Indholdsfortegnelse. Årsregnskabet kan downloades fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAB 1

2 Indholdsfortegnelse FAKTA 3 BANKENS LEDELSE 4 5 HOVEDTAL FOR KONCERNEN 6 KONCERNBERETNING 7 CORPORATE GOVERNANCE 11 AKTIONÆRFORHOLD 12 KVALITETSREGNSKABET 13 FORRETNINGSOMRÅDERNE 16 SPAR NORDS LOKALE BANKER 17 STORKUNDEOMRÅDET 19 HANDELS- OG UDLANDSOMRÅDET 20 FORRETNINGSSUPPORT 21 FINANS NORD A/S 22 KREDITRISICI 24 MARKEDSRISICI 26 PÅTEGNINGER 28 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 30 RESULTATOPGØRELSE 34 BALANCE 35 PENGESTRØMSOPGØRELSE 36 NØGLETAL 37 NOTER TIL REGNSKABET 38 PULJEORDNINGER 53 SPAR NORD BANK EKSKL. PULJEORDNINGER 54 AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER 56 KVARTALSVISE HOVEDTAL FOR KONCERNEN 60 ØVRIGE OPLYSNINGER 61 SPAR NORD BANK - OVERSIGT 63 Årsregnskabet kan downloades fra 2

3 Fakta er en moderne finansiel virksomhed med en lang historie. Den har i dag kunder, aktionærer og medarbejdere. Banken er opdelt i fem forretningsområder: s lokale banker, Storkundeområdet, Handels- og Udlandsområdet, Finans Nord A/S og Forretningssupport. Det største forretningsområde er de lokale banker med 697 ansatte fordelt på 24 bankområder og 69 lokale banker. Fra 2002 har det været målet at blive landsdækkende, og siden er der åbnet yderligere 5 lokale banker uden for Nordjylland. I var det Horsens, og 14. januar 2005 Fredericia. De lokale banker servicerer privatkunder og lokalområdets virksomheder. Storkundeområdet har 22 ansatte fordelt på to afdelinger: Storkundeafdelingen og Private Banking, begge placeret i Aalborg. Afdelingerne betjener større erhvervskunder og formuende privatkunder. Handels- og Udlandsområdet har 55 ansatte fordelt på en Handelsafdeling og en Udlandsafdeling. Afdelingerne betjener og rådgiver større kunder samt øvrige pengeinstitutter. Finans Nord er et selvstændigt datterselskab med 56 ansatte og kontorer i Aalborg, Vejle og Roskilde. Selskabet tilbyder finansiering og leasing. Forretningssupport har 198 ansatte fordelt på 7 afdelinger, der understøtter den øvrige organisation med administrative løsninger. ORGANISATIONSPRINCIP Hovedprincippet er at det er de decentrale enheder der skal stille krav til hovedsædet, og ikke omvendt. De decentrale enheder har derfor høj beslutningsmæssig kompetence i personaleforhold, kundebetjening, markedsbearbejdning og filialplacering. HISTORIE Grundstenen til det der blev Bank blev lagt i 1824 i Jomfru Ane Gade i Aalborg. Det var blandt andre købmand Jacob Kjellerup der stiftede Aalborg Byes og Omegns Sparekasse. Den havde som mål: "At blive et Middel til Velstand". I 1967 fusionerede Aalborg Bys og Omegns Sparekasse med Landbosparekassen til Sparekassen Nordjylland. I de følgende år tilsluttede flere lokale pengeinstitutter sig den ny sparekasse, der i 1990 blev omdannet til børsnoteret aktieselskab og i 1998 fik navnet Bank. Meget har forandret sig siden 1824, men der er en rød tråd. Målet er stadig at skabe velstand, eller som vi siger nu: "Ta' os for pengenes skyld". Målgruppen er fundamentalt også den samme, privatkunder og områdets virksomheder. VISION Med udgangspunkt i Nordjylland vil Bank udvikle sig og skabe økonomiske og menneskelige værdier. Det vil ske gennem personlige relationer og salg af individuelle finansielle løsninger. VÆRDIER Bank er en professionel og uhøjtidelig virksomhed der udviser godt forretningsskab og er en attraktiv arbejdsplads. 3

4 Bankens ledelse BESTYRELSE FORMÆND FOR DE LOKALE BANKRÅD BRØNDERSLEV Statsaut. ejendomsmægler Jesper Hardahl SKAGEN Tømrermester Thomas Dyrnesli Nielsen FREDERIKSHAVN Tømrermester Jens Chr. Jensen STØVRING Landmand Karl Kristian Andersen Adm. direktør Torben Fristrup Formand Ejendomsmægler Erling Kjær Næstformand Adm. direktør Carsten Normann HADSUND Frugtavler Jess Vibech Laursen SÆBY Advokat Erling Mortensen HERNING Direktør Henrik Hyldgaard TERNDRUP Gårdejer Søren Sømod Flou Overlærer Niels Ole Arndt Adm. direktør Henrik Hougaard Direktør Per Søndergaard HIRTSHALS Auktionsmester Knud Damgaard VEJGAARD Direktør Kai Max-Jakobsen HJALLERUP Kontorchef Ole Mortensen VEJLE Teknisk direktør Erik Dahl-Rasmussen Ekspeditionssekretær Trine Bruun Haals Medarbejdervalgt Ekspeditionssekretær Ole Skov Medarbejdervalgt Fuldmægtig Jan Høholt Jensen Medarbejdervalgt HJØRRING Advokat Troels Bidstrup Hansen HOBRO Farvehandler Ivan Østergaard AABYBRO Indkøbschef Christian Jensen AALBORG Statsaut. ejendomsmægler Henning Holm-Pedersen HORSENS Advokat Anne Koch AARS Direktør Ebba Pedersen DIREKTION KØBENHAVN Direktør Carsten Hansen ÅRHUS Advokat Torben Korsager LØGSTØR Overlærer Niels Ole Arndt NØRRESUNDBY Advokat Bjarne Damm Johansen FREDERICIA Endnu ikke valgt. STORKUNDEOMRÅDET Endnu ikke valgt. Adm. direktør Lasse Nyby Bankdirektør John Lundsgaard Bankdirektør Lars Møller ODENSE Statsaut. ejendomsmægler Henrik Therkelsen 4

5 TIL REGNSKABSLÆSERNE blev et år med fremgang på alle fronter. Markedsandelen blev forøget, forretningsomfanget satte rekord, tab og hensættelser faldt og resultatet blev rekordstort - og vi udbetaler et ekstraordinært udbytte. Fremgangen viste sig på alle forretningsområder og såvel i Nordjylland som i resten af landet. Det samlede forretningsomfang (indlån, udlån og garantier) er steget med 14,7 pct. til 44,9 mia. kr. Resultatet på 398,8 mio. kr. før skat finder vi meget tilfredsstillende, og det bekræfter valget af Lokalstrategien i 2001 med fokus på betjening af privatkunder og lokalområdets erhvervsvirksomheder. Moderniseringen af de nordjyske lokale banker fortsætter, og næsten to tredjedele af de lokale banker er nu moderniseret Vi ser med optimisme på Vi har lagt en strategi som skal følges, og de første tre år med strategien har vist at det er den rigtige. Vi kan ikke love at vores resultat bliver lige så godt som i, for dette regnskab indeholder nogle engangsindtægter, men vi forventer at basisindtjeningen - eksklusive disse indtægter - vil stige til mio. kr. I beretningen for skrev vi at vi forventer at kunne holde et udbytte på ca. 20 kr. pr. aktie i de kommende 3 til 4 år under forudsætning af en stabil samfundsøkonomisk udvikling. Det holder vi fast ved. I 2005 er der som nævnt ingen forventning om væsentlige ekstraordinære indtægter, men i 2006 forventer vi at der kommer en indtægt fra salg af Totalkredit-aktier på ca. 150 mio. kr. I åbnede vi Horsens, og 14. januar 2005 var det Fredericia. I flyttede Århus adresse og kom i stueplan, og i første halvår 2005 sker det samme med København der får adresse på Rådhuspladsen. Torben Fristrup Bestyrelsesformand Lasse Nyby Adm. direktør Det årlige kvalitetsregnskab viser en høj og stigende kundeloyalitet blandt erhvervskunderne, hvilket er meget tilfredsstillende. Blandt privatkunder og medarbejdere ligger niveauet for tilfredsheden fortsat på et højt stabilt niveau. I var meget synlig i mediebilledet. Den intense konkurrence i hele den finansielle sektor gør det nødvendigt med stor synlighed og gode tilbud. I introducerede vi friværdikontoen på boligområdet og en række nye produkter på investeringsområdet. Endelig lancerede Banken i januar 2005 en kampagne med slagtilbud som andre forretninger. Gennem er antallet af loyale Stjernekunder øget og vi nåede op over Det er et succesrigt koncept både for kunderne og for Banken. Kunderne får ekstra gode priser, og Banken får større loyalitet og et øget forretningsomfang. Men kampagnen havde også til formål at slå fast - eksternt og internt - at er en forretning som andre forretninger. Vi skal være kunderettede og resultatorienterede. På de følgende sider i dette regnskab er der vist eksempler fra markedsføringen i det forløbne år. 5

6 Hovedtal for RESULTATOPGØRELSE* Mio. kr. Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv. Kursreguleringer** Andre ordinære indtægter Kursregulering af kapitalinteresser Basisindtægter Lønninger mv.** Basisindtjening før tab og hensættelser Tab og hensættelser Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før skat - Skat af årets resultat Årets resultat RESULTATOPGØRELSE Mio. kr. Netto renteindtægter Netto gebyrindtægter Udbytte af aktier mv. Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Kursregulering af kapitalinteresser Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før tab og hensættelser Tab og hensættelser Basisindtjening Beholdningsindtjening Totalkredit (aktiesalg) Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat ,6 242,2 18,6 44,7 20,7 16, ,0 777,4 418,6 211,0 207,6 164,5-372,1 114,8 257, ,6 229,6 21,7 72,1 38,4 52, ,7 822,1 430,6 347,3 83,3-24,2-59,1 0,9 58, ,9 243,8 23,6 87,0 65,5-5, ,8 809,9 432,9 307,4 125,5 18,4-143,9 27,6 116,3 858,3 282,1 25,4 80,8 24,9-10, ,4 845,4 416,0 224,8 191,2 21,0 101,0 313,2 76,3 236,9 851,1 299,0 39,4 122,1 29,7 29, ,0 903,8 467,2 170,8 296,4 58,0 44,4 398,8 84,2 314,6 BALANCE Mio. kr. Samlede aktiver Indlån Udlån Garantier mv. Egenkapital*** Efterstillede kapitalindskud BALANCE Mio. kr. Samlede aktiver Indlån Udlån Garantier mv. Egenkapital Efterstillede kapitalindskud , , , , ,0 699, , , , , ,2 964, , , , , ,3 980, , , , , , , , , , , , ,6 NØGLETAL Egenkapitalforrentning før skat, pct.**** Egenkapitalforrentning efter skat, pct.**** Omkostningsandel af basisindtægter Omkostningsandel af basisindtægter inkl. tab og hensættelser Tab og hensættelser på debitorer, pct. Solvensprocent Kernekapitalprocent Antal ansatte (ultimo, heltid) Afdelinger NØGLETAL Egenkapitalforrentning før skat Egenkapitalforrentning efter skat Omkostningsandel af basisindtægter Omkostningsandel (inkl. tab/hensæt.) af basisindtægter Tab og hensættelser, pct. Solvensprocent Kernekapitalprocent Antal ansatte (ultimo, heltid) Afdelinger ,8 15,8 0,65 0,83 1,1 9,4 7, ,5 3,4 0,66 0,93 1,7 10,5 7, ,9 6,4 0,65 0,90 1,7 10,5 8, ,7 11,8 0,67 0,85 1,0 11,2 9, ,6 14,6 0,66 0,78 0,7 10,2 8, Kr. pr. aktie a 100 kr. Kurs ultimo Indre værdi Indtjening pr. aktie Udbytte Afkast pr. aktie, pct. Price earning SPAR NORD-AKTIEN Kr. pr. aktie a 100 kr. Kurs ultimo Indre værdi Indtjening pr. aktie Udbytte Afkast pr. aktie, pct. Price earning

7 Koncernberetning OVERSKUD PÅ 398,8 MIO. KR. FØR SKAT Bank fik et overskud i på 398,8 mio. kr. før skat, hvilket er det bedste resultat siden blev børsnoteret i I forhold til hvor overskuddet før skat udgjorde 313,2 mio. kr., er det en stigning på 27,3 pct. Egenkapitalforrentningen, målt på den gennemsnitlige egenkapital er således steget fra 15,7 pct. til 18,6 pct. Opgjort på primo egenkapital er forrentningen 19,3 pct. SPAR NORD BANK KONCERNEN RESULTAT FØR SKAT Mio. kr ,1 59,1 143,9 313,2 398, Antallet af kunder der benytter Bankens loyalitetsprogram "Stjernekunde-konceptet" er steget betydeligt i. Konceptet blev introduceret i 2000 og ultimo året var der ca Stjernekunder. Antallet af aktionærer har også været stigende. Ved årets udgang var der aktionærer hvilket er en stigning på DRIFTSUDVIKLINGEN Indtægter Netto renteindtægterne er stort set uændrede i forhold til. I udgjorde de 851,1 mio. kr. mod 858,3 mio. kr. i. Forklaringen på det marginale fald i netto renteindtægterne - til trods for en stigning i det samlede forretningsomfang (indlån, udlån og garantier) på 14,7 pct. til 44,9 mia. kr. - er først og fremmest et større fald i rentemarginalen. Med baggrund i rekordresultatet indstiller Bestyrelsen til generalforsamlingen 27. april 2005 at der udbetales et ekstraordinært udbytte på 10 kr. pr. aktie, således at det samlede udbytte pr. aktie stiger fra 20 kr. til 30 kr. Ledelsen finder resultatet meget tilfredsstillende og en bekræftelse af valget af Lokalstrategien i 2001 med fokus på betjening af privatkunder og lokalområdets erhvervsvirksomheder samt ekspansion uden for Nordjylland. Fremgangen i den basale driftsindtjening skyldes både en større stigning i forretningsomfanget end forventet ved årets start og et fald i tab og hensættelser. Stigningen i forretningsomfanget er bl.a. kommet til udtryk gennem en vækst i antallet af kunder, ligesom forretningsomfanget med eksisterende kunder er steget. SPAR NORD BANK KONCERNEN INDLÅN Mia. kr SPAR NORD BANK KONCERNEN UDLÅN Mia. kr Den gennemsnitlige rentemarginal er faldet med 0,35 pct. fra til. Reduktionen har baggrund i det fortsat lave renteniveau og et forøget udlån af lavtforrentede produkter. Banken har fx i lanceret investeringskreditter og en friværdikonti med en rente fra 3,95 pct. p.a. Netto gebyrindtægterne er steget med 6,0 pct. fra 282,1 mio. kr. i til 299,0 mio. kr. i til trods for stort set uændrede gebyrsatser. Stigningen kan derfor først og fremmest tilskrives en stor aktivitet på handel med værdipapirer, formidling af realkreditlån og virksomhedernes stigende interesse for risikoafdækning på rente- og valutasiden. Udbytte af aktier ligger med 39,4 mio. kr. i noget over niveauet for hvor det var på 25,4 mio. kr. Det skyldes især et ekstraordinært udbytte på 11 mio. kr. fra PBS International Holding A/S. Kursreguleringerne er steget med 51,1 pct. til 122,1 mio. kr. Stigningen kan dels henføres til en stigende aktivitet og meget tilfredsstillende indtjening i Handelsafdelingen, dels ca. 20 mio. kr. fra kursgevinster på aktier i PBS International Holding A/S og Københavns Fondsbørs A/S. Andre ordinære indtægter er steget fra 24,9 mio. kr. i til 29,7 mio. kr. i. Kursregulering af kapitalinteresser udgør 29,7 mio. kr. mod et minus i på 10,1 mio. kr. I var resultatet blandt andet negativt påvirket af et underskud i datacentralen SDC. Den væsentligste del af kursreguleringen hidrører fra resultatandele i Nørresundby Bank, hvor s ejerandel udgør 50,2 pct ,7 15,5 16,2 17, , ,8 16,5 16,8 17, ,7 Den ændrede påvirkning på kursregulering af kapitalinteresser fra datacentralen SDC skyldes en ændret prisstruktur og -politik. Det betyder at forbedringen på kursreguleringen delvis modsvares af højere løbende betalinger til SDC - bogført under omkostninger. 7

8 Koncernberetning Omkostninger De samlede omkostninger er steget med 6,9 pct. fra 845,4 mio. kr. til 903,8 mio. kr. Stigningen er lidt højere end forventet. Baggrunden herfor er, som nævnt ovenfor, øgede edb-udgifter, filialetablering uden for Nordjylland, renovering af Bankens filialnet, øgede markedsføringsomkostninger samt hensættelse til bonus. Resultatet for udløser bonus til alle medarbejdere i Banken i form af medarbejderaktier til en kursværdi af kr. pr. heltidsansat medarbejder. Som nævnt i årsberetningen for udløste en egenkapitalforrentning på 12 pct. - målt på basisindtjeningen kr., og en forrentning på 13 pct. udløste i alt kr. Antallet af ansatte udgør ultimo året hvilket er uændret i forhold til. Målet er at fastholde det samlede antal ansatte samtidig med ekspansionen uden for Nordjylland. I den forbindelse kan det nævnes at antallet af ansatte i stort set er det samme som i Gennemsnitsalderen i er - på linje med andre banker - stigende. I var den på 43,3 år og i på 43,7 år. For at modvirke denne tendens er det besluttet at øge antallet af elever, men stadig med et mål om at holde det samlede personaleantal uændret. Tab og hensættelser Tab og hensættelser har udviklet sig tilfredsstillende og lidt bedre end forventet. I årsberetningen for var det forventningen at tab og hensættelser kunne nedbringes fra 1,0 pct. af udlån og garantier til 0,9. Resultatet blev 0,7 pct., svarende til 170,8 mio. kr., mod 224,8 mio. kr. i. De samlede hensættelser udgør 700,9 mio. kr. ultimo, hvilket er en stigning på 42,5 mio. kr. i forhold til ultimo, hvor de udgjorde 658,4 mio. kr. Stigningen i hensættelserne er sket samtidig med at lån med rentestop er faldet fra 180,5 mio. kr. til 91,0 mio. kr. De samlede hensættelser udgør hermed 7,7 gange lån med rentestop mod 3,6 ved udgangen af. Den forbedrede kreditbonitet kan dels henføres til Lokalstrategien med større vægt på privatkunder og lokalområdets erhvervsvirksomheder, dels en styrkelse af den centrale kreditovervågning med bl.a. rating af erhvervskunder og kreditscore af privatkunder. Basisindtjening Basisindtjeningen er herefter steget med 55,0 pct. fra 191,2 mio. kr. til 296,4 mio. kr. i. Beholdningsindtjening Beholdningsindtjeningen udgjorde 58,0 mio. kr. i, mod 21,0 mio. kr. i. I beholdningsindtjeningen er medregnet -4,9 mio. kr. vedr. datterselskabet Erhvervsinvest Nord. BEHOLDNINGSINDTJENING - EKSKL. ERHVERVSINVEST NORD Resultatopgørelse Mio. kr. Renter 35,4 Udbytte 5,1 Kursregulering 27,3 Beholdningsindtægter 67,8 Driftsomkostninger 4,9 Beholdningsindtjening 62,9 Balancen Indlånet steg i med 16,8 pct. fra 17,5 mia. kr. til 20,5 mia. kr. Indlånet ultimo er påvirket af ekstraordinært store tidsindskud. Udlånet er vokset med 10,5 pct. fra 17,8 mia. kr. ultimo til 19,7 mia. kr. ultimo. Væksten har været størst på erhvervskundeområdet. Erhvervskunder udgør nu 64,2 pct. af udlånsporteføljen mod 63,6 pct. primo året. Samtidig med den store stigning i ind- og udlån formidlede Banken realkreditprodukter for i alt 4,6 mia. kr. og investeringsforeningsbeviser for 2,5 mia. kr. På realkreditsiden har samarbejde med Totalkredit, Nykredit og DLR Kredit, mens de vigtigste samarbejdspartnere på investeringsforeningsområdet er BankInvest og ValueInvest. SPAR NORD BANK KONCERNEN FORRENTNING AF EGENKAPITAL FØR SKAT Pct SPAR NORD BANK KONCERNEN DRIFTSOMKOSTNINGER OG AFSKRIVNINGER Mio. kr Den samlede balance er steget med 13,2 pct. fra 32,4 mia. kr. ultimo til 36,7 mia. kr. ultimo. Solvensprocenten udgjorde 10,2 ultimo mod 11,2 pct. året før. Kernekapitalprocenten udgjorde 8,5 ultimo mod 9,0 året før. Ultimo 1. kvartal 2005 forventes at optage yderligere ansvarlig kapital. Lånet, der bliver på op til 300 mio. kr., optages som lån med mulighed for førtidsindfrielse i Kunder og aktionærer Såvel antallet af kunder som antallet af aktionærer voksede i Kundeantallet er steget med til Stigningen har procentvis været størst på erhvervskunder. 0 22,8 3,5 7,9 15, , ,4 822,1 809,9 845, ,8 Antallet af aktionærer er fortsat stigende. I fik Banken nye aktionærer, og er nu oppe på

9 Koncernberetning BEGIVENHEDER I Som et led i Lokalstrategien åbnede Horsens 12. maj, og den lokale bank opnåede allerede efter få måneders drift at indtægterne oversteg de direkte omkostninger. Målet for de nye lokale banker er at de inden for tre år skal give overskud. De foreløbige resultater viser at det sker på et tidligere tidspunkt. 14. januar 2005 blev den 7. lokale bank åbnet uden for Nordjylland. Det var denne gang i Fredericia. Målet er fortsat at der skal åbnes en til to uden for Nordjylland om året. GENNEMSNITLIG KORT OG LANG DANSK RENTE Pct GENERALFORSAMLING OG UDBYTTE Generalforsamlingen holdes 27. april 2005, Skelagervej 15, 9000 Aalborg. På generalforsamlingen vil Bestyrelsen indstille at der udbetales et udbytte på 30 kr. pr. aktie svarende til 155,6 mio. kr., og det resterende beløb på 158,9 mio. kr. henlægges til egenkapitalen Lang rente Kort rente 2005 primo FORVENTNINGER TIL 2005 Primo 2005 er der udsigt til en fortsat svag forbedring af de indenlandske konjunkturer med undtagelse af Nordjylland der er hårdt ramt af flytning af arbejdspladser til andre dele af landet eller til udlandet. På rentesiden forventes en uændret lav, kort rente i 2005, mens der forventes en mindre stigning i den lange rente. De økonomiske udsigter vil således tale for at der fortsat vil være et pres på rentemarginalen og uforandrede eller lidt lavere tab og hensættelser. Det forventes endvidere at forretningsomfanget vil vokse lidt mindre end i, målt på ultimo-tallene. Korrigeres basisindtjeningen for for engangsindtægter vedr. PBS International og Københavns Fondsbørs udgjorde den ca. 265 mio. kr. Denne indtjening ventes at vokse til mio. kr. ARBEJDSLØSHEDEN I NORDJYLLAND OG DANMARK Pct. 9 8 Omkostningsstigningen ventes at ligge i underkanten af 5 pct., med forventning om åbning af to lokale banker uden for Nordjylland. For 2005 har Bestyrelsen besluttet at der skal udbetales kr i Bonus, hvis egenkapitalforrentningen - målt på basisindtjeningen - udgør 13 pct. Udgør den 14 pct. eller mere udbetales kr. pr. medarbejder i aktier. OPFØLGNING PÅ FORVENTNINGERNE TIL Aktiviteten i blev noget højere end forventet ved indgangen til året, hvilket også medførte en større indtjening end forudset - til trods for et større fald i rentemarginalen end budgetteret. Den gunstigere udvikling medførte også at Banken opjusterede forventningerne til årets resultat tre gange. Omkostningerne steg lidt mere end forudset, idet de steg med 6,9 pct. mod forventet 5-6 pct. Til gengæld udviklede tab og hensættelser sig mere gunstigt end forudset. Dels var der et betydeligt fald i tab og hensættelser, dels steg udlån og garantier mere end forventet, hvilket betød at tab og hensættelser procentvis blev reduceret. I beretningen for forventedes at tab og hensættelser ville falde fra 1 pct. til 0,9, realiteten blev at de faldt fra 1 pct. til 0, Nordjylland Danmark 2005 primo 9

10 Koncernberetning IMPLEMENTERING AF IFRS FRA 1. JANUAR 2005 (urevideret) Bank skal som børsnoteret pengeinstitut senest fra årsregnskabet 2005 aflægge sit koncernregnskab i henhold til de internationale regnskabsstandarder IFRS. Finanstilsynet har som en konsekvens heraf i december udstedt en ny regnskabsbekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter med udgangspunkt i IFRS, der vil blive anvendt i moderselskabsregnskabet. IFRS indeholder flere valgmuligheder end regnskabsbekendtgørelsen, men Bank har i sit koncernregnskab valgt ikke at udnytte de ekstra valgmuligheder, hvorfor regnskabspraksis i moderselskabsregnskab og koncernregnskab vil være identiske efter implementering af IFRS. De nye regnskabsregler ændres med virkning fra 1. januar 2005, og delårsregnskaberne for 2005 vil således blive aflagt efter IFRS. Sammenligningstal for tilpasses, idet Banken dog vil anvende overgangsreglerne for førstegangsanvendelse af IFRS. Det medfører, at implementering af regnskabsstandard IAS 39, der bl.a. behandler finansielle aktiver og forpligtigelser, først sker pr. 1. januar Overgangen til de nye regnskabsregler vil påvirke Bankens egenkapital pr. 1. januar 2005 indenfor følgende områder: Efter IFRS er kriterierne for nedskrivninger på engagementer præciseret, idet der nu skal være objektiv indikation på værdiforringelse før et eventuelt nedskrivningsbehov skal vurderes, ligesom der er krav om diskontering af forventede betalingsstrømme samt vurdering på en porteføljebasis. Bankens nedskrivninger på engagementer vil i væsentlig højere grad end tidligere blive beregnet på baggrund af en porteføljebetragtning. På privatkundeområdet baseres porteføljevurderingen på en adfærdsscoring i 7 grupper. Store engagementer, herunder erhvervsengagementer, vil fortsat blive individuelt vurderet. Ændringen i Bankens opgørelsesmetode påvirker egenkapitalen positivt med 7,3 mio. kr. Der stilles skærpede krav til periodisering af gebyrer og provisionsindtægter mv. modtaget i forbindelse med aftaler om udlån og indlån, idet disse sidestilles med rentebetaling og derfor skal indtægtsføres som en renteindtægt over lånets løbetid. Tidligere blev alle gebyrer og provisionsindtægter mv. indtægtsført når de blev modtaget. Ændringen påvirker egenkapitalen negativt med 56,7 mio. kr. Efter IFRS skal der ikke foretages systematiske afskrivninger på koncerngoodwill. Der foretages i stedet periodiske nedskrivningstest. Ændringen er sket med virkning pr. 1. januar, hvorfor afskrivninger for tilbageføres. Ændringen påvirker egenkapitalen positivt med 5,1 mio. kr. før skat. Foreslået udbytte til Bankens aktionærer afsættes fremadrettet ikke som gæld i regnskabet før dette er vedtaget på generalforsamlingen. I stedet bliver foreslået udbytte reserveret i en særlig reserve i egenkapitalen. Ændringen påvirker egenkapitalen positivt med 155,6 mio. kr. Ejendomme værdiansættes efter IFRS til markedsværdi og ikke til kostpris minus afskrivninger som hidtil. Værdiansættelsen foretages på baggrund af afkastmodellen anvist af Finanstilsynet. Ændringen påvirker egenkapitalen positivt med 20,7 mio. kr. Egne aktier anses ikke som et aktiv efter IFRS. Aktiernes værdi skal fragå direkte i egenkapitalen ved erhvervelsen. Ændringen påvirker egenkapitalen negativt med 10,7 mio. kr. før skat. Egne obligationer anses ikke som et aktiv efter IFRS. Ændringen påvirker ikke egenkapitalen, da værdien af obligationerne modregnes i de udstedte obligationer (efterstillede kapitalindskud). Ændringen påvirker ikke egenkapitalen. Sikringstransaktioner og det sikrede blev efter de gamle regler ikke kursreguleret. Efter IFRS skal såvel sikringstransaktionen som det sikrede indregnes til dagsværdi. Herudover vil en række sikringer efter de gamle regler ikke være omfattet af sikringsdefinitionen i IFRS. Ændringen påvirker ikke egenkapitalen. Efter IFRS anvendes lukkekurs og bud-/udbudskurs ved værdiansættelse af noterede finansielle instrumenter, i stedet for gennemsnitskursen på lukkedagen som hidtil, ligesom der på ikke-noterede finansielle instrumenter ikke kan indregnes en "day 1-profit". Ændringen påvirker egenkapitalen negativt med 4,1 mio. kr. OVERSIGT OVER DEN FORVENTEDE PÅVIRKNING PÅ BANKENS EGENKAPITAL Egenkapital pr. 1. januar efter hidtidig regnskabspraksis Mio. kr ,9 Reducerede nedskrivninger på udlån 7,3 Periodiserede gebyrer og provisionsindtægter mv. -56,7 Ophør med afskrivning af koncerngoodwill 5,1 Opskrivning af ejendomme til markedsværdi 20,7 Egne aktier indregnes direkte på egenkapitalen -10,7 Egne obligationer indregnes direkte på efterstillede kapitalindskud 0 Ændret metode til indregning af sikringstransaktioner 0 Ændret metode til opgørelse af dagsværdi på finansielle instrumenter -4,1 Korrektioner i alt før udbytte og skat -38,4 Skatteeffekt i alt 15,1 Korrektioner i alt før udbytte -23,3 Forventet udbytte ikke afsat som forpligtelse 155,6 Forventet nettoeffekt på egenkapital 132,3 Forventet egenkapital pr. 1. januar efter IFRS korrektioner 2.360,2 10

11 Corporate Governance Bank lever op til de væsentligste anbefalinger fra Nørbyudvalget og Københavns Fondsbørs. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Bank har ingen stemme- eller ejerretsbegrænsninger. Disse blev ophævet på generalforsamlingen i marts samtidig med at der blev indført en delegeretmodel. Målet med delegeretmodellen er at sikre indflydelse til de aktionærer der er fordelt på 25 aktionærkredse. Aktionærer med færre end aktier vælger på årlige decentrale aktionærmøder 8 delegerede til generalforsamlingen i hver aktionærkreds, mens aktionærer med eller flere aktier selv kan deltage på generalforsamlingen, hvor de stemmer med egen ejerandel. De delegerede der er valgt på aktionærmøderne, repræsenterer aktionærkredsens samlede aktiekapital med undtagelse af den del der relateres til aktionærer med eller flere aktier. Øvrige delegerede stemmer med en vægt der svarer til deres aktiekapital. Åbenhed og gennemsigtighed Det er et væsentligt element i Bankens kommunikations- og IR-politik at vil være en åben organisation for alle interessenter. Begge politikker findes på Bankens hjemmeside Ud over de lovpligtige insideroplysninger offentliggør Banken hvert kvartal såvel bestyrelses- som direktionsmedlemmers aktiebeholdninger. Bestyrelsens opgaver, ansvar og sammensætning Bestyrelsen holder 10 ordinære møder om året, et strategiseminar, et møde med alle bankrådsmedlemmer og tre møder med bankrådenes formænd. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen således at halvdelen af de aktionærvalgte medlemmer hvert år er på valg. Der er en aldersgrænse på 70 år. Bestyrelsen er uafhængig af særinteresser, og årsregnskabet indeholder alle relevante personoplysninger. De 6 aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges direkte på generalforsamlingen, og hertil kommer 3 der i henhold til lovgivningen er valgt af og blandt medarbejderne. Generalforsamlingen holdes 27. april 2005 på selskabets adresse, Skelagervej 15, Aalborg. Interessenternes rolle og betydning for selskabet Banken undersøger årligt samspillet med de væsentligste interessenter gennem målinger i Kvalitetsregnskabet. Endvidere har Bankens ledelse løbende møder med de lokale bankråd og formændene for bankrådene. I forbindelse med offentliggørelse af halvårsregnskabet indbydes alle delegerede til et møde i Banken. På mødet drøftes Bankens udvikling og samspillet mellem de decentrale og de centrale enheder. Hertil kommer 3 årlige møder med formændene med henblik på drøftelse af Bankens strategi, bestyrelsessammensætningen og årlig evaluering af bankrådsarbejdet. Hvert år gennemføres en skriftlig evaluering af Bestyrelsens arbejde ligesom Direktionens arbejde evalueres. Aflønning af Bestyrelse og Direktion Bestyrelsen aflønnes med et fast honorar. Ud over den faste gage deltager Direktionen i et bonusprogram, hvor Direktionen kan få bonus hvis medarbejderne modtager kollektiv bonus og udviklingen i medarbejdertilfredsheden er tilfredsstillende. Direktionens fratrædelsesordning er omtalt i "Noter til regnskabet". Direktørgruppens aktieoptionsprogram er afsluttet i. Risikostyring Risikostyringen er omtalt senere i årsregnskabet. AKTIEBEHOLDNINGER* Bestyrelsens og Direktionens beholdninger af Bank-aktier Torben Fristrup Erling Kjær Niels Ole Arndt Trine Bruun Haals Henrik Hougaard Jan Høholt Jensen Carsten Normann - 0 Ole Skov Per Søndergaard Lasse Nyby John Lundsgaard Lars Møller *) Beholdningerne indbefatter husstandens beholdninger. Antal Antal

12 Aktionærforhold Bank-aktien gav i et samlet afkast på 48 pct., og det efter et hvor afkastet var på 49 pct. Målt over den seneste 5 årsperiode har det gennemsnitlige afkast været på 27,3 pct., hvilket må betegnes som meget tilfredsstillende. Efter en svagt stigende tendens i første halvår steg aktiekursen markant i andet halvår - på linje med en række andre bankaktier - og kurs/indre værdi steg fra ca. 1,3 til 1,7. Den generelt højere prisfastsættelse af bankaktier skyldes - ud over stigende indtjening - også forventninger til yderligere konsolidering i branchen. Aktionærfordelingen er stort set uændret i forhold til til trods for en stigning i aktionærtallet på KURSUDVIKLING FOR SPAR NORD BANK-AKTIEN Indekseret De private aktionærer, dvs. aktionærer med færre end aktier, besidder fortsat mere end halvdelen af aktiekapitalen, mens Spar Nord Fonden er langt den største enkeltaktionær med 30,2 pct. af aktiekapitalen. I alt er der 44 aktionærer med eller flere aktier i, hvilket er en lille nedgang i forhold til hvor der var 49. Den næststørste aktionær er Nykredit Realkredit A/S, København, der ejer 7,3 pct. af aktiekapitalen. SPAR NORD FONDEN Fonden blev etableret i 1990 i forbindelse med omdannelsen af til aktieselskab. Fonden har til formål at videreføre og uddele midler til almene formål. Fondsbestyrelsen består af 9 medlemmer. I henhold til lovgivningen skal flertallet udgøres af medlemmer fra Bankens bestyrelse, i dette tilfælde er det fem medlemmer. 4 medlemmer vælges af og blandt formændene for de decentrale Bankråd. I Fondens politik for sit ejerskab af Banken hedder det: "Så længe Banken leverer et konkurrencedygtigt afkast til aktionærerne, er det Fondens politik - over for Bankens kunder, medarbejdere og det omgivende samfund - at forsvare Bankens selvstændighed". AKTIONÆROVERSIGT 80 Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Bank-indeks KFX-indeks UDBYTTEPOLITIK Banken har fortsat som politik at udlodde den del af overskuddet der ikke skal bruges til forretningsmæssig udvikling. I blev dette udbygget med at det forventes at Banken i de nærmeste år - under forudsætning af en stabil økonomisk situation - kan udlodde ca. 20 kr. pr. aktie pr. år. Som følge af det meget tilfredsstillende resultat for har bestyrelsen besluttet at der udbetales et ekstraordinært udbytte på 10 kr. pr. aktie, så det samlede udbytte i kommer op på 30 kr. pr. aktie. FINANSKALENDER FOR februar 2005 Årsregnskabet for 27. april 2005 Generalforsamling og 1. kvartals regnskab 10. august 2005 Halvårsregnskab SPAR NORD BANK AKTIEN AFKAST Pct Aktiefordeling Primo 2005 Antal navnenoterede aktionærer Aktionærernes samlede aktiebesiddelse stk. Pct. Pct. 5 aktier og færre ,6 1, aktier ,3 2, ,9 33, ,4 11, ,5 4, eller flere aktier ,8 45,2 Egne aktier ,1 0,3 Ikke navnenoterede aktier ,4 0,5 I alt ,0 100,0 26. oktober kvartals regnskab Netto Kursgevinst Udbytte 3 12

13 Kvalitetsregnskabet HØJ TILFREDSHED OG TILGANG AF KUNDER Erhvervskunder For andet år i træk er der fremgang i erhvervskundernes loyalitet, samtidig med at der har været en betydelig tilgang af nye erhvervskunder. I scorede erhvervskunderne 3,9 på loyalitet - på en skala fra 1-5, og i var scoren 3,7. I samme tidsrum har Banken haft en nettotilgang af erhvervskunder på 910, svarende til en stigning på 4,6 pct. hvilket er meget tilfredsstillende. Fremgangen i erhvervskundernes tilfredshed viser sig over en bred front, bl.a. er der stadig flere der angiver at de vil anbefale til andre kunder, hvilket er den bedst tænkelige form for markedsføring. Erhvervskunderne vurderer også at s image er blevet forbedret. I gav de Bankens image en score på 4,3, mens den i var 4,1. Privatkunder Privatkundernes loyalitet er vokset til 4,3 i fra 4,2 i. Tidligere undersøgelser viser at det i høj grad er Bankens generelle image der er afgørende for kundernes loyalitet. Det er vigtigt at Banken på alle områder har et godt omdømme og fremtræder som en moderne virksomhed. Privatkunderne finder i den forbindelse at Banken i stadig højere grad fremtræder som professionel og beslutningsdygtig. For privatkunderne er der også en tydelig sammenhæng mellem loyaliteten og det gensidige engagement i kundens økonomi. Analyser af Kvalitetsregnskabet viser at desto flere kundemøder der gennemføres desto højere bliver loyaliteten. Antallet af privatkunder er vokset med til Tilgangen af nye kunder viser sig først og fremmest i de nye områder hvor Banken har åbnet lokale banker. Medarbejdere Medarbejdertilfredsheden der måles kvartalsvis er på det højeste niveau i en årrække, og antallet af "ildsjæle" ligger på et uændret højt niveau. Ildsjæle defineres ud fra at medarbejderne skal score højt både på tilfredshed og loyalitet. Andelen af ildsjæle var i på 65 pct. Der er tre områder hvor niveauet ikke er tilfredsstillende - men dog stigende. Der er utilfredshed med IT-systemerne, ledernes evne til at give feedback, og så er det opfattelsen at ekstraordinære indsatser ikke belønnes tilstrækkeligt. En nærmere analyse af "ildsjæle" viser en sammenhæng med alderen, således at der blandt ældre medarbejdere er en større andel af ildsjæle end blandt yngre. Dette resultat kan fortolkes på flere måder. Den positive fortolkning er at de ældre medarbejdere viser et større engagement end de yngre, og at man derfor med rette kan tale om det "grå guld". Den negative fortolkning er at der ikke er skabt en kultur i Banken der fremmer unge ildsjæle, at kulturen i for høj grad er indrettet så den passer lidt ældre, men ikke de yngre. KVALITETSREGNSKABET LOYALITET Samlet resultat for Banken 5,0 KVALITETSREGNSKABET BANKENS IMAGE Samlet resultat for Banken 5,0 KVALITETSREGNSKABET ILDSJÆLE* Samlet resultat for Banken - pct ,5 4,5 60 4,0 4,0 40 3,5 3,5 20 3,0 3,0 0 Medarbejdere 2,5 Privatkunder Privatkunder Erhvervskunder hos konkurrenter 2,5 Privatkunder Privatkunder Erhvervskunder hos konkurrenter * Definitionen på "ildsjæle" kan ses i afsnittet "Kvalitetsregnskab". 13

14 Kvalitetsregnskabet Endelig er der den mulighed at det er en blanding af de to. De unge stiller større krav til deres arbejdsplads, og mange har givet ikke gjort op med sig selv, om de er kommet på rette hylde, mens det må antages at de ældre har fundet den. Den gennemsnitlige anciennitet er næsten uændret med knap 15 år fra 2000 til, mens gennemsnitsalderen er steget fra 41,7 til 43,7. Medarbejdernes gennemsnitlige anciennitet og alder har i øvrigt givet anledning til interne diskussioner og det er besluttet at øge antallet af elever fra 12 til 22 i Det er ikke kun der oplever organisationens aldring. Det gør hovedparten af den finansielle sektor. En voldsom vækst i antal ansatte i begyndelsen af 1980'erne og forholdsvis få ansættelser siden viser sig nu i aldersfordelingen. KVALITETSREGNSKABET har siden 1990 hvert år offentliggjort tal for udviklingen i kunde- og medarbejdertilfredsheden. I de første år skete det under overskriften Det Etiske Regnskab, mens navnet de senere år har været Kvalitetsregnskabet. Resultaterne benyttes primært i den interne styring af Banken, hvor der er sat mål for den ønskede udvikling i de kommende år. På medarbejdersiden foretages en forenklet måling hvert kvartal, med henblik på at vurdere om værdien "attraktiv arbejdsplads" opfyldes eller ikke. Den seneste måling er fra efteråret, og den viser det højeste niveau siden starten i At er en god arbejdsplads ses også af de årlige sammenligninger mellem sygefraværet i og i sektoren. Sammenligningerne viser år for år at sygefraværet i er noget lavere end i sektoren. Mens der skete en betydelig opkvalificering af medarbejderstaben fra 2002 til, har der stort set ingen udvikling været fra til. NØGLETAL FOR KUNDER Antal - Privatkunder Antal - Erhvervskunder Loyalitet - Privatkunder - - 4,1 4,2 4,3 Loyalitet - Erhvervskunder - - 3,7 3,7 3,9 Image - Privatkunder - - 4,4 4,4 4,5 Image - Erhvervskunder - - 4,0 4,1 4,3 NØGLETAL FOR MEDARBEJDERE Andel "ildsjæle" - medarbejdere, pct ,3 65,3 65,0 Nyansættelser/fratrædelse 70/46 39/70-60/72 74/71 Gennemsnitlig anciennitet 14,7 14,7 14,5 14,5 14,9 Gennemsnitsalder 41,7 42,4 41,2 43,4 43,7 Medarbejdernes uddannelsesniveau: a) Finansiel videreuddannelse b) Merkonom c) HD d) Universitetsuddannelse Sygefravær: Bank/Sektoren, pct. 1,56/2,35 1,72/- - 2,22/2,59 1,71/- 14

15 Ta' os for pengenes skyld Eksempel fra efterårskampagnen 15

16 Forretningsområderne FORRRETNINGSOMRÅDEFORDELT BASISINDTJENING Direktionen Bank s lokale banker Storkundeområdet Handelsog Udlandsområdet Finans Nord A/S Forretningssupport Stabsafdelinger og øvrige (hovedsædet) Total Resultatopgørelse - mio. kr. 24 bankområder 69 lokale banker Storkundeafdeling Private Banking Handelsafdeling Udlandsafdeling Back Office HR-afdeling IT-afdeling Konceptafdeling Procesafdeling SN Produktion SN Direkte Basisindtægter 962,6 76,5 132,7 119,1 14,0 66, ,0 Eksterne omkostninger 381,6 13,8 48,2 46,4 278,4 135,4 903,8 Interne omkostninger 330,4 15,3-14,0 3,3-283,4-51,6 0,0 Omkostninger i alt 712,0 29,1 34,2 49,7-5,0 83,8 903,8 Basisindtjening før tab og hensættelser 250,6 47,4 98,5 69,4 19,0-17,7 467,2 Tab og hensættelser 93,4 7,4 0,1 26,2 1,5 42,2 170,8 Basisindtjening 157,2 40,0 98,4 43,2 17,5-59,9 296,4 Beholdningsindtjening 58,0 Totalkredit (aktiesalg) 44,4 Resultat før skat 398,8 Balancetal - mio. kr. Udlån , , ,6 Vækst i pct. 15,0-4,3 5,6 Indlån , ,5 Vækst i pct. 8,3 14,9 Garantier 4.269,4 126,8 Vækst i pct. 30,2 12,3 Risikovægtede poster , , , ,1 Allokeret kapital, 8 pct ,7 189,7 195,1 196,8 Nøgletal Egenkapitalforrentning, pct. 14,2 21,1 50,4 21,9 18,6 Omkostningsandel af basisindtægter 0,74 0,38 0,26 0,42 0,66 16

17 s lokale banker LEDELSE Bankdirektør Lars Møller ANTAL MEDARBEJDERE 697 (ultimo, heltid) s lokale banker er den største organisatoriske enhed i Banken. Forretningsområdet omfatter de 17 bankområder i Nordjylland og 7 i resten af landet. I starten af 2005 var der - inkl. Fredericia - 69 lokale banker fordelt på de 24 bankområder. KVALITETSREGNSKABET SPAR NORDS LOKALE BANKER Image* Privat - højest 4,5 4,6 Privat - lavest 4,1 4,1 Erhverv - højest 4,4 4,5 Erhverv - lavest 3,9 4,1 Loyalitet* Privat - højest 4,3 4,4 Privat - lavest 3,6 3,6 Erhverv - højest 4,1 4,2 Erhverv - lavest 3,6 3,6 Ildsjæle** - pct. 66,5 64,4 *) Højeste/laveste score blandt de lokale banker. **) Definitionen på "Ildsjæle" kan ses i afsnittet "Kvalitetsregnskabet". DE VÆSENTLIGSTE INDSATSOMRÅDER Privat Interessen for Bankens loyalitetskoncept "Stjernekundekonceptet" er stadig stor. I steg antallet af stjernekunder med knap til ultimo året at udgøre mere end kunder. På boligområdet har der i været en høj aktivitet. I formidlede de lokale banker i alt lån gennem Totalkredit og Nykredit hvilket svarer til et samlet beløb på 3,7 mia. kr. En aktivitet på niveau med året før. I var de samlede udlån på friværdikonti 327,0 mio. kr. ultimo året fordelt på over engagementer. På pensionsområdet har udviklingen i slået alle rekorder. Det samlede indskud på kundernes pensionsopsparinger steg med 23,5 pct. til 590,4 mio. kr. og blandt årsagerne til det flotte resultat er en målrettet specialuddannelse af pensionsrådgiverne i s lokale banker. I åbnede Horsens og i januar 2005 Fredericia. Uden for Nordjylland er Banken således repræsenteret i Fredericia, Horsens, Odense, Vejle, Herning, Århus og København. I løbet af 2005 får København en mere synlig placering med adresse på Rådhuspladsen i København. s lokale banker har en høj decentral beslutningskompetence og langt de fleste beslutninger træffes lokalt. Forretningsområdet har primært fokus på privatkunder og lokalområdets erhvervsvirksomheder. På investeringsområdet har de positive tendenser på aktiemarkederne smittet af på s lokale banker. I blev der formidlet investeringsbeviser gennem BankInvest, ValueInvest og PlusInvest for en samlet kursværdi på ca. 2,5 mia. kr. Også antallet af kunder der benytter Netbank er i fortsat stor fremgang. I blev der etableret nye netbankaftaler hvilket svarer til at knap kunder - eller 23,5 pct. af kunderne i de lokale banker - havde en netbankaftale. UDVIKLINGEN var et flot år for s lokale banker med en tilfredsstillende basisindtjening på 157,2 mio. kr. Resultatet forrenter den allokerede kapital med 14,2 pct. hvilket er en stigning på 4,2 pct.-point i forhold til året før. Resultatet kommer af en stigning i aktiviteten - med en vækst i de samlede indlån på 1.197,4 mio. kr. svarende til 8,3 pct., og en vækst i udlånene på 1.733,9 mio. kr. svarende til 15,0 pct. Herudover har der været kundefremgang på såvel privat- som erhvervssiden. I havde s lokale banker et markant fald i tab og hensættelser. Tab og hensættelser udgjorde 93,4 mio. kr. mod 134,9 mio. kr. i. I steg antallet af medarbejdere i s lokale banker med 10 fra 687 til

18 s lokale banker INDLÅN UDLÅN FORVENTNINGER TIL 2005 s lokale banker forventer i 2005 en fortsat positiv udvikling med en vækst i kundeantallet såvel i som udenfor Nordjylland samt en vækst i indtjeningen. Herudover forventes et fortsat fald i tab og hensættelser. På privatkundesiden er der forventning om øget aktivitet på specielt investerings- og boligområdet. På erhvervskundesiden bliver der i 2005 fulgt op på det det igangsatte loyalitetskoncept Stjerneerhverv. Pct. Privatkunder 70,2 Erhvervskunder 29,8 Pct. Privatkunder 41,3 Erhvervskunder 58,7 Der er yderligere en forventning om at etablere 1-2 nye lokale banker uden for Nordjylland i det kommende år - og med åbningen af Spar Nord Fredericia i januar 2005 er dette allerede påbegyndt. I begyndelsen af 2005 blev der introduceret en ny version af Netbanken med en række nye faciliteter for kunderne samt en forbedring af flere af de eksisterende faciliteter i Netbanken. Erhverv På erhvervssiden har der været en tilfredsstillende kundeudvikling i. Fremgangen kan blandt andet tilskrives at kunderne har taget godt imod Bankens nye loyalitetskoncept for erhvervskunder "Stjerneerhverv" der blev introduceret i. Ved udgangen af havde s lokale banker ca. 350 stjernekunder på erhvervsområdet. I 2005 introduceres et nyt selvbetjeningssystem til erhvervskunder som en afløsning af det nuværende Officebanking. Det nye browserbaserede system har samme funktioner som tidligere, men med en række nye funktioner der gør selvbetjening for kunderne endnu nemmere. Samarbejdet med DLR-Kredit og Nykredit på erhvervsområdet var også i tilfredsstillende. Det samlede formidlede bruttoudlån blev på 916,4 mio. kr. Ved årets slutning var mere end 46 pct. af Bankens erhvervskunder tilsluttet Officebanking. De nyetablerede lokale banker i Horsens, Herning, Vejle og Odense har i fortsat den positive udvikling siden etableringen. FAKTA Resultatopgørelse Mio.kr. Basisindtægter 931,5 962,6 Eksterne omkostninger 371,9 381,6 Interne omkostninger 324,2 330,4 Omkostninger i alt 696,1 712,0 Basisindtjening før tab og hensættelser 235,4 250,6 Tab og hensættelser 134,9 93,4 Basisindtjening 100,5 157,2 Balancetal Mio. kr. Udlån , ,3 Vækst i udlån i pct. 2,8 15,0 Indlån , ,8 Vækst i indlån i pct. 4,4 8,3 Risikovægtede poster , ,1 Allokeret kapital, 8 pct , ,7 Nøgletal Egenkapitalforrentning, pct. 10,0 14,2 Omkostningsandel af basisindtægter 0,75 0,74 18

19 Storkundeområdet LEDELSE Direktør Niels Arnold Lund ANTAL MEDARBEJDERE 22 (ultimo, heltid) Storkundeområdets medarbejdere er fordelt på 2 afdelinger: Storkundeafdelingen, der har ansvaret for Bankens største erhvervskunder - uanset deres geografiske tilhørssted - og Private Banking afdelingen, der har speciale i helhedsorienteret rådgivning af formuende privatkunder og nøglepersoner i virksomheder om pleje af formue og gæld. KVALITETSREGNSKABET STORKUNDEOMRÅDET Image - Privat 4,2 4,4 - Erhverv 3,9 4,3 Loyalitet - Privat 3,9 4,1 - Erhverv 3,4 3,7 Ildsjæle* - pct. 75,0 66,7 *) Definitionen på "Ildsjæle" kan ses i afsnittet "Kvalitetsregnskabet". UDVIKLINGEN I fik Storkundeområdet en tilfredsstillende basisindtjening på 40,0 mio. kr. mod en basisindtjening på 32,7 mio. kr. i. Resultatet forrenter den allokerede kapital med 21,1 pct. Resultatet stammer dels fra en vækst i forretningsomfanget med de nuværende kunder, dels fra en pæn tilgang af nye kunder. Samtidig er der realiseret et fald i de samlede omkostninger på 17,6 pct. fra 35,3 mio. kr. i til 29,1 mio. kr. i. Tab og hensættelser er på samme lave niveau som året før. Storkundeområdet har også været aktiv deltager - i samarbejde med Bankens Udlandsafdeling - i "Scandinavian China Partnership". En kontaktbørs hvor mere end 200 kinesiske, danske, norske og svenske virksomheder mødtes for at knytte handelsforbindelser til hinanden. I indtrådte Storkundeområdet som partner i SWITZR, som er et netværk af Business Partnere - tidligere virksomhedsledere og/eller -ejere - der fungerer som sparringspartnere for etablerede virksomheder i forbindelse med fx generationsskifte, MBO eller generel forretningsudvikling. Business Partnerne kan bidrage med såvel forretningsmæssig kompetence som kapital til virksomhederne. FORVENTNINGER TIL 2005 Storkundeområdet forventer en vækst i indtjeningen dels ud fra forventninger om en fortsat tilgang af nye kunder, dels gennem vækst i forretningsomfanget med den enkelte kunde. Dette skal blandt andet ske via opsøgende salgsarbejde og gennem kunderelaterede aktiviteter der kan være med til at styrke relationen til erhvervssegmentet. I 2005 får Storkundeområdet etableret egen aktionærkreds og eget Bankråd. Bankrådet - der skal fungere som en tæt sparringspartner for ledelsen i Storkundeområdet - vil være sammensat af erhvervsfolk med en bred branchemæssig repræsentation. Storkundeområdet afholder det første aktionærmøde i marts I faldt det samlede udlån med 4,3 pct. til 2,9 mia. kr., mens indlånet steg med 14,9 pct. til 1,7 mia. kr. Udlånsfaldet kan henføres til afvikling af større enkeltengagementer. Området for handel med værdipapirer var i præget af en høj aktivitet med en tilfredsstillende indtjening til følge. Endvidere har der været stor aktivitet på rentesikring og rådgivning om finansielle instrumenter. Storkundeområdet havde i en nettotilgang af kunder på 82. Ultimo året var det samlede antal kunder på DE VÆSENTLIGSTE INDSATSOMRÅDER I igangsatte Storkundeområdet - i samarbejde med Aalborg Universitet - et program for kompetenceudvikling af alle medarbejdere under mottoet "Fra Bankfolk til Forretningsfolk". Programmet - der skal sikre aktiv sparring med kunderne - fortsatte efter planen i og afsluttes med eksamen i forsommeren Også i har Storkundeområdet deltaget i en række kunderelaterede aktiviteter - fx kåringen af "Entrepreneur of the Year" i Nordjylland. Herudover har Storkundeområdet gennem året afholdt flere kundearrangementer med fokus på emner som fx investering og Private Banking. FAKTA Resultatopgørelse Mio.kr. Basisindtægter 75,5 76,5 Eksterne omkostninger 14,1 13,8 Interne omkostninger 21,2 15,3 Omkostninger i alt 35,3 29,1 Basisindtjening før tab og hensættelser 40,2 47,4 Tab og hensættelser 7,5 7,4 Basisindtjening 32,7 40,0 Balancetal Mio. kr. Udlån 3.004, ,7 Vækst i udlån i pct. 18,5-4,3 Indlån 1.437, ,5 Vækst i indlån i pct. 40,1 14,9 Risikovægtede poster 2.401, ,0 Allokeret kapital, 8 pct. 192,1 189,7 Nøgletal Egenkapitalforrentning, pct. 17,9 21,1 Omkostningsandel af basisindtægter 0,47 0,38 19

20 Handels- og Udlandsområdet LEDELSE Direktør Jan Gerhardt ANTAL MEDARBEJDERE 55 (ultimo, heltid) KVALITETSREGNSKABET HANDELS- OG UDLANDSOMRÅDET Ildsjæle* - pct. 45,3 44,2 *) Definitionen på "Ildsjæle" kan ses i afsnittet "Kvalitetsregnskabet". DE VÆSENTLIGSTE INDSATSOMRÅDER En væsentlig aktivitet i Handelsafdelingen har været etableringen af FormueInvest. Et selvstændigt investeringsselskab der investerer med såvel egenkapital som fremmedkapital i en blandet portefølje af børsnoterede aktier samt andre finansielle instrumenter. Målet er at skabe et gennemsnitligt afkast på minimum 10 pct. p.a. før skat og driftsomkostninger med en samlet risiko der er på niveau med investering i aktiemarkedet. Handels- og Udlandsområdet består af 2 afdelinger. Handelsafdelingen der varetager kunders handel med valuta og værdipapirer samt Bankens handel i pengemarkedet samt Udlandsafdelingen der har ansvaret for kunders udenlandske transaktioner. Herudover har området ansvaret for at etablere og udbygge det forretningsmæssige samarbejde med de øvrige danske pengeinstitutter. UDVIKLINGEN I fik Handels- og Udlandsområdet en særdeles tilfredsstillende basisindtjening på 98,4 mio. kr. hvilket er en stigning på 9,9 pct. i forhold til året før. Resultatet forrenter den allokerede kapital med 50,4 pct. Foruden resultatet af Handels- og Udlandsområdets egne forretninger har der været et meget højt aktivitetsniveau på hele fonds-, valuta- og udlandsområdet i samarbejdet med s lokale banker. De positive tendenser på såvel de danske som de udenlandske aktiemarkeder prægede aktiviteten for handel med værdipapirer hvilket resulterede i at kundernes handel med værdipapirer var meget tilfredsstillende over året. Aktiviteten på obligations-, valuta- og pengemarkederne var også tilfredsstillende. Dette til trods for at obligationsmarkedet var præget af en række udfordringer bl.a. introduktionen af nye garantiprodukter fra realkreditinstitutterne. Indtjeningen i Udlandsafdelingen var også i bedre end forventet. Afdelingens indtjening stammer primært fra kundernes handel med udlandet - og afdelingen har i årets løb sat rekord i antallet af udlandsbetalinger. Herudover har der været en pæn aktivitet på området for Trade Finance. Handels- og Udlandsområdet havde ved årets udgang 55 medarbejdere som i. 9. februar 2005 blev FormueInvest A/S noteret på Københavns Fondsbørs og fik ved børsintroduktionen tilført 497 mio. kr. i aktiekapital. Samarbejdet med Handelsafdelingen fortsætter i de kommende år, idet selskabet har indgået en aftale med porteføljefunktionen om forvaltning af selskabets midler. Ultimo året ansatte Banken 10 investeringstrainees udfra en forventning om at investeringsområdet vil udvikle sig særdeles positivt i de kommende år. I har Udlandsafdelingen brugt en del ressourcer på at få ITsystemerne trimmet til at understøtte afdelingens vækst. Herudover har afdelingen tilpasset systemerne til en ny EU-forordning vedrørende EUR-betalinger der trådte i kraft i. For at effektivisere disse betalinger har Banken tilsluttet sig en europæisk betalingskanal, STEP 2, hvorved kunderne får adgang til billige EU-betalinger. FORVENTNINGER TIL 2005 Også i 2005 forventes en tilfredsstillende indtjening i Handels- og Udlandsområdet. Indtjeningen forventes fortsat at være på et højt niveau, idet interessen for investering fortsat forventes at være stigende. På det kommercielle område forventes at der vil være øget økonomisk vækst i Danmark, og det vil afspejle sig i stigende omsætning med udlandet. Der forventes derfor også fortsat vækst i valuta- og udlandsprodukterne. FAKTA Resultatopgørelse Mio.kr. Basisindtægter 121,8 132,7 Eksterne omkostninger 48,4 48,2 Interne omkostninger -16,1-14,0 Omkostninger i alt 32,3 34,2 Basisindtjening før tab og hensættelser 89,5 98,5 Tab og hensættelser 0,0 0,1 Basisindtjening 89,5 98,4 Balancetal Mio. kr. Risikovægtede poster 1.849, ,8 Allokeret kapital, 8 pct. 148,0 195,1 Nøgletal Egenkapitalforrentning, pct. 48,2 50,4 Omkostningsandel af basisindtægter 0,27 0,26 20

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING 30 REVISIONSPÅTEGNINGER 31

INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING 30 REVISIONSPÅTEGNINGER 31 1 Årsrapport 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING VISION OG STRATEGI 3 BANKENS LEDELSE 5 2005 6 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 7 KONCERNBERETNING 8 CORPORATE GOVERNANCE 12 INTERESSENTER: KUNDER

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk, hvor der også findes en webbaseret udgave.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk, hvor der også findes en webbaseret udgave. ÅRSREGNSKAB INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTA, VISION OG VÆRDIER... BESTYRELSE OG DIREKTION...... HOVEDTAL FRA KONCERNEN... KONCERNBERETNING... CORPORATE GOVERNANCE... AKTIONÆRFORHOLD... BONUSPROGRAMMER... KVALITETSREGNSKAB...

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsrapport 2006 Spar Nord Bank

Årsrapport 2006 Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2007 14. februar 2007 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Årsrapport Bank Bank fik for et rekordresultat på 1033,2 mio. kr. før skat, hvilket

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING VISION, STRATEGI OG ORGANISATION BANKENS LEDELSE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN KONCERNBERETNING CORPORATE GOVERNANCE INTERESSENTER: KUNDER MEDARBEJDERE AKTIONÆRER

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Spar Nord Banks årsrapport 2007

Spar Nord Banks årsrapport 2007 Årsrapport Fondsbørsmeddelelse 2007 Nr. 1. 2008 Kontaktperson: Ole Madsen 96 34 40 21 Til OMX Den Nordiske Børs 7. Februar 2008 Banks årsrapport 2007 Bank fik for 2007 et overskud på 833 mio. kr. før skat.

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede.

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHD%DQN'DQPDUN NRQFHUQHQ 5HVXPH Nordea Bank Danmark koncernens resultat for første halvår 2005 steg med 370 mio. kr. til 1.983 mio. kr. sammenlignet med første

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION

SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Skriv dato in Vis hjælpeli ved placerin 1. Højreklik og vælg g 2. Sæt kryds hjælpelinj 3. Vælg OK SPAR NORD OG SPARBANK PLANLÆGGER FUSION Investor- og analytikerbriefing 18. september 2012 DISCLAIMER Oplysningerne

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

ÅRSREGNSKABSmeddelelse 2004

ÅRSREGNSKABSmeddelelse 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2005 10. februar 2005 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 ÅRSREGNSKABSmeddelelse 2004 Side 1 af 21 INDhold Årsregnskabsmeddelelse - i overskrifter 3

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere