1. FAKTURA TIL REGNINGSDEBITOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. FAKTURA TIL REGNINGSDEBITOR"

Transkript

1 REFERAT 1. FAKTURA TIL REGNINGSDEBITOR Når der trykkes på knappen Faktura til regningsdebitor, skal der komme en fejlmelding, hvis der ikke er udfyldt CPR-/CVRnr. (Næstved, 1) Der indføres et tjek, således at der fremkommer en dialogboks med info til brugeren, hvis CPRnr/CVRnr på betaleren ikke er udfyldt inden forsendelse til økonomisystemet. Det indføres både i relation til Faktura til Regningsdebitor og Faktura til Debitor. 2. KVALITETSSIKRING AF FAKTURERING I REGNINGSDEBITOR Ønsker at kunne lave et udtræk på sager (rapport eller fanen i to-do-liste), hvor Afgørelsesdato er sat, men hvor der ikke er dannet faktura. (Næstved, 2) Der indføres en ny fane på To-do-listen, hvor de sager, som mangler af få dannet en faktura, vises. For at en sag fremkommer på listen, skal følgende kriterier være opfyldt: - Knappen til dannelse af fakturafil til økonomisystemet skal være synlig - altså regning ikke dannet - På fanen Sag skal der være registreret en dato i feltet Afgørelse På fanen skal præsenteres følgende data: - Ejdnr. - Adresse - Jorunalnr - Sagsnavn - Afgørelse - Sagsstatus - Init 3. SORTERING VED VALG AF BREVMASKE I GE sorteres der automatisk efter brevmaske beskrivelse (kolonne 2 i listen), men vi ønsker, at den automatisk sorterede efter brevmaske navn (kolonne 1 i listen) ligesom tidligere. (Lejre, 1) Funktionaliteten tilpasses, således at GE gemmer information om brugerens seneste sorteringsmåde i skærmbilledet, således at dette bliver præsenteret, næste gang GE åbnes. 4. NYT BBR Integration til det nye BBR. (Odense, 1) Understøttelse af den nye datastruktur (LOIS/E&M) Bebyggelsesprocent Indberetning til BBR Geokon iværsætter et forprojekt på ca timer, således at der inden sommerferien fremsendes oplæg til et projekt inkl. oplysninger om økonomien. I forbindelse med forprojektet vil Geokon besøge Odense og Frederiksberg for at få input til løsningen.

2 5. TYDELIGGØRELSE AF ADRESSEBESKYTTELSE Adressebeskyttelse står i dag på fanen Kontakter, men ikke så tydeligt for brugerne. Ønsker at få dette tydeliggjort (Odense, 2 og Næstved, 18) Ønsket laves og implementeres følgende steder i GE Byggesag, så man ser det: På fanen Kontakter Når man skal vælge modtagere ved brevflette til flere modtagere Når man vælger Afs/Modt - her skal det i listen være tydeligt, hvilke der har adressebeskyttelse, Derudover skal feltet Adr.Beskyttelse laves om til et fluebensfelt, således at adressebeskyttelse også kan registreres ved manuelt indtastede kontakter. 6. HAR ANDRE MODULER TO-DO-LISTE Hvis ikke, hvordan kan vi så kommunikere på tværs. (Næstved, 3) I GE har vi mulighed for at indføre forskellige advis funktionaliteter samt præsentation af disse i to-do-listen i byggesagsmodulet og kalenderskærmbilledet i GE Miljø. Løsningen skal dog gennemtænkes lidt mere, og Geokon har sammen med Næstved fundet en løsning på deres aktuelle problem. 7. INDIVIDUEL TILPASNING Mulighed for mere individuel tilpasning af skærmbillede til aktuelt skærmformat. Med det nuværende format er det ikke muligt at få vist hele skærmbilledet, hvis man arbejder på en Notebook/lille bærbar (typisk ved hjemmeopkobling) eller ved visning af 2 programmer på stor skærm i bredformat. En scroll/zoom funktion, som kendes i Office, kunne være en løsning. (Aabenraa, 1) På nuværende tidspunkt er minimumszoom i GE på 1024 gange 750. Der åbnes op for, at den kan zoomes yderligere ned, men Geokon garanterer ikke for resultatet, idet der kan være problemer med læsning/visning af teksten. 8. SAMLING AF SAG TIL PDF Mulighed for at samle en sag og få omdannet alle aktuelle dokumenter til PDF. (Odense, 3) Skitseret løsning: Vi tilbyder en løsning med etablering af en central PDF motor (Adobe LiveCycle PDF Generator) hos Geokon, som skal stå for generering af PDF-dokumenter samt upload til FilArkiv via de udstillede standard webservices. For hver sag skabes ét samlet PDF dokument (et såkaldt PDF portfolio), der indeholder alle sagens ikke-kladde dokumenter. Dette PDF portfolio overføres til FilArkiv som ét dokument. PDF portfolio skabes ud fra en skabelon, der blandt andet indeholder oversigt over sagens dokumenter. Nyt felt i GeoEnviron definerer, om et dokument er en kladde, så det ikke indgår i sagens PDF portfolio. Vi forestiller os følgende dataflow for brugerne af GeoEnviron: Sagsbehandleren skal selv sørge for oprydning i sagen (markering af kladder) inden sagens PDF portfolio skabes. Der tilføjes nye felter i GeoEnviron til dette, og det omfatter også dokumenter, som er gemt i edoc. Geokon tilbyder en standard skabelon for PDF portfolio. Som udvidelse kan Geokon designe en ny skabelon skræddersyet til kommunens ønsker. Lukning af sagen igangsætter automatisk workflowet arkivering, der skaber PDF portfolio og sender det til FilArkiv. Systemopsætning styrer, om arkivering er aktiveret. Både dokumenter uden markering i kladde og bilag med markering i App samles i sagens portfolio. Selve skabelsen af PDF portfolio sker på en server hos Geokon. PDF portfolio er en GeoEnviron cloud service. Det dannede PDF dokument sendes videre til FilArkiv via dennes standard webservice.

3 Geokon har udarbejdet et foreløbigt prisoverslag vedr. udviklingsprojektet: Forudsætning: 10 kunder med max 200 tilsluttede brugere Investering: Vedligehold: kr. pr. kunde kr. pr. år pr. kunde Ekskl. opsætning og installation og moms Er der færre kunder, som tilslutter sig udviklingsprojektet, er prisen naturligvis højere pr. kunde. Vi vil meget gerne have tilkendegivelser fra jer inden den 1. september 2012, om der er nogen som ønsker, at vi går videre med dette projekt. (Odense Kommune virkede meget interesserede) 9. LÅSNING AF ANVENDTE AT-PUNKTER Mulighed for låsning af anvendte AT-punkter, så de ikke kan genanvendes på samme sag -> hvis en sådan låsning er manuel, vil sagsbehandler omvendt kunne genanvende udvalgte AT-punkter i f.eks. tilsynsrapport eller rykkerbrev. (Aabenraa, 2) Der indføres en funktionalitet, således at alle AT-punkter, som ikke har flueben i feltet OK kan brevflettes igen via bogmærket atpunkt. 10. BLOKERING FOR VALG AF ALLEREDE ANVENDTE TJEKLISTE-OPGAVER Som det er i dag, bliver sagsbehandleren, som taster et id ind i stedet for at vælge fra listen, først gjort opmærksom på, at opgaven er anvendt, ved klik på Gem det er typisk de opgaver, som er reserveret til fritekst, man kører på hukommelsen, og det betyder, at den tekst, man har skrevet, går tabt når ny id vælges. (Aabenraa, 3) Der indsættes en validering på feltet Id, som sikrer, at brugerne bliver gjort opmærksom på det, hvis de har valgt en kode for en allerede benyttet opgave. Det vil sige, at efter indtastning og så snart de forlader feltet via TAB eller ændret fokus med musen, skal valideringen ske. 11. BEGRÆNSE SØGNINGEN Ved søgning direkte i systemet, ønskes det, at man skal kunne begrænse søgningen til en periode. (Næstved, 4) Ønsket bortfalder på nuværende tidspunkt. 12. NOTATER Fremhævelse/farve af Ejendommens notater og Interne notater. (Næstved, 5) På fanerne indføres angivelse af antal i (xx) efter ledeteksten, således at brugeren kan se antal notater, som findes på den konkrete sag og/eller ejendom.

4 13. RAPPORTEN FYLDESTGØRENDE MODTAGET Her ønsker vi, udover fanen Modtaget fyldestgørende antal dage også en fane med Fyldestgørende afgjort antal dage. (Næstved, 6) Rapporten tilpasses på følgende måde: Navnet på rapporten ændres fra Fyldestgørende Modtaget til Sagstider To nye faner indføres til sagsliste og statistik for Fyldestgørende dato til afgørelsesdato To nye faner indføres til sagsliste og statistik for Modtaget dato til afgørelsesdato - denne opgørelse flyttes fra rapporten Sagsbehandlingstider To nye faner indføres til sagsliste og statistik for Modtaget dato til afsluttelsesdato - denne opgørelse flyttes fra rapporten Sagsbehandlingstider I fanerne med statistik opgørelsen skal sagskode og sagsart også præsenteres i rapporten I kodelisterne sagskode, sagsart og sagstype indføres multivalg af koder, således at man kan vælge at søge på flere koder ad gangen 14. FELTET BEMÆRKNING PÅ CHECKLISTEN Når en sag er lukket, kan man ikke se hele teksten i feltet Bemærkninger under checklisten. Ønsker at man kan scrolle i feltet, selv om sagen er lukket. (Næstved, 7) På ovenstående bemærkningsfelt samt på fanen Interne notater indføres en Yellowsticker med indholdet af bemærkningsfeltet/notetekstfeltet. Derudover skal brugeren kunne få fokus i felterne, således at det er muligt at kopiere data fra feltet, selvom det er låst mod redigering. 15. BEDRE ADRESSESØGNING Vi ønsker en bedre søgefunktion (kviksøg), så når vi skriver a så kommer alle vores vejnavne med a, og skriver vi lidt videre a. jak, så skal systemet indskrænke søgeresultatet (Odense, 4) I første omgang vil vi lave funktionalitet TypeAhead på vejnavnet via oplysninger i vejlkodelisten. Det indføres som en personlig opsætning, som brugerne selv kan slå til, hvis man ønsker at bruge dette. I GE helt generelt benytter vi % som wildcardsøgning, idet det er standard jokertegn i SQL databaser. 16. MÅSKE NY FANE NYE SAGER PÅ TO-DO-LISTEN Vi har tidligere skrevet om et nyt faneblad på to-do-listen vedr. ny sag - Vi har snakket lidt mere! Har også kigget i GeoEnviron kalender til Miljøfolk, men det virker noget uoverskueligt!! I stedet for et nyt faneblad, kunne man så på eksisterende fane Indgående dokumenter lave en kolonne mere, der hed ny sag? Det skal kun være til helt nye sager, som sagsbehandler slet ikke har kigget på. Måske noget i princippet som OK-feltet på dokumentfanen - hvis man ikke har sat fluebenet, så står sagen registreret som ny sag. (Odense, 5) Geokon vil sammen med Odense lave et design til sådan en ny fane. 17. TO-DO-LISTEN Ønsker at man i to-do-listen kan indstille/låse de lodrette skillelinier, som man selv ønsker. (Næstved, 17) Der laves en funktionalitet til, at den enkelte brugers seneste indstillinger af skillelinier gemmes og præsenteres på samme måde, næste gang to-do-listen åbnes.

5 18. NY HOVEDMANUAL Slagelse Kommune efterlyser en ny samlet hovedmanual. Vi vil bestræbe os på at få lavet nye hovedmanualer ved frigivelse af GeoEnviron hovedversioner. 19. AT-PUNKT GRUPPERING Mulighed for bogmærker til AT-punkt gruppering: Medtag grupperinger/overskrifter til det almindelige AT-punkt bogmærke. Det skal kunne fravælges på den enkelte sag. Som standard er den slået til. 20. UDVIDET DESIGN AF GEMT TJEKLISTE I EXCEL Designet tilpasses jf. Aabenraa s oplæg. I første omgang starter vi med at ændre overskrifterne til dansk jf. nedenstående skærmbillede. Herefter kigger vi på de øvrige ønskede designændringer, som er en større udviklingsopgave på estimeret ca. 40 timer. 21. OVERSIGTSBILLEDE TIL BILAG MED APP Ønsker en knap til at se alle App markede bilag under én sag. Dette laves evt. som en ny oversigtsfane med de ønskede oplysninger (Slagelse) 22. NYT APP FELT INDFØRT PÅ DOKUMENTNIVEAU Nyt felt App ønskes indført på dokumentniveau. Brugerne skal redigere data på fanen Dokumenter, og samtidig skal feltet være synligt på fanen Dokumentoversigt. (Aabenraa og Faaborg-Midtfyn) 23. PRÆJOURNALISERING Holbæk Kommune nævnte et ønske om præjournalisering, og det er præcis dette setup, som er udviklet i integrationen til Digital Post. Bemærk, at vi holder fælles demo hos Odense Kommune den 13. september mere info følger.

6 24. DATOER ÅBNES FOR INDTASTNING De kunder, som er interesseret i en tilpasning af GE Byggesag, således at der via en systemopsætning åbnes for, at datofelterne Fyldestgørende og Afgørelse kan indtastes manuelt, kan kontakte Geokon vedrørende dette inden den 1. august Prisen for dette er kr ,- ekskl. moms, og beløbet kan finansieres via flere kunder. 25. AUTOGENERERING AF FRISTDATO I CHECKLISTEN Autogenerering af ny fristdato fra Fyldestgørende til Afgørelse. Altså når man indsætter dato i Fyldestgørende i checklisten, skal der automatisk indsættes en fristdato i opgaven vedr. Afgørelse (opsætning skal være pr. sagskombination (krydsreference) og køre på opgaverne med dato.definitioner) (Holbæk) 26. HÅNDTERING AF INTERNE FAKTURAER Ønsker at få tilpasset løsningen, således at håndtering af interne fakturaer optimeres (Holbæk). I Stamdata/Byggesag/Gebyr/Kontonumre indføres et nyt datofelt (antal dage fra dags dato til forfaldsdato), således at det bliver muligt via dette felt at afvige fra den generelle systemopsætning for KMD Regningsdebitor - Byggesagsgebyr. 27. LIGESTILLINGSEJERE Oprettelse af kontakter ved ligestillingsejere skal fungere alle relevante steder. Det skal også virke via knappen Hent ejer på fanen Kontakter samt ved valg af kontakter ved nabohøring i GeoEnviron Map, således at der ikke oprettes to kontaktposter men den samme med to navne. (Lejre) 28. EXCELARK VED NABOHØRING Vil gerne have oversat kolonneoverskrifterne i den excelfil, som dannes automatisk ved nabohøring i GeoEnviron Map. Lejre Kommune sender oplæg til nye kolonnenavne (Lejre) 29. CPR-NUMRE Når ejeren automatisk indsættes i fanen Kontakter ved oprettelse af en sag, skal CPRnr også automatisk oprettes, hvis kunden har disse data tilgængelige i deres ejendomsdatabase. (Holbæk) Dette forslag kræver nyudvikling i GeoEnviron og derved et tilkøb til GeoEnviron. Interesserede kunder bedes rette henvendelse til Geokon, hvis de ønsker denne facilitet. AFSLUTNING Geokon vil arbejde for at få udviklet alle de accepterede punkter, og regner med, at det vil ske i løbet af efteråret 2012.

7 DELTAGERLISTE ERFA-MØDE KOMMUNE NAVN TELEFON Faaborg-Midtfyn Kommune Maria Christiansen Faaborg-Midtfyn Kommune Åse Nielsen Holbæk Kommune Ronnie Giphardt Pedersen Køge Kommune Lone Poulsen Køge Kommune Brian Christiansen Køge Kommune Mette Holm Hansen Lejre Kommune Ketil Mannstaedt Lejre Kommune Janne Noe Næstved Kommune Hashem Jalilian Odense Kommune Lone Dam Houborg Odense Kommune Birgit Hjortekær Andersen Slagelse Kommune Gitte Andersen Slagelse Kommune Jacob Klinck Aabenraa Kommune Tora Johanne Djernæs Aabenraa Kommune Jane Petersen Geokon A/S Lea Taggaard Geokon A/S Ole Villumsen

SIDSTE NYT FRA GEOKON

SIDSTE NYT FRA GEOKON SIDSTE NYT FRA GEOKON SENESTE GEOENVIRON VERSIONER Nogle af de nyeste features blev gennemgået - siden sidst er følgende GE versioner blevet frigivet: 8.1.0 8.1.2 8.2.0 8.3.2 8.4.0 8.4.1 I kan finde nyhedsmanualer

Læs mere

REFERAT ØNSKER/FORSLAG

REFERAT ØNSKER/FORSLAG REFERAT ERFA-MØDE 1. NAVIGATION VED SKIFT MELLEM UGER A. Generelt gav flere kunder udtryk for, at navigationen mellem ugerne i tidsregistreringsmodulet er besværlig, hvilket betyder, at der er stor risiko

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.7.0 Dato: 27.02.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Integration Byg og Miljø... 5... 8 Modulerne

Læs mere

B R U G E R V E J L E D N I N G

B R U G E R V E J L E D N I N G B R U G E R V E J L E D N I N G 1 Indholdsfortegnelse Indhold B R U G E R V E J L E D N I N G... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Præsentation af BSS... 6 1.0 Opstart af programmet... 6 2.0 Hurtigstart

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2012 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version 2.3.1 (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER...

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Indledning... 5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...5 Manualen

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12 Miljøgebyr og tidsregistrering Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Opkrævning af miljøgebyr... 4 Modulerne Virksomhed

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. BRUGERVEJLEDNING Til Ecofleet Autolog Kørebogens PC program Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun

Læs mere

Brugervejledning for v5.0 til administratorer

Brugervejledning for v5.0 til administratorer Brugervejledning for v5.0 til administratorer Version pr 20120127 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Brugervejledning til administratorer

Brugervejledning til administratorer Brugervejledning til administratorer Version pr 20130612 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning - så

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Bilag 3A.1 Kravliste Version 1.0 27-04-2015

Bilag 3A.1 Kravliste Version 1.0 27-04-2015 Bilag 3A.1 Kravliste Version 1.0 27-04-2015 Vejledning til Tilbudsgiver Dette bilag består af tre faneblade: 1) "Funktionelle krav" indeholdende de funktionelle krav til et. 2) "Non-funktionelle krav"

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 2 Timesag - Dagligt 2 Timesag - Dagligt... 1 2.1 Medarbejderportal... 4 2.1.1 Fanebladet Generelt... 4 2.1.2 Fanebladet Poster... 5 2.1.3 Fanebladet Ugekladder... 5 2.1.4 Fanebladet Overtid/Ferie... 5

Læs mere

Navision Stat 7.0. Brugergrænsefladen. Overblik. Side 1 af 89 ØSY/STO 31-03-15

Navision Stat 7.0. Brugergrænsefladen. Overblik. Side 1 af 89 ØSY/STO 31-03-15 Side 1 af 89 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 31-03-15 Brugergrænsefladen Overblik Formål Denne vejledning omhandler den nye brugergrænseflade i Navision Stat 7.0 for windows-klienten, samt hvilke muligheder

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere

Brugervejledning for v6.0 til administratorer

Brugervejledning for v6.0 til administratorer Brugervejledning for v6.0 til administratorer Version pr 20120515 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

CBkort brugervejledning

CBkort brugervejledning CBkort brugervejledning Version 2.5 September 2009 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 1.1 Formål 4 1.2 Målgruppe 4 2. Forudsætninger 4 3. Præsentation af CBkort 4 3.1 Sidens opbygning 4 3.1.1 Kortet

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere