SocialAnalyse Anbragte børn og unge. Udvikling i antal og udgifter over tid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SocialAnalyse Anbragte børn og unge. Udvikling i antal og udgifter over tid"

Transkript

1 SocialAnalyse Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid

2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, Odense C Tlf: Udgivet Download eller se sti til rapporten på Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. 2

3 Indholdsfortegnelse Anbragte børn og unge udvikling i antal og udgifter over tid... 4 Antal og andel anbringelser... 5 Fordeling på indsatstrappen og udviklingen over tid... 6 Aldersfordeling ved anbringelser... 7 Udgifter til anbringelser... 8 Bilag A: Anbringelser på indsatstrappen i kommunerne

4 Anbragte børn og unge udvikling i antal og udgifter over tid Fra 2010 til 2014 er der sket et fald i både antallet af anbragte børn og unge og i andelen af anbragte ud af alle 0-22-årige. Samtidig er der sket en forskydning på indsatstrappen, hvor en lavere andel børn og unge er anbragt på institutionstilbud, mens flere er anbragt i plejefamilier i 2014 end i Kommunernes samlede udgifter til anbringelser er ligeledes faldet i perioden. For både andelen af anbragte børn og unge og udgifter findes markante forskelle mellem kommunerne. Anbringelse uden for hjemmet er en af de hjælpeforanstaltninger, kommunen efter Serviceloven kan sætte i værk, når et barn eller en ung har brug for særlig støtte. Indsatstrappen illustrerer de forskellige indsatstrin målrettet socialt udsatte børn og unge fra den helt tidlige indsats i almensektoren, over forebyggende foranstaltninger til de mere indgribende foranstaltninger så som anbringelser uden for hjemmet. Figur 1 Indsatstrappen målrettet socialt udsatte børn og unge Anm.: Indsatser på trin 3 hjemmebaserede foranstaltninger inkluderer ikke kun anbringelser, og derfor er der i denne analyse kun medtaget indsatser, som kan klassificeres som anbringelser (se Faktaboks, s. 11) Kilde: Partnerskabskommunerne, Socialstyrelsen, 2015: Forebyggelse og tidlig indsats - ramme og retning, 2015 I indsatstrappetænkningen vil der være relevante tiltag, der bevæger sig op såvel som ned ad trappens trin. Indsatserne på de enkelte trin på skal dog ikke nødvendigvis ses som enkeltstående elementer, men som en del af en helhedsorienteret indsats målrettet barnet/den unge, dennes familie og netværk. Da der i denne analyse fokuseres på anbringelser, er tidlige indsatser i almensektoren og forebyggende indsatser svarende til trin 1 og 2 på indsatstrappen, ikke medtaget. En detaljeret beskrivelse af anbringelsestyper og udgifter til anbringelser ses i boks 1, s

5 Antal og andel anbringelser Figur 2 viser, at antallet anbragte børn og unge er faldet fra i 2010 til i i Antallet af anbragte børn er højest i Efterværn for årige, som har haft en fast kontaktperson eller har været anbragt udenfor hjemmet, er inkluderet i antallet. Figur 2 Antal anbragte børn og unge i Danmark i alderen 0-22 år, Kilde: Antal anbragte 0-22-årige pr. 31. december. Egne beregninger ud fra Statistikbanken (BU02A). BUA02A er opgjort per kalenderår hvor aktiviteten har fundet sted. Tabel 1 viser, at andelen af anbragte ud af det samlede antal børn og unge i alderen 0-22 år ligeledes er faldet fra 2010 til Tabel 1 Andel (pct.) anbragte børn ud af alle 0-22-årige, År Pct. 0,94 0,94 0,92 0,89 0,86 Kilde: Egne beregninger ud fra Statistikbanken (BU02A og FOLK2). BUA02A er opgjort per kalenderår hvor aktiviteten har fundet sted. FOLK2 er opgjort per 1. januar i kalenderåret. Figur 3 viser andelen af anbragte børn og unge i landets kommuner i 2014: 5

6 Figur 3 Andel (pct.) anbragte børn ud af alle 0-22-årige, 2014 Kilde: Egne beregninger ud fra Statistikbanken (BU02A og FOLK2). BUA02A er opgjort per kalenderår hvor aktiviteten har fundet sted. FOLK2 er opgjort per 1. januar i kalenderåret. I 3 kommuner er mindst 2 pct. af alle 0-22-årige anbragte. Fordeling på indsatstrappen og udviklingen over tid Figur 4 viser, hvordan de anbragte børn og unge fordeler sig på indsatstrappens trin 3 til 6 i henholdsvis 2010 og Figur 4 Udviklingen i andelene (pct.) af anbringelser på indsatstrappen, Kilde: Egne beregninger ud fra Statistikbanken (BU02A). BUA02A er opgjort per kalenderår hvor aktiviteten har fundet sted. 6

7 Fordelingen viser, at i både 2010 og 2014 er der flest anbringelser i plejefamilier efterfulgt af institutionstilbud. Dog ses en stigning i andelen af anbringelser i plejefamilier fra 42,1 pct. i 2010 til 48,9 pct. i 2014, mens der er sket et fald i anbringelser i institutionstilbud fra 40,0 pct. til 34,4 pct. i perioden. Faldet kan skyldes, at der med Barnets Reform fra 2011 er åbnet op for muligheden for kommunale plejefamilier som et alternativ til institutionstilbud. Hjemmebaserede indsatser er faldet fra 10,4 pct. til 8,6 pct., mens slægts- eller netværkspleje er steget fra 5,4 pct. til 6,7 pct. fra 2010 til I bilag A ses andelen af anbragte børn på indsatstrappen i landets kommuner i Aldersfordeling ved anbringelser I figur 5a og 5b ses aldersfordelingen på anbragte børn og unge på indsatstrappens trin 3 til 6 i 2010 og Figur 5a Aldersfordelingen (pct.) ved anbringelser på indsatstrappen, 2010 Figur 5b Aldersfordelingen (pct.) ved anbringelser på indsatstrappen, 2014 Kilde: Egne beregninger ud fra Statistikbanken (BU02A). BU02A opgjort per kalenderår hvor aktiviteten har fundet sted. Figurerne viser, at i både 2010 og 2014 udgør de 0-4-årige den mindste gruppe på alle trin. De årige er den største gruppe på alle trin - bortset fra hjemmebaserede indsatser (trin 3), som inkluderer efterskoler, kostskoler, eget værelse etc., hvor de årige, der modtager efterværn, udgør den største en lige så stor eller større gruppe i Andelen af årige i hjemmebaserede indsatser er desuden steget fra 33,6 pct. i 2010 til 49,0 pct. i Institutionstilbud (trin 6) domineres også af de årige, som her udgør over halvdelen af de anbragte i både 2010 og For slægts- eller netværkspleje (trin 4) og plejefamilier (trin 5) er fordelingen mere lige fordelt mellem aldersgrupperne. 7

8 Udgifter til anbringelser Kommunernes samlede udgifter til anbringelser er faldet fra ca. 10,8 mia. kr. (ca. 10,3 mia. kr. inklusiv refusion) i 2010 til ca. 9,1 mia. kr. (ca. 8,7 mia. kr. inklusiv refusion) i 2014 (opgjort i 2014 priser). Det svarer til, at gennemsnitsprisen på en anbringelse er faldet fra kr. ( kr.) per barn i 2010 til ca kr. ( kr.) per barn i 2014, jf. at det samlede antal anbragte børn er hhv og (se figur 2). I tabel 2 ses kommunernes samlede nettoomkostninger, dvs. fratrukket indtægter fra køb og salg af pladser, til de forskellige anbringelsestyper. Tabel 2 Samlede udgifter til anbringelser af 0-22-årige. Kommunale regnskaber efter funktion opdelt på indsatstrappen, 2010 og Mio.kr., 2014-PL Trin 3: Hjemmebaserede indsatser Kost og efterskoler Eget værelse, kollegier eller lignende Trin 4: Slægts- eller netværksanbringelser ,3 280,3 137,5 213, Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser 127,3 120,3 Trin 5: Familiepleje Plejefamilier Kommunale plejefamilier Trin 6: Institutionstilbud Opholdssteder for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Skibsprojekter mv. Statsrefusioner Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 3.020, , ,0 333,4 19,4-175,0-328, ,5 76, , ,3 299,2 I alt - eksklusiv refusion I alt - inklusiv refusion Anm.: Der kan forekomme mindre afvigelser i summeringen på grund af afrunding. Kilde: Egne beregninger ud fra Statistikbanken (REGK31 og REGK53). REGK31 og REGK53 er opgjort per 31. december i kalenderåret. -6,9 8,3-90,3-45,2-2.9 Figur 6 viser de gennemsnitlige udgifter (eksklusiv refusion) til anbringelser per årige i landets kommuner. I 29 kommuner er udgifterne under kr. per årige, mens 5 kommuner bruger mere end kr. per 0-22-årige. 8

9 Figur 6 Udgifter per 0-22-årig (eksklusiv refusion), 2014 Anm.: Kommunernes nettodriftsudgifter til anbringelser ( , , ) divideret med det samlede antal 0-22-årige i kommunerne. Kilde: Egne beregninger ud fra Statistikbanken (FOLK2, REGK31 og REGK53). FOLK2 er opgjort per 1. januar i kalenderåret. REGK opgjort per 31. december i kalenderåret. De gennemsnitlige udgifter dækker over anbringelser af forskellig varighed, og der er ikke taget højde for varigheden af anbringelser i analysen. Tabel 3 viser de gennemsnitlige priser per år for de forskellige anbringelsestyper: Tabel 3 Årlig gennemsnitlig pris per anbringelsestype (eksklusiv refusion), 2016-PL Trin 3: Hjemmebaserede indsatser Eget værelse, kollegier eller lignende Kost og efterskole Trin 4: Slægts- eller netværksanbringelse Kr Netværksplejefamilie Trin 5: Familiepleje Plejefamilie, inkl. kommunal plejefamilie Trin 6: Institutionstilbud Socialpædagogiske opholdssteder Døgninstitution Sikret døgninstitution Skibsprojekter Anm.: Driftsudgifter og anbringelsestyper er opgjort i 2014 og omregnet til 2016 priser. Kilde: Socialpolitisk Redegørelse

10 Tabellen viser, at institutionstilbud - og særligt de sikrede døgninstitutioner - er den dyreste form for anbringelse, mens prisen for slægts- eller netværkspleje er den laveste. Figur 7 viser kommunernes institutionsandel svarende til hvor stor en andel af de samlede udgifter til anbringelser, som kommunerne bruger på institutionstilbud (trin 6 på indsatstrappen). Figur 7 Institutionsandel (pct.) af de samlede udgifter (eksklusiv refusion), 2014 Anm.: Institutionsandel er udregnet som kommunernes nettodriftsudgifter til trin 6 på indsatstrappen ( , , ) divideret med de samlede nettodriftsudgifter til anbringelser. Kilde: Egne beregninger ud fra Statistikbanken (REGK31 og REGK53). REGK31 og REGK53 opgjort per 31. december i kalenderåret. I gennemsnit ligger kommunernes institutionsandel på 58 pct. af de samlede udgifter. Figuren viser dog en stor variation mellem kommunerne, hvor 6 kommuner bruger mindst 75 pct. af de samlede udgifter til anbringelser på institutionstilbud. 10

11 Boks 1 Socialstyrelsen har gennemført analysen af anbragte børn og unge på indsatstrappen fra 2010 til 2014 Indsatstrappen Oplysninger om antallet af anbragte børn og unge og antallet af børn og unge i alderen 0-22 år i kommunerne og hele landet stammer fra Statistikbanken (BUA02A og FOLK2). Antallet af anbringelser er blevet kategoriseret i forhold til indsatstrappen: Trin 1 og 2: Ikke medtaget Trin 3: Kost-, ungdoms-, efterskole e.l.; eget værelse eller lignende Trin 4: Netværksplejefamilie; slægtsanbringelse Trin 5: Almindelig plejefamilie; kommunal plejefamilie Trin 6: Døgninstitution (delvis lukket, sikret afdeling, anden afdeling); akutinstitution; socialpædagogisk opholdssted; værksteds- eller produktionsskole, miniinstitution; kommunalt døgntilbud; skibsprojekt Udgifter Oplysningerne om udgifter til anbragte børn og unge stammer fra Statistikbanken (REGK31 og REGK53). Kommunernes driftsregnskaber (kontoplan) er ligeledes blevet kategoriseret i forhold til indsatstrappen: Trin 1 og 2: Ikke medtaget Trin 3: Kost og efterskoler ( ); eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( ) Trin 4: Netværksplejefamilier og slægtsanbringelse ( ) Trin 5: Plejefamilier ( ); kommunale plejefamilier ( ) Trin 6: Døgninstitutioner for børn og unge ( ); sikrede døgninstitutioner for børn og unge ( ); opholdssteder for børn og unge ( ); skibsprojekter mv. ( ) 11

12 Bilag A: Anbringelser på indsatstrappen i kommunerne Tabel 4-8 viser fordelingen på indsatstrappen i kommunerne i de 5 regioner i Tabel 4 Andele (pct.) af anbringelser på indsatstrappen. Region Hovedstaden, 2014 Trin 3: Hjemmebaserede indsatser Trin 4: Slægts- eller netværksanbringelse Trin 5: Familiepleje Hele regionen 11,7 8,0 38,7 40,5 København 10,5 11,4 39,2 37,7 Frederiksberg 5,5 2,8 33,0 58,7 Dragør 25,0 0,0 33,3 41,7 Tårnby 5,7 13,2 58,5 22,6 Albertslund 7,0 5,6 35,2 46,5 Ballerup 11,2 5,2 44,0 38,8 Brøndby 8,4 7,6 43,5 38,2 Gentofte 8,7 3,3 27,2 60,9 Gladsaxe 13,0 4,6 36,1 45,4 Glostrup 16,0 4,0 44,0 36,0 Herlev 22,4 11,9 28,4 37,3 Hvidovre 23,1 7,4 35,5 32,2 Høje-Taastrup 11,2 4,3 31,0 50,9 Ishøj 2,8 6,9 36,1 54,2 Taarbæk Trin 6: 14,5 9,7 38,7 35,5 Rødovre 5,9 11,8 52,9 29,4 Vallensbæk 0,0 0,0 41,2 58,8 Allerød 11,4 2,3 20,5 61,4 Egedal 14,9 6,8 33,8 43,2 Fredensborg 19,7 5,6 33,8 40,8 Lyngby- Frederikssund 22,1 3,2 34,7 38,9 Furesø 7,3 12,2 48,8 31,7 Gribskov 19,6 10,9 23,9 44,6 Halsnæs 9, 3 6,2 36,1 48,5 Helsingør 7,6 5,6 47,2 38,2 Hillerød 13,3 7,1 37,2 40,7 Hørsholm 17,2 3,4 51,7 27,6 Rudersdal 14,3 6,6 27,5 51,6 Bornholm 11,6 3,6 65,2 19,6 Institutionstilbud Kilde: Egne beregninger ud fra Statistikbanken (BUA02A). BUA02A er opgjort per kalenderår hvor aktiviteten har fundet sted. 12

13 Tabel 5 Andele (pct.) af anbringelser på indsatstrappen. Region Sjælland, 2014 Trin 3: Hjemmebaserede indsatser Trin 4: Slægts- eller netværksanbringelse Trin 5: Familiepleje Hele regionen 8,8 6,3 48,5 34,4 Greve 9,3 5,2 44,3 41,2 Køge 5,7 6,6 45,9 38,5 Lejre 2,9 8,8 32,4 52,9 Roskilde 6,0 5,3 41,7 45,7 Solrød 19,0 2,4 26,2 52,4 Faxe 13,5 10,1 46,1 28,1 Guldborgsund Trin 6: 8,8 5,2 51,2 33,2 Holbæk 1,5 11,0 55,1 30,9 Kalundborg 14,3 2,6 51,3 30,5 Lolland 11,1 5,1 64,4 18,2 Næstved 7,4 4,0 36,4 51,1 Odsherred 6,8 11,1 42,7 36,8 Ringsted 12,2 4,1 47,3 35,1 Slagelse 7,0 7,0 51,9 29,9 Sorø 12,2 13,5 43,2 31,1 Stevns 9,6 5,8 40,4 36,5 Vordingborg 9,4 4,7 53,8 30,2 Institutionstilbud Kilde: Egne beregninger ud fra Statistikbanken (BUA02A). BUA02A er opgjort per kalenderår hvor aktiviteten har fundet sted. 13

14 Tabel 6 Andele (pct.) af anbringelser på indsatstrappen. Region Syddanmark, 2014 Trin 3: Hjemmebaserede indsatser Trin 4: Slægts- eller netværksanbringelse Trin 5: Familiepleje Hele regionen 8,0 6,2 54,8 29,9 Assens 6,8 2,6 68,4 20,5 Faaborg- Midtfyn Trin 6: 9,0 8,2 49,2 31,1 Kerteminde 16,4 6,6 39,3 36,1 Langeland 7,4 3,7 51,9 35,2 Middelfart 10,7 3,6 60,7 23,8 Nordfyns 13,8 12,1 50,0 24,1 Nyborg 6,0 4,8 72,6 15,5 Odense 6,2 4,7 52,1 36,1 Svendborg 4,7 6,4 58,7 27,9 Ærø 15,4 30,8 38,5 15,4 Billund 5,6 2,8 69,0 18,3 Esbjerg 8,6 5,8 31,5 53,1 Fanø 33,3 33,3 0,0 33,3 Fredericia 17,7 6,9 58,5 16,2 Haderslev 4,6 5,2 65,5 22,4 Kolding 10,2 5,3 57,0 27,0 Sønderborg 14,7 9,3 55,0 19,4 Tønder 3,9 3,3 71,3 19,9 Varde 5,5 16,5 62,2 15,7 Vejen 5,3 6,1 55,7 31,3 Vejle 5,9 7,0 52,6 33,8 Aabenraa 8,0 4,5 61,7 25,9 Institutionstilbud Kilde: Egne beregninger ud fra Statistikbanken (BUA02A). BUA02A er opgjort per kalenderår hvor aktiviteten har fundet sted. 14

15 Tabel 7 Andele (pct.) af anbringelser på indsatstrappen. Region Midtjylland, 2014 Trin 3: Trin 4: Trin 5: Trin 6: Hjemmebaserede Slægts- eller Familiepleje Institutionstilbud Hele regionen Favrskov Hedensted Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Aarhus Herning Holstebro Ikast-Brande Lemvig Ringkøbing- Skjern Skive Struer Viborg indsatser netværksanbringelse 7,1 6,4 49,8 35,1 6,2 2,1 53,6 38,1 9,3 8,2 28,9 53,6 13,1 6,8 53,2 26,6 4,3 5,7 45,7 41,4 18,8 16,7 39,6 22,9 6,4 8,2 58,4 23,6 15,8 10,5 57,9 15,8 4,8 3,6 54,5 35,9 4,1 9,3 57,7 27,8 7,5 6,5 60,7 22,4 9,2 6,2 35,4 48,0 6,8 2,6 51,6 37,4 3,7 5,5 57,3 32,9 5,4 11,8 51,6 30,1 2,9 5,9 64,7 26,5 5,5 4,7 56,7 31,5 1,8 12,6 48,6 34,2 3,2 7,9 66,7 22,2 6,5 3,8 56,2 29,2 Kilde: Egne beregninger ud fra Statistikbanken (BUA02A). BUA02A er opgjort per kalenderår hvor aktiviteten har fundet sted. 15

16 Tabel 8 Andele (pct.) af anbringelser på indsatstrappen. Region Nordjylland, 2014 Trin 3: Hjemmebaserede indsatser Trin 4: Slægts- eller netværksanbringelse Trin 5: Familiepleje Hele regionen 5,2 6,4 56,4 30,6 Brønderslev 1,6 2,4 75,0 19,4 Trin 6: 13,2 6,4 53,8 25,6 Hjørring 5,0 3,2 62,4 28,1 Jammerbugt 2,9 5,7 55,0 35,0 Læsø 0,0 20,0 40,0 40,0 Mariagerfjord 5,0 3,7 57,1 33,5 Morsø 0,0 3,2 50,0 45,2 Rebild 16,0 8,0 36,0 38,0 Thisted 3,6 5,0 60,4 30,2 Frederikshavn Vesthimmerlands 3,7 6,7 61,5 28,1 Aalborg 3,6 10,1 50,9 32,9 Institutionstilbud Kilde: Egne beregninger ud fra Statistikbanken (BUA02A). BUA02A er opgjort per kalenderår hvor aktiviteten har fundet sted. 16

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid

Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid SocialAnalyse Nr. 2 03.2017 Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Fra 2010 til 2015 er der sket et fald i både antallet af anbragte børn og unge og i andelen af anbragte ud af alle

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger

Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Byggesagsgebyrer for godkendelse af tre forskellige typer bygninger Store forskelle i byggesagsgebyrer mellem kommunerne DI har foretaget en analyse af, hvad det koster virksomheder at få godkendt opførelse

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Kommunale udgifter til de forberedende

Kommunale udgifter til de forberedende Kommunale udgifter til de forberedende tilbud Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Side 1 af 12 Formålet med dette analysenotat er at opgøre og præsentere kommunale enhedsudgifter for elever på de forberedende

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere