AktionærNYT Nr. 2» September 2010 «16. årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AktionærNYT 2010. Nr. 2» September 2010 «16. årgang"

Transkript

1 AktionærNYT 2010 Nr. 2» September 2010 «16. årgang

2 Stabil udvikling i primær drift men øgede nedskrivninger 2 Øgede nedskrivninger, der er en konsekvens af konjunkturforholdene, som påvirker kundernes indtjenings- og formueforhold negativt, er årsagen til, at Hvidbjerg Bank for første gang siden 1995 kom ud af 1. halvår med et underskud. Halvårsrapporten fra Hvidbjerg Bank for første halvår 2010 er kendetegnet ved en behersket, men stabil udvikling i resultatet af den primære bankdrift. Alligevel afleverer banken for første gang i mange år et halvårsregnskab med røde tal på bundlinjen. Det skyldes øgede nedskrivninger, som er fordelt på alle brancher og på private. Blandt de nævnte er Jegindø Efterskole, som er gået konkurs. Hvidbjerg Bank havde involveret sig stærkt i finansieringen af efterskolen. Dels af veneration for projektet, som mange lokale borgere har lagt store kræfter i at gøre til virkelighed. Og dels med henblik på at sikre lokale arbejdspladser og fortsat udvikling i lokalsamfundet. Men desværre er satsningen på grund af en række uheldige omstændigheder endt med en konkurs, udtaler direktør Oluf Vestergaard, Hvidbjerg Bank. Efter samlede nedskrivninger på 8,4 mio. kr. kom Hvidbjerg Bank ud af 1. halvår 2010 med et underskud på 2,9 mio. kr. efter skat. Banken har dog en begrundet formodning om, at året som helhed vil ende med at give et lille overskud. Holstebro-afdeling udvidet med tre mand Vi har fortsat godt gang i forretningen ikke mindst i vores to nye afdelinger i Viborg og Holstebro, hvor sidstnævnte netop er blevet udvidet med tre medarbejdere, således at der nu er otte medarbejdere i afdelingen, siger Oluf Vestergaard. (Se artiklen side 11 om udvidelsen i Holstebro). AktionærNYT nr Udgives af: Hvidbjerg Bank / Østergade 2 / 7790 Thyholm Tlf / Ansvarshavende: Karl K. Seerup / Mette Grønning Redaktion: Hvidbjerg Bank Marketing Oplag: stk. Tryk: Dantryk AS Derfor regner vi med en fortsat stabil udvikling i resultatet af den primære bankdrift resten af året. Samtidig regner vi ikke med, at nedskrivningerne vil stige væsentligt i 2. halvår. Så jeg er optimistisk med hensyn til at kunne aflevere et regnskab med sorte tal på bundlinjen for året som helhed, fastslår bankdirektøren. Kassen bugner af likviditet Hvidbjerg Bank har hen over sommeren rustet sig til den situation, som kan opstå, når garantiordningen i henhold til Bankpakke 1 udløber 30. september 2010 og erstattes af en almindelig indskydergaranti på kr. pr. person. Ved udgangen af 1. halvår var vi i den behagelige situation, at vores indlån oversteg udlånet med en end da ganske pæn margin. På trods af, at vi har en meget sund solvens og likviditet, er der imidlertid en risiko for, at nogle større indlån og aftaleindskud vil falde bort, når den ubetingede statsgaranti forsvinder 30. september, forklarer Oluf Vestergaard. [ fakta ] 1. halvår 2010 i overskifter Stabil udvikling i resultatet af den primære bankdrift. Vækst i forretningsomfanget på 6,5 % Positive kursreguleringer på 1,7 mio. kr. Nedskrivninger på 8,6 mio. kr. fordelt på alle brancher og private. Betalinger til Bankpakke 1 udgør i 1. halvår 1,9 mio. kr. fordelt med 1,3 mio. kr. i garantiprovision og 0,6 mio. kr. til dækning af registrerede tab i Det Private Beredskab. Resultat på 2,9 mio. kr. efter skat. Solvens på 15,1 % og kernekapital på 10,8 % Fortsat stærkt likviditetsberedskab med overdækning i forhold til lovens krav på 195 %. På grund af usikkerheden om indlåns- og likviditetssituationen efter udløbet af Bankpakke 1 pr. 30. september 2010 er likviditeten styrket gennem udstedelse af seniorkapital og optagelse af seniorlån på i alt 150 mio. kr.

3 Derfor har Hvidbjerg Banks optaget såkaldt seniorkapital på i alt 150 mio. kr. med statsgaranti i henhold til Bankpakke 2 til sikring af vores likviditet i de kommende år. Det betyder til gengæld, at vores kasse bugner af likviditet, lige for tiden. Hvidbjerg Bank aktien Ved udgangen af 1. halvår 2010 havde Hvidbjerg Bank aktionærer. Kursen på bankens aktier pr. 30. juni 2010 var 77, hvilket er stort set uforandret i forhold til ved årsskiftet, men en fremgang på 14 % i forhold til sidste år. I første halvår har aktiekursen dog typisk ligget over kurs 80 og har været handlet på op til kurs 88. Aktien handles dog fortsat til en pris, der kun svarer til ca. 70 % af indre værdi. På baggrund af bankens stabile udvikling mener Hvidbjerg Banks bestyrelse fortsat, at bankens aktiekurs er undervurderet. Oluf Vestergaard, bankdirektør Hvidbjerg Bank. 3 Hovedtal og nøgletal 1. halvår halvår 2009 Helår 2009 Resultatopgørelse (1.000 kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Tab og nedskrivninger på udlån Resultat før skat Resultat efter skat Balance (1.000 kr.) Udlån Indlån Garantier Egenkapital Balancesum

4 Nu overtager han banken Lars Daugbjerg er en fremgangsrig købmand i Humlum. Nu overtager han Hvidbjerg Banks nedlagte bankbygning og gør dermed plads for en betydelig udvidelse af sin butik til gavn for det lille bysamfund. Arbejdsdagen starter hver morgen kl og slutter med lidt held kl. 18, men ofte bliver den før Spar-købmand Lars Daugbjerg i Humlum kan sætte kursen mod hjemmet. Til gengæld prøver han at holde fri i weekenden. Men han indrømmer, at han ofte lige smutter 10 minutter ind forbi butikken. 10 minutter, som nemt bliver til en time. Lars Daugbjerg, 41 år, overtog 14. april 2008 Sparsupermarkedet i Humlum. Som søn af en uddeler og butiksuddannet var han udmærket klar over, hvad han gik ind til. Og efter en årrække som salgschauffør havde han gennem længere tid været på udkig efter en god butik af en vis størrelse, som han kunne overtage. Den viste sig at blive ledig i Humlum, der oven i købet har været familien Daugbjergs hjemby de sidste 16 år. Resultatet af anstrengelserne har vist sig i form af en omsætningsfremgang, der har været bedre end ventet. Ved sidste lønudbetaling var der 20 personer på lønlisten, nemlig foruden Lars selv og hans tre fastansatte medarbejdere, hele 16 ungarbejdere og løst tilknyttede. Og nu tager den driftige købmand skridtet fuldt ud og køber butiksejendommen, som han hidtil har lejet. Desuden køber han Hvidbjerg Bank dog kun den ejendom, som banken nu fraflytter og bygger de to huse sammen. Herved bliver det muligt at udvide butiksarealet med 50 % til ca. 450 kvm. Større sortiment og mere rationel drift Udvidelsen betyder, at vi får plads til et lidt større varesortiment. Blandt andet kommer der lidt mere økologi på hylderne, som især i sommermånederne efterspørges af tu- 4 Lars Daugbjerg overtog Spar-supermarkedet i Humlum i 2008.

5 Lars Daugbjerg foran sit supermarked, som nu bliver bygget sammen med Hvidbjerg Banks ejendom i baggrunden og dermed gør det muligt at udvide butiksarealet med 50 % til 450 kvm. 5 risterne. Men jeg tror også, at vores faste kunder vil sætte pris på denne udvidelse af udbuddet, siger Lars Daugbjerg. Desuden får vi en helt nyindrettet afdeling for mælkeprodukter, som kan fyldes op direkte fra vareindleveringsområdet, hvilket dagligt kommer til at spare os for to-tre relativt krævende opfyldningsrutiner. Generelt vil alle varegrupper få lidt mere plads efter ombygningen, men udover de økologiske varer, vil blomster, frugt og grønt blive opprioriteret i butikken. Men derudover er vi meget åbne over for kunder, som måtte have forslag til tilføjelser til varesortimentet, pointerer Lars Daugbjerg, der lægger stor vægt på en tæt dialog med de daglige kunder. Fremtidsorienteret løsning Fremover bliver det lokale, som i en årrække har huset Hvidbjerg Banks Humlum-afdeling og som tidligere bl.a. har været postkontor, Spar-butikkens varelager. Endvidere får butikkens medarbejdere nye og bedre personale- og frokostrum i den tidligere bankbygning, hvor der også bliver plads til et ordentligt kontor til Lars Daugbjerg. Med overtagelse af bankens ejendom har vi skabt en løsning, der er virkelig fremtidsorienteret, og som kan bære os igennem de næste mange år. Det er en stor satsning, men takket være god sparring med Karl K. Seerup og Peter Olesen i Hvidbjerg Bank, som har været min bankforbindelse lige siden starten i 2008, har vi fået skruet en forsvarlig finansieringsløsning sammen, siger han. Bl.a. er Vækstfonden med inde i billedet og har stillet en vækstkaution til rådighed, som gør det muligt at gennemføre projektet på en for alle parter forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Det har været en både spændende og lærerig proces, og jeg ser meget frem til at komme i gang med ombygningen, som efter planen vil stå endeligt færdig lige i begyndelsen af Og så håber vi jo, at kunderne vil tage godt imod den nye butik og glæde sig over fortsat at have en velassorteret dagligvareforretning i vores lille samfund, siger en forhåbningsfuld Lars Daugbjerg. Han sender samtidig en varm tanke til sit familiære bagland. Jeg ville ikke kunne have klaret sådan et projekt, uden at have mit bagland med altså min kone Jytte og mine børn Magnus på 9 år og Marianne på 16 år, som alle giver en hånd med i butikken, slutter Spar-købmanden.

