Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Audio- DramaBizz. til Regionsrådets møde den 20.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Audio- DramaBizz. til Regionsrådets møde den 20."

Transkript

1 Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Audio- DramaBizz Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 22

2 Ansøgning AudioDramaBizz - en oplevelsesorienteret serviceydelse med et højt indhold af viden Et interaktivt mesterværk Det er en fantastisk forestilling, der er tæt på at kunne få absolut topkarakter. Den får 5 store stjerner MetroXpress om AudioMoveDramaet Korridor Ideen med at fange tilskueren i et indre teater hvor state-of-the-art teknologi og konkrete indslag fra den virkelige verden smelter sammen, er helt genial. Jørn Bo Kristiansen, PILGRIM A/S Oplevelsesøkonomi ved Aarhus Universitet er meget interesserede i at indgå som aktive videnspartnere i AudioDramaBizz projektet, som vi anser for at kunne være et værdifuldt bidrag til den oplevelsesøkonomiske udvikling i regionen. Dorthe Refslund Christensen, Aarhus Universitet Udvikling af interaktiv dramaturgisk formidling til offentlige rum er en spændende udfordring for pervasive computing, og vi ser mange nye forretningsområder indenfor undervisning, turisme, teambuilding, museer, oplevelsesparker mv. Kaj Grønbæk, Center for Interactive Spaces/Alexandra Instituttet

3 Projektets Formål Projekt AudioDramaBizz formål er at udvikle et helt nyt og unikt produkt bestående af drama, ny teknologi og information til det private erhvervsliv (herunder turisterhverv), uddannelsessektor og kommuner i hele Region Midtjylland. Hensigten er, at produktet dels skal kunne øge indtjeningen for eksisterende attraktioner ved at gøre dem mere interaktive, sansemættede og spændende; dels skal det være med til at skabe helt nye attraktioner, læringsværktøjer og forretningsområder indenfor uddannelsesområdet og erhvervslivet i regionen - på sigt i hele landet. Produktet skal som udgangspunkt inkludere spidskompetencerne fra de forskellige parter med det mål for øje at skabe digitalt drama i en udviklende, oplevende og læringsmæssig sammenhæng en helt ny dimension på teatrets øvrige virkefelt. Det har gennem tiderne været svært at bygge bro mellem scenekunst og erhvervsliv/uddannelse. Dette nyskabende projekt vil aktivt integrere den absolut sidste nye teknologi som bindemiddel og middel til skabelse af helt nye produkter, der kan udnyttes af erhvervslivet. Det er den nye teknologi og ikke mindst nye anvendelser af denne, som skal være midlet til realiseringen af samarbejdet. Og her har vi brug for forsknings- og udviklingsmidler. Slutproduktet skal således bestå af 3 forskellige lag... 1) Nyskrevet audio-drama/fiktion skabt af teatret 2) Målrettet, brugervenlig og oplevelsesorienteret ny teknologi baseret på it-forskning og itleverandører 3) Information eller læringsmateriale fra de aktuelle virksomheder/institutioner Synergien i dette projekt skal opstå i et tæt forsknings- og udviklingssamarbejde mellem de deltagende parter. Projektets Indhold Teater Katapult tager udgangspunkt i to tidligere projekter, som bygger op til dette mere kommercielle og perspektivrige projekt. I 2004 gennemførte vi AudioGuideTeater i samarbejde med Århus Festuge. Et projekt som var en af årsagerne til, at teatret senere på året modtog de danske teaterkritikeres Initiativpris. Og i år producerer vi - med støtte fra bl.a. Kulturministeriet - pilotprojektet Dramatisk Brosamarbejde. En del af midlerne fra Dramatisk Brosamarbejde kan overføres til dette projekt, således, at det bliver muligt af gennemføre min. 2 konkrete tests (Fase 3 i projektet). Der kan læses mere om begge projekter på og om det seneste projekt på Fælles for de to projekter er, at vi med stor succes, har erfaret hvad audioguide- og mobilteknologi koblet med drama kan sammen uden for teatersalen. Denne hidtidige teknologi kan dog udbygges i langt højere grad ved at udnytte samspillet med de fysiske omgivelser den eksisterende scenografi på nye måder ved hjælp af f.eks. kortrækkende net-forbindelser, GPS og cybertag-teknologier. Vi vil således, med dette projekt, dels udforske og afprøve en langt mere avanceret teknologi i dette projekt mhp. at fjerne filtret mellem brugeren/opleveren og teknologien. Forstået på den måde, at brugeren ikke skal koncentrere sig så meget om at anvende apparaturet under oplevelsen, men mere kunne agere frit og uden distraktion glide dybt ind i fiktionen (med hjælp fra teknologien). Dels er ambitionen nu, at begynde en proces, hvor de uopdagede anvendelsesmuligheder af den nyeste multimedie-teknologi sammen med fiktion/drama/teater kobles med information og viden. Information og viden fra en ekstern operatør, som f.eks. en virksomhed, en turistattraktion eller en uddannelsesinstitution. Mulighederne er mange for som virksomhed at give sin kerneydelse et løft med denne underfundige, informative og helt utraditionelle it-baserede oplevelse, som fastholder og skaber nye markeder. 2

4 Konceptets kerne er, at opleveren er publikum, skuespiller samt eksempelvis turist i én og samme person. Som oplever sætter man et sæt hovedtelefoner på ørerne, tænder for en mobiltelefon (eller en PDA) med GPS og adgang til nettet. Og så bevæger man sig - mens man lytter til et præindspillet drama - ud i byens gader, ud i en speciel attraktion eller ud i virksomhedens direktionsgang, produktionsareal etc. afhængigt af anvendelsesområdet. Der bliver altså skabt et stykke interaktivt lyttedramatik med et højt indhold af viden. Produktet skaber kort sagt den illusion, at opleveren selv er hovedperson i sit eget livsdrama, mens han/hun lærer og virkeligheden omkring hovedpersonen er scenografien. Han/hun er alene, men kan være i kommunikation med andre via teknologien. Opleveren er ligeledes konstant i bevægelse - midt i den fiktive handling - og bliver mødt af skuespillere, installationer eller andre begivenheder, der sker for vedkommende live nu og her! Et hvilket som helst tema kan være omdrejningspunktet i denne fiktive og dramatiske handlingsstruktur, men pointen er, at vigtige informationer eller læringssætninger nu bliver oplevet med alle sanser i stedet for indlært kognitivt. At dette styrker læring og oplevelse underbygges f.eks. af læringsteoretikere (Howard Gardner) og hjerneforskere (Kjeld Fredens), der taler om, at vi besidder mange intelligenser. Hvis man styrker og påvirker flere intelligenser, så lærer man mere og bedre, end ved traditionel verbal undervisning eller læsning. Det er der store perspektiver i set fra en erhvervsmæssig synsvinkel for virksomheder, som gerne vil differentiere sig og gøre fx værdigrundlag eller historik let tilgængelig. Eller fra en turistmæssig synsvinkel, hvor yderst personlige, interaktive og underholdende perspektiver på allerede eksisterende attraktioner efterhånden er en nødvendighed med den øgede konkurrence, der er på oplevelsesmarkedet. Det nyskabende Når markedet pludselig introduceres for et helt nyt produkt, kan det være svært at forklare, hvad det præcist er, og hvilket behov det opfylder. Det er derfor godt at kunne henvise til Teater Katapults AudioMoveTeater i Århus Festuge 2007 med titlen Korridor : Her fik opleveren den illusion, at han/hun var journalist på jagt efter forsidehistorien til næste dags avis. Rent fysisk var man på jagt efter en person, der skulle give interview. Man bevægede sig rundt i byen med en mobiltelefon, et sæt høretelefoner og et kort over ruten i hånden. På sin vej modtog man kryptiske smsbeskeder fra en stresset redaktør, mødte stressede og fraværende skuespillere i byens rum, og man fik fornemmelsen af selv at blive stresset. Dette var et af formålene med forestillingen, da temaet var menneskets stigende stressniveau (få en lyttesmagsprøve på Det er altså væsentligt at understrege, at AudioDramaBizz/AudioMoveTeater er noget helt andet, end den form for AudioGuide-oplevelser, som allerede nu forefindes på eksempelvis museer rundt omkring i Europa, hvor man anvender ren information eller narrativ fremstilling evt. med et par lydeffekter. AudioMoveTeater er en decideret nyskabelse ikke bare i Danmark, men også i Europa fordi vi anvender lyd-dramatik og personlig interaktivitet til at integrere en oplevelse/en læring. Derudover er ambitionen, som beskrevet, at teknologien bag produktet er 100% opdateret og brugervenlig. Med dette projekt vil vi være i stand til at tage et kvantespring, som vi ikke ellers vil have haft mulighed for, hvor den absolut sidste nye teknologi skal fjerne oplevelsesfilteret mellem den virtuelle og den reelle verden, og hvor Katapults kompetencer som fiktions- og dramatikproducerende enhed skal få oplevelsen til at fastholdes i en spænding, der åbner for hele opleverens sanseapparat, hvilket integrerer oplevelsen, læringen og informationen i endnu højere grad, end det er set før. 3

5 Projektets slutprodukt og fremtid Efter projektforløbets 3 faser forventer Katapult at stå med følgende resultat: 1) Et sæt gennemprøvede og finansierede teknologier (softwareteknologier som RFID, GeoWare, GeoCatching og Cybertags*) eller en helt ny teknologi, som på dette tidspunkt er undersøgt, testet og anvendt i 2 pilotprojekter, således at vi kan tilbyde kunden 2-4 forskellige AudioMove produkter med et sæt teknologier afhængig af opgavens ordlyd (kundens behov). 2) Specialudviklede dramaturgiske værktøjer, som passer til mediet og de forskellige teknologier og aftageres behov. 3) Hardwareplatforme, som avancerede mobiltelefoner eller pocket-pc er, er på dette tidspunkt udvalgt ift. anvendelsen og kan efterfølgende lejes ud som en del af produktet. *) Forklaring i medfølgende bilag Efter projektforløbets 3 faser forventer Katapult at stå med følgende produkt: En forretningsmodel/en oplevelsesorienteret serviceydelse, som kan sælges til turisterhverv, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, kommuner, oplevelsescentre, konsulent- og eventbureauer mv. på helt kommercielle vilkår. Kunden vil få en oplevelsesorienteret serviceydelse med et højt indhold af viden, som dette projekt vil tilvejebringe. Sammen med Teater Katapults teaterfaglige know how på den dramatiske tekst samt teatrets erfaring med underholdningselementet ift. slutbrugerens oplevelse, står projektet med et slutprodukt, der indeholder en stor teknologisk og teaterfaglig viden samt en platform (et apparatur), som kan udlejes med den relevante software for det givne produkt. Slutbrugerens pris (produktets pris) skal således udelukkende finansiere Katapults egne løbende udgifter til dramatiker, dramaturg, stemmeindtaling, research, lydstudie etc. samt overhead til løbende opdatering af teknologien i produktet. Det færdige produkt kommer således til at koste mellem kr ,- og kr ,- afhængig af opgavens ordlyd. Derudover vil vi kunne gå ind i nogle arbejdsfællesskaber og tilbyde en række del-produkter i AudioDramaBizz til en langt mere overkommelig pris, hvor Teater Katapult med vores teknologiske knowhow og dramatik-ekspertise, kan gå ind i udviklingssamarbejder med eksempelvis museer og kulturinstitutioner. Vi vil kunne blive en attraktiv partner i forbindelse med mange former for udviklingssamarbejder med andre institutioner i regionen ifm. vidensdeling og videnssamarbejde. Produktets kommercielle bæredygtighed efter projektafslutning: En del af forretningsmodellen vil integrere en salgsenhed internt eller eksternt som f.eks. et større lokalt baseret reklamebureau. Produktet vil, som nævnt i projektets fase 1, indeholde en salgs- og præsentationsfilm til dette brug. Samtidig er kombinationen af Katapults og Innovation Labs presse know how en væsentlig parameter ift. lanceringen af produktet på markedet. Innovation Labs bidrag i projektet inkluderer denne ydelse ved projektets afslutning, hvor vi forventer landsdækkende omtale i de elektroniske og trykte medier. 4

6 Det samlede markedspotentiale er efter vor vurdering meget stort. Vi har allerede på nuværende tidspunkt aftagere som KMD A/S, Moesgaard Museum, Visit Århus og Horsens Erhverv, og såfremt projektet InterFace samt fyrtårnsprojekterne World of Crime og Midtjysk Oplevelsesproduktion i regionen bliver en realitet, er Katapult co-producenter her. Følgende har derudover allerede nu udvist stor interesse: Silkeborg Turistbureau, Visit Kolding og Pilgrim A/S. Andre potentielle aftagere opsøges via presseindsats og direkte salg. Katapult s vurdering af projektets økonomiske bæredygtighed efter dette projekts afslutning er derfor god ikke mindst set i lyset af det store markedspotentiale, der forefindes i mange forskellige brancher. Teatrets egen lille kvalitative undersøgelse af de potentielle aftageres evne og vilje til at betale prisen for produktet har givet store forhåbninger for de kommercielle muligheder af AudioDramaBizz. Et af konceptets oplevelsesmæssigt stærke sider at kun én oplever/bruger ad gangen kan deltage, er ikke nogen hindring for den kommercielle bæredygtighed, idet man for det første kan sende én af sted hvert 5. minut (dvs. 12 mennesker i timen) og for det andet kan samles i grupper efterfølgende og tale om sine oplevelser. Konceptet kan ligeledes hænge på hylden, således at det konstant er til rådighed. Eksempelvis ved virksomhedsintroduktion eller lignende. Når først konceptet er købt, er det til rådighed konstant med en lille afgift til support. Således vil konceptet også være bæredygtigt for kunden/slutbrugeren. Eksempler på anvendelse af slutproduktet En umiddelbar vurdering af fremtidig markedssegmentering: - Innovative virksomheder med mere end 200 medarbejdere (anvendelse indenfor ledelse, HR, personaleudvikling ( sjælepleje ), teambuilding, værdi-, missions og visionsformidling, storytelling om virksomheden, anderledes købsoplevelser etc.) - Oplevelsescentre/museer/events/kongresser (vidensformidling, interaktiv underholdning etc.) - Turistbureauer/kommuner (formidling af eksisterende attraktioner og skabelse af nye) - Undervisnings- og læringsinstitutioner (edu-tainment, konsulentfirmaers kursusvirksomhed etc.) En uddybning af disse områder er vedlagt som bilag 5

7 Projektforløb i 3 faser 1. FASE - Front end innovation i samarbejde med bl.a. Innovation Lab Step 1 Brainstorm session 1 - projektafgrænsning, retning, ambition, partnere. Deltagerne er Teater Katapult, Innovation Lab samt Alexandra Instituttet. Step 2 Partner proces - efter ovenstående session indlejres de relevante partnere i projektet (ud over dem, vi allerede har som partnere). Innovation Lab har fra tidligere projekter stor erfaring med denne del af processen. Relevante partnere er potentielle aftagere af slut-produktet samt f.eks. Responsfabrikken - eksperter i mobildata og sms-funktioner (både push og pull). Beta Technic - arbejder med RFID teknologi. Teknologien kan trådløst stå for identificering af en bruger og for transmission af data. Step 3 Validering af de teknologiske muligheder - dette med udgangspunkt i desk-research samt en afklaring igennem Innovation Lab s internationale vidensnetværk af teknologiske partnere. Disse partnere er på sigt en klar økonomisk fordel for projektet efterfølgende, da projektet i høj grad skal sælges på personlige netværk/ relationer og ikke på massemarkedsføring bortset fra presselanceringen efter endt projektperiode. Step 4 Adfærd - brugerundersøgelse af holdningen til det overordnede koncept - kvalitativt som kvantitativt. Innovation Lab har - med egen ekspert på området - tidligere lavet brugerundersøgelser for kunder med fokus både på kvantitative og kvalitative data. Step 5 Brainstorm session 2 - de aktuelle interessenter arbejder over 1-2 dage med Front End Innovation med fokus på den divergente tænkning. Her har vi også stort fokus på aftageren/brugeren, da det har stor relevans for slutproduktet. Ud over vores faste partnere i projektet, er det vores mål at få en stor dansk produktionsvirksomhed, et større konsulentfirma (performance consulting) samt en større uddannelsesinstitution/-organisation med. Interessenterne tilbydes information og viden i en proces, hvor de bliver hørt og selv er med til at skabe produktet, målrettet egne behov. Step 6 Brainstorm session dage med fokus på en mere detaljeorienteret tilgang. Vi fokusere på konkrete løsningsmodeller erfaringer fra step 3, 4 og 5 inkorporeres. Step 7 Visuel Mock Up - der udarbejdes en visionsvideo for for-projektet, der beskriver de konkrete resultater og de fremtidige visioner. Step 8 Rapport - der udarbejdes en kortfattet rapport, der sammen med visionsvideoen skal danne grundlag for det videre arbejde samt salgsmateriale til fremtidige samarbejdsprojekter med turisme-, erhvervsliv og uddannelsessektor 2. FASE - Udvikling af letanvendelig og specialdesignet hardware og software Dette arbejde vil tilvejebringes efter Fase 1 i et samarbejde mellem teatret og relevante it-virksomheder. Her vil Alexandra Instituttet spille den primære rolle i et samarbejde med udvalgte virksomheder som f.eks.. Cordura som underleverandør. Alexandra Instituttets tilfører her projektet en stor mængde forsknings-baseret viden, der forøger værdien af produktet betydeligt. Dette er den mest materielle del af slutproduktet. Hvilken fysisk platform skal anvendes? Bliver der tale om mobilteknologi eller en anden platform? Skal GeoWare, GeoCashing og/eller RFID teknologi anvendes etc. 3. FASE - Afprøvning i samarbejde med 2-3 forskellige virksomheder samt presse-tiltag Konkrete tests foretages af så forskellige virksomheder som muligt eksempelvis en uddannelsesinstitution, en turistattraktion og/eller en virksomhed i Region Midtjylland. Katapults tilskud fra Århus Kommune og fra Kulturministeriets Provinspulje, giver mulighed for at gennemføre min. 2 tests. Innovation Labs store presse knowhow og styrke i medierne, skal bære produktet frem i offentligheden mod slutningen af denne fase. 6

8 Samarbejdspartnere Pt. har vi følgende partnere i projektet Medudviklere: Innovation Lab, Alexandra Instituttet A/S (Interactive Spaces & Tekne) og Cordura A/S End-users/aftagere (I udviklingsprocessen): KMD A/S, Pilgrim A/S, Visit Århus og InterFace samt World of Crime og museerne I regionen (Midtjysk Oplevelsesproduktion) såfremt disse fyrtårnsprojekter realiseres) Vidensdelere: Nordisk Institut v. Århus Universitet (herunder kandidatuddannelsen i oplevelsesøkonomi), Alexandra Instituttet, Innovation Lab, InterFace Investorer/sponsorer: Inet Design (CMS baseret hjemmeside), Morgenavisen JyllandsPosten (markedsføring) Innovation Lab: Projektets facilitatorer, markedsundersøgere og promotere. Innovation Lab tilfører projektet værdi i form af akkumuleret viden samt med en pris på udviklingsforløbet, der ligger 35% lavere end markedsprisen plus deres pressemæssige knowhow. Innovation Lab er et internationalt knudepunkt for teknologiske trends og muligheder med ny og kommende teknologi. Gennem et internationalt netværk har Innovation Lab overblik over fremtidens teknologi og dens anvendelser. Kunder i Innovation Lab får indsigt i de muligheder, ny teknologi bringer med sig, og ideer til selv at udnytte potentialerne. Gennem en række medier og aktiviteter gør Lab Agents med vidt forskellige baggrunde fremtidsperspektiverne håndgribelige og forståelige, så teknologien kommer til at give mening for vi mennesker. Innovation Lab arbejder udfra en overskrift omkring NEW TECH IMPACT. Dette er omdrejningspunktet for hele arbejdet. NEW: Nyt, forandring, ny værdi, innovation, vi gør en forskel. TECH: Teknologi, trends og adfærd via teknologi. IMPACT: Betydning, indvirkning, empatisk kalkulation. Det handler for Innovation Lab om at bruge teknologien som platform for at skabe merværdi for brugerne. Derfor er brugerne også en enormt vigtigt del af alle deres projekter. Mere på. Alexandra Instituttet A/S: Projektets softwareudviklere og videnspartnere på hele udviklingsdelens fase 1 og 2. De går ind i projektet med forskningsbaseret it-knowhow. Projektets samlede værdi bliver større via dette partnerskab, da vi på denne vis kan sænke omkostningerne i budgettet (udefinerbar størrelse, der derfor ikke optræder i budgettet). Alexandra Instituttet A/S er Danmarks førende brobygger mellem it-forskning og erhvervsliv. Instituttet leverer forskningsbaseret videnservice, bl.a. i form af forsknings- og udviklingsprojekter, faglige netværk, kurser, konferencer og konsulentydelser. Alexandra Instituttet var samarbejdspartner på Katapults AudioMoveDrama Korridor i Århus Festuge Instituttet blev i september tildelt årets it-pris og leder pt. et forskningsprojekt, der skal udnytte den kommende europæiske positioneringsteknologi Galileo. 7

9 Cordura A/S: Underleverandører til Alexandra i dette projekt De grundlæggende kompetencer I Cordura ligger inden for softwareudvikling, RFID teknologi og grafisk design. Herudover har Cordura s arbejde med hidtidige projekter - f.eks. Danfoss Universe bibragt stor erfaring med en bred vifte af teknologier som f.eks. Wifi-positionering, mobile enheder (PDA er), adgangskontrol, touchskærme, bluetooth og forskellige sensorer. Cordura har også kompetencer indenfor de mere bruger- og indholdsmæssige dele af softwareudviklingsprocessen. Med afsæt i en brugercentreret usability-tradition, arbejder de med at tilpasse deres leverancer til de brugere, der skal benytte teknologien. Cordura har medarbejdere, der har specialiseret sig i formidling og undervisning gennem IT og som gennem en kombineret formidlingsmæssig og teknisk viden kan bidrage som konstruktive bindeled i udviklingsfasen. Øvrige partnere samt inspiration: Det er hensigten at flere partnere indenfor det private erhvervsliv, uddannelsessektorer samt turisterhverv i regionen skal indgå i projektets slutfase og udvalgte også som direkte partnere. Katapult vil derudover studere og evt. samarbejde med forskellige grupper, f.eks. fra England, der inkorporerer spilteknologi i særegne oplevelsesdesigns de såkaldte cross-media spil. Det er grupper som f.eks. Mixed Reality Lab og Blast Theory, som vi bl.a. udveksler erfaringer med på en festival d. 9. november i år. Pt. er vi med i et andet konkret projekt i samarbejde med Moesgaard Museum og Visit Århus. Bilag: - Budget - Anmeldelse fra MetroXpress på AudioMoveDramaet Korridor - Anbefalinger fra forskellige partnere og potentielle end-users (Aarhus Universitet, Pilgrim A/S, KMD A/S, Visit Århus) - Liste over områder, hvor AudioDramaBizz kan anvendes + hvad er AudioMoveTeater 8

10 Om Katapult og teatrets kompetencer Teater Katapult blev stiftet som forening i I 2002 overtog teatret ledelsen af scenen i Rosensgade 11 i Århus midtby. Scenen var kendt som Svalegangen indtil 1981 og Byens Åbne Scene indtil I 2002 ændrede scenen navn til Katapult. Herefter har teatret været ramme for primært ny dansk dramatik og teatrets egne produktioner; ofte med kontroversielt indhold, hvilket har medvirket til megen presseomtale og debat, eksempelvis Christian Lollikes "Dom Over Skrig". Teater Katapult vil både udfordre og åbne publikums bevidsthed - samtidig med at teatret vil spille en samfundsmæssig rolle. Med udgangspunkt i og fokus på den dramatiske tekst og derefter rum for formeksperiment, forsøger Katapult kunstnerisk at gribe publikum. Katapult er ligeledes en åben scene med gæstespil og co-produktioner, musikarrangementer, stand up, storytelling, poesi og en videnskabscafé. Et meget vigtigt område i teatret er vores dramatikerværksteder, workshops og readings for at udvikle dramatikertalenter - i 2003 arrangerede Katapult festivalen for ny dansk dramatik med tilhørende dramatikerkonkurrence, DramaRama, og i maj 2005 udvidede konceptet sig til en stor nordisk festival for ny dramatik. Katapult er således i høj grad dramatikerens teater. Teatret har blandt andet modtaget de danske teaterkritikere og teaterjournalisters Initiativpris. Et af formeksperimenterne endte med en helt original og digital nyskabelse - AudioGuideTeater - som foregik i Århus' byrum. AudioGuideTeater blev kaldt Århus Festuges mest interessante projekt i Forfatteren Svend Åge Madsen var én af dramatikerne på projektet. AudioGuideTeater blev en meget stor anmelder- og publikumssucces. Og tre år efter i festugen 2007 havde Katapult urpremiere på efterfølgeren AudioMoveDramaet "Korridor" - en interaktiv bevægelsesforestilling i byen med temaet stress, som omdrejningspunkt. Anmelderne kaldte den "et interaktivt mesterværk". Projektet benyttede sig af mobil- og cybertagteknologi. - Teater Katapults kompetencer ligger i høj grad på den skrevne dramatiske tekst samt tekstfiktion iøvrigt. Teatret har i årevis arbejdet med udviklingen af dramatiske tekster i form af dramaturgisk bistand og idéudvikling. - Teatret har et meget stort netværk af dramatikere, instruktører, skuespillere, dramaturger og lyddesignere gennem vores arbejde med at producere teater. Det gælder både indenfor den professionelle verden samt inden for det kreative vækstlag. - Teater Katapult har evne for at koble samtidens problemstillinger med underholdene dramatik, hvilket er en helt unik og yderst brugbar evne i forhold til projektet AudioDramaBizz og det efterfølgende produkt til erhvervsliv, museer m.fl. Altså evnen til at formidle/koble faktuel information/læring med god fiktion/drama. 9

11 Budget AudioDramaBizz 2008 Alle beløb er ekskl. moms UDGIFTER Innovationsforløb med Innovation Lab inkl. PR kr ,- Projektkoordinator, Katapult (alle 3 faser) kr ,- Projektstyring og økonomi, Katapult kr ,- Udvikling af hardware og software (Alexandra Instituttet, Cordura m.fl.) kr ,- Salg- og markedsføring kr ,- Administration, hjemmeside mm. kr ,- 2 pilotprojekter / tests kr ,- (note 1) UDGIFTER I ALT kr ,- FINANSIERING Region Midtjylland kr ,- Egenfinansiering - Projektstyring kr ,- - Pilotproj./tests kr ,- - Regnskab og revision kr ,- kr ,- Innovation Lab kr ,- Test virksomheder kr ,- (note 2) Århus Kommune / Kulturministeriet kr ,- (note 3) Morgenavisen JyllandsPosten kr ,- Inet Design kr ,- FINANSIERING I ALT kr , NOTE 1 - TEST-/PROTOTYPE DEL-BUDGET 2 tests UDGIFTER Konsulentydelse/research/pressesamarbejde.. kr ,- Instruktion af skuespillere/lyd kr ,- Dramatiker kr ,- Stemmeindtaling, forberedelse af rolle mm. (danske prof. skuespillere+live-skuespillere) kr ,- Lyddesigner kr ,- Produktionsomkostninger (rekv./kostum etc) kr ,- Ekstraordinære adm. omkostninger (transport, program mv.) kr ,- Teknik: Lydstudie inkl. tekniker kr ,- UDGIFTER I ALT kr. kr ,- NOTE 2 TESTVIRKSOMHEDER Flere virksomheder og turistorganisationer er allerede interesserede i at indgå som testpiloter med et bidrag på kr ,- NOTE 3 Århus Kommune / Kulturministeriet De kr ,- er allerede bevilget og indgår som bidrag til dette projekt dels fra Århus Kommunes Kulturudviklingspulje og dels fra Kulturministeriets Provinspulje.

12 Hvad kan AudioMoveTeater // AudioDramaBizz tilbyde? Kulturoplevelse: Du bliver skuespiller og publikum i en og samme oplevelse. Du kommer ind i hovedet på en person og lader det andet menneskes tanker, erindringer og følelser besætte din bevidsthed. Dette giver en yderst personlig, interaktiv og underholdende oplevelse, hvor du selv er hovedperson i dit eget livsdrama. En virkelig verden, hvor alle er i bevægelse - på vej steder hen - inklusive dig selv. Som ren kulturel oplevelse/event, har AudioMove Teater allerede haft stor succes i forbindelse med Århus Festuge Dengang hed det AudioGuideTeater, og Teater Katapult satte hele tre stykker lyttedramatik op. I Svend Åge Madsens Tur i Byen blev du ringet op fra hospitalet. En bevidstløs mand er blevet indlagt efter en ulykke. Han har åbenbart tilbragt den foregående dag sammen med dig, og du skal forsøge at rekonstruere jeres tur sammen. Og hvem af jer var det, der elskede Regitze? Du begiver dig ud i byen. Efterhånden som du når frem til de pågældende steder, gør du en uhyggelig opdagelse. I Aleksa Okanovics Mist var du ved at flytte. Måske væk fra din kæreste? Men han ringer. Taler til dig om jeres tid sammen. Sætter tanker i gang, du helst vil undgå. Minder dig om det, du har mistet. I Bjørn Rasmussens Myg Marcherer i Sødt Blod jagtede du din kæreste rundt i byen. Hun elsker klovne. Du elsker hende. Du har set hende på en altan, i bussen, gennem et vindue, eller hjemme hos dig hver dag nu i halvandet år. Hun er en voldsom besættende flod, der løber i dig. Hun sidder i din puls, i dit søde blod. Du kan mærke det. Du må finde hende. Men hvor? AudioGuide blev dengang beskrevet som det mest nyskabende tiltag under Århus Festuge i Også i 2007 har Teater Katapult haft stor succes med et AudioMoveDrama til Århus Festuge, som udspiller sig på festugens Rød Rute, denne gang skrevet af Michael Monberg. I Korridor er man turist, skuespiller og publikum i én og samme person. Som journalist skal du lave forsidehistorien om en kendt person, og det skal være til i morgen! Men deadline hænger over hovedet, og du har en stresset, fraværende og emsig redaktør på nakken. Og denne dag går slet, slet ikke, som du havde regnet med. Ham, du skal interviewe, bliver ved med at flytte sig, og dit privatliv presser på. Stressniveauet stiger, mens du bevæger dig rundt i den varme by med din konstant ringende mobiltelefon, indtil noget nyt og uventet begynder at åbne sig! Det handler om stress, overflade og multi-tasking kontra stilhed, fordybelse og nærvær. Korridor blev bl.a. anmeldt i Smagsdommerne på DR2, og MetroXpress uddelte 5 stjerner og kalder Korridor for Et interaktivt mesterværk i festugen. Edu-tainment: Edu-tainment er et af disse meget moderne ord, som bruges i flæng i øjeblikket, men det dækker over noget yderst gavnligt, nemlig kombinationen af education og entertainment, altså undervisning og underholdning. Formidling af vigtige informationer om eksempelvis virksomheder eller turistattraktioner får en ekstra dimension, når man træder lidt væk fra kognitiv indlæring som eksempelvis foredrag eller pjecer og tilføjer et element af underholdning. Det er også muligt at inkorporere elementer kendt fra rollespil, hvor opleveren selv har indflydelse på handlingen og træffer valg, der har betydning for det videre forløb. Informationen og læringen bliver en oplevelse, som modtageren mærker på egen krop, hvorfor informationen oftest bliver husket bedre end ved kognitiv læring. Som en del af edu-tainment benyttes ofte storytelling altså at inkorporere informationen i en historie, som er spændende og anderledes og som bevæger sig væk fra en generel formidling af fakta og data, og i stedet levendegør informationen og gør den mere konkret og interessant for modtageren. Storytelling anvendes allerede nu som vigtigt parameter i både erhvervsliv, uddannelsessektor og turistbranche for at tiltrække kunder, medarbejdere, studerende, turister og andre interessenter.

13 Men måden at fortælle en historie på er afgørende. Det at fortælle en historie dramatisk tilfører en ekstra og yderst vigtig dimension. En vinkel som differentierer virksomheden, institutionen eller attraktionen afgørende fra konkurrenterne. Muligheden ligger i stærke, personlige og flerdimensionelle oplevelser, hvor hele modtagerens sanseapparat kommer i spil. Dette vil resultere i en bedre opnåelse af de mål, man som virksomhed eller institution har sat sig. Turistattraktion og turistbureau: Som turistattraktion og turistbureau kan det være svært at trænge igennem de mange andre oplevelsesmuligheder, der findes på denne front. Derfor er det vigtigt at kunne tilbyde en anderledes oplevelse, som går udover, hvad man normalvis forbinder med en bestemt type turistattraktion eller et turistbureau. Man skal vise, at det at vælge præcis denne attraktion eller søge oplysninger på præcis dette bureau giver turister en helt unik oplevelse en oplevelse som turisterne vil huske og anbefale til andre. Et AudioMoveDrama kan guide turister rundt i attraktionen eller i byen og formidle vigtig viden og information inkorporeret i et drama. Det giver en helt anderledes oplevelse af eksempelvis en by, og man kan guide turisterne hen til steder, som de normalvis ikke får at se. Selv for kendere af attraktionen eller byen vil dette give et helt nyt indblik i, hvad der er at opleve. Når man giver turisten hovedrollen i et informationsmættet drama bliver f.eks. historiske attraktioner langt mere virkeliggjorte og lettere at leve sig ind i. For turistattraktioner kan et AudioMoveDrama blive en attraktion i selve attraktion og for turistbureauer kan et AudioMoveDrama fungere som en attraktion i sig selv, der kan tiltrække kunder. Museer: Audioguides bliver allerede brugt på museer til at fortælle om installationer eller kunstværker. Her er der tale om faktuel og ofte statisk formidling. AudioMoveTeater kan give en langt mere interaktiv og personlig oplevelse til museumsgæster, hvor informationen formidles via et drama, som guider opleveren rundt mellem forskellige installationer og kunstværker og gør oplevelsen unik. Værdi-, missions- og visionsformidling: AudioMoveTeater er særdeles velegnet til værdi-, missions- og visionsformidling. Virksomheder bruger ofte mange ressourcer og meget tid på at udvikle deres værdisæt, missioner og visioner, som efterfølgende skal gennemtrænge virksomhedens organisation og være kendetegnende for virksomheden på alle fronter. Men for at dette kan lykkes, kræver det, at alle medarbejdere har forstået værdier og missioner og har et indblik i, hvordan disse skal udtrykkes og praktiseres i det daglige. Medarbejderne skal så at sige have værdiset, missioner og visioner helt inde på rygraden, for at disse kan efterleves optimalt. Et sådant dybdegående kendskab kan være svært at formidle til medarbejderne via traditionelle midler som foredrag eller håndbøger, da disse i en travl hverdag ikke altid opnår den nødvendige opmærksomhed hos medarbejderne. Med AudioMoveTeater kan værdier, missioner og visioner komme helt ind under huden på medarbejderne, idet informationen formidles via en dramatisk handling, hvor den enkelte medarbejder er hovedperson og hermed oplever både fysisk og psykisk som en del af et drama, hvilke værdier virksomheden tror på og hvilke mål og visioner for fremtiden, der arbejdes hen imod. Et sådant AudioMoveDrama vil også kunne bruges til at formidle værdier, missioner og visioner til virksomhedens samarbejdspartnere eller kunder. HR Human Ressources: AudioMoveTeater kan også benyttes i forbindelse med Human Ressources. Når en virksomhed får nye medarbejdere, skal disse introduceres til virksomheden, både til de førnævnte værdiset, missioner og visioner men også til organisationsstrukturer, arbejdsgange og virksomhedens logistik og fysiske omgivelser.

14 Dette gøres ofte via en rundvisning i virksomheden og en beskrivelse af de ovennævnte emner, enten mundtlig fra en kollega eller chef eller via udlevering af papirer eller en medarbejderhåndbog. Denne generelle introduktion er medarbejderens indgangsvinkel til virksomheden, hvorfor det er yderst vigtigt, at denne information bliver givet på en sådan måde, at medarbejderen husker det og kan bruge det i sit arbejdsliv i virksomheden. Men denne form for introduktion kan desværre hurtigt gå i glemmebogen hos den nye medarbejder i forbindelse med travlhed og læring af nye arbejdsopgaver og metoder. AudioMoveTeater er et godt alternativ til den traditionel traditionelle medarbejderintroduktion. Her bliver medarbejderen hovedpersonen i et drama, der introducerer medarbejderen til virksomhedens bygninger, vigtige personer, historie og hvad man ellers måtte ønske. Introduktionen bliver en personlig og interaktiv oplevelse en oplevelse udover det sædvanlige, som formidler vigtig information til den nye medarbejder. Et AudioMoveDrama kan også virke fastholdende på både nye og eksisterende medarbejdere og kan bruges i forbindelse med personaleudvikling, idet en sådan anderledes oplevelse viser medarbejderne, at firmaet tror på en alternativ og spændende tilgangsvinkel til personale og ønsker at give sine medarbejdere gode oplevelser, som går udover, hvad en virksomhed normalt gør. Dette gør virksomheden attraktiv for både eksisterende såvel som nye medarbejdere. Markedsføring: Som virksomhed er det vigtigt at profilere sig via en interessant og anderledes markedsføring, både af virksomheden generelt men i særdeleshed også i forbindelse med produktlanceringer, strukturændringer, navneskift og lignende. Som virksomhed er det vigtigt at differentiere sig i markedsføringen og sørge for en fremstilling, der understreger det unikke ved virksomheden og dets produkter. Markedsføring forandrer sig hele tiden, og de traditionelle reklamekampagner er ikke længere nok til at skabe opmærksomhed omkring vigtige tiltag. Som markedsføringstiltag kan AudioMove- Teater være med til at understrege, at en virksomhed tænker anderledes, visionært og kreativt og kan give kunder og samarbejdspartnere en helt unik oplevelse som ikke føles som reklame og markedsføring men mere som en oplevelse og en chance for at prøve noget nyt. En oplevelse der samtidig formidler essentiel viden omkring produkter. Teater Katapult Århus C - tlf fax

15

16

17

18

19

20

Resultatkontrakt. Kontraktens parter. Resumè. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende. [AudioDramaBizzl]

Resultatkontrakt. Kontraktens parter. Resumè. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende. [AudioDramaBizzl] Resultatkontrakt Vedrørende [AudioDramaBizzl] [01.01.2008-31.12.2008] Journalnummer: [1-33-76-23-28-08] Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af forretningsmodel

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Lukket dagsorden Den 7. september 2006 Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forskningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Det anbefales, at Aarhus

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006 Turisme Status over forretningsplaner. Her ses en oversigt over status for forretningsplanerne inden for turismeområdet. Handlinger: Rød = ej gennemført Gul = igangværende Grøn = gennemført sion NR 1.

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Tænk fremad mod en succesrig fremtid.

Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Essential Business Builder Program you can Der er en enorm fremdrift i de digitale printløsninger. Både printleverandører og kunder har for alvor taget de nye teknologier

Læs mere

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk Jens F. Jensen Professor i interaktive multimedier ExCITe Center for Experience Economy, Creative Industries and Technologies ApEx Center for anvendt oplevelsesøkonomi Aalborg Universitet IKON Vidensdel

Læs mere

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK

Go Relation PROFIL KATALOG. Mads Brandsen; 4158 9482; mb@gorelation.dk; Randers WWW.GORELATION.DK Go Relation PROFIL KATALOG KONSULENT-, KURSUS- OG SPARRINGSFIRMA Vi tilbyder. Kursusvirksomhed. Hel og halvdagskurser. Specielt tilpassede kurser. Åben tilmelding. Kurser for enkelte medarbejdere, grupper

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI/ Fremtidens væksthus for de Kunstneriske og Kreative Uddannelser Projektbeskrivelse, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K 1 Indhold Notat vedrørende

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden.

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden. SYNLIGGØR DIT KLIMA De globale klimaforandringer er nogle af vor tids største udfordringer. Indsatsen for at bekæmpe klimaændringer og finde nye miljøvenlige energiløsninger berører alle dele af samfundet

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Der er et stort behov og ønske om højere vægtning af vækstlaget i det københavnske teatermiljø: Der er brug for en scene og et miljø, der sikrer og skaber

Læs mere

Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet It som innovativ drivkraft Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr.

Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet It som innovativ drivkraft Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet It som innovativ drivkraft Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr. 32 Anmodning om operatør-rolle på projekt

Læs mere

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning.

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning. SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Du er inviteret til to dages sommer-symposium - en fordybelse i feltet grafisk facilitering. Dagene bliver

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker.

Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker. Bilag 8 Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker. 1. Aarhus fremlægger output fra rum 1 med udgangspunkt

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR TEXTILFORUM HISTORIEN SKABER VÆRDI Velkommen som sponsor i Det nye Textilforum. Vi inviterer erhvervslivet ind som partnere, og i fællesskab kan vi gøre brug af

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling Børnehavkl. Se teater hør historier mal og tal Mine monstre - interaktiv teaterfortælling. Jeg guider jer gennem historien og børnene tager aktivt del i hele forestillingen og spiller alle rollerne, samtidig

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling og udvikling

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 %

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % I dag I dag producerer nordiske virksomheder primært. viden og service. Derfor er det evnen til at kommunikere og formidle denne viden,

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Netværkets organisering Hvad er vi sat i verden for? at bygge bro mellem vidensinstitutioner og produktionsvirksomheder med højværdiproduktion med henblik

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 PROGRAM EFTERÅR 2005 DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst/

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi 2016-19 indhold 3 4 6 8 10 12 14 Hvorfor? Hvordan? Hvorhen? Vejen til hvorhen Sammenhæng Værdi Markant hvorfor? Bedre kommunikation er med til at

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Din guide til Innovation PÅ TVÆRS

Din guide til Innovation PÅ TVÆRS Din guide til Innovation PÅ TVÆRS Kære studerende. Dette er en guide for dig, der snart skal starte på Innovation PÅ TVÆRS. Her har vi samlet svarene på de spørgsmål, som vi tænker, at du har, og vi håber,

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

ind i historien 3. k l a s s e

ind i historien 3. k l a s s e find ind i historien 3. k l a s s e»find Ind i Historien, 3.-5. klasse«udgør sammen med historiesystemet for de ældste klassetrin»ind i Historien Danmark og Verden, 6.-8. klasse«og»ind i Historien Danmark

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

BLIV ET SKARPT MEDLEM AF KULTURBESTYRELSEN

BLIV ET SKARPT MEDLEM AF KULTURBESTYRELSEN I samarbejde med BLIV ET SKARPT MEDLEM AF KULTURBESTYRELSEN Landets kulturinstitutioner står i de kommende år over for et øget politisk pres for at betyde mere for flere kunne tjene flere penge selv. Der

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

KUNDEPRÆSENTATION PANSER OG BRANDBILSMUSEET OKSBØL

KUNDEPRÆSENTATION PANSER OG BRANDBILSMUSEET OKSBØL KUNDEPRÆSENTATION OKSBØL KREATIV BRIEF Her ses idegrundlaget for projektet, hvor alle vigtige faktorer som spiller ind, kort vil bliver beskrevet. Situation Brandbil- og panserkøretøjs museet ligger i

Læs mere

Medieskole: Velfærdsforskere i samfundsdebatten. Metropol, SFI og Information, forår 2017

Medieskole: Velfærdsforskere i samfundsdebatten. Metropol, SFI og Information, forår 2017 Medieskole: Velfærdsforskere i samfundsdebatten Metropol, SFI og, forår 2017 Medieskole: Velfærdsforskere i samfundsdebatten 1. Metropol, SFI og, forår 2017 Velfærdsmedieskolen handler om at få forskning

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING

STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING KURSER FOR ANSATTE I DAGINSTITUTIONER, DAGPLEJER, BØRNEHAVEKLASSER SAMT PÆDAGOGSTUDERENDE HANNE HTCompany HTTROLLE I/S OM KURSET STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING ET KURSUS

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling International forretningsudvikling Invio - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi (Danmark) og Innovationsnetværket Arena USUS (Norge)

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

NOTAT Sagsnr Bilag 2. Dokumentnr Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision

NOTAT Sagsnr Bilag 2. Dokumentnr Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Historie & Kunst NOTAT 08-02-2017 Bilag 2 Sagsnr. 2017-0047948 Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision Fra sommeren 2017 bliver Stormgade 20 et

Læs mere

InfoGalleri Interaktiv formidling og kommunikation i det offentlige rum

InfoGalleri Interaktiv formidling og kommunikation i det offentlige rum Interaktiv formidling og kommunikation i det offentlige rum Agenda Introduktion af Baggrund Demo Udvikling / muligheder Spørgsmål Koncept Interaktivt system til at eksponere digitale informationer på en

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE

STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Nyhed December 2009 STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Nyhed 1 / 4 STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Døråbning som disciplin I en tid, hvor behovet for at kapre nye kunder er større end nogensinde, får disciplinen

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

BOXMARKET POP-UP FASHION FESTIVAL

BOXMARKET POP-UP FASHION FESTIVAL 5 5 HVAD ER BOXMARKET? Boxmarket er en Pop-Up Fashion Festival der afholdes 16. - 17. september 2017 på Aarhus Havn. Boxmarket er en festival for mode- og livsstilsinteresserede, hvor brands mødes i øjen

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere