Programopdatering version DSM 01.69

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Programopdatering version DSM 01.69"

Transkript

1 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse, angiver følgende: N = Ny funktion R = Rettelse af fejl og uhensigtsmæssigheder Æ = Ændringer af funktionaliteter i programmet F = Felt eller menupunkt er fjernet Der findes en del beskrivelse af udvalgt funktionalitet i DSM-løsningen. Disse beskrivelser er tilgængelige på vores ekstranet på under Kunder Extranet DSM vejledn. De angivne menu-henvisninger refererer til Navigationsruden i Navision (den nye menu) og de i parentes angivne henvisninger refererer til den klassiske menu (den gamle menu). Nødvendige opsætninger I det efterfølgende beskrives de opsætninger som SKAL laves for at programmet kan anvendes. Pop-up vedr. manglende garantioplysninger ved maskinsalg Ønsker du at anvende kontrol/pop-up vedr. garantioplysninger i forbindelse med maskinsalg, skal du i DSM-opsætningen markere feltet Kontrol vedr. garantioplysninger ved maskinsalg på fanen Maskin. Oprettelsesdato på debitorer Rapport køres, såfremt oprettelsesdato ønskes påsat allerede oprettede debitorer. Rapporten påsætter dato ud fra debitorposter, og, hvis der ingen poster findes, ud fra dato på indstillingsfanen. Bruttoavanceliste maskiner Rapport For at kunne udskrive rapporten skal man forinden have udfyldt et nyt felt på den del af kontoplanen, som indgår i maskinens bruttoavance. Feltet hedder Bruttoavancetype Serviceordre label mm Rapport For at få udskrevet serviceordrelabels skal rapporten sættes op som rapport 2 under Service Opsætning - Rapportvalg Plukliste. Tjek for spærring/kreditmax/forfalden saldo på linjeniveau Såfremt der ønskes tjek på linjeniveau skal du i DSM-opsætningen markere felterne Tjek for spærret debitor på linjeniveau (Ordre/Fakt.) og Tjek for kreditmaksimum/forf. saldo ved aktivering af linjer (Ordre/Fakt.). Afskrivninger udlejning Hvis afskrivninger i udlejning ønskes bogført på en separat lagerkonto skal feltet Udlejningsafskrivning (Lager) i varebogføringsopsætningen udfyldes med ønsket kontonummer. Obligatorisk maskinbudget og redigering af specifikationer i Wizard. Hvis der ønskes tvungen oprettelse af maskinbudget og tvungen redigering af specifikationer i Maskin-Wizard en skal du markere felterne Opret altid budget og Standard rediger specifikationer i DSM-opsætningen. 7. oktober 2009 Side 1 af 16

2 Finanskonti anvendt i maskinhandel Der skal sættes Nej til direkte bogføring på de finanskonti, som anvendes til tilkøb, delsalg, fremmed arbejde, udlejning og købsfragt. Nye rapporter, der skal opsættes i den klassiske menu Rapport , Maskin-lagerliste med kostpriser II, skal opsættes under Maskinhandel Rapporter. Rapport , Opdatering af oprettelsesdato på debitorer, skal opsættes under Salg Rapporter. Rapport , Spær kunder, skal opsættes under Salg - Rapporter. Rapport , Maskinlagerliste med valgfelter, skal opsættes under Maskinhandel Rapporter. Rapport , Maskinskabelonliste, skal opsættes under Maskinhandel - Rapporter. Rapport , Bruttoavance Maskiner, skal opsættes under Maskinhandel - Rapporter. Rapport , Omsætning pr. kunde, skal opsættes under Maskinhandel - Rapporter. Rapport , Kontoudtog, skal opsættes under Salg Dokumenter. Nye rapporter tilføjes således: Rapporter, knappen Ret. Tast F3, hvor du vil have rapporten tilføjet. Udfyld Rapport-id, tryk Enter. 7. oktober 2009 Side 2 af 16

3 Salg Menupunkt: Debitorer Debitorer Kreditmaks. / Forfalden saldo / Spærring Spærring af debitorer Opret skaffevare Ny menugruppe i den nye menu: Samlefakturering Rapport Kontoudtog Beskrivelse: N På debitorkortet er der kommet et nyt felt: Oprettelsesdato som automatisk udfyldes ved oprettelse af nye debitorer. Rapport køres, såfremt oprettelsesdato ønskes påsat allerede oprettede debitorer. Rapporten påsætter dato ud fra debitorposter, og, hvis der ingen poster findes, ud fra dato på indstillingsfanen. I den nye menu findes rapporten under Salg & Marketing Salg Rapporter - Debitorer. N Ved adresseændring på debitor kan brugeren vælge at få ændret adresse på eksisterende ordrer. Dette sker via debitorkortet, knappen: Salg - Tjek Æ adresseændring på bilag. Kontrol vedr. kreditmaks./forfalden saldo/spærring på kunder er udvidet. Blandt andet er der nu mulighed for - tjek for spærret kunde på allerede oprettede ordrer. - tjek for kreditmaks./forfalden saldo når markøren flyttes fra hoved til linjer. - kreditmaksvinduet er forbedret med nye felter: sidste indb./salgsdato/opret.dato./oms. sidste år. - Der er mulighed for kun at få vist kreditmaksvindue een gang pr. dag. For yderligere info: se vejledningen Spærring/kreditmaks./forfalden saldo på debitorer på under Kunder Extranet DSM vejledn. N Rapport , Ny kørsel til spærring af debitorer. Formålet er at få spærret debitorer ud fra valgfrie kriterier, for at sikre at de tages op til fornyet kreditvurdering. Kørslen spærrer de udvalgte debitorer og opretter debitorbemærkning herom. Inden der dannes nye bemærkninger, slettes eksisterende bemærkninger på debitorer, som har den indtastede bemærkningskode, og spærring fjernes, såfremt brugeren har sat hak i Fjern spærring og eksisterende bemærkninger (uanset debitorfilter). I den nye menu findes rapporten under Salg & Marketing Salg Rapporter - Debitorer. For yderligere info: se vejledningen Spærring af debitorer på under Kunder Extranet DSM vejledn. Æ Oprettelse af skaffevarer A.h.t. brugervenlighed fremkommer besked om at varen allerede er oprettet i det øjeblik man indtaster varenummeret og ikke som tidligere til slut i processen. N For at lette arbejdsgangen i forbindelse med samlefakturering, er der i den nye menu oprettet en ny menugruppe til Samlefakturering. Menugruppen er oprettet i forretningsområderne Økonomistyring Tilgodehavender og Salg & marketing Ordrebehandling." Æ Ny version af kontoudtog, rapport , som er lettere forståelig for modtager. Tydelig markering, hvis kunden har penge til gode. Aldersfordelt saldo står lige under saldo. Girokort undlades ved Dem til gode. I stedet kan der udskrives en valgfri tekst. 7. oktober 2009 Side 3 af 16

4 Rapport Omsætning pr. kunde Fakturaer Kreditnotaer Tilbud Rammeordrer Fakturaer Returvareordrer Kreditnotaer Udskrift af salgsfaktura Samlefakturering Samlefakturering Mulighed for forfaldent beløb på indbetalingskort. I den nye menu findes rapporten under Økonomistyring Tilgodehavender Dokumenter. N Ny rapport Omsætning pr. kunde. Ny rapport hvor man kan følge omsætning pr. kunde i op til 5 perioder, fordelt på salg, maskinsalg, værkstedssalg. I den nye menu findes rapporten under Salg & Marketing Salg Rapporter - Debitorer. Æ Der kan nu ikke længere kopieres fra et service dokument til en salgsordre/salgsfaktura/ salgskreditnota i salgsmenuen. Indberettet af Lyngfeldt A/S. R Alle skærmbilleder med hoved og linjer havde den uhensigtsmæssighed at markøren altid blev placeret på den første linje i linje-delen, selvom man med musen havde valgt f.eks. den nederste tomme linje. Dette er rettet, så første linje kun vælges, hvis indtastningsbilledet til obligatoriske felter har været vist. Indberettet af IH Maskiner A/S. R Tidsbestemte linjerabatter blev ikke udløst når dato på salgsordrehovedet blev ændret til at ligge indenfor rabatperioden. Det er nu rettet, så brugeren ved ændring af feltet Ordredato bliver spurgt om linjerne ønskes genberegnet. Indberettet af N.P. Trucks A/S. Æ For at undgå at der ved en fejl udskrives servicefakturaer fra fx Menuen Salg - Bogførte salgsfakturaer sættes der nu automatisk filter på, at der ikke må være tale om servicefakturaer. Dette gælder følgende rapporter: DSM Salg - faktura FIK752 og DSM Salg - faktura Indberettet af Tobico A/S. R Der blev tidligere ikke oprettet én samlefaktura pr. global dimension. Antal fakturaer var afhængigt af hvordan leverancer var indmeldt. Det er nu rettet så en debitor får én faktura pr. global dimension, uanset rækkefølge på leverancer. Indberettet af Maskincenter Felsted A/S. R Ved oprettelse af samlefakturaer, bliver de referencer, der er noteret på de enkelte salgsordrer, angivet som tekstlinje i salgsfakturalinjerne, mens feltet Reference i salgsfakturahovedet er blankt. Dette gav problemer, når debitoren på den pågældende salgsfaktura er mærket med at "Reference er obligatorisk" på debitorkortet. I det tilfælde kunne samlefakturaen ikke bogføres. Der dannes nu en automatisk referencetekst "Se reference nedenfor", i de tilfælde, hvor der på debitoren er angivet at dette er obligatorisk. Indberettet af Jørlunde Maskinforretning A/S. R Når der oprettes specialordrer opdateres købslinjen nu (felt købspris) med salgspris fra salgslinjen, dog kun hvis varen er markeret som "Lagerværdi - nul" og salgspris er forskellig fra nul. Når der oprettes specialordre fra køb til salg opdateres salgslinjens salgspris med købspris fra linjen, dog kun hvis varen er markeret som "Lagerværdi - nul" og købspris er forskellig fra nul. Indberettet af Holbæk Agro Center A/S. R Indtastning af bogføringsdato i "pop-up" billede kunne give fejlbeskeden: Form kan ikke lukkes fordi systemet arbejder. Beskeden fremkom ved en 7. oktober 2009 Side 4 af 16

5 Debitor aldersfordelte tilgodehavender kombination af valutakursændring og ændring af bogføringsdato på ordren. Fejlen er rettet så brugeren nu bliver spurgt om valutakurs skal genberegnes; i så tilfælde skal ordren være åben. Indberettet af Ringe Maskinforretning A/S. R Debitor Aldersfordelte tilgodehavender (rapport 120). I særlige situationer kunne saldo på debitor blive vist forkert. Fejlen er nu rettet. Indberettet af Runge & Sørensen A/S. 7. oktober 2009 Side 5 af 16

6 Service Menupunkt Kreditmaks. Programopdatering version DSM Æ Beskrivelse Kontrol vedr. kreditmaks./forfalden saldo/spærring på kunder er udvidet. Blandt andet er der nu mulighed for - tjek for spærret kunde på allerede oprettede ordrer. - tjek for kreditmaks./forfalden saldo når markøren flyttes fra hoved til linjer. - kreditmaksvinduet er forbedret med nye felter: sidste indb./salgsdato/opret.dato./oms. sidste år. - Der er mulighed for kun at få vist kreditmaksvindue een gang pr. dag. For yderligere info: se vejledningen Spærring/kreditmaks./forfalden saldo på debitorer på under Kunder Extranet DSM vejledn. Garantiopfølgning N Ny, forbedret Garantiopfølgning, hvor der nu er mulighed for st styre sine indsendte reklamationer og foretage økonomisk opfølgning, både på åbne og lukkede sager. For yderligere info: se vejledningen Garantiopfølgning på under Kunder Extranet DSM vejledn. Opret skaffevare Æ Oprettelse af skaffevarer A.h.t. brugervenlighed fremkommer besked om at varen allerede er oprettet i det øjeblik man indtaster varenummeret og ikke som tidligere til slut i processen. Servicekontrakter N Kontraktpriser. Svarende til Salgspriser på Ressourcer er der nu mulighed for at opsætte individuelle priser pr. ressource pr. kontrakt. For yderligere info: se vejledningen Servicekontrakter på under Kunder Extranet DSM vejledn. Servicordrer Rapport Serviceordre label 100x26 mm Tilbud Kvik Salgsfakturaer Salgskreditnotaer Servicefaktura Servicekreditnota Proforma faktura N På serviceordretypen er der kommet et nyt felt: Garanti. Ved bogføring af en serviceordre kontrolleres det hvis serviceordretypen er markeret for garanti - om der findes maskinlinjer uden garantitype og garantimarkering. Er der det, vil der fremkomme en advarsel: Der findes maskinlinjer uden garantitype/garantimarkering vil du fortsætte? N Ny rapport Serviceordre label 100x26 mm. Ny label rapport, der kan udskrives sammen med plukliste fra serviceordre. Skal sættes op som rapport 2 under Service - Opsætning - Rapportvalg Plukliste. R Alle skærmbilleder med hoved og linjer havde den uhensigtsmæssighed at markøren altid blev placeret på den første linje i linje-delen, selvom man med musen havde valgt f.eks. den nederste tomme linje. Dette er rettet, så første linje kun vælges, hvis indtastningsbilledet til obligatoriske felter har været vist. Indberettet af IH Maskiner A/S. R Garantirabatprocent på servicefaktura/kreditnota vises nu altid med 2 decimaler. Tidligere kunne der fremkomme op til 7 decimaler. Indberettet af Vilsgaard A/S. R Serviceadresse udskrives nu på DSM Service Proforma faktura (rapport ), hvis leveringsadressen er forskellig fra adressen på faktureringsfanen. Indberettet af Ringe Maskinforretning A/S. 7. oktober 2009 Side 6 af 16

7 Serviceordrer Serviceordrer Serviceordrer Skaffevare på serviceordre Serviceordrer Tidsregistrering Serviceordrer Serviceordrer R Klargøring og øvrige omkostninger, der opskriver værdien af en maskine, kunne blive forskellig fra de faktiske omkostninger. Dette skete hvis serviceordren mellemlandede i salgsfaktura og brugeren her slettede en eller flere linjer. Fejlen er nu rettet. Samtidig er der rettet således at værditilskrivningen af maskinen først sker ved bogføring af salgsfaktura og ikke som hidtil ved bogføring af serviceordren. Bilagsnummeret på værditilskrivningen bliver det samme som salgsfakturaen, hvor det før var identisk med serviceordrenummeret. Indberettet af Maskincenter Felsted A/S. R Funktionen Ændring af serviceordre. Hvis feltet Faktureres til blev ændret kom der i nogle tilfælde en dialogboks frem med forkerte oplysninger om hvad debitor ændres fra og til. Fejlen opstod kun i forb. med automatisk opsæt til interne servicekunder Fejlen er nu rettet. Derudover er det blevet muligt at ændre serviceordretype fra ændringsbilledet. Indberettet af Jørlunde Maskinforretning A/S. R Funktionen Ændring af serviceordre. Ved brug af funktionen blev alle dimensioner genberegnet og dermed forsvandt manuelt oprettede dimensioner. Der er nu rettet så manuelt oprettede dimensioner bliver bibeholdt. Indberettet af Scan Agro A/S. R Ved oprettelse af specialordre til en serviceordre blev varetekster fra serviceordren ikke medtaget til købsordren. Herved gik manuelle ændringer i vareteksten (indtastet på serviceordren) tabt. Når der oprettes specialordrer medtages varetekster nu til købsordren, så manuelle ændringer ikke går tabt. Indberettet af Maskincenter Felsted A/S. R Når der oprettes specialordrer opdateres købslinjen nu (felt købspris) med salgspris fra salgslinjen, dog kun hvis varen er markeret som "Lagerværdi - nul" og salgspris er forskellig fra nul. Når der oprettes specialordre fra køb til salg opdateres salgslinjens salgspris med købspris fra linjen, dog kun hvis varen er markeret som "Lagerværdi - nul" og købspris er forskellig fra nul. Indberettet af Holbæk Agro Center A/S. R Tidsregistreringsposter arbejdstype pr. måned. (rapport ) og Tidsregistreringsposter arbejdstype (rapport ). Ressourcekapaciteten pr. dag blev ikke vist korrekt, såfremt der var rettet i tidligere registreret kapacitet. (dvs. der findes mere end én kapacitetslinje). Fejlen er rettet. Indberettet af Jøla Maskincenter A/S. R Indtastning af bogføringsdato i "pop-up" billede kunne give fejlbeskeden: Form kan ikke lukkes fordi systemet arbejder. Beskeden fremkom ved en kombination af valutakursændring og ændring af bogføringsdato på ordren. Fejlen er rettet så brugeren nu bliver spurgt om valutakurs skal genberegnes; i så tilfælde skal ordren være åben. Indberettet af Ringe Maskinforretning A/S. Æ Kontaktnavn er tilføjet på Generelt-fanen, så Kontaktnr. og Kontaktnavn nu kan ses på samme faneblad. Indberettet af Helms TMT Centret A/S. 7. oktober 2009 Side 7 af 16

8 Servicefaktura R Hvis man nulstillede feltet "Udl. servicepostløbenr." på en ubogført servicefaktura, kunne man risikere at en vare blev lagertrukket to gange. Derfor er der nu lukket for at man kan rette i feltet "Udl. servicepostløbenr.". Indberettet af ConenCo A/S. 7. oktober 2009 Side 8 af 16

9 Maskinhandel Menupunkt: Maskiner Programopdatering version DSM Beskrivelse: Æ Feltet Faktisk modtagelsesdato svømmende vare er fjernet fra maskinkortet. I stedet er der kommet et nyt felt: Modtagelse svømmende vare dette felt opdateres ved modtagelse af svømmende varer. Feltet Faktisk modtagelsesdato - opdateres ved faktisk modtagelse af svømmende varer og ved modtagelse af ikke svømmende varer. På denne måde fremgår det klart, hvornår en vare fysisk er modtaget og i huset. Maskiner N Sælgerkode er tilføjet på maskinkortet under fanen generelt og på maskinøkonomi under fanen Salg. Sælgerkode kan tilvælges i oversigten (F5) fra begge menuer. Sælgerkode opdateres automatisk når maskinen indtastes på en salgsordre, samt ved bogføring af salgskreditnota. Maskiner Æ Feltet Salgsdato er fjernet fra maskinkort og maskinoversigt (F5). Feltet Salgsdato (faktureret) er tilføjet på maskinkort. Feltindholdet opdateres nu ud fra salgsfakturaens bogføringsdato. Det nye feltet er også tilføjet på maskinoversigten, men vises som udgangpunkt ikke (anvend Vis/Skjul for at vise det nye felt i oversigten). Maskiner Æ På maskinkortet vises Specifikationer nu direkte, under fanen Model. Specifikationer kan dog fortsat også vises via knappen Maskine - Specifikationer. Maskiner N På maskinkortet er der kommet et ekstra beskrivelsesfelt: Beskrivelse 3. Kreditmaks. Rapport Maskinlagerliste med kostpriser II Opret skaffevare Salgsordrer Æ Kontrol vedr. kreditmaks./forfalden saldo/spærring på kunder er udvidet. Blandt andet er der nu mulighed for - tjek for spærret kunde på allerede oprettede ordrer. - tjek for kreditmaks./forfalden saldo når markøren flyttes fra hoved til linjer. - kreditmaksvinduet er forbedret med nye felter: sidste indb./salgsdato/opret.dato./oms. sidste år. - Der er mulighed for kun at få vist kreditmaksvindue een gang pr. dag. For yderligere info: se vejledningen Spærring/kreditmaks./forfalden saldo på debitorer på under Kunder Extranet DSM vejledn. N Ny rapport , Maskin-lagerliste med kostpriser II. Rapport som , men med mulighed for at vælge at maskiner på vej ud ikke skal medtages. I den nye menu findes rapporten under Maskinhandel Maskiner Rapporter Salgslagerlister. Æ Oprettelse af skaffevarer A.h.t. brugervenlighed fremkommer besked om at varen allerede er oprettet i det øjeblik man indtaster varenummeret og ikke som tidligere til slut i processen. N Af hensyn til efterfølgende behandling af reparationsarbejde er det vigtigt at garanti-oplysninger er udfyldt på maskinkortet. For at sikre at oplysningerne indtastes i forbindelse med maskinsalg kan man nu opsætte, at man ønsker pop-up vedr. manglende garanti-oplysninger. Pop-up kommer ved bogføring. 7. oktober 2009 Side 9 af 16

10 Rapport Maskinlagerliste med valgfelter Rapport Bruttoanavce Maskiner Maskiner Modelbase Modelbase Rapport Maskinskabelonliste Maskinsalgsliste med avance pr. sælger Salgstilbud Salgsordrer Salgsfakturaer Salgskreditnotaer Købsrekvisitioner Købsordrer Købsfakturaer Købskreditnotaer Værdiliste maskiner Værdiliste Er opsæt valgt i DSM opsætningen kommer et indtastningsvindue, hvor garantioplysninger kan angives, såfremt oplysningerne mangler på en eller flere maskiner på ordren. N Ny rapport , Maskinlagerliste med valgfelter, hvor brugeren får en række foruddefinerede felter samt 9 valgfelter. Ny rapport , Maskinskabelonliste, hvor brugeren kan vælge mellem en række foruddefinerede felter samt rækkefølgen af disse. Rapporten åbner et Excel ark. I den nye menu findes rapporterne under Maskinhandel Maskiner Rapporter - Salgslagerlister. For yderligere info: se vejledningen Maskinskabelonliste (Excel) på under Kunder Extranet DSM vejledn. Bemærk at rapport kræver Office Hosting (hosting-kunder) / Office på terminalserveren (kunder med egen server). N Ny rapport Bruttoavance Maskiner. Listen kan afstemmes med kontoplanen, og der er mulighed for at udlæse til en tekstfil. For at kunne udskrive rapporten skal man forinden have udfyldt et nyt felt på den del af kontoplanen, som indgår i maskinens bruttoavance. Feltet hedder Bruttoavancetype I den nye menu findes rapporten under Maskinhandel Maskiner Rapporter - Afstemning. For yderligere info: se vejledningen Bruttoavanceliste Maskiner på under Kunder Extranet DSM vejledn. N På modelbasen er det nu muligt at markere på specifikationstyper, at der skal ske mapning til de tilsvarende felter på maskinkortet. Herved undgås dobbelt vedligehold af data, som både findes på maskinkort og som maskinspecifilkation i modelbasen. Automatikken gælder kun for primær datakilde. For yderligere info: se vejledningen Modelbase på under Kunder Extranet DSM vejledn. N I Modelbasen er det nu muligt at oprette en skabelon pr. undergruppe. R Maskinsalgsliste med avance pr. sælger (rapport ) med filter på en bestemt sælgerkode og markering i feltet Vis omkostninger for maskiner solgt før perioden dannede flere blanke sider. Fejlen er nu rettet. Indberettet af Lyngfeldt A/S. R Alle skærmbilleder med hoved og linjer havde den uhensigtsmæssighed at markøren altid blev placeret på den første linje i linje-delen, selvom man med musen havde valgt f.eks. den nederste tomme linje. Dette er rettet, så første linje kun vælges, hvis indtastningsbilledet til obligatoriske felter har været vist. Indberettet af IH Maskiner A/S. R Lagerdage udregnes nu ud fra opgørelsesdato i stedet for arbejdsdato på Maskinværdiliste og Maskinværdiliste en til mange. Indberettet af Ringe Maskinforretning A/S. 7. oktober 2009 Side 10 af 16

11 maskiner en til mange Maskinlagerlister Programopdatering version DSM R På følgende maskinlister er kolonnen til maskinnummeret gjort større: Maskinlagerliste (Pris) Maskinlagerliste Maskinlagerliste med kostpriser Værdiliste en-til-mange maskiner Indberettet af Scan-Agro A/S. Maskinøkonomi R På fanen Generelt lå to felter i billedets højre side oveni hinanden. Fejlen er nu rettet. Indberettet af Bay Christensen A/S. Opret maskine via Wizard Salgsordrer Købsordrer N Hvis der ønskes tvungen oprettelse af maskinbudget og tvungen redigering af specifikationer i Maskin-Wizard en skal du markere felterne Opret altid budget og Standard rediger specifikationer i DSM-opsætningen. Herved vil brugeren automatisk komme videre til skærmbillederne til indtastning af maskinbudget og til redigering af maskin-specifikationer. R Indtastning af bogføringsdato i "pop-up" billede kunne give fejlbeskeden: Form kan ikke lukkes fordi systemet arbejder. Beskeden fremkom ved en kombination af valutakursændring og ændring af bogføringsdato på ordren. Fejlen er rettet så brugeren nu bliver spurgt om valutakurs skal genberegnes; i så tilfælde skal ordren være åben. Indberettet af Ringe Maskinforretning A/S. 7. oktober 2009 Side 11 af 16

12 Udlejning Menupunkt: Tilbud Salgsordrer Salgskreditnotaer Afskrivninger Beskrivelse: Æ Leveringsadresse hentes nu ikke længere på ny, hvis felterne allerede er udfyldt med en leveringsadresse. (F.eks. hvis man taster F2 i kundenummerfeltet for at opdatere kundeoplysningerne). Indberette af N.P.Trucks A/S. R Alle skærmbilleder med hoved og linjer havde den uhensigtsmæssighed at markøren altid blev placeret på den første linje i linje-delen, selvom man med musen havde valgt den nederste tomme linje. Dette er rettet, så første linje kun vælges, hvis indtastningsbilledet til obligatoriske felter har været vist. Indberettet af IH Maskiner A/S. Æ Der er tilføjet et nyt felt i Varebogføringsopsætning, der hedder "Udlejningsafskrivning (Lager)", så der nu er mulighed for at afskrivninger kan bogføres på en separat lagerkonto. Indberettet af Lyngfeldt A/S. Æ På udlejningsordre og -tilbud er der nu mulighed for at ændre i momsvirksomhedsbogføringsgruppe. Indberettet af N.P. Trucks A/S. 7. oktober 2009 Side 12 af 16

13 Køb Menupunkt: Grene overførsel Opret skaffevare Rekvisitioner Rammeordrer Fakturaer Returvareordrer Kreditnotaer Beregn plan Programopdatering version DSM Beskrivelse: Æ Feltet Ønsket modtagelsesdato anvendes nu i overførslen til Grene, såfremt dette er udfyldt. Er feltet ikke udfyldt anvendes som hidtil dags dato. Æ Oprettelse af skaffevarer A.h.t. brugervenlighed fremkommer besked om at varen allerede er oprettet i det øjeblik man indtaster varenummeret og ikke som tidligere til slut i processen. R Alle skærmbilleder med hoved og linjer havde den uhensigtsmæssighed at markøren altid blev placeret på den første linje i linje-delen, selvom man med musen havde valgt f.eks. den nederste tomme linje. Dette er rettet, så første linje kun vælges, hvis indtastningsbilledet til obligatoriske felter har været vist. Indberettet af IH Maskiner A/S. Æ Fejlbesked er forbedret ved forkert angivelse af filtre på lokation (ved anvendelse af tegnene eller &). Indberettet af Jysk Maskincenter A/S. Indkøbskladde Æ I indkøbskladden er der ændret, så flere linjer til samme leverandør nu kommer på én købsordre, uanset om nogle af linjerne er med specialordre. Indberettet af Sivertsen A/S. Beregn beholdning (lagervare pr. lokation) R Funktionen "Beregn beholdning (lagervare pr. lokation)" tog udgangspunkt i tabellen "Vare" og ikke tabellen "Lagervare (pr. lok.)". Dette betød at et filter på f.eks. feltet "Sidste lageropgørelses dato" blev på vare tabellen og dette gav problemer ved optælling af Lagervare pr. lokation. Fejlen er rettet så filtre sat på varetabellen bliver overført som filtre på Lagervare pr. lok. tabellen. Sætter man filter på et felt som ikke er i Lagervare pr. lokation tabellen, kommer der en fejl. Indberettet af Helms TMT Centeret A/S. R Indtastning af bogføringsdato i "pop-up" billede kunne give fejlbeskeden: Form kan ikke lukkes fordi systemet arbejder. Beskeden fremkom ved en kombination af valutakursændring og ændring af bogføringsdato på ordren. Fejlen er rettet så brugeren nu bliver spurgt om valutakurs skal genberegnes; i så tilfælde skal ordren være åben. Indberettet af Ringe Maskinforretning A/S. Beregn plan Æ På rapport Beregn plan (uden lagervare pr. lokation) er der kommet 2 nye valgmuligheder på indstillings-fanen: "Uden antal" og "Benyt købsenheder". Indberettet af Lyngfeldt A/S. 7. oktober 2009 Side 13 af 16

14 Lager Menupunkt: Realisationsberegning Overflytningsordrer Optælling via PDA Beskrivelse: Æ Realisationsberegning kan nu afvikles via opgaveplanlægger. Æ Vindue med erstatningshenvisning fremkommer nu på overflytningsordrer, såfremt en vare er erstattet. Indberettet af N.P.Trucks A/S. R Ved optælling på PDA fremgik varebeskrivelsen ikke. Dette er nu rettet. Indberettet af Midtjydsk Maskincenter A/S. 7. oktober 2009 Side 14 af 16

15 Finans Menupunkt: Intrastatkladder Rapport Bruttoavance maskiner Udskrift af kontokort Programopdatering version DSM Beskrivelse: Æ Der kan nu dannes/anvendes Intrastatkladde - og dermed udskrives rapporter selvom der på varekortet mangler brugstarifnumre og nettovægt på tidspunktet for oprettelsen af intrastatkladden. Ved indtastning af brugstarifnummer eller nettovægt på en kladdelinje opdateres varekortet samt øvrige linjer med samme varenummer automatisk. N Ny rapport Bruttoavance Maskiner. Listen kan afstemmes med kontoplanen, og der er mulighed for at udlæse til en tekstfil. For at kunne udskrive rapporten skal man forinden have udfyldt et nyt felt på den del af kontoplanen, som indgår i maskinens bruttoavance. Feltet hedder Bruttoavancetype I den nye menu findes rapporten under Maskinhandel Maskiner Rapporter - Afstemning. R På rapport 4, Finans kontokort, er sidenummer-feltet nu gjort større. Indberettet af Helms TMT Centret A/S. Intrastatkladde R Linjer, der dannes i Intrastatkladden ud fra købskreditnotaer, blev dannet uden beløb. Fejlen er nu rettet. Indberettet af Scan-Agro A/S. Kontoplan Æ Der er nu mulighed for at de konti, som anvendes til omkostninger, kan oprettes med 'Nej' til direkte bogføring. Feltet vedr. direkte bogføring skal manuelt ændres på de enkelte konti. Ændringen af funktionaliteten foretaget, så man ikke ved en fejl får foretaget manuelle bogføringer på disse konti. 7. oktober 2009 Side 15 af 16

16 Relationsstyring Menupunkt: Tilføj kontakter til målgruppe Beskrivelse: Æ Målgruppeudvælgelse kan nu også foretages ud fra servicejournal og serviceposter. Endvidere kan der vælges felter vedr. maskiner til brug i brevfletning. 7. oktober 2009 Side 16 af 16

Release Programopdatering version DSM 02.08

Release Programopdatering version DSM 02.08 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Du har mulighed for at få beskrivelser tilsendt ved at tilmelde dig mail-listerne på www.jmaforum.dk, under Tilmeld / frameld

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.67.03

Programopdatering version DSM 01.67.03 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Hotfix Programopdatering version DSM 02.07

Hotfix Programopdatering version DSM 02.07 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Du har mulighed for at få beskrivelser tilsendt ved at tilmelde dig mail-listerne på www.jmaforum.dk, under Tilmeld / frameld

Læs mere

DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. Service Opsætning DSM Mobilløsning opsætning.

DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. Service Opsætning DSM Mobilløsning opsætning. DSM Mobilløsning DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. For at kunne anvende DSM Mobilløsningen kræves en REEFT server og en REEFT integrationsservice samt en Microsoft SQL-server. Endvidere kræves

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006 Vi har sendt denne beskrivelse til dig, da du er tilmeldt med din email-adresse i vores kartoteker. For at sikre, at alle relevante medarbejdere i jeres virksomhed får den bedst mulige udnyttelse af DSM

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet.

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet. Tidsregistrering med scanner I dette dokument beskrives løsningen, hvor montøren scanner sin tid ved hjælp af stregkoder via en PC, som er opsat på værkstedet. De indscannede data havner i en tidsregisteringskladde,

Læs mere

Maskinøkonomi. Maskinøkonomi. Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen.

Maskinøkonomi. Maskinøkonomi. Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen. Maskinøkonomi Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen. Data, der skal vises, og måden, de skal vises på, afgøres af opsætningen i det kontoskema, som i DSM-opsætningen

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser.

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Opdatering af NewStore Food version 37.6 NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Data til kasse Overfør data til kasse Når der sendes til kasse,

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 NewStore Food Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 3 Timesag Kartotek 3 Timesag Kartotek... 1 3.1 Sagskartotek - Oprettelse/ændring af sager... 2 3.1.1 Indledning... 2 3.1.2 Søgerutine... 2 3.1.3 Sagsnummer... 3 3.1.4 Felter sagskartotek... 3 3.1.5 Trykknapper

Læs mere

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2014

Vejledning til årsafslutning 2014 Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision

Læs mere

Navision Stat 5.4.01. Introduktion. Brugervejledning til Økonomistyring 5.4.01. Side 1 af 321. ØKO/STO Dato 30.10.13

Navision Stat 5.4.01. Introduktion. Brugervejledning til Økonomistyring 5.4.01. Side 1 af 321. ØKO/STO Dato 30.10.13 Side 1 af 321 Navision Stat 5.4.01 ØKO/STO Dato 30.10.13 Brugervejledning til Økonomistyring 5.4.01 Introduktion Økonomistyringsmodulet i Navision Stat 5.4 indeholder udover finans-delen, også de grundlæggende

Læs mere