Bruger manual Varmepumpestyring LMC 320

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruger manual Varmepumpestyring LMC 320"

Transkript

1 Producent Leif Graversgaard Tlf Fax Web. . Bruger manual Varmepumpestyring LMC 320 Version 1.00 Revideret

2 Afsnit Side 1. Læs dette først 3 2. Generelt 4 3. Definitioner 5 Montering af LMC300 styring og LUP200 betjeningspanel LMC 300 Styring LUP 200 Betjeningspanel 4.3 Paneludskæring for LUP Tekniske data Tilslutninger 6.1 Forbindelser på LMC Forbindelser på LUP200 Hvordan man bruger display og menu system 7.1 Brug af bruger panelet og menu systemet 7.2 Hoved menu 7.3 Kodeord menu 8. Funktioner på LMC Menu System 10. Spørgsmål og svar Alarm system og fejlsøgning 11.1 Alarm liste Omgivelses temperatur kompensering NTC temperatur/modstandstabel Tilbehør Index Notater

3 1. Læs dette først! Bortskaffelse af elektronisk affald: Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe elektronisk affald ved at aflevere det på dertil beregnede indsamlingssteder med henblik på genbrug af elektronisk affald. Den separate indsamling og genbrug af dit elektroniske affald på tidspunktet for bortskaffelse er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, der beskytter menneskers helbred samt miljøet. Hvis du vil vide mere om, hvor du kan aflevere dit elektronisk affald til genbrug, kan du kontakte kommunen, det lokale renovationsvæsen eller den forretning, hvor du købte produktet. Installation i Før installering, læs da denne brugermanual nøje. Især mål, montage, indstillinger og betjening. Vær omhyggelig ved montering og tilslutning af eksternt udstyr (følere m.m.). Speciel forsigtighed skal udvises ved installation og montering af eksternt udstyr (sensorer, høj spænding etc.) og ved korrekt håndtering af print for beskyttelse mod elektrostatiske udladninger. Installering og tilkobling af det elektriske anlæg skal ske efter de til enhver tid gældende regler og af godkendt faglært personale. Alt garantiansvar bortfalder, såfremt installationen er udført af ufaglært personale, eller LMC320 er monteret forkert. Fejl på det elektriske anlæg bør udbedres umiddelbart, også selvom der ikke forligger nogen akut fare; LMC320 må ikke være i drift. Sikkerhed LMC320 er ikke en sikkerhedskomponent i henhold til Maskindirektivet. Før ethvert anlæg ibrugtages, er det installatørens pligt at sikre, at krav til personsikkerhed er opfyldt i forhold til Maskindirektivet ved hjælp af sikkerhedsvurderinger. 3

4 2. Generelt LMC320 Varmepumpestyring giver dig fuld kontrol over brugsvand og rumopvarmning i husholdnings varmepumper for bedre komfort, kortere installations tid og mindre energiforbrug. LMC Varmepumpestyring kan bruges til de fleste varmepumpe applikationer for den højest mulige COP: Jord / vand varmepumper Luft / vand varmepumper Vand / vand varmepumper Brugsvands varmepumper Brugsvands varmepumpe med tilkoblet sol panel Rum opvarmning med varmepumpe og evt. supplerings varme Nogle fordele ved LMC Varmepumpestyring Energi og pengebesparelser pga. intelligent kapacitets styring via frekvensomformer Højere max. kapacitet af kompressorer ved at bruge frekvensomformer Intelligent afrimnings styring sparer energi og sikrer minimalt kapacitets tab Intelligent vinter/sommer og omgivelses temperatur kompensation forøger komforten og sparer energi Brug af sol panel til varmt brugsvand Varme fra luft eller jord/vand Brugervenligt Denne vejledning gælder for program version eller højere til LMC320. 4

5 3. Definitioner COP FC I/O LMT NC NO RS485 Tamb Coefficient Of Performance Frekvens Converter (omformer) Input / Output (elektriske signaler ind og ud af en styring). Lodam Multi Tool (PC kommunikations værktøj til Lodam styringer) Normally Closed (relay) Normally Open (relay) Serial Kommunikations interface Omgivelses (ambient) temperatur 5

6 6

7 7

8 8

9 Tekniske specifikationer, LUP200 Kabinet dimensioner Skærm Forsynings spænding 135 mm (h) * 150mm (b) * 32mm (d) 262k farver, fuld grafisk display 320x240 pixels 12 VDC Drifts temperatur område -20 C ~ + 60 C Lager temperatur område -30 C ~ + 60 C RS485 porte USB port 1 port 1 USB mini B stik (kun device mode); til fremtidig brug Kabinet tæthedsgrad Front: IP 66 hvis monteret som foreskrevet 1 Øvrigt: IP 00 Kabinet montage 8 styk. 4 mm skruer Max. i-skrunings dybde: 6 mm Max. tilspændings moment: 3 Nm Note1: Fronten er IP 66 hvis LUP200 er monteret med den medfølgende pakning i en 1,5 mm metal plade. Ujævnheder af metalpladen over hele monteringsområdet skal være mindre end 0,1 mm. Note2: Maksimum kabel længde mellem LMC320 og LUP200 er 100 m. Tekniske specifikationer, LOM320 1 Dimensioner Forsynings spænding 92mm (b) * 78mm (h) 12 VDC Drifts temperatur område -20 C ~ +60 C Lager temperatur område -30 C ~ +60 C Ethernet forbindelse RS485 porte USB host 1; 10/100 Mbit 1; optionel 120 Ω terminering. Port bruges ikke i LMC320 Varmepumpe styring 2 porte med type A stik Options stik 24 pins for forbindelse til LMC300 Note1: LOM320 Ethernet Options Modul er kun tilgængelig i bestemte konfigurationer. Det kan ikke eftermonteres. 9

10 10

11 Note 2: Den digitale indgang DI4 (CN12:5/6) FC Feedback kan bruges til at signalere en FC (inverter) alarm til styringen. Funktionen kan afbrydes ved at sætte en lus i indgang DI4 hvis en frekvens omformer ikke benyttes LUP200 forbindelser LMC300 CN7 12VU A1 /B1 A2 /B2 Gnd LUP200 RS485 CN A /B Gnd Display heater Power supply RS485 USB CN1 CN2 CN3 CN Gnd +12 VDC In Max. 1.5 A +12 VDC Out Gnd +12 VDC In Ext Gnd /B A +12 VDC In Mini B conn. Remove jumper if external power supply is used 11

12 7. Hvordan man. Bruger display og menusystem LUP200 knapper: Esc Knap Pil til venstre Afbryd en parameter ændring / Retur til et højere niveau i menu systemet. Vælg ikonet til venstre. Pil til højre Vælg ikonet til højre Pil op Pil ned Enter knap Vælg menu punkt en linje op / Forøg værdien i redigeringstilstand. Ved at holde knappen nede i redigeringstilstand forøges værdien hurtigere. Vælg menu punkt en linje ned / Formindsk værdien i redigeringstilstand. Ved at holde knappen nede i redigeringstilstand formindskes værdien hurtigere. Åben menu under ikonet eller linjer der ender med > / Start redigeringstilstand. Værdien der redigeres står med inverterede farver. 12

