FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 16. juni 2014 kl Gl. Strand 46 lokale Store Strand Frokost kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 16. juni 2014 kl. 10.00-17.00 Gl. Strand 46 lokale Store Strand Frokost kl. 13.00-14.00"

Transkript

1 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 16. juni 2014 kl Gl. Strand 46 lokale Store Strand Frokost kl Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Referat Mødt: Vagn Majland, Morten Bergholt, Ida Sønderby Rosgaard, Michael Christophersen, Nina Trige Andersen, Hanne Fokdal Barnekow, Marianne Bækbøl, Marie Bille, Sus Falch og John Lykkegaard Afbud: Tommy Verting Mødeleder(e): Sus Falch Referent: John Lykkegaard Er godkendt og udsendt Nye punkter tilføjet: Ingen Meddelelser siden sidst - meddelelser behøver ikke være dagsordensat: Medlemsundersøgelse i Kreds 4 v/john Lykkegaard Uddelingen af efteruddannelsesmidler v/hanne Fokdal Barnekow John Lykkegaard orienterede om en medlemsundersøgelse i Kreds 4 med Google Form som gav 274 svar og mange gode ideer til kommende arrangementer. Punktet skulle være behandlet på dagens møde, men blev udskudt til næste bestyrelsesmøde 25. august, hvor økonomiansvarlig Tommy Verting er til stede. Pjece/brochure til nye freelancere v/udvalget De nye Udvalget består af: Nina Trige Andersen (tovholder), Marie Bille og Morten Bergholt. Aftalen med DR/v Hanne Fokdal Barnekow Bestyrelsen drøftede finansieringsmulighederne. Gruppen udarbejder et foreløbigt budget, som behandles over mail for at få en hurtig sagsgang også af hensyn til midler, som skal søges eksternt - da næste bestyrelsesmøde først er 25. august. Hanne Fokdal Barnekow, som har deltaget i de netop afsluttede overenskomstforhandlinger med DR, orienterede om den tre-årige freelanceoverenskomst med DR, som forhandlerne netop har underskrevet som en del af den større pakke. For freelancere betyder det som noget helt nyt, at den samlede lønstigning på 0,75% (hvor vi tidligere kun fik

2 den del der går til basis løn for de fastansatte). Desuden er barselsordningen blevet forbedret, så eventuelle ulempetillæg tæller med i optjeningen. Den samlede pakke af overenskomster skal til afstemning hos de fastansatte og en vejledende afstemning blandt DJ-freelancere med tilknytning til DR. Sus Falch orienterede fra DJs hovedbestyrelse. Af vigtighed for selvstændige kan nævnes, at det blev besluttet at stille forslag til delegeretmøde om at DJ-medlemmer gerne må have praktikanter og elever tilknyttet og tilknytte midlertidigt ansatte inden for DJs organisationsområde til sig. Desuden har Sus Falch takket ja til at sidde med i en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en samlet aftale- og overenskomststrategi for DJ. Sag til beslutning: B1- bilag B1, B1A Webplan og årshjul for FLG v/marie Bille og Marianne Bækbøl Tidsforbrug: 1 1/2 time Sag til beslutning: B2 - bilag B2 Ny fondsudvalgsformand v/hanne Fokdal Barnekow Tidsforbrug: 5 minutter Sag til drøftelse intet bilag: Rejseforsikringen v/nina Trige Andersen Tidsforbrug: 10 minutter Marie Bille kom med et detaljeret forslag til, hvordan FLGs web skal se ud og hvilket indhold, der skal prioriteres i fremtiden. Det er vigtigt, at prioriteringerne har stor værdi for medlemmerne, og at der hele tiden er news they can use, værktøjsartikler m.m. I forbindelse med behandling af webredaktionens forslag til årshjul arbejdedes der med ideudvikling i mindre grupper. Marianne Bækbøl og Marie Billes forslag til webredaktionen blev drøftet og vedtaget. Tommy Verting blev valgt som ny formand for fondsudvalget, da det har vist sig mere hensigtsmæssigt. Ida Sønderby Rosgaard blev valgt som formand for FreelanceGruppens Barselsud. Nina Trige Andersen har undersøgt tre forskellige muligheder for rejseforsikring, da den, der tilbydes i

3 medlemsbutikken, ikke dækker freelancere, som rejser arbejdsmæssigt. Nina Trige Andersen skriver en artikel til vores web om de forsikringsmuligheder, hun har afsøgt, og Sus Falch kontakter Lars Werge/Per Nielsen og beder om, at DJ kigger på medlemsbutikkens forsikringer, som mange har erfaringer med ikke er konkurrencedygtige. Bestyrelsen følger op på problemet til bestyrelsesmødet i august. Sag til beslutning: B3 bilag B3 samt bilag B3.1. referat fra Nordisk Topmøde Perspektivering af det nordiske samarbejde samt beskrivelse af samarbejdet med koordinatorerne v/hanne Fokdal Barnekow og Sus Falch Tidsforbrug: 40 minutter Sag til drøftelse: C1 - bilag C1 Teknik og Design v/marianne Bækbøl Tidsforbrug: 15 min. FLG s Nordiske Udvalg aftaler et møde med koordinatorerne for at definere det videre samarbejde og økonomien bag. Det skal prioriteres, at Freelance- Gruppens Nordiske Udvalg kan sende fire medlemmer med til de nordiske generalforsamlinger. Bestyrelsen kom med input til DJs arbejde med at forhandle en aftale med Teknisk Landsforbund som har en ordning, der kan overtage freelancernes administrative arbejde, så man kan blive betragtet som lønmodtager. Udgangspunktet på 20 % af fakturaprisen, er dog for dyrt, mener vi. C2 - ingen bilag Sag til orientering/drøftelse (hvis nogle hold ønsker det): Solid holdrunde om strategierne/fokusområder og det, der er sat i værk. Tidsforbrug: 40 min. Fra runden kan fremhæves: Kommunikationsgruppen, som består af Sus Falch og Marianne Bækbøl, har holdt møde, og referat er lagt i dropbox. Invitation til fokusgrupper bliver sendt ud i august. Nordisk Udvalg har holdt det første møde og arbejder nu videre med bl.a. de nordiske freelancekoordinatorer Iben Danielsen og Mikael hjuler.. Radio/TV/web, som består af Hanne Fokdal Barnekow (tovholder), Michael Christophersen, Morten

4 Bergholt og John Lykkegaard vil snarest udpege en repræsentant til overenskomstforhandlingerne med TV2. International gruppe, som består af Nina Trige Andersen og Ida Sønderby Rosgaard, har senest talt med Ota Tiefenböck for at få en opdatering, og den tjekkiske freelancegruppe er interesseret i fortsat samarbejde. Trykt Hold, som består af Sus Falch (tovholder), Nina Trige Andersen og Ida Sønderby Rosgaard, har netop sammen med faglig konsulent Flemming Reinvard arbejdet med forholdene for Egmont freelancerne, der præsenteres for urimeligt vidtrækkende aftaler/kontrakter. Det anbefales, at FreelanceGruppen opretter en LinkedIn-gruppe med deltagelse af såvel faglig konsulent, FLG-områdeansvarlig og Egmontfreelancere, så man får skabt et velfungerende målrettet fagligt netværk. I øvrigt faste: Kurser seneste nyt om iværksatte kurser og nye input v/kursusudvalget og alle Tidsforbrug: 15 min. Kursusgruppen, som består af Vagn Majland (kursusansvarlig), Tommy Verting og Marie Bille, foreslår bl.a., at virksomhedsbesøg kunne være interessant for medlemmerne (2-3 timer) Der efterlyses endnu flere kursusforslag med fokus på tekst. Kursusplanen bliver senere sendt ud til bestyrelsen. C3 - bilag følger Statuslisten på beslutninger v/john Lykkegaard Opdateres og udformes i nyt format til bestyrelsesmødet i august.

5 Bilag: B1 Webplan og årshjul for FLG Bilag B1 og B1A Emne: FLG s web Udarbejdet af: Marie Bille og Marianne Bækbøl Indstilling: Webredaktørerne indstiller til at bestyrelsen godkender nedenstående konkretiserede web-plan. Sagsfremstilling: Som aftalt i forbindelse med re-organiseringen af web-varetagelse har vi udarbejdet nedenstående. Bemærk især afsnittene om ændringer vedrørende FLG s nyhedsbrev, tema-overvejelserne og timeberegninger, da de indeholder de største ændringer/nyopfindelser. Koncept for websiden: Hvad skal siden kunne? Siden skal give et hurtigt overblik over, hvad man kan få ud af sit medlemskab af FLG. Medlemmerne skal så nemt som muligt kunne finde frem til relevant information om fx medlemsfordele, aftalestof, kontraktskabeloner, vejledende priser, osv. Hvordan skal siden se ud? Mere enkel og indbydende. Vi vil omprioritere indholdet på siden: Hvad er de tre-fem vigtigste ting? Endvidere lave flere boksindgange alene via fotos så forsiden bliver en smule mindre teksttung. Headeren: Fotoillustration inkl. rubrik og teaser, der bruges til at promovere månedens tema. Siden: Kolonner: De tre øverste bokse vandret skal indeholde: Nyheder: Øverst venstre. Arrangementer: Øverst midt. Medlemsservices/netværk: Øverst højre. På sigt arbejder vi videre med at forenkle menu-linjen. F.eks. sammenlægge nyheder og nyhedsbreve, ligesom knapper om medlemmer måske kan sammenlægges og/eller få andre titler, der er mere inviterende. Forandringer: Vi lægger op til afskaffelse af det daglige nyhedsbrev. Bibeholder rss-feed, så medlemmer opdateres automatisk, når der bliver lagt nyt på webben. I stedet lægger vi energi i at lave et inviterende, værdiskabende nyhedsbrev, der har længere udgivelsesfrekvens og udkommer én gang om måneden. Nyhedsbrevet: Skal være indgangen til web-siden med ét godt nyhedsbrev pr. md: Dvs. 1 hovednyhedsbrev og ad hoc breve efter behov, hvis der er vigtig information, der ikke kan vente til det næste nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal gerne give medlemmerne noget, som de ikke vidste i forvejen, og som de gerne vil vide og derfor åbner nyhedsbrevet hver gang. Ting man ikke kan være foruden. Noget der giver merværdi i freelancelivet. Fokus på konstruktive historier, guides, news you can use. Nyhedsbrevet udsendes sidste torsdag i hver måned.

6 Faste elementer i nyhedsbrevet: Et tema: Med freelancefaglig vinkel og mindt ét rigtigt godt foto til brug i header. Månedens freelancer: Portræt/interview + godt foto En guide: Sådan gør du.. En konkurrence om rødvin: Dit sjoveste afslag, dit bedste feriebillede, din groveste kundehistorie, din bedste opgave, hvor du blev taget mest ved næsen osv. osv. Kommende arrangementer: Omtale af kommende arrangementer + foto. Måske inkl. en fast invitation til medlemmer om at komme med idéer og emner? Dit DJ: Relevant videreformidling fra forbundet/præsentation af freelancerrelevante nyheder fra DJ. Om månedens tema Temaer skal være så aktuelle som muligt gerne med en nyhedsvinkel i introartiklen. Et tema kan f.eks. være: Freelancesamarbejde undgå de værste fælder, samarbejdsformer, fordele, voxpop med tre medlemmer om at samarbejde med andre, links til relevante ting: aftaleskabeloner, kontraktskabeloner, rådgivningsmuligheder, videointerview med to der samarbejder 2 min., Q&A til relevant person i DJ, voxpop, fem-trins-raket, relevante links, interview med caseperson, Tema-skabelon: Indhold: Introartikel + foto Interview/voxpop med medlem(mer) + foto Guide Værktøjsartikel m. relevante links Q&A til en ekspert: I eller uden for DJ + foto Introartikel: Introducerer temaet. Vi tilstræber, at der altid er minimum to kilder i temahistorierne. Gerne med en aktuel vinkel. Maks: 3000 anslag på rubrik, underrubrik og mellemrubrik og bokse. Timeforbrug: 5 arbejdstimer. Interview/voxpop med medlem(mer): Fokus på at bringe medlemmernes erfaringer videre til andre freelancere og lade medlemmerne lære af hinanden. 3 spørgsmål: Hvad ville I? Hvordan gjorde I? Hvad har I lært? Voxpop kan være både være tekst, foto, video, podcast og/eller soundslides Maks 1800 anslag. (tre gange 600) Video og soundslides: Varighed maks 2 minutter. Fotos: Maks 3 stk. Timeforbrug: 2 timer (som udgangspunkt, hvis det er tekst). Guide: trinsraket. Sådan undgår du de værste. Sådan opnår du de bedste. Eller fem største fordele. Gode råd får vi fra voxpop-personer og fra dj-person. Maks 1500 anslag. Timeforbrug: 1 time Værktøjsartikel: Praktisk information om temaet inkl. relevante links, der tydeliggøres i faktaboks.

7 Maks anslag. 2 timer Q&A til ekspert: Relevante spørgsmål til en ekspert om temaet. Maks anslag. Timeforbrug: 2 timer Alle temaer skal have en case. Temaer lægges først på webben ifm. udsendelse af nyhedsbrevet. Andre artikler, arrangementer m.v. kan lægges på webben løbende. Andet indhold i nyhedsbrevet Arrangementsomtaler skabelon: Indhold: Rubrik, Underrubrik: maks 200 anslag. Brødtekst: 600 anslag. Faktapunkter: Hvad får jeg ud af det, hvad lærer jeg? Praktiske oplysninger: Tid, sted, pris. 1 foto. Vi udarbejder yderligere skabeloner, for de artikeltyper, vi endnu ikke har nået at beskrive. De samles i en hånbog, der lægges i dropbox. Skabelonen er obligatorisk at bruge for web-red og bestyrelsesmedlemmer, og frivillig at anvende for andre medlemmerne, for ikke at skræmme dem væk på forhånd. De opfordres dog intenst til at bruge skabelonen. Fotoreportager: I løbet af året planlægges relevante fotoreportager, ex. I forbindelse med arrangementer. Der er altså ikke fotoreportager i alle nyhedsbreve, men cirka 3-4 gange årligt. Forslag til fotoreportager er meget velkomne. Webredaktørernes samarbejde: Årshjul færdigudarbejdes i fællesskab, og der laves på baggrund af årshjulet en produktionsplan i Excel. (Indledende runde med den øvrige bestyrelse på mødet.) Fast månedlig arbejdsdag, første mandag i måneden. På arbejdsdagen samler vi op og redigerer til førstkommende nyhedsbrev, lige som vi udarbejder ramme til de næste to nyhedsbreve og sender mails til relevante personer ud om, hvad der skal dækkes/gøres/skrives/fotograferes og indkalder arbejdskraft. Husk tydelige deadlines. På arbejdsdagen fastlægges også månedens facebook-opdateringer. Efter den web-møde med Jaws den 26. juni er første arbejdsdag 4. august og første nyhedsbrev efter sommerferien udsendes 28. august. Strategi for sociale medier: Twitter: Skal primært bruges til politiske statements og evt. live-tweets fra politiske arrangementer. Opgaven lægges ud til formand/næstformand. Facebooksiden: Skal bruges til reklame for link til nyhedsbrevet/arrangementer/mv. Gerne også

8 mere lette ting på fb... links til gode artikler vi har læst, freelancejokes, dagens gode råd, osv. Alle opdateringer skal bidrage med noget, der er relevant og skaber værdi for medlemmerne på den ene eller anden måde. Flest mulige opdateringer fastlægges forud en måned ad gangen. 1-3 ugentlige opdateringer. Vejledende timeberegning til skribenter, pulje i alt 37 timer pr. måned: Temaet: 10 timer Månedens freelancer: 4 timer Guide: 3 timer Konkurrence: 1 time Kommende arrangementer: Teaser (brug nyhed om e-magasinudgivelse som skabelon) plus omtale: 2 timer Dit DJ: 2 timer. Hurtig videreformidling, der ikke kræver yderligere research. Kort tekst og link. I alt 20 timers indsats ift. nyhedsbrev. Andre opgaver Ekstraopgaver (f.eks. Facebook/lægge nyhedsbrev på/svare kommentarer/m.m.) ca. 5 timer pr. md. Foto: ca. 5 timer pr. md. Akutopgaver/medlemshenvendelser/problemløsning m.v.: 5 timer pr. md. Buffer 2 timer. I alt 37 timer. Opgavefordeling mellem web-redaktører: Medlemshenvendelser: Marie Oplægning af referater/artikler på webben: Marianne Oversigt over opgaver tilknyttet årshjulet udarbejdes fælles. Artikler sendes til os begge, vi fordeler hen ad vejen mellem hinanden mht. redigering, feedback osv. Webredaktørerne skiftes til at varetage Facebooksiden en måned ad gangen, skiftedag er arbejdsdagen. Første/næste nyhedsbrev udkommer 26. juni. Idéer til indhold: Tema: Ferie. Opfylder ikke alle normalkrav til et tema pga. tidnød. Idéer i uprioriteret rækkefølge: 1. Hvad laver freelanceren, når andre holder ferie? Se Jens gl. artikel for inspiration 2. 3 fede bøger til din freelanceferie (Evt: Peter Øvig om hans arbejde med kilder, Interview/portrætbogen (8 superportrætter), De Ufuldkomne. 3. Q and A: Arbejdsmiljø-konsulenten derfor skal du holde heeelt fri. (Marianne) 4. Guide: Freelance-ferie på budget, freelance-ferie på first class. Sendes i udbud. Vil nogen stå for at lave en to-delt guide til fede ting, du kan lave i din ferie billigt og dyrt, og hvorfor det netop er fedt for freelancere. (Marianne spørger) 5. Hvad skal DJ-formanden i ferien? (Marianne)

9 6. Medlemsportræt: Sendes i udbud (Af Marianne) 7. Nyt fra DJ: Sus. 8. Guide til optimering af profil: Brug forkortet guide fra ff-nyhed. (Marie) 9. Arrangementer i løbet af juli og august. (Marianne) Finansiering: Timeberegninger er inkluderet i web-planen. Tidsforbrug på mødet: En halv time B1A Tema: Årshjul Emne: Inputproces til årshjul for FLG s website. Udarbejdet af: Marie Bille og Marianne Bækbøl Indstilling: Vi fastlægger i en kreativ proces årets indhold på FLG s web. Det gælder både de oplagte ting, der skal omtales, kan og skal-opgaver og lystbetonede, relevante månedstemaer. Sagsfremstilling: Det er tidligere aftalt, at bestyrelsen skulle fastlægge hovedindholdet på FLG s web i fællesskab. Vi har derfor skitseret en ramme for, hvordan vi på en time både alene, parvis og sammen, i tale og i tavshed kan få fyldt på årshjulet og give web-redaktørerne arbejdsmateriale Tidsforbrug på mødet: 1 time B2 Ny fondsudvalgsformand Medlemmerne har en del spørgsmål, og de fleste af dem handler om den enkeltes konkrete bevillinger - altså spørgsmål, hvor svarene skal søges i Tommys computer. Så jeg har videresendt og Tommy har svaret. Som I ved, snakkede vi også om nødvendigheden af at have et dansk telefonnummer, som medlemmerne kan ringe til og under alle omstændigheder en dansk adresse, hvor ansøgninger kan sendes hen. Det opleves på flere måder lidt absurd, at jeg er formand for udvalget. Jeg har talt med Sus om det og har spurgt Tommy, om han vil være parat til at overtage posten - og det har han sagt ja til. Så nu spørger jeg jer, om det er OK, at jeg indstiller til bestyrelsen, at jeg fratræder formandsskabet og indstiller Tommy til at overtage det? Finansiering: Ingen ændring Tidsforbrug på mødet: 5 minutter Bilag B.3

10 B.3 Perspektivering af det nordiske samarbejde samt beskrivelse af samarbejdet med koordinatorerne Emne: Perspektivering af det nordiske samarbejde samt beskrivelse af samarbejdet med koordinatorerne Udarbejdet af: Sus Falch med input fra de nordiske freelancekoordinatorer Iben Danielsen og Mikael Hjuler. Indstilling: Bestyrelsen drøfter og beslutter rammerne for samarbejdet med de nordiske freelancekoordinatorer, Mikael Hjuler og Iben Danielsen. Det besluttes ligeledes, hvem der skal være FLGs bindeled til koordinatorerne (Nordisk Udvalg eller?), og hvad den økonomiske ramme for deres arbejde skal være. Desuden perspektiveres det nordiske samarbejde med afsæt i det netop afholdte topmøde og aktuelle freelance-problemstillinger. Denne del kan evt. lægges over i Nordisk Udvalg med input fra bestyrelsen. Iben Danielsen foreslår, at Nordisk Udvalg i FreelanceGruppen og koordinatorerne aftaler fælles møde med henblik på drøftelse af fremtidige aktiviteter og ideer. Sagsfremstilling: De nordiske freelancekoordinatorer er, siden de blev valgt af de nordiske freelancegruppe-bestyrelser for et lille år siden, trådt ud af FLGs bestyrelse. Det er så vidt vides ikke set tidligere, og Guidelines for Nordic Freelance Cooperation rummer ikke retningslinjer for situationen, hvor koordinatorerne udtræder af bestyrelsen efter at være blevet valgt, men der findes fortilfælde hvor koordinatorerne ikke er bestyrelsesmedlemmer på valgtidspunktet. Da koordinatorerne ikke længere sidder i FLGs bestyrelse, er der et ønske i bestyrelsen om at drøfte og aftale, hvordan samarbejdet med koordinatorerne kommer til at fungere så optimalt som muligt fremadrettet til størst muligt udbytte for FLGs medlemmer og størst mulig arbejdsglæde for såvel koordinatorer som bestyrelsesmedlemmer i FLG. Det er også vigtigt at få perspektiveret det nordiske samarbejde, hvilket kan gøres med afsæt i aktuelle freelance-problemstillinger, det netop afholdte topmøde og de vedtagne Guidelines for Nordic Freelance Cooperation (se herunder). Tidsforbrug på mødet: 40 min. Til baggrund for drøftelsen Guidelines for Nordic Freelance Cooperation (herunder) og referat fra seneste topmøde (PDF bilag B3.1) : Mandat og guidelines for koordinatorer og top-møder som besluttet på mini-topmøde i Stockholm 2009 (bemærk primært fremhævede passager med rødt og spørgsmål/info med grønt forud for debatten.): Guidelines for Nordic Freelance Cooperation Based on rules, documents and earlier practice. As accepted at the Mini Top Meeting in Stockholm in November 2009 Contents: 1. In general 2. Coordinator 3. Meetings

11 In general Nordic board meeting Mini top meeting Annual meetings 4. Nordic freelance seminar 5. Economy Nordic freelance seminar Nordic board meeting Mini top meeting Annual meetings Coordinator 1. In general The Nordic freelance cooperation is based on the fact that freelance journalists in Nordic countries have common interests and challenges. The media develops rapidly, and with it the working conditions change. Nordic freelance organizations will use this common platform to meet these challenges and to develop shared views. 2. Coordinator 3. Meetings In general: The coordinator is chosen in the following order: Denmark, Norway, Finland and Sweden. The election is held at the Nordic board meeting for a two year period. Iben Danielsen og Mikael Hjuler har endnu godt et år tilbage af deres valgperiode. The new period starts at the following NJF meeting in September, where both coordinators should be invited by the NJF presidency. They meet to exchange material, information and practical experience. The coordinator is responsible for sharing the necessary information between the freelance boards of the Nordic countries. Hvordan synes vi, det gores bedst muligt? Har det fungeret indtil nu? The Nordic coordinator is responsible for the program for all Nordic freelance meetings. All contact persons on the Nordic board should be contacted for information and wishes before the program is made. The coordinator, in cooperation with the host country, is responsible for making the necessary arrangements to choose a chairman of the meeting. The coordinator is secretary at all Nordic board meetings and sends reports and all necessary information to each Nordic contact person, who is responsible for relaying information to their national contacts. The Nordic freelance coordinator is responsible for contact between the freelance boards and general secretary of NJF. The Nordic freelance coordinator is responsible for contact between the freelance boards and EFJ Freelance Expert group. The coordinator coordinates cooperation on ongoing Nordic projects. The coordinator coordinates contact with international guests, e.g. when such are participating in seminars, in close contact with mother organizations.

12 The program should consist of report-related themes, and work methods should be planned to activate all members. A form is sent out to all Nordic contact persons beforehand, and all national reports should cover the following topics: Skal vi foreslå nye punkter til vedtagelse på det kommende mini-topmøde i efteråret eller foreslå nogle ændret? Jf. vores perspektivering af det nordiske samarbejde. Og hvem påtager sig at udarbejde et oplæg til bestyrelsesmødet i august, hvis ja? The national freelance board Membership development Relation to mother organization Relevant freelance agreements Authors rights Educational possibilities within the organization Communication/information Future visions and plans The invitation is sent out by the coordinator a minimum of two weeks before the Nordic meeting along with national reports for all participants to read before the meeting. Skal vi foreslå denne udsendelsesfrist forlænget, så vi kan nå at diskutere og tage beslutninger i bestyrelsen om punkterne? Og skal der være indstillinger, som vi kender dem fra vores egen bestyrelse, så drøftelser og beslutninger bliver skarpere? Reports and news from NJF, EFJ, IFJ och FREG/EFJ should be covered. New and ongoing freelance projects should be covered. The meeting follows normal routines for formal meetings. When voting, each country has two votes. This is so that the two freelance organizations in Finland get a vote each. The coordinator is responsible for sending the minutes of the meeting no later than two weeks after the meeting to the contact persons. Nordic board meeting: An annual board meeting consisting of members from the Nordic freelance organizations will take place in June every year. The meeting starts the day before the Nordic freelance seminar and ends at lunch the next day. The host country of the seminar is with the coordinator responsible for all practical details concerning the meeting. Participants: All elected members of the freelance boards from Denmark, Norway, Sweden and Finland, in addition to Icelandic representatives, the Nordic freelance coordinator, the general secretary of NJF and freelance secretaries of each country. The host country can also in cooperation with NJF and national organizations invite international guests. Mini top meeting: The Nordic mini top meeting is to be arranged annually in October/November. The host is the country responsible for the coming Nordic seminar. The date should be set at the June board meeting. Participants: The Nordic coordinator and a maximum of three representatives from each country chosen by each board. Guests may be invited when needed to enlighten certain topics. Nordic freelance seminar: An annual event arranged in May or June if nothing else is agreed upon. Starting at lunch on Friday and ending at lunch on Sunday. Time and place is to be decided at the previous mini top meeting. The seminar is open to all freelance members of the Nordic organizations. A national quota of participants can be set by the host country if necessary. The official language is English. An evaluation should be arranged before lunch on the last day of the seminar by the host country. Two representatives from each country attend the evaluation.

13 4. Annual meetings Two members from each country are invited to the annual freelance meetings in all Nordic countries and additional seminars/courses. 5. Economy Mini top meeting and Nordic steering committee meeting: Each national delegation pays for own travel expenses and lodging. The host country covers lodging expenses for the coordinator. The host country also pays for lunch at arrival and departure and dinner at night. For the June meeting lunch the following day is covered by seminar expenses. Alcohol, except for two servings at dinner, is covered by each participant or country. The host country covers costs for all specially invited guests, including non-elected freelancers invited to cover certain topics. Annual meetings: Each country pays for own travel expenses and hotel. Lunch/dinner is paid for by host country. Freelance seminar: The host country is responsible for the overall economic picture. A maximum price for each participant should be set at the previous mini top meeting. Individual payment is made in each country, country wise payment to host country. International guests may be invited on behalf of host country. The coordinator: Every country covers the coordinator's expenses during its period of NJF presidency. Hvordan definerer FLGs bestyrelse udgifter til koordinatorerne. Som faktiske udgifter til rejser eller også som fagligt frikøb til at arbejde med initiativer, der besluttes på topmøderne? Tidligere har DJ betalt to FF pr. måned til én coordinator, men den praksis er nu ændret. Vi har en international pulje på kr. efter ansøgning til DJ, som kan anvendes til bl.a. dette område. The coordinator is expected to attend all annual meetings in the Nordic countries. Lodging is paid for by host country. Referat fra seneste topmøde er B3.1. som pdf i dropbox: C1 Teknik og Design Bilag C1 Udarbejdet af: Marianne Bækbøl Indstilling: Kort drøftelse af DJ s eventuelle indgåelse af aftale med Teknik og Design. Sagsfremstilling: Den 28. april holdt Freelanceudvalget (FLU) møde. Desværre kom bestyrelsens input for sent i forhold til, at jeg kunne få dem med på mødet. Da løbet på mange måder også er kørt i forhold til denne aftale med Teknik og Design, fordi beslutningen om at gå videre med det er taget på et møde, før den nye bestyrelse deltog, bør vi se fremad og medvirke til at få så go en løsning som muligt.

14 Jeg ved, at Kirstine Baloti især vil forsøge at nedbringe priserne/procentsatserne, som den enkelte freelancer skal afregne for administrativt arbejde. Aftalen med TD er på dagsordenen igen til næste møde i FLU, der finder sted på onsdag. Jeg kan derfor orientere yderligere på næste bestyrelsesmøde, og vil naturligvis også medbringe resultaterne af bestyrelsens drøftelse til mødet. De indkomne bemærkninger fra bestyrelsen før mødet d kom fra hhv. Nina,Vagn, Marie og Ida. De havde i hovedtræk til sammen nogenlunde følgende pointer. Prisen i TD er høj. Eksisterer der andre muligheder? Har man indhentet erfaringer fra nogen, der har brugt dem? Er det et profit- eller et non-profit foretagende? Hvad er de eksakte fordele ved TogD-ordningen? Der findes flere former for indgåelse af partnerskaber, herunder selskabsdannelse med andre. Det kan vi udbrede viden om til medlemmerne. Er der andre ting, vi skal være opmærksomme på? Tidsforbrug på mødet: 15 min.

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 2. februar 2015 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Webredaktionsmøde fra kl. 9-10 samme sted.

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 2. februar 2015 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Webredaktionsmøde fra kl. 9-10 samme sted. FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 2. februar 2015 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Webredaktionsmøde fra kl. 9-10 samme sted. Dagsorden Mødt: Referat Sus Falch, Morten Bergholt, Vagn

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde torsdag d. 10. kl og fredag d. 11. april kl

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde torsdag d. 10. kl og fredag d. 11. april kl FreelanceGruppen bestyrelsesmøde torsdag d. 10. kl. 10.00-17.00 og fredag d. 11. april kl. 9.30-16. Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Referat Mødt: Hanne Fokdal Barnekow

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 Dagsorden Referat Mødt: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vagn

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Referat Mødt:

Læs mere

Referat FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 27. november 2015 Mødelokalet, Gammel Strand

Referat FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 27. november 2015 Mødelokalet, Gammel Strand Referat FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 27. november 2015 Mødelokalet, Gammel Strand Dagsorden Deltagelse: Referat fra seneste møde Godkendelse af dagsorden Beslutningspunkt B1, bilag B1a, B1b, B1c, B1d,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 5. november 2014 kl på Gl. Strand 46, lokale St. Strand

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 5. november 2014 kl på Gl. Strand 46, lokale St. Strand FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 5. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Dagsorden Mødt: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Referat Vagn Majland, Ida Sønderby

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28. september 2011 kl. 10 17 Gl. Strand 46 Lille HB

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28. september 2011 kl. 10 17 Gl. Strand 46 Lille HB FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28.september2011kl.10 17 Gl.Strand46 LilleHB Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Tema 1.1. O-aftale Referat Mødt var: Helene Bagger, Hanne Fokdal Barnekow,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011.

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011. FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011. Dagsorden Referat Deltagelse: Mødt: John Lykkegaard, Hanne F. Barnekow,

Læs mere

Referat FreelanceGruppen bestyrelsesmøde og -seminar

Referat FreelanceGruppen bestyrelsesmøde og -seminar Referat FreelanceGruppen bestyrelsesmøde og -seminar 30.9.-1.10.2015 Dagsorden Deltagelse: Referat fra seneste møde Godkendelse af dagsorden Tema 1: Arbejdet i en politisk valgt bestyrelse v/linda Garlov,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde april 2017

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde april 2017 Dagsorden Deltagelse: FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 26.-27. april 2017 Referat Mødt: Anne Anthon Andersen Jørgen Laurvig Katrine Nadia Jørgensen Lise Møller Schilder Marianne Bækbøl Marie Bille Morten

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

Referat FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28. september 2016

Referat FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28. september 2016 Referat FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 28. september 2016 Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Beslutningspunkt B1, bilag1: FreelanceSeminar 2017 v/ Morten Bergholt

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde d. 27. september 2012 kl hos Helene Bagger, Overdrevet 24, 8382 Hinnerup

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde d. 27. september 2012 kl hos Helene Bagger, Overdrevet 24, 8382 Hinnerup FreelanceGruppen bestyrelsesmøde d. 27. september 2012 kl. 10-16 hos Helene Bagger, Overdrevet 24, 8382 Hinnerup Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Iben Danielsen og

Læs mere

Tema: Bilagene A.1. til A.14. Herunder orientering fra medlemmer i diverse udvalg og HB, der kan inspirere til dette punkt.

Tema: Bilagene A.1. til A.14. Herunder orientering fra medlemmer i diverse udvalg og HB, der kan inspirere til dette punkt. FreelanceGruppen bestyrelsesmøde DFDS Oslo-færgen, Dampfærgevej 30 kl. 13:30-19:00 Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Iben Danielsen byder velkommen og orienterer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Referat FreelanceGruppen bestyrelsesmøde og seminar Torsdag den 12. maj og fredag den 13. maj 2016

Referat FreelanceGruppen bestyrelsesmøde og seminar Torsdag den 12. maj og fredag den 13. maj 2016 Referat FreelanceGruppen bestyrelsesmøde og seminar Torsdag den 12. maj og fredag den 13. maj 2016 Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Referat Mødt: Martin Hammer, Marie

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen A4 Associated beneficiary declaration and mandate 1/2 A4 skal underskrives og afleveres senest 1. April. Eksempel med Horsens: I, the undersigned,

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

RUC ers by Choice Dagsorden til koordinationsmøde 3. Maj 2012

RUC ers by Choice Dagsorden til koordinationsmøde 3. Maj 2012 RUC ers by Choice Dagsorden til koordinationsmøde 3. Maj 2012 Til stede: Fraværende: 1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer: Kirsten 1.2. Valg af referent: Mikkel 2. Orienteringer 2.1. PR udvalget: Der er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv.

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv. Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - HB og GF... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast.... 2 - Opdatering fra bogholder... 2 - Regnskabs- og budgetopfølgning...

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

Håndtering af lokale hjemmesider (pr )

Håndtering af lokale hjemmesider (pr ) Håndtering af lokale hjemmesider (pr. 21.12.2016) Forsiden Side 1 A. Skift øverste store foto Side 1 B. Kredsens / afdelingens navn i øverste foto Side 1 C. Kommende Åbne haver Side 2 D. Kommende Arrangementer

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting 04-02-2015 16:00 Projektrummet, Bygn. 13, RUC Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører /

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 07-09-2015

Oplæg hos Alecto Opdateret 07-09-2015 Oplæg hos Alecto Opdateret 07-09-2015 Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du konkret

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Agenda. Ny Digital Strategi Data og Vækst Smart Government. Carsten Ingerslev: caring@erst.dk

Agenda. Ny Digital Strategi Data og Vækst Smart Government. Carsten Ingerslev: caring@erst.dk Agenda Ny Digital Strategi Data og Vækst Smart Government Carsten Ingerslev: caring@erst.dk Roadmap for forudsætninger Indsatsområder 1 2 Vision og rammefortælling 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 Digital

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00

Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00 Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00 Indhold FORSLAG TIL DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 07.03.2013 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA STUDU/FUNE 6 BILAG 3: ORIENTERING FRA UNIVERSITETSBESTYRELSEN

Læs mere

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1 Referat for KB-møde i DJ kreds 1 6. januar 2009 kl. 16.00 på Gl. Strand Til stede: Pernille Mac Dalland (PMD), Kenni Leth (KL), Morten Terp (MT), Per Rehfeldt (PR), Lissen Jacobsen (LJ) og Ulrik Borgermann

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup Kursusprogram Hands on international cooperation Fire dages seminar om den internationale dimension - heraf to dages kontaktseminar sammen med lærere fra hele Europa Riga, Letland 13.-16. november 2017

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde # 3 i Dramaterne 2012/13

Referat for bestyrelsesmøde # 3 i Dramaterne 2012/13 Referat for bestyrelsesmøde # 3 i Dramaterne 2012/13 Torsdag den 6. september 2012 Sted: Haraldsgade 47 (Morten) Tid: 17.30 Afbud/Forsinkelser: Rikke (orlov), Camilla (orlov), Line (Højskole) 1. Velkomst

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG Jeg håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

SOCIALE MEDIER PR Q3 2015

SOCIALE MEDIER PR Q3 2015 SOCIALE MEDIER PR Q3 2015 VG poster 3-4 gange ugentligt på følgende sociale medier, i prioriteret rækkefølge: Facebook (27.511 følgere), Instagram (6.619 følgere), Twitter (4.826 følgere), LinkedIn (525

Læs mere

FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE

FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE WHAT IS AN EXPO? An Expo is a global event that aims at educating the public, sharing innovation, promoting progress and fostering cooperation.

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012 REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012 Til stede: Afbud: Referent: Marianne Christensen, Pernille Dohlmann, Susanne Forsberg Fagerberg, Michael Stenholm Nielsen, Lisbeth Pedersen, Ole Brydegaard Pedersen,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Danish National Corporate Championship The golf tournament for the Danish business community

Danish National Corporate Championship The golf tournament for the Danish business community Danish National Corporate Championship 2017 The golf tournament for the Danish business community National golf tournament for companies represented by one or more teams Tournament conditions: Played as

Læs mere

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Why cooperation between rural (LEADER) and fisheries groups

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere