Workshop 1 Implementering af IndFak2. marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Workshop 1 Implementering af IndFak2. marts 2015 1"

Transkript

1 Workshop 1 Implementering af IndFak2 1

2 DAGSORDEN 1. Velkomst og formål 2. Status på IndFak2 og opstartsforløb 3. Best Practice og systemløsning 4. Ny funktionalitet og arbejdsgange (NavisionStat & IndFak2) 5. Opgaver 2

3 FORMÅL Formål for Workshop 1: at give deltagerne en forståelse af de overordnede processer i IndFak2 at sætte brugere med rollen fakturafordeler, i stand til at udføre de grundlæggende opgaver ved fordeling af fakturaer i systemet 3

4 STATUS PÅ INDFAK2 Systemet er testet og færdigkonfigureret Fejl vil løbende blive prioriteret og rettet afhængig af kompleksitet og omfang Der vil være ændret funktionalitet og arbejdsgange i IndFak2. Væsentlige områder vises på workshop og vil fremgå af materialet Indkøbsdelen bliver implementeret i fase 2, med mindre man har indkøbsdelen i IndFak1. Der afholdes en særskilt indkøbsworkshop 44 institutioner er på systemet med varierende antal bogføringskredse (11 pilot, 14 opstart og bølge1) brugere på systemet og pr er dokumenter behandlet 4

5 OVERORDNET PROJEKTPLAN Kontrakt underskrevet med Miracle A/S 07/ Test af krav og grænseflader slut 26/ Integrationstest slut 26/ Pilot start 01/ Opstartsimplementering start 08/ Standardimplementering start 21/ Alle IndFak institutioner implementeret 30/ Løsning for historiske data klar Foråret

6 IMPLEMENTERINGSFORLØB Proces Deadline Aktør Opsætnings WS D1 25-feb Modst./Inst. Opsætnings WS D2 26-feb Modst./Inst. Integrationsopsætning, kontrol mv. Uge 10 Modst. NemHandel ændring (kl ) 4-mar Modst. Færdigbehandling af bilag i IndFak1 Uge 11 Inst. Driftsstart Moderniseringsstyrelsen 5-mar Modst. Driftsstart Superbrugere (infomail fra Modst) 9-mar Inst. Opsætning af varslingsmail og prokura Aftales Modst./Inst. Driftsstart Institution Uge 11 Inst. Overdragelse til support og ordinær drift Uge 11 Modst. 6

7 BEST PRACTICE IndFak2 understøtter Best Practice processer (mørkeblå) Kan anvendes med fakturamodulet alene og indkøbsmodul i fase 2 Er integreret med Navision Stat, hvor bogføring og betaling udføres (lyseblå) 3. Ordreafsend else 1. Aftaleindgåelse 7. Betaling 8. Kreditnota 2. Rekvisition 4. Leverancemodtagelse 5. Fakturamodtagelse 6. Bogføring (lager) Find Best Practice her: 7

8 Kataloger Leverandør tilgår fakturablanketten Indkøbsordre til ikke- NHR-registrerede Leverandør Ordrebekræftelse Købsfaktura mv. Kvittering Indkøbsordre til registreret leverandør Kvittering Godkendt faktura mv. Transaktionsdata (status på betalinger) Stamdata (kontoplan, konteringsregler, afledte værdier og kreditorer) Købsfaktura mv. fra leverandør B Bilag afvist i NS indbakke Ordrebekræftelse Indkøbsordre Afsendelse af købsfaktura mv. Kvittering for modtagelse af købsfaktura mv Godkendt faktura mv. Kvittering for modtagelse af godkendt faktura mm

9 NAVISION STAT OG INDFAK2 Konteringsregler styres udelukkende fra Navision Stat Stamdata indeholder følgende nye elementer Alias (udfoldes i IndFak2) + Sag og Sagsopgave, Varekonti Momsproduktbogføringsgruppe (HUSK opsætning på alle finanskonti i NS) Obligatoriske dimensioner og afledte værdier Fast delregnskab på kreditorsamlekonto pr. bogføringskreds Returproces fra Navision Afvist i indbakken genåbnes i IndFak2 (afvisningskommentar medsendes fra NS) Mulighed for leverandørdublet Flere leverandører samme CVR-nr. (fx forskelligt SE/P-nr.) Bilag overføres fra Indfak2 med unik system ID Alle bilag skal accepteres med afvigende moms Ompostering foretages i Navision Stat 9

10 UNIK ID FRA INDFAK2 I NAVISION 10

11 UNIK ID FRA INDFAK2 I NAVISION 11

12 ACCEPTER MED AFVIGENDE MOMS I NAVISION Parameter i styringsopsætning: Indgående købsdokumenter Accepter m/afvigende moms 12

13 DEMO AF INDFAK2 Login Dashboard med aktiviteter Navigering i faner Min profil Skift af organisation Hjælp Intro til fakturabehandling 13

14 MODTAGELSE AF NYE FAKTURAER (1/2) E-Faktura fra leverandør Er leverandør ukendt, eller optræder leverandør eller faktura flere gange? Ja Forhåndsreg. i IndFak2 (ØSC) Nej Nye fakturaer i IndFak2 Papirfaktura fra leverandør Faktura tastes i IndFak2 14

15 MODTAGELSE AF NYE FAKTURAER (2/2) Fakturaer til forhåndsregistrering (rolle = præregistrering) Ukendt/dublet leverandør eller dublet bilag Oprettelse af manuelle bilag Rollen kan tildeles alle brugere, også uden fakturafordeler-rollen Nye fakturaer Alle fakturaer til fordeling uanset hvordan de er kommet ind i IndFak2 Videresend faktura (hvis to eller flere regnskaber) Kun muligt indenfor egne bogføringskredse Den flyttede faktura modtages som ny faktura i den modtagende organisation 15

16 FAKTURAFORDELERENS OPGAVER Til behandling Vælg Gruppering Vælg Status Andre opgaver regnskab Afvist af rekvirent eller kaldt tilbage af fakturafordeler (tilbagekald faktura) Klar til overførsel Bilag som ikke kan overføres pga. fejl i fx kontering eller leverandør Bilag som er afvist i Navision og klar til genbehandling i IndFak2 Afvisningskommentar vises på bilagshovedet Nye Oversigtsbillede som anvendes til distribution af konteringslinjer til rekvirenter Ude til behandling Oversigtsbillede som bl.a. bruges til at sende rykkere til brugere eller til tilbagekaldelse af fakturaer Fakturafordeler kan ALTID tilbagekalde en konteringslinje ude til behandling 16

17 FLOW FOR GODKENDELSE AF KONTERINGSLINJER Videresend til anden rekvirent Nye fakturaer Rekvirent modtager Bekræft varemodtag -else Godkend konteringslinje(r) Kontordisponent Bekræft vm. og send til anden disponent Valgte disponent Videresend Videresend til anden disponent 17

18 KONTERING AF FAKTURA Fakturaer modtages med én konteringslinje med mulighed for ændringer efterfølgende (Eurocard og Diners undtaget) Bilagsteksten angives automatisk til Kreditor nummer, Leverandørnavn, CVR-nummer (dog max 40 karakterer) Bilagsteksten kan manuelt ændres ved behov Opdeling: På baggrund af forskellig kontering, gebyr/ moms eller efter e-faktura Bilag hvor leverandøren har angivet to forskellige momssatser i fakturaen, skal som minimum opdeles i to linjer (en momspligtig og en momsfritaget) Bilag fra Eurocard og Diners konteres og opdeles automatisk efter e- faktura. Fakturalinjerne må ALDRIG sammenlægges Ved ændringer i fakturahoved (bogføringsdato) skal du huske at gemme 18

19 HJÆLP TIL KONTERING AF FAKTURA Opsættes af fakturafordeler/systemadministrator Automatisk kontering pr. leverandør (Opsættes af MODST på Eurocard og Diners fakturaer) Filtrering af kontoplan pr. kontor -> brugerne får kun adgang til den del af kontoplanen som de må anvende Opsættes af den enkelte bruger Konteringsskabeloner -> gem kontering inkl. evt. fast opdeling af faktura og vælg din skabelon i stedet for at lave samme opdeling og kontering hver gang Historisk kontering -> brug Ur et når du tidligere har modtaget og konteret en faktura fra en specifik leverandør Automatiske konteringer kan altid ændres på den enkelte faktura og behøver ikke at gælde alle dimensioner, som senere kan tilføjes 19

20 SØGNING I FAKTURAARKIV Fakturaarkivet er kun til opslag (ingen behandlingsmuligheder) Arkivet indeholder ALLE dokumenttyper Arkivet viser ALLE dokumenter uanset hvor de er i flowet (godkendt, slettet, til varemodtagelse osv.) Søg på status, en bestemt bruger, en bestemt dimension og meget mere Brug evt. * foran og efter en søgetekst så du ikke behøver at skrive hele teksten (fx søgning på fakturanr = *2002*) Dette gælder kun for arkivsøgning Søgeresultater kan overføres til Excel via X ikon under søgeresultatet i nederste højre hjørne 20

21 ØVRIGE DOKUMENT TYPER Håndtering af kreditnotaer Behandles som fakturaer Note vedr. fakturanr. angives evt. i bilagstekst Kobling af kreditnotaer til fakturaer forventes senest 31/ Håndtering af rykkere Skal ikke overføres til Navision, men afvises i IndFak2 Hvis rykkergebyr skal betales oprettes manuel faktura på gebyret Håndtering af kontoudtog Kan evt. sendes i flow til information for relevante brugere, men skal ikke nødvendigvis overføres til Navision Findes kun som indgående kontoudtog i Navision Fortrolige dokumenter til Navision kræver ekstra rolle til bogholder Send en mail med navngivne brugere til for at få rollen NS_PERSONDATA_SE 21

22 NYT I INDFAK2 FAKTURAMODUL Forhåndsregistrering af bilag med ukendt/dublet leverandør eller dublet bilag Leverandør skal være oprettet, overført fra Navision og tilkoblet et bilag, inden bilaget kan sendes i flow Bilag behandles som udgangspunkt som én samlet konteringslinje på bruttobeløbet Opsplitning mv. er muligt efterfølgende Fordeling af bilag på flere rekvirenter (linjevaremodtagelse) Bilag routes automatisk i det opsatte disponenthierarki uanset prokura Opsætning af kontor og kontordisponenter Håndtering af alle gængse betalingsmetoder 22

23 SMARTE FEATURES Konteringsskabeloner Historisk kontering (Uret) Autokontering på leverandør Filtrering på kontoplan pr. kontor Avanceret opdeling Etiketter oprettes af systemadministrator og anvendes af alle Faktura som en anden fakturafordeler har åben, vises med markering på bilagsoversigten Distribution af flere bilag til samme rekvirent fra linjeniveau 23

24 LOGIN TIL TEST https://test.indfak2.dk Brugere: Fakturafordeler (ff1-20): Brugernavn: Rekvirent (rek1-20): Brugernavn: Disponent (disp1-20): Brugernavn: 24

25 OPGAVER FOR FAKTURAFORDELER 1. Opret manuel faktura, angiv dit nummer efterfulgt af navn fx 9_Michael. Find den manuelle faktura under status Ny Konter faktura og send faktura til din rekvirent 2. Faktura Regnskab_X skal med i sidste regnskabsperiode, fremsøg faktura og indsæt en ny bogføringsdato. 3. Find en faktura med flere linjer (WS_fak_afgiftX) og send flere linjer til din egen rekvirent og en enkelt linje til en anden rekvirent. 4. Hvor mange fakturalinjer ligger til behandling hos din rekvirent (Linjeniveau)? 5. Find faktura via fritekstsøgning Find faktura fra leverandør Smart450 Find alle faktura hvor fakturanummer indeholder ordet WS 6. Send en rykker til din rekvirent Faktura WS_fakX (Linjeniveau) 7. Kald din manuelle faktura tilbage Når faktura er kaldt tilbage, find den herefter frem 25

26 HJÆLP TIL AT LØSE OPGAVER 1. Opret faktura Udfyld blanket Opret faktura Til behandling Linjeniveau Filtrering Status (Ny) Åben faktura Rediger Påfør værdi i Konto Gem Distribution Bruger Vælg din rekvirent Send 2. Til behandling Fakturaniveau Fremsøg faktura 3. Til behandling Linjeniveau Filtrering Fremsøg faktura 4. Til behandling Linjeniveau Filtrering Behandles af 5. Til behandling Filtrering Fritekstsøgning Indtast Smart 450 Indtast WS 6. Til behandling Filtrering Fritekstsøgning Fremsøg faktura Åben faktura Send rykker. 7. Til behandling Linjeniveau Filtrering Sæt flueben ud for faktura Kald tilbage Til behandling Linjeniveau Filtrering Status, vælg Tilbagekaldt Find faktura. 26

27 OPGAVER FOR FAKTURAFORDELER 8. Ligger der fejlede fakturaer i klar til overførsel og hvorfor er de fejlet? 9. Ligger der fakturaer i forhåndsregistrering og hvorfor ligger de der? 10. Dan en oversigt over alle bilag til behandling og overfør den til Excel 11. Opdel faktura WS_opdel_X (ligeligt fordelt) og påfør forskellige konteringer 12. Opdel faktura WS_procent_X (procentvis) med flere linjer på 3 forskellige konti med fordelingen 10%, 30% og 60% 13. Kontér en faktura på en finanskonto eller et alias som afleder andre værdier (fx momsproduktbogføringsgruppe). Slet efterfølgende hele konteringen (viskelæder) og angiv en anden kontering (brug en af dine tidligere fakturaer) 14. Opdel Post DK faktura WS_PDX fakturaen så der kun er to konteringslinjer én med moms og én uden moms 27

28 HJÆLP TIL AT LØSE OPGAVER 8. Fakturaer til behandling Filtrering Status, Klar til overførsel 9. Faktura til forhåndsregistrering Se begrundelse i feltet meddelelse 10. Fakturaer til behandling Gå til bund og overfør data til Excel 11. Fakturaer til behandling Filtrering Fremsøg faktura Åbn faktura Avanceret opdeling Opdel Valg, ligelig fordeling Opdel Gem Rediger linje 1 og konter linje Gem Rediger og konter linje 2 Gem 12. Fakturaer til behandling Filtrering Fremsøg faktura Åbn faktura Avanceret opdeling Opdel Opdel valgte, skriv 3, Angiv 10%, 30% og 60% i de 3 procent felter. 13. Til behandling Linjeniveau Filtrering Fremsøg faktura Åbn faktura Rediger Konter linje Fjern kontering Konter linje på ny Gem 14. Til behandling Filtrering Fremsøg faktura Åbn faktura Rediger Slet Bruttobeløb Indtast: grundlag + moms og tryk lommeregner Konter linje Gem Konter linje (81 dkk ) så den er uden moms. 28

Workshop 2 Implementering af IndFak2. marts 2015 1

Workshop 2 Implementering af IndFak2. marts 2015 1 Workshop 2 Implementering af IndFak2 1 DAGSORDEN 1. Formål 2. IndFak 2 organisationsoversigt 3. Kontrol af stamdata (Manuel faktura) 4. Administration og Fakturaadministration 5. Tilføj brugere til kontorer

Læs mere

Fakturahåndtering...2 Fakturaadministration...2 Godkendelsesflow...2 Automatisk routing af nye fakturabilag...6 Kontor og brugere...

Fakturahåndtering...2 Fakturaadministration...2 Godkendelsesflow...2 Automatisk routing af nye fakturabilag...6 Kontor og brugere... Fakturahåndtering...2 Fakturaadministration...2 Godkendelsesflow...2 Automatisk routing af nye fakturabilag...6 Kontor og brugere...8 Beløbsgrænser (Prokura)...14 Arkivadgang...16 Filtrering af dimensioner/konteringselementer...18

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Implementering af IndFak

Implementering af IndFak Implementering af IndFak September 2011 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Indledende afsnit 4 1.2 Formål og målgruppe 5 1.3 Opbygning af materialet 5 2 Etableringsfasen 7 2.1 Formål og målgruppe 7 2.2 Formøde

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

Kravspecifikation - IFS

Kravspecifikation - IFS 2A Kravspecifikation - IFS 2A.1 INTRODUKTION TIL DET ØNSKEDE SYSTEM... 3 2A.2 ARBEJDSGANGE I IFS... 4 2A.3 INTRODUKTION TIL INTEGRATIONER... 5 2A.4 FUNKTIONELLE KRAV... 5 2A.4.1 Overordnede krav... 5 2A.4.2

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning 3 1.1

Læs mere

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 I gang med e-conomic 1.1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Opbygning...3 Opsætning...4 Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 e-conomic er som ASP-løsning et økonomisystem,

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken.

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Side 1 af 131 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/TIE 4. maj 2015 Betalingsformidling Overblik Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Formål I vejledningen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Inspirationsdag Uni-C 4/6-2012 Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Ind: Mål om at der i stor

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013

Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året 2013. Vejledningen beskriver

Læs mere

Husk at sikre du har valgt det rigtige regnskab når der ændres i indstillinger!

Husk at sikre du har valgt det rigtige regnskab når der ændres i indstillinger! Indstillinger Brugere: Under brugere fanen findes alle indstillinger på en bruger. Ligeledes er det også her man opretter en ny bruger ved hjælp af Opret ny bruger. Husk at sikre du har valgt det rigtige

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Navision Stat 13. maj 2015 ØSY/NSUDV/cps Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Nærværende dokument beskriver de regnskabsspecifikke opsætninger, som institutionen selv skal (overveje

Læs mere

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Faxe Kommune

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Faxe Kommune Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Indhold Intern info, i forhold til drift og undervisning...7 1. Generel info...9 1.1 Klienten og Portalen... 9 1.2 Åbn Prisme Klient... 9 1.3 Åbn Prisme Portal...

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Manual. ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011. Koncernøkonomi

Manual. ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011. Koncernøkonomi Manual ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011 Koncernøkonomi Indholdsfortegnelse: 1. Log-in...3 1.1 Ved skift af password... 3 2. Internet sikkerhedsindstillinger...4 2.1 Pop-up blokeringer...

Læs mere

Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem

Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Forfatter: Kent Tranberg Pedersen Version: 1.00 Dato: 31. august 2015 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk

Læs mere

Miniguide Admin. version 2.0

Miniguide Admin. version 2.0 Miniguide Admin. version 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellness HOVEDMENU 2. Wellness hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE: Sælg behandling 7.

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Navision Stat 7.0. Brugergrænsefladen. Overblik. Side 1 af 89 ØSY/STO 31-03-15

Navision Stat 7.0. Brugergrænsefladen. Overblik. Side 1 af 89 ØSY/STO 31-03-15 Side 1 af 89 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 31-03-15 Brugergrænsefladen Overblik Formål Denne vejledning omhandler den nye brugergrænseflade i Navision Stat 7.0 for windows-klienten, samt hvilke muligheder

Læs mere