Omega EMS Manual. - Version Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf."

Transkript

1 Omega EMS Manual - Version Energy Management Systems Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf

2 Omega Web-bruger Manual Omega web-administrator Indhold 1 INTRODUKTION TIL OMEGA EMS OMEGA EMS 4 2 OVERBLIK OVER WEB-SIDENS FUNKTIONER SKJUL VENSTRE SIDE AF SKÆRMBILLEDET FOLDERSTRUKTUR MENUPUNKTET SYSTEM MENUPUNKTET OPSÆTNING MENUPUNKTET DRIFT MENUPUNKTET ADVISERINGER MENUPUNKTET RAPPORTER MENUPUNKTET HJÆLP 9 3 SYSTEM LOGIN WEB-BRUGEREN LOGGER PÅ SAMME FOR WEB-ADMINISTRATOR INDSTILLINGER Udskriftsstørrelse på aflæsningsskema: LOG UD 12 4 DRIFT - SÅDAN INDBERETTES MÅLERAFLÆSNINGER I OMEGA UDSKRIV AFLÆSNINGSSKEMA ÆNDRE MÅLERNES RÆKKEFØLGE INDTAST AFLÆSNINGER Vælg en aflæsningsdato Indtast aflæsning Status hvordan skal Smiley en bruges Når måleren løber rundt eller udskiftes Måleroverløb Målerskift RET AFLÆSNINGER - NÅR DER SKAL RETTES I GEMTE AFLÆSNINGER Ændre dato for aflæsningen Ændre aflæsningsværdien Slet aflæsningen Tilføj ny aflæsning 23 5 RAPPORTER - VISNING AF ENERGIFORBRUG 27 Rev Vitani Energy Systems A/S 1

3 5.1 RAPPORT-TYPER Forbrugs-rapporter (Enkelt-)måler-rapporter Sammenlignings-rapporter (Benchmarking) System-rapporter SÅDAN VÆLGES EN RAPPORT Målerrapporter SÅDAN SKIFTES DER HURTIGT MELLEM RAPPORTERNE AUTOMATISK UDSENDELSE AF RAPPORTER VIA Udsendelse af rapporter 31 6 GRAFER VISNING AF ENERGIFORBRUG PÅ EN HURTIG & OVERSKUELIG MÅDE DANNELSE OG VISNING AF EN GRAF MULIGHEDER FOR DEFINITION AF GRAF 38 7 BUDGET - SÅDAN OPSÆTTES OG ANVENDES ENERGIBUDGETTER OPSÆTNING AF ENERGIBUDGETTER STATUS OVERSIGT - SÅDAN ANVENDES ENERGIBUDGETTERNE Validering af manuelle måleraflæsninger - Smileys Statusoversigt Rapporter Adviseringer 42 8 ADVISERING ADVISERINGSLISTEN ADVISERINGSPROFILER Opsætning af adviseringer 44 9 LOGBOG LÆS I LOGBOGEN SKRIV I LOGBOGEN HJÆLP BRUGERMANUAL OM OMEGA EMS OPSÆTNING - INTRODUKTION TIL WEBADMINISTRATORER OPSÆTNING AF MÅLERE Tilføj måler REDIGERE OG SLET EN MÅLEROPSÆTNING Slette en måler 53 Rev Vitani Energy Systems A/S Side 2

4 FLYT EN MÅLER flyt flere målere på engang REDIGER FOLDER-EGENSKABER BYGNINGSINFORMATION OPRET BYGNINGSINFORMATIONER OPRETTELSE AF NY BYGNING ELLER FOLDE Ændring af navn på bygning eller folder Slet bygning eller folder BRUGERE REDIGER BRUGERE TILFØJ BRUGERE SE OPRETTEDE BRUGERE OPSÆTNING AF RAPPORTER PROBLEMER BILAG 1. - OVERSIGT OVER FIGURER BENYTTET I DOKUMENTET. 63 Rev Vitani Energy Systems A/S Side 3

5 1 Introduktion til Omega EMS Denne manual henvender sig til alle web-brugere af Omega EMS. Manualen beskriver hvordan man anvender hjemmesiden. Kapitel 3-9 indeholder således en gennemgang af arbejdsgangene i forbindelse med energistyring, f.eks. indtastning af måleraflæsninger, budgetlægning og visning af rapporter, disse kapitler er relevante for både web-brugere og for web-administrator. Kapitel 10 og frem er fortrinsvis rettet mod web-administrator af systemet. Kapitel 2 indeholder en kort gennemgang af alle hjemmesidens funktioner. For offentlige brugere, kan denne manual også have interesse, men her vil det specielt være rapportdelen i kapitel 5, som kan have den offentlige brugers interesse og ikke så meget den resterende del af systemet. For at man som web-bruger kan få det størst mulig udbytte af Omega EMS, er det vigtigt at have et vist kendskab til hvordan det samlede system er opbygget og fungerer. I det følgende er derfor givet en kort beskrivelse af Omega EMS. 1.1 Omega EMS Energistyringssystemet Omega EMS er modulopbygget, og kan således bestå helt eller delvist af komponenterne vist på nedenstående skitse. Systemet kan naturligvis udbygges løbende efterhånden som behovene opstår. Web-brugere Administrator Figur 1 Omega EMS opbygning Rev Vitani Energy Systems A/S Side 4

6 Systemets hjerte er Omega Energi Serveren, hvor alle målerstamdata, aflæsningsværdier mv. gemmes, og hvor alle beregninger foregår. Systemet opsættes og vedligeholdes af kundens egne medarbejdere de såkaldte administratorer. Der skelnes mellem system-administratorer, der med et klient-program kan opsætte alt vedr. hele systemet, og web-administratorer, der kan oprette bygninger (foldere), brugere og målere fra hjemmesiden. I denne manual vil vi bruge betegnelserne system-administrator og web-administrator, står der administrator i manualen så er det fordi det både kan være system-administrator og web-administrator der kan udfører funktionen. Målere kan aflæses manuelt, hvor målerens værdi indtastes via websiden, eller automatisk med dataloggere. Der er også mulighed for at overføre måleraflæsninger der er gemt i andre it-systemer, f.eks. et cts-anlæg til Omega Serveren. Generelt: Omega EMS indeholder mange muligheder for individuelle tilpasninger. Det gælder både opsætningen af målere, brugerrettigheder, rapporter mv. DERFOR: hvis du har ønsker og ideer til websiden, og den måde hvorpå administratoren har opsat din del af systemet, så bør du kontakte administratoren og forhøre dig om muligheder. Rigtig god fornøjelse med Omega EMS! Rev Vitani Energy Systems A/S Side 5

7 2 Overblik over WEB-sidens funktioner Dette kapitel indeholder en beskrivelse af websidens opbygning og funktioner. Manualen bruger så mange ikoner som muligt for at gøre det så bruger venligt som muligt at finde rundt i systemet. Efter indtastning af brugernavn og brugerkode vises et skærmbillede som Figur 2. Vinduet til venstre viser folderstrukturen ( folder-træet ) for det område og de bygninger, som web-brugeren har adgang til. Hovedvinduet til højre indeholder som standard-forside en oversigt over ulæste beskeder i logbogen. Bjælken øverst, indeholder fem menupunkter, kun fire hvis du er web-bruger. Disse menupunkter er web-brugeren og web-administratorens hoved tilgang til systemets funktioner: 1. System 2. Opsætning kun Web-administrator 3. Drift 4. Rapporter 5. Hjælp Det er ikke alle brugere, der har adgang til alle menupunkterne. Det er administratoren der bestemmer og tildeler rettigheder til den enkelte web-bruger vha. administrationsprogrammet. Så mangler du funktioner i forhold til dem som nævnes i denne manual bør du tage en snak med din administrator om hvad der er hensigtsmæssigt for dig at have adgang til. Det er også muligt at tilgå en række af systemets funktioner ved at højreklikke ovenpå en folder/bygningsfolder. Alt afhængig af om du er web-bruger eller web-administrator vil adgangen til funktionerne ved at højreklikke være forskellige. Vil du vide mere om højreklik funktionen så se nedenstående tekstbokse. Som web-bruger vil du almindeligvis have følgende to funktioner, der kan tilgås ved at højreklikke oven på folderen, Som web-administrator vil du typisk, have nedenstående funktioner til din rådighed når du højreklikker oven på en folder/bygningsfolder. Rev Vitani Energy Systems A/S Side 6

8 Figur 2 Oversigtsbillede 2.1 Skjul venstre side af skærmbilledet folderstruktur Det er muligt at skjule venstre del af skærmbilledet, således at hovedsiden bliver større. 1. For at skjule venstre side, klikkes der med venstre musetast på midten af skillelinjen imellem hovedvinduet og folderstrukturen til venstre. 2. For at få vist folderstrukturen igen, klikkes der på midten af skillelinjen igen, nu blot helt ude til venstre. 2.2 Menupunktet System Forside: Returnerer til forsiden. Figur 3 Skjul venstre side Indstillinger: Log ud: Her kan webbrugeren tilføje/ændre de personlige indstillinger. Der logges af webben. 2.3 Menupunktet Opsætning Dette menupunkt er kun synligt for web-administratorer. Målere: Flyt målere: Liste over alle målere i den pågældende folder (mappe). Mulighed for at oprette nye/slette eksisterende målere, samt ændre i måler-opsætningen. I denne funktion kan du flytte rundt med målere fra den ene folder til den anden. Rev Vitani Energy Systems A/S Side 7

9 Folder-egenskaber: Her kan du lave en folders egenskaber om fra bygning til folder eller omvendt. Bygnings-information: Bygningsoplysninger for den pågældende bygning. Mulighed for at indtaste/ændre bygningsoplysninger. Brugere: Rapporter: Liste over de web-brugere, der har adgang til den pågældende folder (mappe). Mulighed for at oprette nye web-brugere, samt tildele/fjerne en adgangsret til folderen. Liste over de rapporter som web-administratoren kan vælge imellem. 2.4 Menupunktet Drift Udskriv aflæs.skema: Aflæsningsskemaet udskrives. Indtast aflæsninger: Ret aflæsninger: Indtast påfyldninger: Budget: Statusoversigt: Logbog: Her indtastes manuelle måler-aflæsninger. En eventuel fejlmeddelelse og status (forbrug i forhold til budget siden forrige aflæsning) vises pr. måler umiddelbart efter indtastning. Mulighed for at ændre målernes indbyrdes placering på aflæsningsskemaet. Her kan gemte måler-aflæsninger hentes og redigeres/slettes. Indtastninger i forbindelse med målerskift, start pejlinger og andre målinger som ikke lige passer ind i den fortløbende indtastning der finder sted i indtast aflæsninger. Her kan du indtaste nye påfyldninger på en måler af typen status. Værktøj til at budgettere årsforbrug for alle målere. Visning af budgetårets forbrug til dato samt prognose for årsforbruget. Endvidere visning af historiske (tidligere års) budget og forbrug. Status-oversigt for forbrug i forhold til budget for valgt tids-periode. Her noteres og læses alle væsentlige informationer angående bygningens drift og energiforbrug. Rev Vitani Energy Systems A/S Side 8

10 2.6 Menupunktet Adviseringer Adviseringsliste: Liste over alle opståede adviseringer. Mulighed for kvittering med tilføjelse af notat. Adviseringsprofiler: Værktøj til at opsætte adviseringer for målere. Formålet med adviseringerne er at få en advisering, hvis eksempelvis forbruget på en måler afviger fra det normale forbrugsmønster. 2.7 Menupunktet Rapporter Rapporter: Oversigt over de rapporter, der er tilgængelig i den pågældende folder visning i tre forskellige formater, html, Excel og pdf. 2.8 Menupunktet Hjælp Brugermanual: Samme manual som du sidder med her, indeholder indføring i alle væsentlige funktioner omkring systemet. Opdateres løbende sammen med systemet. Find nyeste udgave på Om Omega EMS: Vitani s hjemmeside. Rev Vitani Energy Systems A/S Side 9

11 3 System login 3.1 Web-brugeren logger på samme for Web-administrator Vejledning i hvad du bør gøre førstegang du kommer på systemet, du står sikkert med en mail fra din administrator som indeholder et brugernavn og en adgangskode og et link til systemet. Når Omega EMS web-adresse aktiveres, ses følgende skærmbillede: Figur 4 Log ind 1. Indtast brugernavn og adgangskode. Computeren kan huske brugernavn og adgangskode hvis der klikkes i feltet Husk mig på denne computer. 2. Herefter trykkes på login. Du er nu logget ind på Omega EMS Web. 3.2 Indstillinger Som webbruger har du mulighed for at lave nogle personlige indstillinger, herunder ændre egen adgangskode anbefales altid da den adgangskode du er tildelt af administrator bør opfattes som en engangskode! 1. Vælg menupunktet System Indstillinger. Og skærmbillede Figur 5 kommer frem. 2. Ændre dit navn i feltet Navn, Skriv dit nye navn, ønske du ikke at ændre andet så tryk. 3. Brugernavn, her ses det navn du bruger til at logge på webben, kan kun ændres af administrator. Rev Vitani Energy Systems A/S Side 10

12 4. Adgangskode, her er det muligt at skifte adgangskoden, det er altid en god idé. Vælg noget som du selv kan huske, men samtidig en kode som andre ikke kan gætte. Det er altid godt både at bruge bogstaver og tal i en kode (lad være med at bruge æ, ø, å hvis det er noget som skal benyttes i andre lande end DK). a. Tryk på skift, og der kommer 3 punkter frem. b. Skriv den nuværende adgangskode c. Skriv den nye adgangskode d. Og gentag den nye adgangskode. 5. adresse, her kan e- mailadressen ændres eller tilføjes. Husk: adresse skal bruges hvis der skal laves auto udsendelse af rapporter. 6. Mobil nummer, mobil nummeret indtastes her. 7. Startside, her vælges hvad du vil have på startsiden. Det er muligt at vælge de punkter som man har adgang til via webben se Figur 5 Indstillinger forklaringen af de enkelte funktioner, i de efterfølgende afsnit. Sæt markeringen i det felt du ønsker at se på startsiden. Hvis du intet markere, er systemet sat op til at vise Logbogen. Når der er lavet en ændring, trykkes på. Når ændringerne er gemt kommer der en meddelelse nederst om at ændringerne er gemt. Rev Vitani Energy Systems A/S Side 11

13 3.2.1 Udskriftsstørrelse på aflæsningsskema: Her bestemmes størrelsen på aflæsningsskemaet lille er standard. Ønsker du at ændre udskriften til stor, så gå ind i rulle-menuen (se figur 6) og marker stor og afslut med højrehjørne. i nederst Figur 6 Udskriftstørrelse Forskellen på stor og lille udskriftstørrelse er alene skriftstørrelsen. Det kan være en fordel at vælge den store udskriftstørrelse hvis aflæsningerne skal finde sted hvor belysningsforholdene er dårlige. 3.3 Log ud Her logger du ud af systemet det er altid en god idé at logge ud af systemet når du forlader din computer. Når du logger ud bliver du sendt tilbage til startsiden med log ind vinduet. Systemet logger selv ud, hvis du ikke benytter det i 20 minutter og du skal herefter logge dig på igen for at kunne benytte systemet. Figur 7 Log ud Rev Vitani Energy Systems A/S Side 12

14 4 Drift - Sådan indberettes måleraflæsninger i Omega 4.1 Udskriv aflæsningsskema Det er en god ide, at bruge Omegas aflæsningsskema under aflæsningen af målerne. Herved mindskes risikoen for fejlaflæsninger, bl.a. fordi at tallene fra forrige aflæsning står på skemaet. I kapitel 3 står der hvordan du indstiller udskriftsstørrelsen på aflæsningsskemaet. Sådan udskriver du et aflæsningsskema: 1. Vælg den bygning hvor der skal aflæses målere. 2. Tryk på menupunktet: Drift Udskriv aflæsningsskema. 3. Vælg bygninger, du vil udskrive for og tryk vis udskrift: Figur 8 Udskriv aflæsnings-skema 4. Du får aflæsningsskemaet frem. Vælg den printer der skal udskrive skemaet, og tryk udskriv Første gang du skal aflæse målerne vha. Omegas aflæsningsskema, svarer målernes placering på skemaet formentlig ikke til den rækkefølge som du besøger målerne med. Rev Vitani Energy Systems A/S Side 13

15 Figur 9 Aflæsningsskema Noter derfor den ønskede rækkefølge på skemaet. Det er nemlig let, at ændre målernes rækkefølge i Omega, se afsnit 0: Rev Vitani Energy Systems A/S Side 14

16 4.2 Ændre målernes rækkefølge En webbruger kan ændre målernes rækkefølge på aflæsningsskemaet og websiden, sådan at det svarer til aflæserens rute. Tryk på menupunktet Drift Indtast aflæsninger. Figur 10 Ændring af rækkefølge på målerne Tryk på Ret rækkefølge for målere øverst i højre side på skemaet. Se figur 10: 1. Klik på den måler, der skal flyttes. Hold musetasten nede, og træk måleren til den ønskede position. Bemærk: Måleren (musen) er først placeret rigtigt, når der vises en vandret stiplet linje. Derefter slippes musetasten. Du kan også vælge at benytte pilene til at flytte rundt på målerne marker den måler du vil flytte og tryk på pilene i den retning du ønsker at flytte måleren, se figur Fortryder du din nye rækkefølge på målerne, kan du komme tilbage til den gamle indstilling ved at trykke annuller. 3. Afslut med Tryk på, når du har den ønskede rækkefølge på målerne. Figur 11 Ret rækkefølge for målere Rev Vitani Energy Systems A/S Side 15

17 4.3 Indtast aflæsninger Denne funktion bliver sikkert den mest brugte for dig som web-bruger. Bemærk: Har du en aflæsning som ligger forud for en allerede indtastet aflæsning skal du indtaste den gamle aflæsning under ret aflæsninger. 1. Vælg den bygning (mappe) hvor der er aflæst målere, figur Tryk på menupunktet: Drift Indtast aflæsninger Følgende skærmbillede vises, figur 13: Figur 12 Vælg bygning/mappe Figur 13 Indtast aflæsninger Vælg en aflæsningsdato Vælg dato og klokkeslæt for aflæsningen øverst i hovedbilledets venstre side. Klokkeslæt kan fravælges ved at klikke i Anvend ikke tid. Se figur 13. Sådan går du: a. Indtast dato og tid direkte i indtastningsfeltet, eller: b. Tryk på kalender ikonet for at vælge datoen i kalenderen. Hvis der ønskes klokkeslæt, trykkes på, vælg dette i listen. Rev Vitani Energy Systems A/S Side 16

18 4.3.2 Indtast aflæsning Stil cursoren i det tomme felt under ny værdi Indtast den aflæste værdi pr. måler i feltet Ny værdi og tryk på tabulatorknappen tab, eller klik med musen på næste indtastningsfelt (skulle du komme til at trykke på enter eller vil du være nød til at gå til ret aflæsninger ). Omega undersøger nu, om indtastningen er korrekt i forhold til følgende: 1. Den indtastede værdi kan kun være negativ, hvis måleren er et termometer (en tilstandsmåler). For alle andre målere vil en negativ værdi give følgende fejlmeddelelse: Værdien kan ikke være negativ!. 2. Hvis måleren er en tæller, kan værdien som udgangspunkt ikke være mindre end ved forrige aflæsning. Hvis der indtastes en mindre værdi, fås følgende fejlmeddelelse: For lille værdi! Overløb eller målerskift?. Er dette tilfældet klikkes, der på og menuen beskrevet under afsnit fremkommer. Vær opmærksom på at trykkes der enter så registreres resultatet, også hvis man ikke trykker gem. 3. Så længe der ikke er trykket gem er det stadig muligt at rette de indtastede værdier ved blot at sætte cursoren i feltet med tallet slet tallet der er indtastet og indtast nyt. Vær opmærksom på, at Omega bruger lidt tid på at vurdere hver enkelt indtastning, hvor der imens vises en lille pause-figur med teksten loading. Der kan ikke indtastes nye værdier så længe pauseknappen er aktiv. Bemærk også, at indtastningerne ikke gemmes førend der klikkes på gem øverst eller nederst til højre for målerlisten eller trykkes enter Status hvordan skal Smiley en bruges Når Omega har godkendt indtastningen (ingen fejlmeddelelse) ses en Smiley i status-kolonnen. Smiley en viser hvordan forbruget har været i perioden, set i forhold til periodens budgetterede forbrug. Smiley en tjener 2 formål: For det første giver det måleraflæseren en ekstra kontrol af den indtastede værdi en mørkerød Smiley kan skyldes, at enten måleraflæsning eller indtastning er forkert. For det Figur 14 Smiley forklaring andet: hvis Smiley en er gul eller rød, så er det en advarsel om at forbruget er højere end forventet, og aflæseren skal derfor vurdere, hvilke tiltag der skal sættes i værk, alt afhængig af hvor galt det ser ud. Vær opmærksom på at så snart du har trykket gem efter indtastning af aflæsninger forsvinder smiley erne og du kan herefter finde dem i Status oversigt, se afsnit 6.2. Rev Vitani Energy Systems A/S Side 17

19 Bemærk: For at systemet kan vurdere forbruget, kræver det at der er lagt et budget for måleren, se kapitel Når måleren løber rundt eller udskiftes Hvis målerværdien er mindre end ved forrige aflæsning fordi måleren er skiftet, eller fordi der har været et overløb (hvor målerens tællerværk starter fra 0 igen) skal dette indberettes i Omega. Figur 15 For lille værdi 1. Tryk på i fejlmeldingen (se figur 15), og et nyt vindue popper op. I vinduet markeres der om det er et måleroverløb eller et målerskift. Rev Vitani Energy Systems A/S Side 18

20 4.3.5 Måleroverløb Hvis der er tale om et måleroverløb klikkes der på Måleroverløb og derefter på Omega har nu registret at målerens tællerværk er startet forfra ved 0, og systemet vender tilbage til indtastningsbilledet hvor den indtastede værdi gemmes automatisk Målerskift Er måleren blevet skiftet siden seneste aflæsning, sættes et kryds i målerskift, og hele skærmbilledet bliver aktiv for indtastning, se figur 16. Nogle web-brugere må selv foretage målerskift i Omega. I andre tilfælde er systemet opsat sådan, at web-brugeren skal rapportere målerskiftet på en til administratoren, der efterfølgende foretager målerskiftet i administrator værktøjet. For web-brugeren er fremgangsmåden i Omega den samme: Figur 16 Måleroverløb eller målerskift Rev Vitani Energy Systems A/S Side 19

21 1. Tidspunktet for den sidste aflæsning af den gamle måler (normalt når måleren nedtages) indtastes ved Sidste aflæsning (gammel måler), Data og tid. Dette kan gøres på 2 måder. a. Ved at indtaste direkte i feltet, eller b. Tryk på for valg af dato i kalenderen. Hvis der skal noteres et klokkeslæt, trykkes der på, og dette vælges i listen. Hvis man ikke kender datoen for sidste aflæsning, sættes en markering i Ved ikke. 2. Tællerstanden ved sidste aflæsning (nedtagning af måleren) indtastes i feltet Tællerstand. Hvis man ikke kender tællerstanden, sættes en markering i Ved ikke. 3. Tidspunktet for den første aflæsning af den nye måler (normalt ved montering) skrives i feltet Data og tid under punktet Første aflæsning (ny måler). Se fremgangsmøde under pkt. 1. Hvis man ikke kender datoen for sidste aflæsning, sættes en markering i Ved ikke. 4. Den nye målers tællerstand skrives i feltet Tællerstand. Hvis man ikke kender tællerstanden, sættes en markering i Ved ikke. 5. Målerens nr. indtastes i feltet Måler nr.. Bemærk at dette felt er obligatorisk, da det er en meget vigtig parameter. Punkt 6 og 7 er kun for de brugere der ikke selv kan foretage målerskift. 6. Den nye målers faktor, skrives i Målerfaktor. 7. Målerens enhed vælges i Målerenhed. 8. Tryk på. a. Hvis web-brugeren har rettighed til selv at foretage et målerskift bliver dette nu gennemført automatisk, b. alternativt bliver der sendt en mail til administratoren, der efterfølgende udfører målerskiftet i administrator værktøjet. Målerskiftet bliver automatisk noteret i logbogen. Figur 17 Brugeren må udføre målerskifte Rev Vitani Energy Systems A/S Side 20

22 Figur 18 brugeren må ikke foretage målerskifte der bliver sendt besked til administratoren. Rev Vitani Energy Systems A/S Side 21

23 4.4 Ret aflæsninger - Når der skal rettes i gemte aflæsninger Det er muligt at slette og rette i de aflæsninger der allerede er gemt i Omega EMS. Nedenstående er vist hvordan. Vær opmærksom på at du aldrig kan registrere to aflæsninger på samme tidspunkt. 1. Vælg den folder (bygning), hvor måler-aflæsningerne skal ændres. 2. Vælg menupunktet Drift Ret aflæsninger og følg derefter nedenstående fremgangsmåde. 3. Vælg aflæsningsperioden vha. en fra og til dato på følgende måde: a. Indtast datoerne direkte i felterne Fra: og Til:, eller b. Tryk på, og vælg datoerne i kalenderne. 4. Vælg måler ved at klikke på den ønskede i måleroversigten nederst til venstre (under foldertræet). 5. Klik på Hent aflæsninger, hvorefter der vises alle de måler-aflæsninger, der er gemt for den valgte tidsperiode. Se figur 17. Figur 19 Ret aflæsninger Ændre dato for aflæsningen Til venstre ses dato og tid for aflæsningerne. Skal en aflæsningsdato ændres. 1. Ændring af aflæsningsdato: a. Indtast dato (og eventuelt klokkeslæt) direkte i feltet, eller. Rev Vitani Energy Systems A/S Side 22

24 b. tryk vælg aflæsningsdatoen ved at klikke på. Hvis der også skal registreres et tidspunkt klikkes der på. 2. Gem ændringerne ved tryk på Ændre aflæsningsværdien Hvis der er tale om en status måler, se i afsnit tilføj ny aflæsning. 1. Indtast nu en ny værdi i feltet Værdi. 2. Derefter klikkes på Slet aflæsningen Skal der slettes en aflæsning? 1. Tryk på Skraldespanden ud for den aflæsning der skal slettes. Følgende skærmbillede kommer frem, figur 20: Figur 20 Slet aflæsning 2. Der trykkes på, 3. Derefter trykkes på gem Tilføj ny aflæsning Der kan også tilføjes nye aflæsninger under menupunktet ret aflæsninger. Denne funktion skal bruges i forbindelse med at man har aflæsninger (gamle) som man gerne vil have ind i systemet dvs. aflæsninger som ligger før i tiden end de sidste aflæsninger man har foretaget. 1. Tryk på Tilføj ny aflæsning.. i listens højre Figur 21 Tilføj ny aflæsning hjørne, hvorefter der kommer et nyt vindue frem, se figur 21. Dette billede kommer frem ved alle målertyper undtaget status-målere som er påfyldningsmålere se figur Vælg hvilken type aflæsning der er tale om, og tryk derefter på. Som det fremgår af Figur 21 og 22 er der flere mulighed for typer af nye aflæsninger se de to tekstbokse med forklaring nedenstående gennemgås en procedure for en webbruger, der må foretage målerskift og efterfølgende Rev Vitani Energy Systems A/S Side 23

25 gennemgås en procedure i forbindelse med tilføjelse af aflæsninger i forbindelse med en status måler. Når en måler skiftes fysisk, skal den sidste aflæsning af den gamle måler (typisk ved afmonteringen) registreres i Omega som en sidste aflæsning. Tilsvarende skal den første aflæsning af den nye måler registreres som en startværdi. Der skal oprettes to nye aflæsninger, der hver især repræsenterer de to ovennævnte registreringer. 1. Først vælges Målerskift (sidste aflæsning) i vinduet Vælg. Derefter trykkes på ok. Figur Dato og evt. tid noteres på følgende vis: a. Indtast datoen direkte i feltet til venstre, eller Registreringen af en ny aflæsning vil foregå på samme måde uanset hvilken type der er tale om. Men det er ikke lige meget hvilken kategori man vælger da kategorien er styrende for hvordan ændringen registreres i det bagved liggende system. Man vil i aflæsningsskemaet efterfølgende kunne se hvilken type man har valgt ud fra farven på de registrerede værdier. b. Klik på for at vælge en dato i kalenderen. Hvis der ønskes gemt et klokkeslæt, klikkes der på. Vælg et klokkeslæt i listen. 3. Indtast en tællerstand i feltet Værdi svarende til den aflæsning, der er foretaget i forbindelse med at måleren er afmonteret. 4. Tryk på gem. Aflæsningen bliver rød, for at indikere, at dette er et målerskift (sidste aflæsning). 5. Tilføj en ny aflæsning, hvor der vælges Målerskift (start værdi). 6. Dato og tid indtastes. Der skal minimum være 1 sekund imellem de to registreringer. 7. Tryk på ved siden af værdifeltet, og der vælges Målerskift(Startværdi), hvorefter der trykkes på. 8. Tællerstanden på den nye måler ved opsætning indtastes i feltet værdi. Figur 22 forklaring af farver i forbindelse med aflæsninger 9. Tryk derefter på gem. Og aflæsningen bliver blå for at indikere, at dette er et målerskifte (Startværdi). I tilfælde af at der er tale om en status måler påfyldning så er proceduren lig ovenstående men der er andre funktioner, følg nedenstående fremgangsmåde. Rev Vitani Energy Systems A/S Side 24

26 1. Når du står på en måler som er en status måler og vil lave en tilføj ny aflæsning kommer der følgende valgmuligheder frem i forhold til nye aflæsninger se figur Vælg hvilken type indtastning der er tale om. a. Hvis der er tale om en helt ny måler vil det være nødvendigt at registrere hvor meget indhold der er ved start og man skal i det tilfælde markere den Blå indhold ved opstart b. Hvis der er tale om almindelige pejlinger altså den løbende måling af indholdet i f.eks. en olietank trykkes der på den sorte almindelig pejling bruges til at følge med i det almindelige forbrug og de udsving der måtte være. c. Den røde påfyldning bruges i forbindelse med påfyldninger det kan være leverancer fra leverandører, hvor man har en faktura med en mængde angivelse. 3. Indtast værdien og dato og tid for aflæsningen 4. Afslut med Figur 23 Vælg indtastningstype ved status måler Rev Vitani Energy Systems A/S Side 25

27 Ved ændringer af allerede indtastede værdier, eller ændring af allerede bestemt værdi-type skal du følge nedenstående vejledning. 1. Er der tale om ændring af en værdi, skal du blot stille dig i feltet med den værdi du vil ændre og klikke så bliver tallet markeret og du kan skrive den nye værdi. Figur 24 Ret en værdi for en status måler 2. Ønsker du at ændre påfyldningstypen, ved en allerede indtastet værdi, skal du klikke på for at få de tre aflæsningstyper præcenteret vælg den der passer på din aflæsning. 3. Afslut med Rev Vitani Energy Systems A/S Side 26

28 5 Rapporter - Visning af energiforbrug Den vigtigste opgave i energistyring er, at se hvor meget energi der bruges - og hvordan. Det foregår under menupunktet Rapporter. 5.1 Rapport-typer Omega EMS leveres med en række standard-rapporter, der i et vist omfang kan tilpasses efter ønsker og behov. Der kan også udvikles helt nye rapporter. Der findes følgende typer standard-rapporter vær opmærksom på at det er administrator, som bestemmer hvilke rapporter der er tilgængelig for web-bruger, så antal rapport typer, som er tilgængelig vil variere meget: Forbrugs-rapporter: Måler-rapporter: Sam.lignings-rapporter: System-rapporter: Viser bygningens (folderens) samlede forbrug af hhv. el, vand og varme. Viser forbrug pr. måler. Sammenligner forbrug og nøgletal for alle bygninger grupperet under den samme hovedfolder. Oversigter der viser om systemet anvendes og fungerer efter hensigten (rapporten er tiltænkt administratorer) Forbrugs-rapporter En forbrugs-rapport består af et antal faneblade (se bunden af rapporten), der viser bygningens (folderens) samlede forbrug af el, vand og varme på hvert sit faneblad, se figur 25. Varmeforbruget vises som udgangspunkt i enheden MWh, men det er også muligt, at få forbruget vist i den enhed der aflæses i, f.eks. liter olie. Figur 25 Forbrugsrapport med faneblade Rev Vitani Energy Systems A/S Side 27

29 5.1.2 (Enkelt-)måler-rapporter En målerrapport, der viser forbruget for netop den valgte måler i den enhed som måleren aflæses i, se figur 26. Rapporten indeholder en grafisk visning af forbruget samt relevante informationer om forbruget i perioden, f.eks. det gennemsnitlige, højeste og laveste forbrug. Figur 26 Udsnit af enkelt-måler-rapport Under måler er det muligt at vælge de målere der er i den pågældende folder. Målerne er listet i alfabetisk rækkefølge, med mindre at man manuelt har været inde at ændre målerrækkefølgen Sammenlignings-rapporter (Benchmarking) Sammenlignings-rapporter skal kun anvendes i Omegas over-foldere, dvs. foldere, der grupperer et antal foldere typisk bygninger der er sammenlignelige. F.eks. vil en kommunes Omegasystem normalt indeholde en børnehave-folder, hvor der således kan trækkes en sammenligningsrapport, der viser energiforbrug eller energinøgletal pr. børnehave. Disse overfoldere er normalt forbeholdt web-administrator og system-administrator. Nøgletal beregnes på grundlag af Omegas bygningsoplysninger. Det er derfor meget vigtigt, at disse er korrekte, se kapitel 11 om bygningsinformation System-rapporter System-rapporterne er beregnet for administratorerne. En system-rapport kan f.eks. indeholde en oversigt over, hvornår der senest er gemt en aflæsning for hver af de manuelt aflæste målere. 5.2 Sådan vælges en rapport Start med at beslutte hvilke informationer du har brug for hvad vil du vide? og find så den folder der giver dig de informationer. 1. Vælg folder/bygning i folder-træet til venstre. Vælg menupunktet Rapporter. Der vises en liste over de rapporter, som web-brugeren kan se for den valgte folder, figur 27. Rev Vitani Energy Systems A/S Side 28

30 Figur 27 Rapporter Rapporterne kan præsenteres i forskellige formater. Afhængig af web-brugerens rettigheder kan der vælges mellem HTML, Excel eller PDF. Det er administratoren der bestemmer, hvilke formater den enkelte web-bruger har adgang til. 2. Tryk på det ønskede format. Figur 28 Vælg rapportperiode Vælg den rapportperiode (se Figur 28) som rapporten skal omhandle, og tryk på. Herefter vises rapporten i det valgte format. Vær opmærksom på at hvis du har et pop-up filter installeret på din computer er det ikke sikkert at du kan få rapporten vist før du har slået det filter fra Målerrapporter Figur 29 Enkelt -måler-rapport 1. Vælg den enkeltmåler rapport du ønsker og vælg det format du ønsker måleren rapporten i. 1. Herefter fremkommer skemaet som er illustreret i figur Vælg den måler du ønsker rapporten for. De nedlagte målere er tonet grå. 3. Vælg den måned og år du ønsker rapporten for og afslut med ok. Rev Vitani Energy Systems A/S Side 29

31 Vælges en enkeltmålerrapport i en top-folder, kan der vælges imellem alle målerne ned igennem folderstrukturen. 5.3 Sådan skiftes der hurtigt mellem rapporterne Når der først er åbnet en rapport som beskrevet under afsnit 5.22, er det let og hurtigt at skifte mellem de forskellige rapporter, formater og tids-perioder vha. valg-bjælken øverst i rapporten, se figur 30. Har du trykket på formatet Excel, vil du i visse tilfælde opleve at informationerne flyttes til dit eget Excel program og derfor ikke tager valg-bjælken med og du vil derfor være nød til at gå tilbage til vælg rapport for at få mulighed for at vælge andre rapporter. Figur 30 Valg-bjælke til lette skift af rapporter Lokalitet: Rapport: Format: Her kan der skiftes mellem folderne (lokaliteterne). Når man skifter lokalitet skifter man automatisk så den valgte rapport åbnes i den nye lokalitet. Vælg den ønskede rapport. Her kan man vælge hvilken format rapporten skal vises i - HTML, Excel eller PDF. HTML: Her vises rapporten i et helt almindeligt hjemmeside-format. Dette er den hurtigste præsentationsform. Formatet har samtidig den fordel, at det ikke stiller krav om software, der skal være installeret på web-brugerens PC. Excel: Hvis der vælges Excel-format, kan rapporten gemmes, og dataene viderebehandles. Dette er især en fordel hvis energiforbrug og sparemuligheder skal analyseres nærmere. Men det kræver naturligvis, at der er installeret Excel på webbrugerens PC. PDF: En PDF-rapport har alle faneblade samlet i et samlet dokument, dvs. den er meget let at sende, printe etc. Ulempen er, at rapporten naturligvis er låst, sådan at der f.eks. ikke kan noteres kommentarer i denne inden udskrift. Det er altid muligt at skifte til et af de andre formater, ved at benytte format feltet i valg-bjælken. Måned/år: Her vælges den tids-periode, som rapporten skal vise. Rev Vitani Energy Systems A/S Side 30

32 Vis rapport: Tryk på Vis rapport, og rapporten vises for den valgte bygning og tids-periode. Nyt vindue: Ønskes rapporten åbnet i et nyt vindue, sættes en markering i Nyt vindue. 5.4 Automatisk udsendelse af rapporter via En web-bruger kan få tilsendt sine rapporter automatisk fra Omega EMS. Det kræver, at administrator giver web-brugeren adgang til at faciliteten opsætning af automatiske rapporter. Bemærk at web-brugeren eller web-administrator skal have en adresse tastet ind under indstillinger for at ikonet for auto udsendelse bliver synligt Udsendelse af rapporter Hvis man har adgang til automatisk udsendelse af rapporter, vil rapport-listen indeholde en kolonne benævnt Auto udsendelse. Denne funktion er kun tilgængelig hvis system-administrator har aktiveret den (kontakt system-administrator hvis du ønsker at denne funktion skal være tilgængelig). Figur 31 Vælg auto udsendelse 1. Tryk på Auto udsendelse for en given rapport. Skærmbilledet vist i figur 30 kommer frem. Figur 32 Planlægning af automatisk forsendelse af rapporter Rev Vitani Energy Systems A/S Side 31

33 2. I feltet Navn står der hvilken rapport der bliver sendt, og hvilken bygning/folder. 3. I feltet Frekvens vælges hvor ofte rapporten skal sendes. Der kan vælges mellem dagligt, ugentligt, månedligt eller årligt. 4. I feltet Dato/tid er det muligt at vælge en afsendelses-dato eller tidspunkt, der passer med den valgte frekvens. 5. I feltet Periode-forskydning kan der vælges om forbruget skal ses for den indeværende måned eller forrige måned. 6. Beskrivelse indeholder en opsummering af de valg, der er foretaget under punkt. 3 og Til sidst trykkes på Tilføj udsendelse og. Vælges en enkeltmålerrapport, kommer der en liste frem med alle målerne i den pågældende folder. Figur 33 Oversigt over enkeltmålere 1. Der er mulighed for at sættet et flue ben i alle målere, og der udsendes en enkeltmålerrapport over alle målerne. 2. Det er også muligt at vælge en enkelt måler fra listen, ved at trykke på den efterfulgt af Tilføj udsendelse. Planlagte udsendelser Under planlagte udsendelser kan der ses, hvor ofte en rapport sendes, og på hvilket klokkeslæt. Det er muligt at slette en plan for automatisk rapport-udsendelse ved at klikke på. Er der valgt en enkeltmålerrapport, star navnet på den udsendte måleren i []. Rev Vitani Energy Systems A/S Side 32

34 6 Grafer Visning af energiforbrug på en hurtig & overskuelig måde Ligesom med de allerede eksisterende rapporter, handler grafer om, at se hvor meget energi der bruges - og hvordan. Grafer giver hurtigt overblik og danner basis for at sammenligne forbrugsdata hurtigt og præcist, samt for at nærlæse relevante aflæsninger på målere med præcision og enkelt tilgængelighed. Grafer kan, modsat rapporter, hurtigere og nemmere vise dig data på en overskuelig måde. Rapporterne er mere avancerede og tillader dig at gå mere i dybden og eksportere til forskellige filformater. Grafer viser dig sådan set samme information, blot med andre muligheder for visning. Grafer er mere fleksible og tillader dig at bore hhv. op og ned i data, på en hurtig og overskuelig måde, hvilket gerne skulle øge din tilgang at finde til den rette information hurtigere. Grafer tilgås via menupunktet - Grafer. Som udgangspunkt så er der 2 muligheder for graftyper: Måler Målergruppe Disse kan du vælge imellem på menulinjen: Figur 1-graf Måler vil give dig mulighed for at vælge imellem alle dine oprettede målere på en blandet liste, og se forbruget for den enkelte måler. Målergruppe vil give dig mulighed for at se forbruget for alle målere indenfor en målergruppe, f.eks. det samlede forbrug for El-hovedmålere. Rev Vitani Energy Systems A/S Side 33

35 6.1 Dannelse og visning af en graf Som det første skal du starte med at definere for hvilken folder du vil se grafer. Dette gøres på menuen i venstre side af skærmen, se figur 2-graf. Figur 2-graf Efter at du har valgt en folder, kan du via menuen, figur 3-graf, i toppen af vinduet for grafer: Figur 3-graf Rev Vitani Energy Systems A/S Side 34

36 definere præcist hvilken graf du gerne vil se, og for hvilken tidsperiode den skal vises. Grafen genereres automatisk så snart du har foretaget et valg og/eller indtastning. Grafen er dynamisk og dermed følsom over for rettelser, så hvis du f.eks. laver en graf pr måned og retter via menuen til år, så vil grafen opdatere sig selv automatisk. Ved hjælp af knapperne kan du spole grafen frem og tilbage i tid. > hopper en dag frem, imens >> hopper en helt måned frem og ligeledes en måned tilbage med < og <<. På figur 4-graf ser du et eksempel på en graf efter generering. Figur 4-graf Rev Vitani Energy Systems A/S Side 35

37 Se eksemplet nedenfor, hvor vi borer os dybere ned i en graf. På første skærmbillede ser vi data for den valgte måler på ugebasis, altså med data for hver enkelt dag i ugen. Figur 5-graf Her har vi så valgt at dobbeltklikke på en enkelt kolonne for en dag, det kunne f.eks være fredag på grafen ovenfor. Vi borer os herved dybere i dataene, hvorved vi hurtigt kan danne os et overblik. Vi ser nu forbruget på timebases for den valgte dag: Figur 6-graf Rev Vitani Energy Systems A/S Side 36

38 Via linien: Figur 7-graf Kan vi således bore os frem og tilbage, hurtigt skifte måler, dato, tid osv. Graferne er ligeledes farvekodede efter forbrugstypen. F.eks er El grønt (som graferne ovenfor) og vand er blåt (se graf nedenfor): Figur 8-graf Rev Vitani Energy Systems A/S Side 37

39 6.2 Muligheder for definition af graf Når der genereres en graf så har du muligheder for at vælge/fravælge hvad der skal vises sammen med grafen. Som udgangspunkt vises der ikke noget yderligere førend du markerer noget fra linien på figur 5-graf. Figur 5-graf For hver markering du sætter på denne linie, vil grafen tilføje data/søjler såfremt denne data findes/er tilgængelig. Dette sker rent dynamisk for hvert markering du sætter eller fjerner. Graferne er derudover også interaktive hvilket vil sige at du ved dobbeltklik på en enkelt søjle kan gå dybere i grafen på netop det punkt. Har du f.eks. en graf som er defineret pr måned, og altså med dage på x-aksen, og du dobbeltklikker på en søjle ud for en specifik dag, så vil grafen skifte til den pågældende dag og opdele i timer på x- aksen. Rev Vitani Energy Systems A/S Side 38

40 7 Budget - Sådan opsættes og anvendes energibudgetter Formålet med at lægge et budget er, at gøre det let at vurdere forbruget løbende, og dermed sikre at der er nok til hele budgetperioden. Det er ikke sikkert at denne funktion er tilgængelig for alle, ofte vil det være administrator der styre budget funktionen. Et budget er et styringsredskab, det fortæller os vores forventede eller vores planlagte forbrug. Hvis det faktiske forbrug afviger i forhold til budgettet er der altså tale om at der er noget som ikke går som forventet eller planlagt, hvilket giver mulighed for at reagerer hurtigt i forhold til afvigelserne. Budgetter er naturligvis et meget vigtigt værktøj ved energistyring. Det skal bemærkes, at når der tales om budgetter i forbindelse med Omega EMS, så menes der altid forbrugs-budgetter (i energienheder - mængder), - ikke økonomiske budgetter. Ved at arbejde med forbrugs-budgetter undgås det, at der skal tages hensyn til energi- og vand-prisernes variation. 7.1 Opsætning af energibudgetter Det er system-administrator der fastlægger, om en web-bruger skal have rettighed til at lægge budgetter for målerne i en given folder. 1. Vælg den folder hvor der skal lægges budgetter. 2. Vælg menupunktet Drift Budget. Følgende skærmbillede vises: Skærmbilledet budgetopsætning (se figur 34) indeholder alle folderens målere, men det er valgfrit hvor mange/hvilke målere, der lægges budget for. 3. Som inspiration Figur 34 Budgetopsætning vises tidligere års budgetter og forbrug i det mørke felt mærket Historisk. Der kan bladres mellem kalenderårene vha. de blå pile. 4. Budget-året vælges vha. de blå pile under Aktuel, hvorefter budgettet kan indtastes i kolonnen Budget. Målerens forbrug frem til den seneste indberettede aflæsning er vist i kolonnen Forbrug til dato. Rev Vitani Energy Systems A/S Side 39

41 5. Kolonnen Prognose viser Omegas beregnede estimat for hver målers forbrug i det aktuelle budgetår. 6. Et budget kan slettes ved at klikke på. 7. Budgetopsætningen afsluttes ved at der klikkes på. Bemærk: Hvis der findes et tidligere årsbudget for en given måler, så vil Omega EMS automatisk anvende dette. Der er altså kun nødvendigt at indtaste et budget såfremt dette skal ændres i forhold til tidligere. Det vil dog altid være en god idé at gøre sig overvejelser omkring ændringer i virksomhedens forhold, som vil kunne have indflydelse på det kommende års forbrug. Da budgettet er et styringsredskab i forhold til beslutninger omkring energistyring, vil det altid givet et bedre resultat hvis budgettet er så realistisk som muligt. Det er muligt at detaljere budgettet yderligere med månedsværdier. Opdelingen kan kun foretages af system-administratoren. Rev Vitani Energy Systems A/S Side 40

42 7.2 Status oversigt - Sådan anvendes energibudgetterne Omega EMS anvender energibudgetterne i mange forskellige sammenhænge. Formålet er at lette og optimere arbejdet med energistyring: Validering af manuelle måleraflæsninger - Smileys Hver gang der indtastes en måleraflæsning, kvitterer Omega med en Smiley (se afsnit 4.3.3), der viser om forbruget siden forrige aflæsning er større eller mindre end budgetteret. Hvis forbruget er større end budgetteret, vises en gul eller rød Smiley afhængig af hvor slem budgetoverskridelsen er Statusoversigt Statusoversigten kan give et hurtigt overblik over alle målernes forbrug set i forhold til budgettet. 1. Vælg den bygning/folder hvor der ønskes en status. 2. Vælg menupunktet Drift Statusoversigt, og Figur 35 fremkommer. Figur 35 Status oversigt 3. Du kan vælge hvilken tidsperiode du ønsker at se status for. - Seneste aflæsningsperiode - Fra valgte dato til seneste aflæsning. Vælges denne, bliver Fra feltet aktivt - Anvend periode (fra-og tildato). Vælges denne mulighed, bliver fra og til felterne aktive. 4. I oversigten grupperes målerne efter deres Smiley. 5. For hver enkelt måler vises informationer om forbrug, budget og seneste aflæsning. Rev Vitani Energy Systems A/S Side 41

43 7.2.3 Rapporter Budgetterne anvendes i langt de fleste af Omegas standardrapporter. Det gælder både i de traditionelle forbrugs- og målerrapporter, men også i sammenligningsrapporter og systemrapporter Adviseringer Som det fremgår af kapitel 7 er budgetter også en vigtig parameter i forbindelse med anvendelse af automatiske adviseringer i Omega EMS. Rev Vitani Energy Systems A/S Side 42

44 8 Advisering Formålet med modulet er, at få en mere aktiv og automatisk overvågning både af de tekniske installationers drift og af målere, loggere og IT-systemer, der anvendes hertil. Adviseringsmodulet er ikke at forveksle med et typisk alarmmodul, da der ikke er automatisk styring, hvis eksempelvis en vandledning sprænger. Desuden er adviseringen afhængig af ITstrukturen går kundens mailserver ned, bliver der naturligvis heller ikke sendt en advisering via mail. Det kan også være almindelig IT-drift og opdateringer, der forhindre en advisering i at blive sendt. Derfor må dette modul ikke erstatte almen overvågning. Med adviseringsmodulet kan de rette personer adviseres vha. SMS og s i tilfælde af budgetoverskridelse, uregelmæssigheder, samt i tilfælde af systemfejl på Omega EMS Systemet. Adviseringssystemet er et aktivt automatisk system, dvs. at systemet automatisk og løbende giver adviseringer i forhold til de værdier system-administrator vil måle på. 8.1 Adviseringslisten Der findes tre typer af adviseringer: drift (som er den mest almindelige), smiley, budget og system. Drift og system advisering undersøges hvert kvarter og sendes som regel 1 til 2 gange i døgnet. Som web-bruger er den eneste funktion du udfører at kvittere for modtagelsen af adviseringen. Figur 36 Adviseringsliste Ikonet til venstre viser hvilket stadie adviseringen er i, og ikonerne forklare dermed hvad der er sket med adviseringen hidtil og hvad Figur 37 Advisering forklaring Rev Vitani Energy Systems A/S Side 43

45 der bør ske fremadrettet. Se figur 37 for forklaring. Kvittering er udtryk for at adviseringen er set og modtaget. En afmeldt advisering er et udtryk for at adviseringen ikke er aktiv mere og problemet er løst. En stående advisering er et udtryk for en advisering der ikke er taget stilling til eller som ikke er færdig behandlet. Det kan f.eks. være fordi forbruget for måleren er langt mindre end det gennemsnitlige forbrug på måleren, og det vil derfor være nødvendigt at finde ud af hvorfor det er sådan. 8.2 Adviseringsprofiler Adviseringsprofiler er en del af Omega EMS adviseringsmodul. Via adviseringsprofilerne kan brugeren angive værdier som systemet hele tiden måler i forhold til, eller systemet kan forholde sig til det nuværende forbrug i forhold til tidligere forbrug. Bliver afvigelserne for store i forhold til system-administrators grænser udsendes der en advisering Opsætning af adviseringer Sådan gør man: 1. Klik på måleren hvor der ønskes en advisering tilkoblet, som vist i Figur Til højre i konfigurationsbilledet som vist i Figur 39 vises en valgliste over de adviseringsprofiler der kan vælges imellem (afhænger af målerens type). 3. Klik i feltet Anvend ved de(n) adviseringsprofil(er), der skal benyttes og tryk Gem. Der kan knyttes flere adviseringsprofiler til en måler. Figur 38 - måleroversigt i adviseringsprofiler Figur 39 Tilknytning af adviseringsprofil Rev Vitani Energy Systems A/S Side 44

46 4. Når en adviseringsprofil er valgt, kan der nu angives regelværdier for adviseringen. Når der klikkes på fremkommer et nyt vindue, hvor der indtastes de værdier som adviseringsreglen skal anvende for måleren. 5. Ved at klikke i feltet Differentieret kan der vælges forskellige regelværdier for hhv. bygningens normale drift (aktivitet) og når bygningen er ubenyttet - standby, se nedenstående figur. Figur 40 Redigere regelværdier 6. Ud for Periode og via den valgte tidsenhed bestemmes det, hvor lang tid målerværdien skal antage en kritisk værdi førend der skal adviseres. 7. Efter indtastning af regelværdien, vises den endelige adviseringsregel i tekstfeltet Resultat. 8. Parameteropsætningen afsluttes ved at der klikkes på Gem Adviseringsværdier indsættes i målerens enhed dvs. er måleren opsat til at blive aflæst i kwh så er enheden også dette. Det skal også bemærkes, de tilgængelige adviseringsprofiler styres af systemadministratoren. Det samme gælder også, når det kommer til afgrænsningen af Rev Vitani Energy Systems A/S Side 45

47 9 Logbog Logbogen er det sted hvor hændelser, beskeder mm. angående de enkelte ejendomme/bygninger/- anlæg noteres, og gemmes således at der eksisterer notater (med historik) tilknyttet folderen. De ulæste beskeder i logbogen ses på forsiden som standard, når der logges på webben. Det er vigtigt, at du skriver et lille notat, når der er sket noget, der kan have afgørende indflydelse på energiforbruget. Det kan være ledningsbrud, særlige arrangementer, eller at der er installeret nye maskiner. Det er kun de brugere, der har web-adgang til netop denne folder (bygning) der kan læse i logbogen. Gemte notater kan ikke slettes igen. 9.1 Læs i logbogen På forsiden, når der logges på webben, ses de ulæste beskeder i logbogen. Men den kan også tilgås på anden vis. 1. Vælg den bygning/folder hvor du ønsker at se logbogen 2. Vælg menupunktet Drift Logbog, og Figur 41 fremkommer. Figur 41 Logbog Her kan man læse de meddelelser der er skrevet i logbogen, og se hvilken dato de er skrevet og hvem der har skrevet den enkelte besked. 3. Nederst under Skift side kan du køre frem og tilbage i meddelelserne. Systemet er sat op til at vise 5 logbogsindlæg pr side og vil vise de nyeste på side 1 og de ældre på de efterfølgende sider. Rev Vitani Energy Systems A/S Side 46

48 9.2 Skriv i logbogen Ønsker du at tilføje observationer eller andre informationer der vedrører energistyringen, skal du skrive det i Logbogen. 1. Tryk på drift Logbog - dernæst skal du for at skrive i logbogen trykkes på skriv i logbogen. øverst i højre hjørne og Figur 42 kommer frem. Figur 42 Skriv i logbogen 2. Dato og Forfatter udfyldes automatisk. 3. Du giver meddelelsen et emnenavn og en beskrivende tekst. Hvis ikke emne og tekst er udfyldt kommer der en besked om at disse felter skal udfyldes, med rødt i nederste venstre hjørne. 4. Hvorefter der trykkes på. Nu kan de andre der er tilknyttet denne bygning/folder, læse logbogsmeddelelsen. Rev Vitani Energy Systems A/S Side 47

49 10 Hjælp Her finder du to funktioner hvor du kan få hjælp og informationer: 10.1 Brugermanual Her under finder du den nyeste udgave af Brugermanualen til web Brug den som opslagsværk, vi foreslår at du ikke udskriver den hver gang du skal benytte den, men bruger den online, da der vil finde opdateringer sted i forbindelse med nye versioner Om Omega EMS Her kan du finde adressen på Scanenergi s hjemmeside og hvilken version det er manualen passer til. Figur 43 Om Omega EMS Rev Vitani Energy Systems A/S Side 48

50 11 Opsætning - Introduktion til webadministratorer Web-administratoren har en række muligheder som den alm. webbruger ikke har, disse muligheder findes i menu-bjælken opsætning. Web-administrator har mulighed for opsætning af: - Målere - Flyt målere - Folder-egenskaber - Bygnings-information - Brugere - Rapporter Tilknyttes en web-administrator en folder, så kan de se alle underlæggende foldere i modsætning til alm. webbruger der kun har adgang til den pågældende folder Opsætning af målere Vælg menupunktet Opsætning Målere, og vælg den ønskede bygning og Figur 44fremkommer. Figur 44 Opsætning af målere Tilføj måler 1. Vælge den bygning du ønsker at tilføje en måler. 2. dernæst gå ind i opsætning af måler og trykker på tilføj måler og Figur 45 kommer frem: Rev Vitani Energy Systems A/S Side 49

51 Figur 45 Tilføj måler 3. Udfylde de forskellige felter: husk er du i gang med at oprette en måler men skal noget andet så husk at trykke gem, da du altid kan gå tilbage og redigere og dermed få de sidste informationer tastet ind. Start med faneblad for dernæst at tage faneblad 2 - og gem til sidst. Måler navn: kort og entydigt vær sikker på at navnet ikke allerede er brugt. Og brug et navn som er til at identificere måleren ved hjælp af. Type: er udtryk for den type måler der er tale om. Der er fire forskellige typer at vælge mellem: Tæller: registrere forbrug vha. tællerværk f.eks. en vandmåler. Forbrug: hvor der registreres en given mængde, f.eks. antal producerede emner siden forrige aflæsning. Status: der registreres en aktuel lagerbeholdning, f.eks. indholdet i en olietank. Benyttes ofte i forbindelse med en påfyldnings måler. Tilstand: kan f.eks. være en temperatur. Forbrugstype: her skal vælges hvilken type af forbrug der er tale om, tryk på den lille pil der er i højreside af registreringsfeltet og du får forbrugstyperne frem. Her kan også ses egne forbrugstyper. Beskrivelse: kort beskrivelse af måleren, f.eks. placering. Rev Vitani Energy Systems A/S Side 50

52 Graddagekorrektion: udfyldes hvis der er valgt en opvarmningsform under forbrugstype vælge den målestation du mener, er tættes på det sted måleren befinder sig. Opstart: Vælges typen Status bliver opstart aktivt. Her indtastes startværdien og pejlingen. Målergruppe: her er det muligt at tilføje måleren til en målergruppe. Tryk på pilen i højreside af registreringsfeltet og se hvilke muligheder der er. Datakilde: Kan ikke indstilles her kontakt system-administrator. Det kan her ses om det er en manuel, automatisk eller en beregningsmåler. Aflæsningsenhed: alt afhængig af hvilken forbrugstype du har valgt vil der fremkomme en række forslag til aflæsningsenheder f.eks. kwh, kg, osv. Vælg den du vil bruge ved at trykke på registreringsfeltets højreside og se mulighederne i rullemenuen og tryk på den du ønsker. Faktor: ved anvendelse af faktor multipliceres alle aflæsninger med den indtastede værdi. Dermed kan aflæsningerne indtastes direkte, uden hensynstagen til evt. omregningskonstanter på måleren. Overløbsværdi: udfyldes af system-administrator Nedlagt pr.: Dato for nedlæggelse af måleren. Vær opmærksom på at stamdata skemaet er fuldstændig individuelt det er den enkelte systemadministrator, der bestemmer hvilke informationer der skal Figur 46 Tilføj måler - Stamdata registreres i stamdataskemaet. Det er derfor ikke sikkert at der skal registreres noget i denne del i forbindelse med oprettelse af ny måler. Figur 43 er et eksempel på hvordan sådan et stamdata skema kan se ud. Ideen med at tilføje måleren stamdata er, at give mulighed for at samle alle informationerne omkring den enkelte måler et sted, frem for at have informationer rundt omkring i forskellige mapper. Tag en snak med system-administrator om hvilke informationer der skal tastes ind i stamdata skemaet og hvem der skal gøre det. Afslut hele oprettelses proceduren med at trykke gem. Rev Vitani Energy Systems A/S Side 51

53 11.2 Redigere og slet en måleropsætning Redigerer Figur 47 Rediger måleropsætning 1. Tryk på pennen ved den måler du ønsker at redigerer og skærmbilledet fra opsætning af målere kommer frem figur 44. Denne gang er alt udfyldt og du skal kun rette de ting som har ændret sig siden du oprettede måleren. Se ovenstående afsnit for forklaring og vejledning i udfyldelse af måleren. 2. Ved klik på kan du foretage et målerskifte og vil få følgende skærmdialog frem: Figur 48-2 Tilføj tælleværk 3. Her skal du så angive nummeret på den nye måler, samt anden information såsom faktor og overløbsværdi. Når alt data er indtastet tilføjes måleren ved tryk på Insert. Rev Vitani Energy Systems A/S Side 52

54 Slette en måler 1. Tryk på skraldespanden ud for den måler du ønsker at slette. Systemet spørger om du er sikker på at du vil slette, er du det så tryk ja Figur 49 Slet måler Rev Vitani Energy Systems A/S Side 53

55 11.3 Flyt en måler Her kan du flytte en måler fra en folder til en anden folder. 1. Start med at gå ind i den bygning/folder du ønsker at flytte en måler fra. De målere, der er tilknyttet kommer nu frem i højre side af skærmen. 2. Klik på den måler, der skal flyttes. Så snart cursoren er henne over den ønskede måler kommer der en sort understregning under måleren. 3. Hold musetasten nede, og træk måleren til den ønskede folder i venstre side. Vær opmærksom på at ønskes måleren i en bestemt bygning skal den ønskede bygning have en sort streg under sig for at måleren ender i denne bygning hvis linjen er stiplet og går hele vejen på tværs af det venstre felt af skærmen ender måleren i den nærmeste overfolder. 4. Derefter slippes musetasten flyt flere målere på engang 1. Start med at gøre det sammen som ved en måler. 2. Du markere flere målere ved at holde 'CTRL'-tasten nede mens du klikker på hver enkelt måler med venstre musetast, du vil nu kunne se at du har markeret målerne når den bliver blå, se figur gør som ved flyt en måler hold venstre mussetast Figur 50 Flyt flere målere på engang nede og træk måleren til den ønskede folder/bygning i venstre side og slip mussetasten. Rev Vitani Energy Systems A/S Side 54

56 11.4 Rediger folder-egenskaber Har du givet en folder eller bygning forkerte egenskaber ved oprettelsen, kan du ændre folderens egenskaber her. 1. Stil dig på bygningen eller folderen i venstre side af skærmbilledet, så den er markeret. 2. Dernæst skal du gå ind i opsætning folder egenskaber og billedet i figur 47 kommer frem. 3. Vælg den foldertype du ønsker den markerede bygning/folder skal være. Vær opmærksom på at folderen beholder samme navn også selv om du skifter foldertype. 4. Afslut med. Figur 51 rediger folder-egenskaber Rev Vitani Energy Systems A/S Side 55

57 12 Bygningsinformation Det er muligt at oprette, ændre og tilføje bygningsoplysninger Opret bygningsinformationer Når der oprettes nye foldere kan det være en fordel at tilføje bygningsinformationer med det samme. 1. Stil dig på den bygning/folder du ønsker tilføje bygningsinformationer 2. Vælg menupunktet Opsætning Bygnings-information. Og Figur 52 kommer frem. Figur 52 Bygningsinformationer 3. Udfyld den øverste del: a. Bygnings-ID: Har jeres bygninger numre eller evt. navne indtastes de her. b. Adresse: Bygningens adresse. c. Adresse: Stednavn. d. Post nr.: Bygningens post nr. e. Momsregistreret: Hvis man er momsregistreret sættes et flueben. f. Kontaktperson: Indtast den kontaktperson der er tilknyttet bygningen. g. Telefon: Telefon nr. på kontaktpersonen. h. Kontaktpersonens adresse. Rev Vitani Energy Systems A/S Side 56

58 i. Notater: Tilføj informationer om bygningen. 4. Det kan være en god idé at trykke inden du går videre med at tilføje selve bygningsinformationerne. 5. Ved tryk på i venstre side, fremkommer skærmbilledet nedenfor Figur 53, hvor man kan indtaste areal, antal brugere mm. Se forklaringen på de enkelte felter nedenstående. Figur 53 Bygningsinformation a. Gyldig fra [dato]: Skriv den dato hvor arealet skal gælde fra. b. Areal i alt [m2]: Det totale bygningsareal. c. Areal opvarmet [m2]: Antal m2 der er opvarmet. d. Antal brugere [personer]: Antal personer der bruger bygningen. e. Brugstid [Timer pr. år]: Den tid bygningen bliver brugt på årsbasis. f. Årsværk [Timer pr. år]: Kan bruges til at registrere personaleressourcen. 6. Når du har udfyldt felterne husk at afslutte med Rev Vitani Energy Systems A/S Side 57

59 12.2 Oprettelse af ny bygning eller folde Som Web-administrator har du mulighed for at oprette, slette og omdøbe bygninger. 1. Stil dig på den mappe eller bygning du vil lave en underfolder til. 2. Vælg i rullemenuen om det skal være standard, bygning eller skabelon vælg den ønskede tryk derefter på og folderen eller bygningen er oprettet alle nyoprettede mapper og bygninger skal have ændret navn se nedenfor. 3. Når bygningen er oprettet kan du nu i højre siden af skærmen se skemaet til at oprette bygningsinformationer se afsnit Ændring af navn på bygning eller folder. 1. Stil dig på mappen eller bygningen, du vil ændre navnet på og tryk på den så den skifter farve herefter trykkes på feltet. Afslut med enter Slet bygning eller folder 1. Stil dig på den bygning du ønsker at slette og tryk på skraldespanden billedet i figur 51 kommer frem og du skal trykke ja hvis du er helt sikker på at du vil slette DER ER INGEN MULIGHED FOR AT FORTRYDE EFTER MAN HAR SLETTET SÅ VÆR HELT SIKKER FØR DU SIGER JA TIL AT SLETTE, FOR ALLE UNDERFOLDERE FORSVINDER OGSÅ Figur 54 Opret folder eller bygning rediger og det vil nu være muligt at skrive det nye navn i Figur 55 slet bygning eller folder 2. Når du har trykket ja kan du se at der arbejdes og alt afhængig af hvor meget mappen/bygningen indeholder af data, vil det tage et øjeblik før du kan gå videre. Rev Vitani Energy Systems A/S Side 58

60 13 Brugere rediger brugere tilføj brugere Her kan du tilføje eller redigere brugere i systemet. Vær opmærksom på at der er tre faneblade, som skal udfyldes her, og det er vigtigt at du følger den rigtige rækkefølge. Proceduren ved at redigere og tilføje brugere er den samme undtaget starten hvor man ved opret brugere trykker på og hvis man vil redigere en bruger skal man i stedet trykke på ønsker at redigere. 1. Vælg menupunktet opsætning brugere.. 2. tryk på tilføj og skærmformularen kommer frem, se figur 52. tilføj ud for den bruger hvis data man 3. Faneblad opsætning: Udfyld de tomme rubrikker med navn, brugernavn, adgangskode osv. Husk adgangskoden skal som regel ændres af web-brugeren så lav en let kode. Figur 56 Opret ny bruger 4. Mobilnummer og adresse kan også tilføjes af den enkelte bruger så det er ikke nødvendigt at administrator udfylder disse felter. Hvis brugeren skal kunne modtage autoudsendte rapporter, så husk adressen. 5. Faneblad brugergrupper: De mulige brugergrupper og hvilke rettigheder den enkelte brugergruppe har, bestemmes af systemadministrator. Marker derfor den/de grupper, din ny oprettede bruger skal være medlem af. 6. Faneblad foldertilknytning: her vælges hvilke foldere/bygninger brugeren skal Figur 57 opret bruger faneblad, brugergrupper tilknyttes. Hold venstre musetast nede og træk den markerede folder til højre til der kommer en hånd. Derefter slippes musetasten. Du kan trække i flere ved at marker folderne først ved at holde 'CTRL'-tasten nede og klik på dem med venstre musetast. Når du har trukket en bygning over kommer et tomt felt frem, hvori der kan vælges hvilken brugergruppe personen skal være medlem af i folderen. Skriver du forkert i brugergrupper eller folder rettes der ved at slette den folder som personen er blevet tilknyttet og gå tilbage til brugergrupper og rette, så det kommer til at passe og derefter gå tilbage og lave foldertilknytningen igen. Rev Vitani Energy Systems A/S Side 59

61 7. Afslut med gem Se oprettede brugere Det er muligt for web administratoren at se brugere i den pågældende folder - dog kun dem han selv har oprettet. Figur 58Vis folderens brugere Det er også muligt for web administratoren at se alle de brugere han har oprettet via webben. 1. Sæt flueben i feltet Vis alle brugere. Figur 59 vis alle brugere Rev Vitani Energy Systems A/S Side 60

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Vejledning i.

Vejledning i. Vejledning i Denne vejledning hjælper dig trin for trin i gang med Søger du svar på et enkelt spørgsmål, kan du også klikke direkte på følgende overskrifter: 1. OPRET DIN FORBRUGERWEB-KONTO... 2 1.1 Sådan

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside under Login eller på webadressen

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside  under Login eller på webadressen Brugervejledning Version 2.2. August 2012 Hvad er Plan A? Plan A er et elektronisk webbaseret styringsværktøj, der kan samle alle virksomhedens handlingsplaner. Plan A giver nemt og hurtigt overblik over

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

IT vejledning i MUS for medarbejdere

IT vejledning i MUS for medarbejdere IT vejledning i MUS for medarbejdere Indhold 1 Indledning... 2 2 MUS processen... 2 3 AUHRA pålogning og startside... 2 4 Medarbejder modtager invitation til MUS... 5 5 Medarbejderens forberedelse til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Drejebog til tractorpulling.dk

Drejebog til tractorpulling.dk Drejebog til tractorpulling.dk Generelt På hjemmesiden benyttes følgende som standard: - Skrifttype: Verdana - Skriftstørrelse: 12px / 9pt. 4. oktober 2011 Moskjær Marketing Falkevej 4 DK-6920 Videbæk

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Manual til udvidet abonnement

Manual til udvidet abonnement Manual til udvidet abonnement April 2009 info@bookscan.dk (alle tal er fiktive) 1 LOG PÅ s. 3 FORSIDEN s. 4 TOP 500 s. 5 FORMATER s. 7 TIMELINE OG TRENDED TIMELINE s. 8 CHART WITH PROMPTS s. 14 SKEMASÆTNING

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

EG-Bolig Web For beboervalgte

EG-Bolig Web For beboervalgte EG-Bolig Web For beboervalgte Rev. 1. juni 2015 Indhold Forord: EG Bolig Web for beboervalgte... 3 1. Installation... 3 2. At logge på EG Bolig Web... 4 1. Menupunktet Standard... 5 2. Menupunktet Økonomi...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

En vejleding til dig, om hvordan du kan følge dit forbrug og blive klogere på dine forbrugsvaner, spare energi og måske også penge.

En vejleding til dig, om hvordan du kan følge dit forbrug og blive klogere på dine forbrugsvaner, spare energi og måske også penge. En vejleding til dig, om hvordan du kan følge dit forbrug og blive klogere på dine forbrugsvaner, spare energi og måske også penge. Version 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Logge på via internet

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

www.kjellerupskole.dk

www.kjellerupskole.dk ForældreIntra er et lukket univers, hvor forældre skal angive brugernavn og adgangskode for at blive lukket ind. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktioner i ForældreIntra. Man finder

Læs mere

Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler)

Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler) Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler) Modulet "Mine aktiviteter" fungerer som et katalog over skemaer og øvelser, som er tildelt den enkelte borger. De skemaer og øvelser, man er vant til at give

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide C2IT s opgavestyringssystem Quick Guide Forfatter: Kent Tranberg Pedersen / Michael Bo Larsen Dato: 12. juli 2016 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk www.c2it.dk

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN...

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN... 2017 BI Fodbold Guide til brug af Conventus. Billund Idrætsforenings medlemssystem for trænere og holdledere. Indhold FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN... 4 Vis info... 5 Log... 5

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

DigiMatch Elektronisk Kamprapport

DigiMatch Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 17.08.2015 v.0.3 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart Link til vejledning, login data, og Digimatch kan findes her: http://boxerligaerne.dk/klubsider/kamprapport/ Det er

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

MountainSite Guide: Kom godt i gang

MountainSite Guide: Kom godt i gang MountainSite version 2.6 Indhold: Log in Præsentation Rediger hjemmeside Tekster Kontaktoplysninger Menulinien Billeder Pdf/Filupload Brugeradministration Indstillinger Log af Log in Når du skal bruge

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Brunata WebMon Brugermanual for administrator DK-QB 101431 / 26.06.2014

Brunata WebMon Brugermanual for administrator DK-QB 101431 / 26.06.2014 Side 12 Brunata a/s er et danskejet selskab, der sikrer en fair og individuel fordeling af forbrugsudgifter med danske målerløsninger. Vi har næsten 100 års erfaring med udvikling og fremstilling af målere,

Læs mere