Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Audio- DramaBizz. til Regionsrådets møde den 20.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Audio- DramaBizz. til Regionsrådets møde den 20."

Transkript

1 Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Audio- DramaBizz Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 22

2 Ansøgning AudioDramaBizz - en oplevelsesorienteret serviceydelse med et højt indhold af viden Et interaktivt mesterværk Det er en fantastisk forestilling, der er tæt på at kunne få absolut topkarakter. Den får 5 store stjerner MetroXpress om AudioMoveDramaet Korridor Ideen med at fange tilskueren i et indre teater hvor state-of-the-art teknologi og konkrete indslag fra den virkelige verden smelter sammen, er helt genial. Jørn Bo Kristiansen, PILGRIM A/S Oplevelsesøkonomi ved Aarhus Universitet er meget interesserede i at indgå som aktive videnspartnere i AudioDramaBizz projektet, som vi anser for at kunne være et værdifuldt bidrag til den oplevelsesøkonomiske udvikling i regionen. Dorthe Refslund Christensen, Aarhus Universitet Udvikling af interaktiv dramaturgisk formidling til offentlige rum er en spændende udfordring for pervasive computing, og vi ser mange nye forretningsområder indenfor undervisning, turisme, teambuilding, museer, oplevelsesparker mv. Kaj Grønbæk, Center for Interactive Spaces/Alexandra Instituttet

3 Projektets Formål Projekt AudioDramaBizz formål er at udvikle et helt nyt og unikt produkt bestående af drama, ny teknologi og information til det private erhvervsliv (herunder turisterhverv), uddannelsessektor og kommuner i hele Region Midtjylland. Hensigten er, at produktet dels skal kunne øge indtjeningen for eksisterende attraktioner ved at gøre dem mere interaktive, sansemættede og spændende; dels skal det være med til at skabe helt nye attraktioner, læringsværktøjer og forretningsområder indenfor uddannelsesområdet og erhvervslivet i regionen - på sigt i hele landet. Produktet skal som udgangspunkt inkludere spidskompetencerne fra de forskellige parter med det mål for øje at skabe digitalt drama i en udviklende, oplevende og læringsmæssig sammenhæng en helt ny dimension på teatrets øvrige virkefelt. Det har gennem tiderne været svært at bygge bro mellem scenekunst og erhvervsliv/uddannelse. Dette nyskabende projekt vil aktivt integrere den absolut sidste nye teknologi som bindemiddel og middel til skabelse af helt nye produkter, der kan udnyttes af erhvervslivet. Det er den nye teknologi og ikke mindst nye anvendelser af denne, som skal være midlet til realiseringen af samarbejdet. Og her har vi brug for forsknings- og udviklingsmidler. Slutproduktet skal således bestå af 3 forskellige lag... 1) Nyskrevet audio-drama/fiktion skabt af teatret 2) Målrettet, brugervenlig og oplevelsesorienteret ny teknologi baseret på it-forskning og itleverandører 3) Information eller læringsmateriale fra de aktuelle virksomheder/institutioner Synergien i dette projekt skal opstå i et tæt forsknings- og udviklingssamarbejde mellem de deltagende parter. Projektets Indhold Teater Katapult tager udgangspunkt i to tidligere projekter, som bygger op til dette mere kommercielle og perspektivrige projekt. I 2004 gennemførte vi AudioGuideTeater i samarbejde med Århus Festuge. Et projekt som var en af årsagerne til, at teatret senere på året modtog de danske teaterkritikeres Initiativpris. Og i år producerer vi - med støtte fra bl.a. Kulturministeriet - pilotprojektet Dramatisk Brosamarbejde. En del af midlerne fra Dramatisk Brosamarbejde kan overføres til dette projekt, således, at det bliver muligt af gennemføre min. 2 konkrete tests (Fase 3 i projektet). Der kan læses mere om begge projekter på og om det seneste projekt på Fælles for de to projekter er, at vi med stor succes, har erfaret hvad audioguide- og mobilteknologi koblet med drama kan sammen uden for teatersalen. Denne hidtidige teknologi kan dog udbygges i langt højere grad ved at udnytte samspillet med de fysiske omgivelser den eksisterende scenografi på nye måder ved hjælp af f.eks. kortrækkende net-forbindelser, GPS og cybertag-teknologier. Vi vil således, med dette projekt, dels udforske og afprøve en langt mere avanceret teknologi i dette projekt mhp. at fjerne filtret mellem brugeren/opleveren og teknologien. Forstået på den måde, at brugeren ikke skal koncentrere sig så meget om at anvende apparaturet under oplevelsen, men mere kunne agere frit og uden distraktion glide dybt ind i fiktionen (med hjælp fra teknologien). Dels er ambitionen nu, at begynde en proces, hvor de uopdagede anvendelsesmuligheder af den nyeste multimedie-teknologi sammen med fiktion/drama/teater kobles med information og viden. Information og viden fra en ekstern operatør, som f.eks. en virksomhed, en turistattraktion eller en uddannelsesinstitution. Mulighederne er mange for som virksomhed at give sin kerneydelse et løft med denne underfundige, informative og helt utraditionelle it-baserede oplevelse, som fastholder og skaber nye markeder. 2

4 Konceptets kerne er, at opleveren er publikum, skuespiller samt eksempelvis turist i én og samme person. Som oplever sætter man et sæt hovedtelefoner på ørerne, tænder for en mobiltelefon (eller en PDA) med GPS og adgang til nettet. Og så bevæger man sig - mens man lytter til et præindspillet drama - ud i byens gader, ud i en speciel attraktion eller ud i virksomhedens direktionsgang, produktionsareal etc. afhængigt af anvendelsesområdet. Der bliver altså skabt et stykke interaktivt lyttedramatik med et højt indhold af viden. Produktet skaber kort sagt den illusion, at opleveren selv er hovedperson i sit eget livsdrama, mens han/hun lærer og virkeligheden omkring hovedpersonen er scenografien. Han/hun er alene, men kan være i kommunikation med andre via teknologien. Opleveren er ligeledes konstant i bevægelse - midt i den fiktive handling - og bliver mødt af skuespillere, installationer eller andre begivenheder, der sker for vedkommende live nu og her! Et hvilket som helst tema kan være omdrejningspunktet i denne fiktive og dramatiske handlingsstruktur, men pointen er, at vigtige informationer eller læringssætninger nu bliver oplevet med alle sanser i stedet for indlært kognitivt. At dette styrker læring og oplevelse underbygges f.eks. af læringsteoretikere (Howard Gardner) og hjerneforskere (Kjeld Fredens), der taler om, at vi besidder mange intelligenser. Hvis man styrker og påvirker flere intelligenser, så lærer man mere og bedre, end ved traditionel verbal undervisning eller læsning. Det er der store perspektiver i set fra en erhvervsmæssig synsvinkel for virksomheder, som gerne vil differentiere sig og gøre fx værdigrundlag eller historik let tilgængelig. Eller fra en turistmæssig synsvinkel, hvor yderst personlige, interaktive og underholdende perspektiver på allerede eksisterende attraktioner efterhånden er en nødvendighed med den øgede konkurrence, der er på oplevelsesmarkedet. Det nyskabende Når markedet pludselig introduceres for et helt nyt produkt, kan det være svært at forklare, hvad det præcist er, og hvilket behov det opfylder. Det er derfor godt at kunne henvise til Teater Katapults AudioMoveTeater i Århus Festuge 2007 med titlen Korridor : Her fik opleveren den illusion, at han/hun var journalist på jagt efter forsidehistorien til næste dags avis. Rent fysisk var man på jagt efter en person, der skulle give interview. Man bevægede sig rundt i byen med en mobiltelefon, et sæt høretelefoner og et kort over ruten i hånden. På sin vej modtog man kryptiske smsbeskeder fra en stresset redaktør, mødte stressede og fraværende skuespillere i byens rum, og man fik fornemmelsen af selv at blive stresset. Dette var et af formålene med forestillingen, da temaet var menneskets stigende stressniveau (få en lyttesmagsprøve på Det er altså væsentligt at understrege, at AudioDramaBizz/AudioMoveTeater er noget helt andet, end den form for AudioGuide-oplevelser, som allerede nu forefindes på eksempelvis museer rundt omkring i Europa, hvor man anvender ren information eller narrativ fremstilling evt. med et par lydeffekter. AudioMoveTeater er en decideret nyskabelse ikke bare i Danmark, men også i Europa fordi vi anvender lyd-dramatik og personlig interaktivitet til at integrere en oplevelse/en læring. Derudover er ambitionen, som beskrevet, at teknologien bag produktet er 100% opdateret og brugervenlig. Med dette projekt vil vi være i stand til at tage et kvantespring, som vi ikke ellers vil have haft mulighed for, hvor den absolut sidste nye teknologi skal fjerne oplevelsesfilteret mellem den virtuelle og den reelle verden, og hvor Katapults kompetencer som fiktions- og dramatikproducerende enhed skal få oplevelsen til at fastholdes i en spænding, der åbner for hele opleverens sanseapparat, hvilket integrerer oplevelsen, læringen og informationen i endnu højere grad, end det er set før. 3

5 Projektets slutprodukt og fremtid Efter projektforløbets 3 faser forventer Katapult at stå med følgende resultat: 1) Et sæt gennemprøvede og finansierede teknologier (softwareteknologier som RFID, GeoWare, GeoCatching og Cybertags*) eller en helt ny teknologi, som på dette tidspunkt er undersøgt, testet og anvendt i 2 pilotprojekter, således at vi kan tilbyde kunden 2-4 forskellige AudioMove produkter med et sæt teknologier afhængig af opgavens ordlyd (kundens behov). 2) Specialudviklede dramaturgiske værktøjer, som passer til mediet og de forskellige teknologier og aftageres behov. 3) Hardwareplatforme, som avancerede mobiltelefoner eller pocket-pc er, er på dette tidspunkt udvalgt ift. anvendelsen og kan efterfølgende lejes ud som en del af produktet. *) Forklaring i medfølgende bilag Efter projektforløbets 3 faser forventer Katapult at stå med følgende produkt: En forretningsmodel/en oplevelsesorienteret serviceydelse, som kan sælges til turisterhverv, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, kommuner, oplevelsescentre, konsulent- og eventbureauer mv. på helt kommercielle vilkår. Kunden vil få en oplevelsesorienteret serviceydelse med et højt indhold af viden, som dette projekt vil tilvejebringe. Sammen med Teater Katapults teaterfaglige know how på den dramatiske tekst samt teatrets erfaring med underholdningselementet ift. slutbrugerens oplevelse, står projektet med et slutprodukt, der indeholder en stor teknologisk og teaterfaglig viden samt en platform (et apparatur), som kan udlejes med den relevante software for det givne produkt. Slutbrugerens pris (produktets pris) skal således udelukkende finansiere Katapults egne løbende udgifter til dramatiker, dramaturg, stemmeindtaling, research, lydstudie etc. samt overhead til løbende opdatering af teknologien i produktet. Det færdige produkt kommer således til at koste mellem kr ,- og kr ,- afhængig af opgavens ordlyd. Derudover vil vi kunne gå ind i nogle arbejdsfællesskaber og tilbyde en række del-produkter i AudioDramaBizz til en langt mere overkommelig pris, hvor Teater Katapult med vores teknologiske knowhow og dramatik-ekspertise, kan gå ind i udviklingssamarbejder med eksempelvis museer og kulturinstitutioner. Vi vil kunne blive en attraktiv partner i forbindelse med mange former for udviklingssamarbejder med andre institutioner i regionen ifm. vidensdeling og videnssamarbejde. Produktets kommercielle bæredygtighed efter projektafslutning: En del af forretningsmodellen vil integrere en salgsenhed internt eller eksternt som f.eks. et større lokalt baseret reklamebureau. Produktet vil, som nævnt i projektets fase 1, indeholde en salgs- og præsentationsfilm til dette brug. Samtidig er kombinationen af Katapults og Innovation Labs presse know how en væsentlig parameter ift. lanceringen af produktet på markedet. Innovation Labs bidrag i projektet inkluderer denne ydelse ved projektets afslutning, hvor vi forventer landsdækkende omtale i de elektroniske og trykte medier. 4

6 Det samlede markedspotentiale er efter vor vurdering meget stort. Vi har allerede på nuværende tidspunkt aftagere som KMD A/S, Moesgaard Museum, Visit Århus og Horsens Erhverv, og såfremt projektet InterFace samt fyrtårnsprojekterne World of Crime og Midtjysk Oplevelsesproduktion i regionen bliver en realitet, er Katapult co-producenter her. Følgende har derudover allerede nu udvist stor interesse: Silkeborg Turistbureau, Visit Kolding og Pilgrim A/S. Andre potentielle aftagere opsøges via presseindsats og direkte salg. Katapult s vurdering af projektets økonomiske bæredygtighed efter dette projekts afslutning er derfor god ikke mindst set i lyset af det store markedspotentiale, der forefindes i mange forskellige brancher. Teatrets egen lille kvalitative undersøgelse af de potentielle aftageres evne og vilje til at betale prisen for produktet har givet store forhåbninger for de kommercielle muligheder af AudioDramaBizz. Et af konceptets oplevelsesmæssigt stærke sider at kun én oplever/bruger ad gangen kan deltage, er ikke nogen hindring for den kommercielle bæredygtighed, idet man for det første kan sende én af sted hvert 5. minut (dvs. 12 mennesker i timen) og for det andet kan samles i grupper efterfølgende og tale om sine oplevelser. Konceptet kan ligeledes hænge på hylden, således at det konstant er til rådighed. Eksempelvis ved virksomhedsintroduktion eller lignende. Når først konceptet er købt, er det til rådighed konstant med en lille afgift til support. Således vil konceptet også være bæredygtigt for kunden/slutbrugeren. Eksempler på anvendelse af slutproduktet En umiddelbar vurdering af fremtidig markedssegmentering: - Innovative virksomheder med mere end 200 medarbejdere (anvendelse indenfor ledelse, HR, personaleudvikling ( sjælepleje ), teambuilding, værdi-, missions og visionsformidling, storytelling om virksomheden, anderledes købsoplevelser etc.) - Oplevelsescentre/museer/events/kongresser (vidensformidling, interaktiv underholdning etc.) - Turistbureauer/kommuner (formidling af eksisterende attraktioner og skabelse af nye) - Undervisnings- og læringsinstitutioner (edu-tainment, konsulentfirmaers kursusvirksomhed etc.) En uddybning af disse områder er vedlagt som bilag 5

7 Projektforløb i 3 faser 1. FASE - Front end innovation i samarbejde med bl.a. Innovation Lab Step 1 Brainstorm session 1 - projektafgrænsning, retning, ambition, partnere. Deltagerne er Teater Katapult, Innovation Lab samt Alexandra Instituttet. Step 2 Partner proces - efter ovenstående session indlejres de relevante partnere i projektet (ud over dem, vi allerede har som partnere). Innovation Lab har fra tidligere projekter stor erfaring med denne del af processen. Relevante partnere er potentielle aftagere af slut-produktet samt f.eks. Responsfabrikken - eksperter i mobildata og sms-funktioner (både push og pull). Beta Technic - arbejder med RFID teknologi. Teknologien kan trådløst stå for identificering af en bruger og for transmission af data. Step 3 Validering af de teknologiske muligheder - dette med udgangspunkt i desk-research samt en afklaring igennem Innovation Lab s internationale vidensnetværk af teknologiske partnere. Disse partnere er på sigt en klar økonomisk fordel for projektet efterfølgende, da projektet i høj grad skal sælges på personlige netværk/ relationer og ikke på massemarkedsføring bortset fra presselanceringen efter endt projektperiode. Step 4 Adfærd - brugerundersøgelse af holdningen til det overordnede koncept - kvalitativt som kvantitativt. Innovation Lab har - med egen ekspert på området - tidligere lavet brugerundersøgelser for kunder med fokus både på kvantitative og kvalitative data. Step 5 Brainstorm session 2 - de aktuelle interessenter arbejder over 1-2 dage med Front End Innovation med fokus på den divergente tænkning. Her har vi også stort fokus på aftageren/brugeren, da det har stor relevans for slutproduktet. Ud over vores faste partnere i projektet, er det vores mål at få en stor dansk produktionsvirksomhed, et større konsulentfirma (performance consulting) samt en større uddannelsesinstitution/-organisation med. Interessenterne tilbydes information og viden i en proces, hvor de bliver hørt og selv er med til at skabe produktet, målrettet egne behov. Step 6 Brainstorm session dage med fokus på en mere detaljeorienteret tilgang. Vi fokusere på konkrete løsningsmodeller erfaringer fra step 3, 4 og 5 inkorporeres. Step 7 Visuel Mock Up - der udarbejdes en visionsvideo for for-projektet, der beskriver de konkrete resultater og de fremtidige visioner. Step 8 Rapport - der udarbejdes en kortfattet rapport, der sammen med visionsvideoen skal danne grundlag for det videre arbejde samt salgsmateriale til fremtidige samarbejdsprojekter med turisme-, erhvervsliv og uddannelsessektor 2. FASE - Udvikling af letanvendelig og specialdesignet hardware og software Dette arbejde vil tilvejebringes efter Fase 1 i et samarbejde mellem teatret og relevante it-virksomheder. Her vil Alexandra Instituttet spille den primære rolle i et samarbejde med udvalgte virksomheder som f.eks.. Cordura som underleverandør. Alexandra Instituttets tilfører her projektet en stor mængde forsknings-baseret viden, der forøger værdien af produktet betydeligt. Dette er den mest materielle del af slutproduktet. Hvilken fysisk platform skal anvendes? Bliver der tale om mobilteknologi eller en anden platform? Skal GeoWare, GeoCashing og/eller RFID teknologi anvendes etc. 3. FASE - Afprøvning i samarbejde med 2-3 forskellige virksomheder samt presse-tiltag Konkrete tests foretages af så forskellige virksomheder som muligt eksempelvis en uddannelsesinstitution, en turistattraktion og/eller en virksomhed i Region Midtjylland. Katapults tilskud fra Århus Kommune og fra Kulturministeriets Provinspulje, giver mulighed for at gennemføre min. 2 tests. Innovation Labs store presse knowhow og styrke i medierne, skal bære produktet frem i offentligheden mod slutningen af denne fase. 6

8 Samarbejdspartnere Pt. har vi følgende partnere i projektet Medudviklere: Innovation Lab, Alexandra Instituttet A/S (Interactive Spaces & Tekne) og Cordura A/S End-users/aftagere (I udviklingsprocessen): KMD A/S, Pilgrim A/S, Visit Århus og InterFace samt World of Crime og museerne I regionen (Midtjysk Oplevelsesproduktion) såfremt disse fyrtårnsprojekter realiseres) Vidensdelere: Nordisk Institut v. Århus Universitet (herunder kandidatuddannelsen i oplevelsesøkonomi), Alexandra Instituttet, Innovation Lab, InterFace Investorer/sponsorer: Inet Design (CMS baseret hjemmeside), Morgenavisen JyllandsPosten (markedsføring) Innovation Lab: Projektets facilitatorer, markedsundersøgere og promotere. Innovation Lab tilfører projektet værdi i form af akkumuleret viden samt med en pris på udviklingsforløbet, der ligger 35% lavere end markedsprisen plus deres pressemæssige knowhow. Innovation Lab er et internationalt knudepunkt for teknologiske trends og muligheder med ny og kommende teknologi. Gennem et internationalt netværk har Innovation Lab overblik over fremtidens teknologi og dens anvendelser. Kunder i Innovation Lab får indsigt i de muligheder, ny teknologi bringer med sig, og ideer til selv at udnytte potentialerne. Gennem en række medier og aktiviteter gør Lab Agents med vidt forskellige baggrunde fremtidsperspektiverne håndgribelige og forståelige, så teknologien kommer til at give mening for vi mennesker. Innovation Lab arbejder udfra en overskrift omkring NEW TECH IMPACT. Dette er omdrejningspunktet for hele arbejdet. NEW: Nyt, forandring, ny værdi, innovation, vi gør en forskel. TECH: Teknologi, trends og adfærd via teknologi. IMPACT: Betydning, indvirkning, empatisk kalkulation. Det handler for Innovation Lab om at bruge teknologien som platform for at skabe merværdi for brugerne. Derfor er brugerne også en enormt vigtigt del af alle deres projekter. Mere på. Alexandra Instituttet A/S: Projektets softwareudviklere og videnspartnere på hele udviklingsdelens fase 1 og 2. De går ind i projektet med forskningsbaseret it-knowhow. Projektets samlede værdi bliver større via dette partnerskab, da vi på denne vis kan sænke omkostningerne i budgettet (udefinerbar størrelse, der derfor ikke optræder i budgettet). Alexandra Instituttet A/S er Danmarks førende brobygger mellem it-forskning og erhvervsliv. Instituttet leverer forskningsbaseret videnservice, bl.a. i form af forsknings- og udviklingsprojekter, faglige netværk, kurser, konferencer og konsulentydelser. Alexandra Instituttet var samarbejdspartner på Katapults AudioMoveDrama Korridor i Århus Festuge Instituttet blev i september tildelt årets it-pris og leder pt. et forskningsprojekt, der skal udnytte den kommende europæiske positioneringsteknologi Galileo. 7

9 Cordura A/S: Underleverandører til Alexandra i dette projekt De grundlæggende kompetencer I Cordura ligger inden for softwareudvikling, RFID teknologi og grafisk design. Herudover har Cordura s arbejde med hidtidige projekter - f.eks. Danfoss Universe bibragt stor erfaring med en bred vifte af teknologier som f.eks. Wifi-positionering, mobile enheder (PDA er), adgangskontrol, touchskærme, bluetooth og forskellige sensorer. Cordura har også kompetencer indenfor de mere bruger- og indholdsmæssige dele af softwareudviklingsprocessen. Med afsæt i en brugercentreret usability-tradition, arbejder de med at tilpasse deres leverancer til de brugere, der skal benytte teknologien. Cordura har medarbejdere, der har specialiseret sig i formidling og undervisning gennem IT og som gennem en kombineret formidlingsmæssig og teknisk viden kan bidrage som konstruktive bindeled i udviklingsfasen. Øvrige partnere samt inspiration: Det er hensigten at flere partnere indenfor det private erhvervsliv, uddannelsessektorer samt turisterhverv i regionen skal indgå i projektets slutfase og udvalgte også som direkte partnere. Katapult vil derudover studere og evt. samarbejde med forskellige grupper, f.eks. fra England, der inkorporerer spilteknologi i særegne oplevelsesdesigns de såkaldte cross-media spil. Det er grupper som f.eks. Mixed Reality Lab og Blast Theory, som vi bl.a. udveksler erfaringer med på en festival d. 9. november i år. Pt. er vi med i et andet konkret projekt i samarbejde med Moesgaard Museum og Visit Århus. Bilag: - Budget - Anmeldelse fra MetroXpress på AudioMoveDramaet Korridor - Anbefalinger fra forskellige partnere og potentielle end-users (Aarhus Universitet, Pilgrim A/S, KMD A/S, Visit Århus) - Liste over områder, hvor AudioDramaBizz kan anvendes + hvad er AudioMoveTeater 8

10 Om Katapult og teatrets kompetencer Teater Katapult blev stiftet som forening i I 2002 overtog teatret ledelsen af scenen i Rosensgade 11 i Århus midtby. Scenen var kendt som Svalegangen indtil 1981 og Byens Åbne Scene indtil I 2002 ændrede scenen navn til Katapult. Herefter har teatret været ramme for primært ny dansk dramatik og teatrets egne produktioner; ofte med kontroversielt indhold, hvilket har medvirket til megen presseomtale og debat, eksempelvis Christian Lollikes "Dom Over Skrig". Teater Katapult vil både udfordre og åbne publikums bevidsthed - samtidig med at teatret vil spille en samfundsmæssig rolle. Med udgangspunkt i og fokus på den dramatiske tekst og derefter rum for formeksperiment, forsøger Katapult kunstnerisk at gribe publikum. Katapult er ligeledes en åben scene med gæstespil og co-produktioner, musikarrangementer, stand up, storytelling, poesi og en videnskabscafé. Et meget vigtigt område i teatret er vores dramatikerværksteder, workshops og readings for at udvikle dramatikertalenter - i 2003 arrangerede Katapult festivalen for ny dansk dramatik med tilhørende dramatikerkonkurrence, DramaRama, og i maj 2005 udvidede konceptet sig til en stor nordisk festival for ny dramatik. Katapult er således i høj grad dramatikerens teater. Teatret har blandt andet modtaget de danske teaterkritikere og teaterjournalisters Initiativpris. Et af formeksperimenterne endte med en helt original og digital nyskabelse - AudioGuideTeater - som foregik i Århus' byrum. AudioGuideTeater blev kaldt Århus Festuges mest interessante projekt i Forfatteren Svend Åge Madsen var én af dramatikerne på projektet. AudioGuideTeater blev en meget stor anmelder- og publikumssucces. Og tre år efter i festugen 2007 havde Katapult urpremiere på efterfølgeren AudioMoveDramaet "Korridor" - en interaktiv bevægelsesforestilling i byen med temaet stress, som omdrejningspunkt. Anmelderne kaldte den "et interaktivt mesterværk". Projektet benyttede sig af mobil- og cybertagteknologi. - Teater Katapults kompetencer ligger i høj grad på den skrevne dramatiske tekst samt tekstfiktion iøvrigt. Teatret har i årevis arbejdet med udviklingen af dramatiske tekster i form af dramaturgisk bistand og idéudvikling. - Teatret har et meget stort netværk af dramatikere, instruktører, skuespillere, dramaturger og lyddesignere gennem vores arbejde med at producere teater. Det gælder både indenfor den professionelle verden samt inden for det kreative vækstlag. - Teater Katapult har evne for at koble samtidens problemstillinger med underholdene dramatik, hvilket er en helt unik og yderst brugbar evne i forhold til projektet AudioDramaBizz og det efterfølgende produkt til erhvervsliv, museer m.fl. Altså evnen til at formidle/koble faktuel information/læring med god fiktion/drama. 9

11 Budget AudioDramaBizz 2008 Alle beløb er ekskl. moms UDGIFTER Innovationsforløb med Innovation Lab inkl. PR kr ,- Projektkoordinator, Katapult (alle 3 faser) kr ,- Projektstyring og økonomi, Katapult kr ,- Udvikling af hardware og software (Alexandra Instituttet, Cordura m.fl.) kr ,- Salg- og markedsføring kr ,- Administration, hjemmeside mm. kr ,- 2 pilotprojekter / tests kr ,- (note 1) UDGIFTER I ALT kr ,- FINANSIERING Region Midtjylland kr ,- Egenfinansiering - Projektstyring kr ,- - Pilotproj./tests kr ,- - Regnskab og revision kr ,- kr ,- Innovation Lab kr ,- Test virksomheder kr ,- (note 2) Århus Kommune / Kulturministeriet kr ,- (note 3) Morgenavisen JyllandsPosten kr ,- Inet Design kr ,- FINANSIERING I ALT kr , NOTE 1 - TEST-/PROTOTYPE DEL-BUDGET 2 tests UDGIFTER Konsulentydelse/research/pressesamarbejde.. kr ,- Instruktion af skuespillere/lyd kr ,- Dramatiker kr ,- Stemmeindtaling, forberedelse af rolle mm. (danske prof. skuespillere+live-skuespillere) kr ,- Lyddesigner kr ,- Produktionsomkostninger (rekv./kostum etc) kr ,- Ekstraordinære adm. omkostninger (transport, program mv.) kr ,- Teknik: Lydstudie inkl. tekniker kr ,- UDGIFTER I ALT kr. kr ,- NOTE 2 TESTVIRKSOMHEDER Flere virksomheder og turistorganisationer er allerede interesserede i at indgå som testpiloter med et bidrag på kr ,- NOTE 3 Århus Kommune / Kulturministeriet De kr ,- er allerede bevilget og indgår som bidrag til dette projekt dels fra Århus Kommunes Kulturudviklingspulje og dels fra Kulturministeriets Provinspulje.

12 Hvad kan AudioMoveTeater // AudioDramaBizz tilbyde? Kulturoplevelse: Du bliver skuespiller og publikum i en og samme oplevelse. Du kommer ind i hovedet på en person og lader det andet menneskes tanker, erindringer og følelser besætte din bevidsthed. Dette giver en yderst personlig, interaktiv og underholdende oplevelse, hvor du selv er hovedperson i dit eget livsdrama. En virkelig verden, hvor alle er i bevægelse - på vej steder hen - inklusive dig selv. Som ren kulturel oplevelse/event, har AudioMove Teater allerede haft stor succes i forbindelse med Århus Festuge Dengang hed det AudioGuideTeater, og Teater Katapult satte hele tre stykker lyttedramatik op. I Svend Åge Madsens Tur i Byen blev du ringet op fra hospitalet. En bevidstløs mand er blevet indlagt efter en ulykke. Han har åbenbart tilbragt den foregående dag sammen med dig, og du skal forsøge at rekonstruere jeres tur sammen. Og hvem af jer var det, der elskede Regitze? Du begiver dig ud i byen. Efterhånden som du når frem til de pågældende steder, gør du en uhyggelig opdagelse. I Aleksa Okanovics Mist var du ved at flytte. Måske væk fra din kæreste? Men han ringer. Taler til dig om jeres tid sammen. Sætter tanker i gang, du helst vil undgå. Minder dig om det, du har mistet. I Bjørn Rasmussens Myg Marcherer i Sødt Blod jagtede du din kæreste rundt i byen. Hun elsker klovne. Du elsker hende. Du har set hende på en altan, i bussen, gennem et vindue, eller hjemme hos dig hver dag nu i halvandet år. Hun er en voldsom besættende flod, der løber i dig. Hun sidder i din puls, i dit søde blod. Du kan mærke det. Du må finde hende. Men hvor? AudioGuide blev dengang beskrevet som det mest nyskabende tiltag under Århus Festuge i Også i 2007 har Teater Katapult haft stor succes med et AudioMoveDrama til Århus Festuge, som udspiller sig på festugens Rød Rute, denne gang skrevet af Michael Monberg. I Korridor er man turist, skuespiller og publikum i én og samme person. Som journalist skal du lave forsidehistorien om en kendt person, og det skal være til i morgen! Men deadline hænger over hovedet, og du har en stresset, fraværende og emsig redaktør på nakken. Og denne dag går slet, slet ikke, som du havde regnet med. Ham, du skal interviewe, bliver ved med at flytte sig, og dit privatliv presser på. Stressniveauet stiger, mens du bevæger dig rundt i den varme by med din konstant ringende mobiltelefon, indtil noget nyt og uventet begynder at åbne sig! Det handler om stress, overflade og multi-tasking kontra stilhed, fordybelse og nærvær. Korridor blev bl.a. anmeldt i Smagsdommerne på DR2, og MetroXpress uddelte 5 stjerner og kalder Korridor for Et interaktivt mesterværk i festugen. Edu-tainment: Edu-tainment er et af disse meget moderne ord, som bruges i flæng i øjeblikket, men det dækker over noget yderst gavnligt, nemlig kombinationen af education og entertainment, altså undervisning og underholdning. Formidling af vigtige informationer om eksempelvis virksomheder eller turistattraktioner får en ekstra dimension, når man træder lidt væk fra kognitiv indlæring som eksempelvis foredrag eller pjecer og tilføjer et element af underholdning. Det er også muligt at inkorporere elementer kendt fra rollespil, hvor opleveren selv har indflydelse på handlingen og træffer valg, der har betydning for det videre forløb. Informationen og læringen bliver en oplevelse, som modtageren mærker på egen krop, hvorfor informationen oftest bliver husket bedre end ved kognitiv læring. Som en del af edu-tainment benyttes ofte storytelling altså at inkorporere informationen i en historie, som er spændende og anderledes og som bevæger sig væk fra en generel formidling af fakta og data, og i stedet levendegør informationen og gør den mere konkret og interessant for modtageren. Storytelling anvendes allerede nu som vigtigt parameter i både erhvervsliv, uddannelsessektor og turistbranche for at tiltrække kunder, medarbejdere, studerende, turister og andre interessenter.

13 Men måden at fortælle en historie på er afgørende. Det at fortælle en historie dramatisk tilfører en ekstra og yderst vigtig dimension. En vinkel som differentierer virksomheden, institutionen eller attraktionen afgørende fra konkurrenterne. Muligheden ligger i stærke, personlige og flerdimensionelle oplevelser, hvor hele modtagerens sanseapparat kommer i spil. Dette vil resultere i en bedre opnåelse af de mål, man som virksomhed eller institution har sat sig. Turistattraktion og turistbureau: Som turistattraktion og turistbureau kan det være svært at trænge igennem de mange andre oplevelsesmuligheder, der findes på denne front. Derfor er det vigtigt at kunne tilbyde en anderledes oplevelse, som går udover, hvad man normalvis forbinder med en bestemt type turistattraktion eller et turistbureau. Man skal vise, at det at vælge præcis denne attraktion eller søge oplysninger på præcis dette bureau giver turister en helt unik oplevelse en oplevelse som turisterne vil huske og anbefale til andre. Et AudioMoveDrama kan guide turister rundt i attraktionen eller i byen og formidle vigtig viden og information inkorporeret i et drama. Det giver en helt anderledes oplevelse af eksempelvis en by, og man kan guide turisterne hen til steder, som de normalvis ikke får at se. Selv for kendere af attraktionen eller byen vil dette give et helt nyt indblik i, hvad der er at opleve. Når man giver turisten hovedrollen i et informationsmættet drama bliver f.eks. historiske attraktioner langt mere virkeliggjorte og lettere at leve sig ind i. For turistattraktioner kan et AudioMoveDrama blive en attraktion i selve attraktion og for turistbureauer kan et AudioMoveDrama fungere som en attraktion i sig selv, der kan tiltrække kunder. Museer: Audioguides bliver allerede brugt på museer til at fortælle om installationer eller kunstværker. Her er der tale om faktuel og ofte statisk formidling. AudioMoveTeater kan give en langt mere interaktiv og personlig oplevelse til museumsgæster, hvor informationen formidles via et drama, som guider opleveren rundt mellem forskellige installationer og kunstværker og gør oplevelsen unik. Værdi-, missions- og visionsformidling: AudioMoveTeater er særdeles velegnet til værdi-, missions- og visionsformidling. Virksomheder bruger ofte mange ressourcer og meget tid på at udvikle deres værdisæt, missioner og visioner, som efterfølgende skal gennemtrænge virksomhedens organisation og være kendetegnende for virksomheden på alle fronter. Men for at dette kan lykkes, kræver det, at alle medarbejdere har forstået værdier og missioner og har et indblik i, hvordan disse skal udtrykkes og praktiseres i det daglige. Medarbejderne skal så at sige have værdiset, missioner og visioner helt inde på rygraden, for at disse kan efterleves optimalt. Et sådant dybdegående kendskab kan være svært at formidle til medarbejderne via traditionelle midler som foredrag eller håndbøger, da disse i en travl hverdag ikke altid opnår den nødvendige opmærksomhed hos medarbejderne. Med AudioMoveTeater kan værdier, missioner og visioner komme helt ind under huden på medarbejderne, idet informationen formidles via en dramatisk handling, hvor den enkelte medarbejder er hovedperson og hermed oplever både fysisk og psykisk som en del af et drama, hvilke værdier virksomheden tror på og hvilke mål og visioner for fremtiden, der arbejdes hen imod. Et sådant AudioMoveDrama vil også kunne bruges til at formidle værdier, missioner og visioner til virksomhedens samarbejdspartnere eller kunder. HR Human Ressources: AudioMoveTeater kan også benyttes i forbindelse med Human Ressources. Når en virksomhed får nye medarbejdere, skal disse introduceres til virksomheden, både til de førnævnte værdiset, missioner og visioner men også til organisationsstrukturer, arbejdsgange og virksomhedens logistik og fysiske omgivelser.

14 Dette gøres ofte via en rundvisning i virksomheden og en beskrivelse af de ovennævnte emner, enten mundtlig fra en kollega eller chef eller via udlevering af papirer eller en medarbejderhåndbog. Denne generelle introduktion er medarbejderens indgangsvinkel til virksomheden, hvorfor det er yderst vigtigt, at denne information bliver givet på en sådan måde, at medarbejderen husker det og kan bruge det i sit arbejdsliv i virksomheden. Men denne form for introduktion kan desværre hurtigt gå i glemmebogen hos den nye medarbejder i forbindelse med travlhed og læring af nye arbejdsopgaver og metoder. AudioMoveTeater er et godt alternativ til den traditionel traditionelle medarbejderintroduktion. Her bliver medarbejderen hovedpersonen i et drama, der introducerer medarbejderen til virksomhedens bygninger, vigtige personer, historie og hvad man ellers måtte ønske. Introduktionen bliver en personlig og interaktiv oplevelse en oplevelse udover det sædvanlige, som formidler vigtig information til den nye medarbejder. Et AudioMoveDrama kan også virke fastholdende på både nye og eksisterende medarbejdere og kan bruges i forbindelse med personaleudvikling, idet en sådan anderledes oplevelse viser medarbejderne, at firmaet tror på en alternativ og spændende tilgangsvinkel til personale og ønsker at give sine medarbejdere gode oplevelser, som går udover, hvad en virksomhed normalt gør. Dette gør virksomheden attraktiv for både eksisterende såvel som nye medarbejdere. Markedsføring: Som virksomhed er det vigtigt at profilere sig via en interessant og anderledes markedsføring, både af virksomheden generelt men i særdeleshed også i forbindelse med produktlanceringer, strukturændringer, navneskift og lignende. Som virksomhed er det vigtigt at differentiere sig i markedsføringen og sørge for en fremstilling, der understreger det unikke ved virksomheden og dets produkter. Markedsføring forandrer sig hele tiden, og de traditionelle reklamekampagner er ikke længere nok til at skabe opmærksomhed omkring vigtige tiltag. Som markedsføringstiltag kan AudioMove- Teater være med til at understrege, at en virksomhed tænker anderledes, visionært og kreativt og kan give kunder og samarbejdspartnere en helt unik oplevelse som ikke føles som reklame og markedsføring men mere som en oplevelse og en chance for at prøve noget nyt. En oplevelse der samtidig formidler essentiel viden omkring produkter. Teater Katapult Århus C - tlf fax

15

16

17

18

19

20

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk Jens F. Jensen Professor i interaktive multimedier ExCITe Center for Experience Economy, Creative Industries and Technologies ApEx Center for anvendt oplevelsesøkonomi Aalborg Universitet IKON Vidensdel

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Program. vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq 5/3/2010

Program. vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq 5/3/2010 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Læs mere

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Netværkets organisering Hvad er vi sat i verden for? at bygge bro mellem vidensinstitutioner og produktionsvirksomheder med højværdiproduktion med henblik

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER HAVNEGADE 39 DK-1059 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK 2

Læs mere

SpinIN. au AARHUS. Opbygning af solid pipeline og et bredere kundesegment. Erfaring inden for projektledelse og procesarbejde

SpinIN. au AARHUS. Opbygning af solid pipeline og et bredere kundesegment. Erfaring inden for projektledelse og procesarbejde Rikke Andersen ArtsMusicProjectManagement er en konsulentydelse indenfor projektledelse, kommunikation, markedsføring, hjemmesider, eventbranchen mm. En kombination af erfaring inden for musik- og kulturbranchen

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem gunnar.kramp@alexandra.dk Alexandra Instituttet A/S Anvendelsesorienteret forskning Pervasive computing it i alting Viden baseret på den nyeste forskning

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand!

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! EN FORUNDERLIG, OMSKIFTELIG VERDEN Er du nysgerrig omkring dit brand? Er der ikke altid en vinkel, der kan overraske? Verden forandrer sig hele tiden

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus.

Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus. (839 Dage, Baggaardteatret, Foto: Rico Feldfoss) Vidnesbyrdets Dramaturgi - Seminar om researchbaseret dramatik Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus. Dramatikeruddannelsen

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Den udvidede koncertoplevelse

Den udvidede koncertoplevelse Den udvidede koncertoplevelse Denne artikel er skrevet på baggrund af produktspecialet i oplevelsesøkonomi v/ Aarhus Universitet: Den udvidede koncertoplevelse. Specialet er udarbejdet af Cand. Mag. i

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Interaktiv. Information. AktiView

Interaktiv. Information. AktiView Interaktiv Information AktiView AktiView Idéen Hvorfor ikke have lidt sjov? AktiView er legemliggørelsen af en idé om, at dagens forbrugere ikke bare passivt vil dynges til i reklamer og information, de

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED

PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED www.modstudio.dk INNOVATIV INFORMATION Vi ser digital skiltning

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING ERHVERVSPARK 12.000 kvm. fordelt på 2 bygninger + 80 virksomheder Ca. 650 personer arbejder i Filmby Aarhus Filmby Aarhus havde 10-års jubilæum i 2013 SHAREPLAY

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk MANIFEST 2083 Af Christian Lollike sort-hvid.dk Manifest 2083 En forestilling om, hvordan Anders Behring Breivik ser sig selv Den stærkt debatterede forestilling MANIFEST 2083 er en monolog af Sort/Hvids

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger Virksomhedskoncept SAMARBEJDET GIVER DE UNGE BLOD PÅ TANDEN, OG DE FÅR ØJNENE OP FOR, HVAD DET BETYDER AT TAGE KONTAKT, TURDE SØGE INFORMATION, STILLE SPØRGSMÅLSTEGN VED, HVORDAN MAN SELV KAN ÆNDRE NOGET.

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund Få indflydelse på din fremtid - gennem Dansk Behandlerforbund 2 3 indhold Side 6: Side 8: Side 12: Side 14: Side 16: Side 18: om os fordelene til dig fra os optagelse ildsjælene kontakt 4 5 DANSK BEHANDLERFORBUND

Læs mere

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.

Profilkatalog PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk WWW.GORELATION.DK. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation. Profilkatalog PROFIL KATALOG Mads Brandsen; 4158 9483, mb@gorelation.dk Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA VI TILBYDER Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser.

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013

Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013 1 Projektleder til Realdania Debat Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere v. Grethe Munk Februar 2013 2 Indledning En af Realdania Debats projektledere har efter 7 års ansættelse

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

GABRIEL CASE 2: ETABLERET VIRKSOMHED. STYRKER Førende leverandør af high-end kvalitetstekstiler

GABRIEL CASE 2: ETABLERET VIRKSOMHED. STYRKER Førende leverandør af high-end kvalitetstekstiler CASE 2: ETABLERET VIRKSOMHED GABRIEL Adm. direktør: Anders H. Petersen Selskabsform: Privat virksomhed (aktieselskab) Etableret: 1851 Antal medarbejdere: 106 (55 ansatte på hovedkontoret i Aalborg) Tekstilvirksomheden

Læs mere