Svanemærkning af Trykkerier og tryksager 1. april Høringsudkast til version 5.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svanemærkning af Trykkerier og tryksager 1. april 2011 - Høringsudkast til version 5.0"

Transkript

1 Svanemærkning af 1. april Høringsudkast til version 5.0 Nordisk Miljømærkning

2 Nordisk Ministerråd besluttede i 1989 at indføre en frivillig officiel miljømærkning, Svanemærket. Nedenstående organisationer/virksomheder anvender Svanemærkningen efter opgave fra det respektive lands regering. For yderligere oplysninger se hjemmesiderne: Finland: Miljömärkning Finland Box 489 FI HELSINGFORS Tel: Fax: Danmark: Miljømærkning Danmark Fonden Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 CHARLOTTENLUND Tel: Fax: Norge: Miljømerking Norge Tordenskiolds g 6B NO-0160 OSLO Tel: Fax: Island: Norræn Umhverfismerking á Íslandi Umhverfisstofnun Suðurlandsbraut 24 IS-108 REYKJAVIK Tel: Fax: Sverige: Miljömärkning Sverige AB SE STOCKHOLM Tel: Fax: Dette dokument må kun kopieres i sin helhed og uden nogen form for ændring. Citater fra dokumentet kan benyttes hvis kilden, som er Nordisk Miljømærkning, oplyses.

3 Hvad er et Svanemærket trykkeri?... 1 Hvorfor vælge Svanemærket?... 1 Hvad kan Svanemærkes?... 1 Hvem kan ansøge om licens?... 2 Hvordan ansøger man?... 2 Hvad kræves der for at blive Svanemærket? Generelle krav Leverandører Miljøkrav Trykmateriale Kemikalier og materialer Film- og trykformfremstilling repro Opløsningsmidler (VOC) Energiforbrug og kuldioxidudledning Affald Miljømærkede produkter Arbejdsmiljøteknologier Vand Trykkvalitet Sammentælling af point Øvrige krav Særlige krav når Svanelogoet placeres på tryksager Efterkontrol Miljømærkets udformning Hvor længe gælder licensen? Ordforklaring og definitioner Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Kemikalier og materialer (O5) Affaldsplan for udøveren (O5) Rutiner og instruktioner (M1-M5) Erklæring fra efterbehandlere (O3) Godkendt papir (P1) Erklæringer trykkeriet Beregninger og eksempler

4

5 Side 1 af 33 Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? Et svanemærket trykkeri er et trykkeri overholder skrappe miljøkrav og har fået Svanelicens til at producere tryksager. En svanemærket tryksag er en tryksag med en god miljøprofil. Trykkeriets produktionsproces er blandt de mindst miljøbelastende sammenlignet med andre trykkerier. Kravene omfatter i første omgang trykprocessen, papiret og de kemikalier, som trykkeriet anvender. Svanen premierer også en produktionsproces, der gør genanvendelse af tryksagerne lettere. Kravene gør, at trykkeriet får hjælp til at forholde sig til miljøbelastningen som en helhed. Det handler om, at udnytte ressourcerne bedst muligt og udskifte forurenende og sundhedsskadelige stoffer med bedre alternativer. Gennem Svanens miljøkrav får trykkeriet vejledning til, hvordan de kan bidrage til en bæredygtig udvikling. Hvorfor vælge Svanemærket? Miljøspørgsmål er ofte komplekse, som det kan tage lang tid at sætte sig ind i. Svanemærket kan bruges som en guide til dette arbejde. En virksomhed, der har fokus på miljøarbejdet, vil også kunne mindske økonomiske omkostninger for affald og papir (i form af mindre makulatur). Svanemærket er et omkostningseffektivt og enkelt redskab til at kommunikere virksomhedens miljøarbejde. Trykkeriet kan anvende Svanemærket i sin markedsføring. Svanemærket er et kendt miljømærke med stor troværdighed. Hvad kan Svanemærkes? Svanemærkningen omfatter trykkeriets* produktionsproces af tryksager. Trykmaterialet, som trykkeriet bruger, skal i hovedsag være papir i henhold til krav O1. Trykkeriet kan frit vælge hvilke tryksager som Svanemærkes (se dog krav i afsnit 6.1). Trykkerier kan efter aftale med Nordisk Miljømærkning undtage produktion af visse typer tryksager, som har særlige krav til produktionen (f.eks. sikkerhedstryk). * gul betyder forklaret i ordlisten.

6 Side 2 af 33 Nordisk Miljømærkning Hvem kan ansøge om licens? Alle typer trykkerier kan søge om licens. Også andre virksomheder, som udbyder tryksager, som til eksempel en avis, kan efter aftale med Nordisk Miljømærkning søge om licens. En koncern med to eller flere trykkerier på forskellige lokaliteter kan også søge om licens. Trykkerier i koncernen skal opfylde kravene hver for sig. Hvordan ansøger man? Kriterierne for trykkerier består af en kombination af obligatoriske krav og muligheder for at opnå point. De obligatoriske krav markeres med O + nummer og skal altid opfyldes. Øvrige krav, som skal sikre at miljømærkekravene overholdes efter licensen er tildelt, markeres med M + nummer og er ligeledes obligatoriske. Der, hvor man kan opnå point, er det markeret med P + nummer. For at få licens, skal man opnå en vis mængde point afhængig af hvilke trykmetoder, som bliver brugt. I overskriften er der angivet det maksimale antal point (f.eks. 10 point), man kan opnå. Observer, at det er frivilligt at vælge hvilke områder, man vil samle point på. I sidste afsnit Ordforklaring og definitioner findes definitioner og ordforklaring til de begreber som anvendes i dokumentet. De ord, som findes forklarede, er i dokumentet markerede med rød første gang de forekommer i teksten. Ansøgning Ansøgning skal ske ved at benytte den elektroniske ansøgningshjælp på den Nordiske Tryksagsportal. For at lette dokumentationen af kravene findes der flere standardformularer som bilag i kriteriedokumentet, som de skal uploade (sv: ladda upp) i den elektroniske ansøgningshjælp. Hele ansøgningen består af en udfyldt ansøgningsblanket og en udfyldt elektronisk ansøgningshjælp med uploadet dokumentation. Fra den elektroniske ansøgningshjælp kan man printe ud en rapport, som sammenstiller de data man har lagt ind. Ansøgningsblanketten sendes til Nordisk Miljømærkning i det land trykningen sker (se adresser på side 2). Ansøgninger fra trykkerier udenfor Norden sendes til et af de nordiske lande efter aftale. Ved modtagelse af den udfyldte ansøgningsblanket opretter Nordisk Miljømærkning adgang til den elektroniske ansøgningshjælp. Ansøger angiver på ansøgningsskemaet, hvilken type tryksager han forventer at tilbyde ved at krydse af i skemaet herunder (f.eks. bøger, brochurer, blokke) alternativt handelsnavne for kontorprodukter og lignende (f.eks. kuverter, blokke, hæfter) eller tryksagernes navn (f.eks. Dagbladet Avisen, Den Store Kogebog).

7 Side 3 af 33 Kategorier Tidsskrifter Aviser Bøger Kataloger Telefonkataloger Tekniske dokumenter Direkte reklame Reklame- og salgsfremmende materiale Emballage og labels Finansrapporter Kontorprodukter Formularer Diverse Forklaring Magasiner, journaler, nyhedsbreve. Dagsblade, ugeblade. Bøger med hårde eller bløde omslag Produktkataloger, virksomheder, forbrugere Vide, gule sider, handel, organisationer Manualer, guider, instruktioner Postkort, reklamblade, brochurer, brevreklamer Flyers, brochurer, hæfter, on-line blade, cirkulærer, skilte, Pplakater Poser, æsker, labels, bølgepap-emballage Årsrapporter, kvartalsrapporter Brevpapir, kuverter, visitkort, notesblokke Carbonless formularer, formularer, rapporter, uddelingskopier Tapeter, indpakningspapir, lykønskningskort, kalendere, plakater Nordisk Tryksagsportal og den elektroniske ansøgningshjælp Adgang til den Nordiske Tryksagsportal kan fås via de internetadresser, som fremgår af side 2 i dette dokument eller via I portalen findes følgende: Elektronisk ansøgningshjælp til at strukturere dokumentation og foretage beregninger Database over kemikalier og materialer der er godkendte, deres VOC-indhold og point hvis relevant Database over godkendte og svanemærkede papirkvaliteter Database over godkendte leverandører af efterbehandling Standarddokumenter som erklæringer m.m. Ansøgere kan få tildelt et kodeord med begrænset gyldighed til tryksagsportalen, så den elektroniske ansøgningshjælp og oplysningerne kan anvendes i forbindelse med ansøgningen. Når licensen træder i kraft får licenshavere ændret gyldigheden af kodeordet så det passer til kriteriedokumentets gyldighed. Symboler i teksten For hvert krav er det beskrevet, hvordan kravet skal dokumenteres. Der findes også forskellige symboler, der anvendes for at lette arbejdet. Symbolerne er: Betyder at Nordisk Miljømærkning kontrollerer dette krav ved kontrolbesøg. Fortæller hvad man skal sende ind som dokumentation.

8 Side 4 af 33 Nordisk Miljømærkning Kontrol på stedet I forbindelse med at der bevilliges licens, kontrollerer Nordisk Miljømærkning på stedet, at kravene opfyldes. Ved kontrollen skal man kunne fremvise baggrund for beregninger, teknologiske løsninger, kemikalier og materialer, fakturaer for indkøb og lignende, som støtter at kravene opfyldes. Ved kontrolbesøget er det således typisk tale om at kontrollere at oplysningerne i ansøgningen stemmer med virkeligheden. Omkostninger Et ansøgningsgebyr betales i forbindelse med at virksomheden søger licens. Derudover betales et brugergebyr. Gebyrerne er beskrevet på Nordisk Miljømærknings hjemmesider. Spørgsmål Hvis der er spørgsmål til kravene eller til ansøgningen, svarer vi gerne. Kontakt venligst Nordisk Miljømærkning (se adresser på side 2). Hvad kræves der for at blive Svanemærket? For at få Svanelicens kræves det at: Samtlige obligatoriske krav opfyldes: O + nummer og M + nummer. Udøveren tildeles point på baggrund af trykmetodens/-ernes miljøpræstationer (P + nummer) og skal opnå et minimum-niveau for hver trykmetode for at få tildelt licens. Tabellen i afsnit 5 Sammentælling af point fortæller, hvilken pointsum som skal opnås. Den endelige pointsum for hver trykmetode afrundes til hele point: 81,4 => 81 point og 81,5 => 82 point.

9 Side 5 af 33 1 Generelle krav Obligatorisk krav til type trykkeri O1 Type trykkeri Trykmaterialet som udøveren anvender skal hovedsagelig være papir, således at 75 % af trykkeriets omsætning kommer fra papirtryksager. Hvis trykkeriet undtager tryksager med særlige krav til produktionen (f.eks. sikkerhedstryk) tæller disse ikke med i de 75 %. Udøveren skal opgøre størrelsen af produktionen for hver enkelt trykmetode. Produktionen i ton per år er lig med det årlige papirforbrug minus den årlige makulatur mængde. Se hvordan makulaturen beregnes under P2: Se hvordan man fordeler makulatur på enkelte trykmetoder, hvis man kun har oplysninger om den samlede makulatur i bilag 7. Bemærk at den elektroniske ansøgningshjælp laver de nødvendige beregninger. Udfyld den elektroniske ansøgningshjælp i Nordisk Tryksagsportal ved at indtaste: en kort redegørelse for antal trykmaskiner, maskinernes type eller model (f.eks. heatsetpress, flexotrykmaskine), størrelse (f.eks. antal farve- og lakværker) og format (f.eks. 48 sider) type af andet trykmateriale end papir som bliver brugt samlet omsætning og omsætning af papirtryksager årligt papirforbrug og makulatur for hver enkelt trykmetode, alternativt total makulatur hos udøveren. kopi av faktura eller lignende fra modtager for mængde bortskaffet makulatur eller redegørelse for, hvordan vejning av makulaturen er sket.

10 Side 6 af 33 Nordisk Miljømærkning 2 Leverandører Ansøger skal dokumentere leverandørkravene for trykkeriet som helhed, dvs. ikke per trykmetode. Obligatoriske krav til leverandører af tryk og efterbehandling O2 Trykkerileverandører Mindst 90 % af al trykning på papir internt hos udøveren og trykning hos leverandører skal ske på Svanemærkede trykkerier. Procentandelen beregnes ud fra samlet ton papirforbrug internt og ton papirforbrug hos leverandører på årsbasis eller ud fra en vurdering ved hjælp af økonomiske tal. Udfyld den elektroniske ansøgningshjælp i Nordisk Tryksagsportal ved at vælge svanemærkede trykkerileverandører fra en liste og angive mængder. O3 Efterbehandling Mindst 95 % af den samlede efterbehandling internt hos udøveren og eksternt med limning, lakering, folietryk med folier eller kachering, skal være godkendt (regnet samlet for alle kategorier efterbehandling). En godkendt efterbehandlere er kontrolleret af Nordisk Miljømærkning og overholder kravene i bilag 4. Procentandelen beregnes ud fra ton papirforbrug på årsbasis eller ud fra et skøn ved hjælp af økonomiske tal (se eksempel i bilag 7). Udøveren behøver ikke få godkendt eksterne efterbehandlere, hvis 5 % eller mindre af alle ordre behandles eksternt regnet som indkøbt papir i forhold til det totale papirforbrug. For at få en efterbehandler opført i den Nordiske Tryksagsportal skal efterbehandleren udfylde og indsende erklæringen som findes i Bilag 4. Den udfyldte erklæring kan med fordel indsendes direkte til Nordisk Miljømærkning. Udfyld den elektroniske ansøgningshjælp i Nordisk Tryksagsportal ved at vælge godkendte efterbehandlere fra en liste og angive mængder.

11 Side 7 af 33 3 Miljøkrav Ansøger skal dokumentere miljøkravene for hver trykmetode for sig undtaget krav og pointmuligheder nævnt nedenfor. Hvis det er svært at opgøre makulatur og energiforbrug for hver trykmetode separat, kan man lave en beregning med udgangspunkt i udøverens samlede makulatur eller energiforbrug ved hjælp af anvisningerne i bilag 7. Den elektroniske ansøgningshjælp foretager disse beregninger. Krav O6, O7, O8 og O11 dokumenteres for trykkeriet som helhed. For mængde blandet affald (P12) og vandforbrug (P15) kan ansøger beregne point samlet for hele trykkeriet og tildele disse point til hver trykmetode. Dette gælder også ved tildeling af point for energieffektivisering og kuldioxidudledning (P10) samt for miljømærkede varer og tjenester (0). 3.1 Trykmateriale Obligatoriske papirkrav O4 Godkendt/miljømærket papir Mindst 25 % af papirforbruget i hver trykmetode i en vægtet beregning skal være godkendt eller miljømærket. I beregningen vægter svanemærket papir med 1, godkendt papir med 0,8 og blomstmærket med 0,5. Se P1 Pointmuligheder for valg af papir (25 point totalt) Ansøger kan tildele op til 25 point for brug af godkendt/miljømærket papir (P1). P1 Godkendt/miljømærket papir Brug formelen herunder til at beregne point for den vægtede procentandelen af det samlede papirforbrug over 25 % som er godkendt/miljømærket papir på årsbasis. Svanemærket papir vægter med 1, godkendt papir med 0,8 og blomstmærket med 0,5. Vægtningen baserer sig på forskelle i hvor skrappe kravene er. Godkendt papir er ikke svanemærket papir, som er kontrolleret af Nordisk Miljømærkning og overholder kravene i bilag 5. Bemærk at man ikke, som i den tidligere generation af kriteirerne, kan beregne andelen godkendt/miljømærket papir på koncernbasis. point = 1/3 * vægtet procentandel godkendt/miljømærket papir - 25/3 Eksempel: Hvis man har 35 % godkendt papir og 5 % Svanemærket papir bliver beregningen: 1/3*(35*0,8 + 5*1) 25/3 = 2,67 point

12 Side 8 af 33 Nordisk Miljømærkning Tabel P1 Eksempel på point (afrundet) Andel godkendt papir Point % 5 32 % 0 For at få en papirkvalitet godkendt og opført i den Nordiske Tryksagsportal skal producenten dokumentere overholdelsen af kravene efter anvisningerne i bilag 5. Svanemærket papir bliver automatisk optaget i Nordisk Tryksagsportal. Udfyld den elektroniske ansøgningshjælp i Nordisk Tryksagsportal ved at vælge papir fra en liste, angive mængder og uploade redegørelser/lister fra papirleverandørerne over købte mængder og kvaliteter under året. Papirleverandører skal bruge bilag 5 for godkendelse. Pointmulighed for makulatur (10 point totalt) Ansøger kan tildele op til 10 point for makulatur. Point tildeles på baggrund af makulaturprocenten hos udøveren og på eksterne bogbinderier i forhold til papirforbruget på årsbasis. P2 Makulatur opgjort på baggrund af vejning af makulaturen Beregn makulaturen på trykkeriet på baggrund af vægtoplysninger på faktura fra modtager af makulatur eller ved vejning på trykkeriet. Hvis trykkeriet har flere trykmetoder og ikke opgør makulaturen for hver trykmetode separat skal metoden for fordeling af makulaturen i bilag 7 bruges. Hvis trykkeriet udelukkende benytter ekstern efterbehandling, skal trykkeriets makulatur multipliceres med 2 for at få den totale makulatur, med mindre trykkeriet kan vise et andet tal for makulatur opstået på eksterne bogbinderier. Hvis trykkeriet, både har egen og ekstern efterbehandling, skal kun den makulatur som kommer fra den del af produktionen, som går til ekstern efterbehandling multipliceres med 2. Delen til ekstern efterbehandling skal være opgjort på basis af den samlede vægt af papirforbruget for den del af produktionen som behandles eksternt eller beregnet ud fra økonomiske tal. Hvis man bruger økonomiske tal, skal man regne med at omkostningen for efterbehandling udgør 8 % af den totale omsætning. Brug følgende formel til at beregne point: point = 10/35*(40-procentandelen makulatur) maksimalt 10 point Eksempel: Hvis man har 25 % makulatur bliver beregningen: 10/35*(40 25) = 4,29 point Se også eksempel på beregning af makulatur i de tilfælde trykkeriet har ekstern efterbehandling i bilag 7.

13 Side 9 af 33 Tabel P3 Eksempel på point (afrundet) Makulaturprocent Point 5 % eller mindre % 9 20 % 6 30 % 3 40 % 0 Udfyld den elektroniske ansøgningshjælp i Nordisk Tryksagsportal ved at indtaste mængde makulatur og mængde indkøbt papir til ordrer som efterbehandles eksternt samt ved at uploade en kopi af faktura eller lignende fra modtager for mængde bortskaffet makulatur eller redegørelse for hvordan vejning af makulaturen er sket. 3.2 Kemikalier og materialer Obligatoriske kemikalie- og materialekrav O5 Kemikalier og materialer Kemikalier og materialer i kategorierne trykfarver, folier til folietryk, kacheringsfolier, lakker, lim, toner, blæk, afvaskningsmidler, fugtevandstilsætninger (f.eks. alkohol), algemidler og reprokemikalier, som udøveren anvender, skal være kontrollerede af Nordisk Miljømærkning og opfylde kravene i bilag 1. Produkter som købes separat og som tilsættes disse kemikalier på trykkeriet regnes også med. Mængden afvaskere i eventuel afvaskerduge regnes ud fra leverandørens oplysninger om mængde afvasker per vægt eller areal og den samlede mængde afvaskerdug. Alle trykfarver, folier til folietryk, kacheringsfolier, lakker, lim, toner og blæk som er indkøbt/modtaget på trykkeriet det seneste år skal opfylde kravene. Alternativt skal indkøbte/modtagne mængder af disse kemikalier/materialer over 10 kg per år og per kategori klare kravene. For afvaskningsmidler, fugtevandstilsætninger og algemidler skal 95 vægt% af indkøbte/motdtagne mængder på årsbasis opfylde kravene. For afvaskningsmidler og fugtevandstilsætninger er der en alternativ bagatelgrænse på 0,1 kg per ton produkt. Man kan justere for indkøbte/modtagne mængder af kemikalier/materialer som ikke er brugt under året ved at uploade lageroptælling ved udgangen af året for de enkelte kemikalier/materialer. Der må maksimalt være 5 vægt% af gamle kemikalier/materialerne i udøverens lager, som ikke overholder kravene regnet i forhold til det årlige indkøb i hver kategori. Gamle kemikalier er indkøbte før perioden for den seneste årsopgørelse. På den Nordiske Tryksagsportal kan man finde de kemikalier og materialer, der er godkendte. For at få et kemikalie opført i den Nordiske Tryksagsportal skal leverandøren eller producenten af kemikaliet/materialet udfylde og indsende erklæringen som findes i Bilag 1. Den udfyldte erklæring kan med fordel indsendes direkte til Nordisk Miljømærkning.

14 Side 10 af 33 Nordisk Miljømærkning Udfyld den elektroniske ansøgningshjælp i Nordisk Tryksagsportal ved at vælge kemikalier fra en liste, angive ikke godkendte kemikalier og materialer, indtaste mængder samt uploade redegørelser/lister fra leverandørerne over handelsnavne og købte mængder under året. Upload eventuelle justeringer baseret på lageropgørelser. Kemikalie- og materialeleverandører skal benytte bilag 1 for godkendelse. O6 Selvklæbende lim Selvklæbende lim, som bruges i f.eks. kuverter, skal ikke skade genanvendelsesprocessen. Selvklæbende lime, som kun bruges på kacheringsfolier, til opklæbning eller etiketter og klistermærker, er ikke omfattet af kravet. Udfyld den elektroniske ansøgningshjælp i Nordisk Tryksagsportal ved at vælge lime fra en liste. For at den selvklæbende lim skal kunne registreres i Nordisk Tryksagsportal, skal der fremsendes en testrapport i henhold til afsnit 3 i bilag 1, som viser, at limen ikke skader genanvendelsesprocessen. O7 Parfume Parfume/duft skal ikke tilsættes tryksagerne (f.eks. duftlak). Emballerede produktprøver med parfume, som er vedhæftet en tryksag eller aftagelige skrabe-prøver, er ikke omfattet af kravet. Upload en kopi af det udfyldte og underskrevne Bilag 6 i den elektroniske ansøgningshjælp i Nordisk Tryksagsportal. O8 Plastemballager og kacheringsfolier Plastemballager som bruges til at emballere tryksager af papir til slutbrugere skal være perforeret (gælder kun primæremballage). Emballage og kacheringsfolier til brug for tryksager af papir må ikke være af PVC. Kravet gælder ikke papirtryksager til udendørsbrug og brug i særlig krævende miljøer (f.eks. autoværksteder). Upload en kopi af det udfyldte og underskrevne Bilag 6 i den elektroniske ansøgningshjælp i Nordisk Tryksagsportal. Pointmuligheder for type kemikalier (20 point totalt) Ansøger kan tildele op til 20 point samlet på P3-P6, baseret på, hvilke kemikalier der anvendes, og som er omfattet af O5. P3 Trykfarver, lakker, toner og blæk Point for trykfarver, lak, toner eller blæk gælder dem som anvendes hos udøveren og for lakker også dem som anvendes hos leverandører af efterbehandling omfattet af krav O3.

15 Side 11 af 33 Anvendes ingen trykfarver, lak, toner eller blæk 14 Anvendes trykfarver, lak, toner eller blæk (se point for de forskellige typer i bilag 1) Anvendes ikke godkendte trykfarver, lak, toner eller blæk, dvs. sådanne som er tilladte at bruge op til bagatelgrænsen Se O5. Anvendes der flere typer beregnes point ud fra en vægtning af indkøbte mængder (vægt på årsbasis). F.eks. hvis man har 70 % vegetabilske farver, 10 % mineralske, 20 % tryksager uden farve, lak, toner eller blæk bliver point 0,7*12+0,1*9+0,20*14= 12,1 point, hvis alle farver er uden coboltsikkativ. Vægtning mellem ekstern og intern efterbehandling med lakering sker ved hjælp af mængde indkøbt papir til tryksager, som bliver sendt til de forskellige efterbehandlere og mængde indkøbt papir til tryksager som lakeres internt. Hvis efterbehandleren er godkendt til lakker med forskellige point bruges et gennemsnit beregnet på baggrund af en vægtning af efterbehandlerens samlede forbrug af de enkelte typer. P4 Lim Point for lim gælder lim som anvendes hos udøveren og hos leverandører af efterbehandling er omfattet af krav O3. Lim anvendes ikke 3 Anvendes lime (se point for de forskellige typer i bilag 1) 1-3 Anvendes ikke godkendte lime, dvs. sådanne som er tilladte at bruge op til bagatelgrænsen 0 Se O5. Undtaget fra beregningen er lim på kacheringsoflier. Anvendes der flere typer beregnes point ud fra en vægtning af indkøbte mængder lim (i vægt på årsbasis). Den del af produktionen, som ikke limes (regnet ud fra papirforbrug), skal vægtes med 3 point, hvis man ønsker point for dette. Vægtning mellem ekstern og intern efterbehandling med limning sker ved hjælp af mængde indkøbt papir til tryksager, som bliver sendt til de forskellige efterbehandlere og mængde indkøbt papir til tryksager, som limes internt. Hvis efterbehandleren er godkendt til lime med forskellige point, bruges et gennemsnit beregnet på baggrund af en vægtning af efterbehandlerens samlede forbrug af de enkelte typer. P5 Afvaskere Point for afvaskningsmidler gælder afvaskere som anvendes hos udøveren. Afvaskere anvendes ikke 3 Anvendes afvaskere (se point for de forskellige typer i bilag 1) 0-3 Anvendes ikke godkendte afvaskere, dvs. sådanne som er tilladte at bruge op til bagatelgrænsen 0 Se O5. Anvendes der flere typer afvaskere beregnes point ud fra en vægtning af indkøbte mængder (i vægt på årsbasis).

16 Side 12 af 33 Nordisk Miljømærkning P6 Fugtevandstilsætninger Point for fugtevandstilsætningerr gælder fugtevandstilsætninger som anvendes hos udøveren. Fugtevandstilsætning anvendes ikke 2 Anvendes fugtevandstilsætninger (se point for de forskellige typer i bilag 1) Anvendes ikke godkendte fugtevandstilsætninger, dvs. sådanne som er tilladte at bruge op til bagatelgrænsen Se O5. Anvendes der forskellige typer beregnes point ud fra en vægtning af indkøbte mængder (vægt på årsbasis). Den del af produktionen, hvor man ikke bruger fugtevandstilsætninger regnet ud fra papirforbrug, skal vægtes med 2 point, hvis man ønsker point for dette. 3.3 Film- og trykformfremstilling repro Pointmulighed for teknologi i repro (3 point totalt) P7 Film- og trykformfremstilling på trykkeriet Anvendes teknologi uden brug af film og trykform (f.eks. digitaltryk og fotokopiering): Anvendes teknologi uden brug af film eller kemikalier, som f.eks. algemidler, fremkaldere, finisher eller skyllevand (f.eks. procesfri Computer to plate): Anvendes teknologi uden brug af film og med en maksimal mængde brugte kemikalier på 1,0 liter per ton produkt per år til bortskaffelse uden udledning til kloak Korrekturmidler regnes ikke som en del af fremstillingsprocessen. 3 point 2 point 1 point Hvis der anvendes flere typer teknologi hos udøveren, får man point for den dårligste teknologi. Alternativt kan man vægte point i forhold til papirforbrug knyttet til de forskellige repro-teknologier på årsbasis. Hvis udøveren ikke anvender egen repro, kan man tildele point for den eksterne repro-leverandør, man bruger mest. Kontrolleres på stedet. Udfyld den elektroniske ansøgningshjælp i Nordisk Tryksagsportal ved at vælge teknologier fra en liste og indtaste mængder papirforbrug for de teknologier der bruges samt upload eventuelt en beregning af mængde bortskaffede kemikalier.

17 Side 13 af Opløsningsmidler (VOC) Obligatoriske krav til opløsningsmidler O9 Se P8. Udsugning Der skal være punktudsugning på alle trykværker på alle trykmaskiner med flere end 2 tryk/lak-værker/enheder, hvis VOC-forbruget på trykkeriet er over 9 kg per ton produkt årligt. For beregning af VOC-forbruget se P8.Bemærk at man kun får point i P14, hvis VOCforbruget er mindre end 9 kg per ton produkt og år. Kontrolleres på stedet. Pointmulighed for flygtige organiske forbindelser - VOC (20 point) Udøveren kan maksimalt tildele 30 point i forhold til indkøb af kemikalier omfattet af O5 (afvaskere, trykfarver, alkohol, øvrige fugtevandstilsætninger og så videre), der består af eller indeholder flygtige organiske forbindelser (VOC). Point beregnes ud fra produktion og VOC-forbrug. For heatset kræves også at forbruget korrigeres med måleresultater fra punktudledninger af VOC i henhold til anvisningerne i bilag 7. Information om kemikaliernes VOC-indhold findes i Nordisk Tryksagsportal. P8 Flygtige organiske forbindelser - VOC Beregn point for VOC i kg per ton papirforbrug på årsbasis: point = 2* (10 - brugt VOC) Eksempel: Hvis man bruger 5 kg VOC per ton produkt bliver beregningen: 2*(10 5) = 10 point Tabel P8 Eksempel på point (afrundet) VOC (kg/ton produkt) Point Se særlige anvisninger for beregning af VOC-forbrug for bl.a. heatset og dybtryk i bilag 7. Se O5. For heatset og dybtryk skal ansøger uploade et udfyldt excel-skema for manuel beregning. Excel-skema udleveres af Nordisk Miljømærkning. I forbindelse med høringen kan excel-skema hentes fra Nordisk Miljømærknings hjemmesider.

18 Side 14 af 33 Nordisk Miljømærkning 3.5 Energiforbrug og kuldioxidudledning Obligatoriske krav til energiforbrug O10 Energiforbrug Energiforbruget hos udøveren må maksimalt være kwh per ton produkt og år. Energiforbruget hos udøveren beregnes på baggrund af oplysninger på faktura fra leverandører af el, brændsler og varme. Hvis udøveren ikke kan dokumentere sit elforbrug på basis af afregning direkte med en elleverandør (f.eks. et inhouse trykkeri) skal udøveren installere elmålere og aflæse det årlige forbrug. Hvis elforsyningen ikke er central, skal udøveren mindst installere elmålere for alle trykmaskiner. Øvrigt elforbrug beregnes ved at multiplicere det målte elforbrug fra trykmaskinerne med en faktor 2,86. Hvis udøveren ikke kan dokumentere sit varme/køleforbrug på basis af afregning direkte med en leverandør (f.eks. et in-house trykkeri), skal udøveren beregne sit totale energiforbrug ved at beregne varmeforbruget på basis af bygningens varmeforbrug og lægge dette til elforbruget. Trykkeriets andel af det samlede varmeforbrug i bygningen beregnes ud fra trykkeriets areal i forhold til hele bygningens opvarmede areal. Areal som eventuelt ikke skal regnes med skal godkendes på forhånd af Nordisk Miljømærkning. Hvis trykkeriet benytter ekstern efterbehandling, skal et energiforbrug på 90 kwh per ton produkt lægges til trykkeriets interne energiforbrug med mindre trykkeriet kan dokumentere et andet energiforbrug hos den eksterne efterbehandler. Trykkerier som sælger overskuds-energi, f.eks. i form af fjernvarme, kan trække den solgte mængde fra. Eksempel på beregning af energiforbrug fra ekstern efterbehandling: Hvis trykkeriet bruger 500 ton papir per år til ordrer som efterbehandles eksternt, bliver tillægget for ekstern efterbehandling 90*500*(1-30/100)= kwh, hvis trykkeriet har en total makulaturprocent på 30. Eksempel på beregning af varmeforbrug for et in-house trykkeri: Hvis trykkeriet er på 2000 m 2 og ligger i en bygning på m 2 med et totalt varmeforbrug på kwh per år bliver trykkeriets varmeforbrug *2.000/ = kwh per år. Avistrykkerier kan trække fra 40% af energiforbruget, hvis de har in-house avisredaktion. Andre aktiviteter som ikke er knyttet til trykkerivirksomheden, og som kan måles adskildt, kan trækkes fra efter en vurdering af Nordisk Miljømærkning. Energiindhold i forskellige brændsler og fjernvarme fremgår af bilag 7. Upload et udfyldt excel-skema for energiberegning i den elektroniske ansøgningshjælp i Nordisk Tryksagsportal og skriv det fremregnede energiforbrug i den elektroniske ansøgningshjælp. Excel-skema udleveres af Nordisk Miljømærkning. I forbindelse med høringen kan excel-skema hentes fra Nordisk Miljømærknings hjemmesider.

Miljøredegørelse 2005

Miljøredegørelse 2005 Miljøredegørelse 2005 NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke, Svanen. Der er i produktionen anvendt vegetabilske farver og godkendte afvaskere. Tryksagen

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Miljøredegørelse 2007

Miljøredegørelse 2007 Miljøredegørelse 2007 prinfoholbækhedehusene-køge - ét komplet grafisk hus NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 Tryksagen er mærket med det nordiske miljømærke, Svanemærket. 2 Indholdsfortegnelse Miljøredegørelse

Læs mere

SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER

SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER HVORFOR ER MILJØMÆRKNING AF DAGLIGVAREBUTIKKER VIGTIGT Det giver god mening at lade sin dagligvarebutik miljømærke. Med Svanen er der ikke tale om grønvask, men

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007 Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Organisation Indkøbsafd. Miljøafdelingen Erfa-gruppe Brugergrupper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indkøbsansvarlige

Læs mere

Vejledning til elektronisk ansøgning

Vejledning til elektronisk ansøgning Vejledning til elektronisk ansøgning Miljømærkning Danmark er gået over til elektronisk arkivering, og derfor ønsker vi fremover at modtage materiale elektronisk både når det gælder, nye ansøgninger, fornyelser,

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

2012/2013. At skabe med omtanke Miljøredegørelse for Stibo Graphic

2012/2013. At skabe med omtanke Miljøredegørelse for Stibo Graphic 2012/2013 At skabe med omtanke Miljøredegørelse for Stibo Graphic 2 leder Som en af Europas førende producenter af magasiner, reklametryksager og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Merchandise Emballage Beklædning Skilte Tryksager

Merchandise Emballage Beklædning Skilte Tryksager Global virksomhed GEMINI er en international handelsog produktionsvirksomhed etableret i 1989, med kontorer i København, Hong Kong og Kina. Vi er specialister i fremstilling af unikt merchandise, luksus

Læs mere

Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker

Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker Green Key ønsker at følge principper og procedure for type 1 miljømærker, som er opstillet i Dansk Standards DS/EN ISO 14.024 vedr. principper og procedure

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Digital fotofremkaldelse

Digital fotofremkaldelse Svanemærkning af Digital fotofremkaldelse Version 2.0 19 oktober 2007 31 december 2012 Nordisk Miljømærkning Indhold Hvad er Svanemærket digital fotofremkaldelse? 3 Hvorfor vælge Svanemærkning? 3 Hvad

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Erritsø-Hallen, Miljømål

Erritsø-Hallen, Miljømål Erritsø-Hallen, Miljømål Miljøpolitikkens punkt 1: Vedligeholde og udbygge indsatsen på miljøområdet ved at gennemføre besparelsesprojekter på energi- og vandforbruget. Det samlede elforbrug aflæses mindst

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Tjenesteydelser fra virksomheder, der er certificerede efter EMAS, ISO14001 og OHSAS 18001 eller lignende skal prioriteres

Tjenesteydelser fra virksomheder, der er certificerede efter EMAS, ISO14001 og OHSAS 18001 eller lignende skal prioriteres Politik Varer og tjenesteydelser skal være bæredygtige og opfylde minimumskrav til arbejdsløn, arbejdsforhold, arbejdsmiljø, miljø, klima, demokrati og social ansvarlighed. Tjenesteydelser fra virksomheder,

Læs mere

Om Svanemærkede. Trykkerier og tryksager. Version 5.0. Baggrund for miljømærkning. Høringsudkast 01.04.2011. Nordisk Miljømærkning

Om Svanemærkede. Trykkerier og tryksager. Version 5.0. Baggrund for miljømærkning. Høringsudkast 01.04.2011. Nordisk Miljømærkning Om Svanemærkede Trykkerier og tryksager Version 5.0 Baggrund for miljømærkning Nordisk Miljømærkning 41/5.0, høringsudkast 01.04.2011 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 1 3 Opnåede miljøeffekter... 2

Læs mere

Puljetryk Information og priser

Puljetryk Information og priser Puljetryk Information og priser >> Få kvalitetstryksager til en bedre pris! Hillerød Grafisk har valgt at tilbyde vore kunder muligheden for at få leveret nogle udvalgte produkter som puljetryk. Du får

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

Mulighederne er uendelige...

Mulighederne er uendelige... Mulighederne er uendelige... Indhold Flyers / Løsblade...................................... 3 Foldere / Brochurer.................................... 4 Brevpapir / Kuverter...................................

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Partnerskab for offentlige grønne indkøb indkøbsmål

Partnerskab for offentlige grønne indkøb indkøbsmål Partnerskab for offentlige grønne indkøb indkøbsmål 28. august 2013 Deltagerne i partnerskabet forpligter sig til: At følge de fælles konkrete indkøbsmål at have en indkøbspolitik, hvoraf det fremgår,

Læs mere

Den Grafiske Højskole

Den Grafiske Højskole 1 Den Grafiske Højskole Den Grafiske Højskole Medieproduktion og ledelse MPL 2004-2007 Skriftlig eksamen i produktionstilrettelægning Fredag 6. januar 2006 kl. 9.00 til 13.00 Alle hjælpemidler er tilladt

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Toget et godt miljøvalg

Toget et godt miljøvalg Toget et godt miljøvalg En rejse mod et bedre miljø At kunne rejse er en selvfølgelighed i dag. Det omfattende transportsystem, vi har skabt omkring os, er faktisk forudsætningen for et velfungerende samfund.

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Tryksager til faste, lave priser

Tryksager til faste, lave priser Prisliste 1/2008 Tryksager til faste, lave priser Text-Design A4 brevpapir Brevpapir, kuverter, formularsæt, visitkort Brevpapir A4 90gr BankPost papir Oplag / farver 1+0 2+0 3+0 4+0 4+1 1.000 stk 949

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn En Grøn Salon skal opfylde 8 obligatoriske krav, for at blive godkendt. Disse krav vedrører især kemi og miljø. Når de obligatoriske krav er opfyldt kan salonen blive certificeret som Grøn Salon. Det betyder

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon 63 12 70 00 Den grafiske industri Grakoms branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den samlede omsætning

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.8 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk Om os PaperlinX blev grundlagt i Holstebro i 1918, dengang under navnet Christian Christensen & Co., eller kort og godt: CC&CO. Vi har altid været en handelsvirksomhed med et meget bredt produktsortiment

Læs mere

Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grafisk Arbejdsgiverforening, Helgavej 26, 523 Odense M, telefon 63 12 7 Den grafiske industri GA s branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual ÆRØ KOMMUNE Designmanual 02.11.05 Hvorfor en designmanual: Situationen i de to gamle kommuner: I kommunernes forvaltninger, skoler og institutioner fandtes mange forskellige blanketter, skemaer, foldere,

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

N O R D I C W O R K I N G P A P E R S

N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Brug tøjet Brug hovedet Skån miljøet Changing consumer behaviour towards increased prevention

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige. Grøn Salon krav

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige. Grøn Salon krav Målet med Grøn Salon er at fremhæve de saloner, som gør en systematisk indsats for at forbedre frisørernes arbejdsmiljø ved at nedbringe kemikaliebelastningen og dens miljøpåvirkning. I en Grøn Salon kan

Læs mere

ENERGIBESPARELSE I STATEN.

ENERGIBESPARELSE I STATEN. ENERGIBESPARELSE I STATEN. 24-09- 2010 Vejledning til indberetning af målerdata. Ministeriums niveau. Denne vejledning er et supplement til 8 i Vejledning til cirkulære nr. 9787 af 1. oktober 2009 om energieffektivisering

Læs mere

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Et projekt fra Idébanken, Ekocentrum og Øko-net til FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 2005-2014 Vil I være med i

Læs mere

inspirationskatalog PAP emballage & display

inspirationskatalog PAP emballage & display inspirationskatalog PAP emballage & display Disney showroom hos egmont Opgaven blev stillet at vi skulle bistå med at få dekoreret egmonts showroom, til et større møde. Vi fik tilsendt tegninger, som

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Frederiksbjerg kopi- og printcenter

Frederiksbjerg kopi- og printcenter Bestilling Århus billigste kopi- og printcenter Du har mullighed for at bestille print og lignende på mail. Send det til vores mail med udførlig ordrebeskrivelse. Vi har et ekspeditionsgebyr på alle digitale

Læs mere

Svanemærkning af Rengøringstjenester

Svanemærkning af Rengøringstjenester Svanemærkning af Rengøringstjenester Version 2.3 17. marts 2009 30. juni 2016 Nordisk Miljømærkning Indhold Hvad er en Svanemærket rengøringstjeneste? 3 Hvorfor vælge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes?

Læs mere

EN FØRENDE FRANSK PRODUCENT EN DYNAMISK GRUPPE ET VISIONÆRT KONCEPT

EN FØRENDE FRANSK PRODUCENT EN DYNAMISK GRUPPE ET VISIONÆRT KONCEPT EN FØRENDE FRANSK PRODUCENT Takket være vores enestående produktionsapparat, er CLIPSO gruppen førende i verden indenfor ekstra brede tekstiler op til 5,1m. CLIPSO er de eneste, der selv producerer stræklofter

Læs mere

FOLDERE POSTKORT T-SHIRT M. TRYK PLAKATER FOLDERE T-SHIRT M. TRYK ROLL-UP FLYERS PLAKATER KLISTERMÆRKER

FOLDERE POSTKORT T-SHIRT M. TRYK PLAKATER FOLDERE T-SHIRT M. TRYK ROLL-UP FLYERS PLAKATER KLISTERMÆRKER Forsendelse Vi kan sende ordre enten med Postdanmark eller med RoadRunner. ÅRHUS BEDSTE PRINT- OG KOPICENTER Roadrunner afregner vi med: 0-10 kg 150,- 10-20 kg 250,- Generelle printråd og oplysninger Vi

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER BÆREDY RENGØ BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER med certifikat En SPT-Certifi ceret leverandør forholder sig til kvalitet, miljø og økonomi. FAGLIG SPARRINGFAG PLIGTEN TIL AT HANDLE I FÆLLESSKAB Voksende

Læs mere

VELKOMMEN TIL SCHULTZ GRAFISK

VELKOMMEN TIL SCHULTZ GRAFISK VELKOMMEN TIL SCHULTZ GRAFISK SCHULTZ GRAFISK Vi har ansvaret for trykkeriet på Regionsgården i Hillerød, nu hvor Saloprint er en fuldt integreret del af Schultz Grafisk. Som du vil se er de fleste kontaktpersoner

Læs mere

[ en solid samarbejdspartner ]

[ en solid samarbejdspartner ] [ en solid samarbejdspartner ] [ landsdækkende ] Med 385 medarbejdere og en årsomsætning på kr. 680 mio. er Scan Office - CJC Gruppen den største kontorforsyning i Danmark. LOKALT REPRÆSENTERET BUTIKKER

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd GRØNT REGNSKAB 214 VA 67 4 Syd Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 67 4 Syd. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Step 1: Opret dit InDesign dokument rigtigt fra starten

Step 1: Opret dit InDesign dokument rigtigt fra starten find os på Step 1: Opret dit InDesign dokument rigtigt fra starten Gør processen nemmere for dig selv ved at indstille dit InDesign dokument rigtigt fra starten. Vi anbefaler følgende indstilling: Skal

Læs mere

Holmris office A/S. projektmarked.

Holmris office A/S. projektmarked. Miljødeklaration 1 Holmris office A/S Holmris Office Holmris Office produceres hos Holmris Hansen A/S - et familieejet firma, som gennem 3 generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Det grafiske workflow begynder med den første side i et layoutprogram. Vi beskriver her dokumentets vej fra designer til distribution.

Det grafiske workflow begynder med den første side i et layoutprogram. Vi beskriver her dokumentets vej fra designer til distribution. Grafisk guide for tryksagsindkøbere Bliv en bedre indkøber af tryksager! Med tilladelse fra AGI/MediaMind bringes nedenstående en række informative artikler fra GrafGuide 2007. Artiklerne giver såvel begynderen

Læs mere

NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING

NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING NÅR DU TÆNKER PÅ MILJØET I DEN DAGLIGE HUSHOLDNING Når du vælger de blå Änglamark produkter, er du sikker på at få produkter af høj kvalitet, uden overfl ødig kemi. Vi stiller nemlig krav til indholdsstoffer,

Læs mere

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Min energi Miljøretningslinjer og plan? Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

velkommen hos PAP emballage & display

velkommen hos PAP emballage & display velkommen hos PAP emballage & display 02 design & konstruktion 03 display løsninger 04 digital print 06 PAP inspiration 08 POS / POP 10 offset emballage 12 bølgepap & pallesvøb 14 præsentations produkter

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

- improving your corporate image

- improving your corporate image - improving your corporate image 1 CREATIVE BOOK 3 er den næste i rækken af spændende inspirationskilder fra vores fotoarkiv. Vi har i CREATIVE BOOK 3 udvalgt nogle af de kreative løsninger, som vi arbejder

Læs mere

Miljømærkning Danmark Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Miljømærkning Danmark Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Miljømærkning Danmark Dansk Standard Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Att.: Projektleder Karen Dahl Jensen Århus 29.04.2008 Svanemærkning af vinduer og yderdøre Høringsforslag af 10. marts 2008 Høringssvar

Læs mere

RD HUSET GRAFISK KONCEPTUDVIKLING TRYKSAGER ARTWORK BREVPAPIR INDLÆGSSEDLER DESIGN LAYOUT GRAFISK IDENTITET PLANCHER FLYERS

RD HUSET GRAFISK KONCEPTUDVIKLING TRYKSAGER ARTWORK BREVPAPIR INDLÆGSSEDLER DESIGN LAYOUT GRAFISK IDENTITET PLANCHER FLYERS RD HUSET INDLÆGSSEDLER GRAFISK RÅDGIVNING DRINKSKORT FLYERS LAYOUT BREVPAPIR MENUKORT TRYKKLARE FILER PLAKATER WEBSHOPS KONCEPTUDVIKLING KATALOGER TRYKSAGER REKLAME GRAFISK ILLUSTRATIONER VISITKORT SVARKUPONER

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece Du kan gøre en forskel for naturen få gode råd i denne pjece Rent vand er en forudsætning for alt Vi drikker naturens vand, og derfor skal det være helt rent og fri for gift. Næsten Vi drikker naturens

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Ledelsens Beretning. Ove Dalby Forstander

Ledelsens Beretning. Ove Dalby Forstander Ledelsens Beretning Denne miljøredegørelse skal være et værktøj og en interesseskaber for alle ansatte om at tage aktiv del i, at miljøaspektet integreres i dagligdagen på AMU-Fyns afdeling på Petersmindevej.

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

Appendiks til Grafisk design side 375

Appendiks til Grafisk design side 375 Appendiks til Grafisk design side 375 Appendiks 375/2 Evaluering Som nævnt deltager jeg selv på seminaret for at se, hvordan det forløber. Jeg vil se deltagernes reaktion, opleve aktørerne og fornemme

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade 25 1361 København K Telefon 33 32 05 55 Telefax 33 33 05 54 E-mail: sys@casa-analyse.

Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade 25 1361 København K Telefon 33 32 05 55 Telefax 33 33 05 54 E-mail: sys@casa-analyse. NOTAT Mens vi venter på de grønne indkøbere Februar 2001 Stig Yding Sørensen og Mette Lise Jensen Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade 25 1361 København K Telefon 33 32 05 55 Telefax 33 33

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 LOGO1TH_LS_POSrød det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab 2010 GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 Grønt regnskab 2010 - Kolding Kommune Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Brugerguide til 3M Online Center

Brugerguide til 3M Online Center Brugerguide til 3M Online Center 1 3M 2015. All Rights Reserved. Brugerguide til 3M Online Center Ordreplacering...3 1. Bestil nu...4 2. Hurtig ordre...5 3. Upload ordrefil...6 4. Indkøbslister / Mine

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

resultatgivende trygsager online og offline

resultatgivende trygsager online og offline resultatgivende trygsager online og offline GRAFISK FORUM har mange års erfaring og medarbejdere, der sætter en ære i at rådgive om grafiske totalløsninger, så du får den rigtige kvalitet til den rigtige

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere