Service orienteret arkitektur med Windows Communication Foundation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Service orienteret arkitektur med Windows Communication Foundation"

Transkript

1 INSTITUT FOR INFORMATIK OG MATEMATISK MODELLERING Eksamensprojekt Service orienteret arkitektur med Windows Communication Foundation Kgs. Lyngby Juli 2006

2 1.1 Institut for informatik og Matematisk Modellering TITEL: Service orienteret arkitektur med Windows Communication Foundation PROJEKTPERIODE: Eksamensprojekt 35 point, Foråret 2006 UDFØRT AF: Rasmus Reitz s Peter Thornton-Eriksen s VEJLEDERE: Steen Eriksen NextUs A/S Bjarne Poulsen DTU, IMM Michael R Hansen DTU, IMM

3 1.2 RESUME Rapportens formål er at undersøge anvendeligheden af en service orienteret arkitektur. Med udgangspunkt i udvikling af et kvalitetssikringssystem til kundekontaktcentre. Vil det blive undersøgt, om der med fordel kan opstilles en service orienteret arkitektur til løsning af de opstillede krav til systemet. Efter en analyse af den opstillede specifikation på systemet, vil der med en service orienteret tilgang til problemstillingen blive opstillet en arkitektur. Det udarbejdede design vil med Windows Communication Foundation og.net blive tilstrækkelig implementeret og testet, til at dokumentere om det kan konkluderes at der opnås umiddelbare fordele, som underbygger at, der med succes kan anvendes en service orienteret arkitektur til løsning af det ønskede system. 1.3 ABSTRACT The purpose of the report, is to examine the usability and advantages of a service-oriented architecture. Based on development of a quality assurance system for customer service departments, the usability and advantages, of utilizing a service-oriented architecture in such a system, will be examined. Based on analysis of the specifications for the system, and the principles of service orientation an architecture will be defined. The defined architecture will be implemented and tested using Windows Communication Foundation and.net to a degree where be used in the examination. I

4 1.4 FORORD Denne rapport er udarbejdet som Civilingeniør eksamensprojekt ved Informatik og Matematisk Modellering på Danmarks Tekniske Universitet. Vejledere på projektet har været Bjarne Poulsen og Michael R. Hansen. Projektet er udført i samarbejde med NextUs A/S på baggrund af et oplæg fra Tommy Langhoff fra Kundeservice Gruppen. Vi vil gerne takke følgende personer: Bjarne Poulsen og Michael R. Hansen for råd og vejledning gennem hele projektet. Steen Eriksen fra NextUs A/S for råd, vejledning og korrekturlæsning af rapporten. NextUs A/S for at stille udstyr og lokaler til rådighed. Tommy Langhoff fra Kundeservice Gruppen for bistand med praktisk erfaring og viden indenfor kundekontaktcentre branchen. Ditte Jensen for korrekturlæsning. Kgs. Lyngby, Juli 2006 Rasmus Reitz, s Peter Thornton-Eriksen, s II

5 KAPITEL 1 - INTRODUKTION BAGGRUND KUNDEKONTAKTCENTER DET ØNSKEDE SYSTEM PROBLEMFORMULERING SERVICE ORIENTERING / SERVICE ORIENTERET ARKITEKTUR Service orientering / Objekt orientering IDENTIFIKATION AF SERVICES I SYSTEMET PROJEKT AFGRÆNSNING Tidsplan RAPPORTENS STRUKTUR...7 KAPITEL 2 - KRAVSPECIFIKATION KRAVSPECIFIKATION FOR SERVICES System Evaluering Questionaire RESUME Systemservice Evaluering Questinarie...14 KAPITEL 3 - ANALYSE AKTØRER Aktør diagram Aktør beskrivelser SYSTEM SERVICE Use case model Domænemodel EVALUERING Use case Model Domænemodel QUESTIONAIRE Use case Model Domænemodel RESUME...32 KAPITEL 4 SERVICE ORIENTERET ARKITEKTUR TRADITIONEL ARKITEKTUR SERVICE ORIENTERET ARKITEKTUR DE FIRE HOVEDREGLER Hovedregel 1: Grænser er eksplicitte Hovedregel 2: Services er autonome Hovedregel 3: Services deler skema og kontrakter ikke objekter og klasser Hovedregel 4: Kompatibilitet er baseret på policies KARAKTERISTIKA VED SO/SOA WINDOWS COMMUNICATION FOUNDATION (WCF) Grundlaget for Windows communcation foundation WCF s ABC - Address, Binding, Contract Sikkerhed Besked udveksling Hosting RESUME...48 III

6 KAPITEL 5 - DESIGN BAGGRUND FOR DESIGN OVERORDNET ARKITEKTUR Sikkerhedsmekanisme Service skabelon SYSTEMSERVICE Kontrakter Klasser i system-servicen Tilføj service til systemet Database design QUESTIONAIRESERVICE Kontrakter Klassediagram Database design EVALUERINGSERVICE Kontrakter Klassediagram Database design RESUME...69 KAPITEL 6 - IMPLEMENTERING WCF IMPLEMETERING Arkitektur VALIDERING/AUTORISERING I SIKKERHEDSMEKANISMEN CiwUserNamePasswordValidator CiwServiceAuthorizationManager ADDSERVICE OPERATION DATA ACCESS Stored procedures Dataset RESUME...77 KAPITEL 7 - TEST TESTMETODER Arkitekturtest Unittests Accepttest RESUME...83 KAPITEL 8 - KONKLUSION PROBLEMFORMULERING OPSUMMERING KONKLUSION FREMTIDIGT ARBEJDE...87 KILDEFORTEGNELSE..88 IV

7 FIGUR TABEL Figur 1 System skitse...5 Figur 2 Begrænset systemmodel projekt fokusområde...6 Figur 3 Kravsmodel for bruger administration...10 Figur 4 Kravsmodel for gruppe administration...10 Figur 5 Kravsmodel for rolle administration...11 Figur 6 Kravsmodel for service administration...11 Figur 7 Kravsmodel for Evalueringservicen...12 Figur 8 Kravsmodel for Questionaireservicen...13 Figur 9 Aktør diagram...16 Figur 10 Hierarki i systemservicen...18 Figur 11 Use case diagram til sikkerhedshåndtering...19 Figur 12 Use case diagram brugeradministration...20 Figur 13 Use case diagram for gruppeadministration...21 Figur 14 Use case diagram for rolle administration...22 Figur 15 Use case diagram service administration...23 Figur 16 Domænemodel til systemservice...23 Figur 17 Use case diagram Evalueringservice...25 Figur 18 Domænemodel til evalueringsservice...26 Figur 19 Use case diagram for Questinaire servicen...27 Figur 20 Domænemodel for Questionaireservicen...31 Figur 21 Traditionel arkitektur...34 Figur 22 Service Orienteret Arkitektur...36 Figur 23 Windows Communication Foundations ABC...41 Figur 24 IExtensibleDataObject...44 Figur 25 Overordnet arkitektur...50 Figur 26 Sikkerhedsstruktur...51 Figur 27 Service skabelon...52 Figur 28 Klassediagram for CiwSecurity...53 Figur 29 Klasse diagram ErrorHandling assembly...53 Figur 30 Klassediagram for systemservicen...57 Figur 31 System sekvens diagram for tilføjelse af en service til systemet...58 Figur 32 Gruppe udvidelser for system database...59 Figur 33 Service udvidelser for systemservice...60 Figur 34 Klasse diagram for Questionaireservicen...63 Figur 35 Database diagram for Questionaireservicen...64 Figur 36 Klasser i Evalueringservicen...67 Figur 37 Database Diagram Evalueringservice...68 Figur 38 Dataset til CiwServices klassen...77 Figur 39 Illustration af kald under arkitekturtesten...80 Figur 40 Resultat af unittests for AddService...82 Figur 41 Code Coverage resultat efter kørsel af unittests for AddService...82 Figur 42 Mockup model der benyttes til AddService test...83 Figur 43 Manuel kontrol af data i databasen vha. Microsoft SQL Server Management Studio..83 V

8 LISTE AF TABELLER Tabel 1 Krav til adgangskontrol i systemservicen...9 Tabel 2 Forskal til protokol i Evalueringservicen...24 Tabel 3 Standart binding typer i Windows Communication Foundation...45 Tabel 4 Legitimationstyper ved forskellige transporttyper i WCF...46 Tabel 5 Datakontrakter i systemservicen...56 Tabel 6 Klasser i systemservicen...56 Tabel 7 - Datakontrakter vedrørende test og analyser...61 Tabel 8 Datakontrakter vedrørende besvarelse af test og analyser...62 Tabel 9 Beskrivelse af klasser i Questionaireservicen...62 Tabel 10 Datakontrakter omhandlende administration af skemaer i Evalueringservicen...65 Tabel 11 Datakontrakter omhandlende evalueringer og skemadata i Evalueringservicen...66 Tabel 12 Datakontrakt til lederkalibrering i Evalueringservicen Tabel 13 Beskrivelse af klasserne i Evalueringservicen...67 Tabel 14 Unittests i arkitekturtesten LISTE AF EKSEMPLER Eksempel 1 Service kontrakt...42 Eksempel 2 Service implementering...42 Eksempel 3 Datakontrakt...43 Eksempel 4 Implemtering af CiwUserNamePasswordValidator...73 Eksempel 5 Implemtering af CiwUserAuthorizationManager...74 Eksempel 6 AddService operation i systemservicen Eksempel 7 Testmetode til AddService funktionen...81 Eksempel 8 Testmetode til AddService der forventer, der kastes en exception...81 VI

9 Kapitel 1 INTRODUKTION Der vil i dette kapitel blive redegjort for baggrunden for projektet, problemstillingen og hvilke områder opgaven vil begrænse sig til. Da der i projektet arbejdes med en løsning, der skal anvendes i kundekontaktcentre, vil der desuden være en generel beskrivelse af opbygningen af kundekontaktcentre, deres virkeområde samt arbejdsrutiner. Der vil sidst i kapitlet kunne findes en kapitel-oversigt. 1

10 1.1 BAGGRUND Projektet tager udgangspunkt i en henvendelse fra Tommy Langhoff, som gennem sit arbejde med rådgivning og uddannelse af kundekontaktcentre har specificeret et kvalitetssikringssystem til disse. Oplægget kan findes i bilag 1. Tommy Langhoff har gennem de sidste år arbejdet med ledelse og styring af kundekontaktcentre. Tommy Langhoff er i dag en del af Kundeservice Gruppen 1, som sælger konsulentbistand til kundekontaktcentre. Gennem arbejdet har Tommy Langhoff opnået viden og erfaring om kundekontaktcentres arbejdsmetoder samt hvilke problemer og svagheder, der findes i deres rutiner. Tommy Langhoffs primære opgave er at rykke kundekontakt-centre tættere på en optimal ledelse og styring. Dette skal gavne medarbejdere, ledelse og i sidste ende kunderne. I arbejdet med forbedring af arbejdsmetoderne har Tommy Langhoff set et stigende behov for et system, der på en standardiseret og ensrettet måde kan sikre kundekontaktcenteret en stigende kvalitet i kontakten med kunderne. Tommy Langhoff har i fællesskab med NextUs A/S indgået en aftale om udvikling af dette system. NextUs stiller i den forbindelse den tekniske ekspertise til rådighed for udvikling af systemet. Tommy Langhoff vil gennem udviklingsarbejdet bidrage med den fornødne faglige viden omkring kundekontaktcentre. Tommy Langhoff vil desuden i slutningen af processen, bidrage med kundeobjekter til test for at opnå et system, der rammer markedet bedst muligt. NextUs, Tommy Langhoff og de studerende har i samråd opnået enighed om at udvikle en del af dette system som eksamensprojekt. Dette vil resultere i en længere udviklingsperiode, men man mener, at dette er værd at satse på for til gengæld at opnå en mere nuanceret og velovervejet tilgang til analyse og design af løsningen. 1.2 KUNDEKONTAKTCENTER Det er i enhver virksomhed et vigtigt aspekt at pleje og supportere sine kunder. Det er vigtigt at dialogen mellem firma og kunder er professionel og ligger kvalitetsmæssigt på et højt niveau. Kundekontaktcentre er derfor i stigende grad en del af organisationen, der stjæler fokus. Behovet for et kundekontaktcenter eksisterer i dag i alle brancher, som i kraft af deres produkter har brug for at føre en dialog med deres kunder. Dette vil som oftest være i form af salg, service eller support. Strukturen i et kundekontaktcenter er ofte hierarkisk opbygget og består af ledere, mellemledere samt et antal medarbejdere. Kundekontaktcenteret opererer som oftest med forskellige grupperinger. Disse grupperinger er anvendt til at skille medarbejdere i mindre virkeområder eller specifikke produkt grupper alt efter behov. Den enkelte medarbejders kontakt med kunden er i næsten alle tilfælde via telefon eller e- mail/brev. Det daglige arbejde for en medarbejder er typisk at yde support inden for sit virkeområde. Udover dette tilhører medarbejderen måske en eller flere grupper med tilknytning til specifikke firmaprodukter. Medarbejderen tager imod opkald eller besvarer breve fra kunder angående fejlretning, anvendelse af produktet eller andre problematikker af lignende karakter. Samtalen registreres med hensyn til type, emne udfald, kundetilfredshed samt andre parametre, som gør sig gældende på det specifikke område. Den anden del af et kundekontaktcenteret er leder og mellemleder staben, som beskæftiger sig med ledelse og administration af centeret. Den primære opgave er her at lave løbende kvalitetskontrol af de enkelte grupper og medarbejdere. Kvalitetskontrol og 1 2

11 udvikling/uddannelse af den enkelte medarbejder er den naturlige måde at højne kvaliteten af centeret, da det er den enkelte medarbejder, der gennemfører de få vigtige minutter i kontakten med kunden, og på denne måde er centerets ansigt udad til. Lederne i centrene bruger derfor meget af deres tid på at foretage denne løbende kvalitetskontrol. I forbindelse med dette indsamler lederne information fra medarbejderne vedrørende kontakten med kunderne. Ud fra disse informationer udfærdiges en række rapporter der skal give ledelsen et billede af service niveauet i centeret. Herunder hvilke sager der behandles, hvad resultaterne er, samt hvad er kundernes tilfredshed. En del af ledernes arbejde er ligeledes at observere den enkelte medarbejder i hans kontakt med kunden og foretage evalueringer på dette, således at medarbejderen kan udvikles fagligt og udføre et bedre stykke arbejde. Det er i denne sidste del af kundekontaktcenter rutinerne projektet her har sin berettigelse. Som tidligere nævnt hjælper Tommy Langhoff lederne med at lave en mere målrettet kvalitetskontrol af den enkelte kundekontakt medarbejder. Med afsæt i sine erfaringer har Tommy Langhoff beskrevet et system bestående af en række værktøjer, som hver især dækker et behov hos lederne for nemmere at gennemføre de arbejdsrutiner der knytter sig til arbejdet med kvalitetssikring i kundekontaktcenteret. 1.3 DET ØNSKEDE SYSTEM Systemet, der ønskes udviklet, skal realisere behovet for et kvalitetssikrings system til anvendelse i kundekontaktcentre og vil ud fra Tommy Langhoffs beskrivelse skulle indeholde følgende værktøjer. Evalueringsskemaer Standardiserede skemaer og protokoller til brug ved evaluering af medarbejdere. Skemaerne anvendes når lederne ud fra fastlagt procedure foretager en evaluering af medarbejderne under igangværende samtaler eller anden kontakt med kunder. Uddannelse og vejledning Vidensbase med en samling af materiale som ledere i kundeservice centeret kan benytte til uddannelse og vejledning af medarbejdere. Materialet leveres af Kundeservicegruppen som en del af det samlede system. Market Info Benyttes til simpel optælling af hvorledes de sager, kundekontaktcenteret håndterer, er fordelt på f.eks. produkter, emner, mv. Når en medarbejder afslutter en sag, skal han/hun angive hvilket produkt, emne, mv. sagen omhandlede. Questionaire Test og analyser der kan benyttes til at vurdere medarbejdernes kompetencer inden for f.eks. bestemte produkter. Denne vurdering vil udføres ud fra, at den enkelte medarbejder fra tid til anden skal gennemgå forskellige tests eller spørgeskemaer. IVR Integration til ekstern service der benyttes til at evaluere medarbejderen efter endt opkald. Dette modul vil ikke have nogen direkte dialog med nogen medarbejdere i kundekontaktcenteret. Modulet vil være kontaktflade til et eksternt system, som kan levere information om kunders tilfredshed. Rapportering og Analyse Generering af rapporter og analyser ud fra data der er opsamlet via de overstående punkter. Disse rapporter vil herefter være grundlag for den løbende kvalitetsmåling. Ud fra rapporterne kan der desuden planlægges f.eks. videreuddannelse af medarbejderne. 3

12 1.4 PROBLEMFORMULERING Efter at have evalueret Tommy Langhoffs beskrivelser af værktøjerne er det vores overbevisning, at man med fordel vil kunne implementere systemet ved hjælp af Service Orientering/Service Orienteret Arkitektur. Oplægget fra Tommy Langhoff, opstiller som udgangspunkt en række værktøjer/behov for enkeltstående services som hver især knytter sig til en afgrænset arbejdsopgave. Disse hører alle under det samme fagspecifikke domæne, nemlig kundekontaktcenter branchen. Projektet vil derfor tage udgangspunkt i dette behov og efterprøve, hvorvidt det er fordelagtigt at implementere et system der løser disse behov, ved hjælp af en service orienteret arkitektur. Herunder vil der blive undersøgt, hvilke fordele og ulemper denne type arkitektur medfører. 1.5 SERVICE ORIENTERING / SERVICE ORIENTERET ARKITEKTUR Der er mange meninger om, hvad begreberne service orientering og service orienteret arkitektur dækker over, samt hvordan disse skal tolkes. Projektet vil ikke fokusere på disse mange holdninger, men forholde sig til begreberne ud fra følgende tilgang: Service orientering er midlet, og service orienteret arkitektur er målet forstået således, at service orientering benyttes til at opstille en service orienteret arkitektur. Igennem projektet vil der blive arbejdet med en service orienteret tilgang til problemstillingen med henblik på at opstille en service orienteret arkitektur. I projektet vil der blive taget udgangspunkt i, at en service orienteret arkitektur er defineret ud fra de fire hovedregler beskrevet i kapitel SERVICE ORIENTERING / OBJEKT ORIENTERING Som ved service orientering og service orienteret arkitektur, er der mange meninger om hvorvidt service orientering og objekt orientering komplementere, overflødiggøre eller direkte er en hindring for hinanden. Projektets indgangsvinkel til denne diskussion er, at service orientering og objekt orientering bør komplementere hinanden for at udvikle systemer med en service orienteret arkitektur. Service orientering og objekt orientering benyttes på forskellige abstraktions niveauer under analysen af systemet. Service orientering benyttes til at identificere hvilket services systemet skal indeholde og dermed opstiller den service orienterede arkitektur. Når de enkelte services er identificeret vha. service orientering, benyttes der objekt orientering til at udvikle disse services. 4

13 1.6 IDENTIFIKATION AF SERVICES I SYSTEMET Ud fra de ønskede værktøjer i systemet, kan der identificeres en række services. Hvert af disse værktøjer er helt eller delvist indbyrdes isoleret, det er derfor oplagt, at realisere dem som services der hver især opfylder ét behov. De opstillede services løser en række forretningsspecifikke behov, men hver af disse services har ligeledes en række praktiske behov. Et eksempel på dette er brugervalidering. Brugervalidering er ikke direkte et forretningsbehov for kundecenteret, men et mere generelt behov til systemet. Disse vil efterfølgende refereres til som ikke forretningsspecifikke behov. Disse behov kan ligeledes realiseres som services, disse kaldes for systemservices. Ved at realisere, f.eks. brugervalidering som en systemservice, kan alle de forretningsspecifikke services benytte denne til brugervalidering. Der er nu opstillet en række services, forretningsspecifikke og ikke forretningsspecifikke, som opfylder hvert deres behov og tilsammen realiserer det ønskede system. Systemet vil kunne skitseres som illustreret i Figur 1. System skitse Web brugerflade Forretningsspecifikke services Market Info Evaluering Uddannelse Ikke forretningsspecifikke services System services Rapportering IVR Questionaire Sikkerhed Administration Brugere mm. Figur 1 System skitse Ved at sammensætte disse services, er det muligt at opbygge et system der løser kundekontaktcenters behov for et kvalitetssikringssystem. Endnu en fordel ved at benytte en række services er, at systemet nemt kan tilpasses det enkelte kundekontaktcenter, da alle centre ikke nødvendigvis har behov for alle services, eller har ønske til andre og nye services. Interaktionen med brugeren vil foregå gennem en brugeflade som benytter de pågældende services. Brugerfladen kan, da der benyttes service orienteret arkitektur, teoretisk være implementeret som webside, Windows-applikation, eller en applikation til mobile enheder. Der er dog fra Tommy Langhoffs side ytret ønske om en Web-baseret brugerflade. 5

14 1.7 PROJEKT AFGRÆNSNING Problemstillingen i opgaven er at undersøge, hvorvidt en service orienteret arkitektur med fordel kan benyttes til at opbygge et system til kvalitetssikring i et kundeservicecenter. Af hensyn til hvad der i projektperioden er muligt at nå, er projektet begrænset til at fokusere på et udpluk at de nævnte services. Med disse vil vi undersøge hvorvidt service orientering er en velvalgt metode, til at realisere behovene for et system af denne karakter. De udvalgte services er som følger. Evaluering Questionaire System Kombinationen af disse services vil i projektet blive omtalt som kundekontaktcenter systemet, eller blot systemet. Fokusområdet for projektet er illustreret i Figur 2. Figur 2 Begrænset systemmodel projekt fokusområde Der vil ikke blive udviklet brugerflade til systemet, da dette falder uden for projektets fokus område. Da NextUs er Microsoft Certified Partner og har et godt kendskab til.net er det på forhånd specificeret, at den service orienterede arkitektur skal implementeres vha. Windows Communication Foundation. Som database system er der valgt Microsoft SQL Server Udviklingen vil foregå i Visual Studio 2005 med.net 2.0 og Windows Communication Foundation Beta 2. Det primære programmeringssprog vil være C# TIDSPLAN I bilag 10 er vedlagt den opstillede tidsplan for projektet. 6

15 Kapitel 1 Introduktion 1.8 RAPPORTENS STRUKTUR Kapitlet giver en generel introduktion til projektet. Desuden belyses i grove træk den baggrundsviden omkring det fagspecifikke område, som er nødvendig for at forstå grundlaget for udviklingen af systemet. Kapitel 2 Kravspecifikation På baggrund af materiale fra Tommy Langhoff er der udarbejdet en kravspecifikation, som vil blive gennemgået i dette kapitel. Kravspecifikationen vil koncentrere sig om de udvalgte services til projektperioden. Kapitel 3 Analyse Kapitlet vil ud fra de i kapital 2 fastsatte krav beskrive den foretagne analyse. Der vil i den forbindelse blive gennemgået aktører og use case diagrammer. Der vil desuden blive gennemgået en del af de opstillede use Cases i kapitlet. Resten vil af hensyn til læsbarheden være at finde i bilag. I kapitlet vil der også blive gennemgået domæne modeller, som vil ligge til grund for database designet. Kapitel 4 Service orienteret arkitektur I kapitel 4 vil de teoretiske aspekter vedrørende Service orienteret arkitektur blive behandlet. Der vil i kapitlet blive opstillet hvilke fordele, der kan være ved at benytte sig af service orienteret Arkitektur. Kapitlets sidste del vil gennemgå, hvorledes Windows Communication Foundation er opbygget. Kapitel 5 - Design Kapitlet gennemgår hvorledes systemet er designet, herunder overordnet arkitektur, sikkerhed og klasse diagrammer. Kapitel 6 - Implementering Implementeringsafsnittet vil på baggrund af det fortagende design indeholde de vigtigste aspekter vedrørende implementering. Der vil i kapitlet blive gennemgået de vigtigste punkter vedrørende implementering af systemet ved hjælp af Windows Communication Foundation og.net. Kapitel 7 - Test Der vil i dette kapitel blive opstillet metoder for test af systemet samt eksempler på udførelse af disse. Kapitel 8 - Konklusion I konklusionen vil vi opsummere og konkludere på de resultater, vi er kommet frem til set i forhold til de opstillede krav og visioner fra starten af projektet. 7

16 Kapitel 2 KRAVSPECIFIKATION Med udgangspunkt i materialet fra Tommy Langhoff (bilag 1) og begrænsningen i kapitel 1, er der i dette kapitel udarbejdet kravspecifikationen til systemet. Der vil til hvert område være en kort gennemgang af, hvilken funktion den pågældende del af systemet har. For hver service vil der være en liste af specifikke krav. Kravene er opstillet ud fra materialet, der er modtaget fra Tommy Langhoff. Af hensyn til overblikket i rapporten er den fulde kravspecifikation flyttet til bilag 2. Der vil i kapitlet være beskrivelse af krav til følgende services: System Evaluering Questionaire 8

17 2.1 KRAVSPECIFIKATION FOR SERVICES SYSTEM Systemservicen er ikke en service, der direkte fremgår af materialet fra Tommy Langhoff. Denne service er indført for at opfylde en række ikke funktionelle krav, som beskrevet i afsnit 1.6. Denne service skal samle de administrative funktioner og stille dem til rådighed for andre services i systemet. Den primære opgave vil være at håndtere bruger administration. Servicen skal tilbyde operationer, der gør det muligt at oprette, slette og vedligeholde brugere, grupper og roller. Desuden skal servicen tilbyde brugervalidering og autorisering samt styring af hvilke services, der udgør systemet. Systemservicens behov er delt op i følgende grupper, som beskrives i det følgende. Der er indsat figurer, som for hver gruppe viser de opstillede krav. De specifikke krav for de enkelte grupper er at finde på tabelform i bilag 2 1. Adgangskontrol 2. Bruger administration 3. Gruppe administration 4. Rolle administration 5. Service administration Adgangskontrol. Adgangskontrol skal implementere funktionalitet, der gør det muligt for andre services at validere en bruger imod systemet, samt autorisere om den pågældende bruger må anvende den operation der forsøges benyttet. Tabel 1 Krav til adgangskontrol i systemservicen Navn RQ-S01 Valider bruger RQ-S02 Autoriser bruger Beskrivelse Det skal være muligt at validere en bruger i systemet på baggrund af brugernavn og password. Det skal være muligt at checke hvor vidt en bruger har tilladelse til at udføre en bestemt operation ud fra de roller brugeren er tildelt. 9

18 Administrer brugere. Gruppen Administrer bruger indeholder de krav, der er stillet til systemet, set i forhold til at kunne håndtere brugere. cd Administrer brugere RQ-S19 Tildel rolle til bruger RQ-S12 Tilføj bruger til gruppe RQ-S11 Fjern bruger fra gruppe RQ-S20 Fjern rolle fra bruger (from Administrer roller) (from Administrer grupper) (from Administrer grupper) (from Administrer roller) RQ-S06 Tilføj bruger RQ-S04 Opdater bruger detaljer RQ-S05 Slet bruger RQ-S03 Vis bruger detaljer Søg bruger Figur 3 Kravsmodel for bruger administration I Figur 3 er vist de krav der er opstillet til bruger administration i systemet. Detaljer kan findes i bilag Administrer grupper. For at imødekomme behovet for inddeling af brugere i forskellige grupper er der opstillet de i Figur 4 viste krav til systemet. Detaljer kan findes i bilag 2 afsnit cd Administrer grupper RQ-S07 List gruppe detaljer RQ-S11 Fjern bruger fra gruppe RQ-S09 Opret gruppe RQ-S08 Opdater gruppe detaljer RQ-S10 Slet gruppe RQ-S12 Tilføj bruger til gruppe Figur 4 Kravsmodel for gruppe administration 10

19 Administrer roller For at Systemservicen har mulighed for at administrere hvilke brugere, der kan udføre de forskellige operationer i systemet, skal det ligeledes understøtte roller. Vi har valgt at arbejde med rolle strukturen, da vi er bekendt med den, og fordi den er godt understøttet i Microsoft platformen, som vi har valgt at bygge vores løsning på. Systemservicen skal derfor understøtte, at man kan operere med roller, som tildeles rettigheder. Brugere kan herefter tildeles roller. De nødvendige krav er vist i Figur 5 herunder. Detaljer kan findes i bilag 2 afsnit cd Administrer roller RQ-S13 Vis rolle detaljer RQ-S20 Fjern rolle fra bruger RQ-S18 Fjern rettighed fra rolle RQ-S14 Opdater rolle RQ-S17 Tildel rettigheder til rolle RQ-S16 Slet rolle RQ-S15 Opret rolle RQ-S19 Tildel rolle til bruger Service-administration. Figur 5 Kravsmodel for rolle administration Når der implementeres ny funktionalitet i systemet i form af nye services, skal disse kunne tilføjes systemet. Systemservicen skal derfor understøtte tilføjelse af en ny service og importere information om den nye services operationer, således at brugere kan tildeles roller og derigennem opnå rettighed til at bruge den nye service og dens operationer. De nødvendige krav til denne del af systemet er vist i Figur 6. Detaljer kan findes i bilag 2 afsnit cd Service administration RQ-S18 Fjern rettighed fra rolle (from Administrer roller) RQ-S17 Tildel rettigheder til rolle (from Administrer roller) RQ-S22 Fjern servi ce registrering RQ-S21 Registrer servi ce Figur 6 Kravsmodel for service administration 11

20 2.1.2 EVALUERING Denne service anvendes i forbindelse med at en medarbejder skal evalueres. Servicen skal realisere behovet beskrevet i bilag 1 afsnit Servicen skal i grove træk gøre det muligt at oprette en række skemaer af forskellig karakter. Disse skemaer bruges som retningslinjer og dokumentation for evaluering af medarbejdere. Som processen er beskrevet i bilag 1 afsnit vedrørende processen Samlyt, skal det være muligt at printe skemaer, så de kan anvendes uden brug af computer. Det skal desuden være muligt at indtaste en evaluering i skemaerne og gemme den i systemet. Ud over at tilbyde materiale til evaluering af medarbejdere, skal servicen ligeledes tilbyde en registrerings-funktion til lederkalibrering. Lederkalibrering er et koncept, hvor lederne mødes og sammen evaluerer en række medarbejdere. Formålet er at ensrette ledernes opfattelse af de enkelte medarbejdere, således at der foretages en ensartet evaluering af medarbejdere på tværs af lederne. Servicen skal tilbyde mulighed for at registrere disse kalibreringer. Begrebet kalibrering forklares yderligere i analysen i næste kapitel. Til servicen Evaluering er der defineret en række krav vist i Figur 7. Figuren viser den grafiske opstilling af kravene samt deres relationer. Detaljer kan findes i bilag 2 afsnit cd Evaluering RQ-ES03 Tilføj skema (from Administration) RQ-ES01 Tilføj skabelon (from Admi ni strati on) RQ-ES05 Ingen editering af evaluerings skemaer (from Administration) RQ-ES04 Slet skema RQ-ES02 Slet skabelon (from Administration) (from Admi ni strati on) RQ-ES08 Hent gammel evaluering RQ-ES09 vis evalueringer RQ-ES12 Søg RQ-ES11 Vis Kalibreringer RQ-ES07 Opret evaluering RQ-ES06 Print skema RQ-ES10 Registrer kalibrering Figur 7 Kravsmodel for Evalueringservicen Der er i hver service knyttet nogle krav til en administrationsdel. Disse krav er blevet markeret med (from Administration). Disse krav tilhører en kategori af krav, der henvender sig mere til administration end til anvendelse af servicen. Disse krav vil være forbeholdt en gruppe af brugere, der er tildelt et højere niveau af rettigheder end den almene bruger. Resten af kravene i Figur 7 er knyttet til den almindelige brug af servicen. 12

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 1

Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Forord.................................................................... 2 Kapitel 1.................................................................. 3 Formål............................................................

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade

Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade Denne note er skrevet frit efter Peter Huber, som på et kursus i Efteruddannelsescenteret fortalte om supermarkedsmodellen til design af brugergrænseflader.

Læs mere

User Management System

User Management System User Management System www.inlogic.dk Indholdsfortegnelse UMS Web brugervejledning... 3 Skift dit password... 5 Mobil nummer... 6 IT Regel... 7 Dine oplysninger... 8 Skema... 9 SMS Abonnement... 10 Karakter...

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06 Undervisningsmateriale til ProjectFlow ProjectFlow version 10.02.06 Elementer i ProjectFlow Projektprocesserne i ProjectFlow er bygget op omkring en række elementer, som bringes i spil med hinanden. Dokumenter

Læs mere

SecureAware Compliance Analysis Manual

SecureAware Compliance Analysis Manual SecureAware Compliance Analysis Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i, hvordan du opretter compliance-checks.

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Ny elev-ipad Rudersdal Den udleverede ipad er et

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 2. Opret kompetencer, der passer til din arbejdsplads Side 3 3. Opret

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

Introduktion til SQL

Introduktion til SQL Introduktion til SQL Introduktion til SQL 1. udgave, 1. oplag 2013 Copyright 2013 Libris Media A/S Forfatter: Bobby Henningsen Forlagsredaktion: Peter Wiwe og Louise Peulicke Larsen Omslag: Louise Peulicke

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design

Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design Obligatorisk SD-opgave s. Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design Løs følgende, som en indviduel opgave. I må gerne samarbejde i grupper, men alle har ansvar for at udfærdige sin egen

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Konfigurationsrobot. Studerende: Muhammet Türkcan. DTU Vejleder: Ekkart Kindler. Virksomhedsvejleder: Bent Okholm. Studienummer: s072665

Konfigurationsrobot. Studerende: Muhammet Türkcan. DTU Vejleder: Ekkart Kindler. Virksomhedsvejleder: Bent Okholm. Studienummer: s072665 Konfigurationsrobot Studerende: DTU Vejleder: Ekkart Kindler Virksomhedsvejleder: Bent Okholm Studienummer: s072665 Eksamensprojekt: Konfigurationsrobot Afsluttende Eksamensnummer: IMM-B.Eng-2010-106 Diplomingeniør

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010

Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010 Automat-guide Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010 Indhold Automat-guide... 1 1 Indledning... 3 2 Automat interfacet... 3 3 Det findes i Automat... 3 3.1 Hovedmenuen... 3 4 Brugerhåndtering... 3 4.1

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

1. Baggrund og problemstilling

1. Baggrund og problemstilling 1. Baggrund og problemstilling 1.1 Baggrund Opgavestiller og fremtidig bruger af systemet er klinikken Tandlæge Annelise Bom 1. Opgaven udspringer af et ønske om at forbedre aftalestyringen. Nøgleordene

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Lavet af Danni jensen og David Olsen

Lavet af Danni jensen og David Olsen Projekt Delfin Lavet af Danni jensen og David Olsen 19/5-2008 Indholdsfortegnelse. Side 1: Indholdsfortegnelse og forord. Side 2: Kravsliste. Side 3: Use Case Model. Side 4: Formandens aktørbeskrivelse

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform

Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravspecifikation tværga ende sundhedsplatform Kravliste. Høringsversion. Opdateret 21-10-2014 Indhold Indhold... 1 Typer af krav... 4 1. Sprog... 5 Krav [1.1]: Sprog... 5 Krav [1.2]: Sprog - Menusprog...

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Excel anvendt på laboratoriet

Excel anvendt på laboratoriet U D K A S T Plan for kursusforløb Excel anvendt på laboratoriet Statens Seruminstitut Foråret 2006 KURSUSFORLØB Det forventes, at der vil blive tale om 2 parallelle forløb: A: Forløb for deltagere på begynder-niveau

Læs mere

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 1. Sikkerhed 2. Mail 3. Cloud Drive 4. Elektronisk reservation 5. Hjemmeside 1. Sikkerhed Sikkerheden for it-systemerne i PD30 hænger tæt sammen med

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Content Management System. Content Management System

Content Management System. Content Management System CMS Content Management System Content Management System ADventure/SequelSite: det mest optimale til etablering, vedligeholdelse og fornyelse af professionelle web-sites Slut med eksperter og dyre opdateringer,

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning

TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning TMG Webbaseret ressourceallokeringssystem til projektplanlægning Thomas Bergstedt Kongens Lyngby 2007 IMM-B.Eng-2007-69 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321,

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Få flere anmeldelser på TripAdvisor

Få flere anmeldelser på TripAdvisor 70 71 KAPITEL 4 Få flere anmeldelser på TripAdvisor 72 Få flere anmeldelser via din hjemmeside Jo flere anmeldelser du får, jo bedre grundlag er der for en god placering på TripAdvisor. Og din hjemmeside

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015

MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 MEDARBEJDERSAMTALER Planorama 01-06-2015 1 Struktur i tilgang til medarbejdersamtaler, giver i Planorama indsigt i organisationens fremdrift på fokusområder og individuelle handlingsplaner. Udfordring

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Visualisering. Kan opdeles i 2 dele Præsentations værktøj Portal

Visualisering. Kan opdeles i 2 dele Præsentations værktøj Portal Innofactor Plc 2000-2012 Visualisering Stigende krav til visualisering Brugervenlighed - flere brugere skal kunne anvende og lave visualiseringer Dynamisk Æstetisk Flere forskellige former for visualiseringer

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski Partner session 1 Mamut One Temadag 12. & 13. august 2009 Antonio Bibovski Agenda Mamut ONE Leverance En god investering for dine kunder Mamut Online Desktop Installation i praksis Mamut Validis Analyseværktøj

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Pronestor Catering. Modul 5. Opsætning af Pronestor Catering Side 5.0 5.10

Pronestor Catering. Modul 5. Opsætning af Pronestor Catering Side 5.0 5.10 Modul 5 Opsætning af Pronestor Catering Side 5.0 5.10 Brugerroller i Pronestor Catering Side 5.1 5.2 Log in som administrativ bruger Side 5.3 Administrator Opsætning af Organisation Side 5.4 Opret Lokationer,

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

Inspektorordningen status og perspektivering. Handlingsplan. Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Inspektorordningen status og perspektivering. Handlingsplan. Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Inspektorordningen status og perspektivering Handlingsplan Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse 11. marts 2015 En proaktiv Inspektorordning Bruge ressourcerne på de uddannelsesafdelinger, som har

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. GEVINSTDIAGRAM... 3 2.1. AKTIVITE TER... 4 DEFINER MÅLSÆTNINGER... 5 IDENTIFICER GEVINSTER... 5 IDENTIFICER RESULTATER, FORANDRINGSEVNER

Læs mere

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier.

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier. 2 Beskrivelse af ansøgningsformularen Denne ansøgningsformular består af et firdelt spørgeskema og et afsnit med generelle oplysninger om uddannelsesinstitutionen. Hvert af de fire afsnit ser på effektiviteten

Læs mere

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM (print i farver om muligt) VERSION 1.5 3. FEBRUAR 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opret bruger, log på og find relevante udbud...

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Fag: Projektet omhandler emner fra fagene Software Design og Software Konstruktion. Formål: Formålet med projektet er at give dig mulighed for sammen

Læs mere

Telefonbetjening i Randers Kommune

Telefonbetjening i Randers Kommune Telefonbetjening i Randers Kommune Borgeren i centrum også i telefonen Formål Med denne præciserende beskrivelse af telefonbetjeningen i Randers Kommune, er det formålet at udstikke rammerne for, hvordan

Læs mere