Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 03/2015. Dagorden. Mødedato: Mandag den 11. maj 2015, kl. 14. Mødested: AquaDjurs.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 03/2015. Dagorden. Mødedato: Mandag den 11. maj 2015, kl. 14. Mødested: AquaDjurs."

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmøde, nr. 03/2015 Mødedato: Mandag den 11. maj 2015, kl. 14. Mødested: AquaDjurs. Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen, FF (formand) - Mogens Hvid, MH (næstformand) - Ulf Harbo, UH (suppleant) - Inger Kirstine Andersen, IKS - Jytte Schmidt, JS - Max Varnum Pedersen, MVP - Allan Stig Helgren Jensen, ASHJ - Brian Pedersen, BPD Øvrige - Palle Lyngsø Mikkelsen, PLM (direktør) Afbud: Bjarne Bøhl Pedersen, BBP Dagorden 03.1 Strategisk udvikling, strategiseminar 03.2 Kvartalsrapportering 03.3 Orienteringssager til eventuel drøftelse 03.4 Meddelelser fra formanden 03.5 Underskrivelse af referat fra sidste møde Eventuelt. Mødet blev indledt med en kort præsentation af hensyn til de nye bestyrelsesmedlemmer. 1

2 03.1 Strategisk udvikling, strategiseminar Bestyrelsen har primo 2013 godkendt en strategiplan for AquaDjurs as. Strategiplanen udstikker pejlemærkerne for selskabets langsigtede udvikling, og er planlagt ajourført i 2015 med fokus på planperioden Strategiplanens helhedsplan har primært været rettet internt med andre ord på forhold vi selv kan gøre noget ved. Fokus er udvikling og tilpasning af virksomheden til de ændrede rammebetingelser, hvor prislofter og herunder arbejdsrutiner og kultur har været omdrejningspunkterne. Et centralt element i bestyrelsens arbejde er selskabets strategiske udvikling. Bestyrelsen afholder i juni måned et strategiseminar med fokus på den kommende planperiode. Strategiplan AquaDjurs as, version 01/2013. Strategiseminar, tanker til program. Direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter og afstemmer forventninger til og udbytte af strategiseminariet den Bestyrelsen kan tilslutte sig tankerne bag og oplægget til program for strategiseminariet den med enkelte supplementer. Program med relevant baggrundsmateriale udsendes forud for seminariet Kvartalsrapportering I henhold til forretningsordenen og årshjulet redegør direktionen kvartalsvis for perioderegnskabet og herunder forventningerne til den resterende del af regnskabsåret. Kvartalsrapporteringen er bygget op omkring selskabets tre bundlinjer, jf. strategiplanen; økonomi, kunder & miljø samt organisation. Kvartalsrapport 01/

3 Direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter kvartalsrapport 01/2015 og tager kvartalsrapporten til efterretning. Bestyrelsen tog kvartalsrapport 01/2015 til efterretning Orienteringssager til eventuel drøftelse Forsikringsforhold Med reference til bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmøde den har AquaDjurs indgået en aftale med forsikringsmægler firmaet RTM. Samtidig er der sket en nytegning af samtlige af selskabets forsikringer. Forsikrings porteføljen er suppleret med en netbankforsikring, ligesom der er sket en gennemgang og revurdering af selskabets dækninger i forhold til bygningsmasse etc. En samlet revideret oversigt er vedlagt som bilag Spildevandsstruktur Djursland Med reference til strategiplanen samt orientering på bestyrelsesmødet den er der i et samarbejde mellem Syddjurs Spildevand og AquaDjurs igangsat en overodnet økonomisk analyse i forhold til visionerne for den fremtidige spildevandsstruktur på Djursland. Der tages afsæt i 4 scenarier: Scenario 0; nuværende planstruktur med 5 renseanlæg på Djursland. Scenario 1; to renseanlæg på Djursland Boeslum og Fornæs. Scenario 2; et renseanlæg på Djursland Fornæs. Scenario 3; et renseanlæg på Djursland nyt fælles anlæg ved Glatved. Den økonomiske analyse vil give nogle pejlemærker i forhold til de fremadrettede visioner, og vil sammen med en en række andre parametre indgå i grundlaget for den videre proces Vandsamarbejde Vest, Djursland Med reference til strategiplanen samt bestyrelsens beslutninger på dialog- og temamødet den har alle deltagende vandværker formelt besluttet, at fortsætte i samarbejdet, og dermed igangsætte planlægningsfasen for etablering af ny kildeplads og nyt vandværk med tilhørende forbindelsesledninger (Øster Alling afventer dog en ekstra-, ekstraordinær generalforsamling). Den nedsatte bestyrelse har igangsat indgåelse af aftaler i forhold til advokat og teknisk bistand. Der henvises til informationsfolder omkring Vandsamarbejde Vest, vedlagt som bilag. Selskabskonstruktionen med private vandværker og et offentligt vandselskab under vandsektorloven er tilsyneladende ikke anvendt tidligere i Danmark, hvilket rejser en række praktiske spørgsmål og udfordringer. Aktuelt er der en forespørgsel hos Naturstyrelsen i forhold til den valgte selskabsform for 3

4 Vandsamarbejde vest. Da der er tale om en ny konstruktion er sagsbehandlingstiden længere end normalt. Under hensyntagen til øvrige vandværker og den samlede proces, fortsætter planlægningsarbejderne parallelt med de formelle afklaringer. AquaDjurs har tilbudt at udføre en række opgaver for bestyrelsen under Vandsamarbejde Vest, Djursland. Der tages afsæt i afregning på basis af tidsforbrug og timerater på niveau med rater anvendt i andre sammenhænge Spildevandsslam Med reference til kvartalsrapporten er der uændret problemer med overholdelse af kravværdier for udbringning af spildevandsslam på landbrugsjord, hvorfor slammet afhændes til anden side. Tidligere undersøgelser har lokaliseret kilden og afledte merudgifter til slamhåndtering afdækkes økonomisk. Virksomheden påregner at etablere et forrenseanlæg og der er igangsat en VVM undersøgelse (tidshorisonten for etablering af nødvendige tiltag er usikker) Fremtidens renseanlæg, Fornæs Med reference til tidligere orientering er udredningsarbejdet i forhold til visions- og udviklingsplan for fremtidens renseanlæg på Fornæs igangsat. Der er indgået aftale med en ekstern samarbejdspartner, der bistår med opgaven. Målsætningen er at præsentere visionerne for fremtidens renseanlæg i forbindelse med 25 års jubilæet på Fornæs den Benchmarking AquaDjurs deltager løbende i benchmarking (sammenligninger) med andre vandselskaber med henblik på udvikling af selskabet. Henover foråret deltager AquaDjurs i en klynge benchmarking sammen med en række sammenlignelige vandselskaber; Assens Forsyning, Favrskov Forsyning, Mariager Fjord Vand, Vejen Forsyning og Tønder Forsyning AquaTour 2015 Med reference til Vejviseren 2015 og som led i organisationsudviklingen har selskabets medarbejdere i april måned deltaget i en to dages studietur med fokus på teambuilding, forandringsledelse og pumpeteknik. 19 ud af selskabets 23 medarbejdere deltog, idet alle var inviteret. Forsikringsoversigt AquaDjurs. Informationsfolder Vandsamarbejde Vest, dateret februar

5 Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning Meddelelser fra formanden Mundtlig orientering fra formanden omkring følgende: Nyt, siden sidste bestyrelsesmøde. Møde Norddjurs Vandråd. Dialogmøde Vandcenter Djurs. Regionalmøde Danva. Jubilæumsudvalg, status. Ingen. Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning Underskrivelse af referat fra sidste møde Referatet fra bestyrelsesmøde afholdt den er fremsendt pr. mail og der er ikke indkommet bemærkninger. Referatet blev underskrevet Eventuelt Kommende møder etc.: - Strategiseminar, mandag den 15. juni (kl. 9-16). - Dialogmøde Syddjurs Spildevand, august dato endnu ikke lagt fast. - Bestyrelsesmøde, onsdag den 9. september, kl Af arbejdsmæssige hensyn flyttes mødeopstart for kommende bestyrelsesmøder til kl

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 02/2015. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 13.00. Mødested: AquaDjurs.

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 02/2015. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 13.00. Mødested: AquaDjurs. Referat Bestyrelsesmøde, nr. 02/2015 Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 13.00. Mødested: AquaDjurs. Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen, FF (formand) - Jørgen Vest Rasmussen, JVR (næstformand)

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as.

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as. Referat Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014 Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as. Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen, FF (formand) - Jytte Schmidt, JS

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00. Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00. Mødested: Århusvej 22 C, 8500 Grenaa. Sag nr.: 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 15.12.2010. 2. Redegørelse

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt.

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt. Gribvand A/S Bestyrelse 13. maj 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2015 Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30 Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 1. december 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 9.3.2011 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Punkt 1. Vedtægtsændringer. Som følge af bekendtgørelse om forbrugerindflydelse

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013 Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:42 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

3. september 2009. Direktør Lars Fredsted Kulturudvalgsformand Evan Lynnerup Borgmester Poul Lindor Nielsen (formand) Direktør Gurli Martinussen

3. september 2009. Direktør Lars Fredsted Kulturudvalgsformand Evan Lynnerup Borgmester Poul Lindor Nielsen (formand) Direktør Gurli Martinussen 3. september 2009 Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 31. august 2009 kl. 15.00 17.00 Mødet blev afhold i det lille undervisningslokale, Aktivitetshuset på museumsøen Tilstede: Leo

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 21 Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 7. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2014 Mødedato / sted: 29. april 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 15:00 18:30. Mødedeltagere: Jannich

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014 Referent: Marianne T. Bak Møde nr.: 2/2014 Mødedato: Tirsdag den 9. september 2014, kl. 15.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Referat Bestyrelsesmøde torsdag den 06. februar 2014 Til stede: Bestyrelsen: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh, Jacques Jonsman og Peter Stræde Administrationen: Helle Eriksen

Læs mere