13 Log ind: Tryk Enter tasten og vælg den korrekte kode ved brug af piletasterne. Tryk Enter for at vælge Bruger menu: Tryk på Esc tasten for at komme retur til hovedmenuen, hvorfra der nu er adgang til Brugerafsnittet.: Vis aktuelle målte Temperaturer: Tryk på Visning for at se de aktuelle målte temperaturer 13

14 Sætte Brugsvand temperatur Åben Bruger menu og scroll til Brugsvand Setpunkt med Op eller Ned Pilene. Tryk Enter tasten til redigeringstilstand og juster varm brugsvand Setpunkt til ønskede Temperatur. Gem nye Indstillinger ved at trykke på Enter tasten. Sætte Rum Temperatur for varme Åben Bruger menu og scroll til Rum temp. Setpunkt med Op eller Ned Pilene. Tryk Enter tasten til redigeringstilstand og juster Rum Temperatur Setpunkt til ønskede temperatur. Gem nye Indstillinger ved at trykke på Enter tasten. I Udekurve forskydnings menuen kan niveauet forskydes i forhold til den valgte udekurve 14

15 Adgang til Installatør menuen For at bruge Installatør menuen skal der indtastes korrekt kode Standard Installatør kode er 2. Vælg kode Ikonet fra hovedmenuen og tryk Enter hvorefter kodemenuen bliver vist. Tryk Enter tasten og vælg den korrekte kode ved brug af piletasterne. Tryk Enter for at vælge Tryk p å Esc tasten for at komme retur til hovedmenuen, hvorfra der nu er adgang til Installatør-afsnittet.: Vælg Installatør Ikon med Højre Pil og Tryk Enter tasten til Vis Installatør menu: 15

16 Kontrol tilstand for installation Åben Installatør menu og kør ned til linien med Service. Under Service menu åbens undermenuen Manuel ved at trykke på Enter tasten Manuel I HovedStartStop området betyder ON at enheden kører, Off at enheden er stoppet og Manuel, at outputs kan betjenes fra denne menu til service formål. Manuel tilstand bør anvendes af uddannet personale Indstillinger Afrimning funktion Afrimning bruges ikke på brine-anlæg 16

17 Afrimning Afrimning bruges ikke på brine-anlæg Tilslut brug af solvarme Åben installatør afsnittet, Installatør menuen, og rul ned til Brugsvand og vælg denne Tryk Enter for at åbne menuen. I brugsvands kilde kan man vælge flere kombinationer. VP = varmepumpe, Sol = Solvarme og EL = EL-patron Standard er varmepumpe VP. Indstillingerne for Solvarme kan åbnes ved at vælge Solvarme menuen: 17

18 Efter at have trykket Enter vil Solfanger-menuen vises:. 18

19 8. Funktioner på LMC320 Kompressor varmepumpe Kompressorens kapacitet tilpasses ved at ind- og udkoble kompressoren i såkaldt moduleret on/off drift. Anlægget er sikret med høj- og lavtrykspressostater som kan stoppe kompressoren og sætter en alarm. Ved varmebehov på centralvarme eller brugsvand startes kompressor varmepumpe. Når kompressoren er i drift hæves både brugsvand og centralvarme op til deres respektive setpunkter, før den slukkes. Dette sker uafhængigt af neutralzone indstillingerne for at reducere antallet af start/stop operationer. For yderligere at hindre unødig slidtage, indlægges en variabel genstart blokeringstid efter hver kompressor start Jordslange og brinepumpe Brinepumpe kører altid sammen med kompressor og startes op 1 minut før denne og har ligeledes efterløb på 1 minut. Efter en uges stilstand startes pumpen kortvarigt for at hindre blokering. Der kan tilsluttes en miljøpressostat som giver alarm og stopper anlægget hvis brinesystemet lækker Luft fordamper og udsugning Anlæggets varmekilde kan også være en traditionel fordamper baseret på luft i stedet for jordslange systemet. I dette tilfælde styrer en ventilator energitilførslen. Fladetermostat og hotgas ventil anvendes til afrimning Kondensator og varm cirkulationspumpe Anlægget har vandkølet kondensator med tilhørende cirkulationspumpe, som er fælles for brugsvand og centralvarme produktion. 3-vejs ventilen vælger hvilken kreds der modtager energien fra varmepumpen. Højtrykspressostat udfald som følge af for højt kondensatortryk modvirkes ved at cirkulere vand i varmesystemet indtil temperaturen er under den indstillede kompressor max værdi, inden kompressoren startes. Efter en uges stilstand startes cirkulationspumpen kortvarigt for at motionere. Årstid - sommer / vinter drift I sommerperioden er der ikke behov for opvarmning og for at spareenergi vil styringen kun generere varmt brugsvand ved hjælp af varmepumpen og / eller solfanger. I hovedmenuen, vises den aktuelle årstids status. Brugeren kan manuelt vælge mellem sommer og vinter på Bruger menuen. Enheden skifter automatisk, hvis den er sat til Auto baseret på indstillingerne nedenfor: Hvis temperaturen har været over 17 C i 24 timer, skifter enheden til sommer tilstand. Hvis temperaturen er under 13 C i 24 timer, skifter enheden til Vinter-tilstand. - 19

20 1.2 Suppleringsvarme Der kan tilsluttes en el-patron gennemstrømningsvandvarmer eller eventuelt en fjernvarme veksler, som supplement til varmepumpen i de tilfælde hvor denne ikke kan levere den ønskede opvarmning. Det kan være i koldt og blæsende vejr eller ved stor brugsvands aftapning. Suppleringsvarmen, som skal frigives til drift af brugeren, aktiveres hvis returvand eller brugsvand falder under hver sin individuelt indstillede minimumværdi (minus neutralzone). Herved sikres at varmepumpen leverer den største andel af energien, samtidig med at brugeren er sikret en veldefineret komfort også ved ekstraordinært behov. Suppleringsvarmen vil også blive brugt som forsyningssikkerhed og opretholdelse af normal komfort i situationer hvor varmepumpen er ude af drift på grund af monteringsarbejde, defekter eller lignende. I disse tilfælde overtages kompressor setpunkterne, så suppleringen her ikke styrer efter minimum værdier. 1.3 Brugsvand Når der er behov for opvarmning af brugsvand, skifter 3-vejs ventilen position og sender fremløbsvandet fra kompressor kondensator og suppleringssystem gennem varmtvandsbeholderen. I denne situation cirkuleres der ikke vand gennem centralvarmeanlæggets radiatorer. Prioritering mellem brugsvand og centralvarme foretages altid således at brugsvand skal være tilfredsstillet før der kan produceres rumopvarmning. Ved sommerdrift er anlægget (3-vejs ventilen) permanent i brugsvandsposition. Der er to setpunkter for brugsvandets temperatur. Et til den ønskede vandtemperatur for aktivering af kompressorvarme og derudover en minimumstemperatur hvor også tilskudsvarmen træder i kraft. Ved denne virkemåde opnås at varmepumpen leverer energien sålænge der ikke tappes større mængder brugsvand fra beholderen. Kapaciteten fra både kompressor og suppleringsvarme sættes altid til 100 % under brugsvandsproduktion. Det vil sige at varmekilderne er i konstant drift indtil de individuelt indstillede setpunkter er opnået Legionella Styringen kan med variabelt interval automatisk hæve temperaturen i brugsvandsbeholderen til 65 C for at modvirke vækst af legionellabakterier i vandet. Funktionen er kun aktiv når brugeren tilvælger den. Suppleringsvarme skal være frigivet til drift, da kompressoren alene ikke er i stand til at nå de 65 C. kompressor stopper ved indstillet maksimal temperatur. Vigtigheden af legionellafunktionen er størst når den indstillede vandtemperatur ligger i området grader, eller hvis der gennem længere tid ikke tappes vand så der herved sker en udskiftning. Temperaturstigningen skabes ved at energikilderne bidrager på følgende måde: Kompressor: Medvirker indtil returløbstemperatur eller brugsvand stiger over den indstillede kompressor max. værdi Supplering: - Kobler ind når kompressor stopper (skal være frigivet af bruger) 20

21 1.4 Centralvarme I almindelig varmepumpedrift tilpassses kompressorkapaciteten således at der holdes en forudbestemt temperatur på husets returløb. Den nødvendige centralvarme returløbstemperatur afhænger af husets varmebehov som bestemmes af mange faktorer deriblandt størrelse, isolering og udetemperatur. Der kan vælges flere forskellige former for temperatur kompensering som kan være aktive hver for sig eller samtidigt. Uafhængigt af de valgte kompenseringsformer, kan suppleringsvarme frigives til drift af brugeren, således at den opretholder en given minimum temperatur Udetemperatur kurvestyring Det er muligt at forprogrammere setpunktet for hustes returløb afhængighed af udetemperaturen. Den ønskede returløbstemperatur indstilles for udetemperatur på -20 C, -10 C, 0 C, 10 C og 20 C. På baggrund af disse temperaturer beregnes returløbstemperaturer for den aktuelle udetemperatur ved hjælp af interpolation mellem de opgivne punkter. For udetemperaturer under -20 C og over 20 C anvendes den programmerede returløbstemperatur for hhv. -20 C og 20 C. Der kan vælges 10 forprogrammerede kurver eller en egendefineret Rumtemperatur kompensering Kompensering af returløbstemperaturen efter udetemperatur er ikke altid tilstrækkelig, idet vindpåvirkning og solindfald kan påvirke varmebehovet væsentligt. Rumtemperatur kompensering giver mulighed for at sikre rumtemperaturens opretholdelse i ét udvalgt "repræsentativt" rum hvor der ønskes bedst mulig komfort. Rumtemperatur kompenseringen fungerer ved at hæve returløbstemperaturen hvis rumtemperatuen i det kritiske rum ikke kan opretholdes. Rumtemperaturkompenseringen har 2 indstillinger, dels den temperatur der ønskes i rummet, dels det maksimale antal grader returløbstemperaturen må hæves for at opretholde den ønskede rumtemperatur. Typiske værdier er 20 C for rumtemperatur og 10 C for maksimal hævning af returløbstemperaturen. Rumtemperatur kompenseringen kan kun hæve returløbstemperaturen i forhold til den af udetemperaturkompenseringen givne returløbstemperatur. Det er derfor vigtigt at udetemperatur kompensering indstilles til minimumsværdier for returløbstemperatur. 1.5 Frostsikring For at modvirke potentielle frostskader er der indbygget et antal afværgefunktioner i anlægget som altid vil være aktive uanset hvilke driftformer og indstillinger der måtte være valgt (også OFF). Eventuelle manglende eller defekte temperaturfølere eller andre anlægskomponenter vil naturligvis kunne ødelægge denne form for sikring: 1. Hvis udetemperatur falder under 2 C startes centralvarme cirkulationspumpe Herved sikres eventuelle skunk, og loftrum samtidig med at vandtemperaturen kan overvåges 2. Hvis brugsvand, centralvarme eller rumføler falder under 2 C, startes alle cirkulationspumper sammen med varmepumpe OG suppleringsvarme og hæver de berørte temperaturer til 5 C hvis dette er muligt 21

22 9. Menu system på LMC320 og LUP200 Menu systemet på LUP200 bruges til at konfigurere LMC320 styringen, justere parametre eller starte og stoppe funktioner i LMC320. Eventuelle alarmer vises også her. Brug af bruger panelet og menu systemet Knapperne på bruger panelet har følgende funktioner: LUP200 knapper: Esc Knap Pil til venstre Afbryd en parameter ændring / Retur til et højere niveau i menu systemet. Vælg ikonet til venstre. Pil til højre Vælg ikonet til højre Pil op Pil ned Enter knap Vælg menu punkt en linje op / Forøg værdien i redigeringstilstand. Ved at holde knappen nede i redigeringstilstand forøges værdien hurtigere. Vælg menu punkt en linje ned / Formindsk værdien i redigeringstilstand. Ved at holde knappen nede i redigeringstilstand formindskes værdien hurtigere. Åben menu under ikonet eller linjer der ender med > / Start redigeringstilstand. Værdien der redigeres står med inverterede farver. 22

23 : Password 09:31 Password 0 Password User Installer Status Seasonal status Room temperature Heating Winter 21 C Alarm User 09:31 Language English Display > Alarm > Time > Room temp. Set point 20.0 C Hot water set point 45.0 C Ambient curve offset 0.0 C Seasonal mode Auto New password Date 09:31 Year Month Day Installer 09:31 Heat pump settings > Hot water settings > Heating settings > Defrost settings > Solar panel settings > Service > Date > New password Service 09:31 LMC 320 v. LUP 200 v. Counters Manual > > IP adress Display mode Auto Log interval 60 min Display 09:31 Status Heating supply temp. Heating return temp. Water tank temp. Ambient temp. Room temp. Heating tank temp. Cold side supply temp. Heating 35.7 C 30.9 C 44.0 C 2.1 C 20.8 C 35.5 C -3.3 C Cold side return temp. 0.0 C Evaporator temp. Heating set point Hot water set point Requested heating cap C 20.0 C 45.0 C 0.0 % Actual capacity 0.0 % Compressor speed 0.0 V Coldpump speed 10.0 V Solar panel status Off Cold Pump 09:31 Ctrl Mode Single speed Low speed voltage 5.0 V High speed voltage 10.0 V High speed capacity 50.0 % Stop delay 15 s Start delay 60 s Heat pump 09:31 HP stop sensor Return Stop all sensor Supply HP stop temp 70.0 C Stop all temp 70.0 C HP stop amb temp -45 C Room Control setpoint mode Min comp stop time Ret On/Off 6min Electrical heat delay 30min Pump exercise interval OFF d Cold Pump > Run time 09:31 Heat pump Compressor Heater Hot water Cold side pump Hot side pump Solar panel pump Aux circ pump 94 h 87 h 89 h 45 h 93 h 50 h 5 h 80 h Hot gas defrost count 24 Air defrost count Alarm 09:31 104: T3 Open A WARNING Heating controller 09:31 Stop capacity Start diffence cap. Voltage at 0% Voltage at 100% Start voltage Gain Integration time Evaporator temp. min 10.0 % 30.0 % 0.0 V 10.0 V 1.0 V s C Hot water 09:31 Hot water source Hot water set point Hot water neutral zone HP+EH+SP 65.0 C 4.0 C Hot water capacity 80.0 % Hot water minimum 35.0 C Legionella interval OFF d Manual 09:31 MainSwitch RE1 - Compressor RE2 - Heater RE3 3-way valve RE4 Cold pump RE5 Hot pump RE7 Solar panel pump RE8 Cold pump low RE9 Aux circ pump RE10 - Defrost valve On Off Off Off Off Off Off Off Off Off AN1 Compressor speed 0.0 % AN1 Compressor speed 0.0 V AN2 Cold Pump speed 0.0 V Time 09:31 Hour Minute Ambient/room comp. 09:31 Temp control mode Ambient curve Curve -20 C Curve -10 C Curve 0 C Curve +10 C Curve +20 C Max room comp. Min comp Curve C 42.0 C 39.0 C 33.0 C 30.0 C 5.0 C Heating 09:31 Heating source Heating controller HP+EH > > Room / amb compensation Set point Min 20.0 C Set point Max 55.0 C Heating set point 20 C Heating neutral zone 4.0 C Advanced Defrost 09: Defrost 09: Solar panel 09:31 Ice melt temperature 3.0 C Fast ice melt temp. Force fan ambient min Force fan ambient max Forced fan Tevap stop Defrost capacity 8.0 C C 3.0 C 2.0 C 80.0 % Defrost method Auto Ice level Relative ice level -0.5 C 6.0 C Ice time 20 min Min time between defrost 60 min Evaporator stop temp. 5.0 C Max defrost time 10 min Advanced defrost settings > Sensor selection Start temp. diff. Stop temp. diff Max solar panel temp Max water temp. Max restart temp. Water tank 5.0 C 3.0 C C 70.0 C 70.0 C 23

24 Hoved menu Når Bruger eller Installatør Kode er indtastet, fremkommer de respektive ikoner. Ved at bruge pilene bevæger cursoren sig til det ønskede Ikon. Derefter trykkes på Enter tasten, for at kalde undermenuen frem. Status: Viser status på øjeblikkets aktivitet, samt Årstid som kan være Sommer eller Vinter. Dette har indflydelse på Indstillingerne. Rum Temperatur viser temperaturen ved Rum sensoren. Hvis Alarm ikonet blinker, er der en aktiv alarm der skal kvitteres for. Kode menu Tryk Kode for den valgte Bruger kategori. Standard koder: Bruger 1 Installatør 2 24

25 Brugermeu Sprog: Vælg det ønskede sprog. Visning: Vis værdier for enheden Alarm: En liste med op til 16 alarmer Tid: Sætte Tid Rum temp. Setpunkt: Se eller juster den ønskede Rum Temperatur Interval C Standard 20.0 C Brugsvand Setpunkt: Se eller justér den ønskede brugsvandstemperatur Interval C Standard 20.0 C Udekurve forskydning. Justere den valgte Temperatur kurve. Denne niveau forskydning gælder for hele kurven, uanset valgte kurve. Interval C Standard 0.0 C Årstid: Skift mellem kun at producere brugsvand og brugsvand og varme Sommer: Vinter: Kun produktion af brugsvand. Produktion af brugsvand og varme Auto: Omgivelses Temperatur er brugt for automatisk skift mellem sommer og vinter Standard er Auto. Ny Kode: Ny kode for Bruger 25

26 Bruger - Visning menu Se aflæsninger og Indstillinger for varme pumpe. Status: Varme, Brugsvand, Off Varme Fremløbstemp.: Fremløbstemperatur for Varme system. Varme retur temp.: Retur Temperatur for Varme system. Vand tank temp.: Temperatur af Vand i Varmtvandsbeholder Omgivelses temp.: Omgivelses Temperatur Rum temp.: Vis den aktuelle Rum Temperatur. Varmtvandsbeholder temp.: Temperatur af Varmtvandsbeholder. Kold side Fremløbstemp.: Fremløbstemperatur kold side. Kold side retur temp.: Retur temperatur kold side. Fordamper temp.: Fordamper Temperatur. Varme Setpunkt Varme Setpunkt Brugsvand Setpunkt: Brugsvand Setpunkt Kompressor frekvens: Aktuelle spænding sendt til inverteren for kompressoren Solvarme status: Off, Varme, tvunget stop 26

27 Solfanger temp.: Temperatur i Solfanger Solfanger Vand temp.: Vand Temperatur i Solfanger Bruger- Alarm menu Vis de aktive eller ukvitterede alarmer og advarsler. Kun alarmer der starter med store bogstaver før tekst Advarslerne, Alarmer eller kritisk kan kvitteres og fjernet fra listen. Standard er Ingen alarm. Bruger Tid Menu Sæt time og minutter 27

28 Installatør menu Installatør menu VarmePumpe Indstillinger: Indstillinger for varme Pumpe Brugsvand Indstillinger: Indstillinger for Brugsvand. Varme Indstillinger: Varme opsætning Afrimning Indstillinger: Justering af Afrimning funktionen Solvarme Indstillinger: Brug af Solvarme Service: Adgang til service menu Date: Sætte dato for Styringens realtid Ny kode Lave en ny kode til installatør - afsnittet Varmepumpe-indstillinger Indstillinger til styring af varmepumpen. VP stopføler: Kontrol sensor der stopper varmepumpen ved høj temperatur Returløb, Fremløb, Ingen. Standard Retur. Total stopføler: Kontrol sensor til at stoppe hele enheden inklusive solfanger. Returløb, Fremløb, Ingen. Standard Fremløb. VP stoptemp: Varmepumpen vil stoppe, når denne temperatur er nået Interval 30.0 C - 70,0 C Standard 70,0 C 28

29 Total stoptemp: Al suppleringsvarme vil blive stoppet, hvis denne temperatur er nået Interval 30.0 C - 90,0 C Standard 70,0 C VP Stop udetemp.: Hvis udetemperaturen kommer under denne temperatur vil varmepumpen stoppe, og kun supplerende varme anvendes. Interval -45 C - 10 C Standard -45 C Reguleringstilstand: Kontrolmetoder af varmepumpen, når den genererer varme Ret On / Off: On / Off styring af varmepumpen er baseret på returtemperatur på varmesystemet HTank On / Off: On / Off styring af varmepumpen er baseret på temperaturen af varme i akkumulatortank Sup Module: hastighedsregulering af kompressoren via en FI baseret på fremløbstemperaturen i varmesystemet. HTank Mod:. Hastighedsregulering af kompressoren via en FI er baseret på temperaturen af varme i akkumulatortank Standard: Ret On / Off Min komp. stoptid: Minimum off-tid for kompressoren. Mellem 1-15 min Standard 6 min. El-varme pause: Minimum vente tid før EL-patronen bliver tændt. Intervalt 0-60 min Standard 30 min. Pumpe motionsinterval: Vælg hvor ofte pumper skal aktiveres for at forhindre pumpeskader under stilstand perioder af varmepumpen. Pumperne vil løbe i 15 sek Interval 0 til 60 dage Standard 1 Dag. 29

30 Installatør - Kold pumpeindstillinger Indstillinger for kold pumpe Reguleringsindstill. Regulering af hastighed kan være 1 eller 2. Standard er 1 hastighed Spænding lav hast: Spænding når pumpen kører lav hastighed. Interval V Standard 5.0 V Spænding høj hast: Spænding når pumpen kører høj hastighed. Interval V Standard 10.0 V Kapacitet høj hast: Opvarmningen kapacitet, hvor Den Kolde pumpe eller ventilatoren er slået til høj hastighed. Interval 0-100% Standard 50% Stop pause: Den tid pumpen kører, når kompressoren er stoppet sek Standard 15 sek Start pause: Startforsinkelse fra start af pumpen, og indtil kompressoren er startet. Interval fra 15 til 60 sek Standard 60 sek Installatør Brugsvandsindstillinger Opsætning af brugsvandskilder, temperaturer og kontrol. Brugsvandskilder: Forskellige kilder og kombinationer. Ingen: Ingen defineret VP: Varmepumpe VP-2c varmepumpe med dobbelt kondensator El: ElPatron SOL: Solfanger VP+El VP+Sol Sol+El VP + El + Sol: Alle kilder er brugt efter bedste energieffektivitet SOL + VP-2c Standard: HP 30

31 Brugsvand Setpunkt: Ønsket Brugsvand Temperatur Interval 5 C - 55 C Standard 45 C Neutral zone: Neutral bånd fra varmt vand setpunkt. Interval fra 0,1 til 15,0 C Standard 4,0 C Brugsvands kapacitet: Brug en specifik kapacitet / hastighed, når der produceres varmt vand (kun for modulerende styring). En frekvensomformer kontrolleret varmepumpe kan have en bedre energieffektivitet ved lavere hastighed end ved maks. hastighed. Mellem % Standard 80% Brugsvand min. Temp: Er sat til under varmt vand minimum for mere end "El-varme forsinkelse", er det elektriske varmelegeme tændt. Hvis varmt vand temperaturen er over varmt vand minimum er varmeapparatet slukket. Interval: Fra 5-55 C Standard 35 C Legionella interval: Intervallet mellem anti-legionella-operationer Dage 0 d = Off. Standard OFF Varme indstillinger Opsætning af varmestyring i huset. Varme kilde: Forskellige varmekilder kan vælges: VP: Varmepumpe El: Elektrisk varmeforsyning VP + El: varmepumpe og el-varme forsyning. Standard VP 31

32 Varme regulator: Varme regulator menuen Rum/udekurve kompensation: Menu til opsætning af rumtemperatur kompensation i henhold til den faktiske rumtemperatur. Installation specifik. Min Setpunkt: Laveste grænse til opvarmning setpunkt. Interval fra 0,5 til 55,0 C Standard 20,0 C Max Setpunkt: Højeste grænse til opvarmning setpunkt. Interval fra 0,5 til 55,0 C Standard 55,0 C Varme setpunkt: Beregnet setpunkt til opvarmning. Beregnet i forhold til udekurve /rum kompensation indstillinger og setpunkt min / max. Varme neutral zone: Neutral-båndet til On / Off styring (ikke for modulerende styring). Interval fra 0,1-15 C Standard 4,0 C 32

33 Installatør Varmeregulering Indstillingerne i denne menu bruges kun, når der anvendes frekvensomformet drift, modulerende styring. Opsætning af varme styringen Opvarmningens styring er en PI-regulator, der beregner en kapacitet på anmodning. Se venligst Varme kontrolfunktion. Stop kapacitet: Kapacitet er 0 til 100%, under denne indstilling er opvarmning stoppet. Til brug med frekvensomformer Interval fra 0,1 til 100% Standard 10,0% Start diff. Kapacitet.: Hysterese kapaciteten inden opvarmningen starter igen. Til brug med frekvensomformer Området 0-100% Standard 30% Voltage. V inverter Max voltage Increasing capacity demand Decreasing capacity demand Spænding ved 0%: Output spænding for at opnå stop kapacitet + start forskel med en frekvensomformer. Interval fra 0,0 til 10,0 V Standard 0,0 V Min voltage Spænding ved 100%: Udgangsspænding for at opnå 100% kapacitet med en frekvensomformer Interval fra 0,0 til 10,0 V Stop Cap. Stop Cap. + Start diff. 100% % Actual capacity Standard 10,0 V Start spænding: Første opstart kapacitet / hastighed kompressor med en frekvensomformer. Interval fra 0,0 til 10,0 V Standard 1,0 V Forstærkning: Forstærkning af varmen PI-regulator Interval fra 1 til 20 Standard 5,0 Integrationstid: Integrations tid til opvarmning PI-regulator. Interval fra 30 til 600 s Standard 240 s Fordamper min temp.: Grænse for begrænsning funktion. Når fordampnings temperaturen er under denne værdi, vil kapaciteten reduceres for at undgå lavtryk cut-out. Interval -70,0-0 C Standard -45,0 C 33

34 Installatør - Ude / inde temperaturkompensations menuen Styringen vil forsøge at holde en stabil rumtemperatur, hvis opvarmning er aktiveret. Et opvarmnings SetPunkt er beregnet i henhold til indstillingerne i denne menu. For at opretholde en behagelig rumtemperatur kan styringen kompensere for den omgivende temperatur og / eller rumtemperatur. Dette opnås ved hjælp af forskellige kompensations kurver, hvor effekten af forskellige omgivende temperaturer kan indstilles på det varme setpunkt. Se venligst afsnittet rumtemperatur kompensation / varme setpunkt-styring for en fuld beskrivelse Temp regulator: Med eller uden ude/rumtemperatur kompensation. Valg: Min Komp: Nej omgivende kompensation, fast setpunkt Udekurve: Med udekurve kompensation. Rum: Kun rum kompensation. Udekurve + rum: Med omgivende og rum kompensation. Rum on / off: Ingen udekurve kompensation. Standard: Min comp Udekurve: Vælg mellem 10 forudkonfigureret kurver eller en manuel konfigureret kurve Standard: Kurve 1 Kurve pkt -20 C: Justeret rumtemperatur ved omgivende temperatur på -20 C Interval -100,0-100,0 C Standard 45,0 C (Kurve 1) Kurve pkt -10 C: Justeret rumtemperatur ved omgivende temperatur på -10 C Interval -100,0-100,0 C Standard 42,0 C (Kurve 1) Kurve pkt 0 C: Justeret rumtemperatur ved omgivende temperatur på 0 C Interval -100,0-100,0 C Standard 39,0 C (Kurve 1) Kurve pkt +10 C: Justeret rumtemperatur ved omgivende temperatur på +10 C Interval -100,0-100,0 C Standard 33,0 C (Kurve 1) Kurve pkt +20 C: Justeret rumtemperatur ved omgivende temperatur på +20 C Interval -100,0-100,0 C Standard 30,0 C (Kurve 1) Max rum komp: Højeste tilladte korrigeret rumtemperatur. Interval -100,0-100,0 C Standard 5,0 C. 34

35 Installatør Afrimning Bruges ikke på brine-anlæg, derfor ingen yderligere beskrivelse. Installatør Avanceret Afrimning Bruges ikke på brine-anlæg, derfor ingen yderligere beskrivelse. Tambient Force fan Ambient max Fans/cold pump runs continuously Force fan Ambient min Fans / cold pump stopped when heat pump is stopped and Fan stop delay has expired Forced fan Tevap stop Tevap 35

36 Installatør Solfanger indstillinger Indstillinger for solfanger. Disse indstillinger er kun relevante hvis solfangere er sat som en brugsvandskilde i Varmt brugsvands-menuen. Sensor valg: Valg af den kontrollerende sensor. Vandtank: Temperatur sensor i vandtanken Solar vand: Temperatur sensor i solfanger Standard: Vandtank Start temp. diff:. Hysterese for start af cirkulationspumpe til solfanger. Interval fra 1,0 til 40,0 C Standard 5,0 C Stop temp. diff: Hysterese bruges til at stoppe produktion af varmt vand. Interval fra 1,0 til 40,0 C Standard 3,0 C Max solfanger temp.: Max tilladte solfanger temperatur. Over dette cirkulationspumpen er stoppet for at undgå skader på resten af installationen. Interval fra 70,0 til 120,0 C Standard 100,0 C Max vandtemperatur:. Maks. tilladte vandtank temperatur. Over denne temperatur cirkulationspumpen er stoppet. Hvis "Solar vand" sensor er valgt, skal begge vandtank temperatur og sol vandtemperaturen være under denne indstilling. Interval fra 50,0 til 90,0 C Standard 70,0 C Max genstart temp:. Solfanger temperatur, hvor driften kan fortsættes igen efter et stop på grund af overophedning af solfanger. Interval fra 30,0 til 90,0 C Standard 70,0 C 36

37 Service menu Vis softwareversion, tællere og bruge manuel tilstand for fejlfinding. LMC 320 V.: Software version af LMC320 varmepumpe styring. LUP 200 V.: Software version af LUP 200 betjeningspanel Tællere: Menu med forskellige tællere til installation Manuel: Menu med styrings- udgange som kan styres manuelt, når enheden er i manuel tilstand for fejlfinding eller service formål. IP-adresse: Se eller ændre IP-adressen på den tilsluttede LOM320 webserver. Standard Se også LOM320 webserveren dokumentation. Udlæsningsindst.: Vælg hvilken installationstype layout skal vises på oversigtssiden på webserveren. Interval Auto, Type1 - Type16 Auto: tegning på webserveren automatisk afspejler konfiguration baseret på udvalgte indstillinger. Standard = Auto Se definition i afsnit forenklet prøver, hvor de 16 forskellige konfigurationer. Log interval: Angiv, hvor ofte en post skal skrives til DataLog. Interval 2 til 1092 min Standard 60 min Se DataLog definitionen i afsnit DataLog. 37

38 Dato menu Indstil dato på styringen År: Måned: Dag: Indstil årstal på styringen Indstil aktuel måned Indstil aktuel dag Diverse tællere Timetæller eller aktivitets tællere til forskellige funktioner i Styringen Installer - Manuel tilstand menuen Til fejlfindings formål er opført udgange kan aktiveres for at kontrollere funktionaliteten. Styringen skal først sættes i manuel tilstand ved at sætte HovedStartStop til manuel. Hvis ikke styringen er i manuel tilstand vil alle indstillinger altid være slukket eller 0.00V. HovedStartStop: Operation mode. Off: Enhed er stoppet On: Enheden kører Manuel: Enheden er i manuel tilstand til service Standard: On 38

39 RE1 - Kompressor: Hvis indstillet til ON er relæet til kompressoren aktiveret. RE2 - Elvarme: Hvis indstillet til ON er relæet til Elvarme aktiveret. RE3-3-vejsventil: Hvis indstillet til ON er relæet for 3-vejsventil aktiveret. RE4 - Kold pumpe: Hvis indstillet til ON, er relæet til kold pumpe aktiveret. RE5 Varm pumpe: Hvis indstillet til ON, er relæet til varmtvandscirkulationspumpe aktiveret. RE7 - Solfanger pumpe: Hvis indstillet til On, er relæet til solfanger pumpen aktiveret. RE8 - Kold pumpe lav: Hvis indstillet til On, er relæet til kold pumpe lav, aktiveret. RE9 - Cirkulationspumpe: Hvis indstillet til On, er relæet til cirkulationspumpen aktiveret. RE10 - Afrim ventil: Hvis indstillet til On, er relæet til afrimnings ventilen aktiveret. AN1 - Kompressor hastighed: De indtastede procentdel vil blive sendt ud til output ANOUT0 som en spænding til kompressor hastighed baseret på indtastet skalering. Interval fra 0,0 til 100,0%. Standard 0,0% AN1 - Kompressor hastighed: Den viste spænding er den beregnede spænding sendt ud til output ANOUT0 til kompressor hastighed. Interval fra 0,0 til 10,0 V AN2 - Kold pumpe hastighed: Den indtastede spænding vil blive sendt til ANOUT1 udgang for koldt pumpehastighed. Interval 0-10,0 V Standard 0,0 V 39

40 10. Spørgsmål og svar Sp.: Sv.: Styringen viser en alarm. Se afsnit 11 Alarm system og fejlsøgning for alarm numre og afhjælpning Sp.: Sv.: Kompressoren starter ikke med det samme. Styringen beregner hvornår kompressoren skal starte og dette er ikke ved en bestemt værdi men afhænger af temperatur, hvor længe det er siden kompressoren har kørt og med hvilken hastighed temperaturen ændrer sig. Sp.: Sv.: Hvorfor startes suppleringsvarmen ikke? Der er en justerbar forsinkelse på indkobling af el-supplerings varme. Der er ligeledes et separat setpunkt for suppleringsvarmen. Sp.: Sv.: Vil varmen fra solfangeren supplere varmeforsyningen? Solfangeren bruges kun til brugsvand opvarmning. Solfangeren kan blive brugt til at opvarme retur vandet fra en jordslange ved brug af en varmeveksler og indstille setpunktet for solfangeren tilpas i forhold til temperaturen af returvandet. Varme afkast funktionen bør overvejes da der formentlig ikke er et opvamningsbehov en varm sommer og den kolde pumpe derfor er stoppet. Varme afkast kan så køle solfangeren via jordslangen. 40

41 11. Alarm system og fejlsøgning LMC320 Varmepumpe styring er udstyret med et fejl- og alarm diagnose system. Der er alarm niveauerne: Advarsel og Kritisk. En Advarsel stopper ikke varmepumpen men påvirker præcisionen af dens temperaturstyring. En Kritisk fejl vil stoppe anlægget. Alarm ikonet på LUP200 vil blinke og alarm relæet frigives. Alarmlisten kan indeholde op til 16 alarmer. Hver linje i alarmlisten består af et nummer, en kort beskrivelse og en status. Hvis status er A Advarsel eller A Kritisk er fejltilstanden stadig Aktiv og fejlen kan ikke kvitteres. Hvis status er I Advarsel eller I Kritisk er fejltilstanden ikke aktiv og fejlen kan kvitteres med tryk på Enter knappen. På nedenstående eksempel er der eksempel er alarm nummer 106 aktiv, udetemperatur føleren Tamb har en fejl og det er en advarsel da det meste af varmepumpe driften kan fortsætte uhindret. Når forbindelsen er i orden, status er skiftet fra A til I, kan alarmen kvitteres med Enter knappen. 41

42 11.1. Alarm list Alarm nummer Type Navn Beskrivelse Afhjælpning Sensorer 100 Advarsel THeatSup Fejl 101 Advarsel THeatSup Fejl 102 Advarsel THeatRet Fejl 103 Advarsel THeatRet Fejl 104 Advarsel TWaterTa Fej 105 Advarsel TWaterTa Fej Åben forbindelse på varme fremløbs temperatur føler Kortslutning på varme fremløbs temperatur føler Åben forbindelse på varme returløbs temperatur føler Kortslutning på varme returløbs temperatur føler Åben forbindelse på brugsvands temperatur føler Kortslutning på brugsvands temperatur føler Kontroller kabel og stik. Kontroller modstand i temperatur føler. Udskift evt. føler. Kontroller kabel og stik. Kontroller modstand i temperatur føler. Udskift evt. føler. Kontroller kabel og stik. Kontroller modstand i temperatur føler. Udskift evt. føler. Kontroller kabel og stik. Kontroller modstand i temperatur føler. Udskift evt. føler. Kontroller kabel og stik. Kontroller modstand i temperatur føler. Udskift evt. føler. Kontroller kabel og stik. Kontroller modstand i temperatur føler. Udskift evt. føler. 106 Advarsel Tamb Fejl Åben forbindelse på udetemperatur føler 107 Advarsel Tamb Fejl Kortslutning på udetemperatur føler 108 Advarsel Troom Fejl Åben forbindelse på rum temperatur føler 109 Advarsel Troom Fejl Kortslutning på rum temperatur føler Kontroller kabel og stik. Kontroller modstand i temperatur føler. Udskift evt. føler. Kontroller kabel og stik. Kontroller modstand i temperatur føler. Udskift evt. føler. Kontroller kabel og stik. Kontroller modstand i temperatur føler. Udskift evt. føler. Kontroller kabel og stik. Kontroller modstand i temperatur føler. Udskift evt. føler. 110 Advarsel THeatTank Fejl 111 Advarsel THeatTank Fejl 112 Advarsel TColdSup Fejl 113 Advarsel TColdSup Fejl 114 Advarsel TColdRet Fejl 115 Advarsel TColdRet Fejl Åben forbindelse på varme beholder temperatur føler Kortslutning på varme beholder temperatur føler Åben forbindelse på kold side fremløbs temperatur føler Kortslutning på kold side fremløbs temperatur føler Åben forbindelse på kold side returløbs temperatur føler Kortslutning på kold side returløbs temperatur føler Kontroller kabel og stik. Kontroller modstand i temperatur føler. Udskift evt. føler. Kontroller kabel og stik. Kontroller modstand i temperatur føler. Udskift evt. føler. Kontroller kabel og stik. Kontroller modstand i temperatur føler. Udskift evt. føler. Kontroller kabel og stik. Kontroller modstand i temperatur føler. Udskift evt. føler. Kontroller kabel og stik. Kontroller modstand i temperatur føler. Udskift evt. føler. Kontroller kabel og stik. Kontroller modstand i temperatur føler. Udskift evt. føler. 116 Advarsel Tevap Fejl Åben forbindelse på fordamper temperatur føler 117 Advarsel Tevap Fejl Kortslutning på fordamper temperatur føler Kontroller kabel og stik. Kontroller modstand i temperatur føler. Udskift evt. føler. Kontroller kabel og stik. Kontroller modstand i temperatur føler. Udskift evt. føler. 118 Advarsel TSolarWat Fejl 119 Advarsel TSolarWat Fejl 120 Advarsel TSolarPan Fejl 121 Advarsel TSolarPan Fejl Hardware 200 Kritisk LOM9 Mangler Åben forbindelse på solfanger vand temperatur føler Kortslutning på solfanger vand temperatur føler Åben forbindelse på solfanger temperatur føler Kortslutning på solfanger temperatur føler LOM9 mangler Kontroller kabel og stik. Kontroller modstand i temperatur føler. Udskift evt. føler. Kontroller kabel og stik. Kontroller modstand i temperatur føler. Udskift evt. føler. Kontroller kabel og stik. Kontroller modstand i temperatur føler. Udskift evt. føler. Kontroller kabel og stik. Kontroller modstand i temperatur føler. Udskift evt. føler. Kontroller at LOM309 er korrekt monteret på LMC300 42

43 Alarm nummer Type Navn Beskrivelse Afhjælpning Drift 600 Advarsel Højtryk STOP Høj tryks pressostat har udløst 601 Kritisk Lavtryk STO Lav tryks pressostat har udløst 602 Kritisk Brine Lavtryk 603 Kritisk Højtryk Gentag Lavt tryk i brine kredsen - brine tryks pressostat har udløst Høj tryks pressostat har udløst gentagne gange. 604 Advarsel Frost beskyt Frost beskyttelse. Temperaturen er for lav 605 Advarsel Varmepumpe OH 606 Advarsel Solfanger OH Varmepump overhedning. Varme fremløbs temperatur for høj Solfanger er i tvangsstop. Temperatur for høj eller føler fejl 607 Advarsel Legionel fejl Anti Legionella funktion er ikke blevet færdig indenfor tidsfristen to gange 608 Advarsel FC alarm FC Feedback indgang er aktiv frekvensomformeren har en alarm 609 Kritisk FC alarm rep Internal controller error FC Feedback indgangen er blevet aktiveret gentagne gange 904 Advarsel Datalog Fejl i den interne datalog Reserveret. Kontroller varmpumpen/overløbs ventil på høj temperatur siden. Kontroller at der ikke er luft i vandet på den varme side. Kontroller filteret på den varme side. Varmepumpen starter når trykket er faldet under højtryks pressostatens nedre grænse. Efter 3. udfald blokeres automatisk genstart og alarmen skal kvitteres for at starte varmepumpen igen. Kontroller at der er kølemiddel nok på. Kontroller ekspansions ventil og fordamper for is. Kontroller at ventilatorer ikke er blokerede ved luft til vand fordampere. Alarmen skal kvitteres for at starte varmepumpen igen. Lækage overvågning af brine kredsen. Alarmen skal kvitteres for at starte varmepumpen igen. Kontroller varmpumpen/overløbs ventilen på den varme side. Alarmen skal kvitteres for at starte varmepumpen igen. Varmepumpen og el-supplering kører fuld kapacitet. Kontroller indstillinger. Kontroller varmpumpen/overløbs ventilen på den varme side. Kontroller el-supplering for overhedning. Solfanger pumpe stoppet. Kontroller solfanger temperatur følere. Starter igen når temperature er indenfor grænsen igen. Kontroller el-supplering og at brine kredsløb er intakt. Kontroller elektriske forbindelser og forsyning til frekvens omformeren. Kontroller at kompressoren kører. Kontroller elektriske forbindelser og forsyning til frekvens omformeren. Kontroller at kompressoren kører. 905 Advarsel Database Fejl i den interne database Styring kan være defekt. Prøv at opdatere programmet i styringen ellers udskift styringen. 907 Advarsel RTC err Fejl i det interne real tids ur Udskift styringen. 908 Advarsel RTC err Fejl i data fra det interne real tids ur 998 Advarsel TestVer Denne programversion er en test version 999 Advarsel Manuel Varmepumpen er i manuel (service) tilstand Strømmen har været slukket for længe. Indstil dato og tid igen. Ellers udskift styring. Brug en frigivet program version. Skift tilstand i Service Manuel HovedStartStop fra Manuel til ON. 43

44 12. Ude temperatur kompensering Afhængig af husets isolations tilstand påvirker ændringer i udetemperaturen rumtemperaturen i større eller mindre grad. For at højne komforten og holde en konstant rum temperatur på trods af skift i vejrforhold kan styringen hæve fremløbstemperaturen på basis af ændringer i udetemperaturen. Brugeren kan vælge imellem 10 forud definerede kompensations kurver, hver kurve giver lidt forskellige kompensationer ved forskellige udetemperaturer så det er muligt at vælge en der passer til det aktuelle hus. Mellem de angivne punkter laver styringen interpolation for at beregne værdien. Der er også en kompensations kurve, 0, der frit kan tilpasses af brugeren. De flade kurver er for huse med gulvvarme. Jo bedre huset er isoleret jo mindre skal der kompenseres. Kurven vælges og justeres under Installatør Opvarmning Rum/ude kompensering menu. Omgivelses kompensering er kun aktiv hvis Temp.regulator er Udetemp, Rumtemp eller Ude+rumtemp. Kurven kan parallel forskydes i Bruger Udekurve forskydn. hvorved det kalkulerede setpunkt flyttes med det angivne temperatur. 44

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

TVP 3-10 vari-speed vv

TVP 3-10 vari-speed vv Salling Vaske og køleservice A/S Teknisk for Varmepumpe TVP 3-10 vari-speed vv Med variabel kapacitet (Behovsstyring) I.flg. DS/EN 14511 gældende for: TVP 2-7 vari-speed vv : ydelse fra 2 til 7,5 kw.varme

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13 1.1 Variabel liste BL2_5B No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvitimeset In SNVT_time_stamp (84) Indstilling af klokken 1 nviisholiday In SNVT_lev_disc (22) Signal ved ferie fra CTS-anlæg

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

Installations- og driftsvejledning

Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC - VP/VPC Optima 300 DC - VP/VPC Optima 300 AC - COMBI Optima 300 DC - COMBI

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME GSM-enheden kan sættes op til at overvåge og styre solvarme med følgende faciliteter: AUTODRIFT: Opvarmning enten fra solfanger (temperatur i solfanger

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Bruger programmering

Bruger programmering Bruger programmering Indledning Brew4You systemerne kan programmeres, så selve brygprocessen foregår præcist og automatisk i henhold til de parametre, man som brygger ønsker at anvende. Der er dels såkaldte

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1 1.1 Variabel liste VSD1 VSD1_1q.xif ProgramID: 90 56 53 44 31 5F 31 70 Generated at: 7. januar 2005, 12:16 No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvioccmancmd In SNVT_occupancy (109) Start stop

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Montage- og brugervejledning

Montage- og brugervejledning Montage- og brugervejledning LMC 223 by Nilan GEO 6 Version: 7.01, 28-10-2013 Software 1.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 3 Tabeloversigt... 3 Generelle oplysninger før

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69 Varmepumper 10 Afsnit 10 Beskrivelse Type Side Væske/vand varmepumper (4 kw til 17 kw) DHP-H OPTI...4, 6, 8, 10, 12 kw...68 DHP-L OPTI...4, 6, 8, 10, 12, 16 kw...68 DHP-H OPTI PRO +...................

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Dr.Gemini /med strømforsyning DG3

Dr.Gemini /med strømforsyning DG3 Dr.Gemini /med strømforsyning DG3 KLIMA - STYRING * 2 1.1 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Temperaturføler-, kommunikations- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst 10 cm

Læs mere

GSM CallStarter Type TC202

GSM CallStarter Type TC202 Introduktion GSM Callstarter er lavet til fjernbetjent start af bil og bådvarmer via SMS eller direkte opkald fra en telefon, mobil eller fastnet. Enheden er baseret på brug af GSM nettet, og skal derfor

Læs mere

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem 2 Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Nedsæt din varmeregning og nyd godt af naturens gratis energi Compress 6000 AW er en luft/vand

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere