Svanemærkning af Trykkerier og tryksager 1. april Høringsudkast til version 5.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svanemærkning af Trykkerier og tryksager 1. april 2011 - Høringsudkast til version 5.0"

Transkript

1 Svanemærkning af 1. april Høringsudkast til version 5.0 Nordisk Miljømærkning

2 Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig officiel miljømærkning, Svanemærket. Nedenstående organisationer/virksomheder anvender Svanemærkningen efter opgave fra det respektive lands regering. For yderligere oplysninger se hjemmesiderne: Finland: Miljömärkning Finland Box 489 FI HELSINGFORS Tel: Fax: Danmark: Miljømærkning Danmark Fonden Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 CHARLOTTENLUND Tel: Fax: Norge: Miljømerking Norge Tordenskiolds g 6B NO-0160 OSLO Tel: Fax: Island: Norræn Umhverfismerking á Íslandi Umhverfisstofnun Suðurlandsbraut 24 IS-108 REYKJAVIK Tel: Fax: Sverige: Miljömärkning Sverige AB SE STOCKHOLM Tel: Fax: Dette dokument må kun kopieres i sin helhed og uden nogen form for ændring. Citater fra dokumentet kan benyttes hvis kilden, som er Nordisk Miljømærkning, oplyses.

3 Hvad er et Svanemærket trykkeri?... 1 Hvorfor vælge Svanemærket?... 1 Hvad kan Svanemærkes?... 1 Hvem kan ansøge om licens?... 2 Hvordan ansøger man?... 2 Hvad kræves der for at blive Svanemærket? Generelle krav Leverandører Miljøkrav Trykmateriale Kemikalier og materialer Film- og trykformfremstilling repro Opløsningsmidler (VOC) Energiforbrug og kuldioxidudledning Affald Miljømærkede produkter Arbejdsmiljøteknologier Vand Trykkvalitet Sammentælling af point Øvrige krav Særlige krav når Svanelogoet placeres på tryksager Efterkontrol Miljømærkets udformning Hvor længe gælder licensen? Ordforklaring og definitioner Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Kemikalier og materialer (O5) Affaldsplan for udøveren (O5) Rutiner og instruktioner (M1-M5) Erklæring fra efterbehandlere (O3) Godkendt papir (P1) Erklæringer trykkeriet Beregninger og eksempler

4

5 Side 1 af 33 Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? Et svanemærket trykkeri er et trykkeri overholder skrappe miljøkrav og har fået Svanelicens til at producere tryksager. En svanemærket tryksag er en tryksag med en god miljøprofil. Trykkeriets produktionsproces er blandt de mindst miljøbelastende sammenlignet med andre trykkerier. Kravene omfatter i første omgang trykprocessen, papiret og de kemikalier, som trykkeriet anvender. Svanen premierer også en produktionsproces, der gør genanvendelse af tryksagerne lettere. Kravene gør, at trykkeriet får hjælp til at forholde sig til miljøbelastningen som en helhed. Det handler om, at udnytte ressourcerne bedst muligt og udskifte forurenende og sundhedsskadelige stoffer med bedre alternativer. Gennem Svanens miljøkrav får trykkeriet vejledning til, hvordan de kan bidrage til en bæredygtig udvikling. Hvorfor vælge Svanemærket? Miljøspørgsmål er ofte komplekse, som det kan tage lang tid at sætte sig ind i. Svanemærket kan bruges som en guide til dette arbejde. En virksomhed, der har fokus på miljøarbejdet, vil også kunne mindske økonomiske omkostninger for affald og papir (i form af mindre makulatur). Svanemærket er et omkostningseffektivt og enkelt redskab til at kommunikere virksomhedens miljøarbejde. Trykkeriet kan anvende Svanemærket i sin markedsføring. Svanemærket er et kendt miljømærke med stor troværdighed. Hvad kan Svanemærkes? Svanemærkningen omfatter trykkeriets* produktionsproces af tryksager. Trykmaterialet, som trykkeriet bruger, skal i hovedsag være papir i henhold til krav O1. Trykkeriet kan frit vælge hvilke tryksager som Svanemærkes (se dog krav i afsnit 6.1). Trykkerier kan efter aftale med Nordisk Miljømærkning undtage produktion af visse typer tryksager, som har særlige krav til produktionen (f.eks. sikkerhedstryk). * gul betyder forklaret i ordlisten.

6 Side 2 af 33 Nordisk Miljømærkning Hvem kan ansøge om licens? Alle typer trykkerier kan søge om licens. Også andre virksomheder, som udbyder tryksager, som til eksempel en avis, kan efter aftale med Nordisk Miljømærkning søge om licens. En koncern med to eller flere trykkerier på forskellige lokaliteter kan også søge om licens. Trykkerier i koncernen skal opfylde kravene hver for sig. Hvordan ansøger man? Kriterierne for trykkerier består af en kombination af obligatoriske krav og muligheder for at opnå point. De obligatoriske krav markeres med O + nummer og skal altid opfyldes. Øvrige krav, som skal sikre at miljømærkekravene overholdes efter licensen er tildelt, markeres med M + nummer og er ligeledes obligatoriske. Der, hvor man kan opnå point, er det markeret med P + nummer. For at få licens, skal man opnå en vis mængde point afhængig af hvilke trykmetoder, som bliver brugt. I overskriften er der angivet det maksimale antal point (f.eks. 10 point), man kan opnå. Observer, at det er frivilligt at vælge hvilke områder, man vil samle point på. I sidste afsnit Ordforklaring og definitioner findes definitioner og ordforklaring til de begreber som anvendes i dokumentet. De ord, som findes forklarede, er i dokumentet markerede med rød første gang de forekommer i teksten. Ansøgning Ansøgning skal ske ved at benytte den elektroniske ansøgningshjælp på den Nordiske Tryksagsportal. For at lette dokumentationen af kravene findes der flere standardformularer som bilag i kriteriedokumentet, som de skal uploade (sv: ladda upp) i den elektroniske ansøgningshjælp. Hele ansøgningen består af en udfyldt ansøgningsblanket og en udfyldt elektronisk ansøgningshjælp med uploadet dokumentation. Fra den elektroniske ansøgningshjælp kan man printe ud en rapport, som sammenstiller de data man har lagt ind. Ansøgningsblanketten sendes til Nordisk Miljømærkning i det land trykningen sker (se adresser på side 2). Ansøgninger fra trykkerier udenfor Norden sendes til et af de nordiske lande efter aftale. Ved modtagelse af den udfyldte ansøgningsblanket opretter Nordisk Miljømærkning adgang til den elektroniske ansøgningshjælp. Ansøger angiver på ansøgningsskemaet, hvilken type tryksager han forventer at tilbyde ved at krydse af i skemaet herunder (f.eks. bøger, brochurer, blokke) alternativt handelsnavne for kontorprodukter og lignende (f.eks. kuverter, blokke, hæfter) eller tryksagernes navn (f.eks. Dagbladet Avisen, Den Store Kogebog).

7 Side 3 af 33 Kategorier Tidsskrifter Aviser Bøger Kataloger Telefonkataloger Tekniske dokumenter Direkte reklame Reklame- og salgsfremmende materiale Emballage og labels Finansrapporter Kontorprodukter Formularer Diverse Forklaring Magasiner, journaler, nyhedsbreve. Dagsblade, ugeblade. Bøger med hårde eller bløde omslag Produktkataloger, virksomheder, forbrugere Vide, gule sider, handel, organisationer Manualer, guider, instruktioner Postkort, reklamblade, brochurer, brevreklamer Flyers, brochurer, hæfter, on-line blade, cirkulærer, skilte, Pplakater Poser, æsker, labels, bølgepap-emballage Årsrapporter, kvartalsrapporter Brevpapir, kuverter, visitkort, notesblokke Carbonless formularer, formularer, rapporter, uddelingskopier Tapeter, indpakningspapir, lykønskningskort, kalendere, plakater Nordisk Tryksagsportal og den elektroniske ansøgningshjælp Adgang til den Nordiske Tryksagsportal kan fås via de internetadresser, som fremgår af side 2 i dette dokument eller via I portalen findes følgende: Elektronisk ansøgningshjælp til at strukturere dokumentation og foretage beregninger Database over kemikalier og materialer der er godkendte, deres VOC-indhold og point hvis relevant Database over godkendte og svanemærkede papirkvaliteter Database over godkendte leverandører af efterbehandling Standarddokumenter som erklæringer m.m. Ansøgere kan få tildelt et kodeord med begrænset gyldighed til tryksagsportalen, så den elektroniske ansøgningshjælp og oplysningerne kan anvendes i forbindelse med ansøgningen. Når licensen træder i kraft får licenshavere ændret gyldigheden af kodeordet så det passer til kriteriedokumentets gyldighed. Symboler i teksten For hvert krav er det beskrevet, hvordan kravet skal dokumenteres. Der findes også forskellige symboler, der anvendes for at lette arbejdet. Symbolerne er: Betyder at Nordisk Miljømærkning kontrollerer dette krav ved kontrolbesøg. Fortæller hvad man skal sende ind som dokumentation.

8 Side 4 af 33 Nordisk Miljømærkning Kontrol på stedet I forbindelse med at der bevilliges licens, kontrollerer Nordisk Miljømærkning på stedet, at kravene opfyldes. Ved kontrollen skal man kunne fremvise baggrund for beregninger, teknologiske løsninger, kemikalier og materialer, fakturaer for indkøb og lignende, som støtter at kravene opfyldes. Ved kontrolbesøget er det således typisk tale om at kontrollere at oplysningerne i ansøgningen stemmer med virkeligheden. Omkostninger Et ansøgningsgebyr betales i forbindelse med at virksomheden søger licens. Derudover betales et brugergebyr. Gebyrerne er beskrevet på Nordisk Miljømærknings hjemmesider. Spørgsmål Hvis der er spørgsmål til kravene eller til ansøgningen, svarer vi gerne. Kontakt venligst Nordisk Miljømærkning (se adresser på side 2). Hvad kræves der for at blive Svanemærket? For at få Svanelicens kræves det at: Samtlige obligatoriske krav opfyldes: O + nummer og M + nummer. Udøveren tildeles point på baggrund af trykmetodens/-ernes miljøpræstationer (P + nummer) og skal opnå et minimum-niveau for hver trykmetode for at få tildelt licens. Tabellen i afsnit 5 Sammentælling af point fortæller, hvilken pointsum som skal opnås. Den endelige pointsum for hver trykmetode afrundes til hele point: 81,4 => 81 point og 81,5 => 82 point.

9 Side 5 af 33 1 Generelle krav Obligatorisk krav til type trykkeri O1 Type trykkeri Trykmaterialet som udøveren anvender skal hovedsagelig være papir, således at 75 % af trykkeriets omsætning kommer fra papirtryksager. Hvis trykkeriet undtager tryksager med særlige krav til produktionen (f.eks. sikkerhedstryk) tæller disse ikke med i de 75 %. Udøveren skal opgøre størrelsen af produktionen for hver enkelt trykmetode. Produktionen i ton per år er lig med det årlige papirforbrug minus den årlige makulatur mængde. Se hvordan makulaturen beregnes under P2: Se hvordan man fordeler makulatur på enkelte trykmetoder, hvis man kun har oplysninger om den samlede makulatur i bilag 7. Bemærk at den elektroniske ansøgningshjælp laver de nødvendige beregninger. Udfyld den elektroniske ansøgningshjælp i Nordisk Tryksagsportal ved at indtaste: en kort redegørelse for antal trykmaskiner, maskinernes type eller model (f.eks. heatsetpress, flexotrykmaskine), størrelse (f.eks. antal farve- og lakværker) og format (f.eks. 48 sider) type af andet trykmateriale end papir som bliver brugt samlet omsætning og omsætning af papirtryksager årligt papirforbrug og makulatur for hver enkelt trykmetode, alternativt total makulatur hos udøveren. kopi av faktura eller lignende fra modtager for mængde bortskaffet makulatur eller redegørelse for, hvordan vejning av makulaturen er sket.

10 Side 6 af 33 Nordisk Miljømærkning 2 Leverandører Ansøger skal dokumentere leverandørkravene for trykkeriet som helhed, dvs. ikke per trykmetode. Obligatoriske krav til leverandører af tryk og efterbehandling O2 Trykkerileverandører Mindst 90 % af al trykning på papir internt hos udøveren og trykning hos leverandører skal ske på Svanemærkede trykkerier. Procentandelen beregnes ud fra samlet ton papirforbrug internt og ton papirforbrug hos leverandører på årsbasis eller ud fra en vurdering ved hjælp af økonomiske tal. Udfyld den elektroniske ansøgningshjælp i Nordisk Tryksagsportal ved at vælge svanemærkede trykkerileverandører fra en liste og angive mængder. O3 Efterbehandling Mindst 95 % af den samlede efterbehandling internt hos udøveren og eksternt med limning, lakering, folietryk med folier eller kachering, skal være godkendt (regnet samlet for alle kategorier efterbehandling). En godkendt efterbehandlere er kontrolleret af Nordisk Miljømærkning og overholder kravene i bilag 4. Procentandelen beregnes ud fra ton papirforbrug på årsbasis eller ud fra et skøn ved hjælp af økonomiske tal (se eksempel i bilag 7). Udøveren behøver ikke få godkendt eksterne efterbehandlere, hvis 5 % eller mindre af alle ordre behandles eksternt regnet som indkøbt papir i forhold til det totale papirforbrug. For at få en efterbehandler opført i den Nordiske Tryksagsportal skal efterbehandleren udfylde og indsende erklæringen som findes i Bilag 4. Den udfyldte erklæring kan med fordel indsendes direkte til Nordisk Miljømærkning. Udfyld den elektroniske ansøgningshjælp i Nordisk Tryksagsportal ved at vælge godkendte efterbehandlere fra en liste og angive mængder.

11 Side 7 af 33 3 Miljøkrav Ansøger skal dokumentere miljøkravene for hver trykmetode for sig undtaget krav og pointmuligheder nævnt nedenfor. Hvis det er svært at opgøre makulatur og energiforbrug for hver trykmetode separat, kan man lave en beregning med udgangspunkt i udøverens samlede makulatur eller energiforbrug ved hjælp af anvisningerne i bilag 7. Den elektroniske ansøgningshjælp foretager disse beregninger. Krav O6, O7, O8 og O11 dokumenteres for trykkeriet som helhed. For mængde blandet affald (P12) og vandforbrug (P15) kan ansøger beregne point samlet for hele trykkeriet og tildele disse point til hver trykmetode. Dette gælder også ved tildeling af point for energieffektivisering og kuldioxidudledning (P10) samt for miljømærkede varer og tjenester (0). 3.1 Trykmateriale Obligatoriske papirkrav O4 Godkendt/miljømærket papir Mindst 25 % af papirforbruget i hver trykmetode i en vægtet beregning skal være godkendt eller miljømærket. I beregningen vægter svanemærket papir med 1, godkendt papir med 0,8 og blomstmærket med 0,5. Se P1 Pointmuligheder for valg af papir (25 point totalt) Ansøger kan tildele op til 25 point for brug af godkendt/miljømærket papir (P1). P1 Godkendt/miljømærket papir Brug formelen herunder til at beregne point for den vægtede procentandelen af det samlede papirforbrug over 25 % som er godkendt/miljømærket papir på årsbasis. Svanemærket papir vægter med 1, godkendt papir med 0,8 og blomstmærket med 0,5. Vægtningen baserer sig på forskelle i hvor skrappe kravene er. Godkendt papir er ikke svanemærket papir, som er kontrolleret af Nordisk Miljømærkning og overholder kravene i bilag 5. Bemærk at man ikke, som i den tidligere generation af kriteirerne, kan beregne andelen godkendt/miljømærket papir på koncernbasis. point = 1/3 * vægtet procentandel godkendt/miljømærket papir - 25/3 Eksempel: Hvis man har 35 % godkendt papir og 5 % Svanemærket papir bliver beregningen: 1/3*(35*0,8 + 5*1) 25/3 = 2,67 point

12 Side 8 af 33 Nordisk Miljømærkning Tabel P1 Eksempel på point (afrundet) Andel godkendt papir Point % 5 32 % 0 For at få en papirkvalitet godkendt og opført i den Nordiske Tryksagsportal skal producenten dokumentere overholdelsen af kravene efter anvisningerne i bilag 5. Svanemærket papir bliver automatisk optaget i Nordisk Tryksagsportal. Udfyld den elektroniske ansøgningshjælp i Nordisk Tryksagsportal ved at vælge papir fra en liste, angive mængder og uploade redegørelser/lister fra papirleverandørerne over købte mængder og kvaliteter under året. Papirleverandører skal bruge bilag 5 for godkendelse. Pointmulighed for makulatur (10 point totalt) Ansøger kan tildele op til 10 point for makulatur. Point tildeles på baggrund af makulaturprocenten hos udøveren og på eksterne bogbinderier i forhold til papirforbruget på årsbasis. P2 Makulatur opgjort på baggrund af vejning af makulaturen Beregn makulaturen på trykkeriet på baggrund af vægtoplysninger på faktura fra modtager af makulatur eller ved vejning på trykkeriet. Hvis trykkeriet har flere trykmetoder og ikke opgør makulaturen for hver trykmetode separat skal metoden for fordeling af makulaturen i bilag 7 bruges. Hvis trykkeriet udelukkende benytter ekstern efterbehandling, skal trykkeriets makulatur multipliceres med 2 for at få den totale makulatur, med mindre trykkeriet kan vise et andet tal for makulatur opstået på eksterne bogbinderier. Hvis trykkeriet, både har egen og ekstern efterbehandling, skal kun den makulatur som kommer fra den del af produktionen, som går til ekstern efterbehandling multipliceres med 2. Delen til ekstern efterbehandling skal være opgjort på basis af den samlede vægt af papirforbruget for den del af produktionen som behandles eksternt eller beregnet ud fra økonomiske tal. Hvis man bruger økonomiske tal, skal man regne med at omkostningen for efterbehandling udgør 8 % af den totale omsætning. Brug følgende formel til at beregne point: point = 10/35*(40-procentandelen makulatur) maksimalt 10 point Eksempel: Hvis man har 25 % makulatur bliver beregningen: 10/35*(40 25) = 4,29 point Se også eksempel på beregning af makulatur i de tilfælde trykkeriet har ekstern efterbehandling i bilag 7.

13 Side 9 af 33 Tabel P3 Eksempel på point (afrundet) Makulaturprocent Point 5 % eller mindre % 9 20 % 6 30 % 3 40 % 0 Udfyld den elektroniske ansøgningshjælp i Nordisk Tryksagsportal ved at indtaste mængde makulatur og mængde indkøbt papir til ordrer som efterbehandles eksternt samt ved at uploade en kopi af faktura eller lignende fra modtager for mængde bortskaffet makulatur eller redegørelse for hvordan vejning af makulaturen er sket. 3.2 Kemikalier og materialer Obligatoriske kemikalie- og materialekrav O5 Kemikalier og materialer Kemikalier og materialer i kategorierne trykfarver, folier til folietryk, kacheringsfolier, lakker, lim, toner, blæk, afvaskningsmidler, fugtevandstilsætninger (f.eks. alkohol), algemidler og reprokemikalier, som udøveren anvender, skal være kontrollerede af Nordisk Miljømærkning og opfylde kravene i bilag 1. Produkter som købes separat og som tilsættes disse kemikalier på trykkeriet regnes også med. Mængden afvaskere i eventuel afvaskerduge regnes ud fra leverandørens oplysninger om mængde afvasker per vægt eller areal og den samlede mængde afvaskerdug. Alle trykfarver, folier til folietryk, kacheringsfolier, lakker, lim, toner og blæk som er indkøbt/modtaget på trykkeriet det seneste år skal opfylde kravene. Alternativt skal indkøbte/modtagne mængder af disse kemikalier/materialer over 10 kg per år og per kategori klare kravene. For afvaskningsmidler, fugtevandstilsætninger og algemidler skal 95 vægt% af indkøbte/motdtagne mængder på årsbasis opfylde kravene. For afvaskningsmidler og fugtevandstilsætninger er der en alternativ bagatelgrænse på 0,1 kg per ton produkt. Man kan justere for indkøbte/modtagne mængder af kemikalier/materialer som ikke er brugt under året ved at uploade lageroptælling ved udgangen af året for de enkelte kemikalier/materialer. Der må maksimalt være 5 vægt% af gamle kemikalier/materialerne i udøverens lager, som ikke overholder kravene regnet i forhold til det årlige indkøb i hver kategori. Gamle kemikalier er indkøbte før perioden for den seneste årsopgørelse. På den Nordiske Tryksagsportal kan man finde de kemikalier og materialer, der er godkendte. For at få et kemikalie opført i den Nordiske Tryksagsportal skal leverandøren eller producenten af kemikaliet/materialet udfylde og indsende erklæringen som findes i Bilag 1. Den udfyldte erklæring kan med fordel indsendes direkte til Nordisk Miljømærkning.

14 Side 10 af 33 Nordisk Miljømærkning Udfyld den elektroniske ansøgningshjælp i Nordisk Tryksagsportal ved at vælge kemikalier fra en liste, angive ikke godkendte kemikalier og materialer, indtaste mængder samt uploade redegørelser/lister fra leverandørerne over handelsnavne og købte mængder under året. Upload eventuelle justeringer baseret på lageropgørelser. Kemikalie- og materialeleverandører skal benytte bilag 1 for godkendelse. O6 Selvklæbende lim Selvklæbende lim, som bruges i f.eks. kuverter, skal ikke skade genanvendelsesprocessen. Selvklæbende lime, som kun bruges på kacheringsfolier, til opklæbning eller etiketter og klistermærker, er ikke omfattet af kravet. Udfyld den elektroniske ansøgningshjælp i Nordisk Tryksagsportal ved at vælge lime fra en liste. For at den selvklæbende lim skal kunne registreres i Nordisk Tryksagsportal, skal der fremsendes en testrapport i henhold til afsnit 3 i bilag 1, som viser, at limen ikke skader genanvendelsesprocessen. O7 Parfume Parfume/duft skal ikke tilsættes tryksagerne (f.eks. duftlak). Emballerede produktprøver med parfume, som er vedhæftet en tryksag eller aftagelige skrabe-prøver, er ikke omfattet af kravet. Upload en kopi af det udfyldte og underskrevne Bilag 6 i den elektroniske ansøgningshjælp i Nordisk Tryksagsportal. O8 Plastemballager og kacheringsfolier Plastemballager som bruges til at emballere tryksager af papir til slutbrugere skal være perforeret (gælder kun primæremballage). Emballage og kacheringsfolier til brug for tryksager af papir må ikke være af PVC. Kravet gælder ikke papirtryksager til udendørsbrug og brug i særlig krævende miljøer (f.eks. autoværksteder). Upload en kopi af det udfyldte og underskrevne Bilag 6 i den elektroniske ansøgningshjælp i Nordisk Tryksagsportal. Pointmuligheder for type kemikalier (20 point totalt) Ansøger kan tildele op til 20 point samlet på P3-P6, baseret på, hvilke kemikalier der anvendes, og som er omfattet af O5. P3 Trykfarver, lakker, toner og blæk Point for trykfarver, lak, toner eller blæk gælder dem som anvendes hos udøveren og for lakker også dem som anvendes hos leverandører af efterbehandling omfattet af krav O3.

15 Side 11 af 33 Anvendes ingen trykfarver, lak, toner eller blæk 14 Anvendes trykfarver, lak, toner eller blæk (se point for de forskellige typer i bilag 1) Anvendes ikke godkendte trykfarver, lak, toner eller blæk, dvs. sådanne som er tilladte at bruge op til bagatelgrænsen Se O5. Anvendes der flere typer beregnes point ud fra en vægtning af indkøbte mængder (vægt på årsbasis). F.eks. hvis man har 70 % vegetabilske farver, 10 % mineralske, 20 % tryksager uden farve, lak, toner eller blæk bliver point 0,7*12+0,1*9+0,20*14= 12,1 point, hvis alle farver er uden coboltsikkativ. Vægtning mellem ekstern og intern efterbehandling med lakering sker ved hjælp af mængde indkøbt papir til tryksager, som bliver sendt til de forskellige efterbehandlere og mængde indkøbt papir til tryksager som lakeres internt. Hvis efterbehandleren er godkendt til lakker med forskellige point bruges et gennemsnit beregnet på baggrund af en vægtning af efterbehandlerens samlede forbrug af de enkelte typer. P4 Lim Point for lim gælder lim som anvendes hos udøveren og hos leverandører af efterbehandling er omfattet af krav O3. Lim anvendes ikke 3 Anvendes lime (se point for de forskellige typer i bilag 1) 1-3 Anvendes ikke godkendte lime, dvs. sådanne som er tilladte at bruge op til bagatelgrænsen 0 Se O5. Undtaget fra beregningen er lim på kacheringsoflier. Anvendes der flere typer beregnes point ud fra en vægtning af indkøbte mængder lim (i vægt på årsbasis). Den del af produktionen, som ikke limes (regnet ud fra papirforbrug), skal vægtes med 3 point, hvis man ønsker point for dette. Vægtning mellem ekstern og intern efterbehandling med limning sker ved hjælp af mængde indkøbt papir til tryksager, som bliver sendt til de forskellige efterbehandlere og mængde indkøbt papir til tryksager, som limes internt. Hvis efterbehandleren er godkendt til lime med forskellige point, bruges et gennemsnit beregnet på baggrund af en vægtning af efterbehandlerens samlede forbrug af de enkelte typer. P5 Afvaskere Point for afvaskningsmidler gælder afvaskere som anvendes hos udøveren. Afvaskere anvendes ikke 3 Anvendes afvaskere (se point for de forskellige typer i bilag 1) 0-3 Anvendes ikke godkendte afvaskere, dvs. sådanne som er tilladte at bruge op til bagatelgrænsen 0 Se O5. Anvendes der flere typer afvaskere beregnes point ud fra en vægtning af indkøbte mængder (i vægt på årsbasis).

16 Side 12 af 33 Nordisk Miljømærkning P6 Fugtevandstilsætninger Point for fugtevandstilsætningerr gælder fugtevandstilsætninger som anvendes hos udøveren. Fugtevandstilsætning anvendes ikke 2 Anvendes fugtevandstilsætninger (se point for de forskellige typer i bilag 1) Anvendes ikke godkendte fugtevandstilsætninger, dvs. sådanne som er tilladte at bruge op til bagatelgrænsen Se O5. Anvendes der forskellige typer beregnes point ud fra en vægtning af indkøbte mængder (vægt på årsbasis). Den del af produktionen, hvor man ikke bruger fugtevandstilsætninger regnet ud fra papirforbrug, skal vægtes med 2 point, hvis man ønsker point for dette. 3.3 Film- og trykformfremstilling repro Pointmulighed for teknologi i repro (3 point totalt) P7 Film- og trykformfremstilling på trykkeriet Anvendes teknologi uden brug af film og trykform (f.eks. digitaltryk og fotokopiering): Anvendes teknologi uden brug af film eller kemikalier, som f.eks. algemidler, fremkaldere, finisher eller skyllevand (f.eks. procesfri Computer to plate): Anvendes teknologi uden brug af film og med en maksimal mængde brugte kemikalier på 1,0 liter per ton produkt per år til bortskaffelse uden udledning til kloak Korrekturmidler regnes ikke som en del af fremstillingsprocessen. 3 point 2 point 1 point Hvis der anvendes flere typer teknologi hos udøveren, får man point for den dårligste teknologi. Alternativt kan man vægte point i forhold til papirforbrug knyttet til de forskellige repro-teknologier på årsbasis. Hvis udøveren ikke anvender egen repro, kan man tildele point for den eksterne repro-leverandør, man bruger mest. Kontrolleres på stedet. Udfyld den elektroniske ansøgningshjælp i Nordisk Tryksagsportal ved at vælge teknologier fra en liste og indtaste mængder papirforbrug for de teknologier der bruges samt upload eventuelt en beregning af mængde bortskaffede kemikalier.

17 Side 13 af Opløsningsmidler (VOC) Obligatoriske krav til opløsningsmidler O9 Se P8. Udsugning Der skal være punktudsugning på alle trykværker på alle trykmaskiner med flere end 2 tryk/lak-værker/enheder, hvis VOC-forbruget på trykkeriet er over 9 kg per ton produkt årligt. For beregning af VOC-forbruget se P8.Bemærk at man kun får point i P14, hvis VOCforbruget er mindre end 9 kg per ton produkt og år. Kontrolleres på stedet. Pointmulighed for flygtige organiske forbindelser - VOC (20 point) Udøveren kan maksimalt tildele 30 point i forhold til indkøb af kemikalier omfattet af O5 (afvaskere, trykfarver, alkohol, øvrige fugtevandstilsætninger og så videre), der består af eller indeholder flygtige organiske forbindelser (VOC). Point beregnes ud fra produktion og VOC-forbrug. For heatset kræves også at forbruget korrigeres med måleresultater fra punktudledninger af VOC i henhold til anvisningerne i bilag 7. Information om kemikaliernes VOC-indhold findes i Nordisk Tryksagsportal. P8 Flygtige organiske forbindelser - VOC Beregn point for VOC i kg per ton papirforbrug på årsbasis: point = 2* (10 - brugt VOC) Eksempel: Hvis man bruger 5 kg VOC per ton produkt bliver beregningen: 2*(10 5) = 10 point Tabel P8 Eksempel på point (afrundet) VOC (kg/ton produkt) Point Se særlige anvisninger for beregning af VOC-forbrug for bl.a. heatset og dybtryk i bilag 7. Se O5. For heatset og dybtryk skal ansøger uploade et udfyldt excel-skema for manuel beregning. Excel-skema udleveres af Nordisk Miljømærkning. I forbindelse med høringen kan excel-skema hentes fra Nordisk Miljømærknings hjemmesider.

18 Side 14 af 33 Nordisk Miljømærkning 3.5 Energiforbrug og kuldioxidudledning Obligatoriske krav til energiforbrug O10 Energiforbrug Energiforbruget hos udøveren må maksimalt være kwh per ton produkt og år. Energiforbruget hos udøveren beregnes på baggrund af oplysninger på faktura fra leverandører af el, brændsler og varme. Hvis udøveren ikke kan dokumentere sit elforbrug på basis af afregning direkte med en elleverandør (f.eks. et inhouse trykkeri) skal udøveren installere elmålere og aflæse det årlige forbrug. Hvis elforsyningen ikke er central, skal udøveren mindst installere elmålere for alle trykmaskiner. Øvrigt elforbrug beregnes ved at multiplicere det målte elforbrug fra trykmaskinerne med en faktor 2,86. Hvis udøveren ikke kan dokumentere sit varme/køleforbrug på basis af afregning direkte med en leverandør (f.eks. et in-house trykkeri), skal udøveren beregne sit totale energiforbrug ved at beregne varmeforbruget på basis af bygningens varmeforbrug og lægge dette til elforbruget. Trykkeriets andel af det samlede varmeforbrug i bygningen beregnes ud fra trykkeriets areal i forhold til hele bygningens opvarmede areal. Areal som eventuelt ikke skal regnes med skal godkendes på forhånd af Nordisk Miljømærkning. Hvis trykkeriet benytter ekstern efterbehandling, skal et energiforbrug på 90 kwh per ton produkt lægges til trykkeriets interne energiforbrug med mindre trykkeriet kan dokumentere et andet energiforbrug hos den eksterne efterbehandler. Trykkerier som sælger overskuds-energi, f.eks. i form af fjernvarme, kan trække den solgte mængde fra. Eksempel på beregning af energiforbrug fra ekstern efterbehandling: Hvis trykkeriet bruger 500 ton papir per år til ordrer som efterbehandles eksternt, bliver tillægget for ekstern efterbehandling 90*500*(1-30/100)= kwh, hvis trykkeriet har en total makulaturprocent på 30. Eksempel på beregning af varmeforbrug for et in-house trykkeri: Hvis trykkeriet er på 2000 m 2 og ligger i en bygning på m 2 med et totalt varmeforbrug på kwh per år bliver trykkeriets varmeforbrug *2.000/ = kwh per år. Avistrykkerier kan trække fra 40% af energiforbruget, hvis de har in-house avisredaktion. Andre aktiviteter som ikke er knyttet til trykkerivirksomheden, og som kan måles adskildt, kan trækkes fra efter en vurdering af Nordisk Miljømærkning. Energiindhold i forskellige brændsler og fjernvarme fremgår af bilag 7. Upload et udfyldt excel-skema for energiberegning i den elektroniske ansøgningshjælp i Nordisk Tryksagsportal og skriv det fremregnede energiforbrug i den elektroniske ansøgningshjælp. Excel-skema udleveres af Nordisk Miljømærkning. I forbindelse med høringen kan excel-skema hentes fra Nordisk Miljømærknings hjemmesider.

Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Version 5.9 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Miljømærkning Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag?... 1 Hvorfor

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier

Svanemærkning af Trykkerier Svanemærkning af Trykkerier Version 4.3 13. december 2005 31. marts 2012 Nordisk Miljömärkning Hvad er et Svanemærket trykkeri? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvem kan ansøge om licens? 4 Hvordan ansøger man?

Læs mere

Gebyrregler for Svanemærkning. Nordisk Miljømærkning 18. maj 2016

Gebyrregler for Svanemærkning. Nordisk Miljømærkning 18. maj 2016 Gebyrregler for Svanemærkning Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig officiel miljømærkning, Svanen. Nedenstående organisationer/virksomheder har ansvaret for Svanemærket på vegne

Læs mere

Retningslinier for brug af Svanemærket. Nordisk Miljømærkning 9. marts 2016

Retningslinier for brug af Svanemærket. Nordisk Miljømærkning 9. marts 2016 Retningslinier for brug af Svanemærket Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig officiel miljømærkning, Svanen. Nedenstående organisationer/virksomheder har ansvaret for Svanemærket

Læs mere

Vejledning til ansøgning om Svanemærkning

Vejledning til ansøgning om Svanemærkning Vejledning til ansøgning om Svanemærkning For at få tildelt en Svanelicens er der en række krav i et kriteriedokument, der skal opfyldes. Miljømærkning Danmark kontrollerer, at den indsendte dokumentation

Læs mere

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Blomsten og Svanen?

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Blomsten og Svanen? Kontrolrapporten for 2012 Kontrol af den europæiske Blomst og den nordiske Svane Der er ingen tvivl om at vores licenshavere overordnet set er glade for at der gennemføres kontrol. De synes, at det er

Læs mere

1. Terminologi...4. 2. Generelt om kravspecifikation...5 3. Generisk minimumskrav til samtlige tryksager (MK)...6 4. Miljø...7

1. Terminologi...4. 2. Generelt om kravspecifikation...5 3. Generisk minimumskrav til samtlige tryksager (MK)...6 4. Miljø...7 Kontraktbilag 1B Side 1 af 28 Kravspecifikationer vedrørende trykkeriydelser 1. Terminologi...4 1.1 Minimumskrav (MK)...4 1.2 Prioriterede Krav (PK) og Krav (K)...4 2. Generelt om kravspecifikation...5

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Miljøredegørelse 2005

Miljøredegørelse 2005 Miljøredegørelse 2005 NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke, Svanen. Der er i produktionen anvendt vegetabilske farver og godkendte afvaskere. Tryksagen

Læs mere

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Svanen og EU Blomsten?

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Svanen og EU Blomsten? Kontrolrapporten for 2011 Kontrol af den nordiske Svane og EU Blomsten Der er ingen tvivl om at vores licenshavere overordnet set er glade for at der gennemføres kontrol. De synes at det er vigtigt for

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Papirkvaliteter der kan kontrolleres er defineret i Tillægsmodulen for kopi- og trykpapir version 4:

Papirkvaliteter der kan kontrolleres er defineret i Tillægsmodulen for kopi- og trykpapir version 4: Bilag 5 Kontrolleret papir (P1) Bilag 5 skal bruges af papirproducenter for at ansøge Nordisk Miljømærkning om at få kontrolleret papiret, til brug som trykmateriale i Svanemærkede trykkerier. Bilag 5A

Læs mere

Miljøredegørelse 2007

Miljøredegørelse 2007 Miljøredegørelse 2007 prinfoholbækhedehusene-køge - ét komplet grafisk hus NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke, Svanemærket. 2 Indholdsfortegnelse Miljøredegørelse

Læs mere

Vejledning til elektronisk ansøgning

Vejledning til elektronisk ansøgning Vejledning til elektronisk ansøgning Miljømærkning Danmark er gået over til elektronisk arkivering, og derfor ønsker vi fremover at modtage materiale elektronisk både når det gælder, nye ansøgninger, fornyelser,

Læs mere

SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER

SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER HVORFOR ER MILJØMÆRKNING AF DAGLIGVAREBUTIKKER VIGTIGT Det giver god mening at lade sin dagligvarebutik miljømærke. Med Svanen er der ikke tale om grønvask, men

Læs mere

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007 Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Organisation Indkøbsafd. Miljøafdelingen Erfa-gruppe Brugergrupper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indkøbsansvarlige

Læs mere

Hvis et bidrag får en regional guldmedalje, går det videre til den internationale konkurrence. Så skal der bruges to kopier yderligere.

Hvis et bidrag får en regional guldmedalje, går det videre til den internationale konkurrence. Så skal der bruges to kopier yderligere. Sappi inviterer trykkerier i Europa og Mellemøsten til at deltage i konkurrencen Sappi European Printers of the Year. Vi er allerede begyndt at lede efter den bedste trykopgave. Send os jeres flotteste

Læs mere

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Blomsten og Svanen Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Hensyn til sundhed Blomsten og Svanen er din garanti, når det gælder kemikalier og sundhed. Med miljømærker er der tjek på det, der

Læs mere

Tryk på Strandbygaard

Tryk på Strandbygaard Tryk på Strandbygaard Strandbygaard Grafisk Indhold Historie... 4 Ledelse... 5 Prepress... 6 Bogbinderi... 7 Trykkeri... 8 Papir & Kvalitet... 10 Tryk med omtanke... 11 Historie Strandbygaard Grafisk A/S

Læs mere

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Blomsten og Svanen Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Vil du gerne bidrage til et bedre miljø? Er du træt af at bekymre dig om kemikalier? Og går du efter kvalitet? Så se efter Blomsten

Læs mere

Obligatoriske krav - Grøn Salon

Obligatoriske krav - Grøn Salon Dato: Initialer: 0 Grøn Salon Salon: 0 Obligatoriske krav - Grøn Salon Grøn Gul Rød Følgende otte krav skal opfyldes af salonen for at blive certificeret Den daglige leder har viden om kemi og sundhed

Læs mere

Svanemærkning af Tømiddel

Svanemærkning af Tømiddel Svanemærkning af Tømiddel Version 2.1 18. Marts 2004 31. December 2011 Nordisk Miljømærkning Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig og positiv miljømærkning i Norden. Virksomheden

Læs mere

Damgaard-Jensen A/S tænker på miljøet. Adresser

Damgaard-Jensen A/S tænker på miljøet. Adresser Damgaard-Jensen A/S tænker på miljøet Adresser Damgaard-Jensen A/S tænker på miljøet Som en større produktionsvirksomhed, er det vores pligt og ansvar at forholde os til miljøet. Vi arbejder derfor i Damgaard-Jensen

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

Miljøredegørelse 2008

Miljøredegørelse 2008 Miljøredegørelse 2008 prinfoholbækhedehusene-køge -ét komplet grafisk hus NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke, Svanemærket. 2 Indholdsfortegnelse Miljøredegørelse

Læs mere

Miljø- og klimaredegørelse 2010

Miljø- og klimaredegørelse 2010 Miljø- og klimaredegørelse 2010 prinfoholbækhedehusene-køge - ét komplet grafisk hus NORDISK MILJØMÆRKNING t bedre klima! å tryksager som produceres på papirkvaliteter fra Map er uden Map Danmarks webadresse

Læs mere

Regler for Svanemærkning af produkter. Nordisk Miljømærkning 9. marts 2016

Regler for Svanemærkning af produkter. Nordisk Miljømærkning 9. marts 2016 Regler for Svanemærkning af produkter Nordisk Miljømærkning 9. marts 2016 Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig officiel miljømærkning, Svanen. Nedenstående organisationer/virksomheder

Læs mere

Miljø- og klimaredegørelse 2009

Miljø- og klimaredegørelse 2009 Miljø- og klimaredegørelse 2009 prinfoholbækhedehusene-køge - ét komplet grafisk hus NORDISK MILJØMÆRKNING t bedre klima! å tryksager som produceres på papirkvaliteter fra Map er uden Map Danmarks webadresse

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Svanemærkning af Levende lys

Svanemærkning af Levende lys Svanemærkning af Levende lys Version 1.4 13. december 2007 31. oktober 2016 Nordisk Miljømærkning Indhold Hvad er et Svanemærket levende lys? 3 Hvorfor vælge Svanemærket? 3 Hvilke levende lys kan Svanemærkes?

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 23.02.2017 CVR-nummer 14337334 P-nummer 1000724613 e-doc journal nr. 13/027112 Virksomhed Werks Grafiske Hus A/S

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Grafisk Tekniker. Introduktion til digitaltryk Avanceret digitaltryk Studietur 2013 - PANTONE 659

Grafisk Tekniker. Introduktion til digitaltryk Avanceret digitaltryk Studietur 2013 - PANTONE 659 PANTONE 659 SpecialeFAG 2013-2016 Offsettrykning og materialer Kvalitetskontrol og -styring Grafisk teknologiudvikling Introduktion til storformatprint Produktion af storformatprint Introduktion til digitaltryk

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

EMAS-Miljøredegørelse

EMAS-Miljøredegørelse EMAS-Miljøredegørelse 2013 1 EMAS-redegørelsen for Rosendahls A/S verificeres og påtegnes af: DS Certificering A/S med akkrediteringsnummer DK V 6003. Denne redegørelse dækker perioden: 01.01 2013 til

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Merchandise Emballage Beklædning Skilte Tryksager

Merchandise Emballage Beklædning Skilte Tryksager Global virksomhed GEMINI er en international handelsog produktionsvirksomhed etableret i 1989, med kontorer i København, Hong Kong og Kina. Vi er specialister i fremstilling af unikt merchandise, luksus

Læs mere

I dette dokument beskrives Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøbsmål for tekstiler og tekstilservice.

I dette dokument beskrives Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøbsmål for tekstiler og tekstilservice. INDKØBSMÅL Partnerskabet medlemmer har forpligtet sig til: At følge de fælles konkrete indkøbsmål At have en indkøbspolitik, hvoraf det fremgår, at miljøhensyn er en væsentlig parameter i forbindelse med

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri

Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri Agenda: Miljømærkerne Svanen og Blomsten Krav til Svanemærkning af hus Krav til Svanemærkning af Kemiske byggeprodukter Svanen og Blomsten Etableret i 1989.

Læs mere

SUSTAINGRAPH projektet vil udvikle information og værktøjer, som jeres virksomhed kan anvende uden omkostninger:

SUSTAINGRAPH projektet vil udvikle information og værktøjer, som jeres virksomhed kan anvende uden omkostninger: SUSTAINGRAPH PROJECT Kære NAVN Vi beder jer om at bidrage til et europæisk projekt, der fokuserer på europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer gennem deres produktlivscyklus,

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri

Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri Miljømærker begrænser uønskede stoffer i byggeri Agenda: Miljømærkerne Svanen og Blomsten Krav til Svanemærkning af hus Krav til Svanemærkning af Kemiske byggeprodukter / Lene Møldrup Svanen og Blomsten

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

Miljømærkning. Svanens kriterier for biobrændstoffer Thomas Christensen 6. December 2016

Miljømærkning. Svanens kriterier for biobrændstoffer Thomas Christensen 6. December 2016 Miljømærkning Svanens kriterier for biobrændstoffer Thomas Christensen 6. December 2016 Danmarks officielle miljømærker Svanemærket Nordens officielle miljømærke Stiftet af Nordisk Ministerråd i 1989

Læs mere

Digital fotofremkaldelse

Digital fotofremkaldelse Svanemærkning af Digital fotofremkaldelse Version 2.0 19 oktober 2007 31 december 2012 Nordisk Miljømærkning Indhold Hvad er Svanemærket digital fotofremkaldelse? 3 Hvorfor vælge Svanemærkning? 3 Hvad

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Indledning - mål for området...3 OPGØRELSER... 5 Beskrivelse og konklusion... 6 evaluering indsats 2013... 7 indsats 2014... 8 Ud over denne temarapport består

Læs mere

Partnerskab for offentlige grønne indkøb - indkøbsmål

Partnerskab for offentlige grønne indkøb - indkøbsmål Partnerskab for offentlige grønne indkøb - indkøbsmål 20. december 2012 Deltagerne i partnerskabet forpligter sig til: At følge de fælles konkrete indkøbsmål at have en indkøbspolitik, hvoraf det fremgår,

Læs mere

Tapning af flygtige væsker med flammepunkt under 60 C til lukkede beholdere

Tapning af flygtige væsker med flammepunkt under 60 C til lukkede beholdere Nordcoll A/S Egeskovvej 12 3490 Kvistgård Steen Seier Karlsen Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 02.12.2016 Sagsnr. 16/ Sagsbehandler Malene

Læs mere

Vejledning til nøgletalsberegner på det kommunale ejendomsadministrationsområde

Vejledning til nøgletalsberegner på det kommunale ejendomsadministrationsområde Vejledning til nøgletalsberegner på det kommunale ejendomsadministrationsområde Introduktion Formålet med nøgletalsberegneren Formålet med nøgletalsberegneren på det kommunale ejendomsadministrationsområde

Læs mere

Erritsø-Hallen, Miljømål

Erritsø-Hallen, Miljømål Erritsø-Hallen, Miljømål Miljøpolitikkens punkt 1: Vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at gennemføre besparelsesprojekter på energi- og vandforbruget. Det samlede elforbrug aflæses mindst

Læs mere

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH EU s kemikaliereform og den grafiske branche ansvar, kommunikation og dokumentation REACH

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET

EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET Velkommen til den europæiske undersøgelse af små og mellemstore virksomheder og miljøet. Det tager 5-10 minutter at besvare spørgeskemaet.

Læs mere

Din Miljømærkning Trin for Trin.

Din Miljømærkning Trin for Trin. Din Miljømærkning Trin for Trin. Bedre Bundlinje gennem Mere Miljø. Hvorfor miljømærke Fordi en dokumenteret miljøindsats er en fremtidssikring af din virksomhed. Så kort kan det siges. Fordi uanset hvilke

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Grønne regnskaber 2004

Grønne regnskaber 2004 Grønne regnskaber 2004 Struer Centralrenseanlæg Daginstitutioner Kulturelle bygninger og Rådhus Plejehjem Skoler Struer Genbrugsstation Struer Kommune Maj 2005 Grønt regnskab 2004 Skoler Daginstitutioner

Læs mere

Indsatskatalog til Grøn Butik

Indsatskatalog til Grøn Butik Indsatskatalog til Grøn Butik På de følgende sider er en oversigt over mulige indsatser i Grøn Butik, som kan bruges til inspiration til arbejdet med miljø og energi i driften af butikken. Udvælgelsen

Læs mere

Puljetryk Information og priser

Puljetryk Information og priser Puljetryk Information og priser >> Få kvalitetstryksager til en bedre pris! Hillerød Grafisk har valgt at tilbyde vore kunder muligheden for at få leveret nogle udvalgte produkter som puljetryk. Du får

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Mulighederne er uendelige...

Mulighederne er uendelige... Mulighederne er uendelige... Indhold Flyers / Løsblade...................................... 3 Foldere / Brochurer.................................... 4 Brevpapir / Kuverter...................................

Læs mere

MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015

MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015 MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015 Vores papirarbejde er i orden - også når det handler om miljøet Johnsen Graphic Solutions A/S har gennem mere end 20 år ført en dokumenteret og målrettet miljøpolitik til gavn

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Miljøredegørelse 2006

Miljøredegørelse 2006 Miljøredegørelse 2006 NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke, Svanen. Der er i produktionen anvendt vegetabilske farver og godkendte afvaskere. Tryksagen

Læs mere

Grafisk Uddannelsesudvalg. Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Grafisk Uddannelsesudvalg. Nr. Målpind Gyldighedsperiode Side 1 af 14 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag på specialet/trinnet Grafisk tekniker Grundfag: 10806 Engelsk F Grundfag -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Eksamen. 1 Kommunikation: 2 Eleven

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE

KOMMISSIONENS AFGØRELSE 21.8.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 223/55 AFGØRELSER KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 16. august 2012 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til tryksager (meddelt under nummer

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual ÆRØ KOMMUNE Designmanual 02.11.05 Hvorfor en designmanual: Situationen i de to gamle kommuner: I kommunernes forvaltninger, skoler og institutioner fandtes mange forskellige blanketter, skemaer, foldere,

Læs mere

2012/2013. At skabe med omtanke Miljøredegørelse for Stibo Graphic

2012/2013. At skabe med omtanke Miljøredegørelse for Stibo Graphic 2012/2013 At skabe med omtanke Miljøredegørelse for Stibo Graphic 2 leder Som en af Europas førende producenter af magasiner, reklametryksager og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen

Læs mere

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år?

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år? Eksempler på spørgsmål til Miljørevision Svarene på spørgsmålene kan findes i et samarbejde med det tekniske personale, ved at spørge elever og lærere og ved selv at undersøge forholdene. Vand Hvor mange

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.0 15. december 2011 31. december 2014 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

Svanemærkning af Primærbatterier. Version 4.5 22. juni 2011-30. juni 2018. Nordisk Miljømærkning

Svanemærkning af Primærbatterier. Version 4.5 22. juni 2011-30. juni 2018. Nordisk Miljømærkning Svanemærkning af Primærbatterier Version 4.5 22. juni 2011-30. juni 2018 Nordisk Miljømærkning Indhold Hvad er et Svanemærket Primærbatteri? 3 Hvorfor vælge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

Om Svanemærkede Trykkerier, tryksager, kuverter og forædlede papirprodukter

Om Svanemærkede Trykkerier, tryksager, kuverter og forædlede papirprodukter Om Svanemærkede Trykkerier, tryksager, kuverter og forædlede papirprodukter Version 5.0 Baggrund for miljømærkning Behandlet på Nordisk Miljømærkenævn d. Nordisk Miljømærkning Svanemærkede Trykkerier,

Læs mere

Fugtevandskoncentrater, afvask kemikalier

Fugtevandskoncentrater, afvask kemikalier 3-1 & Fugtevandskoncentrater, afvask kemikalier Fugtevandskoncentrater, afvask og kemikalier Disse produkter er vigtige i forhold til at opnå og opretholde en stabil produktion på trykmaskinerne. Fugtevandskoncentratet

Læs mere

Miljømarkedsføring af hoteller

Miljømarkedsføring af hoteller RESUME Miljømarkedsføring af hoteller Resume Om miljømærkning af hoteller i Danmark I forbindelse med klimatopmødet i København i december 2009, er flere hoteller begyndt at markedsføre sig som grønne

Læs mere

Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015

Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015 Grønt regnskab temarapport Grønne indkøb 2015 Indledning Herning Kommune har indgået centralt koordinerede indkøbsaftaler for de løbende indkøb af varer og tjenesteydelser, som har en samlet indkøbsværdi

Læs mere

GRØNT REGNSKAB VA 53 Banehegnet

GRØNT REGNSKAB VA 53 Banehegnet GRØNT REGNSKAB 215 VA 53 Banehegnet Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 53 Banehegnet. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Guide til grønne indkøb

Guide til grønne indkøb Guide til grønne Guide til grønne Dette er en guide til de væsentligste vejledninger, værktøjer, mærker og netværk, der findes til offentlige grønne. Guiden kan benyttes af alle, der ønsker hjælp og inspiration

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Det Genanvendte Hus Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.12.2015 CVR-nummer 27055370 P-nummer 1009748233 e-doc journal nr. 13/027567 Virksomhed Dittokan A/S Adresse

Læs mere