6 NemID - én kode til det meste Når koderne på nøglekortet er ved at være brugt op, får du automatisk tilsendt et nyt, som du skal aktivere med en kode fra det gamle nøglekort. På den måde vil en tyv heller ikke få noget ud af at stjæle det nye nøglekort i posten. 6 Fritz Sloth, der er IT-ansvarlig i Hvidbjerg Bank, præsenterer det nye nøglekort. Ugen efter efterårsferien begynder Hvidbjerg Bank at udsende NemID, der erstatter kundernes nuværende adgang til Netbank og samtidig kan bruges til at logge ind på en række andre borgertjenester. I løbet af efteråret får alle kunder i Hvidbjerg Bank en ny digital signatur. Den kaldes NemID og skal fremover bruges til at logge på Netbank. Men den kan også bruges til at logge ind på Skat.dk, Borger.dk, ATP, e-boks, forsikringsselskaber, fagforeninger og andre offentlige hjemmesider. Fordelen ved NemID er, at man ikke længere skal huske på så mange forskellige brugernavne og adgangskoder, forklarer Fritz Sloth, der er IT-ansvarlig i Hvidbjerg Bank. Derudover kan man logge på Netbanken og de andre borgertjenester fra en hvilken som helst PC eller bærbar computer også når man er i udlandet. Og samtidig er det nye system mere sikkert end det gamle. Premiere efter efterårsferien I Hvidbjerg Bank finder premieren på NemID sted i uge 43 det vil sige ugen efter efterårsferien. Her begynder banken at udsende de nye nøglekort, men allerede nu kan du teste, hvordan systemet virker via Hvidbjerg Banks hjemmeside. Her kan du læse mere om NemID og prøve at logge på med en demoudgave af den nye digitale signatur. Ellers behøver du ikke at foretage dig noget, før du modtager brev fra DanID, der er en del af PBS-koncernen, der også står bag Dankortet. I brevet ligger der en vejledning og et foreløbigt brugernavn, som du selv kan ændre til et, du nemt kan huske, samt et nøglekort. Desuden får du efterfølgende tilsendt en pinkode i et separat brev. Derefter er du klar til at logge på Netbanken med NemID. I 45 dage vil man både kunne logge ind på den gamle måde eller med NemID, og efter at man første gang bruger den nye digitale signatur, vil de to systemer fungere parallelt i yderligere 45 dage, fortæller Fritz Sloth. Venter ikke større problemer Han forventer ikke, at overgangen til NemID vil medføre større problemer for kunderne. Måske vil det kræve lidt tilvænning, at man altid skal have sit nøglekort i nærheden for at komme ind på Netbank eller de andre borgertjenester. Men skulle uheldet være ude, og kortet bliver væk, så vil man altid kunne få et nyt i løbet af 1-2 dage. Og hvis man har akut behov for at få et nyt nøglekort, så har vi et antal liggende i banken til udlevering, og så er man kørende med det samme, slutter Fritz Sloth. Nøglekort det nyeste inden for IT-sikkerhed For at gøre sikkerheden bag den nye digitale signatur større, skal du fremover bruge et papkort med en række koder sammen med det traditionelle bruger-id og password. Med papkortet, der kaldes et nøglekort, introduceres et ekstra sikkerhedstrin udover brugernavn og adgangskode. På kortet er der trykt 132 koder, der hver kun kan bruges én gang, hvilket har flere fordele. For det første ligger koderne ikke på din PC, hvor de kan aflures af hackere fra en anden computer. For det andet kan hackeren ikke aflure din kode, fordi den ændrer sig hver gang.

7 60-årig kundechef stresser af på racercyklen Vagn Kalhøj, der er kundechef i Hvidbjerg Bank, fejrede i slutningen af maj sin 60 års fødselsdag. Han kom til Hvidbjerg Bank i 1996 efter en lang karriere i Midtbank senest 15 år som leder af bankens afdeling i Struer. Den daglige kontakt med de mange dejlige kunder er til stor glæde for mig, siger Vagn Kalhøj og fortsætter: Efter så mange år kommer man tæt på rigtig mange mennesker. Man kender hele familien og får ofte lejlighed til at tage del i både glæder og sorger. Denne menneskelige vinkel som nok er endnu mere fremtrædende og vigtig i et mindre samfund som Thyholm end i de store byer sætter jeg stor pris på. Sportsinteresseret Privat er 60 års fødselaren meget sportsinteresseret, og en gammel fodboldskade er årsag til, at Vagn Kalhøj er endt som en aktiv motionscyklist. En gammel skade betød, at jeg for tre år siden måtte have et nyt knæ, fortæller han. Både lægerne og min søn, som er aktiv cykelrytter i Holstebro Cykelklub, foreslog mig at købe en racercykel, så jeg kunne få ordentlig gang i bentøjet igen. Jeg fulgte rådet, og blot ti måneder efter jeg fik det nye knæ, kørte junior og jeg i Tour de France rytternes spor til toppen af Alpe d Huez. Siden er cyklen blevet luftet mindst to gange om ugen på de lokale landeveje fra det tidlige forår til det sene efterår. Forud for cykelkarrieren var gået næsten 40 år med forskellige fritidsjobs i foreningslivet. Bl.a. har Struer Boldklub i ca. 20 år nydt godt af Vagn Kalhøjs indsats som træner, kasserer, bestyrelsesmedlem og i en periode sågar som formand. Kundechef Vagn Kalhøj. Husk nye regler for beskatning af obligationer Folketinget vedtog tidligere på året nye regler for beskatning Man skal især være opmærksom på de såkaldte blåstemplede danske obligationer og indeksobligationer, siger af obligationer. Ændringen går ud på, at der fra 27. januar i år skal betales skat på kursgevinster. Hanne Binderup, men hun anbefaler generelt at berørte Lovændringen betyder, at det er en god idé at få kigget til kunder tager en snak med banken om mulighederne for optimering af afkastet. obligationsbeholdningen og se, om det er en fordel evt. at hjemtage en kursgevinst, hvis obligationerne er købt før 27. De nye regler for beskatning af obligationer fremgår af nedenstående skema. januar 2010, siger Hanne Binderup, der er investeringsrådgiver i Hvidbjerg Bank. 7 Obligationer købt før Obligationstype Kursgevinster Tab Rente Danske blåstemplede Skattefri Ikke fradrag Beskattes som obligationer kapitalindkomst Danske sortstemplede Beskattes ved realisation Ikke fradrag Beskattes som obligationer som kapitalindkomst kapitalindkomst Udenlandske obligationer Beskattes ved realisation Tab kan fradrages som Beskattes som som kapitalindkomst negativ kapitalindkomst. kapitalindkomst OBS: Minimumsgrænse på kr. Indeksobligationer Skattefri Ikke fradrag Beskattes som kapitalindkomst Obligationer købt efter Danske og udenlandske Beskattes ved realisation Tab kan fradrages som negativ kapitalindkomst. Beskattes som obligationer som kapitalindkomst OBS: Minimumsgrænse på kr. kapitalindkomst F first-in-first-out ved flere køb i samme fondskode. Betingelse for fradrag køb skal fra og med 2011 indberettes til SKAT i anskaffelsesåret

8 Vi er godt forberedte på udløbet af Bankpakke 1 Udløbet af Bankpakke 1 pr. udgangen af september i år giver ikke anledning til større bekymring i Hvidbjerg Bank. Banken er forberedt på, at enkelte større indlån og aftaleindskud kan blive trukket ud, når den ubetingede statsgaranti ophører. Men langt de fleste kunder vil være sikret af den almindelige garantiordning, som genindføres. Vi føler os godt forberedte på den situation, som opstår når Bankpakke 1 ophører med udgangen af september i år og den ubetingede statsgaranti for alle indlån erstattes af en almindelig indskydergaranti, som dækkes af Garantifonden for Indskydere og Investorer. Derfor giver bortfaldet af bankpakken ikke anledning til større bekymring hos os, og bør heller ikke gøre det for langt hovedparten af vores kunder. Sådan kommenterer direktør i Hvidbjerg Bank, Oluf Vestergaard, det forestående udløb af Bankpakke 1, der blev indført i oktober 2008 for at afbøde følgerne af finanskrisen. Indskydergaranti på kr. netto sikrer de fleste fra 1. oktober i år erstattes den ubegrænsede statsgaranti af en indskydergaranti, der er begrænset til euro, eller hvad der svarer til kr. Man skal imidlertid være opmærksom på, at der er tale om en nettogaranti, forklarer Oluf Vestergaard. Det vil sige, at hvis man fx har indlån for 1,75 mio. kr. og gæld for 1,0 mio. kr. i Hvidbjerg Bank, så er hele ens indlån sikret. Hvis man har en medkontohaver, fx ens ægtefælle eller samlever, lægges der kr. oven i garantien. I så fald dækker indskydergarantien samlet op til 1,5 mio. kr. netto dog max kr. pr. CPR-nummer. Og driver man selvstændig virksomhed i selskabsform, så tæller det som yderligere en person og lægger altså yderligere kr. oven i det beløb man er dækket for som privatperson. Det er dog kun indskud i selskabet, der er dækket. 8 På findes en brochure, hvor du kan læse en mere uddybende beskrivelse af Garantifondens dækning.

9 Hertil kommer, at en række kontotyper dækkes uden beløbsbegrænsing ud over den almindelige indskydergaranti. Det drejer sig om særlige indlån, bl.a. børneopsparing, uddannelsesopsparing, kapitalpension, ratepension, boligopsparing, selvpension, indeksopsparing, etableringskonto, deponeringskonto jf. deponeringsloven og klientkonti. Derfor vil langt de fleste almindelige kunders indlån fuldt ud være sikret også efter udløbet af Bankpakke 1, pointerer Oluf Vestergaard. Også helt styr på likviditeten Udløbet af Bankpakke 1 indebærer også bortfald af statens garanti i forhold til sektorens simple kreditorer, og det kan få betydning for bankernes mulighed for at funde sig dvs. at skaffe tilstrækkelig likviditet til at finansiere deres udlån. Men også her har Hvidbjerg Bank taget sine forholdsregler, idet banken har udnyttet mulighederne i Bankpakke 2 til at søge en individuel statsgaranti. I foråret fik vi således bevilget en individuel statsgaranti inden for en ramme på 250 mio. kr. Under denne ramme kan vi optage statsgaranterede lån og dermed sikre os tilstrækkelig likviditet, når der opstår behov for det, siger Oluf Vestergaard. Vi har i juli udnyttet en del af denne statsgaranti til at optage såkaldt seniorlån og seniorkapital for i alt 150 mio. kr. Vi er således i stand til at modstå et betydeligt fald i vores større aftaleindlån fra virksomheder og institutioner, når den generelle statsgaranti for indlån ophører. Og samtidig kan vi modstå en situation, hvor det måske ikke er muligt at funde os i det almindelige marked de næste par år. Vi føler således, at vi har helt styr på vores likviditetssituation i de kommende år, uanset hvordan indskydere af større indlån og kapitalmarkedet i øvrigt reagerer på udløbet af Bankpakke 1 fastslår Oluf Vestergaard. [ fakta ] 9 Scenarier efter 1. oktober [ fakta ] Små banker vinder risikotest Sådan lød overskriften på forsiden af Dagbladet Børsen for nylig. Børsen har i samarbejde med analysefirmaet Niro Invest risikovurderet de danske pengeinstitutter forud for 1. oktober, hvor den ubegrænsede statslige indskydergaranti bortfalder. Med et risikoindeks på 427,5 placerer Hvidbjerg Bank sig i midten af feltet, hvor det gennemsnitlige risikoindeks er 386,0. Hvis du har mere end kr. stående som almindelige indlån i Hvidbjerg Bank efter fradrag af din eventuelle gæld til banken så findes der overordnet to scenarier fra 1. oktober. 1. Du tror på, at Hvidbjerg Bank er sikker nok og ikke uden videre kommer i alvorlig økonomisk uføre. I så fald er der ingen grund til at foretage sig noget særligt. Kort sagt: Vælg business as usual. 2. Hvis du ikke ønsker at tage nogen chancer med indestående ud over kr. netto pr. person/selskab, er der igen flere muligheder. a. Hvis du ønsker, at dine midler skal kunne gøres likvide når som helst samtidig med, at du ikke løber nogen risiko, så anbefaler Hvidbjerg Bank at investere i statsobligationer. b. Hvis du har en lidt længere tidshorisont med hensyn til behovet for at kunne frigøre midlerne, kan du overveje at investere i aktier eller længereløbende obligationer. c. Herudover er der naturligvis mulighed for at sprede dine midler på flere banker.

10 Humlum sammenlægges med Struer 10 Afdelingen Med virkning fra 1. september sammenlægges Hvidbjerg Banks afdeling i Humlum med Struer Afdeling. Det indebærer at afdelingens kunder og medarbejdere overføres til Struer. Baggrunden for lukningen er, at det ikke er rentabelt at opretholde en afdeling i et så lille samfund med kun 450 husstande. Der vil dog fortsat være mulighed for at benytte bankens pengeautomat i Humlum. I lighed med branchen i øvrigt må vi konstatere, at vores kunder ikke har så stort behov for at komme i banken, som det tidligere har været tilfældet, idet kunderne i større og større udstrækning klarer de daglige transaktioner via netbank og pengeautomat, udtaler Karl K. Seerup, der er afdelingsdirektør i Struer. Til gengæld stiger behovet for specialiseret rådgivning - især indenfor bolig-, pensions- og investeringsområdet. Det stiller skærpede krav til vores medarbejdere, om hele tiden at være ajour med den nyeste viden. Det gøres bedst i lidt større teams, hvor der kan etableres et fagligt miljø for vidensdeling og gensidig inspiration. Hertil kommer, at sam- i Humlum. menlægningen også vil betyde nogle økonomiske besparelser for banken, siger Karl K. Seerup videre. Kunderne forberedt på overgangen Peter Olesen, der har været afdelingsleder i Humlum, vil sammen med Mette Grønning og Lene Porskrog fremover uændret betjene deres respektive kunder fra Struer. Vi har gjort alt, hvad der har stået i vores magt for at forberede vores kunder på overgangen. Blandt andet har vi sikret os, at alle har fået et kort, så de fortsat kan hæve kontanter i Humlum, siger Peter Olesen. fremover skal det bare ske i pengeautomaten. Desuden er vi som hidtil åbne for at komme hjem hos kunderne og hjælpe dem med deres pengesager. Vi gør os således umage for, at vores kunder ikke får unødige gener af sammenlægningen, pointerer Peter Olesen. Efter sammenlægningen overtager Spar-købmanden i Humlum bankens bygning i forbindelse med modernisering og udvidelse af forretningen. Bankens beslutning er således med til at sikre Humlum en tidssvarende dagligvareforretning i mange år frem i tiden. (Se artiklen side 4).

11 Saltvandsindsprøjtning i Holstebro Det går godt for Hvidbjerg Bank i Holstebro. Så godt, at afdelingen netop har ansat hele fem nye medarbejdere, hvilket netto er en udvidelse fra tre til otte. Otte alsidige medarbejdere, som både med hensyn til aldersfordeling, erfaring, uddannelse og køn dækker hele spekteret. Hvidbjerg Bank i Holstebro har efter sommerferien fået en ordentlig saltvandsindsprøjtning i form af hele fem nye medarbejdere. To af dem erstatter dog afgående medarbejdere, idet den hidtidige afdelingsdirektør inden sommerferien sagde sin stilling op for at søge nye udfordringer sammen med yderligere en medarbejder fra afdelingen. Netto er der tale om en udvidelse af afdelingen med tre medarbejdere til i alt otte. Den nye afdelingsdirektør i Holstebro hedder Bertil Bøje Jensen. Han er 54 år og kommer fra Handelsbanken i Holstebro, hvor han har været souschef i 20 år. Det kom egentlig lidt bag på mig selv, at jeg pludselig befandt mig i en jobskiftesituation, fortæller Bertil Bøje Jensen. Jeg har tidligere sagt nej tak til et par jobtilbud, fordi jeg ikke ønskede at rykke familien op fra vores hjem i Hjerm. Og jeg havde vel affundet mig med, at der nok ikke ville være flere, der ringede med et jobtilbud. Godt indtryk af kulturen Men det var der, og det gav mig blod på tanden med at få afprøvet det at være chef for en afdeling. Og da jeg samtidig fik et rigtig godt indtryk af kulturen i Hvidbjerg Bank, som jeg vil kalde noget mere menneskeorienteret og med større social forståelse for det enkelte individ, end jeg har været vant til i de senere år ja, så var jeg ikke i tvivl om at slå til. Hertil kommer, at bankens decentrale struktur, hvor beslutningerne træffes i den enkelte afdeling, i høj grad også tiltaler mig, siger den nytiltrådte afdelingsdirektør. Som mand og kone Bertil Bøje Jensen har taget to medarbejdere med sig fra Handelsbanken. Det er Ulla Sand, 49, som er kundemedarbejder og som har været direktørens sekretær i 20 år. Hun kender hver en krussedulle, jeg kan finde på at skrive, når det går lidt stærkt. Jeg plejer at sige, at vi er som mand og kone vi kysser bare ikke, siger Bertil Bøje Jensen med et smil. Desuden har han taget Lars Nielsen, 30, som er kunderådgiver, med sig fra sin tidligere arbejdsplads. Yderligere to nyansættelser Samtidig med Bertil Bøje Jensens tiltræden har Hvidbjerg Bank i Holstbro ansat yderligere to nye medarbejdere, som begge kommer fra Ringkøbing Landbobank i Holstebro. Det er Søren Nielsen, 56, som har været kendt i banklivet i Holstebro i 35 år. Han er kunderådgiver, og sammen med Marianne Grubbe Naursgaard, 27, som ligeledes er kunderådgiver, udgør de den resterende del af saltvandsindsprøjtningen i Hvidbjerg Banks tre år gamle afdeling i Lavhedecenteret. De tre øvrige medarbejdere i afdelingen er kunderådgiver Niels Christian Nielsen og Merete Jensen, samt Lene Nielsen, der begge er kundemedarbejdere. 11 Bertil Bøje Jensen Søren Nielsen Ulla Sand Lars Nielsen Marianne G. Naursgaard Lene Nielsen Niels Christian Nielsen Merete Jensen

12 Nye fradragsregler for kapitalpension igen igen 12 Der er igen ændret på reglerne for fradrag af indbetaling på kapitalpensioner. Før 2010 var reglerne, at havde man først ophævet en kapitalpension/forsikring med en afgift på 40 %, så var der ikke mulighed for at få fradrag for indbetalinger til andre kapitalpensioner/forsikringer de efterfølgende år. Med skattereformen sidste år blev denne regel ophævet, så man fra 1. januar 2010 igen kunne indbetale med ret til fradrag, selv om man tidligere havde fået udbetalt en kapitalpension med en afgift på 40 procent. Men en netop vedtaget lovændring medfører, at de gamle regler genindføres med virkning fra og med 14. april Man kan sige, at lovgiverne først tog et skridt frem, og så et skridt tilbage igen, siger Gitte Johnsen, der er pensionsrådgiver i Hvidbjerg Bank. Fremover er tre forhold afgørende for, om du har fradrag for indbetalinger. 1. Hvis du har nået din efterlønsalder og har fået en kapitalpension helt eller delvist udbetalt, er der ikke fradrag for nye indbetalinger. Vær opmærksom på, at du godt kan have kapitalpensioner i flere banker og/eller pensionsselskaber på samme tid, og reglen gælder for alle ordninger i alle selskaber, så snart du første gang ophæver en ordning. Gitte Johnsen, pensionsrådgiver Hvidbjerg Bank. Energiforbedringer er en god investering 2. Hvis du har nået en tidligere udbetalingsalder jævnfør reglerne i velfærdsforliget. 3. Hvis du har nået en af skatterådet godkendt lavere pensionsalder. Har du fået udbetalt en kapitalpension med 60 procent i afgift, kan du fortsat få fradrag for indbetalinger op til kr. om året. Hvis du har ophævet eller fået deludbetalt en kapitalpension i den forløbne del af 2010 eller tidligere år og fortsat indbetaler på en anden kapitalpension, anbefaler Gitte Johnsen, at du kontakter din bankrådgiver for at få afklaret, hvordan du er stillet fremover. De fleste forbinder uvilkårligt investeringer med aktier og obligationer. Men faktisk kan noget så jordnært og håndgribeligt som isolering, energirigtige vinduer eller en ny varmekilde være mindst lige så lukrativ en investering som at sætte penge i værdipapirer og desuden mere sikker. Det er baggrunden for, at Hvidbjerg Bank nu i samarbejde med Totalkredit iværksætter en kampagne for at sætte fokus på energiforbedringer i hjemmet. Fordelene ved at investere i isolering af boligen er både, at det er billigt, og at ens investering tjenes ind over en forholdsvis kort årrække. Herefter er det udelukkende gevinst i form af en lavere varmeregning, forklarer boligrådgiver i Hvidbjerg Bank, Annie Olesen. 12 % i afkast p.a. efter skat En stor fordel ved at investere i energiforbedringer er, at gevinsten ikke bliver beskattet. Dermed er den reelle forrentning af investeringen høj sammenlignet med andre investeringer, siger boligrådgiveren videre. Vælger man fx at isolere gulvet over krybekælderen i et typisk parcelhus fra 1970 erne, kan man opnå en forrentning af investeringen på ikke mindre end 12 % om året efter skat. På samme måde kan isolering af hulmur og efterisolering af loftet give pæne forrentninger. samtidig tyder meget på, at energiforbedringer af hjemmet på sigt vil have en positiv effekt på ejendomsprisen, siger Annie Olesen. [ fakta ] Få hjælp til energiforbedringer Hvidbjerg Bank tilbyder i samarbejde med Totalkredit og Cleantech, der er en del af DONG Energy, et nyt koncept, der gør det nemt for boligejere at skabe klarhed over gevinsten ved energiforbedringer i hjemmet. Husejerne har nemlig mulighed for at få en professionel vurdering af besparelsespotentialet fra Cleantechs rådgivere og et helt konkret tilbud på opgaven samt rådgivning om finansiering i Hvidbjerg Bank det hele uforpligtende og ganske gratis.

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

aktionærnyt September 2013

aktionærnyt September 2013 aktionærnyt September 2013 Vi står stadigvæk på begge ben Hvidbjerg Banks basisindtjening forbedret ganske væsentligt, men tilsynskrav til nedskrivninger skæmmer Vi står stadigvæk på begge ben. Vores basisindtjening

Læs mere

AktionærNYT.» August 2011 «

AktionærNYT.» August 2011 « AktionærNYT» August 2011 « Væsentligt forbedret resultat i 2. kvartal 2011 2 Oluf Vestergaard, bankdirektør i Hvidbjerg Bank. AktionærNYT Udgives af: Hvidbjerg Bank / Østergade 2 / 7790 Thyholm Tlf. 9695

Læs mere

Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen.

Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen. Fokus Sparekassen udvider med tre nye afdelinger De tre nye afdelinger i Skovlund, Alslev og Billum har fået solidt fodfæste. Side 18 september 2010 Side 5 Århus-virksomhed har valgt Sparekassen Den tætte

Læs mere

aktionærnyt September 2012

aktionærnyt September 2012 aktionærnyt September 2012 Flere kunder og bedre basisindtjening men også uventet høje nedskrivninger Hvidbjerg Bank kom ud af 1. halvår 2012 med en forbedring af basisindtjeningen på 3,1 mio. kr., svarende

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

GarantenEfterår 2010

GarantenEfterår 2010 GarantenEfterår 21 Rekordresultat Det bedste halvårsresultat i sparekassens historie! www.sparv.dk Historisk resultat i sparekassen Indhold 2 Nyt fra ledelsen 3 Erhvervsbesøg ved Expert, Brovst 4 Fokus

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Søren Dahl fra Cafe Hack. Årsregnskab 2011. Efterløn eller ej? - Radioens bedste ven

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Søren Dahl fra Cafe Hack. Årsregnskab 2011. Efterløn eller ej? - Radioens bedste ven Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Søren Dahl fra Cafe Hack - Radioens bedste ven Årsregnskab 2011 - Tilfredsstillende basisindtjening, men utilfredsstillende resultat Efterløn eller ej? -

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

Nu er bankens produkter lettere at gå til... Max Magasinet 61. Slagelses flotteste bank åbnet Max Bank indgår i fremstød for branding af dansk design

Nu er bankens produkter lettere at gå til... Max Magasinet 61. Slagelses flotteste bank åbnet Max Bank indgår i fremstød for branding af dansk design Max Magasinet 61 RUNDT OM VORES BANK NOVEMBER 2007 Slagelses flotteste bank åbnet Max Bank indgår i fremstød for branding af dansk design Nu er bankens produkter lettere at gå til... Erhvervsmand samler

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Markedsføring Enkle metoder der virker. Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn. Humor sælger! Lej et lig:

Markedsføring Enkle metoder der virker. Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn. Humor sælger! Lej et lig: Magasin for selvstændige sommer 2012 1 Lej et lig: Humor sælger! Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn Tema Markedsføring Enkle metoder der virker Kort nyt // Den nystartede // Den

Læs mere

Hold på hat og briller. Sponsorater. Accepter livet. når du går i banken. Det handler om engagement. og drop selvmedlidenheden, siger Anders Hansen

Hold på hat og briller. Sponsorater. Accepter livet. når du går i banken. Det handler om engagement. og drop selvmedlidenheden, siger Anders Hansen S E P T E M B E R 2 0 0 9 K U N D e - o G A K t I o N æ r m A G A S I N Hold på hat og briller når du går i banken Sponsorater Det handler om engagement Accepter livet og drop selvmedlidenheden, siger

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

pengenyt i år 29 Elektronisk Kunstige hjerner og pc'er, der virker, men ingen aviser på italiensk pensionen olie nok? hvad betyder det for dig?

pengenyt i år 29 Elektronisk Kunstige hjerner og pc'er, der virker, men ingen aviser på italiensk pensionen olie nok? hvad betyder det for dig? 3 pengenyt 2009 Betal mere til pensionen i år du må, og du får mere ud af det Kunstige hjerner og pc'er, der virker, men ingen aviser spændende bud på, hvordan verden ser ud, når du går på pension 29 Elektronisk

Læs mere

Nye tider for ældre. Alle skal ikke forkæles lige meget. Danske Bank sætter fart på digitale selvbetjeningskanaler. Læs side 10

Nye tider for ældre. Alle skal ikke forkæles lige meget. Danske Bank sætter fart på digitale selvbetjeningskanaler. Læs side 10 Finansforbundets magasin nr. 11, 2012 Nye tider for ældre Alle skal ikke forkæles lige meget. Danske Bank sætter fart på digitale selvbetjeningskanaler. Læs side 10 Der findes en anden vej, når du vil

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

AktionærNYT.» Marts 2012 «

AktionærNYT.» Marts 2012 « AktionærNYT» Marts 2012 « God udvikling i Hvidbjerg Bank trods tab på bankkrak og nedskrivninger Hvidbjerg Bank kom ud af 2011 med det næstbedste resultat af den primære bankvirksomhed i bankens historie,

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

aktionærnyt Marts 2013

aktionærnyt Marts 2013 aktionærnyt Marts 2013 CVR 64 85 54 17 Bedste basisindtjening nogensinde i Hvidbjerg Bank Alligevel betyder omfanget af nedskrivninger minus på bundlinjen, men udviklingen synes at have vendt, og Hvidbjerg

Læs mere

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet nr. 2 efterår 2014 indhold Fælleskonference hvad ønsker medlemmerne? Læs side

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Kunde Bank Nr. 2 August 2010

Kunde Bank Nr. 2 August 2010 Kunde Bank Nr. 2 August 2010 Læs om: Pænt halvårsresultat Vigtigt at vælge det rigtige boliglån Krisen - en lærerig proces for Hilmars Camping Unge til både bank og bowling Pænt halvårsresultat i svære

Læs mere

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / december 2012 En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen den 4.juli/6 Det var det eneste rigtige/8 Tænk dig godt

Læs mere

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie indhold Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie Formue 3. kvartal 2011 01 indhold Leder Uro på de finansielle

Læs mere

Kunde Bank Nr. 1 Februar 2010

Kunde Bank Nr. 1 Februar 2010 Kunde Bank Nr. 1 Februar 2010 Læs om: Solen titter atter frem bag skyerne Virksomhed med vokseværk Når du går, gavner det både helbred og humør ØkonomiEftersyn Tilfredsstillende resultat i et turbulent

Læs mere

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere