Indholdsfortegnelse. Årsregnskabet kan downloades fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAB 1

2 Indholdsfortegnelse FAKTA 3 BANKENS LEDELSE 4 5 HOVEDTAL FOR KONCERNEN 6 KONCERNBERETNING 7 CORPORATE GOVERNANCE 11 AKTIONÆRFORHOLD 12 KVALITETSREGNSKABET 13 FORRETNINGSOMRÅDERNE 16 SPAR NORDS LOKALE BANKER 17 STORKUNDEOMRÅDET 19 HANDELS- OG UDLANDSOMRÅDET 20 FORRETNINGSSUPPORT 21 FINANS NORD A/S 22 KREDITRISICI 24 MARKEDSRISICI 26 PÅTEGNINGER 28 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 30 RESULTATOPGØRELSE 34 BALANCE 35 PENGESTRØMSOPGØRELSE 36 NØGLETAL 37 NOTER TIL REGNSKABET 38 PULJEORDNINGER 53 SPAR NORD BANK EKSKL. PULJEORDNINGER 54 AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER 56 KVARTALSVISE HOVEDTAL FOR KONCERNEN 60 ØVRIGE OPLYSNINGER 61 SPAR NORD BANK - OVERSIGT 63 Årsregnskabet kan downloades fra 2

3 Fakta er en moderne finansiel virksomhed med en lang historie. Den har i dag kunder, aktionærer og medarbejdere. Banken er opdelt i fem forretningsområder: s lokale banker, Storkundeområdet, Handels- og Udlandsområdet, Finans Nord A/S og Forretningssupport. Det største forretningsområde er de lokale banker med 697 ansatte fordelt på 24 bankområder og 69 lokale banker. Fra 2002 har det været målet at blive landsdækkende, og siden er der åbnet yderligere 5 lokale banker uden for Nordjylland. I var det Horsens, og 14. januar 2005 Fredericia. De lokale banker servicerer privatkunder og lokalområdets virksomheder. Storkundeområdet har 22 ansatte fordelt på to afdelinger: Storkundeafdelingen og Private Banking, begge placeret i Aalborg. Afdelingerne betjener større erhvervskunder og formuende privatkunder. Handels- og Udlandsområdet har 55 ansatte fordelt på en Handelsafdeling og en Udlandsafdeling. Afdelingerne betjener og rådgiver større kunder samt øvrige pengeinstitutter. Finans Nord er et selvstændigt datterselskab med 56 ansatte og kontorer i Aalborg, Vejle og Roskilde. Selskabet tilbyder finansiering og leasing. Forretningssupport har 198 ansatte fordelt på 7 afdelinger, der understøtter den øvrige organisation med administrative løsninger. ORGANISATIONSPRINCIP Hovedprincippet er at det er de decentrale enheder der skal stille krav til hovedsædet, og ikke omvendt. De decentrale enheder har derfor høj beslutningsmæssig kompetence i personaleforhold, kundebetjening, markedsbearbejdning og filialplacering. HISTORIE Grundstenen til det der blev Bank blev lagt i 1824 i Jomfru Ane Gade i Aalborg. Det var blandt andre købmand Jacob Kjellerup der stiftede Aalborg Byes og Omegns Sparekasse. Den havde som mål: "At blive et Middel til Velstand". I 1967 fusionerede Aalborg Bys og Omegns Sparekasse med Landbosparekassen til Sparekassen Nordjylland. I de følgende år tilsluttede flere lokale pengeinstitutter sig den ny sparekasse, der i 1990 blev omdannet til børsnoteret aktieselskab og i 1998 fik navnet Bank. Meget har forandret sig siden 1824, men der er en rød tråd. Målet er stadig at skabe velstand, eller som vi siger nu: "Ta' os for pengenes skyld". Målgruppen er fundamentalt også den samme, privatkunder og områdets virksomheder. VISION Med udgangspunkt i Nordjylland vil Bank udvikle sig og skabe økonomiske og menneskelige værdier. Det vil ske gennem personlige relationer og salg af individuelle finansielle løsninger. VÆRDIER Bank er en professionel og uhøjtidelig virksomhed der udviser godt forretningsskab og er en attraktiv arbejdsplads. 3

4 Bankens ledelse BESTYRELSE FORMÆND FOR DE LOKALE BANKRÅD BRØNDERSLEV Statsaut. ejendomsmægler Jesper Hardahl SKAGEN Tømrermester Thomas Dyrnesli Nielsen FREDERIKSHAVN Tømrermester Jens Chr. Jensen STØVRING Landmand Karl Kristian Andersen Adm. direktør Torben Fristrup Formand Ejendomsmægler Erling Kjær Næstformand Adm. direktør Carsten Normann HADSUND Frugtavler Jess Vibech Laursen SÆBY Advokat Erling Mortensen HERNING Direktør Henrik Hyldgaard TERNDRUP Gårdejer Søren Sømod Flou Overlærer Niels Ole Arndt Adm. direktør Henrik Hougaard Direktør Per Søndergaard HIRTSHALS Auktionsmester Knud Damgaard VEJGAARD Direktør Kai Max-Jakobsen HJALLERUP Kontorchef Ole Mortensen VEJLE Teknisk direktør Erik Dahl-Rasmussen Ekspeditionssekretær Trine Bruun Haals Medarbejdervalgt Ekspeditionssekretær Ole Skov Medarbejdervalgt Fuldmægtig Jan Høholt Jensen Medarbejdervalgt HJØRRING Advokat Troels Bidstrup Hansen HOBRO Farvehandler Ivan Østergaard AABYBRO Indkøbschef Christian Jensen AALBORG Statsaut. ejendomsmægler Henning Holm-Pedersen HORSENS Advokat Anne Koch AARS Direktør Ebba Pedersen DIREKTION KØBENHAVN Direktør Carsten Hansen ÅRHUS Advokat Torben Korsager LØGSTØR Overlærer Niels Ole Arndt NØRRESUNDBY Advokat Bjarne Damm Johansen FREDERICIA Endnu ikke valgt. STORKUNDEOMRÅDET Endnu ikke valgt. Adm. direktør Lasse Nyby Bankdirektør John Lundsgaard Bankdirektør Lars Møller ODENSE Statsaut. ejendomsmægler Henrik Therkelsen 4

5 TIL REGNSKABSLÆSERNE blev et år med fremgang på alle fronter. Markedsandelen blev forøget, forretningsomfanget satte rekord, tab og hensættelser faldt og resultatet blev rekordstort - og vi udbetaler et ekstraordinært udbytte. Fremgangen viste sig på alle forretningsområder og såvel i Nordjylland som i resten af landet. Det samlede forretningsomfang (indlån, udlån og garantier) er steget med 14,7 pct. til 44,9 mia. kr. Resultatet på 398,8 mio. kr. før skat finder vi meget tilfredsstillende, og det bekræfter valget af Lokalstrategien i 2001 med fokus på betjening af privatkunder og lokalområdets erhvervsvirksomheder. Moderniseringen af de nordjyske lokale banker fortsætter, og næsten to tredjedele af de lokale banker er nu moderniseret Vi ser med optimisme på Vi har lagt en strategi som skal følges, og de første tre år med strategien har vist at det er den rigtige. Vi kan ikke love at vores resultat bliver lige så godt som i, for dette regnskab indeholder nogle engangsindtægter, men vi forventer at basisindtjeningen - eksklusive disse indtægter - vil stige til mio. kr. I beretningen for skrev vi at vi forventer at kunne holde et udbytte på ca. 20 kr. pr. aktie i de kommende 3 til 4 år under forudsætning af en stabil samfundsøkonomisk udvikling. Det holder vi fast ved. I 2005 er der som nævnt ingen forventning om væsentlige ekstraordinære indtægter, men i 2006 forventer vi at der kommer en indtægt fra salg af Totalkredit-aktier på ca. 150 mio. kr. I åbnede vi Horsens, og 14. januar 2005 var det Fredericia. I flyttede Århus adresse og kom i stueplan, og i første halvår 2005 sker det samme med København der får adresse på Rådhuspladsen. Torben Fristrup Bestyrelsesformand Lasse Nyby Adm. direktør Det årlige kvalitetsregnskab viser en høj og stigende kundeloyalitet blandt erhvervskunderne, hvilket er meget tilfredsstillende. Blandt privatkunder og medarbejdere ligger niveauet for tilfredsheden fortsat på et højt stabilt niveau. I var meget synlig i mediebilledet. Den intense konkurrence i hele den finansielle sektor gør det nødvendigt med stor synlighed og gode tilbud. I introducerede vi friværdikontoen på boligområdet og en række nye produkter på investeringsområdet. Endelig lancerede Banken i januar 2005 en kampagne med slagtilbud som andre forretninger. Gennem er antallet af loyale Stjernekunder øget og vi nåede op over Det er et succesrigt koncept både for kunderne og for Banken. Kunderne får ekstra gode priser, og Banken får større loyalitet og et øget forretningsomfang. Men kampagnen havde også til formål at slå fast - eksternt og internt - at er en forretning som andre forretninger. Vi skal være kunderettede og resultatorienterede. På de følgende sider i dette regnskab er der vist eksempler fra markedsføringen i det forløbne år. 5

6 Hovedtal for RESULTATOPGØRELSE* Mio. kr. Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv. Kursreguleringer** Andre ordinære indtægter Kursregulering af kapitalinteresser Basisindtægter Lønninger mv.** Basisindtjening før tab og hensættelser Tab og hensættelser Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før skat - Skat af årets resultat Årets resultat RESULTATOPGØRELSE Mio. kr. Netto renteindtægter Netto gebyrindtægter Udbytte af aktier mv. Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Kursregulering af kapitalinteresser Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før tab og hensættelser Tab og hensættelser Basisindtjening Beholdningsindtjening Totalkredit (aktiesalg) Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat ,6 242,2 18,6 44,7 20,7 16, ,0 777,4 418,6 211,0 207,6 164,5-372,1 114,8 257, ,6 229,6 21,7 72,1 38,4 52, ,7 822,1 430,6 347,3 83,3-24,2-59,1 0,9 58, ,9 243,8 23,6 87,0 65,5-5, ,8 809,9 432,9 307,4 125,5 18,4-143,9 27,6 116,3 858,3 282,1 25,4 80,8 24,9-10, ,4 845,4 416,0 224,8 191,2 21,0 101,0 313,2 76,3 236,9 851,1 299,0 39,4 122,1 29,7 29, ,0 903,8 467,2 170,8 296,4 58,0 44,4 398,8 84,2 314,6 BALANCE Mio. kr. Samlede aktiver Indlån Udlån Garantier mv. Egenkapital*** Efterstillede kapitalindskud BALANCE Mio. kr. Samlede aktiver Indlån Udlån Garantier mv. Egenkapital Efterstillede kapitalindskud , , , , ,0 699, , , , , ,2 964, , , , , ,3 980, , , , , , , , , , , , ,6 NØGLETAL Egenkapitalforrentning før skat, pct.**** Egenkapitalforrentning efter skat, pct.**** Omkostningsandel af basisindtægter Omkostningsandel af basisindtægter inkl. tab og hensættelser Tab og hensættelser på debitorer, pct. Solvensprocent Kernekapitalprocent Antal ansatte (ultimo, heltid) Afdelinger NØGLETAL Egenkapitalforrentning før skat Egenkapitalforrentning efter skat Omkostningsandel af basisindtægter Omkostningsandel (inkl. tab/hensæt.) af basisindtægter Tab og hensættelser, pct. Solvensprocent Kernekapitalprocent Antal ansatte (ultimo, heltid) Afdelinger ,8 15,8 0,65 0,83 1,1 9,4 7, ,5 3,4 0,66 0,93 1,7 10,5 7, ,9 6,4 0,65 0,90 1,7 10,5 8, ,7 11,8 0,67 0,85 1,0 11,2 9, ,6 14,6 0,66 0,78 0,7 10,2 8, Kr. pr. aktie a 100 kr. Kurs ultimo Indre værdi Indtjening pr. aktie Udbytte Afkast pr. aktie, pct. Price earning SPAR NORD-AKTIEN Kr. pr. aktie a 100 kr. Kurs ultimo Indre værdi Indtjening pr. aktie Udbytte Afkast pr. aktie, pct. Price earning

7 Koncernberetning OVERSKUD PÅ 398,8 MIO. KR. FØR SKAT Bank fik et overskud i på 398,8 mio. kr. før skat, hvilket er det bedste resultat siden blev børsnoteret i I forhold til hvor overskuddet før skat udgjorde 313,2 mio. kr., er det en stigning på 27,3 pct. Egenkapitalforrentningen, målt på den gennemsnitlige egenkapital er således steget fra 15,7 pct. til 18,6 pct. Opgjort på primo egenkapital er forrentningen 19,3 pct. SPAR NORD BANK KONCERNEN RESULTAT FØR SKAT Mio. kr ,1 59,1 143,9 313,2 398, Antallet af kunder der benytter Bankens loyalitetsprogram "Stjernekunde-konceptet" er steget betydeligt i. Konceptet blev introduceret i 2000 og ultimo året var der ca Stjernekunder. Antallet af aktionærer har også været stigende. Ved årets udgang var der aktionærer hvilket er en stigning på DRIFTSUDVIKLINGEN Indtægter Netto renteindtægterne er stort set uændrede i forhold til. I udgjorde de 851,1 mio. kr. mod 858,3 mio. kr. i. Forklaringen på det marginale fald i netto renteindtægterne - til trods for en stigning i det samlede forretningsomfang (indlån, udlån og garantier) på 14,7 pct. til 44,9 mia. kr. - er først og fremmest et større fald i rentemarginalen. Med baggrund i rekordresultatet indstiller Bestyrelsen til generalforsamlingen 27. april 2005 at der udbetales et ekstraordinært udbytte på 10 kr. pr. aktie, således at det samlede udbytte pr. aktie stiger fra 20 kr. til 30 kr. Ledelsen finder resultatet meget tilfredsstillende og en bekræftelse af valget af Lokalstrategien i 2001 med fokus på betjening af privatkunder og lokalområdets erhvervsvirksomheder samt ekspansion uden for Nordjylland. Fremgangen i den basale driftsindtjening skyldes både en større stigning i forretningsomfanget end forventet ved årets start og et fald i tab og hensættelser. Stigningen i forretningsomfanget er bl.a. kommet til udtryk gennem en vækst i antallet af kunder, ligesom forretningsomfanget med eksisterende kunder er steget. SPAR NORD BANK KONCERNEN INDLÅN Mia. kr SPAR NORD BANK KONCERNEN UDLÅN Mia. kr Den gennemsnitlige rentemarginal er faldet med 0,35 pct. fra til. Reduktionen har baggrund i det fortsat lave renteniveau og et forøget udlån af lavtforrentede produkter. Banken har fx i lanceret investeringskreditter og en friværdikonti med en rente fra 3,95 pct. p.a. Netto gebyrindtægterne er steget med 6,0 pct. fra 282,1 mio. kr. i til 299,0 mio. kr. i til trods for stort set uændrede gebyrsatser. Stigningen kan derfor først og fremmest tilskrives en stor aktivitet på handel med værdipapirer, formidling af realkreditlån og virksomhedernes stigende interesse for risikoafdækning på rente- og valutasiden. Udbytte af aktier ligger med 39,4 mio. kr. i noget over niveauet for hvor det var på 25,4 mio. kr. Det skyldes især et ekstraordinært udbytte på 11 mio. kr. fra PBS International Holding A/S. Kursreguleringerne er steget med 51,1 pct. til 122,1 mio. kr. Stigningen kan dels henføres til en stigende aktivitet og meget tilfredsstillende indtjening i Handelsafdelingen, dels ca. 20 mio. kr. fra kursgevinster på aktier i PBS International Holding A/S og Københavns Fondsbørs A/S. Andre ordinære indtægter er steget fra 24,9 mio. kr. i til 29,7 mio. kr. i. Kursregulering af kapitalinteresser udgør 29,7 mio. kr. mod et minus i på 10,1 mio. kr. I var resultatet blandt andet negativt påvirket af et underskud i datacentralen SDC. Den væsentligste del af kursreguleringen hidrører fra resultatandele i Nørresundby Bank, hvor s ejerandel udgør 50,2 pct ,7 15,5 16,2 17, , ,8 16,5 16,8 17, ,7 Den ændrede påvirkning på kursregulering af kapitalinteresser fra datacentralen SDC skyldes en ændret prisstruktur og -politik. Det betyder at forbedringen på kursreguleringen delvis modsvares af højere løbende betalinger til SDC - bogført under omkostninger. 7

8 Koncernberetning Omkostninger De samlede omkostninger er steget med 6,9 pct. fra 845,4 mio. kr. til 903,8 mio. kr. Stigningen er lidt højere end forventet. Baggrunden herfor er, som nævnt ovenfor, øgede edb-udgifter, filialetablering uden for Nordjylland, renovering af Bankens filialnet, øgede markedsføringsomkostninger samt hensættelse til bonus. Resultatet for udløser bonus til alle medarbejdere i Banken i form af medarbejderaktier til en kursværdi af kr. pr. heltidsansat medarbejder. Som nævnt i årsberetningen for udløste en egenkapitalforrentning på 12 pct. - målt på basisindtjeningen kr., og en forrentning på 13 pct. udløste i alt kr. Antallet af ansatte udgør ultimo året hvilket er uændret i forhold til. Målet er at fastholde det samlede antal ansatte samtidig med ekspansionen uden for Nordjylland. I den forbindelse kan det nævnes at antallet af ansatte i stort set er det samme som i Gennemsnitsalderen i er - på linje med andre banker - stigende. I var den på 43,3 år og i på 43,7 år. For at modvirke denne tendens er det besluttet at øge antallet af elever, men stadig med et mål om at holde det samlede personaleantal uændret. Tab og hensættelser Tab og hensættelser har udviklet sig tilfredsstillende og lidt bedre end forventet. I årsberetningen for var det forventningen at tab og hensættelser kunne nedbringes fra 1,0 pct. af udlån og garantier til 0,9. Resultatet blev 0,7 pct., svarende til 170,8 mio. kr., mod 224,8 mio. kr. i. De samlede hensættelser udgør 700,9 mio. kr. ultimo, hvilket er en stigning på 42,5 mio. kr. i forhold til ultimo, hvor de udgjorde 658,4 mio. kr. Stigningen i hensættelserne er sket samtidig med at lån med rentestop er faldet fra 180,5 mio. kr. til 91,0 mio. kr. De samlede hensættelser udgør hermed 7,7 gange lån med rentestop mod 3,6 ved udgangen af. Den forbedrede kreditbonitet kan dels henføres til Lokalstrategien med større vægt på privatkunder og lokalområdets erhvervsvirksomheder, dels en styrkelse af den centrale kreditovervågning med bl.a. rating af erhvervskunder og kreditscore af privatkunder. Basisindtjening Basisindtjeningen er herefter steget med 55,0 pct. fra 191,2 mio. kr. til 296,4 mio. kr. i. Beholdningsindtjening Beholdningsindtjeningen udgjorde 58,0 mio. kr. i, mod 21,0 mio. kr. i. I beholdningsindtjeningen er medregnet -4,9 mio. kr. vedr. datterselskabet Erhvervsinvest Nord. BEHOLDNINGSINDTJENING - EKSKL. ERHVERVSINVEST NORD Resultatopgørelse Mio. kr. Renter 35,4 Udbytte 5,1 Kursregulering 27,3 Beholdningsindtægter 67,8 Driftsomkostninger 4,9 Beholdningsindtjening 62,9 Balancen Indlånet steg i med 16,8 pct. fra 17,5 mia. kr. til 20,5 mia. kr. Indlånet ultimo er påvirket af ekstraordinært store tidsindskud. Udlånet er vokset med 10,5 pct. fra 17,8 mia. kr. ultimo til 19,7 mia. kr. ultimo. Væksten har været størst på erhvervskundeområdet. Erhvervskunder udgør nu 64,2 pct. af udlånsporteføljen mod 63,6 pct. primo året. Samtidig med den store stigning i ind- og udlån formidlede Banken realkreditprodukter for i alt 4,6 mia. kr. og investeringsforeningsbeviser for 2,5 mia. kr. På realkreditsiden har samarbejde med Totalkredit, Nykredit og DLR Kredit, mens de vigtigste samarbejdspartnere på investeringsforeningsområdet er BankInvest og ValueInvest. SPAR NORD BANK KONCERNEN FORRENTNING AF EGENKAPITAL FØR SKAT Pct SPAR NORD BANK KONCERNEN DRIFTSOMKOSTNINGER OG AFSKRIVNINGER Mio. kr Den samlede balance er steget med 13,2 pct. fra 32,4 mia. kr. ultimo til 36,7 mia. kr. ultimo. Solvensprocenten udgjorde 10,2 ultimo mod 11,2 pct. året før. Kernekapitalprocenten udgjorde 8,5 ultimo mod 9,0 året før. Ultimo 1. kvartal 2005 forventes at optage yderligere ansvarlig kapital. Lånet, der bliver på op til 300 mio. kr., optages som lån med mulighed for førtidsindfrielse i Kunder og aktionærer Såvel antallet af kunder som antallet af aktionærer voksede i Kundeantallet er steget med til Stigningen har procentvis været størst på erhvervskunder. 0 22,8 3,5 7,9 15, , ,4 822,1 809,9 845, ,8 Antallet af aktionærer er fortsat stigende. I fik Banken nye aktionærer, og er nu oppe på

9 Koncernberetning BEGIVENHEDER I Som et led i Lokalstrategien åbnede Horsens 12. maj, og den lokale bank opnåede allerede efter få måneders drift at indtægterne oversteg de direkte omkostninger. Målet for de nye lokale banker er at de inden for tre år skal give overskud. De foreløbige resultater viser at det sker på et tidligere tidspunkt. 14. januar 2005 blev den 7. lokale bank åbnet uden for Nordjylland. Det var denne gang i Fredericia. Målet er fortsat at der skal åbnes en til to uden for Nordjylland om året. GENNEMSNITLIG KORT OG LANG DANSK RENTE Pct GENERALFORSAMLING OG UDBYTTE Generalforsamlingen holdes 27. april 2005, Skelagervej 15, 9000 Aalborg. På generalforsamlingen vil Bestyrelsen indstille at der udbetales et udbytte på 30 kr. pr. aktie svarende til 155,6 mio. kr., og det resterende beløb på 158,9 mio. kr. henlægges til egenkapitalen Lang rente Kort rente 2005 primo FORVENTNINGER TIL 2005 Primo 2005 er der udsigt til en fortsat svag forbedring af de indenlandske konjunkturer med undtagelse af Nordjylland der er hårdt ramt af flytning af arbejdspladser til andre dele af landet eller til udlandet. På rentesiden forventes en uændret lav, kort rente i 2005, mens der forventes en mindre stigning i den lange rente. De økonomiske udsigter vil således tale for at der fortsat vil være et pres på rentemarginalen og uforandrede eller lidt lavere tab og hensættelser. Det forventes endvidere at forretningsomfanget vil vokse lidt mindre end i, målt på ultimo-tallene. Korrigeres basisindtjeningen for for engangsindtægter vedr. PBS International og Københavns Fondsbørs udgjorde den ca. 265 mio. kr. Denne indtjening ventes at vokse til mio. kr. ARBEJDSLØSHEDEN I NORDJYLLAND OG DANMARK Pct. 9 8 Omkostningsstigningen ventes at ligge i underkanten af 5 pct., med forventning om åbning af to lokale banker uden for Nordjylland. For 2005 har Bestyrelsen besluttet at der skal udbetales kr i Bonus, hvis egenkapitalforrentningen - målt på basisindtjeningen - udgør 13 pct. Udgør den 14 pct. eller mere udbetales kr. pr. medarbejder i aktier. OPFØLGNING PÅ FORVENTNINGERNE TIL Aktiviteten i blev noget højere end forventet ved indgangen til året, hvilket også medførte en større indtjening end forudset - til trods for et større fald i rentemarginalen end budgetteret. Den gunstigere udvikling medførte også at Banken opjusterede forventningerne til årets resultat tre gange. Omkostningerne steg lidt mere end forudset, idet de steg med 6,9 pct. mod forventet 5-6 pct. Til gengæld udviklede tab og hensættelser sig mere gunstigt end forudset. Dels var der et betydeligt fald i tab og hensættelser, dels steg udlån og garantier mere end forventet, hvilket betød at tab og hensættelser procentvis blev reduceret. I beretningen for forventedes at tab og hensættelser ville falde fra 1 pct. til 0,9, realiteten blev at de faldt fra 1 pct. til 0, Nordjylland Danmark 2005 primo 9

10 Koncernberetning IMPLEMENTERING AF IFRS FRA 1. JANUAR 2005 (urevideret) Bank skal som børsnoteret pengeinstitut senest fra årsregnskabet 2005 aflægge sit koncernregnskab i henhold til de internationale regnskabsstandarder IFRS. Finanstilsynet har som en konsekvens heraf i december udstedt en ny regnskabsbekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter med udgangspunkt i IFRS, der vil blive anvendt i moderselskabsregnskabet. IFRS indeholder flere valgmuligheder end regnskabsbekendtgørelsen, men Bank har i sit koncernregnskab valgt ikke at udnytte de ekstra valgmuligheder, hvorfor regnskabspraksis i moderselskabsregnskab og koncernregnskab vil være identiske efter implementering af IFRS. De nye regnskabsregler ændres med virkning fra 1. januar 2005, og delårsregnskaberne for 2005 vil således blive aflagt efter IFRS. Sammenligningstal for tilpasses, idet Banken dog vil anvende overgangsreglerne for førstegangsanvendelse af IFRS. Det medfører, at implementering af regnskabsstandard IAS 39, der bl.a. behandler finansielle aktiver og forpligtigelser, først sker pr. 1. januar Overgangen til de nye regnskabsregler vil påvirke Bankens egenkapital pr. 1. januar 2005 indenfor følgende områder: Efter IFRS er kriterierne for nedskrivninger på engagementer præciseret, idet der nu skal være objektiv indikation på værdiforringelse før et eventuelt nedskrivningsbehov skal vurderes, ligesom der er krav om diskontering af forventede betalingsstrømme samt vurdering på en porteføljebasis. Bankens nedskrivninger på engagementer vil i væsentlig højere grad end tidligere blive beregnet på baggrund af en porteføljebetragtning. På privatkundeområdet baseres porteføljevurderingen på en adfærdsscoring i 7 grupper. Store engagementer, herunder erhvervsengagementer, vil fortsat blive individuelt vurderet. Ændringen i Bankens opgørelsesmetode påvirker egenkapitalen positivt med 7,3 mio. kr. Der stilles skærpede krav til periodisering af gebyrer og provisionsindtægter mv. modtaget i forbindelse med aftaler om udlån og indlån, idet disse sidestilles med rentebetaling og derfor skal indtægtsføres som en renteindtægt over lånets løbetid. Tidligere blev alle gebyrer og provisionsindtægter mv. indtægtsført når de blev modtaget. Ændringen påvirker egenkapitalen negativt med 56,7 mio. kr. Efter IFRS skal der ikke foretages systematiske afskrivninger på koncerngoodwill. Der foretages i stedet periodiske nedskrivningstest. Ændringen er sket med virkning pr. 1. januar, hvorfor afskrivninger for tilbageføres. Ændringen påvirker egenkapitalen positivt med 5,1 mio. kr. før skat. Foreslået udbytte til Bankens aktionærer afsættes fremadrettet ikke som gæld i regnskabet før dette er vedtaget på generalforsamlingen. I stedet bliver foreslået udbytte reserveret i en særlig reserve i egenkapitalen. Ændringen påvirker egenkapitalen positivt med 155,6 mio. kr. Ejendomme værdiansættes efter IFRS til markedsværdi og ikke til kostpris minus afskrivninger som hidtil. Værdiansættelsen foretages på baggrund af afkastmodellen anvist af Finanstilsynet. Ændringen påvirker egenkapitalen positivt med 20,7 mio. kr. Egne aktier anses ikke som et aktiv efter IFRS. Aktiernes værdi skal fragå direkte i egenkapitalen ved erhvervelsen. Ændringen påvirker egenkapitalen negativt med 10,7 mio. kr. før skat. Egne obligationer anses ikke som et aktiv efter IFRS. Ændringen påvirker ikke egenkapitalen, da værdien af obligationerne modregnes i de udstedte obligationer (efterstillede kapitalindskud). Ændringen påvirker ikke egenkapitalen. Sikringstransaktioner og det sikrede blev efter de gamle regler ikke kursreguleret. Efter IFRS skal såvel sikringstransaktionen som det sikrede indregnes til dagsværdi. Herudover vil en række sikringer efter de gamle regler ikke være omfattet af sikringsdefinitionen i IFRS. Ændringen påvirker ikke egenkapitalen. Efter IFRS anvendes lukkekurs og bud-/udbudskurs ved værdiansættelse af noterede finansielle instrumenter, i stedet for gennemsnitskursen på lukkedagen som hidtil, ligesom der på ikke-noterede finansielle instrumenter ikke kan indregnes en "day 1-profit". Ændringen påvirker egenkapitalen negativt med 4,1 mio. kr. OVERSIGT OVER DEN FORVENTEDE PÅVIRKNING PÅ BANKENS EGENKAPITAL Egenkapital pr. 1. januar efter hidtidig regnskabspraksis Mio. kr ,9 Reducerede nedskrivninger på udlån 7,3 Periodiserede gebyrer og provisionsindtægter mv. -56,7 Ophør med afskrivning af koncerngoodwill 5,1 Opskrivning af ejendomme til markedsværdi 20,7 Egne aktier indregnes direkte på egenkapitalen -10,7 Egne obligationer indregnes direkte på efterstillede kapitalindskud 0 Ændret metode til indregning af sikringstransaktioner 0 Ændret metode til opgørelse af dagsværdi på finansielle instrumenter -4,1 Korrektioner i alt før udbytte og skat -38,4 Skatteeffekt i alt 15,1 Korrektioner i alt før udbytte -23,3 Forventet udbytte ikke afsat som forpligtelse 155,6 Forventet nettoeffekt på egenkapital 132,3 Forventet egenkapital pr. 1. januar efter IFRS korrektioner 2.360,2 10

11 Corporate Governance Bank lever op til de væsentligste anbefalinger fra Nørbyudvalget og Københavns Fondsbørs. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Bank har ingen stemme- eller ejerretsbegrænsninger. Disse blev ophævet på generalforsamlingen i marts samtidig med at der blev indført en delegeretmodel. Målet med delegeretmodellen er at sikre indflydelse til de aktionærer der er fordelt på 25 aktionærkredse. Aktionærer med færre end aktier vælger på årlige decentrale aktionærmøder 8 delegerede til generalforsamlingen i hver aktionærkreds, mens aktionærer med eller flere aktier selv kan deltage på generalforsamlingen, hvor de stemmer med egen ejerandel. De delegerede der er valgt på aktionærmøderne, repræsenterer aktionærkredsens samlede aktiekapital med undtagelse af den del der relateres til aktionærer med eller flere aktier. Øvrige delegerede stemmer med en vægt der svarer til deres aktiekapital. Åbenhed og gennemsigtighed Det er et væsentligt element i Bankens kommunikations- og IR-politik at vil være en åben organisation for alle interessenter. Begge politikker findes på Bankens hjemmeside Ud over de lovpligtige insideroplysninger offentliggør Banken hvert kvartal såvel bestyrelses- som direktionsmedlemmers aktiebeholdninger. Bestyrelsens opgaver, ansvar og sammensætning Bestyrelsen holder 10 ordinære møder om året, et strategiseminar, et møde med alle bankrådsmedlemmer og tre møder med bankrådenes formænd. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen således at halvdelen af de aktionærvalgte medlemmer hvert år er på valg. Der er en aldersgrænse på 70 år. Bestyrelsen er uafhængig af særinteresser, og årsregnskabet indeholder alle relevante personoplysninger. De 6 aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges direkte på generalforsamlingen, og hertil kommer 3 der i henhold til lovgivningen er valgt af og blandt medarbejderne. Generalforsamlingen holdes 27. april 2005 på selskabets adresse, Skelagervej 15, Aalborg. Interessenternes rolle og betydning for selskabet Banken undersøger årligt samspillet med de væsentligste interessenter gennem målinger i Kvalitetsregnskabet. Endvidere har Bankens ledelse løbende møder med de lokale bankråd og formændene for bankrådene. I forbindelse med offentliggørelse af halvårsregnskabet indbydes alle delegerede til et møde i Banken. På mødet drøftes Bankens udvikling og samspillet mellem de decentrale og de centrale enheder. Hertil kommer 3 årlige møder med formændene med henblik på drøftelse af Bankens strategi, bestyrelsessammensætningen og årlig evaluering af bankrådsarbejdet. Hvert år gennemføres en skriftlig evaluering af Bestyrelsens arbejde ligesom Direktionens arbejde evalueres. Aflønning af Bestyrelse og Direktion Bestyrelsen aflønnes med et fast honorar. Ud over den faste gage deltager Direktionen i et bonusprogram, hvor Direktionen kan få bonus hvis medarbejderne modtager kollektiv bonus og udviklingen i medarbejdertilfredsheden er tilfredsstillende. Direktionens fratrædelsesordning er omtalt i "Noter til regnskabet". Direktørgruppens aktieoptionsprogram er afsluttet i. Risikostyring Risikostyringen er omtalt senere i årsregnskabet. AKTIEBEHOLDNINGER* Bestyrelsens og Direktionens beholdninger af Bank-aktier Torben Fristrup Erling Kjær Niels Ole Arndt Trine Bruun Haals Henrik Hougaard Jan Høholt Jensen Carsten Normann - 0 Ole Skov Per Søndergaard Lasse Nyby John Lundsgaard Lars Møller *) Beholdningerne indbefatter husstandens beholdninger. Antal Antal

INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING 30 REVISIONSPÅTEGNINGER 31

INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING 30 REVISIONSPÅTEGNINGER 31 1 Årsrapport 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING VISION OG STRATEGI 3 BANKENS LEDELSE 5 2005 6 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 7 KONCERNBERETNING 8 CORPORATE GOVERNANCE 12 INTERESSENTER: KUNDER

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING VISION, STRATEGI OG ORGANISATION BANKENS LEDELSE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN KONCERNBERETNING CORPORATE GOVERNANCE INTERESSENTER: KUNDER MEDARBEJDERE AKTIONÆRER

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk, hvor der også findes en webbaseret udgave.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk, hvor der også findes en webbaseret udgave. ÅRSREGNSKAB INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTA, VISION OG VÆRDIER... BESTYRELSE OG DIREKTION...... HOVEDTAL FRA KONCERNEN... KONCERNBERETNING... CORPORATE GOVERNANCE... AKTIONÆRFORHOLD... BONUSPROGRAMMER... KVALITETSREGNSKAB...

Læs mere

Spar Nord Banks årsrapport 2007

Spar Nord Banks årsrapport 2007 Årsrapport Fondsbørsmeddelelse 2007 Nr. 1. 2008 Kontaktperson: Ole Madsen 96 34 40 21 Til OMX Den Nordiske Børs 7. Februar 2008 Banks årsrapport 2007 Bank fik for 2007 et overskud på 833 mio. kr. før skat.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. Årsrapport 2008 S. 1

ÅRSRAPPORT 2008. Årsrapport 2008 S. 1 ÅRSRAPPORT S. 1 INDHOLD LEDELSESBERETNING TIL REGNSKABSLÆSEREN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN - BASISINDTJENING - ÅR HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN - BASISINDTJENING - KVARTALSVISE KONCERNBERETNING

Læs mere

I NDHOLDSFORTEGNELSE. Spar Nord Bankaktieselskab. Aars Bank A/S. Sbn (Dublin) Limited. Finans Nord A/S. Auto Finans Nord A/S. Erhvervsinvest Nord A/S

I NDHOLDSFORTEGNELSE. Spar Nord Bankaktieselskab. Aars Bank A/S. Sbn (Dublin) Limited. Finans Nord A/S. Auto Finans Nord A/S. Erhvervsinvest Nord A/S I NDHOLDSFORTEGNELSE Spar Nord Bankaktieselskab Aars Bank A/S Sbn (Dublin) Limited Finans Nord A/S Auto Finans Nord A/S Erhvervsinvest Nord A/S Sparekassen Nordjyllands Investeringsselskab af 10.10.91

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 FOR SPAR NORD BANK A/S

ÅRSRAPPORT 2009 FOR SPAR NORD BANK A/S Fondsbørsmeddelelse, Nr. 2, 2010 Til Nasdaq OMX København 1o. februar 2010 For yderligere information, kontakt: Lasse Nyby Adm. direktør Tlf. 9634 4011 Ole Madsen Kommunikationsdirektør Tlf. 9634 4010

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fotos i årsregnskabet: Lars Pauli, Nordjysk Pressefoto

Indholdsfortegnelse. Fotos i årsregnskabet: Lars Pauli, Nordjysk Pressefoto Indholdsfortegnelse Fotos i årsregnskabet: Lars Pauli, Nordjysk Pressefoto Billederne er fra Aalborg Universitet, Nordjyllands Videnpark A/S og Nordsøcentret. Indholdsfortegnelse.......................

Læs mere

Årsrapport. Resumé se side 3

Årsrapport. Resumé se side 3 Årsrapport 2006 Resumé se side 3 Basisinformation Basisinformation 2 Resume 2006/2007 3 Ledelsesberetning Strategi 4 Beretning 6 Nøgle- og hovedtal 10 Aktiviteter 12 Aktionærer 16 Corporate Governance

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2, 2012 Til Nasdaq OMX København og Pressen 8. februar 2012 For yderligere information, kontakt: ÅRSRAPPORT ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Resultat før skat på 345 mio.

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 Danske Bank k oncernen Årsrapport 2004

Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 Danske Bank k oncernen Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 15. marts 2005 kl. 14.00 i Bella Center, København. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004 4 LEDELSE 6 RESUME 8 HOVEDTAL 9 LEDELSESBERETNING

Læs mere

BESTYRELSE. Generalforsamlingsvalgte medlemmer

BESTYRELSE. Generalforsamlingsvalgte medlemmer BESTYRELSE Generalforsamlingsvalgte medlemmer Adm. direktør Alf Duch-Pedersen / formand Direktør Jørgen Nue Møller / næstformand Direktør Eivind Kolding / næstformand Direktør Henning Christophersen Kabinetssekretær,

Læs mere

BESTYRELSE OG DIREKTION

BESTYRELSE OG DIREKTION ÅRSRAPPORT 2007 BESTYRELSE OG DIREKTION Formand for bestyrelsen Professor, dr.jur. Erik Werlauff Næstformand Adm. direktør Jan Ole Rasmussen Optiker, direktør Dion Eriksen Konsulent Preben Hjort Fru Sigrid

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V.

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. Årsrapport 2001 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2001 DANSKE BANK KONCERNENS

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 6

Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 INDHOLD 4 5 6 11 12 14 15 16 17 18 22 26 28 29 30 31 32 33 53 54 55 56 58 Amagerbanken kort fortalt Koncernens hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Samarbejdspartnere Forretningsområder

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 STRATEGI 2010 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 2 SELSKABSOPLYSNINGER 3 KONCERNOVERSIGT 4 LEDELSENS BERETNING 4

Læs mere

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Årsrapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Generalforsamling i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, mandag den 10. marts 2014. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

indholdsfortegnelse 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance

indholdsfortegnelse 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side LEDELSESBERETNING 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance 5 Kapital, solvens, likviditet og risikorapportering 5 Kapital og solvens 6 Likviditet

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere

indholdsfortegnelse 40 Repræsentantskab, bestyrelse, udvalg og direktion 41 Bestyrelsen og direktion 42 Uddannelseslegat og Initiativpris 43 Oversigt

indholdsfortegnelse 40 Repræsentantskab, bestyrelse, udvalg og direktion 41 Bestyrelsen og direktion 42 Uddannelseslegat og Initiativpris 43 Oversigt Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING 2 Hovedtal 3 Året i overblik og årets resultat 4 Balance 4 Kapital, solvens, likviditet og særlige risici, risikorapportering 5 Interne kontrol- og

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 NOTE EN ENKEL BANK

ÅRSRAPPORT 2013 NOTE EN ENKEL BANK ÅRSRAPPORT EN ENKEL BANK 1 Årsrapport SPAR NORD KONCERNEN I OVERBLIK MISSION VISION VÆRDIER STRATEGIPLAN EN ENKEL BANK Gennem lokale frihedsgrader vil vi skabe Danmarks mest attraktive bankkæde. Det vil

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport 2005 NYKREDIT BANK ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLD Nykredit Banks forretningsprofil 1 Nykredit Bank koncernens hovedtal 2 Bestyrelse og direktion 3 Nykredits koncerndiagram pr.

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Råd til livet 4 Hoved- og nøgletal 7 Årets resultat 11 Overordnet mål og strategi 11 Forretningsomfang 12 Indtægter 13 Udgifter 14 Risici 16 Forventninger

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 Årsrapport 2003 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. marts 2004 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003 106 RESUME 108 HOVEDTAL

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske.

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport

vestjyskbank Årsrapport 2011 vestjyskbank Årsrapport Det handler om mennesker Indhold Ledelsesberetning 3 Forord 3 Hoved- og nøgletal 4 Hoved- og nøgletal fordelt på kvartaler 6 Regnskabsberetning 8 Investor Relations 20 Ledelse

Læs mere