Spidsen af penis kaldes for glans. Dens funktion er som klitoris hos kvinden at stimulere til seksuel ophidselse og nydelse. sædleder blærehalskirtel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spidsen af penis kaldes for glans. Dens funktion er som klitoris hos kvinden at stimulere til seksuel ophidselse og nydelse. sædleder blærehalskirtel"

Transkript

1 12 FORPLANTNING

2 Det var nogle af de overskrifter, der prægede i aviserne i 1992, da professor Erik Skakkebæk fra Rigshospitalet i København første gang offentliggjorde sin undersøgelse om mænds faldende sædkvalitet i det ansete engelske tidsskrift The Lancet. I Erik Skakkebæks undersøgelse blev det dokumenteret, at mænds gennemsnitlige sædcelletal var faldet fra 133 millioner sædceller pr. ml i 1938 til kun 66 millioner i Samtidig blev det antydet, at årsagen til faldet kunne skyldes de syntetiske østrogenlignende stoffer, der findes i miljøet- den såkaldte østrogenhypotese. Det er blevet påvist på forsøgsdyr, at både insektgiften DDT og den industrielt meget brugte gruppe af stoffer PCB har samme virkning som det kvindelige kønshormon østrogen. Dette har bla. medført, at der indenfor nogle dyrearter fødes flere hanner, samt at størrelsen af de mandlige kønsorganer er blevet formindsket. Et DDT udslip til Lake Apopka i Florida i 1980 fik hanalligatorerne til at udvikle ekstremt små kønsorganer og påvirkede samtidigt deres produktion af kønshormoner (se afsnittet om kønsdifferentiering). Andre undersøgelser har vist, at der er en sammenhæng mellem ynglesucces og koncentrationen af PCB i fedtvævet hos mink. Der er dog visse problemer med østrogenhypotesen. Det har vist sig, at en lang række planter bla. rug, hvede, kål, spinat, byg, æbler mfl. producerer østrogenlignende stoffer, hvis virkning langt overgår den syntetiske østrogeners. Rødkløver producerer f.eks. det østrogenlignede stof genistein, der kan give graviditetsproblemer hos får, hvis de spiser meget rødkløver. Vor samlede indtagelse af naturlige østrogenlignende stoffer overgår langt vores indtagelse af syntetiske østrogenlignende stoffer som f.eks. DDT og PCB. Sædcelletallet er stærkt afhængig af den seksuelle aktivitet. Hvis den seksuelle aktivitet stiger vil sædcelletallet falde. En spørgeskemaundersøgelse har vist, at mænd onanerer dobbelt så meget i 1970 sammenlignet med I samme periode er de gifte 30 åriges ugentlige samlejefrekvens steget fra 1.9 samlejer pr. uge til 3.0. Skakkebæks studier blev fulgt af andre studier, der ikke viste den samme tendens. Et stort forskningsprojekt fra New York og et tilsvarende fra Finland kunne ikke påvise et fald i sædcelletallet i den samme periode. Det har ligeledes vist sig, at sædcelletallet er årstidsbestemt med et højere sædcelletal i vinterperioden og et lavere i sommerperioden. Det er således stadigt et åbent spørgsmål, om det påståede fald i sædkvaliteten skyldes erotiske eller måske autoerotiske årsager fremfor syntetiske østrogenlignende stoffer i miljøet. 232 KAPITEL 12

3 FORPLANTNING: Kønsorganernes opbygning Både hos manden og hos kvinden kan man skelne mellem primære og sekundære kønsorganer. De primære kønsorganer kaldes også for kønskirtler. Hos manden er det testiklerne, mens det hos kvinden er æggestokkene. De primære kønsorganer har to funktioner: 1) De producerer sædceller hos manden og producerer og modner ægget hos kvinden. 2) De frigiver kønshormonerne testosteron hos manden og østrogen og progesteron hos kvinden. Vi vil i det følgende kort gennemgå kønsorganernes opbygning hos begge køn. Mandens kønsorganer Mandens primære kønsorganer er de to testikler (figur 12.1). De er placeret i pungen. De sekundære kønsorganer er pung, bitestikler, sædleder, sædblærer, blærehalskirtel samt penis med svulmelegemer. Sædcelledannelsen kræver en temperatur der er 1-2 C lavere end kropstemperaturen. Derfor er testiklerne placeret i pungen. I bitestiklerne opbevares og modnes sædcellerne. Sædlederne fra begge testikler går over i urinrøret i blærehalskirtlen. Sædlederne har et veludviklet lag af glat muskulatur. Derfor kan transporten af sædceller ske v.h.a. peristaltiske bevægelser (se side118). Ved udløsning tilfører sædblærer og blærehalskirtel den væske som sammen med sædcellerne udgør sæden. Væsken der tilføres indeholder næringsstoffer, og stoffer som skal beskytte sædcellerne mod det sure miljø i skeden. I sæden udgør sædcellerne kun ca. 1% af det samlede volumen. Spidsen af penis kaldes for glans. Dens funktion er som klitoris hos kvinden at stimulere til seksuel ophidselse og nydelse. Fig Mandens kønsorganer (efter Vander m. fl.). urinleder urinblære sædleder urinrø penis glans bitestikel testikel sædleder blærehalskirtel FORPLANTNING 233

4 Kvindens kønsorganer Kvindens primære kønsorganer er de to æggestokke (fig.12.2). De sekundære indre kønsorganer er æggelederne, livmoderen og skeden. De sekundære ydre kønsorganer (fig. 12.2a) er de små og store kønslæber, klitoris og skedeindgangen. Fig Kvindens kønsorganer (efter Vander m. fl.). A: Kønsorgener set fra siden æggeleder æggestok livmoder livmoderhals klitoris indre kønslæber ydre kønslæber urinrør sk endetarm B: Indre kønsorgener æggeleder æggeleder gennemskåret livmoder æggestok æggestok æggeledertragt skede livmoderhals 234 KAPITEL 12

5 Ved ægløsning opfanges ægget af æggeledertragten og føres ned i æggelederen. Æggelederen er beklædt med fimrehår, der sørger for transporten af ægget til livmoderen. Livmoderen er et hult tykvægget muskulært organ, der på indersiden er beklædt med en blodfyldt slimhinde. Ved graviditet sætter fosteret sig fast i livmoderslimhinden. Væksten af livmoderslimhinden sker under påvirkning af østrogen. Ved menstruation ødelægges slimhinden i livmoderen. Slimhinden afstødes sammen med blod ud gennem livmoderhalsen og skeden. Skeden er et sammenklappeligt hulrum med en ph-værdi på 3,5-4,5. Den lave ph-værdi skyldes mælkesyre fra mælkesyrebakterier. Skeden er desuden omkranset af kønslæberne, som svulmer op under seksuel ophidselse. Skedevæggen er hos den voksne kvinde cellelag tykt. Ved seksuel stimulation øges blodgennemstrømningen og fugtigheden. Kønsorganer kønskarakterer: hvad er hvad? De primære kønsorganer er de organer, der er direkte involveret i produktionen af kønscellerne: sædceller hos manden og ægceller hos kvinden. De sekundære kønsorganer er de kanaler eller rør som sæd og æg transporteres igennem samt de tilhørende kirtler. De sekundære kønsorganer deltager direkte i forplantningen. De primære kønskarakterer er de netop omtalte kønsorganer. De sekundære kønskarakterer er de forskelle, der særligt efter puberteten er mellem kønnene m.h.t. muskelmasse, fedtvæv, kropsbygning, behåring og stemmeleje m.m. Se iøvrigt tabel Tabel Oversigt over kønskarakterer. Kønskarakterer Primære kønskarakterer Sekundære kønskarakterer Primære kønsorganer Sekundære kønsorganer Kvinde Mand Kvinde æggestokke Mand testikler Kvinde æggeledere livmoder skede skedeåbning klitoris kønslæber M and bryster m. mælkekirtler sædleder bitestikler sædblærer blærehalskirtel penis glans svulmelegemer pung lille muskelmasse i overkrop mindre højde beskeden kropsbehåring lys stemme tykt underhudsfedtlag skaldethed stor muskelmasse større højde kraftig kropsbehåring dyb stemme tyndt underhudsfedtlag FORPLANTNING 235

6 HORMONER Vi vil i det følgende kort se på de hormoner, som styrer forplantningen hos mænd og kvinder. Udskillelsen af hormoner styres via forskellige feedback systemer. Kontrollen af både mandens og kvindens forplantning sker både via positiv og negativ feedback. Vi vil ikke give en grundig gennemgang af feedback, men henvise til side 46, kapitel 2. I tabel 12.2 ses en oversigt over forplantningens hormoner. Hormon Udskilles fra Virkning Feedback Overordnede kønshormoner LH-releasing hormon = GnRH Hypothalamus Stimulerer hypofyseforlap at frigøre LH og FSH til LH Luteiniserende Hormon H ypofyseforlap Stimulerer ægløsning, stimulerer progesterondannelse i æggestok, stimulerer testosterondannelse i testikler FSH Follikel Stimulerende Hormon Hypofyseforlap Stimulerer ægmodning og østrogendannelse i æggestok, stimulerer sædcelledannelse i testiklerne Kønshormoner Østrogen Æggestok (og moderkage ved graviditet) Vækst af livmoderslimhinde, udvikling og vedligeholdelse af sekundære kønskarakterer hos kvinden. Negativ feedback til hypothalamus og hypofysen (hæmmer FSH- og LH- frigivelse). Ved høj koncentration omkring ægløsning positiv feedback til hypothalamus og hypofysen (fremmer FSH- og LH- frigivelse) Progesteron Æggestok (og moderkage ved graviditet) Stimulerer slimproduktion i livmoderslimhinden, vedligeholder graviditet, udvikling af bryster. Negativ feedback til hypothalamus og hypofysen (hæmmer FSH- og LH- frigivelse) Testosteron Testikler Stimulerer sædcelleproduktion, udvikling af kønkarakterer hos manden Negativ feedback til hypothalamus og hypofysen (hæmmer FSH- og LH- frigivelse) Tabel Forplantningens kønshormoner. 236 KAPITEL 12

7 SÆDCELLEPRODUKTION I testiklernes sædrør foregår sædcelleproduktionen (fig. 12.3). Sædrørene indeholder forstadier til sædceller (stamceller) og sertoli-celler. Sertolicellernes funktion er at: Skabe et ensartet miljø for sædcellerne. Frigive et testosteron-bindende protein, som sammen med testosteron stimulerer dannelsen af sædceller ud fra stamceller. Fig Testiklens opbygning sædleder sædrør bitestikel testikel ædrør sædcelle Sertoli celle stamceller Leydig celle blodkar Mellem sædrørene ligger leydig-cellerne, som bla. producerer testosteron. Sædcelleproduktionen starter ved puberteten. Her begynder stamcellerne at dele sig ved mitoser. Efter et antal mitotiske delinger dannes sædcellerne ved en meiose. Når sædcellen er færdigudviklet består den af et hoved, et midtstykke og en hale. Hovedet består stort set kun af en cellekerne med DNA. Hovedet er delvist dækket af et ackrosom, der er en enzymfyldt FORPLANTNING 237

8 vesikel (fig. 12.4). Ved befrugtningen opløser enzymerne ægcellens membran, så sædcellen kan trænge ind. I midtstykket findes cellens mitokondrier, der producerer energi til halens bevægelser. Hale og midtstykke tabes, når ægget befrugtes, så kun hovedet trænger ind i ægget. Fig Sædcellen (efter Vander m. fl.). hoved ackrosom cellemembran midtstykke kerne hale mitochondrier Hormonel styring af sædcelleproduktionen LH-releasing hormon fra hypothalamus medfører at der frigives LH og FSH fra hypofysen. FSH stimulerer sertoli-cellerne til at udskille et testotrronbindende protein. LH stimulerer leydig-cellerne til at frigive testosteron. Testosteron fra leydig-cellerne bindes til proteinet fra sertoli-cellerne. Dette kompleks stimulerer sædcelledannelsen. Ved kastration (fjernelse af testiklerne) ses en stor forøgelse af både LH og FSH. Det skyldes at testosteron normalt hæmmer produktionen af LH og FSH gennem negativ feedback, p.g.a. testosteron-fjernelsen er det negative feedback nu ophævet. I figur 12.5 er styringen af mandens sædcelleproduktionen opsummeret. 238 KAPITEL 12

9 Fig Hormonel styring af mandens sædcelleproduktion (efter Vander m. fl.). hypothalamus LH-releasing hormon hypofyse negativ feedback FSH LH testikler sædcelleproduktion leydigceller sertoliceller testosteron udvikling af kønskarakterer Kvindens menstruationscyklus Varigheden af menstruationscyklus er ca. 28 dage. Dag 1 i cyklus er menstruationens første dag. I starten af cyklus begynder ægget samt de celler der beskytter og modner ægget at vokse. Ægget samt de omtalte celler kaldes for en follikel (fig.12.6). Folliklen frigiver i takt med væksten østrogen fra det yderste lag celler. Under påvirkning af østrogenet vokser livmoderslimhinden. FORPLANTNING 239

10 Fig Æggestokkene med follikler. primærfollikel voksende follikel ægcelle granulosa-celler theca-celler gult legeme går til grunde gult legeme bristet follikel ægløsning moden follikel Ved dag 14 sker der en ægløsning og det modne æg frigives og opfanges af æggeledertragten. Ægget kan nu befrugtes i de næste timer, hvilket normalt sker i den øverste tredjedel af æggelederen. Ved ægløsning omdannes folliklen til det gule legeme, der frigiver østrogen og progesteron. Det gule legemes levetid er ca. ti dage, hvorefter det henfalder. I livmoderen sker der en vækst af blodkar efter ægløsning. Samtidig sker der en øget slimproduktion under påvirkning af progesteron. Menstruationen opstår ved en afklemning af blodkarrene i livmoderslimhinden, med det resultat at blodforsyningen nedsættes og slimhinden går til grunde og bliver afstødt. Hormonelle ændringer under menstruationscyklus Kvindes menstruationsscyklus er præget af meget store svingninger i koncentrationen af FSH, LH, østrogen og progesteron (fig. 12.7). De hormonelle ændringer i menstruationscylus skyldes såvel positive og som negative feedback-mekanismer. Østrogen kan både påvirke hypothalamus og hypofyse med negativ og positiv feedback. Det sker afhængigt af østrogenkoncentrationen i blodet: 240 KAPITEL 12

11 Fig Kvindens menstruationscyklus. Tallene henviser til tabel (efter Vander m. fl.). positiv feedback hormonkoncentration i blodet (relative enheder) LH FSH hormonkoncentration i blodet (relative enheder) østrogen 13 3 progesteron 2 follikel ægløsning 8 9 gult legeme 12 livmoderslimhindens tykkelse østrogen 4 10 østrogen, progesteron dag efter menstruationens start FORPLANTNING 241

12 Ved lav østrogenkoncentration er der negativ feedback på FSH- og LHudskillelse. Ved høj østrogenkoncentration er der positiv feedback på FSH- og LHudskillelse. Endvidre påvirker østrogen virkningen af progesteron. Når der er østrogen tilstede vil en høj progesteronkoncentration bevirke en negativ feedback på FSH- og LH-udskillelse. Menstruationen er blevet udløst af et kraftigt fald i østrogen- og progesteronkoncentrationen i blodet. Herved er det negative feedback ophørt, og der begynder at ske en stigning i specielt FSH-koncentrationen. Det fører til vækst af folliklen med øget udskillelse af østrogen. Da østrogenkoncentrationen i blodet endnu er forholdsvis lav, er der negativ feedback, og det vil give anledning til et fald i specielt FSH-koncentrationen. Den fortsatte vækst af folliklen og stigningen i østrogenkoncentrationen skyldes, at folliklen øgerfølsomheden over for FSH. Derved forøges følsomheden for FSH i folliklen. Det betyder at selvom koncentrationen af FSH i blodet falder, øges påvirkningen af FSH på folliklen. Efter dage af cyklus er østrogenkoncentrationen blevet så høj, at østrogen begynder påvirke FSH- og LH-udskillelsen med et positivt feedback. Det giver anledning til en kraftig stigning i FSH- og specielt LH-koncentrationen, hvilket kort tid efter medfører ægløsning (fig. 12.7). Efter ægløsning omdannes resterne af folliklen til det gule legeme, der begynder at udskille progesteron i større mængder samt østrogen. Det giver anledning til negativ feedback, og dermed et fald i koncentrationen af FSH og LH (fig. 12.9). Det gule legeme bortfalder af uforklarlige årsager efter ca. 14 dage. Herved falder koncentrationen af både progesteron og østrogen. Derved bortfalder den negative feedback på FSH og Fig Den hormonelle regulering kort før ægløsning (efter Vander m. fl.). hypothalamus LH-releasing hormon FSH hypofyse æggestok follikel østrogen LH livmoderslimhinde (vækst) positiv feedback 242 KAPITEL 12

13 LH. Faldet i progesteronkoncentrationen udløser menstruationen. En ny cyklus kan begynde. I tabel 12.3 er ændringerne i æggestokke, livmoderslimhinde og hormonkoncentrationerne under menstruationscyklus opsummeret. Tabelnumrene henviser til fig Tabel Oversigt over menstruationscyklus. Ændring 1 LH og FSH stiger. 2 En follikel begynder at vokse og frigive østrogen. 3 Østrogenkoncentrationen i blodet øges. 4 Livmoderslimhinden begynder at vokse. 5 FSH-frigivelsen og FSH-koncentrationen falder. 6 Østrogenkoncentrationen stiger drastisk. 7 FSH og LH stiger kraftigt, og en LH-top nås. 8 Ægløsning. 9 Det gule legeme udvikles, og frigiver østrogen og progesteron i store mængder. 10 Slimproduktion i livmoderslimhinden. 12 Det gule legeme henfalder. 11 LH- og FSH-koncentrationen falder. 13 Progesteron- og østrogenkoncentration falder og menstruationen begynder. 14 LH- og FSH-frigivelsen stiger, og vi er tilbage ved start. Graviditet Længden af en normal graviditet er 38 uger eller 266 dage. Ved fastsættelsen af fødselstidspunkt regnes imidlertid med 40 uger. Det skyldes, at der regnes fra sidste menstruations første dag. Da der går 14 dage fra det tidspunkt og til ægløsningen regnes der derfor med de 40 uger. Normalt opdages graviditeten ved at menstruationen udebliver. Graviditeten kan konstateres ca. 2 uger efter befrugtningen ved at undersøge urinen for HCG (Humant Chorion Gonadotropin). HCG udskilles af det tidlige foster og har den funktion, at det bevarer det gule legeme og dermed progesteron- og FORPLANTNING 243

14 østrogenproduktionen. Herved hindres at livmoderslimhinden sammen med fosteret afstødes. Efter cirka 3 måneder af graviditeten overtager moderkagen helt produktionen af østrogen og progesteron (fig ). Den store koncentration af østrogen og progesteron, som ses igennem hele graviditeten (fig.12.10) giver anledning til en nedsat produktionen af FSH og LH ved negativ feedback til hypothalamus og hypofyse. Normalt vil en høj østrogenkoncentration give anledning til en positiv feedback, men da der også er høj progesteronkoncentration medfører det et negativt feedback. Derfor fås lave koncentrationer af LH og FSH og der modnes og frigives derfor ikke æg under graviditeten. hypothalamus LH-releasing hormon hypofyse negativ feedback FSH LH æggestok gult legeme østrogen progesteron livmoderslimhinde (slimhindeproduktion) Fig Den hormonelle regulering efter ægløsning (efter Vander m. fl.). 244 KAPITEL 12

15 Fig De hormonelle ændringer under graviditeten (efter Vander m. fl.). HCG fødsel Omkring 50 års alderen holder de fleste kvinder op med at have menstruation. Kvinderne er nu ikke underlagt de samme østrogen hormonelle svingninger, som i den kønsmodne periode. Efter menstruationens ophør (menopausen) progesteron ses en stigning i LH- og FSH- koncentrationen. Det skyldes at den primære styring af FSH og LH overvejende, sker ved negativ feedback fra østrogen. Det aldersbetingede fald i østrogen måneden efter sidste menstruation produktionen vil ophæve den negative feedback fra østrogen med det resultat, at LH og FSH mængden i blodet stiger. Stigningen i FSH kan dog ikke fremme produktionen af østrogen, med det resultat at FSH stiger yderligere. koncentration i urinen UDVIKLING AF KVINDE OG MAND Kønsudviklingen hos mennesket livet igennem kan inddeles i fire faser. De fire faser er: Fastlæggelse af det genetiske køn ( XX eller XY) Dannelse af kønsorganer) Pubertet Menopause Fastlæggelse af det genetiske køn Det genetiske køn fastlægges ved befrugtningen, når sædcellen smelter sammen med ægcellen. Menneskets celler indeholder 46 kromosomer: 22 par autosomer og 2 kønskromosomer. Hos kvinden er kønskromosomerne ens, og betegnes med XX. Manden har to forskellige kønskromosomer, X og Y (betegnes XY). Ved kønscelledannelsen, meiosen, halveres kromosomtallet, og mandens kønsceller, sædcellerne, indeholder da enten et X-kromosom eller et Y-kromosom og 22 autosomer. Kvindens kønsceller, ægcellerne, indeholder derimod altid et X-kromosom og 22 autosomer. Ved befrugtningen, hvor kønscellernes kerner smelter sammen, opnås igen et kromosomtal på 46. Det ses heraf, at fosterets genetiske køn afhænger af, hvilket kønskromosom sædcellen indeholder. Lidt populært kan man sige, at det er faderen, der bestemmer barnets køn, da kvindens ægceller kun kan levere FORPLANTNING 245

16 et X-kromosom, mens manden kan levere to forskellige slags kønskromosomer. Enten X eller Y. Kønskromosomernes gener, indeholder opskriften på, om fosteret skal udvikles til en dreng eller en pige. Man kan sige, at Y-kromosomets gener indeholder opskriften på en dreng. Man kunne også nemt få den opfattelse, at X-kromosomets gener indeholder opskriften på en pige, men som vi skal se i næste afsnit, er det snarere fraværet af et Y-kromosom, der gør, at et foster udvikles til en pige. Dannelse af kønsorganerne Dannelse af kønorgenerne foregår i fostertilstanden. Den befrugtede ægcelle, der ved en lang række af mitoser, udvikles til et menneske, indeholder som beskrevet ovenfor enten kønskromosomerne XX eller XY. Hermed er fosterets genetiske køn bestemt. Men det betyder ikke, som man måske Fig Udvikling af kønsorganer hos foster. Intetkønnet foster anlæg til kønskirtler Wolfske gange (W) Müllerske gange (M) Hunlig retning W henfaldne hanlige anlæg testikel Hanlig retning henfaldne hunlige anlæg M W M æggeleder sædblære æggestok livmoder skede blærehalskirtel sædleder bitestikel penis testikel 246 KAPITEL 12

17 kunne forvente, at udviklingen af fosteret til enten en dreng eller en pige starter umiddelbart efter befrugtningen. I de første fem uger af svangerskabet er fosteret tilsyneladende hverken dreng eller pige. Det er således ikke muligt at skelne mellem drengefostre og pigefostre de første 5 uger, med mindre man ser på fosterets kromosomsammensætning. Efter 5. uge er der synlige forskelle mellem drengefostre og pigefostre (fig ). For at kunne forstå kønsudviklingen er det vigtigt først at beskrive nogle grundlæggende forhold hos det intetkønnede foster. Det intetkønnede foster er i besiddelse af: Umodne kønskirtler med bla. to typer umodne kønskirtelceller. Wolfske gange (anlæg til indre sekundære kønsorganer hos manden). Müllerske gange (anlæg til indre sekundære kønsorganer hos kvinden). Anlæg til ydre kønsorganer. Selv om fosteret i begyndelsen af svangerskabet anses for at være intetkøn, har det alligevel dannet anlæg til kønskirtler. Disse anlæg er dog hverken hanlige eller hunlige, men er i stand til at udvikle sig i begge retninger, dvs til enten testikler eller æggestokke. Kønskirtelanlæggene indeholder bla. to forskellige celletyper, der er meget vigtige for kønsdifferentieringen. Den ene celletype i kønskirtelanlægget kan udvikles til sertoli-celler hos manden eller til granulosa-celler hos kvinden. Den anden celletype kan udvikles til leydig-celler hos manden eller til theca-celler hos kvinden. Cellernes vigtigste funktioner er vist i tabel Tabel Sammenligning af kønskirtelcellernes funktioner hos mand og kvinde Sammenligning af kønskirtelceller hos mand og kvinde Celletype A Celletype B Mand Sertoli-celler Modnes i fostertilstanden af FSH. Producerer det müllerske hæmstof. Aktiverer leydig-celler i fostertilstanden. Stimuleres af FSH til at danne et protein, der sammen med testosteron stimulerer sædcelledannelsen. Det sker først i puberteten. Leydig-celler Producerer testosteron Stimuleres af LH Kvinde Granulosa-celler Omgiver ægget. Stimuleres af FSH. Producerer østrogen Theca-celler Omslutter granulosa-celler. Stimuleres af LH. Udskiller forstadier af østrogen til granulosa- celler. FORPLANTNING 247

18 Desuden indeholder det intetkønnede foster to ufærdige rørsystemer. Det ene rørsystem kaldes de wolfske gange, der er forstadier til bitestikler, sædleder og sædblærer hos manden. Det andet rørsystem kaldes de müllerske gange, der er forstadier til livmoder og æggeleder hos kvinden. Så selv om fosteret indtil 5. uge kaldes intetkønnet, rummer det alligevel muligheden for at udvikle sig til enten mand eller kvinde. Det er vigtigt at forstå, at fosteret udvikles til en pige, såfremt det ikke modtager kontraordre fra Y-kromosomet om at udvikle sig til en dreng. Det er vist i fig Hvis fosterets celler indeholder et Y-kromosom, vil fosteret som nævnt udvikles til en dreng. Det skyldes, at Y-kromosomet indeholder et gen, SRY-genet (Sexual-Region-Y). Genet koder for et protein, TDF-proteinet (Testis Determining Factor), der bevirker, at de umodne anlæg til kønskirtler udvikles til testikler. Der dannes bla. sertoli-celler og leydig-celler i testiklerne. Sertoli-cellerne udskiller det müllerske hæmstof, Fig Kønsudvikling hos drenge i fostertilstanden (efter Vander m. fl.). dreng XY kromosomer SRY-gen (på Y-kromosom) TDF-protein anlæg til kønskirtler udvikles til testikler i fostret sertoli celler leydig celler Müllersk hæmstof testosteron Müllerske gange forsvinder Wolfske gange udvikles til: bitestikler sædleder sædblærer udvikling af: penis pung 248 KAPITEL 12

19 Fig Kønsudvikling hos piger i fostertilstanden (efter Vander m. fl.). pige XX kromosomer der bevirker, at der ikke dannes livmoder og æggeleder ud fra de müllerske gange. Leydig-cellerne udskiller testosteron, der bevirker, at de wolfske gange udvikles til bitestikler, sædleder og sædblærer. Testosteron bevirker desuden, at penis og pungen dannes. Dette sker normalt i uge af svangerskabet. Modningen af sertoli-cellerne er også afhængig af hypofysehormonet FSH. Såfremt koncentrationen af FSH i blodet er lavere end normalt, udvikles der færre sertoli-celler. DDT og andre østrogenlignende stoffer, der blev omtalt i starten af kapitlet, menes at hæmme udskillelsen af FSH fra hypofysen ved negativ feedback. FSH kan således ikke stimulere sertolicellerne i testiklernes sædrør med det resultat, at sædcellerne ikke bliver ordentligt modnet, og produktionen af det mandlige kønshormon testosteron bliver nedsat. Såfremt fosterets celler indeholder to X-kromosomer og altså ikke et Y- kromosom, kører udviklingen automatisk videre dvs. fosteret udvikintet SRY-gen anlæg til kønskirtler udvikles til æggestokke i fostret granulosa celler theca celler intet Müllersk hæmstof intet testosteron Müllerske gange udvikles til: livmoder æggeledere Wolfske gange forsvinder udvikling af: skede ydre kønsorganer FORPLANTNING 249

20 les til en pige (fig 12.13). Fraværet af SRY-genet og dermed også fravær af TDF-protein gør, at kønskirtelanlægget udvikles til æggestokke med granulosa-celler og theca-celler. Der produceres ikke müllersk hæmstof, og der produceres ikke testosteron. Fraværet af müllersk hæmstof betyder, at de müllerske gange udvikles til livmoder og æggeledere. Fraværet at testosteron betyder, at de wolfske gange forsvinder, og at der dannes skede og ydre kønsorganer (store og små kønslæber samt klitoris). Det sker normalt omkring 9. svangerskabsuge. Ud fra ovenstående kunne man tro, at ét X-kromosom ville være nok til en normal udvikling af et pigefoster, men det har vist sig, at mindst to X-kromosomer er nødvendige for normal kønsudvikling hos piger. Desværre er det sådan, at piger med kun ét X-kromosom (kønskromosombesætningen beskrives som XO, hvilket kaldes Turner s syndrom) ikke får funktionsdygtige æggestokke og livmoder og dermed også manglende kønsudvikling. Desuden er pigerne forholdsvis små, og lider ofte af arvelige hjerte- og nyresygdomme. XO forekommer i 5% af alle befrugtninger, men kun 1 ud af 40 befrugtede æg udvikles til et levedygtigt individ. Der findes også en række andre former for kønslig fejludvikling hos fostre. Hvis man ønsker at forstå baggrunden for disse, er det vigtigt at slå fast, at det kun er udviklingen af de primære kønsorganer (udvikling af kønskirtelanlæg til enten æggestokke eller testikler), der direkte fastlægges af kønskromosomerne. De sekundære kønsorganernes udvikling er derimod afhængig af hormonproduktionen i de primære kønsorganer og er dermed kun indirekte afhængige af kønskromosomerne. I kassen beskrives nogle eksempler på kønslig fejludvikling. Kønslig fejludvikling Man har f.eks. kendskab til individer med en hanlig kromosombesætning (XY), der har et kvindeligt udseende. Der kan være to forskellige årsager til dette. I det ene tilfælde er SRY-genet ramt af en mutation eller er helt væk, således at TDF-proteinet ikke kan dannes. Resultatet bliver en XY-kvinde (de kvindelige kønsorganer er dog ikke fuldt udviklede). I det andet tilfælde er der tale om individer med et normalt fungerende Y-kromosom. De er således er i stand til at danne TDF-protein og der dannes sertoliceller og müllersk hæmstof. Der dannes derfor også testikler og testosteron og udviklingen af livmoder og æggestokke undertrykkes. Men cellerne i de wolfske gange og i anlæggene til de ydre kønsorganer mangler imidlertid receptorer for testosteron, og resultatet er, at de wolfske gange henfalder, og de ydre kønsdele udvikles i kvindelig retning. Man har også kendskab til individer med en hunlig kromosombesætning (XX), der har et mandligt udseende. Igen kan der være to forskellige årsager til det. I det ene tilfælde er SRY-genet ved en fejl under meiosen blevet flyttet over på X kromosomet. Resultatet bliver, at fosteret udvikles hanlig retning. I det andet tilfælde er kromosomerne normale, og udviklingen i mandlig retning skyldes en arvelig fejl i 250 KAPITEL 12

21 binyrerne, der bevirker, at binyrerne udskiller store mængder af testosteron i stedet for cortisol. Udviklingen af pigefosteret styres derfor efterhånden i mandlig retning og børnene fødes af denne grund bla. med en penis. Sygdommen kaldes binyrebark-hyperplasi og kan behandles med cortisol. PUBERTET Selv om der ved fødslen normalt er tydelige forskelle på piger og drenge, er kønsudviklingen ikke fuldendt ved fødslen. Det sker først i puberteten i års-alderen tidligst hos pigerne, der typisk er et par år foran drengene. Frem til 10-årsalderen er koncentrationen af de overordnede kønshormoner fra hypofysen, LH og FSH meget lille hos begge køn, og der produceres hverken sædceller eller modnes ægceller, selv om de primære kønsorganer er til stede. Man kan sige, at de primære kønsorganer er i en slags hviletilstand. Ved pubertetens start begynder hypothalamus i hjernen af endnu ukendte årsager at udskille LH-releasing hormon hos begge køn. Som navnet antyder, bevirker udskillelsen af LH-releasing hormon fra hypothalamus, at der udskilles større mængder af LH fra hypofysen. Samtidig hermed forøges også udskillelsen af FSH fra hypofysens forlap dog ikke så markant som det er tilfældet med LH. Det er et faktum, at puberteten i dag starter flere år tidligere end for blot 100 år siden. En pige kan i dag forvente at få den første menstruation i 13-årsalderen, mens hendes oldemor først kunne forvente at få den første menstruation i 16-års-alderen, der er dog store individuelle variationer. Bedre ernæring og brug af øget kunstig belysning har været nævnt som årsager til dette. Underernæring som det f.eks. kendes fra anorexia nervosa (nervøs spisevægring) og hård fysisk træning kombineret med et for lille energiindtag kan forsinke menstruationen. Den øgede koncentration af LH og FSH under puberteten bevirker hos kvinden, at granulosa-cellerne udskiller større mængder af østrogen og hos manden, at leydig-cellerne udskiller større mængder af testosteron. Konsekvenserne af de øgede koncentrationer af disse kønshormoner er vist i Tabel 12.5 Tabel De vigtigste ændringer i puberteten. Pubertetsændringer hos begge køn Mand (testosteron) Kvinde (østrogen) Øget højde og vægt Behåring omkring kønsorganer og i armhuler Vækst Brede af penis, testikler og pung skuldre Muskelvækst, Sædvæske- dyb stemme og sædcelleproduktion Vækst af bryster Bredere bækken Kvindelig fedtfordeling, lys stemme Ægløsningscyklus og menstruation FORPLANTNING 251

Dissektion af hanlige og hunlige kønsorganer. Sexologi. Dissektion af testikel og hulige indre kønsorganer. Maila Walmod Klasse 1.3.

Dissektion af hanlige og hunlige kønsorganer. Sexologi. Dissektion af testikel og hulige indre kønsorganer. Maila Walmod Klasse 1.3. Sexologi Dissektion af testikel og hulige indre kønsorganer Maila Walmod HTX Roskilde I grupe med Patrick og Simon Afleveringsdato: 14. marts 2008 1 Indholdsfortegnelse: 1 Formål: s. 3 2 Teori: 2.1 Kvindens

Læs mere

Underviser cand.scient Karen Hulgaard

Underviser cand.scient Karen Hulgaard Velkommen til en præsentation i anatomi og fysiologi i forplantningssystemet, med vægt på mandens forplantningssystem. Præsentationen bruges i forbindelse med undervisningen på femte semester. 1 Start

Læs mere

Sex, hormoner og ønskebørn

Sex, hormoner og ønskebørn Sex, hormoner og ønskebørn Pubertet Piger: 11-12-år Drenge: 12-14 år Stor variation, men de fleste er fuldt kønsmodne ved 16 år Ved pubertets begyndelse: Hjernen (hypothalamus) producerer særligt hormon,

Læs mere

Studiespørgsmål til kønsorganer

Studiespørgsmål til kønsorganer Studiespørgsmål til kønsorganer Genitalia feminina 1. Beskriv de kvindelige kønsorganers hovedfunktioner 2. Giv en oversigt over kvindens indre og ydre kønsorganer, gerne med en figur af genitalia interna

Læs mere

Prævention KLAR BESKED

Prævention KLAR BESKED Prævention K L A R B E S K E D Er det nødvendigt at bruge prævention? Ja, hvis du vil have et sexliv uden at få børn, så er det. På den måde bestemmer du selv, hvornår og hvor mange børn du vil have. Bruger

Læs mere

S f i n x F i l m / T V G o d a g D a n m a r k K u n f o r K v i n d e r D i a l o g l i s t e

S f i n x F i l m / T V G o d a g D a n m a r k K u n f o r K v i n d e r D i a l o g l i s t e KUN FOR KVINDER OM FRUGTBARHED OG PRÆVENTION Dialogliste - Dansk Introduktion og historisk rids 02:19 Fra 1900-tallet og frem til i dag har familien og dens livsvilkår været i fokus. Udviklingen i Danmark,

Læs mere

P-pille/mini-pille KLAR BESKED

P-pille/mini-pille KLAR BESKED P-pille/mini-pille K L A R B E S K E D Hvad er p-piller? P-piller er tabletter, der indeholder to hormoner, østrogen og gestagen. Sådan virker p-piller P-piller forhindrer ægløsning ved at blokere for

Læs mere

Kun. Sfinx Film/TV GO DAG DANMARK Kun for Kvinder om frugtbarhed og prævention. Kun For Kvinder om frugtbarhed og prævention.

Kun. Sfinx Film/TV GO DAG DANMARK Kun for Kvinder om frugtbarhed og prævention. Kun For Kvinder om frugtbarhed og prævention. Kun Kun For Kvinder om frugtbarhed og prævention Dialogliste 02:00:00 02:35:20 Fra 1900-tallet og frem til i dag har familien og dens livsvilkår været i fokus. Udviklingen i Danmark, og ikke mindst ændringen

Læs mere

Påvirker lysten og evnen til sex. Det kan også godt være, du mener, at du får større selvtillid i takt med at musklerne vokser.

Påvirker lysten og evnen til sex. Det kan også godt være, du mener, at du får større selvtillid i takt med at musklerne vokser. Anabolske steroider Af Fitnews.dk - fredag 02. november, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/anabolske-steroider/ Påvirker lysten og evnen til sex Det kan godt være, du synes, at din krop bliver større

Læs mere

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643

Patientinformation. Undersøgelse af børn. med for tidlig pubertetsudvikling. Børneambulatoriet 643 Patientinformation Undersøgelse af børn med for tidlig pubertetsudvikling Børneambulatoriet 643 Hvad er pubertet? Puberteten er den periode, hvor piger udvikler sig til kvinder og drenge til mænd. Den

Læs mere

Vækstspurt. Væksthormon (begge køn) Østrogen (pige (dreng)) Binyre androgen (pige) Testosteron (dreng) Proteinsyntese. Ce ledeling.

Vækstspurt. Væksthormon (begge køn) Østrogen (pige (dreng)) Binyre androgen (pige) Testosteron (dreng) Proteinsyntese. Ce ledeling. Vækstspurt Væksthormon (begge køn) Østrogen (pige (dreng)) Binyre androgen (pige) Testosteron (dreng) Lav konc. Høj konc. Proteinsyntese Hjæ lpehormon (Somatomedin) Ce ledeling - Forbening VÆKST VÆKSTSTANDSNING

Læs mere

Kondom er en effektiv præventionsmetode

Kondom er en effektiv præventionsmetode Kondom K L A R B E S K E D Kondom Kondom er en nem præventionsmetode, der kan bruges af alle. Kondomet er lavet af meget tyndt naturgummi og formet som et langt hylster, der rulles på mandens rejste penis

Læs mere

Denne bog er udarbejdet af : Praktiserende læge Helle Winding. Praktiserende læge Lise Petri. Praktiserende læge Liselotte Hyllested

Denne bog er udarbejdet af : Praktiserende læge Helle Winding. Praktiserende læge Lise Petri. Praktiserende læge Liselotte Hyllested Den Unge Piges Bog Denne bog er udarbejdet af : Praktiserende læge Helle Winding Praktiserende læge Lise Petri Praktiserende læge Liselotte Hyllested Praktiserende læge Malene Graae Praktiserende læge

Læs mere

Hvor meget ved du egentlig?

Hvor meget ved du egentlig? quiz til piger Hvor meget ved du egentlig? 1. Hvor dannes kønshormonerne? m I livmoderen m I æggestokkene m I leveren 2. Hvad er menstruation? m Æg og slim fra skeden m Blod fra blæren m Slimhinde fra

Læs mere

Junior og Senior spørgsmål

Junior og Senior spørgsmål Junior og Senior spørgsmål Sektion 1 Avl 1) Hvad er en hingsteplag/-føl? A) En 3 års hoppe eller derunder B) En vallak mellem 10 og 12 år C) En hest mellem 1.48 og 1.58 cm D) En 3 års hingst og derunder

Læs mere

Prævention. kondomer og p-piller for den, der vil undgå uønsket. Der findes mange andre præventionsmetoder end

Prævention. kondomer og p-piller for den, der vil undgå uønsket. Der findes mange andre præventionsmetoder end Prævention Der findes mange andre præventionsmetoder end kondomer og p-piller for den, der vil undgå uønsket graviditet. Denne brochure kan give dig et overblik over de mest effektive metoder og deres

Læs mere

Information om. levonorgestrel. Mirena 1

Information om. levonorgestrel. Mirena 1 Information om levonorgestrel Mirena 1 Hvad er Mirena? Indhold Hvad er Mirena?... 2 Hvordan virker Mirena?... 3 Kan Mirena blive udstødt?... 3 Mirena er et receptpligtigt lægemiddel med høj præventiv sikkerhed

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Praktiserende læge, Hanne Helweg-Larsen. Praktiserende læge, Christel Røsnæs Paulsen

Praktiserende læge, Hanne Helweg-Larsen. Praktiserende læge, Christel Røsnæs Paulsen Den Unge Piges Bog Denne brochure er udarbejdet af : Praktiserende læge, Helle Field Praktiserende læge, Hanne Helweg-Larsen Praktiserende læge, Jørgen Bach Holm Praktiserende læge, Christel Røsnæs Paulsen

Læs mere

Bilag. Screen-shots af HIV-teksten

Bilag. Screen-shots af HIV-teksten Empiri Projektets empiri findes på de følgende sider - det vil sige de tekster fra Sundhed.dk, som bliver analyseret i projektet. Først præsenteres et screen-shot af hver af teksterne, som de fremstår

Læs mere

27. December 2001. Ifølge den dato vil milepælene undervejs i graviditeten være således: Uge 0 er tidsrummet fra sidste menstruations første dag.

27. December 2001. Ifølge den dato vil milepælene undervejs i graviditeten være således: Uge 0 er tidsrummet fra sidste menstruations første dag. Første dag i sidste menstruation var: 27. December 2001 Ifølge den dato vil milepælene undervejs i graviditeten være således: Uge 0 27. December til 1. Januar, 2002 Uge 0 er tidsrummet fra sidste menstruations

Læs mere

Hvor meget ved du egentlig?

Hvor meget ved du egentlig? quiz til drenge Hvor meget ved du egentlig? 1. Hvad er morgenrejsning? m Mange fyre har stiv tissemand om morgenen m Stiv tissemand pga seksuel opstemthed m Stiv tissemand med sædafgang 2. Hvad er menstruation?

Læs mere

Min krop VIDENSARK: Alderens store betydning for fertilitet. > Se video

Min krop VIDENSARK: Alderens store betydning for fertilitet. > Se video VIDENSARK: Min krop At få børn er for mange et helt naturligt skridt på et tidspunkt i deres liv. Nogle mener endda, at det er meningen med livet. Men der er forskellige faktorer, der afgør, om et par

Læs mere

Insemination med partners sæd

Insemination med partners sæd Insemination med partners sæd Insemination med partnerens sæd, hvor sæden sprøjtes direkte op i livmoderhulen, kan øge chancen for graviditet hos par med uforklarlig, ufrivillig barnløshed, let til moderat

Læs mere

dansk Familieplanlægning

dansk Familieplanlægning dansk Familieplanlægning P-piller P-piller består af to hormoner, der forhindrer graviditet. Recept på p-piller får man hos lægen eller på en præventionsklinik. Pillerne køber man på apoteket. Læs først

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Glandula thyroideas funktion

Glandula thyroideas funktion www.manan.dk - Side 1 af 7 - Glandula thyroideas funktion 1) Fordelingsrummet for proteinbundet jod svarer til volumen af plasmaproteinerne i legemet. Hvilket er ca. 4% af kropsvægten. 2) Jod kan findes

Læs mere

Inseminationsbehandling

Inseminationsbehandling Inseminationsbehandling Inseminationsbehandlung Formålet med inseminationsbehandling Ved inseminationen bliver sædcellerne sprøjtet direkte ind i livmoderen. Derfor er vejen ud i æggelederen kortere, og

Læs mere

Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation

Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation MEN1 er en arvelig sygdom, hvor der påvises en eller flere knuder (tumorer) i hormonproducerende kirtler. MEN1 er en sjælden lidelse, som rammer mænd

Læs mere

Brystets anatomi Ammekursus 2012/13 Ingrid Nilsson

Brystets anatomi Ammekursus 2012/13 Ingrid Nilsson Brystets anatomi Ammekursus 2012/13 Ingrid Nilsson Alveole Diameter: 0,12 mm Lactocyt Kilde: Lawrence R. Breastfeeding a guide for the medical profession Mælkegange 9-10 mælkegange udmunder på papillen

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 1/23 B3 Indledning Mennesket Menneskets krop består af forskellige organer, som er opbygget af levende celler. Organerne er afhængige af hinanden og påvirker hinanden

Læs mere

Embryologi. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling.

Embryologi. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling. Embryologi 1. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling. Embryologi Opgavesamlingen, der er lagt ud på internettet til fri afbenyttelse af sygeplejerskestuderende og andre interesserede, er

Læs mere

Bornholms Amt, Frederiksberg Kommune, Fyns Amt, Storstrøms Amt, Viborg Amt, Århus Amt samt Sex & Samfund.

Bornholms Amt, Frederiksberg Kommune, Fyns Amt, Storstrøms Amt, Viborg Amt, Århus Amt samt Sex & Samfund. Sex på spil er udgivet af: Bornholms Amt, Frederiksberg Kommune, Fyns Amt, Storstrøms Amt, Viborg Amt, Århus Amt samt Sex & Samfund. Idé og oplæg: Cand. psych. Casper Aaen Faglig bistand: Overlæge Charlotte

Læs mere

Prævention hvad skal du vælge?

Prævention hvad skal du vælge? Prævention hvad skal du vælge? Skal du have samleje for første gang? Har du brug for prævention ofte eller sjældent? Har du en kæreste eller skiftende partnere? Kan du huske at bruge prævention (fx tage

Læs mere

Kromosomforandringer. Information til patienter og familier

Kromosomforandringer. Information til patienter og familier 12 Odense: Odense Universitetshospital Sdr.Boulevard 29 5000 Odense C Tlf: 65 41 17 25 Kromosomforandringer Vejle: Sygehus Lillebælt, Vejle Klinisk Genetik Kabbeltoft 25 7100 Vejle Tlf: 79 40 65 55 Århus:

Læs mere

Din. præventionsguide

Din. præventionsguide Din præventionsguide Hvis du skal vælge prævention side 1 Få hjælp til valget. Hvis du er dreng side 3 Sandsynligvis har du ikke lyst til at blive far allerede nu. Du kan sikre dig imod dette ved at bruge

Læs mere

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det Information til unge kvinder, der er født før 1993 Ekstra sikkerhed er en god idé også når det gælder Livmoderhalskræft en seksuelt overført sygdom er den næstmest udbredte kræftform i verden Hvis vi kombinerer

Læs mere

uge for uge KALENDER

uge for uge KALENDER JOAN TØNDER GRØNNING E-bog uge for uge KALENDER Til dig, der venter tvillinger 1 Kalenderen her kan blive et hyggeligt minde fra nogle helt specielle måneder, ligesom den kan blive jeres helt egen, individuelle

Læs mere

Kromosomforandringer. Information til patienter og familier

Kromosomforandringer. Information til patienter og familier Kromosomforandringer Information til patienter og familier 2 Kromosomforandringer Den følgende information er en beskrivelse af kromosomforandringer, hvorledes de nedarves og hvornår dette kan medføre

Læs mere

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D GYNÆKOLOGISK KLINIK Speciallæge Niels Lund Odensevej 25, 1. sal, 5500 Middelfart Tlf. 6440 0046 E-mail: gyn@drlund.dk BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI-H / IUI-D 1 Barnløshed Først undersøges årsagen

Læs mere

Ditte Trolle 15 HORMONER. De nødvendige, de gode og de onde. Ditte Trolle, gynækolog

Ditte Trolle 15 HORMONER. De nødvendige, de gode og de onde. Ditte Trolle, gynækolog HORMONER De nødvendige, de gode og de onde Ditte Trolle, gynækolog Æggestokkens funktion Ditte Trolle 15 Kønshormoner FSH, LH Hjernen Østrogen, progesteron Æggestok Livmoder Kvinders kønshormoner Østrogener

Læs mere

KVINDER OG SUNDHED - viden om prævention og forplantning

KVINDER OG SUNDHED - viden om prævention og forplantning KVINDER OG SUNDHED - viden om prævention og forplantning Børn er en gave! 3 Mange veje til sikker beskyttelse 4 At tale med lægen 6 Graviditet og cyklus 8 Børn er en gave! Hvilken prævention skal man vælge?

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning. og familiekundskab På Klippen Den kristne Friskole

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning. og familiekundskab På Klippen Den kristne Friskole Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab På Klippen Den kristne Friskole Læseplanen tager udgangspunkt i forslaget fra FKF. 1 Indholdsfortegnelse 2: Indholdsfortegnelse 3:

Læs mere

Drægtigheds forløb hos kat Af: Anne N. Jensen

Drægtigheds forløb hos kat Af: Anne N. Jensen Drægtigheds forløb hos kat Af: Anne N. Jensen Drægtigheden hos kat kan varer mellem 54-71 dage, mens normalen ligger mellem 61-66 dage. Ægløsningen foregår først ca. 24 timer efter parringen, katten har

Læs mere

Fertilitetsrådgivningen Øresund. Bevar frugtbarheden. Om frugtbarhed og risikofaktorer Hvad kan du selv gøre?

Fertilitetsrådgivningen Øresund. Bevar frugtbarheden. Om frugtbarhed og risikofaktorer Hvad kan du selv gøre? Fertilitetsrådgivningen Øresund Bevar frugtbarheden Om frugtbarhed og risikofaktorer Hvad kan du selv gøre? Indhold Fertilitet og frugtbarhed... 4 Vær tålmodig, at blive gravid kan tage tid!... 5 Menstruationscyklus...

Læs mere

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen.

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Side 1 af 6 Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning? Denne vejledning dækker

Læs mere

Om frugtbarhed og risikofaktorer Hvad kan du selv gøre?

Om frugtbarhed og risikofaktorer Hvad kan du selv gøre? Om frugtbarhed og risikofaktorer Hvad kan du selv gøre? 1 Indhold Fertilitet og frugtbarhed... 3 Vær tålmodig, at blive gravid kan tage tid!... 3 Menstruationscyklus... 4 Ægløsning... 5 Befrugtning...

Læs mere

Vigtig viden om medfødt hypogonadotrop hypogonadisme (MHH) & Kallmanns syndrom (KS)

Vigtig viden om medfødt hypogonadotrop hypogonadisme (MHH) & Kallmanns syndrom (KS) Dansk Vigtig viden om medfødt hypogonadotrop hypogonadisme (MHH) & Kallmanns syndrom (KS) Hvad er MHH? MHH skyldes mangel på hormonet GnRH (gonadotropin-frigivende hormon). Kombineret med manglende lugtesans

Læs mere

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd Den sunde skede baggrundsviden og gode råd De almindeligste gener fra skeden er kløe, klart udflåd, ildelugtende udflåd (fiskeagtig) og tørhed. Alle kvinder kender disse generende forhold, og for nogle

Læs mere

KVINDER OG SUNDHED. - viden om prævention og forplantning

KVINDER OG SUNDHED. - viden om prævention og forplantning KVINDER OG SUNDHED - viden om prævention og forplantning Børn er en gave! 3 Sex skal være sjovt og trygt 4 At tale med lægen 6 Graviditet og cyklus 8 Børn er en gave! Hvilken prævention skal man vælge?

Læs mere

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Telefonnummer direkte: 35 45 83 24 (Elisabeth Larsen) E-mail: elisabeth.clare.larsen@rh.regionh.dk Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Baggrund: Rigshospitalets Fertilitetsklinik tilbyder ægdonation

Læs mere

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Baggrund Dine æggestokke indeholder alle de æg, der fra pubertet til overgangsalder

Læs mere

Konception, Menstruationscyklus, graviditet, abort

Konception, Menstruationscyklus, graviditet, abort Konception, Menstruationscyklus, graviditet, abort Æg og sæd I det kvindelige nyfødte barns æggestokke er der omkring 1 million ægceller. Efter menarchen kommer ca. 400 frem til at blive løsnet som æg,

Læs mere

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV KVINDE

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV KVINDE INSTRUKTION TIL PERSONALET Ved baseline besøget bedes du venligst udlevere dette spørgeskema. Vær opmærksom på at du udleverer det korrekte skema. Når skemaet er udfyldt bedes du venligst sende det til

Læs mere

Insemination efter daglige hormonindsprøjtninger

Insemination efter daglige hormonindsprøjtninger Side 1 af 6 Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning? Denne vejledning dækker

Læs mere

Reproduktionstoksikologi

Reproduktionstoksikologi KAPITEL 3 Ulla Hass Ernst V. Hansen 100 Reproduktionsskader omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få sundt og levedygtigt afkom. Hos mennesker er skader på reproduktionsevnen derfor både knyttet

Læs mere

OPFØLGENDE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV MAND

OPFØLGENDE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV MAND INSTRUKTION TIL PERSONALET: Ved de opfølgende studiebesøget bedes du venligst udlevere dette spørgeskema. Vær opmærksom på at du udleverer det korrekte skema. Når skemaet er udfyldt bedes du venligst sende

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED GYNÆKOLOGISK KRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE

FAKTA OM OG REHABILITERING VED GYNÆKOLOGISK KRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Jette Marquardsen, Lissi Jonasson og Rikke Daugaard Sundhedscenter for Kræftramte, april 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Adrenogenitalt syndrom AGS

Adrenogenitalt syndrom AGS Adrenogenitalt syndrom AGS Information til børn/voksne med adrenogenitalt syndrom og deres pårørende August 2014 Vækst og Reproduktion Afsnit 5064 Opgang 5, 6. sal Rigshospitalet Juliane Marie Centret

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3 Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Hvornår udføres ægdonation... 4 Samtale... 4 Venteliste... 5 Aktivliste...

Læs mere

Sex uden sygdom. Til dig som sælger sex

Sex uden sygdom. Til dig som sælger sex Sex uden sygdom Til dig som sælger sex Hvordan skal jeg gøre sexinstrumenter rene? Sex uden sygdom Kan jeg blive smittet med hiv gennem spyt? Er det farligt at give superfransk? Hvordan skal jeg gøre sexinstrumenter

Læs mere

Sundheds CVU Nordjylland INTERN PRØVE ANATOMI, FYSIOLOGI OG BIOKEMI S06V D. 15. JUNI 2006 KL. 09.00 13.00

Sundheds CVU Nordjylland INTERN PRØVE ANATOMI, FYSIOLOGI OG BIOKEMI S06V D. 15. JUNI 2006 KL. 09.00 13.00 INTERN PRØVE ANATOMI, FYSIOLOGI OG BIOKEMI S06V D. 15. JUNI 2006 KL. 09.00 13.00 ANATOMI OG FYSIOLOGI Opgave 1 Den menneskelige organisme er opbygget af celler. a. Beskriv cellens opbygning, heri skal

Læs mere

Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen

Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen 9.9.2006 Suzan Lenz Ultralydscanning er et af gynækologens bedste redskaber til at vurdere om din livmoder og æggestokke er normale. Scanningen foregår gennem

Læs mere

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere

1. C E L L E R - O P B Y G NING OG FUNKTIO N 2. D N A, D N A - K O P I E R I N G O G C E L L E D E L I N G

1. C E L L E R - O P B Y G NING OG FUNKTIO N 2. D N A, D N A - K O P I E R I N G O G C E L L E D E L I N G 1. C E L L E R - O P B Y G NING OG FUNKTIO N Med udgangspunkt i nedenstående spørgsmål, forsøget med mikroskopering af celler og gærcelleaktivitet og vedlagte bilag skal du kort beskrive cellens opbygning

Læs mere

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid.

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Mange videnskabelige undersøgelser har vist, at rygning mindsker chancerne for at blive gravid. Brochuren

Læs mere

Prævention. P-piller: Udarbejdet af BLJ, jan. 2012, revideret marts 2016, næste revision senest jan. 2017.

Prævention. P-piller: Udarbejdet af BLJ, jan. 2012, revideret marts 2016, næste revision senest jan. 2017. Prævention Der findes mange former for beskyttelse mod graviditet. Det er oftest muligt at finde en løsning for den enkelte i den givne situation. Her beskrives lidt forskellige former: P-piller: De almindelige

Læs mere

Livsstil og frugtbarhed

Livsstil og frugtbarhed Merck Serono is a Livsstil og frugtbarhed Hvad kan jeg selv gøre for at øge min graviditetschance? division of Merck Fertilitet og livsstil A5 0113 FINAL.indd 1 18/01/13 13.14 Er der noget vi selv kan

Læs mere

Kromosomtranslokationer

Kromosomtranslokationer 12 Kromosomtranslokationer December 2009 Oversat af Anja Lisbeth Frederiksen, reservelæge, ph.d. Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Danmark Tilrettet brochure udformet

Læs mere

Trivsel. Med fokus på mælkedannelse.

Trivsel. Med fokus på mælkedannelse. Trivsel Med fokus på mælkedannelse. Århus 2013 Opgave udarbejdet i forbindelse med deltagelse på tværfaglig kursus i amning af: Birthe Westergaard Nissen Iben Fugleberg Løhndorf Birgitte Hovedskou Vejleder

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste 1/23 B4 Indledning Pattedyr Pattedyrs krop består af levende celler. Blandt andet chimpanser, heste og mennesker hører til pattedyrene. Cellerne

Læs mere

Mit helbred VIDENSARK: WHO: God sædkvalitet. Faktorer til vurdering af sædkvalitet

Mit helbred VIDENSARK: WHO: God sædkvalitet. Faktorer til vurdering af sædkvalitet VIDENSARK: Mit helbred Evnen til at sætte børn i verden afhænger i høj grad af vores helbred for mænd såvel som kvinder. En række sygdomme og tilstande kan have en negativ indflydelse på din fertilitet,

Læs mere

PROJEKT FAMILIEPLANLÆGNING I ALKOHOL- OG STOFBEHANDLINGEN. Familieambulatoriet

PROJEKT FAMILIEPLANLÆGNING I ALKOHOL- OG STOFBEHANDLINGEN. Familieambulatoriet PROJEKT FAMILIEPLANLÆGNING I ALKOHOL- OG STOFBEHANDLINGEN Familieambulatoriet KONTAKTOPLYSNINGER Spørgsmål vedrørende projektet kontakt: E-mail: auh.projekt.familieplanlaegningsindsats@rm.dk Telefon: 2478

Læs mere

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Alle danske kvinder mellem 23 og 65 år bliver tilbudt at deltage i forebyggende folkeundersøgelse (screening) for livmoderhalskræft. Man bliver automatisk

Læs mere

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Prævention på spil Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Tidsforbrug 1 time. Materialer Arbejdsark til øvelsen: Spilleplade, dilemmakort og spørgsmålskort. En terning til hver gruppe.

Læs mere

Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd

Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd Arbejdsopgave Tidsforbrug 60 minutter Forberedelse Dannelse af grupper og kopiering af artiklerne. Eleverne kan også arbejde med artiklerne

Læs mere

Din PRÆVENTIONSGUIDE

Din PRÆVENTIONSGUIDE Din PRÆVENTIONSGUIDE Hvis du skal VÆLGE PRÆVENTION side 1 Få hjælp til valget. Hvis du er DRENG side 3 Sandsynligvis har du ikke lyst til at blive far allerede nu. Du kan sikre dig imod dette ved at bruge

Læs mere

VIL DU VIDE MERE OM. Prævention

VIL DU VIDE MERE OM. Prævention VIL DU VIDE MERE OM Prævention Indhold Præventionsmetoder: Prævention hvad skal I vælge? 3 Kondom 4 Femidom 7 P-piller 8 P-ring 12 P-plaster 15 Mini-piller 17 P-stav 19 P-sprøjte 21 Kobberspiral 22 Hormonspiral

Læs mere

PROJEKT FAMILIEPLANLÆGNING I ALKOHOL- OG STOFBEHANDLINGEN. Familieambulatoriet

PROJEKT FAMILIEPLANLÆGNING I ALKOHOL- OG STOFBEHANDLINGEN. Familieambulatoriet PROJEKT FAMILIEPLANLÆGNING I ALKOHOL- OG STOFBEHANDLINGEN Familieambulatoriet KONTAKTOPLYSNINGER Spørgsmål vedrørende projektet kontakt: E-mail: auh.projekt.familieplanlaegningsindsats@rm.dk Telefon: 2478

Læs mere

Biologien bag epidemien

Biologien bag epidemien Biologien bag epidemien Af Niels Kristiansen, biologilærer, Grindsted Gymnasium Sygdomme kan smitte på mange måder. Enten via virus, bakterier eller parasitter. I det følgende vil vi koncentrere os om

Læs mere

Overgangsalderen og hvordan den kan påvirke lipo-behandlinger

Overgangsalderen og hvordan den kan påvirke lipo-behandlinger Overgangsalderen og hvordan den kan påvirke lipo-behandlinger Introduktion Overgangsalderen, også kaldet menopausen eller klimakteriet, er kroppens naturlige overgang fra de fødedygtige år. For kvinder

Læs mere

Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik.

Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik. Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik Omhandler In Vitro Fertilisering (IVF) Mikroinsemination (ICSI)

Læs mere

Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling

Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling Vi tilbyder gratis udredning og behandling for barnløshed (infertilitet) hos par, enlige og lesbiske som har henvisning fra egen læge.

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

At være pige. Tekst og redaktion: Informationschef, sygeplejerske Ulla Rode. Faglig konsulent: Sundhedsplejerske Inge Lundgaard

At være pige. Tekst og redaktion: Informationschef, sygeplejerske Ulla Rode. Faglig konsulent: Sundhedsplejerske Inge Lundgaard At være pige At være pige Tekst og redaktion: Informationschef, sygeplejerske Ulla Rode Faglig konsulent: Sundhedsplejerske Inge Lundgaard Libresse Gydevang 33 3450 Allerød Telf: 48 16 81 16 Udgivet 1994

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk

GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk Patientinformation Behandling af ufrivillig barnløshed med stimulation af æggestokkene og insemination med oprenset sæd i livmoderen

Læs mere

Information om Testosteronbrist

Information om Testosteronbrist Information om Testosteronbrist Information om testosteronmangel Indledning Hvis du er over 40 år, har du måske oplevet forandringer i din krop og i din almene sundhedstilstand, som for eksempel vægtforøgelse,

Læs mere

Pessaret ændrer ikke hormonbalancen. Metoden er uden hormonelle bivirkninger.

Pessaret ændrer ikke hormonbalancen. Metoden er uden hormonelle bivirkninger. Pessar K L A R B E S K E D Pessar Sådan virker pessaret Pessaret er lavet af blødt gummi og anvendes altid sammen med sæddræbende creme. Pessaret skal sættes op i skeden, så det dækker livmodermunden og

Læs mere

Afslutning af graviditet efter 12. uge

Afslutning af graviditet efter 12. uge Sept. 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Afslutning af graviditet efter 12. uge med levende foster 2 Afslutning af graviditet efter

Læs mere

Inspiration til undervisning

Inspiration til undervisning Inspiration til undervisning Emner Det er meget individuelt fra klasse til klasse og elev til elev, hvilke emner de er motiveret for at arbejde med. Derfor er der samlet en palet med emner til alle elever

Læs mere

Ambulant fødsel den første tid hjemme

Ambulant fødsel den første tid hjemme I er blevet udskrevet fra Fødegangen efter ambulant fødsel. Med denne pjece vil vi give jer relevante informationer og vejledning til den første tid hjemme. KONTAKT I DE FØRSTE DAGE Dagen efter fødslen

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

At smittet med. Arbejdsopgave. Sex & Samfund anbefaler. Beskrivelse. 30 minutter

At smittet med. Arbejdsopgave. Sex & Samfund anbefaler. Beskrivelse. 30 minutter At smittet med kønsvorter (HPV) Arbejdsopgave Tidsforbrug 30 minutter Forberedelse Kopiering af artiklerne 2.4.A At blive smittet med kønsvorter (HPV) og 2.4.B Fakta om kønsvorter (HPV) eller deling af

Læs mere