AktionærNYT Nr. 2» September 2010 «16. årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AktionærNYT 2010. Nr. 2» September 2010 «16. årgang"

Transkript

1 AktionærNYT 2010 Nr. 2» September 2010 «16. årgang

2 Stabil udvikling i primær drift men øgede nedskrivninger 2 Øgede nedskrivninger, der er en konsekvens af konjunkturforholdene, som påvirker kundernes indtjenings- og formueforhold negativt, er årsagen til, at Hvidbjerg Bank for første gang siden 1995 kom ud af 1. halvår med et underskud. Halvårsrapporten fra Hvidbjerg Bank for første halvår 2010 er kendetegnet ved en behersket, men stabil udvikling i resultatet af den primære bankdrift. Alligevel afleverer banken for første gang i mange år et halvårsregnskab med røde tal på bundlinjen. Det skyldes øgede nedskrivninger, som er fordelt på alle brancher og på private. Blandt de nævnte er Jegindø Efterskole, som er gået konkurs. Hvidbjerg Bank havde involveret sig stærkt i finansieringen af efterskolen. Dels af veneration for projektet, som mange lokale borgere har lagt store kræfter i at gøre til virkelighed. Og dels med henblik på at sikre lokale arbejdspladser og fortsat udvikling i lokalsamfundet. Men desværre er satsningen på grund af en række uheldige omstændigheder endt med en konkurs, udtaler direktør Oluf Vestergaard, Hvidbjerg Bank. Efter samlede nedskrivninger på 8,4 mio. kr. kom Hvidbjerg Bank ud af 1. halvår 2010 med et underskud på 2,9 mio. kr. efter skat. Banken har dog en begrundet formodning om, at året som helhed vil ende med at give et lille overskud. Holstebro-afdeling udvidet med tre mand Vi har fortsat godt gang i forretningen ikke mindst i vores to nye afdelinger i Viborg og Holstebro, hvor sidstnævnte netop er blevet udvidet med tre medarbejdere, således at der nu er otte medarbejdere i afdelingen, siger Oluf Vestergaard. (Se artiklen side 11 om udvidelsen i Holstebro). AktionærNYT nr Udgives af: Hvidbjerg Bank / Østergade 2 / 7790 Thyholm Tlf / Ansvarshavende: Karl K. Seerup / Mette Grønning Redaktion: Hvidbjerg Bank Marketing Oplag: stk. Tryk: Dantryk AS Derfor regner vi med en fortsat stabil udvikling i resultatet af den primære bankdrift resten af året. Samtidig regner vi ikke med, at nedskrivningerne vil stige væsentligt i 2. halvår. Så jeg er optimistisk med hensyn til at kunne aflevere et regnskab med sorte tal på bundlinjen for året som helhed, fastslår bankdirektøren. Kassen bugner af likviditet Hvidbjerg Bank har hen over sommeren rustet sig til den situation, som kan opstå, når garantiordningen i henhold til Bankpakke 1 udløber 30. september 2010 og erstattes af en almindelig indskydergaranti på kr. pr. person. Ved udgangen af 1. halvår var vi i den behagelige situation, at vores indlån oversteg udlånet med en end da ganske pæn margin. På trods af, at vi har en meget sund solvens og likviditet, er der imidlertid en risiko for, at nogle større indlån og aftaleindskud vil falde bort, når den ubetingede statsgaranti forsvinder 30. september, forklarer Oluf Vestergaard. [ fakta ] 1. halvår 2010 i overskifter Stabil udvikling i resultatet af den primære bankdrift. Vækst i forretningsomfanget på 6,5 % Positive kursreguleringer på 1,7 mio. kr. Nedskrivninger på 8,6 mio. kr. fordelt på alle brancher og private. Betalinger til Bankpakke 1 udgør i 1. halvår 1,9 mio. kr. fordelt med 1,3 mio. kr. i garantiprovision og 0,6 mio. kr. til dækning af registrerede tab i Det Private Beredskab. Resultat på 2,9 mio. kr. efter skat. Solvens på 15,1 % og kernekapital på 10,8 % Fortsat stærkt likviditetsberedskab med overdækning i forhold til lovens krav på 195 %. På grund af usikkerheden om indlåns- og likviditetssituationen efter udløbet af Bankpakke 1 pr. 30. september 2010 er likviditeten styrket gennem udstedelse af seniorkapital og optagelse af seniorlån på i alt 150 mio. kr.

3 Derfor har Hvidbjerg Banks optaget såkaldt seniorkapital på i alt 150 mio. kr. med statsgaranti i henhold til Bankpakke 2 til sikring af vores likviditet i de kommende år. Det betyder til gengæld, at vores kasse bugner af likviditet, lige for tiden. Hvidbjerg Bank aktien Ved udgangen af 1. halvår 2010 havde Hvidbjerg Bank aktionærer. Kursen på bankens aktier pr. 30. juni 2010 var 77, hvilket er stort set uforandret i forhold til ved årsskiftet, men en fremgang på 14 % i forhold til sidste år. I første halvår har aktiekursen dog typisk ligget over kurs 80 og har været handlet på op til kurs 88. Aktien handles dog fortsat til en pris, der kun svarer til ca. 70 % af indre værdi. På baggrund af bankens stabile udvikling mener Hvidbjerg Banks bestyrelse fortsat, at bankens aktiekurs er undervurderet. Oluf Vestergaard, bankdirektør Hvidbjerg Bank. 3 Hovedtal og nøgletal 1. halvår halvår 2009 Helår 2009 Resultatopgørelse (1.000 kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Tab og nedskrivninger på udlån Resultat før skat Resultat efter skat Balance (1.000 kr.) Udlån Indlån Garantier Egenkapital Balancesum

4 Nu overtager han banken Lars Daugbjerg er en fremgangsrig købmand i Humlum. Nu overtager han Hvidbjerg Banks nedlagte bankbygning og gør dermed plads for en betydelig udvidelse af sin butik til gavn for det lille bysamfund. Arbejdsdagen starter hver morgen kl og slutter med lidt held kl. 18, men ofte bliver den før Spar-købmand Lars Daugbjerg i Humlum kan sætte kursen mod hjemmet. Til gengæld prøver han at holde fri i weekenden. Men han indrømmer, at han ofte lige smutter 10 minutter ind forbi butikken. 10 minutter, som nemt bliver til en time. Lars Daugbjerg, 41 år, overtog 14. april 2008 Sparsupermarkedet i Humlum. Som søn af en uddeler og butiksuddannet var han udmærket klar over, hvad han gik ind til. Og efter en årrække som salgschauffør havde han gennem længere tid været på udkig efter en god butik af en vis størrelse, som han kunne overtage. Den viste sig at blive ledig i Humlum, der oven i købet har været familien Daugbjergs hjemby de sidste 16 år. Resultatet af anstrengelserne har vist sig i form af en omsætningsfremgang, der har været bedre end ventet. Ved sidste lønudbetaling var der 20 personer på lønlisten, nemlig foruden Lars selv og hans tre fastansatte medarbejdere, hele 16 ungarbejdere og løst tilknyttede. Og nu tager den driftige købmand skridtet fuldt ud og køber butiksejendommen, som han hidtil har lejet. Desuden køber han Hvidbjerg Bank dog kun den ejendom, som banken nu fraflytter og bygger de to huse sammen. Herved bliver det muligt at udvide butiksarealet med 50 % til ca. 450 kvm. Større sortiment og mere rationel drift Udvidelsen betyder, at vi får plads til et lidt større varesortiment. Blandt andet kommer der lidt mere økologi på hylderne, som især i sommermånederne efterspørges af tu- 4 Lars Daugbjerg overtog Spar-supermarkedet i Humlum i 2008.

5 Lars Daugbjerg foran sit supermarked, som nu bliver bygget sammen med Hvidbjerg Banks ejendom i baggrunden og dermed gør det muligt at udvide butiksarealet med 50 % til 450 kvm. 5 risterne. Men jeg tror også, at vores faste kunder vil sætte pris på denne udvidelse af udbuddet, siger Lars Daugbjerg. Desuden får vi en helt nyindrettet afdeling for mælkeprodukter, som kan fyldes op direkte fra vareindleveringsområdet, hvilket dagligt kommer til at spare os for to-tre relativt krævende opfyldningsrutiner. Generelt vil alle varegrupper få lidt mere plads efter ombygningen, men udover de økologiske varer, vil blomster, frugt og grønt blive opprioriteret i butikken. Men derudover er vi meget åbne over for kunder, som måtte have forslag til tilføjelser til varesortimentet, pointerer Lars Daugbjerg, der lægger stor vægt på en tæt dialog med de daglige kunder. Fremtidsorienteret løsning Fremover bliver det lokale, som i en årrække har huset Hvidbjerg Banks Humlum-afdeling og som tidligere bl.a. har været postkontor, Spar-butikkens varelager. Endvidere får butikkens medarbejdere nye og bedre personale- og frokostrum i den tidligere bankbygning, hvor der også bliver plads til et ordentligt kontor til Lars Daugbjerg. Med overtagelse af bankens ejendom har vi skabt en løsning, der er virkelig fremtidsorienteret, og som kan bære os igennem de næste mange år. Det er en stor satsning, men takket være god sparring med Karl K. Seerup og Peter Olesen i Hvidbjerg Bank, som har været min bankforbindelse lige siden starten i 2008, har vi fået skruet en forsvarlig finansieringsløsning sammen, siger han. Bl.a. er Vækstfonden med inde i billedet og har stillet en vækstkaution til rådighed, som gør det muligt at gennemføre projektet på en for alle parter forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Det har været en både spændende og lærerig proces, og jeg ser meget frem til at komme i gang med ombygningen, som efter planen vil stå endeligt færdig lige i begyndelsen af Og så håber vi jo, at kunderne vil tage godt imod den nye butik og glæde sig over fortsat at have en velassorteret dagligvareforretning i vores lille samfund, siger en forhåbningsfuld Lars Daugbjerg. Han sender samtidig en varm tanke til sit familiære bagland. Jeg ville ikke kunne have klaret sådan et projekt, uden at have mit bagland med altså min kone Jytte og mine børn Magnus på 9 år og Marianne på 16 år, som alle giver en hånd med i butikken, slutter Spar-købmanden.

6 NemID - én kode til det meste Når koderne på nøglekortet er ved at være brugt op, får du automatisk tilsendt et nyt, som du skal aktivere med en kode fra det gamle nøglekort. På den måde vil en tyv heller ikke få noget ud af at stjæle det nye nøglekort i posten. 6 Fritz Sloth, der er IT-ansvarlig i Hvidbjerg Bank, præsenterer det nye nøglekort. Ugen efter efterårsferien begynder Hvidbjerg Bank at udsende NemID, der erstatter kundernes nuværende adgang til Netbank og samtidig kan bruges til at logge ind på en række andre borgertjenester. I løbet af efteråret får alle kunder i Hvidbjerg Bank en ny digital signatur. Den kaldes NemID og skal fremover bruges til at logge på Netbank. Men den kan også bruges til at logge ind på Skat.dk, Borger.dk, ATP, e-boks, forsikringsselskaber, fagforeninger og andre offentlige hjemmesider. Fordelen ved NemID er, at man ikke længere skal huske på så mange forskellige brugernavne og adgangskoder, forklarer Fritz Sloth, der er IT-ansvarlig i Hvidbjerg Bank. Derudover kan man logge på Netbanken og de andre borgertjenester fra en hvilken som helst PC eller bærbar computer også når man er i udlandet. Og samtidig er det nye system mere sikkert end det gamle. Premiere efter efterårsferien I Hvidbjerg Bank finder premieren på NemID sted i uge 43 det vil sige ugen efter efterårsferien. Her begynder banken at udsende de nye nøglekort, men allerede nu kan du teste, hvordan systemet virker via Hvidbjerg Banks hjemmeside. Her kan du læse mere om NemID og prøve at logge på med en demoudgave af den nye digitale signatur. Ellers behøver du ikke at foretage dig noget, før du modtager brev fra DanID, der er en del af PBS-koncernen, der også står bag Dankortet. I brevet ligger der en vejledning og et foreløbigt brugernavn, som du selv kan ændre til et, du nemt kan huske, samt et nøglekort. Desuden får du efterfølgende tilsendt en pinkode i et separat brev. Derefter er du klar til at logge på Netbanken med NemID. I 45 dage vil man både kunne logge ind på den gamle måde eller med NemID, og efter at man første gang bruger den nye digitale signatur, vil de to systemer fungere parallelt i yderligere 45 dage, fortæller Fritz Sloth. Venter ikke større problemer Han forventer ikke, at overgangen til NemID vil medføre større problemer for kunderne. Måske vil det kræve lidt tilvænning, at man altid skal have sit nøglekort i nærheden for at komme ind på Netbank eller de andre borgertjenester. Men skulle uheldet være ude, og kortet bliver væk, så vil man altid kunne få et nyt i løbet af 1-2 dage. Og hvis man har akut behov for at få et nyt nøglekort, så har vi et antal liggende i banken til udlevering, og så er man kørende med det samme, slutter Fritz Sloth. Nøglekort det nyeste inden for IT-sikkerhed For at gøre sikkerheden bag den nye digitale signatur større, skal du fremover bruge et papkort med en række koder sammen med det traditionelle bruger-id og password. Med papkortet, der kaldes et nøglekort, introduceres et ekstra sikkerhedstrin udover brugernavn og adgangskode. På kortet er der trykt 132 koder, der hver kun kan bruges én gang, hvilket har flere fordele. For det første ligger koderne ikke på din PC, hvor de kan aflures af hackere fra en anden computer. For det andet kan hackeren ikke aflure din kode, fordi den ændrer sig hver gang.

7 60-årig kundechef stresser af på racercyklen Vagn Kalhøj, der er kundechef i Hvidbjerg Bank, fejrede i slutningen af maj sin 60 års fødselsdag. Han kom til Hvidbjerg Bank i 1996 efter en lang karriere i Midtbank senest 15 år som leder af bankens afdeling i Struer. Den daglige kontakt med de mange dejlige kunder er til stor glæde for mig, siger Vagn Kalhøj og fortsætter: Efter så mange år kommer man tæt på rigtig mange mennesker. Man kender hele familien og får ofte lejlighed til at tage del i både glæder og sorger. Denne menneskelige vinkel som nok er endnu mere fremtrædende og vigtig i et mindre samfund som Thyholm end i de store byer sætter jeg stor pris på. Sportsinteresseret Privat er 60 års fødselaren meget sportsinteresseret, og en gammel fodboldskade er årsag til, at Vagn Kalhøj er endt som en aktiv motionscyklist. En gammel skade betød, at jeg for tre år siden måtte have et nyt knæ, fortæller han. Både lægerne og min søn, som er aktiv cykelrytter i Holstebro Cykelklub, foreslog mig at købe en racercykel, så jeg kunne få ordentlig gang i bentøjet igen. Jeg fulgte rådet, og blot ti måneder efter jeg fik det nye knæ, kørte junior og jeg i Tour de France rytternes spor til toppen af Alpe d Huez. Siden er cyklen blevet luftet mindst to gange om ugen på de lokale landeveje fra det tidlige forår til det sene efterår. Forud for cykelkarrieren var gået næsten 40 år med forskellige fritidsjobs i foreningslivet. Bl.a. har Struer Boldklub i ca. 20 år nydt godt af Vagn Kalhøjs indsats som træner, kasserer, bestyrelsesmedlem og i en periode sågar som formand. Kundechef Vagn Kalhøj. Husk nye regler for beskatning af obligationer Folketinget vedtog tidligere på året nye regler for beskatning Man skal især være opmærksom på de såkaldte blåstemplede danske obligationer og indeksobligationer, siger af obligationer. Ændringen går ud på, at der fra 27. januar i år skal betales skat på kursgevinster. Hanne Binderup, men hun anbefaler generelt at berørte Lovændringen betyder, at det er en god idé at få kigget til kunder tager en snak med banken om mulighederne for optimering af afkastet. obligationsbeholdningen og se, om det er en fordel evt. at hjemtage en kursgevinst, hvis obligationerne er købt før 27. De nye regler for beskatning af obligationer fremgår af nedenstående skema. januar 2010, siger Hanne Binderup, der er investeringsrådgiver i Hvidbjerg Bank. 7 Obligationer købt før Obligationstype Kursgevinster Tab Rente Danske blåstemplede Skattefri Ikke fradrag Beskattes som obligationer kapitalindkomst Danske sortstemplede Beskattes ved realisation Ikke fradrag Beskattes som obligationer som kapitalindkomst kapitalindkomst Udenlandske obligationer Beskattes ved realisation Tab kan fradrages som Beskattes som som kapitalindkomst negativ kapitalindkomst. kapitalindkomst OBS: Minimumsgrænse på kr. Indeksobligationer Skattefri Ikke fradrag Beskattes som kapitalindkomst Obligationer købt efter Danske og udenlandske Beskattes ved realisation Tab kan fradrages som negativ kapitalindkomst. Beskattes som obligationer som kapitalindkomst OBS: Minimumsgrænse på kr. kapitalindkomst F first-in-first-out ved flere køb i samme fondskode. Betingelse for fradrag køb skal fra og med 2011 indberettes til SKAT i anskaffelsesåret

8 Vi er godt forberedte på udløbet af Bankpakke 1 Udløbet af Bankpakke 1 pr. udgangen af september i år giver ikke anledning til større bekymring i Hvidbjerg Bank. Banken er forberedt på, at enkelte større indlån og aftaleindskud kan blive trukket ud, når den ubetingede statsgaranti ophører. Men langt de fleste kunder vil være sikret af den almindelige garantiordning, som genindføres. Vi føler os godt forberedte på den situation, som opstår når Bankpakke 1 ophører med udgangen af september i år og den ubetingede statsgaranti for alle indlån erstattes af en almindelig indskydergaranti, som dækkes af Garantifonden for Indskydere og Investorer. Derfor giver bortfaldet af bankpakken ikke anledning til større bekymring hos os, og bør heller ikke gøre det for langt hovedparten af vores kunder. Sådan kommenterer direktør i Hvidbjerg Bank, Oluf Vestergaard, det forestående udløb af Bankpakke 1, der blev indført i oktober 2008 for at afbøde følgerne af finanskrisen. Indskydergaranti på kr. netto sikrer de fleste fra 1. oktober i år erstattes den ubegrænsede statsgaranti af en indskydergaranti, der er begrænset til euro, eller hvad der svarer til kr. Man skal imidlertid være opmærksom på, at der er tale om en nettogaranti, forklarer Oluf Vestergaard. Det vil sige, at hvis man fx har indlån for 1,75 mio. kr. og gæld for 1,0 mio. kr. i Hvidbjerg Bank, så er hele ens indlån sikret. Hvis man har en medkontohaver, fx ens ægtefælle eller samlever, lægges der kr. oven i garantien. I så fald dækker indskydergarantien samlet op til 1,5 mio. kr. netto dog max kr. pr. CPR-nummer. Og driver man selvstændig virksomhed i selskabsform, så tæller det som yderligere en person og lægger altså yderligere kr. oven i det beløb man er dækket for som privatperson. Det er dog kun indskud i selskabet, der er dækket. 8 På findes en brochure, hvor du kan læse en mere uddybende beskrivelse af Garantifondens dækning.

9 Hertil kommer, at en række kontotyper dækkes uden beløbsbegrænsing ud over den almindelige indskydergaranti. Det drejer sig om særlige indlån, bl.a. børneopsparing, uddannelsesopsparing, kapitalpension, ratepension, boligopsparing, selvpension, indeksopsparing, etableringskonto, deponeringskonto jf. deponeringsloven og klientkonti. Derfor vil langt de fleste almindelige kunders indlån fuldt ud være sikret også efter udløbet af Bankpakke 1, pointerer Oluf Vestergaard. Også helt styr på likviditeten Udløbet af Bankpakke 1 indebærer også bortfald af statens garanti i forhold til sektorens simple kreditorer, og det kan få betydning for bankernes mulighed for at funde sig dvs. at skaffe tilstrækkelig likviditet til at finansiere deres udlån. Men også her har Hvidbjerg Bank taget sine forholdsregler, idet banken har udnyttet mulighederne i Bankpakke 2 til at søge en individuel statsgaranti. I foråret fik vi således bevilget en individuel statsgaranti inden for en ramme på 250 mio. kr. Under denne ramme kan vi optage statsgaranterede lån og dermed sikre os tilstrækkelig likviditet, når der opstår behov for det, siger Oluf Vestergaard. Vi har i juli udnyttet en del af denne statsgaranti til at optage såkaldt seniorlån og seniorkapital for i alt 150 mio. kr. Vi er således i stand til at modstå et betydeligt fald i vores større aftaleindlån fra virksomheder og institutioner, når den generelle statsgaranti for indlån ophører. Og samtidig kan vi modstå en situation, hvor det måske ikke er muligt at funde os i det almindelige marked de næste par år. Vi føler således, at vi har helt styr på vores likviditetssituation i de kommende år, uanset hvordan indskydere af større indlån og kapitalmarkedet i øvrigt reagerer på udløbet af Bankpakke 1 fastslår Oluf Vestergaard. [ fakta ] 9 Scenarier efter 1. oktober [ fakta ] Små banker vinder risikotest Sådan lød overskriften på forsiden af Dagbladet Børsen for nylig. Børsen har i samarbejde med analysefirmaet Niro Invest risikovurderet de danske pengeinstitutter forud for 1. oktober, hvor den ubegrænsede statslige indskydergaranti bortfalder. Med et risikoindeks på 427,5 placerer Hvidbjerg Bank sig i midten af feltet, hvor det gennemsnitlige risikoindeks er 386,0. Hvis du har mere end kr. stående som almindelige indlån i Hvidbjerg Bank efter fradrag af din eventuelle gæld til banken så findes der overordnet to scenarier fra 1. oktober. 1. Du tror på, at Hvidbjerg Bank er sikker nok og ikke uden videre kommer i alvorlig økonomisk uføre. I så fald er der ingen grund til at foretage sig noget særligt. Kort sagt: Vælg business as usual. 2. Hvis du ikke ønsker at tage nogen chancer med indestående ud over kr. netto pr. person/selskab, er der igen flere muligheder. a. Hvis du ønsker, at dine midler skal kunne gøres likvide når som helst samtidig med, at du ikke løber nogen risiko, så anbefaler Hvidbjerg Bank at investere i statsobligationer. b. Hvis du har en lidt længere tidshorisont med hensyn til behovet for at kunne frigøre midlerne, kan du overveje at investere i aktier eller længereløbende obligationer. c. Herudover er der naturligvis mulighed for at sprede dine midler på flere banker.

10 Humlum sammenlægges med Struer 10 Afdelingen Med virkning fra 1. september sammenlægges Hvidbjerg Banks afdeling i Humlum med Struer Afdeling. Det indebærer at afdelingens kunder og medarbejdere overføres til Struer. Baggrunden for lukningen er, at det ikke er rentabelt at opretholde en afdeling i et så lille samfund med kun 450 husstande. Der vil dog fortsat være mulighed for at benytte bankens pengeautomat i Humlum. I lighed med branchen i øvrigt må vi konstatere, at vores kunder ikke har så stort behov for at komme i banken, som det tidligere har været tilfældet, idet kunderne i større og større udstrækning klarer de daglige transaktioner via netbank og pengeautomat, udtaler Karl K. Seerup, der er afdelingsdirektør i Struer. Til gengæld stiger behovet for specialiseret rådgivning - især indenfor bolig-, pensions- og investeringsområdet. Det stiller skærpede krav til vores medarbejdere, om hele tiden at være ajour med den nyeste viden. Det gøres bedst i lidt større teams, hvor der kan etableres et fagligt miljø for vidensdeling og gensidig inspiration. Hertil kommer, at sam- i Humlum. menlægningen også vil betyde nogle økonomiske besparelser for banken, siger Karl K. Seerup videre. Kunderne forberedt på overgangen Peter Olesen, der har været afdelingsleder i Humlum, vil sammen med Mette Grønning og Lene Porskrog fremover uændret betjene deres respektive kunder fra Struer. Vi har gjort alt, hvad der har stået i vores magt for at forberede vores kunder på overgangen. Blandt andet har vi sikret os, at alle har fået et kort, så de fortsat kan hæve kontanter i Humlum, siger Peter Olesen. fremover skal det bare ske i pengeautomaten. Desuden er vi som hidtil åbne for at komme hjem hos kunderne og hjælpe dem med deres pengesager. Vi gør os således umage for, at vores kunder ikke får unødige gener af sammenlægningen, pointerer Peter Olesen. Efter sammenlægningen overtager Spar-købmanden i Humlum bankens bygning i forbindelse med modernisering og udvidelse af forretningen. Bankens beslutning er således med til at sikre Humlum en tidssvarende dagligvareforretning i mange år frem i tiden. (Se artiklen side 4).

11 Saltvandsindsprøjtning i Holstebro Det går godt for Hvidbjerg Bank i Holstebro. Så godt, at afdelingen netop har ansat hele fem nye medarbejdere, hvilket netto er en udvidelse fra tre til otte. Otte alsidige medarbejdere, som både med hensyn til aldersfordeling, erfaring, uddannelse og køn dækker hele spekteret. Hvidbjerg Bank i Holstebro har efter sommerferien fået en ordentlig saltvandsindsprøjtning i form af hele fem nye medarbejdere. To af dem erstatter dog afgående medarbejdere, idet den hidtidige afdelingsdirektør inden sommerferien sagde sin stilling op for at søge nye udfordringer sammen med yderligere en medarbejder fra afdelingen. Netto er der tale om en udvidelse af afdelingen med tre medarbejdere til i alt otte. Den nye afdelingsdirektør i Holstebro hedder Bertil Bøje Jensen. Han er 54 år og kommer fra Handelsbanken i Holstebro, hvor han har været souschef i 20 år. Det kom egentlig lidt bag på mig selv, at jeg pludselig befandt mig i en jobskiftesituation, fortæller Bertil Bøje Jensen. Jeg har tidligere sagt nej tak til et par jobtilbud, fordi jeg ikke ønskede at rykke familien op fra vores hjem i Hjerm. Og jeg havde vel affundet mig med, at der nok ikke ville være flere, der ringede med et jobtilbud. Godt indtryk af kulturen Men det var der, og det gav mig blod på tanden med at få afprøvet det at være chef for en afdeling. Og da jeg samtidig fik et rigtig godt indtryk af kulturen i Hvidbjerg Bank, som jeg vil kalde noget mere menneskeorienteret og med større social forståelse for det enkelte individ, end jeg har været vant til i de senere år ja, så var jeg ikke i tvivl om at slå til. Hertil kommer, at bankens decentrale struktur, hvor beslutningerne træffes i den enkelte afdeling, i høj grad også tiltaler mig, siger den nytiltrådte afdelingsdirektør. Som mand og kone Bertil Bøje Jensen har taget to medarbejdere med sig fra Handelsbanken. Det er Ulla Sand, 49, som er kundemedarbejder og som har været direktørens sekretær i 20 år. Hun kender hver en krussedulle, jeg kan finde på at skrive, når det går lidt stærkt. Jeg plejer at sige, at vi er som mand og kone vi kysser bare ikke, siger Bertil Bøje Jensen med et smil. Desuden har han taget Lars Nielsen, 30, som er kunderådgiver, med sig fra sin tidligere arbejdsplads. Yderligere to nyansættelser Samtidig med Bertil Bøje Jensens tiltræden har Hvidbjerg Bank i Holstbro ansat yderligere to nye medarbejdere, som begge kommer fra Ringkøbing Landbobank i Holstebro. Det er Søren Nielsen, 56, som har været kendt i banklivet i Holstebro i 35 år. Han er kunderådgiver, og sammen med Marianne Grubbe Naursgaard, 27, som ligeledes er kunderådgiver, udgør de den resterende del af saltvandsindsprøjtningen i Hvidbjerg Banks tre år gamle afdeling i Lavhedecenteret. De tre øvrige medarbejdere i afdelingen er kunderådgiver Niels Christian Nielsen og Merete Jensen, samt Lene Nielsen, der begge er kundemedarbejdere. 11 Bertil Bøje Jensen Søren Nielsen Ulla Sand Lars Nielsen Marianne G. Naursgaard Lene Nielsen Niels Christian Nielsen Merete Jensen

12 Nye fradragsregler for kapitalpension igen igen 12 Der er igen ændret på reglerne for fradrag af indbetaling på kapitalpensioner. Før 2010 var reglerne, at havde man først ophævet en kapitalpension/forsikring med en afgift på 40 %, så var der ikke mulighed for at få fradrag for indbetalinger til andre kapitalpensioner/forsikringer de efterfølgende år. Med skattereformen sidste år blev denne regel ophævet, så man fra 1. januar 2010 igen kunne indbetale med ret til fradrag, selv om man tidligere havde fået udbetalt en kapitalpension med en afgift på 40 procent. Men en netop vedtaget lovændring medfører, at de gamle regler genindføres med virkning fra og med 14. april Man kan sige, at lovgiverne først tog et skridt frem, og så et skridt tilbage igen, siger Gitte Johnsen, der er pensionsrådgiver i Hvidbjerg Bank. Fremover er tre forhold afgørende for, om du har fradrag for indbetalinger. 1. Hvis du har nået din efterlønsalder og har fået en kapitalpension helt eller delvist udbetalt, er der ikke fradrag for nye indbetalinger. Vær opmærksom på, at du godt kan have kapitalpensioner i flere banker og/eller pensionsselskaber på samme tid, og reglen gælder for alle ordninger i alle selskaber, så snart du første gang ophæver en ordning. Gitte Johnsen, pensionsrådgiver Hvidbjerg Bank. Energiforbedringer er en god investering 2. Hvis du har nået en tidligere udbetalingsalder jævnfør reglerne i velfærdsforliget. 3. Hvis du har nået en af skatterådet godkendt lavere pensionsalder. Har du fået udbetalt en kapitalpension med 60 procent i afgift, kan du fortsat få fradrag for indbetalinger op til kr. om året. Hvis du har ophævet eller fået deludbetalt en kapitalpension i den forløbne del af 2010 eller tidligere år og fortsat indbetaler på en anden kapitalpension, anbefaler Gitte Johnsen, at du kontakter din bankrådgiver for at få afklaret, hvordan du er stillet fremover. De fleste forbinder uvilkårligt investeringer med aktier og obligationer. Men faktisk kan noget så jordnært og håndgribeligt som isolering, energirigtige vinduer eller en ny varmekilde være mindst lige så lukrativ en investering som at sætte penge i værdipapirer og desuden mere sikker. Det er baggrunden for, at Hvidbjerg Bank nu i samarbejde med Totalkredit iværksætter en kampagne for at sætte fokus på energiforbedringer i hjemmet. Fordelene ved at investere i isolering af boligen er både, at det er billigt, og at ens investering tjenes ind over en forholdsvis kort årrække. Herefter er det udelukkende gevinst i form af en lavere varmeregning, forklarer boligrådgiver i Hvidbjerg Bank, Annie Olesen. 12 % i afkast p.a. efter skat En stor fordel ved at investere i energiforbedringer er, at gevinsten ikke bliver beskattet. Dermed er den reelle forrentning af investeringen høj sammenlignet med andre investeringer, siger boligrådgiveren videre. Vælger man fx at isolere gulvet over krybekælderen i et typisk parcelhus fra 1970 erne, kan man opnå en forrentning af investeringen på ikke mindre end 12 % om året efter skat. På samme måde kan isolering af hulmur og efterisolering af loftet give pæne forrentninger. samtidig tyder meget på, at energiforbedringer af hjemmet på sigt vil have en positiv effekt på ejendomsprisen, siger Annie Olesen. [ fakta ] Få hjælp til energiforbedringer Hvidbjerg Bank tilbyder i samarbejde med Totalkredit og Cleantech, der er en del af DONG Energy, et nyt koncept, der gør det nemt for boligejere at skabe klarhed over gevinsten ved energiforbedringer i hjemmet. Husejerne har nemlig mulighed for at få en professionel vurdering af besparelsespotentialet fra Cleantechs rådgivere og et helt konkret tilbud på opgaven samt rådgivning om finansiering i Hvidbjerg Bank det hele uforpligtende og ganske gratis.

13 Arbejdsglæde og udvikling via coaching Hvidbjerg Bank har i foråret gennemført et større projekt, hvor alle medarbejdere har fået coaching med det mål, at skabe udvikling for den enkelte og for banken. Hvidbjerg Bank er i færd med et større udviklingsforløb, der bl.a. tager udgangspunkt i coaching. Udviklingsprocessen retter sig både mod lederteamet, de enkelte afdelinger og mod hver enkelt medarbejder. Hvidbjerg Bank er en meget decentral ledet bank, hvor ledelsen bygger på værdibaseret ledelse. Dette stiller særlige krav til bankens medarbejdere med hensyn til, at arbejde selvstændigt inden for de givne rammer og værdier som er gældende for banken, siger afdelingsdirektør Karl K. Seerup og fortsætter I bankens ledergruppe drøfter vi løbende bankens udvikling og vi vurderede, at det ville være helt rigtigt at investere i medarbejdernes udvikling og samarbejdet i vores afdelinger/teams. Derfor faldt valget på en kombination af coaching og teambuilding. I processen blev der set på forskellige samarbejdspartnere som udbyder coaching, og valget faldt på finanssektorens Uddannelsescenter, der kunne levere det efterspurgte. formålet med projektet har bl.a. været ønsket om, at støtte den enkelte medarbejder i hverdagen, bl.a. ved en afklaring af den enkelte medarbejders arbejdssituation og tilfredsheden hermed. Under de individuelle coachsamtaler - der jo naturligvis har været fortrolige - er medarbejderen blevet hjulpet til en afklaring og eventuelle ønsker til personlig og faglig videre udvikling. I ledergruppen tror vi på, at netop dette vil øge den enkelte medarbejders arbejdsglæde, lyst til at udvikle sig og derved øge effektiviteten udtaler afdelingsdirektør Karl K. Seerup, der har været ansvarlig for projektet. Optakt på leder/team niveau Projektet startede på et lederseminar, hvor der blev skabt et fælles afsæt for hvordan udviklingsprocessen skulle gennemføres, håndteres og følges op. I starten af april var det medarbejdernes tur. På et fælles medarbejdermøde blev der informeret om projektet og medarbejderne kom med en række forslag til bankens udvikling på det forretningsmæssige plan. Derefter fulgte et forløb med teamcoaching af bankens afdelinger, hvor hver afdeling/team kom frem med en række punkter, som de ønskede at arbejde videre med. 13 En situation fra coaching-forløbet. Medarbejdere i Struerafdelingen er i gang med team-coaching. Personligt udviklingsforløb Hver enkelt medarbejder har været igennem et personligt forløb på tre gange halvanden time sammen med en coach fra finanssektorens Uddannelsescenteret. Den personlige coaching blev afsluttet med endnu en teamcoaching med den enkeltes rolle i teamet som omdrejningspunkt, og hvor medarbejderne gensidigt committede hinanden til at arbejde med processen fremadrettet. Pengene givet god ud Karl K Seerup lægger ikke skjul på, at det har været en relativ dyr omgang for Hvidbjerg Bank, men er overbevist om, at pengene er givet rigtig godt ud og vil give banken et udbytte i form af øget effektivitet og mere tilfredse medarbejdere. Mange virksomheder opererer med en stresspolitik. Vi så coaching som en del af denne, fordi coaching netop giver mulighed for at klarlægge og rette eventuelle disharmonier, og tackle stressfaktorer, så arbejdsglæden bliver bevaret. Samtidig har vi opnået, at der er blevet skabt en fælles forståelse i organisationen som helhed og i de enkelte teams, som også er værdifuld for banken, slutter Karl K. Seerup.

14 Født og opvokset på Jegindø - hædret med at lægge navn til vej 14 Ernst Trillingsgaard foran Æ Fywerhus på Jegindø. Han er født og opvokset på Jegindø som søn af den lokale fiskeauktionsmester. Det var dengang, hvor Jegindø var en betydende fiskerihavn med omkring 40 kuttere og en stor auktion, der bl.a. satte landsnoteringen for ål. I folkeskolen sad han på første række men det gjorde alle skolens fem elever! Derimod var det ikke ret mange, der fortsatte i realskolen i Hvidbjerg. Men det gjorde han, og med en realeksamen i rygsækken blev han uddannet i en herreekviperingsforretning i Hvidbjerg inden han blev indkaldt til militærtjeneste på Flyvestation Aalborg. Her endte han i velfærdstjenesten, hvor han var med til at sætte Den Grønne Elevator med Kjeld Petersen op for kammeraterne på flyvestationen og dermed for første gang stiftede bekendtskab med teaterverdenen. En verden, som han siden i mere end 45 år har sat sit umiskendelige præg på. Det er selvfølgelig Ernst Trillingsgaard, der er tale om. Dansk musik-, teater- og revyverdens Godfather, der i foråret fyldte 70 og samtidig fik en vej på Jegindø opkaldt efter sig. Det skete som en anerkendelse af Trillingsgaards kærlighed til og livslange, utrættelige og uegennyttige arbejde for fødeøen Jegindø herunder bevarelsen af de tre gamle redskabshuse Æ Fywerhus, Æ Gaahus og Æ Bøøhus. Blev kulturkøbmand ved et tilfælde Ernst Trillingsgaard er landskendt som kulturkøbmand. Først som direktør i 20 år for Holstebro-Hallen, hvor han i 1969 etablerede Holstebro Revyen, som alle de store, der ikke er her mere har medvirket i Dirch Passer, Bodil Udsen, Grethe Sønck, Gustav Winckler og Buster Larsen for blot at nævne nogle få. Og også mange af de store, som stadig er her Ulf Pilgaard, Lisbeth Dahl og Birthe Kjær plus mange flere, har været omkring Holstebro Revyen i de 16 år, Trillingsgaard havde ansvaret for den. Jeg søgte stillingen som direktør for Holstebro-Hallen for at glæde min far, for jeg var egentlig i gang med en karriere inden for fiskeeksport, som jeg havde det både sjovt og godt med, fortæller Ernst Trillingsgaard. Men jeg tænkte, at jeg jo kun var 25 og derfor næppe havde en chance. Så for at glæde min far kørte jeg hjem fra Bremerhafen med en fiskebil fra Hirtshals og stillede til ansættelsessamtale i blå blazer og lyse bukser. Og til min udelte overraskelse kom borgmesteren bagefter ud og sagde, at hvis jeg ville have stillingen, så var den min. Det endte med, at jeg takkede ja. Jeg vidste lidt om købmandskab fra min tid i lære som herretøjsekspedient, hvor jeg også havde lært, at frimærkerne skal sidde lige og at man skal være høflig. Og da jeg i et par år også havde været forretningsfører i Vildsund Dyrepark og her lavede nogle udstillinger, som endte med at tiltrække så mange mennesker, at der opstod kilometerlange bilkøer på landevejene omkring parken, så vidste jeg også lidt om udstillinger. På teaterområdet var jeg imidlertid helt grøn. Derfor tog jeg over til Falkonercenterets navnkundige direktør Blicher Hansen og spurgte: Vil du hjælpe mig?. Han sagde heldigvis ja, og det er jeg ham evigt taknemlig for. Han rejste meget rundt og købte ind af forestillinger og artister. Via ham begyndte jeg at lære nogle af de store navne at kende. Og sådan lykkedes det mig at komme i gang med at trække spændende kunstnere og gæstespil til. Satte Aalborg på landkortet som kulturby Efter 20 år i Holstebro blev Ernst Trillingsgaard i 1985 headhuntet til jobbet som direktør for Aalborg Kongres & Kultur Center. Her har han foreløbig i 25 år medvirket kraftigt til at sætte Aalborg på landkortet som provinsens største kulturog kongresby. I tidens løb er det blevet til mere end 250 udenlandske gæstespil, over danske og udenlandske teaterforestillinger samt mere end koncerter. En imponerende stjernerække af danske og internationale topnavne inden for musik, teater og artistoptræden hører i dag til Trillingsgaards personlige venner og bekendtskabskreds eller har gjort det, fordi de ikke er mere. Det gælder fx Victor Borge. Jeg lavede Victor Borges afskedstourné i 1972, men heldigvis kaldte vi den ikke noget med afsked, for Borge fortsatte jo 20 år endnu, mindes Trillingsgaard.

15 Ernst Trillingsgaard ved sin Wall of fame. Kunstnerisk konsulent på Cirkusrevyen Samtidig med ansættelsen i Aalborg fik Ernst Trillingsgaard endnu et kunstnerisk ben nemlig som kunstnerisk konsulent for Cirkusrevyen på Bakken, der i dag er revyverdenens ubetinget største succes. Af de mere end en snes revyer i Danmark tegner Cirkusrevyen sig alene for mere end halvdelen af samtlige solgte billetter. Ansættelsen som kunstnerisk konsulent faldt sammen med, at Torben Træsko Pedersen overtog revyen efter nogle år med svigtende publikumsbesøg. få har som kulturkøbmanden fra Jegindø oplevet at få en vej opkaldt efter sig i levende live. (foto: Bent Tilsted) Ingen ville spille med i revyen på grund af de foregående års fiaskoer, men jeg fik Lisbeth Dahl og Erik Påske, som jeg begge kendte til at stille op. Og så udsendte vi en pressemeddelelse om, at publikum kunne glæde sig til at opleve nogle af landets bedste revykunstnere heriblandt Lisbeth og Erik i Cirkusrevyen Sandt at sige, var de to, de eneste som var i hus til revyen, da vi den 1. april skulle indlevere materiale til Arte. Men det lykkedes at få flere gode kræfter på, bl.a. Kirsten Lehfeldt og Kirsten Rolfes. Så det gik nogenlunde. Året efter fik vi så Ulf Pilgaard og Rysse med, og siden er det jo gået slag i slag. I år var samtlige billetter til Cirkusrevyens forestillinger på Bakken og i billetter til forestillingerne i Aalborg således udsolgt inden sæsonstart. Pensionisttilværelsen er udskudt på ubestemt tid Hvornår Ernst Trillingsgaard går på pension, står foreløbig hen i det uvisse. Det må skæbnen afgøre, siger han. Heldigvis har jeg en kone, som er sygeplejerske, og hun skal nok sige til, hvis jeg bliver for senil. Men så længe det går godt, og jeg har energien. Og så længe det er i orden med bestyrelsen, og den synes jeg skal blive, så bliver jeg, lyder det fra Ernst Trillingsgaard, som ved siden af sine øvrige gøremål også er en aktiv foredragsholder. Og i den forbindelse er han også et godt eksempel på, at man kan lære så længe man lever. Jeg plejer at optræde med overheads. Men i dag er det ikke til at få en projektor nogen steder. Så nu bliver jeg nødt til at sætte mig ind i at vise mine plancher via en computer. Suk 15

16 Siden sidst 900 deltog i BIK-jubilæum Bremdal Idrætsklub kunne i maj fejre 50 års jubilæum. Hvidbjerg Bank var med som hovedsponsor til jubilæumsfesten, hvor fc Midtjylland spillede en opvisningskamp mod et udvalgt hold fra området Struer, Hjerm og Holstebro. Syv medarbejdere fra Hvidbjerg Bank bemandede billetlugerne og salgsboderne og fungerede som bank under jubilæumsfestlighederne, som tiltrak mere end 900 gæster. Banken benyttede samtidig lejligheden til at gøre et fremstød for sig selv, hvilket resulterede i et halvt hundrede henvendelser fra potentielle kunder. Hammerslag i Struer og Hvidbjerg Under overskriften Hammerslag afviklede Hvidbjerg Bank 27. maj og 2. juni to kundearrangementer om boligens prissætning, indretning og finansiering i henholdsvis Grand Hotel i Struer og i bankens hovedkontor i Hvidbjerg. Ejendomsmægler Helle Jensen fra EDC Struer, der selv har medvirket i Hammerslag, gav sit bud på hvilke faktorer, der har størst indflydelse på prissætningen af en ejendom. Rune Dybkjær og Lasse Gade fra D-Gade Arkitekter & Ingeniører i Struer præsenterede inspirerende eksempler på spændende løsninger inden for nybyggeri, renovering og tilbygning samt energibesparende foranstaltninger. Og boligrådgiver i Hvidbjerg Bank, Annie G. Olesen gennemgik de forskellige finansieringsmuligheder og deres fordele og ulemper. Hop-og-rul i Struer Hallerne Struer Hallerne dannede søndag den 2. maj rammen om et utraditionelt Hop-og-rul arrangement, som blev afviklet i samarbejde med Struer forenede Håndboldklubber og firmaet Hop og rul i Lyngs, der udlejer hoppeborge og andre oppustelige redskaber. firmaet havde fyldt hallerne med hoppeborge, rutsjebaner, klatretårne og andre redskaber, som hundredvis af børn boltrede sig i hele dagen. Hvidbjerg Bank deltog i arrangementet med en lille stand, hvor en håndfuld af bankens medarbejdere viste flaget og fik talt med såvel nuværende som potentielle kunder. Hovedsæde Hvidbjerg Østergade Thyholm Tlf fax Afdelinger Struer Toldbodstræde Struer Tlf fax Humlum Kirstensvej Struer Tlf fax Viborg Vævervej Viborg Tlf fax Holstebro Lavhedevej 48A 7500 Holstebro Tlf fax A/S.Reg.nr.: 5682 CVR-nr.:

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2010

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. 135 i Bekendtgørelse for finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne redegørelse

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Kort og godt om NemID En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Hvad er NemID? NemID er en ny og mere sikker løsning, når du skal logge på offentlige hjemmesider, dit pengeinstitut og private virksomheders

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Tal efterløn med din rådgiver Feriepenge og forsikring i ét kort Få et MasterCard nu, så er du klar til sommerferien. Vind billetter på Facebook Vi udlodder ti billetter til Faaborg

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Årsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Pressemeddelelse årsrapport 2017 2 Rekordregnskab i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse holder

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET

DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET DANICA BALANCE NÅR PENSION SKAL VÆRE EN GOD INVESTERING, UDEN DU BEHØVER GØRE NOGET 2 DANICABALANCE DANICA BALANCE 3 DANICA BALANCE Mange finder det svært at tage stilling til deres tilværelse som pensionist,

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån.

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. værd at vide om din bank Tryghed i din økonomi Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. Tryghed i din økonomi Med vores nye kampagne sætter

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 316 Offentligt J.nr. 2011-318-0348 Dato: 28. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 316 af 14. februar

Læs mere

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24.

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. november 2009 Konsekvenser for skatten Bundskatten sænkes 1,5 procentpoint

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Årsrapport 2016 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Pressemeddelelse årsrapport 2016 2 Trecifret millionoverskud i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

PRIVATE BANKING AARHUS

PRIVATE BANKING AARHUS PRIVATE BANKING AARHUS Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus I Ringkjøbing Landbobank tilbyder vi et godt og afprøvet setup til erhvervs- og privatkunder, holdingselskaber, fonde og foreninger

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014 Den generelle udvikling på lånemarkedet for detailhandel siden sidste generalforsamling i Brugsforeningernes Låne og Garanti fond: Helt overordnet

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi gældende fra 1. juli 2013 Udkast Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle

Læs mere