Kultur- og Fritidsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A) Frode Thule Jensen (V) Karsten Drastrup (DF)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Budgetlægning KFU 2016 og overslagsårene Afklaring af politiske mål med virksomhedsplaner 2015/ Orientering om ophør af Regional Fritidsaftale Evaluering af én pas- og kørekortskranke Orientering om Kørselskontorets udgifter til befordring med skolebus i det kommende skoleår med ny skolestruktur Kvalitetsstandarder og procedurer for udvalgte kørselsområder Poesibyen Plakatsøjlen i Frederikshavn Sygefravær i Frederikshavn Kommune Orientering til udvalget...22 Underskrifter: Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2015 Side 2 af 18

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /15 Åben KFU budgetrammer til dagsordenspunkt /15 Åben Budgetforlig KFU /15 Åben Beregningsgrundlag KFU - budgetforlig /15 Åben Budget Kultur- og Fritidsudvalget.pdf /15 Åben Høringssvar vedr. budget 2016.pdf /15 Åben Skabelon for virksomhedsplaner 2015/ /15 Åben Den Regionale Fritidsaftale Den Regionale fritidsaftale _1_0.docx /15 Åben Den Regionale Fritidsaftale pdf /12 Åben Regional Fritidsaftale - Fritidsaftale Nordjylland - MOD /14 Åben Notat vedrørende transportforhold og ændringer i skolestrukturen i Frederikshavn Kommune.pdf /15 Åben Konsekvenser af køreplansændringr pr. 28. juni /15 Åben Visitationsprojekt på udvalgte kørselsområder (bilag 2 og 3) /15 Åben Poesibyen Frederikshavn - projektoplæg - Poesibyen Frederikshavn - projektoplæg.pdf /15 Lukket Økonomi plakatsøjlen /15 Åben HovedMED Sygefraværsstatistik_1.kvartal /15 Åben KM15-program-version pdf Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2015 Side 3 af 18

4 1. Budgetlægning KFU 2016 og overslagsårene Sagsfremstilling Økonomiudvalget har på møde den 18. marts 2015 besluttet tidsplan og budgetproces for budgetlægningen Økonomiudvalget har i forhold til budget 2016 besluttet at forhåndsreducere fagudvalgenes serviceudgifter med 1% produktionsstigning og digitaliseringsstrategi. Herudover er budgettet reduceret med en lønpulje på 0,5%, stigende med 0,5% frem til Åben sag Sagsnr: 14/21293 Forvaltning: ØKC Sbh: sskr Besl. komp: KFU/ØU/BR På den baggrund har Børne- og kulturdirektøren udarbejdet et administrativt budgetoplæg. Direktøren vil på mødet give en orientering. Indstilling Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. maj 2015 Drøftet Punktet genoptages på det ekstraordinære møde den 21. maj Supplerende sagsfremstilling Sagen genoptages som besluttet på mødet den 13. maj Indstilling Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. maj 2015 Drøftet. Udvalget ønsker at se nærmere på driftstilskud/takster, folkeoplysning og generel rammereduktion. Fraværende: Karsten Drastrup og Ole Rørbæk Jensen Supplerende sagsfremstilling Sagen genoptages. Økonomiudvalget besluttede på møde den 20. maj 2015, at budgetrammerne i øvrigt reduceres med 10 mio. kr. fordelt efter en model som blev fremlagt på Økonomiudvalgets møde. Budgetrammen for Kultur- og Fritidsudvalget reduceres således med 1 mio. kr. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015 Drøftet. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag vedlægges referatet. Mogens Brag forlod mødet under behandling af punkt 3. Fraværende: Bjarne Kvist. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2015 Side 4 af 18

5 Supplerende sagsfremstilling Budgetforslaget har været i høring i Handicapudvalget og Integrationsrådet med høringsfrist den 31. juli Der er indkommet høringssvar fra Handicapudvalget og Integrationsrådet. Såfremt høringssvarene giver anledning til ændringer i budgetforslaget, sker det inden for udvalgets egen budgetramme. Indstilling Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 1. drøfter de indkomne høringssvar 2. beslutter budgettet for for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19. august drøftet 2. beslutter foreliggende budgetforslag Bilag KFU budgetrammer til dagsordenspunkt (dok.nr.76460/15) Budgetforlig KFU (dok.nr.97641/15) Beregningsgrundlag KFU - budgetforlig (dok.nr.97027/15) Budget Kultur- og Fritidsudvalget.pdf (dok.nr /15) Høringssvar vedr. budget 2016.pdf (dok.nr /15) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2015 Side 5 af 18

6 2. Afklaring af politiske mål med virksomhedsplaner 2015/2016 Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på et møde den 13. maj virksomhedsplaner 2015 for institutioner på kultur- og fritidsområdet. Åben sag Sagsnr: 15/15096 Forvaltning: CKF Sbh: ufbo Besl. komp: KFU Udvalget besluttede at tage de indkomne virksomhedsplaner til efterretning og lade dem indgå i de planlagte dialogmøder den 2. juni 2015, hvorefter sagen ønskes genoptaget. På baggrund af dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget og med institutioner, organisationer og råd på kultur- og fritidsområdet lægges der nu op til, at Kultur- og Fritidsudvalget skal afklare, hvilke politiske pejlemærker institutionerne skal arbejde hen imod i det kommende år. Institutionerne skal udarbejde nye virksomhedsplaner og sende dem til udvalget seneste den 1. maj Indstilling Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter de politiske mål, der skal fremgå af skabelon til virksomhedsplaner 2015/2016, og som skal anvise de politiske prioriteringer for institutionerne på kultur- og fritidsområdet Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19. august 2015 Fremover benævnes planen for virksomhedsplan/samarbejdsaftale. Udvalget ønsker, at institutionerne forholder sig til demografiudviklingen samt evt. kommende års faldende driftstilskud i planerne. Administrationen udarbejder tekst til brug for institutionernes arbejde med udgangspunkt i udvalgets drøftelser. Bilag Skabelon for virksomhedsplaner 2015/2016 (dok.nr /15) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2015 Side 6 af 18

7 3. Orientering om ophør af Regional Fritidsaftale Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 6. marts 2013 at tiltræde Fritidsaftale Nordjylland MOD og afsatte i den forbindelse kr. til finansiering af aftalen, der skulle forløbe som et forsøg over 2 år. Åben sag Sagsnr: 12/12935 Forvaltning: CKF Sbh: ufbo Besl. komp: KFU Center for Kultur og Fritid har modtaget evaluering fra styregruppe for den regionale fritidsaftale (vedhæftet som bilag), hvor de redegører for de aktiviteter der har været afholdt i den 2 årige forsøgsperiode og hvorledes opbakningen til aftalen har været. Styregruppen vurderer, at en regional fritidsaftale i sin nuværende form ikke er interessant for det politiske system i og med, at der ikke har været beslutninger der skulle træffes, og der har undervejs i processen ikke har vist sig scenarier, hvor det giver mening at have et regionalt beslutningsforum for politikere indenfor fritidsområdet. Styregruppen konkluderer på den baggrund, at der på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkelig opbakning til at forlænge fritidsaftalen og anbefaler derfor at den regionale fritidsaftale nedlægges i sin nuværende form. Styregruppen foranlediger, at uforbrugte midler sendes tilbage til de enkelte kommuner. Frederikshavn Kommune kan imødese at få et beløb på 2.852,95 kr. refunderet. Indstilling Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19. august 2015 Taget til efterretning Udvalget ønsker at (arbejde) styrke samarbejdet med Hjørring Kommune på fritidsområdet. Bilag Den Regionale Fritidsaftale Den Regionale fritidsaftale _1_0.docx (dok.nr /15) Den Regionale Fritidsaftale pdf (dok.nr /15) Regional Fritidsaftale - Fritidsaftale Nordjylland - MOD (dok.nr /12) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2015 Side 7 af 18

8 4. Evaluering af én pas- og kørekortskranke Sagsfremstilling Fra 1. januar 2015 reducerede man antallet af skranker til ekspeditioner på pas og kørekort fra to til en i Frederikshavn, som et led i budgetbeslutningen for Åben sag Sagsnr: 15/17420 Forvaltning: CBB Sbh: anrv Besl. komp: KFU Det har betydet en kraftig stigning i ventetiden i Frederikshavn, men også i Sæby, fordi borgere kan vælge at få lavet deres pas eller kørekort dér. Den maksimale ventetid var 48 minutter i 2014 i højsæsonen. Til sammenligning er ventetiden i 2015 steget til 1 time og 18 minutter inden højsæsonen i juni og juli måned. Antal pas og kørekort og max. ventetider i 2015 i Frederikshavn og Sæby: Mandage torsdage Max ventetid Fr. Havn Sæby Fr. Havn Sæby Januar :42 Februar :51 Marts :11 April :58 Maj (12 arbejdsdage) :18 I Skagen registreres antallet af henvendelser ikke, da kø-nummersystemet ikke er opdelt i kategorier. Center for Bibliotek og Borgerservice har registreret en stigning i antallet af betjeninger indenfor pas- og kørekortsområdet de senere år. I 2013 var der i alt ekspeditioner. I 2014 steg antallet af ekspeditioner til , og de foreløbige tal for de første 5 måneder i 2015 indikerer, at det kan forventes, at det samlede antal ekspeditioner i 2015 vil stige yderligere og væsentligt mere end forventet, i forhold til tidligere år. Udfordringen vedrørende den stigende ventetid på pas- og kørekortsekspeditionen i højsæsonen foreslås imødekommet via en af to nedenstående løsningsmodeller. Begge modeller kan finansieres indenfor budgetrammen i Center for Bibliotek og Borgerservice. Løsning 1: I de fire måneder om året, hvor der er flest henvendelser (april, maj, juni og juli), holdes der åbent i to skranker med pas- og kørekortsbetjening i Frederikshavn. Løsning 2: Der indføres en såkaldt acceptabel ventetid på fx 30 minutter. Overskrides den acceptable ventetid tilkaldes en ekstra medarbejder til betjening i pas- og kørekortsskranken. Denne model fungerede frem til 2015 på mandage og torsdage, der er de dage, hvor det største antal borgere henvender sig. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2015 Side 8 af 18

9 Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen og beslutter 1. om udvalget ønsker at imødegå den markant højere ventetid på pas- og kørekortsekspeditioner 2. hvilket af de to løsningsforsalg udvalget i givet fald ønsker iværksat Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015 Udsættes. Fraværende: Bjarne Kvist, Mogens Brag, Karsten Drastrup. Supplerende sagsfremstilling Kultur- og fritidsudvalget besluttede på møde den 10. juni 2015 at udsætte punktet. Punktet genoptages. Inden for de af Kultur- og fritidsudvalgets økonomisk givne rammer har Center for Bibliotek & Borgerservice (CBB) foretaget de nødvendige tiltag for at imødegå det stigende antal ekspeditioner og sikre en acceptabel ventetid. Indstilling Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget drøfter sagen og beslutter, at CBB fortsat sikrer og tilpasser driften af pas- og kørekortskranker indenfor CBBs økonomiske rammer. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19. august 2015 Godkendt. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2015 Side 9 af 18

10 5. Orientering om Kørselskontorets udgifter til befordring med skolebus i det kommende skoleår med ny skolestruktur Sagsfremstilling Der er nu indgået kontrakter på 4 kommunale kørselstilbud (ruterne 9, 10, 7 og 17), som er vundet af henholdsvis Hjørring Citybus A/S og Hørby Rute- og Turistbusser I/S. På baggrund af de indgåede kontrakter om kørsel er der nu lavet de samlede konsekvensberegninger for hele økonomien i forbindelse med omlægning af ruter og køreplaner i det kommende skoleår 2015/16 med ny skolestruktur. Åben sag Sagsnr: 14/10951 Forvaltning: CBB Sbh: hahe Besl. komp: BUU/KFU Der forventes samlet en merudgift på godt 1,3 mio. kr. til nye og omlagte ruter. Hertil kommer en merudgift til ca. 150 ekstra buskort, svarene til ca kr. Der er i den samlede udgift inkluderet en udgift til 3 dubleringbusser. Det endelige behov herfor kender vi først, når året er omme, da det bl.a. er afhængigt af vejrforhold. Det er vores vurdering, at der højst bliver behov for 3 dubleringsbusser. Den samlede udgift bliver således muligvis mindre, hvis der alene er brug for 2 dubleringsbusser. Endvidere er der optimeret på omkostningerne på skoleruter, som ikke er berørt af skolestrukturændringer. Samlet set bliver merudgifterne til nye ruter inkl. dubleringsbusser og buskort som følge af skolestrukturen kr. Der opnås endvidere en besparelse ved optimering på skoleruter, som ikke er berørt af skolestrukturændringer, på kr. Kørselskontorets estimat i 2014 lød på kr. Der er afsat kr. i 2015 og kr. i 2016 kr. i budgettet til kørselsudgifter i forbindelse med ny skolestruktur. Indstilling Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udvalgene tager til efterretning, at beløbet på kr overflyttes fra Børne- og Ungdomsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19. august 2015 Taget til efterretning. Bilag Notat vedrørende transportforhold og ændringer i skolestrukturen i Frederikshavn Kommune.pdf (dok.nr /14) Konsekvenser af køreplanændringr pr. 28. juni (dok.nr /15) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2015 Side 10 af 18

11 6. Kvalitetsstandarder og procedurer for udvalgte kørselsområder Sagsfremstilling I 2013 deltog Frederikshavn Kommune i et visitationsprojekt på udvalgte kørselsområder sammen med Hjørring Kommune og Nordjyllands Trafikselskab. Åben sag Sagsnr: 15/22129 Forvaltning: CBB Sbh: anrv Besl. komp: BUU/KFU/SUU/SOC Hovedformålet med Frederikshavn Kommunes deltagelse i projektet var at anskueliggøre, hvor økonomiske besparelser og effektiviseringspotentialer i visiteringen til kørselsordningerne kan forekomme i Frederikshavn Kommune. BDO forestod gennemførelsen af visitationsprojektet, og den udarbejdede rapport fra november 2013 blev på daværende tidspunkt forelagt direktøren, ligesom den blev lagt på Politikerportalen på intranettet til orientering. Rapporten består af generelle anbefalinger på tværs af kørselsordningerne samt anbefalinger til udviklingspunkter og besparelsespotentialer på de enkelte kørselsområder. I rapporten er der endvidere udkast til kvalitetsstandarder og procedurer for visitation, bestilling og opfølgning. Kørselskontoret har budget og budgetansvar for samtlige kørselsområder, som administreres af Kørselskontoret. Visitation til kørsel er forankret i det enkelte fagcenter dog visiterer kørselskontoret til kørsel til læge- og speciallæge, afprøvning af hjælpemidler samt individuel handicapkørsel (NT handicapkørsel). For at sikre, at der skabes tværgående forståelse i det enkelte center, herunder bibringe til fælles økonomisk interesse for et Kørselskontor, er der nedsat en Styregruppe med deltagelse af chefer fra de centre, der visiterer til kørselsordningerne. Styregruppen har nedsat en samarbejdsgruppe for hvert kørselsområde, hvor der deltager repræsentanter for visitator, det udøvende led samt kørselskontoret. Anbefalingerne i BDO rapporten er gennemarbejdet i den enkelte samarbejdsgruppe, hvor der systematisk er taget stilling til hver enkelt anbefaling og beskrevet fordele og ulemper ved hver anbefaling. Der er drøftet eventuelle konsekvenser, som anbefalingerne vil resultere i, og såfremt en anbefaling vil udløse ekstraomkostninger andetsteds på et kommunalt budget, er der foretaget en helhedsvurdering af, om der er økonomi i at følge anbefalingen. Styregruppen har efterfølgende besluttet, hvilke anbefalinger der implementeres, og BDOs udkast til kvalitetsstandarder og procedurer er justeret i henhold til Styregruppens beslutninger. Der er gennemført en del administrative ændringer i henhold til anbefalingerne fra BDO, og der er overalt strammet op om visitering og opfølgning. Der er ikke ændret Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2015 Side 11 af 18

12 i de politisk besluttede serviceniveauer. Arbejdet i samarbejdsgrupperne opleves som en god proces, og det opleves, at der er skabt stor fokus på kørslen i de enkelte fagcentre, som har bevirket en skærpet opmærksomhed på kørslen i de berørte fagcentre. Dette koncentrerede arbejde har uden tvivl været medvirkende til, at budgetreduktionen på 3 mil. kr. i budget 2014 kunne indfries. Direktionen har drøftet sagen og har taget Styregruppens indstilling om Kvalitetsstandarder og Procedurer på de udvalgte kørselsordninger til efterretning Beslutningen sendes til orientering i følgende udvalg: Kultur- og Fritidsudvalg, Børne- og Ungdomsudvalg, Sundhedsudvalg og Socialudvalg samt Ældreråd og Handicapråd. Indstilling Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19. august 2015 Taget til efterretning. Bilag Visitationsprojekt på udalget kørselsområder (bilag 2 og 3) (dok.nr /15) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2015 Side 12 af 18

13 7. Poesibyen Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget skal besøge Larvik Kommune fra den 30. august til 2. september. Åben sag Sagsnr: 15/22441 Forvaltning: BK Sbh: ufbo Besl. komp: KFU Her skal udvalget blandt andet opleve den kendte Poesi Parken i Larvik, der er et flerårigt kommunalt ledet byudviklingsprojekt, der er igangsat i samarbejde med det lokale erhvervsliv. Poesi Parken består af mere end 50 forskellige installationer fordelt rundt i byen og består af enkeltstående citater og poesi, som er placeret rundt på offentlige pladser, havneområdet m.v. I forbindelse med udvalgets planlagte besøg i Larvik har en gruppe af medarbejdere udarbejdet et projektoplæg, der tiltænkt som både inspiration til Kultur- og Fritidsudvalget og som projektoplæg, der kan drøftes med de norske værter. Projektoplægget er vedlagt som bilag. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter oplægget og genoptager sagen på næste KFU møde. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19. august 2015 Kultur- og Fritidsudvalget er positive overfor ideen. Dog ønsker udvalget at se et projektoplæg, set i forhold til hele kommunen. Udvalget ønsker at oplægget inkluderer erhvervsliv, foreningsliv o.a. eksterne interessenter. Sagen genoptages. Bilag Poesibyen Frederikshavn - projektoplæg - Poesibyen Frederikshavn - projektoplæg.pdf (dok.nr /15) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2015 Side 13 af 18

14 8. Plakatsøjlen i Frederikshavn Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 8. april 2014 behandlet sag angående Plakatsøjlen i krydset Jernbanegade/Parallelvej ved Frederikshavn Bibliotek. Beslutningen blev udsat med henvisning til nærmere undersøgelse. Åben sag Sagsnr: 13/19361 Forvaltning: CBB Sbh: evao Besl. komp: KFU/ØU Plakatsøjlen er i så dårlig stand, at Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til en eventuel renovering eller bortskaffelse. De hånddesignede keramik sten/klinker falder af. Produktion af nye sten/klinker er drøftet med kunstner Per Frøsig, som har indvilliget i at producere de nye sten/klinker. Renoveringen af plakatsøjlen tænkes udført som elevprojekt med elever fra EUC Nord i samarbejde med murermester Torben Carlsen. Den samlede renovering vil beløbe sig til kr. En eventuel nedrivning af Plakatsøjlen og efterfølgende reetablering af fortov vil beløbe sig til kr. Center for Bibliotek og Borgerservice har modtaget tilsagn om tilskud fra 3 bidragsydere på i alt ca kr. Efter stillingtagen om finansiering af eventuelt restbeløb fra Kultur- og Fritidsudvalget vil Center for Bibliotek og Borgerservice rette henvendelse til yderligere 2-3 formodede bidragsydere. Indstilling Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til 1. om udvalget ønsker at renovere eller bortskaffe Plakatsøjlen. 2. Ønsker udvalget at renovere Plakatsøjlen, skal udvalget beslutte finansiering af restbeløb. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. januar Udvalget ønsker bortskaffelse. 2. Finansiering af bortskaffelse sker via udvalgets frie midler. Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget besluttede ultimo januar at forlænge fristen til fremskaffelse af restbeløb til finansiering af restaurering af plakatsøjlen med 3 måneder. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2015 Side 14 af 18

15 Den tidligere oplyste pris for en samlet renovering af plakatsøjlen beløb sig til kr. Der er nu modtaget tilsagn om tilskud fra de forskellige bidragsydere på ca kr. Der er endvidere arbejdet med en alternativ billigere løsning for restaurering af plakatsøjlen, som der orienteres om på mødet. Indstilling Børne- og kulturdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til 1. om udvalget ønsker at renovere eller bortskaffe plakatsøjlen 2. finansiering af eventuelt restbeløb, hvis udvalget beslutter at renovere plakatsøjlen Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015 Udsættes. Fraværende: Bjarne Kvist, Mogens Brag, Karsten Drastrup. Supplerende sagsfremstilling Punktet genoptages. Indstilling Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til 1. om udvalget ønsker at renovere eller bortskaffe plakatsøjlen 2. finansiering af eventuelt restbeløb, hvis udvalget beslutter at renovere plakatsøjlen Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget 19. august 2015 Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at finansiere en evt. renovering med fra udvalgets frie midler og videresender sagen til Økonomiudvalget med henblik på at finansiere restbeløbet til en evt. renovering på kr Bilag Økonomi plakatsøjlen (dok.nr /15) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2015 Side 15 af 18

16 9. Sygefravær i Frederikshavn Kommune Sagsfremstilling Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i perioden gennemsnitligt, overordnet ligget på et ensartet niveau. Dette fremgår af sygefraværsstatistikkens oversigt over Frederikshavn Kommune. Åben sag Sagsnr: 15/2351 Forvaltning: HR Sbh: hewa Besl. komp: KFU Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i perioden 2013, 2014 samt 1. kvartal 2015 i Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden marts 2014 til og med marts 2015 vist pr. måned. Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom ( 56)). Alle ansatte er omfattet af statistikken - dog er medarbejderkredsene honorar/vederlag, ansatte i serviceloven samt ansatte i tabt arbejdsfortjeneste ikke længere omfattet af statistikken i modsætning til tidligere. Dette påvirker statistikken i opadgående retning, idet sygefravær for disse gruppers vedkommende ikke er registret i systemet. Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret under de respektive centre. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015 Udsættes. Fraværende: Bjarne Kvist, Mogens Brag, Karsten Drastrup. Supplerende sagsfremstilling Sagen genoptages. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19. august 2015 Taget til efterretning. Bilag HovedMED Sygefraværsstatistik_1.kvartal 2015 (dok.nr.86205/15) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2015 Side 16 af 18

17 10. Orientering til udvalget Sagsfremstilling Diverse information/orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets område, herunder Åben sag Sagsnr: 13/25426 Forvaltning: BKF Sbh: evao Besl. komp: KFU Ansøgning fra Seif Program for Kulturmødet på Mors Studietur til Larvik Indstilling Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 19. august 2015 Taget til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at give kr. til Frederikshavn Kunstmuseums indsamling til maske af Jens Gallschøitt. Beløbet finansieres af de frie midler. Bilag KM15-program-version pdf (dok.nr /15) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2015 Side 17 af 18

18 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Mogens Brag Bjarne Kvist Ole Rørbæk Jensen Frode Thule Jensen Karsten Drastrup Kultur- og Fritidsudvalget - Referat august 2015 Side 18 af 18

19 Bilag: 1.1. KFU budgetrammer til dagsordenspunkt Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 19. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 76460/15

20

21 Bilag: 1.2. Budgetforlig KFU Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 19. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97641/15

22 Budget Kultur- og Fritidsudvalget (1.000 kr.) Nr. Beskrivelse Dok. nr. Drift 2016 Drift 2017 Anlæg 2016 KFU 02/2016 Bødeforlæg for sent anmeldt flytning 62463/ KFU 04/2016 Reduktion på Folkeoplysningsområdet 70741/ KFU 07/2016 Indtægtsmuligheder i Iscenter Nord LED skærm/reklamesalg, samt takststigning 70849/ KFU 08/2016 Takststigning 74995/ Projekt - Vi bevæger Østervrå Rammereduktion I alt Sag nr. 14/21293 Dok.nr /15

23 Bilag: Beregningsgrundlag KFU - budgetforlig Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 19. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97027/15

24 Udeholdt budgetbeløb Budgetforslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr. KFU 02/2016 KFU 04/2016 KFU07/2016 KFU 08/2016 KFU 08/2017 Enheder til reducering Reduktion Reduktion Borgerservice Boligstøtte/boligsikring Udbetaling Danmark DKK DKK DKK 0,12 1,51 Borgerservice Kontrolenheden Kørselskontoret Frederikshavn Kommunes biblioteker Hjørringvej Øveforeningen Maigaarden Kommandantboligen Manegen Sæby Kulturhus Maskinhallen Museer Nordjyllands kystmuseum Frederikshavn Kunstmuseum Konsul Ørums gård Skagen Museum Teatre Frederikshavn Teaterforening Teater bibliotek og KAFBU Vendsyssel Teater Stadion og idrætsanlæg Arealer og pladser Boldbanekontrakt Sæby Svømmebad Dybvadhallen Frederikshavn Idrætscenter I/S Lystfiskerforeningen Fr.havn Skagen Kultur- og Fritidscenter Skagen Ridehus Skagen Tennis- og Badmintonklub FFI Sæby Fritidscenter Vedligeholdestilskud SIK Østervråhallen Ålbæk Idrætscenter Ålbæk Idrætsforening Syvstenhallen Fælleskonto Dispositionspulje 0,5% Ad-hoc pulje Administration/projektydelser Analyse på fritidsområdet Bannerslundprojekt Borgerhuse Børnekultur- puljemidler Børnekulturfestival Børnekulturkonsulent Filmfestival Filmmaskinen Frederikshavn kommunes prisfest Frie midler Kulturalliancen Maritim Historisk Forening Regional Kulturaftale Sct. Hans aften Skagen Skagen Festival Skulpturer Verdensballetten Aalbæk Kulturhus Frederikshavn Kommunale Musikskole Stadsarkiv Bannerslundhallen Iscenter Nord Kulturhuset Kappelborg Folkeoplysning Det Musiske Hus Frederikshavn Svømmehal sag 14/21293 dok.nr /15

25 Bilag: 1.4. Budget Kultur- og Fritidsudvalget.pdf Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 19. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

26

27

28

29

30

31 Bilag: 1.5. Høringssvar vedr. budget 2016.pdf Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 19. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

32 Høringssvar: Budgetforlig for Kultur- og Fritidsudvalgs området Dato: 24. juli 2015 Integrationsrådet: Høringsmateriale Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn Kommune Eva Ottesen har den 24. juni 2015, på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget, udsendt materiale til høring i Integrationsrådet. Fristen for aflevering af høringssvaret er den 31. juli 201t5. Næste møde i integrationsrådet er den 11. august Materialet er derfor blevet behandlet administrativt via mail med efterfølgende udfærdigelse af høringssvaret. Sagsnummer: 15/21081 Dok. nr.: /15 Forfatter: Susanne Andersen Emne: Høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget I forhold til det udsendte materialet udtrykker medlemmer fra Integrationsrådet bekymring omkring nedskæringerne på det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, herunder besparelserne på Fælleskonti, som det fremgår af dokument 97027/15_v4. Integrationsrådet er vidende om, at der skal ske besparelser, men at besparelserne netop udmøntes på de konti, som integrationsrådets frivillighedsindsats kan gøre brug af, vækker bekymring. I parentes bemærkes, at Frederikshavn Kommunes sundhedsdirektør, i lighed med integrationsrådet, har lagt op til at øge den frivillige indsats. Handicaprådet: Handicaprådet tager høringsmaterialet til efterretning uden yderligere bemærkninger. På formandens vegne Bente Kiel

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A)

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 1. oktober 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A)

Læs mere

NOVA PRO. Notat vedrørende transportforhold og ændringer i skolestruktur i Frederikshavns Kommune. Holbæk, 2. juli 2014

NOVA PRO. Notat vedrørende transportforhold og ændringer i skolestruktur i Frederikshavns Kommune. Holbæk, 2. juli 2014 NOVA PRO Notat vedrørende transportforhold og ændringer i skolestruktur i Frederikshavns Kommune. Holbæk, 2. juli 2014 Udført af: Chefkonsulent Preben Thisgaard NOVA PRO udviklingsbureauet Projekt nr.:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 3. september 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 4. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Jens Porsborg Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Jens Porsborg (C) Frode Thule

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 31. august 2015 Tid 11:00 Sted Feyersgate 7, Larvik NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 11. marts 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A)

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 1. juni 2015 Tid 17:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Børne- og Ungdomsudvalget)

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 4. februar 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist

Læs mere

Præsentation af centre under Kultur- og Fritidsudvalget. Center for Kultur og Fritid Center for Bibliotek og Borgerservice. KFU den 15.

Præsentation af centre under Kultur- og Fritidsudvalget. Center for Kultur og Fritid Center for Bibliotek og Borgerservice. KFU den 15. Præsentation af centre under Kultur- og Fritidsudvalget Center for Kultur og Fritid Center for Bibliotek og Borgerservice KFU den 15. januar 2014 Center for Kultur og Fritid Side 2 Kulturinstitutioner

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 16. marts 2015 Tid 16:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen, Else Schaltz, Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 17. august 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden Stedfortræder Medlemmer Lars Mejlvang Møller (V) - Formand

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Referat Kultur- og Fritidsudvalget

Referat Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 Ordinært møde Mødetidspunkt: 10-01-2018 16:00 Mødeafholdelse: mødelokale 027 NB Tilstede: Anders Broholm (V) - formand Asger Mortensen (V) Bjarke Dyhr Lynnerup

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Ordinært møde. Mødetidspunkt: :30. Mødeafholdelse: ML VIP Loungen NB.

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Ordinært møde. Mødetidspunkt: :30. Mødeafholdelse: ML VIP Loungen NB. Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Mødetidspunkt: 09-03-2016 14:30 Mødeafholdelse: ML. 0.23 VIP Loungen NB. Tilstede: Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A) Carsten

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31.8. Dok. nr.: 143026/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 4-2 Bibliotek og Borgerservice 129.724

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. oktober 2013 Tid 17:30 Sted VIP - Kantinen Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) -

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl. 09.30-10.30 Sted Nordsøen Oceanarium, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals - mødelokale: Stornoway Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7.

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 8. februar 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Udvalget for Børn og Familie i Mariagerfjord Kommune Mødet den 5. juni 2007

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Udvalget for Børn og Familie i Mariagerfjord Kommune Mødet den 5. juni 2007 17.21.01-P21-5-07 36. Befordring elever i folkeskolen Resumé side 66 5 I forbindelse med vedtagelse styrelsesvedtægten formariagerfjord overgik organiseringen området, "kollektiv trik, trikselskaber samt

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør)

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør) Åben Dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 22-11-2016, kl. 10:00 12:00 Sted Hotel Søparken Søparken 1, 9440 Aabybro Deltagere Arne Boelt (Hjørring Kommune) Hans Ejner Bertelsen

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 17:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.04. Dok. nr.: 77755/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 3-2 Bibliotek og Borgerservice 128.168

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen 09-01-2015 Dato 9. januar 2015 Tid 16:00 Sted Beredskabscenter Frederikshavn NB. Bemærk kommissionsmøde kl. 16.00 og nytårsparade kl. 17.00 Fraværende Ingen Stedfortræder

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 18.08.2010 kl. 16:00 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 26. Meddelelser og orientering... 3 27. Fritidspas... 3 28. Budget 2011... 4 29.

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 93. Integrationsråd 3 94. KL s sociale temamøde den 22. - 23. maj 2008 5 Deltager ikke. 5 95. Orientering

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 28. august 2014 Tid 16:30 Sted Østervrå Kultur- og Fritidscenter NB. Fraværende Mogens Brag Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A) Henrik

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden Referat Dato: 09-12-2015 14:00:00 Udvalg: 17, stk. 4-udvalg - Administrations- og idrætscenter på Fælleden Sted: Konferencesalen, Skanderborg Rådhus 22 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/60664 Mikael

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Flextrafik i Nordjylland

Flextrafik i Nordjylland Flextrafik i Nordjylland En temperaturmåling og evaluering af Flextrafik-samarbejdet Oktober 2011 Aktiviteter Økonomisk kørselsanalyse Afsæt i gennemført kørsel over 15 måneder i Flextrafik-regi Besøg

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 11. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen

Årshjul for budgetlægningen for 2018 i Ældre- og Handicapforvaltningen Til Ældre- og Handicapudvalget Sagsnr./Dok.nr. 2016-071827 / 2016-071827-1 Økonomiafsnittet. Ældre- og Handicapforvaltningen Storemosevej 19 9310 Vodskov Init.: LOEK 01-02-2017 Årshjul for budgetlægningen

Læs mere

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg.

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Referat Teknisk Udvalg 06-11-08 Dato 6. november 2008 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Fraværende Bruno Müller, Lars M. Møller

Læs mere

Aftale vedr. koordinering af offentlig servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev kommune

Aftale vedr. koordinering af offentlig servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev kommune Nordjyllands Trafikselskab 27. august 2007/OS Aftale vedr. koordinering af offentlig servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev kommune Aftalen indgås mellem Brønderslev Kommune og NT og omfatter analyse

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 14. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 15. Nyt fra formanden 2 16. Nyt fra

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 Mødedato: 01-08-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.50 Mødested: B246 Knud Wilson og Steen Jørgensen. Cai Møller mødte kl. 15.10 og

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Indholdsfortegnelse 001. Farsø Petanque Klub - ansøgning om tilskud til udvidelse

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde Referat Sundhedsudvalget Ekstraordinært møde Dato 3. december 2012 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule Jensen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 8. april 2014 Tid 14:00 Sted Hjørring Rådhus NB. Mødet afholdes på Hjørring Rådhus, Springsvandspladsen 5, lokale 209. Henvendelse i receptionen ved

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl i lokale 188 REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Unge Den 24. maj 2007, kl. 08.00-12.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budget 2008 3. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

Dagsordenspunkt. BSU/VFU - Serviceniveau i kommende Moviaudbud. Sagsforløb: BSU - VFU - ØU - KB Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Dagsordenspunkt. BSU/VFU - Serviceniveau i kommende Moviaudbud. Sagsforløb: BSU - VFU - ØU - KB Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen BSU/VFU - Serviceniveau i kommende Moviaudbud Sagsnr.: 14/17533 Sagsbehandler: LOG Sags nr.: 14/17533 Sagsforløb: BSU - VFU - ØU - KB Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Baggrund Igennem de seneste år

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 19. november 2015 Tid 16:00 Sted 0.23 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V) Kristina

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 2013 20520-14

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 2013 20520-14 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 2013 20520-14 1 Kultur- og Fritidsudvalgets driftsregnskab 2013 - = overskud, "+" = underskud Beløb i

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget 24-06-2015 Dato 24. juni 2015 Tid 18:10 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Anders Brandt Sørensen (A) - Formand Frode Thule Jensen (V)

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 17.03.2010 kl. 15:30 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 10. Projektet Grib Chancen - til et lettere liv... 3 11. Pensionisttilskud...

Læs mere

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016 0-101-2-09 14. juni 2016/OS Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen,

Læs mere

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE Baggrund Gode forbindelser til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, skoler, kultur mv. er grundlæggende elementer til at skabe gode og attraktive

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere