18. udbud. Norddjurs og Syddjurs Kommuner Udbudsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "18. udbud. Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010. Udbudsbetingelser"

Transkript

1 18. udbud Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010 Udbudsbetingelser

2 Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel 5 Krav til busser mv. 7 Oversigt over vigtige datoer 8 Udbudsvilkår A-kontrakt 9 1. Udbudsmaterialet Retsgrundlaget Hvem kan byde Tilbuddets form Prisniveau Aflevering og åbning af tilbud Vedståelsesfrist Henvendelser Køreplanændringer Virksomhedsoverdragelse Overtagelse af hidtil anvendte busser Krav til busser Overtagelser af busser ved kontraktudløb Kontraktløbetid Forlængelsesmuligheder Redegørelse for organisation og resurser Personaleforhold Terminalforhold og chaufførfaciliteter Opsætning af køreplantavler og postbefordring Kørsel med ikke kontraktbusser (dubleringsaftale) Kvalitetskrav Kommunikation mellem Midttrafik og busselskabet Forbehold Alternative tilbud Sikkerhedsstillelse Aktindsigt Offentliggørelse Reduktion i den udbudte kørsel Valg af tilbud Indgåelse af kontrakt Fast månedsbetaling Oplysninger om vejforhold og andre forhold på ruterne Rejsekortet Midttrafiks udstyr i busserne Børneattester Beredskabsplan 20 Bilag til udbudsvilkår A-kontrakt Bilag A1: Ansøgning om dokumentation for tilladelsen fra Færdselsstyrelsen 21 Bilag A2: Dokumentation for tilladelse fra Færdselsstyrelsen 22 Bilag B: Gældserklæring 23 Bilag C: Tilbudsblanket (A-kontrakt) 24 Bilag D: Oplysninger om organisation og resurser 25 Bilag E: Busudskiftningsprogram - Udgået 28 Bilag F: Garantierklæring 29 A-kontrakt Skema med nøgleoplysninger Generelt Køreplanlægning mv Kørselsomfang 34 Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

3 4. Kørslens udførelse, kundebetjening Kvalitetssikring Takst, kontrol og tælling Reklamer og information Kørselsmateriellet Betalingsmodellen Afregning Ikrafttræden, opsigelse, misligholdelse Modregning i betalingen Voldgift 46 Bilag til A-kontrakt Bilag 1: Køreplansamarbejdet 47 Bilag 2: Opsætning af køreplantavler 48 Bilag 3: Opgørelse af køreplantimer og regulering af chaufførbetaling 49 Bilag 4: Kvalitetssikring 52 Bilag 5: Forskrifter vedrørende bussers indretning og udstyr 55 Bilag 5.1: Forskrifter vedrørende bybussers indretning og udstyr 56 Bilag 5.2: Forskrifter vedrørende landevejsbussers indretning og udstyr 64 Bilag 5.3: IT-udstyr i busser 72 Bilag 6: Oversigt over kontraktbusser 77 Bilag 7: Busoplysningsskema 78 Bilag 8: Regulering for pris og lønudvikling ( 21) 79 Bilag 9: Kørselsindberetning 80 Bilag 10: Afgivelse af oplysninger om personaleforhold ved kontraktudløb 85 Bilag 11: Udgået (der er ikke busovertagelse) 88 Bilag 12: kørsel med ikke kontraktbusser (Dubleringsaftale) 89 Bilag 13: Her indsættes den udfyldte tilbudsblanket 91 Bilag 14: Krav til chaufførernes uddannelse 92 Bilag 15: Oplysninger om andre forhold på ruterne ved kontraktudløb 93 Bilag 16: Rejsekortet 94 Bilag 17: Beredskabsplan 95 Udbudsvilkår B-kontrakt 97 Forord Udbudsgrundlag Retsgrundlaget Hvem kan byde Tilbuddets form Prisniveau Aflevering og åbning af tilbud Vedståelsesfrist Henvendelse Køreplanændringer Virksomhedsoverdragelse Overtagelse af hidtil anvendte busser Krav til busser Overtagelser af busser ved kontraktudløb Kontraktløbetid Forlængelsesmuligheder Redegørelse for organisation og resurser Underentreprenører Personaleforhold Rutebilstationer og chaufførfaciliteter Opsætning af køreplantavler og postbefordring Kørsel med ikke kontraktbusser (dubleringsaftale) Kvalitetskrav 105 Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

4 23. Kommunikation mellem Midttrafik og busselskabet Opgørelse af køreplantimer og afregning Forbehold Alternative tilbud Sikkerhedsstillelse Aktindsigt Offentliggørelse Valg af tilbud Reduktion i den udbudte kørsel Indgåelse af kontrakt Oplysninger om vejforhold og andre forhold på ruterne Børneattester 107 Bilag til udbudsvilkår B-kontrakt Bilag A1: Ansøgning om dokumentation for tilladelsen fra Færdselsstyrelsen 108 Bilag A2: Dokumentation for tilladelse fra Færdselsstyrelsen 109 Bilag B: Gældserklæring 110 Bilag C: Tilbudsblanket (B-kontrakt) 111 Bilag D: Virksomhedsbeskrivelse 112 Bilag E: Udgår 114 Bilag F: Garantierklæring 115 B-kontrakt Skema med nøgleoplysninger Generelt Køreplanlægning mv Kørselsomfang Kørslens udførelse Kundebetjening Takst, kontrol, tælling Kørselsmateriellet Betalingsmodellen Afregning mv Ikrafttræden og opsigelse Modregning i betalingen ved misligholdelse Voldgift 127 Bilag til B-kontrakt Bilag 3A: Busoplysningsskema 131 Bilag 3B: Oversigt over kontraktbusser 132 Bilag 4: Virksomhedsbeskrivelse 133 Bilag 5: Procedure for prisregulering 134 Bilag 6: Opgørelse af årlige køreplantimer 135 Bilag 7: Månedsafregning 138 Bilag 8: Oplysninger om personaleforhold m.v. ved kontraktudløb 139 Bilag 9: Dubleringsaftale (kørsel med ikke kontraktbusser) 142 Bilag 10: Oplysninger om andre forhold på ruterne v. kontraktudløb 144 Bilag 11: Her indsættes den udfyldte tilbudsblanket 145 Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

5 Oversigt over kørsel til udbud i Norddjurs Kommune Udbydes på A-Kontraktvilkår: Pakke Rute Strækning Køre- Antal Mindste Forudsat Bemærkning Mogensg. Banegå.- Færg Hedeboctr. Bibliotek Mogensg.-Banegå.- Krattet Dr.Ferieby Færgeh. Mogensg.-Banegå.- Lupinskr. Sygehuset Solskr. plan- Kontrakt- Passager busstatimer busser kapacitet* tionering Sum Mogensgade, Grenå Se note 1 Udbydes på B-Kontraktvilkår: Pakke Rute Strækning Køre- Antal Mindste plan- kontrakt- passager timer busser kapacitet* 1 Ørum Skole - Stenvad - Fjellerup Ørum Skole - Ramten - Stenvad Ørum Skole - Ginnerup Glesborg Skole - Voldby Skole D Ungdomssk.-Fjellerup-Stenvad-Ør. 200 E Ungdomssk.-Gjerrild-Thorsø-Ørum 200 Sum Østre Skole-Robstrup-Hammelev Vestre Skole Enslev - Dalstrup Søndre Skole - Allelev - Trustrup Mølleskolen - Trustrup - Glatved Toubroskolen - Kærby - Trustrup F Ungdomsskole Søndre Skole 262 Sum Langhøj- og Allingåbroskolen - Lystrup Strand - Ørsted Langhøjsk.-Allingåbrosk.-Gjesing Langhøjsk.-Georgsm-Tustrup-Lystr Bemærkning Se note 2 Se note 2 Se note 2 Se note 2 Se note 2 Se note 2 Se note 3 Se note 2 Se note 2 Se note 2 Se note 3 Inklusiv kørsel til svømning, se note Rougsøsk.-Kare-Voer Auning og Allingåbro Sk. - Hevringh. - Ørsted A Ungdomssk.-Ørsted-Allingåbro 225 B Ungdomssk. Vivild - Allingåbro 138 Sum Auning Skole - Øster Alling Auning Skole - Fausing C Ungdomssk. Vester Alling - Auning 167 Sum Inklusiv kørsel til svømning, se note 2 Se note 2 Se note 3 Se note 2 Det samlede udbud i Norddjurs Kommune udgør * Passagerkapacitet er lig summen af antal siddepladser og antal ståpladser. note 1: Siddepladser skal minimum udgøre 23. note 2: I landevejsbusser skal antallet af siddepladser udgøre mindst 65% af det samlede indregistrerede passagertal, se dog note 3. note 3: Siddepladser skal minimum udgøre 55 for en 13,7 meter bus og 65 for en ledbus. Se udbudspakker fra Syddjurs Kommune og kombinationsmuligheder på næste side Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

6 Oversigt over kørsel til udbud i Syddjurs Kommune Udbydes på A-Kontraktvilkår: Pakke Rute Strækning Køre- Antal Mindste Forudsat Bemærkning 6 plan- Kontrakt- Passager busstatimer busser kapacitet* tionering 1 Ebeltoft-Fugls.-Knebel-Skødshoved 2 Knebel-Agri-Femmøller-Molskroen- Ebeltoft 3 Ebelt. busterminal-ebeltoft C- Boeslum-Øer-Ebeltoft Busterminal 11 Knebel-Skødshoved-Helgenæs 12 Ebeltoft-Fulgsø-Knebel-Skødshoved- Knebel-Ebeltoft bust. Sum Knebel Se note 2 Udbydes på B-Kontraktvilkår: Pakke Rute Strækning Køre- Antal Mindste plan- Kontrakt- Passager timer busser kapacitet* 8 Rosmus-Gravlev-Fuglslev-Rosmus Rosmus-Drammelstrup-Ndr. Kærv Rosmus ungdomsskole 109 Sum Bemærkning Se note 2 Se note 2 Det samlede udbud i Syddjurs Kommune udgør * Passagerkapacitet er lig summen af antal siddepladser og antal ståpladser. note 2: I landevejsbusser skal antallet af siddepladser udgøre mindst 65% af det samlede indregistrerede passagertal. Budmuligheder Der kan bydes på ovenstående pakker hver for sig. Herudover kan der alene bydes på følgende kombinationer. Ved kombinationstilbud gælder de anførte krav for de pakker, der indgår i kombinationen Kombination A B C D E F Består af pakkerne Timer Busser 1 og og og , 3, 4 og Alle pakker og Bemærkning: Gl. Grenå Gl. Rougsø og gl. Sønderhald Skoleruter i gl. Nr. Djurs og gl. Grenå Alle skoleruter i Norddjurs kommune Alle ruter i Norddjurs Kommune Ebeltoft-ruter Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

7 Krav til busser m.v. Gælder pakkerne Kontraktform A-kontrakt B-kontrakt A-kontrakt B-kontrakt Kontraktlængde 5 år 5 år 5 år 5 år Bustype Laventrébus 1 Landevejsbus 2 Landevejsbus Landevejsbus Kontraktbusser Maksimal alder Kontraktbusser Maksimal gennemsnitsalder 10 år 15 år 10 år 15 år Ingen krav Ingen krav Ingen krav Ingen krav Reservebusser Ingen alderskrav Ingen alderskrav Ingen alderskrav Ingen alderskrav Busfarve Midttrafikgul 3 Ingen krav Midttrafikblå 4 Midttrafik blå 5 Miljøkrav til busserne Euro 5 Euro 3 EURO 4 6 Euro 3 7 Takstsystem Midttrafiks takstsystem 0-takst Midttrafiks takstsystem 0-takst Postkassetømning Ingen Ingen Ingen Ingen Stoppestedstavler Ingen opsætning Ingen opsætning Ingen opsætning Ingen opsætning Tildelingskriterier Laveste pris Laveste pris Laveste pris Laveste pris 1 Bussen kan være mindre end 12 meter. 2 Ved særlige krav i enkelte pakker. Fremgår kravene af pakkebeskrivelsen. 3 Kontraktbusser skal først 6 måneder efter kontraktstart være malet Midttrafikgul. 4 Kontraktbusser skal først 6 måneder efter kontraktstart være malet Midttrafikblå. 5 Gælder kun ikke-overtagne busser. 6 Gælder kun ikke-overtagne busser. 7 Gælder kun ikke-overtagne busser. Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

8 Oversigt over vigtige datoer: Emne Sidste frist for modtagelse af spørgsmål Sidste frist for fremsendelse af svar på spørgsmål Dato 4. februar februar 2010 Afleveringsfrist 18. februar 2010, kl Åbning af indkomne tilbud 18. februar 2010, umiddelbart efter udløbet af afleveringsfristen Sidste frist for fremsendelse af tilladelser til buskørsel 1 4. marts 2010 Forventet beslutning om tildeling 12. marts 2010 Frist for garantistillelse 26. marts 2010 Vedståelsesfrist 9. april 2010 Kontrakttype A-kontrakt Pakkerne 1 og 6 B-kontrakt Pakkerne 2-5, 7 Kontraktstart 27. juni august 2010 Driftsstart 27. juni august 2010 Kontraktløbetid Mindst 5 år Mindst 5 år Forlængelsesmuligheder Et års ensidig forlængelse for Midttrafik. Herudover efter aftale. Et års ensidig forlængelse for Midttrafik. Herudover efter aftale. Tidligste kontraktudløb 27. juni juli Såfremt de ikke er sendt sammen med tilbuddet Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

9 Udbudsbetingelser A-kontrakt Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

10 1. Udbudsmaterialet Det samlede udbudsmateriale består af: Udbudsvilkår med tilhørende bilag A-kontrakt med tilhørende bilag Beskrivelse af de enkelte pakker Udbudsvilkårene anvendes i forbindelse med tilbudsgivning og efterfølgende indgåelse af kontrakt(er) og indeholder vejledninger og krav til byderen. Kontrakten om buskørsel fastlægger de krav, der gælder for kørslens udførelse, og angiver, hvordan forholdet mellem Midttrafik og busselskabet reguleres. Det er et bindende vilkår, at kørslen skal udføres på grundlag af kontrakten. Beskrivelsen af de enkelt pakker indeholder blandt andet foreløbige køreplaner, vognløb, kørselsomfang, rutekort, oplysning om busser til overtagelse og oplysninger om det personale, der kan blive tale om at overtage efter lov om virksomhedsoverdragelse. Herudover er der i beskrivelsen oplysning om andre forhold på ruterne. 2. Retsgrundlaget Udbuddet foretages som et offentligt udbud i henhold til EU-direktiv 2004/17/EF, jf. bekendtgørelse nr. 936 af 16. september 2004, forsyningsvirksomhedsdirektivet. 3. Hvem kan byde Aftalen om kørsel kan indgås med en enkeltperson, et selskab eller en anden juridisk person. Byderen skal opfylde de kvalifikationskrav, der fremgår af busloven og ledsagende bekendtgørelser. Byderen skal enten have en tilladelse efter buslovens 1, stk. 1 (grundtilladelse) og tilladelse for det nødvendige antal busser eller et forhåndstilsagn fra Færdselsstyrelsen. Dokumentation for tilladelserne vedlægges tilbuddet. Dokumentationen indhentes fra Færdselsstyrelsen ved, at byderen indsender skema 1 - bilag A1. Herefter fremsender Færdselsstyrelsen et udfyldt skema 2, bilag A2, som byderen vedlægger tilbuddet. Dokumentationen fra Færdselsstyrelsen skal indhentes af alle bydere. Der er mellem 2-6 ugers ekspeditionstid i Færdselsstyrelsen. Det vil blive accepteret, at dokumentationen indsendes efter, at tilbuddet er indsendt, hvis der er rimelige begrundelser herfor. Begrundelsen skal angives ved fremsendelsen af tilbuddet. Hvilken dato, dokumentation skal være Midttrafik i hænde, fremgår af skemaet Oversigt over vigtige datoer. Byderen skal endvidere - i henhold til "Lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love", nr. 336 af afgive tro og love erklæring herom. Bilag B skal ud- Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

11 fyldes og vedlægges tilbuddet. Midttrafik kan anmode om oplysninger til dokumentation for byderens økonomiske og faglige baggrund. Disse oplysninger vil blive behandlet fortroligt. Byderen kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale eller regionale forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljø samt beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt på følgende adresser: Oplysninger om skatter og afgifter findes på Skats hjemmeside: Oplysninger om miljøbeskyttelse findes på Miljøstyrelsens hjemmeside: Oplysninger om beskyttelse af arbejdsmiljøet findes på Arbejdstilsynets hjemmeside: 4. Tilbuddets form Tilbuddet afgives på den tilbudsblanket, der er vedlagt som bilag C. Bemærk, at bilag A-D skal udfyldes og følge tilbuddet. Tilbuddet afleveres i en særlig tilbudskuvert. Den særlige tilbudskuvert rekvireres hos Midttrafik. Hvis tilbudskuverten ikke er rummelig nok, påklæbes kuvertens forside det materiale, der skal afleveres. På kuverten anføres byders navn, udbudsnummer og dato (afleveringsfrist). Tilbud, der afleveres personligt, skal afleveres i informationen hos Midttrafik. Tilbuddet afgives på dansk og i danske kroner, inkl. eventuel moms og afgifter. Se nærmere i afsnit 5, der blandt andet vedrører cross border leasing. Der kan afgives tilbud på enkeltpakker samt på de kombinationer af pakker, der er anført i Oversigt over den udbudte kørsel. Der kan ikke afgives tilbud på andre kombinationer af pakker end de i oversigten anførte. Der skal afleveres en tilbudsblanket for hvert tilbud. Er der tale om en pakke eller en kombination, der indeholder kørsel efter både en A og en B-kontrakt, udfyldes én tilbudsblanket for A-kontraktkørslen og én tilbudsblanket for B- kontraktkørslen. Det betyder, at der skal afleveres to tilbudsblanketter, hvis pakken eller kombinationen indeholder både A- og B-kontraktkørsel. Der kan ikke afgives tilbud, som har forbehold om, at andre pakker vindes. Byder kan betinge, at man opnår en bestemt kørselsmængde. Der kan ikke afgives tilbud på en del af en pakke. Tilbud må ikke være afhængige af andre juridiske personers bud. Som bilag til tilbudsblanketten skal der gives en beskrivelse af byderens virksomhed. Virksomhedsbeskrivelsen fremgår af bilag D. Hvis der bydes på flere enkeltpakker eller kombinationer, skal byder kun vedlægge en beskrivelse pr. udbud. På tilbudsblanketten angives såvel den samlede tilbudspris som en specifikation af tilbudsprisen. Den samlede tilbudspris angives som betalingen pr. år og pr. Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

12 køreplantime i gennemsnit. De specificerede priser angives som betalingen pr. køreplantime til dækning af chaufføromkostninger, betalingen pr. køreplantime til dækning af øvrige variable omkostninger og betalingen pr. busmåned pr. kontraktbus til dækning af faste omkostninger. De specificerede tilbudspriser refererer til betalingsmodellen i kontraktens 19, og det er disse priser, der indføjes i kontrakten og danner grundlag for den løbende afregning. Såvel felterne med den samlede tilbudspris som felterne med de specificerede priser skal udfyldes. Hvis der er uoverensstemmelser mellem den samlede tilbudspris og de specificerede priser, vil den samlede tilbudspris blive lagt til grund for tilbuddet. Køreplantimer pr. år og det antal kontraktbusser, som tilbudspriserne er baseret på, anføres på tilbudsblanketten. Betalingen vil, når kørslen påbegyndes, blive beregnet på grundlag af den faktiske udførte kørsel. 5. Prisniveau og cross border leasing Der reguleres for prisudviklingen hver måned, jf. 21 i kontrakten. Reguleringen sker som anført i bilag 8. Udgangsniveauet for reguleringen i dette udbud er omkostningsindekset for november måned 2009 på 100,6. Bemærk at reguleringen er ændret så der fremover reguleres hver måned på grundlag af mere aktuelle pristal. Nyt udgangspunkt for omkostningsindekset er januar 2008, der er fastsat til 100. De tilbudte priser skal afspejle, at reglerne om cross border leasing forventes ændret fra 1. januar 2010, og at dette ikke berettiger til genforhandling af betalingssatserne, jf. kontraktens Aflevering og åbning af tilbud Tilbuddet sendes til eller afleveres på følgende adresse: Midttrafik Søren Nymarks Vej Højbjerg Fristen for, hvornår tilbuddet senest skal være Midttrafik i hænde, fremgår af skemaet Oversigt over vigtige datoer. Åbning af tilbuddene vil finde sted i mødelokalet hos Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg. Dato og klokkeslæt for åbning af tilbuddene fremgår af skemaet Oversigt over vigtige datoer. Der vil være offentlig adgang i forbindelse med åbning af tilbuddene. Ved åbningen vil følgende blive oplyst: Byder, pakke, pris og om der er taget forbehold. Det indkomne tilbudsmateriale med tilhørende bilag er Midttrafiks ejendom og vil ikke blive returneret. Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

13 7. Vedståelsesfrist Det fremgår af skemaet Oversigt over vigtige datoer, hvor lang tid byderen skal vedstå sit tilbud. Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

14 8. Henvendelser Ved både telefonisk og skriftlig henvendelse til Midttrafik angående dette udbud bedes byder oplyse udbudsnummer og udbuddets geografiske placering. Derudover bedes byder så vidt muligt oplyse, hvilken pakke i det enkelte udbud, spørgsmålet vedrører. Henvendelser med henblik på bekræftelse af data eller oplysninger i materialet kan rettes telefonisk til: Primært Jan Ingebrigtsen: tlf Ved fravær Svend Aage Ravn: tlf Skriftlig henvendelse vedrørende dette udbud bedes sendt pr. til: Jan Ingebrigtsen: Med kopi til Svend Aage Ravn: og Skriftlig henvendelse kan også ske pr. brev til følgende adresse: Midttrafik, Udbud og kontrakter, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg. Alle svar på spørgsmål, som efter Midttrafiks vurdering kan have generel interesse for øvrige bydere, vil blive anført i et rettelsesblad. Det anføres ikke, hvem der har stillet spørgsmålet. Eventuelle ændringer i udbudsmaterialet vil også blive anført i rettelsesblad. Rettelsesblade vil blive offentliggjort på Midttrafiks hjemmeside Mulige bydere kan ved henvendelse til Midttrafik blive opført på en mailudsendelsesliste. Alle på listen vil få besked, når nyt rettelsesblad er lagt på hjemmesiden. Spørgsmål skal være Midttrafik i hænde senest 14 dage før tilbudsfristens udløb. Der vil ikke blive udsendt svar senere end 7 dage før tilbudsfristens udløb. Fristen fremgår af skemaet Oversigt over vigtige datoer. Ved henvendelse til Midttrafik kan bydere få fremsendt køreplaner og vognløb elektronisk. Fremsendelse kan ske i Trapezeformat og i Excelformat. 9. Køreplanændringer Køreplanerne i bilagsbindet er ikke endelige køreplaner. Det betyder, at der kan ske ændringer i køreplanerne inden kontrakten træder i kraft. Tilbuddet skal baseres på køreplanerne i udbudsmaterialet, inkl. eventuelle ændringer heraf. Ændringer af de endelige køreplaner, i forhold til udbudte køreplaner, vil udløse regulering efter kontraktens bestemmelser. Køreplanerne i udbudsmaterialet, inkl. eventuelle ændringer heraf, vil også være udgangspunktet for beregningen af ændringer i kørselsomfanget i henhold til 4 i kontrakten. I følge denne kan Midttrafik uden godtgørelse ændre antallet af kø- Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

15 replantimer med op til 20 % i kontraktperioden i både opadgående og nedadgående retning. 10. Virksomhedsoverdragelse Lov nr. 710 af 20. august 2002 om lønmodtagers retstilling ved virksomhedsoverdragelse og EU-overførselsdirektiv (77/187 EØF) skal følges. Den byder, der opnår kontrakt, vil derfor være stillet som ved erhvervelse af en virksomhed. Dette indebærer, at kontrakthaveren umiddelbart indtræder i de pligter, som påhvilede tidligere busselskaber i henhold til (1) kollektiv overenskomst og aftale, (2) bestemmelser om løn- og personaleforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, eller (3) individuel aftale om løn- og arbejdsforhold, jf. lovens 2, stk. 1 Opmærksomheden henledes på, at jf. lovens 3, stk. 2 må afskedigelse ikke finde sted alene som følge af den virksomhedsoverdragelse, som udbuddet indebærer. Ansvaret for, hvorvidt én eller flere af undtagelserne i lovens 3, stk. 2 er opfyldt eller ej, påhviler kontrakthaveren selv. Opmærksomheden henledes ligeledes på, at jf. lovens 5, stk. 2 skal kontrakthaveren, hvis denne i forvejen er virksomhedsindehaver, underrette egne medarbejdere, der berøres af overdragelsen, om konsekvenserne m.v. De nødvendige oplysninger vedrørende det personale, der skal overtages, er angivet under den enkelte pakke i bilagsbindet. Oplysningerne er givet af det nuværende busselskab og oplyses uden ansvar for Midttrafik. Hvis det efterfølgende viser sig, at disse oplysninger er mangelfulde eller fejlagtige, skal det nye busselskab godtgøre, at dette har en væsentlig økonomisk betydning. Der vil herefter blive foretaget en regulering af prisen i perioden, indtil de pågældende aftaler m.v. vil kunne opsiges med sædvanligt varsel. Tilbuddet skal beregnes på grundlag af de oplysninger om personaleforhold m.v., som fremgår af de enkelte pakker og rettelsesblade. Der kan i tilbuddet ikke tages forbehold for virkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven. 11. Overtagelse af hidtil anvendte busser Ved driftsstart overtages de busser, som er anført i pakkebeskrivelserne. Busrapporter for hver enkelt bus findes i pakkebeskrivelserne. Overtagelsen af de anførte busser sker efter bestemmelserne i den gældende kontrakt. Bestemmelserne kan rekvireres hos Midttrafik. Det nye busselskab er forpligtet til at overtage de anførte busser. Der kan ikke tages forbehold for overtagelse af busser eller overtagelsespriser. Overtagelsespriserne gælder for busser af gennemsnitlig vedligeholdelsesstandard. Eventuelle tillæg eller fradrag for faktisk vedligeholdelsesstandard fastsættes ved forhandling eller ved syn og skøn. Resultatet heraf er forpligtende for såvel det nuværende som det nye busselskab. Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

16 Såfremt ikke alle busser anført i en pakke overdrages, kan der opstå problemer på grund af leveringstid på busser. Midttrafik vil i den situation være indstillet på at godkende en hensigtsmæssig midlertidig løsning. 12. Krav til busser Kontraktbusser og reservebusser skal opfylde de krav, der er stillet i de to skemaer Oversigt over den udbudte kørsel og Krav til busser m.v. Kravene gælder pakkevis, uanset om pakken er vundet som enkeltpakke eller som en kombination af pakker. Kontraktbusser og reservebusser skal ligeledes opfylde de krav til bustyper og busstørrelser, der er angivet i bilag 5 til kontrakten. Hvis der er uoverensstemmelse mellem bilag 5 og de to skemaer Oversigt over den udbudte kørsel og Krav til busser m.v., er det de to skemaer, der har forrang. Bemærk, at der ikke stilles krav om en bestemt længde på busserne. Midttrafik ser gerne, at der bruges busser kortere end de sædvanlige 12 m blot kravene til kapacitet m.v. er opfyldt. Hvis kravet vedrørende maksimal alder for kontraktbusser er fastsat til 10 år, betyder det, at bussen senest skal udskiftes den måned, hvori bussen bliver 10 år. Det vil sige samme kalendermåned, som bussen blev indregistreret i for først gang, 10 år tidligere. Midttrafik kan i kontraktperioden, jf. kontraktens 15, stk. 2, ændre kravene til bustype og størrelse m.v. i forbindelse med fremtidige busudskiftninger, ved skriftligt at meddele dette. Busselskabet kan kræve forhandling om en regulering af kontraktbetalingen, hvis ændringen påvirker købsprisen af bussen i væsentlig grad. Der er ikke krav om, at tilbuddet skal vedlægges en busudskiftningsplan. Men der skal hvert år indsendes en busoversigt. Oversigten skal udarbejdes for hver pakke og der benyttes det samme skema Oversigt over kontraktbusser som ved kontraktstart, jf. bilag 6 til kontrakten. Oversigten skal udarbejdes hvert år med status pr. 1. januar og være Midttrafik i hænde senest d. 1. februar. Samtidig med udskiftning af en bus skal busselskabet ligeledes sende et busoplysningsskema for den indsatte bus til Midttrafik, jf. bilag 7 i kontrakten. Kopi af registreringsattesten skal medsendes. Busselskabet skal i forbindelse med udskiftning af en bus også indsende et ajourført busoversigtsskema til Midttrafik, jf. bilag 6. Oversigterne skal laves pakkevis uanset om kørslen er tildelt som kombinationspakke. Hvis kontrakten ensidigt forlænges af Midttrafik, jf. punkt 15, gælder følgende i forlængelsesperioden: For både kontraktbusser og reservebusser må den maksimale alder overskrides med længden af forlængelsesperioden. Hvis kontrakten forlænges efter aftale mellem busselskabet og Midttrafik, er spørgsmålet om bussernes maksimale alder et aftalepunkt. 13. Overtagelse af busser ved kontraktens udløb Der er ved kontraktens ophør ikke ret til for busselskabet at kræve busserne overdraget. Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

17 14. Kontraktløbetid Tidspunktet for kontraktens start, driftsstart og kontraktudløb fremgår af skemaet Oversigt over vigtige datoer. 15. Forlængelsesmuligheder Midttrafik har mulighed for at forlænge kontrakten på uændrede vilkår med op til et år. Kontraktforlængelse skal meddeles senest et år før kontraktudløb. Efter aftale mellem parterne kan kontrakten forlænges yderligere. 16. Virksomhedsbeskrivelse Sammen med tilbuddet skal byderen vedlægge en virksomhedsbeskrivelse, jf. bilag D. Byderen skal beskrive, hvordan driftsledelsen vil blive varetaget, og hvordan kvalitetskravene vil blive opfyldt. Redegørelsen skal være velunderbygget og dokumentere busselskabets evne til at udføre opgaverne, der er beskrevet i udbudsvilkårene. Redegørelsen er forpligtende for byderen og vil indgå som bilag til kontrakten. Det er et krav, at redegørelsen vedlægges tilbuddet. I Virksomhedsbeskrivelsen er der et punkt vedrørende referencer. Midttrafik kan anvende de indkomne referencer med henblik på at vurdere, om busselskabet kan udføre opgaven tilfredsstillende. 17. Personaleforhold Midttrafik forventer, at busselskabet arbejder for at sikre medarbejderne et godt arbejdsmiljø. Busselskabet skal medvirke i en årlig opfølgning, hvor busselskabet skal redegøre for arbejdsmiljøet i virksomheden. Ifølge kontraktens 2 afgøres ethvert personaleanliggende af busselskabet, ligesom busselskabet er forpligtet til at følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende overenskomster - jf. endvidere punkt 9 vedrørende lønmodtagerens retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Busselskabet skal endvidere sikre, at køre og hviletidsbestemmelser overholdes. For ruter på 50 km og derover gælder særlige EU-regler om køre- og hviletid (bekendtgørelse nr. 328 af 28. marts 2007 om køre og hviletidsbestemmelser i vejtransport). De almindelige danske arbejdsmiljøregler for køre- og hviletid gælder for ruter under 50 km. 18. Rutebilstationer og chaufførfaciliteter. Ansvaret for at indgå aftaler om drift af rutebilstationer og busterminaler påhviler Midttrafik. Byderen sørger selv for tilvejebringelse af busanlæg, opstillingsplads og personalefaciliteter m.v. På Ebeltoft Busterminal og i Knebel (ved Mols Skolen) stilles der dog chaufførlokale med tekøkken og toilet til fri rådighed for chaufførerne. Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

18 19. Opsætning af køreplantavler og postbefordring Der er ingen opsætning af køreplantavler eller postbefordring i den udbudte kørsel. 20. Kørsel med ikke-kontraktbusser (Dubleringsaftale) Kørsel med ikke kontraktbusser betales efter særskilt aftale, jf. kontraktens 6, stk. 8. Aftalen er vist i kontraktens bilag Kvalitetskrav Midttrafik lægger vægt på, at servicen over for kunderne har så høj en kvalitet som muligt. De kvalitetskrav, Midttrafik stiller til busmateriellet og dets vedligeholdelse, grund- og efteruddannelse af chauffører, virksomhedens miljøforanstaltninger, kørslens udførelse og betjening af kunder, fremgår af kontrakten og dens bilag samt i håndbøger om takstsystem og rejsegaranti m.v. 22. Kommunikation mellem Midttrafik og busselskabet Midttrafik lægger vægt på et tæt samarbejde med busselskabet, baseret på dialog. Busselskabet skal deltage i busselskabsmøder og evt. nedsatte udvalg. Busselskabet skal sikre, at al information fra Midttrafik er tilgængelig for og kendt af personalet, for eksempel chaufførinformation, håndbøger om kvalitet og betjening af billetmaskiner og forskellige retningslinjer, der har betydning for opgavens udførelse. Busselskabet skal medvirke i et årligt opfølgningsmøde, hvor busselskabet skal redegøre for, hvordan de ovenfor nævnte kvalitetskrav opfyldes. Busselskabet har pligt til at underrette Midttrafik om alle forhold, der har betydning for kvaliteten og planlægningen. For at effektivisere kommunikationen skal den så vidt muligt være elektronisk. Midttrafik skal have mulighed for at kommunikere med busselskabet via og internet. Et eksempel på dette kan være, at der på et tidspunkt bliver stillet krav om elektronisk indberetning/afregning fra busselskabet og at driftsforstyrrelser indberettes elektronisk. 23. Forbehold Eventuelle forbehold over for udbudsmaterialet skal anføres på tilbudsblanketten. Forbehold skal så vidt muligt prisfastsættes. Midttrafik accepterer ikke forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsvilkårene, herunder formuleringer i kontrakten, virkningerne af virksomhedsoverdragelsesloven, overtagelsespriser, eller Midttrafiks videregivelse af nøgleoplysninger om tilbuddet. Sådanne forbehold betyder, at tilbuddet ikke er konditionsmæssigt. Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

19 24. Alternative tilbud Midttrafik accepterer ikke alternative tilbud. 25. Garantistillelse Der er i dette udbud nye skærpede krav vedrørende garantistillelse. Det betyder blandt andet, at Midttrafik senest 14 dage efter at have givet meddelelse om betinget tildeling af kontrakt skal have modtaget gyldig garanti. Se nærmere i skemaet oversigt over vigtige datoer. Såfremt en gyldig garanti ikke foreligger i rette tid, vil Midttrafik søge at indgå kontrakt på basis af næstbilligste, konditionsmæssige tilbud. Det skal i denne forbindelse præciseres, at alle busselskaber er bundet af deres tilbud, indtil vedståelsesfristens udløb. Se nærmere vedrørende garantistillelse i A-kontraktens 1, stk Medfører busselskabets manglende garantistillelse, at kontrakt ikke kan indgås, kan busselskabet blive erstatningsansvarlig for det tab, Midttrafik eventuelt pådrager sig. De bydende opfordres derfor til, inden de afgiver tilbud, at få afklaret med deres pengeinstitut, hvorvidt der er mulighed for garantistillelse. 26. Aktindsigt - offentliggørelse Efter udløbet af tilbudsfristen vil Midttrafik dels ved åbningen og dels på forespørgsel oplyse, hvem der har indgivet tilbud, hvilken kørsel tilbuddene omfatter, antal kontraktbusser, tilbudspriser og eventuelle forbehold. Samme oplysninger vil kunne offentliggøres til pressen. Der kan ikke f.eks. ved forbehold kræves indskrænkning i det nævnte oplysningsomfang. 27. Reduktion i den udbudte kørsel Se nærmere i A-kontraktens Valg af tilbud For udbuddet som helhed vil der alene blive vurderet tilbud fra tilbudsgivere, der opfylder udbudsmaterialets konditioner, med vedlæggelse af de krævede bilag og korrekt udformede tilbud. Blandt de konditionsmæssige tilbud vælges de tilbud, der har den laveste pris. Midttrafik vil se bort fra urealistiske bud eller bud fra busselskaber, som skønnes ikke at kunne udføre opgaven. 29. Indgåelse af kontrakt Kontrakten udarbejdes i to eksemplarer, der begge underskrives, således at et eksemplar opbevares af Midttrafik og et af busselskabet. Det tilbud, der danner grundlag for kontrakten, optages som bilag. Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

20 30. Fast månedsbetaling ved kontraktstart og kontraktophør Fast månedsbetaling ved kontraktstart og kontraktophør. Den faste månedsbetaling ved kontraktstart og ved kontraktophør er defineret i 20, stk. 3. Den faste månedsbetaling ydes i forhold til antal kontraktdage i den pågældende måned. Eksempel: Kontrakten udløber den 24. marts ved driftsdøgnets ophør og nyt busselskab har kontrakt fra og med den 25. marts. Det ophørende busselskab får betalt 24/31 af den faste månedlige busbetaling. Det nye busselskab får udbetalt 7/31 af den faste månedlige busbetaling. 31. Oplysninger om vejforhold og andre forhold på ruterne Disse oplysninger findes i beskrivelsen af de enkelte pakker. Oplysningerne er afgivet af det nuværende busselskab, på baggrund af det nuværende rutenet. De skal være med til at sikre, at der tages hensyn til chaufførernes sikkerhed og sundhed i forbindelse med den buskørsel, der udbydes i dette udbud, jf. arbejdsmiljølovens 33 a. 32. Rejsekortet Midttrafik overvejer en tilslutning til det landsdækkende rejsekort. Det er endnu ikke afklaret, om Midttrafik indfører rejsekortet. Hvis rejsekortet indføres, vil det som udgangspunkt ske mod betaling af busselskabets meromkostninger efter forhandling. En beskrivelse af rejsekortet og de eventuelle forpligtelser, rejsekortet medfører for busselskabet, er vedlagt som bilag 16 til A-kontrakten. 33. Billetteringssystem og billetteringsudstyr i busserne Der skal billetteres i alle busser i A-kontrakt i dette udbud. Midttrafik stiller billetteringsudstyr til rådighed for busselskabet. 34. Ny lovgivning - Børneattester Midttrafik henleder tilbudsgivernes opmærksomhed på, at der er kommet ny lovgivning vedrørende indhentelse af børneattester. Reglerne kan findes i Bekendtgørelse om indhentelse af børneattester ved ansættelse og beskæftigelse af personer hos erhvervsdrivende. Bekendtgørelsen uddybes nærmere i Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. Af den ny lovgivning fremgår det blandt andet, at Erhvervsdrivende skal indhente børneattester, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. 35. Beredskabsplan Busselskabet er i hele kontraktperioden forpligtet til at have en beredskabsplan. Beredskabsplanen skal som minimum forholde sig til de punkter, der fremgår af bilag 17 i A-kontrakten. Midttrafiks 18. udbud - Norddjurs og Syddjurs Kommuner

24. Udbud. Ruter i Syddjurs Kommune 2011. Udbudsbetingelser

24. Udbud. Ruter i Syddjurs Kommune 2011. Udbudsbetingelser 24. Udbud Ruter i Syddjurs Kommune 2011 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over udbudt kørsel 4 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 5 Udbudsvilkår B-kontrakt 7 Forord 7 1. Udbudsmaterialet

Læs mere

34. Udbud. Udbudsbetingelser

34. Udbud. Udbudsbetingelser 34. Udbud Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel... 4 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 4 Vigtige datoer vedrørende kontrakten... 4 Tildeling og budmuligheder...

Læs mere

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A 4. udbud Holstebro bybusser Udbudsbetingelser Bind A UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema 1: Ansøgning

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Prækvalifikationsbetingelser 1. Prækvalifikationsbetingelser 1.1 Indledning 1.2 Ordregiver 1.3 Kontakt og spørgsmål 1.4 Tidsplan og frister mv. 1.5 Informationsmateriale

Læs mere

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007.

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. 3 vognmænd kom til mødet. Fra Midttrafik deltog: Morten Christensen Per Elbæk Mette Storgaard Karin

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

7. udbud af buskørsel Sommer 2013

7. udbud af buskørsel Sommer 2013 7. udbud af buskørsel Sommer 2013 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2012 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Notatark. Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5. 2. Retsgrundlaget 5. 3.

Indholdsfortegnelse. Notatark. Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5. 2. Retsgrundlaget 5. 3. Notatark Sagsnr. 88.16.12-Ø54-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 25.2.2014 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5 2. Retsgrundlaget 5 3. Egnethed 5

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune 13. januar 2012 3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. 1. 2. 3. 4. 5. Spørgsmål / Fejl Der er

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD

ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD 05-12-2012 Orienteringsmøde om 34. udbud 1 ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD Onsdag d. 5. december 2012 05-12-2012 Orienteringsmøde om 34. udbud 2 ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD Dagsorden:

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik. Juni 2014 KON TRAKT. midttrafik.dk

Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik. Juni 2014 KON TRAKT. midttrafik.dk Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik Juni 2014 KON TRAKT midttrafik.dk Indholdsfortegnelse Side Fælles A-kontrakt for busselskaber hos Midttrafk... 3 1. Generelt... 3 2. Køreplanlægning...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL... (i det følgende kaldet vognmanden) og Sydtrafik indgår følgende aftale om buskørsel: 1. GENERELT 1. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag.

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udbud af buskørsel i

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1 Kommentar [JI]: Opdateres Midttrafiks x. udbud af specialkørsel XXXX Kommune Indsæt dato side 1 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger...3 Den udbudte kørsel...3 Oversigt over pakker...3 Vigtige datoer vedrørende

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

18. udbud. Norddjurs Kommune 2010. Pakkebeskrivelser - pakkerne 1-5

18. udbud. Norddjurs Kommune 2010. Pakkebeskrivelser - pakkerne 1-5 18. udbud Norddjurs Kommune 2010 Pakkebeskrivelser - pakkerne 1-5 Indholdsfortegnelse Forord 3 Pakke 1 Grenå bybus 4 Rutekort 5 Køreplan 8 Vognløb 11 Kontraktgrundlag 13 Oplysninger om personaleforhold

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3 SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Midttrafiks 3. udbud af specialkørsel

Midttrafiks 3. udbud af specialkørsel Midttrafiks 3. udbud af specialkørsel Favrskov Kommune April 2014 side 1 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger... 6 Den udbudte kørsel... 6 Oversigt over pakker... 6 Vigtige datoer vedrørende kontrakterne...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud vedrørende Lederafklaringsforløb i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Østjysk Ledelsesakademi, som er et samarbejde

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Oplysningsskemaer

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Oplysningsskemaer Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Oplysningsskemaer Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0027

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsskabelon A Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Oplysninger om tilbudsgiver: Tilbudsgivers navn og selskabsform Tilbudsgivers adresse Tilbudsgivers CVR nr. Undertegnede er bekendt

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Udbudsbrev indhentning af tilbud til FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Naturstyrelsen Østsjælland Fægyden 1 3500 Værløse Kontaktpersen: Jens Nielsen Tlf. 72543314 / mail: jsn@nst.dk 23-07-2015 1 Indledning

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Region Midtjylland har følgende ændringer til EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 I forbindelse med

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere