Økonomisk stormagt i svøb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk stormagt i svøb"

Transkript

1 EFTERÅR 2008 Økonomisk stormagt i svøb Tema om tørlastmarkedet i Indien. Side 6-9 Tættere på kunderne Teamsamarbejde i højt gear De sikrer tonnagen Nyt kontor i USA skal styrke Norient Product Pool på det nord- og sydamerikanske marked. Laserlys, motorbåde og storskærme. Reportage fra årets NORDEN weekend. Projects står for køb, salg og indchartering af NORDENs tonnage på tørlastområdet. Side 5 Side Side 13

2 Bølgegang Finansmarkedernes kraftige nedtur og det afledte fald i fragtraterne i tørlast viser atter, at rederierhvervet er cyklisk og selvfølgelig påvirkes af den globale økonomiske udvikling. NORDEN er også påvirket af nedturen. I starten af oktober justerede vi forventningerne til 2008 til et nettoresultat på USD mio., da indtægter fra åbne skibsdage er påvirket af de kraftigt faldende fragtrater i tørlast, og desuden har vi måttet tage højde for negative dagsværdireguleringer af sikringsinstrumenter. Vi er dog stadig godt på vej imod et årsresultat, der væsentligt overstiger sidste års rekordresultat på USD 703 mio. Et nettoresultat på mere end DKK 4 mia. må anses for at være en solid præstation i dagens verden. Vi søger alle svar på tidens centrale spørgsmål: Hvor fører den finansielle krise os hen, og hvornår holder den op med at skade den globale økonomi? Jeg er dog bange for, at der ikke findes et endegyldigt svar på disse spørgsmål. I disse usikre tider er det afgørende, at vi i NORDEN stoler på vores evner og forbliver 100% fokuseret og kundeorienteret og at vi gør et godt stykke arbejde endnu bedre. NORDEN har i 137 år som globalt rederi oplevet mange op- og nedture i markederne. Pludselige ændringer har lært os at tænke langsigtet og konstant fokusere på risikostyring og høj afdækning af tonnagen. Tørlast har præsteret at øge næste års afdækning markant, og 65% af de kendte skibsdage er afdækket til rater, der ligger væsentligt højere end aktuelle spotrater. Vores bog er fortsat meget omkostningseffektiv med en gennemsnitlig omkostning på USD pr. åben skibsdag i Handymax og Handysize næste år og derefter ca. USD Dette giver os et stærkt udgangspunkt i tørlast. Derudover fortsætter vores Tankafdeling med at præstere bedre end forventet, da de drager fordel af deres position på stærke markeder. NORDENs forretningsmodel har vist sin levedygtighed både i smult vande og høj søgang. Den skal nu vise sit værd nok en gang. Samtidig skal vi konstant granske vores omkostninger og interne processer, så det, vi gør, er effektivt og tilfører værdi for vores kunder. Vores organisation er hurtigt blevet tilpasset de udfordrende markedsbetingelser, og vi skal fortsat være fleksible og tilpasningsvillige. Kun de stærkeste udstår prøvelserne. Desuden skal vi fortsat kigge efter mulighederne. En forventet egenkapital på USD 1,8 mia. ved årsafslutningen, forventede likvide positioner på USD mio. samt væsentlige indtægter fra allerede indgået afdækning giver NORDEN en finansiel styrke til både at modstå fluktuationer i verdensøkonomien og udnytte de muligheder, der opstår. Og lad os så ikke glemme nuancerne. Selvom raterne i nogle segmenter på blot en måned er faldet 70%, så er tørlastraterne stadig pænt over de historiske gennemsnit og lige nu på niveauet fra sommeren Det er også vigtigt at huske, at taktstokken på shippingmarkederne ikke svinges af USA og Europa alene, men i stigende grad også af de stærke økonomier i Asien. Kina og Indien er afgørende for tørlastmarkedet, og væksten i verdens to folkerigeste lande gør, at vores tillid til den langsigtede historie i tørlast er usvækket, selvom vejen ikke bliver helt uden forhindringer i den nærmeste fremtid. Vi følger udviklingen i Asien nøje og vil i NORDEN News sætte særligt spot på de asiatiske markeder. I denne udgave ser vi nærmere på tørlastmarkedet i Indien. God læselyst. CARSTEN MORTENSEN Dampskibsselskabet NORDEN A/S Strandvejen Hellerup Danmark Telefon: Telefax: Ansvarshavende chefredaktør: Carsten Mortensen Artikler: Bottomline Communications A/S Layout og grafisk produktion: Boje & Mobeck as 2

3 NORDEN kalender 17. oktober Navngivning og søsætning of Handymax tdw, Tsuneishi-Cebu Shipyard, Filippinerne 20. oktober NORDEN præsenterer ved lanceringen af Carbon Disclosure Project Nordic Report 2008, København 8. november NORDEN Invitational 2008, Golfturnering og reception, Tokyo, Japan 14. november Navngivning og levering, Handymax tdw, Imabari Shipbuilding, Japan 19. november Offentliggørelse af delårsrapport for 3. kvartal 2008 Ultimo november/primo december Roadshows med præsentation af resultatet for 3. kvartal 2008, London, Stockholm m.v. 17. december Housewarming i NORDENs nye hovedkontor i Hellerup Ny ledelse af NORDENs Tørlastafdeling NORDEN har med virkning fra 16. september udnævnt ny ledelse for Rederiets største aktivitet, Tørlastafdelingen, der opererer tæt ved 180 aktive skibe, har over 80 skibe til levering og beskæftiger ca. 135 medarbejdere. Peter Norborg er udnævnt til Senior Vice President og leder af tørlastafdelingen. Peter Norborg er 42 år, shippinguddannet og har desuden en Executive Master i Business & Administration (EMBA) fra IMD. Peter Norborg har været ansat i NORDEN siden 1998 og har været en central figur i opbygningen af aktiviteterne inden for tørlast. Han har bl.a. været leder af kontoret i USA i , og i 2004 blev han forfremmet til Deputy (næstkommanderende) i Tørlastafdelingen og daglig leder af aktiviteterne inden for Handymax. I 2006 blev han udnævnt til Vice President. Peter Norborg er i forbindelse med udnævnelsen indtrådt i NORDENs Senior Management. Peter Borup er udnævnt til Senior Vice President med fortsat ansvar for aktiviteterne i Asien, ligesom han også er indtrådt i Rederiets Senior Management. Peter Borup er ligeledes indtrådt i bestyrelserne for NORDENs selskaber i USA og Brasilien. Peter Borup er 39 år, shippinguddannet hos A. P. Møller og har desuden en MBA fra IMD, ligesom han har gennemført Advanced Management Programme på Wharton Business School i USA. Peter Borup har været ansat i NORDEN siden 2002 og har som Managing Director for NORDEN Tankers & Bulkers i Singapore ansvaret for NORDENs aktiviteter i Asien. I 2006 blev han udnævnt til Vice President. Alex Christiansen, Vice President, er udnævnt til Deputy (næstkommanderende) i Tørlastafdelingen med dagligt ansvar for operationerne inden for Panamax, Post-Panamax, Capesize, Handymax og derivater. Alex Christiansen er 34 år, shippinguddannet hos A. P. Møller og har desuden gennemført programmer på IMD og interne lederkurser. Alex Christiansen har været ansat i NORDEN siden 2003 i forskellige funktioner i Singapore og København. Med det nye ledelsesteam rykker tre stærke NORDEN profiler endnu et trin opad og er klar til at sikre både kontinuitet og fornyelse inden for vores vigtige tørlastområde, hvor vi står over for nogle meget spændende markedsudfordringer med fastholdelse og udbygning af vores stærke positioner indenfor Supramax og Panamax og etablering af solide posi tioner indenfor Handysize og Post-Panamax. Det er meget tilfredsstillende, at vi i NORDEN besidder så mange kapaciteter overalt i organisationen, at vi nok en gang kan besætte nøglepositioner internt, siger adm. direktør Carsten Mortensen. 3

4 Justering af forventningerne for 2008 Ministeren kom forbi NORDEN ændrede den 1. oktober forventningerne til 2008 til et nettoresultat på USD mio. Justeringen skyldes primært septembers kraftigt faldende fragtrater i tørlast. Resultaterne i tank er derimod fortsat bedre end ventet, og forventningerne til tank opjusteres. Det forventede nettoresultat på USD mio. mod USD 703 mio. sidste år er tilfredsstillende i lyset af de vanskelige markedsforhold i tørlast. Samtidig har NORDEN øget afdækningen for 2009, så den nu udgør 65% i tørlast under et og næsten 100% i de to segmenter, der er hårdest ramt af den aktuelle markedsuro. Afdækningen er sket til rater, der ligger væsentligt over de aktuelle spotrater. De ændrede forventninger til 2008 skal holdes op mod, at NORDEN den 20. august i halvårsrapporten ventede et nettoresultat på USD mio. NORDENs resultat for 3. kvartal præsenteres den 19. november. Bedste halvårsresultat i Rederiets historie NORDENs resultat for 1. halvår 2008 blev USD 598 mio. Det var 110% højere end samme periode sidste år og udgjorde det bedste halvårsregnskab i Rederiets historie. Periodens resultat blev omregnet DKK 2,9 mia. Resultatet var påvirket af salgsavancer fra i alt fem skibssalg på USD 177 mio. samt en positiv dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter på USD 103 mio. overvejende som følge af den høje oliepris ultimo juni. NORDENs resultat før afskrivninger (EBITDA) for 1. halvår steg med 57% til USD 303 mio. Stigningen skyldes væsentligt højere fragtindtægter i et stærkt og volatilt tørlastmarked kombineret med udvidet aktivitet i Tørlastafdelingen. Tankafdelingens EBITDA faldt primært som følge af højere omkostninger til indbefragtning af tonnage og et svagere spotmarked i første kvartal. Den 3. september aflagde tidligere vicestatsminister og erhvervs- og økonomiminister Bendt Bendtsen i forbindelse med et erhvervspolitisk fremstød i Kina besøg på NORDENs kontor i Shanghai. Her blev han præsenteret for NORDENs aktiviteter og udfordringer på det kinesiske marked og hilste på NORDENs medarbejdere i Kina. På billedet ses Bendt Bendtsen og Carsten Mortensen, mens Echo Zhang (med ryggen til) giver en introduktion til kontorets arbejde. Gennembrud i Taiwan NORDENs kontor i Shanghai indgik i starten af september 2008 Rederiets hidtil største kvantumskontrakt, der omfatter transport af mere end 15 mio. tons kul over en periode på 15 år, svarende til 14 årlige Panamax afskibninger. Kontrakten er indgået med det taiwanske energiforsyningsselskab, Ho-Ping Power Company (HPPC). HPPC driver i dag et 2 x 660 MW elektricitetsværk i Ho-Ping, Taiwan, som vil være modtager af det transporterede kul. Afskibningerne påbegyndes i 2011 og vil betyde dækning af 400 skibsdage per år i 15 år. Med kontrakten, der er resultatet af en mere end et år lang proces, er Taiwan for alvor sat på landkortet over NORDENs samhandelslande, og vi håber, at den vil kunne være løftestang for yderligere fremgang for transporter af kul og andre tørlastvarer til Taiwan. Samtidig sikrer kontrakten NORDEN et fast engagement i en længere årrække og er dermed et led i Rederiets fokus på at skabe langsigtede cash flows i et volatilt marked, siger chefen for NORDENs kontor i Shanghai, Michael Bonderup. 4

5 Norient Product Pool kommer endnu tættere på kunderne Siden stiftelsen i januar 2005 er Norient Product Pool ApS (NPP) vokset til at være en af verdens største produkttankpools. NPP beskæftiger i dag 35 medarbejdere og opererer mere end 50 produkttankere inden for LR, MR og Handysize segmenterne, hvoraf tæt på 40 er isklassecertificerede. Samtidig har poolen en pipeline på yderligere ca. 30 skibe til levering i løbet af de næste 3 år. For at styrke sin position yderligere og for at komme endnu tættere på kunderne på de nord- og sydamerikanske markeder har NPP i starten af oktober 2008 oprettet et kontor i Annapolis. Dermed styres aktiviteterne nu fra fire kontorer rundt om i verden. Foruden hovedkontoret i Hellerup, nord for København, har NPP også kontorer i Singapore og Cypern. Mere opsøgende Kontoret i Annapolis har fra starten både en chartering og en operations funktion. Thomas Hechmann, 32, der hidtil har været Senior Chartering Manager på hovedkontoret i Hellerup, bliver General Manager og overordnet ansvarlig for kontoret. Han varetager også chartering funktionen. Operations funktionen vil blive varetaget af Benedicte de Nully Brown Wegener, 25, der hidtil har været Operations Manager i Hellerup. Det bliver en spændende udfordring at etablere en endnu tættere kontakt til vores eksisterende nordamerikanske kunder og dermed give dem en endnu bedre service end hidtil. Bare det NORIENT PRODUCT POOL S TO NYE ANSIGTER I ANNAPOLIS, THOMAS HECHMANN OG BENEDICTE DE NULLY BROWN WEGENER. at operere i deres egen tidszone kommer til at gøre en verden til forskel. Vi vil også få meget bedre muligheder for at lave opsøgende arbejde ift. nye potentielle kunder i både Nord- og Sydamerika, og der ser vi et stort potentiale. Her er placeringen i Annapolis optimal midt mellem de mange kunder, i Texas hovedsagligt, og raffinaderierne langs den amerikanske golfkyst og de mange mæglere og shippingmarkedet på den amerikanske østkyst. Samtidig vil vi ved at dele adresse med NORDENs tørlastkontor kunne drage fordel af fælles ressourcer og erfaringer på tværs af tørlast og tank, både på det faglige og sociale plan ligesom på kontoret i Singapore, siger Thomas Hechmann. Flyttedag i Annapolis Den 1. oktober holdt NORDENs kontor i Annapolis flyttedag og skiftede de gamle lokaler i Marinaen ud med nye og større lokaler i det nye One Park Place Complex, få hundrede meter fra vandet. På den måde er der både sikret bedre plads til NORDENs efterhånden 13 medarbejdere og til de to nye kolleger fra Norient Product Pool (NPP), og der er også plads til yderligere vækst. Flytningen blev markeret med et kombineret housewarming og kundearrangement 2. oktober for mere end 100 NORDEN og NPP kunder i USA. Først var der reception i de nye lokaler, og aftenen sluttede med middag og dans ombord på skibet Catherine Marie på Severn floden. 5

6 Økonomisk stormagt Med en befolkning på 1,1 mia., store reserver af jernmalm, ambitiøse mål for udvikling af infrastruktur, industri og IT-området og forventede årlige vækstrater på 7-9% har Indien potentiale til at blive verdens tredje økonomiske stormagt efter USA og Kina. Men udviklingen kan gå flere veje og i flere hastigheder. NORDEN har sejlet bl.a. kul til og jernmalm fra Indien siden 1990 og etablerede i 2005 et selvstændigt kontor i Mumbai, der er Indiens kommercielle hovedstad. Målet var at udbygge relationerne til mæglere og kunder på det hastigt voksende tørlastmarked. I spidsen for kontoret, der nu tegner sig for en stigende andel af NORDENs aktiviteter på tørlastområdet, står Jesper W. L. Pedersen, der blev General Manager for aktiviteterne i Indien i NORDEN kontoret i Mumbai dækker Indien, Pakistan og Golfstaterne og servicerer både indiske og internationale kunder med transportbehov til og fra Indien. Shippingsamfundet og mange af de store firmaers hovedsæder befinder sig typisk i Mumbai eller New Delhi, mens transportopgaverne går til havne over hele Indien, typisk fire-fem hovedhavne på østkysten og tre-fire på vestkysten. Et stigende antal indiske virksomheder etablerer sig i Dubai eller Singapore og driver deres forretning derfra. Har kontoret i Mumbai kontakten til dem i forvejen, fortsætter det med at servicere dem. Er der tale om nye indiske firmaer med hovedkontor i Singapore, overtager NORDEN kontoret i Singapore kundekontakten. Opbygning af relationer Kontoret løser dag-til-dag chartering opgaver og opsøger nye kunder og markedsmuligheder og er løbende i tæt dialog med navnlig kontorerne i Singapore og Shanghai og hovedkontoret om åbne skibe, strategi og markedsmuligheder. Vi er netop udvidet til at være fem medarbejdere. Foruden mig selv er vi nu to Assistant Chartering Managers, en sekretær og en Port Captain, der er stationeret i Kolkata i det nordøstlige Indien. Herfra dækker han havnene over hele Indien med støtte af en lokal fast ekstern agent. Han assisterer typisk NORDEN skibene med lasteberegning, sikring af grabber, løsning af vanskelige rengøringsopgaver og kontakt til havnemyndigheder. Med udvidelsen er vi nu klar til at udbygge vores servicering og bearbejdning af det store indiske marked og fortsætte vores støt stigende omsætning, siger Jesper W. L. Pedersen. Chartering arbejdet foregår i Indien meget som på det amerikanske marked via mæglere hvor vi ringer til dem og tilbyder åbne skibe i modsætning til i Danmark, hvor det navnlig er mæglerne, der ringer til os. Det giver megen dialog med mæglere over telefonen, men vi er også tit ude for at besøge mæglere og kunder. Ligesom på de fleste andre markeder betyder opbygningen af relationer og dokumentation af resultater alt. Og her er det meget vigtigt, at man, når man som jeg arbejder under fremmede himmelstrøg, har åbne øjne og ører og et åbent sind og forstår at indgå i det sociale samspil og respekterer forhandlingskulturen. Selvom alle forhandlinger og samtaler foregår på engelsk, er der altså stor forskel på det, man siger 6

7 Tre dominerende lasttyper Indiens tørlastmarked og NORDENs tørlasttransporter til og fra Indien domineres af tre store lasttyper: Import af kul og eksport af jernmalm og bauxit. På hvert af markederne er der forskellige scenarier, som betyder at udviklingen kan gå flere veje og i flere hastigheder. i svøb mellem linierne og på humoren i de forskellige lande, forklarer han. Ændrede handelsmønstre De tre altdominerende varetyper på det indiske tørlastmarked: Kul, jernmalm og bauxit (se faktaboks) har en størrelse, så ændringer i deres transportmønstre ikke alene vil give dønninger på det indiske marked, men også vil præge de internationale shippingmarkeder i stor grad. Det er derfor spændende og afgørende, hvor hurtigt væksten i kulimporten kommer til at ske, og hvordan udviklingen på jernmalm og bauxit-området vil gå om det vil bevæge sig mod større indenlandsk anvendelse og dermed en opbremsning i eksportmængderne eller mod en reduceret eksport og måske mulighed for flere kysttransporter, siger Jesper W. L. Pedersen. Skæv fordeling af væksten En anden ubekendt faktor for den indiske økonomi og dermed også for transportmarkedet består i en skæv geografisk fordeling af væksten. I gennemsnit er den økonomiske vækst i Indien 7-9% årligt, og den har fast ligget på det niveau gennem de seneste 4-5 år. Men væksten er meget skævt fordelt og foregår i et antal økonomiske vækstzoner bl.a. Mumbai (der er den finansielle hovedstad), New Delhi (der er Indiens politiske magtcen- Fordobling af kulimport? Import af kul (steam kul og coking kul) sker hovedsagelig fra Sydafrika, Australien og Indonesien til forskellige havne i Indien. Indiens samlede kulimport var i mio. tons og forventes at stige til ca mio. tons i 2012, altså mere end en fordobling på fem år. Den kraftigt forøgede kulimport, der skal dække en hastigt voksende energiefterspørgsel hos navnlig industrien samt udvidelse af stålproduktionen vil kræve en massiv udbygning både af havne faciliteter, veje og jernbaner. Udviklingstakten i udbygningen heraf vil være bestemmende for i hvilket tempo, kulimporten vil kunne ske. Stigende indenlandsk forbrug af jernmalm? De seneste tre år har Indien eksporteret i størrelsen mio. tons jernmalm årligt, hvoraf 70-80% er gået til Kina. På regeringsniveau pågår der i Indien netop nu en diskussion om sikring af råstoffer til de mange planlagte infrastrukturprojekter og udbygning af fabrikker, boliger og kontorfaciliteter i Indien og om hvor stor en del af jernproduktionen, landet selv har behov for. Fremadrettet er der som følge heraf to scenarier: 1. Fortsat eksport i det nuværende omfang (og evt. gradvis udbygget) eller 2. En øget brug af jernmalmen indenlandsk i Indien og dermed en faldende eksportmængde. Sidstnævnte scenarie vil ændre handelsmønstrene i Indien markant. Dog er det svært at forudse, i hvilket tempo det i givet fald vil ske. Hver mand, sin bil? Indien eksporterede i 2007 omkring 8-10 mio. tons bauxit, primært til Kina. Bauxitten anvendes bl.a. til fremstilling af aluminium og er et centralt råstof for bl.a. bilindustrien og byggeindustrien. Den indiske regerings vision om hver mand, sin bil, som skal dækkes via billige lokalt producerede såkaldte nano-biler, vil kræve meget store mængder bauxit. Der foregår derfor også på dette område store diskussioner mellem den centrale regering, lokale regeringer og de toneangivende firmaer på råstofmarkederne om eksportstrategi hhv. indenlandsk anvendelse af råstofferne, og bl.a. har en generel eksporttold været diskuteret. Ud over disse tre store lastetyper har NORDEN også transporter med bl.a. import af kalksten (limestone), gødning og koks (petcoke) samt eksport af cement clinker og barytes. 7

8 trum, og hvor mange udenlandske virksomheder har hovedsæde og industri og detailhandel er stærk), Bangalore (der er Indiens svar på Silicon Valley med en stor IT-industri), Chennai (der er centrum for bilindustrien) og Gujarat (hvor der udvindes bauxit, og hvor verdens største olieraffinaderi ligger). Den skæve udvikling mellem regionerne betyder, at der en rum tid fremover vil kunne være store forskelle i infrastrukturen, navnlig over land veje, jernbaner, kommunikationsmidler og energiforsyning og for skibstransporterne kan det betyde både mindre transportomfang med varer beregnet til stater med utilstrækkeligt udbygget infrastruktur samt øget transportomfang for kystnære transporter, forklarer han. Det glemmer man måske ofte, når man sidder i et vesteuropæisk land. 26. juli 2005 faldt der på et døgn mere end 1 m. regn, og jævnligt betyder kraftig monsunregn og storme, at infrastrukturen bryder helt sammen, at veje og jernbaner oversvømmes og ødelægges, at elsystemet bryder ned etc. F.eks. er langt de fleste ankerpladshavne på Indiens vestkyst fast lukket fra 15. maj til 15. september pga. monsunen, høje bølger og store vandmængder, eller transporterne er omlagt til havne med lavere dybgang end dem, vi normalt kalder. Det sætter naturligvis nogle begrænsninger for ikke alene skibstransporterne, men hele transportkæden og det tempo, udviklingen kan tage. Det foregår meget i ryk, forklarer Jesper W. L. Pedersen. Monsunen En tredje faktor, man altid skal huske at have med i beregningerne, når det handler om udviklingen i Indien er vind og vejr. JESPER W. L. PEDERSEN, 28, BLEV ANSAT SOM TRAINEE I NORDEN I 2001.EFTER ENDT UDDANNELSE I 2003 VAR HAN ASSISTANT CHAR- TERING MANAGER I ANNA- POLIS I TRE ÅR. HAN BLEV UDNÆVNT TIL GENERAL MANAGER PÅ KONTORET I MUMBAI I SEPTEMBER To år i kontrasternes land På både det faglige og personlige plan er det spændende og udfordrende at arbejde i kontrasternes land og følge en økonomi og et samfund i så stor en forandringsproces, fastslår han. Efter 3 år på kontoret i Annapolis var det i september 2006 egentlig planen, at jeg skulle have været retur til hovedkontoret i København og have en hverdag i kendte omgivelser. Men jeg fik tilbuddet om at konsolidere og udbygge kontoret her i Mumbai og være med til at præge NORDENs indsats på det indiske marked. De første to år er gået stærkt. Det første halve år gik med at komme ind i tingene forretningsmæssigt, lære kunder og kolleger at kende og tilpasse sig til de lokale forhold og blive en del af miljøet herude. Efter et år flyttede min kæreste, Marie, herud, og hun har fået arbejde på en amerikansk skole som børnepsykolog. Det giver en helt anderledes rolig hverdag, selvom omgivelserne er i hastig forandring, siger Jesper W. L. Pedersen. 8

9 FAKTA OM INDIEN New Delhi Mundra Bedi Okha Porbandar Kandla Navlakhi Jamnagar Magdalla Mumbai Paradip Vishakhapatnam (Vizag) Haldia Indien i tal Goa Hovedhavn Økonomisk nøglezone Befolkning: ca.1,1 mia. Areal: km 2 (nr. 7 i verden). Opdelt i 28 stater, 6 territorier og hovedstadsterritoriet New Delhi. Økonomisk vækst: Seneste 3-4 år: 7-9% årligt. Inflation på 11-12%. Bangalore Chennai Råstoffer Jernmalm udvindes i staterne: Goa, Orissa, Jharkand og Andhra Pradesh. Bauxit udvindes i Gujarat. Kul anvendes, hvor den importeres: Mumbai, staten Orissa (Paradip), i Gujarat, i Bengal (Haldia og Kolkata). Indien har også egne kulminer, hvorfra bl.a. New Delhi får sit kul. Økonomiske nøglezoner Jamnagar i Gujarat: Verdens største olieraffinaderi. Mumbai: Finansiel hovedstad, Bombay Stock Exchange, filmindustri (Bollywood). New Delhi: Politisk magtcentrum/hovedstad, mange udenlandske virksomheder, div. industri, detailhandel, tøj og turisme. Bangalore: Indiens IT hovedstad/silicon Valley. Chennai: Bilindustri. Hovedhavne Østkysten Alle havne afskiber typisk jernmalm til Kina og modtager kulimporter. Haldia Paradip Vishakhapatnam (Vizag) Chennai Vestkysten Gujarat-havnene (nordvest for Mumbai): Mundra, Kandla, Navlakhi, Bedi, Okha, Porbandar og Magdalla. Hovedsagelig import af kul og eksport af bauxit. Mumbai (ankerpladshavn): Import af kul. Goa: Eksport af jernmalm. NORDEN I INDIEN Vigtigste lastetyper Jernmalm fra Indien til primært Kina Bauxit fra Indien til primært Kina Kul fra Indonesien, Australien og Sydafrika Import af gødning og kalksten (limestone) Eksport af cement clinker og barytes Kysttransporter af kul og jernmalm Lastninger 2007 Losninger 2007 Skibstyper Handymax segmentet har med deres egne kraner og grabber og pga. begrænsninger i de indiske havnes dybdegang og faciliteter hidtil tegnet sig for størstedelen af NORDENs transporter. I takt med at infrastrukturen udbygges, vil Panamax og Post-Panamax, der har større dybgang, få større andele. Tilsvarende forventes stigende efterspørgsel efter værdifulde laster i små partier, f.eks. gødning, at øge efterspørgslen efter Handysize transporter. Jernmalm 59% Bauxit 28% Barytes 8% Øvrige 5% Kul 69% Koks (petcoke) 10% Jernmalm 9% Øvrige 12% 9

10 Teambuilding i højt gea Mere end 250 medarbejdere, ægtefæller og kærester deltog i årets NORDEN Weekend den september på Hotel Skansen i Båstad, 60 km nord for Helsingborg i Sverige. Under overskriften Mission Impossible var temaet for arrangementet samarbejde og kommunikation på tværs af afdelinger og nationalitet. Bl.a. skulle medarbejderne ligesom i de populære actionfilm - nå frem til poster ved at sno sig mellem laserstråler i små rum uden at aktivere rumalarmer, ved at fire kolleger fire meter ned uden, at de rørte gulvet og ved at navigere motorbåde efter nøje instrukser. Samtidig var der øvelser i præcisionsskydning og i at udregne placeringen af poster ud fra fotos taget fra forskellige vinkler. Hvert af de 14 NORDEN hold var inddelt i en action force enhed, der gennemførte øvelserne i marken uden kort, men var udstyret med en GPS og en headquarter enhed, der på en stor oversigtsskærm kunne følge holdets position og via mobiltelefoner kunne dirigere dets bevægelser frem mod næste post. Foruden fejring af det hold, der knækkede koden, var der præmier til de to hold, der var bedst til samarbejde og kommunikation under øvelserne. Målet med weekenden var foruden at have det rart sammen og lære de mange nye kolleger at kende også at styrke 10

11 Indtryk fra weekenden r Pooja Jhamb, Assistant Chartering Manager, Mumbai Det var en god oplevelse. Jeg havde det herligt i den friske svenske efterårsluft. Jeg synes også, det var spændende at møde de mange kolleger udenfor tørlastområdet, som ellers er dem, vi på kontoret i Mumbai har mest samspil med i hverdagen, eller når vi holder fælles julefrokost for kontorerne i Asien. På kontoret i Mumbai er vi for det meste kun 2-3 medarbejdere på en gang, så at møde over 160 medarbejdere samtidig var overvældende. Jeg så også NORDENs nye hovedkontor for første gang. Det ser ud som et godt sted at arbejde. Heidi Britt Jørgensen, Salary Manager, Regnskabsafdelingen Jeg har arbejdet i NORDEN i lige godt et halvt år, så det var en kærkommen lejlighed til at få sat ansigter på en hel masse kolleger, jeg har talt i telefon med eller kun kender som lønnumre. Det var sjovt men hårdt at være rundt i terrænet i jagten på poster og spor, for selvfølgelig bliver man tændt, og der går rigtig meget konkurrence i den. Efter en lidt tung start, hvor vi lige skulle lure spillets regler, fik vi godt fart i sagerne. team-samarbejdet og evnen til at kommunikere klart og lige ud af posen, som vi også i hverdagen har arbejdet meget målrettet med i 2008 både på ledelsesplan og på tværs af afdelingerne. Og det var en fornøjelse at se, hvordan øvelserne forløb. Titlen på weekenden burde nok snarere have været Mission Possible, for med det engagement og samarbejde, der blev udvist, er der vist ikke mange opgaver, det vil være umulige at løse i NORDEN fremover, siger HR Manager Vibeke Schneidermann. Efter øvelserne var der middag og dans til den lyse morgen. Fra NORDENs skibe deltog 8 officerer, og der var 20 kolleger med fra udekontorerne. Henrik Christensen, Maskinchef, m.t. NORD NIGHTINGALE Det var sjovt at prøve kræfter med holdsamarbejde på tværs af arbejdsområder og baggrund. Jeg kendte kun en i gruppen på forhånd, så jeg lærte mange nye kolleger at kende også fra en mere uhøjtidelig side. Det var lidt af en udfordring at hjælpe med at navigere kollegerne rundt i terrænet inde fra kontrolcenteret, da nogle af posterne lå ret tæt på hinanden, men ved skønne forenede kræfter nåede vi da hæderligt gennem konkurrencen, synes vi selv. 11

12 Retten er sat Den 2. september aflagde tidligere vicestatsminister og erhvervs- og økonomiminister Bendt Bendtsen sammen med repræsentanter fra NORDENs bestyrelse og ledelse besøg på Shanghai Maritime University (SMU)s nye campusområde, der officielt åbnes 18. oktober 2008 og vil få plads til ikke mindre end studerende inden for de forskellige maritime uddannelser. NORDEN har siden 2005 haft et tæt samarbejde med SMU om at udvikle fremtidens talenter inden for kinesisk shipping bl.a. via legater til studerende og undervisere. Som en udbygning af samarbejdet har D/S Orients Fond på vegne af NORDEN sponseret SMUs nye Moot Court, hvor studerende kan gennemføre søforhør og retssager i realistiske omgivelser, og hvor samtlige indlæg filmes og optages, så de kan følges og kommenteres live i et tilstødende undervisningsauditorie og på denne måde danne udgangspunkt for fælles læring. Bestyrelsesmedlem i D/S Orients Fond og næstformand i NORDEN, Alison Riegels, afslørede sammen med President for SMU, hr. Yu Shicheng, plaketten ved indgangen til retssalen. Der var også tid til et besøg i SMUs nye højteknologiske skibssimulator. Syv nye talenter Senere samme aften var NORDEN i Kina værter for den 4. årlige prisoverrækkelse af NORDENs undervisningslegater, Shanghai Maritime Awards, til de fem studerende og to professorer på SMU, der har gjort sig særlig bemærket gennem hele undervisningsåret. Priserne gik på studentersiden til: Hr. Yan Zengang (Navigation), hr. Ding Yao (International Shipping), hr. Han Xu (Maritime Law), frk. Si Luyan (Communications & Transport) og frk. Dong Zhiwen (Shipping Economics). De fik legaterne på baggrund af deres akademiske resultater, engagement inden for sociale og faglige aktiviteter på studiet og høje personlige integritet. De to professorer, der blev valgt af uni- versitetets studerende som årets bedste undervisere og derfor modtog NORDEN Best Educator Award, var hr. Sun Yongming (Merchant Marine College, Marine Engineering Department) og hr. Wang Xuefeng (Communications & Transport College, International Shipping Department). TIDLIGERE VICESTATSMINISTER OG ERHVERVS- OG ØKONOMIMINISTER BENDT BENDTSEN OVERRAKTE PRÆMIERNE TIL BÅDE STUDEREN- DE OG PROFESSORER. 12

13 De sikrer NORDENs tonnage Opgaverne med at sikre NORDEN tonnage på tørlastområdet har ændret sig markant inden for de seneste få år som følge af en eksplosiv vækst i Rederiets tørlasttransporter, nye skibssegmenter og et stigende fokus på porteføljestyring. I centrum for aktiviteterne står Projects, der blev etableret i juni Projectsafdelingen i den form, den har i dag, er et godt eksempel på, hvordan NORDEN løbende tilpasser organisationen til ændrede markedsmuligheder, nye opgaver og ny strategisk fokus. Og samtidig opnår fordele ved at tænke i nye løsninger, fortæller Kent G. Pisciutta, General Manager i Projects. Bred vifte af opgaver For få år siden havde NORDEN en Tonnage Procurement funktion tilknyttet Handymaxafdelingen. Den stod for Handymaxafdelingens ind- og udbefragtning samt håndtering af forskellige tonnageoptioner. Der var ingen funktion, som koncentrerede sig om at anskaffe tonnage på tværs af afdelingerne. Ligeledes var køb og salg samt kontraheringer håndteret af ledelsen selv. I dag er langtidsindbefragtning, kontrahering samt køb og salg af skibe samlet i en funktion, nemlig Projects. Den er primært baseret i Hellerup, men arbejder i meget tæt samarbejde med NORDEN Shipping (Singapore) efter en geografisk opdeling. I udgangspunktet håndterer Projects i Hellerup alle langtidsindbefragtninger og nybygninger fra japanske værfter, hvorimod NORDEN Shipping (Singapore) primært håndterer kontraheringer i Kina, Korea og Vietnam. Projects kan målrettet arbejde med at anskaffe den nødvendige tonnage i alle tørlastsegmenter Handysize, Handymax/Supramax, Panamax, Post-Panamax eller Capesize. Udbefragtning hører ikke ind under Projectsafdelingens ansvar. Det er udelukkende de kommercielle afdelinger, som håndterer denne side. Mere offensive Målet med at danne Projects var at løfte de opgaver, der blev løst i den hidtidige Tonnage Procurement afdeling et trin op og opnå synergier ved at løse opgaverne på tværs af virksomheden. Samtidig afspejlede det et skift i NORDENs strategi. Vi ville være mere offensive og pro-aktive på dette område, og vi har med dannelsen af Projects på mange måder omdefineret rammen for, hvad det vil sige at sikre tonnage. Med den nye tilgang til området er opgaverne blevet meget bredere, og kravene til indsigt i udvalgte segmenter, hvor vi er aktive, er blevet tilsvarende større. Det viser sig bl.a. i afdelingens medarbejdersammensætning. Her har tre ud af seks meget usædvanligt for branchen ikke en shippingmæssig baggrund, men har deres kernekompetencer inden for projekt management, finansiering, jura og økonomi, siger Kent G. Pisciutta. PROJECTS PÅ BRYGHUSETS TAGTERRASSE. FRA VENSTRE MOD HØJRE: KLAUS VILSTRUP, SUSANNE ALSING, TEDDY FOLMER, SØREN GAARMANN OG KENT G. PISCIUTTA. JESPER AAHOLM PEDERSEN VAR I UDLANDET, DA BILLEDET BLEV TAGET. Med vores set-up og kompetencer har det også vist sig, at vi kan løse opgaver for NORDENs Tankafdeling f.eks. i forbindelse med overtagelser af skibe eller nykontraheringer. Det er en stor styrke, at vi i kraft af mange sammenfald i vores leverandører af tonnage umiddelbart kan varetage hinandens interesser, fremhæver han. Tæt samspil Mange af de funktioner, vi udfylder i dag, kan vi kun udfylde ved et tæt samspil med specialister i andre afdelinger i hele organisationen i Teknisk Afdeling, Finansafdelingen etc. samt de enkelte sektioner i Tørlastafdelingen. Når vi bygger nye skibe, involveres f.eks. Nybygningsafdelingen. Når vi skal betale depositum før en overtagelse, trækker vi på Finansafdelingen eller Accounting i Singapore, og når et ny skib leveres på langtidsindbefragtning, trækker vi på enten Kontrolsektionen i Hellerup eller Singapore. Det er en stor tilfredstillelse at kunne arbejde på kryds og tværs af organisationen. Vi føler os meget privilegerede i vores funktion, fastslår han. På de eksterne linjer arbejder Projects tæt sammen med bl.a. redere, skibsværfter og handelshuse i Japan, Kina og Taiwan samt partnere i Europa, f.eks. i Danmark og Tyskland, om nye projekter, finansiering og kontrahering. Den store internationale kontaktflade giver mange rejsedage i løbet af året, men også en meget spændende og afvekslende hverdag i afdelingen, fortæller Kent G. Pisciutta. 13

14 Medarbejdernyt Managementafdeling 1. juli 2008: Mette Krogh-Nielsen Mulipola, 29, ansat som Executive Financial Secretary i Administration. 1. august 2008: Nikolaj Lynge, 26, ansat som Analyst i Corporate Secretariat. 1. september 2008: Birgitte Jeppesen, 25, ansat som Analyst i Corporate Secretariat. 1. oktober 2008: Hans Bøving, 46, ansat som Head of Communications i nyoprettet Corporate Communcations afdeling. Koncernfunktioner 1. juli 2008: Jakob Krauthammer, 20, ansat som Piccolo i Internal Service. 22. august 2008: Marianne Teglhus Møller, 23, ansat som HR Student Assistant i Human Resources. 18. august 2008: Henrik Erich John, 24, ansat som IT Supporter 1st. level i IT. 20. august 2008: David Lawrence Culling, 42, ansat som IT Analyst i IT. 18. august 2008: Fathi El-Kilani er overgået fra Student Assistant i IT til IT Trainee. 12. september 2008: Jacob Meldgaard fratrådt som koncerndirektør og medlem af koncernledelsen. Finansafdeling 1. september 2008: Karin Fangel, 57, ansat som Financial Assistant i Administration. 1. oktober 2008: Nancy Sayed, 35, ansat som Financial Controller. Teknisk afdeling 1. august 2008: Peter Klitgaard Brandt, 51, ansat som Superintendent i Inspection afdelingen. 1. august 2008: Christian Klynge, 31, ansat som Assistant QA Manager i Quality Assurance & Vetting. 5. september 2008: Jørn Andresen, General Manager, har overtaget ansvaret for Crew Management. Tørlastafdeling 1. juli 2008: Rikke Bech Høngaard, 31, ansat som Controller i Kontrolafdelingen. 1. august 2008: Sonia Lema Blanco, 26, ansat som Operations Manager i Operations Handysize, hvorefter hun den 6. oktober blev overført til Handymax Chartering. 1. august 2008: Agnieszka Malgorzata Zawistowska, 25, ansat som Administrative Assistant i Administration. 1. august 2008: Christian Munk Jensen udlært som Trainee og fremover ansat som Assistant Chartering Manager i Handysize. 11. august 2008: Susan Flintegård, 39, ansat som Assistant Operations Manager i Operations Handymax. 14. august 2008: Jesper Tarbensen Nielsen blev overflyttet fra Annapolis til Operations Handymax som Assistant Operations Manager. 24. august 2008: Peter Norborg, Senior Vice President, havde 10 års jubilæum. Flådeoversigt NORDENs flåde pr. ultimo september 2008 Tørlastafdeling Tankafdeling Total Post- Total Produkttankere Total Skibstype Capesize Panamax Panamax Handymax Handysize Aframax LR1 MR Handysize Størrelse (tdw) > Skibe i drift Egne skibe A A Indbefragtede skibe med købsoption A Indbefragtede skibe over 3 år Total aktiv kerneflåde Andre indbefragtede skibe Total aktiv flåde Skibe til levering til kerneflåden Egne skibe B 18 D Indbefragtede skibe med købsoption C Indbefragtede skibe over 3 år E I alt til levering til kerneflåden Bruttoflåde i alt A B C D E Heraf 1 enhed solgt. Heraf 4 enheder 50%-ejet. 5 enheder solgt, hvoraf 2 enheder er 50%-ejet. Heraf 2 enheder i 50% joint venture. Heraf 2 enheder 50%-ejet. Heraf 1 enhed i 50% joint venture 14

15 16. september 2008: Peter Norborg forfremmet til Senior Vice President og leder af Tørlastafdelingen. 16. september 2008: Alex Christiansen, Vice President, udnævnt til Deputy for Tørlastafdelingen. 22. september 2008: Andreas Hjorth Simonsen, Senior Chartering Manager i Handymax, er overført til Chartering Panamax. 26. september 2008: Christian Egholm Jacobsen, Senior Chartering Manager, fyldte 50 år. 1. oktober 2008: Michael Witt, 44, ansat som Control Manager i Kontrolafdelingen. 1. oktober 2008: Mark Vinther, 27, ansat som Freight Derivatives Manager i Panamax. 15. oktober 2008: Elaine Yu, Shipping Trainee, overføres fra Shanghai til Hellerup i Chartering Handysize. 15. oktober 2008: Jay Chen, Shipping Trainee, overføres fra Shanghai til Hellerup i Operations Panamax. Annapolis 1. august 2008: Mikkel Borresen, General Manager, havde 10 års jubilæum. 1. oktober 2008: Peter Koch Hansen udlært som Trainee og fremover ansat som Assistant Chartering Manager i Annapolis. Singapore 23. juli 2008: Andy Koh, 38, ansat som Operations Manager i Operations. 24. juli 2008: Alvin Ng, 27, ansat som Accounts Officer. 1. august 2008: Kelly Lam, 33, er ansat som Senior Accounts Executive. 1. september 2008: Jesper Rosenlund Nielsen udlært som Trainee og fremover ansat som Assistant Chartering Manager i Singapore. 15. september 2008: Søren Tolbøll Nielsen udlært som Trainee og fremover ansat som Assistant Chartering Manager i Singapore, Norient Product Pool. 16. september 2008: Peter Borup forfremmet til Senior Vice President. 18. september 2008: Jean Teng, 49, ansat som Senior Projects Executive i Nybygningsafdelingen. 18. september 2008: Kimmie Goh, 34, ansat som Controller. 6. oktober 2008: Michael Særmark, Controller i Bulk, starter Control afdeling op i Singapore. Mumbai 22. september 2008: Oliver Ritz udlært som Trainee og fremover ansat som Assistant Chartering Manager i Mumbai. Norient Product Pool 1. juli 2008: Benedicte Wegener overgik fra Assistant Operations Manager til Operations Manager. 1. juli 2008: Thomas Hechmann overgik fra Chartering Manager til Senior Chartering Manager. 1. juli 2008: Hanne Kamp Larsen overgik fra Accounting Manager til Finance Manager. 1. juli 2008: Allan Wodstrup overgik fra Chartering Manager til Senior Chartering Manager. 1. juli 2008: Allan Jensen overgik fra Assistant Operations Mannager til Operations Manager. 1. juli 2008: Koulla Charalambous overgik fra Disbursement Controller til Head of Control på Cypern. 7. juli 2008: Demetra Matheou, 27, ansat som Disbursement Controller i Control på Cypern. 20. august 2008: Ulla Eithz Larsen, 36, ansat som Performance Manager i Operations. 15. september 2008: Per Navndrup Pedersen, 28, ansat som Operations Manager i Operations. 1. oktober: Thomas Hechmann overgået til ny stilling som General Manager for Norient Product Pools nye kontor i Annapolis. NORDENs skibe 1. juni 2008: Ole Borg Christensen, 49, ansat som overstyrmand på m.t. NORD THUMBELI- NA. 26. juni 2008: Morten Andersen, 52, ansat som overstyrmand på m.t. NORD NIGHTINGALE. 1. august 2008: Carl Tousgaard, 49, ansat som 1. maskinmester på m.t. NORD SNOW QUEEN. 1. august 2008: Flemming Lentz, 38, ansat som 1. styrmand på m.t. NORD BUTTERFLY. 25. august 2008: Christian Hey Mortensen, 40, ansat som 1. styrmand på m.t. NORD SNOW QUEEN. 1. september 2008: Stig Kristensen, 54, ansat som 1. maskinmester på m.t. NORD BUTTER- FLY. 7. september 2008: Sven-Inge Ulf Stålberg, 49, ansat som overstyrmand på m.v. NORD WHALE. 15. september 2008: Brian Michael Kristiansen, 24, ansat som officersaspirant, SIMAC. 15. september 2008: Jeppe Bechmann Poulsen, 27, ansat som officersaspirant, SIMAC. NORDENs nye Shipping Trainees 2008 er startet i følgende afdelinger: Hellerup 1. august 2008: Jesper Fløe Nielsen, 22, Operations, Norient Product Pool. 1. august 2008: Danni Hansen, 24, Chartering, Norient Product Pool. 1. august 2008: Alexander Allagui Sillehoved, 21, Operations Panamax, Tørlastafdelingen. 1. august 2008: Michael Warming, 20, Handymax Chartering, Tørlastafdelingen. 1. august 2008: Mikkel Bondo Fagt, 21, Handymax Chartering, Tørlastafdelingen. 1. august 2008: Steffen Christian Lie, 22, Operations Handymax, Tørlastafdelingen. 1. august 2008: Morten Mattias Bang, 21, Chartering Panamax, Tørlastafdelingen. Annapolis 1. august 2008: Vanessa J. Anderson, 23, Operations, Tørlastafdelingen. Shanghai 1. juli 2008: Iris Yu, 24, Chartering, Tørlast. 1. juli 2008: Judy Chen, 25, Chartering, Tørlast. Singapore 15. juli 2008: Duan Wei Wang, 23, Operations, Tørlast. 15. juli 2008: Wee Teng Poh, 23, Chartering, Tørlast. 22. juli 2008: Robert Sugarra, 22, Tanker Operations, Norient Product Pool. 15

16 Tvillingedåb SØREN LEIF MADSEN (1. MASKINMESTER), TERJE DAM (OVERSTYR- MAND), VIGGO NIELSEN (MASKINCHEF), HENRIK HOLM (SKIBSFØRER), KIRSTEN BENDTSEN, BENDT BENDTSEN, LARS LUNDEGAARD OG CAR- STEN MORTENSEN VED NAVNGIVNINGEN AF NORD SNOW QUEEN. Den 1. og 23. september var der navngivning og overtagelse af NORDENs to seneste Handysize produkttankere, m.t. NORD SNOW QUEEN og m.t. NORD BUTTERFLY på GSI Shipyard i Guang zhou i det sydlige Kina. Gudmoder for NORD SNOW QUEEN var Kirsten Bendtsen, gift med tidligere vicestatsminister og økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen. Agnieszka Charewicz Huscher, gift med adm. direktør for Norient Product Pool, Søren Huscher, holdt NORD BUTTERFLY over dåben. I alt er der planlagt 8 nybygninger i serien af tdw produkttankere fra GSI Shipyard, hvoraf 7 allerede er leveret. Mindre brændstof og mindre CO 2 NORDEN arbejder på mange områder på at reducere skibenes forbrug af brændstof og deraf følgende udledning af CO 2 og mi- AGNIESZKA CHAREWICZ HUSCHER KLIPPER DET RØDE BÅND, SÅ NAV- NET PÅ NORD BUTTERFLY AFSLØRES. PRESIDENT HAN, GSI SHIPYARD I GUANG ZHOU, SER MED. kropartikler. Som et led heri er m.t. NORD SNOW QUEEN som et pilotprojekt udstyret med et fuldt integreret trimoptimeringssystem, GreenSteam. Det er et såkaldt intelligent system, der er opbygget omkring matematiske modeller over, hvilke faktorer der påvirker skibets hastighed og forbrug af bunkers. Under sejladsen indsamles bl.a. data for vind og vejr, dybgang, bølgehøjde, skibets GPS hastighed og loghastighed, rorets vinkel, hvor meget roret arbejder, brændstofforbrug mm. På baggrund heraf giver systemet anbefalinger til skibets ledelse på broen om de optimale indstillinger for maskinen og for optimal sejlads. En Handysize produkttanker som NORD SNOW QUEEN forbruger i gennemsnit 35 tons bunkers om dagen, svarende til tons om året, hvis skibet sejlede hver dag døgnet rundt. En reduktion af brændstofforbruget på blot 2% vil dermed betyde en reduktion på 0,7 tons brændstof om dagen eller ca. 255 tons om året og medføre en reduktion i CO 2 emissioner på ca. 840 tons om året. Der er store potentielle gevinster både for miljøet og i form af besparelser på køb af brændstof. Efter 4-5 måneder i drift ombord på NORD SNOW QUEEN evalueres resultaterne fra GreenSteam, og er de gode, vil systemet blive installeret på alle NORDENs nuværende skibe og nybygninger i pipeline, siger Carsten Mortensen. 16

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2010

Dansk Aktiemesse 2010 Dansk Aktiemesse 2010 Billede (Solnedgang?) Martin Badsted Senior Vice President & Chef for IR Hotel Crowne Plaza 30. september 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

EN VERDEN AF MULIGHEDER. Bliv Shipping Trainee i NORDEN

EN VERDEN AF MULIGHEDER. Bliv Shipping Trainee i NORDEN EN VERDEN AF MULIGHEDER Bliv Shipping Trainee i NORDEN SÆT EN STJERNE PÅ DIT CV Som Shipping Trainee i NORDEN får du gennem vores intensive 2-årige uddannelse en grundig introduktion til international

Læs mere

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal.

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 19 Nikolaj Plads 6 24. maj 2004 1067 København K Side 1 af 10 Delårsrapport 1. kvartal 2004 FØRSTE KVARTAL I HOVEDPUNKTER Første kvartals

Læs mere

Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges. Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN

Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges. Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN AGENDA Præsentation af Dampskibsselskabet NORDEN A/S Baggrund Skibstyper/ruter Organisation/Afdelingernes arbejdsområde

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 31 20. august 2008 Delårsrapport 1. halvår 2008 Første halvår i hovedpunkter Periodens resultat for 1. halvår blev USD 598

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2007

Delårsrapport 1. halvår 2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 28 23. august 2007 Delårsrapport 1. halvår 2007 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. Det

Læs mere

Rekordår for D/S NORDEN A/S

Rekordår for D/S NORDEN A/S Dampskibsselskabet NORDEN A/S Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 29. marts 2005 1067 København K Side 1 af 79 Rekordår for D/S NORDEN A/S Bestyrelsen for D/S NORDEN A/S

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2005

Delårsrapport 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 17 31. maj 2005 Delårsrapport 1. kvartal 2005 Første kvartal 2005 i hovedpunkter Periodens resultat blev i 1. kvartal USD 80 mio. inklusive

Læs mere

MOGENS HUGOS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2008

MOGENS HUGOS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2008 MOGENS HUGOS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2008 INDLEDNING NORDEN både bidrager til og nyder godt af den vækst i verdenshandelen, vi ser i disse år. Kina og en række andre lande opbygger

Læs mere

NORDEN sætter kursen mod fremtiden. Kø ved kajen. Øget dialog. Plads til karrieren EFTERÅR 2007

NORDEN sætter kursen mod fremtiden. Kø ved kajen. Øget dialog. Plads til karrieren EFTERÅR 2007 EFTERÅR 2007 NORDEN sætter kursen mod fremtiden Rederiets hidtil mest omfattende strategiproces skal lægge kursen for de næste 3, 5 og 10 års forretninger. Side 3 Øget dialog Direkte møder med investorer

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people skabet NORDEN A/S Indhold Hovedpunkter 1 Hoved- og nøgletalsoversigt for

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2015 Radisson Blu Falconer 23. april 2015 NORDEN Generalforsamling 2015 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Mogens Hugo NORDEN Generalforsamling 2015

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2004

Delårsrapport 3. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 52 29. november 2004 Delårsrapport 3. kvartal 2004 De 3 første kvartaler i hovedpunkter Resultatet efter skat og minoritetsinteresser

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2009

Delårsrapport 1. halvår 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 19. august 2009 Delårsrapport 1. halvår 2009 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår af 2009 blev USD 133 mio.

Læs mere

News. Gennem isen. Vi skal fortsat udvikle os. Inde i bladet. forår 2006

News. Gennem isen. Vi skal fortsat udvikle os. Inde i bladet. forår 2006 News forår 2006 Vi skal fortsat udvikle os 2005 gav det hidtil bedste resultat i NORDENs historie. Det har vi opnået gennem en solid vækst på tankmarkedet, via en høj afdækning af vores tørlastskibe i

Læs mere

NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7

NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7 Vinter 2008 NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7 Godt blik for muligheder Side 4-5 De klarer paragrafferne Side 8-9 Et slag for langvarigt samarbejde Bagsiden 2 NORDEN news vinter 2008 Coming up 7.

Læs mere

NORDEN. Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011

NORDEN. Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011 NORDEN Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011 Dampskibsselskabet Dansk Aktionærforening, NORDEN 10. marts A/S 2011 52 Strandvejen DK-2900 Hellerup www.ds-norden.com 1 SNAPSHOTS FRA 140 ÅRS HISTORIE

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Meddelelse nr. 16 12. august Koncern EBIT 2. kvartal USD 36 mio. bedste resultat i 14 kvartaler. (2. kvartal : USD -27 mio.). Periodens resultat 1. halvår : USD 82

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2007

Delårsrapport 1. kvartal 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 21 24. maj 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Første kvartal i hovedpunkter Resultatet for 1. kvartal blev USD 136 mio. og er det bedste

Læs mere

NORDEN styrker Handysize og Post-Panamax. Kold modtagelse. Blåt og grønt. Nedtælling FORÅR 2008

NORDEN styrker Handysize og Post-Panamax. Kold modtagelse. Blåt og grønt. Nedtælling FORÅR 2008 FORÅR 2008 NORDEN styrker Handysize og Post-Panamax Nyt poolsamarbejde vil give kritisk masse og være til fordel for kunderne. Side 4-5 Blåt og grønt Intelligent software skal nedsætte brændstofforbruget

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2006

Delårsrapport 3. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 23 29. november 2006 Delårsrapport 3. kvartal 2006 De 3 første kvartaler i hovedpunkter EBITDA for 3. kvartal blev USD 49 mio. en stigning

Læs mere

News. 10 år med stærk vækst i Singapore. Inde i bladet. forår 2007. Endnu et solidt årsresultat 2006 blev det 3. bedste resultat i NORDENs historie

News. 10 år med stærk vækst i Singapore. Inde i bladet. forår 2007. Endnu et solidt årsresultat 2006 blev det 3. bedste resultat i NORDENs historie News forår 2007 10 år med stærk vækst i Singapore Da NORDEN i 1997 åbnede sit første kontor uden for Danmark, i Singapore, var det bemandet med blot én medarbejder og fokuseret på tankaktiviteter. Fem

Læs mere

OPLEV VERDEN I NORDEN

OPLEV VERDEN I NORDEN OPLEV VERDEN I NORDEN Shipping Trainee Uddannelsen 2012 Informationsmøde Hellerup 8. februar 2012 Informationsmøde 8. februar 2012 1 AGENDA Kl. 17.35 Velkommen, v/ Vibeke Schneidermann, SVP, HR Manager

Læs mere

News. På vej mod endnu et rekordår. Velkommen til NORDENs nye verden. Inde i bladet. efterår 2005

News. På vej mod endnu et rekordår. Velkommen til NORDENs nye verden. Inde i bladet. efterår 2005 News efterår 2005 Velkommen til NORDENs nye verden NORDEN har de seneste år udviklet sig til at være et stadigt større og mere internationalt rederi med kontorer i 6 lande. Medarbejderstyrken på land er

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 39 19. november 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 Hovedpunkter fra rapporten: Periodens resultat for de første tre kvartaler af

Læs mere

K/S Danskib 72 - Årsberetning 2014 Tivoli

K/S Danskib 72 - Årsberetning 2014 Tivoli Til investorerne i K/S Danskib 72 K/S Danskib 72 - Årsberetning 2014 Tivoli Hellerup, marts 2015 Tørlastmarkedet i 2014 og udsigterne for 2015 Året 2014 blev på ingen måde som forventet. Efter en hæderlig

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

På plads i Bryghuset. Grobund for vækst. Næstbedst i verden igen. Skibet er ladet med... mennesker SOMMER 2008

På plads i Bryghuset. Grobund for vækst. Næstbedst i verden igen. Skibet er ladet med... mennesker SOMMER 2008 SOMMER 2008 På plads i Bryghuset Stor reportage fra første arbejdsdag i NORDENs nye hovedkvarter. Side 3-5 Næstbedst i verden igen For fjerde år i træk er NORDEN blandt de bedste til at skabe økonomiske

Læs mere

Et kontinent af muligheder

Et kontinent af muligheder News sommer 2006 Tæt på kunderne Efter to ekstraordinært gode år med supercyklus i shippingbranchen tegner 2006 foreløbig til at blive et mere normalt år, med markant lavere fragtrater og et større udbud

Læs mere

NORDEN. Carsten Mortensen, CEO. Virksomhedsbesøg, Folketingets Erhvervsudvalg, Hellerup, 12. januar 2011

NORDEN. Carsten Mortensen, CEO. Virksomhedsbesøg, Folketingets Erhvervsudvalg, Hellerup, 12. januar 2011 NORDEN Carsten Mortensen, CEO Virksomhedsbesøg, Folketingets Erhvervsudvalg, Hellerup, 12. januar 2011 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN MINDED TEAM SPIRIT. NUMBER ONE.

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S årsrapport 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

Nyt tørlastsegment i støbeskeen

Nyt tørlastsegment i støbeskeen sommer 2007 Nyt tørlastsegment i støbeskeen Hvor den typiske størrelse inden for Capesize segmentet før var 150.000 tdw, er den nu på vej mod 180-200.000 tdw. Det åbner op for et nyt tørlastsegment, Post-Panamax,

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING Lad mig først gennemgå de større initiativer, vi tog for at styrke forretningen langsigtet:

FORRETNINGSUDVIKLING Lad mig først gennemgå de større initiativer, vi tog for at styrke forretningen langsigtet: MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENS GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2007 INDLEDNING 2006 bekræftede, at shipping er en volatil branche. Tørlastmarkedet tog en ordentlig tur i rutschebanen med en nedtur

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL Meddelelse nr. 18 11. november Koncern EBIT 3. kvartal : USD 21 mio. på linje med forventningerne (3. kvartal : USD -28 mio.). Rekordresultat i Tank: EBIT 3. kvartal USD 37 mio.

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Rockwool koncernen i Asien

Rockwool koncernen i Asien Rockwool koncernen i Asien Generalforsamling Rockwool International A/S 27. April 2011 1 Asien Største kontinent 30 % af jordens landområder 4 milliarder mennesker (60 % af verdens befolkning) 48 nationer

Læs mere

Gennembrud i Handysize. Norient Product Pool vil spare op til 26% brændstof og CO 2 og dele gevinsten med kunderne og miljøet Side 3-5.

Gennembrud i Handysize. Norient Product Pool vil spare op til 26% brændstof og CO 2 og dele gevinsten med kunderne og miljøet Side 3-5. FORÅR 2009 VENTETIDER SKAL KORTES Norient Product Pool vil spare op til 26% brændstof og CO 2 og dele gevinsten med kunderne og miljøet Side 3-5 Gennembrud i Handysize Side 6-7 VAGTSKIFTE I BESTYRELSEN

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016 Tak for ordet. Jeg indledte med at sige, at selv om vi er i nye omgivelser, er der visse ting,

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2008

Delårsrapport 1. kvartal 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 20. maj 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Første kvartal i hovedpunkter Periodens resultat for 1. kvartal blev USD 200

Læs mere

NORDEN og miljøet. Fuld kraft frem på bemandingsområdet. Handysize vokser. NORDEN er klar til OMXC20 VINTER 2007/2008

NORDEN og miljøet. Fuld kraft frem på bemandingsområdet. Handysize vokser. NORDEN er klar til OMXC20 VINTER 2007/2008 VINTER 2007/2008 NORDEN og miljøet Spot på effektiv energiudnyttelse, forbedret forbrænding, forskning og udvikling. Side 4-5 Handysize vokser NORDEN opererer nu 18 skibe i segmentet og har 22 skibe til

Læs mere

3 års transport af træflis. Tank reducerer omkostninger i 2011. i kikkerten. Side 3. Side 7

3 års transport af træflis. Tank reducerer omkostninger i 2011. i kikkerten. Side 3. Side 7 Vinter 2010 3 års transport af træflis Side 3 Tørlastholdet er sat Nyslåede Executive Vice President Peter Norborg og hans 100 mand store afdeling er klar til at erobre markedsandele blandt de store industrikunder

Læs mere

MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006

MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006 Dampskibsselskabet NORDEN A/S MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006 INDLEDNING Det er tredje år i træk, at vi mødes til generalforsamling for at behandle en årsrapport,

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2015

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2015 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2015 2014 blev på mange måder et usædvanligt år. Udfordringerne stod i den grad i kø, og enkeltfaktorer

Læs mere

TRAVLT LEVERINGSÅR I 2010. Side 4. Side 5 Da krisen vendte op og ned på alt, måtte Operationsafdelingen i Tørlast finde nye veje s. 8-9.

TRAVLT LEVERINGSÅR I 2010. Side 4. Side 5 Da krisen vendte op og ned på alt, måtte Operationsafdelingen i Tørlast finde nye veje s. 8-9. forår 2010 Mere tid til kunder og service TRAVLT LEVERINGSÅR I 2010 Side 4 Mere kul til Filippinerne Side 5 Da krisen vendte op og ned på alt, måtte Operationsafdelingen i Tørlast finde nye veje s. 8-9

Læs mere

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen BJØRN HØI JENSEN Formand Fødselsdato: 6. oktober 1961 Valgt til bestyrelsen: 2009 Uafhængig iflg. corporate governance anbefalingerne Direktør i Zeno ApS 1985: Cand.polit., Københavns Universitet 2011:

Læs mere

13.10 Specialpris 1 - Detaljen Indledning v/ Søren Kok Olsen, FSR Danske Revisorer Opponentdebat Ordstyrer: Kristian Koktvedgaard, DI

13.10 Specialpris 1 - Detaljen Indledning v/ Søren Kok Olsen, FSR Danske Revisorer Opponentdebat Ordstyrer: Kristian Koktvedgaard, DI 12.30 Sandwich og vand 13.00 Velkomst Kristian Koktvedgaard, DI Jan Peter Larsen, FSR Danske Revisorer 13.10 Specialpris 1 - Detaljen Indledning v/ Søren Kok Olsen, FSR Danske Revisorer Opponentdebat Ordstyrer:

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

News. NORDEN satser stort på små skibe. Inde i bladet. efterår 2006

News. NORDEN satser stort på små skibe. Inde i bladet. efterår 2006 News efterår 2006 NORDEN satser stort på små skibe Efter de seneste år at have udvidet flåden voldsomt inden for de to midterste tørlastsegmenter, Handymax og Panamax, satser NORDEN nu også fuldtonet på

Læs mere

Sydbank, Investorkonference

Sydbank, Investorkonference Sydbank, Investorkonference ence Billede (Solnedgang?) g Carsten Mortensen, adm. direktør (President og CEO) Munkebjerg, 25. marts 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

Årsrapport 2010. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Årsrapport 2010. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2010 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Indhold Ledelsens beretning Hovedpunkter 2010-11 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Finansielle forhold 7 Flådens udvikling 8 Flådens

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2011

Delårsrapport 3. kvartal 2011 Delårsrapport 3. kvartal 20 Meddelelse nr. 35 15. november 20 Hoved-/nøgletal (USD mio.) Hovedpunkter: EBITDA Koncernen 3. kvartal 20 36 1/1-30/9 20 124 NORDEN justerer sine forventninger for helåret takket

Læs mere

News. Nyt hovedkvarter skal sikre plads til vækst. Inde i bladet. vinter 2006

News. Nyt hovedkvarter skal sikre plads til vækst. Inde i bladet. vinter 2006 News vinter 2006 Nyt hovedkvarter skal sikre plads til vækst Inde i bladet Kick-off NORDENs nye vision, mission og værdier er nu på plads og godt på vej ud i hele organisationen 5 Efter 116 år i det historiske

Læs mere

NEWS. Teknisk Afdeling fremtidssikret. Nye miljøkrav kan forvride konkurrencen. Atlanten fortsat godt sted for Tørlast

NEWS. Teknisk Afdeling fremtidssikret. Nye miljøkrav kan forvride konkurrencen. Atlanten fortsat godt sted for Tørlast NEWS sommer 2014 Teknisk Afdeling fremtidssikret Nyt set-up tager højde for, at NORDENs flåde af egne skibe vokser markant Side 4-8 Nye miljøkrav kan forvride konkurrencen Side 10-11 Carsten Mortensen

Læs mere

Introduktion til vindkraft

Introduktion til vindkraft DANSIS-møde 4. oktober 2006 Niels Raben DONG Energy Project Manager, M. Sc. E.E. Section Renewables Disposition DONG Energy og vindkraft Vindkraft et situationsbillede Vindkraft udfordringerne 2 DONG Energy

Læs mere

Ny kontrakt slår rekorder

Ny kontrakt slår rekorder vinter 2009 Ny kontrakt slår rekorder 15-årig aftale på transporter over Atlanten er den største kontrakt hidtil i Handysize. Side 3 Styrket platform for kultransporter Side 4-5 Håndslag på UN Global Compact

Læs mere

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KOncernårsrAPPOrt 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Årsrapport 2009 Indhold Hovedpunkter 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2005

Delårsrapport 3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 29 25. november 2005 Delårsrapport 3. kvartal 2005 De 3 første kvartaler i hovedpunkter Resultatet for 3. kvartal blev USD 78 mio. inklusive

Læs mere

Alexander Hughes. Management Performance Survey. Nøgletalsanalyse med sammenligningstal

Alexander Hughes. Management Performance Survey. Nøgletalsanalyse med sammenligningstal Alexander Hughes Management Performance Survey Nøgletalsanalyse med sammenligningstal Oktober 2016 Østergade 1, 2nd 1100 Copenhagen K Denmark Tel : +45 70 22 43 70 E-mail : copenhagen@alexanderhughes.com

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

KONcERNåRSRAppORT. DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

KONcERNåRSRAppORT. DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s KONcERNåRSRAppORT 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 Overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 Strategisk opdatering

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, AMALIEGADE 49, 1256 København K www.ds-norden.com 1 GENERALFORSAMLING 2007 DAGSORDEN A. Bestyrelsens beretning

Læs mere

NORDENs vestafrikanske. i vækstsporet

NORDENs vestafrikanske. i vækstsporet SOMMER 2010 Fuldt hus Der blev skålet på alle etager i det gamle Bryghus, da 400 kunder og partnere mødte op til NORDENs housewarming knap 1½ år efter indflytning. s. 10-11 NORDENs vestafrikanske forbindelse

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

9. Januar 2017 Niels Lundgaard Commercial Director - Africa

9. Januar 2017 Niels Lundgaard Commercial Director - Africa Danish Farmers Abroad Aller Aqua har på få år skabt en global virksomhed med eksport til 70 lande kloden rundt samt produktion i bl.a. DK, Ægypten og Kina Hvordan gør man det? 9. Januar 2017 Niels Lundgaard

Læs mere

PR092014 07. april 2014 Økonomi Side 1 af 6. Udbygning af det internationale distributionsnetværk og udvidelse af produktionskapaciteten

PR092014 07. april 2014 Økonomi Side 1 af 6. Udbygning af det internationale distributionsnetværk og udvidelse af produktionskapaciteten Økonomi Side 1 af 6 Udbygning af det internationale distributionsnetværk og udvidelse af produktionskapaciteten Succesrigt forretningsår 2013: Beckhoff Automation øger omsætningen med 7 % til 435 mio.

Læs mere

SOMMER 2011. Skulder ved skulder. Side 3. Dansk hjælp til Japan efter tsunamien. Nye skibe til Tank. Side 4-5. Side 6. 43% flere søfolk.

SOMMER 2011. Skulder ved skulder. Side 3. Dansk hjælp til Japan efter tsunamien. Nye skibe til Tank. Side 4-5. Side 6. 43% flere søfolk. SOMMER 2011 Skulder ved skulder Dansk hjælp til Japan efter tsunamien Side 4-5 100 skibslaster til USA Side 3 Nye skibe til Tank Side 6 43% flere søfolk Side 8 2 NORDEN news sommer 2011 NORDENkalender

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

NEWS. 13 nye effektive tørlastskibe. Kontrakt forlænget. Produkttank i fokus. Kunder til fest

NEWS. 13 nye effektive tørlastskibe. Kontrakt forlænget. Produkttank i fokus. Kunder til fest NEWS sommer 2013 13 nye effektive tørlastskibe Skibene skal være med til at sikre NORDENs vækst Side 4, 5, 6 og 7 Kontrakt forlænget Side 10 og 11 Produkttank i fokus Side 12 Kunder til fest Side 14 og

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Her er den største risiko lige nu

Her er den største risiko lige nu Han styrer investeringer for 300 mia kr: Her er den største risiko lige nu Fredrik Skoglund har netop overtaget jobbet som investeringsdirektør og har fået til opgave at få 300 mia. kr. til at vokse. Lige

Læs mere

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af v/ Jan Mayland - Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af projektet - Sammenligningen - Den attraktive

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KONcERNÅRSRAPPORT 2013 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning 2013-14 Overblik 3 Hovedpunkter 2013-14 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2014 6 Strategisk opdatering

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017 Tak for ordet. Focus & Simplicity er overskriften på NORDENs strategi. Fokus og enkelthed. Og

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere