Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mad- og måltidspolitik på ældreområdet"

Transkript

1 Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1

2 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i hyggelige omgivelser, og at borgeren har mulighed for socialt samvær. Det er betydningsfuldt, at maden er appetitvækkende. Den skal dufte og smage godt, have den rette konsistens og se appetitlig ud. Samtidig skal borgeren kunne få opfyldt sine ernæringsmæssige behov, således at funktionsevnen og livskvaliteten kan bevares. Mens befolkningstallet er faldende for den samlede befolkning i Lolland Kommune, er befolkningsprognosen for andelen af den ældre befolkning stigende. Der vil være en større andel af befolkningen, som potentielt vil have behov for at modtage madservice, og behovet vil være forskelligt for den enkelte borger. Formål med mad- og måltidspolitikken: At skabe fælles retningslinjer for hele kommunen indenfor mad- og måltidsområdet, og synliggøre målsætninger og fælles holdninger til dette område for medarbejdere og ældre borgere. Politikken tager udgangspunkt i Socialstyrelsens 'National handleplan for måltider og ernæring til ældre i hjemmeplejen og plejeboligen' og Fødevarestyrelsens 'Anbefalinger for den danske institutionskost'. Mad- og måltidspolitikken på ældreområdet udarbejdes og implementeres parallelt til den generelle sundhedsfremmende og forebyggende indsats, der foregår i Lolland Kommune. Politikken er udarbejdet i samarbejde med sundhedsmedarbejdere, kvalitetsmedarbejdere, ledere fra flere niveauer, politikere, Ældreråd, samt Ældre- og Sundhedsudvalget. Denne mad- og måltidspolitik vil være gældende for Lolland Kommune i perioden Målgruppen er de borgere, som modtager Lolland Kommunes madservice. Gennem denne mad- og måltidspolitik ønsker Lolland Kommune at sikre høj standard, øget valgfrihed og ensartet service. Velbekomme! Ældre- og Sundhedsudvalget 2

3 INDHOLD FORORD... 2 VÆRDIER OG VISIONER... 4 VISITATION TIL MADSERVICE... 6 INDFLYDELSE OG INVOLVERING... 7 MÅLTIDET... 9 KOST OG ERNÆRING IMPLEMENTERING AF POLITIKKEN

4 VÆRDIER OG VISIONER Mad er med til at opretholde vægten, hvilket kan være en udfordring for den ældre borger. Ved opretholdelse af vægten kan funktionsevnen bevares, og den ældre har mulighed for at klare flere hverdagsaktiviteter på egen hånd. Lolland Kommune arbejder ud fra konceptet 'Aktiv Hverdag', hvor borgeren er mere aktiv og deltagende i dagliglivets aktiviteter. Dette skal give den ældre borger mere selvstændighed og livskvalitet i hverdagen. Lolland Kommune ønsker at inddrage mad- og måltidspolitikken som en del af 'Aktiv Hverdag'. LOLLAND KOMMUNES VISIONER MED MAD- OG MÅLTIDSPOLITIKEN ER: At borgeren oplever, at der tages hensyn til individuelle behov. At borgeren får gode måltider med mulighed for socialt samvær. At borgeren får opfyldt sine ernæringsmæssige behov. MADSERVICE Lollands geografi giver udfordringer for en mad- og måltidspolitik. Befolkningen er spredt mellem by- og landområder, hvilket kræver specielle indsatser. En del af befolkningen er bosat på kommunens tre øer, og her skal der være samme tilbud som hos resten af befolkningen. Lolland Kommune ønsker, at tilbuddet om madservice skal for ens for alle visiterede borgere. INDFLYDELSE OG INVOLVERING Borgeren skal opleve at have indflydelse på hvilken mad, der leveres. Der skal være fokus på valgfriheden, når den ældre borger skal vælge sin mad. Denne valgfrihed kan være medvirkende til øget appetit og fremme ernæringstilstand, funktionsevne og livskvalitet. Borgeren skal opleve, at der tages hensyn til individuelle behov og præferencer. Mange ældre borgere sætter pris Lollands egnsretter, og det er vigtigt for Lolland Kommune, at egnsretter tilbydes for borgere på madservice. Lolland Kommune ønsker, at der tilbydes øget valgfrihed ved madservice og at egnsretter bevares. MÅLTIDET Måltidet har vital betydning for den ældre borgers kostindtag, og måltidet skal gerne være et af højdepunkterne på dagen og hermed medvirke til at øge den ældre borgers livskvalitet. Der skal være mulighed for at deltage i sociale fællesskaber i såvel plejeboliger som i Frit Valgs Området 1. Lolland Kommune ønsker at støtte op om sociale fællesskaber ved måltidet for borgere på madservice. 1 Frit Valgs Området er defineret som de borgere, der ikke har en plejebolig, men som også modtager madservice. 4

5 KOST OG ERNÆRING Den ældre borger skal have mulighed for at få opfyldt sine ernæringsmæssige behov igennem madservice. Alle borgere, som modtager madservice, skal tilbydes ernæringsscreening og videre herfra kunne tilbydes den kost, som opfylder den enkelte borgers behov. Der skal iværksættes en særlig indsats for småtspisende borgere og samtidig fokuseres på specifik ernæring og motivation til denne gruppe borgere. Lolland Kommune ønsker at kunne levere et individuelt tilpasset tilbud gennem madservice for alle visiterede borgere. Kvalitetsmål: At borgeren - uanset boform - oplever mulighed for at få individuelt tilpasset mad. 5

6 MADSERVICE Lolland Kommune ønsker at sikre en høj og ensartet standard på madservice, samt at sikre at borgeren får tilbudt en kost, som tilgodeser den enkelte borgers ernæringsmæssige behov og præferencer. PLEJEBOLIGER Borgere i plejeboliger og midlertidige boliger er automatisk visiterede til madservice. Her tilbydes udelukkende kostfuldpakke indeholdende morgenmad, frokost, aftensmad, mellemmåltider og drikkevarer. Dette sikrer, at den enkelte borgers ernæringsmæssige behov kan opfyldes. Maden leveres fra Fælleskøkkenet I/S i Sakskøbing, som har fokus på det sunde valg, sæsonvariation og høj kvalitet. FRIT VALGS OMRÅDET Borgere i Frit Valgs Området er visiteret til madservice efter Lov om Social service 83. Maden bestilles en gang om ugen, enten til leverandøren eller elektronisk. Borgere i Frit Valgs Området vil få leveret maden til døren en gang om ugen. Hvis borgeren ønsker det, kan maden også blive sat ind i køleskabet af leverandøren. Maden kan leveres af flere leverandører, idet der er tale om frit leverandørvalg, hvor Lolland Kommune godkender leverandøren. Nye borgere, som visiteres til madservice, vil blive tilbudt at blive ernæringsscreenet. På den måde sikres, at borgeren får den rette kost. Dette vil omfatte både borgere i plejeboliger og i Frit valgs Området. FROKOSTCAFÉER Frokostcaféerne i Lolland Kommune er åbne tilbud med begrænset åbningstid på hverdage og tilbyder varm menu, pålægsanretninger og drikkevarer. Frokostcaféerne er åbne tilbud efter Lov om Social service 79. Frokostcaféernes tilbud leveres fra Fælleskøkkenet I/S. Lolland Kommunes mål for mad- og måltidspolitikken er at overholde gældende anbefalinger for mad og drikke til ældre i alle kommunens tilbud. Mange ældre er undervægtige og for dem er sundt lig rundt. Ældre borgere skal ofte spise omvendt af de normale kostråd, og derfor spise mad med højt energiindhold og høj næringsstoftæthed. Kosten skal have begrænset sukkerindhold af hensyn til kravet om en høj næringsstoftæthed. Ældre over 70 år og borgere i plejebolig anbefales et tilskud af D-vitamin og kalcium. Væskeindtagelsen anbefales at være på omkring 1½ liter dagligt. 6

7 INDFLYDELSE OG INVOLVERING Det har stor betydning for borgeren at have indflydelse på maden, der serveres og omgivelserne i forbindelse med måltidet. Borgeren vil opnå en øget tilfredshed og livskvalitet ved dette. Det skal være muligt for borgeren i Lolland Kommune at have indflydelse på maden og måltidet. Lolland Kommune vil tilbyde mad og måltider, der afspejler de ældres individuelle ønsker og behov. Det skal være muligt at vælge individuelle spisetidspunkter og menuvalg. Lolland Kommune ønsker at være lydhør overfor den ældre borgers oplevelser og præferencer om maden og måltidet. Borgeren vil regelmæssigt blive hørt gennem brugertilfredshedsundersøgelser. Resultaterne fra brugerundersøgelsen vil inkluderes i de tiltag, som der foretages fremadrettet. Desuden vil der være et samarbejde mellem Lolland Kommune og leverandøren af maden om, hvilke tilbagemeldinger og forslag borgerne har til maden og den valgfrihed, der er. Der skal være mulighed for fællesspisning på plejecentrene, men det skal også være muligt at vælge måltider i mindre grupper og hos sig selv. Det skal være op til den enkelte borger, hvordan måltidet skal indtages. Ved begyndelsen af implementeringen af denne mad- og måltidspolitik vil borgerens oplevelser og præferencer i forhold til maden og måltidet blive undersøgt. Hermed vil den enkelte borger have mulighed for at få indflydelse på de tiltag, som ændres i forhold til maden og måltidet. MÅLRETTEDE TILBUD Ved at den ældre borger får større indflydelse på maden og de omstændigheder, der er om den, kan dette bidrage til, at appetitten øges og den ældres ernæringstilstand bibeholdes eller forbedres. Lolland Kommune ønsker at tilgodese borgerens behov og ønsker. Det ønskes, at de fleste borgere kan tilbydes normalkost. Ved overvægt og/eller diabetes, vil borgeren tilbydes normalkost med fokus på at variere mellemmåltiderne til den enkelte borger. Udover normalkosten 2 vil der være en række diæter, hvorunder der også vil være specialkost for borgere med underernæring og sygdom, således at det er muligt at bestille mad svarende til behovet. 2 Normalkost indeholder 15 E% protein, 55 E% kulhydrat og 30 E% fedt fordelt på 3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider. 7

8 MÅL FOR VALGFRIHED HVER UGE 14 Middagsretter, 7 forretter/desserter 5 Flydende retter, 5 energi- og proteindrikkke 4 Kagetyper, 3 råkosttyper 4 Typer pålægsanretninger, 1 lun ret Lolland Kommune ønsker at have en ekstra indsats for den småtspisende borger og en forebyggende indsats overfor undervægt, således at den småtspisende borger kan fanges ved ernæringsscreeningen, inden der sker et vægttab. Dette skal sikre, at den ældre borger får tilstrækkelig at spise, således at den enkeltes ernæringsbehov opfyldes. EGNSRETTER Mange ældre borgere sætter pris på Lollands egnsretter. Lolland Kommune ønsker, at egnsretter skal være en del af menuen, ligesom det er vigtigt, at borgeren selv skal kunne vælge, hvilke retter, der ønsker. 8

9 MÅLTIDET Det gode måltid har anselig betydning for hverdagen og livskvaliteten. Det er vigtigt, at opdækningen prioriteres og at der spises i hyggelige omgivelser. De hyggelige omgivelser og opdækning skal også finde sted i Frit Valgs Området. Den ældre borger skal motiveres til at dække op til måltidet, og hvis borgeren ikke selv er i stand til det, er det sundhedsmedarbejderen, som skal medvirke til at gøre måltidet hyggeligt for den enkelte ældre. Lolland Kommune ønsker at inddrage mad- og måltidspolitikken som en del af 'Aktiv Hverdag'. Borgere i plejeboliger og midlertidige boliger skal derfor selv have mulighed for at anrette sin mad, og dermed selv være med til at bestemme, hvad der skal lægges på tallerkenen. Ved demente borgere er det sundhedsmedarbejderne som vurderer, hvor meget borgeren kan deltage i måltidet. Lolland Kommune ønsker at tilpasse hovedmåltider og mellemmåltider til den enkelte borger. Disse ønsker kan afhænge af borgerens døgnrytme, appetit og søvnmønster. DET SOCIALE ASPEKT I denne mad- og måltidspolitik sætter Lolland Kommune stor fokus på det sociale aspekt i forbindelse med måltidet. Lolland Kommune ønsker, at det skal være muligt for borgeren at opretholde og eventuelt udvide sit sociale netværk i forbindelse med måltiderne, uanset om borgeren bor i plejebolig eller i Frit Valgs Området. DE FYSISKE RAMMER På plejecentrene og i frokostcaféerne ønsker Lolland Kommune at have fokus på at skabe hyggelige rammer omkring måltiderne. Men også i Frit Valgs Området er ønsket at kunne skabe hyggelige måltider hos den ældre borger. Her skal det være muligt for sundhedsmedarbejderen at kunne hjælpe med at gøre måltidet hyggeligt for den visiterede borger. 9

10 KOST OG ERNÆRING Lolland Kommune vil med denne mad- og måltidspolitik fokusere på, at alle borgere - som modtager madservice - vil blive tilbudt individuel kost. Mange ældre oplever en nedsat appetit, dårlig ernæringsstatus og inaktivitet. Mellemmåltider kan være med til at øge det samlede energiindtag, og borgerne vil blive tilbudt flere variationer af mellemmåltider. Alle borgere vil blive tilbudt ernæringsscreening med efterfølgende vurdering af den optimale ernæringsrigtige kost. Der vil være målrettede tilbud til den småtspisende borger med fokus på, at borgeren indtager den mad, som er den rette for den enkelte. Der kan være mange faktorer som spiller ind, når en borger har et nedsat kostindtag. Det er vigtigt at have fokus på tand- og mundsundhed, fysisk aktivitet, underernæring og sygdom. Væskebehovet kan også være vanskeligt at opretholde som ældre. En stor del af borgere i plejeboliger er demente, og problemer med at huske at drikke tilstrækkelig væske, kan være et problem. Alle ældre over 70 år samt borgere i plejeboliger anbefales et dagligt tilskud af 20 µg D-vitamin samt mg kalcium. Lolland Kommune vil i samarbejde med de privatpraktiserende læger have fokus på vitamin D og kalcium status. 10

11 IMPLEMENTERING AF POLITIKKEN Mad- og måltidspolitikken vil blive implementeret i årene , og vil leve op til kravene fra Den Danske Kvalitetsmodel. Inden påbegyndelse af politikken i 2014 vil alle de overordnende områder blive vurderet ved en systematisk borger- og pårørendeundersøgelse. Resultatet af denne undersøgelse vil ligge til grund for nye tiltag, som skal laves i forbindelse med politikkens implementering. Politikken har klare mål og retningslinjer for, hvordan der løbende følges op på indsatsen. Medarbejdere skal være informeret om nye tiltag, og hvordan disse skal implementeres. Lolland Kommune har et mål om, at alle borgere, som modtager madservice, systematisk bliver tilbudt ernæringsscreening inden udgangen af RESSOURCEPERSONER Den største effekt opnås, når screeningen og ernæringsindsatsen understøttes af ressourcepersoner. Hvert team i Ældre & Sundhed vil have en ressourceperson indenfor mad- og måltidsområdet. Disse ressourcepersoner vil have det overordnede ansvar for bestilling af mad, samt have fokus på, at den enkelte borger får den rette kost. Der vil overordnet være en tovholder, som er ansvarlig for undervisning og supervision af disse ressourcepersoner. SUCCESKRITERIER FOR MAD- OG MÅLTIDSPOLITIKKEN Mad- og måltidsområdet for Lolland Kommune vil blive evalueret af borgere, som er tilmeldt madservice, i starten og slutningen af perioden. Denne evaluering vil sammenlignes med resultater fra det forhenværende år, og nye tiltag vil afhænge af resultater for evalueringerne. Kvaliteten af mad- og måltidspolitikken vil opfylde kravene fra Den Danske Kvalitetsmodel, som Ældre & Sundhed i Lolland Kommune skal akkrediteres efter fra udgangen af SUCCESKRITERIER MED MAD- OG MÅLTIDSPOLITIKKEN At borgere, pårørende og sundhedsmedarbejdere får indflydelse på maden og måltidet. At andelen af borgere, som tilbydes socialt samvær i forbindelse med måltidet, øges. At andelen af borgere, som får individuel kost øges. At andelen af borgere med vægttab reduceres. At andelen af borgere, som tilbydes vitamin D øges. 11

12 Lolland Kommune, Ældre & Sundhed Jernbanegade 7, 4930 Maribo Tlf

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Udarbejdet af Anne Marie Beck Lise Bygholm Heidi Madsen og Jens

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Ernæring til kræftpatienter. resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013. LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk

Ernæring til kræftpatienter. resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013. LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk Ernæring til kræftpatienter resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013 LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk Kulhydrat Fedt Protein Sondeernæring/ parenteral ernæring Ernæring til kræftpatienter I et

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Giv mig lov til at spise!

Giv mig lov til at spise! Giv mig lov til at spise! giv mig lov til at spise Redaktion: Christina Melander ISBN: 87-90904-65-6 Layout: Susanne Schenstrøm Tryk: clausengrafisk/one2one Dansk Design Center H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014 Sundhedspolitik Handleplaner 2013-2014 Indhold Udarbejdelse af handleplaner 2 Borgerrettet forebyggelse 4 Kost 5 Rygning 12 Alkohol 18 Motion 24 Mental Sundhed 31 Børn og unges trivsel 32 Psykisk sygdom

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune. Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik

Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune. Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik 1 Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune Inspiration til arbejdet med den

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Vejledning om brug af funktionskrav

Vejledning om brug af funktionskrav Vejledning om brug af funktionskrav 2014 Vejledning om brug af funktionskrav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-560-4

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE

SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Baggrund for projektet 3 1.2 Evalueringen 3 2. Foreningerne: 4 2.1 Foreningssamarbejder 4

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere