18. udbud. Norddjurs og Syddjurs Kommuner Udbudsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "18. udbud. Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010. Udbudsbetingelser"

Transkript

1 18. udbud Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010 Udbudsbetingelser

2 Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel 5 Krav til busser mv. 7 Oversigt over vigtige datoer 8 Udbudsvilkår A-kontrakt 9 1. Udbudsmaterialet Retsgrundlaget Hvem kan byde Tilbuddets form Prisniveau Aflevering og åbning af tilbud Vedståelsesfrist Henvendelser Køreplanændringer Virksomhedsoverdragelse Overtagelse af hidtil anvendte busser Krav til busser Overtagelser af busser ved kontraktudløb Kontraktløbetid Forlængelsesmuligheder Redegørelse for organisation og resurser Personaleforhold Terminalforhold og chaufførfaciliteter Opsætning af køreplantavler og postbefordring Kørsel med ikke kontraktbusser (dubleringsaftale) Kvalitetskrav Kommunikation mellem Midttrafik og busselskabet Forbehold Alternative tilbud Sikkerhedsstillelse Aktindsigt Offentliggørelse Reduktion i den udbudte kørsel Valg af tilbud Indgåelse af kontrakt Fast månedsbetaling Oplysninger om vejforhold og andre forhold på ruterne Rejsekortet Midttrafiks udstyr i busserne Børneattester Beredskabsplan 20 Bilag til udbudsvilkår A-kontrakt Bilag A1: Ansøgning om dokumentation for tilladelsen fra Færdselsstyrelsen 21 Bilag A2: Dokumentation for tilladelse fra Færdselsstyrelsen 22 Bilag B: Gældserklæring 23 Bilag C: Tilbudsblanket (A-kontrakt) 24 Bilag D: Oplysninger om organisation og resurser 25 Bilag E: Busudskiftningsprogram - Udgået 28 Bilag F: Garantierklæring 29 A-kontrakt Skema med nøgleoplysninger Generelt Køreplanlægning mv Kørselsomfang 34 Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

3 4. Kørslens udførelse, kundebetjening Kvalitetssikring Takst, kontrol og tælling Reklamer og information Kørselsmateriellet Betalingsmodellen Afregning Ikrafttræden, opsigelse, misligholdelse Modregning i betalingen Voldgift 46 Bilag til A-kontrakt Bilag 1: Køreplansamarbejdet 47 Bilag 2: Opsætning af køreplantavler 48 Bilag 3: Opgørelse af køreplantimer og regulering af chaufførbetaling 49 Bilag 4: Kvalitetssikring 52 Bilag 5: Forskrifter vedrørende bussers indretning og udstyr 55 Bilag 5.1: Forskrifter vedrørende bybussers indretning og udstyr 56 Bilag 5.2: Forskrifter vedrørende landevejsbussers indretning og udstyr 64 Bilag 5.3: IT-udstyr i busser 72 Bilag 6: Oversigt over kontraktbusser 77 Bilag 7: Busoplysningsskema 78 Bilag 8: Regulering for pris og lønudvikling ( 21) 79 Bilag 9: Kørselsindberetning 80 Bilag 10: Afgivelse af oplysninger om personaleforhold ved kontraktudløb 85 Bilag 11: Udgået (der er ikke busovertagelse) 88 Bilag 12: kørsel med ikke kontraktbusser (Dubleringsaftale) 89 Bilag 13: Her indsættes den udfyldte tilbudsblanket 91 Bilag 14: Krav til chaufførernes uddannelse 92 Bilag 15: Oplysninger om andre forhold på ruterne ved kontraktudløb 93 Bilag 16: Rejsekortet 94 Bilag 17: Beredskabsplan 95 Udbudsvilkår B-kontrakt 97 Forord Udbudsgrundlag Retsgrundlaget Hvem kan byde Tilbuddets form Prisniveau Aflevering og åbning af tilbud Vedståelsesfrist Henvendelse Køreplanændringer Virksomhedsoverdragelse Overtagelse af hidtil anvendte busser Krav til busser Overtagelser af busser ved kontraktudløb Kontraktløbetid Forlængelsesmuligheder Redegørelse for organisation og resurser Underentreprenører Personaleforhold Rutebilstationer og chaufførfaciliteter Opsætning af køreplantavler og postbefordring Kørsel med ikke kontraktbusser (dubleringsaftale) Kvalitetskrav 105 Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

4 23. Kommunikation mellem Midttrafik og busselskabet Opgørelse af køreplantimer og afregning Forbehold Alternative tilbud Sikkerhedsstillelse Aktindsigt Offentliggørelse Valg af tilbud Reduktion i den udbudte kørsel Indgåelse af kontrakt Oplysninger om vejforhold og andre forhold på ruterne Børneattester 107 Bilag til udbudsvilkår B-kontrakt Bilag A1: Ansøgning om dokumentation for tilladelsen fra Færdselsstyrelsen 108 Bilag A2: Dokumentation for tilladelse fra Færdselsstyrelsen 109 Bilag B: Gældserklæring 110 Bilag C: Tilbudsblanket (B-kontrakt) 111 Bilag D: Virksomhedsbeskrivelse 112 Bilag E: Udgår 114 Bilag F: Garantierklæring 115 B-kontrakt Skema med nøgleoplysninger Generelt Køreplanlægning mv Kørselsomfang Kørslens udførelse Kundebetjening Takst, kontrol, tælling Kørselsmateriellet Betalingsmodellen Afregning mv Ikrafttræden og opsigelse Modregning i betalingen ved misligholdelse Voldgift 127 Bilag til B-kontrakt Bilag 3A: Busoplysningsskema 131 Bilag 3B: Oversigt over kontraktbusser 132 Bilag 4: Virksomhedsbeskrivelse 133 Bilag 5: Procedure for prisregulering 134 Bilag 6: Opgørelse af årlige køreplantimer 135 Bilag 7: Månedsafregning 138 Bilag 8: Oplysninger om personaleforhold m.v. ved kontraktudløb 139 Bilag 9: Dubleringsaftale (kørsel med ikke kontraktbusser) 142 Bilag 10: Oplysninger om andre forhold på ruterne v. kontraktudløb 144 Bilag 11: Her indsættes den udfyldte tilbudsblanket 145 Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

5 Oversigt over kørsel til udbud i Norddjurs Kommune Udbydes på A-Kontraktvilkår: Pakke Rute Strækning Køre- Antal Mindste Forudsat Bemærkning Mogensg. Banegå.- Færg Hedeboctr. Bibliotek Mogensg.-Banegå.- Krattet Dr.Ferieby Færgeh. Mogensg.-Banegå.- Lupinskr. Sygehuset Solskr. plan- Kontrakt- Passager busstatimer busser kapacitet* tionering Sum Mogensgade, Grenå Se note 1 Udbydes på B-Kontraktvilkår: Pakke Rute Strækning Køre- Antal Mindste plan- kontrakt- passager timer busser kapacitet* 1 Ørum Skole - Stenvad - Fjellerup Ørum Skole - Ramten - Stenvad Ørum Skole - Ginnerup Glesborg Skole - Voldby Skole D Ungdomssk.-Fjellerup-Stenvad-Ør. 200 E Ungdomssk.-Gjerrild-Thorsø-Ørum 200 Sum Østre Skole-Robstrup-Hammelev Vestre Skole Enslev - Dalstrup Søndre Skole - Allelev - Trustrup Mølleskolen - Trustrup - Glatved Toubroskolen - Kærby - Trustrup F Ungdomsskole Søndre Skole 262 Sum Langhøj- og Allingåbroskolen - Lystrup Strand - Ørsted Langhøjsk.-Allingåbrosk.-Gjesing Langhøjsk.-Georgsm-Tustrup-Lystr Bemærkning Se note 2 Se note 2 Se note 2 Se note 2 Se note 2 Se note 2 Se note 3 Se note 2 Se note 2 Se note 2 Se note 3 Inklusiv kørsel til svømning, se note Rougsøsk.-Kare-Voer Auning og Allingåbro Sk. - Hevringh. - Ørsted A Ungdomssk.-Ørsted-Allingåbro 225 B Ungdomssk. Vivild - Allingåbro 138 Sum Auning Skole - Øster Alling Auning Skole - Fausing C Ungdomssk. Vester Alling - Auning 167 Sum Inklusiv kørsel til svømning, se note 2 Se note 2 Se note 3 Se note 2 Det samlede udbud i Norddjurs Kommune udgør * Passagerkapacitet er lig summen af antal siddepladser og antal ståpladser. note 1: Siddepladser skal minimum udgøre 23. note 2: I landevejsbusser skal antallet af siddepladser udgøre mindst 65% af det samlede indregistrerede passagertal, se dog note 3. note 3: Siddepladser skal minimum udgøre 55 for en 13,7 meter bus og 65 for en ledbus. Se udbudspakker fra Syddjurs Kommune og kombinationsmuligheder på næste side Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

6 Oversigt over kørsel til udbud i Syddjurs Kommune Udbydes på A-Kontraktvilkår: Pakke Rute Strækning Køre- Antal Mindste Forudsat Bemærkning 6 plan- Kontrakt- Passager busstatimer busser kapacitet* tionering 1 Ebeltoft-Fugls.-Knebel-Skødshoved 2 Knebel-Agri-Femmøller-Molskroen- Ebeltoft 3 Ebelt. busterminal-ebeltoft C- Boeslum-Øer-Ebeltoft Busterminal 11 Knebel-Skødshoved-Helgenæs 12 Ebeltoft-Fulgsø-Knebel-Skødshoved- Knebel-Ebeltoft bust. Sum Knebel Se note 2 Udbydes på B-Kontraktvilkår: Pakke Rute Strækning Køre- Antal Mindste plan- Kontrakt- Passager timer busser kapacitet* 8 Rosmus-Gravlev-Fuglslev-Rosmus Rosmus-Drammelstrup-Ndr. Kærv Rosmus ungdomsskole 109 Sum Bemærkning Se note 2 Se note 2 Det samlede udbud i Syddjurs Kommune udgør * Passagerkapacitet er lig summen af antal siddepladser og antal ståpladser. note 2: I landevejsbusser skal antallet af siddepladser udgøre mindst 65% af det samlede indregistrerede passagertal. Budmuligheder Der kan bydes på ovenstående pakker hver for sig. Herudover kan der alene bydes på følgende kombinationer. Ved kombinationstilbud gælder de anførte krav for de pakker, der indgår i kombinationen Kombination A B C D E F Består af pakkerne Timer Busser 1 og og og , 3, 4 og Alle pakker og Bemærkning: Gl. Grenå Gl. Rougsø og gl. Sønderhald Skoleruter i gl. Nr. Djurs og gl. Grenå Alle skoleruter i Norddjurs kommune Alle ruter i Norddjurs Kommune Ebeltoft-ruter Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

7 Krav til busser m.v. Gælder pakkerne Kontraktform A-kontrakt B-kontrakt A-kontrakt B-kontrakt Kontraktlængde 5 år 5 år 5 år 5 år Bustype Laventrébus 1 Landevejsbus 2 Landevejsbus Landevejsbus Kontraktbusser Maksimal alder Kontraktbusser Maksimal gennemsnitsalder 10 år 15 år 10 år 15 år Ingen krav Ingen krav Ingen krav Ingen krav Reservebusser Ingen alderskrav Ingen alderskrav Ingen alderskrav Ingen alderskrav Busfarve Midttrafikgul 3 Ingen krav Midttrafikblå 4 Midttrafik blå 5 Miljøkrav til busserne Euro 5 Euro 3 EURO 4 6 Euro 3 7 Takstsystem Midttrafiks takstsystem 0-takst Midttrafiks takstsystem 0-takst Postkassetømning Ingen Ingen Ingen Ingen Stoppestedstavler Ingen opsætning Ingen opsætning Ingen opsætning Ingen opsætning Tildelingskriterier Laveste pris Laveste pris Laveste pris Laveste pris 1 Bussen kan være mindre end 12 meter. 2 Ved særlige krav i enkelte pakker. Fremgår kravene af pakkebeskrivelsen. 3 Kontraktbusser skal først 6 måneder efter kontraktstart være malet Midttrafikgul. 4 Kontraktbusser skal først 6 måneder efter kontraktstart være malet Midttrafikblå. 5 Gælder kun ikke-overtagne busser. 6 Gælder kun ikke-overtagne busser. 7 Gælder kun ikke-overtagne busser. Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

8 Oversigt over vigtige datoer: Emne Sidste frist for modtagelse af spørgsmål Sidste frist for fremsendelse af svar på spørgsmål Dato 4. februar februar 2010 Afleveringsfrist 18. februar 2010, kl Åbning af indkomne tilbud 18. februar 2010, umiddelbart efter udløbet af afleveringsfristen Sidste frist for fremsendelse af tilladelser til buskørsel 1 4. marts 2010 Forventet beslutning om tildeling 12. marts 2010 Frist for garantistillelse 26. marts 2010 Vedståelsesfrist 9. april 2010 Kontrakttype A-kontrakt Pakkerne 1 og 6 B-kontrakt Pakkerne 2-5, 7 Kontraktstart 27. juni august 2010 Driftsstart 27. juni august 2010 Kontraktløbetid Mindst 5 år Mindst 5 år Forlængelsesmuligheder Et års ensidig forlængelse for Midttrafik. Herudover efter aftale. Et års ensidig forlængelse for Midttrafik. Herudover efter aftale. Tidligste kontraktudløb 27. juni juli Såfremt de ikke er sendt sammen med tilbuddet Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

9 Udbudsbetingelser A-kontrakt Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

10 1. Udbudsmaterialet Det samlede udbudsmateriale består af: Udbudsvilkår med tilhørende bilag A-kontrakt med tilhørende bilag Beskrivelse af de enkelte pakker Udbudsvilkårene anvendes i forbindelse med tilbudsgivning og efterfølgende indgåelse af kontrakt(er) og indeholder vejledninger og krav til byderen. Kontrakten om buskørsel fastlægger de krav, der gælder for kørslens udførelse, og angiver, hvordan forholdet mellem Midttrafik og busselskabet reguleres. Det er et bindende vilkår, at kørslen skal udføres på grundlag af kontrakten. Beskrivelsen af de enkelt pakker indeholder blandt andet foreløbige køreplaner, vognløb, kørselsomfang, rutekort, oplysning om busser til overtagelse og oplysninger om det personale, der kan blive tale om at overtage efter lov om virksomhedsoverdragelse. Herudover er der i beskrivelsen oplysning om andre forhold på ruterne. 2. Retsgrundlaget Udbuddet foretages som et offentligt udbud i henhold til EU-direktiv 2004/17/EF, jf. bekendtgørelse nr. 936 af 16. september 2004, forsyningsvirksomhedsdirektivet. 3. Hvem kan byde Aftalen om kørsel kan indgås med en enkeltperson, et selskab eller en anden juridisk person. Byderen skal opfylde de kvalifikationskrav, der fremgår af busloven og ledsagende bekendtgørelser. Byderen skal enten have en tilladelse efter buslovens 1, stk. 1 (grundtilladelse) og tilladelse for det nødvendige antal busser eller et forhåndstilsagn fra Færdselsstyrelsen. Dokumentation for tilladelserne vedlægges tilbuddet. Dokumentationen indhentes fra Færdselsstyrelsen ved, at byderen indsender skema 1 - bilag A1. Herefter fremsender Færdselsstyrelsen et udfyldt skema 2, bilag A2, som byderen vedlægger tilbuddet. Dokumentationen fra Færdselsstyrelsen skal indhentes af alle bydere. Der er mellem 2-6 ugers ekspeditionstid i Færdselsstyrelsen. Det vil blive accepteret, at dokumentationen indsendes efter, at tilbuddet er indsendt, hvis der er rimelige begrundelser herfor. Begrundelsen skal angives ved fremsendelsen af tilbuddet. Hvilken dato, dokumentation skal være Midttrafik i hænde, fremgår af skemaet Oversigt over vigtige datoer. Byderen skal endvidere - i henhold til "Lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love", nr. 336 af afgive tro og love erklæring herom. Bilag B skal ud- Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

11 fyldes og vedlægges tilbuddet. Midttrafik kan anmode om oplysninger til dokumentation for byderens økonomiske og faglige baggrund. Disse oplysninger vil blive behandlet fortroligt. Byderen kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale eller regionale forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljø samt beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt på følgende adresser: Oplysninger om skatter og afgifter findes på Skats hjemmeside: Oplysninger om miljøbeskyttelse findes på Miljøstyrelsens hjemmeside: Oplysninger om beskyttelse af arbejdsmiljøet findes på Arbejdstilsynets hjemmeside: 4. Tilbuddets form Tilbuddet afgives på den tilbudsblanket, der er vedlagt som bilag C. Bemærk, at bilag A-D skal udfyldes og følge tilbuddet. Tilbuddet afleveres i en særlig tilbudskuvert. Den særlige tilbudskuvert rekvireres hos Midttrafik. Hvis tilbudskuverten ikke er rummelig nok, påklæbes kuvertens forside det materiale, der skal afleveres. På kuverten anføres byders navn, udbudsnummer og dato (afleveringsfrist). Tilbud, der afleveres personligt, skal afleveres i informationen hos Midttrafik. Tilbuddet afgives på dansk og i danske kroner, inkl. eventuel moms og afgifter. Se nærmere i afsnit 5, der blandt andet vedrører cross border leasing. Der kan afgives tilbud på enkeltpakker samt på de kombinationer af pakker, der er anført i Oversigt over den udbudte kørsel. Der kan ikke afgives tilbud på andre kombinationer af pakker end de i oversigten anførte. Der skal afleveres en tilbudsblanket for hvert tilbud. Er der tale om en pakke eller en kombination, der indeholder kørsel efter både en A og en B-kontrakt, udfyldes én tilbudsblanket for A-kontraktkørslen og én tilbudsblanket for B- kontraktkørslen. Det betyder, at der skal afleveres to tilbudsblanketter, hvis pakken eller kombinationen indeholder både A- og B-kontraktkørsel. Der kan ikke afgives tilbud, som har forbehold om, at andre pakker vindes. Byder kan betinge, at man opnår en bestemt kørselsmængde. Der kan ikke afgives tilbud på en del af en pakke. Tilbud må ikke være afhængige af andre juridiske personers bud. Som bilag til tilbudsblanketten skal der gives en beskrivelse af byderens virksomhed. Virksomhedsbeskrivelsen fremgår af bilag D. Hvis der bydes på flere enkeltpakker eller kombinationer, skal byder kun vedlægge en beskrivelse pr. udbud. På tilbudsblanketten angives såvel den samlede tilbudspris som en specifikation af tilbudsprisen. Den samlede tilbudspris angives som betalingen pr. år og pr. Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

12 køreplantime i gennemsnit. De specificerede priser angives som betalingen pr. køreplantime til dækning af chaufføromkostninger, betalingen pr. køreplantime til dækning af øvrige variable omkostninger og betalingen pr. busmåned pr. kontraktbus til dækning af faste omkostninger. De specificerede tilbudspriser refererer til betalingsmodellen i kontraktens 19, og det er disse priser, der indføjes i kontrakten og danner grundlag for den løbende afregning. Såvel felterne med den samlede tilbudspris som felterne med de specificerede priser skal udfyldes. Hvis der er uoverensstemmelser mellem den samlede tilbudspris og de specificerede priser, vil den samlede tilbudspris blive lagt til grund for tilbuddet. Køreplantimer pr. år og det antal kontraktbusser, som tilbudspriserne er baseret på, anføres på tilbudsblanketten. Betalingen vil, når kørslen påbegyndes, blive beregnet på grundlag af den faktiske udførte kørsel. 5. Prisniveau og cross border leasing Der reguleres for prisudviklingen hver måned, jf. 21 i kontrakten. Reguleringen sker som anført i bilag 8. Udgangsniveauet for reguleringen i dette udbud er omkostningsindekset for november måned 2009 på 100,6. Bemærk at reguleringen er ændret så der fremover reguleres hver måned på grundlag af mere aktuelle pristal. Nyt udgangspunkt for omkostningsindekset er januar 2008, der er fastsat til 100. De tilbudte priser skal afspejle, at reglerne om cross border leasing forventes ændret fra 1. januar 2010, og at dette ikke berettiger til genforhandling af betalingssatserne, jf. kontraktens Aflevering og åbning af tilbud Tilbuddet sendes til eller afleveres på følgende adresse: Midttrafik Søren Nymarks Vej Højbjerg Fristen for, hvornår tilbuddet senest skal være Midttrafik i hænde, fremgår af skemaet Oversigt over vigtige datoer. Åbning af tilbuddene vil finde sted i mødelokalet hos Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg. Dato og klokkeslæt for åbning af tilbuddene fremgår af skemaet Oversigt over vigtige datoer. Der vil være offentlig adgang i forbindelse med åbning af tilbuddene. Ved åbningen vil følgende blive oplyst: Byder, pakke, pris og om der er taget forbehold. Det indkomne tilbudsmateriale med tilhørende bilag er Midttrafiks ejendom og vil ikke blive returneret. Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

13 7. Vedståelsesfrist Det fremgår af skemaet Oversigt over vigtige datoer, hvor lang tid byderen skal vedstå sit tilbud. Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

14 8. Henvendelser Ved både telefonisk og skriftlig henvendelse til Midttrafik angående dette udbud bedes byder oplyse udbudsnummer og udbuddets geografiske placering. Derudover bedes byder så vidt muligt oplyse, hvilken pakke i det enkelte udbud, spørgsmålet vedrører. Henvendelser med henblik på bekræftelse af data eller oplysninger i materialet kan rettes telefonisk til: Primært Jan Ingebrigtsen: tlf Ved fravær Svend Aage Ravn: tlf Skriftlig henvendelse vedrørende dette udbud bedes sendt pr. til: Jan Ingebrigtsen: Med kopi til Svend Aage Ravn: og Skriftlig henvendelse kan også ske pr. brev til følgende adresse: Midttrafik, Udbud og kontrakter, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg. Alle svar på spørgsmål, som efter Midttrafiks vurdering kan have generel interesse for øvrige bydere, vil blive anført i et rettelsesblad. Det anføres ikke, hvem der har stillet spørgsmålet. Eventuelle ændringer i udbudsmaterialet vil også blive anført i rettelsesblad. Rettelsesblade vil blive offentliggjort på Midttrafiks hjemmeside Mulige bydere kan ved henvendelse til Midttrafik blive opført på en mailudsendelsesliste. Alle på listen vil få besked, når nyt rettelsesblad er lagt på hjemmesiden. Spørgsmål skal være Midttrafik i hænde senest 14 dage før tilbudsfristens udløb. Der vil ikke blive udsendt svar senere end 7 dage før tilbudsfristens udløb. Fristen fremgår af skemaet Oversigt over vigtige datoer. Ved henvendelse til Midttrafik kan bydere få fremsendt køreplaner og vognløb elektronisk. Fremsendelse kan ske i Trapezeformat og i Excelformat. 9. Køreplanændringer Køreplanerne i bilagsbindet er ikke endelige køreplaner. Det betyder, at der kan ske ændringer i køreplanerne inden kontrakten træder i kraft. Tilbuddet skal baseres på køreplanerne i udbudsmaterialet, inkl. eventuelle ændringer heraf. Ændringer af de endelige køreplaner, i forhold til udbudte køreplaner, vil udløse regulering efter kontraktens bestemmelser. Køreplanerne i udbudsmaterialet, inkl. eventuelle ændringer heraf, vil også være udgangspunktet for beregningen af ændringer i kørselsomfanget i henhold til 4 i kontrakten. I følge denne kan Midttrafik uden godtgørelse ændre antallet af kø- Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

15 replantimer med op til 20 % i kontraktperioden i både opadgående og nedadgående retning. 10. Virksomhedsoverdragelse Lov nr. 710 af 20. august 2002 om lønmodtagers retstilling ved virksomhedsoverdragelse og EU-overførselsdirektiv (77/187 EØF) skal følges. Den byder, der opnår kontrakt, vil derfor være stillet som ved erhvervelse af en virksomhed. Dette indebærer, at kontrakthaveren umiddelbart indtræder i de pligter, som påhvilede tidligere busselskaber i henhold til (1) kollektiv overenskomst og aftale, (2) bestemmelser om løn- og personaleforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, eller (3) individuel aftale om løn- og arbejdsforhold, jf. lovens 2, stk. 1 Opmærksomheden henledes på, at jf. lovens 3, stk. 2 må afskedigelse ikke finde sted alene som følge af den virksomhedsoverdragelse, som udbuddet indebærer. Ansvaret for, hvorvidt én eller flere af undtagelserne i lovens 3, stk. 2 er opfyldt eller ej, påhviler kontrakthaveren selv. Opmærksomheden henledes ligeledes på, at jf. lovens 5, stk. 2 skal kontrakthaveren, hvis denne i forvejen er virksomhedsindehaver, underrette egne medarbejdere, der berøres af overdragelsen, om konsekvenserne m.v. De nødvendige oplysninger vedrørende det personale, der skal overtages, er angivet under den enkelte pakke i bilagsbindet. Oplysningerne er givet af det nuværende busselskab og oplyses uden ansvar for Midttrafik. Hvis det efterfølgende viser sig, at disse oplysninger er mangelfulde eller fejlagtige, skal det nye busselskab godtgøre, at dette har en væsentlig økonomisk betydning. Der vil herefter blive foretaget en regulering af prisen i perioden, indtil de pågældende aftaler m.v. vil kunne opsiges med sædvanligt varsel. Tilbuddet skal beregnes på grundlag af de oplysninger om personaleforhold m.v., som fremgår af de enkelte pakker og rettelsesblade. Der kan i tilbuddet ikke tages forbehold for virkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven. 11. Overtagelse af hidtil anvendte busser Ved driftsstart overtages de busser, som er anført i pakkebeskrivelserne. Busrapporter for hver enkelt bus findes i pakkebeskrivelserne. Overtagelsen af de anførte busser sker efter bestemmelserne i den gældende kontrakt. Bestemmelserne kan rekvireres hos Midttrafik. Det nye busselskab er forpligtet til at overtage de anførte busser. Der kan ikke tages forbehold for overtagelse af busser eller overtagelsespriser. Overtagelsespriserne gælder for busser af gennemsnitlig vedligeholdelsesstandard. Eventuelle tillæg eller fradrag for faktisk vedligeholdelsesstandard fastsættes ved forhandling eller ved syn og skøn. Resultatet heraf er forpligtende for såvel det nuværende som det nye busselskab. Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

16 Såfremt ikke alle busser anført i en pakke overdrages, kan der opstå problemer på grund af leveringstid på busser. Midttrafik vil i den situation være indstillet på at godkende en hensigtsmæssig midlertidig løsning. 12. Krav til busser Kontraktbusser og reservebusser skal opfylde de krav, der er stillet i de to skemaer Oversigt over den udbudte kørsel og Krav til busser m.v. Kravene gælder pakkevis, uanset om pakken er vundet som enkeltpakke eller som en kombination af pakker. Kontraktbusser og reservebusser skal ligeledes opfylde de krav til bustyper og busstørrelser, der er angivet i bilag 5 til kontrakten. Hvis der er uoverensstemmelse mellem bilag 5 og de to skemaer Oversigt over den udbudte kørsel og Krav til busser m.v., er det de to skemaer, der har forrang. Bemærk, at der ikke stilles krav om en bestemt længde på busserne. Midttrafik ser gerne, at der bruges busser kortere end de sædvanlige 12 m blot kravene til kapacitet m.v. er opfyldt. Hvis kravet vedrørende maksimal alder for kontraktbusser er fastsat til 10 år, betyder det, at bussen senest skal udskiftes den måned, hvori bussen bliver 10 år. Det vil sige samme kalendermåned, som bussen blev indregistreret i for først gang, 10 år tidligere. Midttrafik kan i kontraktperioden, jf. kontraktens 15, stk. 2, ændre kravene til bustype og størrelse m.v. i forbindelse med fremtidige busudskiftninger, ved skriftligt at meddele dette. Busselskabet kan kræve forhandling om en regulering af kontraktbetalingen, hvis ændringen påvirker købsprisen af bussen i væsentlig grad. Der er ikke krav om, at tilbuddet skal vedlægges en busudskiftningsplan. Men der skal hvert år indsendes en busoversigt. Oversigten skal udarbejdes for hver pakke og der benyttes det samme skema Oversigt over kontraktbusser som ved kontraktstart, jf. bilag 6 til kontrakten. Oversigten skal udarbejdes hvert år med status pr. 1. januar og være Midttrafik i hænde senest d. 1. februar. Samtidig med udskiftning af en bus skal busselskabet ligeledes sende et busoplysningsskema for den indsatte bus til Midttrafik, jf. bilag 7 i kontrakten. Kopi af registreringsattesten skal medsendes. Busselskabet skal i forbindelse med udskiftning af en bus også indsende et ajourført busoversigtsskema til Midttrafik, jf. bilag 6. Oversigterne skal laves pakkevis uanset om kørslen er tildelt som kombinationspakke. Hvis kontrakten ensidigt forlænges af Midttrafik, jf. punkt 15, gælder følgende i forlængelsesperioden: For både kontraktbusser og reservebusser må den maksimale alder overskrides med længden af forlængelsesperioden. Hvis kontrakten forlænges efter aftale mellem busselskabet og Midttrafik, er spørgsmålet om bussernes maksimale alder et aftalepunkt. 13. Overtagelse af busser ved kontraktens udløb Der er ved kontraktens ophør ikke ret til for busselskabet at kræve busserne overdraget. Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

17 14. Kontraktløbetid Tidspunktet for kontraktens start, driftsstart og kontraktudløb fremgår af skemaet Oversigt over vigtige datoer. 15. Forlængelsesmuligheder Midttrafik har mulighed for at forlænge kontrakten på uændrede vilkår med op til et år. Kontraktforlængelse skal meddeles senest et år før kontraktudløb. Efter aftale mellem parterne kan kontrakten forlænges yderligere. 16. Virksomhedsbeskrivelse Sammen med tilbuddet skal byderen vedlægge en virksomhedsbeskrivelse, jf. bilag D. Byderen skal beskrive, hvordan driftsledelsen vil blive varetaget, og hvordan kvalitetskravene vil blive opfyldt. Redegørelsen skal være velunderbygget og dokumentere busselskabets evne til at udføre opgaverne, der er beskrevet i udbudsvilkårene. Redegørelsen er forpligtende for byderen og vil indgå som bilag til kontrakten. Det er et krav, at redegørelsen vedlægges tilbuddet. I Virksomhedsbeskrivelsen er der et punkt vedrørende referencer. Midttrafik kan anvende de indkomne referencer med henblik på at vurdere, om busselskabet kan udføre opgaven tilfredsstillende. 17. Personaleforhold Midttrafik forventer, at busselskabet arbejder for at sikre medarbejderne et godt arbejdsmiljø. Busselskabet skal medvirke i en årlig opfølgning, hvor busselskabet skal redegøre for arbejdsmiljøet i virksomheden. Ifølge kontraktens 2 afgøres ethvert personaleanliggende af busselskabet, ligesom busselskabet er forpligtet til at følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende overenskomster - jf. endvidere punkt 9 vedrørende lønmodtagerens retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Busselskabet skal endvidere sikre, at køre og hviletidsbestemmelser overholdes. For ruter på 50 km og derover gælder særlige EU-regler om køre- og hviletid (bekendtgørelse nr. 328 af 28. marts 2007 om køre og hviletidsbestemmelser i vejtransport). De almindelige danske arbejdsmiljøregler for køre- og hviletid gælder for ruter under 50 km. 18. Rutebilstationer og chaufførfaciliteter. Ansvaret for at indgå aftaler om drift af rutebilstationer og busterminaler påhviler Midttrafik. Byderen sørger selv for tilvejebringelse af busanlæg, opstillingsplads og personalefaciliteter m.v. På Ebeltoft Busterminal og i Knebel (ved Mols Skolen) stilles der dog chaufførlokale med tekøkken og toilet til fri rådighed for chaufførerne. Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

18 19. Opsætning af køreplantavler og postbefordring Der er ingen opsætning af køreplantavler eller postbefordring i den udbudte kørsel. 20. Kørsel med ikke-kontraktbusser (Dubleringsaftale) Kørsel med ikke kontraktbusser betales efter særskilt aftale, jf. kontraktens 6, stk. 8. Aftalen er vist i kontraktens bilag Kvalitetskrav Midttrafik lægger vægt på, at servicen over for kunderne har så høj en kvalitet som muligt. De kvalitetskrav, Midttrafik stiller til busmateriellet og dets vedligeholdelse, grund- og efteruddannelse af chauffører, virksomhedens miljøforanstaltninger, kørslens udførelse og betjening af kunder, fremgår af kontrakten og dens bilag samt i håndbøger om takstsystem og rejsegaranti m.v. 22. Kommunikation mellem Midttrafik og busselskabet Midttrafik lægger vægt på et tæt samarbejde med busselskabet, baseret på dialog. Busselskabet skal deltage i busselskabsmøder og evt. nedsatte udvalg. Busselskabet skal sikre, at al information fra Midttrafik er tilgængelig for og kendt af personalet, for eksempel chaufførinformation, håndbøger om kvalitet og betjening af billetmaskiner og forskellige retningslinjer, der har betydning for opgavens udførelse. Busselskabet skal medvirke i et årligt opfølgningsmøde, hvor busselskabet skal redegøre for, hvordan de ovenfor nævnte kvalitetskrav opfyldes. Busselskabet har pligt til at underrette Midttrafik om alle forhold, der har betydning for kvaliteten og planlægningen. For at effektivisere kommunikationen skal den så vidt muligt være elektronisk. Midttrafik skal have mulighed for at kommunikere med busselskabet via og internet. Et eksempel på dette kan være, at der på et tidspunkt bliver stillet krav om elektronisk indberetning/afregning fra busselskabet og at driftsforstyrrelser indberettes elektronisk. 23. Forbehold Eventuelle forbehold over for udbudsmaterialet skal anføres på tilbudsblanketten. Forbehold skal så vidt muligt prisfastsættes. Midttrafik accepterer ikke forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsvilkårene, herunder formuleringer i kontrakten, virkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven, overtagelsespriser, eller Midttrafiks videregivelse af nøgleoplysninger om tilbuddet. Sådanne forbehold betyder, at tilbuddet ikke er konditionsmæssigt. Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

19 24. Alternative tilbud Midttrafik accepterer ikke alternative tilbud. 25. Garantistillelse Der er i dette udbud nye skærpede krav vedrørende garantistillelse. Det betyder blandt andet, at Midttrafik senest 14 dage efter at have givet meddelelse om betinget tildeling af kontrakt skal have modtaget gyldig garanti. Se nærmere i skemaet oversigt over vigtige datoer. Såfremt en gyldig garanti ikke foreligger i rette tid, vil Midttrafik søge at indgå kontrakt på basis af næstbilligste, konditionsmæssige tilbud. Det skal i denne forbindelse præciseres, at alle busselskaber er bundet af deres tilbud, indtil vedståelsesfristens udløb. Se nærmere vedrørende garantistillelse i A-kontraktens 1, stk Medfører busselskabets manglende garantistillelse, at kontrakt ikke kan indgås, kan busselskabet blive erstatningsansvarlig for det tab, Midttrafik eventuelt pådrager sig. De bydende opfordres derfor til, inden de afgiver tilbud, at få afklaret med deres pengeinstitut, hvorvidt der er mulighed for garantistillelse. 26. Aktindsigt - offentliggørelse Efter udløbet af tilbudsfristen vil Midttrafik dels ved åbningen og dels på forespørgsel oplyse, hvem der har indgivet tilbud, hvilken kørsel tilbuddene omfatter, antal kontraktbusser, tilbudspriser og eventuelle forbehold. Samme oplysninger vil kunne offentliggøres til pressen. Der kan ikke f.eks. ved forbehold kræves indskrænkning i det nævnte oplysningsomfang. 27. Reduktion i den udbudte kørsel Se nærmere i A-kontraktens Valg af tilbud For udbuddet som helhed vil der alene blive vurderet tilbud fra tilbudsgivere, der opfylder udbudsmaterialets konditioner, med vedlæggelse af de krævede bilag og korrekt udformede tilbud. Blandt de konditionsmæssige tilbud vælges de tilbud, der har den laveste pris. Midttrafik vil se bort fra urealistiske bud eller bud fra busselskaber, som skønnes ikke at kunne udføre opgaven. 29. Indgåelse af kontrakt Kontrakten udarbejdes i to eksemplarer, der begge underskrives, således at et eksemplar opbevares af Midttrafik og et af busselskabet. Det tilbud, der danner grundlag for kontrakten, optages som bilag. Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

20 30. Fast månedsbetaling ved kontraktstart og kontraktophør Fast månedsbetaling ved kontraktstart og kontraktophør. Den faste månedsbetaling ved kontraktstart og ved kontraktophør er defineret i 20, stk. 3. Den faste månedsbetaling ydes i forhold til antal kontraktdage i den pågældende måned. Eksempel: Kontrakten udløber den 24. marts ved driftsdøgnets ophør og nyt busselskab har kontrakt fra og med den 25. marts. Det ophørende busselskab får betalt 24/31 af den faste månedlige busbetaling. Det nye busselskab får udbetalt 7/31 af den faste månedlige busbetaling. 31. Oplysninger om vejforhold og andre forhold på ruterne Disse oplysninger findes i beskrivelsen af de enkelte pakker. Oplysningerne er afgivet af det nuværende busselskab, på baggrund af det nuværende rutenet. De skal være med til at sikre, at der tages hensyn til chaufførernes sikkerhed og sundhed i forbindelse med den buskørsel, der udbydes i dette udbud, jf. arbejdsmiljølovens 33 a. 32. Rejsekortet Midttrafik overvejer en tilslutning til det landsdækkende rejsekort. Det er endnu ikke afklaret, om Midttrafik indfører rejsekortet. Hvis rejsekortet indføres, vil det som udgangspunkt ske mod betaling af busselskabets meromkostninger efter forhandling. En beskrivelse af rejsekortet og de eventuelle forpligtelser, rejsekortet medfører for busselskabet, er vedlagt som bilag 16 til A-kontrakten. 33. Billetteringssystem og billetteringsudstyr i busserne Der skal billetteres i alle busser i A-kontrakt i dette udbud. Midttrafik stiller billetteringsudstyr til rådighed for busselskabet. 34. Ny lovgivning - Børneattester Midttrafik henleder tilbudsgivernes opmærksomhed på, at der er kommet ny lovgivning vedrørende indhentelse af børneattester. Reglerne kan findes i Bekendtgørelse om indhentelse af børneattester ved ansættelse og beskæftigelse af personer hos erhvervsdrivende. Bekendtgørelsen uddybes nærmere i Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. Af den ny lovgivning fremgår det blandt andet, at Erhvervsdrivende skal indhente børneattester, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. 35. Beredskabsplan Busselskabet er i hele kontraktperioden forpligtet til at have en beredskabsplan. Beredskabsplanen skal som minimum forholde sig til de punkter, der fremgår af bilag 17 i A-kontrakten. Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

27. udbud. Struer Kommune. Tilbudsåbning januar 2012

27. udbud. Struer Kommune. Tilbudsåbning januar 2012 27. udbud Struer Kommune Tilbudsåbning januar 2012 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 4 Udbudsvilkår A- og B-kontrakt 8 1. Udbudsmaterialet 9 2. Retsgrundlaget 9 3. Hvem kan byde

Læs mere

24. Udbud. Ruter i Syddjurs Kommune 2011. Udbudsbetingelser

24. Udbud. Ruter i Syddjurs Kommune 2011. Udbudsbetingelser 24. Udbud Ruter i Syddjurs Kommune 2011 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over udbudt kørsel 4 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 5 Udbudsvilkår B-kontrakt 7 Forord 7 1. Udbudsmaterialet

Læs mere

Buskørsel i Herning Kommune

Buskørsel i Herning Kommune 7. udbud Buskørsel i Herning Kommune Udbudsbetingelser Bind A UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema

Læs mere

Udbudsmateriale, 39. udbud Skanderborg bybusser og åbne skoleruter. Juni 2014 UDBU DSBETING. midttrafik.dk

Udbudsmateriale, 39. udbud Skanderborg bybusser og åbne skoleruter. Juni 2014 UDBU DSBETING. midttrafik.dk Udbudsmateriale, 39. udbud Skanderborg bybusser og åbne skoleruter Juni 2014 UDBU DSBETING ELSER midttrafik.dk Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 3 Udbudsvilkår... 7 Væsentlige

Læs mere

34. Udbud. Udbudsbetingelser

34. Udbud. Udbudsbetingelser 34. Udbud Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel... 4 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 4 Vigtige datoer vedrørende kontrakten... 4 Tildeling og budmuligheder...

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Udbudsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Udbudsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Side Oversigt over den udbudte kørsel, samt krav til busser med videre 4 Oversigt over vigtige datoer 5 Udbudsvilkår A-kontrakt

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel 16. marts 2009 5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel De med gult markerede spørgsmål/svar var med i 1.- 4. rettelsesblad. Fælles spørgsmål og svar vedr. 10. udbud 13. udbud 1. Skiltning

Læs mere

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A 4. udbud Holstebro bybusser Udbudsbetingelser Bind A UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema 1: Ansøgning

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Prækvalifikationsbetingelser 1. Prækvalifikationsbetingelser 1.1 Indledning 1.2 Ordregiver 1.3 Kontakt og spørgsmål 1.4 Tidsplan og frister mv. 1.5 Informationsmateriale

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 (genudbud) Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 (genudbud) Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 (genudbud) Prækvalifikationsbetingelser Forord Dette materiale vedrører genudbuddet af Midttrafiks 19. udbud Pendlerruten Silkeborg Århus Nord. Beklageligvis

Læs mere

26. udbud. Rute 53 Viborg-Herning, Udbudsbetingelser

26. udbud. Rute 53 Viborg-Herning, Udbudsbetingelser 26. udbud Rute 53 Viborg-Herning, 2011 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 4 Udbudsvilkår 7 Væsentlige ændringer i udbudsbetingelserne og særlige forhold i dette

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune

3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune 6. august 2009 3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. Spørgsmål 1. Adgang til Trapeze eksportfiler Er det

Læs mere

11. udbud. Ikast-Brande Udbudsbetingelser

11. udbud. Ikast-Brande Udbudsbetingelser 11. udbud Ikast-Brande 2009 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel 6 Krav til busser mv. 8 Oversigt over vigtige datoer 9 Udbudsvilkår A-kontrakt 10 1. Udbudsmaterialet

Læs mere

Udbudsvilkår for B- og T-kontraktkørsel

Udbudsvilkår for B- og T-kontraktkørsel NT s 21.0 udbud, Udbudsvilkår for B- og T-kontrakt Udbudsvilkår for B- og T-kontraktkørsel Indhold 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet 2 2 Den udbudte kørsel 2 3 Hvem kan byde? 2 4 Tidsfrister og

Læs mere

22. udbud. Silkeborg Kommune Udbudsbetingelser

22. udbud. Silkeborg Kommune Udbudsbetingelser 22. udbud Silkeborg Kommune 2011 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 5 Udbudsvilkår A-kontrakt 9 0. Fordord 10 1. Udbudsmaterialet 10 2. Retsgrundlaget 10 3. Hvem

Læs mere

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007.

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. 3 vognmænd kom til mødet. Fra Midttrafik deltog: Morten Christensen Per Elbæk Mette Storgaard Karin

Læs mere

5. udbud Holstebro lokale busruter. Udbudsbetingelser Bind B

5. udbud Holstebro lokale busruter. Udbudsbetingelser Bind B 5. udbud Holstebro lokale busruter Udbudsbetingelser Bind B UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR B - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Syddjurs Kommune 2009

Syddjurs Kommune 2009 12. udbud Syddjurs Kommune 2009 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel 4 Krav til busser mv. 6 Oversigt over vigtige datoer 7 Udbudsvilkår B-kontrakt 8 Forord 9 1. Udbudsmaterialet

Læs mere

17. udbud. Skive Kommune Udbudsbetingelser

17. udbud. Skive Kommune Udbudsbetingelser 17. udbud Skive Kommune 2010 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Side Oversigt over den udbudte kørsel 4 Oversigt over budmuligheder 5 Krav til busser med videre 6 Oversigt over vigtige datoer 7 Udbudsvilkår

Læs mere

23. Udbud. Ruter i Lemvig Kommune. Udbudsbetingelser

23. Udbud. Ruter i Lemvig Kommune. Udbudsbetingelser 23. Udbud Ruter i Lemvig Kommune Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser 03.01.2011 Indholdsfortegnelse Oversigt over udbudt kørsel 5 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 6 Udbudsvilkår A-kontrakt 8 Forord

Læs mere

Buskørsel i Århus Kommune

Buskørsel i Århus Kommune 3. udbud Buskørsel i Århus Kommune Udbudsbetingelser November 2007 UDBUDSVILKÅR Indholdsfortegnelse Udbudsvilkår Side Oversigt over den udbudte kørsel... 3 1. Udbudsgrundlag...... 4 2. Den udbudte kørsel.

Læs mere

Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser. Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE. midttrafik.dk

Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser. Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE. midttrafik.dk Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE midttrafik.dk J.nr. 1-23-4-216-1-12 MIDTTRAFIKS 36. UDBUD HOLSTEBRO BYBUSSER Juni 2013 UBUDSBETINGELSER

Læs mere

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet 18. februar 2011 4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1., 2. eller 3. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Forkert

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

15. udbud. Herning Kommune Udbudsbetingelser

15. udbud. Herning Kommune Udbudsbetingelser 15. udbud Herning Kommune 2010 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel 4 Krav til busser mv. 5 Oversigt over vigtige datoer 6 Udbudsvilkår A-kontrakt 7 0. Forord om miljøtiltag

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024141 (Niels Feilberg Jørgensen, Kent Petersen, Mogens Hansen) 6. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024141 (Niels Feilberg Jørgensen, Kent Petersen, Mogens Hansen) 6. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024141 (Niels Feilberg Jørgensen, Kent Petersen, Mogens Hansen) 6. september 2011 K E N D E L S E A/S Jens Jensen og Sønner (advokat Janus Skak Olufsen, Viborg) mod Nordjyllands

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011

3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011 3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011 13. december 2011 De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Bilag D for B-kontrakter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Notatark. Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5. 2. Retsgrundlaget 5. 3.

Indholdsfortegnelse. Notatark. Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5. 2. Retsgrundlaget 5. 3. Notatark Sagsnr. 88.16.12-Ø54-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 25.2.2014 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5 2. Retsgrundlaget 5 3. Egnethed 5

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Udbud efter forhandling December 2015-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 PRÆKVALIFIKATION... 3 Offentliggørelse af prækvalifikationsmateriale... 3 Udbyder... 3

Læs mere

30. Udbud. Lokalruter i Ringkøbing-Skjern kommune. Udbudsbetingelser

30. Udbud. Lokalruter i Ringkøbing-Skjern kommune. Udbudsbetingelser 30. Udbud Lokalruter i Ringkøbing-Skjern kommune Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 4 Udbudsvilkår A- og B-kontrakt 9 1. Udbudsmaterialet 10 2. Retsgrundlaget

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg

5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg 8. juli 2014 5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg Spørgsmål / Fejl De med gråt markerede spørgsmål og svar indgik i 1.-4. rettelsesblad Svar / Rettelser 1. Rettelse til timetallet i pakke 2 2.

Læs mere

7. udbud af buskørsel Sommer 2013

7. udbud af buskørsel Sommer 2013 7. udbud af buskørsel Sommer 2013 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2012 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

3. udbud Århus Kommune

3. udbud Århus Kommune 3. udbud Århus Kommune 2. Rettelsesblad. De 4 første spørgsmål svar var med i 1. rettelsesblad. Spørgsmål 1 Dørarrangement I bilag 5 til kontrakten - punkt 1 på side 65 er der anført krav til dørarrangementer

Læs mere

ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD

ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD 05-12-2012 Orienteringsmøde om 34. udbud 1 ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD Onsdag d. 5. december 2012 05-12-2012 Orienteringsmøde om 34. udbud 2 ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD Dagsorden:

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

32. udbud. Ruter i Skanderborg og Odder Kommuner. Udbudsbetingelser

32. udbud. Ruter i Skanderborg og Odder Kommuner. Udbudsbetingelser 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommuner Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over udbudt kørsel 5 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 6 Udbudsvilkår for A- og B-kontrakt Væsentlige

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune 13. januar 2012 3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. 1. 2. 3. 4. 5. Spørgsmål / Fejl Der er

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

8. udbud af buskørsel Sommer 2014

8. udbud af buskørsel Sommer 2014 8. udbud af buskørsel Sommer 2014 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2013 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

7. udbud af buskørsel Sommer 2013

7. udbud af buskørsel Sommer 2013 7. udbud af buskørsel Sommer 2013 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2012 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

4. udbud af buskørsel Sommer 2010

4. udbud af buskørsel Sommer 2010 4. udbud af buskørsel Sommer 2010 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen August 2009 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udbud af buskørsel i

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

14. udbud. Randers Kommune Udbudsbetingelser

14. udbud. Randers Kommune Udbudsbetingelser 14. udbud Randers Kommune 2010 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel 6 Krav til busser mv. 8 Oversigt over vigtige datoer 9 Udbudsvilkår A-kontrakt 10 1. Udbudsmaterialet

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel 9. februar 2010 Ændring til udbudsbetingelserne: Nyt tilbud på udbudsenhed 8 eller kombinationer, hvori udbudsenhed 8 indgår. Udbudsenhed 8 er udbudt

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Bilag 9. Busoverdragelse. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1

Bilag 9. Busoverdragelse. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1 HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1 Bilag 9 Busoverdragelse 9.1 Beregning af overtagelsespriser for busser ved kontraktudløb... 2 9.2 Procedure og tidsplan for busoverdragelse... 2 9.3

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER... 6 INDLEDNING... 6 UDBYDER... 6

UDBUDSBETINGELSER... 6 INDLEDNING... 6 UDBYDER... 6 Indholdsfortegnelse UDBUDSBETINGELSER... 6 INDLEDNING... 6 UDBYDER... 6 FYNBUS... 6 HOVEDOPGAVER... 6 DEN UDBUDTE BUSKØRSEL... 7 SEKRETARIATET... 7 SAGSNUMMER... 7 KOMMUNIKATION... 7 UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Offentligt udbud På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Dagcenter- og træning Læge og Speciallæge Sundhedscenter og genoptræning Handicapkørsel 1 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1

Læs mere

10. udbud af buskørsel

10. udbud af buskørsel 10. udbud af buskørsel Udbudsbetingelser Udbud af kontrakter om kørsel i Aabenraa Kommune, Tønder Kommune, Vejen Kommune samt Regionalkørsel Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2016 Udbudsbetingelser

Læs mere

Bilag 1. Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune. Tilbudsskema

Bilag 1. Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune. Tilbudsskema Bilag 1 Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune Tilbudsskema Alle priser skal oplyses i DKK og ekskl. moms. Priserne skal indeholde alle med ydelsen forbundne

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik. Juni 2014 KON TRAKT. midttrafik.dk

Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik. Juni 2014 KON TRAKT. midttrafik.dk Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik Juni 2014 KON TRAKT midttrafik.dk Indholdsfortegnelse Side Fælles A-kontrakt for busselskaber hos Midttrafk... 3 1. Generelt... 3 2. Køreplanlægning...

Læs mere

6. Udbud. Nr. Spørgsmål Svar. Sydtrafik har ikke opmålt længden af de enkelte ruter.

6. Udbud. Nr. Spørgsmål Svar. Sydtrafik har ikke opmålt længden af de enkelte ruter. 6. Udbud Spørgsmål og svar - Spørgsmål 1-3 offentliggjort d. 07.11.2011 - Spørgsmål 4-16 offentliggjort d. 21.11.2011 - Spørgsmål 17-28 offentliggjort d. 30.11.2011 Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvilket kilometertal

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 61.866

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 61.866 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 61.866 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 3. juli 1998 K E N D E L S E Nybus A/S, Skørringe Turistbusser A/S, Funchs Turisttrafik ved Erik Funch, Kruse Rute og Turistbiler

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Madservice - februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Organisering... 4 1.3 Materialets opbygning... 4 1.4 Opgavens omfang...

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

9. udbud af buskørsel

9. udbud af buskørsel 9. udbud af buskørsel EU-Udbud nr. 2015/S 245-446077 Udbudsbetingelser Udbud af kontrakt om lokal- og bybuskørsel i Sønderborg Kommune Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Marts 2016 Udbudsbetingelser

Læs mere

Buskørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune

Buskørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune 6. udbud Buskørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune Udbudsbetingelser Bind B UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR B - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag

Læs mere

6. udbud af buskørsel Sommer 2012

6. udbud af buskørsel Sommer 2012 6. udbud af buskørsel Sommer 2012 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2011 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden Udkast af 21. oktober 2009. Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden I medfør af 20a, stk. 5 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 20. oktober 2008 om råstoffer

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj

Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj Udbudsspecifikation vedr. indkøb af elektronisk handlingsplansværktøj Kolding Kommune, HR-Arbejdsmiljø ønsker et tilbud på levering af et elektronisk handlingsplansværktøj. Kolding Kommune ønsker, at indgå

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere