FRIVILLIG ORGANISERING I NORDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRIVILLIG ORGANISERING I NORDEN"

Transkript

1 Kurt Klaudi Klausen og Per Selle (red.) FRIVILLIG ORGANISERING I NORDEN TANO og Jurist- og Økonomiforbundets Forlag

2 Indhold Forord 11 Kapittel 1 Frivillig organisering i Norden 13 Kurt Klaudi Klausen og Per Selle Indledning 13 Aktualiseringen af tredjesektor-løsninger 14 Den forskningsmæssige tradition 15 Interessen for den specifikke historiske udvikling 17 Eksisterer der en nordisk model? 18 Bogens opbygning 23 Afslutning 30 DEL I: Den tredje sektor og de frivillige organisasjoner i historisk perspektiv Kapittel 2 Et historisk rids over den tredje sektors udvikling i Danmark 35 Kurt Klaudi Klausen Indledning tallet-den tredje sektor bliver til 36 Det 20. århundrédes første halvdel - institutionalisering 39 Forhandlingsøkonomi, krise og postmodernitet - mod det 21. århundrede 42 Den tredje sektor i samfundsudviklingen 47 Kapittel 3 Frivillighet i velferdsstaten 51 Håkon Lorentzen Den gryende velferdspluralismen i de nordiske land 51 Fire nivåer: Sektor, organisasjon, tiltak og arbeid 53 Frivillige tiltak i helse/sosialsektoren 58 Frivillige omsorgsyteres muligheter og begrensninger 62 Rekrutteringsproblemet: Medlemskap og arbeidsinnsats i frivillige sammenslutninger 62 Motiveringsproblemet: Hvorfor delta i frivillig arbeid? 64

3 6 INDHOLD Finansieringsproblemet: Hvordan skaffe midler til frivillige aktiviteter? 65 Fordelingsproblemet: Hvordan hjelpe dem som trenger det mest? 66 Ansvarsproblemet: Hvem skal ha ansvar for kvaliteten på frivillige omsorgsytelser? 67 Kunnskapsproblemet: Hvem sine erfaringer skal frivillig omsorgsarbeid tuftes på? 68 Avslutning 69 Kapittel 4 Staten och det frivilliga sociala arbetet i Sverige 70 Tommy Lundstrom Inledning 70 Vålgorenhetens framvaxt 73 Filantropin och den socialpolitiska diskursen kring sekelskiftet 76 Vålfårdsstatens framvaxt och de frivilliga organisationerna 79 Staten och den frivilliga sektorn idag 88 Sammanfattande diskussion 91 Kapittel 5 Gamla sociala kitt i upplosning - foreningsverksamhetens uppgång och fall? 96 Martti Siisidinen Oversdttning: Markus Sandberg Rorelser och organisationer som samhållssystemets «subsystem» 96 Rorelser, foreningar och den expahderade staten i Finland 98 Legitimering, foreningsverksamhetens kris och mobilisering 103 Foreningskrisen och organisationstyperna i borjan av 1990-talet 107 DEL II: Sammenlignende analyser Kapittel 6 Privatskulesektoren i Norge og Danmark: Omfang og funksjon i dei nasjonale, offentlege utdanningssystema 115 Magne Eikås Innleiing 115 Kva ligg i begrepet «private skular»? 116 Når oppstår det utdanningsinstitusjonar i privat regi? 117 Private skular i Norge 118 Private skular i Danmark 123 Private skulars funksjon i høve til det offentlege - eit forsøk på typologisering 129

4 INDHOLD 7 Private skulars autonomi - relasjonane til det offentlege 131 Politisk konflikt eller konsensus om statleg finansiering av private skular? 135 Konklusjon 137 Kapittel 7 Rettslige rammebetingelser for tredje sektor i Norge og Norden 142 Ole Gjems-Onstad Velferdsstatens juridisering 142 Valg av organisasjonsform 147 Skatte-og avgiftsplikt 156 Oppsummering 169 Kapittel 8 Nordiske landbrugskooperativer i politiske og økonomiske omgivelser under forandring 170 Johannes Michelsen Indledning 170 Andelsorganisationer som frivillige organisationer 171 Frivillige organisationer og det civile samfund 173 Den økonomiske dimension 176 Kooperativerne og samfundets udvikling 182 Udviklingen i antallet af frivillige organisationer og andelsorganisationer Danmark som eksempel 186 Udviklingsbetingelserne for nordisk landbrugskooperation 189 Konklusjoner 197 Kapittel 9 Funksjonshemmedes organisasjoner og personlig assistanse: Skandinaviske utviklingstrekk 199 Bodil Ravneberg og Per Solvang Innledning 199 Historikk 200 Den frivillige organiseringens rolle 204 Personlig assistanse som velferdspolitisk reform 210 Konklusjon: Frivillig organisering i den senmoderne periode 212 DEL III: Lokal frivillig organisering Kapittel 10 Forandringer i den frivillige organisering i den kulturelle og sociale sektor i Danmark 219 Bjarne Ibsen

5 8 INDHOLD Indledning 219 Foreningernes udbredelse, sammensætning og forandring 221 Foreningernes værdier 227 Frivilligt arbejde 235 Staten og de frivillige organisationer 238 Afslutning 241 Kapittel 11 Frivillige organisationer i en dansk kommune 243 Lars Skov Henriksen Indledning 243 «Case»-præsentation 244 Teoretiske overvejelser 246 De frivillige organisationer i undersøgelsen 248 Forskelle der gør en forskel 255 Samspilsrelationer 257 Konsekvenser af samspil 259 Kapittel 12 Professionalismen og de frivillige i det sociale arbejde 269 Kjeld Høgsbro Baggrunden for de etterfølgende overvejelser 269 Den selvorganiserede selvhjælps opgaver og funktion 271 De professionelles deltagelse i det frivillige arbejde 273 Muligheden for at realisere fagligt indholdsmæssige mål 274 Diskurs og identitet 277 De ikke-professionelles oplevelse af de professionelle 278 Diskurs, hegemoni og magt 283 Igangsat selvhjælp og selvorganiseret selvhjælp 284 Teoretiske overvejelser 287 DEL IV: Udvalgte organisatoriske/sektormæssige områder Kapittel 13 Fackforeningsrorelsen i återvåndsgrand? 297 Kaj Ilmonen Inledning 297 Det okande trycket på den finska fackliga rorelsen 298 Vad innebar fackligt medlemskap? 300 Alternativa handlingsmodeller for medlemmar i den fackliga rorelsen 303 Medlemmens utvecklingsvagar och «det Andra» 307 Dilemman i fackforeningsrorelsens strategi 311

6 INDHOLD 9 Kapittel 14 Autonomi eller avhengighet? Norske (nordiske) bistandsorganisasjoners forhold til det offentlige 316 Odd Inge Steen Innledning 316 Forklaringer på vekst i det private bistandsfeltet 318 Det norske private u-landsskapet 319 Den norske stats støtte til private organisasjoner 329 Diskusjon og konklusjon 333 Kapittel 15 Idretten og det offentlege: Ein familie? 336 Per Selle Kva det handlar om 336 Kva uttrykkjer idretten og korleis er han organisert? 338 Idretten og det offentlege: Ein einaste stor familie? 345 Avslutning 352 Om forfatterne 354 Litteratur 355 Stikord 375

Foreningssamfundets sociale kapital. Danske foreninger i et europæisk perspektiv

Foreningssamfundets sociale kapital. Danske foreninger i et europæisk perspektiv Foreningssamfundets sociale kapital. Danske foreninger i et europæisk perspektiv Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn

Læs mere

Forskning i frivillighed og civilsamfund

Forskning i frivillighed og civilsamfund Forskning i frivillighed og civilsamfund Med dette oplæg ønsker Frivilligrådet at give sit bidrag til overvejelserne om iværksættelse af et nyt ambitiøst forskningsprogram om frivillighed og civilsamfund

Læs mere

Kontinuitet og forandring i foreningslivet

Kontinuitet og forandring i foreningslivet syddansk universitet institut for idræt og biomekanik Kontinuitet og forandring i foreningslivet Bjarne Ibsen, Malene Thøgersen og Klaus Levinsen 2013:11 Kontinuitet og forandring i foreningslivet Analyser

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Pædagogiske perspektiver på udviklingen i dansk friluftsliv

Pædagogiske perspektiver på udviklingen i dansk friluftsliv Pædagogiske perspektiver på udviklingen i dansk friluftsliv Søren Andkjær Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense Publicerad på Internet, www.idrottsforum.org (ISSN 1652 7224) 2005-02-08

Læs mere

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Af Bjarne Ibsen, Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Definition af den frivillige sektor i Danmark

Definition af den frivillige sektor i Danmark Bjarne Ibsen og Ulla Habermann Definition af den frivillige sektor i Danmark Frivillighedsundersøgelsen - en kortlægning af den frivillige sektor i Danmark www.frivillighedsus.dk Dette temahæfte udgives

Læs mere

Social indsigt for pædagoger

Social indsigt for pædagoger Social indsigt for pædagoger Grit Niklasson (red.) Social indsigt for pædagoger Frydenlund Social indsigt for pædagoger Frydenlund og forfatterne, 2002 2. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 987-87-7887-583-9

Læs mere

Frem mod socialhjælpsstaten. Dansk Velfærdshistorie, bind 1

Frem mod socialhjælpsstaten. Dansk Velfærdshistorie, bind 1 Frem mod socialhjælpsstaten Dansk Velfærdshistorie, bind 1 Frem mod socialhjælpsstaten Dansk Velfærdshistorie, bind 1 Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen & Niels Finn Christiansen (red.) Lars Schädler

Læs mere

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side.

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvorfor kun spare millioner på nedskæringer, når kommuner kan spare milliarder på forebyggel En god start som forældre

Læs mere

Lidt om mig selv. En ny måde at føre idrætspolitik på. .. og det akademiske 21-11-2011

Lidt om mig selv. En ny måde at føre idrætspolitik på. .. og det akademiske 21-11-2011 Forsøgs- og udviklingsprogrammer i idrætten - og evalueringer deraf Lidt om mig selv Bjarne Ibsen Professor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet bibsen@health.sdu.dk

Læs mere

Frivillighed og kræft - hvad ved vi?

Frivillighed og kræft - hvad ved vi? Frivillighed og kræft - hvad ved vi? En rapport om forskning i og erfaringer med frivilligt arbejde, udarbejdet for Kræftens Bekæmpelse af Kirsten Bohl, Ertebølle Kommunikation Kræftens Bekæmpelse 2007

Læs mere

Handicap, kvalitetsudvikling og brugerinddragelse

Handicap, kvalitetsudvikling og brugerinddragelse STEEN BENGTSSON, INGE STORGAARD BONFILS OG LEIF OLSEN STEEN BENGTSSON, INGE STORGAARD BONFILS OG LEIF OLSEN Handicap, kvalitetsudvikling og brugerinddragelse Ud over den empiriske VIDEN om handicap, som

Læs mere

Søren Christensen. Frivillige organisationer: Generationsskifte sætter værdier og praksis på spil 1

Søren Christensen. Frivillige organisationer: Generationsskifte sætter værdier og praksis på spil 1 Søren Christensen Frivillige organisationer: Generationsskifte sætter værdier og praksis på spil 1 Generationsskiftet Et generationsskifte i en frivillig organisation er ofte en kompliceret og dramatisk

Læs mere

Nye stier for frivillige sociale organisationer

Nye stier for frivillige sociale organisationer Masterafhandling juni 2010 Center for Socialt Entreprenørskab, Roskilde Universitetscenter Vejleder: Gurli Jakobsen Nye stier for frivillige sociale organisationer - Hvordan kan frivillige sociale organisationer

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Før og efter Strukturreformen: Professionalisering af kommunal institutionsledelse?

Før og efter Strukturreformen: Professionalisering af kommunal institutionsledelse? Før og efter Strukturreformen: Professionalisering af kommunal institutionsledelse? Kurt Klaudi Klausen og Dan Michael Nielsen Abstract Denne artikel undersøger de kommunale institutionslederes professionalisering

Læs mere

Før og efter Strukturreformen. Professionaliseres kommunal institutionsledelse?

Før og efter Strukturreformen. Professionaliseres kommunal institutionsledelse? Det Danske Ledelsesakademi Konference, december 2010 Et snit gennem dansk ledelse Før og efter Strukturreformen. Professionaliseres kommunal institutionsledelse? Kurt Klaudi Klausen 1, Johannes Michelsen

Læs mere

Offentlig ledelse i tekst tal og tale (2003) for et par eksempler.

Offentlig ledelse i tekst tal og tale (2003) for et par eksempler. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Specialets opbygning... 7 2. Analytisk metode og teori... 9 2.1 Den diakrone analyse... 9 2.1.1 Episoder... 11 2.2 Den synkrone analyse... 12 3. Hvad er NPM?...

Læs mere

fagforeningstyper teori, analysemetoder og medlemsudvikling

fagforeningstyper teori, analysemetoder og medlemsudvikling Indhold Om forfatterne 11 Forord 13 Liste over anvendte forkortelser 16 DEL I Teori, analysemetoder og medlemsudvikling 17 DEL I Medlemskab af fagforeninger og fagforeningstyper teori, analysemetoder og

Læs mere

Organisering af frivillige i folkeskolen

Organisering af frivillige i folkeskolen Side 2 FORORD I denne rapport analyserer vi organiseringen af et frivilligprojekt i Lyngby-Taarbæk Kommune. Frivilligprojektet handler kort fortalt om at inddrage seniorer i folkeskolen i forskellige sammenhænge

Læs mere

Nordiske e-værktøjer til Validering et udsnit

Nordiske e-værktøjer til Validering et udsnit Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande Nordiske e-værktøjer til Validering et udsnit Udarbejdet for Nordiskt expertnätverk for Validering af: NVR Nationalt Videncenter for Realkompetencevurderinger, Danmark

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Bilag 1 Parrådgivning i Hedensted Kommune

Bilag 1 Parrådgivning i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 81.00.00-P27-1181584-06 Bilag 1 Parrådgivning i Hedensted Kommune Beskrivelse af tre modeller for par-kurser og fakta om skilsmisser Sagsbehandler Grethe Stjernholm 25.11.2014 Model 1

Læs mere

Kommunal ledelse på det decentrale niveau

Kommunal ledelse på det decentrale niveau Kommunal ledelse på det decentrale niveau Spørgeskemaundersøgelse til traditionelle institutionsledere og nyere typer af ledere Kurt Klaudi Klausen, Johannes Michelsen og Dan Michael Nielsen Kommunalpolitiske

Læs mere

Petter Tistedt: Visioner om medborgerliga publiker. Medier och socialreformism på 1930-talet, Brutus Östlings Bokförlag Symposion 2013, 350 s.

Petter Tistedt: Visioner om medborgerliga publiker. Medier och socialreformism på 1930-talet, Brutus Östlings Bokförlag Symposion 2013, 350 s. DEMOKRATIHISTORIE SVERIGE I 1930 ERNE Petter Tistedt: Visioner om medborgerliga publiker. Medier och socialreformism på 1930-talet, Brutus Östlings Bokförlag Symposion 2013, 350 s. Tiden mellem de to verdenskrige

Læs mere

I 1990 udkom sociologen Gøsta Esping-Andersens

I 1990 udkom sociologen Gøsta Esping-Andersens 114 I 1990 udkom sociologen Gøsta Esping-Andersens skelsættende arbejde The Three Worlds of Welfare Capitalism (1990), som inspirerede en stribe af sociologer og statskundskabsfolk til at beskæftige sig

Læs mere

Gennemgang af samarbejdsformer i det frivillige arbejde på det sociale område inden for kommunerne

Gennemgang af samarbejdsformer i det frivillige arbejde på det sociale område inden for kommunerne Gennemgang af samarbejdsformer i det frivillige arbejde på det sociale område inden for kommunerne Peter Bundesen Lektor, cand.mag. University College Lillebælt Socialrådgiveruddannelsen Må anvendes med

Læs mere