Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa"

Transkript

1 Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa Oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion - 1. halvår 2015 TEKST STIG MELLERGAARD /SOUSCHEF, KONTOR FOR HUSDYRSYGDOMME, FØDEVARESTYRELSEN Artiklen er baseret på information indsamlet via månedlige møder afholdt i EUs Stående Komite for Fødekæden og Dyresundhed, indberetninger til den Internationale Epizootiorganisation (OIE) samt indberetninger til EUs Animal Disease Notification System (ADNS) - et system, hvortil alle EU-lande samt en række associerede lande skal indberette de primære udbrud af alvorligt smitsomme inden for 24 timer fra første udbrud. En nærmere beskrivelse af de i artiklen nævnte sygdomme kan findes på: Sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion i 2. halvår 2014 blev publiceret i DVT nr. 5, Figur 1. Fund af lavpatogen aviær influenza type H5N8 i Holland i 1. halvår Tallene angiver rækkefølgen på udbruddene. Udbrud 1 og 2 var af typen H7N7 og udbrud 3 af H5N2. Aviær influenza (AI) I første halvår af 2015 har der været en global spredning af HPAI. Afrika og Sydøstasien har primært været ramt af H5N1, mens man i Japan, Korea og USA har observeret udbrud af H5N8 og på det seneste i USA udbrud af H5N2. I USA har man registreret to udbrud af HPAI H5N8 og påvist virus i 20 vildfugle langs USAs vestkyst, mens man har haft 223 udbrud af HPAI H5N2 i midtveststaterne med 104 udbrud i Minnesota som den hårdest ramte stat. Årsagen til smittespredningen menes at være inficerede vildfugle, som man har påvist i afficerede områder sammenholdt med en generel ringe smittebeskyttelse i besætningerne. Udbruddene i midtveststaterne kan muligvis få den»alvorlige«konsekvens, at der kunne blive mangel på kalkuner til Thanksgiving. EU havde en række HPAI udbrud i slutningen af 2014 og i begyndelsen af 2015 i Tyskland og Holland, hvor det var typen H5N8. Der har endvidere været enkelte udbrud af HPAI H5N1 og samtidig påvisning i vildfugle i Rumænien og Bulgarien. Lavpatogen (LPAI), subtype H5 og H7 Storbritannien Den 2. februar 2015 meddelte de engelske veterinærmyndigheder, at man havde påvist LPAI H7N7 i en slagtekyllingebesætning på dyr i Hampshire i det sydlige England. Baggrunden for fundet var indsendelse af overvågningsprøver. Dyrene udviste ingen kliniske tegn på AIinfektion. 32 DVT

2 Italien Det nordlige Italien langs Po-dalen er et højrisikoområde for fugleinfluenza, og på grund af den intensive overvågning og kontrol findes en række LPAI-udbrud. Den 24. januar 2015 blev der påvist LPAI H5N2 i en besætning med eksotiske andearter i Arezzo i Toscana. Der var i alt 81 ænder af forskellige arter. Ænderne var blevet testet i forbindelse med, at de skulle deltage i en udstilling, og undersøgelsen viste, at de var positive for LPAI H5N2. Dyrene blev holdt fritgående og blev kun flyttet i forbindelse med deltagelse i fugleudstillinger. De havde tidligere været undersøgt to gange i 2014 med negativt resultat. Endnu et udbrud af LPAI H5N2 blev påvist den 6. februar 2015 i en bestand på 39 gråænder, der blev benyttet som lokkefugle i forbindelse med jagt. Besætningen var beliggende i Venezia i Venetoprovinsen. Ænderne havde som lokkedyr haft tæt kontakt med vildfugle. Den 23. marts 2014 påvistes LPAI H7N2 i Veronaprovinsen. Den inficerede besætning havde en række forskelligt fjerkræ; ænder, gæs, fasaner og påfugle. Påfuglene gik frit rundt. Gården var en agroturismegård, hvor gæsterne kunne færdes rundt blandt dyrene. Virus synes ikke at have lighed med de AI-virus, der er fundet i EU inden for de seneste år. Holland Den 12. marts blev et LPAI H7N7-udbrud fundet i Barneveld i Geldersee Valley, som er et af de mest fjerkrætætte områder i Holland. Besætningen bestod af høns holdt indendørs og fritgående høns. Inden for 10-km-zonen fandtes 282 kommercielle besætninger. Inden for 3-km-zonen kom der krav om, at alt fjerkræ skulle holdes indendørs. Den 25. marts fandtes endnu et tilfælde af LPAI H7N7 i den nordlige del af landet nær Tzumarrum i en besætning med fritgående æglæggere. Der fandtes kun 3 besætninger inden for 3-kmzonen. Her indførtes også krav om, at fjerkræ inden for 3-km-zonen skulle holdes indendørs. I de to ovenstående udbrud var der observeret nedgang i produktionsparametre som foder- og vandoptag samt æglægning, hvilket der skal reageres på i forbindelse med tidlig varsling. Den 2. april blev der påvist LPAI H5N2 i forbindelse med den løbende overvågning af LPAI i en besætning med økologiske høns i Milheeze i den sydlige del af landet. Figur 2. Fund af højpatogen aviær influenza type H5N1 i Rumænien og Bulgarien. De røde firkanter angiver fund i vildfugle, primært pelikaner, og den grønne trekant angiver udbrud i tamfjerkræ. Højpatogen (HPAI), subtype H5 og H7 Bulgarien Den 22. januar 2015 blev der fundet en død dalmatisk pelikan i et vådområde nær byen Burgas ved den bulgarske Sortehavskyst (Fig. 2). Undersøgelse af pelikanen viste, at den var død af en infektion med HPAI H5N1. Der blev på dette tidspunkt ikke påvist yderligere dødsfald blandt vildfugle i vådområdet, men den 30. januar blev der observeret stor dødelighed i en baggårdsfjerkræbesætning i landsbyen Konstantinovo 13 km fra vådområdet. 20 ud af 22 høns døde inden for et par døgn. Undersøgelse af hønsene viste, at de var inficeret med HPAI H5N1. Optælling viste, at der var tæt ved 500 baggårdsbesætninger med fjerkræ inden for 10-km-zonen. For at undgå unødig spredning af potentielt smittede vildfugle blev der indført forbud mod jagt og fiskeri i et større vådområde beliggende syd for Burgas. Den 3. februar blev der i samme område fundet døde vildfugle, som blev undersøgt for AI. Der blev påvist HPAI H5N1 i en klippedue og en sorthovedet måge. Den 30. marts 2015 fandtes 21 døde pelikaner i en koloni nær Donau i Silsitra i den nordlige den af Bulgarien op mod den rumænske grænse (Fig. 2). Laboratorieundersøgelsen viste, at pelikanerne var døde af HPAI H5N1. Der fandtes flere end 700 baggårdsfjerkræbesætninger inden for 10-km-zonen. Disse besætninger er i stor risiko for at blive smittet af inficerede vildfugle, da smittebeskyttelsen i baggårdssegmentet er meget ringe. Rumænien Den 25. marts blev der fundet 25 døde dalmatiske pelikaner på en lille fugleø i et naturreservat i Donaudeltaet nær byen Tulcea i den nordlige del af Rumænien ud mod Sortehavet (Fig. 2). Efterfølgende blev der fundet yderligere 93 døde pelikaner, hvilket svarer til 46 % af bestanden. Der blev påvist HPAI H5N1 i kadaverne. Der er igangsat en informationskampagne over for fjerkræholdere i området, og der blev indført krav om, at fjerkræ skal holdes indendørs. Der var ca. 400 baggårdsbesætninger inden for 10-km-zonen. Figur 3. Fund af højpatogen AI H5N8 i Nordeuropa i 1. halvår Den røde plet angiver fundet hos vildfugle i Stockholm og de grønne trekanter udbrud i tamfjerkræ i hhv. Tyskland og Ungarn. Ungarn Ungarn rapporterede den 24. februar 2015 om et udbrud af HPAI H5N8 i en andebesætning beliggende nær byen Füzesgyarmat i Békésregionen (Fig. 3). Besætningen var på uger gamle ænder. Udbruddet angik ét ud af > DVT

3 fem stald afsnit. Dyrene havde udvist svage kliniske symptomer som næseflåd og neurologiske symptomer, men havde en stærkt forøget dødelighed. Laboratorieundersøgelse af dyrene viste, at de var inficeret med HPAI H5N8. Ejeren af besætningen havde en anden besætning med slagteænder, og på grund af risiko for kontaktsmitte blev det besluttet, at dyrene i denne besætning også skulle aflives. Ejeren havde også et rugeri med daggamle ællinger beliggende 1,5 km fra udbrudsbesætningen. Disse dyr blev også aflivet, da køberen nægtede at modtage dem på grund af smitterisiko. Der blev kun påvist HPAI i udbrudsbesætningen. Med henblik på at identificere en mulig smitte fra vildfugle blev forskellige vildfugle, 35 døde og 309 levende, undersøgt virologisk uden påvisning af AI. Sverige I perioden fra 14. februar til 2. marts 2015 fandtes 10 døde knopsvaner i skærgården omkring Stockholm. Undersøgelse af disse viste, at de havde symptomer på blyforgiftning, men to af svanerne viste sig ved den gennemførte virologiske undersøgelse at være inficeret med HPAI H5N8. Virus havde stor lighed med de øvrige HPAI H5N8-fund i Europa. Tyskland I november-december 2014 blev der påvist tre tilfælde af HPAI H5N8 i fjerkræbesætninger i hhv. Mecklenburg-Vorpommern og Niedersachsen. Problemet fortsatte ind i Den 7. januar blev der påvist HPAI H5N8 i en zoo med 495 fugle (fordelt på 80 forskellige fuglearter) i Rostock i delstaten Mecklenburg-Vorpommern (Fig. 3). Mellem den 3. og 5. januar 2015 døde tre ud af 12 hvide storke. HPAI H5N8 blev påvist den 7. januar i én af storkene. Zoo blev pålagt restriktioner. I den ramte enhed blev 39 fugle aflivet den 8. januar, og virus blev efterfølgende også påvist. Yderligere 18 fugle blev aflivet den 10. januar, da også HPAI H5N8-virus blev påvist fra disse. Efter en risikovurdering blev det besluttet at anvende undtagelsesbestemmelserne i AI-direktivet, der giver mulighed for at undlade aflivning af sjældne og truede fuglearter i en zoo. Den 20. januar 2015 blev endnu et fund af HPAI H5N8 påvist i en hobbybesætning i byen Anklam i Mecklenburg-Vorpommern (Fig. 3). Besætningen bestod af 60 høns og 46 fugle af forskellige arter. Den 26. januar 2015 blev der også påvist H5N8 i en hobbybesætning med 37 kyllinger og én and beliggende ca. 1 km fra den første udbrudsbesætning. Newcastle disease (ND) Selvom de fleste EU-lande har krav om vaccination af fjerkræ mod Newcastle Disease, bliver der af og til observeret udbrud af sygdommen ofte som følge af manglende vaccination. Den 29. januar 2015 blev der påvist et udbrud af ND i 65 høns i Dulcesti i Constantia-regionen i det sydøstlige Rumænien. Hønsene var ikke blevet vaccineret mod ND som foreskrevet. Klassisk svinepest (CSF) Der har ikke været observeret CSF i tamsvinebesætninger i EU siden rapporten om et udbrud i en lettisk baggårdsbesætning den 22. juni Der er dog påvist CSF i en række nedskudte vildsvin halvår 2015 Tamsvin Vildsvin Tamsvin Vild - svin Estland Letland Litauen Polen Tabel 1. Fordeling af udbrud af afrikansk svinepest i de baltiske lande og Polen i 2014 sammenholdt med 1. halvår af Letland I forbindelse med de diagnostiske undersøgelser af dødfundne og nedskudte vildsvin for afrikansk svinepest i den østlige del af Letland op mod den hviderussiske grænse finder man af og til ud af, at dyrene har været inficeret med CSF. Der er i løbet af første halvår af 2015 påvist i alt 5 CSF-inficerede vildsvin i Letland. Der gennemføres vaccination af vildsvin mod CSF langs grænsen til Hviderusland. Afrikansk svinepest (ASF) I 1. halvår af 2015 har ASF-situationen i Estland, Letland, Litauen og Polen forbedret sig for tamsvin, idet der er set færre udbrud hos disse, mens der hos vildsvin er set en kraftig stigning i forekomsten (tabel 1). Det skal bemærkes, at antallet af tilfælde hos vildsvin må betragtes som toppen af isbjerget, da mange af vildsvinenes habitater stort set er utilgængelige for mennesker. Der vil sandsynligvis ligge mange døde dyr inde i skovene, og disse vil udgøre et lokalt smittereservoir og dermed vedligeholde infektionen i en periode. ASF forekommer stadig endemisk på Sardinien. Figur 4. Lokaliteterne for fund af afrikansk svinepest i Estland, Letland, Litauen og Polen. De grønne trekanter angiver fund hos vildsvin og de røde firkanter udbrud hos tamsvin i 1. halvår af Estland I Estland er der set en stigning i antallet af påvisninger af ASF hos vildsvin fra 41 i hele 2014 til 125 i 1. halvår af Stigningen er især set i andet kvartal, hvor søerne er drægtige. Den geografiske udbredelse af sygdommen er forøget i 34 DVT

4 nordlig og vestlig retning, således at omtrent halvdelen af landet er underlagt restriktioner. Letland I Letland har antallet af udbrud i tamsvinebesætninger i første halvdel af 2015 været 2 i forhold til 32 i hele Dette er sandsynligvis resultatet af en meget intensiv informationskampagne, som myndighederne har gennemført over for svineholdere og jægere. Endvidere har man indført krav om, at baggårdssvineholdere skal overholde en række smittebeskyttelsesforanstaltninger, og er det ikke muligt at indrette produktionsforholdene, så disse overholdes, lukkes besætningerne. Antallet af udbrud hos vildsvin er øget fra 148 i 2014 til 214 i første halvår af Her er der også set en øget udbredelse mod vest, og mere end halvdelen af landet er nu underlagt restriktioner. Litauen I Litauen synes situationen mere stabil. Der har ikke været registreret udbrud i tamsvin i 2015, mens der var 6 i Dette skyldes dels informationskampagner rettet mod baggårdssvineholdere og jægere, dels at man har betalt baggårdsbesætninger i risikoområder for at nedlukke svineproduktion i foreløbigt ét år. Antallet af ASF-tilfælde hos vildsvin er dog steget fra 45 i 2014 til 49 i første halvår af Der har ikke været set den samme spredning mod vest, som man har set i Estland og Letland. Polen I Polen er antallet af udbrud i tamsvin i baggårdsbesætninger relativt stabilt med 2 udbrud i 2014 og 1 udbrud i første halvår af Derimod er der som i de andre lande set en stigning i antallet af tilfælde af ASF i vildsvin fra 30 i 2014 til 40 første halvår Sardinien På Sardinien har der i 1. halvår af 2015 været indberettet 9 ASF-udbrud hos tamsvin og 17 tilfælde hos vildsvin. Afrikansk svinepest har nu forekommet endemisk på Sardinien siden Der har fra de sardinske myndigheders side været gjort mange mere eller mindre helhjertede forsøg på at få sygdommen udryddet, men det er som oftest strandet på manglende opbakning eller direkte opposition fra de involverede parter. Det har primært drejet sig om baggårdsbesætninger, der blev holdt illegalt uden registrering, og hvorfra grise er sat ud i skovene i bjergene til opfedning i løbet af sommeren. Her er dyrene så kommet i kontakt med vildsvin, som i en lang årrække var betragtet som smittereservoiret for ASF. Siden 2000 har overvågningen af vildsvinebestanden for ASF i flere perioder vist, at der ikke cirkulerede ASF i vildsvinepopulationen, mens der til stadighed blev observeret udbrud i tamsvinepopulationen. Dette er en klar indikation på, at smittereservoiret er skiftet fra vildtbanen til de opdrættede dyr, og fund hos vildsvin i de efterfølgende år skyldes smitteoverførsel fra inficerede udsatte tamsvin til vildsvin. Det er nu fra de sardinske myndigheders side besluttet at indlede en ny offensiv med henblik på at få sygdommen udryddet inden for de næste tre år. Man har nu endelig besluttet at indlede en dialog med de involverede parter baggårdsgriseholderne. Disse har hele tiden været problemfeltet, og myndighederne har aldrig forsøgt at komme i dialog med dem omkring problemet, men blot sanktioneret, når man fandt overtrædelser. Der skulle nu være udarbejdet en tre-årig aftale, som også inkluderer baggårdsholderne med henblik på den endelige bekæmpelse, så man med lidt held kan fejre udryddelsen af ASF på Sardinien 40 år efter introduktionen. Rusland Fra russisk side har man indrapporteret 13 udbrud i tamsvinebesætninger og fund af vildsvin fra 13 lokaliteter. De fleste udbrud i tamsvinebesætninger er i besætninger i landsbyer, hvor flere eller alle byens svinehold kan være involveret. Antallet af inficerede svin har varieret mellem dyr. På enkelte af de indberettede vildsvinelokaliteter har der været påvist ASF i op til 70 vildsvin. Figur 5. Lokaliteterne for fund af afrikansk svinepest i Rusland og Ukraine i 1. halvår De grønne trekanter angiver fund hos vildsvin og de røde firkanter udbrud hos tamsvin. Hviderusland Officielt ses der ikke udbrud af ASF i tamsvinebesætninger i Hviderusland. Man kontrollerer sygdommen hos vildsvin ved at skyde alle vildsvin og destruere dem. Der er dog nogle enkelte naturreservater i landet, hvor der ikke må drives jagt på vildsvin, og disse har ASF og vedligeholder således et smittereservoir. Ukraine I Ukraine har der i 1. halvår 2015 været påvist ét tilfælde af ASF hos vildsvin og et udbrud i en svinebesætning med 180 dyr. I henhold til indberetningen til OIE foretages der ingen aflivning af den inficerede besætning. Bluetongue virus (BTV) BTV-4-epidemien spredte sig i løbet af efteråret 2014 i hele balkanområdet fra Grækenland i syd til Rumænien og Ungarn i nord og Kroatien mod vest inden for en periode på ca. 6 måneder (Fig. 6). Der har ikke i 1. halvår af 2015 været påvist nye tilfælde af BTV-4. Hvis der skulle sættes ind med en effektiv forebyggelse af yderligere spredning af BTV-4 epidemien, skulle der på indeværende tidspunkt have været gennemført en gennemgribende vaccinationskampagne i alle inficerede områder og i områderne, der grænser op til disse, inden viruscirkulationen igen begynder i sensommeren og efteråret. Forud for et sådant program skal der > DVT

5 gennemføres EU-udbud på vaccineindkøb, vaccinen skal efterfølgende produceres, og hele det store apparat, der kræves for at gennemføre en vaccinationskampagne, skal aktiveres. Alt dette skulle være gennemført inden udgangen af juli måned for at en effektiv barriere kunne være på plads, før spredningen med vektorerne når sit højdepunkt i september. Bulgarien og Kroatien har som de eneste af de ramte lande besluttet at vaccinere landets population af modtagelige arter kvæg, får og geder og dette arbejde var afsluttet med udgangen af maj. De øvrige lande, der var ramt af BTV-4 i 2014, vaccinerer ikke mod sygdommen. For mange af landene er det primært af økonomiske årsager, idet landene ikke har råd til at indkøbe vaccine og gennemføre vaccinationskampagnen. Polen, Slovakiet, Tjekkiet, Østrig og Slovenien, der ligger op til de inficerede lande, har ingen intentioner om at gennemføre massevaccination. Hvis der på indeværende tidspunkt var etableret en bufferzone på ca. 300 km rundt om de inficerede områder, hvor de modtagelige arter var blevet gennemimmuniserede, ville der kunne være etableret en effektiv barriere, der efter al sandsynlighed kunne hindre en udbredelse af BTV-4 til det øvrige EU (Fig. 7). Hvis den spredningshastighed, der blev observeret for BTV-4 i 2014 hvor sygdommen spredte sig over en distance på Figur 6. Den tidsmæssige udbredelse af BTV-4 i Balkanområdet. Spredningen skete over ca. 6 måneder. Figur 7. Det orange område udgør det BTV-4-inficerede område med udgangen af 1. halvår Hvis der var etableret en bufferzone på ca. 300 km (det stribede område), hvor alle drøvtyggere var vaccineret, var der en chance for, at yderligere spredning kunne forebygges. ca km fra Peloponnes i Grækenland til det nordlige Rumænien og Ungarn i løbet af 5-6 måneder gentages i 2015, vil de fleste EU-lande kunne blive ramt af infektionen i løbet af efteråret Da procedurerne for vaccineindkøb og produktion af vaccine tager 3-6 måneder, betyder det, at sygdommen uhindret vil kunne sprede sig mod nord og vest, da ingen af landene, der potentielt er i fare for at blive ramt, har forberedt sig på forebyggende tiltag på indeværende tidspunkt. EU-Kommissionen vil ikke gå ind i etablering af en overordnet strategi for at inddæmme yderligere spredning, da det er op til de enkelte medlemslande at agere over for truslen. Konsekvenserne af en sådan spredning, ud over de øgede krav til overvågning og de handelsmæssige implikationer specielt over for handel med tredjelande, er dog måske begrænsede. Sygdommen synes ikke at forårsage de store problemer for kvæg. Den påvises hos disse oftest ved serologisk overvågning, og der ses kun ringe dødelighed under 1 %. Får og geder rammes hårdere med dødeligheder i niveauet 2-5 %. Det kan således diskuteres, om de eventuelle tab ved et angreb af BTV-4 står mål med de store udgifter, der er forbundet med gennemførelsen af en vaccinationskampagne. Spanien og Italien, hvis udbrud af bluetongue er uden direkte sammenhæng med epidemien i Balkan, vaccinerer mod de typer, de har i landet. Fåre- og gedekopper Grækenland Grækenland havde i sidste halvår af 2014 observeret i alt 164 udbrud af fåre- og gedekopper. Sygdommen havde i årets løb bredt sig fra Evros op mod den tyrkiske grænse i øst til Pieria vest for Thessaloniki. I første halvår af 2015 er der rapporteret om fire udbrud af fåre- og gedekopper, som alle har været beliggende i det østlige udbredelsesområde, Evros og Rodopi 80 km mod vest. Tyrkiet, hvorfra smitten stammer, har i samme periode rapporteret om 34 udbrud. Lumpy skin disease (LSD) Lumpy skin disease er en kommende trussel specielt i Middelhavslandene. Sygdommen har de seneste år bredt sig fra Mellemøsten til det centrale Tyrkiet og breder sig mod vest. I første halvår 2015 blev der registreret i alt 110 udbrud af lumpy skin disease i landet. Der er ikke rapporteret om yderligere udbrud på den tyrkisk-cypriotiske enklave på Cypern, hvor der blev observeret udbrud i maj, juni, juli, august, oktober november. o o o o o o 36 DVT

kræbestandene. Disse skal enten slagtes eller aflives i henhold til gældende EU-lovgivning.

kræbestandene. Disse skal enten slagtes eller aflives i henhold til gældende EU-lovgivning. Lavpatogen (LPAI), subtype H5 og H7 Udbrud af lavpatogen AI ses af og til i de forskellige EU-lande. De fleste tilfælde findes i forbindelse med den generelle AI-overvågning, der gennemføres i alle EU-lande.

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsy

Alvorligt smitsomme husdyrsy Alvorligt smitsomme husdyrsy 1. kvartal 2007 [ Stig Mellergaard ] Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme - 2. kvartal 2009 [ Stig Mellergaard ] Souschef, Kontor for husdyrsundhed Fødevarestyrelsen Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme husdyr Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme Oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion i. kvartal STIG MELLERGAARD SOUSCHEF KONTOR FOR HUSDYRSYGDOMME FØDEVARESTYRELSEN Oversigten

Læs mere

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Årsmøde 11-11-14 Dyrlæge Annette Vrist Gammelvind Det Veterinære beredskab i Danmark Sygdomme i verden omkring os Smitsomme husdyrsygdomme ASF, CSF,

Læs mere

Handlingsplan mod fugleinfluenza

Handlingsplan mod fugleinfluenza Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 283 Offentligt Fødevarestyrelsen 13. oktober 2005 Handlingsplan mod fugleinfluenza Fugleinfluenza er en alvorlig sygdom hos fugle. Derfor

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa 2. kvartal 2007 [ Stig Mellergaard ] Fødevarestyrelsen Kontor for Husdyrsygdomme Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i - Status 2004 [ Stig Mellergaard ] Chefkonsulent, Kontor for Husdyrsygdomme, Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen har besluttet fremover at udarbejde en løbende information

Læs mere

Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr.

Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr. 9.12.2016 J.nr.: 2016-14-81-03578/ANXU Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr. 9. december 2016 Trusselsvurdering*: Der er konstateret udbrud af lumpy skin disease

Læs mere

HPAI H5N8 i Danmark og EU

HPAI H5N8 i Danmark og EU HPAI H5N8 i Danmark og EU 2 / Fødevarestyrelsen / Titel på præsentation Vildfugle 10. november 2016 Første påvisning af HPAI H5N8 infeicerede troldænder (Aythya fuligula) Christiania, Stege, Møn 3 / Fødevarestyrelsen

Læs mere

Epidemiologiske undersøgelser af de tyske H5N1 udbrud i 2007 SMITSOMME SYGDOMME. Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme

Epidemiologiske undersøgelser af de tyske H5N1 udbrud i 2007 SMITSOMME SYGDOMME. Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme SMITSOMME SYGDOMME [ Stig Mellergaard ] Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion i 4. kvartal 28. Situationen

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme SMItSoMME SYgDoMME xxx Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme - 3. kvartal 2009 STIG MELLERGAARD SOUSChEF kontor FOR husdyrsygdomme FøDEvARESTYRELSEN Antal udbrud af bluetongue 70000 60000 50000 40000 30000

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa HUSDYRSSYGDOMME XXX Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa 4. kvartal 2006 [ Stig Mellergaard ] Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen

Læs mere

Til de praktiserende dyrlæger. J.nr.: /TM/BRB Informationer om bluetongue og fugleinfluenza

Til de praktiserende dyrlæger. J.nr.: /TM/BRB Informationer om bluetongue og fugleinfluenza Til de praktiserende dyrlæger KONTOR FOR HUSDYRSUNDHED J.nr.: 2007-20-321-01475/TM/BRB 03.04.2007 Informationer om bluetongue og fugleinfluenza Bluetongue Sygdommen bluetongue (BT) er en anmeldepligtig

Læs mere

Oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion i 1. og 2. kvartal AlvoRlIgT SmITSommE

Oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion i 1. og 2. kvartal AlvoRlIgT SmITSommE HUSDYR Oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion i 1. og 2. kvartal 2011 AlvoRlIgT SmITSommE husdyrsygdomme I EURopA STIG MELLERGAARD SOUSCHEF KONTOR FOR HUSDYRSYGDOMME FØDEVARESTYRELSEN

Læs mere

Europaudvalget har i skrivelse af 8. januar 2008 (EUU alm. del - spørgsmål nr. 22) udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål:

Europaudvalget har i skrivelse af 8. januar 2008 (EUU alm. del - spørgsmål nr. 22) udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål: Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt Folketingets Europaudvalget København, den FVM 498 Europaudvalget har i skrivelse af 8. januar 2008 (EUU alm. del - spørgsmål

Læs mere

2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser

2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser 2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser Karakteristika Husdyr- og fødevareproduktionen kan blive ramt af udbrud af en række alvorlige smitsomme sygdomme hos dyr. Nogle husdyrsygdomme begrænser sig til én dyreart,

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa HUSDYRSSYGDOMME Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa 1. kvartal 2006 [ Stig Mellergaard ] Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen i den

Læs mere

var adskilt med et hegn. 3 af kalkunenhederne fandtes positive for H5N1, og 1 ud af 146 prøver fra ænderne

var adskilt med et hegn. 3 af kalkunenhederne fandtes positive for H5N1, og 1 ud af 146 prøver fra ænderne Alvorligt smitsomme 4. kvartal 20 [ Stig Mellergaard ] Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion i 4. kvartal

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, FØDEVARESTYRELSEN Den:. 23. marts 2006 Ref.: STIM J.nr.: 2006-20-221-01863 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 23. marts 2006, kl. 10.00 Sted: Centre Borschette Indkaldelse:

Læs mere

KOMMER PED OG AFRIKANSK SVINEPEST TIL DANMARK? Anne-Grete Hassing-Hvolgaard, distriktsdyrlæge Videncenter for Svineproduktion

KOMMER PED OG AFRIKANSK SVINEPEST TIL DANMARK? Anne-Grete Hassing-Hvolgaard, distriktsdyrlæge Videncenter for Svineproduktion KOMMER PED OG AFRIKANSK SVINEPEST TIL DANMARK? Anne-Grete Hassing-Hvolgaard, distriktsdyrlæge Videncenter for Svineproduktion AFRIKANSK SVINEPEST TRUSLEN FRA ØST 4. marts 2015 SMITTERISIKO MED ASF Risiko

Læs mere

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. juni 2005 Med henblik på

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. 28. august 2007 Ref.: TM J.nr.: 2007-20-221-02616 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 23. august 2007; kl. 10.00 Sted: Charlemagne Building Indkaldelse:

Læs mere

PED situationen i Europa

PED situationen i Europa PED situationen i Europa Anette Bøtner Dyrlæge Professor i beredskab for virussygdomme DTU Veterinærinstituttet København: Produktionssygdomme Lindholm: Eksotiske virus 3 Lindholm - eksotiske virussygdomme

Læs mere

Oversigt over eksportrestriktioner

Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over tredjelande, som har lukket for import af danske dyr og produkter, hvorfor der ikke kan eksporteres til nedenstående lande. Det skal bemærkes, at Danmark

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 16. februar 2015 Uge 8 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

Sådan beskytter du fugle og fjerkræ mod fugleinfluenza

Sådan beskytter du fugle og fjerkræ mod fugleinfluenza Sådan beskytter du fugle og fjerkræ mod fugleinfluenza 2 Sådan beskytter du fugle og fjerkræ mod fugleinfluenza Indledning Det er hyggeligt med høns i baghaven. Mange vælger at få deres egne høns, også

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. 06-06-2006 Ref.: STM J.nr.: 2006-20-221-01964 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 2. juni 2006, kl. 10.00 Sted: Indkaldelse: Mødeleder: Deltagelse:

Læs mere

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt.

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt. J. nr.: 2015-13-60-00120 15-11-2016 Slutrapport for kampagnen om Ulovlig indførsel af fjervildt. INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i sommeren 2016 gennemført en kontrolkampagne med fokus på sporbarhed og

Læs mere

PED - ny alarmerende svinesygdom i Danmark? Bent Nielsen, Dyrlæge, PhD, Afdelingschef SPF Sundhed og Diagnostik/Business VSP/SEGES

PED - ny alarmerende svinesygdom i Danmark? Bent Nielsen, Dyrlæge, PhD, Afdelingschef SPF Sundhed og Diagnostik/Business VSP/SEGES PED - ny alarmerende svinesygdom i Danmark? Bent Nielsen, Dyrlæge, PhD, Afdelingschef SPF Sundhed og Diagnostik/Business VSP/SEGES PED i USA Porcint Epidemisk Diarre PEDv Corona virus rammer kun grise

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Tale til samråd d. 11. oktober 2006 i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om spørgsmål B-C (Fugleinfluenza)

Tale til samråd d. 11. oktober 2006 i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om spørgsmål B-C (Fugleinfluenza) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 41 Offentligt Fødevarestyrelsen 10. oktober 2006 J. nr. 2006-20-261-00933 DET TALTE ORD GÆLDER Tale til samråd d. 11. oktober

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 23. marts 2016 Uge 12 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til det

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sygdommene er en trussel mod dyrenes velfærd! Grise med svinepest

Sygdommene er en trussel mod dyrenes velfærd! Grise med svinepest Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Udvalget for Forsknin Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Gældende for udenlandske biler. Vinter M+S dæk

Gældende for udenlandske biler. Vinter M+S dæk Vinterudstyr til biler i Europa Belgien Land 1. november - 31. marts for pigdæk 1. oktober - 30. april for vinterdæk 90 km/t M-veje 60 km/t andre veje 50 i bebyggede områder på is ; anbefales ved is og

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. 29. august 2006 Ref.: STIM/TM J.nr.: 2006-20-221-02071 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 28. august 2006, kl. 14.30 Sted: Charlemagne building

Læs mere

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1278/2007 af 29. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 27. februar Uge 9 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Rev. 4.0 Juni 2017 Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Denne beredskabsplan beskriver, hvordan der skal ageres ved fund af trikiner hos dyr, som har opholdt sig i Danmark (jf. Trikinforordningen,

Læs mere

Det veterinære beredskab opbygning og løbende drift. 12. november 2014

Det veterinære beredskab opbygning og løbende drift. 12. november 2014 Det veterinære beredskab opbygning og løbende drift Disposition Hvad er veterinært beredskab? Hvorfor er der behov for beredskabet? Forudsætninger for beredskabet Vigtigste lovgivning Forebyggelse Strategiske

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Island Finland Norge Sverige Rusland Estland Irland Storbritannien Nederlandene Belgien Bruxelles Danmark Luxembourg Schweiz Tyskland Strasbourg

Læs mere

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Disposition PED Historik Status på PED i Europa og USA Nyt vedr. overvågning og beredskab i DK Diagnostik, sygdomsforløb

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger: Forventet Uge 47 Faktisk Uge 46 År

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1) BEK nr 1328 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 288 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 288 Offentligt Europaudvalget 04-5 EUU Alm.del Bilag 88 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 9. januar 05 FVM 64 ORIENTERENDE NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om komitéafstemninger

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 10. april 2017 Uge 15 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer denne uge til uforandret eller svagt stigende

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 30. december 2013 Uge 1 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Eksempler på fremtidens landbrug - antal, størrelser, typer og forholdet til omgivelserne

Eksempler på fremtidens landbrug - antal, størrelser, typer og forholdet til omgivelserne Eksempler på fremtidens landbrug - antal, størrelser, typer og forholdet til omgivelserne Visionskonference den 24. september 2012 om LANDBRUGET OG LANDSKABET I KOMMUNEPLANEN Henning Otte Hansen hoh@foi.ku.dk

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 28. Februar 2011 Uge 9 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 4. januar 2016 Uge 1 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til det

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0558 DA 19.03.2008 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. juli 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Juli 2015 M&A-markedet i Danmark Historisk højt 1. halvår for salg af danske virksomheder Salg af danske virksomheder: Salget af danske

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa 01-09-2010 M&A International Inc. the world's leading M&A alliance M&A markedet i Danmark Markant fremgang i M&A-markedet i Danmark Alle transaktioner (køber,

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 104 af 11/02/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00663 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2007-20-23-02296 Senere ændringer til

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1) BEK nr 1469 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Aviær influenza Beredskabsplan

Aviær influenza Beredskabsplan Aviær influenza Beredskabsplan Operationel manual 24. oktober 2007 Husdyrsundhedskontoret Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg Henvendelser om beredskabsplanen sendes til 1kontor@fvst.dk Indhold

Læs mere

Det veterinære beredskab en forudsætning for det høje veterinære stade i Danmark

Det veterinære beredskab en forudsætning for det høje veterinære stade i Danmark Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 169 Offentligt Det veterinære beredskab en forudsætning for det høje veterinære stade i Danmark Preben Willeberg dyrlæge, Ph.D., dr.med.vet.,

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. 16. maj 2006 Ref.: STIM J.nr.: 2006-20-221-01938 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 16. maj 2006, kl. 10.00 Sted: Indkaldelse: Mødeleder: Deltagelse:

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Fødevarestyrelsen December 2006 Rev. 2.0 Juli 2007 Rev. 3.0 Juli 2008 Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Beredskabsplanen dækker den situation, at der hos dyr, som har opholdt

Læs mere

FUGLEINFLUENZA - en global trussel. Fup eller Fakta? Selskabet for Risikovurdering

FUGLEINFLUENZA - en global trussel. Fup eller Fakta? Selskabet for Risikovurdering FUGLEINFLUENZA - en global trussel Fup eller Fakta? Selskabet for Risikovurdering 16. Januar 2006 Steffen Glismann, overlæge Epidemiologisk afdeling Statens Serum Institut Influenza A virus 15 mulige

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere