NIV-2 Dagbøkene til Ingeborg Olsdatter Øye - gift Bergeim Article Created 25 Dec 2013 By Dordi Glærum Skuggevik, Norway Modified 6 Jan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NIV-2 Dagbøkene til Ingeborg Olsdatter Øye - gift Bergeim Article Created 25 Dec 2013 By Dordi Glærum Skuggevik, Norway Modified 6 Jan 2014"

Transkript

1 NIV-2 Dagbøkene til Ingeborg Olsdatter Øye - gift Bergeim Article Created 25 Dec 2013 By Dordi Glærum Skuggevik, Norway Modified 6 Jan 2014 Jeg kan nesten ikke skrive for sorg. Vi har mistet vesle Inga, engelen og håpet i livet vårt. Å kjære vesle Inga, så mange tårer det har krystet fra mitt hjerte - det at du ble tatt fra oss, det var mitt hjerteblod jeg mistet. Fotoreferanse 320/1: Ingeborg 21 år gammel. Ved utreisen til Amerika, Kristiansund - april Forrige kapittel - Liste over kapitler - List of chapters in English - Neste kapittel Copyright Sagahuus.com - This document was created on September 21, Page 1 of 84

2 * For disclaimer, please see end of text. «UTVANDRINGSHISTORIE FRA NORDMØRE - Stangvik og Surnadal prestegjeld» DAGBØKENE TIL INGEBORG OLSDATTER ØYE g. BERGEIM Omfang og språk Ingeborg skrev dagbøker fra 1874 til 1922, året før hun døde. Fotoreferanse 320/1: Ingeborg 21 år gammel. Ved utreisen til Amerika, Kristiansund - april I alt 52 bøker i diverse formater, på tilsammen vel 3500 tettskrevne sider, lå i bunnen på utvandrerkisten hennes, da sønnen Joseph tok fatt på å gå gjennom dem. For å friske opp norsken, tok han korrespondansekurs i norsk med professor Einar Haugen. Joseph renskrev på engelsk et utvalg av dagbøkene, som han dediserte til sine søsken, Olaf, Rena og Frank. Han viste dette manuskriptet til en forlegger i New York, som svarte at hun skrev for mye om sitt indre liv, og for lite om inntrykk fra livet omkring seg, derfor ville ikke boken få noen lesere. Josephs manus var ferdig i Etter tips om disse dagbøkene fra nevøen til Ingeborg, Olav Ranes i Orkdal, begynte jakten på dem. Nappet kom da Ingeborgs grandniese på vestkysten av USA lokaliserte dem på et mørkeloft i Milwaukee, etter en telefonrazzia over hele kontinentet, på den tiden av døgnet da det er billig å ringe. De lå hos Josephs datter. To dager gikk kopimaskinen i Milwaukee for fullt! 33 dagbøker hadde hun i bagasjen da Tasso la ut fra Kristiansund. Da hun la ut på prærien i Dakota, lå bøkene også på lasset. Noen er nesten uleselige, især i kopiform. De eldste er 110 år, er gnagd hull i - og har fått kantene spist av mus - antakelig. Fukt og tårer og gjentatt lesning har også slitt. De er skrevet på riksmål, dialekt, landsmål og engelsk. Joseph har gjort en kjempejobb - men alt lå på mørkeloftet, og mye kan i dag ikke leses av Ingeborgs etterslekt, grunnet språket. Originalene burde bli arkivert i arkivene til Det Norsk-Amerikanske Historielaget i Northfield, St. Olaf College, Minnesota. Noen av bøkene er sydd sammen av henne selv, av diverse papirark og pappstykker, noen er skinninnbundne bøker, beregnet på dagbokskriving. * Dagbøkene før utreisen er alle skrevet på norsk, storparten på riksmål, noe på dialekt og noe på landsmal. Copyright Sagahuus.com - This document was created on September 21, Page 2 of 84

3 Inkludert er ca. 75 sanger og dikt og små fortellinger. (Noen få dikt er sitater.) Fra 1883 til 1889 skriver hun på engelsk, unntatt historien om da de homesteadet og ett avsnitt til. Alt stort sett på riksmål. 15 sanger og dikt og en fortelling finnes, alt på norsk. Fra 1889 til 1903 skriver hun på riksmål. 12 sanger på norsk og 2 på engelsk finnes her. Fra 1904 til 1922 skriver hun bare på engelsk. Her har hun 5 sanger og dikt på norsk, 13 på engelsk. 2. juledag 1877, 19 år gammel, skriver hun: Så har jeg holdt på at oversette et blad af Müllers bibelhistorie på Surendalsk - et arbeide far har påtaget sig for en vis Høyem som vil utgive hele bogen på landsmål. Etter dette blir dialektinnslagene hyppigere, og landsmålet kommer den vinteren (78/79) Peder Tuteigen går på folkehøgskolen på Oppdal hos Daniel Sæter. Oppholdet hans der faller sammen med at det går opp for Ingeborg at det er Peder hun skal dele livet med. Hun leser Vinjes Storegut nå. Mens hun venter på brev fra Peder som er underveis til Amerika, kommer de første engelsk uttrykkene, innblandet i landsmålet. Ingeborg kommenterer innholder i dagbøkene i dikt og små fortellinger hele tiden. Sammenfatning av dagbøkene før utreisen år Omfanget av dagbøkene, uleseligheten av en del av originalkopiene, og tidsmangel, har gjort det til et stort arbeid å skaffe seg oversikt over denne unike historiske dokumentasjonen. Det har vært en meget vanskelig avveining å avgjøre om dagbøkene burde komme ut ubeskåret, som dokumentasjon av en kvinneskjebne fra denne epoken, og som en dokumentasjon av hvordan et kvinnesinn bearbeidet impulsene fra norsk samfunnsutvikling og kultur/politikk/kristendom i 1870-årene og utover. Ingeborg levde med den beste tilgang på disse impulsende til enhver tid, grundig orientert om strømningene gjennom faren, hans omgangskrets, aviser og bøker - og sine samtaler med faren. Hun var hans elev på aftenskole som må ha nærmet seg gymnasnivå. Hun var tidlig hans vikar i skolen, hans sekretær og samarbeidspartner i alle hans offentlige verv. Hun førte kollektregnskapet for ham, førte kommuneprotokollene, hun fikk oppgaven med oversettelsen for Høyem. Faren satt i forlikskommisjonen, skolekommisjonen, var ordfører, var ungdomsleder, spilte Olav i Ervingen med spelfrakk lånt av Erk Litj-Engen, på Øverlandet 2. juledag Han var skylddelingsmann, lagrettemann m.m. Av Ingeborgs dagbøker før utreisen går det fram at Gammel-Øye neppe kunne overkommet alt, om ikke Ingeborg hadde trådt til på alle punkt, med assistanse av søsteren Gunhild etter hvert. Vi må også huske på at han var gardbruker, bodde på Gammelskolen om vinteren, og i Austistua Telstad om sommeren, men drev begge gardene. Ingeborg ble Copyright Sagahuus.com - This document was created on September 21, Page 3 of 84

4 Gammelskolen om vinteren, og i Austistua Telstad om sommeren, men drev begge gardene. Ingeborg ble satt til å slå med ljå som en annen kar i Bjønnahaugen og Storslettet attpå marka, knapt 17 år gammel, og fungerer mer som en sønn enn som datter. Hun er eldst, 4 år eldre enn første sønnen. Hun er oppkalt etter farens første kone. (Eneste barn - datteren Johanna - i det ekteskapet, reiste til Amerika våren Datteren faren fikk den sommeren ble oppkalt etter Johanna, men ble bare 5 uker gammel.) Gammel-Øye sier når han gir henne til forlovelse med Nils i nabogarden hørte ham (Nils) bede om fars samtykke - da far sagde at jeg var hans kjæreste barn. Presten Koch nektet Gammel-Øye å la Ingeborg vikariere når han var på møtene i kommisjonene etc. Koch gav ham faktisk ultimatum - skolearbeidet eller offentlige verv. Gammel-Øye fikk nervetrøbbel og søvnløshet av denne striden og sier til lngeborg: Jeg havde ønsket du skulde sidde oppe og tale med mig inat, jeg vågede over dig så mangen nat da du var syg. Dette er november Hun er 19 år. Hun skriver rett før dette: Kok vil ikke at jeg skal få lov til at være skolemester i fars sted da jeg ikke har fået eksamen. Far var svært harm på Kok i gåraftes og sagde alvorlig, - Jeg giver ikke efter, det skal bære eller briste. Dette for å vise hvor avhengig faren var av Ingeborg både i livet som gardbruker, som lærer og som innehaver av offentlige verv. Ingeborg må ha vært uvanlig godt utrustet intellektuelt. Hun er gjest hos familien Ellingsen i Kristiansund en jul i 13-årsalderen, og da lærer hun fra seg engelsk. Faren leser tidlig og vedvarende både engelsk og fransk med henne, og på aftenskolen hos faren, hvor de også har trening i å stå opp i en forsamling og ordlegge seg på muntlig norsk, har hun som oppgave å gjengi på norsk - en fortelling fra franskboken sin: Jeg fortalte et stykke af min franske læsebog om en araberhøvding og hans hest. Far sagde at historien var svært god, men min fremstilling dårlig - jeg holdt mig formeget til franske udtryksmåder, sproget var for stivt og sammentrængt. (Etter jul 1877.) Augustinus Sjøflot kommer for å betale henne for engelskundervisning - sept /2 daler var betalingen. Far vilde at jeg skulde faa pengene. (Engelskmennenes tolk, Lemvig, kan ogsa ha bidratt til engelskkunnskapene, han nevnes flere ganger.) Ingeborg leser engelsk med flere. Hun er en flittig brevskriver for folk, spesielt fram og tilbake mellom gamle foreldre her og barna deres i Amerika. Maria og Paul B. Ranes sender takkegaver fra Amerika. Hun får kritikk hjemme for at hun bruker for mye tid på dette. Hun og Gunhild lærer seg selv å spille orgel etter litt undervisning av Brandt-jentene. Hun beskriver arbeidet med å utvide talentet til å spille 3- og 4-stemt. Jeg spillede nogle salmer af Lindeman. Jeg blev så oplivet derved. Spil er en oplevelse. Copyright Sagahuus.com - This document was created on September 21, Page 4 of 84

5 derved. Spil er en oplevelse. I konfirmasjonsalderen gikk hun en vinter på tegneskole i Prestegarden. 1875: P. Tuteigen bragte tilbake mine fortegninger, som jeg lånte ham i sommer. Hun begynner, høsten 1876, på sy- og håndarbeidskurs på Søyset, men trengs hjemme til arbeid etter jul. Lærerinnen hennes, Magnhild Almsgaard, besøker henne, sammen med Bridt Søiset. Vanlig servering ved slike anledninger ser ut til å være: Chokolade, brændevin og kaffe. Ingeborg må ha vært kjent for kunnskap og allsidighet. Jordskiftemann Holten på Møkkelgjerdet gjør en stor og vedvarende innsats for å skaffe henne som lærer til barna sine. Han ender opp med 2 uker sommerkurs etter mye pågang. Lars Torestua Bæverfjord vil også ha henne som huslærer. Ann Grimsmo kommer personlig til Gammel-skolen for å få henne som spillelærer. lngeborgs mor truer henne til å dra. Gammel-Sivert på Glærum (f. 1815) insisterer flere ganger på å få henne til Glærum på misjonsmøte, med tilbud om overnatting. Interessen fra disse gamle hausene tilsier at Ingeborg må ha vært høyt verdsatt. Sønnen til Gammel-Sivert reiser selv oppover og ber henne være fadder til sønnen Ola. Nesten død av sjenanse, kommer omsider Ingeborg til Glærum - med en forventning som er uvanlig for hennes alder: En ting, som jeg vilde holde for en ære og fornøielse og som jeg ventede på, hendte mig ikke, nemlig at snakke med gamle Sivert Glærum. Jeg talte med ham blot som allersnarest. Påskedag 1877 er dette. Hun forteller om glassdører mellom våpenhuset og kirkerommet i Øye kirke. * Det er ikke før siste året for utreisen at Ingeborg begynner å innse sin verdi. Når vi møter henne rundt jul 1875, 16 år gammel, er alle dagbøkene en dialog med Gud det er bønn, meditasjon, selvbebreidelser og lovprisninger av Gud. Hun bruker hele sitt intellekt og hele følelsesregistret på denne bønnedialogen. Hun snur og vender på alle de minste ting og stemninger, ber og gråter og kryster seg selv for å vise sin synd og sin utilstrekkelighet overfor Gud. Dans, kortspill og livsglede tar hun avstand fra i et svært fundamentalistisk syn. Etterjulsvinteren 1875 har hun renskrevet og nummerert 22 salmer - av høy kvalitet. En må til slutt spørre seg om hun nyter depresjonen, melankolien og sin syndighet. Enkelte ganger i disse langdryge skriftlige bønnetimene blir en nesten ergerlig på all denne klage og ve, og må spørre seg om hun er en selvopptatt tåreperse. Hun går Den unge Werthers lidelser en høy gang. Hele tiden taler hun om Prøven. Jeg er ikke i stand til at bekjende min Prøve for Far og Mor - de får se det paa mine taarer. (3. april-1876.) Om Proven er en kontinuerlig selvplage med å rettferdiggjøre seg for Gud gjennom riktig levnet, eller om det er den fortærende ild som etter hvert kommer for dagen - den hemmelige kjærligheten til nabo og gjeterkamerat Nils - skal være usagt. Det blir aldri klart. Prøven kommer i alle fall bort etter skjærsilden Copyright Sagahuus.com - This document was created on September 21, Page 5 of 84

6 gjeterkamerat Nils - skal være usagt. Det blir aldri klart. Prøven kommer i alle fall bort etter skjærsilden hun går gjennom med Nils. Da har hun også skaffet seg et mer balansert Guds-forhold, så vi kan fremdeles lure på hva prøven var. Hun hadde et helvete med denne prøven fra 1875 til vinteren 79/80. Faren er det som gradvis arbeider Ingeborg ut av den nesten feberaktige fundamentalistiske kristendommen, som var svært knyttet til hennes store beundring for presten Vindsnæs og ungdommelig Sturm und Drang. Ingeborg harmes flere ganger over farens liberale syn på kristendommen. Han lar henne lese artikkelen Kultur og kristendom, som går ut på at kristendommen stenger for kulturell og menneskelig utvikling, og de diskuterer sterkt. Da Ingeborg en dag har vært på Sylte og hørt legpredikanten Sivert Sogge, skriver hun: Far gjør lidt narr af mig, naar jeg gaar pa saadanne samlinger. Nå (-76) skriver hun om bønhøring - en dejlig sommer prøven må derfor ha vært strevet med å rettferdiggjøre seg gjennom riktig livsførsel - sannsynligvis, selv om prøven dukket opp igjen. Hennes hemmelige kjærlighet til Nils knekket henne nesten. Dette kulminerte vinteren 77/78, samtidig med farens krise med Koch. Hun leser Ibsens Brand og Catilina : Gjennom natten, gjennom døden, bagom skimtes morgenrøden - morgenrøden i Guds rige, når det dybe suk blir kvalt i kjæerlighedens favn. Lidende som jeg lå der, hørte jeg en lystig trommehvirvel fra Utistuen. Det var ligesom. Hvor kjærlighedens håb er sejglivet. - Kjærlighetsobjektet som var kommet hjem fra Underoffiserskolen som nr. 2 av kullet drønnet trommehvirvlene mot ørene på den vansmektende hemmelig elskende i nabohuset. I januar -78 lar hun Rekka årelate seg - for hun tror hun er helt ferdig. Doktoren ber henne gå lange turer. Hvor ellers enn fra Gammel-skolen og opp til Nils' mor på Telstad! 5. april -78: Stort nyt er hændt! Jeg er forlovet, Vårherre være storligen priset! Hun er fri og glad. Den spreke og vakre Nils driver ungdommen i gymnastikk på Langli-jordet på Øye, og han vil overta hjemgarden. Alt er såre godt, inntil Nils kaster seg ende ned med store tilståelser - allerede i mai: Han har været mig utro og ejer ikke blot en men flere kjærester - ligget hos - jeg må sige så stygt - hos en fremmed pige. Min kjærlighedsblomst blev knækket i knopningen og fik ikke skyde blade. Nils ville etablere seg med brennevinssalg på Surnadalsøra, men han reiste til Amerika, etter mange bravader i både kjærlighet og pengestell, og er vel en av dem som søkte et større vingespenn over havet. Trolig bør resten av Ingeborgs utgydelser om den fremmede pige - som i dag har en stor slekt etter seg, og også Nils' disposisjoner, få ligge på mørkeloftet i Milwaukee. For Ingeborg blir dette en hardhendt vokseprosess, som kunne ødelagt en sa følsom og grublende ung person. Hun blir konfrontert med nedverdigelsen, og med bitterheten. Men hun går ut blant folk med hevet hode, og kommer ut av bitterhetsprosessen med å kunne tilgi, forstå - og til og med forsone seg med og be Copyright Sagahuus.com - This document was created on September 21, Page 6 of 84

7 hode, og kommer ut av bitterhetsprosessen med å kunne tilgi, forstå - og til og med forsone seg med og be for Nils og den andre. Eg er ikkje so drøymesjuk no som fyrr, livets prøvor hev kjølat meg av, og eg er meir prosaisk, meir klods innpå det verkelege. Høsten -78: Peder er et godt og forstandigt menneske, og jeg finder stort behag i hans selskap - er både oplyst og frihedssindet. Samtidig skriver hun en siste utstrakt hånd til Nils, som vil utløse odelsretten sin og vil til Amerika. Hun tar på Solveig-rollen. 16. okt.: Kristofer Janson holder foredrag på Røsmoen. Har aldrig hørt noget sådant før. O hvilken herlig ting at være digter. Vi vare rent berusede da vi gik hjem. Des. -78 er hun på Glærum: Marit Glærum (f. Mo) bad mig ind i kammerset og gav mig kaffe. Hun (den andre) var der. Jeg var oprejst for dens øyne, som havde bagvasket mig. Også presten Koch får nyte godt av Ingeborgs forsoning med verdens realiteter - i lys av Peders gode innvirkning på Ingeborg: Stakkars Kok! han ser så livsled og træt ud; han tror ikke på sin sags sejer derfor er hans prækener så matte og så slappe. Faren leser fra Bruns folkelige grundtanker denne julekvelden. Nyårskvelden skriver hun: Jeg får vel tage fat på at blive lærerinde, hvis det ikke er Guds vilje at jeg skal blive noe større. Nyårsdagen: Jeg læste et fransk stykke om Trappisterne. (En meget streng og isolert orden innen Den Katolske Kirke.) Samtidig: Jeg er begeistret af store tanker, efter at blive en kvinde som kunne udrette lidt i verden. Nå spiller hun også med som gammel-gunhild i Ervingen. På nyåret driver hun sin egen kveldsskole med noen jenter. Hun skriver nå mye på dialekt. Hun underviser flere i engelsk, bruker stadig mer nynorsk - og er med på sangmøte i koret. I mai -79 kommenterer hun at Bersvend Krangnes med familie reiser til USA: Eg tenkte på kor modug ein mann kan vera. Hun har ennå ikke hatt noen tanke på å emigrere. Samtidig skriver Peder: Eg setter mi von til Amerika um me vert samde um å gjere livets seillads saman. St. Hans-natten gir de hverandre løfte om å dele livet. Peder er da i Prestegarden, som han driver sammen med faren. Copyright Sagahuus.com - This document was created on September 21, Page 7 of 84

8 Flere synes ikke Peder er god nok fordi han har et barn uten å ha giftet seg. Storesøster Johanna skriver fra USA og vil ha seg dette frabedt. Gammel-Øye har mye godt å si om Peder, og Ingeborgs foreldre mener at emigrasjon er til det beste for framtiden hennes. Far er den einaste som skynar meg, og eg er kanskje ein av dei som skynar han. Peder hadde hørt til i kretsen rundt faren hele tiden. Han var den som holdt skåltalen 2. påskedag -77, da kveldsskoleelevene holdt avslutningsfest for Gammel-Øye - med punsj av fire flasker brændevin. De danset til den lyse morgen. - Far dansede i sine tykke træsolede sko. (Ingeborg gikk og la seg da dansen tok til.) ( Gammel-Øye hadde låvedanser for ungdommen på Telstad om sommeren.) * Av de 1200 sidene Ingeborg skrev før utreisen, er dette resymeet stort sett opplysningene hennes om begivenheter omkring henne. Ellers er disse dagbøkene mest interessant for en forsker i religionshistorie og religionspsykologi, på bakgrunn av tiden hun levde i. Valget ble å inkludere det som er relevant for utvandringshistorien. Vi går inn i dagboken hennes, mens hun venter på å følge etter Peder: Fotoreferanse 329/1: Peder 25 år gammel. Ved utreisen til Amerika, Kristiansund - februar Øye fasteskule, Surendalen Februar 28ande Eit rasande ovedr ute. Det vart umskifte ja, etter de milde sumarvedret. Å, Herregud no er snart tri vikor sidan Peder strauk, og enno heve me ikkje fenget brev frå honnom fra England. Fra Kristiansund fekk eg og Gunhild porttrætter av honnom. No er det mit daglege arbeid å sjå ein og annan gong på dette kjære billedet av honnom som eg heve set mi kjæraste livsens von til. Idag heve eg grætet - eg fekk ikkje brev frå honnom. Eg heve ikkje vist kor inderlegt eg elskar honnom fyr no. No kjenner eg at han eig mit hjarta. Eg trur ikkje eg kan halda ut den tanken å mista honnom Um du vilde det so da lat meg au snart kvila i mi grav. Eg skammar meg i djupet av mit hjarta at eg hin Copyright Sagahuus.com - This document was created on September 21, Page 8 of 84

9 kvelden gjorde Deg så stor stor uret. - No er du vel ute på det store vilde Atlanterhav. A kjære Gud lat han ikkje døy frå meg tek du honnom burt tak snart også meg. Fbr. 29ande Sundagskveld. Same rasande ovedret, så ein ikkje kann få upp eit auga fyr snøfokk og storm. Ikkje preka ved kyrkja idag, halde til i Austestuga. - Eg hev read English idag til eg vart mest sjuk in my head, og no lyt eg kvile meg litet fyrr eg gjeng at fjøset. - - Eg hev det ikkje godt, og er mest sjuk yver den lange ventingi på brev fra Peder; denne ovissheit plagar meg so inderleg. Å Herregud ikveld tenkjer han visst au på meg um'n lever. Å um eg kunde få halda kring honom eit lite bill. Men berre eg visste han ikkje hadde det fyrr illt, so fekk det vera det same um eg laut venta. Å nei når eg eingong skal få sjå honnom atter og få gleda honnom og stella fyr honnom. Far og mor held eg urimeleg av, so det vert mykje tungt å skiljast fra deim; men mot honnom vennen min hev eg den fyrste kjærleik og den fyrste plikt. Og honnom lovad eg å koma snart etter, og det både vil og lyt eg halda soframt Vårherre gjev meg helsa. Far og mor vil au so gjerne at eg skal reisa for de tykkjer det er bra fyr meg fyr framtida. Berre eg no fekk brev frå honnom Peder so var allt godt. Heile saki fær standa i Guds hand. Marts 1te Heller ikkje posten idag kom med brev fra honnom; eg lid liksom eg støtt er sjuk fyr bringa, og ingen kann eg klaga meg åt no han er burte. Når eg er borti låven kann eg støtt so reine yvergiven kasta meg ned i højet men det er soleids vondt, at eg ikkje får gråta. No istad kunde eg ikkje sitja ved arbeidet mit lenger eg laut ut og skriva (det trængte eg ikkje til da han var heirne - - -) Fyrr mi skuld strauk'n til det framande landet fyr han kunde ikkje tola sjå eg leid vondt sa han. Kunde eg berre eingong få gleda honnom fyr all hans trufaste kjærleik. - Sjølv heime hjå mine kjære finner eg meg einsleg og forladt. Å Herregud fær eg ikkje brev frå honnom kor skal eg da verta istand til å reisa. Allt mit mod vil falla! Når berre ikkje han lid fyrr mykje. Marts 2nde Om kvelden i myrkninga. Idag vart visst den sisste gneisti um å få brev fra England sløke. - Kor eg freistar å Copyright Sagahuus.com - This document was created on September 21, Page 9 of 84

10 Om kvelden i myrkninga. Idag vart visst den sisste gneisti um å få brev fra England sløke. - Kor eg freistar å halde motet uppe vil det støtt verta meg fyr drjugt. Eg lid meir enn nokon annan veit undtaken Vårherre. Ein og annan gong kann ei isnande smerta jaga gjennom bringa på meg. Kanskje eg alder meir skal sjå honnom atter? - Eg torer ikkje tenkja den tanken ut, at eg alder meir skal få høyra målet hans aldri meir kjenna denne kjærlege handi stryke meg yver panna aldri meir kjenna desse sterke armane halda kring meg - Å kor tomt livet vilde verta meg utan deg du elskade. Aldri hev eg visst kor eg elskad deg fyr no. Um Vorherre unner meg å sjå deg atter, da skal eg alder gjera deg so stor uret meir. Berre han ikkje hev det for illt! Å um eg fekk gråta ut ved bringa hans ikveld, No er det umogleg å skriva lenger fyr myrkret. Marts 3dje Onsdagskveld i myrkningi. Idag hev sorgi voret linnare fyr meg. Gudskjelov - og ho kann vera so reint grunnlaus au. Dei hev kannskje ikkje fenget tid til å skriva frå England og so fær eg brev fra New York. Eg kjenner slik trang til å liva no det er liksom sorgi Gudskjelov, ikkje bie so hardt på meg. Når eg fær ei liti sorglaus stunner eg so snart livsglad att. Og so hev eg slik ein fagnad i å kunna arbeida å stræva meg frametter med Engelsklesing og arbeid. Eg hev støtt fullt upp å tenkja på og detta minkar sorgi i alle måtar. Kvat gagn hev væl eg sjølv hell dei andre av di eg gjeng og syrgjer meg til dauden yver det eg enno ikkje veit nokat um. Med Guds hjælp vil eg freista halda motet uppe lengst det gjeng, og um eg gjeng trøyt veit nog Vorherre enndå råd. Men ein ting vil eg beda mykje um og det er at'n P. ikkje må ha fyrr illt. No vert det fyr myrkt. Marts 5te Laurdag etter at eg hev vaskat fra meg Nei so hjartans inderleg glad, som eg vart torsdagskvelden da far kom med eit brev frå postkontoret med Peders handskrift på. Brev frå honnom åt meg fra England! Eg freistad halda meg roleg; men eg fekk denne nervøse uro i som støtt kjem når eg er i stærk spending. Gudskjelov so kom'n da i behold til England. Dei hadde fenget rasande ovedr, været 20 mil ute på Nordsjøen og so laut dei venda. Eg hev aldri høyrt gjetet at Tasso hev vendt att fyrr, so dei må ha havt eit forfælande vedr. - Men um'n laut lida nokot er ikkje verdt å klaga yver, det er no yverstandet. Kanskje dei so fekk godt vedr yver Atlanterhavet. Det var so klart og stilt segjer Peder dagen fyr dei skulde ganga ombord i Baltic Stjernelinjens dampskib. Måtte dei berre koma snart yver Atlanterhavet no da. Dei heldt på 7 døgn fra Kristiansund til England. - Noko av brevet eg fekk var skrivet fra Hull, noko fri't Liverpool. Copyright Sagahuus.com - This document was created on September 21, Page 10 of 84

11 heldt på 7 døgn fra Kristiansund til England. - Noko av brevet eg fekk var skrivet fra Hull, noko fri't Liverpool. På jarnvegen yver England hev dei faret på 6 timar. Den 24ande februar skulle dei ganga ombord i Atlanterhavsdampskipet. Hed dei vore heppne kan dei no vera komne til New York. Derifra skulde vi få brev att um eg ikkje alt er på resi sjølv då, nokat han helst vilde ynskja. Å nei Du fær vel venta kjæraste; eg reisar ikkje (kann ikkje få det til fyr i slutten av April når B. Øverland og L. Øye reisar.) Den tidi eg hev atte her no lyt vera til å tenkja på reisi. Det er mykje rart fyr meg sume stunder og synd i Mor, so hev det vondt fyr mi skuld. - Sjølv ho segjer det er bra fyr meg og vil eg skal reisa men lid ho ved di. Men mor skal gløyme sorgi om Gud gjer det gjeng godt fyr meg. Og eg sjølv når eg feer tenkje på å træffa honnom som igrunnen er den kjæraste eg eig på jorda - ja da vil eg visst kunna halda ut kvat det skal vera. Fyr den tankjen å få sjå honnom atter stryk kvida burt. - Det er uvist når eg fær tid til å skriva i denne little boki no att - tidi er no knap; men ein gong enno fyr eg reisar lyt eg visst skriva. - Å nei det brevet eg fekk fra England, det er helsebot det fyr meg. Tusen tak Du kjæraste Marts 15ande A sound of drubbling! Sundag. Jamen fekk eg juling last night, då eg fekk lesa eit brev, som syster mi ho Johanna i Amerika hadde skrevet åt morsyster uppe i Kleiven. Ho var reint harm og sinnad yver detta stellet mit med'n Peder. Ho totte eg laut vera giftesjuk, når eg vilde hava ein slik, som hadde havt barn. Ho bad, morsyster åtvara meg og sa, at eg vilde føre skam yver heile vort folk på denne måten! Det var måske stygt af mig, men ikke blev jeg bedrøvet ikke sindt; but I coud not help smiling at her words. Ho spurde um far visste det; ho totte visst han var i stor sorg. Javist ja! Kvat sa far ein kveld eg var!itt harm på Peder. Jau han sa: Eg veit ikkje nokon likare fyr dig herikring enn han Men eg unskylder Johanna; ho kjenner ikkje han P, men kjem ho eingong til å vera ilag med honnom, trur eg, ho skiftar meining. I alfald eg kjære ven vilde ikkje bytta Deg burt i den mest moralske mannen eg kjender. Berre eg snart fekk brev fra New York, so vil de eg verta rett so glad. Marts. Sunndag kl. 6 kvelden. No er eg so trøytt af Engelsklesingi at eg umulig orkar lenger. Eg held på med den 19iande time um noko handelsbrev og dei er so drjuge å lera. - uppe på Øverlandsbakken morar ungdommen seg, det hadde gjort meg godt å vera med, men eg tykkjest ikkje hava tid, og so er tankaren mine so langt burte frå leiken. - Sunndagen som var fann me telegram i Dagbladet at Stjernelinjens dampskib Baltic ankom til New York den 8ande marts. Altvel. Dei heve altså været omtrent 2 vekor på Atlanterhavet, og 2 vikor vil væl ganga til Copyright Sagahuus.com - This document was created on September 21, Page 11 of 84

12 den 8ande marts. Altvel. Dei heve altså været omtrent 2 vekor på Atlanterhavet, og 2 vikor vil væl ganga til fyr det... (mangler på kopien.) Så er då skipet framkomet gudskjelov, og so fær eg liva i det glade håpet å få brev fra New York. Så vert eg så glad i kveld ved å høyra at Johanna Skeid skal bli i fylgje med når eg reiser. - No lyt eg upp i bakken og henta heim Gunhild so me fær ganga til fjoset. 31te marts. Onsdag. Ein Svenske, ein spillemand med si kona var no nyss utanfyre dyri vår og spilad og song so forunderleg fagert. - Eg hadde annt med å halda gråten og tenke på min kjæraste i det frammande landet - tonen og ordi høvde so godt. Berre desse tonorne vekte upp ein unemneleg lengt, serleg no da eg held på og tek afsked med det eine etter det andre. Idag var det vist sisste dagen eg kjonad - Gunhild skal no taka til. Eg totte det var so rart berre med kjyri stakkar, som no er so feite og fagre. Igår tok eg afsked med Bridt Højleengen, ei barndomsvenninna av meg; ho skulle på amtskulen no. Der er nog av dei som vil gjera resi syrgjeleg for meg. No gjeld det berre um å vera modug og tenkja på kvat som ikkje berre er min helligaste pligt men mit dyraste ynskje, å treffa honnom, som no er i det frammande landet og sårt lengtar etter meg. No er påskehelgi forbi. Eg kunde godt skrivi i denne lille boki mi med ho var, men eg var ikke god til å skriva. Når eg hadde lesi litet gjekk eg ut og trøydde meg med ungdomen held var i selskap. - I Østistun hev eg og Gunhild voret tvo ganger og havt det morrosamt, lyt eg væl kalla det. Der tala eg med underofficer L. Øye, ein skulekamrat af meg, og disputerte med honnom. Han var noko fin og frammand, noko lik Nils, likevel tald eg reint frit med honnom. - Eg vil ikkje skriva om allstan eg har vore i hilgi, men det veit eg, at tidi har gjenget reint burt for meg med å værra atti folk og eg tykkjer det hev gjort meg godt, eg hev gløymt meire af mi eigi sorg og lengt og prøvat vera det kvikkaste eg konn. Og da trøstar eg meg so i arbeidet mit; eg er so glad i alt det vesle eg kan få til. - Og so trøstar den tanken meg at eg snart skal få brev fra honnom Peder fra New York; - Vorherre hjelpa honnom og lat honnom av di inderlege godleik ikkje hava det fyr vondt. Og so takkar eg Gud at eg no ikkje ængstar meg fyr å resa. Lat ganga korsom Gud vil. Eg reiser fyr å gjera min pligt fyr å gjera honnom og meg sjølv glad. Lat so ganga i Guds namn. No hev eg knapt ein månad (igjen) atter. Hjelp meg Gud til å vera bra mot mar og mot alle. Kanskje eg skriv nokre ord ein gong til fyr eg reiser; no hev eg ikkje tid lenger men lyt ned å kara. Ingeborg Skeid ja, som fekk ganga utor denne verda istadenfyre å reisa til Amerika, som ho totte var so tungt, da eg sist talad med henne. Ho er jordfest au no. Gud gjeve ho må ha funne fred hjå Vorherre. Copyright Sagahuus.com - This document was created on September 21, Page 12 of 84

13 April 3ie Laurdag etter vaskingi. Ei usegjeleg tyngsla ligg yver barmen. Eg fekk ikkje brev fra honnom torsdag og fær visst also ikkje fra New York. Berre ikkje du kjæraste leid for mykje, so fekk det vera det same um du var gangen heim at Gud. - Gudskjelov eg fær grata så sorgi er ikkje hard. Eg vilde sjølv so gjerne vera heimkomen til Vorherre ikveld. Å eg er so inderleg trøytt. Å kunde eg no få leggja meg upp til Guds faderhjarte og gråte ut! Men tankaren mine på Vorherre er so uklåre, det er umogelegt fyr meg å vinna fram til klarheit. Men eg hev likeveel ei unemneleg kjennsla av Guds kjærleik og lengt etter å kunna liva i det gode og skammast yver kor klein eg er. April 4de Sunndagskveld. Herre Gud er det muligt at lide mere sjælelig end jeg gjør ikveld? Jeg har været på Telstad mit gamle barndomshjem og taget afsked, hvilket til en anden tid vilde være meget smerteligt, men som bliver forsvindende i forhold til en anden ulige hardere smerte. I dag fik jeg høre at Peder havde været syg på rejsen til England. John Bergeim hadde skrevet derom. Intet brev idag heller fra New York, jeg ved han vilde skrive, hvis han kunde. Kanske han nu ligger syg forladt af alle uden en kjærlig trøstens hånd. Eller måske han er død. Ja kjære ven vidste jeg blot du var smertefri gangen hjem til Gud. Gudskelov der er en livets ende, mod den skal mine trætte tanker nu vendes. Jeg er alt over 21 år. Den levetid jeg har tilbage rinder snart hen. Kanske også Vorherre på en eller anden måde kan tage mig snart bort. End Herre, min vens lidelser om han er i stor smerte. Så glad o Herre Gud har jeg aldrig før tenkt på livets ende. Vilde du komme snart. April 15de No veit eg ikkje noko bettre å segja, enn eg sa eingong fyrr, då verdi var so tung åt meg. Jeg har mig kjæmpet træt I kamp fra død og livet, Det endte dog rned det, At jeg blev overgivet, O denne stille ro, hvor den er sød og let, O Herre hjælp mig du, jeg udslidt er og træt. Tak for den smertens tid, Som er tilendestundet, Copyright Sagahuus.com - This document was created on September 21, Page 13 of 84

14 Det kommer ei igjen Det, som er overvundet. Og for hver smertens dag vi haver stredet ud, Des nærmere vår grav, des nærmere vor Gud. Eg hev grunn til å takke Vorherre fyr denne harde prøving, eg no er utsett fyr idet han let min kjærleik til Peder stiga upp til sann varm kjærleik. Mit hjarte hev ikkje voret rett mot honnom. Eg hev voret meire stolt av honnom enn eg hev elskat honnom inderligt. No sidan han reiste hev det fyst gjenget upp fyr meg, kvat det vil segja å mista honnom. Um'n liver hev han kannskje no fenget brevet mit; og eg er glad i å tenkja, at det vil vera honnom ein liten trøst um han liver, og er han gjenget burt, so han no hev det godt, da vil eg gleda meg i å få komma snart etter. Eg er sæl lell no midt i sorgi; og kviler i kjærleik og hengivelse. April 10ande Laurdag. Gudskelov! Torsdagen fekk foreldra hans Peder brev fra honnom og um 4-5 dagar skal eg få. Det er berre nettupp eg er god til å yvertvinga hverken mi store sorg hell mi store gleda no, berre det kjenner eg at ei stor børa hev dottet av meg. - Eg torer ikkje tenkja på den store gleda som vil verta når me får sjå kvarandre igjen. Det er so uvist og myrkt allt. Det store havet ligg imillom. Men kvat eg veit er at eg snart skal reis no, og um eg da fær sjå honnom atter, stend i Vorherres hand. No har eg snart berre 14ten dagar atter her heime. Eg er roleg; og hev kastad umsutti frå meg på Gud. Eg veit eg reiser fyr å gjera min plikt fyr å gjera honnom og meg sjølv glad. Berre eg no fekk eit kjærlegt brev frå honnom; det turvte eg so mykje no fyr eg reisar! Kanskje Du er i Dakota no; Du skriv fra New Richland Vaseca no sisst. Vorherre skal ha so inderleg mang takk, at'n kom seg so godt fram på denne hardi resi um'n laut vera lite klein. Ja Gud vera hjå Deg du elskade. Torsdagen fekk eg au brev fra syster Johanna, eit fagert hjarteligt brev reint motsat det ho skreiv til moster um'n P. fekk eg au brev og portræt fra Johannes Jelen samme dag. Imorgo vil eg ganga til kyrkja og til alters fyr sisste gongi her heime. Eg er so trøytt av tankar no, og kann ikkje annat enn liggja meg sjølv og all min vesaldom framfyre Guds faderhjarta. - - So tidleg vår og so mildt vedr i lang tid hev det knapt vore i manns minne. Marki begynnar allt å grønnskast litevetta. Og i Chicago i Amerika var det so kalt, skriv Peder, at dei fraus mest ihel. Den 19ande april. Copyright Sagahuus.com - This document was created on September 21, Page 14 of 84

15 Den 19ande april. No fær det vera siste gongen eg skriv i mi little dagbok her heime. Imorgo 8 dagar stryk eg til Kristiansund. Torsdag den 29ande kjem Tasso fra Trondhjem. Eg gjeng liksom i en draum no, eg hev bjodet farvell på mange stader till den eine etter den andre sisste gongi. Eg liksom liver i ei barnleg umsutlausa; eg kvilar i ei ro, som nog ikkje er riktig naturlig men som eg lell takkar Gud fyr. No trur eg, at eg kjem til å fylgje Bastian til Visconsin til eg fær høyra om Peder kan finna plads åt meg i Dakota. Eg fekk brev fra Peder sisste torsdag, eit kvikt livfullt brev gudskelov So fager, væn, tidleg vår som denne hev visst knapt gamle Noreg sett i manns minne. Marki er otrulig grøn og sauarne ute på mange stader. Ein dag var det 12 gr. Reaumur heit i skuggen. Seinare på dagen. Eg er so reine trøytt og vilde kvila. Eg er ikkje god til å tenkja yver mi reisa meire no, farvel allt og alle og tak fyr meg. So stryk eg da i Guds navn og lat so koma kvat der vil. Men eg vilde so gjerne koma fram Herre Gud av di det vert fyr mykje åt far um han skal betala reisepengarne fyr meg. Og so Peder, han vil gjerne sjå meg atter; eg trur ikkje Vorherre vil at eg ska døj, at um eg berre eingong endå fekk sjå honnom og kvila i fanget hans. Eg er so yvergjeven no, koma kvat der vil. Ein gong vil det i Guds navn verta ende på vesaldomen her, og dei kjære eg hev elskad so mykje her fær eg visst sjå atter i den herlege heimen der alle dei reine sjælarne livar utan bond utan sorg. Det er mi von at da fær eg ogsa møta honnom, som no vist lengtar etter meg. Farvell da du vene Surendal mi fødebygd og alle mine kjære. Der gjøymes mange minder her av ei stakkars kvinnes liv, gjøymes minner um kvat ogsa ei fatik (?) kvinne kann lida å tenkja. Fred yver alle minder. Gud velsigne foreldri mine og alle dei små syskende! - i Jesu navn. Kristiansund 28de april 1880 Torsdag aften. Dampskibet Tasso vil efter agentens sigende ankomme hertil i nat kl. 1. Vi har da altså at holde os færdige til dens ankomst. Det er umuligt at få fred til at legge sig for at sove nu i disse uroens ventetimer. Får altså prøve at benytte en stund av tiden til at skrive lidt i min dagbog. Det er uvejr ude på søen. Pacifik som afgik imorges måtte vende og kom hid tilbage nu ikveld. Å det bliver vel en hård tur inden vi når England. Men det kjære håb. holder mit mod oppe. Så lad da i Guds navn gå! Jeg hviler i det freidige håb at jeg reiser for at glede ham, dette håb gjør mig frimodig. Nå er det så mørkt, jeg ser ikke lengere. Copyright Sagahuus.com - This document was created on September 21, Page 15 of 84

16 Ombord i Tasso den 30de april ved middagstider. Nu har vi fått en forsmag på hvad det vil sige at færdes på havet; og den slemme syge har gjestet de fleste emigranter ombord. - Imorges kl. 5 afreiste vi fra Kristiansund. Vejret var stormfuldt allerede da vi forlod Krsd, og senere er det ikke blevet bedre. Ombord er her omtrent 400 emigranter. Det er en fæl røre da en stor del er svært syge. Jeg var noget syg over Hustadvigen, men nå er jeg ganske bra. Særdeles heldig var jeg ved det at en Nordmann som kunde Engelsk kom og snakkede til mig, og da han hørte at jeg forstod lidt Engelsk, kom vi snart i en livlig samtale, som holdt modet oppe i mig mens jeg var meget dårlig. Jeg tror dampskibet nu snart vil anløbe Ålesund. Å hvor meget rart det er at se her ombord. Får jeg være frisk resten af rejsen tror jeg det vil bli bare kjækt. Det værste er det dårlige bedroom vi har, og så fuldt og trangt som det er. Men jeg er Gudskelov ved godt mod; jeg skal jo rejse at møde min Peder. Ombord i Tasso morgenen den 1te mai. Nu er vi komne ud på Nordsøen, så vi ikke kan se land på nogen kant. Det er godvejr over Nordsøen siger skibsmandskabet, men ligevel rugger dampskibet sig lysteligt på Nordsøens rullende bølger. Siden igår ved middagstid har jeg været aldeles fri for søsyge, og igårkveld tog jeg ind en dygtig supper. Soveleiligheden var også upåklagelig idet vi en 5 mand lagde os på dækket med nogle sengklæder over os, da soverummene var aldeles overfyldte. Og der var nokså lystigt, og skjønt søvnen ikke var videre rolig var den dog god at få. Kl. 9 igåraftes forlod vi Norges kyster. Idag er det livligt oppe på dækket. Somme skriver, somme vasker sig - kortsagt man gjør alle mulige forretninger heroppe. 2den mai. Søndag ombord i Tasso. Inat havde jeg da en nogenlunde ordentlig soveplads og sov såvidt bra som det kan ventes på slige rejser, og som det fuldpakkede rum af kvinder, mænd og små børn kunde tillade det. Jeg stod op og skulde få mig lidt mad, nemlig en brødskive og kjæks som vi om morgenen modtager med den sorte dårlige kaffe, men dette bekom mig ilde, jeg prøvde at sidde nede der forud. Jeg måtte op på dækket at kaste op lidt og siden er jeg forblevet der ovenpå. Her agterud på dækket er der bedst at sidde. Mange forlader nu ikke sine køyer. Slig søndag morgen har de ikke oplevet sier somme. Og i dag er det ikke behageligt heller. Vinden er både kald og stærk, og søgangen meget så skumsprøjten næsten slår over dækket somme tider. Idag er det det tredie døgn siden vi forlod Krsd. Man mente engang at vi skulde nå England i kveld; men formedelst den stærke modvind blir det vist ikke før inat eller i morgen tidlig at vi ankommer til Hull. Copyright Sagahuus.com - This document was created on September 21, Page 16 of 84

17 Nu har jeg havt det nokså morsomt en stund idet en gut og jeg har siddet og snakket sammen med en ung gut om forskjellige ting. Næsten alle om bord er meget flinke, så fornøjelig selskab vanter det ikke. - Igår havde vi et langt møde ovenpå dækket og så en overlag lystig forhandling om kjærlighed. Det er riktig lystigt somme stunder. - Vidste bare mine forældre at jeg ikke lider mere ondt. Jeg ved de tænker på mig nu. Tasso er ikke så uhyggelig som jeg engang troede, så hvis det ikke var så fuldt vilde det ikke være så galt. Kosten er også bedre end jeg havde ventet, ja den er upåklagelig. Til frokost får vi sort kaffe som er meget dårlig, en kjæks med smør og en hvedebrødskive. Til middag kjødmad, som er meget god. Til aftens en kjæks, brødskive og the, som er god, uden f1øde. Liverpool 4de mai Ved middagsbordet. Igårmorges kl. 3 nærmede vi oss Hull. Allerede søndagskveld den 2den mai kl. 9 begynte vi at øjne byens fyrtårn. Det var et storartet syn vi så, da vi om morgenen gikk op på dækket og så Hull foran os. Byen er overmåde storartet men ikke videre vakker syntes jeg da. De uhyre stenbygningene er sværtede af kulrøg og kulstøvet fyger omkring en. Men uhyre store og vakre var alle de skibe vi så der i havnen. Det led langt på dagen før vi kunde komme rigtig ind i dokkerne, da det var lavvand ved vår ankomst. Jeg var så ør etter den foregående nats uro igår og af alt det nye jeg så, at det var umuligt for mig at skrive; men idag er jeg Gud være takket ganske bra og har haft en noksa livfuld og fornøjelig dag i denne travle by. Jeg har også i dag skrevet to ark hjem til mine forældre. Det største komers er, når jeg må snakke med engelske folk for at spørge os tilråds i mangt. (Ingen i vort følge kan Engelsk.) Og det går otrulig bra og det er så fornøjeligt hvergang jeg kan hjælpe os ud af kniper. - Nei slig sjau som det var nede på toldbodbryggen i Hull da emigranterne skulde i land lell. Vi som tilhørte den amerikanske linje gav os iro til agenten kom og ropte på os og da blev vort tøj sikkert befordret iland. Dernede måtte vi vente noget længe til agenten kom og sa at vi skulde få mad. Og det fik vi ogsa inde på et hotel; men knapt tilmålt var den. Vi måtte rive den i os i største hast og så på jernbanestasjonen, hvor vi kjøbte os billet til Liverpool. Da vi kom ud stod en hel del træn færdige til at afgå. Vi blev henvist til vogn og nu begyndte den mest storartede og herlige tur jeg har gjort i mit liv. Det ene fagre landskab efter det andet svævede forbi dog ikke fortere end at jeg kunde godt overse det. Nei de store fede sauerne lell, som græssede på de græsrige enge. Ja det var så vakkert at jeg aldri har set sligt. Men udmated og træt som jeg var sov jeg snart ind og nød en kvægende søvn mens jeg sad inde i vognen. Efter en rejse på 61/2 time kom vi til Liverpool kl. l eller halv 2 inat. Nu så storartet det var at sprade gjennem Liverpools gader inat, alle oplyste som i en sal, jeg kan ikke beskrive det. Liverpool 5de mai 1880 Copyright Sagahuus.com - This document was created on September 21, Page 17 of 84

18 Så gives der da også et sted i denne travle by hvor en kan få være i fred og skrive lidt, nemlig et kontor hvor de skandinaviske emigranter får papir og skrivesager frit, ligeledes adgang til at læse forskjællige bøger. Det er så godt at hvile her en liden stund i fred. Igåraftes var vi også her og blev venligt henviste på en bedesal hvor en svensk mand holdt et meget kraftigt og trøstende foredrag; jeg må rigtig sige det var en god hvile for mig og en kvægende opmuntring her i denne fremmede stad at høre et sligt trøsterigt foredrag. Igår ved middagstid var vi henne og hørte en svensk sjømandspræst, som også var dygtig til at tale. De lejede en engelsk kirke, da de ei endnu har bygget egen kirke disse skandinavere. Idag har vi spadseret ude næsten i hele dag - var også oppe på jernbanestasjonen for at efterse vort tøj. - Å nei så meget som der er at se lell i disse store speilvindu - voksfigurerne aldeles lig naturlige mennesker. Det sørgeligste jeg har seet siden jeg kom hid til by en er disse elendige skjændselens kvinder, som står udenfor sine elendigheds hoteller for at lokke mandfolkene i sine garn. De bærer alle (skjøgerne) kortklippet hår. Noget så forfærdelig som disse elendige har jeg ikke seet. O hvor uskatterlig er ikke en ren samvittigheds fred; da er man altid lykkelig selv nede i trængsel og mørke. Jeg tror ikke vi kommer til at rejse fra Liverpool før om lørdagen - tænker altså at jeg får god tid til at skrive - slutter nu for at læse lidt. Senere samme dag ved aftensbordet. Mens vi sidder her og venter på kveldsmaden (vi har passet os at tage pladser først nu, da det er næsten umulig at få plads når man kommer sidstpå.) Jeg skulde inderlig gjerne ønsket at der blev lidt mere rumt i vort losemente ikveld og det bliver det kanske også, da der skal afgå et skib i kveld med endel emigranter. Liverpool kontor for emigranter den 6te mai Idag er det helgetorsdag; ligevel er det den samme larm i Liverpools gader og det samme arbejde. Jeg holder så af dette sted her hvor en kan få sidde i fred og have fri adgang til skrivematerialer. Jeg har i dag skrevet hjem til min søster Gunhild et helt ark. Jeg angrer slet ikke på at vi kom til at forblive her såpas længe, det er så uhyre meget at se. Igåraftes var vi på jernbanestasjonen for at overse vort tøj. Der var en uendelig røre. En uhyre masse emigranter holdt på at finde rede på sit tøj. Ja der var liv. Det ene træn efter det andet ankom og afgik kun med nogle minutters ophold. Nei den uhyre vognhall lell, oplyst af hundreder af lamper og lys af forskjellige Copyright Sagahuus.com - This document was created on September 21, Page 18 of 84

19 med nogle minutters ophold. Nei den uhyre vognhall lell, oplyst af hundreder af lamper og lys af forskjellige farver og alle de store fagre heste og vogne der var. Et vidunderligt syn jeg aldri kan glemme. Ikke mindre storartede ting var det at se da vi passerede nedover gaderne til vort hotell igjen. Nej de strålende butikker hvor alle verdens fagre ting var udstillede. Det var til at blive henrykket over. Det vakreste var næsten ligevel gibsfigurerne; jeg måtte ordentlig betænke mig før jeg fik rede på enten det var virkelige mennesker eller ej. Jeg tror at her bruges bare gas til belysning. Liverpool emigrasjonshotell den 7vende mai Nu skal det være vist at vi kommer til at gå ombord i morgen tidlig. Jeg har efter omstændighederne havt det nokså bra i Liverpool, og jeg kvider mig lidt for den forestående sørejse. Men lad bare gå i Guds navn, Gud lader mig vel finde en udvej nu som før, det er mit faste tillidsfulde håb. Jeg er næsten træt af at beskrive alt det storartede i Liverpool. Igår passerede vi gjennom en stor del af byen og var på vej at tulle os bort. Bastian Øverland og Trondhjemmer Snive tulled sig så bort en kveld at de måtte leje sig en fin vogn og lade sig kjøre til losementet. Det storartede liv her er bra nok, men lidt ensom hvile ved en kjær elsket vens side vilde nu gjøre mig så inderlig. Der har været en liden fristelse for mig under denne min rejse, idet der måske har været et dybt og godt venskap mellom mig og en ung gut, Kristofer Moe fra Stangvik. Jeg kom ikke til at tænke stort derpå; men nu er det brysomt, jeg føler lidt anger og foragt for mig selv. Gud tilgive mig hvis jeg har gået forvidt. I det udvortes har det vist været nokså uskyldigt, men i tanken har jeg måske syndet mod ham der derover. Men når jeg nu atter træffer ham beder jeg ham om forladelse, og da skal mine øjne lige ærlige skue op til ham hvem jeg har lovet evig troskab. En andens ungdommelig kjærlighed kan for et øjeblik henrive mig; men ingen kan jeg igrunden elske slig som Dig. Det er ingen så fast og mandig som Du. - Det lettede mig at få skrive dette her, nu er jeg glad og rolig. Liverpool 9ende mai sendagsmorgen. Det er først nu jeg liksom lidt har begynt at samle mine tanker og finde det trættende i det uophørlige bulder og liv. - Igåraftes var her spil og dans nede i spisestuen, det var for det meste svenske som dansede. Det snurrige at se var ligevel en ung mand forklædt som en Indianer, som spadserede frem og tilbage spillende på et dingeldangel af et instrument. Det var engang sagt at vi skulde få stige ombord igår; men nu skal det være vist i morgen. Copyright Sagahuus.com - This document was created on September 21, Page 19 of 84

20 Senere på dagen. Ved ettermiddagstid. Nu har vi fået høre at heller ikke i morgen får vi gå ombord, da arbeiderne har gjort strike; nu må vi vel vente, og det er uvist når vi får rejse. Skibet vi skal gå med kaldes The British Crown eller den «Engelske Krone og skal være et nyt og et af de største emigrantskibe. Idag er det mere stille på gaden end sædvanligt; såvidt en kan skjønne er det søndag selv i denne store by. Å nei når vi kommer til at forblive her sålænge lell. Men her hjælper ikke at klage. Jeg får prøve at benytte tiden så godt jeg kan med at lære lidt Engelsk og med at binde. Når man er kommen ud får man tage det, som det falder og prøve at drage sig alle omstændigheder til nytte bedst man kan. Hvad nytter det til eks. at tænke på, at det er vakkert der hjemme i Norge nu og ønske sig did op en stund! Nei i stedet er det bedre at søge at finde sig tilrette i de nye vilkår og så at skrive frimodige og trøstefulde breve til dem derhjemme. Idag har jeg drevet på med at lære Engelsk i Udvandrerens tolk. Kl. 3 tænker jeg vi vil gå i kirken. Ombord i British Crown den 11te mai Kl. omtrent 4 imorges blev vi vekkede i vort hotell i Liverpool, og efterat have fået lidt tillivs var det at begive sig ned på toldboden, hvor en hjuldamper tog gods og passagerer for at få dem ombord i B.C. Nei slig røre og slig trængsel som det var da vi kom ombord her har jeg aldrig i mit liv før været ude i, den var ubeskrivelig. Stor synd syntes jeg i de små barn, som var nær ved at kvæles. Ombord i British Crown den 12te mai Så har vi da tilbragt en nat i denne røre og trængsel. - Man snakker om de Atlantiske skibes bekvemmelighed. Hvor findes den? Ikke ombord i dette skib. Kanske det kommer af at dette skib er så nylig blevet indrettet til emigrantskib. Jeg ved at her savnes al orden ombord. - Igår fik vi ikke mad før det led langt på kvelden og havde ikke spist siden tidlig om morgenen. Den mad vi da fik var alt annet enn god; nogle salte kjødslingser og potetes samt lidt tynn suppe. Soveplads fik vi fruentimmer, samt ugifte i et underdæksrum, hvor det var kvælende samt aldeles mørkt hvis ikke gassen havde blevet tændt. Copyright Sagahuus.com - This document was created on September 21, Page 20 of 84

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Frits som 6-åring med to søstre

Frits som 6-åring med to søstre Frits Larsen Hans far hette Peter Kristian Larsen og hans mor Hanne Katrine, f.lyster. Det kom syv barn til sammen. Frits var den eldste sønnen. Peter Larsen ble frelst som ung. Frits syntes det var en

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Blandt hedenold (Sigmunds vísa)

Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold de Nordens gjæve helte, og Sigmund var den ædle Færøersmand. :/: Af alle dem, som spændte sværd ved bælte, i kampen ingen djærvere end han. :/: 2. Ved mangt

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Stokkan ungdomsskole-8. trinn Høst 2013 150 149 99,33 14.01.2014 Stokkan ungdomsskole-9. trinn Høst 2013 143 142 99,30 14.01.2014

Læs mere

De gamle havde ret når de sagde at kjærligheden var en lue thi den efterlader jo som luen blot en askehob

De gamle havde ret når de sagde at kjærligheden var en lue thi den efterlader jo som luen blot en askehob [Bl. 55v] De gamle havde ret når de sagde at kjærligheden var en lue thi den efterlader jo som luen blot en askehob Nizza 14/1 92 Han Du skal gjøre store værker udødelige mesterværker skal falde som gå

Læs mere

Dikt til Severin Fra Marine.

Dikt til Severin Fra Marine. Dikt til Severin Fra Marine. Jeg synge vil til deg min Ven Jeg ved du svare vil igjen Thi Kjærlighedens sterke Magt I vore Hjerter fuldt er lagt. Vi skilte er en liden Tid men snart er lykkens time blid

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015 Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Godt nytt år! Når 2015 ligger åpent foran oss, er utgangspunktene våre forskjellige for å gå inn i året. Men behovet

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Onsdag, den 17 oktober 2012

Onsdag, den 17 oktober 2012 Ved bisættelse Onsdag, den 7 oktober 0 754 Se, nu stiger solen af havets skød Mel.: Lars Nielsen 89 Oluf Ring omkring 95 Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød; hvilken

Læs mere

som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl

som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl Appetizer: Tænk at få at vide at det menneske som jeg elsker som jeg deler liv med som er blevet en del af min ånd og min krop og min sjæl ikke skal være her mere.. vil forlade mig, fordi han eller hun

Læs mere

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 1 4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 Åbningshilsen Den sidste søndag inden jul. Fire lys tændt, fylde, klar. Ja, og risengrød

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Korpsnytt. Velsignet jul og fredfylt nytt år! Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr okt des. 2011

Korpsnytt. Velsignet jul og fredfylt nytt år! Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr okt des. 2011 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 5. 5 01. okt. - 31. des. 2011 La de små barna komme til meg. Velsignet jul og fredfylt nytt år! 1 Korpsnytthilsen Hva skal vi så si til dette? Er Gud

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

er er i en stor by dunkle kroge, afsides gader med

er er i en stor by dunkle kroge, afsides gader med Liv er er i en stor by dunkle kroge, afsides gader med D forunderlige navne, navne, som vækker anelser om et livets tusmørke, hvor mangt foregår, som ikke engang bøger kjender. Jeg bor for tiden i en sådan

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Trøstet sorg som slebet glas!

Trøstet sorg som slebet glas! Trøstet sorg som slebet glas! Matt 5,1-12 kollekt: Lissner, s. 214 Salmer: 573-575-654-321-775 Vær fortsat ved vor side, når stormen stilner af. Vær hos os, når vi søger til vore kæres grav. Giv, at vi

Læs mere

14. s.e.trin. B Johs 5,1-15 Salmer: Det er meget inspirerende at høre et godt og velforberedt foredrag.

14. s.e.trin. B Johs 5,1-15 Salmer: Det er meget inspirerende at høre et godt og velforberedt foredrag. 14. s.e.trin. B. 2016 Johs 5,1-15 Salmer: 331-658-52 157-400-7 Det er meget inspirerende at høre et godt og velforberedt foredrag. Også selvom man ikke er enig med foredragsholderen. Det er godt at høre

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955 Henvisning: Denne oversættelse følger den nøjagtige afskrift af Bruno Grönings foredrag, som han i Graz optog på lydbånd den 17.10.1955. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet afkald på sproglig

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Dukketeater til juleprogram.

Dukketeater til juleprogram. Dukketeater til juleprogram. Dukketeater 1: (Der er brug for to dukker, en frisk og glad drengedukke (dukke 1), der er spændt på at det er jul og en lidt fornuftig pigedukke (dukke 2), der ikke kommet

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 1,19-28

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 1,19-28 1 4.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 18. december 2016 kl. 10.00. Salmer: 90/gloria og 80/76,v.1-2/91//86/439/71/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /93. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

4. Søn.e.h.3.k. d Matt.8,23-27.

4. Søn.e.h.3.k. d Matt.8,23-27. 4. Søn.e.h.3.k. d.30.1.11. Matt.8,23-27. 1 Tit og ofte, når vi åbner for fjernsynet, vises der indslag fra krige, der foregår forskellige steder i verden. Indimellem er der også et indslag, der handler

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Sangen om Harbard. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet.

Sangen om Harbard. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet. Thor kom rejsende fra Østen og kom til et Sund; på den anden Side af Sundet var Færgekarlen med Skibet. Thor kaldte: 1. Hvo er den Svend blandt Svende, som står hinsides Sundet? 2. Hvo er den Karl blandt

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus.

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus. Side 1 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus Side 2 Personer: Nicolaus Side 3 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus 1 Nicolaus 4 2 Naboen 6 3 Tre poser guld 8 4 Mere guld 10 5 Gaden er tom 12 6

Læs mere

Tekster om døden i kristendommen

Tekster om døden i kristendommen Tekster om døden i Det Gamle Testamente De døde lovpriser ikke Herren, de som gik ned i stilheden (Salmernes bog 115,17) Nyd livet med den kvinde, du elsker, i det tomme liv, Gud har givet dig under solen,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 1 11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 Åbningshilsen Skoleferien er slut, de fleste er ved at være tilbage fra

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Skærtorsdag 2015 Af sognepræst Kristine S. Hestbech

Skærtorsdag 2015 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Skærtorsdag 2015 aftenen hvor Jesus mødes med sine venner for at spise det lækre påskemåltid med lam, vin og brød. Det er aftenen hvor vinen og brødet for evigt får en ny betydning; Jesu blod og Jesu kød.

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Salmer: 729: Nu falmer skoven, 561: Jeg kender et land v. 8-10 + 13, 571: Den store hvide flok, 552: Nu har taget fra os, 787: Du, som har tændt

Læs mere

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14 Salmer: Lem Kirke kl 9.00 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Rødding Sognehus kl 10.30 739 Rind nu op

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Møde med nordmanden. Af Pål Rikter. Rikter Consulting. Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked

Møde med nordmanden. Af Pål Rikter. Rikter Consulting. Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked Møde med nordmanden Af Pål Rikter Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked Seminar hos Væksthus Sjælland, 23. januar, 2014 På programmet Hvem er jeg? Basale huskeregler Typografier Mødekulturen

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl Salmer: 443/2/484/174//592/332/1

10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl Salmer: 443/2/484/174//592/332/1 1 10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/2/484/174//592/332/1 Åbningshilsen Så følger den tredje søndag om De To Veje, som kirkeåret ligger hen til os. Om

Læs mere