18. udbud. Norddjurs og Syddjurs Kommuner Udbudsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "18. udbud. Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010. Udbudsbetingelser"

Transkript

1 18. udbud Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010 Udbudsbetingelser

2 Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel 5 Krav til busser mv. 7 Oversigt over vigtige datoer 8 Udbudsvilkår A-kontrakt 9 1. Udbudsmaterialet Retsgrundlaget Hvem kan byde Tilbuddets form Prisniveau Aflevering og åbning af tilbud Vedståelsesfrist Henvendelser Køreplanændringer Virksomhedsoverdragelse Overtagelse af hidtil anvendte busser Krav til busser Overtagelser af busser ved kontraktudløb Kontraktløbetid Forlængelsesmuligheder Redegørelse for organisation og resurser Personaleforhold Terminalforhold og chaufførfaciliteter Opsætning af køreplantavler og postbefordring Kørsel med ikke kontraktbusser (dubleringsaftale) Kvalitetskrav Kommunikation mellem Midttrafik og busselskabet Forbehold Alternative tilbud Sikkerhedsstillelse Aktindsigt Offentliggørelse Reduktion i den udbudte kørsel Valg af tilbud Indgåelse af kontrakt Fast månedsbetaling Oplysninger om vejforhold og andre forhold på ruterne Rejsekortet Midttrafiks udstyr i busserne Børneattester Beredskabsplan 20 Bilag til udbudsvilkår A-kontrakt Bilag A1: Ansøgning om dokumentation for tilladelsen fra Færdselsstyrelsen 21 Bilag A2: Dokumentation for tilladelse fra Færdselsstyrelsen 22 Bilag B: Gældserklæring 23 Bilag C: Tilbudsblanket (A-kontrakt) 24 Bilag D: Oplysninger om organisation og resurser 25 Bilag E: Busudskiftningsprogram - Udgået 28 Bilag F: Garantierklæring 29 A-kontrakt Skema med nøgleoplysninger Generelt Køreplanlægning mv Kørselsomfang 34 Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

3 4. Kørslens udførelse, kundebetjening Kvalitetssikring Takst, kontrol og tælling Reklamer og information Kørselsmateriellet Betalingsmodellen Afregning Ikrafttræden, opsigelse, misligholdelse Modregning i betalingen Voldgift 46 Bilag til A-kontrakt Bilag 1: Køreplansamarbejdet 47 Bilag 2: Opsætning af køreplantavler 48 Bilag 3: Opgørelse af køreplantimer og regulering af chaufførbetaling 49 Bilag 4: Kvalitetssikring 52 Bilag 5: Forskrifter vedrørende bussers indretning og udstyr 55 Bilag 5.1: Forskrifter vedrørende bybussers indretning og udstyr 56 Bilag 5.2: Forskrifter vedrørende landevejsbussers indretning og udstyr 64 Bilag 5.3: IT-udstyr i busser 72 Bilag 6: Oversigt over kontraktbusser 77 Bilag 7: Busoplysningsskema 78 Bilag 8: Regulering for pris og lønudvikling ( 21) 79 Bilag 9: Kørselsindberetning 80 Bilag 10: Afgivelse af oplysninger om personaleforhold ved kontraktudløb 85 Bilag 11: Udgået (der er ikke busovertagelse) 88 Bilag 12: kørsel med ikke kontraktbusser (Dubleringsaftale) 89 Bilag 13: Her indsættes den udfyldte tilbudsblanket 91 Bilag 14: Krav til chaufførernes uddannelse 92 Bilag 15: Oplysninger om andre forhold på ruterne ved kontraktudløb 93 Bilag 16: Rejsekortet 94 Bilag 17: Beredskabsplan 95 Udbudsvilkår B-kontrakt 97 Forord Udbudsgrundlag Retsgrundlaget Hvem kan byde Tilbuddets form Prisniveau Aflevering og åbning af tilbud Vedståelsesfrist Henvendelse Køreplanændringer Virksomhedsoverdragelse Overtagelse af hidtil anvendte busser Krav til busser Overtagelser af busser ved kontraktudløb Kontraktløbetid Forlængelsesmuligheder Redegørelse for organisation og resurser Underentreprenører Personaleforhold Rutebilstationer og chaufførfaciliteter Opsætning af køreplantavler og postbefordring Kørsel med ikke kontraktbusser (dubleringsaftale) Kvalitetskrav 105 Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

4 23. Kommunikation mellem Midttrafik og busselskabet Opgørelse af køreplantimer og afregning Forbehold Alternative tilbud Sikkerhedsstillelse Aktindsigt Offentliggørelse Valg af tilbud Reduktion i den udbudte kørsel Indgåelse af kontrakt Oplysninger om vejforhold og andre forhold på ruterne Børneattester 107 Bilag til udbudsvilkår B-kontrakt Bilag A1: Ansøgning om dokumentation for tilladelsen fra Færdselsstyrelsen 108 Bilag A2: Dokumentation for tilladelse fra Færdselsstyrelsen 109 Bilag B: Gældserklæring 110 Bilag C: Tilbudsblanket (B-kontrakt) 111 Bilag D: Virksomhedsbeskrivelse 112 Bilag E: Udgår 114 Bilag F: Garantierklæring 115 B-kontrakt Skema med nøgleoplysninger Generelt Køreplanlægning mv Kørselsomfang Kørslens udførelse Kundebetjening Takst, kontrol, tælling Kørselsmateriellet Betalingsmodellen Afregning mv Ikrafttræden og opsigelse Modregning i betalingen ved misligholdelse Voldgift 127 Bilag til B-kontrakt Bilag 3A: Busoplysningsskema 131 Bilag 3B: Oversigt over kontraktbusser 132 Bilag 4: Virksomhedsbeskrivelse 133 Bilag 5: Procedure for prisregulering 134 Bilag 6: Opgørelse af årlige køreplantimer 135 Bilag 7: Månedsafregning 138 Bilag 8: Oplysninger om personaleforhold m.v. ved kontraktudløb 139 Bilag 9: Dubleringsaftale (kørsel med ikke kontraktbusser) 142 Bilag 10: Oplysninger om andre forhold på ruterne v. kontraktudløb 144 Bilag 11: Her indsættes den udfyldte tilbudsblanket 145 Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

5 Oversigt over kørsel til udbud i Norddjurs Kommune Udbydes på A-Kontraktvilkår: Pakke Rute Strækning Køre- Antal Mindste Forudsat Bemærkning Mogensg. Banegå.- Færg Hedeboctr. Bibliotek Mogensg.-Banegå.- Krattet Dr.Ferieby Færgeh. Mogensg.-Banegå.- Lupinskr. Sygehuset Solskr. plan- Kontrakt- Passager busstatimer busser kapacitet* tionering Sum Mogensgade, Grenå Se note 1 Udbydes på B-Kontraktvilkår: Pakke Rute Strækning Køre- Antal Mindste plan- kontrakt- passager timer busser kapacitet* 1 Ørum Skole - Stenvad - Fjellerup Ørum Skole - Ramten - Stenvad Ørum Skole - Ginnerup Glesborg Skole - Voldby Skole D Ungdomssk.-Fjellerup-Stenvad-Ør. 200 E Ungdomssk.-Gjerrild-Thorsø-Ørum 200 Sum Østre Skole-Robstrup-Hammelev Vestre Skole Enslev - Dalstrup Søndre Skole - Allelev - Trustrup Mølleskolen - Trustrup - Glatved Toubroskolen - Kærby - Trustrup F Ungdomsskole Søndre Skole 262 Sum Langhøj- og Allingåbroskolen - Lystrup Strand - Ørsted Langhøjsk.-Allingåbrosk.-Gjesing Langhøjsk.-Georgsm-Tustrup-Lystr Bemærkning Se note 2 Se note 2 Se note 2 Se note 2 Se note 2 Se note 2 Se note 3 Se note 2 Se note 2 Se note 2 Se note 3 Inklusiv kørsel til svømning, se note Rougsøsk.-Kare-Voer Auning og Allingåbro Sk. - Hevringh. - Ørsted A Ungdomssk.-Ørsted-Allingåbro 225 B Ungdomssk. Vivild - Allingåbro 138 Sum Auning Skole - Øster Alling Auning Skole - Fausing C Ungdomssk. Vester Alling - Auning 167 Sum Inklusiv kørsel til svømning, se note 2 Se note 2 Se note 3 Se note 2 Det samlede udbud i Norddjurs Kommune udgør * Passagerkapacitet er lig summen af antal siddepladser og antal ståpladser. note 1: Siddepladser skal minimum udgøre 23. note 2: I landevejsbusser skal antallet af siddepladser udgøre mindst 65% af det samlede indregistrerede passagertal, se dog note 3. note 3: Siddepladser skal minimum udgøre 55 for en 13,7 meter bus og 65 for en ledbus. Se udbudspakker fra Syddjurs Kommune og kombinationsmuligheder på næste side Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

6 Oversigt over kørsel til udbud i Syddjurs Kommune Udbydes på A-Kontraktvilkår: Pakke Rute Strækning Køre- Antal Mindste Forudsat Bemærkning 6 plan- Kontrakt- Passager busstatimer busser kapacitet* tionering 1 Ebeltoft-Fugls.-Knebel-Skødshoved 2 Knebel-Agri-Femmøller-Molskroen- Ebeltoft 3 Ebelt. busterminal-ebeltoft C- Boeslum-Øer-Ebeltoft Busterminal 11 Knebel-Skødshoved-Helgenæs 12 Ebeltoft-Fulgsø-Knebel-Skødshoved- Knebel-Ebeltoft bust. Sum Knebel Se note 2 Udbydes på B-Kontraktvilkår: Pakke Rute Strækning Køre- Antal Mindste plan- Kontrakt- Passager timer busser kapacitet* 8 Rosmus-Gravlev-Fuglslev-Rosmus Rosmus-Drammelstrup-Ndr. Kærv Rosmus ungdomsskole 109 Sum Bemærkning Se note 2 Se note 2 Det samlede udbud i Syddjurs Kommune udgør * Passagerkapacitet er lig summen af antal siddepladser og antal ståpladser. note 2: I landevejsbusser skal antallet af siddepladser udgøre mindst 65% af det samlede indregistrerede passagertal. Budmuligheder Der kan bydes på ovenstående pakker hver for sig. Herudover kan der alene bydes på følgende kombinationer. Ved kombinationstilbud gælder de anførte krav for de pakker, der indgår i kombinationen Kombination A B C D E F Består af pakkerne Timer Busser 1 og og og , 3, 4 og Alle pakker og Bemærkning: Gl. Grenå Gl. Rougsø og gl. Sønderhald Skoleruter i gl. Nr. Djurs og gl. Grenå Alle skoleruter i Norddjurs kommune Alle ruter i Norddjurs Kommune Ebeltoft-ruter Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

7 Krav til busser m.v. Gælder pakkerne Kontraktform A-kontrakt B-kontrakt A-kontrakt B-kontrakt Kontraktlængde 5 år 5 år 5 år 5 år Bustype Laventrébus 1 Landevejsbus 2 Landevejsbus Landevejsbus Kontraktbusser Maksimal alder Kontraktbusser Maksimal gennemsnitsalder 10 år 15 år 10 år 15 år Ingen krav Ingen krav Ingen krav Ingen krav Reservebusser Ingen alderskrav Ingen alderskrav Ingen alderskrav Ingen alderskrav Busfarve Midttrafikgul 3 Ingen krav Midttrafikblå 4 Midttrafik blå 5 Miljøkrav til busserne Euro 5 Euro 3 EURO 4 6 Euro 3 7 Takstsystem Midttrafiks takstsystem 0-takst Midttrafiks takstsystem 0-takst Postkassetømning Ingen Ingen Ingen Ingen Stoppestedstavler Ingen opsætning Ingen opsætning Ingen opsætning Ingen opsætning Tildelingskriterier Laveste pris Laveste pris Laveste pris Laveste pris 1 Bussen kan være mindre end 12 meter. 2 Ved særlige krav i enkelte pakker. Fremgår kravene af pakkebeskrivelsen. 3 Kontraktbusser skal først 6 måneder efter kontraktstart være malet Midttrafikgul. 4 Kontraktbusser skal først 6 måneder efter kontraktstart være malet Midttrafikblå. 5 Gælder kun ikke-overtagne busser. 6 Gælder kun ikke-overtagne busser. 7 Gælder kun ikke-overtagne busser. Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

8 Oversigt over vigtige datoer: Emne Sidste frist for modtagelse af spørgsmål Sidste frist for fremsendelse af svar på spørgsmål Dato 4. februar februar 2010 Afleveringsfrist 18. februar 2010, kl Åbning af indkomne tilbud 18. februar 2010, umiddelbart efter udløbet af afleveringsfristen Sidste frist for fremsendelse af tilladelser til buskørsel 1 4. marts 2010 Forventet beslutning om tildeling 12. marts 2010 Frist for garantistillelse 26. marts 2010 Vedståelsesfrist 9. april 2010 Kontrakttype A-kontrakt Pakkerne 1 og 6 B-kontrakt Pakkerne 2-5, 7 Kontraktstart 27. juni august 2010 Driftsstart 27. juni august 2010 Kontraktløbetid Mindst 5 år Mindst 5 år Forlængelsesmuligheder Et års ensidig forlængelse for Midttrafik. Herudover efter aftale. Et års ensidig forlængelse for Midttrafik. Herudover efter aftale. Tidligste kontraktudløb 27. juni juli Såfremt de ikke er sendt sammen med tilbuddet Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

9 Udbudsbetingelser A-kontrakt Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

10 1. Udbudsmaterialet Det samlede udbudsmateriale består af: Udbudsvilkår med tilhørende bilag A-kontrakt med tilhørende bilag Beskrivelse af de enkelte pakker Udbudsvilkårene anvendes i forbindelse med tilbudsgivning og efterfølgende indgåelse af kontrakt(er) og indeholder vejledninger og krav til byderen. Kontrakten om buskørsel fastlægger de krav, der gælder for kørslens udførelse, og angiver, hvordan forholdet mellem Midttrafik og busselskabet reguleres. Det er et bindende vilkår, at kørslen skal udføres på grundlag af kontrakten. Beskrivelsen af de enkelt pakker indeholder blandt andet foreløbige køreplaner, vognløb, kørselsomfang, rutekort, oplysning om busser til overtagelse og oplysninger om det personale, der kan blive tale om at overtage efter lov om virksomhedsoverdragelse. Herudover er der i beskrivelsen oplysning om andre forhold på ruterne. 2. Retsgrundlaget Udbuddet foretages som et offentligt udbud i henhold til EU-direktiv 2004/17/EF, jf. bekendtgørelse nr. 936 af 16. september 2004, forsyningsvirksomhedsdirektivet. 3. Hvem kan byde Aftalen om kørsel kan indgås med en enkeltperson, et selskab eller en anden juridisk person. Byderen skal opfylde de kvalifikationskrav, der fremgår af busloven og ledsagende bekendtgørelser. Byderen skal enten have en tilladelse efter buslovens 1, stk. 1 (grundtilladelse) og tilladelse for det nødvendige antal busser eller et forhåndstilsagn fra Færdselsstyrelsen. Dokumentation for tilladelserne vedlægges tilbuddet. Dokumentationen indhentes fra Færdselsstyrelsen ved, at byderen indsender skema 1 - bilag A1. Herefter fremsender Færdselsstyrelsen et udfyldt skema 2, bilag A2, som byderen vedlægger tilbuddet. Dokumentationen fra Færdselsstyrelsen skal indhentes af alle bydere. Der er mellem 2-6 ugers ekspeditionstid i Færdselsstyrelsen. Det vil blive accepteret, at dokumentationen indsendes efter, at tilbuddet er indsendt, hvis der er rimelige begrundelser herfor. Begrundelsen skal angives ved fremsendelsen af tilbuddet. Hvilken dato, dokumentation skal være Midttrafik i hænde, fremgår af skemaet Oversigt over vigtige datoer. Byderen skal endvidere - i henhold til "Lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love", nr. 336 af afgive tro og love erklæring herom. Bilag B skal ud- Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

11 fyldes og vedlægges tilbuddet. Midttrafik kan anmode om oplysninger til dokumentation for byderens økonomiske og faglige baggrund. Disse oplysninger vil blive behandlet fortroligt. Byderen kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale eller regionale forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljø samt beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt på følgende adresser: Oplysninger om skatter og afgifter findes på Skats hjemmeside: Oplysninger om miljøbeskyttelse findes på Miljøstyrelsens hjemmeside: Oplysninger om beskyttelse af arbejdsmiljøet findes på Arbejdstilsynets hjemmeside: 4. Tilbuddets form Tilbuddet afgives på den tilbudsblanket, der er vedlagt som bilag C. Bemærk, at bilag A-D skal udfyldes og følge tilbuddet. Tilbuddet afleveres i en særlig tilbudskuvert. Den særlige tilbudskuvert rekvireres hos Midttrafik. Hvis tilbudskuverten ikke er rummelig nok, påklæbes kuvertens forside det materiale, der skal afleveres. På kuverten anføres byders navn, udbudsnummer og dato (afleveringsfrist). Tilbud, der afleveres personligt, skal afleveres i informationen hos Midttrafik. Tilbuddet afgives på dansk og i danske kroner, inkl. eventuel moms og afgifter. Se nærmere i afsnit 5, der blandt andet vedrører cross border leasing. Der kan afgives tilbud på enkeltpakker samt på de kombinationer af pakker, der er anført i Oversigt over den udbudte kørsel. Der kan ikke afgives tilbud på andre kombinationer af pakker end de i oversigten anførte. Der skal afleveres en tilbudsblanket for hvert tilbud. Er der tale om en pakke eller en kombination, der indeholder kørsel efter både en A og en B-kontrakt, udfyldes én tilbudsblanket for A-kontraktkørslen og én tilbudsblanket for B- kontraktkørslen. Det betyder, at der skal afleveres to tilbudsblanketter, hvis pakken eller kombinationen indeholder både A- og B-kontraktkørsel. Der kan ikke afgives tilbud, som har forbehold om, at andre pakker vindes. Byder kan betinge, at man opnår en bestemt kørselsmængde. Der kan ikke afgives tilbud på en del af en pakke. Tilbud må ikke være afhængige af andre juridiske personers bud. Som bilag til tilbudsblanketten skal der gives en beskrivelse af byderens virksomhed. Virksomhedsbeskrivelsen fremgår af bilag D. Hvis der bydes på flere enkeltpakker eller kombinationer, skal byder kun vedlægge en beskrivelse pr. udbud. På tilbudsblanketten angives såvel den samlede tilbudspris som en specifikation af tilbudsprisen. Den samlede tilbudspris angives som betalingen pr. år og pr. Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

12 køreplantime i gennemsnit. De specificerede priser angives som betalingen pr. køreplantime til dækning af chaufføromkostninger, betalingen pr. køreplantime til dækning af øvrige variable omkostninger og betalingen pr. busmåned pr. kontraktbus til dækning af faste omkostninger. De specificerede tilbudspriser refererer til betalingsmodellen i kontraktens 19, og det er disse priser, der indføjes i kontrakten og danner grundlag for den løbende afregning. Såvel felterne med den samlede tilbudspris som felterne med de specificerede priser skal udfyldes. Hvis der er uoverensstemmelser mellem den samlede tilbudspris og de specificerede priser, vil den samlede tilbudspris blive lagt til grund for tilbuddet. Køreplantimer pr. år og det antal kontraktbusser, som tilbudspriserne er baseret på, anføres på tilbudsblanketten. Betalingen vil, når kørslen påbegyndes, blive beregnet på grundlag af den faktiske udførte kørsel. 5. Prisniveau og cross border leasing Der reguleres for prisudviklingen hver måned, jf. 21 i kontrakten. Reguleringen sker som anført i bilag 8. Udgangsniveauet for reguleringen i dette udbud er omkostningsindekset for november måned 2009 på 100,6. Bemærk at reguleringen er ændret så der fremover reguleres hver måned på grundlag af mere aktuelle pristal. Nyt udgangspunkt for omkostningsindekset er januar 2008, der er fastsat til 100. De tilbudte priser skal afspejle, at reglerne om cross border leasing forventes ændret fra 1. januar 2010, og at dette ikke berettiger til genforhandling af betalingssatserne, jf. kontraktens Aflevering og åbning af tilbud Tilbuddet sendes til eller afleveres på følgende adresse: Midttrafik Søren Nymarks Vej Højbjerg Fristen for, hvornår tilbuddet senest skal være Midttrafik i hænde, fremgår af skemaet Oversigt over vigtige datoer. Åbning af tilbuddene vil finde sted i mødelokalet hos Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg. Dato og klokkeslæt for åbning af tilbuddene fremgår af skemaet Oversigt over vigtige datoer. Der vil være offentlig adgang i forbindelse med åbning af tilbuddene. Ved åbningen vil følgende blive oplyst: Byder, pakke, pris og om der er taget forbehold. Det indkomne tilbudsmateriale med tilhørende bilag er Midttrafiks ejendom og vil ikke blive returneret. Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

13 7. Vedståelsesfrist Det fremgår af skemaet Oversigt over vigtige datoer, hvor lang tid byderen skal vedstå sit tilbud. Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

14 8. Henvendelser Ved både telefonisk og skriftlig henvendelse til Midttrafik angående dette udbud bedes byder oplyse udbudsnummer og udbuddets geografiske placering. Derudover bedes byder så vidt muligt oplyse, hvilken pakke i det enkelte udbud, spørgsmålet vedrører. Henvendelser med henblik på bekræftelse af data eller oplysninger i materialet kan rettes telefonisk til: Primært Jan Ingebrigtsen: tlf Ved fravær Svend Aage Ravn: tlf Skriftlig henvendelse vedrørende dette udbud bedes sendt pr. til: Jan Ingebrigtsen: Med kopi til Svend Aage Ravn: og Skriftlig henvendelse kan også ske pr. brev til følgende adresse: Midttrafik, Udbud og kontrakter, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg. Alle svar på spørgsmål, som efter Midttrafiks vurdering kan have generel interesse for øvrige bydere, vil blive anført i et rettelsesblad. Det anføres ikke, hvem der har stillet spørgsmålet. Eventuelle ændringer i udbudsmaterialet vil også blive anført i rettelsesblad. Rettelsesblade vil blive offentliggjort på Midttrafiks hjemmeside Mulige bydere kan ved henvendelse til Midttrafik blive opført på en mailudsendelsesliste. Alle på listen vil få besked, når nyt rettelsesblad er lagt på hjemmesiden. Spørgsmål skal være Midttrafik i hænde senest 14 dage før tilbudsfristens udløb. Der vil ikke blive udsendt svar senere end 7 dage før tilbudsfristens udløb. Fristen fremgår af skemaet Oversigt over vigtige datoer. Ved henvendelse til Midttrafik kan bydere få fremsendt køreplaner og vognløb elektronisk. Fremsendelse kan ske i Trapezeformat og i Excelformat. 9. Køreplanændringer Køreplanerne i bilagsbindet er ikke endelige køreplaner. Det betyder, at der kan ske ændringer i køreplanerne inden kontrakten træder i kraft. Tilbuddet skal baseres på køreplanerne i udbudsmaterialet, inkl. eventuelle ændringer heraf. Ændringer af de endelige køreplaner, i forhold til udbudte køreplaner, vil udløse regulering efter kontraktens bestemmelser. Køreplanerne i udbudsmaterialet, inkl. eventuelle ændringer heraf, vil også være udgangspunktet for beregningen af ændringer i kørselsomfanget i henhold til 4 i kontrakten. I følge denne kan Midttrafik uden godtgørelse ændre antallet af kø- Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

15 replantimer med op til 20 % i kontraktperioden i både opadgående og nedadgående retning. 10. Virksomhedsoverdragelse Lov nr. 710 af 20. august 2002 om lønmodtagers retstilling ved virksomhedsoverdragelse og EU-overførselsdirektiv (77/187 EØF) skal følges. Den byder, der opnår kontrakt, vil derfor være stillet som ved erhvervelse af en virksomhed. Dette indebærer, at kontrakthaveren umiddelbart indtræder i de pligter, som påhvilede tidligere busselskaber i henhold til (1) kollektiv overenskomst og aftale, (2) bestemmelser om løn- og personaleforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, eller (3) individuel aftale om løn- og arbejdsforhold, jf. lovens 2, stk. 1 Opmærksomheden henledes på, at jf. lovens 3, stk. 2 må afskedigelse ikke finde sted alene som følge af den virksomhedsoverdragelse, som udbuddet indebærer. Ansvaret for, hvorvidt én eller flere af undtagelserne i lovens 3, stk. 2 er opfyldt eller ej, påhviler kontrakthaveren selv. Opmærksomheden henledes ligeledes på, at jf. lovens 5, stk. 2 skal kontrakthaveren, hvis denne i forvejen er virksomhedsindehaver, underrette egne medarbejdere, der berøres af overdragelsen, om konsekvenserne m.v. De nødvendige oplysninger vedrørende det personale, der skal overtages, er angivet under den enkelte pakke i bilagsbindet. Oplysningerne er givet af det nuværende busselskab og oplyses uden ansvar for Midttrafik. Hvis det efterfølgende viser sig, at disse oplysninger er mangelfulde eller fejlagtige, skal det nye busselskab godtgøre, at dette har en væsentlig økonomisk betydning. Der vil herefter blive foretaget en regulering af prisen i perioden, indtil de pågældende aftaler m.v. vil kunne opsiges med sædvanligt varsel. Tilbuddet skal beregnes på grundlag af de oplysninger om personaleforhold m.v., som fremgår af de enkelte pakker og rettelsesblade. Der kan i tilbuddet ikke tages forbehold for virkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven. 11. Overtagelse af hidtil anvendte busser Ved driftsstart overtages de busser, som er anført i pakkebeskrivelserne. Busrapporter for hver enkelt bus findes i pakkebeskrivelserne. Overtagelsen af de anførte busser sker efter bestemmelserne i den gældende kontrakt. Bestemmelserne kan rekvireres hos Midttrafik. Det nye busselskab er forpligtet til at overtage de anførte busser. Der kan ikke tages forbehold for overtagelse af busser eller overtagelsespriser. Overtagelsespriserne gælder for busser af gennemsnitlig vedligeholdelsesstandard. Eventuelle tillæg eller fradrag for faktisk vedligeholdelsesstandard fastsættes ved forhandling eller ved syn og skøn. Resultatet heraf er forpligtende for såvel det nuværende som det nye busselskab. Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

16 Såfremt ikke alle busser anført i en pakke overdrages, kan der opstå problemer på grund af leveringstid på busser. Midttrafik vil i den situation være indstillet på at godkende en hensigtsmæssig midlertidig løsning. 12. Krav til busser Kontraktbusser og reservebusser skal opfylde de krav, der er stillet i de to skemaer Oversigt over den udbudte kørsel og Krav til busser m.v. Kravene gælder pakkevis, uanset om pakken er vundet som enkeltpakke eller som en kombination af pakker. Kontraktbusser og reservebusser skal ligeledes opfylde de krav til bustyper og busstørrelser, der er angivet i bilag 5 til kontrakten. Hvis der er uoverensstemmelse mellem bilag 5 og de to skemaer Oversigt over den udbudte kørsel og Krav til busser m.v., er det de to skemaer, der har forrang. Bemærk, at der ikke stilles krav om en bestemt længde på busserne. Midttrafik ser gerne, at der bruges busser kortere end de sædvanlige 12 m blot kravene til kapacitet m.v. er opfyldt. Hvis kravet vedrørende maksimal alder for kontraktbusser er fastsat til 10 år, betyder det, at bussen senest skal udskiftes den måned, hvori bussen bliver 10 år. Det vil sige samme kalendermåned, som bussen blev indregistreret i for først gang, 10 år tidligere. Midttrafik kan i kontraktperioden, jf. kontraktens 15, stk. 2, ændre kravene til bustype og størrelse m.v. i forbindelse med fremtidige busudskiftninger, ved skriftligt at meddele dette. Busselskabet kan kræve forhandling om en regulering af kontraktbetalingen, hvis ændringen påvirker købsprisen af bussen i væsentlig grad. Der er ikke krav om, at tilbuddet skal vedlægges en busudskiftningsplan. Men der skal hvert år indsendes en busoversigt. Oversigten skal udarbejdes for hver pakke og der benyttes det samme skema Oversigt over kontraktbusser som ved kontraktstart, jf. bilag 6 til kontrakten. Oversigten skal udarbejdes hvert år med status pr. 1. januar og være Midttrafik i hænde senest d. 1. februar. Samtidig med udskiftning af en bus skal busselskabet ligeledes sende et busoplysningsskema for den indsatte bus til Midttrafik, jf. bilag 7 i kontrakten. Kopi af registreringsattesten skal medsendes. Busselskabet skal i forbindelse med udskiftning af en bus også indsende et ajourført busoversigtsskema til Midttrafik, jf. bilag 6. Oversigterne skal laves pakkevis uanset om kørslen er tildelt som kombinationspakke. Hvis kontrakten ensidigt forlænges af Midttrafik, jf. punkt 15, gælder følgende i forlængelsesperioden: For både kontraktbusser og reservebusser må den maksimale alder overskrides med længden af forlængelsesperioden. Hvis kontrakten forlænges efter aftale mellem busselskabet og Midttrafik, er spørgsmålet om bussernes maksimale alder et aftalepunkt. 13. Overtagelse af busser ved kontraktens udløb Der er ved kontraktens ophør ikke ret til for busselskabet at kræve busserne overdraget. Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

17 14. Kontraktløbetid Tidspunktet for kontraktens start, driftsstart og kontraktudløb fremgår af skemaet Oversigt over vigtige datoer. 15. Forlængelsesmuligheder Midttrafik har mulighed for at forlænge kontrakten på uændrede vilkår med op til et år. Kontraktforlængelse skal meddeles senest et år før kontraktudløb. Efter aftale mellem parterne kan kontrakten forlænges yderligere. 16. Virksomhedsbeskrivelse Sammen med tilbuddet skal byderen vedlægge en virksomhedsbeskrivelse, jf. bilag D. Byderen skal beskrive, hvordan driftsledelsen vil blive varetaget, og hvordan kvalitetskravene vil blive opfyldt. Redegørelsen skal være velunderbygget og dokumentere busselskabets evne til at udføre opgaverne, der er beskrevet i udbudsvilkårene. Redegørelsen er forpligtende for byderen og vil indgå som bilag til kontrakten. Det er et krav, at redegørelsen vedlægges tilbuddet. I Virksomhedsbeskrivelsen er der et punkt vedrørende referencer. Midttrafik kan anvende de indkomne referencer med henblik på at vurdere, om busselskabet kan udføre opgaven tilfredsstillende. 17. Personaleforhold Midttrafik forventer, at busselskabet arbejder for at sikre medarbejderne et godt arbejdsmiljø. Busselskabet skal medvirke i en årlig opfølgning, hvor busselskabet skal redegøre for arbejdsmiljøet i virksomheden. Ifølge kontraktens 2 afgøres ethvert personaleanliggende af busselskabet, ligesom busselskabet er forpligtet til at følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende overenskomster - jf. endvidere punkt 9 vedrørende lønmodtagerens retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Busselskabet skal endvidere sikre, at køre og hviletidsbestemmelser overholdes. For ruter på 50 km og derover gælder særlige EU-regler om køre- og hviletid (bekendtgørelse nr. 328 af 28. marts 2007 om køre og hviletidsbestemmelser i vejtransport). De almindelige danske arbejdsmiljøregler for køre- og hviletid gælder for ruter under 50 km. 18. Rutebilstationer og chaufførfaciliteter. Ansvaret for at indgå aftaler om drift af rutebilstationer og busterminaler påhviler Midttrafik. Byderen sørger selv for tilvejebringelse af busanlæg, opstillingsplads og personalefaciliteter m.v. På Ebeltoft Busterminal og i Knebel (ved Mols Skolen) stilles der dog chaufførlokale med tekøkken og toilet til fri rådighed for chaufførerne. Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

18 19. Opsætning af køreplantavler og postbefordring Der er ingen opsætning af køreplantavler eller postbefordring i den udbudte kørsel. 20. Kørsel med ikke-kontraktbusser (Dubleringsaftale) Kørsel med ikke kontraktbusser betales efter særskilt aftale, jf. kontraktens 6, stk. 8. Aftalen er vist i kontraktens bilag Kvalitetskrav Midttrafik lægger vægt på, at servicen over for kunderne har så høj en kvalitet som muligt. De kvalitetskrav, Midttrafik stiller til busmateriellet og dets vedligeholdelse, grund- og efteruddannelse af chauffører, virksomhedens miljøforanstaltninger, kørslens udførelse og betjening af kunder, fremgår af kontrakten og dens bilag samt i håndbøger om takstsystem og rejsegaranti m.v. 22. Kommunikation mellem Midttrafik og busselskabet Midttrafik lægger vægt på et tæt samarbejde med busselskabet, baseret på dialog. Busselskabet skal deltage i busselskabsmøder og evt. nedsatte udvalg. Busselskabet skal sikre, at al information fra Midttrafik er tilgængelig for og kendt af personalet, for eksempel chaufførinformation, håndbøger om kvalitet og betjening af billetmaskiner og forskellige retningslinjer, der har betydning for opgavens udførelse. Busselskabet skal medvirke i et årligt opfølgningsmøde, hvor busselskabet skal redegøre for, hvordan de ovenfor nævnte kvalitetskrav opfyldes. Busselskabet har pligt til at underrette Midttrafik om alle forhold, der har betydning for kvaliteten og planlægningen. For at effektivisere kommunikationen skal den så vidt muligt være elektronisk. Midttrafik skal have mulighed for at kommunikere med busselskabet via og internet. Et eksempel på dette kan være, at der på et tidspunkt bliver stillet krav om elektronisk indberetning/afregning fra busselskabet og at driftsforstyrrelser indberettes elektronisk. 23. Forbehold Eventuelle forbehold over for udbudsmaterialet skal anføres på tilbudsblanketten. Forbehold skal så vidt muligt prisfastsættes. Midttrafik accepterer ikke forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsvilkårene, herunder formuleringer i kontrakten, virkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven, overtagelsespriser, eller Midttrafiks videregivelse af nøgleoplysninger om tilbuddet. Sådanne forbehold betyder, at tilbuddet ikke er konditionsmæssigt. Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A 4. udbud Holstebro bybusser Udbudsbetingelser Bind A UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema 1: Ansøgning

Læs mere

7. udbud af buskørsel Sommer 2013

7. udbud af buskørsel Sommer 2013 7. udbud af buskørsel Sommer 2013 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2012 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik. Juni 2014 KON TRAKT. midttrafik.dk

Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik. Juni 2014 KON TRAKT. midttrafik.dk Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik Juni 2014 KON TRAKT midttrafik.dk Indholdsfortegnelse Side Fælles A-kontrakt for busselskaber hos Midttrafk... 3 1. Generelt... 3 2. Køreplanlægning...

Læs mere

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1 Kommentar [JI]: Opdateres Midttrafiks x. udbud af specialkørsel XXXX Kommune Indsæt dato side 1 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger...3 Den udbudte kørsel...3 Oversigt over pakker...3 Vigtige datoer vedrørende

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL... (i det følgende kaldet vognmanden) og Sydtrafik indgår følgende aftale om buskørsel: 1. GENERELT 1. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag.

Læs mere

Udbudsbetingelser. T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune

Udbudsbetingelser. T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune Udbudsbetingelser T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune Kontrakter Trafikselskabet Movia August 2011 T3 Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune side 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark Udbud af F4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark September 014 1 UDBUDSBETINGELSER 5

Læs mere

VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER

VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER PROJEKTNR. A023524

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VORDINGBORG

Læs mere

DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST

DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST

Læs mere

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål... 5

Læs mere

EU-UDBUD BEFORDRING AF SILKEBORG KOMMUNES BORGERE

EU-UDBUD BEFORDRING AF SILKEBORG KOMMUNES BORGERE Udkast til Udbudsmateriale for EU-UDBUD AF BEFORDRING AF SILKEBORG KOMMUNES BORGERE Faste kørsler (almindelig og handicapkørsel) med bus og mindre køretøjer, ad hoc liggende kørsler og lejrskolekørsler

Læs mere

Udbudsbetingelser FG2 Udbud af Flextrafik Garanti

Udbudsbetingelser FG2 Udbud af Flextrafik Garanti Udbudsbetingelser FG2 Udbud af Flextrafik Garanti Kontrakter Trafikselskabet Movia April 2012 FG2 Udbud af Flextrafik Garanti Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets omfang... 4 2.1

Læs mere

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune VERSION 2 Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. C1 Citybuskørsel i Københavns Kommune

Udbudsbetingelser. C1 Citybuskørsel i Københavns Kommune Udbudsbetingelser C1 Citybuskørsel i Københavns Kommune Kørselsaftaler Trafikselskabet Movia November 2007 C1 Udbud af citybuskørsel Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 1. Udbudets omfang... 4 1.1

Læs mere

Udbudsbetingelser til 19. udbud af almindelig rutekørsel

Udbudsbetingelser til 19. udbud af almindelig rutekørsel HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel side 1 Udbudsbetingelser til 19. udbud af almindelig rutekørsel 1. UDBUDDETS OMFANG... 5 1.1 AFREGNINGSVOGNPLANER... 5 1.2 DRIFTSVOGNPLANER... 5 1.3 UDLIGNINGSOPHOLD...

Læs mere

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE FREDENSBORG KOMMUNE SOMMER 2010 Indholdsfortegnelse 1. KONTRAKTUDKAST... 3 1 OMFANG... 4 2 IKRAFTTRÆDEN OG

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 030-048603

EU-UDBUD 2014/S 030-048603 EU-UDBUD 2014/S 030-048603 Offentligt udbud Kommunal befordring i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune 02.2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432 Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Udbyder...

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Udbud af madudbringning

Udbud af madudbringning Udbud af madudbringning december 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 8 2.1 Generelle krav... 8 2.1. Specifikke krav... 9 2.1.1 Madudbringning

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 194-334120

EU-UDBUD 2013/S 194-334120 EU-UDBUD 2013/S 194-334120 Varer Offentligt udbud på levering af ortoser til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb Oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012 UDBUDSBETINGELSER Udbud på frisk frugt og grønt til Fredericia kommune Offentligt udbud Januar 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

EU udbud af Konsulentassistance

EU udbud af Konsulentassistance EU udbud af Konsulentassistance Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 9 Fagområder... 9 Kvalitet... 10 Driftsmøder... 10 Kapitel 3

Læs mere