FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 16. juni 2014 kl Gl. Strand 46 lokale Store Strand Frokost kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 16. juni 2014 kl. 10.00-17.00 Gl. Strand 46 lokale Store Strand Frokost kl. 13.00-14.00"

Transkript

1 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 16. juni 2014 kl Gl. Strand 46 lokale Store Strand Frokost kl Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Referat Mødt: Vagn Majland, Morten Bergholt, Ida Sønderby Rosgaard, Michael Christophersen, Nina Trige Andersen, Hanne Fokdal Barnekow, Marianne Bækbøl, Marie Bille, Sus Falch og John Lykkegaard Afbud: Tommy Verting Mødeleder(e): Sus Falch Referent: John Lykkegaard Er godkendt og udsendt Nye punkter tilføjet: Ingen Meddelelser siden sidst - meddelelser behøver ikke være dagsordensat: Medlemsundersøgelse i Kreds 4 v/john Lykkegaard Uddelingen af efteruddannelsesmidler v/hanne Fokdal Barnekow John Lykkegaard orienterede om en medlemsundersøgelse i Kreds 4 med Google Form som gav 274 svar og mange gode ideer til kommende arrangementer. Punktet skulle være behandlet på dagens møde, men blev udskudt til næste bestyrelsesmøde 25. august, hvor økonomiansvarlig Tommy Verting er til stede. Pjece/brochure til nye freelancere v/udvalget De nye Udvalget består af: Nina Trige Andersen (tovholder), Marie Bille og Morten Bergholt. Aftalen med DR/v Hanne Fokdal Barnekow Bestyrelsen drøftede finansieringsmulighederne. Gruppen udarbejder et foreløbigt budget, som behandles over mail for at få en hurtig sagsgang også af hensyn til midler, som skal søges eksternt - da næste bestyrelsesmøde først er 25. august. Hanne Fokdal Barnekow, som har deltaget i de netop afsluttede overenskomstforhandlinger med DR, orienterede om den tre-årige freelanceoverenskomst med DR, som forhandlerne netop har underskrevet som en del af den større pakke. For freelancere betyder det som noget helt nyt, at den samlede lønstigning på 0,75% (hvor vi tidligere kun fik

2 den del der går til basis løn for de fastansatte). Desuden er barselsordningen blevet forbedret, så eventuelle ulempetillæg tæller med i optjeningen. Den samlede pakke af overenskomster skal til afstemning hos de fastansatte og en vejledende afstemning blandt DJ-freelancere med tilknytning til DR. Sus Falch orienterede fra DJs hovedbestyrelse. Af vigtighed for selvstændige kan nævnes, at det blev besluttet at stille forslag til delegeretmøde om at DJ-medlemmer gerne må have praktikanter og elever tilknyttet og tilknytte midlertidigt ansatte inden for DJs organisationsområde til sig. Desuden har Sus Falch takket ja til at sidde med i en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en samlet aftale- og overenskomststrategi for DJ. Sag til beslutning: B1- bilag B1, B1A Webplan og årshjul for FLG v/marie Bille og Marianne Bækbøl Tidsforbrug: 1 1/2 time Sag til beslutning: B2 - bilag B2 Ny fondsudvalgsformand v/hanne Fokdal Barnekow Tidsforbrug: 5 minutter Sag til drøftelse intet bilag: Rejseforsikringen v/nina Trige Andersen Tidsforbrug: 10 minutter Marie Bille kom med et detaljeret forslag til, hvordan FLGs web skal se ud og hvilket indhold, der skal prioriteres i fremtiden. Det er vigtigt, at prioriteringerne har stor værdi for medlemmerne, og at der hele tiden er news they can use, værktøjsartikler m.m. I forbindelse med behandling af webredaktionens forslag til årshjul arbejdedes der med ideudvikling i mindre grupper. Marianne Bækbøl og Marie Billes forslag til webredaktionen blev drøftet og vedtaget. Tommy Verting blev valgt som ny formand for fondsudvalget, da det har vist sig mere hensigtsmæssigt. Ida Sønderby Rosgaard blev valgt som formand for FreelanceGruppens Barselsud. Nina Trige Andersen har undersøgt tre forskellige muligheder for rejseforsikring, da den, der tilbydes i

3 medlemsbutikken, ikke dækker freelancere, som rejser arbejdsmæssigt. Nina Trige Andersen skriver en artikel til vores web om de forsikringsmuligheder, hun har afsøgt, og Sus Falch kontakter Lars Werge/Per Nielsen og beder om, at DJ kigger på medlemsbutikkens forsikringer, som mange har erfaringer med ikke er konkurrencedygtige. Bestyrelsen følger op på problemet til bestyrelsesmødet i august. Sag til beslutning: B3 bilag B3 samt bilag B3.1. referat fra Nordisk Topmøde Perspektivering af det nordiske samarbejde samt beskrivelse af samarbejdet med koordinatorerne v/hanne Fokdal Barnekow og Sus Falch Tidsforbrug: 40 minutter Sag til drøftelse: C1 - bilag C1 Teknik og Design v/marianne Bækbøl Tidsforbrug: 15 min. FLG s Nordiske Udvalg aftaler et møde med koordinatorerne for at definere det videre samarbejde og økonomien bag. Det skal prioriteres, at Freelance- Gruppens Nordiske Udvalg kan sende fire medlemmer med til de nordiske generalforsamlinger. Bestyrelsen kom med input til DJs arbejde med at forhandle en aftale med Teknisk Landsforbund som har en ordning, der kan overtage freelancernes administrative arbejde, så man kan blive betragtet som lønmodtager. Udgangspunktet på 20 % af fakturaprisen, er dog for dyrt, mener vi. C2 - ingen bilag Sag til orientering/drøftelse (hvis nogle hold ønsker det): Solid holdrunde om strategierne/fokusområder og det, der er sat i værk. Tidsforbrug: 40 min. Fra runden kan fremhæves: Kommunikationsgruppen, som består af Sus Falch og Marianne Bækbøl, har holdt møde, og referat er lagt i dropbox. Invitation til fokusgrupper bliver sendt ud i august. Nordisk Udvalg har holdt det første møde og arbejder nu videre med bl.a. de nordiske freelancekoordinatorer Iben Danielsen og Mikael hjuler.. Radio/TV/web, som består af Hanne Fokdal Barnekow (tovholder), Michael Christophersen, Morten

4 Bergholt og John Lykkegaard vil snarest udpege en repræsentant til overenskomstforhandlingerne med TV2. International gruppe, som består af Nina Trige Andersen og Ida Sønderby Rosgaard, har senest talt med Ota Tiefenböck for at få en opdatering, og den tjekkiske freelancegruppe er interesseret i fortsat samarbejde. Trykt Hold, som består af Sus Falch (tovholder), Nina Trige Andersen og Ida Sønderby Rosgaard, har netop sammen med faglig konsulent Flemming Reinvard arbejdet med forholdene for Egmont freelancerne, der præsenteres for urimeligt vidtrækkende aftaler/kontrakter. Det anbefales, at FreelanceGruppen opretter en LinkedIn-gruppe med deltagelse af såvel faglig konsulent, FLG-områdeansvarlig og Egmontfreelancere, så man får skabt et velfungerende målrettet fagligt netværk. I øvrigt faste: Kurser seneste nyt om iværksatte kurser og nye input v/kursusudvalget og alle Tidsforbrug: 15 min. Kursusgruppen, som består af Vagn Majland (kursusansvarlig), Tommy Verting og Marie Bille, foreslår bl.a., at virksomhedsbesøg kunne være interessant for medlemmerne (2-3 timer) Der efterlyses endnu flere kursusforslag med fokus på tekst. Kursusplanen bliver senere sendt ud til bestyrelsen. C3 - bilag følger Statuslisten på beslutninger v/john Lykkegaard Opdateres og udformes i nyt format til bestyrelsesmødet i august.

5 Bilag: B1 Webplan og årshjul for FLG Bilag B1 og B1A Emne: FLG s web Udarbejdet af: Marie Bille og Marianne Bækbøl Indstilling: Webredaktørerne indstiller til at bestyrelsen godkender nedenstående konkretiserede web-plan. Sagsfremstilling: Som aftalt i forbindelse med re-organiseringen af web-varetagelse har vi udarbejdet nedenstående. Bemærk især afsnittene om ændringer vedrørende FLG s nyhedsbrev, tema-overvejelserne og timeberegninger, da de indeholder de største ændringer/nyopfindelser. Koncept for websiden: Hvad skal siden kunne? Siden skal give et hurtigt overblik over, hvad man kan få ud af sit medlemskab af FLG. Medlemmerne skal så nemt som muligt kunne finde frem til relevant information om fx medlemsfordele, aftalestof, kontraktskabeloner, vejledende priser, osv. Hvordan skal siden se ud? Mere enkel og indbydende. Vi vil omprioritere indholdet på siden: Hvad er de tre-fem vigtigste ting? Endvidere lave flere boksindgange alene via fotos så forsiden bliver en smule mindre teksttung. Headeren: Fotoillustration inkl. rubrik og teaser, der bruges til at promovere månedens tema. Siden: Kolonner: De tre øverste bokse vandret skal indeholde: Nyheder: Øverst venstre. Arrangementer: Øverst midt. Medlemsservices/netværk: Øverst højre. På sigt arbejder vi videre med at forenkle menu-linjen. F.eks. sammenlægge nyheder og nyhedsbreve, ligesom knapper om medlemmer måske kan sammenlægges og/eller få andre titler, der er mere inviterende. Forandringer: Vi lægger op til afskaffelse af det daglige nyhedsbrev. Bibeholder rss-feed, så medlemmer opdateres automatisk, når der bliver lagt nyt på webben. I stedet lægger vi energi i at lave et inviterende, værdiskabende nyhedsbrev, der har længere udgivelsesfrekvens og udkommer én gang om måneden. Nyhedsbrevet: Skal være indgangen til web-siden med ét godt nyhedsbrev pr. md: Dvs. 1 hovednyhedsbrev og ad hoc breve efter behov, hvis der er vigtig information, der ikke kan vente til det næste nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal gerne give medlemmerne noget, som de ikke vidste i forvejen, og som de gerne vil vide og derfor åbner nyhedsbrevet hver gang. Ting man ikke kan være foruden. Noget der giver merværdi i freelancelivet. Fokus på konstruktive historier, guides, news you can use. Nyhedsbrevet udsendes sidste torsdag i hver måned.

6 Faste elementer i nyhedsbrevet: Et tema: Med freelancefaglig vinkel og mindt ét rigtigt godt foto til brug i header. Månedens freelancer: Portræt/interview + godt foto En guide: Sådan gør du.. En konkurrence om rødvin: Dit sjoveste afslag, dit bedste feriebillede, din groveste kundehistorie, din bedste opgave, hvor du blev taget mest ved næsen osv. osv. Kommende arrangementer: Omtale af kommende arrangementer + foto. Måske inkl. en fast invitation til medlemmer om at komme med idéer og emner? Dit DJ: Relevant videreformidling fra forbundet/præsentation af freelancerrelevante nyheder fra DJ. Om månedens tema Temaer skal være så aktuelle som muligt gerne med en nyhedsvinkel i introartiklen. Et tema kan f.eks. være: Freelancesamarbejde undgå de værste fælder, samarbejdsformer, fordele, voxpop med tre medlemmer om at samarbejde med andre, links til relevante ting: aftaleskabeloner, kontraktskabeloner, rådgivningsmuligheder, videointerview med to der samarbejder 2 min., Q&A til relevant person i DJ, voxpop, fem-trins-raket, relevante links, interview med caseperson, Tema-skabelon: Indhold: Introartikel + foto Interview/voxpop med medlem(mer) + foto Guide Værktøjsartikel m. relevante links Q&A til en ekspert: I eller uden for DJ + foto Introartikel: Introducerer temaet. Vi tilstræber, at der altid er minimum to kilder i temahistorierne. Gerne med en aktuel vinkel. Maks: 3000 anslag på rubrik, underrubrik og mellemrubrik og bokse. Timeforbrug: 5 arbejdstimer. Interview/voxpop med medlem(mer): Fokus på at bringe medlemmernes erfaringer videre til andre freelancere og lade medlemmerne lære af hinanden. 3 spørgsmål: Hvad ville I? Hvordan gjorde I? Hvad har I lært? Voxpop kan være både være tekst, foto, video, podcast og/eller soundslides Maks 1800 anslag. (tre gange 600) Video og soundslides: Varighed maks 2 minutter. Fotos: Maks 3 stk. Timeforbrug: 2 timer (som udgangspunkt, hvis det er tekst). Guide: trinsraket. Sådan undgår du de værste. Sådan opnår du de bedste. Eller fem største fordele. Gode råd får vi fra voxpop-personer og fra dj-person. Maks 1500 anslag. Timeforbrug: 1 time Værktøjsartikel: Praktisk information om temaet inkl. relevante links, der tydeliggøres i faktaboks.

7 Maks anslag. 2 timer Q&A til ekspert: Relevante spørgsmål til en ekspert om temaet. Maks anslag. Timeforbrug: 2 timer Alle temaer skal have en case. Temaer lægges først på webben ifm. udsendelse af nyhedsbrevet. Andre artikler, arrangementer m.v. kan lægges på webben løbende. Andet indhold i nyhedsbrevet Arrangementsomtaler skabelon: Indhold: Rubrik, Underrubrik: maks 200 anslag. Brødtekst: 600 anslag. Faktapunkter: Hvad får jeg ud af det, hvad lærer jeg? Praktiske oplysninger: Tid, sted, pris. 1 foto. Vi udarbejder yderligere skabeloner, for de artikeltyper, vi endnu ikke har nået at beskrive. De samles i en hånbog, der lægges i dropbox. Skabelonen er obligatorisk at bruge for web-red og bestyrelsesmedlemmer, og frivillig at anvende for andre medlemmerne, for ikke at skræmme dem væk på forhånd. De opfordres dog intenst til at bruge skabelonen. Fotoreportager: I løbet af året planlægges relevante fotoreportager, ex. I forbindelse med arrangementer. Der er altså ikke fotoreportager i alle nyhedsbreve, men cirka 3-4 gange årligt. Forslag til fotoreportager er meget velkomne. Webredaktørernes samarbejde: Årshjul færdigudarbejdes i fællesskab, og der laves på baggrund af årshjulet en produktionsplan i Excel. (Indledende runde med den øvrige bestyrelse på mødet.) Fast månedlig arbejdsdag, første mandag i måneden. På arbejdsdagen samler vi op og redigerer til førstkommende nyhedsbrev, lige som vi udarbejder ramme til de næste to nyhedsbreve og sender mails til relevante personer ud om, hvad der skal dækkes/gøres/skrives/fotograferes og indkalder arbejdskraft. Husk tydelige deadlines. På arbejdsdagen fastlægges også månedens facebook-opdateringer. Efter den web-møde med Jaws den 26. juni er første arbejdsdag 4. august og første nyhedsbrev efter sommerferien udsendes 28. august. Strategi for sociale medier: Twitter: Skal primært bruges til politiske statements og evt. live-tweets fra politiske arrangementer. Opgaven lægges ud til formand/næstformand. Facebooksiden: Skal bruges til reklame for link til nyhedsbrevet/arrangementer/mv. Gerne også

8 mere lette ting på fb... links til gode artikler vi har læst, freelancejokes, dagens gode råd, osv. Alle opdateringer skal bidrage med noget, der er relevant og skaber værdi for medlemmerne på den ene eller anden måde. Flest mulige opdateringer fastlægges forud en måned ad gangen. 1-3 ugentlige opdateringer. Vejledende timeberegning til skribenter, pulje i alt 37 timer pr. måned: Temaet: 10 timer Månedens freelancer: 4 timer Guide: 3 timer Konkurrence: 1 time Kommende arrangementer: Teaser (brug nyhed om e-magasinudgivelse som skabelon) plus omtale: 2 timer Dit DJ: 2 timer. Hurtig videreformidling, der ikke kræver yderligere research. Kort tekst og link. I alt 20 timers indsats ift. nyhedsbrev. Andre opgaver Ekstraopgaver (f.eks. Facebook/lægge nyhedsbrev på/svare kommentarer/m.m.) ca. 5 timer pr. md. Foto: ca. 5 timer pr. md. Akutopgaver/medlemshenvendelser/problemløsning m.v.: 5 timer pr. md. Buffer 2 timer. I alt 37 timer. Opgavefordeling mellem web-redaktører: Medlemshenvendelser: Marie Oplægning af referater/artikler på webben: Marianne Oversigt over opgaver tilknyttet årshjulet udarbejdes fælles. Artikler sendes til os begge, vi fordeler hen ad vejen mellem hinanden mht. redigering, feedback osv. Webredaktørerne skiftes til at varetage Facebooksiden en måned ad gangen, skiftedag er arbejdsdagen. Første/næste nyhedsbrev udkommer 26. juni. Idéer til indhold: Tema: Ferie. Opfylder ikke alle normalkrav til et tema pga. tidnød. Idéer i uprioriteret rækkefølge: 1. Hvad laver freelanceren, når andre holder ferie? Se Jens gl. artikel for inspiration 2. 3 fede bøger til din freelanceferie (Evt: Peter Øvig om hans arbejde med kilder, Interview/portrætbogen (8 superportrætter), De Ufuldkomne. 3. Q and A: Arbejdsmiljø-konsulenten derfor skal du holde heeelt fri. (Marianne) 4. Guide: Freelance-ferie på budget, freelance-ferie på first class. Sendes i udbud. Vil nogen stå for at lave en to-delt guide til fede ting, du kan lave i din ferie billigt og dyrt, og hvorfor det netop er fedt for freelancere. (Marianne spørger) 5. Hvad skal DJ-formanden i ferien? (Marianne)

9 6. Medlemsportræt: Sendes i udbud (Af Marianne) 7. Nyt fra DJ: Sus. 8. Guide til optimering af profil: Brug forkortet guide fra ff-nyhed. (Marie) 9. Arrangementer i løbet af juli og august. (Marianne) Finansiering: Timeberegninger er inkluderet i web-planen. Tidsforbrug på mødet: En halv time B1A Tema: Årshjul Emne: Inputproces til årshjul for FLG s website. Udarbejdet af: Marie Bille og Marianne Bækbøl Indstilling: Vi fastlægger i en kreativ proces årets indhold på FLG s web. Det gælder både de oplagte ting, der skal omtales, kan og skal-opgaver og lystbetonede, relevante månedstemaer. Sagsfremstilling: Det er tidligere aftalt, at bestyrelsen skulle fastlægge hovedindholdet på FLG s web i fællesskab. Vi har derfor skitseret en ramme for, hvordan vi på en time både alene, parvis og sammen, i tale og i tavshed kan få fyldt på årshjulet og give web-redaktørerne arbejdsmateriale Tidsforbrug på mødet: 1 time B2 Ny fondsudvalgsformand Medlemmerne har en del spørgsmål, og de fleste af dem handler om den enkeltes konkrete bevillinger - altså spørgsmål, hvor svarene skal søges i Tommys computer. Så jeg har videresendt og Tommy har svaret. Som I ved, snakkede vi også om nødvendigheden af at have et dansk telefonnummer, som medlemmerne kan ringe til og under alle omstændigheder en dansk adresse, hvor ansøgninger kan sendes hen. Det opleves på flere måder lidt absurd, at jeg er formand for udvalget. Jeg har talt med Sus om det og har spurgt Tommy, om han vil være parat til at overtage posten - og det har han sagt ja til. Så nu spørger jeg jer, om det er OK, at jeg indstiller til bestyrelsen, at jeg fratræder formandsskabet og indstiller Tommy til at overtage det? Finansiering: Ingen ændring Tidsforbrug på mødet: 5 minutter Bilag B.3

10 B.3 Perspektivering af det nordiske samarbejde samt beskrivelse af samarbejdet med koordinatorerne Emne: Perspektivering af det nordiske samarbejde samt beskrivelse af samarbejdet med koordinatorerne Udarbejdet af: Sus Falch med input fra de nordiske freelancekoordinatorer Iben Danielsen og Mikael Hjuler. Indstilling: Bestyrelsen drøfter og beslutter rammerne for samarbejdet med de nordiske freelancekoordinatorer, Mikael Hjuler og Iben Danielsen. Det besluttes ligeledes, hvem der skal være FLGs bindeled til koordinatorerne (Nordisk Udvalg eller?), og hvad den økonomiske ramme for deres arbejde skal være. Desuden perspektiveres det nordiske samarbejde med afsæt i det netop afholdte topmøde og aktuelle freelance-problemstillinger. Denne del kan evt. lægges over i Nordisk Udvalg med input fra bestyrelsen. Iben Danielsen foreslår, at Nordisk Udvalg i FreelanceGruppen og koordinatorerne aftaler fælles møde med henblik på drøftelse af fremtidige aktiviteter og ideer. Sagsfremstilling: De nordiske freelancekoordinatorer er, siden de blev valgt af de nordiske freelancegruppe-bestyrelser for et lille år siden, trådt ud af FLGs bestyrelse. Det er så vidt vides ikke set tidligere, og Guidelines for Nordic Freelance Cooperation rummer ikke retningslinjer for situationen, hvor koordinatorerne udtræder af bestyrelsen efter at være blevet valgt, men der findes fortilfælde hvor koordinatorerne ikke er bestyrelsesmedlemmer på valgtidspunktet. Da koordinatorerne ikke længere sidder i FLGs bestyrelse, er der et ønske i bestyrelsen om at drøfte og aftale, hvordan samarbejdet med koordinatorerne kommer til at fungere så optimalt som muligt fremadrettet til størst muligt udbytte for FLGs medlemmer og størst mulig arbejdsglæde for såvel koordinatorer som bestyrelsesmedlemmer i FLG. Det er også vigtigt at få perspektiveret det nordiske samarbejde, hvilket kan gøres med afsæt i aktuelle freelance-problemstillinger, det netop afholdte topmøde og de vedtagne Guidelines for Nordic Freelance Cooperation (se herunder). Tidsforbrug på mødet: 40 min. Til baggrund for drøftelsen Guidelines for Nordic Freelance Cooperation (herunder) og referat fra seneste topmøde (PDF bilag B3.1) : Mandat og guidelines for koordinatorer og top-møder som besluttet på mini-topmøde i Stockholm 2009 (bemærk primært fremhævede passager med rødt og spørgsmål/info med grønt forud for debatten.): Guidelines for Nordic Freelance Cooperation Based on rules, documents and earlier practice. As accepted at the Mini Top Meeting in Stockholm in November 2009 Contents: 1. In general 2. Coordinator 3. Meetings

11 In general Nordic board meeting Mini top meeting Annual meetings 4. Nordic freelance seminar 5. Economy Nordic freelance seminar Nordic board meeting Mini top meeting Annual meetings Coordinator 1. In general The Nordic freelance cooperation is based on the fact that freelance journalists in Nordic countries have common interests and challenges. The media develops rapidly, and with it the working conditions change. Nordic freelance organizations will use this common platform to meet these challenges and to develop shared views. 2. Coordinator 3. Meetings In general: The coordinator is chosen in the following order: Denmark, Norway, Finland and Sweden. The election is held at the Nordic board meeting for a two year period. Iben Danielsen og Mikael Hjuler har endnu godt et år tilbage af deres valgperiode. The new period starts at the following NJF meeting in September, where both coordinators should be invited by the NJF presidency. They meet to exchange material, information and practical experience. The coordinator is responsible for sharing the necessary information between the freelance boards of the Nordic countries. Hvordan synes vi, det gores bedst muligt? Har det fungeret indtil nu? The Nordic coordinator is responsible for the program for all Nordic freelance meetings. All contact persons on the Nordic board should be contacted for information and wishes before the program is made. The coordinator, in cooperation with the host country, is responsible for making the necessary arrangements to choose a chairman of the meeting. The coordinator is secretary at all Nordic board meetings and sends reports and all necessary information to each Nordic contact person, who is responsible for relaying information to their national contacts. The Nordic freelance coordinator is responsible for contact between the freelance boards and general secretary of NJF. The Nordic freelance coordinator is responsible for contact between the freelance boards and EFJ Freelance Expert group. The coordinator coordinates cooperation on ongoing Nordic projects. The coordinator coordinates contact with international guests, e.g. when such are participating in seminars, in close contact with mother organizations.

12 The program should consist of report-related themes, and work methods should be planned to activate all members. A form is sent out to all Nordic contact persons beforehand, and all national reports should cover the following topics: Skal vi foreslå nye punkter til vedtagelse på det kommende mini-topmøde i efteråret eller foreslå nogle ændret? Jf. vores perspektivering af det nordiske samarbejde. Og hvem påtager sig at udarbejde et oplæg til bestyrelsesmødet i august, hvis ja? The national freelance board Membership development Relation to mother organization Relevant freelance agreements Authors rights Educational possibilities within the organization Communication/information Future visions and plans The invitation is sent out by the coordinator a minimum of two weeks before the Nordic meeting along with national reports for all participants to read before the meeting. Skal vi foreslå denne udsendelsesfrist forlænget, så vi kan nå at diskutere og tage beslutninger i bestyrelsen om punkterne? Og skal der være indstillinger, som vi kender dem fra vores egen bestyrelse, så drøftelser og beslutninger bliver skarpere? Reports and news from NJF, EFJ, IFJ och FREG/EFJ should be covered. New and ongoing freelance projects should be covered. The meeting follows normal routines for formal meetings. When voting, each country has two votes. This is so that the two freelance organizations in Finland get a vote each. The coordinator is responsible for sending the minutes of the meeting no later than two weeks after the meeting to the contact persons. Nordic board meeting: An annual board meeting consisting of members from the Nordic freelance organizations will take place in June every year. The meeting starts the day before the Nordic freelance seminar and ends at lunch the next day. The host country of the seminar is with the coordinator responsible for all practical details concerning the meeting. Participants: All elected members of the freelance boards from Denmark, Norway, Sweden and Finland, in addition to Icelandic representatives, the Nordic freelance coordinator, the general secretary of NJF and freelance secretaries of each country. The host country can also in cooperation with NJF and national organizations invite international guests. Mini top meeting: The Nordic mini top meeting is to be arranged annually in October/November. The host is the country responsible for the coming Nordic seminar. The date should be set at the June board meeting. Participants: The Nordic coordinator and a maximum of three representatives from each country chosen by each board. Guests may be invited when needed to enlighten certain topics. Nordic freelance seminar: An annual event arranged in May or June if nothing else is agreed upon. Starting at lunch on Friday and ending at lunch on Sunday. Time and place is to be decided at the previous mini top meeting. The seminar is open to all freelance members of the Nordic organizations. A national quota of participants can be set by the host country if necessary. The official language is English. An evaluation should be arranged before lunch on the last day of the seminar by the host country. Two representatives from each country attend the evaluation.

13 4. Annual meetings Two members from each country are invited to the annual freelance meetings in all Nordic countries and additional seminars/courses. 5. Economy Mini top meeting and Nordic steering committee meeting: Each national delegation pays for own travel expenses and lodging. The host country covers lodging expenses for the coordinator. The host country also pays for lunch at arrival and departure and dinner at night. For the June meeting lunch the following day is covered by seminar expenses. Alcohol, except for two servings at dinner, is covered by each participant or country. The host country covers costs for all specially invited guests, including non-elected freelancers invited to cover certain topics. Annual meetings: Each country pays for own travel expenses and hotel. Lunch/dinner is paid for by host country. Freelance seminar: The host country is responsible for the overall economic picture. A maximum price for each participant should be set at the previous mini top meeting. Individual payment is made in each country, country wise payment to host country. International guests may be invited on behalf of host country. The coordinator: Every country covers the coordinator's expenses during its period of NJF presidency. Hvordan definerer FLGs bestyrelse udgifter til koordinatorerne. Som faktiske udgifter til rejser eller også som fagligt frikøb til at arbejde med initiativer, der besluttes på topmøderne? Tidligere har DJ betalt to FF pr. måned til én coordinator, men den praksis er nu ændret. Vi har en international pulje på kr. efter ansøgning til DJ, som kan anvendes til bl.a. dette område. The coordinator is expected to attend all annual meetings in the Nordic countries. Lodging is paid for by host country. Referat fra seneste topmøde er B3.1. som pdf i dropbox: C1 Teknik og Design Bilag C1 Udarbejdet af: Marianne Bækbøl Indstilling: Kort drøftelse af DJ s eventuelle indgåelse af aftale med Teknik og Design. Sagsfremstilling: Den 28. april holdt Freelanceudvalget (FLU) møde. Desværre kom bestyrelsens input for sent i forhold til, at jeg kunne få dem med på mødet. Da løbet på mange måder også er kørt i forhold til denne aftale med Teknik og Design, fordi beslutningen om at gå videre med det er taget på et møde, før den nye bestyrelse deltog, bør vi se fremad og medvirke til at få så go en løsning som muligt.

14 Jeg ved, at Kirstine Baloti især vil forsøge at nedbringe priserne/procentsatserne, som den enkelte freelancer skal afregne for administrativt arbejde. Aftalen med TD er på dagsordenen igen til næste møde i FLU, der finder sted på onsdag. Jeg kan derfor orientere yderligere på næste bestyrelsesmøde, og vil naturligvis også medbringe resultaterne af bestyrelsens drøftelse til mødet. De indkomne bemærkninger fra bestyrelsen før mødet d kom fra hhv. Nina,Vagn, Marie og Ida. De havde i hovedtræk til sammen nogenlunde følgende pointer. Prisen i TD er høj. Eksisterer der andre muligheder? Har man indhentet erfaringer fra nogen, der har brugt dem? Er det et profit- eller et non-profit foretagende? Hvad er de eksakte fordele ved TogD-ordningen? Der findes flere former for indgåelse af partnerskaber, herunder selskabsdannelse med andre. Det kan vi udbrede viden om til medlemmerne. Er der andre ting, vi skal være opmærksomme på? Tidsforbrug på mødet: 15 min.

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 Dagsorden Referat Mødt: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vagn

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Referat Mødt:

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011.

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011. FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011. Dagsorden Referat Deltagelse: Mødt: John Lykkegaard, Hanne F. Barnekow,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv.

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv. Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - HB og GF... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast.... 2 - Opdatering fra bogholder... 2 - Regnskabs- og budgetopfølgning...

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Natasja / Asger Ida 07.05.14 16.00-20.00

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Nye punkter tilføjet: Godkendelse af dagsorden: Formand for Internationalt Udvalg byder velkommen. B. 6. Kursus

Nye punkter tilføjet: Godkendelse af dagsorden: Formand for Internationalt Udvalg byder velkommen. B. 6. Kursus FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 24.-26. august med start fredag kl. 13 Deutscher Journalisten-Verbands Berlinkontor (fredag) Charlottenstr. 17, 10117 Berlin og H10 Berlin Kurfürstendamm, Joachimstaler

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 07-09-2015

Oplæg hos Alecto Opdateret 07-09-2015 Oplæg hos Alecto Opdateret 07-09-2015 Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du konkret

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Optimeret produktivitet og kommunikation i praksis Kompetera SolutionsDay 2012

Optimeret produktivitet og kommunikation i praksis Kompetera SolutionsDay 2012 Optimeret produktivitet og kommunikation i praksis Kompetera SolutionsDay 2012 Jørgen Rahbek Unified Communications Produktchef Microsoft Danmark JorgenR@microsoft.com Hybrid On Premises Online Best experience

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 30. april fra kl. 10 17 Store HB Gl. Strand 46

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 30. april fra kl. 10 17 Store HB Gl. Strand 46 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandagd.30.aprilfrakl.10 17 StoreHB Gl.Strand46 Dagsorden Referat Mødelederogreferent Mødtvar:OtaTiefenböck,Iben Danielsen,SusFalch,ElonCohn,Jens Rossen,KennethWöhlisfeldt,Mikael

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

9. Ny ledelsesstruktur i børnehuset 10. Bestyrelsesforsikring - status Morten A 11. Årshjul for bestyrelsen.

9. Ny ledelsesstruktur i børnehuset 10. Bestyrelsesforsikring - status Morten A 11. Årshjul for bestyrelsen. Dagsorden Bestyrelsesmøde Onsdag den 23. januar 2013 kl. 18.00 20.00 Ansvarlig 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde 4. Ændring af bestyrelsesmøder Hanne 5.

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Resumé: På det konstituerende bestyrelsesmøde blev det enstemmigt afgjort, at Theis fungerer som formand, Jonas som næstformand og Ziyad som kasser. Astrid

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Ingen afbud Dagsorden godkendes Referent: Lea Mødeleder: Rie Økonomi: Økonomiansvarlig Kristina kontakter Marianne Friis fra hovedkontoret og laver en aftale.

Læs mere

For aktive motorcyklister!

For aktive motorcyklister! For aktive motorcyklister! FUN AND SIMPLE! SJOVT OG SIMPELT! MCTC app er lavet af motorcyklister til alle slags motorcyklister. The SMC Med app MCTC is an app innovation på din smartphone made by motorcyclists

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP

DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP Dansk Havfisker Forbund (DHF) inviterer til Europamesterskab i fladfisk, den 23. og 24. Oktober 2015. Mesterskabet afholdes fra Helsingør på de kendte fladfiskeområder

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1 Weebly- vejledning Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1. Gå ind på flg. adresse: www.weebly.com 2. Opret dig som bruger (gratis): 2 3. Kom godt i gang: For at komme i gang med 1. side skal du

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Tema 1: Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Mandag d. 29. oktober kl. 18.00. Tilstede

Mandag d. 29. oktober kl. 18.00. Tilstede DL-møde 29.10 2013 DL-møde 29.10 2013... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Medlemsdatabase status, nye, udmeldte... 4 4. Optimering af opgaver... 5 5. Status

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

DL møde 28/1 2014. 30. januar 2014. 1. Bordet rundt og status på aktiviteter 3 2. Status på økonomi 3

DL møde 28/1 2014. 30. januar 2014. 1. Bordet rundt og status på aktiviteter 3 2. Status på økonomi 3 DL møde 28/1 2014 1. Bordet rundt og status på aktiviteter 3 2. Status på økonomi 3 3. Medlemsdatabase status, nye, udmeldte 3 4. Optimering af opgaver 3 5. Status på LF 3 6. Nyheder til hjemmesiden og

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

DAGSORDEN. Skole-praktikforum møde. D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen. Referat

DAGSORDEN. Skole-praktikforum møde. D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen. Referat Skole-praktikforum møde D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen TILSTEDE: GITTE SCHJØTLER, NINA JEXEN, EVA PEDERSEN, INGE MARIE KRISTIANSEN, ANNE HØYRUP, KAREN M LUND, TOVE HUSUM, RUTH

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Tid: Onsdag d. 18. januar 2012 Sted: Danske Fysioterapeuter Opgaver, der er uddelegeret til en eller flere personer er markeret med blå

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3 Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 4-2012. Sted: Gl. Estrup Dyrskue. Randersvej 4, 8963 Auning vi mødes ved den gamle stald Dato: 03.06.2012 Tid. 11.00 Slut : Ca.15.30 Indkaldte Deltagere: Pernille

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja, Ditte, Peter, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose Fraværende: Mathilde

Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja, Ditte, Peter, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose Fraværende: Mathilde Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 16/11 2014 klokken 12-15. Sted: DJ s lokaler på Gammel Strand 42, 1202 København K Tilstede: Martin, Anders, Mie, Philip,

Læs mere

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen FreelanceGruppens generalforsamling i februar gik ikke helt efter forskrifterne. Fem pressefotografer fik ikke stemmekort, og det er en kæmpe

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere