Min Mad. Sådan bruger du app en Min mad i en sundhedssamtale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Min Mad. Sådan bruger du app en Min mad i en sundhedssamtale"

Transkript

1 Min Mad Sådan bruger du app en Min mad i en sundhedssamtale 1

2 Sådan bruger du Min mad Her kan du læse om, hvad du kan opnå ved at bruge Min mad i sundhedssamtalen, hvilke personer den egner sig til. Derudover får du en enkel og præcis introduktion, så du selv kan komme i gang. Indholdsfortegnelse 1. Tankerne bag Min mad 2. Karakteristik af brugeren 3. Faglige kompetencer 4. Fysiske rammer 5. Trin for trin guide 2

3 1. Tankerne bag Min mad Min mad fungerer som et interaktivt læringsredskab i den individuelle sundhedssamtale om kost og kostændringer. App en bliver et legende element i samtalen, der gør det muligt for den enkelte bruger og vejleder sammen at opbygge en inspirerende, overordnet madplan bestående af billeder fra hverdagen. Den er velegnet at bruge sammen med personer, hvor tekst og skrift ikke slår til, men hvor billeder i stedet kan understøtte dialogen mellem bruger og vejleder, styrke viden og skabe handlekompetence. Min mad er udviklet for at støtte til ændringer, der på sigt fører til et vægtstop eller vægttab alt efter hvilke muligheder og mål den enkelte har. Min mad er udviklet med udgangspunkt i en inkluderende pædagogik med et ikke-dømmende perspektiv, hvilket betyder at overordnede, ernæringsfaglige råd er forsøgt holdt på et minimum, da de både kan virke dømmende og skabe modstand for forandring. Herudover er der taget udgangspunkt i Den motiverende samtale af Miller og Rollnick. Hør mere om de to valgte tilgange til vejledningen her: Tidslinje Min mad består af en tidslinje, hvorpå den enkelte bruger selv skal placere det antal måltider eller mellemmåltider, som han/hun typisk spiser i løbet af et døgn. Tidslinjen er illustreret ved en sol om morgenen i venstre side, som skifter udseende hen over dagen, og tidslinen afsluttes med måne og stjerner som symbol for aftenen. Tidslinjen ser sådan ud: 3

4 For hvert måltid kan der vælges mellem 81 forskellige fotografier, hvor en del af dem illustrerer flere madvarer. Det er med til at give inspiration til at prøve nye madtyper og kan understøtte en udforskende dialog mellem vejleder og bruger. Målet for vejlederen er at indlede en dialog, der skaber læring i forhold til, hvorfor bestemte madvarer er placeret sammen, som afslutningsvis skal lede frem til, at der udvikles en handleplan for den enkelte bruger. Fotografierne viser hovedsageligt madvarer fra lav-prissupermarkeder i oprindelig emballage, hvilket støtter den enkelte i at genkende varen. De eneste retningslinjer, der findes, er grupperingen af produkter i forhold til indhold af kalorier og fibre. En printbar handleplan kan bruges som indkøbsliste eller huskeliste i hverdagen. Billedet viser en handleplan: 4

5 Inddragelsen af et fælles udgangspunkt i vejledningen, hvor den enkelte bruger oplever at have indflydelse og være den der vælger, styrker følelsen af at kunne ændre og lykkes med at skabe forandring. Vejlederen indtager en støttende rolle og det er brugeren, der er den aktive. Lyt til oplægget om vejlederens tilgang til den som skal lære: Brugeren opfordres af vejlederen til at gå på opdagelse i billederne og vælge de fotografier, der repræsenterer hans/hendes mad. Det vil sige, at selv om vejleder ved, hvor den enkelte madvare skal findes blandt app ens fotografier, så holder vejlederend sig tilbage og giver den enkelte tid til at gå på opdagelse og vælge, hvad der passer ind i dennes hverdagsliv. Dette giver den enkelte bruger en oplevelse af empowerment og kontrol over situationen. Følelsen af empowerment styrkes også, fordi der bruges et moderne, teknologisk redskab som en ipad. Det vil ofte være nyt for brugeren, men oplevelsen af at kunne mestre den, giver en styrket tro på egne evner og kan understøtte lysten til at skabe forandring. Se et filmklip om Louise der har brugt app en: 5

6 2. Karakteristik af brugeren Min mad egner sig til personer, der har brug for overblik, støtte og simpel inspiration i sundhedssamtalen og som samtidig er marginaliserede i forhold til at tilegne sig viden om kost og sundhed via læsning og skrift på grund af udfordringer som: læse- og skriveevner kognitive færdigheder psykiske sygdomme eller tilstande dysleksi (ordblindhed) hjerneskader hukommelsesvanskeligheder f.eks. på grund af stress Min mad egner sig også til børn, der i vejledningen har følgeskab med en nærtstående og støttende voksenperson. Billederne i Min mad forestiller meget generelle fødevarevalg fra danske lavprissupermarkeder og kan derfor have en begrænsning i forhold til personer fra andre etniske grupper end den danske. Alligevel har den vist sig at være brugbar i vejledningssituationer med personer fra andre etniske grupper end dansk og muligheden bør derfor ikke udelades. 3. Faglige kompetencer Min mad er et supplerende, visuelt redskab i sundhedssamtalen og fungerer kun i sammenhænge, hvor den ernærings- og sundhedsfaglige vejleder understøtter læringsprocessen med viden og erfaring inden for kost og ernæring. Det betyder, at når en vejleder vælger at arbejde med Min mad kræver det ernæringsfaglige kompetencer eller det kræver, at vejleder løbende indgår i en sparringsproces med en ernæringsfaglig kollega. 4. Fysiske rammer Min mad kan anvendes i mange forskellige en-til-en-vejledningssituationer. Det kunne f.eks. være i hjemmet/på bostedet, uddannelsesstedet, værestedet og institutionen, på hospitalet, i den private lægepraksis eller i sundhedscentret. Det kan være en fordel, hvis den enkelte har en støttende ledsager, der kan inddrages i forandringsprocessen det kan være et familiemedlem, en hjemmevejleder eller andre former for professionel eller privat støtte. Hvis det vurderes som en fordel for den enkelte, så kan ledsageren deltage i en eller flere samtaler. 6

7 5. Trin for trin guide A. Kom godt fra start Start med at invitere den enkelte bruger til at være med til at afprøve Min mad. Du kan fx spørge har du lyst til at vi taler om din mad ved at bruge nogle billeder som viser forskellige madvarer? Forklar, at de er på en ipad og hvis han/hun tøver, så kan du forklare at det også er lidt nyt for dig, men at du mener I vil kunne få glæde af at bruge billederne sammen. Afdramatisér ipaden, hvis han/hun er lidt tøvende over for det tekniske. Du kan for eksempel sige: jeg har heller ikke brugt en Ipad så længe, så skal vi ikke prøve dette sammen, hvor vi hjælper hinanden?. Sørg for at få hans/hendes fulde accept inden du bringer Min mad ind i vejledningen. Nu sætter I jer skulder-ved-skulder og placerer ipaden med Min mad mellem jer evt. på et bord. Vejlederen inviterer til eller hjælper brugeren med at oprette sit navn på den første side. 7

8 Dernæst vises følgende skærmbillede, nu med brugeren oprettet Herefter inviterer du ham/hende til at trykke på krydset i nederste højre hjørne Nu vises en tallerken øverst på siden. Tallerkenen står for et hvilket som helst måltid, mellemmåltid eller snack, som den enkelte ønsker at tale om. Farveskiftene øverst på siden fra gul til blå, viser døgnets gang med solopgang til venstre og nat ude til højre. Tallerkenen kan af brugeren trækkes og placeres på det sted, hvor det måltid som er udvalgt oftest foregår. Tidslinjen er uden tidsangivelse er valgt netop for at brugeren ikke skal føles sig bedømt på, hvornår de indtager deres måltider. Det handler i stedet om en ikke-dømmende samtale om det måltid der vælges, end det handler om, hvornår på dagen måltidet spises. 8

9 B. Gå sammen på opdagelse og lad brugeren vælge Når tallerkenen er placeret kan I fortsætte dialogen understøttet af de 9 kategorier af madgrupper, der ses på siden. Du kan invitere ham/hende til at gå på opdagelse i madgrupperne, hvor hver kategori med et tryk åbner op for 9 nye fotografier af madvarer. Støt brugeren i at finde den mad, som typisk indgår i det enkelte måltid/snack. Når det enkelte fotografi gives et tryk, viser det sig efter et sekund i højre side under Min mad. Han/hun kan fjerne fotografiet fra kolonnen i højre side igen ved at give det et nyt tryk. 9

10 Ved et tryk på forstørrelsesglasset i hjørnet vises fotografiet i en større udgave. Da Min mad indeholder et begrænset antal fotografier kan det ske, at en madvare ikke er repræsenteret eller at den vises i en sammenhæng med madvarer, som brugeren ikke ville vælge. Denne begrænsning er det naturligt at tale om, hvis den opstår. Du skal se dette som en rigtig god mulighed for at drøfte forskellige madvarer og madvalg, for herefter at lade brugeren beslutte, hvilket produkt det vil være godt han/hun vælger. Du kan eventuelt spørge vedkommende: hvad vil det betyde for dig når du kommer hjem, at billedet viser en grovbolle? C. Støt forandringer uden at skabe modstand Hvis brugeren selv tager initiativ til at lave ændringer i sine madvaner, så støt op om det ved sammen at gå på opdagelse efter alternative madvalg blandt fotografierne. Måske synes han/hun, at de madvarer han/hun har valgt, skal forblive uændrede. Hvis du vurderer, at det vil være en god idé, at supplere ham/hende med viden om de valgte madvarer i måltidet så anerkend både de valgte madvarer, der understøtter et vægttab og begynd herefter en dialog, hvor I får talt om nogle af de madvalg, der modarbejder et vægttab. Det er altid en god idé at spørge, om han har lyst til at høre, hvad du tænker om de valgte madvarer. Du kan spørge brugeren om: Har du lyst til at jeg fortæller dig lidt om dine madvalg? Du kan også vente til I har fundet madvarer til flere måltider og på den måde få mere viden om ham/hende og hans måltidsmønster inden du vælger, hvilken viden du vil give ham. På denne måde, kan du bedre understøtte ham/hende i at vælge ændringer, der er realistiske og som han/hun har lyst til at gennemføre. Se et filmklip af en vejledningssituation: 10

11 Når en dialog om et måltid er udtømt, så kan en ny tallerken placeres øverst med et tryk på krydset. Bemærk at måltidet er aktiveret, når det lyser hvidt. Et helt måltid kan slettes igen, hvis der trykkes på minus i nederste højre hjørne, mens tallerkennen lyser hvidt. PAS PÅ at du ikke utilsigtet får slettet brugerens måltid. Erfaringsmæssigt tager det ca. ½ time at gennemgå 1-2 måltider. Når vejledningen afsluttes kan en visuel handleplan printes ud eller es til brugeren. Dette gøres ved et tryk på printeren i nederste højre hjørne. 11

12 Tryk dernæst på pilen i øverste værktøjslinje og siden kan nu sendes til din adresse, hvor du kan printe handleplanen ud til brugeren eller du kan e handleplanen direkte til ham/hende. Afrunding Min mad kan som læringsværktøj inddrages i vejledningen helt som du og brugeren synes. Det kan derfor være naturligt at forlade redskabet, når det ikke længere byder på ny læring ligesom det kan være hensigtsmæssigt at inddrage det igen, hvis det er relevant. 12

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere