K Ø B E N H A V N S I N T E R B A N K M A R K E D S T A N D A R D R E G L E R F O R D A N S K E P E N G E I N S T I T U T T E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K Ø B E N H A V N S I N T E R B A N K M A R K E D S T A N D A R D R E G L E R F O R D A N S K E P E N G E I N S T I T U T T E R"

Transkript

1 N O T A T K Ø B E N H A V N S I N T E R B A N K M A R K E D S T A N D A R D R E G L E R F O R D A N S K E P E N G E I N S T I T U T T E R TOMORROW NEXT INTEREST RATE SWAP T/N IRS i danske kroner 1. april 2007

2 T/N IRS markedet: Den 1. maj 1997 blev det danske Interbankmarked suppleret med et nyt renteprodukt ved navn "T/N interest Swap". Produktet er en kort renteswap, som består af et fast renteben imod et variabelt renteben (en daglig vægtet T/N rentesats). Produktet handles i forskellige løbetidsperioder ex. 1, 2, 3, 6, 9 & 12 måneder. Øvrige perioder kan forekomme. Frem til 1. april 2007 blev beregningen af den variable rente på produktet udført efter en cashflow model. Efter denne dato er dette princip erstattet af den nedenfor anførte model. I. MARKEDSSTANDARD Beløb: "Market-makernes" priser forudsætter aftalebeløb på min. DKK 200 mio. for hver enkelt aftale. I 9 og 12 måneder er beløbet dog kun DKK 100 mio. Spread: Under almindelige markedsforhold fastsættes "bid/offer" med maximum følgende spreads: Se oversigt Spreads for T/N IRS i DKK. Under normale markedsforhold benyttes model no. 1. 3) Prisangivelse: Priserne opgives som decimaltal (2 dec.). 4) Handelstidspunkt: Daglig handel mellem kl og kl II. REGLER OG VILKÅR DEFINITIONER Nominelt beløb (N): Det aftalte swapbeløb eksempelvis DKK 100 mio. Spread: Påtænkt spread i Interbankmarkedet 5-8 punkter. Handelsdato: Den bankdag forretningen er indgået. Start dato: Typisk 2 bankdage efter handelsdagen. Slut dato: Den aftalte forfaldsdato, som også = afregningsdagen.

3 Sidste T/N Handelsdag: 2 bankdage før afregningsdagen. Sidste T/N offentliggjorte rentegennemsnit: 1 bankdag før afregningsdagen. Afregningsdagen: Den dag som afregningsbeløbet udveksles (1 bankdag efter sidste offentliggjorte T/N rentegennemsnitssats). Løbetid (T): De faktiske antal dage mellem start- og slutdato. Renteformel: aktuelle dage 360 Fast rentebetaler: Den bank som betaler den faste rente. Fast rente (FR): Den aftalte faste rente for løbetiden (ex. 3,75%). Fast rentebeløb: = N x FR x T_ Variabel rentebetaler: Den bank som betaler den løbende variable rente. Variabel rente fixing: Den variable rente fastsættes dagligt kl af Danmarks Nationalbank på basis af de daglige indberetninger fra 12 danske pengeinstitutter (satsen gælder for den foregående bankdags omsætning i T/N markedet) og offentliggøres på DN nyhederne samt Reuterside *DKNA14*. Variabel rentesats for perioden, (VR): _ r1*d1 r2*d2 rn*d 360 * 100 =(RD[ ( (1+ 360*100 ) * (1+ 360*100 ) *...* (1+ 360*100 ) -1) * T ],5) Variabelt rentebeløb = N x VR x T_ Afregningsbeløb: Fast rentebeløb minus variabelt rentebeløb (netto afregning). (Se vedlagte regneeksempel).

4 FR = Fast rentesats N = Nominelt beløb VR = Variabel rentesats for hele perioden T = Faktisk antal dage i løbetiden r 1 = Første T/N fix, startdagen r n = Sidste T/N fix, en bankdag før afregningsdagen d 1 = Antal dage under første T/N periode d n = Antal dage under sidste T/N periode RD = Afrunding (Se vedlagte eksempel) Standardvalør: = 2 bankdage. Standard perioder: = 1, 2, 3, 6, 9 & 12 måneder. (Øvrige perioder kan forekomme) AFVIKLING Afregningsbeløbet afvikles på renteperiodens forfaldsdag. BEKRÆFTELSE Hver indgået aftale bekræftes af en af parterne enten pr. brev eller pr. telefax. Den anden underskriver brevet og returnerer kopi. Køber Den part, der søger at sikre sig mod fremtidige stigninger i rentesatserne. Sælger Den part, der søger at sikre sig mod fremtidige fald i rentesatserne. T/N gennemsnits rente: En række danske banker udarbejder hver dag en vægtet opgørelse over deres samlede omsætning i T/N pengemarkedsudlån (usikret deposit udlån). Den efterfølgende bankdag kl indberetter hvert pengeinstitut en samlet vægtet udlåns-gennemsnits-rentesats og et samlet udlånsbeløb. Danmarks Nationalbank beregner herefter en total vægtet T/N gennemsnitsudlåns-rentesats. Denne offentliggøres kl på reuterside *DKNA14*. MANGLENDE REFENCERENTE I de tilfælde, hvor der ikke foreligger nogen "T/N gennemsnitsrentesats" fra Danmarks Nationalbank, påhviler det begge parter at indhente renteoplysninger fra de øvrige pengeinstitutter, som aktuelt indgår som indberettere

5 vedrørende T/N gennemsnitssatsen. Referencerentesatsen fås ved at vægte de enkelte beløb og rentesatser, til en samlet vægtet gennemsnitssats med 4 decimaler. FORCE MAJEURE Ingen af parterne er ansvarlige for skader, der skyldes lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejke, lock-out, boykot og blokade, uanset om sælger eller køber selv er part i konflikten, og denne kun rammer en del af vedkommendes funktioner. OVERDRAGELSE En T/N IRS-aftale kan ikke overdrages til tredjemand uden modpartens skriftlige accept. OPSIGELSE En T/N IRS-aftale er gensidig uopsigelig. Hver part kan dog opsige indgåede aftaler i tilfælde af, at modparten a) misligeholder nogen forpligtelse i h.t. vedkommende aftale herom eller b) træder i betalingsstandsning, erklæres konkurs, indleder forhandlinger om akkord eller på anden måde ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser.

6 LOVGIVNING Dansk ret finder anvendelse på alle indgåede T/N IRS. Som værneting for eventuelle tvister mellem sælger og køber aftales Sø- og Handelsretten i København.

7 Bilag: KONTRAKTSPECIFIKATION Nominelt beløb: Aftalt hovedstol Priskvotering: Fast rente for løbetiden Startdag: To bankdage efter handelsdagen Slutdag: Den aftalte forfaldsdato som også er lig med afregningsdagen Sidste T/N offentliggjorte sats: Offentliggøres 1 bankdag før afregningsdagen kl af Danmarks Nationalbank Afregningsdag: Sidste dag i aftalen, hvor differencebeløbet udveksles Løbetid: Faktisk antal dage mellem start- og slutdagen Fast rente: Bestemmes ved indgåelse af hver aftale Renteformel: aktuelle dage 360 Fast rentebeløb: = N x FR x T_ Variabelt rentebeløb, (VR): _ r1*d1 r2*d2 rn*d 360 * 100 =(RD[ ( (1+ 360*100 ) * (1+ 360*100 ) *...* (1+ 360*100 ) -1) * T ],5) FR = Fast rentesats N = Nominelt beløb VR = Variabel rentesats for hele perioden T = Faktisk antal dage i løbetiden r 1 = Første T/N fix, startdagen r n = Sidste T/N fix, en bankdag før afregningsdagen d 1 = Antal dage under første T/N periode d n = Antal dage under sidste T/N periode RD = Afrunding (Se vedlagte eksempel)

8 Eksempel: Beløb 50 Mio Pris 3,2500 % Start 11-aug-06 Slut 25-aug-06 Dato Fixing Sammensat rente 11-aug-06 3,5327 1, aug-06 3,0561 1, aug-06 3,0607 1, aug-06 3,0569 1, aug-06 3,0655 1, aug-06 3,1793 1, aug-06 3,8702 1, aug-06 3,0728 1, aug-06 3,0635 1, aug-06 3,0774 1, aug-06 Sammensat rente 3, Afrundet til 5. dec. 3, Variabel rente ,08 Fast rente ,44 Differenceafregning 22,36 Det skal bemærkes, at afrundingen af rentesatsen inden fixing til 5 decimaler er standard.

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 300.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030249628 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer... 3 Risikofaktorer... 4 Obligationsvilkår...

Læs mere

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023)

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) Finansministeriet STATSOBLIGATIONER 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) STATSOBLIGATIONER April 2012 INFLATIONSINDEKSEREDE STATSOBLIGATIONER 24. maj 2012 åbnes en ny serie inflationsindekserede

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel Forretningsbetingelser og politikker Værdipapirhandel Gældende fra 01.04.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Ordreudførelsespolitik 4 Formål 4 Best execution (bedste udførelse af ordren) 4 Specifikke

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN

VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN Version 2.0 Indledning Disse Vilkår og Betingelser beskriver Långivers rettigheder og forpligtelser ved etablering og administration

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer Terminskonto For kontoen gælder Nykredit Banks Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank i det omfang, disse beting elser ikke er fraveget i nærværende aftale. Herudover er følgende

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 9. november 2012 HMN Olie 2014 ISIN kode: DK0030307178 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans

Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans Regler og vilkår for privatkunder i Nordea Finans Generelle vilkår for privatkunder - gælder fra 1. november 2010 Vilkår for betalingskonti til privatkunder - gælder fra 1. november 2009 Dette er en del

Læs mere

QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD

QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD KORTBESTEMMELSER FOR QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD The worlds leading luxury lifestyle group www.quintessentially.com KORTBESTEMMELSER FOR QUINTESSENTIALLY Bestemmelser

Læs mere

Sydbank MasterCard. Regler. Januar 2009 6363.0309

Sydbank MasterCard. Regler. Januar 2009 6363.0309 Sydbank MasterCard Regler Januar 2009 Regler for Sydbank MasterCard Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af kundeforhold, gælder for ethvert mellemværende mellem Sydbank

Læs mere

Låneaftale (gældsbrev - Forbrugerlån)

Låneaftale (gældsbrev - Forbrugerlån) Låneaftale (gældsbrev - Forbrugerlån) Tvangsfuldbyrdelsesgrundlag jf. pkt. 17 i standardbetingelser Dato Lån nr. Kundeansvarlig Långiver Låntager 1 Låntager 2 CVR: 27 11 64 69 CPR-nr. CPR-nr. Naturgas

Læs mere

Generelle vilkår for modtagelse af Diners Club Kort ved fysisk handel

Generelle vilkår for modtagelse af Diners Club Kort ved fysisk handel Generelle vilkår Generelle vilkår for modtagelse af Diners Club Kort ved fysisk handel nr. 04F Oktober 2010 Diners Club Danmark A/S, filial af Diners Club Nordic AB, Sverige (herefter DC) Postboks 240

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 6. august 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Industrimetaller 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Kortbestemmelser EuroBonus MasterCard

Kortbestemmelser EuroBonus MasterCard ortbestemmelser Kortbestemmelser EuroBonus MasterCard Kortbestemmelser for SAS EuroBonus MasterCard Bestemmelser nr. 08 EB, august 2009 Indhold Disse bestemmelser gælder fra den 20. september 2009 for

Læs mere

Almindelige bestemmelser/markedsføring

Almindelige bestemmelser/markedsføring 1. november 2009 Almindelige bestemmelser/markedsføring Lyngby Storcenter a.m.b.a - Lyngby Storcenter 623-2800 Kongens Lyngby telefon 4527 7707 - telefax 4587 2015 - CVR nr. 4707 7417 - Danske Bank 4260-0007003773

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 1. ÆNDRING AF RENTER OG PRISER Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også

Læs mere

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder

Aftale. om levering af DataLøn. til. erhvervsservice-virksomheder Aftale om levering af DataLøn til erhvervsservice-virksomheder Firmanavn: Adresse: Postnummer / By: Cvr.nr.: Kontaktperson: E-mail: Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Aftalens formål... 4 3. Aftalens

Læs mere

Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 09 M, september 2010.

Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 09 M, september 2010. Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 09 M, september 2010. Indhold Disse bestemmelser er gældende fra 1. november 2010. Kapitel I Kapitel II Kapitel III Definitioner og generelle bestemmelser

Læs mere

Kortbestemmelser for MoreCard - Santander Consumer Bank Gældende pr. 1. juli 2015

Kortbestemmelser for MoreCard - Santander Consumer Bank Gældende pr. 1. juli 2015 Korttyper MoreCard MoreCard er et internationalt betalingskort med cash back, der fungerer som et MasterCard. Kortet udstedes af Santander Consumer Bank. Et ekstra MoreCard, kan udstedes til meddebitor,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER I SAXO PRIVATBANK A/S

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER I SAXO PRIVATBANK A/S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER I SAXO PRIVATBANK A/S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER I SAXO PRIVATBANK A/S De almindelige forretningsbetingelser ( Betingelserne ) for kunder i Saxo Privatbank A/S

Læs mere