Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING"

Transkript

1 Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med én fælles plus til alle følere, dog skal alle plus-klemmerne forbindes på tilslutnings-printet. Bemærk: indgangene kan individuelt sættes op til at køre som ON/OFF i stedet for temperaturføler, se brugervejledning. Sherlock-353-Installation - Klima Design A/S - 9. maj 009 1

2 1. 1 VDC forbindes til klemme 1 og. Bemærk! + og - skal forbindes korrekt.. Hornrelæet, klemme 5 og 6, må belastes med op til 1 Amp/1 V 3. Tilslutning til netværk med Dr.Bell talecomputer (alarmopkalder): klemme 11(skærm), klemme 13 og 14 (A og B). 4. Klemme 37 og 38, indgang for fasebruds relæ. Der skal monteres en modstand på 150Ù i serie med fasebruds relæets kontaktsæt. Ved alarm skal relæet bryde. Kabel skal være med skærm. 5. Klemmerne 39 og 40/41 må belastes med op til 0.5 Amp. NB! klemmerne er ikke potentialefri! Klemme 39 er konstant 1 V +, og klemme 40/41 lægges til STEL ved alarmtilstand. Permanent blink ved alarm: der er 1 V mellem klemme 39 og 40, så længe alarmlampen på frontpanelet blinker. Bemærk: Klemme 4 virker omvendt. Signal for fjernalarmering: der er 1 V (for blink) mellem klemme 39 og 41 efter fjernalarmeringstiden er udløbet (SKIFT DATO ) - og indtil der trykkes på START STOP. Bemærk: Skal der gives signal til andet fjernalarmeringsudstyr, skal klemme 43 benyttes (1 V = OK) 1.1 DIPSWITCH på computerprint i låg Nr. OFF (=OPEN) ON (kontakten vippet ind ved batteri) 1 Udetemperatur sendes over netværk 1 gang pr. min. Til brug for evt. ekstra Dr.Sherlock panel uden egen udeføler. 3 Strømforsyning type S1/S/S3 SMAC (gl.system/det Offentlige Alarmsystem) 4 RS485 (Dr.Bell Talecomputer, PC m.m.) RS3 5 Overvågning af offentlige alarmnet (ATU) eller Dr.Bell talecomputer 6 Aut. test af akkumulator. Kun een enhed må være sat op til test I opstarts-øjeblikket slettes hukommelsen, og der gen-indføres fabriksindstilling. Dette tager nogle sekunder, hvor displayet er slukket. Sættes 8 i ON efter opstart indlæses temperaturværdierne uden midling. 1. Daglig test af akkumulator Strømforsyningen holder, ved hjælp af 30 V forsyningen, akkumulatoren opladet til brug ved eventuelt strømsvigt. Sæt dipswitch 6 i ON for at få automatisk test af akkumulator: Hver dag kl afkobles 30V forsyningen og akkumulatoren belastes med effektmodstande.testen varer i 10 min, dog højst indtil alarmtilstand indtræffer. Falder spændingen under 11.5 V, gives alarm. Sherlock-353-Installation - Klima Design A/S - 9. maj 009

3 .0 Tastatur-indstillinger Ved installation skal der foretages kundetilpasning af diverse funktioner. Fabriksindstilling kan dog benyttes i de fleste tilfælde. Se vedlagte "PARAMETER-OVERSIGT". Gennemgå punkterne for at sikre, at alt er husket. Notér kundetilpasning på oversigten. Se evt. Lås af tastatur i vejledningen, hvis der er låst for indtastning..1 Opsætning af indgange til blød alarm Alarmer på de enkelte indgange kan gøres bløde Blød alarm vil sige, at der ikke alarmeres via horn eller telefonopkald, men kun ved blink i ALARM-lampen samt ved, at lampen for pågældende indgang blinker. Dobbelt-beep hvert 10.sek. Talecomputer udtaler alarmen ved tryk på START STOP. Ved tilringning fra ekstern telefon kan man få alarm-årsagen oplyst ved at spørge på status: * 99 # Opsætning af indgange til blød alarm: 1. Tryk SKIFT og dernæst START STOP, displayet viser "- - -1". Man kan nu gøre indgangene bløde ved at slukke lamperne i tasterne 1-10 ved at trykke på tasterne. Alarm for fasebrud samt systemalarmer kan ikke gøres bløde.. Suspendering af fjernalarmering for indgang 1. tryk SKIFT og dernæst START STOP, displayet viser "- - -1". Tryk 1 gang mere på START STOP, displayet viser "- - -" 3. Man kan nu suspendere fjernalarmering ved at tænde og slukke lamperne i tasterne 1-10 ved at trykke på tasterne. Fjernalarmering er aktiveret ved tændt lampe..3 Installering af ON/OFF (digitale) indgange Er én eller flere af følerindgangene benyttet som on/off (digitale) indgange, skal dette angives. 1. Tryk på SKIFT og dernæst 3 gange på START STOP; displayet viser "- - -3".. Man kan nu tænde og slukke lamperne i tasterne 1-10 ved at trykke på tasterne. 3. Lampen er slukket, når pågældende indgang er installeret som ON/OFF indgang. Aktivér de ønskede taster og tryk på TILBAGE. Bemærk: Alarmtilstand aktiveres ved afbrudt kreds. OK tilstand er kortsluttet indgang. Bemærk at kortluttet kabel er også OK tilstand. Skal dette være overvåget, benyttes Dr.Mayday ALARM- UNIT. Sherlock-353-Installation - Klima Design A/S - 9. maj 009 3

4 .4 Godkendelsestid, forsinkelse af fjernalarm og horn-alarmens varighed Tast SKIFT og dernæst på DATO (1 gang) Funktion Godkendelsestid i sek. (1-60 sek - normalt 5 sek). Dette er et filter for uønskede, kortvarige alarmtilstande, blink i 0 V net, m.m. DATO ( gang) Tidsforsinkelse for fjernalarmering via AUX-udgang (1-10 min - normalt 5 min) Gælder ikke anvendelse sammen med TALE-COMPUTER, hvor man benytter kommando:*6 forsinkelse#, se vejledning for Tale-computer. 3 DATO (3 gange) Horn-alarmens varighed i min (normalt min).5 Test af horn Afprøvning af horn foretages ved at trykke SKIFT og dernæst ALARM GRÆNSER. Alarmlampen blinker. Trykkes på ALARM GRÆNSER 1 gang mere stoppes testen. Man kan også blot trykke på TILBAGE. 3.1 Justering af temperaturføler For korrekt visning, skal justering foretages ved installation. Temperatur-følerne er kalibreret fra fabrik, og forsynet med kalibreringsværdi, som indtastes: TAST - dernæst VISER SKIFT 1,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 Offset værdi for temperaturføler Sherlock-353-Installation - Klima Design A/S - 9. maj 009

5 3. Stationsnumre Stations-nummeret er separat for hver indgang, så Tale-computeren kan fortælle hvor, det er galt. Numrene ligger automatisk i serier, der er fastlagt, når man tildeler stationsnummeret for systemet. Systemet har et nummer, så fejl vedrørende dette kan angives (fejl ved akkumulator, kommunikation, udetemperatur, m.m.). Kun dette nummer (fabriksindstilling = 00) skal eventuelt ændres: tast SKIFT UDETEMP System stationsnummer Indgange får automatisk tildelt nummerserie (fabriksindstilling) Anlæg med flere alarmpaneler Husk at yderligere alarmpaneler skal have tildelt numre i fortsættelse af hovedstationens numre. Systemstationsnummeret SKIFT UDETEMP sættes fortløbende til f.eks. 00 (hovedstation), 01, 0, 03 o.s.v. Udetemperatur kan - fra panel m. udeføler - sendes over netværk 1 gang pr. min. til evt. ekstra Dr.Sherlock panel(er) uden egen udeføler. Dipswitch 1 sættes i ON på panel m. udeføler. 3.4 Anlæg med ATU-kort (Det offentlige Alarmsystem) Specielt for anlæg med ATU/ATIM-kort: antal understationer skal angives: SKIFT KLOKKEN Dipswitch 3 skal sættes i ON for at arbejde sammen med særlig SMAC-strømforsyning og ATU-kort. Se også vigtig information i vejledning for SMAC strømforsyning. Sherlock-353-Installation - Klima Design A/S - 9. maj 009 5

6 4.0 Oversigt over installationsparametre Der startes med at trykke på SKIFT. Når man er færdig, afsluttes med at trykke på TILBAGE, så slukker lampen i SKIFT-tasten. Tryk først SKIFT og dernæst: En af tasterne tryk føler-justering.tryk stationsnummer til brug ved kommunikation (ændres automatisk, når system-stationsnummer ændres) UDETEMP 1.tryk udeføler-justering.tryk System-stationsnummer til brug ved kommunikation MIN/MAX Låsetid i min. DATO 1.tryk Godkendelsestid (filter) i sekunder.tryk Hvis man kører med ATU, kan man her indstille en tidsforsinkelse af fjernalarm. Ved brug af Tale-computer vises - og funktionen er ikke tilgængelig. 3.tryk hornalarmens varighed i minutter. KLOKKEN - Hvis Dr.Bell er registreret 0-8 Angivelse af understationer, hvis man kører med ATU under Det Offentlige Alarmnet START STOP ALARM GRÆNSER 1.tryk.tryk 3.tryk 1.tryk.tryk Opsætning af indgange til blød alarm Suspendering af fjernalarmering for indgang (ikke sammen med Talecomputer) valg af analog/digital indgang Test af hornudgang Hvis man kører med ATU under Det Offentlige Alarmnet kan man lave en test ved at trykke på PIL OP. Så sendes koderne 1,,4,8,16,3,64,18 til vagtcentral 6 Sherlock-353-Installation - Klima Design A/S - 9. maj 009

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Dr.Gemini /med strømforsyning DG3

Dr.Gemini /med strømforsyning DG3 Dr.Gemini /med strømforsyning DG3 KLIMA - STYRING * 2 1.1 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Temperaturføler-, kommunikations- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst 10 cm

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Manual MJK Comtroller 702 Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Stations ID: Serienr.: M702DK/0110 Rev. 111001 Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme ændringer i de

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05 MANUAL Ver. 3.05 INDHOLD 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE 2 1.1 FUNKTIONSTEGNING 3 2 MONTERING 4 2.1 KLARGØR ENHEDEN 4 2.2 ELEKTRISK MONTAGE 4 2.3 MONTER SIM-KORT 5 2.4 TILSLUT ENHEDEN 5 3 KLARGØRING AF PC EN 6

Læs mere

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk GSM ALARM CAMERA Brugervejledning dansk Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur: 20 C til + 85 C GSM 900 / 1800 / 1900 bånd Frekvens: 433 MHZ Trådløs

Læs mere

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16 Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM/LAN-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 7 1.4 FUNKTIONSTEGNING 9 2 MONTERING 10 2.1 KLARGØR ENHEDEN 10

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

UNGO 6400 BRUGSANVISNING STYREBOKS HÅNDSENDER TEKNISKE DATA

UNGO 6400 BRUGSANVISNING STYREBOKS HÅNDSENDER TEKNISKE DATA TEKNISKE DATA STYREBOKS Strømforsyning 12 Volt, minus til stel. Polaritetsbeskyttet. Strømforbrug 0.020 Ampere, tilkoblet, passiv. Komponent teknik Overflademonterede miniature komponenter. (SMD, Surface

Læs mere