Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE Meddelelser...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser..."

Transkript

1 Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser Foreningsberetninger Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup Ansøgning fra Skovlunde Idrætsforening, Fodbold om godkendelse af internt kursus Ansøgning fra Triton om godkendelse af internt kursus Idræt for alle Eventuelt Meddelelser a) Orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 1. februar 2005 b) Orientering fra Idrætsrådets møde den 26. januar 2005 c) Evaluering af møde med aftenskolerne den 3. februar 2005 d) Anlægsbevilling på kr. godkendt til ombygning af toiletter på Skovlunde Lokalkontor Tegning over toiletterne på Skovlunde Lokalkontor (udsendes)

2 s møde 15. februar 2005 Punkt 1: Under punkt c blev uddelt brev af fra Jan Poulsen, FOF. Brevet videresendes til halfordelingsudvalget med de på mødet faldne bemærkninger. Til efterretning. 2. Foreningsberetninger den 18. januar 2005, pkt. 3. I henhold til Folkeoplysningsloven skal godkendte foreninger årligt indsende en beretning til. Beretningen fremsendes i form af besvarelse af et internetbaseret spørgeskema. Udvalget skal tage stilling til skemaets indhold for På s møde den 18. januar 2005 blev der neds en arbejdsgruppe bestående af Bent V. Jensen, Helge Friis og Gry Andersen. Gruppen har afholdt et møde, hvor også Margit Karlsen deltog for få aftenskoledelen med. På baggrund af dette møde er der udarbejdet et forslag til spørgeskemaets indhold. Forslag til spørgeskemaer for frivillige folkeoplysende foreninger (udsendes) Forslag til spørgeskemaer for aftenskoler (udsendes) soplæg skemaernes indhold godkendes. s møde 15. februar 2005 Punkt 2: Godkendt. 3. Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup

3 FDF Ballerup ansøger om godkendelse af internt kursus der planlægges afholdt den marts I henhold til Kommunalbestyrelsens retningslinier for tilskud til børn og unge mfl. ydes der tilskud til kurser med et foreningsudviklende og relevant indhold for ledere og kommende ledere. Interne kurser skal forinden afholdelse godkendes af for opnå tilskud. Endvidere er det for interne kurser en forudsætning for godkendelse, der medvirker kvalificerede undervisere/processtyrere. FDF Ballerup forventer, 25 ledere vil deltage i kurset, der har følgende emner på programmet: Hvad er FDF? Besværlige børn Samarbejde Idéer til mørkeaktiviteter Budget og regnskab Af udefra kommende oplægsholder deltager en repræsentant fra Landsforbundet FDF, en SSP konsulent samt et par ledere fra en anden af kommunens FDF foreninger. Uvalget skal tage stilling til om kursets indhold kan godkendes som tilskudsberettiget, hvorefter der afregnes tilskud efter gældende sser. Ansøgning fra FDF Ballerup (udsendes) soplæg kurset godkendes. s møde 15. februar 2005 Punkt 3: Godkendt. 4. Ansøgning fra Skovlunde Idrætsforening, Fodbold om godkendelse af internt kursus Skovlunde Idrætsforening, Fodbold (SIF F) søger om godkendelse af internt kursus i teambuilding for trænere og ledere. Kurset afholdes den marts I henhold til Kommunalbestyrelsens retningslinier for tilskud til børn og unge mfl. ydes der tilskud til kurser med et foreningsudviklende og -relevant indhold for ledere og kommende ledere. Interne kurser skal forinden afholdelse godkendes af for opnå tilskud. Endvidere er det for interne kurser en forudsætning for godkendelse, der medvirker kvalificerede undervisere/processtyrere.

4 SIF F søger om godkendelse af et teambuildingkursus med deltagelse af 35 personer. Heraf er kun 15 trænere og ledere, idet 1. holdstruppen udgør resten. Firmaet Zignur står for tilrettelæggelse og gennemførsel af kurset, der fysisk finder sted i Ballerup Idrætspark og omegn. Hvis kurset godkendes ydes der tilskud til den del af udgiften, der vedrører trænere og ledere efter gældende retningslinier. Ansøgning fra SIF F (udsendes) Mail fra SIF F, Johnny Jensen, af 8. februar 2005 (udsendes) soplæg kurset ikke godkendes, idet kursets fokus mere er på eliteholdets udvikling end på lederuddannelse. s møde 15. februar 2005 Punkt 4: Uddybende kommentarer indhentes. Behandles på ny. 5. Ansøgning fra Triton om godkendelse af internt kursus Svømmeklubben TRITON ansøger om godkendelse af internt kursus, der har været afholdt den december I henhold til Kommunalbestyrelsens retningslinier for tilskud til børn og unge mfl. ydes der tilskud til kurser med et foreningsudviklende og relevant indhold for ledere og kommende ledere. Interne kurser skal forinden afholdelse godkendes af for opnå tilskud. Endvidere er det for interne kurser en forudsætning for godkendelse, der medvirker kvalificerede undervisere/processtyrere. TRITONs ansøgning er modtaget i Kultur & Fritid den 6. januar 2005, altså efter kursets afholdelse. Kurset blev afholdt på DGIs kursusejendom i Borrevejle med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer og trænere i konkurrenceafdelingen, i alt 16 personer. Desuden deltog 2 instruktører fra DGI. Kurset er udfærdiget specielt til TRITON i samarbejde med DGI og har haft til formål, bestyrelse og trænere i fællesskab får skabt nogle gode kommunikions- og samarbejdsrammer fremover. Nogle af emnerne på programmet var: Hvem er vi Gensidig sparring Samarbejde

5 Team Building Opgaver og ansvar Udvalget skal tage stilling til om kursets indhold kan godkendes som tilskudsberettiget, og om man vil se bort fra, ansøgningen er afleveret efter kursets afholdelse. Ansøgning fra TRITON (udsendes) soplæg Kultur- og Fritid foreslår, ansøgningen godkendes. s møde 15. februar 2005 Punkt 5: Undtagelsesvist godkendt, selvom ansøgningsfristen ikke er overholdt. 6. Idræt for alle Idrætsrådet den 9. september 2004 pkt. 2. Idrætsrådet den 26. januar 2005, pkt. 4. FN har udnævnt 2005 til Idrættens år med særlig fokus på breddeidrætten. Der er ikke afs midler til projekter. En undersøgelse viser, der i Danmark er børn, der er for ftige til dyrke idræt. Social- og Kulturministeriet står bag en pulje på 40 mio. kr., som skal uddeles over 4 år til støtte vanskeligt stillede børn. Der er endnu ikke udarbejdet retningslinier for støtten. Derudover har Integrionsministeren afs en pulje, der yder økonomisk støtte til inddrage børn og unge med en anden etnisk minoritetsbaggrund i foreningerne. Der kan også ydes støtte til børn med dansk baggrund med vanskeligt stillede forældre. Midlerne administreres af DGI, DIF og DUF. Ballerup Kommune bør i samarbejde med foreningslivet iværksætte særlige tiltag, der sikrer alle børn får mulighed for dyrke deres fritidsinteresser. Idrætsrådet har på deres møde den 26. januar 2005 anbefalet, der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Kultur & Fritid,, SSP, Job & Familie, Kultur- og Fritidsudvalget og Ungdomsrådet. Arbejdsgruppens opgave er afdække problemets omfang og udarbejde et forslag til en varig løsning. opfordres til udpege en repræsentant til arbejdsgruppen.

6 Pjecen Idræt for alle (udsendes) Integrionspuljen lanceres fra DUFs hjemmeside (udsendes) Artikel fra Udspil nr For ftig til idræt (udsendes) soplæg der udpeges en repræsentant til arbejdsgruppen. s møde 15. februar 2005 Punkt 6: Udvalget udpegede Ley Plum til arbejdsgruppen. Resultet af arbejdet i gruppen medtages løbende under meddelelser. 7. Eventuelt PR-initiiver i forhold til nærværende dagsorden s møde 15. februar 2005 punkt 7: Intet. Afbud: Rene Almind, John Gervin-Andersen, Leo Andersen, Mona Bitsch, Peter Bøgelund Mødet sluttet kl.: Mødet omfter siderne 1 8 (punkterne 1 7) Sign.: Marianne Hesselholt, Arne Heilmann Clausen, Helge Friis, Ley Plum, Vagn Henriksen, Bent Jensen, Erik Hansen, Inger Christensen, Gry Andersen, Tom Nielsen

Referat. Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2. Åbent møde

Referat. Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2. Åbent møde Refer tirsdag den 17. marts 2009, kl. 17:00 i Udvalgsværelse 2 Åbent møde Tilstede Inger Christensen (A) formand René Almind - næstformand Brian Lund Madsen (A) Marianna Hesselholt (V) Tom Nielsen (A)

Læs mere

Fastsættelse af tidspunkt for udvalgets møder i 2003

Fastsættelse af tidspunkt for udvalgets møder i 2003 Åbent møde i, tirsdag den 15. oktober 2002 i Ballerup Idrætspark. Dagsorden med beslutninger (omfter punkterne 1-7) Meddelser a) Temadag 27. oktober 2002 på Villa Blide b) Foreningen Ballerup Harmoni Orkester

Læs mere

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2:

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2: Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 5. oktober 2004, Kl. 08.00 OBS! Mødet afholdes i Store Peters Hus, Pederstrup. REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Årsregnskab 2003 - gennemgang

Læs mere

3... Teatergruppen Klima søger om en underskudsgaranti til opførelse af "Elverkongens Krone" 5

3... Teatergruppen Klima søger om en underskudsgaranti til opførelse af Elverkongens Krone 5 Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 9. august 2005, Kl. 08.00 i Udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Fremtidig anvisning af Musikhuset... 3 3... Teergruppen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 13-12-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 13. december 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde i Administrationsbygningen,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 21-05-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødested: Mødelokale 422 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Sidenr. 92 Referat Mødedato: 1. november 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen Fraværende: Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1. Dance

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 13. maj 2003, Kl. 13.00 i udv.værelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 11. januar 2005, Kl. 08.15 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 10-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 08:30 afholder Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Fritidsudvalget, 24-09-2013 Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 25. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002.

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002. Åbent møde i, tirsdag den 17. december 2002. Dagsorden (omfter punkterne 1-7) Meddelelser a) BMSI frafalder ansøgning om tilskud i 2003 b) Orientering om sager fra KFU, herunder pjecen "Ballerupmodellen"

Læs mere