Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt"

Transkript

1 Projektbeskrivelse Undervandsstier i Lillebælt Undervandsstier en del af et større kystformidlingsprojekt i forbindelse med dels Naturpark Lillebælt og dels med etablering af Danmarks største stenrev omkring den gamle Lillebæltsbro ( kubikmeter sten) og to oplevelsesstenrev (1000 t sten). De her ansøgte dykkerstier er tre undervandsoplevelses stier, som har til formål at formidle livet på et stenrev for interesserede under sikre forhold, sammen med mulighed for at lære mere generelt om undervandslivet i Lillebælt. De tre stier er målrettet forskellige målgrupper snorkeldykkere, begynder flaskedykkere + øvede snorkeldykkere, og øvede flaskedykkere. Dette er tilpasset lokaliteten i form af tema, dybde og strømforhold som er vidt forskellige på de udvalgte og afprøvede lokaliteter. Snorkelstien ved Grimmermose hus ligger strømmæssigt beskyttet og er med en naturlig varieret undervandsnatur meget vellykket til snorkeldykkere på det helt lave vand der findes naturligt sten som er velegnede til at opleve sten under vandet med et allerede veludviklet dyre og planteliv. Undervandsinformation er målrettet nybegyndere. Stien ved dykkerklubben er meget velegnet til undervisning og dykkeroplevelser i en forholdsvis beskyttet lokalitet med mellem dybder. Med det ny-etablerede stenrev er der super oplevelser at hente og man kan følge dyre og plantelivet flytter ind. tidligere har der været sten på netop denne lokalitet men de er blevet fisket op til bygning af Lillebæltsbro i 1920 og 1930 erne. Stien ved søbadet er perfekt til de mere øvede dykkere som ønsker at opleve det skiftende liv i dybdezoner. Lokaliteten er karakteristisk ved dybde og en del strøm. Netop disse forhold gør at lokaliteten er et perfekt sted for filtrerende dyr og tangplanter. De vokser hurtigt og bliver usædvanligt store. Lokaliteten giver masser af oplevelser af et varieret fiskeliv. Det er en perfekt lokalitet for at foto og filme under vandet som er en yndet undervandsbeskæftigelse for øvede dykkere. Det nyetablerede stenrev har her optimale forhold for lære mennesker om betydning af stenrev. Det er vigtigt at oplyse folk om vigtigheden for sten under vandet og åbne folks øjne for detaljer. Om undervandsstier generelt De fleste naturstier er i vore skove. Det er her vi vandrer rundt og følger røde eller gule pletter på skilte eller træer for på den måde at lære mere om naturen derude. Men hvorfor ikke gå en vandretur på en natursti under havoverfladen? På en undervandssti kan man få sjove og lærerrige undervandsoplevelser enten på egen hånd eller en guidet tur. Stien leder dig over sandbund, ålegræseng, muslingebanke og gennem tangskov. Undervandsskilte opfordrer folk til at kikke efter detaljer f.eks. små tips til at få øje på en godt camoufleret fladfisk der gemmer sig under sandet eller en tangnål som står lodret op i vandet og ligner ålegræs. Ulken ligner en sten - ved hjælp af undervandsskiltene får folk bedre øje på dyrene og pludselig går en ny verden op for dem.

2 Ansøger Turistforeningen for Middelfart og omegn har i samarbejde med Naturpark Lillebælt, Middelfart kommune, dykkerklubber, overnatningssteder og aktørerne inden for formidling samt foreninger lavet et samarbejde omkring undervandsstier. I stedet for at sende turisterne til Legoland eller Odense Zoo ønsker vi at give gæster og borgere oplevelser i den nære natur i området. Lillebælt har fantastiske men lidt skjulte værdier. Lokal opbakning Ideen med undervandstier bakkes også lokalt op af en række frivillige foreninger og personer - som vil deltage frivilligt i at vedligeholde undervandstien. Det er bl.a. Dykkerklubben Marsvinet repræsenteret ved Formand Laila Hansen, tirsdagsdykkerne repræsenteret ved Kent Sørensen, Dykkerklubben Narhvalen ved formand Kirsten Klaaborg, Dykkerklubben Aktiv, Fyns dykkercenter ved Leif Olsen. Igennem Friluftsrådet er der opbakning fra 92 friluftsorganisationer på Fyn heriblandt flere fiske organisationer. Undervandsstien er i gennem 8 år afprøvet og udviklet i samarbejde med Hverringe Gods nord for Kerteminde, Naturturisme på Sydfyn og Øresundsakvariet Helsingør, således at undervandsstiprojektet nu fremstår udviklet og færdig og klar til at blive afprøvet i nye områder og med flere helt nye ideer Lillebælt som i forvejen er landets meste besøgte undervandsområde, er en oplagt lokalitet. Under vandsti projektet Linkes til Naturpark Lillebælt hjemmeside, Havørredeldorado Fyn, hoteller og overnatningssteder i området. Alene nyhedens interesse forventes at skabe omtale i en lang række medier. Formål og målgruppe Både lokale beboere og turister finder livet under vand spændende, men ofte begrænses deres kendskab til det marine liv under vand sig til det, man finder skyllet op på stranden, har set på en badeferie sydpå eller kan se i tv-udsendelser. Da vore lokale farvande på mange kan virke som en lukket /skjult verden og utilgængeligt, gør det, at den gængse opfattelse af vores hjemlige farvande ofte er, at de er mørke og kedelige. Dette er i hvert fald det typiske svar, man får, når man spørger folk, hvorfor de ikke har prøvet at opleve vore egne farvande ved at snorkle eller dykke herhjemme. Undervandsstierne har netop til formål at gøre det kystnære liv under vand mere tilgængeligt ved at tage de uerfar e s orkeldykker i hå de og på sikker og tryg vis guide he de eller ha rundt blandt det spændende undervandsliv, vi faktisk har herhjemme. Undervandstien kan i høj grad også være oplysende for eks den erfarne fisker der ønsker oplysninger og oplevelser ved eget sy o hvor deres fisk ge er sig altså ved hvilken slags bundtype at man finder forskellige fisk, gemmesteder og standpladser og information om fiskenes fødevalg på forskellige årstider. Kort sagt: forståelse for hvilken slags madding/blink man skal bruge for at fange netop den fisk samt anvisning af en god lokalitet og bevoksning for netop at fange den fisk. Selv erfarne fiskere er lette at overraske ved en tur under overfladen på deres lokale fiske sted. Beskrivelse af projektet og formidling I dette projekt vil vi etablere 3 offentligt tilgængelige undervandsstier. Der er mange egnede steder i Lillebælt. Det er vigtigt at bunden er varieret således, at man som uøvet ikke skal svømme så langt for at få

3 oplevelserne. Stierne anlægges på relativt lavt vand og vil typisk have en længde på op til 100 m. Langs stien vil der på passende steder på bunden være placeret undervandsinformation. Skiltene fortæller om det område, man kommer til at svømme igennem, og hvad der er af spændende ting, man kan holde øje med. fortælle om de forskellige dyr og planter som lever på et stenrev. Der vil være 8 poster med undervandsplancher på hver sti. Ved hver undervandsti finder man et kystformidlingsskilt: Skiltene skal markere undervandsstiens placering og nemt og overskueligt oplyse om, hvordan den benyttes. Det kunne være oplysninger om, hvordan man finder stien i vandet. Råd om, hvordan man dykker sikkert. Eller ting man skal være særligt opmærksomme på. Denne skiltning er uhyre vigtig, da den skal fjerne eventuelle usikkerheder, man måtte have i forhold til at bruge stierne. Ud over oplysninger om undervandsstien skal skiltene også fortælle om naturen i området som helhed, såsom kystens dynamik mm. Stierne er tænkt til personer, der ikke nødvendigvis har den store erfaring med marinefriluftsaktiviteter. Det kunne være familien på strandtur, hvor børnene har brug for noget spændende at tage sig til. Det kunne være skoler på tur som en del af undervisningen. Eller foreninger og firmaer der har brug for sjove fællesaktiviteter. Dykkere som en del af deres uddannelse. Det er vores erfaring, at deltagerne på undervandstur lærer mest ved selv at opleve og undersøge. Her vil en snorkelsti være til stor hjælp, da den kan guide eleverne rundt til interessante ting. Hvis de samtidig udstyres med forskellige opgaver, de skal løse undervejs, vil de få et større fagligt udbytte, end hvis en guide blot udpeger tingene for dem. Stierne er også målrettet de erfarne brugere samt som introduktion af aktiviteten til deres mindre erfarne venner eller familie. Stier under vand endnu et meget begrænset fænomen herhjemme. Således befinder den nærmeste lignende sti sig ved Kerteminde og Langeland der ligger mere end 80 km væk. Der oprettes 3 undervandstier ved Lillebælt med forskellig særhedsgrad en sti på det helt lave vand ved Grimmermose hus til snorkel- begyndere. En sti ved dykkerklubben for øvede snorkeldykkere og nybegyndere flaskedykkere. En ved søbadet for de erfarne dykkere med flasker. Ved at prøve flere stier kan man på egen hånd undersøge forskellige biotoper. Om sommeren behøver man bare en snorkel og dykkermaske for at opleve Lillebælt under overfladen på egen hånd og for at forlænge sæsonen er der søgt og fået bevilget 20 våddragter og masker og finner så man med udgangspunkt i undervandstien kan lave guidede ture for grupper på forskellige tidspunkter af året. Der er flere af formidlerne i Naturpark Lillebælt samarbejdet som allerede har stor erfaring med at formidle for grupper på oplevelses tur under vandet. Med undervandsstien er der et fantastisk udgangspunkt for at lave mere spændende ture. Til at supplere formidlingen vil der blive produceret en undervandsfilm, der skal formidle det man kan opleve på snorkelstierne. Endelig ligger projektet også i tråd med Middelfart Kommunes ønske om at være en grøn Kommune, da det her kan bidrage til en bredere undervisning inden for netop den lokale natur.

4 Vi forventer ikke, der bliver modstand eller problemer i forbindelse med anlæggelsen. For at få lov til at anlægge stierne skal der søges om tilladelse hos Kystdirektoratet. Disse tilladelser ser vi ikke nogen vanskeligheder i at få. Man ønsker netop at formidle den skjulte undervandsverden ud til bredere kendskab. Tilladelse er givet alle steder som tidligere har søgt ved eks. Kerteminde, Helsingør, Langeland mm. Den kommunale naturvejleder og aktørerne i Naturpark Lillebælt vil forestå det formidlingsmæssige udviklingsarbejde, samt i samarbejde med den frivillige gruppe den praktiske udførelse og etablering af stier og skilte. Gruppen har stort lokalt kendskab til egnede og spændende lokaliteter. De vil efter etableringen deltage i afholdelse af forskellige formidlingsaktiviteter for interesserede brugere af stien. Ligeledes vil de bidrage med oplysninger og spændende historier, der skal videreformidles på skilte og stier. Danmarks første undervandsti blev lavet for 8 år siden ved Hverringe gods nord for Kerteminde på Fyn I samarbejde med naturturisme blev der udviklet endnu en sti ved Langland Ved undervandstien ved Lillebælt vil der blive sat fokus sten og deres betydning for havmiljøet. Desuden trænes man ved hjælp af undervandsskiltning til at få øje på også de fisk som gemmer sig, og man vil via tekst lære nye oplysninger om fiskene, der vil være historier om fiskenes camouflage og fødedyr. En anden ny ide som vi vil afprøve ved Grimmermosehus er at fabrikere et gemme/yngelsted for fisk.fra landjorden kender vi alle det at bygge rede kasser til mejser. Vi ønsker at afprøve yngelsted til fisk - reder til kutlingen en lille lokal fisk - som vi kan få til at bygge rede i rør, mm. Hvor foretrækker den at bygge rede? Vi giver dem flere muligheder og så kan man som dykker på undervandstien selv undersøge hvilken den foretrækker. En anden ny ide er en undervands-fotosti hvor der et par gange om året kåres en vinder af det bedste foto taget på stenrev i Lillebælt som selvfølgelig afsløres under vandet. En undervandsti med dette tema vil kunne fornys og tiltrække selv øvede folk gang på gang både under vandet og til konference om teknik og udstyr på la d... Der er så meget liv i Lillebælt som vi ikke tænker over. Og det er mindst ligeså spændende at gå på opdagelse under overfladen i Danmark som i udlandet. Man skal bare vide hvad man kikker efter. Økonomi Vi har fået midler fra bl a Friluftsrådet, fiskeri LAG og Middelfart Kommune Anlæggelse af 3 stier: (Materialer til stierne, samling af undervandsplancher, undervandsposter, røre ting, kutling reder, bøjer, markeringsflag, skilte på land, egetræspæle, produktion af undervandsfilm inkl. monteringsassistance fra professionel håndværker, for at sikre kvalitet og holdbarhed). Grafisk udarbejdelse og produktion af vandfaste skilte til alle stierne inkl. tekster/oversættelse mv.:

5 20 våddragter, masker og finner. Forventet effekt af projektet; Med undervandsti er det målsætningen at skabe 2-3 arbejdspladser i form af aktører der vil kunne lave daglige ture med guidede oplevelsesture med udgangspunkt i undervandsstien. Middelfart er om noget sted stedet hvor der i forvejen afholdes konferencer midt i landet. Undervandsstien vil kunne tiltrække yderligere konferencer ikke alene inden for fiskeri, fotoudstyr, dykkerudstyr - og da undervandstien er et forholdsvist nyt fænomen vil den bredt kunne tiltrække almindelige firmagrupper som skal på oplevelsestur eller teambuilding på undervandsstien. Derudover vil stien selvfølgelig også være offentligt tilgængelig og kunne tiltrække turister. Nu som en dykkerlokalitet for hele familien. Et dykkerknude punkt for hele Danmark.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Formidlingscenter Egebjerg Mølle

Formidlingscenter Egebjerg Mølle Formidlingscenter Egebjerg Mølle 1 Formidlingscenter Egebjerg Mølle (arbejdstitel) Formål Gennem viden og inspiration vil vi motivere lokale borgere og turister på Sydfyn til at bruge og opleve den sydfynske

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Oplev livet i vandet. Inspirationshæfte til personale i daginstitutioner

Oplev livet i vandet. Inspirationshæfte til personale i daginstitutioner Oplev livet i vandet Inspirationshæfte til personale i daginstitutioner 2 Del 1 / Indhold Del 1 børn i naturen En naturoplukkers erfaringer 3 Den gode historie 7 Del 2 aktiviteter Aktiviteter 9 Havaktiviteter

Læs mere

Lillebælt. Inspiration til oplevelser. Hvalsafari Mountainbike Coffee break (male workshop) visit-middelfart.com Tel.

Lillebælt. Inspiration til oplevelser. Hvalsafari Mountainbike Coffee break (male workshop) visit-middelfart.com Tel. Lillebælt Inspiration til oplevelser visit-middelfart.com Tel. +45 8832 5959 Hvalsafari Mountainbike Coffee break (male workshop) Velkommen til et hav af oplevelser ved Lillebælt Med Middelfart & Fredericia

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne NATIONALPARK THY NATIONALPARK MOLS BJERGE SKJERN Å KONGERNES NORDSJÆLLAND SKJOLDUNGE- LANDET NATIONALPARK VADEHAVET DET SYDFYNSKE ØHAV Sæt formidling på

Læs mere

December 2003, 12. årg, nr. 4. NATUR vejleder. Nationalparker

December 2003, 12. årg, nr. 4. NATUR vejleder. Nationalparker December 2003, 12. årg, nr. 4 NATUR vejleder Nationalparker NATURLIGVIS Biologi - Geografi - Natur & Teknik de pædagogisk bedste løsninger indenfor et begrænset budget. Her kan du bl. a. se nærmere på

Læs mere

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Rapporten er udarbejdet af Udarbejdet for Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Fremgangsmåde... 1 3. Målgruppe... 3 3.1.

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20673 Navn naturvejleder: Michael Hansen Navn arbejdsgiver: Øresundsakvariet Arbejdssted: Øresundsakvariet Adresse: Strandpromenaden 5 Postnummer/By:

Læs mere

Oplev Ærø fra Søbygaard

Oplev Ærø fra Søbygaard Oplev Ærø fra Søbygaard - oplevelser, viden og aktiviteter 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 4 ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE... 5 NUVÆRENDE AKTIVITETER... 5 GENERELLE UDFORDRINGER FOR SØBYGAARD... 5 KONKRETE

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk Friluftslivets idékatalog 125 forslag fra ni netværk 4 Indhold Friluftslivets potentiale, side 3 Tag godt imod Danmarks friluftspolitiske idékatalog, side 4 Pejlemærket: Friluftsliv er for alle, side 6

Læs mere

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Byens friluftsliv Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder 3 Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Forfatter: Vibeke Dalum, udviklingskonsulent Serie: Byens friluftsliv Foto: Styregruppen Friluftsrådets

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE BRYD RAMMEN GRATIS PRØVE Livet er for kort til kedelige præsentationer Bryd rammen livet er for kort til kedelige præsentationer! Claus Handberg & Visus Publishing 2012 1. udgave, 1. oplag Omslag og illustrationer:

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Hvad skal vi lave? - Idéer til aktiviteter i Red Barnets lokalforeninger. Informationsaktiviteter Lokalforeningen som døråbner Temaaftener

Hvad skal vi lave? - Idéer til aktiviteter i Red Barnets lokalforeninger. Informationsaktiviteter Lokalforeningen som døråbner Temaaftener Hvad skal vi lave? - Idéer til aktiviteter i Red Barnets lokalforeninger Indsamlingsaktiviteter Red Barnets landsindsamling Valgindsamling Børnetegninger på auktion fra barn til barn Lokal kunst på auktion

Læs mere

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen De gule prikker illustrerer hvor, vi lavede surveyinterviews med borgerne i KlimaByen. Det oprindelige kort stammer fra hjemmesiden www.klima-byen.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Få styr på TripAdvisor

Få styr på TripAdvisor 10 11 KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 12 Ved at være aktivt til stede på TripAdvisor får du en række funktioner, du kan udnytte til at gøre din tilstedeværelse bedre og allervigtigst har du muligheden

Læs mere

November 2003, 12. årg, nr. 3. NATUR vejleder. Hav- og kystformidling

November 2003, 12. årg, nr. 3. NATUR vejleder. Hav- og kystformidling November 2003, 12. årg, nr. 3 NATUR vejleder Hav- og kystformidling NATURLIGVIS Biologi - Geografi - Natur & Teknik de pædagogisk bedste løsninger indenfor et begrænset budget. Her kan du bl. a. se nærmere

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge video

Sådan kommer du i gang med at bruge video Sådan kommer du i gang med at bruge video INDHOLD INDLEDNING... 3 DERFOR SKAL DU I GANG MED AT BRUGE VIDEO... 4 OVERVEJELSER... 5 SOCIALE MEDIER... 5 YOUTUBE... 6 OPDATER OFTE... 6 UDSTYR... 6 HVAD SÅ

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Bilag 1 Opsummering Ekspert interview med Mads Faber Henriksen 1/12 2014. Varighed: 1 time. Leder af Frivilligcenteret på EnergiCenter Voldparken

Bilag 1 Opsummering Ekspert interview med Mads Faber Henriksen 1/12 2014. Varighed: 1 time. Leder af Frivilligcenteret på EnergiCenter Voldparken Bilag 1 Opsummering Ekspert interview med Mads Faber Henriksen 1/12 2014. Varighed: 1 time. Leder af Frivilligcenteret på EnergiCenter Voldparken Indledende udsagn til Mads: Vi skriver projekt om frivillighed,

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Ansøgninger om støtte til konkrete projekter

Ansøgninger om støtte til konkrete projekter Ansøgninger om støtte til konkrete projekter Notat 110210/ JP Styregruppen for nationalpark-undersøgelsen i Det Sydfynske Øhav indkaldte i december og januar ansøgninger om støtte til konkrete projekter

Læs mere