold ACO Fedtudskillere Fedtudskillere af PE-HD for installation i jord, præfabrikeret iht. EN 1825, CE-mærket LIPUMAX P-B LIPUMAX P-D Ver. 01122012 Indhold Side

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse 609 15.0 Drift og vedligeholdelse Dette kapitel er uddrag af Afløbsanlæg i jord Kloakmesterarbejde, Rørcentret Teknologisk Institut 2002. Lovgivningens krav Ifølge DS 432 skal

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

SYSTEMBROCHURE. Rør brønde kegler dæksler

SYSTEMBROCHURE. Rør brønde kegler dæksler SYSTEMBROCHURE EUR Rør brønde kegler dæksler Indholdsfortegnelse: Side Overordnet præsentation... 3 Nye europæiske standarder... 5 Produktpræsentation EURO Cirkulære rør... 6 EURO-Fittings... 7 EURO-Fodrør...

Læs mere

BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002

BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002 BRUG AF REGNVAND til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 2. udgave Juli 2002 RØRCENTRET Rørcenter-anvisning 003: Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger 2. udgave,

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Kloakrørlægger. en håndbog

Kloakrørlægger. en håndbog Kloakrørlægger en håndbog Kloakrørlægger en håndbog 1. udgave, 1. oplag 2011 Erhvervsskolernes Forlag 2011 Forlagsredaktør: Ole W. Hansen Omslag: Stig Bing Omslagsfoto: Colourbox Tegninger: Dorthe Møller,

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Københavns Kommune. Opsamling og anvendelse

Københavns Kommune. Opsamling og anvendelse Københavns Kommune Opsamling og anvendelse December 2011 Københavns Kommune Opsamling og anvendelse December 2011 Ref.: Opsamling og anvendelse Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm ApS KU, Skov

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse

Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse Aalborg Forsyning, Kloak A/S Indholdsfortegnelse SAB-KLOAK INDHOLDSFORTEGNELSE (SAB-KLOAK) 0. GENERELT... 2 0.1 Grundlag for arbejdet... 2 0.2 Entreprenørens personale... 2 1. ARBEJDSPLADS MED VIDERE...3

Læs mere

Kloakmesterarbejde en håndbog

Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog 6. udgave, 1. oplag 2009 Erhvervsskolernes Forlag 2009 Forlagsredaktør: Heidi Parsberg Madsen, hpm@ef.dk Faglig redaktør: Ole W. Hansen Omslag:

Læs mere

Dimensionering af udskiller anlæg

Dimensionering af udskiller anlæg Dimensionering af udskiller anlæg Da DS 432 kun anviser overordnede krav og forudsætninger, er der i dette materiale, valgt at beskrive de europæiske standarder. For olie udskilleranlæg er det DS/EN 858-2:

Læs mere

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe Stinkskabe Vejledning om arbejde i stinkskabe Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Neutra fedtudskillere Til vegetabilsk og animalsk fedt

Neutra fedtudskillere Til vegetabilsk og animalsk fedt Neutra fedtudskillere Til vegetabilsk og animalsk fedt Iht. til EN 1825 og DIN 4040-100 Neutra fedtudskillere Inja Miljøteknik - gør afløbet fedtfri med Neutra I mere end 30 år har Inja Miljøteknik A/S

Læs mere

Københavns Kommune. Tørre bassiner

Københavns Kommune. Tørre bassiner Københavns Kommune Tørre bassiner Juni 2009 Københavns Kommune Tørre bassiner Juni 2009 Ref.: Tørre bassiner Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm ApS KU, Skov og Landskab DTU Miljø Orbicon A/S

Læs mere

Viborg Spildevand A/S

Viborg Spildevand A/S Viborg Spildevand A/S Optimering af Viborg Centralrenseanlæg - Bruunshåb Skitseprojekt Januar 2006 Rekvirent: Viborg Centralrenseanlæg - Bruunshåb Vibækvej 41, Bruunshåb 8800 Viborg Tlf: Fax: 89 29 29

Læs mere

Regnvandsfaskine. Bæredygtig og rentabel regnvandshåndtering. BIO-BLOK regnvandsfaskine professionel udførelse til alle bygge- og anlægsprojekter

Regnvandsfaskine. Bæredygtig og rentabel regnvandshåndtering. BIO-BLOK regnvandsfaskine professionel udførelse til alle bygge- og anlægsprojekter Bygge & anlæg Regnvandsfaskine Bæredygtig og rentabel regnvandshåndtering BIO-BLOK regnvandsfaskine professionel udførelse til alle bygge- og anlægsprojekter Minimeret risiko for oversvømmelse Bedre grundvandkvalitet

Læs mere

ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS

ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS Udarbejdet af: A-Z Bogføring, Østergade 14, DK-8740 Brædstrup 1. Arbejdspladsvurdering Formålet med at lave en arbejdspladsvurdering er at virksomhedens

Læs mere

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING INDHOLD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) 4 1. ARBEJDSPLADS M.V. 5 1.1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune Center for Teknik og Miljø Marts 2013 Administrative retningslinjer for indretning og

Læs mere

bundfældningstank 2 m 3 Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR UPONOR INFILTRATIONSSYSTEM UPONOR INFRASTRUKTUR BUNDFÆLDNINGSTANK

bundfældningstank 2 m 3 Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR UPONOR INFILTRATIONSSYSTEM UPONOR INFRASTRUKTUR BUNDFÆLDNINGSTANK DK INSTALLATIONSANVISNINGAR UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR INFILTRATIONSSYSTEM BUNDFÆLDNINGSTANK INSTALLATIONSVEJLEDNING Uponor Infiltrationssystem bundfældningstank 2 m 3 06 03 l 2010 2011 76006 61002 Pålidelige

Læs mere

AFLØBSSYSTEMER Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning 014 April 2007

AFLØBSSYSTEMER Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning 014 April 2007 AFLØBSSYSTEMER Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning 014 April 2007 RØRCENTRET Afløbssystemer Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder Rørcenter-anvisning

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere