Svanemærkning af Trykkerier og tryksager 1. april Høringsudkast til version 5.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svanemærkning af Trykkerier og tryksager 1. april 2011 - Høringsudkast til version 5.0"

Transkript

1 Svanemærkning af 1. april Høringsudkast til version 5.0 Nordisk Miljømærkning

2 Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig officiel miljømærkning, Svanemærket. Nedenstående organisationer/virksomheder anvender Svanemærkningen efter opgave fra det respektive lands regering. For yderligere oplysninger se hjemmesiderne: Finland: Miljömärkning Finland Box 489 FI HELSINGFORS Tel: Fax: Danmark: Miljømærkning Danmark Fonden Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 CHARLOTTENLUND Tel: Fax: Norge: Miljømerking Norge Tordenskiolds g 6B NO-0160 OSLO Tel: Fax: Island: Norræn Umhverfismerking á Íslandi Umhverfisstofnun Suðurlandsbraut 24 IS-108 REYKJAVIK Tel: Fax: Sverige: Miljömärkning Sverige AB SE STOCKHOLM Tel: Fax: Dette dokument må kun kopieres i sin helhed og uden nogen form for ændring. Citater fra dokumentet kan benyttes hvis kilden, som er Nordisk Miljømærkning, oplyses.

3 Hvad er et Svanemærket trykkeri?... 1 Hvorfor vælge Svanemærket?... 1 Hvad kan Svanemærkes?... 1 Hvem kan ansøge om licens?... 2 Hvordan ansøger man?... 2 Hvad kræves der for at blive Svanemærket? Generelle krav Leverandører Miljøkrav Trykmateriale Kemikalier og materialer Film- og trykformfremstilling repro Opløsningsmidler (VOC) Energiforbrug og kuldioxidudledning Affald Miljømærkede produkter Arbejdsmiljøteknologier Vand Trykkvalitet Sammentælling af point Øvrige krav Særlige krav når Svanelogoet placeres på tryksager Efterkontrol Miljømærkets udformning Hvor længe gælder licensen? Ordforklaring og definitioner Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Kemikalier og materialer (O5) Affaldsplan for udøveren (O5) Rutiner og instruktioner (M1-M5) Erklæring fra efterbehandlere (O3) Godkendt papir (P1) Erklæringer trykkeriet Beregninger og eksempler

4

5 Side 1 af 33 Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? Et svanemærket trykkeri er et trykkeri overholder skrappe miljøkrav og har fået Svanelicens til at producere tryksager. En svanemærket tryksag er en tryksag med en god miljøprofil. Trykkeriets produktionsproces er blandt de mindst miljøbelastende sammenlignet med andre trykkerier. Kravene omfatter i første omgang trykprocessen, papiret og de kemikalier, som trykkeriet anvender. Svanen premierer også en produktionsproces, der gør genanvendelse af tryksagerne lettere. Kravene gør, at trykkeriet får hjælp til at forholde sig til miljøbelastningen som en helhed. Det handler om, at udnytte ressourcerne bedst muligt og udskifte forurenende og sundhedsskadelige stoffer med bedre alternativer. Gennem Svanens miljøkrav får trykkeriet vejledning til, hvordan de kan bidrage til en bæredygtig udvikling. Hvorfor vælge Svanemærket? Miljøspørgsmål er ofte komplekse, som det kan tage lang tid at sætte sig ind i. Svanemærket kan bruges som en guide til dette arbejde. En virksomhed, der har fokus på miljøarbejdet, vil også kunne mindske økonomiske omkostninger for affald og papir (i form af mindre makulatur). Svanemærket er et omkostningseffektivt og enkelt redskab til at kommunikere virksomhedens miljøarbejde. Trykkeriet kan anvende Svanemærket i sin markedsføring. Svanemærket er et kendt miljømærke med stor troværdighed. Hvad kan Svanemærkes? Svanemærkningen omfatter trykkeriets* produktionsproces af tryksager. Trykmaterialet, som trykkeriet bruger, skal i hovedsag være papir i henhold til krav O1. Trykkeriet kan frit vælge hvilke tryksager som Svanemærkes (se dog krav i afsnit 6.1). Trykkerier kan efter aftale med Nordisk Miljømærkning undtage produktion af visse typer tryksager, som har særlige krav til produktionen (f.eks. sikkerhedstryk). * gul betyder forklaret i ordlisten.

6 Side 2 af 33 Nordisk Miljømærkning Hvem kan ansøge om licens? Alle typer trykkerier kan søge om licens. Også andre virksomheder, som udbyder tryksager, som til eksempel en avis, kan efter aftale med Nordisk Miljømærkning søge om licens. En koncern med to eller flere trykkerier på forskellige lokaliteter kan også søge om licens. Trykkerier i koncernen skal opfylde kravene hver for sig. Hvordan ansøger man? Kriterierne for trykkerier består af en kombination af obligatoriske krav og muligheder for at opnå point. De obligatoriske krav markeres med O + nummer og skal altid opfyldes. Øvrige krav, som skal sikre at miljømærkekravene overholdes efter licensen er tildelt, markeres med M + nummer og er ligeledes obligatoriske. Der, hvor man kan opnå point, er det markeret med P + nummer. For at få licens, skal man opnå en vis mængde point afhængig af hvilke trykmetoder, som bliver brugt. I overskriften er der angivet det maksimale antal point (f.eks. 10 point), man kan opnå. Observer, at det er frivilligt at vælge hvilke områder, man vil samle point på. I sidste afsnit Ordforklaring og definitioner findes definitioner og ordforklaring til de begreber som anvendes i dokumentet. De ord, som findes forklarede, er i dokumentet markerede med rød første gang de forekommer i teksten. Ansøgning Ansøgning skal ske ved at benytte den elektroniske ansøgningshjælp på den Nordiske Tryksagsportal. For at lette dokumentationen af kravene findes der flere standardformularer som bilag i kriteriedokumentet, som de skal uploade (sv: ladda upp) i den elektroniske ansøgningshjælp. Hele ansøgningen består af en udfyldt ansøgningsblanket og en udfyldt elektronisk ansøgningshjælp med uploadet dokumentation. Fra den elektroniske ansøgningshjælp kan man printe ud en rapport, som sammenstiller de data man har lagt ind. Ansøgningsblanketten sendes til Nordisk Miljømærkning i det land trykningen sker (se adresser på side 2). Ansøgninger fra trykkerier udenfor Norden sendes til et af de nordiske lande efter aftale. Ved modtagelse af den udfyldte ansøgningsblanket opretter Nordisk Miljømærkning adgang til den elektroniske ansøgningshjælp. Ansøger angiver på ansøgningsskemaet, hvilken type tryksager han forventer at tilbyde ved at krydse af i skemaet herunder (f.eks. bøger, brochurer, blokke) alternativt handelsnavne for kontorprodukter og lignende (f.eks. kuverter, blokke, hæfter) eller tryksagernes navn (f.eks. Dagbladet Avisen, Den Store Kogebog).

7 Side 3 af 33 Kategorier Tidsskrifter Aviser Bøger Kataloger Telefonkataloger Tekniske dokumenter Direkte reklame Reklame- og salgsfremmende materiale Emballage og labels Finansrapporter Kontorprodukter Formularer Diverse Forklaring Magasiner, journaler, nyhedsbreve. Dagsblade, ugeblade. Bøger med hårde eller bløde omslag Produktkataloger, virksomheder, forbrugere Vide, gule sider, handel, organisationer Manualer, guider, instruktioner Postkort, reklamblade, brochurer, brevreklamer Flyers, brochurer, hæfter, on-line blade, cirkulærer, skilte, Pplakater Poser, æsker, labels, bølgepap-emballage Årsrapporter, kvartalsrapporter Brevpapir, kuverter, visitkort, notesblokke Carbonless formularer, formularer, rapporter, uddelingskopier Tapeter, indpakningspapir, lykønskningskort, kalendere, plakater Nordisk Tryksagsportal og den elektroniske ansøgningshjælp Adgang til den Nordiske Tryksagsportal kan fås via de internetadresser, som fremgår af side 2 i dette dokument eller via I portalen findes følgende: Elektronisk ansøgningshjælp til at strukturere dokumentation og foretage beregninger Database over kemikalier og materialer der er godkendte, deres VOC-indhold og point hvis relevant Database over godkendte og svanemærkede papirkvaliteter Database over godkendte leverandører af efterbehandling Standarddokumenter som erklæringer m.m. Ansøgere kan få tildelt et kodeord med begrænset gyldighed til tryksagsportalen, så den elektroniske ansøgningshjælp og oplysningerne kan anvendes i forbindelse med ansøgningen. Når licensen træder i kraft får licenshavere ændret gyldigheden af kodeordet så det passer til kriteriedokumentets gyldighed. Symboler i teksten For hvert krav er det beskrevet, hvordan kravet skal dokumenteres. Der findes også forskellige symboler, der anvendes for at lette arbejdet. Symbolerne er: Betyder at Nordisk Miljømærkning kontrollerer dette krav ved kontrolbesøg. Fortæller hvad man skal sende ind som dokumentation.

8 Side 4 af 33 Nordisk Miljømærkning Kontrol på stedet I forbindelse med at der bevilliges licens, kontrollerer Nordisk Miljømærkning på stedet, at kravene opfyldes. Ved kontrollen skal man kunne fremvise baggrund for beregninger, teknologiske løsninger, kemikalier og materialer, fakturaer for indkøb og lignende, som støtter at kravene opfyldes. Ved kontrolbesøget er det således typisk tale om at kontrollere at oplysningerne i ansøgningen stemmer med virkeligheden. Omkostninger Et ansøgningsgebyr betales i forbindelse med at virksomheden søger licens. Derudover betales et brugergebyr. Gebyrerne er beskrevet på Nordisk Miljømærknings hjemmesider. Spørgsmål Hvis der er spørgsmål til kravene eller til ansøgningen, svarer vi gerne. Kontakt venligst Nordisk Miljømærkning (se adresser på side 2). Hvad kræves der for at blive Svanemærket? For at få Svanelicens kræves det at: Samtlige obligatoriske krav opfyldes: O + nummer og M + nummer. Udøveren tildeles point på baggrund af trykmetodens/-ernes miljøpræstationer (P + nummer) og skal opnå et minimum-niveau for hver trykmetode for at få tildelt licens. Tabellen i afsnit 5 Sammentælling af point fortæller, hvilken pointsum som skal opnås. Den endelige pointsum for hver trykmetode afrundes til hele point: 81,4 => 81 point og 81,5 => 82 point.

9 Side 5 af 33 1 Generelle krav Obligatorisk krav til type trykkeri O1 Type trykkeri Trykmaterialet som udøveren anvender skal hovedsagelig være papir, således at 75 % af trykkeriets omsætning kommer fra papirtryksager. Hvis trykkeriet undtager tryksager med særlige krav til produktionen (f.eks. sikkerhedstryk) tæller disse ikke med i de 75 %. Udøveren skal opgøre størrelsen af produktionen for hver enkelt trykmetode. Produktionen i ton per år er lig med det årlige papirforbrug minus den årlige makulatur mængde. Se hvordan makulaturen beregnes under P2: Se hvordan man fordeler makulatur på enkelte trykmetoder, hvis man kun har oplysninger om den samlede makulatur i bilag 7. Bemærk at den elektroniske ansøgningshjælp laver de nødvendige beregninger. Udfyld den elektroniske ansøgningshjælp i Nordisk Tryksagsportal ved at indtaste: en kort redegørelse for antal trykmaskiner, maskinernes type eller model (f.eks. heatsetpress, flexotrykmaskine), størrelse (f.eks. antal farve- og lakværker) og format (f.eks. 48 sider) type af andet trykmateriale end papir som bliver brugt samlet omsætning og omsætning af papirtryksager årligt papirforbrug og makulatur for hver enkelt trykmetode, alternativt total makulatur hos udøveren. kopi av faktura eller lignende fra modtager for mængde bortskaffet makulatur eller redegørelse for, hvordan vejning av makulaturen er sket.

10 Side 6 af 33 Nordisk Miljømærkning 2 Leverandører Ansøger skal dokumentere leverandørkravene for trykkeriet som helhed, dvs. ikke per trykmetode. Obligatoriske krav til leverandører af tryk og efterbehandling O2 Trykkerileverandører Mindst 90 % af al trykning på papir internt hos udøveren og trykning hos leverandører skal ske på Svanemærkede trykkerier. Procentandelen beregnes ud fra samlet ton papirforbrug internt og ton papirforbrug hos leverandører på årsbasis eller ud fra en vurdering ved hjælp af økonomiske tal. Udfyld den elektroniske ansøgningshjælp i Nordisk Tryksagsportal ved at vælge svanemærkede trykkerileverandører fra en liste og angive mængder. O3 Efterbehandling Mindst 95 % af den samlede efterbehandling internt hos udøveren og eksternt med limning, lakering, folietryk med folier eller kachering, skal være godkendt (regnet samlet for alle kategorier efterbehandling). En godkendt efterbehandlere er kontrolleret af Nordisk Miljømærkning og overholder kravene i bilag 4. Procentandelen beregnes ud fra ton papirforbrug på årsbasis eller ud fra et skøn ved hjælp af økonomiske tal (se eksempel i bilag 7). Udøveren behøver ikke få godkendt eksterne efterbehandlere, hvis 5 % eller mindre af alle ordre behandles eksternt regnet som indkøbt papir i forhold til det totale papirforbrug. For at få en efterbehandler opført i den Nordiske Tryksagsportal skal efterbehandleren udfylde og indsende erklæringen som findes i Bilag 4. Den udfyldte erklæring kan med fordel indsendes direkte til Nordisk Miljømærkning. Udfyld den elektroniske ansøgningshjælp i Nordisk Tryksagsportal ved at vælge godkendte efterbehandlere fra en liste og angive mængder.

11 Side 7 af 33 3 Miljøkrav Ansøger skal dokumentere miljøkravene for hver trykmetode for sig undtaget krav og pointmuligheder nævnt nedenfor. Hvis det er svært at opgøre makulatur og energiforbrug for hver trykmetode separat, kan man lave en beregning med udgangspunkt i udøverens samlede makulatur eller energiforbrug ved hjælp af anvisningerne i bilag 7. Den elektroniske ansøgningshjælp foretager disse beregninger. Krav O6, O7, O8 og O11 dokumenteres for trykkeriet som helhed. For mængde blandet affald (P12) og vandforbrug (P15) kan ansøger beregne point samlet for hele trykkeriet og tildele disse point til hver trykmetode. Dette gælder også ved tildeling af point for energieffektivisering og kuldioxidudledning (P10) samt for miljømærkede varer og tjenester (0). 3.1 Trykmateriale Obligatoriske papirkrav O4 Godkendt/miljømærket papir Mindst 25 % af papirforbruget i hver trykmetode i en vægtet beregning skal være godkendt eller miljømærket. I beregningen vægter svanemærket papir med 1, godkendt papir med 0,8 og blomstmærket med 0,5. Se P1 Pointmuligheder for valg af papir (25 point totalt) Ansøger kan tildele op til 25 point for brug af godkendt/miljømærket papir (P1). P1 Godkendt/miljømærket papir Brug formelen herunder til at beregne point for den vægtede procentandelen af det samlede papirforbrug over 25 % som er godkendt/miljømærket papir på årsbasis. Svanemærket papir vægter med 1, godkendt papir med 0,8 og blomstmærket med 0,5. Vægtningen baserer sig på forskelle i hvor skrappe kravene er. Godkendt papir er ikke svanemærket papir, som er kontrolleret af Nordisk Miljømærkning og overholder kravene i bilag 5. Bemærk at man ikke, som i den tidligere generation af kriteirerne, kan beregne andelen godkendt/miljømærket papir på koncernbasis. point = 1/3 * vægtet procentandel godkendt/miljømærket papir - 25/3 Eksempel: Hvis man har 35 % godkendt papir og 5 % Svanemærket papir bliver beregningen: 1/3*(35*0,8 + 5*1) 25/3 = 2,67 point

12 Side 8 af 33 Nordisk Miljømærkning Tabel P1 Eksempel på point (afrundet) Andel godkendt papir Point % 5 32 % 0 For at få en papirkvalitet godkendt og opført i den Nordiske Tryksagsportal skal producenten dokumentere overholdelsen af kravene efter anvisningerne i bilag 5. Svanemærket papir bliver automatisk optaget i Nordisk Tryksagsportal. Udfyld den elektroniske ansøgningshjælp i Nordisk Tryksagsportal ved at vælge papir fra en liste, angive mængder og uploade redegørelser/lister fra papirleverandørerne over købte mængder og kvaliteter under året. Papirleverandører skal bruge bilag 5 for godkendelse. Pointmulighed for makulatur (10 point totalt) Ansøger kan tildele op til 10 point for makulatur. Point tildeles på baggrund af makulaturprocenten hos udøveren og på eksterne bogbinderier i forhold til papirforbruget på årsbasis. P2 Makulatur opgjort på baggrund af vejning af makulaturen Beregn makulaturen på trykkeriet på baggrund af vægtoplysninger på faktura fra modtager af makulatur eller ved vejning på trykkeriet. Hvis trykkeriet har flere trykmetoder og ikke opgør makulaturen for hver trykmetode separat skal metoden for fordeling af makulaturen i bilag 7 bruges. Hvis trykkeriet udelukkende benytter ekstern efterbehandling, skal trykkeriets makulatur multipliceres med 2 for at få den totale makulatur, med mindre trykkeriet kan vise et andet tal for makulatur opstået på eksterne bogbinderier. Hvis trykkeriet, både har egen og ekstern efterbehandling, skal kun den makulatur som kommer fra den del af produktionen, som går til ekstern efterbehandling multipliceres med 2. Delen til ekstern efterbehandling skal være opgjort på basis af den samlede vægt af papirforbruget for den del af produktionen som behandles eksternt eller beregnet ud fra økonomiske tal. Hvis man bruger økonomiske tal, skal man regne med at omkostningen for efterbehandling udgør 8 % af den totale omsætning. Brug følgende formel til at beregne point: point = 10/35*(40-procentandelen makulatur) maksimalt 10 point Eksempel: Hvis man har 25 % makulatur bliver beregningen: 10/35*(40 25) = 4,29 point Se også eksempel på beregning af makulatur i de tilfælde trykkeriet har ekstern efterbehandling i bilag 7.

13 Side 9 af 33 Tabel P3 Eksempel på point (afrundet) Makulaturprocent Point 5 % eller mindre % 9 20 % 6 30 % 3 40 % 0 Udfyld den elektroniske ansøgningshjælp i Nordisk Tryksagsportal ved at indtaste mængde makulatur og mængde indkøbt papir til ordrer som efterbehandles eksternt samt ved at uploade en kopi af faktura eller lignende fra modtager for mængde bortskaffet makulatur eller redegørelse for hvordan vejning af makulaturen er sket. 3.2 Kemikalier og materialer Obligatoriske kemikalie- og materialekrav O5 Kemikalier og materialer Kemikalier og materialer i kategorierne trykfarver, folier til folietryk, kacheringsfolier, lakker, lim, toner, blæk, afvaskningsmidler, fugtevandstilsætninger (f.eks. alkohol), algemidler og reprokemikalier, som udøveren anvender, skal være kontrollerede af Nordisk Miljømærkning og opfylde kravene i bilag 1. Produkter som købes separat og som tilsættes disse kemikalier på trykkeriet regnes også med. Mængden afvaskere i eventuel afvaskerduge regnes ud fra leverandørens oplysninger om mængde afvasker per vægt eller areal og den samlede mængde afvaskerdug. Alle trykfarver, folier til folietryk, kacheringsfolier, lakker, lim, toner og blæk som er indkøbt/modtaget på trykkeriet det seneste år skal opfylde kravene. Alternativt skal indkøbte/modtagne mængder af disse kemikalier/materialer over 10 kg per år og per kategori klare kravene. For afvaskningsmidler, fugtevandstilsætninger og algemidler skal 95 vægt% af indkøbte/motdtagne mængder på årsbasis opfylde kravene. For afvaskningsmidler og fugtevandstilsætninger er der en alternativ bagatelgrænse på 0,1 kg per ton produkt. Man kan justere for indkøbte/modtagne mængder af kemikalier/materialer som ikke er brugt under året ved at uploade lageroptælling ved udgangen af året for de enkelte kemikalier/materialer. Der må maksimalt være 5 vægt% af gamle kemikalier/materialerne i udøverens lager, som ikke overholder kravene regnet i forhold til det årlige indkøb i hver kategori. Gamle kemikalier er indkøbte før perioden for den seneste årsopgørelse. På den Nordiske Tryksagsportal kan man finde de kemikalier og materialer, der er godkendte. For at få et kemikalie opført i den Nordiske Tryksagsportal skal leverandøren eller producenten af kemikaliet/materialet udfylde og indsende erklæringen som findes i Bilag 1. Den udfyldte erklæring kan med fordel indsendes direkte til Nordisk Miljømærkning.

14 Side 10 af 33 Nordisk Miljømærkning Udfyld den elektroniske ansøgningshjælp i Nordisk Tryksagsportal ved at vælge kemikalier fra en liste, angive ikke godkendte kemikalier og materialer, indtaste mængder samt uploade redegørelser/lister fra leverandørerne over handelsnavne og købte mængder under året. Upload eventuelle justeringer baseret på lageropgørelser. Kemikalie- og materialeleverandører skal benytte bilag 1 for godkendelse. O6 Selvklæbende lim Selvklæbende lim, som bruges i f.eks. kuverter, skal ikke skade genanvendelsesprocessen. Selvklæbende lime, som kun bruges på kacheringsfolier, til opklæbning eller etiketter og klistermærker, er ikke omfattet af kravet. Udfyld den elektroniske ansøgningshjælp i Nordisk Tryksagsportal ved at vælge lime fra en liste. For at den selvklæbende lim skal kunne registreres i Nordisk Tryksagsportal, skal der fremsendes en testrapport i henhold til afsnit 3 i bilag 1, som viser, at limen ikke skader genanvendelsesprocessen. O7 Parfume Parfume/duft skal ikke tilsættes tryksagerne (f.eks. duftlak). Emballerede produktprøver med parfume, som er vedhæftet en tryksag eller aftagelige skrabe-prøver, er ikke omfattet af kravet. Upload en kopi af det udfyldte og underskrevne Bilag 6 i den elektroniske ansøgningshjælp i Nordisk Tryksagsportal. O8 Plastemballager og kacheringsfolier Plastemballager som bruges til at emballere tryksager af papir til slutbrugere skal være perforeret (gælder kun primæremballage). Emballage og kacheringsfolier til brug for tryksager af papir må ikke være af PVC. Kravet gælder ikke papirtryksager til udendørsbrug og brug i særlig krævende miljøer (f.eks. autoværksteder). Upload en kopi af det udfyldte og underskrevne Bilag 6 i den elektroniske ansøgningshjælp i Nordisk Tryksagsportal. Pointmuligheder for type kemikalier (20 point totalt) Ansøger kan tildele op til 20 point samlet på P3-P6, baseret på, hvilke kemikalier der anvendes, og som er omfattet af O5. P3 Trykfarver, lakker, toner og blæk Point for trykfarver, lak, toner eller blæk gælder dem som anvendes hos udøveren og for lakker også dem som anvendes hos leverandører af efterbehandling omfattet af krav O3.

15 Side 11 af 33 Anvendes ingen trykfarver, lak, toner eller blæk 14 Anvendes trykfarver, lak, toner eller blæk (se point for de forskellige typer i bilag 1) Anvendes ikke godkendte trykfarver, lak, toner eller blæk, dvs. sådanne som er tilladte at bruge op til bagatelgrænsen Se O5. Anvendes der flere typer beregnes point ud fra en vægtning af indkøbte mængder (vægt på årsbasis). F.eks. hvis man har 70 % vegetabilske farver, 10 % mineralske, 20 % tryksager uden farve, lak, toner eller blæk bliver point 0,7*12+0,1*9+0,20*14= 12,1 point, hvis alle farver er uden coboltsikkativ. Vægtning mellem ekstern og intern efterbehandling med lakering sker ved hjælp af mængde indkøbt papir til tryksager, som bliver sendt til de forskellige efterbehandlere og mængde indkøbt papir til tryksager som lakeres internt. Hvis efterbehandleren er godkendt til lakker med forskellige point bruges et gennemsnit beregnet på baggrund af en vægtning af efterbehandlerens samlede forbrug af de enkelte typer. P4 Lim Point for lim gælder lim som anvendes hos udøveren og hos leverandører af efterbehandling er omfattet af krav O3. Lim anvendes ikke 3 Anvendes lime (se point for de forskellige typer i bilag 1) 1-3 Anvendes ikke godkendte lime, dvs. sådanne som er tilladte at bruge op til bagatelgrænsen 0 Se O5. Undtaget fra beregningen er lim på kacheringsoflier. Anvendes der flere typer beregnes point ud fra en vægtning af indkøbte mængder lim (i vægt på årsbasis). Den del af produktionen, som ikke limes (regnet ud fra papirforbrug), skal vægtes med 3 point, hvis man ønsker point for dette. Vægtning mellem ekstern og intern efterbehandling med limning sker ved hjælp af mængde indkøbt papir til tryksager, som bliver sendt til de forskellige efterbehandlere og mængde indkøbt papir til tryksager, som limes internt. Hvis efterbehandleren er godkendt til lime med forskellige point, bruges et gennemsnit beregnet på baggrund af en vægtning af efterbehandlerens samlede forbrug af de enkelte typer. P5 Afvaskere Point for afvaskningsmidler gælder afvaskere som anvendes hos udøveren. Afvaskere anvendes ikke 3 Anvendes afvaskere (se point for de forskellige typer i bilag 1) 0-3 Anvendes ikke godkendte afvaskere, dvs. sådanne som er tilladte at bruge op til bagatelgrænsen 0 Se O5. Anvendes der flere typer afvaskere beregnes point ud fra en vægtning af indkøbte mængder (i vægt på årsbasis).

16 Side 12 af 33 Nordisk Miljømærkning P6 Fugtevandstilsætninger Point for fugtevandstilsætningerr gælder fugtevandstilsætninger som anvendes hos udøveren. Fugtevandstilsætning anvendes ikke 2 Anvendes fugtevandstilsætninger (se point for de forskellige typer i bilag 1) Anvendes ikke godkendte fugtevandstilsætninger, dvs. sådanne som er tilladte at bruge op til bagatelgrænsen Se O5. Anvendes der forskellige typer beregnes point ud fra en vægtning af indkøbte mængder (vægt på årsbasis). Den del af produktionen, hvor man ikke bruger fugtevandstilsætninger regnet ud fra papirforbrug, skal vægtes med 2 point, hvis man ønsker point for dette. 3.3 Film- og trykformfremstilling repro Pointmulighed for teknologi i repro (3 point totalt) P7 Film- og trykformfremstilling på trykkeriet Anvendes teknologi uden brug af film og trykform (f.eks. digitaltryk og fotokopiering): Anvendes teknologi uden brug af film eller kemikalier, som f.eks. algemidler, fremkaldere, finisher eller skyllevand (f.eks. procesfri Computer to plate): Anvendes teknologi uden brug af film og med en maksimal mængde brugte kemikalier på 1,0 liter per ton produkt per år til bortskaffelse uden udledning til kloak Korrekturmidler regnes ikke som en del af fremstillingsprocessen. 3 point 2 point 1 point Hvis der anvendes flere typer teknologi hos udøveren, får man point for den dårligste teknologi. Alternativt kan man vægte point i forhold til papirforbrug knyttet til de forskellige repro-teknologier på årsbasis. Hvis udøveren ikke anvender egen repro, kan man tildele point for den eksterne repro-leverandør, man bruger mest. Kontrolleres på stedet. Udfyld den elektroniske ansøgningshjælp i Nordisk Tryksagsportal ved at vælge teknologier fra en liste og indtaste mængder papirforbrug for de teknologier der bruges samt upload eventuelt en beregning af mængde bortskaffede kemikalier.

17 Side 13 af Opløsningsmidler (VOC) Obligatoriske krav til opløsningsmidler O9 Se P8. Udsugning Der skal være punktudsugning på alle trykværker på alle trykmaskiner med flere end 2 tryk/lak-værker/enheder, hvis VOC-forbruget på trykkeriet er over 9 kg per ton produkt årligt. For beregning af VOC-forbruget se P8.Bemærk at man kun får point i P14, hvis VOCforbruget er mindre end 9 kg per ton produkt og år. Kontrolleres på stedet. Pointmulighed for flygtige organiske forbindelser - VOC (20 point) Udøveren kan maksimalt tildele 30 point i forhold til indkøb af kemikalier omfattet af O5 (afvaskere, trykfarver, alkohol, øvrige fugtevandstilsætninger og så videre), der består af eller indeholder flygtige organiske forbindelser (VOC). Point beregnes ud fra produktion og VOC-forbrug. For heatset kræves også at forbruget korrigeres med måleresultater fra punktudledninger af VOC i henhold til anvisningerne i bilag 7. Information om kemikaliernes VOC-indhold findes i Nordisk Tryksagsportal. P8 Flygtige organiske forbindelser - VOC Beregn point for VOC i kg per ton papirforbrug på årsbasis: point = 2* (10 - brugt VOC) Eksempel: Hvis man bruger 5 kg VOC per ton produkt bliver beregningen: 2*(10 5) = 10 point Tabel P8 Eksempel på point (afrundet) VOC (kg/ton produkt) Point Se særlige anvisninger for beregning af VOC-forbrug for bl.a. heatset og dybtryk i bilag 7. Se O5. For heatset og dybtryk skal ansøger uploade et udfyldt excel-skema for manuel beregning. Excel-skema udleveres af Nordisk Miljømærkning. I forbindelse med høringen kan excel-skema hentes fra Nordisk Miljømærknings hjemmesider.

18 Side 14 af 33 Nordisk Miljømærkning 3.5 Energiforbrug og kuldioxidudledning Obligatoriske krav til energiforbrug O10 Energiforbrug Energiforbruget hos udøveren må maksimalt være kwh per ton produkt og år. Energiforbruget hos udøveren beregnes på baggrund af oplysninger på faktura fra leverandører af el, brændsler og varme. Hvis udøveren ikke kan dokumentere sit elforbrug på basis af afregning direkte med en elleverandør (f.eks. et inhouse trykkeri) skal udøveren installere elmålere og aflæse det årlige forbrug. Hvis elforsyningen ikke er central, skal udøveren mindst installere elmålere for alle trykmaskiner. Øvrigt elforbrug beregnes ved at multiplicere det målte elforbrug fra trykmaskinerne med en faktor 2,86. Hvis udøveren ikke kan dokumentere sit varme/køleforbrug på basis af afregning direkte med en leverandør (f.eks. et in-house trykkeri), skal udøveren beregne sit totale energiforbrug ved at beregne varmeforbruget på basis af bygningens varmeforbrug og lægge dette til elforbruget. Trykkeriets andel af det samlede varmeforbrug i bygningen beregnes ud fra trykkeriets areal i forhold til hele bygningens opvarmede areal. Areal som eventuelt ikke skal regnes med skal godkendes på forhånd af Nordisk Miljømærkning. Hvis trykkeriet benytter ekstern efterbehandling, skal et energiforbrug på 90 kwh per ton produkt lægges til trykkeriets interne energiforbrug med mindre trykkeriet kan dokumentere et andet energiforbrug hos den eksterne efterbehandler. Trykkerier som sælger overskuds-energi, f.eks. i form af fjernvarme, kan trække den solgte mængde fra. Eksempel på beregning af energiforbrug fra ekstern efterbehandling: Hvis trykkeriet bruger 500 ton papir per år til ordrer som efterbehandles eksternt, bliver tillægget for ekstern efterbehandling 90*500*(1-30/100)= kwh, hvis trykkeriet har en total makulaturprocent på 30. Eksempel på beregning af varmeforbrug for et in-house trykkeri: Hvis trykkeriet er på 2000 m 2 og ligger i en bygning på m 2 med et totalt varmeforbrug på kwh per år bliver trykkeriets varmeforbrug *2.000/ = kwh per år. Avistrykkerier kan trække fra 40% af energiforbruget, hvis de har in-house avisredaktion. Andre aktiviteter som ikke er knyttet til trykkerivirksomheden, og som kan måles adskildt, kan trækkes fra efter en vurdering af Nordisk Miljømærkning. Energiindhold i forskellige brændsler og fjernvarme fremgår af bilag 7. Upload et udfyldt excel-skema for energiberegning i den elektroniske ansøgningshjælp i Nordisk Tryksagsportal og skriv det fremregnede energiforbrug i den elektroniske ansøgningshjælp. Excel-skema udleveres af Nordisk Miljømærkning. I forbindelse med høringen kan excel-skema hentes fra Nordisk Miljømærknings hjemmesider.

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.8 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

Svanemærkning af Rengøringstjenester

Svanemærkning af Rengøringstjenester Svanemærkning af Rengøringstjenester Version 2.3 17. marts 2009 30. juni 2016 Nordisk Miljømærkning Indhold Hvad er en Svanemærket rengøringstjeneste? 3 Hvorfor vælge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes?

Læs mere

Miljøredegørelse 2005

Miljøredegørelse 2005 Miljøredegørelse 2005 NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke, Svanen. Der er i produktionen anvendt vegetabilske farver og godkendte afvaskere. Tryksagen

Læs mere

Keynotes 2012 Indledning side 2

Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 3 Indledning Baggrund En virksomhed med /Den Grønne Nøgle signalerer til omgivelserne, at der gøres en indsats for at passe på miljøet. HORESTA

Læs mere

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB page 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DEFINITION PÅ GRØNNE INDKØB... 4 3. INDKØBSPOLITIK MED GRØNT FOKUS... 4 4. UNDERSTØTTELSE AF ØVRIGE GREEN CITIES MÅL...

Læs mere

Baggrundsdokument. for Svanemærkning af Tømidler

Baggrundsdokument. for Svanemærkning af Tømidler Baggrundsdokument for Svanemærkning af Tømidler Baggrundsdokument til version 2.0 til kriteriedokument 18. marts 2009 Baggrunden for en fælles nordisk miljømærkning Nordisk Ministerråd besluttede i 1989

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Krav Referencer/Kommentarer Henvisning Opfyldt kontrol

Krav Referencer/Kommentarer Henvisning Opfyldt kontrol Projekt nr. Licens nr. Ansøger (inkl. adr. og tlf.) Kontaktperson Handelsnavne Forhandlere Årlig omsætning af Svanemærkede huse Ansøgningsdato Ansøger som (producent/importør) Ansøgningsgebyr betalt Projektleder

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udgivet 14. oktober 2014 Denne redegørelse verificeret af DNV-GL den 10. oktober 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

Baggrundsdokument for Miljømærkning af Kosmetiske Produkter

Baggrundsdokument for Miljømærkning af Kosmetiske Produkter Baggrundsdokument for Miljømærkning af Kosmetiske Produkter Side 2 af 24 Baggrunden for en fælles nordisk miljømærkning Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig og positiv miljømærkning

Læs mere

Brancheprojekt for energieffektivisering i grafisk industri

Brancheprojekt for energieffektivisering i grafisk industri Brancheprojekt for energieffektivisering i grafisk industri GA/DDFF December 2002 1 Indhold - Energirapport FORORD...4 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER...5 1 BAGGRUND OG FORMÅL FOR PROJEKTET...8 1.1 BAGGRUND...8

Læs mere

EU-UDBUD. Udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 055-090495. Varekøb Offentligt udbud. Udbudsmateriale

EU-UDBUD. Udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 055-090495. Varekøb Offentligt udbud. Udbudsmateriale EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 055-090495 Varekøb Offentligt udbud Udbudsmateriale Levering af trykkeriydelser til VIA University College og University College Nordjylland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Farlige kemiske stoffer kan erstattes

Farlige kemiske stoffer kan erstattes Farlige kemiske stoffer kan erstattes Det Økologiske Råd Indhold Forord 1. Indledning 3 2. Hvorfor og hvad er substitution? 5 2.1 Substitution og livscyklusvurdering 8 3. Lovgivning i Danmark og EU 10

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

Forslag til Lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiftsloven)

Forslag til Lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiftsloven) Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 346 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 12-0174312 Udkast 29. august 2012 Forslag til Lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiftsloven) Kapitel

Læs mere

HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB

HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb Dokumenttype Håndbog for Partnerskabet Dato September, 2013 HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Hvad er baggrunden

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 det vil kommune OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Grønt regnskab 2013 Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 forord GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE KOLDING KOMMUNE BY-

Læs mere

Remissammanställning för Tryckerier och trycksaker

Remissammanställning för Tryckerier och trycksaker Remissammanställning för Tryckerier och trycksaker Till kriterieversion 5 Behandlet på Nordisk Miljømærkenævn 15. december 2011 Nordisk Miljømerking Tryckerier och trycksaker - til 041/Versjon 5 Innhold

Læs mere

Miljøredegørelse for 2014

Miljøredegørelse for 2014 Miljøredegørelse for 2014 Oluf Brønnum & Co A/S Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr.

Læs mere

Miljøscreening af Vallensbæk rådhus 2011

Miljøscreening af Vallensbæk rådhus 2011 Miljøscreening af Vallensbæk rådhus 2011 Praktikrapport af Cristina Colette Landt Studerende på Tek.sam. Roskilde Universitets Center Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Forord... 4 Hensigten med miljøscreeningen...

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003. Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2003 Vejledning om grønne regnskaber til virksomheder og miljømyndigheder Indhold FORORD 7 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 SÅDAN BRUGER

Læs mere

Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø

Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø Copyright 2006 Undervisningsministeriet. Undervisningsmaterialet er udviklet af Asfaltindustrien i et samarbejde med Mikkel Dybdal, Forlaget Dybdal. Materialet kan

Læs mere

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22 Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Indholdsfortegnelse Indledning og metodisk baggrund for konklusionerne...3 Konklusioner og anbefalinger...4 1. Bygningsregistreringen

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning

Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning 2010 Lantmännen Cerealia A/S Vejle, Møllegade 12, 7100 Vejle Basisoplysninger Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Lantmännen Cerealia A/S Møllegade

Læs mere

Fremtidens Elpristavle

Fremtidens Elpristavle Fremtidens Elpristavle En vej til flere aktive forbrugere, som er trygge ved at foretage elvalg 25-03- Udarbejdet af: Rune Brus Sirid Sif Bundgaard Vibeke Thyge Frandsen Nina Stokkendal Poulsen Mikael

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere