Centre Court Centre Court

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Centre Court Centre Court"

Transkript

1 C M Y CM MY CY CMY K Centre Court Centre Court marts 2015 CENTRE COURT MARTS 2015 Playitas annonce pdf 1 5/8/2013 2:43:55 PM Formanden har ordet... 2 Horwitz CUP Årsregnskab Generalforsamling Resultater... 8 Nyt fra seniorudvalget ,- *Oplys venligst kampagnekode: BS 2013 Eller find os på mobilen ved at downloade vores nye app Til iphone Til Android

2 2 Formanden har ordet Af Torsten Foersom, formand Selvom indendørssæsonen ikke helt er slut endnu er det alligevel på tide at kigge frem mod foråret og 1. halvdel af den kommende udendørssæson, der traditionen tro vil byde på masser af spændende VST aktiviteter. Først og fremmest kan vi nu glæde os over, at bestyrelsen i slutningen af 2014 besluttede at igangsætte en renovering af bane 9 og 10, dvs. de to kunststofbaner. De to baner er i de seneste år kommet i en dårligere og dårligere forfatning og vi må nu erkende, at de ikke forsvarligt kan bruges en sæson mere. Det betyder, at en renovering vil ske, således at bane 9 (tættest på klubhuset) bliver omlagt til grus og bane 10 bevares som kunststof, men med helt ny belægning. Dog kræver det, at finansieringen kommer på plads, via de forhandlinger VST pt. har med kommunen, ellers kan en renovering blive udskudt. Bestyrelsen er naturligvis af den opfattelse, at Lyngby Taarbæk Kommune bør imødekomme Centre Court - marts 2015 den ansøgning om renoveringstilskud som VST har sendt i september Dette, fordi VST historisk kun meget sjældent har anmodet om kommunalt tilskud til det nødvendige løbende vedligehold af sit anlæg. Omlægningen og anlægsudgiften er som skrevet desværre nødvendig, hvis vi skal kunne forsvare at bruge disse to baner. Men det sker jo i en svær tid, hvor VST ligesom mange andre sportsklubber, oplever at være under konstant pres på sit medlemstal, der fortsat falder, bl.a. og især på grund af skolereformen. Det er et emne, der har optaget bestyrelsen meget det sidste år. Så meget, at vi her i løbet af foråret 2015 vil igangsætte forskellige aktiviteter for at øge medlemstallet. Det første initiativ vil være en workshop i forbindelse med generalforsamlingen, hvor gode ideer til, hvordan vi igen i VST kan få medlemsfremgang, vil blive samlet op fra et bredt udsnit af medlemmer. På trods af de svære rammebetingelser som VST er omgivet af på medlemssiden, har klubben igen i år formået at skabe et positivt økonomisk resultat (se inde i bladet), hvilket bestyrelsen betragter som meget tilfredsstillende. Det er dog, som det fremgår af 2014 regnskabet, kun sket ved, at bestyrelsen på alle fronter i 2014 har udvist den fornødne sparsommelighed. Den linje vil det være nødvendigt at fortsætte i 2015 for at sikre, at VST har en effektiv klubdrift, hvis vi skal kunne klare os sportsligt og økonomisk som tiderne for kommunens sportsklubber er blevet. Derfor, for at få det endelige budget 2015 til at hænge sammen, indstilles til generalforsamlingen en beskeden kontingentforhøjelse, hvilket bestyrelsen finder er rimeligt, givet omstændighederne. Oveni alt dette, skal vi jo under ingen omstændigheder glemme, at VST sportsligt jo fortsat gør sig flot gældende i Dansk Tennis. Vores 1. herre seniorhold har klaret sig rigtig flot i 1. Det første initiativ vil være en workshop i forbindelse med generalforsamlingen, hvor gode ideer til, hvordan vi igen i VST kan få medlemsfremgang, vil blive samlet op. division og skal spille om oprykning til Elitedivisionen. Det er første gang i VST s historie! Vores dame seniorhold manglede to sæt i også at spille om oprykning - pokkers, men stadig en vanvittig flot præstation. Ligesom vores 2. Herreseniorhold fuldstændig har trukket al spænding ud af sin række, ved allerede før de sidste kampe at have sikret sig oprykning til Sjællandsserien Sådan! Stort tillykke. Ligeledes var der for en række spillere store individuelle præstationer ved Sjællandmesterskaberne i januar (se inde i bladet), hvilket igen understreger, at VST har rigtig mange gode unge, men også erfarne spillere. Standerhejsningen, og dermed den officielle åbning af udendørsanlægget, finder i år sted søndag den 26. april 2015 kl Jeg håber på det sædvanlige store fremmøde og gode vejr, samt på, at alle I, der allerede er medlemmer, vil sprede det gode budskab om tennis og om, at standerhejsningen er en markant dag, hvor nye medlemmer får en stor mulighed for at opleve tennis og VST som tennisklub. Og så må jeg naturligvis ikke glemme at fortælle, at vi igen i år i uge 26 kommer til at opleve det bedste danske tennis på VST s anlæg, når VST Cup en afvikles. I år må jeg sige, at det bliver en helt særlig VST Cup, da den har fået titlen Horwitz Cup Dette takket være æresmedlem Svend Allan Horwitz, der har valgt at være hovedsponsor på arrangementet (se inde i bladet). Det bliver en spændende uge jeg selv ser meget frem til at overvære. Årets generalforsamling og afholdes torsdag den 19. marts 2015 kl i klublokalet, hvor jeg håber at se flest mulige medlemmer møde op. Med ønske om en rigtig god udendørssæson med flot tennisvejr, lyse timer og dermed masser af tennisoplevelser for os alle i VST God fornøjelse! Virum-Sorgenfri Tennisklub - siger hermed en stor tak til alle vores Sponsorer Jyske Bank Det Grønne Område Byens Pizza House Dawall Virum Brdr. Jensen VVS Holte Vinlager Nordea BLS Capital Virum Motor Co SuperBest Virum Rockwool International A/S Slagtermester Johannes Petersen Frilandsmuseets Restaurant Malerfirmaet Ares Virum Installation Transocean Sport The Bagel Co Sorgenfri Fisk Peugeot Lyngby Kvik Køkken Gentofte Otto s Lyngby Hovedgade Virum Hallens Cafe & Restaurant Estate mægler Kenneth Egholm Virum Holte Advodan Lyngby Fog Lyngby

3 Centre Court - marts Horwitz CUP sponsor til VST Cup fundet Af Torsten Foersom Bestyrelsesformand Den efterhånden traditionsrige VST Cup, der foregår i uge 26 (i år fra til ) har i år opnået et hovedsponsorat fra én af klubbens stiftere, æresmedlem Svend Allan Horwitz, hvorfor turneringen i 2015 hedder Horwitz Cup Det er naturligvis en stor glæde for mig som formand allerede nu at kunne afsløre, at Svend Allan Horwitz har valgt at være hovedsponsor for VST Cup Det betyder rigtig meget for VST, at VST Cuppen kan afholdes med store pengepræmier, der medvirker til at tiltrække de bedste spillere i Danmark og dermed til, at vi kommer til at opleve noget af det mest seværdige tennis på VST s anlæg. En stor tak til Svend Allan Horwitz for støtten. I forbindelse med sponsoratet ønsker Svend Allan Horwitz at udtale følgende: Det er mig en stor glæde at være sponsor for Horwitz Cup. Når jeg tænker på alle de dejlige år, som jeg har haft i VST fra starten i 1953, tænker jeg ofte tilbage på alle de mennesker jeg har kendt både unge og gamle. Med 40 år i bestyrelsen, både som kasserer og ungdomsleder har jeg altid haft et utroligt godt netværk, og VST har altid været mit hjertebarn, hvorfor jeg glæder mig til afholdelsen af Horwitz Cup 2015 og ser med begejstring frem til en uge med spændende tennis. Standerhejsning i Virum-Sorgenfri Tennisklub Søndag den 26. april 2015 kl Officiel åbning af banerne Spil, leg og hygge Introduktion af de mange medlemstilbud i udendørssæsonen Spil med vores 1. holdspillere. Gode tilbud fra Transocean Sport. Lækker mad fra The Bagel Co. VST er klar med et alsidigt og fleksibelt træningsforløb til personer, der på en uforpligtende måde har lyst til prøve kræfter med tennissporten. Kender du nogle er du meget velkommen til at tage en brochure med det nye voksentilbud. NYT TILTAG Sponsordag søndag d. 10 maj fra kl. 15 til kl. 18. Alle sponsorer i VST inviteres til 3 hyggelige timer med tennis, socialt samvær med de andre sponsorer og lidt til ganen og maven. VST står klar med baner, bolde, ketsjere og trænere. Vi glæder os til at se så mange som muligt. Tilmelding til senest den 6. maj Venlig hilsen Bestyrelsen

4 4 Centre Court - marts 2015 Virum-Sorgenfri Tennisklub Årsregnskab 2014 Resultatopgørelse for 2014 Budget Budget Indtægter i tkr. i tkr. i tkr. Kontingenter Indtægter fra hal Aktivitetsindtægter Tilskud Andre indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Baneomkostninger Omkostninger til hal Aktivitetsomkostninger Administration Andre omkostninger Driftsomkostninger i alt Resultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat før hensættelser Forbrug af hensættelser Årets resultat Forpligtelser Klubben hæfter for driften af Virum-Sorgenfri Tenniscenter med hele sin formue. Årsregnskabet for Virum-Sorgenfri Tenniscenter for 2014 udviser et overskud på kr og en egenkapital på kr Balance pr. 31. december 2014 Pr. 31. december Aktiver i t.kr. Anlægsaktiver Indskud Virum-Sorgenfri Tenniscenter Værdipapirer Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Beholdning af tøj Tilgodehavender hos medlemmer Mellemregning Virum-Sorgenfri Tenniscenter Tilgodehavender af salg og tjenesteydelser Forudbetalte omkostninger Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Overført fra tidligere år Årets resultat Egenkapital i alt Hensættelser Hensat til banerenovering m.m Kortfristet gæld Kassekredit Forudbetalinger Anden gæld Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Virum-Sorgenfri Tenniscenter Årsregnskab 2014 Resultatopgørelse for 2014 Budget Budget Indtægter i tkr. i tkr. i tkr. Lejeindtægter Reklameindtægter Tilskud mv Indtægter i alt Driftsomkostninger Reklameomkostninger Ejendomsomkostninger Andre omkostninger Driftsomkostninger i alt Resultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat før afskrivninger Afskrivninger Årets resultat PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisonspartnerselskab Henrik Mikkelsen, statsaut. revisor Kasserer: Poul Horup Sørensen Balance pr. 31. december 2014 Pr. 31. december Aktiver i tkr. Anlægsaktiver Grunde og bygninger Inventar Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender fra salg Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende merværdiafgift Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Grundkapital Overført resultat Egenkapital i alt Langfristet gæld Lyngby-Taarbæk Kommune Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Kassekredit Kortfristet del af langfristet gæld 0 0 Virum Sorgenfri Tennisklub Anden gæld Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt

5 Centre Court - marts Generalforsamling i Virum-Sorgenfri Tennisklub 2015 Medlemmerne indkaldes herved til ordinær generalforsamling torsdag den 19. marts 2015 kl i klublokalet, Boelvej 10, 2830 Virum. Dagsorden ifølge vedtægternes 11: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år Det reviderede regnskab for 2014 fremlægges til godkendelse. 4. Orientering om budget for VST og VSTC 2015, samt fastsættelse af kontingenter og indskud. 5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer. 6. Valg af Næstformand. 7. Vag af Kasserer. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 10. Eventuelt. Bestyrelsen for Virum-Sorgenfri Tennisklub (VST) er samtidig bestyrelse for Virum-Sorgenfri Tenniscenter (VSTC). ad 4 Bestyrelsen foreslår følgende kontingentforhøjelser gældende fra 1. april Senior og motionister: fra kr. til kr. årligt, dvs. en stigning på 100 kr. Juniorer, ungseniorer og formiddagsmedlemmer: fra kr. til årligt, dvs. stigning på 75 kr. ad 5 Der er ikke forslag fra bestyrelsen. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. ad 6 På valg er Næstformand Thomas Petersen, der er villig til genvalg. ad 7 På valg er Kasserer Poul Horup Sørensen, der er villig til genvalg. ad 8 På valg er Ann-Birgitte Holm Gregersen og Thomas Klinkby. Begge er villige til genvalg. Trine Rørdam har i valgperioden valgt at udtræde af bestyrelsen, hvorfor hun er erstattet af 1. suppleant Simon Hauch frem til generalforsamlingen Derfor foreslås Henrik Bloch Rasmussen valgt som ny 1. suppleant. Jesper Gude er på valg som 2. suppleant og er villig til genvalg. ad 9 Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisor Henrik Mikkelsen som revisor og valg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) som revisorsuppleant. Med venlig hilsen Bestyrelsen KOLOFON: Centre Court udgives af Virum-Sorgenfri Tennisklub, Boelvej 10, 2830 Virum. Kontortid: Mandag kl Torsdag kl Tlf Banereservation: Redaktion: Torsten Foersom Claus Løppke Annoncer: Hugo Mathiesen Tlf Oplag 800 eks. Centre Court udkommer 2 gange årligt. Postomdeles til klubbens medlemmer. Næste nr. udkommer september Layout og produktion: Lotte Thomsen Tlf Bestyrelse: Torsten Foersom Formand, Sponsorudvalget Tlf Thomas Petersen Næstformand, sportsudvalg Tlf Poul Horup Sørensen Kasserer Økonomiudvalg, Anlægsudvalg Tlf Simon Hauch Juniorudvalg Tlf Ann-Birgitte H. Gregersen Seniorudvalg. Tlf Henriette Urne Rørdam Motionistudvalg. Tlf Thomas Klinkby Turneringsudvalg. Tlf Jesper Gude suppleant Telefon Halinspektør: Per Tuft Tlf Sportschef / cheftræner: Claus Løppke Tlf

6 6 Centre Court - marts 2015 Sommer fest Kære alle. VST holder sommerfest lørdag den 20. juni 2015 Allerede kl. 16 er der mix-turnering for alle, der har lyst til at spille. Kl tændes grillen, og der vil være skøn grillbuffet og hjemmelavede salater fra ca. kl. 19. Drikkevarer kan købes til indkøbspris fra vores sponsor Holte Vinlager. Vel mødt til en hyggelig eftermiddag og aften i godt selskab med VST-medlemmer. Tilmelding skal ske via VST klub-modul senest den 13. juni Pris 150 kr. for voksne og 75 kr. for børn. Mange hilsner Senior-, motionistog juniorudvalget Virum SuperBest din lokale fødevarebutik Vi tilbyder altid følgende betjente afdelinger n FISKEAFDELING n DELIKATESSEAFDELING n SLAGTERAFDELING n GRØNTAFDELING n VINAFDELING Stort sortiment i specialiteter i alle vore afdelinger. Virum Status puljeturnering damer Lena Ehmsen Lachenmeier Puljeturningsadministrator for damerne Der er nogle få, der ser X-factor og så er der den grå elite, der spiller tennis. I år har vi dystet i disciplinerne Dame Double og Dame Single og førstnævnte har øget tilmeldingerne gevaldigt i forhold til sidste år. 16 kvinder kæmper på 4 fredage om de to titler, og interim resultaterne tyder på et par enkelte overlegne deltagere. I singlerækken virker Birgitte Suhr-Jessen temmelig suveræn og med kun 5 kampe tilbage i rækken, er det tvivlsomt om nogen indhenter den stærke Virumgenser. Men vi håber de andre kan give hende kamp til stregen. I Dame Double ser vi også et helt overlegent hold i Annette Plagborg og Maj-Britt Nørgaard. Der er dog mange kampe tilbage i denne række måske, fordi denne gruppe stadig er i aldersgruppen, hvor de har et selskabsliv fredag aften og har måttet udsætte nogle af kampene. Den 27. februar bliver en skelsættende aften for Dame Puljeturneringen, hvor tingene for alvor bliver sat på plads - ligesom konkurrenterne. Geels Plads Virum. Tlf Åbningstider: Mandag til søndag kl

7 Status Team Elite Lyngby - Ungsenior projektet Af Thomas Karl Petersen / Formand for Sportsudvalget I slutningen af 2013 modtog VST en donation på kr fra Team Elite Lyngby til støtte af klubbens elitearbejde, i særdeleshed til arbejdet med at tiltrække og fastholde ungsenior-spillere i tennissporten på nationalt eliteplan. Pengene var øremærket til at arrangere træningssessioner for vores bedste unge spillere med den engelsk-amerikanske træner og coach Andrew Burgess. Samtidig fremlagde sportsudvalget og bestyrelsen en ny elite strategi (kan læses på VSTtennis-dk) der som målsætning har bl.a. udvikling af egne junior og ungsenior spillere til dansk eliteniveau, tilgang af talentfulde spillere udefra og oprykning til elitedivisionen indenfor en treårig periode. Vi kan på nuværende tidspunkt konstatere, at vi inden udgangen af vintersæsonen er klart foran den lagte plan. Med en knusende 6-0 sejr over Lyngby II i sidste spillerunde af 1. Division kvalificerede vores Herrer sig sikkert i deres pulje og skal derfor spille play-off kamp om oprykning til Elitedivisionen den 7. marts Noget som VST aldrig før har været i nærheden af. Vi ønsker held og lykke og håber, at mange møder op og støtter uanset om det måtte være ude eller hjemme. Også vores Damer var utroligt tæt på en sådan oprykningskamp. Der manglede i sidste ende blot 2 (to) sæt i forhold til Roskilde, som snupper play off pladsen. Et fantastisk resultat af pigerne, som vi på forhånd havde forventet skulle kæmpe for at blive i divisionen. Ligeledes vores 2. hold hos Herrerne har vist stor styrke med suveræne oprykninger til Sjællandsserien både udendørs og indendørs. Her har vi endda været i stand til at stille med et stort antal forskellige spillere herunder mange juniorer, hvilket viser at bredden bag 1. holdet er tilstede. Vi har som ønsket fået tilgang af et antal nye unge kvalitetsspillere, som fylder godt på de respektive førstehold og Anna Signe Rasmussen (10) og Magnus Ibh (18) oppebærer på DTF s Seniorrangliste de højeste placeringer som VST har oplevet i hvert fald i nyere tid. Vi har desværre været afskåret fra at søge Team Elite Lyngby om yderligere tilskud i den kommende sæson, da ansøgningsrunden er blevet udskudt, men VST håber og forventer at komme i betragtning ved næste ansøgningsrunde, klubbens positive resultatmæssige udvikling taget i betragtning. Centre Court - marts STATUSSALG - - Ca D Carlin Barbera d Asti Det er igen lykkedes os at lokke en super kvalitet ud af Produtori di Govone til en helt fantastisk pris. Det er en vin der med sin fyldige frugt, lakrids, peber og meget blide eftersmag passer fantastik til danskernes smag. Agostino fra Produtori di Govone har gjort det igen! Han har udvalgt de allerbedste druer fra Asti distriktet og sørget for at vinen bliver - - lavet under de helt optimale forhold. Vinen har efterfølgende lagret 3 måneder på egetræsfade, som giver den en blød afrundet fedme og med en sart duft af vanilje. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. 55,- 1/2 Pris! HOLTE VINLAGER HELE DANMARKS VINLEVERANDØR ÅRETS FUND 55,- 1/2 VIRUM Virum Torv Pris! HOLTE Kongevejen

8 8 Centre Court - marts 2015 Resultater Caroline Moen Victor B. Frandsen FLOTTE RESULTATER VED SM INDENDØRS 2015 Af Claus Løppke Ved finalestævnet var VST repræsenteret i mange rækker. Caroline Moen, 9 år, var i finalen i U10 kat. 2. Desværre blev det ikke til sejr, men Caroline havde også været syg op til kampen; spillede alligevel og tabte knebent i match tiebreak i 3 sæt. Victor B. Frandsen, 11 år, vandt U12 kat. 2 finalen i 2 sæt. Efter en lidt skidt start kom Victor bagud 1-5 i første sæt, men efter en fantastisk fight kom han tilbage og vandt i tiebreak. Undervejs var Victor nede med 4 sætbolde. I 2 sæt blev der spillet frit, og Victor vandt suverænt 6-1. I U12 kat. 1 Damedouble blev Amanda Habitch nr. 3. I U12 kat. 2 Herredouble blev Mikkel Hoffmann og Frederik K. Rasmussen nr. 3. I U14 kat. 1 Herredouble blev William Mikkelsen nr. 3. I U14 kat. 2 Herredouble blev Magnus G. Lykken og Benjamin Henningsen nr. 3. I U16 kat. 3 Herresingle blev Emil Hjulgaard nr. 3. I Mesterrækken Herresingle blev Magnus Ibh nr. 3. I Veteran 50+ Damesingle blev Helle Sehested nr 3. I veteran 50+ Damedouble blev Gitte Nielsen og Annette Plagborg-Møller nr. 3.

9 Centre Court - marts INDENDØRS HOLD 2014/2015 Af Claus Løppke For første gang havde vi i 2014/15 tilmeldt et 2. hold for både damer og herrer samt 1 veteranhold Herreholdet blev placeret i Sjællandsserie 1., og har allerede vundet rækken i suveræn stil og er derfor rykket op i Sjællandsserien til næste Indendørssæson. Holdet har været en blanding af vores unge spillere, og de mere erfarne holdspillere, som har spillet i en årrække. Vi glæder os til næste sæson. Dameholdet blev placeret direkte i Sjællandsserien, og det var nok lige svært nok for vores piger. Vi har spillet en masse gode kampe og fået en masse erfaring. På nuværende tidspunkt vides det ikke om holdet klarer sig i rækken eller om de rykker ned i serie 1. Veteranholdet blev placeret i Sjællandsserie 1, og ligger på nuværende tidspunkt til oprykning til Sjællandsserien. I den sidste runde skal holdet blot vinde 1 kamp, så mon ikke det bliver til oprykning til vores dygtige veteraner. Næste år bliver det så i Sjællandsserien hvor der helt sikkert bliver en masse spændende kampe. Indendørs sæson for 40+ Status før sidste spillerunde 18-0 samt et GOLDEN SET eksekveret af Virum 1. HD mod Slagelse Af Lars Berno, holdkaptajn Vi har i år fået muligheden for at stille med et indendørs veteranhold i 40+. Holdets målsætning er at vinde serie 1 og rykke op i den bedste række allerede fra næste sæson. Sæsonen startede planmæssigt med først en 6-0 sejr over Holbæk på hjemmebane, dernæst med endnu en 6-0 sejre på udebane over Farum på 6-0 for derefter i tredje runde på hjemmebane igen at sejre med 6-0 over Slagelse. Status for vort holds præstation før sidste spillerunde i vundne kampe 18-0 og i sæt Vi har været relativ overbevisende i vores kampe i vores hidtil spillede kampe. Hvis vi skal fremhæve en kamp må det være 1. HD mod Slagelse hvor Frederik Meyer og Lars Berno uddelte et såkaldt GOLDEN SET. GOLDEN SET er et tennissæt, hvor modstanderen overhovedet ikke vinder noget point i de enkelte games i sættet, dvs. 24 bolde træk. Vi har et stærkt hold bestående af følgende spillere, nemlig Ann-Birgitte Holm Gregersen, Helle Sehested, Gitte Salomon Frederik Meyer, Lars Mathiesen, Jens Christian Moestrup, Kim Voss, Morten Holm Gregersen, Niels Aamand & Lars Berno. Jeg vil gerne takke alle spillere på holdet for en fantastisk indsats indtil nu og for en flot første plads i vores række. Jeg ser frem til de afsluttende indendørskampe og forventer, at vi rykker op i den bedste række, hvor vi vil møde nogle af landets TEST 2010 bedste spiller i 40+. Endnu engang. Tak for en super indsats fra alle i år. VST 1. HOLD HERRER OG DAMER INDEN- DØRS 2014/15 Af Claus Løppke Både dameholdet og herreholdet har i denne sæson spillet i 1.division øst. Dameholdet som i denne sæson har bestået af Anna Signe Rasmussen, Anna Marie Møller, Simone Trolle, Louise Hillebrandt, Ida Rørdam og Laura Habitch. Desværre manglede de 2 sæt totalt i at spille om oprykning til elitedivisionen. Herreholdet som i denne sæson har bestået af Filip Svensson, Magnus Ibh, Lasse Holm, Morten Jaksland, Peter Foersom og Anders Ibh lykkedes det til gengæld med en 6-0 sejr over Lyngby i sidste kamp, at sikre sig en plads til slutspillet - det bliver spændende. SUZUKI...ny køreglad benzinøkonom fra Suzuki Rente 2,99 % Det er ski.. dyrt på de autoriserede værksteder! 94 hk, helt op til 20,4 km/l og kun kr. 280 i halvårlig ejerafgift. Swift fås fra kr Swift er ikke bare en køreglad ener med et underhold ende kraftoverskud fra de 94 hk. Den er også den ansvarlige leder i sin klasse, når det gælder brændstoføkonomi. de 7 airbags som standard og 5 Euro NCAP stjerner gør den til et sikkert valg. Komforten? Den skal prøves, så kig forbi. Du får op til hele 20,4 km/l, hvis du vælger Swift ECO + *) Gælder i februar måned for et Basisservice til alle Suzuki biler, som er mere end 3 år gamle. udgaven med det brænd Den nævnte stofbespar pris er for Suzuki ende Alto. stop/start For andre Suzuki modeller er prisen op til kr ,- system. Samtidig suser din halvårlige ejer afgift ned på Hvis nogen tuder dig ørene fulde med, at Suzukis værksteder er 280 kr. Det unikke design, sporty look og de skarpe dyre, så siger vi: Stop lige en halv! køre egenskaber har bare øget dens popularitet, mens Her får du råd til en ordentlig bil Akkurat som med vores biler får du god kvalitet er flere gode tilbud på vej, skulle vi hilse og til fair priser. Beviset kan du f.eks. se i sige. Kom forbi og hør nærmere eller gå ind denne annonce, hvor Priserne du kan er vejledende få vores autori- og ekskl. leveringsomkostninger på (kr. og 3.680) læs mere. og evt. metallak. Swift ECO + kører 20,4 km/l ved blandet serede service, Basisservice, kørsel i henhold fra kun til 1.195,- EU-norm. kr., CO2-udslip pr. km: 113 gram pr. km. Foto viser Swift ECO + GL med tågelygter og alu-fælge, hvis din bil er mere der end er 3 ekstraudstyr. år gammel. Og der Velkommen til den virkelige verden. Her får du råd til et ordentligt værksted Hvad snakker du om? Lige nu kan du få autoriseret service fra kun 1.195,- * Suzuki Eftermarked feb2012 Ann 131x115.indd 1 23/11/ Grønnevej Virum / Værksted - Virumvej 122 Tlf

10 10 Centre Court - marts 2015 INVITATION VST SOMMERLEJR 2015 VST inviterer i samarbejde med VST Trænerteam alle interesserede børn og unge til at deltage i Sommerlejr Alle fra 5 til 18 år kan deltage. Årets to sommerlejre finder sted i den første og den sidste uge af skolernes sommerferie. Uge 27: 29/6-3/7 Uge 32: 3/8 7/8 Selve lejrene bliver afholdt fra mandag torsdag mellem og om fredagen mellem I år tilbyder vi, som noget helt nyt at man kan afleverer sit barn fra kl til senest kl. 10 og hente igen mellem kl 15 og kl Vi sørger for, at der er opsyn med børnene fra kl til kl Målet med sommerlejren er, at der skal spilles en masse tennis kombineret med leg, konkurrencer og andre udendørsaktiviteter. Alle børn opdeles efter styrke, så alle juniorer kan deltage fra absolut begynder til elitespiller. Der er teknisk træning, fysisk træning, single/double træning, pointspil og ikke mindst sociale tennisøvelser på programmet i hele ugen. Den helt store begivenhed er imidlertid holdkonkurrencen, hvor deltagerne i løbet af ugen kan tjene points hjem til deres hold ved at vinde forskellige konkurrencer som fx finde vildfarne bolde på anlægget, løbe stafet på banerne, spille rundbold, fodbold mm. Traditionen tro slutter vi sommerlejren af med en dejlig fælles grillfrokost, samt VST vandkrig. Tennislejren er for alle, der har lyst til at lærer at svinge ketsjeren, samt spille tennis i en fantastisk atmosfære. Det koster kun 600,- pr. sommerlejr, og man må gerne tilmelde sig begge hvis man har lyst. Man kan allerede nu tilmelde sig årets tennismæssige begivenhed via VST Klubmodul under event. VST Trænerteam Voksenintroduktion til Tennis Af VST trænerteam Måske er du ikke 100% sikker på om tennis er noget for dig - men du vil gerne prøve? Så har vi det perfekte tilbud: 6 træningsmoduler og en ketsjer for kun kr. 300! OBS gælder kun for nye medlemmer Virum-Sorgenfri Tennisklub er klar med et alsidigt og fleksibelt træningsforløb til dig, der har travlt i hverdagen (alle fra 18+). Drømmer du om at lære at spille tennis? Eller vil du i gang igen? For kr. 300,- får du 1. seks træningsmoduler 2. mulighed for at spille turneringer 3. kendskab til tennisspillets regler 4. en ketsjer ved efterfølgende indmeldelse i Virum-Sorgenfri Tennisklub. Den første træningslektion (på vores baner, Boelvej 10, 2830 Virum) finder sted Søndag den 3. maj 2015 kl til kl De øvrige træningsdatoer: Mandag den 4. maj og Fredag den 8 maj: Begge dage fra kl til Tilmeldingen: Via skal du registrere dig som Nyt medlem og købe medlemspakken Voksenintroduktion, men du behøver altså ikke købe et medlemsskab før du er overbevist om, at tennis er noget for dig.

11 Centre Court - marts Ny træner i VST Af VST trænerteam VST har pr. 1. januar 2015 ansat Anders Tang som tennisskoleansvarlig. Anders har som spiller været sjællandsmester mange gange og spillet i elitedivisionen i 7 år. Endvidere har han tidligere arbejdet som cheftræner i Taastrup Tennisklub og arbejder i dag som cheftræner i Nærum Tennisklub. Anders er uddannet cand. merc. og har arbejdet mange år i IT-branchen. Anders vil være i VST 3 gange om ugen. Vi glæder os til samarbejdet. Nyt fra Seniorudvalget Af Ann-Birgitte, Seniorudvalget NYT FRA KONTORET Kontingent betales via Klubmodul Af Per Tuft Den nye sæson nærmer sig hastigt og kontingentet for 2015 vil blive opkrævet via vores medlemssystem Klubmodul den 31/ Men betaling kan kun ske automatisk, hvis dankortoplysninger er korrekte. Så har du/i fået nyt dankort, så venligst husk at rette i Klubmodul. Det gøres ved at logge på, klikke Mine Tilmeldinger og så på lille ikon for rettelse af dankort ( husk at rette for hver person der er medlem ). Der vil ca 1 uge før betalingen blive sendt en mail med info, hvis man ønsker at skifte medlemsgruppe el. andet. Det er desværre pt kun kontingentet der kan betales automatisk, vi håber senere det også bliver muligt med træning og events m.v. Vi har i indendørssæsonen haft 5 hold tilmeldt holdturneringen et 1. og 2. hold (som nu består af 2 herrehold og 2 damehold) og et veteran 40+ hold. Vi har haft mange flere ude og spille kampe denne vinter end vi plejer, så kampformen er holdt vedlige, og vi er alle klar til at komme på grus. Igen i år stiller vi med mange hold udendørs - både herre og damehold og mixed hold. Der er rigtig meget god tennis på meget højt niveau, og vi vil rigtig gerne have tilskuere til kampene. Hold øje med opslag nede i klubben og på hjemmesiden og kom ned og se kampene. Holdene bliver sat af vores cheftræner Claus Løppke på baggrund af rangering, hvis man har licens, og ud fra hvordan man er rangeret på klubbens udfordringstavle. Derfor opfordres alle til at bruge udfordringstavlen og udfordre hinanden. På den måde får vi alle spillet en masse kampe, og vi får sat holdene rigtigt. Nye spillere, som gerne vil spille på et af vores seniorhold, kan henvende sig til Claus Løppke eller til Ann-Birgitte Holm Gregersen. Igen i år holder vi 2 én-dags sommercamps for holdspillere. Alle seniorholdspillere kan melde sig til en dag med træning af klubbens bedste trænere og noget god tennis. Hold øje med opslag i klubmodulet. HUSK Standerhejsning den 26/4 kl Sæsonen startes traditionen tro - i gang i Båstad Af Frederik Meyer, Seniorudvalget Det har igennem mange år været en fast tradition, at udvalgte VST holdspillere, juniorer såvel som seniorer, får startet sæsonen i gang i en af de sidste weekender i april - og 2015 er ingen undtagelse. Turen til Båstad er (og har altid været) meget mere end en træningstur. VST har bevidst inviteret både juniorer og seniorer på denne tur for at sikre et stærkt sammenhold på tværs af alder. Og turen gør, at de mange holdspillere uanset alder lærer hinanden at kende både på og uden for banen. Og selvom vi i løbet af ca 2 døgn får spillet omkring 10 timers intensiv tennis, så er der stadig mange fornøjelige timer uden for banen, hvor vi spiser sammen, løber og spiller fodbold sammen og forhåbentlig nyder det gode forårsvejr sammen. Turen til Båstad finder i år sted fra fredag den 24. april søndag den 26. april. Og også i år planlægges turen således, at holdspillerne vender hjem, så de kan deltage i årets standerhejsning, der finder sted den 26. april Det bliver godt for vores mange holdspillere at få en masse frisk rødt tennisgrus under de mange nye udendørssko, der tages i brug denne weekend. Og selvfølgelig skal der lyde en stor tak til Claus Løpke og de mange trænere, der yder en fantastisk indsats både ifm planlægningen af turen såvel som når vi er samlet i Båstad. Vi ser frem til turen igen i Vel mødt.

12 12 Centre Court - marts 2015 Playitas tur 2014 Af Jesper Gude 21. september 2014 mødtes 26 spændte og forholdsvis blege tennisspillere om det var efterårskuløren eller mødetidspunktet kl. 04 var svært at afgøre i Københavns Lufthavn; endelig var der afgang til sol, varme og tennis i en hel uge. Heldigvis var det i selskab med 2 glade og entusiastiske trænere, Claus og Marc, som hurtigt fik spredt humør og vished om sommertemperaturer nært forestående. Busturen fra Fuerteventura Lufthavn gik gennem et goldt ørkenlandskab, men pludselig dukkede palmer og hvide bygninger op i det fjerne. Midt i al goldheden ligger Playitas helt ned til havet, og vi anede lys forude! Claus og Trine ordnede formaliteterne med receptionen, og derefter blev der uddelt værelsesnøgler. Værelserne/lejlighederne var meget flotte og rummelige; de fleste med terrasse eller balkon ud mod havet. For en ikke-tennis-rejse-vant var vi havnet i paradis! Mulighed for 4-5 timers tennis hver dag med trænere og skiftende modstandere, lækker pool, badminton, bordtennis, fitness, spa (med isbad...brrrrrr...marc, er du helt sikker på, det er sundt?), carboncykler, aerobics, sportsbar og gode restauranter inden for max 500 m. Første dag på banerne (2 hardcourt og 3 kunststofbaner) blev vi gode venner med Playitas cheftræner og 1. opstrenger i daglig tale Amigo - og VST s cheftræner viste hurtigt sine listige færdigheder som købmand! Allerede første aften havde Claus på mærkværdig vis fået erobret nøglerne til lysanlægget, så der også kunne spilles efter mørkets frembrud. Som dagene gik, teknikken forbedredes og musklerne blev ømme, var der enkelte, der følte trang til ekstra oplevelser vi vovede pelsen og forlod de trygge rammer flere gange, spiste på den mest fantastiske bøfrestaurant, kastede os ud i tapas i den nærliggende by, kørte ræs i bjergene på cykler. Når det så ikke var nok, gik enkelte over til dumdristige væddemål...om de er afgjort, kender skribenten ikke noget til endnu? Tak til Claus og Marc for at gøre det til en uforglemmelig uge; på en tur som denne blev der hurtigt opbygget et sammenhold og en fællesskabsfølelse blandt alle, unge som ældre og det er vel meget kendetegnende ved netop ånden i VST!!! Tilbud til alle VST medlemmer Ketchere: Normalpris Tilbud Tilbud 2 stk. Babolat AeroPro Drive (2010 model) 2.000,00 800, ,00 Head Nano Ti. S6 OV. (240g) 1.800,00 750, ,00 Head Nano Ti. S2 OV. (250g) 1.700,00 600, ,00 Wilson Three OV. (258g) 2.100, , ,00 Wilson Triad Five Lite (249g) 1.800,00 999, ,00 Babolat XS 102 OV. (265g) 1.200,00 600,00 800,00 Sko: Asics Gel Resolution (H & D) 1.200,00 800, ,00 Babolat Pro Pulse ( H ) 1.200,00 600, Bolde: Dunlop Fort 4 stk. 99,00 55,00 90,00 Technifibre X-One 4 stk. 119,00 75,00 130,00 Med sportslig hilsen Ulrikkenborg Alle Lyngby Tlf:

13 Centre Court - marts Til slut er der kun tilbage at råbe GAMBAS!!!* * Ifølge Google lyder 18 forskellige dyr på spansk navnet Gambas - hovedparten af dem er rejer. Stemningsbilleder fra Playitas Hvornår har din økonomi sidst fået et helbredstjek? I Jyske Bank får du rådgivning om både din private økonomi og din virksomheds økonomi. Der er naturligvis mange enkeltdele og detaljer, der skal tages hensyn til. Vi samler alle delene og giver dig et samlet overblik over hele din økonomi og dine muligheder. Store Kongensgade 1 København K Tlf Ann_klinik_Kgs_Nytorv.indd :05:32

14 14 Centre Court - marts 2015 aktivitetskalender APRIL Dato Aktivitet Tidspunkt Tilmelding Ansvarlig Båstad Invitation CL 26. Standerhejsning Mød op Formanden 27. Sommersæson junioropstart Se opslag CL/AT MAJ 1. Tennisskole / junior træning aflyst! Bededag 3. Voksenintroduktion Klubmodul CL 4. Voksenintroduktion Klubmodul CL/AT 4. Mandagstræning - motionister Klubmodul SJ/MM 4. Mandags Hyg Ind - motionister Mød op HR 6. Onsdagstræning - motionister Klubmodul AT 8. Voksenintroduktion Klubmodul CL/AT 10. Søndagstræning - motionister Klubmodul CL/AT 11. Mandagstræning - motionister Klubmodul SJ/MM 11. Mandags Hyg Ind - motionister Mød op HR 13. Onsdagstræning - motionister Klubmodul AT 14/15. Tennisskole / junior træning aflyst! Kristi. Himmelfart 16 Holdturn. 1, 2, 3 og 4, vet 50+ Resp. Holdkaptajn 17. Holdturn. Vet 40+ Resp. Holdkaptajn 17. Søndagstræning - motionister Klubmodul CL/AT 18. Mandagstræning - motionister Klubmodul SJ/MM 18. Mandags Hyg Ind - motionister Mød op HR 19. Holdturnering motionister Resp. Holdkaptajn 20. Onsdagstræning - motionister Klubmodul AT 23. Holdturn. 1, 2, 3 og 4. Resp. Holdkaptajn 24. Søndagstræning - motionist aflyst! Pinse 25. Mandagstræning - motionst aflyst! Pinse 25. Tennisskole / junior træning aflyst! Pinse 25. Mandags Hyg Ind - motionister Mød op HR 26. Holdturnering motionister Resp. Holdkaptajn 27. Onsdagstræning - motionister AT 31. Søndagstræning - motionister Klubmodul CL/AT JUNI 1. Mandagstræning - motionister Klubmodul SJ/MM 1. Mandags Hyg Ind - motionister Mød op HR 2. Holdturnering motionister Resp. Holdkaptajn 3. Onsdagstræning - motionister Klubmodul AT 6-7. Finaler i Sjællandsmesterskaber. 7. Søndagstræning - motionister Klubmodul CL/AT 8. Mandagstræning - motionister Klubmodul SJ/MM 8. Mandags Hyg Ind - motionister Mød op HR 9. Holdturnering motionister Resp. Holdkaptajn 10. Onsdagstræning - motionister Klubmodul AT 13. Holdturn. 1, 2, 3 og 4, vet 50+ Resp. Holdkaptajn 14. Holdturn. Junior og vet 40+ Resp. Holdkaptajn 14. Søndagstræning - motionister Klubmodul CL/AT 15. Mandagstræning - motionister sidste gang Klubmodul SJ/MM 15. Mandags Hyg Ind - motionister Mød op HR 16. Holdturnering motionister Resp. Holdkaptajn 17. Onsdagstræning - motionister sidste gang Klubmodul AT 20. Sommerfest Klubmodul Bestyrelsen 20. Holdturn. Vet 50+ Resp. Holdkaptajn 21. Holdturn. Junior og vet 40+ Resp. Holdkaptajn 22. Mandags Hyg Ind - motionister Mød op HR VST HORWITZ CUP CL/TK 26. Sidste juniortræning før sommerferie CL/AT 29. Sommerlejr for juniorer Klubmodul AT 29. Mandags Hyg Ind - motionister Mød op HR JULI Dato Aktivitet Tidspunkt Tilmelding Ansvarlig 1-3. Sommerlejr for juniorer Klubmodul AT UM for juniorer DTF Online CL/MM 6. Mandags Hyg Ind - motionister Mød op HR 13. Mandags Hyg Ind - motionister Mød op HR 20. Mandags Hyg Ind - motionister Mød op HR 27. Mandags Hyg Ind - motionister Mød op HR AUGUST 3. Mandags Hyg Ind - motionister Mød op HR 3-6. Sommerlejr for juniorer Klubmodul AT 7. Sommerlejr for juniorer - sidste dag Klubmodul AT 9. Søndagstræning - motionister Klubmodul CL/AT 10. Tennisskolen + juniortræning starter CL/AT 10. Mandagstræning - motionister Klubmodul SJ/MM 10. Mandags Hyg Ind - motionister Mød op HR 11. Holdturnering motionister Resp. Holdkaptajn 12. Onsdagstræning motionister Klubmodul AT 15. Holdturn. 1, 2, 3 og 4, vet 50+ Resp. Holdkaptajn 16. Holdturn. Junior og vet 40+ Resp. Holdkaptajn 16. Søndagstræning - motionister Klubmodul CL/AT 17. Mandagstræning - motionister Klubmodul SJ/MM 17. Mandags Hyg Ind - motionister Mød op HR 18. Holdturnering motionister Resp. Holdkaptajn 19. Onsdagstræning - motionister Klubmodul AT 22. Holdturn. 1, 2, 3 og 4, vet 50+ Resp. Holdkaptajn 23. Holdturn. Junior og vet 40+ Resp. Holdkaptajn 23. Søndagstræning - motionister Klubmodul CL/AT 24. Mandagstræning - motionister Klubmodul SJ/MM 25. Mandags Hyg Ind - motionister Mød op HR 24. Klubturnering Juniorer og Seniorer Klubmodul CL 25. Holdturnering motionister Resp. Holdkaptajn 26. Onsdagstræning - motionister Klubmodul AT 29. Holdturn. 2, 3 og 4, vet 50+ Resp. Holdkaptajn 30. Holdturn. Junior, vet 40+ og motionister Resp. Holdkaptajn 30. Søndagstræning - motionister Klubmodul CL/AT 31. Mandags Hyg Ind - motionister Mød op HR 31. Mandagstræning - motionister Klubmodul CL/AT SEPTEMBER 2. Onsdagstræning - motionister Klubmodul AT 5. Holdturn. 2, 3 og 4, vet 50+ Resp. Holdkaptajn 5. DH playoff CL 6. Holdturn. Junior og vet 40+ Resp. Holdkaptajn 6. Søndagstræning - motionister Klubmodul CL/AT 7. Mandagstræning - motionister sidste gang Klubmodul SJ/MM 7. Mandags Hyg Ind - motionister Mød op HR 9. Onsdagstræning - motionister sidste gang Klubmodul AT 12./13. Finaleweekend klubturnering junior og senior Bestyrelsen 13. Søndagstræning - motionister sidste gang Klubmodul CL/AT 14. Mandags Hyg Ind - motionister Mød op HR 18. Junior holdtræning sidste gang 21. Mandags Hyg Ind - motionister sidste gang Mød op HR 25. Tennisskolen sidste gang CL/AT 28. Opstart tennisskole og junior holdtræning indendørs Klubmodul CL/AT

15 VST Sommer Cup i uge 26 VST er igen, for tredje år i træk, vært for en stor åben sommerturnering. Turneringen bliver både for juniorer u10, u12, u14, u16 og seniorer. Som noget nyt for i år arrangerer vi også en veteran række. Klubbens ambition er at vi i år igen skal lave en god turnering med endnu flere deltagere i forhold til sidste år. Det er også håbet at vi igen vil skabe en festlig, hyggelig og samlende begivenhed for vores medlemmer, som vi håber vil støtte og hjælpe under turneringen. Velkommen til Vst sommer Cup 2009 Centre Court - marts Centre Court marts Sjællandsmesterskaber med VST spillere i finalerne I januar måned spilledes finalerne i sjællandsmesterskaberne og VST havde tre spillere med i finalerne. Desværre lykkedes det ikke for nogen af dem at blive sjællandsmestre. Anders Ibh (u12 drenge + double), Frederik Nymann (u14 drenge) og Caroline Wahl Andersen (U16 piger) tabte alle sine finaler. Udover ovennævnte spillere så havde VST spillere med fremme i andre rækker. Magnus Ibh (u12 drenge) og Andreas Toftgaard (u10 drenge)spillede sig begge frem til semifinalerne. Andreas overraskede positivt, da det var hans første rigtige turnering! Alle spillere ønskes et stort tillykke med deres flotte resultater! Niklas Rosengren, Peter Lauritsen og Thomas Klinkby VST julebanko for juniorer Juniorudvalget flødeskum og senere tonsvis af slik, saft og frugt. 1. torsdag i december er der traditionen tro julebanko for alle juniorer i VST. Det var der også den 4. derhold bliver kåret. I år kunne vi Det er også her, året juniorvin- december Kl. 16 var løjerne hylde vores u16 drenge, der vandt igang, efter det donerede juletræ guld i kategori 1, ligesom vores u12 DROP var kommet på plads. IN Klubbens er drenge tilbage havde vundet sølv. E ndelig grand old man Svend råbte numrene op, og alle 5 runder forløb godt. Andreas Toftgaard havde gjort sig skulle Svends humørpokal uddeles. Hver onsdag kl fra uge 8 En Hovedpræmier af indendørssæsonens og sidepræmier mange aktiviteter fortjent Drop til den In har i år, midlertidigt og han fik en været blev uddelt stillet til i bero, de heldige dels på vindere, grund af for velfortjent få fremmødte, hyldest. dels på grund af Max ligesom Haases Svends afgang donerede fra klubben gavekort i efteråret fandt sin vinder. Imens blev der Vi glæder os til at se Nu guffet er der æbleskiver, imidlertid varm igen kakao blevet med mulighed allesammen for at få kvalificeret igen næste træning år alle onsdage i ulige uger fra kl første Carlos torsdag har stillet i december. sig til rådighed med træning af de fremmødte. Aktivitetens betegnelse henviser til, at man ikke tilmelder sig, men blot KONTAKTPERSONER møder op. En forudsætning for fortsættelse af aktiviteten er imidlertid, at der møder minimum 7-8 personer op de uger, hvor der er træner til MM: Marc Møller ( ) rådighed. TK: Thomas Klinkby ( ) AT: Anders Tang ( ) I de lige uger er der tillige mulighed for at komme inden for samme HR: Henriette Rørdam ( ) tidsrum: Her spilles blot med andre fremmødte, men uden træner. CL: Claus Løppke ( ) TP: Thomas Petersen ( ) Prisen for to timer med træner i ulige uger er 60,- kr., mens to timers spil PS: Peter Schmitz ( ) i lige uger koster 30,- kr. SJ: Stig Johansen ( ) TF: Torsten Foersom ( ) VEL MØDT TIL DROP IN Få en gratis hverdag Gratis Visa/dankort Gratis adgang til Netbank Gratis betaling af regninger og over førsler i Netbank. Test dig selv på nordea.dk/gratishverdag og se, hvad du kan spare, eller ring på Motionistudvalget (Henvendelser kan rettes til Niklas Rosengreen eller Gitte Nielsen) Læs sporten nordea.dk Gør det muligt

16 Afs.: Virum-Sorgenfri Tennisklub, Boelvej 10, 2830 Virum VIRUM & HOLTE SET & MATCH på dit boligsalg med Estate Kenneth Egholm Ring og hør om alt det der er inkluderet i prisen, når vi sælger din bolig. estate.dk

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Nyhedsbrev efterår 2017, Bagsværd Tennisklub

Nyhedsbrev efterår 2017, Bagsværd Tennisklub 1 Indhold Sæsonen der gik... 2 Træningsovernatninger og TeenTennis for juniorspillere... 3 Motorik og junior-drop-in... 3 Træningstur til Båstad... 4 Voksenintroduktion... 4 Højdespringerklub 2016 - og

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Generalforsamling i Virum-Sorgenfri Tennisklub

Generalforsamling i Virum-Sorgenfri Tennisklub Generalforsamling i Virum-Sorgenfri Tennisklub Ordinær generalforsamling torsdag den 20. marts 2014 kl. 20.00 i klublokalet, Boelvej 10, 2830 Virum. Dagsorden ifølge vedtægternes 11: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Velkommen! Introduktion Hvad er tennis for juniorer? Hvad gør klubben? Hvad kan man selv gøre? Forældre inddragelse Kontakt Juniorudvalget

Velkommen! Introduktion Hvad er tennis for juniorer? Hvad gør klubben? Hvad kan man selv gøre? Forældre inddragelse Kontakt Juniorudvalget Velkommen til Forældre aften i VST Velkommen! Introduktion Hvad er tennis for juniorer? Hvad gør klubben? Hvad kan man selv gøre? Forældre inddragelse Kontakt Juniorudvalget Introduktion Formål med aftenens

Læs mere

Tennis i Hammel april 2013

Tennis i Hammel april 2013 Tennis i Hammel april 2013 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Centre Court Centre Court

Centre Court Centre Court Centre Court Centre Court marts 2016 CENTRE COURT MARTS 2016 Sommerlejr 2015 Formanden har ordet... 2 Per Tuft siger farvel... 3 Årsregnskab 2015... 4 Generalforsamling 2016... 5 Resultater... 8 VST sommerlejr

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere.

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere. Formandens beretning på generalforsamlingen d. 24-03-2015 Formanden indleder med at fortælle om hans første år som formand. Bestyrelsen har været gennem en spændende proces men også mange udfordringer,

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Generalforsamling. Vejle Tennis Klub 27. oktober 2014

Generalforsamling. Vejle Tennis Klub 27. oktober 2014 Generalforsamling 27. oktober 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Udvalgsberetninger 4. Aflæggelse af regnskab, fremlæggelse af budget 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

KLUBBLADET. Juniortræning. Sponsorer. Fællestræf. Tennisskole. Torsdagstræf +65. Varde Tennisklub 2015

KLUBBLADET. Juniortræning. Sponsorer. Fællestræf. Tennisskole. Torsdagstræf +65. Varde Tennisklub 2015 KLUBBLADET Varde Tennisklub 2015 Juniortræning Mandagen er reserveret til juniortræning. Se side 7 Sponsorer Se alle vores sponsorer på side 8. Fællestræf Fortsætter om mandagen. Se mere på side 11 Tennisskole

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court AUG./SEPT. MÅNED AKTIVITETER Afslutningen på holdturneringen. Klubfest Ladies Cup Motionist grill INDHOLD Formanden... 1 Fest??? 2 Skoleskabe 2 Træningstilmeld 3 Holdturneringen

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Centre Court Centre Court

Centre Court Centre Court C M Y CM MY CY CMY K Centre Court Centre Court september 2015 CENTRE COURT SEPTEMBER 2015 VST s 1. herrer +5 annonce 08052013.pdf 1 5/8/2013 2:43:55 PM Formanden har ordet... 2 Sol over Wimbledon... 4

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Referat fra Holte Tennisklubs ordinære generalforsamling Torsdag den 26. februar 2014 Kl. 19:30

Referat fra Holte Tennisklubs ordinære generalforsamling Torsdag den 26. februar 2014 Kl. 19:30 Referat fra Holte Tennisklubs ordinære generalforsamling Torsdag den 26. februar 2014 Kl. 19:30 Sted: Klubhuset på Carlsmindevej 26 Fremmødte: i alt 32; 25 seniormedlemmer og fra bestyrelsen: Henrik Sparholt,

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

HTK klubnyt. Så starter vintersæsonen 2013-2014. Dette klubnyt indeholder: Oktober 2013

HTK klubnyt. Så starter vintersæsonen 2013-2014. Dette klubnyt indeholder: Oktober 2013 HTK klubnyt Oktober 2013 Så starter vintersæsonen 2013-2014 Dette klubnyt indeholder: Nyt holdmesterskab til HTK side 3 Den daglige træning side 4 De seje piger side 5 Ny sponsor side 6 Mandagsmixafslutning

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Sæson Åsøvej Glumsø

Sæson Åsøvej Glumsø Sæson 2017 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2017 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Seniorer: Øvede Begynder/ Let øvede Tirsdag kl. 16.00-18.00 Tirsdag kl. 18.00-19.00 Torsdag kl. 19.00-20.30 9/5-20/6 8/8-22/8

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Generalforsamling. Nysted tennis club 2016 d. 7. marts 2017

Generalforsamling. Nysted tennis club 2016 d. 7. marts 2017 Generalforsamling Nysted tennis club 2016 d. 7. marts 2017 Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for 2016 3) Regnskab for det forløbne år til godkendelse 4) Forslag til budget,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Sæson Åsøvej Glumsø

Sæson Åsøvej Glumsø Sæson 2016 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2016 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Seniorer: Øvede Begynder/ Let øvede Tirsdag kl. 16.00-18.00 Tirsdag kl. 18.00-19.00 Torsdag kl. 19.00-20.30 10/5-21/6 9/8-23/8

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Nærum Tennisklub - Sæson 2016

Nærum Tennisklub - Sæson 2016 Nærum Tennisklub - Sæson 2016 Standerhejsning og turnering Lørdag den 23. april 2016, kl. 10.00 Velkommen Lørdag den 23. april starter en ny spændende sæson, hvilket markeres med taler, flag, morgenkaffe

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

NTK Generalforsamling 2016

NTK Generalforsamling 2016 NTK Generalforsamling 2016 Mødereferat fra møde d. 31/3-2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Niels Arne blev foreslået Niels Arne blev valgt. 2. Formandens beretning. Formandens Beretning er i år lagt

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat generalforsamling 8. april 2011.

Referat generalforsamling 8. april 2011. Referat generalforsamling 8. april 2011. Emne Generalforsamling Erhvervsklubben i Mollerup Golfklub Dato for møde Tidspunkt Sted 8.april 2010 Kl. 18.30 Mollerup Golf Club Dagsorden 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Information til nye og øvede ungdomsspillere Kort information om sæsonen 2016-2017 Sæsonen 2016-2017 er startet op for alle hold. Vi har træning for mandag, tirsdag,

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt.

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt. Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november 2015. Referent: Elin Sommerfeldt Nedbo 1. Valg af dirigent. Egon Schultz blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterer

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub CVR. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

TAK FOR SPONSORATET 2016

TAK FOR SPONSORATET 2016 TAK FOR SPONSORATET 2016 Vi vil gerne takke for jeres sponsorat her i 2016, og vil lige runde badminton sæsonen af med en oversigt over året der gik i RIF Badminton. Det har været et fantastisk år med

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Nærum Tennisklub den 10. september Sæsonen startede med standerhejsning den 23. april.

GENERALFORSAMLING i Nærum Tennisklub den 10. september Sæsonen startede med standerhejsning den 23. april. GENERALFORSAMLING i Nærum Tennisklub den 10. september 2016. Formandens beretning Sæsonen startede med standerhejsning den 23. april. Det har været en meget aktiv tennissæson. Der har især været flere

Læs mere

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011

SLTK. Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011. Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150. Skanderborg, februar 2011 SLTK Formandens Årsberetning for 2010 & Vision 2011 Torben Christensen Skovkanten 15 8660 Skanderborg tlf: 3064 9150 Side 1 af 7 Tennisåret 2010 Tennisåret 2010 blev et godt år for SLTK. For første gang

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Information til nye og øvede ungdomsspillere Kort information om sæsonen 2015-2016 Sæsonen 2015-2016 starter med første træningsdag den 11. august for holdspillerne

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

JTU Holdturnering udendørs Indbydelse og relevante informationer.

JTU Holdturnering udendørs Indbydelse og relevante informationer. JTU Holdturnering udendørs 2017. Indbydelse og relevante informationer. Jyllands Tennis Union har hermed fornøjelsen af at tilbyde DGI junior og JTU s klubber deltagelse i holdturneringen. På nedenstående

Læs mere

Generalforsamling. Roskilde Håndbold. Den 27. september 2012

Generalforsamling. Roskilde Håndbold. Den 27. september 2012 Generalforsamling Roskilde Håndbold Den 27. september 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag, jf 10 forslag fra bestyrelsen:

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Hillerød Tennisklub Regnskab for 2014

Hillerød Tennisklub Regnskab for 2014 Hillerød Tennisklub Regnskab for 2014 CVR 10980895 BESTYRELSENS BERETNING Særskilt dokument BESTYRELSENS PÅTEGNING Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne.eter vores opfattelse giver regnskabet

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 25. marts 2010 kl. 19.30 i klublokalet, Boelvej 10, 2830 Virum

Ordinær generalforsamling torsdag den 25. marts 2010 kl. 19.30 i klublokalet, Boelvej 10, 2830 Virum Referat generalforsamling i Virum-Sorgenfri Tennisklub Ordinær generalforsamling torsdag den 25. marts 2010 kl. 19.30 i klublokalet, Boelvej 10, 2830 Virum Dagsorden ifølge vedtægternes 8: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Dagsorden og referat. Ungdoms - udvalgsmøde. d. 13. August Farum Tennisklub. Kl Alle er velkommen

Dagsorden og referat. Ungdoms - udvalgsmøde. d. 13. August Farum Tennisklub. Kl Alle er velkommen Dagsorden og referat Ungdoms - udvalgsmøde d. 13. August 2014 Farum Tennisklub Kl. 18-21 Alle er velkommen Dagsorden. 1. Tøj sponsor 2. Turneringer, Individuelle, UM, SM, Holdturneringer, Seb, økonomi

Læs mere

Mvh. Kenneth. Tlf

Mvh. Kenneth. Tlf Tlf. 58 50 52 00 Medlemsnyt August 2016 Nyt fra formanden Kære medlemmer. Jeg vil gerne takke for opbakningen og beklage for den turbulente tid omkring min formandspost, jeg er utroligt glad for de mange

Læs mere

Velkommen til sæson 2012

Velkommen til sæson 2012 Velkommen til sæson 2012 Sæson start Så er det atter blevet tid til at byde nye som gamle medlemmer velkommen til en ny tennis sæson den 27. i rækken. Ja du læste rigtig. Det er NU, du skal finde din ketcher

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet mandag den 25. marts kl. 18:00 hos Solveig, Asylgade 42 i Roskilde

Referat af bestyrelsesmødet mandag den 25. marts kl. 18:00 hos Solveig, Asylgade 42 i Roskilde Referat af bestyrelsesmødet mandag den 25. marts kl. 18:00 hos Solveig, Asylgade 42 i Roskilde Deltagere: Hans Chr. Stigaard, Jan Winther, Jonas Nyrop Vestermann, Karen Marie Olsen, Per Krogh Rants og

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling i MTB Randers. Torsdag d. 12. februar 2015

Velkommen til Generalforsamling i MTB Randers. Torsdag d. 12. februar 2015 Velkommen til Generalforsamling i MTB Randers Torsdag d. 12. februar 2015 Agenda 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af regnskab for 2014 til godkendelse 4.

Læs mere

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe.

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe. VM finder sted i Belek, Antalya i Tyrkiet i denne uge. Danmark stiller med dette hold: Compound Martin Damsbo Patrick Laursen Stephan Hansen Camilla Søemod Recurve Maja Jager Anne Marie Laursen Carina

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen SØNDERMARKENS IDRÆTSKLUB FODBOLDAFDELINGEN Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen Tirsdag, den 24. februar 2015, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : blev foreslået og valgt

Læs mere

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år.

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år. BERETNING 2016 TGS Årsregnskab Bestyrelsen afleverer i år et regnskab med et oveskud på 110.000 kr. Det er 150.000 kr. mindre end budgettet på 260.000 kr. men alligevel et tilfredsstillende resultat set

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Lige nu er det svært at forestille sig at banerne bliver klar til

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 17. februar 2010 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 17. februar 2010 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Beretning fra sportsudvalget Indledning: Sportslige resultater junior og senior

Beretning fra sportsudvalget Indledning: Sportslige resultater junior og senior Beretning fra sportsudvalget - 2012 Indledning: Sportsligt har 2012 været et godt år, som det fremgår af beretningen fra cheftræneren nedenfor. Vi har et stigende antal turneringsaktive juniorer og har

Læs mere

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Referat af generalforsamling i Lemming IF Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Sted: Tilstedeværende: Klubhuset Louise T. Kristensen, Lasse Schultz, Jesper Bang, Egon

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

AIA-TRANBJERG BADMINTON VELKOMSTBREV SÆSONEN 2010/2011

AIA-TRANBJERG BADMINTON VELKOMSTBREV SÆSONEN 2010/2011 AIA-TRANBJERG BADMINTON VELKOMSTBREV SÆSONEN 2010/2011 Generel information Så starter badmintonsæsonen igen, og vi glæder os til at se gamle og nye spillere - til en god og hyggelig sæson i AIA-TRANBJERG

Læs mere

Centre Court marts 2012. Centre Court SUPER BILLIGT I KGS. LYNGBY, PÅ ØSTERBRO OG AMAGER. VST samler sine systemer i ét Klubmodul...

Centre Court marts 2012. Centre Court SUPER BILLIGT I KGS. LYNGBY, PÅ ØSTERBRO OG AMAGER. VST samler sine systemer i ét Klubmodul... Centre Court Centre Court marts 2012 Centre Court marts 2012 Glade deltagere fra La Santa VST samler sine systemer i ét Klubmodul... 5 Årsregnskab... 6 SUPER BILLIGT Indkaldelse til generalforsamling.

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2009 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere