Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand"

Transkript

1

2 Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som er problematisk blandt ældre, da det medfører en øget risiko for svækkelse og sygdom. En målrettet indsats, der har fokus på at forebygge underernæring og vægttab, kan derfor øge de ældres funktionsevne, trivsel og overlevelse. Denne Mad- og måltidspolitik på Seniorområdet i Kolding Kommune retter sig både mod ældre i hjemmepleje og plejebolig, og er målrettet den individuelle borgers behov og ønsker. Politikkens visioner og målsætninger understøtter både Kolding kommunes Seniorpolitik og Sundhedspolitik, og den udstikker en retning for det fremtidige arbejde på området. Mad- og måltidspolitikken fokuserer på at forebygge underernæring og vægttab via screening af den enkelte borgers behov, fleksible tilbud og indsatser samt kompetenceudvikling og tværfagligt samarbejde. Politikken tager udgangspunkt i den nationale handlingsplan for måltider og ernæring til ældre i hjemmeplejen og plejeboligen fra Socialstyrelsen, Søren Rasmussen Seniorudvalgsformand Kolding d. 14.november 2014

3 INDHOLD 4 Værdier og visioner 6 Kost og ernæring 8 Målrettede tilbud 10 Det gode måltid 12 Kvalitet og omkostningsbevidsthed 14 Indflydelse og involvering 3

4 VÆRDIER OG VISIONER Mad- og måltidspolitikken på Seniorområdet i Kolding kommune tager afsæt i visionerne i Seniorpolitikken for og Sundhedspolitikken for : Andelen af borgere over 65 år, der er selvhjulpne stiger frem mod år 2018 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune Mad, ernæring og måltider spiller en vigtig rolle i forhold til, at den enkelte borger kan bevare eller genvinde funktionsevne og livskvalitet. Denne politik understøtter derfor indsatsen med at indfri visionerne i Seniorpolitikken og Sundhedspolitikken med en tydelig sammenhængskraft til det rehabiliterende fokus og selvværdsstrategien i Senior- og Socialforvaltningen. Værdier Mad- og måltider for alle med fokus på: - Madens ernæringsmæssige sammensætning - Madens kvalitet og mængde - Måltidets betydning for appetit og livskvalitet Visioner Alle borgere over 65 år har adgang til mad og måltider, der passer til den enkeltes behov og ønsker Visionen indfris gennem følgende temaer: - Screening af borgere med behov for støtte - Udredning af specifikke behov - Fleksible og individuelt basserede tilbud - Indflydelse og involvering - Tværfaglig indsats og kompetenceudvikling Mad- og måltidspolitikken er en overordnet beskrivelse af Seniorområdets indsats i forhold til mad og måltider. Politikken følges op af mad- og måltidshåndbøger til specifikke målgrupper på plejecentre og i hjemmeplejen. 4

5 KOST OG ERNÆRING Formål Ernæringsindsats og kostens sammensætning tager højde for de særlige behov ældre har. Mål At borgere i hjemmeplejen og plejebolig ernæringsscreenes At den enkelte borger får dækket sit ernæringsbehov ud fra en kost, der er individuelt tilpasset med henblik på at forebygge vægt- og funktionstab Fokusområder Kolding Kommune prioriterer følgende områder i indsatsen omkring kost og ernæring: Ernæringsscreening Ernæringsscreening af borgere, som seniorområdet har og får kontakt med i hjemmeplejen, sygeplejen, plejecentre, træning, forebyggende medarbejdere, visitationen. Screeningen bruges ved tidlig opsporing, forebyggelse og behandling af dårlig ernæringstilstand samt kvalitetssikring. Kost og ernæring tilpasset den enkelte Udredning af den enkelte borgers ernæringsmæssige behov og iværksættelse af tilbud til den enkelte, som efterlever borgerens ønsker og behov. Kompetenceudvikling Medarbejderne har den nødvendige viden til at kunne afdække individuelle behov og iværksætte de nødvendige tiltag, der understøtter den enkelte borgers ernæringsmæssige behov. Samarbejde med pårørende Pårørende inddrages i handleplanen til borgere med et behov for en ernæringsmæssig indsats, og tilbydes den nødvendige viden omkring kost og ernæring. Succeskriterier Følgende succeskriterier er udtryk for, hvad Kolding Kommune forventer, der skal komme ud af indsatsen på dette område: Værktøjer til ernæringsscreening og ernæringsudredning er implementeret i daglig praksis Medarbejderne oplever, at de har nødvendig viden, kompetencer og redskaber i forbindelse med ernæringsscreening og ernæringsudredning 5

6 MÅLRETTEDE TILBUD Formål Fleksible og dækkende tilbud inden for mad og måltider giver mulighed for en målrettet indsats, der tilgodeser den enkelte borgers behov. Mål At individuelle behov bliver tilgodeset At der er oprettet tilbud, som tilgodeser de forskellige målgruppers og individuelle borgeres behov At måltiderne bidrager til at borgeren opretholder sin ernæringstilstand og livskvalitet Fokusområder Kolding Kommune har valgt at prioritere følgende områder i indsatsen omkring målrettede tilbud: Ernæringsindsats Medarbejdere har de nødvendige rammer og har viden og adgang til de tilbud, der er nødvendige for en målrettet indsats. Tværfagligt samarbejde At medarbejdere på tværs af afdelinger, forvaltninger, sektorer og aktører samarbejder omkring den ernæringsmæssige indsats til borgerne i Kolding Kommune for at sikre en helhedsorienteret tværfaglig indsats og videndeling. Mangfoldige og fleksible madtilbud Leverandører af madservice leverer maden, så den svarer til den enkelte borgers ønsker og behov i forhold til portionsstørrelse, antal daglige måltider og mellemmåltider, kosttilskud og den ernæringsmæssige sammensætning. Succeskriterier Følgende succeskriterier er udtryk for, hvad Kolding Kommune forventer, der skal komme ud af indsatsen på dette område: Der er oprettet tilbud og ydelser, der er dækkende for borgernes forskellige ernæringsmæssige behov Der er udarbejdet mad- og måltidshåndbøger til specifikke målgrupper både på plejecentre og i hjemmeplejen Medarbejdere oplever, at man anvender hinandens viden og samarbejder tværfagligt i de relevante forløb 6

7 DET GODE MÅLTID Formål Det gode måltid er en stjernestund for den enkelte og skabes med henblik på at øge appetit, livskvalitet og generel sundhedstilstand. Mål At den ældre tilbydes den nødvendige hjælp ved måltiderne At den ældre bliver støttet i forhold til de sociale relationer i forbindelse med måltiderne Fokusområder Kolding Kommune prioriterer følgende områder i indsatsen omkring det gode måltid: Sociale relationer Borgere støttes ud fra eget ønske til at kunne spise sammen med andre og skabe sociale relationer i forbindelse med måltiderne. Pædagogisk tilgang Plejepersonalet er bevidste om egen rolle, tilstedeværelse og pædagogiske tilgang under måltidet i forhold til at støtte borgerne mentalt til at få spist, og til at skabe det gode måltid og stjernestunder. Det gode spisemiljø Skabe en god stemning igennem hyggelige omgivelser og indbydende anretning af måltidet ud fra den enkeltes ønsker. 7

8 Samarbejde med frivillige Seniorområdet samarbejder med frivillige organisationer og tilknytter frivillige kræfter med henblik på at understøtte muligheder for at spise sammen med andre og skabe sociale sammenhænge i forbindelse med måltiderne. Ressourcepersoner Medarbejdere i hjemmeplejen og på plejecentre, der er uddannet til at understøtte viden om og sikre fokus på mad og måltiders betydning for den enkelte borger. Succeskriterier Følgende succeskriterier er udtryk for, hvad Kolding Kommune forventer, der skal komme ud af indsatsen på dette område: Der er uddannet ressourcepersoner på plejecentre og i hjemmeplejen til at understøtte viden og fokus omkring borgernes behov i tilknytning til mad og måltider. Frivillige og organisationer har tilbud til ældre for at skabe det gode måltid og stjernestunder. 8

9 KVALITET Formål Måltider produceres med udgangspunkt i borgernes ønsker, ernæringsmæssige behov og økonomiske forudsætninger. Mål At der i videst muligt omfang anvendes danske og økologiske varer At maden er tilpasset årstiderne. At de tildelte ressourcer udnyttes optimalt. At maden er velsmagende og ser indbydende ud At maden i energi og næringsindhold følger fødevarestyrelsens retningslinjer for kost til ældre At der er de tilbud, der kan dække de ældres forskellige behov Fokusområder Kolding Kommune har valgt at prioritere følgende områder i indsatsen omkring kvalitet og omkostningsbevidsthed: Energi og næringsindhold Vejledning og information omkring valg af tilbud foretages med udgangspunkt i den enkelte borgers behov for energi og nærindgsmæssigt indhold. Valgmuligheder Leverandører tilbyder fleksible og målrettede løsninger. Succeskriterier Følgende succeskriterier er udtryk for, hvad Kolding Kommune forventer, der skal komme ud af indsatsen på dette område: De ældre oplever, at maden er indbydende Der bestilles mængde efter den enkeltes eller gruppers behov og dermed nedbringe spild 9

10 INDFLYDELSE OG INVOLVERING Formål Borgerne bliver, i det omfang den enkelte er i stand til det, involveret i valg omkring mad og måltider for at skabe stjernestunder for den enkelte. Mål At borgerne har mulighed for at deltage i anretning og tilberedning af måltidet ud fra den enkeltes ønsker og ressourcer Fokusområder Kolding Kommune prioriterer følgende områder omkring indflydelse og involvering: Involvering af borgere ved måltider Borgere involveres med den rehabiliterende tilgang i anretning, tilberedning og oprydning ud fra den enkeltes ønsker og ressourcer. Afdækning af borgeres ønsker og behov Der er fokus på at mad og måltidsindsatsen tilrettelægges efter den enkelte borgers ønsker og behov. Formidling af borgeres ønsker og behov Medarbejderne formidler borgernes ønsker og behov i forhold til mad- og måltider til beslutningstagere med henblik på, at der eksisterer, de tilbud, der er behov for. Succeskriterier Følgende succeskriterier er udtryk for, hvad Kolding Kommune forventer, der skal komme ud af indsatsen på dette område: Borgerne oplever medbestemmelse ved planlægning af den ernæringsmæssige indsats og valg af menuer Borgere oplever, at de får vejledning i forhold til at vælge den rigtige kost 10

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Udarbejdet af Anne Marie Beck Lise Bygholm Heidi Madsen og Jens

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Giv mig lov til at spise!

Giv mig lov til at spise! Giv mig lov til at spise! giv mig lov til at spise Redaktion: Christina Melander ISBN: 87-90904-65-6 Layout: Susanne Schenstrøm Tryk: clausengrafisk/one2one Dansk Design Center H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDS- TEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 3 05 07 11 19 27 33 43 53 KØBENHAVN GEARER

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere