BILAG 1: INTERVIEWGUIDES... 2 BILAG 2: TRANSSKRIPTION AF INTERVIEW M. STEFFEN BLAUENFELDT OTKJÆR... 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1: INTERVIEWGUIDES... 2 BILAG 2: TRANSSKRIPTION AF INTERVIEW M. STEFFEN BLAUENFELDT OTKJÆR... 7"

Transkript

1 BILAGSOVERSIGT BILAG 1: INTERVIEWGUIDES... 2 BILAG 2: TRANSSKRIPTION AF INTERVIEW M. STEFFEN BLAUENFELDT OTKJÆR... 7 BILAG 3: TRANSSKRIPTION AF INTERVIEW M. JACOB GRANDE BILAG 4: TRANSSKRIPTION AF INTERVIEW M. SUSANNE LEA BECH BILAG 5: KVITTERING FRA RUDAR /40

2 Bilag 1: Interviewguides Interviewguide: Interview ved direktør hos DIS/PLAY, Steffen Blauenfeldt Otkjær Indkredsning af virksomhed. Disse spørgsmål har til formål at skabe en forståelse for arbejdspladsen, samt at få direktør, Steffen B. O., talt sig varm og føle sig mere fortrolig med interviewer. Fokus på virksomheden Med disse spørgsmål ønsker vi at indkredse ønskerne omkring nye Vil du starte med at forklare om strukturen i jeres virksomhed? - Hvordan er organisationsstrukturen hos jer? (Opdeling) Hvor mange ansatte har I sammenlagt? Hvilken baggrund har de fleste medarbejdere? (Uddannelsesmæssigt er der et mønster?) Hvor ofte ansætter I nye medarbejdere? Hvilke kriterier skal en eventuel ny ansat opfylde? - Hvilket uddannelsesniveau ønskes der af ansatte? Har I bestemte krav under kontrakten ift. ansættelsestid - Ansættelse i X antal år? Kan du beskrive processen fra, I beslutter, at I ønsker en nye medarbejder til selve ansættelsen? - Hvem er med i beslutningsprocessen? Har I en bestemt organisationskultur, som I ønsker, den nye medarbejder skal passe ind i? - Hvordan er denne kultur opstået/hvad bygger 2/40

3 medarbejdere og hvad de skal tilføre virksomheden. Larsen & Pedersens tanker bruges som forforståelse her. Fokus på ansættelse Med disse spørgsmål forsøger vi at indkredse brugen af netværk, forstået ud fra Granovetters begrebsapparat. Her åbnes især op for at informanten kan få lov til at fortælle vidt og bredt om organisationens ansættelsesmetoder, så vi kan få en fornemmelse for hans holdning til ansættelse i virksomheden. den på? Hvorledes sikrer I jer, at den nye medarbejder passer ind i jeres ønskede organisationskultur? - Har I teambuilding, fællesspisning etc.? - Hvad gør I, hvis den nye medarbejder ikke passer ind/falder til? - Hvordan er din oplevelse af nye medarbejderes tilpasningsevne på arbejdspladsen? Har I bestemte ligestillingskrav (både mellem køn, etnicitet, alder)? Hvordan, og gennem hvilke kanaler, finder I nye medarbejdere - Har I officielle og uofficielle kanaler, hvorigennem I finder nye medarbejdere (opretter I et offentligt jobopslag? Kan nuværende medarbejdere anbefale nye medarbejdere?) Hvordan får I kendskab til nye mulige medarbejdere? - Opslag, LinkedIn, medarbejderes anbefalinger m.v. HVIS UFORMELLE KANALER: - Hvor tæt på må folk anbefale nye medarbejdere - Har folk som er blevet anbefalet nemmere ved at falde ind - Hvad er det positive ved at benytte denne netværksrekruttering/hvad giver det dig som direktør/ansætteren, at du får folk til samtale som er fundet gennem netværk? 3/40

4 HVIS FORMELLE KANALER: - Ser I af fordele/ulemper ved at ansætte gennem opslag? Hvilke? - Er der information, du savner/mangler ved en ansættelse, hvis du ansætter gennem stillingsopslag? Hvorledes sikrer I jer, at den nye medarbejder har de kvaliteter i søger? - De formelle ansættelsesprocesser: tests, ressourcekrav, netværkskrav, erfaringer. - Har du oplevet, at en medarbejder ikke levede op til dine forventninger efter ansættelse? - Hvordan levede personen ikke op til forventningerne, og hvad gjorde I? Hvad forventer du af en nye medarbejder han/ hun skal kunne bidrage med? Hvordan ville du beskrive medarbejderes afhængighed af et stort netværk, for at kunne udføre jobbet i virksomheden? - Er det en fordel, at medarbejderen har et stort netværk? 4/40

5 Interviewguide: Interview ved to ansatte (Susanne, ansat i 1 år og Jacob, ansat i 5 år) Baggrund Disse informative spørgsmål skal underbygge Bourdieus begrebsapparat om socialkapital. Endvidere bruges Granovetters teori om stærke og svage bånd til at præciserer kollegaernes interne kendskab. Beskrivelse af arbejdspladsen Med disse spørgsmål vil vi ud fra Bourdieus tanker om socialkapital, og forsøge at indramme nogle perspektiver hos informanten som kan give os indblik i dennes socialkapital. Hvor gammel er du og hvor kommer du fra? - Notér køn Hvilke (uddannelsesmæssige) baggrund har du? - (I forhold til tidligere arbejde og uddannelse) Hvad beskæftigede du dig med, før du blev ansat her? Ledig, andet type arbejde, uddannelse Hvilken type kontrakt arbejder du med? - Fleksjob? Fuldtid? Deltid? Kendte du nogen fra virksomheden før? - Hvor kendte du personen fra? Hvordan blev du bekendt med jobbet her? - Opslag/kendte én Hvordan fik du jobbet? Hvordan ville du beskrive virksomhedskulturen? Hvilke arbejdsværdier har mest betydning på din arbejdsplads? Hvilke kompetencer værdsætter du højst hos dine kollegaer? Hvilke ressourcer føler du, at du medbringer på arbejdspladsen? Har du oplevet konkurrence mellem jer ansatte? - Hvordan opstod konkurrencen, hvordan endte 5/40

6 Beskrivelse af informantens oplevelse af arbejdspladsen Med disse spørgsmål vil vi forsøge at få indblik i informantens oplevelse af virksomheden som social arena. Heraf hvor knyttet de føler sig, på deres andre medarbejdere. Heri bruges Putnams forståelse af social kapital. den og er det noget der ofte sker? Hvordan oplever du Dis/Play som arbejdsplads? Hvornår har du sidst lavet noget med en kollega, udenfor arbejdstiden? Hvilken relation føler du, at du har til dine medarbejdere? - Snakker I om personlige emner/inkluderer I hinanden i jeres privatliv? Hvis du har en dårlig dag, føler du at du kan få støtte af de andre medarbejdere? Hvad ville du gøre, hvis du vidste en medarbejder havde det dårligt på arbejdspladen? Hvad oplever du at Dis/Play som virksomhed, gør for at medarbejderne har det godt sammen? Har du selv oplevet at det var svært at blive inkluderet af de andre medarbejdere, eller har du oplevet andre som har haft svært ved det? - Hvad var svært, hvordan løste I det? Har du oplevet at der kom nye medarbejdere ind, som skilte sig ud fra den eksisterende medarbejder gruppe? - Hvad gjorde at personen skilte sig ud, hvordan håndterede medarbejdergruppen det? Har du kontakt til tidligere ansatte fra Dis/Play? 6/40

7 Bilag 2: Transskription af interview m. Steffen Blauenfeldt Otkjær Interview v. Steffen Blauenfeldt Otkjær, Adm. Direktør I: Først ville vi gerne høre lidt om jeres organisationsstruktur. S: I et organisationsdiagram ville vi sige, at aktionærerne er de allerøverste, dernæst generelforsamlingen. Når det er sagt, så har vi én aktionær, der ejer 78% af aktierne, som er bestyrelsesformand, så det gør defacto, at det er bestyrelsen, der bestemmer alt for når man ejer 78% af aktierne, har man mulighed for at bestemme alt. Formelt set har vi bestyrelsesmøde 1 gang i kvartalet, og en gang om året har vi et møde på en hel weekend, hvor vi ligger virksomhedens strategi for hvert år. Udover det strategiarbejde vi fører til dagligt. Men strategi er ikke noget med store dokumenter her i selskabet, strategi er en vision og ide, som er formuleret, som vi så styrer efter. Det er ikke sådan håndgribeligt. Under bestyrelsen er der direktionen, som tager imod ordre fra bestyrelsen. Det er så mig, der er øverste myndighed for vores direktion, den daglige ledelse og direktionen mødes en gang om måneden. Direktionen har så ansvaret for at udrulle strategien. Bestyrelsen og direktionen hænger rigtig meget sammen, der er kun en person, som sidder i bestyrelsen og ikke i direktionen, ellers er alle som sidder i direktionen også med i bestyrelsen. Så vi mødes ret tit. Så har vi et governance-board under direktionen, og det er alle, der har enten et fagligt eller linjeleder ansvar. Man kan sagtens være faglig chef uden at have nogen personer i reference. Det er fordi, vi er en matriceorganisation. Linjechef og teamleder er det samme, de har folk i reference. Den faglige chef sidder i matricen og siger Jeg har det faglige ansvarsområde for design, men jeg er ikke linjechef for dem, der sidder i Aarhus, de har en der, men jeg har det faglige ansvar for, at alle, der er ansat, er dygtige nok. I: Hvor mange er I her i virksomheden? S: 80 i det hele - den tæller ikke alle med på hjemmesiden. I: Er det noget, der ændrer sig meget? S: Det ændrer sig hele tiden. Men da vi købte os selv fri og blev os selv vi blev stiftet i 1995 men i 2000 blev vi købt, i 2006 købte vi os så ud, og der var vi 18 mand. Så vi er vækstet lineært lige siden. Vi har aldrig været flere end nu, og det har været ren organisk vækst siden opkøbet. I: Hvilket baggrund har du? S: Jeg har markedsøkonom, som er en kortere videregående uddannelse. Inden da var jeg musiker i 7/40

8 mange år. Da jeg lavede musik, syntes jeg, det var sjovt at promovere bandet. Jeg synes, marketing var sjovt allerede den gang. Så tænkte jeg, at det kunne jeg måske gøre bedre, hvis jeg fik en marketinguddannelse, så meldte jeg mig ind på Markedsføringsstudiet, hvor jeg troede, jeg ville blive god til markedsføring. Det viste sig så, at det var det forkerte studie (det var ikke det, man lærte), men så gjorde jeg det færdigt. I: Og så startede du her efter? S: Ja, så startede jeg som junior sælger med en ekstra lang prøvetid, fordi jeg var musiker. Jeg tror, de frygtede, jeg mødte op med en heroinsprøjte i armen. I: Var det så tilbage i 80 erne? S: Nej, jeg startede i Og så har jeg arbejdet mig op siden. Jeg var et smut forbi et andet firma og arbejde, men så hentede de mig tilbage, hvor min opstigning begyndte derfra. I: Så de headhuntede dig fra det andet firma? S: Ja. I: Det var nogle, der kom og sagde: Hey skal du ikke være her?, eller skulle du igennem et forløb? S: Der hentede de mig bare. I: Og så var du bare administrerende direktør? S: Nej, nej... Så kom jeg tilbage som sælger. Jeg kom ind på samme niveau, som jeg havde forladt stedet. Så var der kommet en ny administrerende direktør. Ham, der er bestyrelsesformand nu. Han kunne i modsætning til den gamle se nogle flere kvaliteter i mig. I: Hvor ofte ansætter i nye medarbejdere? S: Månedligt. Der er også folk, der stopper jo. Men vi har vel 8-12 ansættelser om året. Det har vi cirka haft i snit. Det passer også med fra 18 til 80. Med lidt udskiftning. Så det er deromkring. Nogle år har vi været oppe på 20 ansættelser. I: Og det var dig, der stod for hoveddelen af dem? S: Ja. I: Det er ikke ude hos teamlederne? S: Joooo... De laver første selektion. Jeg tjekker ikke folks faglighed. Jeg tjekker folks personlighed. Så vi har ikke psykologitest hos nogle eksterne. Vi har den psykologitest, at jeg snakker med folk om alt muligt, og så mærker jeg, om du virker fornuftig eller ej. I: Hvordan får teamlederne adgang til de medarbejdere? 8/40

9 S: Det gør de via mange ting. Netværk mest. De kan godt lide at ansætte nogle, der kender nogle. Vi har ikke en performanceorienteret kultur. Vi er et sted, hvor man passer godt på hinanden, og hvor vi gerne vil kæmpe for hinanden. Så derfor er det fint, hvis man er min-bedste-ven. Det har vi ikke noget imod. Det er der ellers mange forretninger, der har. Der ikke har lyst til, at folk kender hinanden. Min tese er dog, at jo mere man kender hinanden, jo federe. Hvis du skal bruge så mange timer af dit liv væk fra din familie, så skal du også være sammen med nogle andre, du holder virkelig meget af. I stedet for at arbejde sammen med nogle narrøve, du ikke gider at arbejde sammen med. I: Så ud over, at du ikke får nogle narrøve ind, hvad synes du så, det giver virksomheden, at I ansætter folk, der allerede er kendt af jeres ansatte? S: Som sagt samhørighed. En god stemning. Det negative kan selvfølgelig også være, at folk har mere travlt med at hygge end at lave deres arbejde. Men ingenting er binært. Det er jo ikke sådan, at hvis man hygger, så hygger man kun. Eller hvis man arbejder, så arbejder man kun. Så de to paradigmer, som folk sætter op overfor hinanden... Det er ikke enten-eller. Taget i betragtning [af] hvor ung en virksomhed vi er, så har vi en gammel kultur. Der er et kæmpe netværk. Folk, der har været ansat her før, mødes og snakker. Så der er et eller andet special-bond, som jeg heller ikke selv kan forklare. Stærk samhørighedsfølelse, selvom man er skredet. Det er ikke et sted, hvor folk har smækket med dørene. Jeg skred i øvrigt også selv og kunne stadig komme tilbage, netop fordi jeg ikke smækkede med døren. I: Er det alle, der så kan komme med én de kender? S: Nej altså... Vi slår jo stillinger op. Og hvis man så kender nogle, der mangler sådan en stilling, så siger man til. Det er jo heller ikke altid dem, der er kendt, der ender med at blive ansat. Der er også en faglig begrundelse for at ansætte folk. Susanne, I talte med, hun kendte ikke nogle. Hun fandt stillingen og sendte en ansøgning ind. Sammen med 250 andre. Og jeg sad og læste dem alle sammen igennem. Og hadede det langt ind i helvede. Men nej, nej... Man behøver ikke at kende nogle for at komme ind i vores forretning. Men det er klart, at vi vægter netværk meget, meget højt. Der er mange, der kan finde en vinkel. Sige: jeg kender så ham. I: Hvordan kender folk så hinanden? Altså sådan meget, eller er det meget perifert? S: Det er vidt forskelligt. I: Er der nogle grænser for, hvad du vil godtage? S: Jeg har ikke lyst til at ansætte folk, der er gift med hinanden. Det har vi ellers haft, da jeg netop 9/40

10 havde det her paradigme med, at alt skulle være okay. Så vi har haft ansat ægtepar. Men da jeg så skulle fyre konen... Så blev manden simpelthen så sur, at han bare udeblev. Og så blev han bortvist. Og det var en frygtelig sag. Men jeg prøvede virkelig at være cool omkring det. Din kone virker overhovedet ikke, og det er indlysende for alle, så derfor bliver jeg nødt til, så sødt som muligt, at lade hende gå. Men vi kan rigtig godt lide dig. I: Så det holder du dig fra? S: Ja, så gik det op for mig, at jeg betragter mig selv som et utroligt empatisk menneske. Jeg gør det, fordi det er mennesker, jeg kan lide, og mennesker jeg holder af. Jeg vil gerne være bedste venner med alle. Jeg kan godt engagere mig med folk. Så det gjorde helt vildt ondt på mig at vide, at der var en familie, der ikke havde et forsørgelsesgrundlag. Og havde svært ved at finde noget i en lang periode. Det, syntes jeg ikke, var sjovt. Jeg kan ellers meget godt lide at gå imod alle de der chefkonventioner. Men jeg prøvede ægteparansættelser, og det var ufedt. Så derfor gør jeg ikke det. I: Hvad hvis det er den anden vej? Altså jeg har en bror, der har en svoger, der har en bror. Hvor det er helt derude, hvor man bliver i tvivl om, hvor godt den ansatte egentlig kender den søgende? S: Det synes jeg, folk selv siger. Når folk kommer bærende med en ansøgning fra en eller anden, så siger de ofte: Jeg kender ham faktisk ikke rigtig, men jeg har mødt ham til to fester, og jeg syntes, han var meget fed. Så bedømmer jeg, hvor stærk anbefalingen er. Det er ikke noget, jeg skriver ned, men noget jeg husker. Typisk får man det ud af det, at de får lov til at mødes med mig. Jeg har rigtig mange møder. Ud af 250 ansøgere, så møder jeg mellem Så der er mange, der kommer ind til samtale, men til gengæld er mit første møde så også utrolig kort. Jeg vægter personlighed før faglighed, så hvis jeg ikke kan lide personen, så skal der simpelthen faglige mirakler til, at jeg tager dem videre i processen. Når folk arbejder sammen, så er det heller ikke fagligheden, der er i spil hele dagen. Så det er en personlighedsscreening først. Og derfor tager jeg mange ind. I: De to andre lagde meget mærke til, at det er et meget åbent miljø. Og det er meget vigtigt, at I kan snakke sammen. Alle de her ting. Er det derfor du ansætter på den her måde? S: Nej, jeg tror, det er kulturen. Vi er den her familie. Vi betragter os som en familie. Vi skiftede navn for fire år siden. Og der havde vi et eksternt bureau på, da grunden til at bruge konsulenter er, at det er sundt at blive kigget på udefra. Så vi hentede de sejeste ind. De konkurrenter, jeg så mest op til, dem købte jeg for at hjælpe os med den proces. Og de kom så med seks navneforslag, hvor det ene var Familien. Og det var fordi, at der i deres analyse af os, var det, der stod allerhøjest på deres liste. Vi 10/40

11 er en moderne familie, hvor børn har rigtig meget at skulle have sagt. I: Har du nogensinde oplevet, at der er kommet nogle problemer ud af, at I er så tætte? S: Nej. Det passer jo ik. Det er der jo nok. Jeg kan udfordres på min faglighed, og jeg lader mig udfordre. Det er altid den bedste idé, der vinder. Eller i hvert fald den idé, der bliver solgt bedst. Det er jo ikke nødvendigvis den samme ting. Dét, at alle medarbejdere, høj som lav, kan udfordre mig på det, jeg siger, er nogen gange pisseirriterende for mig. Nogle gange siger jeg: Du skal tage opvasken, og så skal du bare gøre det. Bare fucking gør det. Hvorfor? Fordi jeg siger det! Og det sker engang imellem, at der er nogle, der ikke forstår, at de bare skal gøre det, jeg siger. Men vi snakker altså kvartalsvist, at det sker. Men når jeg siger det, så forstår de det jo også godt. Det er jo voksne, kloge og veluddannede mennesker. Så når det sker, så er det fordi, de ikke fanger, at tiden er ikke til udfordringer. Kender I næsten ikke den actionfilm, hvor helten her skal stoppe en atombombe, og der er bare ikke tid til at forklare de andre, hvad han gør? Så de skal bare: Shut your ass and move along!. Og den slags situationer forekommer. I: Okay... Hvilke kriterier skal en eventuel ny ansat opfylde? S: For det første en fed personlighed. Hvad er så det? Det ved jeg ikke, men jeg kan mærke det, når den ikke er der. Og så skal man købe ind på den vision, som der er omkring det her selskab. Jeg skal fortælle, hvem vi er, og hvis folk ikke lytter til det, så bliver det altid lunkent. Det handler jo om, at det er os begge to, der køber ind på hinanden. Det er ikke kun dig, der skal have et job. Det er også mig, der skal have en medarbejder. Og vi skal jo være gode venner, så du skal også kunne lytte til mig. Jeg skal stole på, at du synes, den plan, jeg har lagt, er fed. Og det er ikke alle, der gør det. Der er nogle, der mener, at fundamentalt set så driver jeg selskabet forkert. Så man skal være enig. Og så til sidst, så skal man have noget faglighed at byde ind med. Og vi har mange fagområder. 42 kompetencer som står på vores hjemmeside. I: Det du siger med... At der er nogle, som ikke køber ind på jeres idé. Har du mærket forskel på det ved folk, der ansøger ved opslag kontra folk, der ansøger gennem netværk? I forhold til den idé, som de skal komme ind og forstå? S: Altså, folk, der er blevet anbefalet og kommet ind, de ved rigtig meget om, hvilket sted vi er. Folk har det generelt rigtig, rigtig godt med at være her. Vi drikker hver fredag, og vi tager ud at rejse sammen en gang om året. Men det er jo ikke alle, der har fanget den. Der er to medarbejdertyper. Vi har venstre-hjernehalvdel-typerne, og så har vi højre-hjernehalvdel-typerne. Typisk eksemplificeret i 11/40

12 udviklerne, som er de matematisk stærke, og så har vi de kreative, som er de kreativt stærke. De går efter noget helt forskelligt. Udviklere vil af natur gerne måles på KBI. Altså: Du må sætte nogle mål for mig. Der må være en ligning for, hvordan jeg skal gøre det rigtigt. Den følger vi ikke. Og det er der ikke. Den største konflikt er ved den gruppe, der simpelthen ikke forstår den der laissez-faire tilgang. Det er jo useriøst!. Nej, det er ikke useriøst. Man kan godt have en indtjenende forretning, hvor jeg ikke hele tiden kontrollerer og måler dig. For nogle mennesker virker det rigtig, rigtig frygteligt, mens det for andre mennesker faktisk virker som en tryghed. Der er de her helt stramme rammer, og ved at vi har fjernet dem, så er det svært for folk at vide, hvornår de er en succes. I: Hmmm... Okay. Hvad med uddannelsesniveau... S:...JA! Det er højt. Jeg er jo den dårligt uddannede tosse. Men altså... Vi har slet ikke nogle præferencer angående det. Vi har lige slået en stilling op, hvor vi har brugt en headhunter. Og han sagde: Det skal være en cand.mag er, og så sagde jeg: Nej! Jeg har bedt dig om at hjælpe mig, så nu skal du gøre, som jeg siger. Der må gerne stå veluddannet i ansøgningen, men jeg gider ikke sætte folk i bås. De bedste folk, vi har, laver jo ting, der er way-off deres uddannelse. En af vores bedste udviklere er biolog. Vores by-far bedste udvikler er bygningsingeniør. Det er altså ikke en eksakt videnskab. Den bedste marketingsperson kommer ikke nødvendigvis fra en cand.mag.-uddannelse. Den bedste marketingsperson er den med den bedste fantasi og evne til at sælge og kommunikere. Det lærer man bare ikke i skolen. I: Så, det er alle mulig forskellige baggrunde jeres folk har? S: Ja. Men generelt er folk ret veluddannede, men det er jo fordi, at det er vi jo også i Danmark. Men vores udviklere skal ikke være dataloger eller sådan noget. Det er der ikke noget krav om. I: Er der så nogle tests, som I normalt løber? Altså... S: Ja, ved anden runde, så har vi to opgaver, som folk så vælger imellem. Og så sidder vi og kigger på det, men det er ikke den bedste tekst, der vinder. Det er ikke den faglige test, der er den vigtige. Personlighed tæller sindssyg meget op. Der er rigtig mange ting, der spiller ind... Men der er ingen psykologi ting og alt det der. I: Det er dig, der laver den? S: Ja, det er mig. I: Hvordan sikre I jer så, at de kommer til at passe ind, når I så har ansat folk? S: For det første ved vores introforløb, som varer et par dage til en uge. Man får typisk en mentor på 12/40

13 sig. Susanne har haft en som hed Jacob sådan til at hjælpe hende i gang. Alle får en mentor, som er en på samme niveau. Som ved, hvad det faglige ligesom går ud på. Og så har vi det der introforløb, hvor man får lov til at møde alle chefer. Som fortæller om forretningen og kultur/værdier. Så det fylder rigtig, rigtig, rigtig meget. Det der med værditingen. Vi er i øjeblikket ved at lave en bog, sådan en hel kultur/værdi bog, som bliver sjov og fin læsning om, hvordan det er at arbejde hos os. Men ellers så er det sådan, at vi har den her organisation med en utrolig lav magtdistance. Og det er nemt for folk at have adgang til alle. Jeg sidder ikke på et hjørnekontor. Jeg sidder i receptionen og åbner døren. Og vores bestyrelsesformand sidder overfor mig og åbner også døren. Og alle kommer over for at forstyrre os hele tiden. Og det er så dejligt, så dejligt. I: Susanne sagde, at hun først havde et møde med Jacob hver dag. Og nu er hun så stadig booket ind en gang om ugen. Hvor lang tid forløber det? S: Indtil hun siger, at hun ikke gider det mere. Eller indtil Jacob siger til mig, at hun er mega selvkørende. I: Okay... De andre sagde, at I har den her medarbejdergruppe. Gør I noget fra ledelsens side for at få nogle flere ind i den? S: Ja, altså når folk bliver hyret, så fortæller vi dem om den, og vi siger, at vi ville blive rigtig glade, hvis de ville bruge noget tid sammen med deres kollegaer. I: Bliver der set ned på folk, som ikke gør det? S: Nej. Det gør der virkelig ikke. I: Okay. Har I nogle bestemte ligestillingskrav til den måde, I har opbygget jeres medarbejderstab på? Alder. Køn S: Nej. I: Hvordan er fordelingen så? S: Klart flest mænd. Det er der alle de steder, hvor der er udvikling. Kvinder søger simpelthen ikke det studie. I vores kreative afdeling, der er det meget mere ligeligt. Men det er ikke fordi, vi har en holdning til, at vi ikke ansætter kvinder. De ansøger bare ikke. I: Har I en bestemt profil i forhold til alder? S: Nej. Men vi vil gerne være yngre. Susanne blev for eksempel valgt, fordi hun var fem år yngre end en anden kandidat, der ellers skrev en bedre tekst end hende. Også fordi hun virkede som et federe menneske. Der er ingen aldersfacisme, men vi er ikke et selskab af gammelhoveder. Vi føler os i 13/40

14 30 erne, men vi bliver ikke ved med at være det. Der har været nogle strukturelle problemer i det. Folk, der har været nogle steder i lang tid og bliver dyrere og dyrere. Økonomisk er der massere af vores konkurrenter, der går efter at rekruttere fresh-outta-college, da det er det mest billigste, og de vil arbejde længe. De gamle siger så, at de arbejder mere effektivt, men det gør de ikke. De penge, der koster mere ved gamle, er ikke retfærdiggjort særlig meget. I: Så bliver det lidt dyrt nogen gange at have visioner om at være en familie? S: Ja, er du sindssyg. Det koster kassen med den vision. I: Synes du så, det er lagt godt ud, i forhold til hvad I får i virksomheden? S: Nej. Men jeg har en holdning til, at sådan skal det bare være. Men økonomisk er det helt tosset. Og man kan også se, at de af vores konkurrenter, der har en anden strategi, de tjener flere penge. I: Så var det noget med kanaler..? S: Ja, vi linker på både LinkedIn, Facebook og nogle gange på nogle branchesites. Men det er til en tiendedel af jobs, vi gider at betale for annoncer. Så LinkedIn og Facebook er det meste. I: Og det var så medarbejderne, der satte det ud på deres egen profil? S: Ja. I: Hvis nu I for eksempel vil have ansat en ny i design, går I så ned til dem i design og siger: Gutter vil I lige smide det her ud? Eller er det alle i virksomheden? S: Det er alle i virksomheden. Men vi går også ned i den afdeling, hvor det er relevant, og siger: Hey! Kender du nogle?. Dem, der er relevante fagligt, dem går vi ned og tager en snak med. Kunne det være fedt at få en buddy ind? I: Når du bruger netværk, hvad får du så andet ud af det, end at folk kender strukturen og kulturen? S: Ja, vi sparer en masse penge. Men ellers nej. I: Når du så ansætter ved hjælp af offentlige opslag, er der så nogle informationer, du mangler, som du kunne have fået, hvis du ansatte gennem netværk? Om personen. S: Nej. Men vi skal gøre vores opslag smalle, så vi ikke får så meget crap. Men jeg læser aldrig ansøgninger. Send et link til din Linkindprofil. Hvis man ikke har et fedt CV, så skal man have min opmærksomhed på en anden måde. Det lyder lidt mærkeligt, men send et billede med. For mig virker billeder åndssvagt godt. Og jeg går alligevel ind på Facebook for at se, hvordan folk ser ud. Og det er fordi, at jeg er så styret af, at det er et menneske, jeg skal gide at være sammen med. Uanset om man er mand, kvinde, dværg, hobbit, eller hvad fanden man nu er. Det er frygteligt overfladisk, men det 14/40

15 betyder noget. Sådan er det også med konsulenter. Hvis jeg ikke føler, at jeg kan sende dig ud til folk, så kan du ligeså godt glemme det. Så derfor. Ser du rigtig ud? I: Okaay... Jeg tænker også på... Hvis nu at din gode ven Søren kommer og siger, at hans gode ven Brian kan det her. Hvor meget godkender du så Brian, i forhold til hvem Søren er? S: Meget. Hvis jeg har en medarbejder, jeg synes er topfed, så har den person meget kredit hos mig. Punktum. Men alle med en anbefaling får en snak med mig. Og det er i virkeligheden ligeså meget i respekt for den medarbejder herindefra. Ikke i respekt for den anden. I: Så hvor svært vil du sige, at det er at komme ind i den her virksomhed, hvis man kommer udefra? S: Altså hvis man ikke kender nogle? Egentlig ikke så svært. Jeg møder mange mennesker. Jeg får i hvert fald en uopfordret ansøgning om dagen. Og jeg kigger på dem alle sammen. Og hvis man specielt er ung, og ikke har så meget på CV'et, så er der en stor chance for, at jeg tager folk ind og snakker med dem. Jeg har et stort fokus på at få unge talenter ind, og de skal ikke kunne bevise særlig meget. Så der får man tit det der kvarter med mig. I: Har du så nogensinde oplevet, at du har haft en god fornemmelse, når du har ansat nogle, men at de så ikke har levet op til dine forventninger? S: Jeg føler kun, jeg har lavet én fejlansættelse. I: Kan du tilfældigvis huske, om den person kom via opslag eller netværk? S: Hun kom igennem netværk. Igennem sin egen mand. Og han godkendte hende. Så tog jeg en snak med hende, og hun var dygtig fagligt, men hun var off på sin personlighed. Men hun havde været uden arbejde længe, og så tænkte jeg på den tjeneste, jeg kunne gøre familien. Og det blev så en bjørnetjeneste. Hun var bare ikke den rigtige person. Hun var i øvrigt ved at splitte selskabet ad indefra. Det var derfor, hun blev fyret. En person kan lave meget ravage. I: Er det noget, I oplever ellers? S: Nej, ikke siden. Altså vi har det seneste år haft en lillebitte sag. Som vi ellers aldrig har prøvet. Og det var ikke fedt. Og der havde vi haft fat i de inficerede medarbejdere. Én havde ikke ment at en kollega var god, og så havde personen sagt det til nogle andre kollegaer. Det var blandt forskellige faglige grupper. En udvikler, der mente, at der var en dårlig projektleder, og at han kunne gå og sige det til alle andre. I: Og så var det ham fra ledelsen, der håndterede det problem? S: Ja. Meget direkte. 15/40

16 I: Okay. Det sidste, vi vil spørge om, er, hvor vigtigt det er, at en medarbejder har et stort netværk for at kunne fuldfører det her job? S: Det er ikke vigtigt. Altså hvis du skal være sælgende, så er det en kæmpe styrke at have et stort netværk. Men ellers nej. I: Men er det noget, der bliver vurderet på? S: Nej. Men altså de mennesker vi har, er jo digitale natives, så de er født ind i et digitalt netværk. Jeg kigger ikke efter et stort netværk, men det har folk bare. Et stort netværk er en præmis for det moderne menneske, men ikke for at arbejde her. I: Okay. Det var så det! Tak! 16/40

17 Bilag 3: Transskription af interview m. Jacob Grande Interview v. Jacob Grande, Udvikler Mand, 38 år, fra Nærum. Uddannelse: Bachelor i geografi og kandidat i softwareudvikling, IT Universitetet I: Hvad er det, du laver? J: Jamen, jeg er jo ansat som webudvikler, men det er mange forskellige ting. Jeg laver back-end kodning, altså alt det kedelige bag ved som man ikke kan se. Så det er vel nok, jeg tror, det er det, vi i firmaet kalder det svære. Vi har sådan noget, det skal jo være sådan lidt fancy ikke, så der er noget, der hedder det svære, og noget der hedder det sjove, og noget der hedder Ej det er lige meget, det er et kødben med tre ting. Men det er noget, der hedder back-end kode, så det vil sige, at det er mig, der sidder og laver de der ting, der ligger inde i maven på de her funktioner, der kan sortere eller hive et eller andet frem. Det er ikke viseligt eller designmæssigt. I: Okay, er det så til hjemmesider eller apps eller? J: Ja, det er hjemmesider. I: Hvad er du uddannet som? J: Den er også lidt lakrids, for det [er] ikke den klassiske uddannelse. Jeg startede på at læse geografi på KU, fik en bachelor, startede på overbygningen. Jeg har altid haft studiejobs ved siden af for bare at have en eller anden form for snor til det virkelige liv. Så der arbejdede jeg i sådan noget centerforskningshalløj. Det man sådan kunne blive som geograf, der er ikke nogen, der ved, hvad en geograf laver, altså man tænker gymnasielærer, så tænker man, én der sidder på kommunen med en database, altså det er der, man møder geograferne, ikke? Og dem som laver det fede arbejde, du ved tager op og kortlægger en gletcher, eller et eller andet halløj, det er jo en lille håndfuld. Det kan jeg jo se på dem af de kammerater, som jeg stadigvæk ser, at det er de jobs, der er. Så det er sådan noget med, at man skal tale sin sag i en jobsituation, og så kan du få job, som, det kan vi i hvert fald bruge der til, ud fra CV et. Og sådan noget at læse videre og tage en ph.d., det var ikke lige mig. Så var der nogle, der snakkede om, at der kom det nye IT-universitetet, og de ligesom åbnede op for nogle nye måder at studere på, så der startede jeg ude og tog det, man i gamle dage kaldte en tofagskandidat, altså det hed det ikke, man kunne bare tage en kandidat derude. Og så blev jeg uddannet som 17/40

18 softwareudviklingskandidat. Jeg tror faktisk stadig, det eksisterer deroppe. Så var jeg færdig med det, men så sideløbende, så tænkte jeg, at så måtte man jo lige prøve noget af det også, så jeg arbejde faktisk herinde, og det hed så Dansk Internetselskab, før det hed blev det her. Så har jeg været ude og lufte siden hen, og så kom jeg tilbage igen, efter vi så hed DIS/PLAY. Så jeg har været her i lang tid. I: Men har du hele tiden lavet det, som du laver nu, eller har det skiftet? J: Ja, mere eller mindre. Jeg startede ud med at være i team, hvor man laver sådan lidt det, de synes, man skal lave. Så det er blevet mere og mere specialiseret i at være sådan noget backing-kode. Men det er stadigvæk et firma, hvor man laver mange forskellige ting, det er ikke kun det. I: Hvad laver du ellers så? J: Så laver man, nu ved jeg ikke, hvor meget I kender til branchen, men så laver man også sådan noget front-end. Det er det, man kan se, det der gør, at den kan blive grøn, hvis du tager musen henover, eller billedet ser sådan ud. Alle mulige forskellige ting. Så det har jeg også siddet og lavet lidt. Og så laver man også lidt mikro-projektledelse. Det er jo meget projektorienteret det hele, og alt afhængig af, om projektet er på tid eller lyst, så tager man selv lidt over. Det er det, man kalder for en seniorudvikler, det vil sige, at man skal kunne stå på egne ben. Man skal kunne forvente, at jeg ligesom kan tage beslutninger, hvis der opstår et eller andet, tager fat i folk, der skal bruges og kunder. I: Så du bliver lidt din egen projektleder nogen gange? J: Ja, det kan man sige, for så store teams er vi heller ikke. Altså når der er store temas, når vi starter op... Det er typisk, når vi starter et nyt projekt, så har vi jo et helt klassisk projektforløb, men jeg tænker også, at når I sidder og laver projekter i skolen, man har sådan en, hvem laver hvad og ansvarsfordeling og hvordan og hvorledes, faseopdeling og alt det der. Så sker der jo typisk det, at når man ryger videre i forløbet, og man har designet Nogle gange får vi jo også hjemmesider ind, som allerede er lavet, og så skal vi bare overtage driften af dem, for eksempel FOA, dem har vi jo også som kunder Så det er lidt noget andet fordi, der har man jo selvfølgelig også nogen roller og så videre, men der kommer der også lidt menneskerelationer ind, for nogle gange kender man mest til dem der. Måske har man været ansat der før og kender nogle, eller man går godt i spænd med hinanden eller et eller andet halløj. Så det er ikke nødvendigvis så fasttømret. Og det handler også meget om virkeligheden, hvor meget tid har man? Altså vi har jo nogle ressourcer, vi bliver booket i sådan et ark, og så har man 5-6 timer denne her uge, og når de er gået, så går man på papiret over til et andet job. Man har måske 3-4 projekter og projektledere, der styrer en. I dagligdagen er det lidt en forhandling. Så 18/40

19 kan du lige gøre det, og så kan du lige gøre det. I: Så det du lavede før, du kom her, det var det samme? J: Det var det samme. I: Hvor lang tid er det, du har været her? J: Jeg startede i 04 ude på IT Universitetet til 08, så det er 3-4 år, først som timearbejde og så bagefter som fastansat i to år, tror jeg nok. Så var jeg ude i et andet firma, der hed hvor jeg nærmest lavede det samme. Men det var bare meget smart at komme ud og prøve noget nyt. Også det der med, at når man starter et sted som en elev, altså hvis du starter som elev, det er lidt svært at ryste af sig. Ikke at det gør noget, men man synes jo, at man er frygtelig klog, når man lige er færdig med en uddannelse, og man mener, at man kan klare og styre det hele. Og så bliver man klogere senere hen. Så var jeg ude i to år, og så var jeg ude hos min svoger, han er også sådan noget web-halløj, og så kom jeg tilbage hertil. Så det er sådan en lille rundgang. I: Hvilken type kontrakt er du ansat under? Fuldtid, deltid? J: Det er fuldtid, en klassik fuldtidsstilling. I: En normal arbejdsdag, hvad tid møder du, hvad tid slutter du? J: Jamen, det er jo det, der er det fede her. Det er jo netop, at vi [har] flextid. Men man lægger cirka de der timer, det er sådan lidt afhængig af Jeg har tre børn og en kone, og vi bor ude på prærien ude forbi Roskilde, så det er lidt, som det passer. Nogle gange så arbejder man hjemmefra. Det er jo det fede ved at arbejde her. Der er stor fleksibilitet, og det kan man også gøre. I: Hvad synes du, det giver dig, at du kan arbejde på flekstid? J: Jamen, det betyder utrolig meget. Især med den baggrund jeg har. Nu er det her et firma, hvor vi er nogenlunde samme alder. Der er et aldersspænd på år maks. Så er der selvfølgelig nogen, der peaker over, og nogen der lige går under, men den der midtergrupper der, som er den helt store her, det er jo folk med småbørnsfamilier. De er gift og så har 2-3 børn, hus måske. Så det betyder rigtig, rigtig meget. Vi har jo også de her epidemier med børnesygdomme. Så jeg tror, både for firmaet, men også [for] en selv Det her med, at man kan flekse, altså hvis man ikke kunne flekse, så bliver du nødt til at melde dig syg. Så jeg vil sige, jeg synes også, at det er sådan lidt en udstrakt hånd til medarbejderne. Det her med, at man føler, vi stoler på dig. Der er selvfølgelig også nogen, der ikke kan styre det, og nogle gange kan man da også selv tænke njaaarh, så holder jeg lige en lidt længere frokost. Det er også med i det, og det ved vi også, det snakker vi jo også om. Men jeg har aldrig forstået dem der i 19/40

20 mit tidligere arbejde, to år efter jeg var der først, der var det sådan noget med, at [man] ikke kunne stole på folk, for så laver du garanteret ikke dine ting. Men man har jo en deadline, man skal jo aflevere, så det der med, at man møder op, og man bare ikke når sine ting, det holder jo ikke, så får man det jo nok at vide hvad sker der? Hvorfor bruger du så mange timer på det her, der er jo ikke fremgang i projektet?. I: Er der generelt tillid til hinanden, at de andre gør det? J: Ja, altså der er nogle ting med, at man er fleksibel, men hvis du skal være herinde vi har for eksempel en, der bor på Lolland, nogen på Falster, altså det er jo folk, der bor langt væk. Vi har også en afdeling i Aarhus, som også nogle gange er herovre. Så hvis man skal være her, så er man her selvfølgelig også, men man kan godt sige, det passer altså sindssygt dårligt, ungen skal til tandlæge. Og så kan man snakke om det. Det er meget løst, men det forventes, at man forstår, hvad der står mellem linjerne. I: Hvad sker der så, hvis man ikke gør det? J: Første step, det er jo bare, at man bliver irriteret. Altså, der er ikke så meget med, at man sladrer om hinanden, det er der ikke. Det er jo meget inde i de der teams, det kører. Det er sådan nogle små enheder, der tjener penge. I: Men er det sådan noget, at man føler, at nu skal jeg også til at få lavet det her, for ellers bliver resten af gruppen mega sur på mig? J: Både-og vil jeg sige. Det kommer også meget an på projektets karakter. Altså hvis det er et nyt projekt, man skal i gang med, og hvor man skal bevise noget, så tror jeg, folk har en tendens til at løfte i flok. Så er det et prestigeprojekt for alle, også en selv, det er spændende at være med i. Det er selvfølgelig bare noget, jeg siger, men hvis man nu får noget, hvor man tænker, her er jeg sgu på hjemmebane, så kan måske godt være lidt mere doven. Men det er meget forskelligt, men jeg tror, at vi har nogle eksempler, ikke så mange, men vi har da nogle, hvor det er blevet taget op, altså hvis man ikke laver sit arbejde, så ryger man også ind foran Steffen eller til sin egen teamchef. Men problemet med teamchefen det er, at det ikke nødvendigvis altid er der, du får klappet, fordi det jo kan være en kollega, der er blevet ophøjet til teamleder, så det kommer altid lige op til direktøren. Ikke at de er specielt farlige, men det er jo dem, der står med magten, så de kan jo give dig losset, hvis du ikke opfylder det, du skal. Men jeg synes, vi har oplevet et par gange, hvor der har været en konsekvens, men som sagt så er det meget få ting. Vi får jo ikke at vide, hvorfor folk... 20/40

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Bilag 8. Side 1 af 12

Bilag 8. Side 1 af 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Transskribering af interview m. Ea, 14.april

Læs mere

Bilag 7: Thomas Kantsø transskriberet interview

Bilag 7: Thomas Kantsø transskriberet interview Bilag 7: Thomas Kantsø transskriberet interview 00.01: Denne opgave er start med at jeg gerne vil skifte job. Vi Læser jo HR så jeg vil jo gerne den vej. Det var sådan lidt svært at skifte spor. Og vi

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG ee12: Bilag Indholdsfortegnelse BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG BILAG 6: INTERVIEWGUIDE

Læs mere

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret.

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 I: Ja okay. I2: Hvad kan du så huske altså første gang, da du finder ud af, at du er gravid, hvad du tænkte der? I: Bare så vi ikke kommer hjem og tænker, nåh nu glemte vi

Læs mere

Bilagsmappe. Efterår. Projektnavn: Jobcenter København. Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023),

Bilagsmappe. Efterår. Projektnavn: Jobcenter København. Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023), Efterår 2013 Bilagsmappe Projektnavn: Jobcenter København Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023), Mette Nielsen (47986) og Heidi á Lakjuni (47973) Vejleder: Christian la Coir

Læs mere

M: Så jeg var igennem 8 inseminationer også en IVF før det lykkedes. Også har jeg så fire æg på frys.

M: Så jeg var igennem 8 inseminationer også en IVF før det lykkedes. Også har jeg så fire æg på frys. Interview med Maria M: Jeg blev først gravid ved nummer ni gang faktisk. I: Når for søren. 5 M: Så jeg var igennem 8 inseminationer også en IVF før det lykkedes. Også har jeg så fire æg på frys. I: Okay.

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Bilag 1 Interview d. 10/3-2011 fra kl. 09:00 til 10:00

Bilag 1 Interview d. 10/3-2011 fra kl. 09:00 til 10:00 Bilag 1 Interview d. 10/3-2011 fra kl. 09:00 til 10:00 Respondent: Mark Allen, Project manager for Megacard, Ikano Finance. Interviewer: Thomas F. Lundgreen Ikke andre tilstedeværende. Kommer ind midt

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Bilag 5, Fokusgruppesamtale nr. 1

Bilag 5, Fokusgruppesamtale nr. 1 Deltagere: Sanne (S): Tidligere kunde i DB, har valgt at skifte Cathrine (C): Aldrig været kunde i DB Sophie (Soph): Følger sine forældres bankengagement ikke kunde i DB Jeppe (J): Tidligere kunde i DB

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart

Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart Interviewer (I): Milica Interviewperson (IP): Kristina Suppleant (S): Jannie I: Ja, altså. Du har altså hørt om hvad vores projekt handler lidt om. Vi er lidt inspireret

Læs mere

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time 1 Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time Vil du starte med at introducere hvad du hedder og hvilket studium du går på? Jeg hedder Erik og jeg læser Jura, er lige blevet færdig med 3. Semester

Læs mere

Billag til Rapporten. Gruppe 7. En samling af de billag der bliver refereret til i rapporten.

Billag til Rapporten. Gruppe 7. En samling af de billag der bliver refereret til i rapporten. Billag til Rapporten Gruppe 7 En samling af de billag der bliver refereret til i rapporten. Indholdsfortegnelse INTERVIEWSPØRGSMÅL:... 3 TRANSSKRIBERING AF POSTEN:... 5 MAIL-INTERVIEW MED RUST... 17 TRANSSKRIBERING

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Interview med Otto Skak, direktør, Karina Brauner, HR-chef, Edvard Køhrsen, souschef.

Interview med Otto Skak, direktør, Karina Brauner, HR-chef, Edvard Køhrsen, souschef. Interview med Otto Skak, direktør, Karina Brauner, HR-chef, Edvard Køhrsen, souschef. Transcription Eva: Så tror jeg bare vi starter nu.. Så tror jeg gerne vi vil høre hvordan du fik ideen til Slotssøbadet?

Læs mere

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til Bilag 1 Observationsnoter fra den 9. juni 11 på Gudenåcentret Fælles personalemøde for alle 4 afdelinger på plejehjemmet Jeg lagde ud med at blive introduceret Da alle medarbejdere var dukket op sagde

Læs mere

Bilag 1 Interview med TR, IT-konsulent, Frederiksberg Kommune, d. 13. oktober 2006

Bilag 1 Interview med TR, IT-konsulent, Frederiksberg Kommune, d. 13. oktober 2006 Bilag 1 Interview med TR, IT-konsulent, Frederiksberg Kommune, d. 13. oktober 2006 Interviewer: Ja og vi tænker at gøre det sådan at vi starter med ligesom at starte at med hvad kan man sige sådan lidt

Læs mere

flere penge. Altså, man kommer aldrig rigtig op af det. For lige så snart man får sin indkomst, så skal de bare bruges igen. I: hvordan skaber du

flere penge. Altså, man kommer aldrig rigtig op af det. For lige så snart man får sin indkomst, så skal de bare bruges igen. I: hvordan skaber du Interview nr. 1 Bilag 8: Transskription af interview med ung mand udeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 11.15-12.15 Interviewperson (IP): Ung mand, udeboende Interviewer

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes.

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. Interview med Signe I = interviewer S= Signe M= Mads, hendes mand I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. I: Så tænkte vi, at du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. S: Ja, altså sådan hvor jeg

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

I 2: Men det er klart at med det i mente, har vi også valgt virksomheder som klarer sig godt, eller.

I 2: Men det er klart at med det i mente, har vi også valgt virksomheder som klarer sig godt, eller. Bilag 4 Interview med konsulent og personlig leder, Mark Lewis fra Valtech. D. 15.05.2013 I: Simon og Sofie R: Mark Luis I: der er sådan en helt flad struktur hvor de holder møder hver mandag, og håndsoprækning

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere