Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Connie Jørgensen (tovholder), Helge Bennedsen(matematiker), Lene Sperling, Olav B Petersen, Peter Skovbo.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Connie Jørgensen (tovholder), Helge Bennedsen(matematiker), Lene Sperling, Olav B Petersen, Peter Skovbo."

Transkript

1 Biometriguideline Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Connie Jørgensen (tovholder), Helge Bennedsen(matematiker), Lene Sperling, Olav B Petersen, Peter Skovbo. Introduktion Målsætningen for gruppens arbejde har været at re-evaluere de anvendte normalkurver for CRL, BPD, OFD, AD, AC og FL, og som konsekvens heraf, også den anvendte vægtformel. Der er foretaget litteraturstudier men gruppen har også støttet sig til et lignende arbejde udført af British Medical Ultrasound Society s obstetriske biometrigruppe, som har foretaget et tilsvarende arbejde. Guidelinen vedtaget på Føtosandbjerg januar

2 Indholdsfortegnelse Introduktion...1 Indholdsfortegnelse...2 Guideline...3 Gestationslængde...3 Vægtestimering...3 Vægtnormkurve...3 Baggrund...4 Vedrørende formler...4 Vedrørende måling af hoved- og abdominalomfang...5 Gestationssæk (GS)...6 Blommesækken (BS)...6 Embryo...6 Crown-rump length (CRL)...7 Biparietal diameter (BPD) og occipito-frontal diameter (OFD)...9 HO (hovedomfang)...10 FL (femurlængde)...10 AO(Abdominalomfang)...11 Vægtestimering...12 Reference til normal vægt...13 Kvalitetsmål...13 for beregning af gestationsalder...13 for vægtestimering...13 Tabeller og figurer...14 Referencer

3 Guideline Gestationslængde 1. CRL (Crown-rump-længde) 6 +0 til HO (Hovedomfang) til svarende til mm (4) (HO kan dog anvendes allerede fra svarende til 68 mm) 3. FL (Femurlængde) til (5) FL anvendes kun hvis CRL eller HO ikke kan anvendes Både HO og FL kan, hvis det ikke tidligere er foretaget sikker bestemmelse af gestaktionsalder (GA), anvendes til GA- bestemmelse efter 22 uger. Men gestationsalderbestemmelsen bliver tiltagende usikker jo mere fremskreden graviditeten er. Vægtestimering Hadlock (HO,AO,FL)(7) Hadlock (AO,FL) anvendes kun hvis HO ikke kan måles. Vægtnormkurve Marsal 1996 (11) 3

4 Baggrund 1. Trimester biometrier Efter implementering af Sundhedsstyrelsens retningslinier for prænatal diagnostik, får mere end 90 % af de gravide nu tilbudt 1. trimester risikovurdering, og langt de fleste vælger at tage imod tilbuddet. Som følge heraf får langt den største delen af de gravide i Danmark, foretaget en måling af CRL i forbindelse med nakkefoldskanningen Som metode til gestationsalderbestemmelse er CRL ikke vist at være afgørende bedre end 2. trimester hovedbiometrier. Datering ud fra CRL har 2 store fordele: Alle får en, og kun en entydig termin, beregnet ud fra samme kriterium i hele landet. Ifølge erfaringerne fra de afdelinger der har indført CRL som metode for GA-bestemmelse, er det en stor lettelse for både de gravide og jordemødre/læger, at tidligere tiders megen snak om hvilken af de ofte flere terminsdatoer der var den rigtige, nu er totalt forsvundet. Vi kan identificere de (få) gravide, der har utilstrækkelig vækst mellem uge 12 og 19, og som udgør en højrisko gruppe, der ellers kan være vanskelig at finde i rette tid. 2. og 3. Trimester biometrier: Den tidligere valgte standard hovedbiometri (BPD) har den ulempe, at afvigende hovedfacon med normal omkreds, giver et falsk forkert mål for størrelse/vækst. Derfor anbefales fremover hovedomkredsen (HO) som standard hovedbiometri. Som følge heraf anbefaler biometrigruppen fremover en vægtformel, der ikke indeholder BPD. Vedrørende formler De fleste af referenceartiklerne angiver en formel til beregning af den gennemsnitlige værdi af et givet biometrisk mål (mean), ud fra en given gestationsalder i uger (w) ved følgende udtryk: 3 Mean = aw bw k Hvor k er en konstant Ved hjælp af (relativ) simpel matematik kan denne ligning omformuleres til følgende udtryk: w = 4 b 1 mean + k 27a 2 n cos arccos + π 3a 3 b 4b 3 Hvor n=1, 2 eller 3 idet et 3.grads polynomium har 3 løsninger I de ligninger der er relevante for denne biometriguideline, er n=2 Derved får den generelle ligning følgende udtryk: w = 4 b 1 mean + k 27a 4 cos arccos + π 3a 3 b 4b 3 I regnearksform kommer denne generelle ligning til at se således ud: w=((4*b/(3*a))^0,5)*(cos((1/3)*arccos(((mean+k)/b) *((27*a/(4*b))^0,5)) +(4* /3))) 4

5 Vi har i denne guideline tilføjet dette udtryk for gestationsalderen for BPD, HC, AC og FL. Disse ligninger kan anvendes i regneark, og kan anvendes i ul-skannerne. Der er altså IKKE tale om grundlæggende nye formler, men blot en matematisk korrekt, og mere anvendelig anden måde at udtrykke de publicerede ligninger på. Vedrørende måling af hoved- og abdominalomfang Både hovedomfang (HO) og abdominalomfang (AO) kan måles på 2 måder: 1) Med ellipsen 2) Beregnet ud fra 2 på hinanden vinkelrette diametre. HO: BPD og OFD AO: APAD og TAD Begge målemetoder kan anvendes (og anvender samme referencekurver), men ellipsen tenderer til at overestimere omkredsen med op til 3 % (3). Da måling ud fra 2 diametre også ofte er lidt hurtigere, anbefales denne metode som standard. 5

6 Målemetoder Gestationssæk (GS) Ses fra dag (uge ) (www.dsog.dk/files/07ul-hcg.pdf) Ekkotom, sfærisk struktur omgivet af en tyk hyperekkogen dobbelt ring repræsenterende decidua. Ligger ofte excentrisk i forhold til midtlinjen. GS måles ved gennemsnit af minimum 2 diametre af det ekkotomme område vinkelret på hinanden og optimalt medtages diameteren i tværplanet vinkelret herpå (1). Når GS er 5 mm ses blommesækken Når GS er 8-10 mm ses fosterekko Når GS er 10 mm kan man se fosterhjertepulsationer GS mm Uger foster synligt hjertepulsationer nej nej 5 5 nej nej (ja) (ja) ja ja ja ja Blommesækken (BS) Ses fra dag (uge ) BS ligger i GS i det ekstra-embryonale coelom og ses som en sfærisk ekkotom opklaring omgivet af en relativ tyk væg. Tilstedeværelse af BS i gestationssækken konfirmerer intrauterin graviditet. Embryo Ses fra dag (uge ) eller når GS er >13 mm Fosteret ses først som en hyperekkogen lineær struktur direkte i anknytning til blommesækken. Fra uge 7-8 ses fostret adskilt fra blommesækken. Fosteret vokser ca. 1 mm/dag. 6

7 Crown-rump length (CRL) CRL anvendes til datering fra fosteret tydeligt kan ses uge 6 +0 til uge Referencematerialet (tabel 1) stammer fra FMF/Nicolaides første trimester risikomodul. Denne referencekurve er næsten (og for praktiske formål helt) identisk med den af Robinson og Fleming publicerede referencekurve (2), hvorfor man i Astraia og ul-skanneren kan vælge Robinson. Alternativt har biometriudvalget modificeret Robinsons ligning, så den er helt identisk med FMF s nedenstående tabel (se figur 1). Ligningen fra den originale publikation: t = 8,052 CRL + 23,73 Kan også udtrykkes således: GA(dage)=8,052 * (CRL^0,5)+23,73 I den originale artikel foreslås også en modificeret ligning: GA(dage)=8,052 * ((CRL+1) * 1,037) ^0,5)+23,73 Den af FMF/DSOG modificerede ligning, der helt modsvarer FMF-tabellen (tabel 1) GA(dage)=8,052 * ((CRL * 1,037) ^0,5)+23,73 Figur 1 Kaliber placeres modsvarende ydre begrænsning af hovedet og halen. Ofte vil linien passere gennem underkæben. CRL måles abdominelt eller vaginalt i et midtsagitalt billede af hele fosteret i hvileposition. Det er vigtigt at fosteret ikke er for flekteret eller ekstenderet.. 7

8 Fejlkilder: 1) I den tidlige graviditet skal man være opmærksom på kun at måle fosterekkoet og ikke blommesækken, som ligger klos op af fosteret. 2) Når CRL er > mm skal man være opmærksom på om fosteret ligger i hvileposition, da fosteret på det tidspunkt både kan ekstendere og flektere temmelig meget, hvilket kan give en falsk for stor eller lille CRL. Er der forskel på GA ud fra HO / BPD og CRL skal det give anledning til ekstra tjek om CRL nu også er i hvileposition. 8

9 Biparietal diameter (BPD) og occipito-frontal diameter (OFD) Som referencekurver (både BPD og OFD) anbefales Chitty et al. (3) mean = - 28,59 + 4,110w - 0,000598w 3 SD =1, ,05886w Hvor mean er median BPD ved gestationsalderen w Denne ligning kan også udtrykkes som: GA=95, * COS((ARCCOS((-28,59-BPD)/131, )+12,56637)/3) Hvor GA er gestationsalderen i uger, og BPD er biparietaldiameteren (i mm) Figur 2 Venstre billede illustrerer tidligere målemetode og højre billede den nu anbefalede BPD måles i et vandret plan vinkelret på falx cerebri. I det korrekte plan ses fortil cavum septum pellucidum, thalamus og lateral ventriklernes atrie. Kalibers placeres modsvarende den ydre begrænsning af kranieknoglen. OFD (occipito-frontaldiameteren) måles i samme plan. Kalibers placeres modsvarende den ydre begrænsning frontalt og occipitalt således at forbindelseslinien mellem de to punkter modsvarer falx cerebri. 9

10 HO (hovedomfang) Som normalkurve anbefales Chitty et al. (3) mean = -109,7 + 15,16w - 0,002388w 3 SD = 3, ,2329w Hvor mean er median HO ved gestationsalderen w Denne ligning kan også udtrykkes som: GA=92 * COS((3,14159+(ARCCOS((109,7+HO)/464,877)))/3) Hvor GA er gestationsalderen i uger, og HO er hovedomkredsen (i mm) HO (Hovedomfang) kan anvendes til sikker datering i intervallet til svarende til mm (4) HO kan dog anvendes allerede fra svarende til 68 mm. CRL anbefales dog til og med uge af hensyn til 1. trimester risikovurderingen for Down syndrom. HO beregnes ud fra diametrene af BPD og OFD målt mellem de ydre begrænsninger af kranieknoglen. Ved at overgå til måling ydre-ydre samt anvendelse af HO undgår man problemet med oval og rund hovedform. Hovedomfanget kan ud fra BPD og OFD beregnes som HO= 3,1416 * (BPD+OFD) * ½ Hvor BPD og OFD begge er målt fra ydre til ydre FL (femurlængde) Som referencekurve anbefales Chitty et al (5) mean = 3,4162w 0, w 3 32,425 SD = 0,058328w + 1,0605 Hvor mean er median FL ved gestationsalderen w Denne ligning kan også udtrykkes som: GA= ((4*-3,4162/(3*-0, ))^0,5)* (COS((1/3)*ARCCOS(((FL+32,425)/-3,4162)* ((27*- 0, /(4*-3,4162))^0,5))+(4*22/(7*3)))) Hvor GA er gestationsalderen i uger, og FL er femurlængde (i mm) FL Måles i et plan vinkelret på det ossificerede femurskaft. 10

11 Fejlkilder: 1) Specielt i 3. trimester skal man passe på ikke at inkludere den distale epifyse. Gestationsalderen kan beregnes ud fra femurlængden i de tilfælde hvor BPD og OFD ikke kan anvendes (til eksempel ved en CNS misdannelse) Figur 3: Kalibers sættes modsvarende hele længden af den ossøse del af femurknoglen AO(Abdominalomfang) Som normalkurve anbefales Chitty et al (6). mean = - 85, ,92w 0, w 3 SD = - 3, ,6018w Hvor mean er median AO ved gestationsalderen w Denne ligning kan også udtrykkes som: GA= ((4*-11,92/(3*-0, ))^0,5) *(COS(0, *ARCCOS(((AO+85,84)/-11,92) *((27*- 0, /(4*-11,92))^0,5)) +(4*3,141593/3))) Hvor GA er gestationsalderen i uger, og AO er abdominalomfanget (i mm) 11

12 Figur 3 Kalibers placeres vinkelret på hinanden og modsvarende fosterets hudoverflade. Abdominaldiameterne APAD (anterior-posterior abdominaldiameter) og TAD (transversalabdominaldiameteren) måles i et tværsnit af fosterets abdomen i det niveau hvor ventrikel samt den intrahepatiske del af v umbilicalis ses. Vægtestimering Som beregningsformel anbefales Hadlock 1985 med anvendelse af (HO, AO, FL) evt. (AO og FL) (7). Log 10 vægt = 1,326 0,00326AC * FL + 0,0107HC + 0,0438AC + 0,158FL Denne ligning kan også udtrykkes som: Vægt=10^(1,326- (0,00326*AO*FL/100)+ (0,0107*HO/10) +(0,0438*AO/10)+ (0,158*FL/10)) Hvis HO ikke kan måles (f.eks. fordi det står dybt) kan formlen der kun indeholder AO og FL benyttes: Log 10 vægt = 1, ,05281AC + 0,1938FL 0,004AC * FL Denne ligning kan også udtrykkes som: 12

13 Vægt= 10^(1,304+(0,05281*AC/10)+(0,1938*FL/10)-(0,004*AC*FL/100)) Reference til normal vægt Ved Sandbjerg 1997 blev det besluttet at anvende et skandinavisk materiale (11). Kvalitetsmål for beregning af gestationsalder Forskel mellem beregnet termin og spontan fødsel (mellem uger) < +/- 8,5 dage og hyppigheden af graviditas prolongata < 4,5%. for vægtestimering SGA defineret som < 2 SD Forskel i % mellem beregnet og egentlig fødselsvægt for børn som er født indenfor 2 dage efter vægtbedømmelsen. Gennemsnit 0±2%, SD: ± 10%. Er der mindre en 2 uger mellem vægtberegningen og fødselsvægten kan man anvende den beregnede vægt g/dag som sammenligningsgrundlag 13

14 Tabeller og figurer CRL-GA: Astraia, FMF-table and Robinson (original, modified and FMF-DSOG modified) 14,50 GA (weeks) 14,00 13,50 13,00 12,50 12,00 11,50 Original Robinson Modified Robinson Astraia FMF-table FMF-DSOG modified Robinson 11, CRL (mm) Figur 5: Sammenligning af CRL-GA sammenhæng ud fra: Original Robinson, modificeret original Robinson, FMF-DSOG modificeret Robinson, FMF s tabel og Astraia version GA (dag) CRL mm GA (dag) CRL mm GA (dag) CRL mm Tabel 1: Fra FMF: Risk specification 2005 (12) 14

15 uger/dage Tabel 2: Sammenhæng mellem GA og forventet fødselsvægt (11) 15

16 uge dag HC uge dag HC uge dag HC uge dag HC Tabel 3 viser sammenhængen mellem gestationsalder og HC 16

17 uge dag FL uge dag FL uge dag FL uge dag FL uge dag FL 13 11, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Tabel 4 viser sammenhængen mellem gestationsalder og FL 17

18 Referencer 1 Nyberg DA, Mack LA, Laing FC, Patten RM. Distinguishing normal from abnormal gestationalsac growth in early pregnancy. J Ultrasound Med 1987;6(1): Robinson HP and Fleming JEE. A critical evaluation of sonor crown-rump length measurement.br J Obstet Gynaecol 1975;82: Chitty LS, Altman DG, Henderson A, Campbell S. Charts of fetal size: 2. Head measurements Br J Obstet Gynaecol 1994;101: Altman DG and Chitty LS. New charts for dating of pregnancy. Ultrasound Obstet Gynecol1997;10: Chitty LS, Altman DG. Charts of fetal size: Limb bones. BJOG 2002;109: Chitty LS, Altman DG, Henderson A, Campbell S. Charts of fetal size: 3. Abdominal measurements Br J Obstet Gynaecol 1994;101: Hadlock F, Harrist R, Sharman R, Deter R, Park S. Estimation of fetal weight with the use of head body and femur measurements: a prospective study. Am J Obstet Gynecol 1985;151: Kurmanavicius J, Burkhardt T, Wisser J, Huch R. Ultrasonografic fetal weight estimation:accuracy of formulas and accuracy of examiners by birth weight from 500 to 5000g. J Perinatal Med 2004;32(2): Chien PFW, Owen P, Khan KS. Validity of ultrasound estimation of fetal weight. Obstet Gynecol 2000;95(6 pt 1): Dudley NJ. A systematic review of the ultrasound estimation of fetal weight. Ultrasound Obstet Gynecol 2005;25: Marsal K, Persson P-H, Larsen T, Lilja H, Selbing A, Sultan B. Intrauterine growth curves based on ultranonically estimated foetal weight. Acta Pæd Scand 1996;85: Fetal Medicine Foundation, London. FMF risk specification

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo.

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo. Biometri guideline Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo. Indhold Guidelinen CRL: målemetode, normalkurve

Læs mere

Forfattere Lotte Berdiin Colmorn, Ida kirkegaard, Annette Wind Olesen, Lars Grønlund Poulsen, Lene Sperling, Lone Storgaard, Niels Uldbjerg

Forfattere Lotte Berdiin Colmorn, Ida kirkegaard, Annette Wind Olesen, Lars Grønlund Poulsen, Lene Sperling, Lone Storgaard, Niels Uldbjerg Terminsfastsættelse Forfattere Lotte Berdiin Colmorn, Ida kirkegaard, Annette Wind Olesen, Lars Grønlund Poulsen, Lene Sperling, Lone Storgaard, Niels Uldbjerg Korrespondance Niels Uldbjerg Status Godkendt

Læs mere

Guideline... 3 Baggrund... 5

Guideline... 3 Baggrund... 5 FØTOSandbjerg Guideline Nakkefoldskanning og risikoberegning for Downs syndrom i første trimester Arbejdsgruppens medlemmer: Hans Jakob Andersen, Charlotte Ekelund, Carsten Henriques, Eva Hoseth, Torben

Læs mere

IUGR. Sandbjerg guideline 2014

IUGR. Sandbjerg guideline 2014 IUGR Sandbjerg guideline 2014 Historik Første udkast 2005, revideret 2006 & 2007, ny revision 2014. Arbejdsgruppens medlemmer 2004-2005 Carsten Henriques, Carsten Nickelsen, Gitte Esberg, Karen Wøjdemann,

Læs mere

7. Ultralydskanning ved tidlig graviditet

7. Ultralydskanning ved tidlig graviditet 7. Ultralydskanning ved tidlig graviditet Tovtrækker: Gitte Glavind. Referenter: Ulla Breth Knudsen, Lotte Clevin, Richard Farlie Baggrund Ultralydsskanning mhp verificering af tidlig levende intrauterin

Læs mere

Årsrapport. (udgivet november 2012)

Årsrapport. (udgivet november 2012) Årsrapport 2011 (udgivet november 2012) Indholdsfortegnelse Forord... 3 Konklusion... 4 Anbefalinger... 5 Baggrund og formål... 6 Screening for kromosomfejl og misdannelser... 8 Historik... 9 Organisation...

Læs mere

Godkendt på Sandbjergmødet 2014. Gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening og diagnose.

Godkendt på Sandbjergmødet 2014. Gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening og diagnose. Godkendt på Sandbjergmødet 2014 Gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening og diagnose. På Sandbjergmødet januar 2012 blev flere delelementer af nedenstående guidelineforslag vedtaget samtidig med,

Læs mere

Forslag til guideline vedrørende cervix-scanning i graviditeten

Forslag til guideline vedrørende cervix-scanning i graviditeten Forslag til guideline vedrørende cervix-scanning i graviditeten FØTOSandbjerg og Sandbjerg 2009 Arbejdsgruppens medlemmer: Richard Farlie (tovholder), Niels Jørgen Secher, Ann Tabor, Charlotte Ekelund,

Læs mere

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik INFORMATION TIL GRAVIDE Risikovurdering og fosterdiagnostik Indhold Tillykke med graviditeten 1 Du kan få information om undersøgelserne 2 Information giver dig mulighed for at vælge 3 Forskellige typer

Læs mere

Cervixscreening med ultralyd i enkeltgraviditeter

Cervixscreening med ultralyd i enkeltgraviditeter Cervixscreening med ultralyd i enkeltgraviditeter FØTO-Sandbjerg og Sandbjerg 2010 Arbejdsgruppens medlemmer: Charlotte Ekelund (primus motor), Richard Farlie, Merete Hein, Rikke Bek Helmig, Carsten Henriques,

Læs mere

DFMS Kønsbestemmelse af fostre ved ultralydsscanning

DFMS Kønsbestemmelse af fostre ved ultralydsscanning DFMS Kønsbestemmelse af fostre ved ultralydsscanning Forfattere 2014: Rie Andreassen Sonograf Sygehus Sønderjylland, Åbenrå Linda Andresen Sonograf Mageløs Graviditetsscanning, Odense Jette Nymann Boysen

Læs mere

Tobak og graviditet Er der behov for forebyggelse? Findes der effektive metoder?

Tobak og graviditet Er der behov for forebyggelse? Findes der effektive metoder? Tobak og graviditet Er der behov for forebyggelse? Findes der effektive metoder? 2004 Tobak og graviditet Er der behov for forebyggelse? Findes der effektive metoder? Kirsten Wisborg og Tine Brink Henriksen

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker Udarbejdet af DIOS A/S December 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE REGISTRERING AF ANTAL BIBLIOTEKSBESØG...1 BAGGRUNDEN FOR METODENS UDVIKLING...1

Læs mere

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49 Noter i statistik Thomas Bendsen 2008 VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Indholsfortegnelse 1 - Introduktion 1.1 - Introduktion 1.2 - Brug af disse sider 1.3 - Analysenavne 1.4 - DANAK 1.5

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

Gruppekonsultation For Overvægtige Gravide

Gruppekonsultation For Overvægtige Gravide Gruppekonsultation For Overvægtige Gravide Et Eksempel På Intervention Mit barn skal ikke være flov over at have en tyk mor Badedragter... Ja, en solsikke bliver altså ikke kønnere af at den bliver udvidet,

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Findes der en præcis og praktisk anvendelig metode til måling af patienters temperatur til brug i almen praksis?

Findes der en præcis og praktisk anvendelig metode til måling af patienters temperatur til brug i almen praksis? Findes der en præcis og praktisk anvendelig metode til måling af patienters temperatur til brug i almen praksis? Opgave i Forskningstræning - Almen Medicin - Hold 18 Udarbejdet November 2012 til Marts

Læs mere

Undervisningsforløb om befolkningssammensætning

Undervisningsforløb om befolkningssammensætning Undervisningsforløb om befolkningssammensætning Svend Runge Nielsen Indhold 1 Præsentation 2 2 Lærerens udviklingsmål 2 3 Intentionerne for elevernes udbytte af forløbet 2 4 Beskrivelse for forløbet 3

Læs mere

Bedømmelse af den skriftlige prøve efter matematik D

Bedømmelse af den skriftlige prøve efter matematik D Bedømmelse af den skriftlige prøve efter matematik D Bedømmelseskriterierne til den skriftlige prøve efter D findes i læreplanen (Bilag 28 til avu-bekendtgørelsen) som punkt 4.3 Der lægges vægt på, at

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

Anvendelse af ufuldstændige blokforsøg

Anvendelse af ufuldstændige blokforsøg Anvendelse af ufuldstændige blokforsøg Kristian Kristensen 1, Jakob Willas 2, Lise Nistrup Jørgensen 3 og Rene Gislum 4 1 Forskergruppe for Biometri, Afd. for Husdyravl og Genetik, DJF 2 Afd. for Sortsafprøvning,

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Kan generel screening for gruppe B streptokokker i graviditeten forebygge GBS sygdom hos nyfødte?

Kan generel screening for gruppe B streptokokker i graviditeten forebygge GBS sygdom hos nyfødte? FORSKNINGSTRÆNINGSOPGAVE 04-03-2014 Kan generel screening for gruppe B streptokokker i graviditeten forebygge GBS sygdom hos nyfødte? CHRISTINA TERKELSEN OG ANNE SOFIE BOLDSEN SALICATH Indholdsfortegnelse

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Middelværdi for grupperede observationer... Summeret frekvens og sumkurver... Indekstal... Lektion 9s Side 1 Grupperede observationer Hvis man stiller et spørgsmål,

Læs mere

Hint: Man kan alternativt benytte genvejstasterne ctrl+6/cmd+6 for at sprede applikationerne og ctrl+4/cmd+4 for at samle applikationer.

Hint: Man kan alternativt benytte genvejstasterne ctrl+6/cmd+6 for at sprede applikationerne og ctrl+4/cmd+4 for at samle applikationer. [OPGAVER I NSPIRE] 1 Opgave 1) Opgaver og sider - dokumentstyring Start et nyt Nspire dokument. Følg herefter nedenstående trin. a) Opret to opgaver i dokumentet, hvor første opgave består to sider, og

Læs mere

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal T ALKUNNEN 6 Allan C Allan C.. Malmberg Tilnærmede tal og computertal INFA Matematik - 2000 1 INFA - IT i skolens matematik Projektledelse: Allan C. Malmberg Inge B. Larsen INFA-Klubben: Leif Glud Holm

Læs mere