S0farendes rettigheder, pligter og kvalifikationer om bord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S0farendes rettigheder, pligter og kvalifikationer om bord"

Transkript

1 S0farendes rettigheder, pligter og kvalifikationer om bord S0mandsloven, samt lov om skibes besaetning og lov om maritime uddannelser i uddrag af Jesper Dyre Jespersen 1. udgave Iver C. Weilbach & Co. A/S 2005

2 Indholdsfortegnelse Forord 11 A. S0mandsloven 1. Lovbekendtg0relsen mv Indledning Egentlige S0farende Ansasttelsesforhold Skibstjeneste Erhvervspraktikanter Statstjenestemaend Skibsf0reren ' Andre ansatte Restaurationspersonale Sikkerhedsarbejde Uegentlige S0farende Tjenesteaftalen m.v Tjenesteaftalens indgaelse og opsigelse Arbejdsgiverens pligt til at oprette skriftlig hyrekontrakt Hyrekontraktens indhold Skibsf0rerens anssettelsesret Mindstealder - Obligatorisk laegeunders0gelse Opsigelsesvarsel Kutymer Aftaltfrist Fratraedelsen Parterne Opsigelse Afsked Fratraedelseshavn Dansk havn Fremmedhavn Forhyringssted Forhyring for bestemt tid eller rejse Oph0r af begraensninger Beskyttelse mod langvarige hyrekontrakter Fri hjemrejse Kun til bopael i Danmark Ikke i de sidste 3 maneder kunnet fratraede i dansk havn maneders uafbrudt tjeneste pa rederens skibe Fremseettelse af krav om fri hjemrejse Udsaettelse af hjemrejsen Staten og rederen deler udgifterne 34

3 2.5. S0mandens ret til at kraeve afsked Graviditet Abort Bopael i Danmark Velfaerdssag S0dygtighedssyn rnv Skibet us0dygtigt Opholdsrum sundhedsskadelige S0dygtighedssyn Mishandling Erstatning og fri rejse Ondartet epidemi Rejseforhyring ^Endring af reders identitet Flagskifte Rederskifte N0dvendig bistand Forlaengelse af tjenesten N0dvendigt arbejde S0forklaring Skibsf0rerens ret til at afskedige en s0mand Afsked ved laengere tids sygdom Farlig sygdom Andre tilfaelde Afsked ved grove forseelser Uduelighed Udeblivelse Grov tjenesteforseelse Tyverim.m Skjuler nogen om bord Skjuler gods Indbringer tvist for udenlandsk myndighed dages fristen Bortfald af ret til hyre Uberettiget afsked Erstatning for uberettiget afsked Fri rejse For tidlig afm0nstring S0mandens ret til at fratraede tjenesten ved krigsfare rn.v Krigsfare Andre situationer 0vrigevilkar Eventuel opsigelse Delvist betalt hjemrejse Skibsansatte 61 61

4 S0farendes fritagelse for tjeneste rn.v. i forbindelse med graviditet og barsel Betalt hjemrejse Graviditetshyre S0farendes ret til tjenestefrihed som f0lge af tvingende familiemaessige arsager Rammeaftale om foraeldreorlov Omkostningerne Forkortsejlads Tjenesteforholdets oph0r ved tab af skibet S0ulykke Uistandsaettelig Bjaergning/S0forklarmg Arbejdsl0shedshyre N0dvendig beklaedning Visse faellesregler ved fratraeden i udenlandsk havn Afrn0nstring hindres af fremmed myndighed Forblive i tjenesten Anden fratraedelseshavn Beregning og udbetaling af hyre Hyrens st0rrelse Hyren begynder Hyren oph0rer Intet hyrekrav ved uberettiget unddragelse af tjenesten Beregning af hyre Forkortsejladshyrens begrundelse Udbetaling af hyre Kun optjent hyre Kontant udbetaling kun i havn Anvisning pa rederiet Treekseddel Tilbageholdelse i hyre Erstatningsansvar Manedlig opg0relse af hyren Sygepleje og sygehyre m.v Laegeunders0gelse ved sygdom Pleje af syg S0mand Omsorg for ejendele Overgivelse til konsulens forsorg Skibsf0reren ansvarlig for sundhedstilstanden Radio Medical Sygeplejens omfang Smitsomme sygdomme m.v Ejendele Overgivelse til konsulens forsorg Underretning af par0rende 83

5 Syg eller skadet S0mand Sikkerhedsstillelse Sygehyre m.v Sygedagpenge Simulantregel Fortiet og selvforskyldt sygdom Sygepleje m.v Rederiets plejeudgifter Offentlig sygesikring K0nssygdom eller tuberkulose Statens erstatningspligt D0d og begravelse Begravelse til s0s Hjemsendelse af aske/lig Ligsynm.v Efterladte ejendele Hyre ved d0dsfald Efterhyren er aegtefaellens og b0rnenes Begravelsesudgifter m.v Rederiets pligter Statens pligter Saerlige regler om rederiansaettelse Saerlige bestemmelser om skibsofficerers tjenesteaftaler... Definition pa en skibsofficer Opsigelse Afl0sere Sygdom Fratraeden Betinget ret til sygehyre Fratraedelseshyre Usaglig opsigelse/uberettiget afsked Ill Godtg0relse? Godtg0relsens st0rrelse/erstatning Sygdom - legemsskade Lovligt forfald? Erstatning ved uberettiget afsked Berettiget afsked Skibsf0rerens tjenesteaftale Afskedigelse Tjenesteforholdets oph0r De af lovens almindelige regler, der gselder for skibsf0reren Kaplakm.v 120

6 3. Skibstjenesten 3.1. Ledelsen af arbejdet ombord H0jeste myndighed om bord Dansk skib i udenlandsk havn Fordelingen af arbejdet Almindelige tjenestepligter Efterkomme ordrer (lydighedspligt) Ordensforskrifter Erstatning Vaern mod ulykker og sundhedsfare Kost og sundhedsforhold Erstatning Skibsf0rerens ansvar Sundhedsforholdene S0dygtighedssyn Ansvar for S0dygtighed Hviletid Anvendelsesomrade Definitioner Hviletid Unge under 18 ar Landlov Badforbindelse S0mandens ejendele m.m Personlig brug Alkoholiske drikke mv Varer til salg Narkotika, vaben mv Ransagning Afskedsgrund Efterladte ejendele Mistede eller beskadigede ejendele Erstatning Ordenen om bord Politimyndighed N0dvendige foranstaltninger N0dstilstand Forbrydelser Dansk straffemyndighed Grovere forbrydelser Terrorisme Tvist om tjenesteforholdet Vaerneting Deponering M0nstring Skibsf0rerens m0nstringspligter 154

7 M0nstringskontrol m.v ILO konventionen om s0farendes identitetsdokumenter S0fartsb0ger Straffebestemmelser 4.1. Indledning Rederens ansvar Foraaldelse Juridiske personer Skibsf0rerens ansvar S0mandens ansvar Betinget offentlig patale Uudnyttede paragraffer Straffebestemmelser i bekendtg0relserne Skaerpende omstaendigheder Delvis frakendelse af S0naeringsrettigheder Saerlige bestemmelser 5.1. Fri hjemrejse Ret til pleje Lovgivning mv. om bord Ikke-registreringspligtige skibe Klageadgang Ikrafttraeden mv Faer0erne og Gr0nland 165 B. Lov om skibes besaetning 6. Loven med aendringer 6.1. Indledning IMOhvidliste Lovens anvendelsesomrade m.v Vigtige definitioner Skibsf0reren Handelsskibe Besaetningsfastsaettelse Kriterier for besaetningsfastsaettelsen S0naeringsbevis Kvalifikationskrav Indf0dsret Radiooperat0rer - GMDSS Skibskokke Fiskeskibe Kvalifikationskrav Enhedsmandskab Fritidsfartojer Forskellige bestemmelser vedr0rende

8 9 besastningsfastsaettelsen Forkort sejlads Manglende kvalifikationer EU-borgere /Endring af tonnagegraenser Forhandsfastsaettelse Ankenaevn for S0fartsforhold Uddannelseskrav S0naeringsbeviser og dispensationer fra lovens krav om indfadsret Udstedelse Inddragelse Klageadgang Tab af retten til at vasre f0rer af dansk skib Rederens og skibsf0rerens ansvar Henteeggelse af bef0jelser Straffebestemmelser B0destraf B0de- eller frihedsstraf Juridiske personer Ikrafttraeden m.v 203 C. Lov om maritime uddannelser 7. Loven 7.1. Indledning Generelt Lovens omfang Uddannelsesinstitutionerne Statstilskud Uddannelsesrad Uddannelsernes struktur m.v Praktiksteder mv De studerendes undervisningsmilj0 Uddannelse af fritidssejlere Stikordsregister 221

Den søfarendes rettigheder og pligter er først og fremmest fastsat i sømandsloven.

Den søfarendes rettigheder og pligter er først og fremmest fastsat i sømandsloven. Den søfarendes ret og pligt December 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Søfartsbog... 3 Sundhedsbevis... 3 Pas... 3 Ansættelsesaftale... 4 Rederens oplysningspligt... 4 Tjenesten

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Menigt restaurationspersonale)

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Menigt restaurationspersonale) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Menigt restaurationspersonale) Gældende fra 1. marts 2012 29. februar

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST (Normløn) MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING (CATERING-OFFICERER) gældende fra 1. April 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1, A - ANSÆTTELSE

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.:

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1. Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1. Almindelig del Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Almindelig del 1. Loven finder

Læs mere

Love og bestemmelser vedr. militære

Love og bestemmelser vedr. militære Love og bestemmelser vedr. militære straffesager Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Militær straffelov og bekendtgørelser... 7 Lov nr. 530 af 24. juni 2005 Militær straffelov... 7 Lov nr. 494 af 17. juni

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST (Normløn) MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG MASKINMESTRENES FORENING (gældende fra 1. april 2010) INDHOLDSFORTEGNELSE 1, A - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE... 1

Læs mere

OVERENSKOMST (Normløn) MELLEM DANMARKS REDERIFORENING MASKINMESTRENES FORENING. (gældende fra 1. april 2014)

OVERENSKOMST (Normløn) MELLEM DANMARKS REDERIFORENING MASKINMESTRENES FORENING. (gældende fra 1. april 2014) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST (Normløn) MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG MASKINMESTRENES FORENING (gældende fra 1. april 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE 1, A - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE... 1

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere)

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) Herværende overenskomst er gældende for tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

Funktionær ret. Lars Svenning Andersen. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Funktionær ret. Lars Svenning Andersen. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lars Svenning Andersen Funktionær ret Lars Svenning Andersen Mette Klingsten Mads Krarup Lars Lindencrone Petersen Bjarke Vejby 4. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Funktionærret Lars Svenning

Læs mere

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 12:30 Personalejura Et overblik Love, regler og aftaler på arbejdsmarkedet

Læs mere

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 32)

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 32) Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 32) Fagoverenskomster Mindstelønninger, tillæg samt fagspecifikke bestemmelser (s. 33 78) Aftaler om samarbejde og trivsel

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

OVERENSKOMST AF 28. marts 2007. mellem DANMARKS REDERIFORENING METAL SØFART. (Skibsassistenter) (Gældende fra 1. marts 2007 til 28.

OVERENSKOMST AF 28. marts 2007. mellem DANMARKS REDERIFORENING METAL SØFART. (Skibsassistenter) (Gældende fra 1. marts 2007 til 28. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 28. marts 2007 mellem DANMARKS REDERIFORENING og METAL SØFART (Skibsassistenter) (Gældende fra 1. marts 2007 til 28. februar 2010) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2012-2014. Handicaphj aelpere. Overenskomst. mellem. DI Overenskomst II (SBA) FOA - Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration

2012-2014. Handicaphj aelpere. Overenskomst. mellem. DI Overenskomst II (SBA) FOA - Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014 Handicaphj aelpere Overenskomst mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA - Fag Og Arbejde og 3F Privat Service, Hotel og Restauration Gaeldende fra 1. marts 2012 DI nr. 854598 1. Overenskomstens

Læs mere

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. for

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. for OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for menigt CATERINGPERSONALE i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2012 til 29/2-2016 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Passageransvars- forsikring. Forsikringsbetingelser S T G - P AF- 001

Passageransvars- forsikring. Forsikringsbetingelser S T G - P AF- 001 Passageransvars- forsikring Forsikringsbetingelser S T G - P AF- 001 Gælder fra marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Passageransvar - Personskade Side 7 3. Passageransvar - Håndbagage

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012 COMPASS GROUP DK DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012 COMPASS GROUP DK DANSK METALS MARITIME AFDELING MOBILE HAVANLÆG OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012 MELLEM COMPASS GROUP DK OG DANSK METALS MARITIME AFDELING (Mobile Havanlæg) 1/3-2012 - 28/2-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE... 1 2 -

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Forslag. til. 1. Overskriften til afsnit 2 i kapitel 2 affattes således: 1. 6, stk. 4, 2. pkt., ophæves.

Forslag. til. 1. Overskriften til afsnit 2 i kapitel 2 affattes således: 1. 6, stk. 4, 2. pkt., ophæves. Forslag til Lov om ændring af lov om skibes besætning, lov om beskatning af søfolk, sømandsloven, lov om Handelsflådens Velfærdsråd og lov om sikkerhed til søs (Ophævelse af kravet om dansk/eu/eøs indfødsret

Læs mere

Overenskomst. mellem Mols-linien og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014. privat service hotel og restauration

Overenskomst. mellem Mols-linien og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014. privat service hotel og restauration Overenskomst mellem Mols-linien og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014 privat service hotel og restauration OVERENSKOMST mellem Mols-Linien A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere

Overenskomst. for tjenere 2012-2014. mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION

Overenskomst. for tjenere 2012-2014. mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst for tjenere mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014 PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION DIS-OVERENSKOMST mellem HH-Ferries & 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 29)

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 29) Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 29) Fagoverenskomster Mindstelønninger, tillæg samt fagspecifikke bestemmelser (s. 31 76) Aftale om samarbejde og trivsel

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere