Genveje eller omveje DECEMBER Unge på ungdomsskolekonference Ny Nordisk Skole Ny struktur i Aarhus Sagt ligeud om kulturelt ophav

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genveje eller omveje DECEMBER 2014. Unge på ungdomsskolekonference Ny Nordisk Skole Ny struktur i Aarhus Sagt ligeud om kulturelt ophav"

Transkript

1 [ ] Genveje eller omveje # DECEMBER 2014 Unge på ungdomsskolekonference Ny Nordisk Skole Ny struktur i Aarhus Sagt ligeud om kulturelt ophav

2 Flere unge på Erhvervsuddannelserne Flere initiativer i Viborg Ungdomsskole skal få flere unge til at vælge erhvervsskolevejen Af ungdomsskoleinspektør Børge Hansen, Viborg Ungdomsskole Efter vi i mange år har kæmpet med 95 % målsætningen, kommer regeringen nu med et nyt resultatmål: 30 % af de unge skal i år 2025 søge ind på en erhvervsuddannelse, hvilket for Viborg Kommune er næsten en fordobling i forhold til i dag. Dette mål kunne jo forlede os til at vejlede på en mere styrende måde. Men med udgangspunkt i det menneskesyn vi har på Viborg Ungdomsskole, er det vigtigt, at vi stadig tager udgangspunkt i, at de unge vælger uddannelse dels i forhold til interesser og kompetencer og dels i forhold til samfundets behov. I ungdomsskolesammenhæng har vi kontakt til mange unge, der er i gang med at vælge ungdomsuddannelse, nemlig 10.klasse, heltidsundervisning, to-sprogsområdet, fritidsundervisningen osv. Derfor vil der fremover være opmærksomhed omkring, hvordan ungdomsskolerne bidrager til denne målsætning. Kloge hænder For at komme i nærheden af målet til tiden er vi gået i gang med at drøfte en Viborg 30 %-strategi i første omgang sammen med UU, B&U-forvaltningen og folkeskoler. Vi har taget fat på følgende forhold, som kan sikre vækst i antallet af unge, der vælger en erhvervsuddannelse: Viborg Ungdomsskole har i flere år sammen med gymnasierne udbudt talentundervisning til de højtbegavede unge på 8. og 9. årgang. Fra næste år tilbyder vi i samarbejde med erhvervsuddannelserne talentundervisning for elever med særlige håndværksmæssige eller kreative talenter. Vi forsøger dermed at skabe identitet i forhold til kloge hænder med temaer som Byg en bro i beton, træ eller stål, Madkunst og sundhed og Bliv specialist i biler. Rollemodeller En udfordring i forhold til målet er, at erhvervsuddannelserne for tiden ikke har høj status hos de unge. I de ungdomsfilm, de unge ser, relaterer hovedpersonerne sig altid til college- og andre studiemiljøer, så skal vi skabe en anden identitet for erhvervsuddannelsen, kræver det, at det er tømrerlærlingen og lignende rollemodeller, vi i fællesskab kører i stilling som hovedperson. I den sammenhæng skal det synliggøres, hvilken fremtid en erhvervsuddannelse kan bringe for den unge om 5-10 år måske en svær øvelse, da mange unge ikke ved, hvad de skal i aften. Mini-EUX Ungdomsskolen kan både i fritidsafdelingen, valgfag sammen med folkeskolerne og i dagafdelingen tone et fagudbud mod erhvervslivet, hvor undervisningen foregår dels på skolen og dels i en erhvervsvirksomhed. Det betyder, at indholdet både er teoretiske og praktiske færdigheder, og dermed tilbyder vi en Mini-EUX, der kan skabe interesse og kompetencer inden for et EUD-område. På ungdomsskolen i Viborg arbejder vi i vores 10 klasse med at gøre forældrene uddannelsesparate ved at lave et minikursus for dem og med et indhold, der handler om, hvordan de understøtter og udfordrer deres børns uddannelsesvalg. Det er stadig mor, der er den væsentligste faktor for de unges valg, og derfor er hendes viden og spørgsmål en væsentlig del af de unges uddannelsesvalg. EUD10 Viborg Ungdomsskole har i år et EUD10 pilotprojekt. Hen over efteråret afprøver klassen som et samlet hold 5 indgange på erhvervsuddannelserne. Idéen er at præsentere de mulige indgange, således de unge bringes nærmere en afklaring, og desuden give dem kendskab til de forskellige fagområder og deres praktik- og beskæftigelsesmuligheder. Hen over foråret får de unge mulighed for specialisering ved at vælge en indgang, hvor de får teoretiske og praktiske færdigheder. Desuden laves Oligatorisk Selvvalgt Opgave i tæt samarbejde med den aktuelle indgang, og endelig afsluttes året med en større projektopgave på erhvervsuddannelsen. Og til sidst - når ungdomsskolen har lavet dette vigtige forarbejde i forhold til at udfordre de unges uddannelsesvalg, så er det også vigtigt, at vi i samarbejde med erhvervsuddannelserne ser på, hvordan der skabes tydelige og motiverende rammer på erhvervsuddannelserne for at 30% er interesseret og kan fastholdes. Stafetten gives videre til John Landbo på Mors 2 Ungdomsskolen #10 December 2014

3 Farbare veje Af Finn Lillelund Christensen, Frederikshavn, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskoleforeningens efterårskonference under overskriften Genveje eller omveje satte sig spor. Med det dobbelttydige logo som blikfang på både konferencemateriale og udleverede bolcher i slikposer, var dagens tema slået an med både den sorte pil som den korte, lineære vej for størstedelen af de unge, samt den røde pil som ved at følge den hjerteformede figur tager længerede tid, men for mange unge er livsvigtig. For denne gruppe kan en omvej faktisk vise sig at blive en konstruktiv genvej, set både fra den enkelte unges perspektiv, men også ud fra et samlet samfundsøkonomisk perspektiv. Undervisningsminister Christine Antorini pointerede nytteværdien af at videndele og udvikle samspillet mellem den uformelle og det formelle undervisnings- og uddannelsessystem, hvori landets ungdomsskoler spiller en betydende rolle som brobyggere mellem reformberørte undervisnings- og uddannelsesinstitutioner, så motivationen til læring for den unge bibeholdes. Aktuelt som kvalificerede medspillere omkring folkeskolereformen med såvel understøttende undervisning, men også ved at udvide valgfagsrækken udover det ordinære. Jeg hørte ministeren sige, at jo bedre det lykkes via ungdomsskolernes samlede tilbud såsom almen fritidsundervisning, heltidsundervisning, klubvirksomhed og flere steder 10. klassecentre på paletten at give så mange unge så meget med i rygsækken som muligt, medens vi har dem via den unges egne valg og dermed motivation, des bedre vil de unge være stillet på uddannelsesvejen. Gerne suppleret med øget brug af realkompetencevurderinger for opnåede kompetencer ved at følge bl.a. ungdomsskoletilbud. Dagens tema blev i løbet af dagen foldet ud i alle ender og kanter af såvel meningsdannere og organisationer som politikere og praktikere under kyndig ledelse af Jes Stein Pedersen, som bed sig fast i haserne på oplægsholdere, så de ikke blev rejsende i varm luft, men forholdt sig konstruktivt til dagens tema. Således hørte forsamlingen og undertegnede en vis konsensus blandt oplæggene omkring de unges omveje, som legitime og nødvendige i det danske undervisnings- og uddannelsessystem anno Der kan ikke bare presses en uddannelse ned i halsen på de unge! - var ét af udsagnene. En revurdering af de eksisterende systemer bl.a. omkring det kommunale og statslige opgaver og tilskud ville kunne kortlægge, hvorvidt den samlede økonomi på området kunne anvendes smartere. Dagens sidste indslag med paneldebat blandt fremtrædende politiske ordførere på undervisnings- og uddannelsesområdet blev meget interessant. Her gav Peter Juel Jensen (V), Rosa Lund (Ehl.), Annette Wilhelmsen (SF) og Ane Halsboe-Jørgensen (A) alle et kort oplæg ud fra konferencens tema og perspektiver i en reformtid. På tværs af politiske skel blev der italesat en række frisættende udsagn, som disse Christiansborgpolitikere anså for vigtige, hvis mål og indhold i reformerne skal nå sammen. Der blev talt om: lokale pragmatiske løsninger, nemmere at skifte fra én uddannelse til anden, alle forløb giver merit, én vej er ikke bedre end andre, fjerne barrierebegrænsninger, Tænken ud af Boxen, det unikke møde med andre eller en voksen, som for alvor gjorde en forskel, skabe hele mennesker og ikke 2-taller Således inspireret af de politiske vinde, fremførte jeg ud fra ungdomsskolernes optik, hvorledes vi oplever en konkret barrierebegrænsning om det obligatoriske første valgfag i klasse med placering indenfor en længere og sammenhængende skoledag. En meget større mangfoldighed af kompetencer ville kunne aktiveres jf. konferencens tema, hvis barrieren blev åbnet, således folke- og ungdomsskoler ville kunne indgå partnerskaber om valgfag såvel indenfor normal skoletid som udenfor normal skoletid også for første valgfag. Budskabet blev modtaget og opfordringen lød, skriv til os, hvis der er barrierebegrænsninger, som vi politikere kan være med til at nedbryde. Det vil Ungdomsskoleforeningen så gøre. Snart rinder timeglasset for december ud, og den forestående højtid omkring jul sig hastigt nærmer. Derfor anledningen til at ønske alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår i Ungdomsskolen #10 December

4 Omveje kan være genveje Det formelle uddannelsessystem har brug for at samarbejde med det ikke-formelle herunder ungdomsskolerne hvis alle unge skal have en uddannelse. Det var det gennemgående budskab på årets efterårskonference Af Bjarne Mouridsen Ungdomsskoleforeningens efterårskonference havde i år fået titlen Genveje eller omveje. Det skete med inspiration fra Tænketanken DEA eller retter sagt DEAs Tænkeboks, som nyligt udsendte debatnotatet Er den lige vej altid bedst? (se Ungdomsskolen nr ). Direktør for DEA, Stina Wrang Elias, var da også blandt de inspirerende oplægsholdere om formiddagen, hvor hun først ridsede op, hvad det var for tanker, Tænkeboksen havde gjort sig om samspilet mellem de formelle og de ikke-formelle uddannelser. Godt vi er på banen Inden da havde de 140 fremmødte i DGI-byen hørt Undervisningsminister Christine Antorini åbne konferencen med en pep-talk om de mange uddannelsesreformer og ungdomsskolens rolle heri. Budskabet var klart: - Ungdomsskolen spiller en rolle i alle de reformer, der er vedtaget. Det vigtigste er ikke, hvilke vej de unge tager, men at de finder en retning, så de kommer i mål i forhold til målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, lød det bl.a. I forhold til folkeskolen pegede Antorini på understøttende undervisning og den udvidede valgfagspalet som oplagte steder, hvor ungdomsskolen kan og skal bidrage. - Vi er glade for, at ungdomsskolen er på banen i forhold til den understøttende undervisning. Det er netop her, der er mulighed for en anden pædagogisk tilgang, så man kan tilrettelægge undervisningsforløb, der kan andet og mere end det, der foregår i almindelige klasseundervisning, pointerede ministeren. Motivationskrise Hvad angår erhversskolereformen med nye tiltag som EUD10 og Kombineret Ungdomsuddannelse, roste Christine Antorini ungdomsskolens gode evner til motivere de unge gennem de mange forskellige forløb, som ungdomsskoler samarbejder med erhvervsskolerne om. Motivation eller rettere manglen på samme er netop den store problem i forhold til unge og uddannelse. Det fastslog Stine Wrang Elias fra DEA. Og netop derfor er der brug for øget samarbejde mellem det formelle og det ikke-formelle uddannelsessystem, så sidstnævntes evne til at motivere bringes med over i folkeskolen og erhvervsskolerne. Direktøren for Tænketanken DEA var enig i målsætningen om, at alle unge skal have en uddannelse. Men de skal have den uddannelse, der passer til dem og motiverer dem og her kan øget samarbejde mellem systemerne, spille en stor rolle. - Vi lader for mange unge komme ind steder, hvor de ikke får noget ud af det. Vi har brug for større fleksibilitet og mere kvalitet i uddannelsessystemet, lød det. Cool at gå med hjelm Lone Folmer Berthelsen, Erhvervsuddannelseschef i Dansk Industri, fokuserede i sit oplæg ligeledes på 4 Ungdomsskolen #10 December 2014

5 Stina Wrang Elias den manglede motivation blandt unge, men også på, at de mange omveje, som unge gør sig, koster 6 milliarder kroner årligt et beløb, der skulle være til at forstå for politikere. Men hun indrømmede også, at ikke alle omveje var spild. Så det skulle ikke forstås, som et spareforslag, men mere som et ønske om, at vi bruger midlerne bedre, så flere unges føres mod succes. Et var videoklip fra DI s kampagne for, at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelserne, illustrerede tydelige et andet problem. Erhvervsuddannelserne og de håndværksmæssige fag har for længe haft lavstatus. Det er cool at gå med hue, men ikke at gå med hjelm. Det skal ændre, lød det. Lone Folmer Berthelsen Ingen tvang Sidst på formiddagen fik den nye leder af Det Konservative Folkeparti, tidligere ungdomsskoleleder og borgmester Søren Pape Poulsen, mulighed for at fortælle lidt om sine egne erfaringer og om sit syn på uddannelsespolitikken. Søren Pape påpegede, at han ikke så 10. klasse som en omvej, hvis de unge har brug for det. Faktisk var der for mange unge, der skyndte sig i gymnasiet for så efterfølgende at have brug for en tænkepause i forhold til, hvad de så vil. Hvad angår ungdomsskolen, mente den konservative leder, at det var vigtigt, at ungdomsskolen også var tro mod sine kernetilbud i fritiden. Vi skal også holde øje med, hvad reformerne gør ved os og ikke kun omvendt, påpegede han. Endelig fik han mulighed for at begrunde et af partiets mærkesager nemlig modstanden mod obligatoriske lektiecaféer. - Jeg anerkender, at der er brug for lektiecaféer. Men det skal ikke være som tvang, men som en frivillig ordning, lød det fra Søren Pape Poulsen. Søren Pape Poulsen Praktikere og politikere Efter frokost havde ungdomsskolerne mulighed for at komme på banen. Der blev fremlagt nogle praktiske erfaringer fra Aalborg, Hvidovre og Aarhus. Endvidere gav Peter Schantz, Centerchef for UU Købehavn bud på, hvad UU har brug for. Endelig sluttede dagen med et politikerpanel, hvor Peter Juel Jensen (V), Ane Halsboe-Jørgensen (S), Rosa Lund (Ehl) og Anette Vilhelmsen (SF) fik mulighed for at positionere sig og diskutere konferencens tema. Læs også lederen om konference på side 3 Ungdomsskolen #10 December

6 Forandringsprojekt fortsætter Ny Nordisk skole har stået i skyggen af de store reformer, men lever stadig. Ny ansøgningsrunde først i det nye år Af Bjarne Mouridsen Mens store reformer som folkeskolereformen og erhvervsskolereformen er blevet til og nu implementeres, er Ny Nordisk Skole (NNS) faldet lidt i glemmebogen. NNS blev lanceret af Undervisningsminister Christine Antorini i 2012 som et tværgående forandringsprojekt, hvor institutioner, skoler, ungdomsuddannelser og andre aktører på området skulle indgå i samarbejder med det mål, at: Udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, de kan. Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Styrke tilliden til dagtilbud og uddannelser med respekt for professionel viden og praksis. Bygger bro Indtil nu har der været to ansøgningsrunder med i alt 360 deltagende institutioner, og nu inviterer ministeriet til en ny runde. Fra den 5. januar til den 27. februar er det således igen muligt at søge om at blive en del af NNS, og ministeren opfordrer alle til at være med: - Med Ny Nordisk Skole er vi drevet af lysten til sammen at udforske, hvordan vi kan gøre det endnu bedre ved at dele viden om god praksis til gavn for børnene. Vi bygger bro fra dagtilbud til skole og fra skole til ungdomsuddannelserne, og giver NNS- I Fredensborg Kommune samarbejdede Ungfredensborg med udskolingsskoler om at skabe større nærhed institutionerne redskaber til at sætte medarbejderne positivt i spil gennem en permanent kulturforandring: Ved at være systematisk undersøgende, dele pædagogisk praksis på tværs lige fra dagtilbud til ungdomsuddannelser og være åbne over for forandringer og dermed bedst muligt kunne løfte reformer og udvikle metoder inden for børne- og ungeområdet. Flere skoler kan være med Ind til videre har 22 ungdomsskoler været en del af NNS og har altså derfor kunne kalde sig for Ny Nordisk Ungdomsskole. - Vi vil da gerne opfodre de resterende ungdomsskoler til at overveje, om det var noget for dem. Indgår man fx allerede i et institutionssamarbejde, er det oplagt at gør det til et nyt nordisk samarbejdsprojekt med alle de fordele, det indebærer i forhold til sparring med ministeriet og konsulentstøtte, siger sekretariatschef Ejnar Bo Pedersen. For at komme i betragtning skal man indgå i et netværk med andre institutioner, hvoraf mindst en skal være forskellige fra de andre eller man kan indtræde i et allerede eksisterende netværkssamarbejde. En komplet liste over deltagere findes på nynordiskskole.dk. Samme sted findes man også en nærme beskrivelse samt ansøgningsmaterialet. 6 Ungdomsskolen #10 December 2014

7 Ny Nordisk Skole oprustes med akademiråd Afdelingsleder ved UngVest Odense udpeget til NNS-akademirådet Af Bjarne Mouridsen Ny Nordisk Skole (NNS) har fået ny organisering, hvorfor der er udpeget en ny bestyrelse og et akademiråd. Undervisningsminister Christine Antorini sidder selv for bordenden i bestyrelsen, som endvidere tæller bl.a. overborgmester Frank Jensen fra Københavns Kommune, professor Kurt Klaudi Klausen, Lars B. Goldschmidt og formanden for Skolelederforeningen Claus Hjortdal. De to sidstnævnte udgør endvidere formandsskabet for det nye akademiråd. - Det nye akademiråd skal styrke forankringen i hverdagen på institutionerne, og bestyrelsen skal være med til at sætte standarden for nytænkning af offentlig ledelse på tværs af 0-18-års-området. På den måde sikrer vi fortsat en tæt dialog med NNSinstitutionerne, og at den viden, vi genererer, når bredt ud, siger undervisningsminister Christine Antorini om det nye råd. Ungdomsskolemand med I det godt 20 personers store akademiråd sidder bl.a. forskere som Noemi Katznelson fra Center for Ungdomsforskning, men også praktikere fra uddannelsesinstitutioner. En af dem er Per Lindegaard Christensen fra UngVest i Odense og tidligere leder af Korsløkke Ungdomsskole, som var blandt de første godkendte NNS-skoler. Og han vil selvfølgelig tale ungdomsskolernes sag uden dog direkte at repræsentere dem. - Jeg er personligt udpeget og er altså ikke en direkte repræsentant for nogen. Faktisk sidder jeg som den eneste repræsentant for, det man kan kalde, de alternative uddannelsesveje. Så derfor føler jeg en vis forpligtelse til ikke kun at tale ungdomsskolernes sag, men medtænke hele området herunder efterskoler og produktionsskoler, forklarer Per Christensen. Inspirere Akademirådet skal videreudvikle og udbrede NNS i samarbejde med de nuværende 363 institutioner og deres medarbejdere. Endvidere skal de være med til at bringe erfaringerne fra NNS videre. - Mere konkret skal vi lægge en overordnet plan for NNS i 2015 og identificere aktuelle udfordringer, som kan inspirere NNS-institutionernes forandringsarbejde. Og så skal vi ikke mindst virke som NNS-Ambassadører, siger Per Christensen. En gave Per Christensen indrømmer, at NNS måske kan virke lidt glemt på grund af den meget fokus på de aktuelle store uddannelsesreformer. Det synes han er lidt ærgerligt også set med ungdomsskole øjne. - NNS er en god anledning til, at vi som ungdomsskoler kan gå offensivt ud og opsøge attraktive samarbejds- Per Christensen, tidligere leder af Korsløkke Ungdomsskole i Odense, er udpeget som medlem af akademirådet for Ny Nordisk Skole partnere i lokalområdet. Samtidig kan det bringe os tættere på ministeriet og på ressourcestærke personer gennem de kursus- og akademidage, der afholdes, og gennem støtten fra de tilknyttede læringskonsulenter, siger han og fortsætter: - Derfor synes jeg, at NNS er lidt af en gave til ungdomsskolerne. Så jeg vil da opfordre alle til at overveje at søge her i den nye runde ved fx at tage afsæt i allerede eksisterende samarbejder som nogle af de nye partnerskaber, der er indgået med den nye skolereform, slutter Per Christensen. Ungdomsskolen #10 December

8 Vi takker for samarbejdet med alle de ungdomsskoler, der valgte at rejse med os i år. Vi ser frem til endnu et godt samarbejde i Glædelig jul & Godt Nytår! For yderligere spørgsmål kontakt: Patrick Jacobsen eller Mette Nielsen på tlf Foto: Skistar - Grupperejser med holdning 8 Ungdomsskolen #10 December 2014 Connseb Travels Kirstinelund, Skæringvej 90B, 8520 Lystrup

9 Kittet, der binder sammen Klubben skal være kittet i den lokale ungdomsskole og orientere sig mod såvel uddannelses-, fritids- og det socialpolitiske område, lød det fra Per B Christensen ved opstarten af klubnetværk Af Bjarne Mouridsen Blev der talt om klubvirksomhed i ungdomsskolen eller ungdomsskolevirksomhed generelt? Det stod ikke altid lige klart, men det var i og for sig netop en pointe. Ungdomsskolen og klubvirksomheden er to sider af samme sag og skal derfor tænkes sammen, hvilket netop er en af de væsentlige grunde til, at der nu etableret et klubnetværk i Ungdomsskoleforeningen (se side 10-11). Direktør i Næstved Kommune, Per B. Christensen var inviteret til at indlede opstartsmødet med et oplæg om tendenser i tiden på ungdomsskole- og klubområdet. Det gjorde han dels ud fra egne erfaringer fra hjemkommunen, men også med afsæt i erfaringer og viden fra sin tid som formand for Børne- og Kulturchefforeningen. Klub skal tænkes anderledes Ungdomsskolen skal være en vigtig partner i kommunernes ungdomspolitik på såvel fritidsområdet, uddannelsesområdet som det socialpolitiks område, slog Per B. Christensen fast. Heri spiller klubberne en stor rolle. - Klubberne skal og kan være det, der binder ungdomspolitikken og ungdomsskolen sammen, lød et af hovedbudskerne således. Men det kræver, at vi tænker klub på en anden måde. - De traditionelle klubbers tid er forbi. Klubberne, som vi kendte dem i sin tid, var en meget entydig størrelse - et frirum med en relativ smal aktivitetsform. Et trygt sted. I dag er de meget andet og forskellige. Fra traditionelle klubber til klubber, der er offensive på gaden, sagde Per B. Christensen. Reformpresset Oplægget kom endvidere omkring de mange reformer og det medførende reformpres. Samtidig med en øget rammesætning via lovgivningen ønskes der mere fleksibilitet i uddannelserne. Fleksibiliteten bliver så at sige sat på en formel, hvilket kan virke lidt paradoksalt. - Ungdomsskolen har en vigtig rolle at spille i forhold til den åbne skole og i koblingen mellem fritids- og skoleområdet. Derfor skal ungdomsskolen stadig forny og udfordre. Derfor kan jeg være lidt bekymret for, at ungdomsskolens libero-rolle ikke tilgodeses nok i den nye Kombineret Ungdomsuddannelse. Samtidig er det også en udfordring, at ungdomsskolen forventes at indgå i samarbejder og partnerskaber, men samtidig skal bevare sin identitet og sine egne værdier. - Legitimiteten for en god ungdomsskole er, at man har en stor bred almen base og så en række speciale tilbud. Det første er forudsætningen for det sidste. Men den brede basis skal også kunne udvikle sig over tid. Spilfordeler og kit Alt dette har betydning for klubvirksomheden, hvis vi vel at mærke netop ikke taler om en traditionel klub, men en ny offensiv rolle eller som spilfordelere på fritidsområdet jævnfør eksemplet fra ungdomsskolen UngSyd i Odense, som ungdomsskoleleder Erik Ravn holdt oplæg om senere på dagen. - Klubber og fritidstilbud skal spille sammen. Ungdomsskolen og klubberne skal også orientere sig og organisere sig i forhold til det kulturelle og det sociale område. Klubberne skal være kittet i den lokale ungdomsskole. Inkluderende, målrettet og med tydelige voksne, lød det fra Per B. Christensen. Det kan ungdomsskolen: Formulere nye tanker om fritidspædagogikken Være omstillingsparate Indgå i nye samarbejder Være kompetente og fornyende Videndele på tværs af klubber, ungdomsskoler og kommuner Iværksætte konkrete udviklingsprojekter Ungdomsskolen #10 December

10 Netværk skal finde synergi Ungdomsskoleforeningen etablerer nu et netværk for klubvirksomhed i ungdomsskolen Af Bjarne Mouridsen Havde man forventet store diskussioner og divergerende synspunkter, blev man skuffet. Opbakningen var nemlig stor til etablering af et nyt netværk for klubvirksomhed i ungdomsskolen på et møde herom først i november. Og lad det være sagt med det samme. Ungdomsskoleforeningen forsøger ikke at konkurrere med Ungdomsringen på klubområdet. Men den supplerer især med henblik på det tætte samspil, der naturligt er og skal være mellem klub og øvrig ungdomsskolevirksomhed. Det er så at sige to sider af samme sag, hvilket Per B. Christensen allerede konstaterede i sit oplæg, der indledte det stiftende møde om netværksdannelsen (se artiklen på side 9). Stort behov Ungdomsskoleforeningens formand Finn Lillelund Christensen fastslog i sin velkomst, at initiativet til et klubnetværk er kommet på opfordring af flere medlemsskoler. Foreningen har efterfølgende nedsat en lille arbejdsgruppe med såvel bestyrelsesmedlemmer som forslagsstillere med det mål at sondere terrænet og afklare mere specifikt, hvad et klubnetværk kan og skal. Dagens møde kunne ses som et sidste led i denne proces. Fremmødet bekræftede behovet. For som næstformand Kent Sørensen fast- Ungdomsskoleleder i UngSyd i Odense, Erik Ravn fortalte om klubben som spilfordeler på fritidsområdet. Læs mere herom i portrættet af årest ildsjæl 2013, Nina Fredensborg Øhlenschlæger. Projektet startede i den daværende Dalum Ungdomsskole slog, da han forelagde arbejdsgruppens foreløbige udkast til visioner for netværket. - Når 25 altså ca. ¼ af landets ungdomsskoler møder op, må der være behov for et klubnetværk. Flere niveauer Efterfølgende bød de fremmødte ind med en række konkrete og overordnede ønsker. Blandt de sidstnævnte kan nævnes: Sparring på tværs af skoler Formidling af erfaring Kollegial inspiration Det fremgik at ønskerne retter sig mod flere niveauer, idet der er behov for såvel mere lokale netværk på medarbejderniveau som mere overordnede netværk på et strategisk- og ledelsesmæssigt niveau. Her vil et landsdækkende netværk i Ungdomsskoleforeningens regi nok mest rette sig mod det sidstnævnte, mens det jo 10 Ungdomsskolen #10 December 2014

11 står alle medlemsskoler frit at danne lokale netværk. Formålet Afslutningsvis blev udkast til kommissorium for netværket fremlagt. Her fremgår det bl.a., at formålet med netværket skal være: at etablere et forum for alle interesserede ungdomsskoler, hvori alle forhold omkring klubber i ungdomsskoler kan drøftes og initiativer herom tages at optimere sammenhænge og skabe synergi mellem klubber og ungdomsskolers øvrige virksomhed herunder at inspirere til udvikling af ungdomsskoleklubbers ændrede roller og samspil med ungdomsskolernes læringsaktiviteter at etablere et forum, som kan give gensidig sparring og idéudveksling blandt de tilknyttede ungdomsskoler at give ungdomsskoler, for hvem klubopgaven er ny, et forum for inspiration og kvalificering af indsatsen at give Ungdomsskoleforeningen et medlemsnetværk, hvor viden er samlet - og et antal ressourcepersoner, som kan aktiveres i foreningens politiske arbejde. Kommissoriet vil nu blive tilrettet, så den endelige version kan fremlægges til godkendelse ved det næste møde i det nye netværk et møde, der forventes at finde sted i januar Klubben som værested eksisterer stadig, men er på retur. I stedet tænkes klubvirksomhed i langt højre grad som en integreret del af ungdomsskolen. Målet med det nye klubnetværk i Ungdomsskoleforeningen er bl.a. at optimere sammenhænge og skabe synergi mellem klubber og ungdomsskole. Hvad kan du bruge et klubnetværk til? Pia Heide Madsen, UngHolbæk: Det handler om at gå på opdagelse hos hinanden og lave vidensdeling. Jeg har faktisk allerede lavet en aftale om et besøg. Vi har allerede en del hold, der kommer ned i klubben. På udkig efter, at vi kan bygge bro til andre og til fritidsområdet. Henrik Laursen, Vesthimmerlands Ungdomsskole: Jeg kommer fra et landdistrikt med indbyggere spredt ud over et stort areal. Spændende at få at vide, hvordan andre gør i en sådan situation og dele erfaringer. Jens Christian Holm, UngSlagelse: Overordnet kan jeg bruge det til at have fingeren på pulsen og se, hvad der sker rundt om. Men jeg fornemmer også at vægten vil blive på det mere strategiske, og det er måske ikke helt min opgave, men snarere min leders. Bruno Holm, Viborg Ungdomsskole: Man kunne måske have en todelt dagsorden for møderne. En lavpraktisk, hvor vi kan dele vores frustrationer og udveksle erfaringer og idéer fra hverdagen og så en på et mere strategisk plan. Ungdomsskolen #10 December

12 Nye områder i Aarhus Aarhus kommune er fremover opdelt i fire områder for fritids- og ungdomsskolevirksomhed Af Bjarne Mouridsen Århus Kommune har revideret strukturen på fritids- og ungdomsskoleområdet (FU). Den nye struktur blev vedtaget af et enigt byråd i april, og siden er brikkerne faldet helt på plads også med hensyn til den ledelsesmæssige struktur. Hvor kommunen hidtil har været opdelt i otte FU-områder vil den fremover være delt i fire, hvor det ene er bevaret som hidtil og med egen status, nemlig Gellerup-Toveshøj området, som rummer særlige udfordringer. Eller som det er formuleret i forligsaftalen: Der er fortsat brug for en særlig indsats for at opfylde målet om unges gennemførelse af ungdomsuddannelse samt for at forebygge kriminalitet og fremme det gode ungdomsliv. De tre nye områder vil være: FU-Syd: Oddervej, Horsensvej og Skanderborgvej FU-Nord: Randersvej, Grenåvej og Grenåvej Øst FU-Vest: Silkeborgvej og Viborgvej Ændret målgruppe De tre FU-områder vil fortsat omfatte fritidsklubberne (5.-6. klasse), ungdomsklubberne (7. klasse 18 år) samt ungdomsskolen og de pædagogiske ledede legepladser. Målgruppen for de enkelte områder er ændret lidt i forhold til hidtil praksis. Gellerup-Toveshøj fortsætter som selvstændigt fritidscenter md Anders Glahn (tv) som FU-leder Tidligere kunne unge begynde i ungdomsklub og ungdomsskole, når de fyldte 14 år, hvilket altså nu er ændret til et årgangsskel, så alle elever fra og med 7. klasse nu kan deltage. Nyt ledelsesteam Ledelsesmæssigt er Toke Agerschou ansat som ny overordnet FU-chef, mens ledelsen i de enkelte distrikter udgøres af Johannes Starup Justensen (FU-Syd), Ove Petersen (FU-Nord), Jette Dahl (FU-Vest) samt Anders Glahn, der fortsat er FU-leder i Gellerup Toveshøj. Der er endvidere udpeget viceledere i de enkelte områder. - Vi har fået sammensat et stærkt ledelsesteam, som både fagligt og organisatorisk har en meget stor viden om og erfaring med fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus. Jeg glæder mig til vores fremtidige samarbejde og er overbevidst om, at vi i fællesskab med de mange dygtige og engagerede medarbejdere i FU kan skabe et endnu stærkere fundament for vores arbejde med byens børn og unge, udtaler FUchef Toke Agerschou. 12 Ungdomsskolen #10 December 2014

FEBRUAR 2015. Samarbejde om Læring. Heltidsundervisningsprojekt evalueret Lærings-nudging Dokumentation af almenundervisning Herreværelset i Randers

FEBRUAR 2015. Samarbejde om Læring. Heltidsundervisningsprojekt evalueret Lærings-nudging Dokumentation af almenundervisning Herreværelset i Randers # FEBRUAR 2015 [ ] Samarbejde om Læring Heltidsundervisningsprojekt evalueret Lærings-nudging Dokumentation af almenundervisning Herreværelset i Randers Førstehjælp og anden hjælp til fritid i fællesskaber

Læs mere

EGU forandrer de unge. 10. klasse i København Marianne Jelved om URKRAFT 2015 Doku:SEN Grand Prix vinder melder afbud

EGU forandrer de unge. 10. klasse i København Marianne Jelved om URKRAFT 2015 Doku:SEN Grand Prix vinder melder afbud Ungdomsskolen og radikaliseringen - indbydelse til forårskonference midt i bladet # MARTS 2015 [ ] EGU forandrer de unge 10. klasse i København Marianne Jelved om URKRAFT 2015 Doku:SEN Grand Prix vinder

Læs mere

Reboot i. Jammerbugt. Skolereform Kombineret Ungdomsuddannelse Profil af ung bestyrelsesformand i Randers. Heltidsundervisning NOVEMBER 2014

Reboot i. Jammerbugt. Skolereform Kombineret Ungdomsuddannelse Profil af ung bestyrelsesformand i Randers. Heltidsundervisning NOVEMBER 2014 [ Reboot i ] Jammerbugt # Skolereform Kombineret Ungdomsuddannelse Profil af ung bestyrelsesformand i Randers NOVEMBER 2014 Heltidsundervisning Reformens dynamo Holstebro Ungdomsskole har fået en koordinerende

Læs mere

APRIL 2015. Kombineret Ungdomsuddannelse. Anti-radikalisering Aarhus-modellen Jacob Fuglsang Den social arv skal brydes

APRIL 2015. Kombineret Ungdomsuddannelse. Anti-radikalisering Aarhus-modellen Jacob Fuglsang Den social arv skal brydes # APRIL 2015 [ ] Kombineret Ungdomsuddannelse Anti-radikalisering Aarhus-modellen Jacob Fuglsang Den social arv skal brydes RetrospekSTIV Et tilbageblik på Polar Rom og flidspræmier Af ledergruppen, Assens

Læs mere

AUGTUST 2014. Zombier i Fredensborg. 20-20 modellen Heltidsundervisning MILIFE Uddannelsen Prisuddeling på Folkemøde

AUGTUST 2014. Zombier i Fredensborg. 20-20 modellen Heltidsundervisning MILIFE Uddannelsen Prisuddeling på Folkemøde # AUGTUST 2014 [ Zombier i Fredensborg ] 20-20 modellen Heltidsundervisning MILIFE Uddannelsen Prisuddeling på Folkemøde Historien bliver levende Dragør Ungdomsskole leverer læring, der sætter sig, når

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Tema: værdier. MDI BLADET August 2014. I dette blad: Robusthed klær den selvejende institution. Hvad skal vi med værdier?

Tema: værdier. MDI BLADET August 2014. I dette blad: Robusthed klær den selvejende institution. Hvad skal vi med værdier? MDI BLADET August 2014 Tema: værdier I dette blad: Hvad skal vi med værdier? Blod, sved og savsmuld Kan værdier blive et problem i samarbejdet med kommunen? Robusthed klær den selvejende institution Pinligt

Læs mere

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne?

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? - et inspirationshæfte om samarbejdet mellem UU, folkeskoler og erhvervsuddannelserne Februar 2015 Vi vil meget gerne have virksomheder

Læs mere

Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013

Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013 Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013 Velkomst v/formand Helga Kolby Kristiansen Velkommen til alle og mange tak til Askov Højskole. Velkommen til Årsmøde 2013. Og selvfølgelig skal der lyde

Læs mere

En rigtig god kommune

En rigtig god kommune 12/2014 ÅRGANG 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 03 - Gladsaxe Oplysnings Forbund nyder god opbakning: En rigtig god kommune Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne Debat

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer

Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer Formandens skriftlige beretning 2013-2014 Erhvervsuddannelsesreform: Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer HL fik dog anerkendt, at HD-uddannede lærere skal kunne undervise på EUX Overenskomst

Læs mere

Årsberetning 2014 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark

Årsberetning 2014 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark Årsberetning 2014 Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark Udgiver: Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark Frederiksgade 78B, 1. 8000 Aarhus E-mail: frise@frise.dk Tlf.: 98 12 24 24 www.frise.dk Redaktør: Marianne

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Ungdomsforskning. igennem 10 år... 2000-2010. Mistrivslen blandt unge vokser få konkrete redskaber. På Politiskolen er CeFU en del af hverdagen

Ungdomsforskning. igennem 10 år... 2000-2010. Mistrivslen blandt unge vokser få konkrete redskaber. På Politiskolen er CeFU en del af hverdagen 2000-2010 Ungdomsforskning igennem 10 år... Mistrivslen blandt unge vokser få konkrete redskaber Mød Generation Y På Politiskolen er CeFU en del af hverdagen Indhold 5 De bedste rammer for de unge Forord

Læs mere

DAMUSA NYT. marts 2012

DAMUSA NYT. marts 2012 DAMUSA NYT marts 2012 En ramme-hvaffornoget?... 2 Rammebeskrivelse for musikskoler... 3 Musikhandlingsplan: 23,2 mio. kr. og fokus på samarbejde... 8 Udsatte børn får ny start gennem musikken... 10 Kulturskoler

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

LIGEVÆRD AUGUST 2015 LIGEVÆRD - MERE VÆRD årgang 35

LIGEVÆRD AUGUST 2015 LIGEVÆRD - MERE VÆRD årgang 35 LIGEVÆRD AUGUST2015 LIGEVÆRD - MERE VÆRD årgang 35 Folkemødet 2015 BESØG OS PÅ www.goed.dk Et godt sted at være og lære Gødvad Efterskole er for dig, der har svært ved at lære tingene i skolen og derfor

Læs mere