Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved"

Transkript

1 Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den ndenlandske produkton, Y, er lg den efterspørgslen efter ndenlandske vare. I det følgende er fokus på det fnanselle marked. Udvklngen specfkt mport og eksport vl kke blve analyseret særsklt men alene ved udtrykket nettoeksporten (handelsbalancen). Der gøres følgende antagelser: Nettoeksporten er defneret som: NX( Y, Y *, ε ) X( Y *, ε ) ε IM( Y, ε ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + ) ( ) Idet Marshall-Lerner betngelsen antages opfyldt, dvs. ε NX (deprecerng af den ndenlandske valuta leder tl en stgnng nettoeksporten). Horsonten er kort sgt, dvs. prsnveauerne er konstante både ud- og ndland. Real valutakursen, ε, svnger med den nomnelle valutakurs P ε =. P ndvdere antages prsnveauet ud- og ndland at være dentsk, hvorved P P = 1, hvlket betyder at ε =. Da prsnveuaet, P, er fast er der ngen nflaton, hverken nuværende eller fremtdg, dvs.: = r + π e = r + 0 = r

2 Anvendes dsse antagelser kan IS-relatonen forsmples tl: Y = C(Y T) + I(Y, ) + G + NX(Y, Y*, ) Med andre ord er både den ndenlandske rente og valutakursen med tl at fastlægge den ndenlandske produkton. Lgevægt på det fnanselle marked: Pengeefterspørgslen fra tdlgere: M P = Y L( ) M/P real pengeudbud: Fortsat gvet af centralbanken YL() Pengeefterspørgslen: Bestemt af et transaktonsbehov, Y, og alternatv omkostnngen ved at holde lkvdtet, L(). Dette ændrer sg kke, når økonomen åbnes: Kun ndenlandske borgere holder ndenlandsk valuta (udenlandske borgere bruger udenlandsk valuta tl deres transaktoner). Altså bestemmes lgevægten på det fnanselle marked fortsat på samme måde: M/P for at genskabe lgevægt gvet Y Y L() gvet M/P nyt for at genskabe lgevægten Altså hælder LM-kurven fortsat opad.

3 Udenlandske versus ndenlandske oblgatoner: Antagelse: Investorerne ser alene på det forventede afkast I lgevægt må både ndenlandske og udenlandske oblgatoner gve samme forventede afkast. Gør de kke det, er der arbtrage mulgheder. Dette leder tl arbtrage betngelsen den udækkede rentepartet: = + t t (1 t ) t Denne approksmeres med: e t + 1 t = t + t e 1 t Altså er den ndenlandske rente,, lg den udenlandske, *, korrgeret for den forventede udvklng valutakursen Antag nu, at den fremtdge valutakurs er kendt og betegn den fra perodeangvelserne (de er unteressante): e = + e = (1 + ) e. ndvdere ses bort

4 Grafsk haves UIP-kurve gvet * og e ' Y' Fortolknng: : n ndenlandsk rentestgnng leder tl en apprecerng af den ndenlandske valuta. : t ndenlandsk rentefald leder tl en deprecerng af den ndenlandske valuta. Hvad sker der? Renten Danmark og UK er den samme ( = *) Den nuværende valutakurs er lg den fremtdge ( = e ) Natonalbanken fører kontraktv pengepoltk dvs. M Ved uændret valutakurs blver det mere attraktvt at besdde danske oblgatoner. Investorerne sælger GBP og køber DKK for at købe danske oblgatoner. DKK apprecerer overfor GBP ( ).

5 Spørgsmål: Hvor meget styrkes DKK med? Antagelse: Investorerne ændrer kke deres forventnnger tl fremtden (den fremtdge valutakurs). Jo mere DKK apprecerer dag, jo mere forventes den at deprecere fremtden Derved blver UK oblgatoner mere attraktve (hvs DKK forventes at svækkes, betyder det, at et gvet afkast opgjort GBP er højere opgjort DKK). Altså Den ntale apprecerng af DKK er så stor, at den forventede fremtdge DKK deprecerng kompenserer for den forhøjede rente (den udækkede rentepartet skal være opfyldt).

6 Lgevægt på varemarkedet og det fnanselle marked: Der er gvet tre relatoner: Varemarkedet: Y = C(Y T) + I(Y, ) + G + NX(Y, Y*, ) Det fnanselle marked: M = P YL() Den udækkede rentepartet: e = (1 + ) Dsse tre lgnnger fastlægger tlsammen produkton, Y, rente,, og valutakurs for den ndenlandske økonom. For at få de kendte IS-LM relatoner frem ndsættes udtrykket for valutakursen varemarkedsrelatonen: IS-relatonen: Y = C(Y T) + I(Y, ) + G + NX(Y, Y*, M LM-relatonen: = YL() P e ) (1 + ) IS-relatonen og en ændret rente: - ffekt på nvesterngerne: I Z Y - ffekt va valutakursen (ny): e (1 + ) NX Z Y Begge effekter trækker samme retnng IS-relatonen stadg negatv sammenhæng mellem Y og. IS-kurven hælder nedad

7 LM-relatonen og en ændret rente: ffekt va efterspørgslen efter penge: L() Y LM-relatonen stadg postv sammenhæng mellem Y og. LM-kurven hælder opad Lgevægten fndes, hvor de to kurver skærer hnanden. Grafsk haves: LM-kurve * IS-kurve Y Y* Når renten,, lgevægten er bestemt kan valutakursen bestemmes va den udækkede rentepartet. ' UIP-kurve

8

9 Økonomsk poltk en åben økonom: Fnanspoltk med flydende valutakurs: Det offentlge forbrug øges G, men uændret skat, T. Det er alene IS-relatonen der påvrkes LM-relatonen påvrkes kke af et ændret G. Hvad sker der? G Z Y C Z Y (VM 1) Drekte effekt I Z Y (VM 2) NX Z Y (VM 3) M d I Z Y (PM 1) NX Z Y (PM 2) Grafsk haves: G LM'-kurve '' ' IS''-kurve IS'-kurve Y' Y'' Y

10 På valutamarkedet betyder det, at valutaen som følge af rentestgnngen apprecerer. '' UIP-kurve ' '' ' Samlede effekt: - Prvat forbruget, C, stger pga. den øgede dsponble ndkomst og påvrker gen produktonen etc. (multplkatoreffekten). - Investerngerne, I, påvrkes postvt af produktonsstgnngen, men negatvt af rentestgnngen. Den samlede effekt er uskker. - Nettoeksporten påvrkes negatvt af både den øgede produkton (mere mport) og af apprecerngen af valutakursen (ndenlandsk producerede varer blver dyrere forhold tl udenlandske). Samlet er effekten negatv. - Den samlede effekt på produktonen/ndkomsten, Y, er postv.

11 Pengepoltk med flydende valutakurs: Der føres ekspansv pengepoltk M LM-kurven rykker nedad LM'-kurve LM''-kurve ' '' IS-kurve Y' Y'' Y Hvad sker der? M Y I Z Y NX Z Y

12 Den nye lgevægtsrente bestemmes og derefter den nye svækkede valutakurs. ' UIP-kurve '' ' '' Samlede effekt: - Investerngerne, I, påvrkes postvt af rentefaldet. ffekten er postv. - Nettoeksporten påvrkes negatvt af den øgede produkton (mere mport), men postvt af deprecerngen af valutakursen der følger af rentefaldet (ndenlandsk producerede varer blver bllgere forhold tl udenlandske). Samlet er effekten postv, hvs Marshall-Lerner betngelsen er opfyldt. Den samlede effekt på produktonen/ndkomsten, Y, er postv. fter ovenstående ntale effekter løber processen vdere som en almndelg multplkator.

13 Faste valutakurser: Indtl nu er det antaget, at centralbanken vælger en pengemængde, hvorefter valutakursen tlpasser sg. Men den vrkelge verden ser anderledes ud. Ofte bnder lande deres valuta tl en anden således at omvekslngsforholdet er konstant. Fast valutakurs og pengepoltk: n udmeldng fra staten om at valutakursen er, er kke nok. Det skal understøttes af valutamarkedet, dvs. den udækkede rentepartet skal være opfyldt: e t 1 t t = t + + t ndvdere antages at der er perfekt kaptalmobltet. Fastløses valutakursen troværdgt tl, betyder det: 1. Den aktuelle valutakurs er, 2. Den af markedet forventede valutakurs er. Derved gælder: t = t + = t den ndenlandske nomnelle rente er lg den udenlandske nomnelle rente. LM-relatonen blver da (for = *):

14 Antag: Økonomen er lgevægt. Horsonten er kort sgt. Der sker en ndenlandsk ekspanson (Y ). Centralbanken er nød tl at øge pengemængden for at holde samme rente og dermed valutakurs. Med fast valutakurs er pengepoltk kke et anvendelgt nstrument. Fast valutakurs og fnanspoltk: Tdlgere har v kgget på effekterne af ekspansv fnanspoltk under flydende valutakurser G Y + Men med fast valutakurs må kke ændre sg Centralbanken grber nd ved at øge pengemængden, M. Grafsk haves således: '' ' G LM'-kurve LM'''-kurve - centralbanken akkommoderer IS''-kurve IS'-kurve Y Y' Y'' Y'' Altså opnås en større effekt på produktonen med fnanspoltk, ford centralbanken skal føre ekspansv pengepoltk for at holde valutakursen fast.

15 Men hvorfor have fast valutakurs? - Mster et nstrument tl at justere ubalancer - Reducerer mulghederne for at påvrke den økonomske aktvtet - Opgver kontrollen med den ndenlandske rente på godt og ondt - t poltknstrument er kke nok tl at gennemføre poltkmks og de fordele der er forbundet med dsse.

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Capital Asset Pricing Modellen

Capital Asset Pricing Modellen Captal Asset Prcng Modellen og det danske aktearked Bachelorprojekt af Thoas Klesdorff Hougaard Vejleder Lone Sauelsen Afleverngsdato.05.006 Erhvervsøkono/HA-uddannelsen Insttut for Safundsvdenskab og

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? #-=@'f'/*`?'-"å-f-

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Husholdningsbudgetberegner

Husholdningsbudgetberegner Chrstophe Kolodzejczyk & Ncola Krstensen Husholdnngsbudgetberegner En model for husholdnngers daglgvareforbrug udarbejdet for Penge- og Pensonspanelet Publkatonen Husholdnngsbudgetberegner En model for

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET 2001

AALBORG UNIVERSITET 2001 AALBORG UNIVERSITET 001 P-1 PROJEKT GRUPPE B 16 STORGRUPPE 01 DEN TEKNISK - NATURVIDENSKABELIGE BASISUDDANNELSE P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 AALBORG UNIVERSITET Den Teknsk-naturvdenskabelge

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Rammeaftale 2010 for Socal- og specalundervsnngsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederksberg Frederkssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Grbskov Halsnæs

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt... 21 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt...

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Den politiske organisation

Den politiske organisation Regnskab 2010 Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A)

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

J.Andersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 8, side 1. Kapitel 8. Penge og inflation

J.Andersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 8, side 1. Kapitel 8. Penge og inflation J.Andersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 8, side 1 Kapitel 8 Penge og inflation 1. Hvad er penge? Pengeudbud og -efterspørgsel Den traditionelle definition af penge er, at det

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Beder-Malling Bio-Local

Beder-Malling Bio-Local = 4 4 4 4 1 - + - - =+ =+ 4 4 Beder-Mallng Bo-Local ksempel på omdannelse et selvstændgt bysamfund -3 -q < 1 1 Bltln-t[lAlll lt G B 0-10G[1 2050 rr nslnrpl på nvrulrrlru r nu suå Bysn[ruln Beder-Mallng

Læs mere