SUITE. Hos CSC arbejder vi dagligt på at opfylde skolernes behov i et system, hvor brugervenlighed og overblik er i højsædet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUITE. Hos CSC arbejder vi dagligt på at opfylde skolernes behov i et system, hvor brugervenlighed og overblik er i højsædet."

Transkript

1 LUDUS SUITE STRUKTUR OVERBLIK KOMMUNIKATION FOKUS LUDUS Suite benyttes til planlægning og administration af undervisning, skemaer, eksamener, betalinger, løntimer m.m. på mange forskellige skoletyper. Suiten er udviklet med fokus på effektivisering af skolens arbejdsgange. Hos CSC arbejder vi dagligt på at opfylde skolernes behov i et system, hvor brugervenlighed og overblik er i højsædet. 2014

2 EKSEMPLER FRA LUDUS SUITE LUDUS Suite er en sammenhængende, velstruktureret, gennemprøvet og stabil it-løsning i høj kvalitet. Vi har mere end 20 års erfaring med udvikling af studieadministrative systemer. Centralt i LUDUS Suite er et administrativt kernesystem, der udnytter alle fordele ved sædvanlige Windowsprogrammer, som f.eks. genvejstaster og sammenkædede vinduer, der automatisk opdateres. LUDUS Suite omfatter desuden LUDUS Web, som giver alle brugere adgang til relevante data via internettet i en udstrækning, som styres af skolen selv. Lærere kan enkelt udføre den for undervisningen nødvendige administration. Alle oplysninger, som lægges ind via enten kernesystemet eller LUDUS Web, gemmes i én og samme database, sådan at der altid er adgang til de samme, opdaterede data fra alle funktioner i den samlede LUDUS Suite. LUDUS SUITE FLEKSIBILITET FOR LÆRERE OG ADMINISTRATION LUDUS Suite har i tyve år været det foretrukne system til studieadministration for mange skoleformer. Systemet håndterer forskellige uddannelser på én skole, uanset om de findes på samme afdeling eller på hver sin. Selv med flere uddannelser integreret i LUDUS Suite bevares overskueligheden, da skolen selv kan tildele netop de funktioner, den enkelte medarbejder har brug for. I LUDUS Web kan alle ansatte selv sammensætte deres menu ud fra de muligheder, skolen har stillet til rådighed. Man kan forbedre overblikket ved at give sine favoritfunktioner iøjnefaldende placeringer, og mindre benyttede funktioner kan anbringes diskret eller fjernes fra menuerne. PERFEKT TIL SKOLESAMMENLÆGNING LUDUS Suite er det oplagte studieadministrative system i forbindelse med skolesammenlægning, hvor flere uddannelser skal administreres i et fælles system. Vi har praktisk erfaring med sammenlægning af institutioner og uddannelser i LUDUS Suite. Bl.a. foretager vi konvertering af data fra andre systemer til LUDUS Suite. Primo 2014 understøtter LUDUS Suite følgende uddannelsestyper: STX, STK, HHX, 2 årig HF, enkeltfags HF, Almen Voksenuddannelse (AVU), Forberedende Voksen-uddannelse (FVU), Danskuddannelsen (DU), Ordblindeundervisning (OBU) samt lokalt definerede kurser og enkeltfag. SERIØS OG ERFAREN SAMARBEJDSPARTNER CSC har viden, erfaring, resurser og kapacitet til at levere det bedste på det studieadministrative område i dag og fremover. Vi tolker og implementerer myndighedskrav og ændringer i bekendtgørelser og overenskomster. Vi har tæt kontakt til de relevante ministerier. Vi er derfor altid godt forberedte til ændringer på det studieadministrative område. KVALIFICERET VEJLEDNING OG RÅDGIVNING Du får altid kvalificeret vejledning og rådgivning. Vores erfarne Helpdesk-medarbejdere sidder klar til at hjælpe dig. Desuden er der overalt indbygget hjælp til vinduer og rapporter.

3 LUDUS Suite er udviklet til planlægning og administration af alle forhold omkring undervisning og kommunikation på mange forskellige skoletyper: skemaer, opgaver, eksamener, undervisningsbeskrivelser, aflønning og meget andet. Alle kan lave krydstabeller i spørgeskemaer Værger kan holdes orienteriet med mail (tilkøb) Klassens lærerteam kan oprette og vedligeholde en reel studieplan Personale kan sende SMS og mail til kursister/elever og hinanden (tilkøb) Skolen kan vælge at lade kursister/elever se hinandens adresser, telefonnumre og mailadresser Alle adresseoplysninger kan synkroniseres automatisk med CPR-registeret - også ansøgeres (tilkøb) Hver kursists/elevs besvarelse af en skriftlig opgave kan bestå af et frit antal dokumenter - uden at skulle zippe Koordination af skriftligt arbejde er indbygget intuitivt og overskueligt for hver enkelt lærer. OPFØLGNING LUDUS Suite gør det nemt at følge op på kursisternes/elevernes fremmøde og på økonomiske mellemværender som deltagerbetaling, kopiafgift, fakturaer fra BOSS m.m. KOMMUNIKATION - OGSÅ SMS OG MAIL I LUDUS Web kan alle brugere kommunikere indbyrdes, og der kan gives kollektive meddelelser internt og eksternt. Alle kan sende individuelle beskeder til enkeltpersoner eller grupper. Som tilkøbsfunktion kan lærere og administrative medarbejdere sende SMS og mail. ADGANG TIL CPR-REGISTRET I LUDUS Suite er adresseoplysninger altid korrekte, fordi suiten giver mulighed for automatisk ajourføring fra CPR-registret. For mere information læs LUDUS Suite Tilkøbskatalog. EKSAMEN LUDUS Suite er udstyret med planlægningsværktøjer, som automatisk kan udfylde og optimere eksamensplanen ud fra de oplysninger, der hentes via kommunikationen med XPRS. De enkelte eksamener kan også placeres (eller flyttes) manuelt. Censor får adgang til undervisningsbeskrivelse, rækkefølgeliste, kontaktoplysninger og samtlige materialer blot med en tilsendt adgangskode til LUDUS Web. LUDUS Web håndterer ligeledes flerfaglige prøver med flere eksaminatorer, hvor der automatisk pålægges tider. INDBERETNINGER OG ANDRE SYSTEMER LUDUS Suite kan udveklse oplysninger med diverse myndigheder og offentlige systemer. Desuden understøttes kommunikation med flere skemalægningsprogrammer, bibliotekssystemer samt andre systemer, som fremgår af skemaet på side 6. RAPPORTER LUDUS Suite indeholder over 350 standardrapporter og foruddefinerede udskrifter, som du selv kan tilpasse ved hjælp af Crystal Reports. Der er rapporter

4 til velkomstbreve, censorbreve, eksamensbeviser, attestationer, statistikker o.m.a. Rapporterne kan eksporteres til formater som PDF, Word, Excel, HTML m.fl. SIKKERHED LUDUS Suite giver sikkerhed mod misbrug af data. Via sikkerhedsprofiler kan brugernes adgang til diverse data målrettes de forskellige dele af systemet. Det er også muligt at opsætte logning af udvalgte hændelser. I LUDUS Web benyttes en intern webserver, som ikke er følsom over for sårbarhederne i IIS. SKRIFTLIGT ARBEJDE Skriftlige opgaver oprettes i en kalender, hvor hver enkelt kursists/ elevs skriftlige arbejdsbyrde i alle fag vises (se figur 1). Her er det let for læreren at koordinere med de andre fag eventuelt med individuelle frister for enkeltelever. STUDIEPLANER Lærerteamet kan vedligeholde klassens studieplan. Sammen med en beskrivende tekst viser LUDUS Web grafiske oversigter over forløb, arbejdsformer og fokuspunkter på tværs af alle relevante fag, hvor der med et enkelt klik er adgang til de detaljerede forløbsbeskrivelser. UNDERVISNINGSBESKRIVELSER Undervisningsbeskrivelsen dannes automatisk ud fra lærerens beskrivelse af de enkelte forløb. Læreren behøver ikke tænke på yderligere beskrivelse af eksaminationsgrundlaget, idet lektier og supplerende stof automatisk opsamles og præsenteres overskueligt. Censorer har desuden automatisk adgang til alle dokumenter, som er udleveret til kursisterne/eleverne. STUDIEBOG Studiebogen i LUDUS Web er et værktøj, som HF-kursisten i samarbejde med sin tutor og sine lærere kan benytte til at skabe overblik over sit uddannelsesforløb. Skolen kan udarbejde målrettede skabeloner til brug ved tutorsamtalerne, og de individuelle aftaler om mål og handlingsplaner gemmes overskueligt i studiebogen. UNDERVISNINGSFORLØB LUDUS Web er udarbejdet så det giver et godt overblik. F.eks. ved håndteringen af undervisningsforløb, hvor LUDUS Web stiller et planlægningsværktøj til rådighed. Underviseren kan således arbejde med et forløb i oversigtsform eller med udgangspunkt i skemaet. Gode forløb kan genbruges og med få klik kopieres et helt forløb ind på et andet hold endda med lektier og dokumenter, hvis det ønskes. DOKUMENTER Lærere og medarbejdere (og i mere begrænset omfang kursister og elever) har i LUDUS Web et dokumentarkiv. Der kan fra flere steder i LUDUS Web refereres til samme dokument, f.eks. på tværs af klasser eller fra såvel en lektion som en opgave. FRAVÆR OG FREMMØDE Læreren registrerer fravær direkte i sit eget skema uden unødvendige klik - også delvis tilstedeværelse. Registreringerne kan desuden foretages direkte via smartphone eller i månedsoversigten, hvor der desuden er mulighed for at se kursistens sagsmappe og sende alarm til administrationen. KONFERENCESYSTEM LUDUS Web omfatter et konferencesystem med automatisk oprettede og vedligeholdte konferencer for f.eks. klasser, hold, moduler, faggrupper og personalegrupper. ELEVERS OVERBLIK Kursisterne/eleverne kan i deres skema se undervisning og øvrige begivenheder, samt deres skriftlige arbejde, som også kan afleveres elektronisk direkte i skemaet. Der er desuden mulighed for overbliksvisning af lektier, opgaver og forløb. SAMLEDE OPLYSNINGER Alle oplysninger om den enkelte kursis/elev er samlet i ét menupunkt med faneblade: fravær, karakterer, sagsmappe, valgfag, flerfaglige prøver, skema, boglån m.m. Det er derfor let for administrationen, læreren og kursisten/eleven selv at få overblik over den enkeltes samlede samlede situation. SKEMAER Visningen af skemaer er koblet, sådan at nye skemaer åbnes i samme uge som de foregående - dags dato vil dog aldrig være mere end ét klik væk. I det avancerede skema er det muligt at finde ledige positioner for vilkårlige sammensætninger af personer og oprette lektioner eller møder for dem. VALG Kursisterne/eleverne kan i LUDUS Web foretage valg af studieretning, valgfag og fag til flerfaglige prøver. Administrationen kan vælge automatisk at tilknytte vejledere.

5 Figur 1: Koordinering af det skriftlige arbejde sker helt intuitivt i LUDUS Web. Opgaverne oprettes i en kalender, som viser hver kursists/elevs skriftlige arbejdsbyrde i alle fag - angivet i arbejdstimer. Det er endda muligt at give individuelle frister. Figur 2: Månedsoversigten over fraværet på et modul giver overblik, men den kan også bruges til at føre fraværsregistreringen. Desuden er der herfra direkte adgang til alle oplysninger om den enkelte kursist/elev. Her er kan også afsendes fraværsalarm til administrationen. Figur 3: Lærerens skema viser alle oplysninger om undervisning, møder og andre aktiviteter. Fravær kan registreres direkte fra skemaet. Med tilkøb af SMS kan læreren sende SMS til kursisterne/ eleverne direkte fra sit skema, f.eks. hvis en time er aflyst (angives med rødt i skemaet). Figur 4: Spørgeskema med batterispørgsmål (fælles svarmulighed). SPØRGESKEMAER Det er let at oprette og besvare spørgeskemaer i LUDUS Web. Resultaterne illustreres grafisk både i den almindelige visning, og når du sammenholder svarene fra forskellige spørgsmål med krydstabeller. Du kan lade LUDUS Web oprette en pdf-præsentation af resultaterne, og du kan vælge at eksportere data til videre behandling uden for LUDUS Web.

6 MOBIL START TIMEN MED AT REGISTRERE FRAVÆR PÅ 30 SEKUNDER. TELEFONEN VED, HVAD KLOKKEN ER, OG LUDUS WEB KENDER DIT SKEMA. FRAVÆRSREGISTRERING ÅBNER DIREK- TE I DEN TIME, DU NETOP HAR STARTET! SKEMA, LEKTIER OG SKRIFTLIGE OP- GAVER ER OGSÅ LIGE VED HÅNDEN.

7 OVERFØRSEL AF DATA FRA LUDUS SUITE Dantek BiblioMatik Reindex BOOK-IT Itslearning Excel Fronter Aktivitetsindberetning til Ministeriet for Børn og Undervisning Danmarks Statistik Eksamensdatabasen Optag.dk Uddannelsesguiden.dk SU Tilbagemelding.dk UDSKRIFTER 350+ prædefinerede udskrifter Uendeligt antal mulige UDVEKSLING AF DATA TIL OG FRA: Untis tplan XPRS BOSS Uni Login DATA IMPORT Brobygning.net Det centrale personregister Optagelse.dk FI-kort UDPLUK AF MULIGHEDERNE Fravær/fremmøde Karakterer Eksamen/eksamensplan Lærertimeregnskab SMS Planlægning af termins- og årsprøver Beviser Deltagerbetaling med regnskab Spørgeskemaer Tilgang fra smartphones Skemaer Koordinering af skriftligt arbejde Undervisningsbeskrivelser Tilmelding til valgfag Holddannelse Konferencer Tilmelding til flerfaglig prøve Mail Studieretningsvalg Studieplaner med fokuspunkter KONTAKT LUDUS Helpdesk: Telefon: Mail:

8 CSC Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej 2 DK-8200 Aarhus N Tlf CSC Scandihealth Education I Education har vi mange års erfaring inden for uddannelsessektoren. Tilsammen udgør vores kompetencer et stærkt fundament for udvikling af studieadministrative systemer. Vi besidder stor specialviden inden for de afgørende områder af uddannelserne og kan derfor afhjælpe mange af de udfordringer vores brugere møder hver dag. Vi er lydhøre over for input og samarbejder bl.a. med brugergrupper og myndigheder om udviklingen af LUDUS Suite. Vores viden om hverdagen på skolerne giver ballast når myndighedskrav, brugerønsker m. m. skal implementeres i et af markedets mest anvendte systemer. I vores dedikerede Helpdesk sidder rutinerede supportere klar til at hjælpe. De assisteres af fagkonsulenter med praktisk erfaring fra forskellige uddannelsestyper. Vers. Februar Computer Sciences Corporation. All rights reserved.

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0 J. nr: 4004-V1566-09 Journal nr.. 4004-V1566-09 LUDUS Web version 2.11.0 Side 1 af 12 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.19.0. Den 24. februar 2011. J.nr. 4004-V0262-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.19.0. Den 24. februar 2011. J.nr. 4004-V0262-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.19.0 Den 24. februar 2011 J.nr. 4004-V0262-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.33.0. Den 25. juli 2013. J.nr. 4004-V1111-13

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.33.0. Den 25. juli 2013. J.nr. 4004-V1111-13 Versionsbrev LUDUS Web version 2.33.0 Den 25. juli 2013 J.nr. 4004-V1111-13 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.0. Den 6. maj 2015. J.nr. 4004-V0283-15

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.0. Den 6. maj 2015. J.nr. 4004-V0283-15 Versionsbrev LUDUS Web version 2.42.0 Den 6. maj 2015 J.nr. 4004-V0283-15 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Effektiv Brugerhåndtering

Effektiv Brugerhåndtering Effektiv Brugerhåndtering User Management System, selvbetjeningsportal og apps til uddannelsessektoren Juli 2015 UMS ELEVSERVICE I TOP FÅ MERE UD AF SKOLENS DIGITALE SERVICES Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Effektiv Brugerhåndtering User Management System, selvbetjeningsportal og apps til uddannelsessektoren

Effektiv Brugerhåndtering User Management System, selvbetjeningsportal og apps til uddannelsessektoren Effektiv Brugerhåndtering User Management System, selvbetjeningsportal og apps til uddannelsessektoren Maj 2015 UMS ELEVSERVICE I TOP FÅ MERE UD AF SKOLENS DIGITALE SERVICES Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE.......................................................

Læs mere

SkoleIntra. En grundig introduktion til SkoleIntra-pakken. Version: August 2012

SkoleIntra. En grundig introduktion til SkoleIntra-pakken. Version: August 2012 SkoleIntra En grundig introduktion til SkoleIntra-pakken Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er SkoleIntra-pakken?...5 LærerIntra...5 Skoleporten...5 ElevIntra...5 ForældreIntra...5 Fællesnettet...5

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Lectio. VUC vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. VUC vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio VUC vejledning 1992-2015 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Denne vejledning

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

KL og UVM. Fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet. (Udkast under udarbejdelse)

KL og UVM. Fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet. (Udkast under udarbejdelse) Bilag 3: Udkast til fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet, version 0.4 (Bilag til dagsordenspunkt 4: Fælles rammearkitektur på skoleområdet) KL og UVM Fælles rammearkitektur for folkeskoleområdet

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 r 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

I dette nyhedsbrev. Kurser. Arbejdsgrupper NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED. CSC Scandihealth orienterer

I dette nyhedsbrev. Kurser. Arbejdsgrupper NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED. CSC Scandihealth orienterer Nr. 5, maj 2004 NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED I dette nyhedsbrev Orientering tilkøbs-funktionaliteter Næste version Ny e-mailadresse Ny hjemmeside design Mailservice CSC Scandihealth orienterer

Læs mere

Introduktion til Client Version 9.0

Introduktion til Client Version 9.0 Introduktion til Client Version 9.0 Spørgeskema Web interview Rapport Indholdsfortegnelse Gennemførelse af en webbaseret spørgeskemaundersøgelse... 1 Sådan kommer du i gang... 1 Projektoversigt... 2 Opret

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Studio Manager Produktkatalog 2013

Studio Manager Produktkatalog 2013 Studio Manager Produktkatalog 2013 Studio Manager OVERBLIK Studio-Manager er baseret på en nytænkende og innovativ tankegang, hvilket har resulteret i en fleksibel og fremtidssikret webbaseret IT løsning.

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Vision for KTC Portalen ver.2 Udarbejdet af Jesper Hedegaard, KTCs sekretariat, marts 2006. Resume:

Vision for KTC Portalen ver.2 Udarbejdet af Jesper Hedegaard, KTCs sekretariat, marts 2006. Resume: Resume: Kap. 0.-1.-2.-3. KTC har ambitioner og målsætninger for fremtiden, nemlig at stå i midten for udviklingen af den tekniske sektor og være synlig og dagsordenssættende. Dertil skal bruges bedre kommunikationsredskaber

Læs mere

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT Dok-ID: DEF-HM-00-01 Version: 1.0 Dato: 14/04-2000 Status: Endelig Ansvarlige: Mikkel Verner Nielsen, Christian Yndigegn, Kaj Grønbæk Tilgængelighed:

Læs mere

Det handler om at vælge rigtigt - første gang!

Det handler om at vælge rigtigt - første gang! AuditPlus - Revisorbranchens foretrukne løsning Det handler om at vælge rigtigt - første gang! Indhold AuditPlus - en brancheløsning til revisorene...side.2 Processer...Side.3 Magnus Informatik...Side.4

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Public 360. " En god start på vejen mod digital forvaltning"

Public 360.  En god start på vejen mod digital forvaltning Public 360 " En god start på vejen mod digital forvaltning" Indhold Tænk stort, start småt.......................................... 3 Forskellige offentlige myndigheder - samme hovedudfordring........

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Lotus Notes i Hillerød Kommune Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Indhold Sådan bruger du denne guide Sådan bruger du denne guide 3 Notes for første gang

Læs mere