Programopdatering version DSM 01.69

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Programopdatering version DSM 01.69"

Transkript

1 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse, angiver følgende: N = Ny funktion R = Rettelse af fejl og uhensigtsmæssigheder Æ = Ændringer af funktionaliteter i programmet F = Felt eller menupunkt er fjernet Der findes en del beskrivelse af udvalgt funktionalitet i DSM-løsningen. Disse beskrivelser er tilgængelige på vores ekstranet på under Kunder Extranet DSM vejledn. De angivne menu-henvisninger refererer til Navigationsruden i Navision (den nye menu) og de i parentes angivne henvisninger refererer til den klassiske menu (den gamle menu). Nødvendige opsætninger I det efterfølgende beskrives de opsætninger som SKAL laves for at programmet kan anvendes. Pop-up vedr. manglende garantioplysninger ved maskinsalg Ønsker du at anvende kontrol/pop-up vedr. garantioplysninger i forbindelse med maskinsalg, skal du i DSM-opsætningen markere feltet Kontrol vedr. garantioplysninger ved maskinsalg på fanen Maskin. Oprettelsesdato på debitorer Rapport køres, såfremt oprettelsesdato ønskes påsat allerede oprettede debitorer. Rapporten påsætter dato ud fra debitorposter, og, hvis der ingen poster findes, ud fra dato på indstillingsfanen. Bruttoavanceliste maskiner Rapport For at kunne udskrive rapporten skal man forinden have udfyldt et nyt felt på den del af kontoplanen, som indgår i maskinens bruttoavance. Feltet hedder Bruttoavancetype Serviceordre label mm Rapport For at få udskrevet serviceordrelabels skal rapporten sættes op som rapport 2 under Service Opsætning - Rapportvalg Plukliste. Tjek for spærring/kreditmax/forfalden saldo på linjeniveau Såfremt der ønskes tjek på linjeniveau skal du i DSM-opsætningen markere felterne Tjek for spærret debitor på linjeniveau (Ordre/Fakt.) og Tjek for kreditmaksimum/forf. saldo ved aktivering af linjer (Ordre/Fakt.). Afskrivninger udlejning Hvis afskrivninger i udlejning ønskes bogført på en separat lagerkonto skal feltet Udlejningsafskrivning (Lager) i varebogføringsopsætningen udfyldes med ønsket kontonummer. Obligatorisk maskinbudget og redigering af specifikationer i Wizard. Hvis der ønskes tvungen oprettelse af maskinbudget og tvungen redigering af specifikationer i Maskin-Wizard en skal du markere felterne Opret altid budget og Standard rediger specifikationer i DSM-opsætningen. 7. oktober 2009 Side 1 af 16

2 Finanskonti anvendt i maskinhandel Der skal sættes Nej til direkte bogføring på de finanskonti, som anvendes til tilkøb, delsalg, fremmed arbejde, udlejning og købsfragt. Nye rapporter, der skal opsættes i den klassiske menu Rapport , Maskin-lagerliste med kostpriser II, skal opsættes under Maskinhandel Rapporter. Rapport , Opdatering af oprettelsesdato på debitorer, skal opsættes under Salg Rapporter. Rapport , Spær kunder, skal opsættes under Salg - Rapporter. Rapport , Maskinlagerliste med valgfelter, skal opsættes under Maskinhandel Rapporter. Rapport , Maskinskabelonliste, skal opsættes under Maskinhandel - Rapporter. Rapport , Bruttoavance Maskiner, skal opsættes under Maskinhandel - Rapporter. Rapport , Omsætning pr. kunde, skal opsættes under Maskinhandel - Rapporter. Rapport , Kontoudtog, skal opsættes under Salg Dokumenter. Nye rapporter tilføjes således: Rapporter, knappen Ret. Tast F3, hvor du vil have rapporten tilføjet. Udfyld Rapport-id, tryk Enter. 7. oktober 2009 Side 2 af 16

3 Salg Menupunkt: Debitorer Debitorer Kreditmaks. / Forfalden saldo / Spærring Spærring af debitorer Opret skaffevare Ny menugruppe i den nye menu: Samlefakturering Rapport Kontoudtog Beskrivelse: N På debitorkortet er der kommet et nyt felt: Oprettelsesdato som automatisk udfyldes ved oprettelse af nye debitorer. Rapport køres, såfremt oprettelsesdato ønskes påsat allerede oprettede debitorer. Rapporten påsætter dato ud fra debitorposter, og, hvis der ingen poster findes, ud fra dato på indstillingsfanen. I den nye menu findes rapporten under Salg & Marketing Salg Rapporter - Debitorer. N Ved adresseændring på debitor kan brugeren vælge at få ændret adresse på eksisterende ordrer. Dette sker via debitorkortet, knappen: Salg - Tjek Æ adresseændring på bilag. Kontrol vedr. kreditmaks./forfalden saldo/spærring på kunder er udvidet. Blandt andet er der nu mulighed for - tjek for spærret kunde på allerede oprettede ordrer. - tjek for kreditmaks./forfalden saldo når markøren flyttes fra hoved til linjer. - kreditmaksvinduet er forbedret med nye felter: sidste indb./salgsdato/opret.dato./oms. sidste år. - Der er mulighed for kun at få vist kreditmaksvindue een gang pr. dag. For yderligere info: se vejledningen Spærring/kreditmaks./forfalden saldo på debitorer på under Kunder Extranet DSM vejledn. N Rapport , Ny kørsel til spærring af debitorer. Formålet er at få spærret debitorer ud fra valgfrie kriterier, for at sikre at de tages op til fornyet kreditvurdering. Kørslen spærrer de udvalgte debitorer og opretter debitorbemærkning herom. Inden der dannes nye bemærkninger, slettes eksisterende bemærkninger på debitorer, som har den indtastede bemærkningskode, og spærring fjernes, såfremt brugeren har sat hak i Fjern spærring og eksisterende bemærkninger (uanset debitorfilter). I den nye menu findes rapporten under Salg & Marketing Salg Rapporter - Debitorer. For yderligere info: se vejledningen Spærring af debitorer på under Kunder Extranet DSM vejledn. Æ Oprettelse af skaffevarer A.h.t. brugervenlighed fremkommer besked om at varen allerede er oprettet i det øjeblik man indtaster varenummeret og ikke som tidligere til slut i processen. N For at lette arbejdsgangen i forbindelse med samlefakturering, er der i den nye menu oprettet en ny menugruppe til Samlefakturering. Menugruppen er oprettet i forretningsområderne Økonomistyring Tilgodehavender og Salg & marketing Ordrebehandling." Æ Ny version af kontoudtog, rapport , som er lettere forståelig for modtager. Tydelig markering, hvis kunden har penge til gode. Aldersfordelt saldo står lige under saldo. Girokort undlades ved Dem til gode. I stedet kan der udskrives en valgfri tekst. 7. oktober 2009 Side 3 af 16

4 Rapport Omsætning pr. kunde Fakturaer Kreditnotaer Tilbud Rammeordrer Fakturaer Returvareordrer Kreditnotaer Udskrift af salgsfaktura Samlefakturering Samlefakturering Mulighed for forfaldent beløb på indbetalingskort. I den nye menu findes rapporten under Økonomistyring Tilgodehavender Dokumenter. N Ny rapport Omsætning pr. kunde. Ny rapport hvor man kan følge omsætning pr. kunde i op til 5 perioder, fordelt på salg, maskinsalg, værkstedssalg. I den nye menu findes rapporten under Salg & Marketing Salg Rapporter - Debitorer. Æ Der kan nu ikke længere kopieres fra et service dokument til en salgsordre/salgsfaktura/ salgskreditnota i salgsmenuen. Indberettet af Lyngfeldt A/S. R Alle skærmbilleder med hoved og linjer havde den uhensigtsmæssighed at markøren altid blev placeret på den første linje i linje-delen, selvom man med musen havde valgt f.eks. den nederste tomme linje. Dette er rettet, så første linje kun vælges, hvis indtastningsbilledet til obligatoriske felter har været vist. Indberettet af IH Maskiner A/S. R Tidsbestemte linjerabatter blev ikke udløst når dato på salgsordrehovedet blev ændret til at ligge indenfor rabatperioden. Det er nu rettet, så brugeren ved ændring af feltet Ordredato bliver spurgt om linjerne ønskes genberegnet. Indberettet af N.P. Trucks A/S. Æ For at undgå at der ved en fejl udskrives servicefakturaer fra fx Menuen Salg - Bogførte salgsfakturaer sættes der nu automatisk filter på, at der ikke må være tale om servicefakturaer. Dette gælder følgende rapporter: DSM Salg - faktura FIK752 og DSM Salg - faktura Indberettet af Tobico A/S. R Der blev tidligere ikke oprettet én samlefaktura pr. global dimension. Antal fakturaer var afhængigt af hvordan leverancer var indmeldt. Det er nu rettet så en debitor får én faktura pr. global dimension, uanset rækkefølge på leverancer. Indberettet af Maskincenter Felsted A/S. R Ved oprettelse af samlefakturaer, bliver de referencer, der er noteret på de enkelte salgsordrer, angivet som tekstlinje i salgsfakturalinjerne, mens feltet Reference i salgsfakturahovedet er blankt. Dette gav problemer, når debitoren på den pågældende salgsfaktura er mærket med at "Reference er obligatorisk" på debitorkortet. I det tilfælde kunne samlefakturaen ikke bogføres. Der dannes nu en automatisk referencetekst "Se reference nedenfor", i de tilfælde, hvor der på debitoren er angivet at dette er obligatorisk. Indberettet af Jørlunde Maskinforretning A/S. R Når der oprettes specialordrer opdateres købslinjen nu (felt købspris) med salgspris fra salgslinjen, dog kun hvis varen er markeret som "Lagerværdi - nul" og salgspris er forskellig fra nul. Når der oprettes specialordre fra køb til salg opdateres salgslinjens salgspris med købspris fra linjen, dog kun hvis varen er markeret som "Lagerværdi - nul" og købspris er forskellig fra nul. Indberettet af Holbæk Agro Center A/S. R Indtastning af bogføringsdato i "pop-up" billede kunne give fejlbeskeden: Form kan ikke lukkes fordi systemet arbejder. Beskeden fremkom ved en 7. oktober 2009 Side 4 af 16

5 Debitor aldersfordelte tilgodehavender kombination af valutakursændring og ændring af bogføringsdato på ordren. Fejlen er rettet så brugeren nu bliver spurgt om valutakurs skal genberegnes; i så tilfælde skal ordren være åben. Indberettet af Ringe Maskinforretning A/S. R Debitor Aldersfordelte tilgodehavender (rapport 120). I særlige situationer kunne saldo på debitor blive vist forkert. Fejlen er nu rettet. Indberettet af Runge & Sørensen A/S. 7. oktober 2009 Side 5 af 16

6 Service Menupunkt Kreditmaks. Programopdatering version DSM Æ Beskrivelse Kontrol vedr. kreditmaks./forfalden saldo/spærring på kunder er udvidet. Blandt andet er der nu mulighed for - tjek for spærret kunde på allerede oprettede ordrer. - tjek for kreditmaks./forfalden saldo når markøren flyttes fra hoved til linjer. - kreditmaksvinduet er forbedret med nye felter: sidste indb./salgsdato/opret.dato./oms. sidste år. - Der er mulighed for kun at få vist kreditmaksvindue een gang pr. dag. For yderligere info: se vejledningen Spærring/kreditmaks./forfalden saldo på debitorer på under Kunder Extranet DSM vejledn. Garantiopfølgning N Ny, forbedret Garantiopfølgning, hvor der nu er mulighed for st styre sine indsendte reklamationer og foretage økonomisk opfølgning, både på åbne og lukkede sager. For yderligere info: se vejledningen Garantiopfølgning på under Kunder Extranet DSM vejledn. Opret skaffevare Æ Oprettelse af skaffevarer A.h.t. brugervenlighed fremkommer besked om at varen allerede er oprettet i det øjeblik man indtaster varenummeret og ikke som tidligere til slut i processen. Servicekontrakter N Kontraktpriser. Svarende til Salgspriser på Ressourcer er der nu mulighed for at opsætte individuelle priser pr. ressource pr. kontrakt. For yderligere info: se vejledningen Servicekontrakter på under Kunder Extranet DSM vejledn. Servicordrer Rapport Serviceordre label 100x26 mm Tilbud Kvik Salgsfakturaer Salgskreditnotaer Servicefaktura Servicekreditnota Proforma faktura N På serviceordretypen er der kommet et nyt felt: Garanti. Ved bogføring af en serviceordre kontrolleres det hvis serviceordretypen er markeret for garanti - om der findes maskinlinjer uden garantitype og garantimarkering. Er der det, vil der fremkomme en advarsel: Der findes maskinlinjer uden garantitype/garantimarkering vil du fortsætte? N Ny rapport Serviceordre label 100x26 mm. Ny label rapport, der kan udskrives sammen med plukliste fra serviceordre. Skal sættes op som rapport 2 under Service - Opsætning - Rapportvalg Plukliste. R Alle skærmbilleder med hoved og linjer havde den uhensigtsmæssighed at markøren altid blev placeret på den første linje i linje-delen, selvom man med musen havde valgt f.eks. den nederste tomme linje. Dette er rettet, så første linje kun vælges, hvis indtastningsbilledet til obligatoriske felter har været vist. Indberettet af IH Maskiner A/S. R Garantirabatprocent på servicefaktura/kreditnota vises nu altid med 2 decimaler. Tidligere kunne der fremkomme op til 7 decimaler. Indberettet af Vilsgaard A/S. R Serviceadresse udskrives nu på DSM Service Proforma faktura (rapport ), hvis leveringsadressen er forskellig fra adressen på faktureringsfanen. Indberettet af Ringe Maskinforretning A/S. 7. oktober 2009 Side 6 af 16

7 Serviceordrer Serviceordrer Serviceordrer Skaffevare på serviceordre Serviceordrer Tidsregistrering Serviceordrer Serviceordrer R Klargøring og øvrige omkostninger, der opskriver værdien af en maskine, kunne blive forskellig fra de faktiske omkostninger. Dette skete hvis serviceordren mellemlandede i salgsfaktura og brugeren her slettede en eller flere linjer. Fejlen er nu rettet. Samtidig er der rettet således at værditilskrivningen af maskinen først sker ved bogføring af salgsfaktura og ikke som hidtil ved bogføring af serviceordren. Bilagsnummeret på værditilskrivningen bliver det samme som salgsfakturaen, hvor det før var identisk med serviceordrenummeret. Indberettet af Maskincenter Felsted A/S. R Funktionen Ændring af serviceordre. Hvis feltet Faktureres til blev ændret kom der i nogle tilfælde en dialogboks frem med forkerte oplysninger om hvad debitor ændres fra og til. Fejlen opstod kun i forb. med automatisk opsæt til interne servicekunder Fejlen er nu rettet. Derudover er det blevet muligt at ændre serviceordretype fra ændringsbilledet. Indberettet af Jørlunde Maskinforretning A/S. R Funktionen Ændring af serviceordre. Ved brug af funktionen blev alle dimensioner genberegnet og dermed forsvandt manuelt oprettede dimensioner. Der er nu rettet så manuelt oprettede dimensioner bliver bibeholdt. Indberettet af Scan Agro A/S. R Ved oprettelse af specialordre til en serviceordre blev varetekster fra serviceordren ikke medtaget til købsordren. Herved gik manuelle ændringer i vareteksten (indtastet på serviceordren) tabt. Når der oprettes specialordrer medtages varetekster nu til købsordren, så manuelle ændringer ikke går tabt. Indberettet af Maskincenter Felsted A/S. R Når der oprettes specialordrer opdateres købslinjen nu (felt købspris) med salgspris fra salgslinjen, dog kun hvis varen er markeret som "Lagerværdi - nul" og salgspris er forskellig fra nul. Når der oprettes specialordre fra køb til salg opdateres salgslinjens salgspris med købspris fra linjen, dog kun hvis varen er markeret som "Lagerværdi - nul" og købspris er forskellig fra nul. Indberettet af Holbæk Agro Center A/S. R Tidsregistreringsposter arbejdstype pr. måned. (rapport ) og Tidsregistreringsposter arbejdstype (rapport ). Ressourcekapaciteten pr. dag blev ikke vist korrekt, såfremt der var rettet i tidligere registreret kapacitet. (dvs. der findes mere end én kapacitetslinje). Fejlen er rettet. Indberettet af Jøla Maskincenter A/S. R Indtastning af bogføringsdato i "pop-up" billede kunne give fejlbeskeden: Form kan ikke lukkes fordi systemet arbejder. Beskeden fremkom ved en kombination af valutakursændring og ændring af bogføringsdato på ordren. Fejlen er rettet så brugeren nu bliver spurgt om valutakurs skal genberegnes; i så tilfælde skal ordren være åben. Indberettet af Ringe Maskinforretning A/S. Æ Kontaktnavn er tilføjet på Generelt-fanen, så Kontaktnr. og Kontaktnavn nu kan ses på samme faneblad. Indberettet af Helms TMT Centret A/S. 7. oktober 2009 Side 7 af 16

8 Servicefaktura R Hvis man nulstillede feltet "Udl. servicepostløbenr." på en ubogført servicefaktura, kunne man risikere at en vare blev lagertrukket to gange. Derfor er der nu lukket for at man kan rette i feltet "Udl. servicepostløbenr.". Indberettet af ConenCo A/S. 7. oktober 2009 Side 8 af 16

9 Maskinhandel Menupunkt: Maskiner Programopdatering version DSM Beskrivelse: Æ Feltet Faktisk modtagelsesdato svømmende vare er fjernet fra maskinkortet. I stedet er der kommet et nyt felt: Modtagelse svømmende vare dette felt opdateres ved modtagelse af svømmende varer. Feltet Faktisk modtagelsesdato - opdateres ved faktisk modtagelse af svømmende varer og ved modtagelse af ikke svømmende varer. På denne måde fremgår det klart, hvornår en vare fysisk er modtaget og i huset. Maskiner N Sælgerkode er tilføjet på maskinkortet under fanen generelt og på maskinøkonomi under fanen Salg. Sælgerkode kan tilvælges i oversigten (F5) fra begge menuer. Sælgerkode opdateres automatisk når maskinen indtastes på en salgsordre, samt ved bogføring af salgskreditnota. Maskiner Æ Feltet Salgsdato er fjernet fra maskinkort og maskinoversigt (F5). Feltet Salgsdato (faktureret) er tilføjet på maskinkort. Feltindholdet opdateres nu ud fra salgsfakturaens bogføringsdato. Det nye feltet er også tilføjet på maskinoversigten, men vises som udgangpunkt ikke (anvend Vis/Skjul for at vise det nye felt i oversigten). Maskiner Æ På maskinkortet vises Specifikationer nu direkte, under fanen Model. Specifikationer kan dog fortsat også vises via knappen Maskine - Specifikationer. Maskiner N På maskinkortet er der kommet et ekstra beskrivelsesfelt: Beskrivelse 3. Kreditmaks. Rapport Maskinlagerliste med kostpriser II Opret skaffevare Salgsordrer Æ Kontrol vedr. kreditmaks./forfalden saldo/spærring på kunder er udvidet. Blandt andet er der nu mulighed for - tjek for spærret kunde på allerede oprettede ordrer. - tjek for kreditmaks./forfalden saldo når markøren flyttes fra hoved til linjer. - kreditmaksvinduet er forbedret med nye felter: sidste indb./salgsdato/opret.dato./oms. sidste år. - Der er mulighed for kun at få vist kreditmaksvindue een gang pr. dag. For yderligere info: se vejledningen Spærring/kreditmaks./forfalden saldo på debitorer på under Kunder Extranet DSM vejledn. N Ny rapport , Maskin-lagerliste med kostpriser II. Rapport som , men med mulighed for at vælge at maskiner på vej ud ikke skal medtages. I den nye menu findes rapporten under Maskinhandel Maskiner Rapporter Salgslagerlister. Æ Oprettelse af skaffevarer A.h.t. brugervenlighed fremkommer besked om at varen allerede er oprettet i det øjeblik man indtaster varenummeret og ikke som tidligere til slut i processen. N Af hensyn til efterfølgende behandling af reparationsarbejde er det vigtigt at garanti-oplysninger er udfyldt på maskinkortet. For at sikre at oplysningerne indtastes i forbindelse med maskinsalg kan man nu opsætte, at man ønsker pop-up vedr. manglende garanti-oplysninger. Pop-up kommer ved bogføring. 7. oktober 2009 Side 9 af 16

10 Rapport Maskinlagerliste med valgfelter Rapport Bruttoanavce Maskiner Maskiner Modelbase Modelbase Rapport Maskinskabelonliste Maskinsalgsliste med avance pr. sælger Salgstilbud Salgsordrer Salgsfakturaer Salgskreditnotaer Købsrekvisitioner Købsordrer Købsfakturaer Købskreditnotaer Værdiliste maskiner Værdiliste Er opsæt valgt i DSM opsætningen kommer et indtastningsvindue, hvor garantioplysninger kan angives, såfremt oplysningerne mangler på en eller flere maskiner på ordren. N Ny rapport , Maskinlagerliste med valgfelter, hvor brugeren får en række foruddefinerede felter samt 9 valgfelter. Ny rapport , Maskinskabelonliste, hvor brugeren kan vælge mellem en række foruddefinerede felter samt rækkefølgen af disse. Rapporten åbner et Excel ark. I den nye menu findes rapporterne under Maskinhandel Maskiner Rapporter - Salgslagerlister. For yderligere info: se vejledningen Maskinskabelonliste (Excel) på under Kunder Extranet DSM vejledn. Bemærk at rapport kræver Office Hosting (hosting-kunder) / Office på terminalserveren (kunder med egen server). N Ny rapport Bruttoavance Maskiner. Listen kan afstemmes med kontoplanen, og der er mulighed for at udlæse til en tekstfil. For at kunne udskrive rapporten skal man forinden have udfyldt et nyt felt på den del af kontoplanen, som indgår i maskinens bruttoavance. Feltet hedder Bruttoavancetype I den nye menu findes rapporten under Maskinhandel Maskiner Rapporter - Afstemning. For yderligere info: se vejledningen Bruttoavanceliste Maskiner på under Kunder Extranet DSM vejledn. N På modelbasen er det nu muligt at markere på specifikationstyper, at der skal ske mapning til de tilsvarende felter på maskinkortet. Herved undgås dobbelt vedligehold af data, som både findes på maskinkort og som maskinspecifilkation i modelbasen. Automatikken gælder kun for primær datakilde. For yderligere info: se vejledningen Modelbase på under Kunder Extranet DSM vejledn. N I Modelbasen er det nu muligt at oprette en skabelon pr. undergruppe. R Maskinsalgsliste med avance pr. sælger (rapport ) med filter på en bestemt sælgerkode og markering i feltet Vis omkostninger for maskiner solgt før perioden dannede flere blanke sider. Fejlen er nu rettet. Indberettet af Lyngfeldt A/S. R Alle skærmbilleder med hoved og linjer havde den uhensigtsmæssighed at markøren altid blev placeret på den første linje i linje-delen, selvom man med musen havde valgt f.eks. den nederste tomme linje. Dette er rettet, så første linje kun vælges, hvis indtastningsbilledet til obligatoriske felter har været vist. Indberettet af IH Maskiner A/S. R Lagerdage udregnes nu ud fra opgørelsesdato i stedet for arbejdsdato på Maskinværdiliste og Maskinværdiliste en til mange. Indberettet af Ringe Maskinforretning A/S. 7. oktober 2009 Side 10 af 16

11 maskiner en til mange Maskinlagerlister Programopdatering version DSM R På følgende maskinlister er kolonnen til maskinnummeret gjort større: Maskinlagerliste (Pris) Maskinlagerliste Maskinlagerliste med kostpriser Værdiliste en-til-mange maskiner Indberettet af Scan-Agro A/S. Maskinøkonomi R På fanen Generelt lå to felter i billedets højre side oveni hinanden. Fejlen er nu rettet. Indberettet af Bay Christensen A/S. Opret maskine via Wizard Salgsordrer Købsordrer N Hvis der ønskes tvungen oprettelse af maskinbudget og tvungen redigering af specifikationer i Maskin-Wizard en skal du markere felterne Opret altid budget og Standard rediger specifikationer i DSM-opsætningen. Herved vil brugeren automatisk komme videre til skærmbillederne til indtastning af maskinbudget og til redigering af maskin-specifikationer. R Indtastning af bogføringsdato i "pop-up" billede kunne give fejlbeskeden: Form kan ikke lukkes fordi systemet arbejder. Beskeden fremkom ved en kombination af valutakursændring og ændring af bogføringsdato på ordren. Fejlen er rettet så brugeren nu bliver spurgt om valutakurs skal genberegnes; i så tilfælde skal ordren være åben. Indberettet af Ringe Maskinforretning A/S. 7. oktober 2009 Side 11 af 16

12 Udlejning Menupunkt: Tilbud Salgsordrer Salgskreditnotaer Afskrivninger Beskrivelse: Æ Leveringsadresse hentes nu ikke længere på ny, hvis felterne allerede er udfyldt med en leveringsadresse. (F.eks. hvis man taster F2 i kundenummerfeltet for at opdatere kundeoplysningerne). Indberette af N.P.Trucks A/S. R Alle skærmbilleder med hoved og linjer havde den uhensigtsmæssighed at markøren altid blev placeret på den første linje i linje-delen, selvom man med musen havde valgt den nederste tomme linje. Dette er rettet, så første linje kun vælges, hvis indtastningsbilledet til obligatoriske felter har været vist. Indberettet af IH Maskiner A/S. Æ Der er tilføjet et nyt felt i Varebogføringsopsætning, der hedder "Udlejningsafskrivning (Lager)", så der nu er mulighed for at afskrivninger kan bogføres på en separat lagerkonto. Indberettet af Lyngfeldt A/S. Æ På udlejningsordre og -tilbud er der nu mulighed for at ændre i momsvirksomhedsbogføringsgruppe. Indberettet af N.P. Trucks A/S. 7. oktober 2009 Side 12 af 16

13 Køb Menupunkt: Grene overførsel Opret skaffevare Rekvisitioner Rammeordrer Fakturaer Returvareordrer Kreditnotaer Beregn plan Programopdatering version DSM Beskrivelse: Æ Feltet Ønsket modtagelsesdato anvendes nu i overførslen til Grene, såfremt dette er udfyldt. Er feltet ikke udfyldt anvendes som hidtil dags dato. Æ Oprettelse af skaffevarer A.h.t. brugervenlighed fremkommer besked om at varen allerede er oprettet i det øjeblik man indtaster varenummeret og ikke som tidligere til slut i processen. R Alle skærmbilleder med hoved og linjer havde den uhensigtsmæssighed at markøren altid blev placeret på den første linje i linje-delen, selvom man med musen havde valgt f.eks. den nederste tomme linje. Dette er rettet, så første linje kun vælges, hvis indtastningsbilledet til obligatoriske felter har været vist. Indberettet af IH Maskiner A/S. Æ Fejlbesked er forbedret ved forkert angivelse af filtre på lokation (ved anvendelse af tegnene eller &). Indberettet af Jysk Maskincenter A/S. Indkøbskladde Æ I indkøbskladden er der ændret, så flere linjer til samme leverandør nu kommer på én købsordre, uanset om nogle af linjerne er med specialordre. Indberettet af Sivertsen A/S. Beregn beholdning (lagervare pr. lokation) R Funktionen "Beregn beholdning (lagervare pr. lokation)" tog udgangspunkt i tabellen "Vare" og ikke tabellen "Lagervare (pr. lok.)". Dette betød at et filter på f.eks. feltet "Sidste lageropgørelses dato" blev på vare tabellen og dette gav problemer ved optælling af Lagervare pr. lokation. Fejlen er rettet så filtre sat på varetabellen bliver overført som filtre på Lagervare pr. lok. tabellen. Sætter man filter på et felt som ikke er i Lagervare pr. lokation tabellen, kommer der en fejl. Indberettet af Helms TMT Centeret A/S. R Indtastning af bogføringsdato i "pop-up" billede kunne give fejlbeskeden: Form kan ikke lukkes fordi systemet arbejder. Beskeden fremkom ved en kombination af valutakursændring og ændring af bogføringsdato på ordren. Fejlen er rettet så brugeren nu bliver spurgt om valutakurs skal genberegnes; i så tilfælde skal ordren være åben. Indberettet af Ringe Maskinforretning A/S. Beregn plan Æ På rapport Beregn plan (uden lagervare pr. lokation) er der kommet 2 nye valgmuligheder på indstillings-fanen: "Uden antal" og "Benyt købsenheder". Indberettet af Lyngfeldt A/S. 7. oktober 2009 Side 13 af 16

14 Lager Menupunkt: Realisationsberegning Overflytningsordrer Optælling via PDA Beskrivelse: Æ Realisationsberegning kan nu afvikles via opgaveplanlægger. Æ Vindue med erstatningshenvisning fremkommer nu på overflytningsordrer, såfremt en vare er erstattet. Indberettet af N.P.Trucks A/S. R Ved optælling på PDA fremgik varebeskrivelsen ikke. Dette er nu rettet. Indberettet af Midtjydsk Maskincenter A/S. 7. oktober 2009 Side 14 af 16

15 Finans Menupunkt: Intrastatkladder Rapport Bruttoavance maskiner Udskrift af kontokort Programopdatering version DSM Beskrivelse: Æ Der kan nu dannes/anvendes Intrastatkladde - og dermed udskrives rapporter selvom der på varekortet mangler brugstarifnumre og nettovægt på tidspunktet for oprettelsen af intrastatkladden. Ved indtastning af brugstarifnummer eller nettovægt på en kladdelinje opdateres varekortet samt øvrige linjer med samme varenummer automatisk. N Ny rapport Bruttoavance Maskiner. Listen kan afstemmes med kontoplanen, og der er mulighed for at udlæse til en tekstfil. For at kunne udskrive rapporten skal man forinden have udfyldt et nyt felt på den del af kontoplanen, som indgår i maskinens bruttoavance. Feltet hedder Bruttoavancetype I den nye menu findes rapporten under Maskinhandel Maskiner Rapporter - Afstemning. R På rapport 4, Finans kontokort, er sidenummer-feltet nu gjort større. Indberettet af Helms TMT Centret A/S. Intrastatkladde R Linjer, der dannes i Intrastatkladden ud fra købskreditnotaer, blev dannet uden beløb. Fejlen er nu rettet. Indberettet af Scan-Agro A/S. Kontoplan Æ Der er nu mulighed for at de konti, som anvendes til omkostninger, kan oprettes med 'Nej' til direkte bogføring. Feltet vedr. direkte bogføring skal manuelt ændres på de enkelte konti. Ændringen af funktionaliteten foretaget, så man ikke ved en fejl får foretaget manuelle bogføringer på disse konti. 7. oktober 2009 Side 15 af 16

16 Relationsstyring Menupunkt: Tilføj kontakter til målgruppe Beskrivelse: Æ Målgruppeudvælgelse kan nu også foretages ud fra servicejournal og serviceposter. Endvidere kan der vælges felter vedr. maskiner til brug i brevfletning. 7. oktober 2009 Side 16 af 16

Release Programopdatering version DSM 02.08

Release Programopdatering version DSM 02.08 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Du har mulighed for at få beskrivelser tilsendt ved at tilmelde dig mail-listerne på www.jmaforum.dk, under Tilmeld / frameld

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.67.03

Programopdatering version DSM 01.67.03 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Hotfix Programopdatering version DSM 02.07

Hotfix Programopdatering version DSM 02.07 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Du har mulighed for at få beskrivelser tilsendt ved at tilmelde dig mail-listerne på www.jmaforum.dk, under Tilmeld / frameld

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006 Vi har sendt denne beskrivelse til dig, da du er tilmeldt med din email-adresse i vores kartoteker. For at sikre, at alle relevante medarbejdere i jeres virksomhed får den bedst mulige udnyttelse af DSM

Læs mere

Maskinøkonomi. Maskinøkonomi. Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen.

Maskinøkonomi. Maskinøkonomi. Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen. Maskinøkonomi Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen. Data, der skal vises, og måden, de skal vises på, afgøres af opsætningen i det kontoskema, som i DSM-opsætningen

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. Service Opsætning DSM Mobilløsning opsætning.

DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. Service Opsætning DSM Mobilløsning opsætning. DSM Mobilløsning DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. For at kunne anvende DSM Mobilløsningen kræves en REEFT server og en REEFT integrationsservice samt en Microsoft SQL-server. Endvidere kræves

Læs mere

På debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle.

På debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle. Spærring/Kreditmax./Forfalden saldo på debitorer Spærring På debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle. De forskellige spærringsniveauer

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Delsalg og Udlejning af maskiner. Delsalg og Udlejning af maskiner.

Delsalg og Udlejning af maskiner. Delsalg og Udlejning af maskiner. Delsalg og Udlejning af maskiner. I systemet kan der delsælges fra en maskine. Der er to forskellige typer: delsalg eller udlejning. Skal der anvendes flere typer/konti kan der vælges fleksibel kontering.

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Inden denne funktionalitet anvendes skal der laves et opsæt i finansopsætning under bogføringsopsæt.

Inden denne funktionalitet anvendes skal der laves et opsæt i finansopsætning under bogføringsopsæt. Delsalg og Udlejning af maskiner. I systemet kan der delsælges fra en maskine. Der er to forskellige typer: delsalg eller udlejning. Skal der anvendes flere typer/konti kan der vælges fleksibel kontering.

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Artesa seminar. Opdatering fra 2.11 -> 3.20

Artesa seminar. Opdatering fra 2.11 -> 3.20 Artesa seminar Opdatering fra 2.11 -> 3.20 Udarbejdet den 7. marts 2012 Opdateret den 7. marts 2012-1 - Indholdsfortegnelse 1 Forord... 5 2 Modulgennemgang... 6 2.1 Generelt... 6 2.1.1 Brugeropsætning

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger.

Herudover skal der benyttes DSM opgaveplanlægger. Salgskanal Integration til Maskintorvet Nedenstående vejledning beskriver, hvorledes maskiner kan sættes til salg på Maskintorvet.dk, og det beskrives også, hvorledes data indmeldt på maskiner via Maskinbladets

Læs mere

DSM. Service Ordre oprettes til Producent. Behandling. 7 Faktura til Producent

DSM. Service Ordre oprettes til Producent. Behandling. 7 Faktura til Producent DSM Forhandlerreklamationssystem Overordnet Flowdiagram 1 Forhandler/ÅF Opretter reklamation på web 5 DSM Service Ordre oprettes til Producent 2 DSM Negativ Service Ordre oprettes til Forhandler/ ÅF 6

Læs mere

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer Kontoudtog debitorer Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i Rapport 6052084 DSM kontoudtog 2 FIK752, men en stor del af beskrivelsen vil være gældende for øvrige DSM kontoudtogs-rapporter. Kontoudtoget

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger.

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger. Overførsel af købsordre til GRENE (Simpel) Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Grenes webshop trækker man

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt. Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over

Læs mere

Integration til Unifaun Online og Pacsoft

Integration til Unifaun Online og Pacsoft Integration til Unifaun Online og Pacsoft Unifaun Online er et internetbaseret system, som kan håndtere flere forskellige speditørfirmaer. I systemet kan man eksempelvis udskrive etiketter, fragtsedler,

Læs mere

Programopdatering Januar ver. 2005 1

Programopdatering Januar ver. 2005 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 3-5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet.

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet. Tidsregistrering med scanner I dette dokument beskrives løsningen, hvor montøren scanner sin tid ved hjælp af stregkoder via en PC, som er opsat på værkstedet. De indscannede data havner i en tidsregisteringskladde,

Læs mere

Flytning af en maskine til en anden maskine

Flytning af en maskine til en anden maskine Flytning af en maskine til en anden maskine Funktionen flytning af en maskine til en anden maskine gør det muligt at overføre en hel maskine (eller en del af en maskine) til en anden i én proces, f.eks.

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser.

NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Opdatering af NewStore Food version 37.6 NewStore Food vil i den kommende måned blive opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Data til kasse Overfør data til kasse Når der sendes til kasse,

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Opsætning Opsætning til DM-tid ligger på menuen Service Tidsregistrering Opsætning Tidsregistrerings opsætning.

Opsætning Opsætning til DM-tid ligger på menuen Service Tidsregistrering Opsætning Tidsregistrerings opsætning. DM-tid Opsætning Opsætning til DM-tid ligger på menuen Service Tidsregistrering Opsætning Tidsregistrerings opsætning. Menupunktet ser således ud i Navigationsruden: Tidsreg. opsætning Opsætning foretages

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Mix & Match og flerkøb

Mix & Match og flerkøb Mix & Match og flerkøb Mix & Match og flerkøb er en del af butiksløsningen. Flerkøb er mængderabat, der kendes fra diverse butikker, f.eks. køb af bland selv frugt. Køb 10 stk. for 15 kroner, hvor stk.

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1

Navision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Kostprisreguleringen skal køres for alle varer og maskiner før lagerlister og balancer viser korrekte værdier.

Kostprisreguleringen skal køres for alle varer og maskiner før lagerlister og balancer viser korrekte værdier. Kostprisregulering Maskiner VIGTIGT! Kostprisreguleringen skal køres for alle varer og maskiner før lagerlister og balancer viser korrekte værdier. JMA anbefaler at kostprisreguleringen køres dagligt -

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Bogholderioprydning (finans debitor kreditor)

Bogholderioprydning (finans debitor kreditor) Bogholderioprydning (finans debitor kreditor) Oprydning på bogholderiposter er opdelt i 4 separate kørsler disse finder du under menu 99.30: 05 Oprydning bogholderi debitorposter 06 Oprydning bogholderi

Læs mere

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 1 Dannelse af Salgsfaktura... 3 2 Berigelse og klarmelding af Salgsfaktura... 4 2.1 Suspender E-bilag... 5 2.2 Påføring af yderligere tekst på en elektronisk...

Læs mere

Opdateringsbrev NewStore Food version 040

Opdateringsbrev NewStore Food version 040 Opdateringsbrev NewStore Food version 040 I den nærmeste fremtid bliver NewStore Food opdateret med nedenstående forbedringer og rettelser. Skanning af stregkoder i felterne Købspris og Salgspris på varekortet

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision.

Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision. SMS beskeder til kunder Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision. SMS beskeder kan med denne løsning, afsendes fra: Salgsordre Maskinsalgsordre

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af:

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af: Afgifter Hvis virksomheden skal beregne og rapportere afgifter ved køb og salg, kan afgiftmodulet med fordel anvendes til automatisk afgiftberegning frem for at behandle det hele manuelt med deraf følgende

Læs mere

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Hydra-Grenes webshop

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0

Bogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0 Bogføringsgrupper Indholdsfortegnelse: Begrebet bogføringsgrupper... 2 Virksomhedsbogføringsgrupper... 4 Produktbogføringsgrupper... 5 Debitorbogføringsgrupper... 6 Kreditorbogføringsgrupper... 8 Bankbogføringsgrupper...

Læs mere

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning...

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning... Indhold Balancepåtegning... 2 Udskriv balancepåtegning... 2 Kopier balancepåtegning... 2 Opret balance påtegning... 2 Ændre balancepåtegning... 3 Slet balancepåtegning... 3 Udvidet balancepåtegning...

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Programopdatering Juni ver. 2005 3

Programopdatering Juni ver. 2005 3 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere