årsmøde FORSA FORSA Information september 2013 Hvilken viden er der behov for på socialområdet nu og i fremtiden? Hvorfor? Hvordan? Og af hvem?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årsmøde FORSA FORSA Information september 2013 Hvilken viden er der behov for på socialområdet nu og i fremtiden? Hvorfor? Hvordan? Og af hvem?"

Transkript

1 FORSA FORSA Information september 2013 årsmøde Gå ikke glip af årsmødets spændende debat om Politik, viden og praksis! Torben Buse, vicedirektør Socialstyrelsen, Maria Appel Nissen, lektor Aalborg Universitet, Peter Bundesen, tidligere lektor på UCL-socialrådgiveruddannelse og Ole Pass, Socialdirektør i Rødovre kommune og formand for socialdirektør foreningen (FSD) diskuterer: Hvilken viden er der behov for på socialområdet nu og i fremtiden? Hvorfor? Hvordan? Og af hvem?

2 Indhold Formandens forord Årsmøde 2013 FORSA generalforsamling 2013 FORSAs lokale arrangementer 2013 FORSAs institutionsmedlemmer FORSAs bestyrelse Medlemskab i FORSA FORSA Redaktør Niels Christian Barkholt, mobil , Spørgsmål, idéer og forslag vedrørende FORSA Information kan rettes til Niels. Spørgsmål til foreningen FORSA kan rettes til formand Per Westersø, tlf , Grafisk produktion: Huset Venture Stavtrupvej Viby J Tlf: FORSA forsiden er udarbejdet af: Jeanett Fleron FORSA Formandens forord Af Per Westersø, formand for FORSA FORSA årsmøde Tema: Handlerum, kontekst og målgrupper for socialt arbejde I Danmark foregår meget af det socialpædagogiske og sociale arbejde i offentlig regi. Men skal vi af den grund udelukkende betragte socialt arbejde som defineret af de offentlige politiske, juridiske og organisatoriske rammer? Eller kan det også betragtes som en aktivitet, der har til opgave at påvirke og forandre disse rammer for dets udførelse i overensstemmelse med sociale behov? Socialpædagogisk og socialt arbejde er ofte defineret som arbejde, der retter sig mod at løse sociale problemer. Men der findes flere forskellige forståelser af socialt arbejde. Et element, der indgår i de fleste forståelser, er forandring af menneskers livssituation. Der er altså typisk en modtager af arbejdet, og der er nogle sociale problemer, der søges løst eller lindret. Det sociale og socialpædagogiske arbejde indebærer ligeledes ofte en forestilling om, at menneskers livsbetingelser med den rette indsats kan forandres til det bedre. Men sker forandringen via individets ændrede adfærd og ændrede kompetencer? Ved forandring i individets relation til sine omgivelser og ændrede sociale relationer i et lokalområde? Eller ændringer af strukturelle forhold? Eller måske ved en blanding af alle fire dele. På hvilket niveau skal forandring finde sted, på individniveau eller samfundsniveau, skal sociale problemer afhjælpes eller fjernes? Eller med andre ord, kan det sociale arbejde i sit resultat alene være samfundsbevarende, eller er formålet og agendaen for socialpædagogisk og socialt arbejde snarere samfundsforandring? Diskussionen om, hvorvidt en definition af socialt arbejde skal fokusere på, hvad arbejdet gør eller snarere på, hvad det er, har eksisteret længe. Diskussionen rummer dilemmaer i forhold til at afgøre om hvad der konstituerer socialt arbejde. Konstitueres det af dets formål, dets handlinger, metoder og redskaber (=praksis) eller af de værdier, der kendetegner socialt arbejde? På årsmødet i København, Campus Sydhavnen den oktober vil vi fortsætte disse diskussioner. Vi har fået samlet nogle rigtig gode keynotes og workshops og vi ser frem til, at mange af Jer vil deltage i dette årsmøde. På vegne af bestyrelsen i FORSA. Per Westersø FORSA mangler en kasserer På generalforsamlingen skal vælges nye medlemmer til bestyrelsen og der er brug for en der vil påtage sig kassereropgaven. FORSA har ikke nogen stor økonomi, og mange opgaver klarer sekretariatet, så arbejdsbyrden er ikke omfattende. Hvis du vil påtage dig opgaven eller høre mere om den, så kontakt formand Per Westersø 2

3 FORSA årsmøde 2013 Tema: Handlerum, kontekst og målgrupper for socialt arbejde Aalborg Universitet, Campus Sydhavnen, Frederikskaj 10 B, 2450 København SV den oktober 2013 Torsdag den 3. oktober Registrering og morgenkaffe Velkomst ved Per Westersø, formand for FORSA The Changing Contexts of Social Work Practice: Opportunities and Challenges Keynote ved professor Karen Healy fra School of Social Work and Applied Human Services ved University of Queensland i Australien (NB: oplægget er på engelsk). In this lecture I will discuss how the contexts of social work practice are changing. I will share my reflections on emerging themes in different contexts of practice over the past decade and consider how these themes are reshaping the present and future of social work. Of particular note is the growing influence of New Public Management (or managerial) ideas that threaten to render invisible the relational aspects of our work. I will outline how concerns about global warming have generated increased interest in environmental social work within the profession. I will discuss also the growing influence of citizens rights movements in health and social welfare fields, particularly the increased recognition of the legitimacy of the recovery and survivor movements in many fields where social work practice. I will argue that we today face some unique challenges and opportunities and I will conclude with discussion of how our profession might constructively embrace this period of transition FROKOST workshop runde Spor: Beskæftigelse og socialt arbejde Spor: børn og unge Spor: blandet Hvad virker for hvem på beskæftigelsesområdet? Hvordan kan det måles og evalueres? Thomas Bredgaard, lektor Stella Mia Seiling, ph.d.-studerende, Julia Salado-Rasmussen, ph.d.-studerende. Alle fra Center for arbejdsmarkedsforskning og Forskningscenter for Evaluering ved Aalborg Universitet PAUSE At genindsætte det sociale i socialt arbejdes praksis og undervisning (fokus B&U området). Kirsten Henriksen, Lektor, VIA University College workshop runde Spor: Beskæftigelse og socialt arbejde Spor: Børn og Unge Spor: blandet Hvordan kan en helhedsorienteret coachende tilgang til beskæftigelsesindsatsen skabe varige jobs? Bente Meltesen, direktør, og Jeanett Fleron, projektudviklings- og kommunikationschef, Specifik ApS FORSA Generalforsamling ? Festmiddag på restaurant NIMB Supervision indenfor børne- og ungeområdet en katalysator for faglig udvikling? Jacob Magnussen, Lektor, Professionshøjskolen Metropol Processuelle netværksmøder tværfagligt samarbejde med udsatte familier Leif Olsen, seniorforsker, KORA og Nanna Kold, DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur ADHD og familie liv - forståelser, strategier og former for hjælp. Maja Lundemark Andersen, Adjunkt, Aalborg Universitet 3

4 Fredag den 4. oktober Morgenkaffe og brød Social Theory, Social Analysis and Social Change Keynote ved professor Heinz Sünker fra Center for International Studies in Social Policy and Social Services, Bergische Universität Wuppertal (NB: oplægget er på engelsk) The welfare state is under siege world-wide. Social work is therefore again endangered - as it was many decades ago by attempts to instrumentalize it through hegemonic socio-political strategies. Against this background, it is useful to re-engage with the potential for the political productivity of social work. The presentation aims to do this by drawing lessons from history to examine the connection(s) between social work and social change. I want to draw attention to both the early times in the discipline and profession of social work, paying particular attention to the three founding women (J. Addams, M. Richmond, A. Salomon), and to the later developments of radical social work approach(es) in different countries. What can we learn from these experiences and are there further lesson to be learnt? How can we deal with the dialectics between reform and revolution in contemporary societies? I will argue that these are important questions since fighting processes of the reproduction of social inequalities is an especially salient task for social work today, and that this needs to happen in the interest of the democratisation of everyday life and all institutions PAUSE workshop runde Spor: Beskæftigelse og socialt arbejde Spor: børn og unge Spor: blandet Spor: børn og unge Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme. Dorte Caswell, lektor, Aalborg universitet Tanja Dall, adjunkt og Mikkel Bo Madsen, adjunkt, fra Professionshøjskolen Metropol FROKOST Model for socialretlig udvikling og læring på børn- og ungeområdet. Morten Raffnsøe-Møller, lektor, Institut for Kultur og Samfund - Filosofi, fag, Aarhus Universitet. Bente Adolphsen, lektor og Peter Vangsgaard, lektor fra Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, VIA UC Vil anerkendelse af økonomi som en del af socialrådgiveres faglige ansvar begrænse eller udvide handlerummet? Ida Marie Schrøder, adjunkt Professionshøjskolen Metropol Socialforvaltningers vurdering af fattigdom i børnesager. Adam Johansen, lektor Professionshøjskolen Metropol : Politik, viden og praksis. Hvilken viden er der behov for på socialområdet nu og i fremtiden? Hvorfor? Hvordan? Og af hvem? Paneldebat med bl.a.: Torben Buse, vicedirektør Socialstyrelsen, Maria Appel Nissen, lektor Aalborg Universitet, Peter Bundesen, tidligere lektor på UCL-socialrådgiveruddannelse. Ole Pass, Socialdirektør i Rødovre kommune og formand for socialdirektør foreningen (FSD) Afrunding og tak for den gang. Tilmelding og betaling Tilmelding kan ske online via forsa.dk Early bird pris ved tilmelding inden 14. september (udvidet frist for early bird pris): Medlemmer af FORSA: 1500 kr.(alm. Medlemmer) 900 kr. (studerende og pensionister). Ikke-medlemmer: 2000 kr. Ved tilmelding efter 14. september: Medlemmer af FORSA: 1750 kr.(alm. Medlemmer) & 1000 kr. (studerende og pensionister). Ikke-medlemmer: 2250 kr. 4

5 Beskrivelse af workshops Runde 1: torsdag den 3. oktober kl Workshop 1 Hvad virker for hvem på beskæftigelsesområdet? Hvordan kan det måles og evalueres? Krav om sikker viden, effektmålinger og dokumentation ruller som en tsunami ind over det sociale område i øjeblikket. Målet er omkostningsreduktioner og højere kvalitet på samme tid. Den stærkeste bølge bygger på forestillinger om at det er muligt, at måle, isolere og kvantificere effekten af sociale interventioner og programmer. Den fortrukne metode henter inspiration fra medicinske forsøg og søger at isolere effekten af deltagelse i et givent tilbud, projekt eller program ved at sammenligne med en kontrolgruppe, som ikke har været udsat for interventionen. Der er imidlertid alternative bølger, som passer bedre til det sociale område, hvor det er vanskeligt at kvantificere effekter, at tæmme vilde problemer og standardisere indsatser. Metoder som er bedre til at undersøge, hvad der virker for hvem, under hvilke omstændigheder. På workshoppen ønsker vi at diskutere fordele og ulemper ved effektevalueringer og kontrollerede forsøg på det sociale område. Vi præsenterer virkningsevaluering (realistisk evaluering) som både kan være et supplement til kontrollerede forsøg men også et alternativ. Virkningsevaluering søger at kombinere effekter og processer samt kvantitative og kvalitative metoder. Der arbejdes med konstruktion og test af programteorier, som er antagelser om, hvad der virker for hvem, under hvilke omstændigheder. Der anvendes eksempler og cases fra to aktuelle ph.d.-studier af aktiveringsindsatsen for sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Oplægsholdere: Thomas Bredgaard, lektor, Stella Mia Seiling, ph.d.-studerende, og Julia Salado-Rasmussen, ph.d.-studerende. Alle Center for arbejdsmarkedsforskning og Forskningscenter for Evaluering ved Aalborg Universitet. Workshop 2 At genindsætte det sociale i socialt arbejdes praksis og undervisning (fokus B&U området) Hensigten med denne workshop er at sætte fokus på, at den stigende grad af specialisering i det sociale arbejde ser ud til at have medført, at de sociale aspekter overses i forvaltningens arbejde. Konkret tages udgangspunkt i de kommunale forvaltningers arbejde med udsatte børn og unge og deres familier. I forvaltningens arbejde fokuseres på børnenes adfærd og på relationerne mellem børn og forældre, medens der i analysen af familiens problemstilling ikke medtænkes, at der for eksempel kan være tale om en fattig familie og overvejes, hvad familiens fattigdom kan akkumulere af problemstillinger i mange facetter af familiens og børnenes liv. Problemstillingen tager afsæt i mit gennemførte ph.d. projekt.: Kvalificering af socialrådgiveres socialfaglige vurderinger om kunsten på 15 minutter at vende en supertanker med brændstofrestriktioner og kurskonflikter. Dette projekt blev gennemført som et aktionsforskningssamarbejde med to kommuners familieafdelinger og myndighedsrådgiverne der. Vi samarbejdede om at arbejde med faglig refleksion med henblik på i højere grad at vidensbasere rådgivernes analyse og vurdering af de udsatte børn og unges og deres familiers situation og problemstilling. Et af resultaterne var, at rådgiverne formåede at kvalificere deres socialfaglige vurderinger gennem at vidensbasere disse; men at der er rum for yderligere kvalificering, idet der var en tendens til at fokusere på relationerne mellem børn og forældre og overse det sociales betydning for eksempel at der var tale om en fattig familie. Forskningsresultaterne herfra vil blive sammenholdt med danske forskningsresultater fra CASA, Arbejderbevægelsens erhvervsråd og SFI samt nordiske forskningsresultater om børn og fattigdom. Som underviser på socialrådgiveruddannelsen forekommer det mig uhyre væsentligt, at vi i den specialiserede verden, som det sociale arbejde aktuelt befinder sig i, får genindsat et fokus på de sociale og herunder strukturelle forholds betydning. Således, at både studerende og praktikere udvikler en bevidsthed om, at en reel helhedsorienteret forståelse af udsatte børn og unges livsilkår nødvendiggør et særligt fokus på betydningen af fattigdoms akkumulerende indvirkning på mange livs områder. Dette ville kunne modvirke tendensen til, at en familieafdeling (eller anden specialiseret afdeling) overser, at der er tale om en fattig familie og alene fokuserer på det relationelle mellem barn og forældre. Oplægsholder: Kirsten Henriksen, lektor VIA UC. Workshop 3 Processuelle netværksmøder tværfagligt samarbejde med udsatte familier Denne workshop tager udgangspunkt i resultater fra DIGNITYs og KORAs evalueringer af seks kommuners implementering af den særlige model for netværksmøder, der kaldes processuelle netværksmøder og som er målrettet sårbare familier med komplekse problemer. Seks kommuner har arbejdet med implementeringen af metoden i perioden fra ultimo 2008 til medio 2012 og det er såvel erfaringerne med metodens implementering og virkninger i forskelige kontekster og overfor forskellige målgrupper, der præsenteres og arbejdes med i workshoppen. DIG- NITY udviklede og afprøvede deres systemiske koncept for processuelle netværksmøder i samarbejde med daværende Karlebo Kommune i Udviklings- og afprøvningsprojektet i Karlebo gav inspiration og grundlag for at gå videre med et implementeringsprojekt. Det 5

6 specifikke formål med DIGNITYs model for processuelle netværksmøder er at udvikle en metode, der kan bidrage til at forebygge sociale problemer, vold og kriminalitet for børn og unge i traumatiserede flygtningefamilier. Resultaterne fra udviklingsprojektet i Karlebo Kommune viste sig perspektivrige såvel i forhold til at skabe samarbejdsrelationer mellem sårbare familier og kommunen som at skabe tværfaglige og tværsektorielt koordinerede indsatser med positive resultater for børn, unge og familier. På baggrund af denne viden om de processuelles netværksmøders virkninger udviklede DIGNITY implementeringsprojektet for at finde frem til, hvordan processuelle netværksmøder kan forankres og blive en aktiv integreret del af de socialfaglige metoder i kommunerne. Implementeringsprojektet blev godt modtaget og fik finansiel støtte fra Egmont Fonden, Integrationsministeriet, TrygFonden og en række andre fonde, hvilket skabte det økonomiske grundlag for at arbejde med implementering af processuelle netværksmøder i seks kommuner: Brøndby, Fredensborg, Hillerød, Kolding, Skive og Aarhus. Det har vist sig, at DIGNITYs netværksmodel er en relevant metode i forhold til en bredere målgruppe af sårbare familier med komplekse problemer. Dette er væsentligt for metodens implementering og integration i kommunernes tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. Det er også væsentligt, at de faglige medarbejdere ser ud til at kunne bruge metodik og kompetencer fra de processuelle netværksmøder i deres arbejde med andre typer af opgaver. Oplægsholdere: Leif Olsen, seniorforsker, KORA og Nanna Kold, ledelsesrådgiver, DIGNITY. Runde 2: torsdag den 3. oktober kl Workshop 4 Hvordan kan en helhedsorienteret coachende tilgang til beskæftigelsesindsatsen skabe varige jobs? Direktør, Bente Meltesen og Projektudviklings- og Kommunikationschef, Jeanett Fleron præsenterer i denne workshop praktiske og teoretiske perspektiver på, hvordan Specifik ApS har udviklet og i dag anvender deres screeningsmodel og coachende metoder. Modellen sikrer, den rette individuelle indsats er iværksat fra forløbsopstart til målet om - at alle kursister med fysiske og psykiske udfordringer kan opnå varig beskæftigelse. I workshoppen deles erfaringer og gives eksempler fra praksis, der illustrerer hvor vigtigt der er, at et tværfagligt samarbejde fx omkring familie, sundhed og økonomi kontinuerligt er integreret i den beskæftigelsesrettede indsats. Workshoppen har særligt fokus på de forskellige og individuelle læreprocesser og metoder, som vi i dag ved, skaber et bæredygtigt fundament læring, refleksion, dialog og konstruktive handlemuligheder hos kursister, og ikke mindst deres personlige og professionelle netværk. Omdrejningspunktet er lagt med et knivskarpt blik på samarbejdet i det tværfaglige felt - på tværs af og internt imellem social-, beskæftigelses-, sundheds,- og uddannelsesområdet. Vi deler vores viden fra praksis, sætter rammen omkring en involverende kontekst, som både åbner op for refleksion over egen praksis - på tværs og imellem forskellige faglige professioner i den beskæftigelsesrettede indsats og inddrager forskellige teoretiske vinkler indenfor Socialt Arbejde. Oplægsholdere: Bente Meltesen, direktør, og Jeanett Fleron, projektudviklings- og kommunikationschef, Specifik ApS Workshop 5 Supervision i Børne- og Ungeforvaltninger: omfang, formål og effekter Supervision er en vidt udbredt faglig praksis i det sociale arbejde, men der findes ikke megen viden om, hvordan det praktiseres. Litteraturen om supervision er primært af teoretisk karakter. Projektet vil derfor undersøge supervisionens udbredelse og anvendelsesformer i danske børne- & ungeforvaltninger. Tre idealtyper: støtte, læring og kontrol anvendes til at beskrive og kategorisere supervisionens praksisformer samt mulige effekter indenfor myndighedsområdet udsatte børn & unge. Projektets udviklingsperspektiv er at undersøge og teste supervisionens mulige koblinger til det lokale faglige udviklingsarbejde. Projektets data består af: En forskningsoversigtsartikel, en spørgeskemaundersøgelse samt 3 casestudier. FORSA workshoppen starter med en kort oversigt over supervisionstyper og supervisionens historik. Derefter præsenteres forskningsoversigtsartiklen i forhold til forskningsbaseret studier af supervision indenfor socialt arbejde og med fokus på dets mulige effekter indenfor støtte, læring og kontrol. Disse tre begreber er udviklet på baggrund af et litteraturstudie. Præsentationen danner ramme for bud på mulige koblinger mellem supervisionen og den øvrige lokalfaglige udvikling. Deltagerne inviteres til at diskutere og give input til både projektets problemstilling samt de konkrete effekter og koblingsmuligheder. Oplægsholder: Jacob Magnussen, lektor, Professionshøjskolen Metropol Workshop 6 ADHD og familie liv - forståelser, strategier og former for hjælp Antallet af mennesker, der diagnosticeres med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) vokser eksplosivt også i Danmark, hvor der er tale om mere end en ti dobling inden ti år. Diagnosen fylder mere og mere i det sociale arbejde, men den viden der er tilgængelig er primært defineret af det psykiatriske og medicinske forskningsfelt. Denne workshop vil dog tage afsæt i en ny undersøgelse af familier med ADHD - hvor en eller flere i familien har en diagnose. Undersøgelsen har lagt vægt på hvordan familierne selv definerede såvel problematiske og 6

7 udfordrende områder i dagligdagen som hvordan familierne udviklede håndteringsstrategier. Data bygger på observationer af familiernes hverdagsliv, samt møder med forskellige myndigheder, kvalitative interviews med både familier og professionelle i området. Tre områder er udvalgt som særligt interessante: - familiernes egne problemforståelser, - bostøtter som en social intervention, og - skole hjem samarbejdets udfordringer. Undersøgelsen viser, hvordan familiernes egne opfattelser af ADHD adskiller sig fra den mere generelle negative beskrivelse af ADHD, som ofte præsenteres som en form for cluster, hvor forskellige sociale problemer knytter sig sammen i en cluster beskrivelse: fx forbindes ADHD ofte med kriminalitet, vold, afvigende adfærd, uro, hyperaktivitet og oftest forekommende hos drenge og unge mænd. Familierne selv beskriver den største vanskelighed med ADHD som mødet mellem ADHD og forskellige kontekster, og at dette møde udgør den absolut største udfordring for familierne. Det kan fx være mødet med det sociale system, uddannelse, arbejdsmarked eller skoler. Familierne beskriver også hvilke former for hjælp, de oplever som konstruktive, men også hvordan der i højere grad kunne tages afsæt i familiernes egne problemforståelser. Endelig beskriver familierne også et område som skole hjem samarbejde, der for disse familier opleves som dybt centralt for deres børns opvækst, men også som ganske vanskeligt. Her sættes der også fokus på, hvordan lærerne ser på opgaven. Denne workshop sætter fokus på, hvordan det sociale arbejde med ADHD i familier med fordel kan tage større afsæt i familiernes egne beskrivelser af problemstillinger, og hvordan allerede eksisterende strategier kan tydeliggøres og understøttes i familiernes udvikling af kompensationer for forskellige funktionelle vanskeligheder. Samtidig rejses der en diskussion om traditionelle begreber i socialt arbejde med familier. Kunne det give at adskille struktur kompetencer fra omsorgskompetencer hos forældrene, når der udarbejdes analyser som basis for den bedste hjælp? Oplægsholder: Maja Lundemark Andersen, Adjunkt, Aalborg Universitet Runde 3: fredag den 4. oktober kl Workshop 7 Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme. Reformerne af hhv. førtidspension og fleksjob og kontanthjælp, har blandt andet introduceret rehabilitering som begreb i beskæftigelsesindsatsen. Workshoppen tager udgangspunkt i tre udfordringer i rehabiliteringsarbejdet i jobcentrene; samarbejde, timing og fastholdelse af beskæftigelsesformål. Samarbejde: Rehabiliteringsteam og ressourceforløb er indført i beskæftigelseslovgivningen med henblik på, at sikre tværfaglig koordinering og helhedsorientering i sager for borgere i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet, og samme elementer understreges i oplægget til en reform af kontanthjælp (pt. under behandling i Folketinget). Forskning peger på, at det kan være vanskeligt for professionelle med forskellige faglige baggrunde, at samarbejde om formuleringen af et fælles mål for indsatsen omkring den enkelte borger, og reformerne ændrer ikke nødvendigvis herpå. Timing: Lovgivningen lægger op til, at den særligt koordinerede og tværfaglige indsats iværksættes for borgere med betydelige barrierer for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet; borgere der skal afklares til fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension. Borgere i den situation vil i praksis ofte have gennemgået længerevarende sagsforløb i beskæftigelsessystemet, mens forskning på området understreger vigtigheden af en tidlig indsats, hvis vejen mod førtidspension skal vendes. Rehabilitering under beskæftigelsesformål: Rehabiliteringsperspektivet understreger en både helhedsorienteret og individuelt tilpasset indsats forankret i borgerens egne mål, mens lovgivningen fastholder beskæftigelse som endegyldigt mål for en social indsats, der først sættes i gang når borgernes problemer har nået en betydelig kompleksitet. Fastholdelsen af beskæftigelsesformålet er naturligt set i lyset af beskæftigelseskonteksten, men udfordrer samtidig nogle af kerneelementerne i det rehabiliterende arbejde. Introduktionen af rehabilitering og rehabiliteringsteam i beskæftigelsesindsatsen skaber således nogle særlige vilkår for det sociale arbejde omkring de borgere, der er længst fra arbejdsmarkedet. Workshoppen vil på denne baggrund lægge op til diskussion af hvilken betydning seneste reformtiltag har for det sociale arbejde i beskæftigelsesindsatsen, samt hvilke udfordringer dette stiller for arbejdet med borgerne. Vi tager afsæt i forskning omkring jobcentrenes indsats for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige, tidligere arbejde omkring rehabiliteringsteams og førtidspensionsreform, samt et nyt forskningsprojekt der sætter fokus på netop rehabiliteringsteamene og deres udmøntning i jobcentrenes praksis. Oplægsholdere: Dorte Caswell, lektor, Aalborg Universitet; Tanja Dall, adjunkt, Professionshøjskolen Metropol; Mikkel Bo Madsen, adjunkt Professionshøjskolen Metropol Workshop 8 Model for socialretlig udvikling og læring på børn- og ungeområdet. I workshoppen fortæller vi om vores erfaringer med projektet MOSUL- model for socialretlig udvikling og læring. I projektet har vi fulgt 2 kommuners børnesager og deltaget i sagsmøder med sagsbehandlerne på området med henblik på: at undersøge, hvorledes det sociale forvaltningsarbejde på børneområdet er komplekst (det har med andre ord 7

8 handlet om at tilvejebringe en bedre forståelse af det sociale arbejdes handlerum), at styrke refleksionsmulighederne på området. En vigtig forudsætning herfor har efter vores opfattelse været, at der måtte tages udgangspunkt i den kontekst, hvori det sociale arbejde virker, altså i vores tilfælde i forvaltningskonteksten. Spørgsmålet om det sociale børnearbejdes kompleksitet på forvaltningsområdet kan med andre ord ikke stilles uden samtidig at stille spørgsmål, der vedrører den moderne forvaltnings ditto, at styrke det retlige perspektiv på opgavevaretagelsen, som efter vores opfattelse er truet i disse år, bl.a. med konsekvenser for kommunernes evne til at optræde som social myndighed, det vil sige formynderisk. Udover at være kontekstbestemt er det sociale arbejde kendetegnet ved at befinde sig i skæringspunktet mellem individ og samfund. Vi har i vores forsknings/-udviklingsarbejde fundet det frugtbart at kombinere et fænomenologisk-humanistisk perspektiv med et systemteoretisk-sociologisk, der efter vores opfattelse begge kan siges at trække på en grundlæggende pragmatisk tilgang til virkeligheden og menneskets forhold til den. I workshoppen fortæller vi om vores tilgang til projektarbejdet, hvordan vi har grebet det an og om nogle af de hypoteser, vi har forfulgt i projektet. Workshoppen sætter særligt fokus på nogle af projektets vigtigste erfaringer: 1) Projektet har identificeret en række ofte forekommende faldgruber, som sagsbehandleren let kommer til at falde i, når den kommunale opgave fortrænges af andre dominerende perspektiver og tankegange. 2) Ligeledes er identificeret noget, som vi i projektet kalder uhensigtsmæssige handlingsforkortelser. Disse handlingsforkortende beslutninger optræder særligt, når sagsbehandleren ikke formår at håndtere og systematisere kompleksiteten i forhold til opgaven i sagen. Pludselig bliver det tydeligt, at den forståelse, der har været arbejdet ud fra ikke holder og der er brug for at handle på en anden måde eller ændre kurs i sagen. Dette sker så ofte uden (tilstrækkeligt) sagligt og retligt belæg for den nye handling/kurs. Oplægsholdere: Morten Raffnsøe-Møller, lektor Institut for Kultur og Samfund - Filosofi, fag, Aarhus Universitet. Bente Adolphsen, lektor og Peter Vangsgaard, lektor fra Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, VIA UC Workshop 9 Vil anerkendelse af økonomi som en del af socialrådgiveres faglige ansvar begrænse eller udvide handlerummet? Socialrådgivere kan anskues som velfærdsstatens dørvogtere, der beslutter, hvem der skal have hvilke ydelser. De visiterer borgerne og sorterer dem fra, der ikke har ret til ydelser. Det er med andre ord også socialrådgiverne, der træffer de beslutninger, som koster penge at udføre og som viser sig i de kommunale regnskaber. På det specialiserede socialområde for udsatte børn og unge har det historisk set være en udfordring at få regnskabet til at passe med det estimerede budget og det har vist sig som en udgiftsudvikling, der proportionelt har været højere end på de øvrige velfærdsområder. Dette er udgangspunktet for, at man i kommunerne har sat ind med en lang række redskaber og teknologier, der skal bidrage til at regulere og styre socialrådgiveres beslutningsproces, således at beslutningerne både træffes med udgangspunkt i faglige vurderinger og med hensyn til kommunens økonomiske rammer (Jf. Serviceloven, LBK nr. 810 af 19/07/2012 1, stk. 3). Der stilles med andre ord nye krav til socialrådgivere om, at de professionelt skal løse økonomisk-relevante opgaver. Hvordan økonomi og socialfaglighed spiller sammen i socialrådgiveres praksis er kun belyst i meget begrænset omfang. Dette til trods for, at viden om deres økonomisk-relevante beslutninger er afgørende for at kunne udvikle en effektiv økonomistyring, der sikrer den bedst mulige fordeling af de knappe ressourcer. En ting er, at en sådan viden vil være til gavn for udvikling af økonomistyring, men for forskning og praksis indenfor socialt arbejde er det relevante spørgsmål: Hvad er implikationen af denne viden for myndighedssagsbehandlernes handlerum? Vil det betyde, at nye færdigheder og kompetencer til fx bogføring, økonomiske analyser, forhandlingsteknik og prisvurderinger skal anerkendes som en del af deres handlerum? Og sker dette så på bekostning af relationsarbejdet med familien? Eller vil det betyde, at alle økonomisk-relevante aktiviteter skal adskilles fra myndighedssagsbehandlernes praksis, således at deres beslutningskompetencer indskrænkes eller forbliver indskrænket? Og sker dette på bekostning af muligheden for at koble faglige- og økonomiske hensyn? I workshoppen lægger Ida Marie Schrøder op til debat om disse spørgsmål med udgangspunkt i et oplæg om de foreløbige resultater fra et 2 ½ årigt forsknings- og udviklingsprojekt om økonomi og socialfaglighed i 3 kommuners myndighedsarbejde med udsatte børn og unge. Projektet er finansieret af Socialstyrelsen og gennemføres af Ida Marie Schrøder cand.scient.soc. og adjunkt i samfundsvidenskab på Institut for Socialt arbejde, Metropol. Oplægsholder: Ida Marie Schrøder, adjunkt, Professionshøjskolen Metropol Workshop 10 Socialforvaltningers vurdering af fattigdom i børnesager Projekt Fattigdom som omsorgssvigt er inspireret af bl.a. udsagn fra sagsbehandlere i forbindelse med undersøgelse af Flygtninge på langvarig starthjælp (www.casa-analyse. dk, 2011), hvor en af dem fremførte, at Når vi sidder ovre i børnefamilieafdelingen og drøfter en sag, taler vi aldrig om familiens økonomi. Desuden foreligger der meget lidt forskning, der belyser fattigdom som belastningsfaktor i børnefamilier, der indgår i en børnefaglig undersøgelse for omsorgssvigt. Forskning har både påvist, at børn, der udsættes for om- 8

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader Uden for nummer På vej mod en rehabiliterende beskæftigelsesindsats? Om rehabilitering og tværprofessionelt arbejde i de nye reformer på beskæftigelsesområdet. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet

Læs mere

NUMMER UDEN FOR SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSES- POLITIKKEN PÅ VEJ UD AF JERNBURET? EMPOWERMENT PÅ BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET ET MULIGHEDSRUM?

NUMMER UDEN FOR SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSES- POLITIKKEN PÅ VEJ UD AF JERNBURET? EMPOWERMENT PÅ BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET ET MULIGHEDSRUM? UDEN FOR NUMMER SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSES- POLITIKKEN PÅ VEJ UD AF JERNBURET? EMPOWERMENT PÅ BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET ET MULIGHEDSRUM? SOCIALRÅDGIVERES DOBBELTROLLE REGLERNE ER GODE NOK - ELLER? - OM PROCESKRAV

Læs mere

Håndbog om anbringelsesreformen

Håndbog om anbringelsesreformen Håndbog om anbringelsesreformen Revideret udgave 2007 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B 5000 Odense C Tlf: 7242 3700 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Socialpædagogik. Praksis baseret på viden

Socialpædagogik. Praksis baseret på viden Socialpædagogik Praksis baseret på viden 3 Forord Viden er vejen til bedre resultater 4 Viden skal være til gavn 6 Praksisforskning med fokus på viden der virker 8 Viden kræver mod til forandring 10 Fra

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Virker det? SOCIALRÅDGIVEREN. Forskning & viden om udsatte børn

Virker det? SOCIALRÅDGIVEREN. Forskning & viden om udsatte børn 13/13 SOCIALRÅDGIVEREN Virker det? Forskning & viden om udsatte børn 2014-budgetter koster kommunale jobs SKAT betaler tvangsopkrævning tilbage Stem på en socialrådgiver til kommunalvalget 5HURTIGE Forskning

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

Dialogforum Nordjyllands temadag 2013. Nordjyske betragtninger på diagnosesamfundet. Hvidbog

Dialogforum Nordjyllands temadag 2013. Nordjyske betragtninger på diagnosesamfundet. Hvidbog Dialogforum Nordjyllands temadag 2013 Nordjyske betragtninger på diagnosesamfundet Hvidbog Indholdsfortegnelse Forord... 3 Program for temadagen... 4 Fælles oplæg vedr. diagnosers rolle og betydning generelt...

Læs mere

Myndighed og leverandør

Myndighed og leverandør Helle Nørrelykke, Birgitte ZeeBerg og FraNk ebsen Myndighed og leverandør SaMSpil og aftaler i Socialt arbejde Med udsatte børn og unge Myndighed og Leverandør Samspil og aftaler i socialt arbejde med

Læs mere

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme)

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Programteori for Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Beskrivelse af design, formål og udviklingsproces September 2009 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Kære læser. Nyhedsbrev Videncenter for kroniske sygdomme og rehabilitering VIDENCENTER. Nr 2/2011

Kære læser. Nyhedsbrev Videncenter for kroniske sygdomme og rehabilitering VIDENCENTER. Nr 2/2011 Nr 2/2011 Nyhedsbrev Videncenter for SPOT PÅ Med eller uden hjælpemidler 3 Shared care platform 6 Brugerdreven innovation 7 Særlig opmærksomhed på sårbare 9 Lev livet...længere 11 Living Lab 13 Den fælles

Læs mere

BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION

BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION 1 BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION REDAKTION: Morten Kromann Nielsen,

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN KANDIDATERNE. Pi og Kristina vil løfte niveauet i praksis

SOCIALRÅDGIVEREN KANDIDATERNE. Pi og Kristina vil løfte niveauet i praksis 03/13 SOCIALRÅDGIVEREN Det Slører Stadig: Vi er en slags talerør Efterværn halter i kommunerne Kom med input til Socialrågiverdage 2013 KANDIDATERNE Pi og Kristina vil løfte niveauet i praksis 5HURTIGE

Læs mere

Uden for. trænger sig på. Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner

Uden for. trænger sig på. Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner Uden for nummer Når forskning trænger sig på Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner Socialrådgiver faglighed og socialt arbejde set fra en praktikers stol 28- INKLUDERENDE

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 6 / 2011

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 6 / 2011 SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 6 / 2011 Tema: Socialt arbejde under nye vilkår Indholdsfortegnelse Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby Landssekretær: Dorte

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN. Grib mulighederne i din tredje alder

SOCIALRÅDGIVEREN. Grib mulighederne i din tredje alder 03/15 SOCIALRÅDGIVEREN OK15: Reallønnen stiger Ny regnemodel viser værdien af forebyggelse Ministerbesøg: Indblik i krydspres i børnesager Grib mulighederne i din tredje alder Det er for tilfældigt om

Læs mere

VISS.dk. Nr. 16 september 2014 årgang 8. Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi

VISS.dk. Nr. 16 september 2014 årgang 8. Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi VISS.dk Nr. 16 september 2014 årgang 8 Vi tilbyder: Arbejdspladskurser Kurser Efteruddannelser Temadage Neuropædagogisk konference Konsulentydelser Efterår 2014 Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi

Læs mere

Klinker skår SOCIALRÅDGIVEREN EFTER DRAB PÅ MOR

Klinker skår SOCIALRÅDGIVEREN EFTER DRAB PÅ MOR 09/13 SOCIALRÅDGIVEREN EFTER DRAB PÅ MOR Klinker skår Forbered livet efter arbejdslivet Hver anden ledig er nyuddannet Ny skattepraksis kan føre til hjemløshed 5HURTIGE Færre chefer og flere med myndighedsopgaver

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job?

Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job? Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job? - Resultater fra casestudier i et videnskabende netværk af beskæftigelsestilbud og -centre Januar 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes

Læs mere

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Signe Barild, Susanne Bülow og Arne Fribo NUBU april 2013 Hvordan skriver de om mig? - Om skriftlig dokumentation i anbringelser Skrevet

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Det skal komme fra dig selv

Det skal komme fra dig selv Det skal komme fra dig selv Kompetencebureauet og resocialiseringsfeltet barrierer og muligheder Komplekse sociale problemstillinger og socialøkonomisk virksomhed som løsningsmodel Mia von Qualen, Marie-Louise

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere