FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 16. juni 2014 kl Gl. Strand 46 lokale Store Strand Frokost kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 16. juni 2014 kl. 10.00-17.00 Gl. Strand 46 lokale Store Strand Frokost kl. 13.00-14.00"

Transkript

1 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 16. juni 2014 kl Gl. Strand 46 lokale Store Strand Frokost kl Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Referat Mødt: Vagn Majland, Morten Bergholt, Ida Sønderby Rosgaard, Michael Christophersen, Nina Trige Andersen, Hanne Fokdal Barnekow, Marianne Bækbøl, Marie Bille, Sus Falch og John Lykkegaard Afbud: Tommy Verting Mødeleder(e): Sus Falch Referent: John Lykkegaard Er godkendt og udsendt Nye punkter tilføjet: Ingen Meddelelser siden sidst - meddelelser behøver ikke være dagsordensat: Medlemsundersøgelse i Kreds 4 v/john Lykkegaard Uddelingen af efteruddannelsesmidler v/hanne Fokdal Barnekow John Lykkegaard orienterede om en medlemsundersøgelse i Kreds 4 med Google Form som gav 274 svar og mange gode ideer til kommende arrangementer. Punktet skulle være behandlet på dagens møde, men blev udskudt til næste bestyrelsesmøde 25. august, hvor økonomiansvarlig Tommy Verting er til stede. Pjece/brochure til nye freelancere v/udvalget De nye Udvalget består af: Nina Trige Andersen (tovholder), Marie Bille og Morten Bergholt. Aftalen med DR/v Hanne Fokdal Barnekow Bestyrelsen drøftede finansieringsmulighederne. Gruppen udarbejder et foreløbigt budget, som behandles over mail for at få en hurtig sagsgang også af hensyn til midler, som skal søges eksternt - da næste bestyrelsesmøde først er 25. august. Hanne Fokdal Barnekow, som har deltaget i de netop afsluttede overenskomstforhandlinger med DR, orienterede om den tre-årige freelanceoverenskomst med DR, som forhandlerne netop har underskrevet som en del af den større pakke. For freelancere betyder det som noget helt nyt, at den samlede lønstigning på 0,75% (hvor vi tidligere kun fik

2 den del der går til basis løn for de fastansatte). Desuden er barselsordningen blevet forbedret, så eventuelle ulempetillæg tæller med i optjeningen. Den samlede pakke af overenskomster skal til afstemning hos de fastansatte og en vejledende afstemning blandt DJ-freelancere med tilknytning til DR. Sus Falch orienterede fra DJs hovedbestyrelse. Af vigtighed for selvstændige kan nævnes, at det blev besluttet at stille forslag til delegeretmøde om at DJ-medlemmer gerne må have praktikanter og elever tilknyttet og tilknytte midlertidigt ansatte inden for DJs organisationsområde til sig. Desuden har Sus Falch takket ja til at sidde med i en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en samlet aftale- og overenskomststrategi for DJ. Sag til beslutning: B1- bilag B1, B1A Webplan og årshjul for FLG v/marie Bille og Marianne Bækbøl Tidsforbrug: 1 1/2 time Sag til beslutning: B2 - bilag B2 Ny fondsudvalgsformand v/hanne Fokdal Barnekow Tidsforbrug: 5 minutter Sag til drøftelse intet bilag: Rejseforsikringen v/nina Trige Andersen Tidsforbrug: 10 minutter Marie Bille kom med et detaljeret forslag til, hvordan FLGs web skal se ud og hvilket indhold, der skal prioriteres i fremtiden. Det er vigtigt, at prioriteringerne har stor værdi for medlemmerne, og at der hele tiden er news they can use, værktøjsartikler m.m. I forbindelse med behandling af webredaktionens forslag til årshjul arbejdedes der med ideudvikling i mindre grupper. Marianne Bækbøl og Marie Billes forslag til webredaktionen blev drøftet og vedtaget. Tommy Verting blev valgt som ny formand for fondsudvalget, da det har vist sig mere hensigtsmæssigt. Ida Sønderby Rosgaard blev valgt som formand for FreelanceGruppens Barselsud. Nina Trige Andersen har undersøgt tre forskellige muligheder for rejseforsikring, da den, der tilbydes i

3 medlemsbutikken, ikke dækker freelancere, som rejser arbejdsmæssigt. Nina Trige Andersen skriver en artikel til vores web om de forsikringsmuligheder, hun har afsøgt, og Sus Falch kontakter Lars Werge/Per Nielsen og beder om, at DJ kigger på medlemsbutikkens forsikringer, som mange har erfaringer med ikke er konkurrencedygtige. Bestyrelsen følger op på problemet til bestyrelsesmødet i august. Sag til beslutning: B3 bilag B3 samt bilag B3.1. referat fra Nordisk Topmøde Perspektivering af det nordiske samarbejde samt beskrivelse af samarbejdet med koordinatorerne v/hanne Fokdal Barnekow og Sus Falch Tidsforbrug: 40 minutter Sag til drøftelse: C1 - bilag C1 Teknik og Design v/marianne Bækbøl Tidsforbrug: 15 min. FLG s Nordiske Udvalg aftaler et møde med koordinatorerne for at definere det videre samarbejde og økonomien bag. Det skal prioriteres, at Freelance- Gruppens Nordiske Udvalg kan sende fire medlemmer med til de nordiske generalforsamlinger. Bestyrelsen kom med input til DJs arbejde med at forhandle en aftale med Teknisk Landsforbund som har en ordning, der kan overtage freelancernes administrative arbejde, så man kan blive betragtet som lønmodtager. Udgangspunktet på 20 % af fakturaprisen, er dog for dyrt, mener vi. C2 - ingen bilag Sag til orientering/drøftelse (hvis nogle hold ønsker det): Solid holdrunde om strategierne/fokusområder og det, der er sat i værk. Tidsforbrug: 40 min. Fra runden kan fremhæves: Kommunikationsgruppen, som består af Sus Falch og Marianne Bækbøl, har holdt møde, og referat er lagt i dropbox. Invitation til fokusgrupper bliver sendt ud i august. Nordisk Udvalg har holdt det første møde og arbejder nu videre med bl.a. de nordiske freelancekoordinatorer Iben Danielsen og Mikael hjuler.. Radio/TV/web, som består af Hanne Fokdal Barnekow (tovholder), Michael Christophersen, Morten

4 Bergholt og John Lykkegaard vil snarest udpege en repræsentant til overenskomstforhandlingerne med TV2. International gruppe, som består af Nina Trige Andersen og Ida Sønderby Rosgaard, har senest talt med Ota Tiefenböck for at få en opdatering, og den tjekkiske freelancegruppe er interesseret i fortsat samarbejde. Trykt Hold, som består af Sus Falch (tovholder), Nina Trige Andersen og Ida Sønderby Rosgaard, har netop sammen med faglig konsulent Flemming Reinvard arbejdet med forholdene for Egmont freelancerne, der præsenteres for urimeligt vidtrækkende aftaler/kontrakter. Det anbefales, at FreelanceGruppen opretter en LinkedIn-gruppe med deltagelse af såvel faglig konsulent, FLG-områdeansvarlig og Egmontfreelancere, så man får skabt et velfungerende målrettet fagligt netværk. I øvrigt faste: Kurser seneste nyt om iværksatte kurser og nye input v/kursusudvalget og alle Tidsforbrug: 15 min. Kursusgruppen, som består af Vagn Majland (kursusansvarlig), Tommy Verting og Marie Bille, foreslår bl.a., at virksomhedsbesøg kunne være interessant for medlemmerne (2-3 timer) Der efterlyses endnu flere kursusforslag med fokus på tekst. Kursusplanen bliver senere sendt ud til bestyrelsen. C3 - bilag følger Statuslisten på beslutninger v/john Lykkegaard Opdateres og udformes i nyt format til bestyrelsesmødet i august.

5 Bilag: B1 Webplan og årshjul for FLG Bilag B1 og B1A Emne: FLG s web Udarbejdet af: Marie Bille og Marianne Bækbøl Indstilling: Webredaktørerne indstiller til at bestyrelsen godkender nedenstående konkretiserede web-plan. Sagsfremstilling: Som aftalt i forbindelse med re-organiseringen af web-varetagelse har vi udarbejdet nedenstående. Bemærk især afsnittene om ændringer vedrørende FLG s nyhedsbrev, tema-overvejelserne og timeberegninger, da de indeholder de største ændringer/nyopfindelser. Koncept for websiden: Hvad skal siden kunne? Siden skal give et hurtigt overblik over, hvad man kan få ud af sit medlemskab af FLG. Medlemmerne skal så nemt som muligt kunne finde frem til relevant information om fx medlemsfordele, aftalestof, kontraktskabeloner, vejledende priser, osv. Hvordan skal siden se ud? Mere enkel og indbydende. Vi vil omprioritere indholdet på siden: Hvad er de tre-fem vigtigste ting? Endvidere lave flere boksindgange alene via fotos så forsiden bliver en smule mindre teksttung. Headeren: Fotoillustration inkl. rubrik og teaser, der bruges til at promovere månedens tema. Siden: Kolonner: De tre øverste bokse vandret skal indeholde: Nyheder: Øverst venstre. Arrangementer: Øverst midt. Medlemsservices/netværk: Øverst højre. På sigt arbejder vi videre med at forenkle menu-linjen. F.eks. sammenlægge nyheder og nyhedsbreve, ligesom knapper om medlemmer måske kan sammenlægges og/eller få andre titler, der er mere inviterende. Forandringer: Vi lægger op til afskaffelse af det daglige nyhedsbrev. Bibeholder rss-feed, så medlemmer opdateres automatisk, når der bliver lagt nyt på webben. I stedet lægger vi energi i at lave et inviterende, værdiskabende nyhedsbrev, der har længere udgivelsesfrekvens og udkommer én gang om måneden. Nyhedsbrevet: Skal være indgangen til web-siden med ét godt nyhedsbrev pr. md: Dvs. 1 hovednyhedsbrev og ad hoc breve efter behov, hvis der er vigtig information, der ikke kan vente til det næste nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal gerne give medlemmerne noget, som de ikke vidste i forvejen, og som de gerne vil vide og derfor åbner nyhedsbrevet hver gang. Ting man ikke kan være foruden. Noget der giver merværdi i freelancelivet. Fokus på konstruktive historier, guides, news you can use. Nyhedsbrevet udsendes sidste torsdag i hver måned.

6 Faste elementer i nyhedsbrevet: Et tema: Med freelancefaglig vinkel og mindt ét rigtigt godt foto til brug i header. Månedens freelancer: Portræt/interview + godt foto En guide: Sådan gør du.. En konkurrence om rødvin: Dit sjoveste afslag, dit bedste feriebillede, din groveste kundehistorie, din bedste opgave, hvor du blev taget mest ved næsen osv. osv. Kommende arrangementer: Omtale af kommende arrangementer + foto. Måske inkl. en fast invitation til medlemmer om at komme med idéer og emner? Dit DJ: Relevant videreformidling fra forbundet/præsentation af freelancerrelevante nyheder fra DJ. Om månedens tema Temaer skal være så aktuelle som muligt gerne med en nyhedsvinkel i introartiklen. Et tema kan f.eks. være: Freelancesamarbejde undgå de værste fælder, samarbejdsformer, fordele, voxpop med tre medlemmer om at samarbejde med andre, links til relevante ting: aftaleskabeloner, kontraktskabeloner, rådgivningsmuligheder, videointerview med to der samarbejder 2 min., Q&A til relevant person i DJ, voxpop, fem-trins-raket, relevante links, interview med caseperson, Tema-skabelon: Indhold: Introartikel + foto Interview/voxpop med medlem(mer) + foto Guide Værktøjsartikel m. relevante links Q&A til en ekspert: I eller uden for DJ + foto Introartikel: Introducerer temaet. Vi tilstræber, at der altid er minimum to kilder i temahistorierne. Gerne med en aktuel vinkel. Maks: 3000 anslag på rubrik, underrubrik og mellemrubrik og bokse. Timeforbrug: 5 arbejdstimer. Interview/voxpop med medlem(mer): Fokus på at bringe medlemmernes erfaringer videre til andre freelancere og lade medlemmerne lære af hinanden. 3 spørgsmål: Hvad ville I? Hvordan gjorde I? Hvad har I lært? Voxpop kan være både være tekst, foto, video, podcast og/eller soundslides Maks 1800 anslag. (tre gange 600) Video og soundslides: Varighed maks 2 minutter. Fotos: Maks 3 stk. Timeforbrug: 2 timer (som udgangspunkt, hvis det er tekst). Guide: trinsraket. Sådan undgår du de værste. Sådan opnår du de bedste. Eller fem største fordele. Gode råd får vi fra voxpop-personer og fra dj-person. Maks 1500 anslag. Timeforbrug: 1 time Værktøjsartikel: Praktisk information om temaet inkl. relevante links, der tydeliggøres i faktaboks.

7 Maks anslag. 2 timer Q&A til ekspert: Relevante spørgsmål til en ekspert om temaet. Maks anslag. Timeforbrug: 2 timer Alle temaer skal have en case. Temaer lægges først på webben ifm. udsendelse af nyhedsbrevet. Andre artikler, arrangementer m.v. kan lægges på webben løbende. Andet indhold i nyhedsbrevet Arrangementsomtaler skabelon: Indhold: Rubrik, Underrubrik: maks 200 anslag. Brødtekst: 600 anslag. Faktapunkter: Hvad får jeg ud af det, hvad lærer jeg? Praktiske oplysninger: Tid, sted, pris. 1 foto. Vi udarbejder yderligere skabeloner, for de artikeltyper, vi endnu ikke har nået at beskrive. De samles i en hånbog, der lægges i dropbox. Skabelonen er obligatorisk at bruge for web-red og bestyrelsesmedlemmer, og frivillig at anvende for andre medlemmerne, for ikke at skræmme dem væk på forhånd. De opfordres dog intenst til at bruge skabelonen. Fotoreportager: I løbet af året planlægges relevante fotoreportager, ex. I forbindelse med arrangementer. Der er altså ikke fotoreportager i alle nyhedsbreve, men cirka 3-4 gange årligt. Forslag til fotoreportager er meget velkomne. Webredaktørernes samarbejde: Årshjul færdigudarbejdes i fællesskab, og der laves på baggrund af årshjulet en produktionsplan i Excel. (Indledende runde med den øvrige bestyrelse på mødet.) Fast månedlig arbejdsdag, første mandag i måneden. På arbejdsdagen samler vi op og redigerer til førstkommende nyhedsbrev, lige som vi udarbejder ramme til de næste to nyhedsbreve og sender mails til relevante personer ud om, hvad der skal dækkes/gøres/skrives/fotograferes og indkalder arbejdskraft. Husk tydelige deadlines. På arbejdsdagen fastlægges også månedens facebook-opdateringer. Efter den web-møde med Jaws den 26. juni er første arbejdsdag 4. august og første nyhedsbrev efter sommerferien udsendes 28. august. Strategi for sociale medier: Twitter: Skal primært bruges til politiske statements og evt. live-tweets fra politiske arrangementer. Opgaven lægges ud til formand/næstformand. Facebooksiden: Skal bruges til reklame for link til nyhedsbrevet/arrangementer/mv. Gerne også

8 mere lette ting på fb... links til gode artikler vi har læst, freelancejokes, dagens gode råd, osv. Alle opdateringer skal bidrage med noget, der er relevant og skaber værdi for medlemmerne på den ene eller anden måde. Flest mulige opdateringer fastlægges forud en måned ad gangen. 1-3 ugentlige opdateringer. Vejledende timeberegning til skribenter, pulje i alt 37 timer pr. måned: Temaet: 10 timer Månedens freelancer: 4 timer Guide: 3 timer Konkurrence: 1 time Kommende arrangementer: Teaser (brug nyhed om e-magasinudgivelse som skabelon) plus omtale: 2 timer Dit DJ: 2 timer. Hurtig videreformidling, der ikke kræver yderligere research. Kort tekst og link. I alt 20 timers indsats ift. nyhedsbrev. Andre opgaver Ekstraopgaver (f.eks. Facebook/lægge nyhedsbrev på/svare kommentarer/m.m.) ca. 5 timer pr. md. Foto: ca. 5 timer pr. md. Akutopgaver/medlemshenvendelser/problemløsning m.v.: 5 timer pr. md. Buffer 2 timer. I alt 37 timer. Opgavefordeling mellem web-redaktører: Medlemshenvendelser: Marie Oplægning af referater/artikler på webben: Marianne Oversigt over opgaver tilknyttet årshjulet udarbejdes fælles. Artikler sendes til os begge, vi fordeler hen ad vejen mellem hinanden mht. redigering, feedback osv. Webredaktørerne skiftes til at varetage Facebooksiden en måned ad gangen, skiftedag er arbejdsdagen. Første/næste nyhedsbrev udkommer 26. juni. Idéer til indhold: Tema: Ferie. Opfylder ikke alle normalkrav til et tema pga. tidnød. Idéer i uprioriteret rækkefølge: 1. Hvad laver freelanceren, når andre holder ferie? Se Jens gl. artikel for inspiration 2. 3 fede bøger til din freelanceferie (Evt: Peter Øvig om hans arbejde med kilder, Interview/portrætbogen (8 superportrætter), De Ufuldkomne. 3. Q and A: Arbejdsmiljø-konsulenten derfor skal du holde heeelt fri. (Marianne) 4. Guide: Freelance-ferie på budget, freelance-ferie på first class. Sendes i udbud. Vil nogen stå for at lave en to-delt guide til fede ting, du kan lave i din ferie billigt og dyrt, og hvorfor det netop er fedt for freelancere. (Marianne spørger) 5. Hvad skal DJ-formanden i ferien? (Marianne)

9 6. Medlemsportræt: Sendes i udbud (Af Marianne) 7. Nyt fra DJ: Sus. 8. Guide til optimering af profil: Brug forkortet guide fra ff-nyhed. (Marie) 9. Arrangementer i løbet af juli og august. (Marianne) Finansiering: Timeberegninger er inkluderet i web-planen. Tidsforbrug på mødet: En halv time B1A Tema: Årshjul Emne: Inputproces til årshjul for FLG s website. Udarbejdet af: Marie Bille og Marianne Bækbøl Indstilling: Vi fastlægger i en kreativ proces årets indhold på FLG s web. Det gælder både de oplagte ting, der skal omtales, kan og skal-opgaver og lystbetonede, relevante månedstemaer. Sagsfremstilling: Det er tidligere aftalt, at bestyrelsen skulle fastlægge hovedindholdet på FLG s web i fællesskab. Vi har derfor skitseret en ramme for, hvordan vi på en time både alene, parvis og sammen, i tale og i tavshed kan få fyldt på årshjulet og give web-redaktørerne arbejdsmateriale Tidsforbrug på mødet: 1 time B2 Ny fondsudvalgsformand Medlemmerne har en del spørgsmål, og de fleste af dem handler om den enkeltes konkrete bevillinger - altså spørgsmål, hvor svarene skal søges i Tommys computer. Så jeg har videresendt og Tommy har svaret. Som I ved, snakkede vi også om nødvendigheden af at have et dansk telefonnummer, som medlemmerne kan ringe til og under alle omstændigheder en dansk adresse, hvor ansøgninger kan sendes hen. Det opleves på flere måder lidt absurd, at jeg er formand for udvalget. Jeg har talt med Sus om det og har spurgt Tommy, om han vil være parat til at overtage posten - og det har han sagt ja til. Så nu spørger jeg jer, om det er OK, at jeg indstiller til bestyrelsen, at jeg fratræder formandsskabet og indstiller Tommy til at overtage det? Finansiering: Ingen ændring Tidsforbrug på mødet: 5 minutter Bilag B.3

10 B.3 Perspektivering af det nordiske samarbejde samt beskrivelse af samarbejdet med koordinatorerne Emne: Perspektivering af det nordiske samarbejde samt beskrivelse af samarbejdet med koordinatorerne Udarbejdet af: Sus Falch med input fra de nordiske freelancekoordinatorer Iben Danielsen og Mikael Hjuler. Indstilling: Bestyrelsen drøfter og beslutter rammerne for samarbejdet med de nordiske freelancekoordinatorer, Mikael Hjuler og Iben Danielsen. Det besluttes ligeledes, hvem der skal være FLGs bindeled til koordinatorerne (Nordisk Udvalg eller?), og hvad den økonomiske ramme for deres arbejde skal være. Desuden perspektiveres det nordiske samarbejde med afsæt i det netop afholdte topmøde og aktuelle freelance-problemstillinger. Denne del kan evt. lægges over i Nordisk Udvalg med input fra bestyrelsen. Iben Danielsen foreslår, at Nordisk Udvalg i FreelanceGruppen og koordinatorerne aftaler fælles møde med henblik på drøftelse af fremtidige aktiviteter og ideer. Sagsfremstilling: De nordiske freelancekoordinatorer er, siden de blev valgt af de nordiske freelancegruppe-bestyrelser for et lille år siden, trådt ud af FLGs bestyrelse. Det er så vidt vides ikke set tidligere, og Guidelines for Nordic Freelance Cooperation rummer ikke retningslinjer for situationen, hvor koordinatorerne udtræder af bestyrelsen efter at være blevet valgt, men der findes fortilfælde hvor koordinatorerne ikke er bestyrelsesmedlemmer på valgtidspunktet. Da koordinatorerne ikke længere sidder i FLGs bestyrelse, er der et ønske i bestyrelsen om at drøfte og aftale, hvordan samarbejdet med koordinatorerne kommer til at fungere så optimalt som muligt fremadrettet til størst muligt udbytte for FLGs medlemmer og størst mulig arbejdsglæde for såvel koordinatorer som bestyrelsesmedlemmer i FLG. Det er også vigtigt at få perspektiveret det nordiske samarbejde, hvilket kan gøres med afsæt i aktuelle freelance-problemstillinger, det netop afholdte topmøde og de vedtagne Guidelines for Nordic Freelance Cooperation (se herunder). Tidsforbrug på mødet: 40 min. Til baggrund for drøftelsen Guidelines for Nordic Freelance Cooperation (herunder) og referat fra seneste topmøde (PDF bilag B3.1) : Mandat og guidelines for koordinatorer og top-møder som besluttet på mini-topmøde i Stockholm 2009 (bemærk primært fremhævede passager med rødt og spørgsmål/info med grønt forud for debatten.): Guidelines for Nordic Freelance Cooperation Based on rules, documents and earlier practice. As accepted at the Mini Top Meeting in Stockholm in November 2009 Contents: 1. In general 2. Coordinator 3. Meetings

11 In general Nordic board meeting Mini top meeting Annual meetings 4. Nordic freelance seminar 5. Economy Nordic freelance seminar Nordic board meeting Mini top meeting Annual meetings Coordinator 1. In general The Nordic freelance cooperation is based on the fact that freelance journalists in Nordic countries have common interests and challenges. The media develops rapidly, and with it the working conditions change. Nordic freelance organizations will use this common platform to meet these challenges and to develop shared views. 2. Coordinator 3. Meetings In general: The coordinator is chosen in the following order: Denmark, Norway, Finland and Sweden. The election is held at the Nordic board meeting for a two year period. Iben Danielsen og Mikael Hjuler har endnu godt et år tilbage af deres valgperiode. The new period starts at the following NJF meeting in September, where both coordinators should be invited by the NJF presidency. They meet to exchange material, information and practical experience. The coordinator is responsible for sharing the necessary information between the freelance boards of the Nordic countries. Hvordan synes vi, det gores bedst muligt? Har det fungeret indtil nu? The Nordic coordinator is responsible for the program for all Nordic freelance meetings. All contact persons on the Nordic board should be contacted for information and wishes before the program is made. The coordinator, in cooperation with the host country, is responsible for making the necessary arrangements to choose a chairman of the meeting. The coordinator is secretary at all Nordic board meetings and sends reports and all necessary information to each Nordic contact person, who is responsible for relaying information to their national contacts. The Nordic freelance coordinator is responsible for contact between the freelance boards and general secretary of NJF. The Nordic freelance coordinator is responsible for contact between the freelance boards and EFJ Freelance Expert group. The coordinator coordinates cooperation on ongoing Nordic projects. The coordinator coordinates contact with international guests, e.g. when such are participating in seminars, in close contact with mother organizations.

12 The program should consist of report-related themes, and work methods should be planned to activate all members. A form is sent out to all Nordic contact persons beforehand, and all national reports should cover the following topics: Skal vi foreslå nye punkter til vedtagelse på det kommende mini-topmøde i efteråret eller foreslå nogle ændret? Jf. vores perspektivering af det nordiske samarbejde. Og hvem påtager sig at udarbejde et oplæg til bestyrelsesmødet i august, hvis ja? The national freelance board Membership development Relation to mother organization Relevant freelance agreements Authors rights Educational possibilities within the organization Communication/information Future visions and plans The invitation is sent out by the coordinator a minimum of two weeks before the Nordic meeting along with national reports for all participants to read before the meeting. Skal vi foreslå denne udsendelsesfrist forlænget, så vi kan nå at diskutere og tage beslutninger i bestyrelsen om punkterne? Og skal der være indstillinger, som vi kender dem fra vores egen bestyrelse, så drøftelser og beslutninger bliver skarpere? Reports and news from NJF, EFJ, IFJ och FREG/EFJ should be covered. New and ongoing freelance projects should be covered. The meeting follows normal routines for formal meetings. When voting, each country has two votes. This is so that the two freelance organizations in Finland get a vote each. The coordinator is responsible for sending the minutes of the meeting no later than two weeks after the meeting to the contact persons. Nordic board meeting: An annual board meeting consisting of members from the Nordic freelance organizations will take place in June every year. The meeting starts the day before the Nordic freelance seminar and ends at lunch the next day. The host country of the seminar is with the coordinator responsible for all practical details concerning the meeting. Participants: All elected members of the freelance boards from Denmark, Norway, Sweden and Finland, in addition to Icelandic representatives, the Nordic freelance coordinator, the general secretary of NJF and freelance secretaries of each country. The host country can also in cooperation with NJF and national organizations invite international guests. Mini top meeting: The Nordic mini top meeting is to be arranged annually in October/November. The host is the country responsible for the coming Nordic seminar. The date should be set at the June board meeting. Participants: The Nordic coordinator and a maximum of three representatives from each country chosen by each board. Guests may be invited when needed to enlighten certain topics. Nordic freelance seminar: An annual event arranged in May or June if nothing else is agreed upon. Starting at lunch on Friday and ending at lunch on Sunday. Time and place is to be decided at the previous mini top meeting. The seminar is open to all freelance members of the Nordic organizations. A national quota of participants can be set by the host country if necessary. The official language is English. An evaluation should be arranged before lunch on the last day of the seminar by the host country. Two representatives from each country attend the evaluation.

13 4. Annual meetings Two members from each country are invited to the annual freelance meetings in all Nordic countries and additional seminars/courses. 5. Economy Mini top meeting and Nordic steering committee meeting: Each national delegation pays for own travel expenses and lodging. The host country covers lodging expenses for the coordinator. The host country also pays for lunch at arrival and departure and dinner at night. For the June meeting lunch the following day is covered by seminar expenses. Alcohol, except for two servings at dinner, is covered by each participant or country. The host country covers costs for all specially invited guests, including non-elected freelancers invited to cover certain topics. Annual meetings: Each country pays for own travel expenses and hotel. Lunch/dinner is paid for by host country. Freelance seminar: The host country is responsible for the overall economic picture. A maximum price for each participant should be set at the previous mini top meeting. Individual payment is made in each country, country wise payment to host country. International guests may be invited on behalf of host country. The coordinator: Every country covers the coordinator's expenses during its period of NJF presidency. Hvordan definerer FLGs bestyrelse udgifter til koordinatorerne. Som faktiske udgifter til rejser eller også som fagligt frikøb til at arbejde med initiativer, der besluttes på topmøderne? Tidligere har DJ betalt to FF pr. måned til én coordinator, men den praksis er nu ændret. Vi har en international pulje på kr. efter ansøgning til DJ, som kan anvendes til bl.a. dette område. The coordinator is expected to attend all annual meetings in the Nordic countries. Lodging is paid for by host country. Referat fra seneste topmøde er B3.1. som pdf i dropbox: C1 Teknik og Design Bilag C1 Udarbejdet af: Marianne Bækbøl Indstilling: Kort drøftelse af DJ s eventuelle indgåelse af aftale med Teknik og Design. Sagsfremstilling: Den 28. april holdt Freelanceudvalget (FLU) møde. Desværre kom bestyrelsens input for sent i forhold til, at jeg kunne få dem med på mødet. Da løbet på mange måder også er kørt i forhold til denne aftale med Teknik og Design, fordi beslutningen om at gå videre med det er taget på et møde, før den nye bestyrelse deltog, bør vi se fremad og medvirke til at få så go en løsning som muligt.

14 Jeg ved, at Kirstine Baloti især vil forsøge at nedbringe priserne/procentsatserne, som den enkelte freelancer skal afregne for administrativt arbejde. Aftalen med TD er på dagsordenen igen til næste møde i FLU, der finder sted på onsdag. Jeg kan derfor orientere yderligere på næste bestyrelsesmøde, og vil naturligvis også medbringe resultaterne af bestyrelsens drøftelse til mødet. De indkomne bemærkninger fra bestyrelsen før mødet d kom fra hhv. Nina,Vagn, Marie og Ida. De havde i hovedtræk til sammen nogenlunde følgende pointer. Prisen i TD er høj. Eksisterer der andre muligheder? Har man indhentet erfaringer fra nogen, der har brugt dem? Er det et profit- eller et non-profit foretagende? Hvad er de eksakte fordele ved TogD-ordningen? Der findes flere former for indgåelse af partnerskaber, herunder selskabsdannelse med andre. Det kan vi udbrede viden om til medlemmerne. Er der andre ting, vi skal være opmærksomme på? Tidsforbrug på mødet: 15 min.

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 Dagsorden Referat Mødt: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vagn

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen FreelanceGruppens generalforsamling i februar gik ikke helt efter forskrifterne. Fem pressefotografer fik ikke stemmekort, og det er en kæmpe

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1/14 Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1. Valg af dirigent: Claus Iversen, faglig sekretær i DJ, blev foreslået og valgt som dirigent. 2.

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen

Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen Indledning Af Iben Danielsen, formand for FreelanceGruppen I 2011 har FreelanceGruppen fulgt sit arbejdsprogram som det blev vedtaget på generalforsamlingen

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Referat Mødt:

Læs mere

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Appendix Student House RUC Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Messages: Orientation from the chairmanship concerning the agreements with RUC s management: The chairmanship have establish contact

Læs mere

HEAR ME et kursus for seniormentorer.

HEAR ME et kursus for seniormentorer. Bilag 1 HEAR ME et kursus for seniormentorer National mentor course package/ en redegørelse for det danske senior -mentorkursus Introduktion til EU-projektet HEAR ME, hvor seniorer deltager i et kursus,

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælps

Folkekirkens Nødhjælps Folkekirkens Nødhjælps interne nyhedsbrev Master i Professionel Kommunikation Roskilde Universitet 2010 Vejleder: Leslie Fleming Modul 1 Studerende: Anita Pedersen Inge Mousten Dorte Hendel Møller Søren

Læs mere

Frivillig i IDA - kom godt i gang

Frivillig i IDA - kom godt i gang Frivillig i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige i IDAs selskaber og regionale enheder April 2014 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780

Læs mere

Bestyrelsens beretning, FreelanceGruppen, 2010

Bestyrelsens beretning, FreelanceGruppen, 2010 Bestyrelsens beretning, FreelanceGruppen, 2010 Indledning Af Kristian Melgaard, formand for FreelanceGruppen Aller trækker dybe spor Den 6. marts 2010 holdt vi generalforsamling, og det skete kun en uge

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

STAMMEN BESTEMTE VAN RIPER S STAMMETESTAMENTE NYHEDSBREV FRA ISA

STAMMEN BESTEMTE VAN RIPER S STAMMETESTAMENTE NYHEDSBREV FRA ISA STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 6 DECEMBER 1994 19. ÅRGANG. STAMMEN BESTEMTE VAN RIPER S STAMMETESTAMENTE NYHEDSBREV FRA ISA STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen for Stammere i

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

DSG Dansk Selskab for Geriatri

DSG Dansk Selskab for Geriatri Dagsorden Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 15. marts 2013 Tid 9.00-11.30 Sted First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C 1. Velkomst og valg

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad August 2011 Årgang 38. Nr. 6, Nyt fra Beboerrådet Infomøde for Nye beboere Torsdag d. 15 september kl. 19.00 er der infomøde for nye beboere. Der vil blive

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

FNAT. 3. blok 2010. Foreningen af Naturressourcestuderendes Aktuelle Tidende

FNAT. 3. blok 2010. Foreningen af Naturressourcestuderendes Aktuelle Tidende FNAT 3. blok 2010 Foreningen af Naturressourcestuderendes Aktuelle Tidende 4 American perspectives on a Changing Climate 6 Giver Grøn Vækst bedre hotelservice i Jylland? 8 Besparelserne på LIFE 12 Hvor

Læs mere

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Miljøprojekt Nr. 853 2003 Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Jørn LethEspensen Danmark Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad April 2011 Årgang 37. Nr. 4. Nyt fra Beboerrådet Husk: Grønt Kollegium 2011 Mød op foran Lars Kajs kontor søndag d. 8. maj kl. 10 og hjælp til med at få kollegiet

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd Foto: Layton Thomson Amirs vej som frivillig Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund S. 5 2.

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er procesrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere