Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Audio- DramaBizz. til Regionsrådets møde den 20.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Audio- DramaBizz. til Regionsrådets møde den 20."

Transkript

1 Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Audio- DramaBizz Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 22

2 Ansøgning AudioDramaBizz - en oplevelsesorienteret serviceydelse med et højt indhold af viden Et interaktivt mesterværk Det er en fantastisk forestilling, der er tæt på at kunne få absolut topkarakter. Den får 5 store stjerner MetroXpress om AudioMoveDramaet Korridor Ideen med at fange tilskueren i et indre teater hvor state-of-the-art teknologi og konkrete indslag fra den virkelige verden smelter sammen, er helt genial. Jørn Bo Kristiansen, PILGRIM A/S Oplevelsesøkonomi ved Aarhus Universitet er meget interesserede i at indgå som aktive videnspartnere i AudioDramaBizz projektet, som vi anser for at kunne være et værdifuldt bidrag til den oplevelsesøkonomiske udvikling i regionen. Dorthe Refslund Christensen, Aarhus Universitet Udvikling af interaktiv dramaturgisk formidling til offentlige rum er en spændende udfordring for pervasive computing, og vi ser mange nye forretningsområder indenfor undervisning, turisme, teambuilding, museer, oplevelsesparker mv. Kaj Grønbæk, Center for Interactive Spaces/Alexandra Instituttet

3 Projektets Formål Projekt AudioDramaBizz formål er at udvikle et helt nyt og unikt produkt bestående af drama, ny teknologi og information til det private erhvervsliv (herunder turisterhverv), uddannelsessektor og kommuner i hele Region Midtjylland. Hensigten er, at produktet dels skal kunne øge indtjeningen for eksisterende attraktioner ved at gøre dem mere interaktive, sansemættede og spændende; dels skal det være med til at skabe helt nye attraktioner, læringsværktøjer og forretningsområder indenfor uddannelsesområdet og erhvervslivet i regionen - på sigt i hele landet. Produktet skal som udgangspunkt inkludere spidskompetencerne fra de forskellige parter med det mål for øje at skabe digitalt drama i en udviklende, oplevende og læringsmæssig sammenhæng en helt ny dimension på teatrets øvrige virkefelt. Det har gennem tiderne været svært at bygge bro mellem scenekunst og erhvervsliv/uddannelse. Dette nyskabende projekt vil aktivt integrere den absolut sidste nye teknologi som bindemiddel og middel til skabelse af helt nye produkter, der kan udnyttes af erhvervslivet. Det er den nye teknologi og ikke mindst nye anvendelser af denne, som skal være midlet til realiseringen af samarbejdet. Og her har vi brug for forsknings- og udviklingsmidler. Slutproduktet skal således bestå af 3 forskellige lag... 1) Nyskrevet audio-drama/fiktion skabt af teatret 2) Målrettet, brugervenlig og oplevelsesorienteret ny teknologi baseret på it-forskning og itleverandører 3) Information eller læringsmateriale fra de aktuelle virksomheder/institutioner Synergien i dette projekt skal opstå i et tæt forsknings- og udviklingssamarbejde mellem de deltagende parter. Projektets Indhold Teater Katapult tager udgangspunkt i to tidligere projekter, som bygger op til dette mere kommercielle og perspektivrige projekt. I 2004 gennemførte vi AudioGuideTeater i samarbejde med Århus Festuge. Et projekt som var en af årsagerne til, at teatret senere på året modtog de danske teaterkritikeres Initiativpris. Og i år producerer vi - med støtte fra bl.a. Kulturministeriet - pilotprojektet Dramatisk Brosamarbejde. En del af midlerne fra Dramatisk Brosamarbejde kan overføres til dette projekt, således, at det bliver muligt af gennemføre min. 2 konkrete tests (Fase 3 i projektet). Der kan læses mere om begge projekter på og om det seneste projekt på Fælles for de to projekter er, at vi med stor succes, har erfaret hvad audioguide- og mobilteknologi koblet med drama kan sammen uden for teatersalen. Denne hidtidige teknologi kan dog udbygges i langt højere grad ved at udnytte samspillet med de fysiske omgivelser den eksisterende scenografi på nye måder ved hjælp af f.eks. kortrækkende net-forbindelser, GPS og cybertag-teknologier. Vi vil således, med dette projekt, dels udforske og afprøve en langt mere avanceret teknologi i dette projekt mhp. at fjerne filtret mellem brugeren/opleveren og teknologien. Forstået på den måde, at brugeren ikke skal koncentrere sig så meget om at anvende apparaturet under oplevelsen, men mere kunne agere frit og uden distraktion glide dybt ind i fiktionen (med hjælp fra teknologien). Dels er ambitionen nu, at begynde en proces, hvor de uopdagede anvendelsesmuligheder af den nyeste multimedie-teknologi sammen med fiktion/drama/teater kobles med information og viden. Information og viden fra en ekstern operatør, som f.eks. en virksomhed, en turistattraktion eller en uddannelsesinstitution. Mulighederne er mange for som virksomhed at give sin kerneydelse et løft med denne underfundige, informative og helt utraditionelle it-baserede oplevelse, som fastholder og skaber nye markeder. 2

4 Konceptets kerne er, at opleveren er publikum, skuespiller samt eksempelvis turist i én og samme person. Som oplever sætter man et sæt hovedtelefoner på ørerne, tænder for en mobiltelefon (eller en PDA) med GPS og adgang til nettet. Og så bevæger man sig - mens man lytter til et præindspillet drama - ud i byens gader, ud i en speciel attraktion eller ud i virksomhedens direktionsgang, produktionsareal etc. afhængigt af anvendelsesområdet. Der bliver altså skabt et stykke interaktivt lyttedramatik med et højt indhold af viden. Produktet skaber kort sagt den illusion, at opleveren selv er hovedperson i sit eget livsdrama, mens han/hun lærer og virkeligheden omkring hovedpersonen er scenografien. Han/hun er alene, men kan være i kommunikation med andre via teknologien. Opleveren er ligeledes konstant i bevægelse - midt i den fiktive handling - og bliver mødt af skuespillere, installationer eller andre begivenheder, der sker for vedkommende live nu og her! Et hvilket som helst tema kan være omdrejningspunktet i denne fiktive og dramatiske handlingsstruktur, men pointen er, at vigtige informationer eller læringssætninger nu bliver oplevet med alle sanser i stedet for indlært kognitivt. At dette styrker læring og oplevelse underbygges f.eks. af læringsteoretikere (Howard Gardner) og hjerneforskere (Kjeld Fredens), der taler om, at vi besidder mange intelligenser. Hvis man styrker og påvirker flere intelligenser, så lærer man mere og bedre, end ved traditionel verbal undervisning eller læsning. Det er der store perspektiver i set fra en erhvervsmæssig synsvinkel for virksomheder, som gerne vil differentiere sig og gøre fx værdigrundlag eller historik let tilgængelig. Eller fra en turistmæssig synsvinkel, hvor yderst personlige, interaktive og underholdende perspektiver på allerede eksisterende attraktioner efterhånden er en nødvendighed med den øgede konkurrence, der er på oplevelsesmarkedet. Det nyskabende Når markedet pludselig introduceres for et helt nyt produkt, kan det være svært at forklare, hvad det præcist er, og hvilket behov det opfylder. Det er derfor godt at kunne henvise til Teater Katapults AudioMoveTeater i Århus Festuge 2007 med titlen Korridor : Her fik opleveren den illusion, at han/hun var journalist på jagt efter forsidehistorien til næste dags avis. Rent fysisk var man på jagt efter en person, der skulle give interview. Man bevægede sig rundt i byen med en mobiltelefon, et sæt høretelefoner og et kort over ruten i hånden. På sin vej modtog man kryptiske smsbeskeder fra en stresset redaktør, mødte stressede og fraværende skuespillere i byens rum, og man fik fornemmelsen af selv at blive stresset. Dette var et af formålene med forestillingen, da temaet var menneskets stigende stressniveau (få en lyttesmagsprøve på Det er altså væsentligt at understrege, at AudioDramaBizz/AudioMoveTeater er noget helt andet, end den form for AudioGuide-oplevelser, som allerede nu forefindes på eksempelvis museer rundt omkring i Europa, hvor man anvender ren information eller narrativ fremstilling evt. med et par lydeffekter. AudioMoveTeater er en decideret nyskabelse ikke bare i Danmark, men også i Europa fordi vi anvender lyd-dramatik og personlig interaktivitet til at integrere en oplevelse/en læring. Derudover er ambitionen, som beskrevet, at teknologien bag produktet er 100% opdateret og brugervenlig. Med dette projekt vil vi være i stand til at tage et kvantespring, som vi ikke ellers vil have haft mulighed for, hvor den absolut sidste nye teknologi skal fjerne oplevelsesfilteret mellem den virtuelle og den reelle verden, og hvor Katapults kompetencer som fiktions- og dramatikproducerende enhed skal få oplevelsen til at fastholdes i en spænding, der åbner for hele opleverens sanseapparat, hvilket integrerer oplevelsen, læringen og informationen i endnu højere grad, end det er set før. 3

5 Projektets slutprodukt og fremtid Efter projektforløbets 3 faser forventer Katapult at stå med følgende resultat: 1) Et sæt gennemprøvede og finansierede teknologier (softwareteknologier som RFID, GeoWare, GeoCatching og Cybertags*) eller en helt ny teknologi, som på dette tidspunkt er undersøgt, testet og anvendt i 2 pilotprojekter, således at vi kan tilbyde kunden 2-4 forskellige AudioMove produkter med et sæt teknologier afhængig af opgavens ordlyd (kundens behov). 2) Specialudviklede dramaturgiske værktøjer, som passer til mediet og de forskellige teknologier og aftageres behov. 3) Hardwareplatforme, som avancerede mobiltelefoner eller pocket-pc er, er på dette tidspunkt udvalgt ift. anvendelsen og kan efterfølgende lejes ud som en del af produktet. *) Forklaring i medfølgende bilag Efter projektforløbets 3 faser forventer Katapult at stå med følgende produkt: En forretningsmodel/en oplevelsesorienteret serviceydelse, som kan sælges til turisterhverv, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, kommuner, oplevelsescentre, konsulent- og eventbureauer mv. på helt kommercielle vilkår. Kunden vil få en oplevelsesorienteret serviceydelse med et højt indhold af viden, som dette projekt vil tilvejebringe. Sammen med Teater Katapults teaterfaglige know how på den dramatiske tekst samt teatrets erfaring med underholdningselementet ift. slutbrugerens oplevelse, står projektet med et slutprodukt, der indeholder en stor teknologisk og teaterfaglig viden samt en platform (et apparatur), som kan udlejes med den relevante software for det givne produkt. Slutbrugerens pris (produktets pris) skal således udelukkende finansiere Katapults egne løbende udgifter til dramatiker, dramaturg, stemmeindtaling, research, lydstudie etc. samt overhead til løbende opdatering af teknologien i produktet. Det færdige produkt kommer således til at koste mellem kr ,- og kr ,- afhængig af opgavens ordlyd. Derudover vil vi kunne gå ind i nogle arbejdsfællesskaber og tilbyde en række del-produkter i AudioDramaBizz til en langt mere overkommelig pris, hvor Teater Katapult med vores teknologiske knowhow og dramatik-ekspertise, kan gå ind i udviklingssamarbejder med eksempelvis museer og kulturinstitutioner. Vi vil kunne blive en attraktiv partner i forbindelse med mange former for udviklingssamarbejder med andre institutioner i regionen ifm. vidensdeling og videnssamarbejde. Produktets kommercielle bæredygtighed efter projektafslutning: En del af forretningsmodellen vil integrere en salgsenhed internt eller eksternt som f.eks. et større lokalt baseret reklamebureau. Produktet vil, som nævnt i projektets fase 1, indeholde en salgs- og præsentationsfilm til dette brug. Samtidig er kombinationen af Katapults og Innovation Labs presse know how en væsentlig parameter ift. lanceringen af produktet på markedet. Innovation Labs bidrag i projektet inkluderer denne ydelse ved projektets afslutning, hvor vi forventer landsdækkende omtale i de elektroniske og trykte medier. 4

6 Det samlede markedspotentiale er efter vor vurdering meget stort. Vi har allerede på nuværende tidspunkt aftagere som KMD A/S, Moesgaard Museum, Visit Århus og Horsens Erhverv, og såfremt projektet InterFace samt fyrtårnsprojekterne World of Crime og Midtjysk Oplevelsesproduktion i regionen bliver en realitet, er Katapult co-producenter her. Følgende har derudover allerede nu udvist stor interesse: Silkeborg Turistbureau, Visit Kolding og Pilgrim A/S. Andre potentielle aftagere opsøges via presseindsats og direkte salg. Katapult s vurdering af projektets økonomiske bæredygtighed efter dette projekts afslutning er derfor god ikke mindst set i lyset af det store markedspotentiale, der forefindes i mange forskellige brancher. Teatrets egen lille kvalitative undersøgelse af de potentielle aftageres evne og vilje til at betale prisen for produktet har givet store forhåbninger for de kommercielle muligheder af AudioDramaBizz. Et af konceptets oplevelsesmæssigt stærke sider at kun én oplever/bruger ad gangen kan deltage, er ikke nogen hindring for den kommercielle bæredygtighed, idet man for det første kan sende én af sted hvert 5. minut (dvs. 12 mennesker i timen) og for det andet kan samles i grupper efterfølgende og tale om sine oplevelser. Konceptet kan ligeledes hænge på hylden, således at det konstant er til rådighed. Eksempelvis ved virksomhedsintroduktion eller lignende. Når først konceptet er købt, er det til rådighed konstant med en lille afgift til support. Således vil konceptet også være bæredygtigt for kunden/slutbrugeren. Eksempler på anvendelse af slutproduktet En umiddelbar vurdering af fremtidig markedssegmentering: - Innovative virksomheder med mere end 200 medarbejdere (anvendelse indenfor ledelse, HR, personaleudvikling ( sjælepleje ), teambuilding, værdi-, missions og visionsformidling, storytelling om virksomheden, anderledes købsoplevelser etc.) - Oplevelsescentre/museer/events/kongresser (vidensformidling, interaktiv underholdning etc.) - Turistbureauer/kommuner (formidling af eksisterende attraktioner og skabelse af nye) - Undervisnings- og læringsinstitutioner (edu-tainment, konsulentfirmaers kursusvirksomhed etc.) En uddybning af disse områder er vedlagt som bilag 5

7 Projektforløb i 3 faser 1. FASE - Front end innovation i samarbejde med bl.a. Innovation Lab Step 1 Brainstorm session 1 - projektafgrænsning, retning, ambition, partnere. Deltagerne er Teater Katapult, Innovation Lab samt Alexandra Instituttet. Step 2 Partner proces - efter ovenstående session indlejres de relevante partnere i projektet (ud over dem, vi allerede har som partnere). Innovation Lab har fra tidligere projekter stor erfaring med denne del af processen. Relevante partnere er potentielle aftagere af slut-produktet samt f.eks. Responsfabrikken - eksperter i mobildata og sms-funktioner (både push og pull). Beta Technic - arbejder med RFID teknologi. Teknologien kan trådløst stå for identificering af en bruger og for transmission af data. Step 3 Validering af de teknologiske muligheder - dette med udgangspunkt i desk-research samt en afklaring igennem Innovation Lab s internationale vidensnetværk af teknologiske partnere. Disse partnere er på sigt en klar økonomisk fordel for projektet efterfølgende, da projektet i høj grad skal sælges på personlige netværk/ relationer og ikke på massemarkedsføring bortset fra presselanceringen efter endt projektperiode. Step 4 Adfærd - brugerundersøgelse af holdningen til det overordnede koncept - kvalitativt som kvantitativt. Innovation Lab har - med egen ekspert på området - tidligere lavet brugerundersøgelser for kunder med fokus både på kvantitative og kvalitative data. Step 5 Brainstorm session 2 - de aktuelle interessenter arbejder over 1-2 dage med Front End Innovation med fokus på den divergente tænkning. Her har vi også stort fokus på aftageren/brugeren, da det har stor relevans for slutproduktet. Ud over vores faste partnere i projektet, er det vores mål at få en stor dansk produktionsvirksomhed, et større konsulentfirma (performance consulting) samt en større uddannelsesinstitution/-organisation med. Interessenterne tilbydes information og viden i en proces, hvor de bliver hørt og selv er med til at skabe produktet, målrettet egne behov. Step 6 Brainstorm session dage med fokus på en mere detaljeorienteret tilgang. Vi fokusere på konkrete løsningsmodeller erfaringer fra step 3, 4 og 5 inkorporeres. Step 7 Visuel Mock Up - der udarbejdes en visionsvideo for for-projektet, der beskriver de konkrete resultater og de fremtidige visioner. Step 8 Rapport - der udarbejdes en kortfattet rapport, der sammen med visionsvideoen skal danne grundlag for det videre arbejde samt salgsmateriale til fremtidige samarbejdsprojekter med turisme-, erhvervsliv og uddannelsessektor 2. FASE - Udvikling af letanvendelig og specialdesignet hardware og software Dette arbejde vil tilvejebringes efter Fase 1 i et samarbejde mellem teatret og relevante it-virksomheder. Her vil Alexandra Instituttet spille den primære rolle i et samarbejde med udvalgte virksomheder som f.eks.. Cordura som underleverandør. Alexandra Instituttets tilfører her projektet en stor mængde forsknings-baseret viden, der forøger værdien af produktet betydeligt. Dette er den mest materielle del af slutproduktet. Hvilken fysisk platform skal anvendes? Bliver der tale om mobilteknologi eller en anden platform? Skal GeoWare, GeoCashing og/eller RFID teknologi anvendes etc. 3. FASE - Afprøvning i samarbejde med 2-3 forskellige virksomheder samt presse-tiltag Konkrete tests foretages af så forskellige virksomheder som muligt eksempelvis en uddannelsesinstitution, en turistattraktion og/eller en virksomhed i Region Midtjylland. Katapults tilskud fra Århus Kommune og fra Kulturministeriets Provinspulje, giver mulighed for at gennemføre min. 2 tests. Innovation Labs store presse knowhow og styrke i medierne, skal bære produktet frem i offentligheden mod slutningen af denne fase. 6

8 Samarbejdspartnere Pt. har vi følgende partnere i projektet Medudviklere: Innovation Lab, Alexandra Instituttet A/S (Interactive Spaces & Tekne) og Cordura A/S End-users/aftagere (I udviklingsprocessen): KMD A/S, Pilgrim A/S, Visit Århus og InterFace samt World of Crime og museerne I regionen (Midtjysk Oplevelsesproduktion) såfremt disse fyrtårnsprojekter realiseres) Vidensdelere: Nordisk Institut v. Århus Universitet (herunder kandidatuddannelsen i oplevelsesøkonomi), Alexandra Instituttet, Innovation Lab, InterFace Investorer/sponsorer: Inet Design (CMS baseret hjemmeside), Morgenavisen JyllandsPosten (markedsføring) Innovation Lab: Projektets facilitatorer, markedsundersøgere og promotere. Innovation Lab tilfører projektet værdi i form af akkumuleret viden samt med en pris på udviklingsforløbet, der ligger 35% lavere end markedsprisen plus deres pressemæssige knowhow. Innovation Lab er et internationalt knudepunkt for teknologiske trends og muligheder med ny og kommende teknologi. Gennem et internationalt netværk har Innovation Lab overblik over fremtidens teknologi og dens anvendelser. Kunder i Innovation Lab får indsigt i de muligheder, ny teknologi bringer med sig, og ideer til selv at udnytte potentialerne. Gennem en række medier og aktiviteter gør Lab Agents med vidt forskellige baggrunde fremtidsperspektiverne håndgribelige og forståelige, så teknologien kommer til at give mening for vi mennesker. Innovation Lab arbejder udfra en overskrift omkring NEW TECH IMPACT. Dette er omdrejningspunktet for hele arbejdet. NEW: Nyt, forandring, ny værdi, innovation, vi gør en forskel. TECH: Teknologi, trends og adfærd via teknologi. IMPACT: Betydning, indvirkning, empatisk kalkulation. Det handler for Innovation Lab om at bruge teknologien som platform for at skabe merværdi for brugerne. Derfor er brugerne også en enormt vigtigt del af alle deres projekter. Mere på. Alexandra Instituttet A/S: Projektets softwareudviklere og videnspartnere på hele udviklingsdelens fase 1 og 2. De går ind i projektet med forskningsbaseret it-knowhow. Projektets samlede værdi bliver større via dette partnerskab, da vi på denne vis kan sænke omkostningerne i budgettet (udefinerbar størrelse, der derfor ikke optræder i budgettet). Alexandra Instituttet A/S er Danmarks førende brobygger mellem it-forskning og erhvervsliv. Instituttet leverer forskningsbaseret videnservice, bl.a. i form af forsknings- og udviklingsprojekter, faglige netværk, kurser, konferencer og konsulentydelser. Alexandra Instituttet var samarbejdspartner på Katapults AudioMoveDrama Korridor i Århus Festuge Instituttet blev i september tildelt årets it-pris og leder pt. et forskningsprojekt, der skal udnytte den kommende europæiske positioneringsteknologi Galileo. 7

9 Cordura A/S: Underleverandører til Alexandra i dette projekt De grundlæggende kompetencer I Cordura ligger inden for softwareudvikling, RFID teknologi og grafisk design. Herudover har Cordura s arbejde med hidtidige projekter - f.eks. Danfoss Universe bibragt stor erfaring med en bred vifte af teknologier som f.eks. Wifi-positionering, mobile enheder (PDA er), adgangskontrol, touchskærme, bluetooth og forskellige sensorer. Cordura har også kompetencer indenfor de mere bruger- og indholdsmæssige dele af softwareudviklingsprocessen. Med afsæt i en brugercentreret usability-tradition, arbejder de med at tilpasse deres leverancer til de brugere, der skal benytte teknologien. Cordura har medarbejdere, der har specialiseret sig i formidling og undervisning gennem IT og som gennem en kombineret formidlingsmæssig og teknisk viden kan bidrage som konstruktive bindeled i udviklingsfasen. Øvrige partnere samt inspiration: Det er hensigten at flere partnere indenfor det private erhvervsliv, uddannelsessektorer samt turisterhverv i regionen skal indgå i projektets slutfase og udvalgte også som direkte partnere. Katapult vil derudover studere og evt. samarbejde med forskellige grupper, f.eks. fra England, der inkorporerer spilteknologi i særegne oplevelsesdesigns de såkaldte cross-media spil. Det er grupper som f.eks. Mixed Reality Lab og Blast Theory, som vi bl.a. udveksler erfaringer med på en festival d. 9. november i år. Pt. er vi med i et andet konkret projekt i samarbejde med Moesgaard Museum og Visit Århus. Bilag: - Budget - Anmeldelse fra MetroXpress på AudioMoveDramaet Korridor - Anbefalinger fra forskellige partnere og potentielle end-users (Aarhus Universitet, Pilgrim A/S, KMD A/S, Visit Århus) - Liste over områder, hvor AudioDramaBizz kan anvendes + hvad er AudioMoveTeater 8

10 Om Katapult og teatrets kompetencer Teater Katapult blev stiftet som forening i I 2002 overtog teatret ledelsen af scenen i Rosensgade 11 i Århus midtby. Scenen var kendt som Svalegangen indtil 1981 og Byens Åbne Scene indtil I 2002 ændrede scenen navn til Katapult. Herefter har teatret været ramme for primært ny dansk dramatik og teatrets egne produktioner; ofte med kontroversielt indhold, hvilket har medvirket til megen presseomtale og debat, eksempelvis Christian Lollikes "Dom Over Skrig". Teater Katapult vil både udfordre og åbne publikums bevidsthed - samtidig med at teatret vil spille en samfundsmæssig rolle. Med udgangspunkt i og fokus på den dramatiske tekst og derefter rum for formeksperiment, forsøger Katapult kunstnerisk at gribe publikum. Katapult er ligeledes en åben scene med gæstespil og co-produktioner, musikarrangementer, stand up, storytelling, poesi og en videnskabscafé. Et meget vigtigt område i teatret er vores dramatikerværksteder, workshops og readings for at udvikle dramatikertalenter - i 2003 arrangerede Katapult festivalen for ny dansk dramatik med tilhørende dramatikerkonkurrence, DramaRama, og i maj 2005 udvidede konceptet sig til en stor nordisk festival for ny dramatik. Katapult er således i høj grad dramatikerens teater. Teatret har blandt andet modtaget de danske teaterkritikere og teaterjournalisters Initiativpris. Et af formeksperimenterne endte med en helt original og digital nyskabelse - AudioGuideTeater - som foregik i Århus' byrum. AudioGuideTeater blev kaldt Århus Festuges mest interessante projekt i Forfatteren Svend Åge Madsen var én af dramatikerne på projektet. AudioGuideTeater blev en meget stor anmelder- og publikumssucces. Og tre år efter i festugen 2007 havde Katapult urpremiere på efterfølgeren AudioMoveDramaet "Korridor" - en interaktiv bevægelsesforestilling i byen med temaet stress, som omdrejningspunkt. Anmelderne kaldte den "et interaktivt mesterværk". Projektet benyttede sig af mobil- og cybertagteknologi. - Teater Katapults kompetencer ligger i høj grad på den skrevne dramatiske tekst samt tekstfiktion iøvrigt. Teatret har i årevis arbejdet med udviklingen af dramatiske tekster i form af dramaturgisk bistand og idéudvikling. - Teatret har et meget stort netværk af dramatikere, instruktører, skuespillere, dramaturger og lyddesignere gennem vores arbejde med at producere teater. Det gælder både indenfor den professionelle verden samt inden for det kreative vækstlag. - Teater Katapult har evne for at koble samtidens problemstillinger med underholdene dramatik, hvilket er en helt unik og yderst brugbar evne i forhold til projektet AudioDramaBizz og det efterfølgende produkt til erhvervsliv, museer m.fl. Altså evnen til at formidle/koble faktuel information/læring med god fiktion/drama. 9

11 Budget AudioDramaBizz 2008 Alle beløb er ekskl. moms UDGIFTER Innovationsforløb med Innovation Lab inkl. PR kr ,- Projektkoordinator, Katapult (alle 3 faser) kr ,- Projektstyring og økonomi, Katapult kr ,- Udvikling af hardware og software (Alexandra Instituttet, Cordura m.fl.) kr ,- Salg- og markedsføring kr ,- Administration, hjemmeside mm. kr ,- 2 pilotprojekter / tests kr ,- (note 1) UDGIFTER I ALT kr ,- FINANSIERING Region Midtjylland kr ,- Egenfinansiering - Projektstyring kr ,- - Pilotproj./tests kr ,- - Regnskab og revision kr ,- kr ,- Innovation Lab kr ,- Test virksomheder kr ,- (note 2) Århus Kommune / Kulturministeriet kr ,- (note 3) Morgenavisen JyllandsPosten kr ,- Inet Design kr ,- FINANSIERING I ALT kr , NOTE 1 - TEST-/PROTOTYPE DEL-BUDGET 2 tests UDGIFTER Konsulentydelse/research/pressesamarbejde.. kr ,- Instruktion af skuespillere/lyd kr ,- Dramatiker kr ,- Stemmeindtaling, forberedelse af rolle mm. (danske prof. skuespillere+live-skuespillere) kr ,- Lyddesigner kr ,- Produktionsomkostninger (rekv./kostum etc) kr ,- Ekstraordinære adm. omkostninger (transport, program mv.) kr ,- Teknik: Lydstudie inkl. tekniker kr ,- UDGIFTER I ALT kr. kr ,- NOTE 2 TESTVIRKSOMHEDER Flere virksomheder og turistorganisationer er allerede interesserede i at indgå som testpiloter med et bidrag på kr ,- NOTE 3 Århus Kommune / Kulturministeriet De kr ,- er allerede bevilget og indgår som bidrag til dette projekt dels fra Århus Kommunes Kulturudviklingspulje og dels fra Kulturministeriets Provinspulje.

12 Hvad kan AudioMoveTeater // AudioDramaBizz tilbyde? Kulturoplevelse: Du bliver skuespiller og publikum i en og samme oplevelse. Du kommer ind i hovedet på en person og lader det andet menneskes tanker, erindringer og følelser besætte din bevidsthed. Dette giver en yderst personlig, interaktiv og underholdende oplevelse, hvor du selv er hovedperson i dit eget livsdrama. En virkelig verden, hvor alle er i bevægelse - på vej steder hen - inklusive dig selv. Som ren kulturel oplevelse/event, har AudioMove Teater allerede haft stor succes i forbindelse med Århus Festuge Dengang hed det AudioGuideTeater, og Teater Katapult satte hele tre stykker lyttedramatik op. I Svend Åge Madsens Tur i Byen blev du ringet op fra hospitalet. En bevidstløs mand er blevet indlagt efter en ulykke. Han har åbenbart tilbragt den foregående dag sammen med dig, og du skal forsøge at rekonstruere jeres tur sammen. Og hvem af jer var det, der elskede Regitze? Du begiver dig ud i byen. Efterhånden som du når frem til de pågældende steder, gør du en uhyggelig opdagelse. I Aleksa Okanovics Mist var du ved at flytte. Måske væk fra din kæreste? Men han ringer. Taler til dig om jeres tid sammen. Sætter tanker i gang, du helst vil undgå. Minder dig om det, du har mistet. I Bjørn Rasmussens Myg Marcherer i Sødt Blod jagtede du din kæreste rundt i byen. Hun elsker klovne. Du elsker hende. Du har set hende på en altan, i bussen, gennem et vindue, eller hjemme hos dig hver dag nu i halvandet år. Hun er en voldsom besættende flod, der løber i dig. Hun sidder i din puls, i dit søde blod. Du kan mærke det. Du må finde hende. Men hvor? AudioGuide blev dengang beskrevet som det mest nyskabende tiltag under Århus Festuge i Også i 2007 har Teater Katapult haft stor succes med et AudioMoveDrama til Århus Festuge, som udspiller sig på festugens Rød Rute, denne gang skrevet af Michael Monberg. I Korridor er man turist, skuespiller og publikum i én og samme person. Som journalist skal du lave forsidehistorien om en kendt person, og det skal være til i morgen! Men deadline hænger over hovedet, og du har en stresset, fraværende og emsig redaktør på nakken. Og denne dag går slet, slet ikke, som du havde regnet med. Ham, du skal interviewe, bliver ved med at flytte sig, og dit privatliv presser på. Stressniveauet stiger, mens du bevæger dig rundt i den varme by med din konstant ringende mobiltelefon, indtil noget nyt og uventet begynder at åbne sig! Det handler om stress, overflade og multi-tasking kontra stilhed, fordybelse og nærvær. Korridor blev bl.a. anmeldt i Smagsdommerne på DR2, og MetroXpress uddelte 5 stjerner og kalder Korridor for Et interaktivt mesterværk i festugen. Edu-tainment: Edu-tainment er et af disse meget moderne ord, som bruges i flæng i øjeblikket, men det dækker over noget yderst gavnligt, nemlig kombinationen af education og entertainment, altså undervisning og underholdning. Formidling af vigtige informationer om eksempelvis virksomheder eller turistattraktioner får en ekstra dimension, når man træder lidt væk fra kognitiv indlæring som eksempelvis foredrag eller pjecer og tilføjer et element af underholdning. Det er også muligt at inkorporere elementer kendt fra rollespil, hvor opleveren selv har indflydelse på handlingen og træffer valg, der har betydning for det videre forløb. Informationen og læringen bliver en oplevelse, som modtageren mærker på egen krop, hvorfor informationen oftest bliver husket bedre end ved kognitiv læring. Som en del af edu-tainment benyttes ofte storytelling altså at inkorporere informationen i en historie, som er spændende og anderledes og som bevæger sig væk fra en generel formidling af fakta og data, og i stedet levendegør informationen og gør den mere konkret og interessant for modtageren. Storytelling anvendes allerede nu som vigtigt parameter i både erhvervsliv, uddannelsessektor og turistbranche for at tiltrække kunder, medarbejdere, studerende, turister og andre interessenter.

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Demens i Hjemmet skaber vækst for virksomheder. Projektet er derfor en stor succes! Citat fra afslutningskonferencen den 4. april 2013 Evaluering af projektet Udgivet af: Teknologisk Institut, Robotteknologi

Læs mere

Digital museumsformidling til børn

Digital museumsformidling til børn Digital museumsformidling til børn - en rapport om aktuelle danske erfaringer Udarbejdet af stud.mag. Mette Johnsen for Kulturarvsstyrelsen i forbindelse med et praktikophold efteråret 2004 Rapporten kan

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

MiD Magasin 25. Tema: Smartphones

MiD Magasin 25. Tema: Smartphones MiD Magasin 25 Tema: Smartphones Indhold MiD Magasin nr. 25. Oktober 2011 Tema: Smartphones ISSN: 1904-1721 Museumsformidlere i Danmark, MID www.museumsformidlere.dk Redaktion: Birgit Pedersen (ansv.)

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Oplevelsesøkonomi og Innovation. Redigeret af Søren Würtz. nvio. Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi Antologi 2010-2014

Oplevelsesøkonomi og Innovation. Redigeret af Søren Würtz. nvio. Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi Antologi 2010-2014 nvio Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi Antologi 2010-2014 Oplevelsesøkonomi og Innovation Redigeret af Søren Würtz Oplevelsesøkonomi og Innovation Redigeret af Søren Würtz Øvrige bidragydere til

Læs mere

Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning

Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning Indholdsoversigt 1. Introduktion 2. Projektet 3. Baggrund & Erfaringsgrundlag 4. Applikation til Viborg Domkirke 5. Touch bord til

Læs mere

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid 1 Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi Boost undervisningen med turismefaglig viden DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid 2 Boost undervisningen

Læs mere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere BILAG 3: Projektbeskrivelser Bilaget indeholder beskrivelser af de projekter, som Kulturministeriet og Kulturregion Nordjylland støtter i fællesskab ved indgåelsen af Kulturaftale Nordjylland 2009-2012.

Læs mere

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009 Kompetenceudvikling i kontekst af Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen København, november 2009 Forord Nationalt Center for Kompetenceudvikling fremlægger her

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forside...s. 1. Indholdsfortegnelse...s. 2. Indledning...s. 3. Problemformulering...s. 3. Metode... s. 4

Indholdsfortegnelse. Forside...s. 1. Indholdsfortegnelse...s. 2. Indledning...s. 3. Problemformulering...s. 3. Metode... s. 4 Indholdsfortegnelse Forside...s. 1 Indholdsfortegnelse...s. 2 Indledning...s. 3 Problemformulering...s. 3 Metode... s. 4 - Field research...s. 4 - Desk research...s. 4 - Convergen/divergent thinking...s.

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 1 Hvorfor leg?...2 1.1 Kampagnens fokus og indhold...2 1.2 Mål og Evaluering...3 2 Den interne kampagne...4 2.1 Landsdelsledelser...4 2.2 Direkte kontakt

Læs mere

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Evalueringsrapport projekt Creative Ghetto. Marts 2007

Evalueringsrapport projekt Creative Ghetto. Marts 2007 Evalueringsrapport projekt Creative Ghetto Marts 2007 Evaluator Winnie Dehn, Østergade 89, 3200 Helsinge - marts 2007 Rapportens disposition: 1. Projektet beskrivelse indhold side 3-7 1.1. Gennemførte

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2012 1 1. Indledning... 3 1.1. Aktivitetscentre og Hjernelounges... 3 1.2. Koncept for Hjerneloungen...

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Rådgivernetværket. Inspirerende oplæg som giver ny viden og inspiration - det er gratis og nemt at booke

Rådgivernetværket. Inspirerende oplæg som giver ny viden og inspiration - det er gratis og nemt at booke Rådgivernetværket Inspirerende oplæg som giver ny viden og inspiration - det er gratis og nemt at booke Forår 2014 GRATIS inspirationsindlæg til kommende arrangementer? Rådgivernetværket præsenterer hermed

Læs mere

Afsluttende Projektrapport. RETHINK Kulturturisme. Indhold:

Afsluttende Projektrapport. RETHINK Kulturturisme. Indhold: Afsluttende Projektrapport RETHINK Kulturturisme Indhold: 1. Baggrund 2 2. Overordnede målsætninger 3 3. Målgruppe. 4 4. Hovedaktiviteter.... 4 4.1 Opstartskonference. 6 4.2 Netværksseminarer.. 6 4.3 Masterclass

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Navne: Rolf Erik Hansen, Nikoline Mira Schmidt-Helsbro & Louise Durmus Nielsen

Navne: Rolf Erik Hansen, Nikoline Mira Schmidt-Helsbro & Louise Durmus Nielsen Navne: Rolf Erik Hansen, Nikoline Mira Schmidt-Helsbro & Louise Durmus Nielsen Studienumre: 0213-2342, 0213-2303, 0213-2355 E-mail: Ldnielsen@mail.dmjx.dk Titel: Vikingeskibsmuseet en oplevelse for hele

Læs mere

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk BIBLIOTEK OG MEDIER N R. 2 J U N I 2 0 1 0 Status på rapporten om folkebibliotekerne UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk CHARLOTTE SAHL-MADSEN Om bibliotekernes betydning i det digitale

Læs mere