Udgivet af Sømændenes Forbund. nytid. nr. 4 - årgang December Hvis skyld er det? SIDE 4-5. Referat af ordinær generalforsamling SIDE 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af Sømændenes Forbund. nytid. nr. 4 - årgang 102 - December 2008. Hvis skyld er det? SIDE 4-5. Referat af ordinær generalforsamling SIDE 13"

Transkript

1 Udgivet af Sømændenes Forbund nytid nr. 4 - årgang December 2008 Hvis skyld er det? SIDE 4-5 Referat af ordinær generalforsamling SIDE 13 Har EU en søfartspolitik? DIS loven A-kasse Hvad er ITF? Kontingentsatser 2009

2 NYTTIGE ADRESSER INDHOLD SIDE KONTORER 2 3F - Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade København V Tlf F Transportgruppen Forhandlingssekretær Henrik Berlau Tlf Alka forsikring Engelholm Alle Tåstrup Tlf Handelsflådens Velfærdsråd Hejrevej 39, København NV Tlf Hotel Maritime Peder Skrams Gade København K Tlf HTS Pension Medlemsadm. Kongens Vænge Hillerød Tlf Prinsesse Marie Stiftelsen Wildersgade 70, st København K Tlf Fax Søfartsstyrelsen Vermundsgade 38 C 2100 København Ø Tlf Udligningskontoret Amaliegade 33, opg. B København K Tlf DAGLIG LEDELSE Leder Hvis er skyld er det Brug betalingsservice Henrik Berlaus tale Har EU en søfartspolitik? DIS loven skal ændres Velkommen i Sømændenes forbund Klassekampen er forbi eller er den? Referat af ordinær Generalforsamling A-kasse Udtalelse til regeringen og folketinget Hvad er ITF? Dagpenge Kontingent/feriepenge udbetaling BESTYRELSESMEDLEMMER Bjørn Weber Andersen Niels Ebbesens Vej Vejle Tlf Sune H. Andersen Østergyden Faaborg Tlf Mobil: Per Dybro Tinghøjs Allé 18 E, 2.tv Esbjerg Tlf Poul Erik Jensen Havnegade 4, Hasle Tlf Mobil: SUPPLEANTER Lasse Visser Njalsgade 14, 3.th København S Mobil: Christian K. Johansen Møllebjergvej 19, Korsør Tlf Leif O. Madsen Exnersgade 71 C, Esbjerg Tlf Steen H. Møller Enghavevej Esbjerg Tlf Stig Rasmussen Brovej Rødby Tlf Gustav Setnik Hvedevangen Ebeltoft Tlf Michael Jarding Hessensgade København S Tlf København Herluf Trolles Gade 5, København K Tlf Fax Postgiro: Åbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Tors-fredag Århus Sommervej Århus V. Tlf Fax Åbningstider: Man. og torsdag Onsdag 9, Fredag Tirsdag lukket. Aalborg Søndergade 62, 4.th., 9000 Aalborg Tlf Fax Åbningstider: Fredag Kun ulige uger. Esbjerg Østergade Esbjerg Tlf Fax Åbningstider: Tirsdag og torsdag Korsør Tårnborgvej Korsør Tlf Fax Åbningstider: Sidste torsdag i hver mdr Post sendes til københavn Nakskov Havnegade 19-21, st.th Nakskov Tlf Åbningstider: Ulige uger fredag Post sendes til københavn Formand Søren Sørensen Jægersborg Alle 29A, 4.th Charlottenlund Tlf Mobil: Kasserer Kurt Frederiksen Nyvang Svendborg Tlf Mobil: Faglig sekretær Morten Bach Vestre Strandvej Hvidovre Tlf Mobil: Faglig sekretær Gert Christensen Tværbommen 33, 1.th Gentofte Mobil: Svendborg Østre Havnevej Svendborg Tlf Fax Åbningstider: Mandag og fredag Fagbladet Ny Tid. Nr. 4, December 2008, årgang 102. Udgiver: Sømændenes Forbund/3F. Redaktion: Gert Christensen, faglig sekretær og Poul Erik Jensen, faglig medarbejder og ansvarshavende redaktør. Layout/produktion: HJ Grafisk. Oplag: eks. Redaktionen sluttet den 8/12. Afleveret til postvæsenet den 19/12. Indlæg til Ny Tid: Indlæg og læserbreve til Ny Tid modtages gerne på

3 Af Søren Sørensen, formand 2008 Den årlige generalforsamling er afholdt og beretningen aflagt. Medlemmerne har været aktive i organisationens virke i beretningsperioden, og næsten 200 medlemmer var mødt op til møderne forud for den ordinære generalforsamling. Der er fortsat mange anmeldelser af arbejdsulykker i den danske handelsflåde. I beretningsperioden var der 397 anmeldelsespligtige arbejdsulykker, heraf var de 66 endog alvorlige arbejdsulykker. Det er de danske søfarende, der har flest ulykker målt på 1 mio. arbejdstimer. De danske søfarende har en ulykkesfrekvens på 15,1%, hvorimod de udenlandske søfarende har 6%. Sømændenes Forbund kører fortsat mange arbejdsskadesager for vore medlemmer. 3F er os behjælpelig med at køre arbejdsskadesagerne for de udenlandske søfarende. Sømændenes Forbund er fortsat af den opfattelse, at der sker en underrapportering af arbejdsulykkerne for de udenlandske søfarende. Fagpolitisk er der indført stramninger i beretningsperioden vedrørende supplerende dagpenge, og det er nu kun muligt at modtage supplerende dagpenge i 30 uger inden for en 2-årig periode. Her stilles store udfordringer til Sømændenes Forbund, da mange af vore medlemmer er beskæftiget som afløsere. Det har her været nødvendigt at gå ind og lave aftaler om faste ansættelser - alternativt afløsning af en uges varighed. Regeringen lancerede en dagpengereform, som heldigvis i kraft af 3F's politiske arbejde blev taget af bordet. Dansk Internationalt Skibsregister bliver fortsat af Danmarks Rederiforenings medlemmer anvendt til maksimal ansættelse af udenlandske søfarende. Rederiet A.P. Møller-Mærsk annoncerede tidligere på året 2008, at man nu ville ansætte udenlandske søfarende i liniebådene til internationale, konkurrencedygtige lønninger for at optimere rederiets overskud. Sømændenes Forbund 3F indledte en arbejdsretssag gennem LO. Rederiet trak opsigelserne af vore medlemmer tilbage og gav i stedet et bud til de ansatte om økonomisk kompensation for at fratræde stillingerne, hvorefter man ansatte folk fra 3. verdens lande. Men for organisationen er det fortsat tab af arbejdspladser på danske løn- og arbejdsvilkår. Med udgangspunkt i Søfarts - styrelsens tal for juni måned er der påmønstret søfarende i danske DIS-registrerede skibe; mindre end halvdelen af disse er søfarende på danske overenskomster. Alene på vort overenskomstmæssige område er der påmønstret mere end 4200 underbetalte søfolk, hovedsagelig fra 3. verdens lande svarende til mere end 7000 ansatte på danske løn- og arbejdsvilkår. I 2008 har der været sager i Ankenævnet for Søfartsforhold vedrørende besætningers størrelser. Senest verserer der sag vedrørende nye færgetyper med helt op til 600 passagerer, hvor man i Søfarts - styrelsen har godkendt en driftsbesætning bestående af 4 mand, en sag, der i det nye år vil blive behandlet i Ankenævnet for Sø - fartsforhold. Det er driftsbesætninger, der ikke tidligere har været set på færgetyper af denne størrelse. År 2008 har inden for det offentlige område været et overenskomstår, hvor det lykkedes Sømændenes Forbund at komme igennem med forhandlingsresultater, der imødekommer, hvad de øvrige organisationer har modtaget på det offentlige område. Der forestår nu udarbejdelse af tekster til de nye overenskomster har fagpolitisk været et år, hvor der fra rederne og det politiske system har været pres på vore hævdvundne rettigheder. Der ligger nu i det kommende år mange arbejdsopgaver foran os. Det vil være nødvendigt at skærpe den fagpolitiske profil, intensivere vort arbejde i internationale organisationer, der arbejder imod social dumping, få registreret sejlads til og fra vore områder og organisere de kolleger, der sejler på vores arbejdspladser. Vi vil arbejde på, at vi de steder, hvor vi som organisation er repræsenteret, kommer ud og får medlemmerne i tale, så vi herigennem kan få taget nogle initiativer i et forsøg på at engagere alle for at skabe resultater for organisationen til gavn for medlemmerne. Du og dine kolleger ønskes en god jul og et godt nytår. 3

4 af Poul Erik Jensen, faglig medarbejder Hvis skyld er det, når ulykken er sket? Hvor små kan besætningerne blive? Det kan vel ikke blive ved med at være de andres skyld, hvis ulykken skulle ramme dig eller dine nærmeste. Hvordan kan det være, at bemandingerne på danske skibe er blevet nogen af de mindste i hele verden? Er det aktionærerne skyld, der kun ønsker profit? Er det redernes skyld, der ansøger om mindre og mindre bemandinger? Er det Søfartsstyrelsens skyld, der behandler og godkender bemandingsfastsættelserne? Er de for klemt af ministeriet, love og regler? Er det organisationernes skyld, der har fået mundkurvs domme og varsomt må veje deres ord for ikke at blive ruineret? 4 Er det de stakkels besætningers skyld, der kommer til at sejle på de nedbarberede skibe?

5 Skal man nu også analysere de færger, man skal sejle med i danske farvande, både som passager eller besætning? Her kan passagererne ikke vide, hvor mange besætningsmedlemmer, der er afsat til at redde dem i tilfælde af, at der opstår en nødsituation. Mange danske indenrigsruter besejles kun af et rederi, så muligheden for at vælge alternative veje er yderst begrænsede. Herved er menigmand taget som gidsel og kan blot undre sig over sin sikkerhed, der på den måde er uden for egen indflydelse. Bor man på en ø, kan man ikke undgå at lade sig transportere fra tid til anden. Der er 1-mands betjente kabelfærger med plads til 100 passagerer, hvad hvis føreren falder i vandet? Der er færger under bygning med plads til 146 passagerer og 120 biler med en driftsbesætning på 4 mand, der skal hjælpe og redde alle i tilfælde af en nødsituation. Hvorledes er det muligt? Har vi ved hjælp af alverdens tekniske hjælpeforanstaltninger i den grad ladet os foregøgle, at vi mennesker / sø - folk er blevet overflødige? Hvad hvis al teknikken svigter? Er det så ikke hænder på søfolk, der mangler? Hvad med os søfolk, der skal sejle som besætning på disse færger? Der kommer til at påhvile os et stort ansvar. Hvem kan hjælpe os / dig om nødvendigt, og hvor stort er arbejdspresset? Kan vi magte den psykiske og fysiske belastning en så opgavefyldt hverdag kommer til at være? Skal man takke ja til arbejdet eller måske tænke på sit eget ve og vel? For der bliver ikke arbejde til mange, men meget arbejde til få! Organisationerne og besætningerne står med ryggen mod muren! Denne gyser er under opsejling - og venner, der er ikke mange skud i bøssen. Sømændenes Forbund har gennem sin advokat anket bemandingsfastsættelsen på de 4 mand / kvinde til Ankenævnet for Søfartsforhold. Det er det ene skud, og får det ikke øget bemandingsfastsættelsen, hvem og hvad skal vi så rette skytset mod? Sagen bliver først behandlet næste år og bliver måske den vigtigste sag for vores arbejdsområde i dette århundrede. For kan man sejle med 1 mand, så er det næste lige til højrebenet, hvis der igen bliver søgt om en reduktion af besætningen i fremtiden, 0 mand farvel og tobak. Så venner og kollegaer, det er på tide at vågne op. Det er desværre ikke rosinen i pølseenden, vi står overfor, det er proppen i hullet. Kommer denne igennem, så kommer der mange skibe bagefter og bagefter. Så diskuter situationen, kom med indlæg, kom med input, tag del i processen og tilkendegiv din mening. Vi vil ikke være en del af det tavse flertal. Vi vil tilkendegive vores utilfredshed med det, der er ved at ske! Vi vil kæmpe for retten til en anstændig og sikker arbejdsplads. Vi vil kæmpe for et acceptabelt arbejdsmiljø. Så er det sagt! H-H søger befarne skibsassistenter H-H er i gang med en omstrukturering med ændring af vagtplaner m.m. for at få et bedre arbejdsmiljø og tilfredshed blandt medarbejderne samt fastholdelse af afløsere. Derfor søger rederiet afløsere, som vil være garanteret fuld månedsløn fra første dag. Rederiet har været i kontakt med Arbejdsmiljørådet for at få anbefalinger og dernæst været i dialog med tillidsmand og forbundet omkring den fremtidige udvikling. Forbundet ser meget positivt på de nye tiltag, især for at gøre forholdene bedre for afløserne. Ansøgning om hyre stiles til tørnliste-planlægger Rudy Petersen på Tlf eller mobil eller Brug Betalingsservice til din kontingentindbetaling Kontingentindbetaling kan foregå hurtigt og nemt hvis du tilmelder dig Betalingsservice. Du skal blot give følgende oplysninger til din bank. PBS nummer Debitorgruppe-nummer Kundenummer - de ni første cifre i dit CPR-nummer 5 Du sparer dig selv for mange udgifter til giroindbetaling ved at tilmelde dig.

6 tale Henrik Berlaus 6 ved de ETF søfarendes demonstration i Bruxelles den 14. oktober 2008 Kære kammerater og kolleger. På vegne af mine danske kolleger siger jeg tak til alle jer, som har brugt tid og kræfter på at rejse her til Bruxelles. Vi er her i dag for at råbe politikerne op, så de kan høre, at vi har fået nok. Vi er her for at gøre vore rettigheder gældende, vi er her for at fortælle, at det nu er på tide, at de søfarende får, hvad de retmæssigt skal have. At være søfarende er et af de hårdeste jobs i verden. Vi skal acceptere længere arbejdstider end alle andre i Europa for at skibet kan sejle 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Vi skal acceptere, at vi bliver nødt til at være på skibet døgnet rundt og ikke altid kan være sammen med familien, når den har brug for os. Vi kan ikke krybe i skjul, når naturens kræfter raser. Det har kostet mange af vore kolleger livet. Vi er aldrig blevet respekteret for den indsats, vi har gjort og er aldrig blevet anstændigt betalt for det job, vi gør. Nationale og europæiske politikere har i mange år ikke interesseret sig for de søfarendes ve og vel, og mens skibsrederne i stedet har lyttet til beslutningstagerne her i Bruxelles og andre hovedstæder, har tusindvis af europæiske søfolk mistet deres jobs og deres levebrød. Den globale udvikling har medført tab - ikke kun for europæiske søfarende, men har også ført til, at varer nu hovedsageligt bliver transporteret til og fra EU af ikke EU søfarende, som arbejder på slavelignende betingelser. I de sidste par årtier har det været på mode i Europa at oprette dobbeltregistre eller internationale skibsregistre - kun af én grund, nemlig at blive fri for EU søfarende og deres fagforeninger. I mit land har Dansk Internationalt Skibsregister ført til etnisk udrensning af danske søfarende, specielt blandt menige. Jobbene er der stadig, men ikke til danske søfarende. Det må stoppes. Vi vil have, at vores politikere bliver synlige, de skal støtte vores kampagne - ikke blot ved at stoppe udbredelsen af FOC, men v ed aktivt at hjælpe os med udryddelsen af dette unfair fænomen. Hvorfor skal skibsredere have lov til at handle på unfair og diskriminerende betingelser, når resultatet er, at europæiske søfarende må betale prisen? Hvorfor skal lande, der er medlem af EU, have lov til at oprette alternative registre, som ligner FOC for skatteydernes penge? Vi vil ikke acceptere, at EU skatteydernes penge bruges, så skibsredere kan ansætte ikke- EU søfarende. Vi vil ikke acceptere den åbne og grove diskrimination, som skibsrederne har introduceret i EU shipping. Vi må forlange, at alle skibe, der opererer inden for EU området skal acceptere og respektere, at de regelsæt, der gælder i land også gælder til søs. Vi vil ikke vil acceptere social dumping og diskrimination. Vi forlanger, at medlemmerne af Europa-parlamentet fjerner den lovgivning, der tillader diskrimination og giver europæiske søfarende ret til at arbejde på EU-flagede skibe på lige vilkår. Hvis ikke, vil vi komme tilbage. Til slut vil jeg gerne takke ETF for at have taget initiativ til denne demonstration.

7 ER EU SØFARENDE EN UDDØENDE ART? DENNE PROVOKATORISKE ELLER PROFETISKE UDTALELSE BLEV FREMSAGT PÅ SOCIALISTERNES MØDE I EU- PARLAMENTET DEN 16. OKTOBER 2008 AF ANTONIO TAJANI (TH), VICEPRÆSIDENT I EU KOMMISSIONEN MED ANSVAR FOR TRANSPORTPOLITIK. DER VAR BRED ENIGHED OM, AT HVIS DER IKKE YDES EN POLITISK INDSATS, ER DER IKKE MEGET FREMTID FOR EU SØFARENDE - HVERKEN OFFICERER ELLER MENIGE. KONFERENCEN BLEV LEDET AF DEN SOCIALISTISKE GRUPPES VICEPRÆSIDENT, GILLES SAVARY (TV). af Gert Christensen, faglig sekretær Har EU en søfartspolitik? Den socialistiske gruppe i EU Parlamentet havde sammensat et panel bestående af repræsentanter for såvel kommission, parlament som organisationer inden for søfart, som alle havde et bud på EU's søfartspolitik - og ikke mindst på den fremtidige søfartspolitik inden for EU og dermed også fremtiden for EU søfarende. Hvad må gøres? Mange problemstillinger blev rejst, og dermed også forslag til løsninger til gavn for EU søfart. Men som alle Ny Tids læsere ved, er der mange forskellige økonomiske og politiske interesser inden for EU - også stærkt modstridende interesser - hvilket EU søfartspolitik indtil nu også bærer præg af. Der var mange bud på hvilke initiativer, der ville være til gavn for EU søfart og ikke mindst for de EU søfarende. Her har den Europæiske Transportarbejder Federation, ETF, udarbejdet et charter, som danner grundlag for mange af de kommende års EU initiativer. 1. Bedre beskæftigelsesmuligheder for EU søfarende De europæiske søfarende bliver i dag erstattet af billigere arbejdskraft. EU skal sikre beskæftigelse af EU søfarende i EU skibe. 2. Stop social dumping Stop den negative spiral, hvor europæiske skibe konkurrerer om stadig dårligere løn- og arbejdsvilkår. FLERE og bedre jobs til søs eller er EU sømænd en uddøende art? Det var de store spørgsmål, der var til debat, da den socialistiske gruppe i EU Parlamentet den 16. oktober afholdt konference om EU's søfartspolitik eller måske mangel på samme? 3. Bedre lovgivning Såvel EU som national lovgivning må tilsikre, at statsstøtte til rederier ikke betyder yderligere udflagning og ansættelse af billigere arbejdskraft. Skattekroner skal ikke gå til at gøre EU søfarende arbejdsløse. 4. Lige rettigheder De søfarende skal som andre EU lønmodtagere være omfattet af de sociale rettigheder, som gælder for EU landkrabberne. 5. Regulering af søfartserhverv Finanskrisen viser i øjeblikket nødvendigheden af regulering af finansverdenen. Samme nødvendighed har vi set inden for søfart igennem årtier. Den stadige deregulering har medført langt flere bekvemmelighedsflagsskibe, substandardskibe, be kve mm - lig hedshavne, udnyttelse af arbejdskraft og arbejdskrafteksporterende lande. Det er tid til at sikre en lovgivning, hvor det såvel sikkerhedsmæssigt som arbejdsmæssigt er EU standard, der er gældende i EU skibe. Flere hovedpunkter kunne nævnes, bl.a. Ministerrådets og Kommissionens manglende vilje til at gennemføre EU lovgivning og anbefalinger, der støtter europæiske søfarendes dagsorden. Demonstration 2009 Der er mange gode grunde til, at vi nu forbereder nye aktiviteter, herunder demonstration I 2009 er der flere begivenheder, hvor EU og søfart kan komme på dagsordenen: 20. maj Europæisk Maritim Dag. 7. juni Europaparlamentsvalg September ITF og ETF Week of Action Dette er begivenheder, vi skal have som pejlemærker, hvor vi sammen med andre europæiske søfarende og andre lønmodtagere kan lufte vore faner og transparenter. 7

8 af Hans Christian Graversen ændres DIS loven - loven skal 8 Problemer med EU's regler er ikke forbeholdt Integrations - minister Birthe Rønn Hornbech (V) og Udlændingeservice. Det viser regeringens nye lovktalog, der varsler ændringer i loven om det omstridte "Dansk Internationalt Skibsregister" (DIS). Ifølge lovkataloget skal loven om skibsregistret nu gennem en såkaldt præcisering i forhold til Regeringen vil nu ændre loven om det omstridte Dansk Internationalt Skibsregister. Loven skal præciseres i forhold til EU's regler. EU's lovgivning. Men selv om det skal ske allerede i november, er det umuligt at få at vide, hvad det præcis betyder: - Det pågældende lovforslag er under udarbejdelse og vil snarest blive sendt i høring. Da processen om lovforslaget endnu ikke er afsluttet, kan vi ikke oplyse yderligere på nuværende tidspunkt, lyder det fra Tone Mjøen, som er chefkonsulent i Søfartsstyrelsen, der er den styrelse under erhvervsministeriet, der har ansvaret for lovarbejdet. Fri bevægelighed Fagbevægelsen har i mange år kritiseret DIS for brud på international lovgivning. Og senest har LO stævnet den danske stat, fordi DIS-registret strider mod EU's regler mod diskrimination af EUborgere og reglerne om arbejdskraftens fri bevægelighed. - Det er højst opsigtsvækkende. Regeringen vil nu ændre i DISloven. Det sker først efter, at LO har stævnet den danske stat, og efter at staten gennem 20 år har brudt EU's regler om arbejdskraftens fri bevægelighed, siger Henrik Berlau, der er forhandlingssekretær i 3F's Transport - gruppe. - Hvordan kan Danmark forsvare at have en lov, der forbyder en polsk søfarende at få dansk løn. Problemet omkring DIS-loven sættes i fuldt perspektiv af de andre misforhold, Danmark gør sig skyldig i, fortsætter Henrik Berlau. Han henviser til sommerens debat i presse og folketing om udlændinges ret til at bruge EU-reglerne til at opnå ophold i Danmark. Ingen rettigheder Den varslede ændring af DISloven sætter fokus på lovens konsekvenser for udenlandske søfarende. Som borger i EU har en polsk sømand, ansat på et dansk handelsskib, ret til såvel sygedagpenge som børnecheck og medlemskab af en dansk a-kasse. Det skyldes EU's regler om arbejdskraftens fri bevægelighed. Men når det gælder retten til at få samme løn- og arbejdsvilkår, forhindrer den danske lov om DIS polske søfarende og søfarende fra andre EU-lande i at få samme løn- og arbejdsvilkår som deres danske kolleger. Som beskrevet i Nyhedsbrevet 3F i går har LO rejst den problem - stilling ved at stævne den danske stat for brud på EU's regler. Målet med retssagen er at få den danske stat til at stoppe diskrimination af EU-borgere ansat på danske skibe. Og at få anerkendt, at loven om DIS har skabt diskrimination i strid med EU's regler og andre internationale aftaler, som Danmark har skrevet under på.

9 Velkommen i Sømændenes Forbund Det danske arbejdsmarked er et af de mest velfungerende i Europa. Men det er ikke nogen tilfældighed, det er ikke noget, der er kommet af sig selv. I langt over 100 år har mænd og kvinder kæmpet, først for at få lov til at danne fagforeninger og senere for at forhandle overenskomster til gavn for mange generationer af arbejdere. Nu er det heldigvis sådan, at arbejdsgivere og arbejdstagere kan sidde ved samme bord og forhandle kollektive aftaler til fælles gavn for hinanden og samfundet. Når det er sagt, skal vi ikke glemme, at der er mange opgaver nu og for fremtiden. Vi er blevet ramt af globaliseringen, EU lovgivningen og nu af en økonomisk krise. Derfor har vi brug for dig, og du har brug for os Som medlem af Sømændenes Forbund i Fagligt Fælles Forbund - i daglig tale 3F - har du Danmarks største faglige organisation i ryggen. SØMÆNDENES FORBUND Sømændenes Forbund/3F har og søger indflydelse på alle områder i samfundet, f.eks. i lovgivningen og på arbejdspladsen. Sømændenes Forbund/3F hjælper dig med at få gode løn- og arbejdsforhold på din arbejdsplads. Vær en del af Sømændenes Forbund/3F s fællesskab. Brug blanketten på bagsiden til at melde dig selv eller en kollega ind i forbundet. I denne informationsfolder kan du læse om de mange gode grunde til at være med i en fagforening. Vi er kun en mail, sms eller et telefonopkald borte 9 Indstik i fagbladet Ny Tid. Nr. 4, December 2008, årgang 102. Udgiver: Sømændenes Forbund/3F. Redaktion: Gert Christensen, faglig sekretær og Poul Erik Jensen, faglig medarbejder og ansvarshavende redaktør. Layout/produktion: HJ Grafisk. Oplag: eks. Redaktionen sluttet den 8/12. Afleveret til postvæsenet den 19/12. Indlæg til Ny Tid: Indlæg og læserbreve til Ny Tid modtages gerne på

10 10 SØMÆNDENES FORBUND 3F Sømændene - kort fortalt For at sikre søfolk bedre arbejdsog levevilkår stiftede sømænd den 5. maj 1897 Sømændenes Forbund. Af samme grund valgte Sømændenes Forbunds medlemmer, at vi skulle tilslutte os SiD. Dette skete i 1994, hvor Sømændenes Forbund blev en afdeling i SID. SiD blev den 1. januar 2005 fusioneret med Kvindeligt Arbejderforbund og fik navnet Fagligt Fælles Forbund - i daglig tale 3F Sømændenes Forbund. Det er stadig organisationens navn i henhold til vore love. Det blev samtidig fastslået, at vi er en afdeling i 3F. I 3F er vort afdelingsnavn 3F Sømændene. Som afdeling i 3F er Sømændenes Forbund - 3F Sømændene - en del af LO familien sammen med en lang række andre fagforbund. Gennem 3F er 3F Sømændene på samme måde en del af den internationale fagbevægelse. 3F er medlem af såvel Internationalt Transportarbejderforbund, ITF som tilsvarende nordiske og europæiske organisationer. Som afdeling i 3F gives medlemmerne i Sømændenes Forbund - gennem afdelingen 3F Sømændene - en lang række tilbud, såvel servicetilbud i forhold til medlemskab som tilbud til faglig og personlig skoling og udvikling, f.eks.: 3F - LO-medlemskort - eventuelt med MasterCard Gruppelivsforsikring uden forudgående godkendelse Fritidsulykkesforsikring efter eget valg Arbejdsløshedskasse i 3F-AK med højt serviceniveau Kursus- og uddannelsesmuligheder gennem FIU Råd og vejledning vedrørende hyresøgning, ansættelse og løn Alle medlemmer får tilsendt 3F's fagblad samt Sømændenes Ny Tid

11 Dine kolleger har brug for dig! Er vi de eneste ombord? Vuf! rende. Sådan har det været siden stiftelsen i 1897,og sådan er det i dag. Gode overenskomster kommer ikke af sig selv! Men desværre kan gode overenskomster underbydes. Det har vi set mange eksempler på efter at vi i 1988 fik Det Internationale Skibsregister - DIS - hvor rederne fik lov at indgå overenskomster, der var langt billiger for rederne - og tilsvarende dårligere for de søfarende. Der var mange såkaldte fagforeninger, der stillede op for at forringe løn- og arbejdsvilkår for de søfarende. Ingen nævnt ingen glemt. Derfor er forsvaret af vore overenskomster af største vigtighed, hvis ikke arbejdsforholdene inden for søfart skal blive yderligere forringet. Derfor er 3F Sømænd - enes arbejdsopgaver stadig mange, store og vigtige. Dette er en opgave, der kræver alle søfolks aktive deltagelse. nytte og glæde af, også i det faglige arbejde. På er der mange - virkelig mange - tilbud til alle 3F medlemmer. Klart nok, når der skal være tilbud til mere end forskellige mennesker - medlemmers - interesser, så skal disse tilbud være meget alsidige. Nyhedsbrev - , post og sms På 3F Sømændenes web portal - eller hjemmeside - forsøger vi at fokusere på nyheder, informationer og oplysninger inden for vort arbejdsområde søfart. Vi udsender løbende nyhedsbrev fra vor webportal med oplysninger om opdateringer til dem, som har tilmeldt sig denne service. For at vi ikke skal få posten retur, er det vigtigt at du varskoer os, når du skifter: - postadresse - adresse - mobil eller telefon nummer Alle medlemmer med adresse får Nyhedsbrev via e- mail Gratis juridisk bistand ved arbejdsskade, konkurser eller andre faglige problemer Adgang til elektronisk selvbetjening og online service på Mulighed for rabatter via forsikringsselskabet ALKA Overenskomster Overenskomsterne med arbejdsgiverne er hjørnestenen i det faglige arbejde. Sømændenes Forbunds overenskomster med rederiforeninger, rederier og arbejdsgiver er grundlaget for at sikre stadig bedre arbejds- og levevilkår for de søfa- Internettet - Der er nok nogle der mener, at internet er til spøg og skæmt. Dette kan måske være rigtigt. Men internettet, som det udvikler sig, er også et redskab,vi kan have stor Ny sms-service Send os et postkort, eller en mail til 3F Sømændene vil fremover udsende relevante korte nyheder via mobiltelefonen. Det være sig medlems - møder - eller andre vigtige aktiviteter. Vær sikker på at få SMS beskeden - send os dit mobilnummer og fødselsdato til mobil : eller på mail: og vi vil registrere dit mobilnummer. 11

12 12 Indmeldelsesblanket Klip Nu og i den kommende tid vil mange skeletter komme ud af skabet. Med den igangværende krise, der kun lige er startet, vil vi se mange pludselige omrokeringer af kapital eller mangel på samme. Der er mange firmaer, der går konkurs hver dag med afskedigelser af medarbejdere til følge. Denne lynkrig på penge vil få mange virksomheder til at handle hurtigere og måske i panik afskedige medarbejdere som lyn fra en klar himmel. Året 2008 startede med, at Mærsk bebudede fyringer, som så blev SØMÆNDENES FORBUND København Herluf Trolles Gade 5, København K Tlf Fax trukket tilbage - for derefter at indgå en aftale med organisationerne om frivillig aftrædelse. DFDS måtte lukke rute på England og afskedige medarbejdere og nu Britannia Bulk, som er gået konkurs. Hvad bliver det næste? Vi, der er medarbejdere, har ikke indflydelse på vores egen situation i sådanne krisetider. Du er fritstillet eller fyret. Det må mange af vores kollegaer føle på egen krop i disse dage. Undettegnede anmoder hermed om optagelse i Sømændendes Forbund/3F Navn: Adresse: Postnummer og by: Skibets navn: Påmønstret den Min nuværende a-kasse er: Adresse: Jeg ønsker at betale kontingent: af Poul Erik Jensen, faglig medarbejder Klassekampen - er forbi eller er den? Sømændenes forbund Åbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Tors-fredag Formand Søren Sørensen Tlf Mobil: Rederi: Som: Cpr. nr. Telenfon: Land: Gennem rederi Via betalingsservice Via giro - kontonr. Kasserer Kurt Frederiksen Tlf Mobil: NB: Indmeldelsen kan først ske fra og med påmønstringsdagen Dato Underskrift Indmeldelse i forbundet kan også ske via 3F s hjemmeside: Se til venstre, midt på siden: Selvbetjening. Klik på Meld dig ind Udfyld blanketten og send. Med 20 år under DIS, horribel EU lovgivning og store bemandingsreduktioner i skibene, hvorfor er det altid os der står for skud? Og så skulle klassekampen være forbi. Nej, den lever i bedste velgående og skulle den dø, så er det kun fordi, vi har givet op. Opgivet at få en mere social, retfærdig verden at leve i Opgivet respekten for det enkelte menneske Opgivet ordnede forhold Men vi i Sømændenes Forbund opgiver aldrig at kæmpe for medlemmerne. Bliv en del af fællesskabet, bliv medlem nu! Faglig sekretær Gert Christensen Mobil:

13 SØMÆNDENES FORBUND Generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling mandag den 1. december 2008 Forbundsformand Søren Sørensen bød på bestyrelsens vegne velkommen til den ordinære generalforsamling 2008 og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt efter forbundets vedtægter, og at der havde været afholdt medlemsmøder i samtlige byer, hvor forbundet har kontorer. Af delegerede fra provinsen var valgt følgende: Aalborg Jørgen Finn Andersen f Århus Poul Erik Christensen f Svendborg Werner Woer f Rønne Ole Hansen f Esbjerg Hans Chr. S. Nielsen f Korsør Jan Saksaa f Efter forslag fra formanden valgtes følgende dirigenter: Dagsordenens punkt 1 Morten Bach og Poul Erik Jensen Dirigenterne gennemgik forretningsordenen, der godkendtes. Herefter oplæstes dagsordenen: 1. Valg af dirigenter 2. Beretning over forbundets virksomhed 3. Forbundets regnskab 4. Indkomne forslag 5. Eventuelt Til stemmetællere valgtes: Kurt Frederiksen, Christian K. Johansen, Per Dybro, Gustav Setnik. Herefter blev generalforsamlingen suspenderet og A-kassens generalforsamling blev afholdt. Efter at have sikret sig, at ingen i forsamlingen havde noget imod, at rene forbundsmedlemmer overhørte A-kasse generalforsamlingen, fremlagde tidligere A-kasseleder Morten Bach beretning for denne samt oplæste en udtalelse, som efterfølgende blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen. Dagsordenens punkt 2 Derefter genoptog man Sømændenes Forbund 3F's generalforsamling. Formand Søren Sørensen gennemgik forbundets beretning, hvorefter forhandlingssekretær i 3F Henrik Berlau supplerede med orientering om vort internationale arbejde. Der blev oplæst en udtalelse til regering og Folketing, som indgik i debatten. Til beretningen havde følgende ordet: Per Dybro Morten Bach Gert Christensen Poul Erik Christensen Werner Woer Gert Iversen Per D. Jensen Derefter blev beretningen vedtaget af de fremmødte medlemmer. Dagsordenens punkt 3 Forbundets regnskaber Kasserer Kurt Frederiksen forelagde forbundets regnskaber for perioden Regnskabet blev enstemmigt godkendt af de fremmødte medlemmer. 13 fortsættes næste side

14 Generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling mandag den 1. december 2008 Forslag 4 Generalforsamlingen er enig i, at forbundets valgte fastlønnede tillidsmænd aflønnes efter DIS-overenskomsten mellem Danmarks Rederiforening og Sømændenes Forbund. 14 fortsat... Dagsordenens punkt 4 Indkomne forslag Der var indkommet følgende 5 forslag, som blev enstemmigt vedtaget: Forslag 1 Generalforsamlingen er enig i, at Daglig Ledelse udgør forbundets forhandlingsudvalg. Forhandlingsudvalget kan suppleres op, hvis det skønnes nød - vendigt. Forslag 2 Generalforsamlingen bemyndiger Daglig Ledelse til at opsige overenskomsterne, afsende konfliktvarsel, udskrive ekstrakontingent, hvis det skønnes nødvendigt. Forslag 3 Generalforsamlingen er enig i, at forbundet bevilger det nødvendige beløb til afholdelse af en sammenkomst for vore ældre og syge kolleger. Forslag 5 Generalforsamlingen er enig i, at alle medlemmer af Sømændenes Forbund stiger i kontingent til afdelingen med kr. 5,- pr. måned. Dagsordenens punkt 5 Peter Villumsen bad om, at kollegaer støtter op om Prinsesse Marie Stiftelsen. Generalforsamlingen afsluttedes med et 3 x hurra for Sømændenes Forbund, og dirigenterne takkede for god ro og orden. Mødet blev hævet. A-kasse Sømændene 3F A-kasse udtaler fra A-kassens generalforsamling: Regeringen underminerer den danske model med beslutningen om at lukke de statslige jobcentre og oprette et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem. Det forekommer helt uforståeligt, da den kommunale del af jobcentrene har løftet opgaven dårligt for de ledige, som man hidtil har haft ansvaret for, nemlig kontanthjælpsmodtagere og andre. Hvordan i alverden kvalificerer det dem så til at få hele ansvaret? Det giver ikke mening og er et skridt i den forkerte retning. Det ligner ren ideologi og ikke politik til gavn for de ledige og arbejdsmarkedet. Hidtil har jobcentrene været delt i en kommunal og en statslig del. Som følge af aftalen får kommunerne det fulde ansvar allerede fra august næste år. Sømændene 3F mener, at vi har en helt anden tilgang til vores medlemmer: Det handler om medlemmernes fag, kvalifikationer og arbejdsmarkedets behov. I stedet risikerer medlemmerne nu at blive ofre i et spil om den kommunale økonomi. 3F Sømændenes A-kasse er chokeret over og tager skarpt afstand fra lukningen af de statslige jobcentre. Det er utroligt, at regeringen på den måde tør spille hasard med den danske model, som den ellers altid roser. I 3F Sømændene forstår vi ikke, hvorfor regeringen og forligsparterne har besluttet at reformere jobcentrene netop nu. Ifølge en politisk aftale fra 2006 skulle jobcentrene nemlig først evalueres, før man ville tage stilling til, om der eventuelt skulle foretages ændringer. Beskæftigelsesministeren har anlagt en større evaluering af jobcentrene, der skulle danne grundlag for eventuelle ændringer af centrene i Før man overhovedet kender til resultatet af denne evaluering, beslutter man sig for at søsætte en radikal reform af jobcentrene. Vi ser dette som tegn på, at regeringen er bange for, hvad evalueringerne af jobcentrene vil vise, og at dette er grunden til, at kommunaliseringen af systemet er listet ind ad bagdøren. Vort krav og det eneste alternativ må være, at anvisningen af jobs kommer tilbage til A-kassernes administration.

15 Udtalelse til regering og Folketing I 2004 indledte EU-Kommissionen sag mod Danmark i anledning af, at DIS registeret forbyder EU søfarende forhyret på skibe i DIS og med bopæl i et andet EU land at opnå danske løn- og arbejdsvilkår. Dette har senest medført, at LO har stævnet staten med krav om erstatning til 2 polske søfarende. Det er med forundring, at 3F- Sømændene kan konstatere, at regeringens forslag til ændring af DIS lovens 10.2 efter dennes egne betragtninger ikke har til formål at sikre EU søfarende forhyret på DIS skibe deres traktatsikrede ret til danske vilkår. Dette afslører, at forslaget er facadelegitimation, der har til hensigt at lade den ulovlige praksis fortsætte. Det er fuldt lovligt for EU borgere at arbejde i et EU land og bo i et EU-land uden at dette har nogen indflydelse på løn- og arbejdsvilkår. DIS lovens bopælskrav for at opnå danske løn- og arbejdsforhold strider mod denne ret. Den danske regering har ivrigt bistået af Arbejdsretten søgt at holde dette forhold skjult for EU. Regeringen ved ikke fyldestgørende at notificere DIS ordningen og Arbejdsretten ved ikke at behandle to sager anlagt af 3F- Sømændene mod Danmarks Rederiforening om underbetaling af EU borgere. Det bemærkes også, at EU charter om sociale rettigheder indeholder ILO grundlæggende konventioner, som DIS loven strider mod. Vi må konstatere, at regeringen - tro mod sit varemærke - også i forbindelse med DIS loven ved hjælp af usandheder og fortielser fortsætter sin perlerække af forsøg på at undgå EU- regler og forordninger, hvor det passer regeringen bedst. LO har i anklageskriftet mod staten tilkendegivet at ville kræve erstatning til de mange tusinder af EU søfarende, der måtte have et tilgodehavende som følge af DIS lovens uforenelighed med EU traktaten. Til dette skal lægges de mange tusinde danske søfolk, der har mistet deres arbejdspladser og indkomst. Vi skal samtidig udtrykke vor store bekymring for sikkerheden for passagererne og besætningerne på de danske indenrigsfærger. Som en konsekvens af og som følge af regeringens BLÅ Danmark politik har Søfartsstyrelsen godkendt en besætningsfastsættelse på kun 4 professionelle sømænd til en ny færgetype, der ventes indsat på stort set alle større danske færgeruter i løbet af det kommende år. Vi betvivler Søfartsstyrelsens dømmekraft i denne sag, hvor spørgsmålet om rederiernes økonomi langt har overgået den sikkerhedsmæssige vurdering. Vi forudser, at en så lille besætning vil stå magtesløs den dag en ulykke som brand eller forlis m.m. indtræffer, og at en katastrofe af uhyre omfang vil være konsekvensen. Vi kræver, at den fastsatte bemanding på disse potentielle dødsfærger ændres, og at en ny fastsættelse tilgodeser passagerernes og besætningernes sikkerhed frem for kommercielle økonomiske interesser. Vedtaget på Sømændene 3F s generalforsamling d. 1. december

16 16 Hvad er ITF? Den Internationale Transportarbejderføderation (ITF) er én ud af 15 internationale fagorganisationer. ITF organiserer fagforbund inden for alle sektorer af transport og repræsenterer over fem millioner transportarbejdere i mere end 125 lande. Cirka én million af disse er søfolk og havnearbejdere. Hvad er bekvemmelighedsflag Begrebet bekvemmelighedsflag bruges, når en reder registrerer sit skib andetsteds end i hjemlandet for at unddrage sig skatter, afgifter, hjemlandets overenskomster, sikkerhedsbestemmelser og kontrolbesøg. Panama, Liberia, Cypern, og Bahama er de lande, der har registreret flest skibe under bekvemmelighedsflag. Grækenland, USA og Japan er de lande, hvis redere hyppigst benytter sig af bekvemmelighedsflag. Kampagnen For halvtreds år siden var højst fem procent af verdens skibstonnage under bekvemmelighedsflag, men tallet var i vækst. Det fik ITF til på sin verdenskongres i 1948 at træffe beslutning om en international boykot af skibe fra Panama og Honduras. Op gennem 1950'erne blev der gennemført aktioner i USA, Storbritannien, Tyskland, Holland, Belgien, Sverige og Norge. Helt grundlæggende er det ITF's opfattelse, at der skal være en reel forbindelse mellem skibets ejerforhold og det flag, det sejler under. Fra 1970'erne måtte ITF forholde sig til en udvikling, hvor mange redere ansatte underbetalt arbejdskraft fra Asien. Det medførte modsætninger mellem ITF's europæiske og asiatiske medlemsorganisationer. Det er altovervejende industrilandene, der flager skibe ud. Et danskejet skib, der registreres i for eksempel Liberia, er underordnet liberiansk og ikke dansk lovgivning. Rederne kan ansætte filippinere, indere eller russere og aflønne efter henholdsvis filippinske, indiske og russiske normer. En række industrilandes svar på udflagningen var oprettelsen af de såkaldte parallel-registre. Det første var Norsk Internationalt Skibsregister (NIS) i 1987, siden fulgte blandt andet Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) i Registreringen i et parallel-register giver rederne de samme fordele som ved udflagning til bekvemmelighedsflag. Der er således ingen krav om, at sømændene skal arbejde under hjemlandets overenskomster. Kampagnen mod bekvemmelighedsflag baserer sig i dag blandt andet på over 100 ITF-inspektører, der arbejder i 38 lande. Herunder to af dem i Danmark. I 1996 blev op mod 3500 skibe inspiceret af ITF. Inspektørernes arbejde er at få overenskomstaftaler med skibe, der sejler under bekvemmelighedsflag. Kilde Dagbladet Arbejderen.

17 Bekvemmeligheds flag s lande De følgende 32 landes flag er af ITF blevet erklæret Flag of Convenience - FOC eller på dansk bekvemmelighedsflag. Antigua og Barbuda Bahamas Barbados Belize Bermuda (UK) Bolivia Burma Cambodia Cayman Islands Comoros Cyprus Equatorial Guinea French International Ship Register (FIS) German International Ship Register (GIS) Georgia Gibraltar (UK) Honduras Jamaica Lebanon Liberia Malta Marshall Islands (USA) Mauritius Mongolia Netherlands Antilles North Korea Panama Sao Tome and Príncipe St Vincent Sri Lanka Tonga Vanuatu NO PLACE TO HIDE Anbefalinger - fra Søfartsstyrelsen vedrørende sejlads i Adenbugten Der har været mange overfald på skibe i farvandet ud for Somalias kyst og i særdeleshed i Adenbugten. Derfor henleder Søfartsstyrelsen på ny opmærksomheden på Søfartsstyrelsens tekniske forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe og på IMO's vejledning til skibe og rederier til forebyggelse og undgåelse af sørøveri og væbnet røveri mod skibe. IMO anbefaler generelt, at der vælges en rute, der leder skibet væk fra områder, hvor der er farer for overfald, hvis dette er muligt. Fastlæggelse af ruten må efter Søfartsstyrelsens opfattelse herudover bero på en konkret vurdering af risikoen for overfald ud fra en række faktorer, herunder navnlig skibets fribord og fart og eventuelt lastens farlige karakter. I denne forbindelse anbefaler Søfartsstyrelsen indtil videre, at skibe som er langsomtgående eller har lavt fribord nøje overvejer kun at besejle Adenbugten, hvis der er mulighed for at tilslutte sig en konvoj eller sejle under eskorte. Søfartsstyrelsen, den 26. november

18 klip ud og gem År 2009 (gammel efterløn/ny efterløn - orlov - aktiveringsydelse & dagpenge) 18 Ydelsesperiode Periode slut Disposition Uge Efterløn & dagpenge mv. 51, 52, 01, 02, 03 Søndag d. 17. januar Torsdag d. 22. januar 04, 05, 06, 07 Søndag d. 15. februar Torsdag d. 19. februar 08, 09, 10, 11, 12 Søndag d. 21. marts Torsdag d 26. marts 13, 14, 15, 16 Søndag d. 19. april Torsdag d. 23. april 17, 18, 19, 20,21 Søndag d. 24. maj Torsdag d. 28. maj 22, 23, 24, 25 Søndag d. 21. juni Torsdag d. 25. juni 26, 27, 28, 29 Søndag d. 19. juli Torsdag d. 23. juli 30, 31, 32, 33, 34 Søndag d. 23. august Torsdag d. 28. august 35, 36, 37, 38 Søndag d. 20. september Torsdag d. 24. september 39, 40, 41, 42 Søndag d. 18. oktober Torsdag d. 22. oktober 43, 44, 45, 46, 47 Søndag d. 22. november Torsdag d. 26. november 48, 49, 50, 51 Søndag d.20. december Mandag d. 28. december Husk! -at dit kort skal være afdelingen i hænde senest mandag morgen kl for at dine penge kan udbetales rettidigt. Dagpenge Retten til dagpenge Som ledig har du mulighed for at få udbetalt dagpenge, hvis du opfylder følgende betingelser: Du skal have været medlem af a-kassen i mindst 1 år. Du skal kunne dokumentere, at du har haft mindst arbejdstimer som fuldtidsforsikret og arbejdstimer som deltidsforsikret inden for en periode på 3 år. Hertil kan du ikke medregne arbejdstimer, der er optjent, før du blev medlem af a-kassen, og du kan heller ikke medregne arbejdstimer, hvor du har fået et tilskud til lønnen. Din dagpengesats bliver beregnet ud fra din løn for de seneste 12 ugers/3 måneders arbejde. Du kan som fuldtidsforsikret få udbetalt 90 % af din tidligere løn, men dog højst 703 kr. pr. dag (dvs kr. (2008) for en arbejdsuge på 5 dage). Er du deltidsforsikret kan du højst få udbetalt 469 kr. pr. dag (dvs kr. (2008) pr. uge). Ophør af dagpengeret Du kan få dagpenge indtil udgangen af den måned, hvor du fylder 65 år. Satser pr. 5. januar 2009 Dagpenge lønmodtagere: Fuldtidsforsikrede kr. 725,- Dimittend, fuldtidsforsikrede kr. 595,- Ungesats, fuldtidsforsikrede (50% sats) kr. 363,- Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dag): Hel dagpengegodtgørelse kr. 725,- Halv dagpengegodtgørelse kr. 363,- Efterlønsbidrag dagpengeforsikrede: Fuldtidsforsikrede kr. 423,-

19 SØMÆNDENES FORBUNDKontingentsatser pr. 1. januar 2009 Skibsass., matros samt højere lønnede med efterlønsbidrag Skibsass., matros samt højere lønnede uden efterlønsbidrag 1.359,00 kr. 992,00 kr. Forbundsmedlem, inkl. gruppeliv + fritidsulykkesforsikring 542,00 kr. Ubefaren med efterlønsbidrag Ubefaren uden efterlønsbidrag Medlemmer på ordinær efterløn 992,00 kr. 814,00 kr. 742,00 kr. Efterlønskontingent skal betales af alle medlemmer, der er fyldt 30 år og derover, såfremt man ønsker at deltage i efterlønsordningen. For at undgå restancesletning bør kontingentet være forudbetalt, dvs. kontingentet skal være indbetalt for den måned, man er i; det vil spare os alle for en masse unødige problemer. Kurt Frederiksen Kasserer Feriepengeudbetaling 2009 Fra 1. januar 2009 vil feriepengeudbetalingen ske ved overførsel til din bankkonto (der sendes IKKE længere checks). Pengene vil normalt være på din bankkonto 1-2 bankdage, efter vi har modtaget feriekortet. HUSK, at du skal anføre dit bankregistreringsnummer (4 cifre) og bankkontonummer (10 cifre). Feriekortet SKAL være underskrevet af dig samt af din nuværende arbejdsgiver, socialforvaltningen eller A-kassen. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Kurt Frederiksen Kasserer Fødselsdage, jubilæum og døde 50 ÅRS JUBILÆUM 60 ÅRS JUBILÆUM 70 ÅRS FØDSELSDAG DØDE Niels-Leif Thomsen Indmeldt Bent Tolstrup Indmeldt Richardt Rasmussen Indmeldt Derly Kræsing Indmeldt Ole Nielsen Indmeldt Børge Larsen Indmeldt Ernst B. Sørensen F.d Herman P. B. Jacobsen F.d Flemming Jensen F.d Knud Andersen F.d Kaj H. Jensen F.d Arne Weischer F.d Tonny Thomsen Indmeldt Jens Puggard Indmeldt Reymundt Jørgensen Indmeldt Børge Jensen Indmeldt ÅRS FØDSELSDAG Helge Hansen F.d Thorvald Thordsen F.d Peder Nielsen F.d

20 SØMÆNDENES FORBUND Afsender: Sømændenes Forbund Herluf Trolles Gade 5 DK 1052 København K Sømændenes Forbund ønsker alle medlemmer og deres familier en rigtig glædelig jul med B ønsket om et godt og lykkebringende nytår

Udgivet af 3F Sømændene. nr. 1 - årgang 109 - April 2015. Folketingsvalg 2015. Side 8. Ferie og feriepenge 2015

Udgivet af 3F Sømændene. nr. 1 - årgang 109 - April 2015. Folketingsvalg 2015. Side 8. Ferie og feriepenge 2015 Udgivet af 3F Sømændene nytid nr. 1 - årgang 109 - April 2015 Folketingsvalg 2015 Side 8 X X Bestyrelseskonference SYLTEKRUKKE Ferie og feriepenge 2015 NYTTIGE ADRESSER DAGLIG LEDELSE 3F SØMÆNDENES KONTOR

Læs mere

Hvor kommer overskuddet fra?

Hvor kommer overskuddet fra? nr. 2 - årgang 107 - Juli 2013 Hvor kommer overskuddet fra? side 5 Danmark er en søfartsnation En halv historie Amerikansk færgematros NYTTIGE ADRESSER INDHOLD SIDE 3F SØMÆNDENES KONTOR 2 3F - Fagligt

Læs mere

CO SØFART Nummer 4 SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. August 2010. 1. maj 2010 Fælledparken. 8. juni 2010

CO SØFART Nummer 4 SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. August 2010. 1. maj 2010 Fælledparken. 8. juni 2010 CO SØFART Nummer 4 August 2010 Planlagt til næste nummer (man har en mening...!): * En historie om Ærøfærgerne, med særlig henblik på den planlagte forestående omlægning til egentligt kommunalt selskab.

Læs mere

Generalforsamling d. 23. november 2011

Generalforsamling d. 23. november 2011 Blad nr. 2 September 2011 Generalforsamling d. 23. november 2011 Se indbydelse og dagsorden på side 12 Førerkort Vigtig information om fornyelse på side 4 Hvorfor medlem af 3F? Vi giver dig svaret på side

Læs mere

CO SØFART Ole Sohn side 4-11 Leder side 3 ... Rekrutteringskam- pagne siderne 30-35

CO SØFART Ole Sohn side 4-11 Leder side 3 ... Rekrutteringskam- pagne siderne 30-35 CO SØFART Nummer 5 Oktober 2006 Jeg har den principielle opfattelse at ILO-konventionerne de er til for at skulle overholdes, og nu har vi, jeg ved ikke for gud ved hvilken gang, fået at vide at loven

Læs mere

CO SØFART Nummer 5 SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. Oktober 2010. DSRF Farvel og tak fest 12/2-2011 Se side 30 KOSTEN TIL SØS. Kronborg 23-09-2010

CO SØFART Nummer 5 SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. Oktober 2010. DSRF Farvel og tak fest 12/2-2011 Se side 30 KOSTEN TIL SØS. Kronborg 23-09-2010 CO SØFART Nummer 5 Oktober 2010 DSRF Farvel og tak fest 12/2-2011 Se side 30 KOSTEN TIL SØS I næste nummer af fagbladet - julenummeret, vil vi se på hvordan kvaliteten af kosten som serveres for de søfarende,

Læs mere

-nyt. Lommebog. 2015 - se bagsiden. Kontingent. 2015 - se bagsiden. Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr.

-nyt. Lommebog. 2015 - se bagsiden. Kontingent. 2015 - se bagsiden. Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 5 December 2014 Lommebog 2015 - se bagsiden Kontingent 2015 - se bagsiden -nyt I DECEMBER 2014 I Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf.

Læs mere

No. 2 Juli 2004. Fagligt. Alternativ. 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen. Se side 3. Danmarks Frie Fagforening

No. 2 Juli 2004. Fagligt. Alternativ. 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen. Se side 3. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 2 Juli 2004 Alternativ 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen Se side 3 Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010. Velkommen til det nye

CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010. Velkommen til det nye CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010 Velkommen til det nye 221,00 286,00 181,50* 133,50 450,00 429,00 439,00 439,00 CF 3F A-kasse Efterlønsordning FOA TF A-kasse Efterlønsordning Chaufførernes Fagforening Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

Bladet. Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Nr. 14 December 2007

Bladet. Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Nr. 14 December 2007 Bladet Nr. 14 December 2007 studietur til makedonien Læs om besøget hvor lønforhandlinger blandt andet kan indeholde koks og kul! Se side 8-9 Uddannelse Fokus på ligeløn. Læs indlæg af Lone Ruppert. Medl.

Læs mere

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24 Nr. 5 - december 2014 Firuta Dam, tillidsvalgt for Forenede Service på Riget, vandt FIU Ligestillings fotokonkurrence og kunne derfor byde 35 kolleger på morgenmad... side 15 Nyt om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

No. 2 April 2008. Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

No. 2 April 2008. Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening No. 2 April 2008 Fagligt Alternativ Danmarks Frie Fagforening Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet: Lille Borgergade 13 9400 Nørresundby Kontortid: mandag - onsdag 12-17 torsdag 12-18 - fredag 11-14

Læs mere

CO SØFART SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. Nummer 3 Juni 2008. 8. En foreskreven kok skal have sønæringsbevis som skibskok.

CO SØFART SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. Nummer 3 Juni 2008. 8. En foreskreven kok skal have sønæringsbevis som skibskok. CO SØFART Nummer 3 Juni 2008 8. En foreskreven kok skal have sønæringsbevis som skibskok. Stk. 2. I skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister kan bevis som skibskok erstattes af en læretid

Læs mere

førtidspensionisten MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA MINISTEREN

førtidspensionisten MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA MINISTEREN førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 JANUAR 2005 MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA

Læs mere

3F København. Vi vil bare behandles med værdighed

3F København. Vi vil bare behandles med værdighed Nr. 5 - december 2013 3F København Vi vil bare behandles med værdighed I dette nummer: 3F København fik en fane s. 10 Stor ligelønssag vundet på Riget s. 14-15 Kommunalvalg 2013 s. 16-18 Kamp for ok-forhold

Læs mere

m dtjylland Vinder af DM i Skills 2014 Husk Oplysningsblad Nr. 1 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem.

m dtjylland Vinder af DM i Skills 2014 Husk Oplysningsblad Nr. 1 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem. m dtjylland Oplysningsblad Vinder af DM i Skills 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem. Husk ordinær generalforsamling onsdag d. 20. marts 2014 Se dagsorden på bagsiden

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Skørping, Kongerslev, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Skørping, Kongerslev, Hals og Dronninglund 2/07 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Skørping, Kongerslev, Hals og Dronninglund 3Fs sikkerhedsrepræsentanter til miljøkonference Ny formand

Læs mere

Træfferen. eren. Bryggeriarbejdere brygger ikke kun øl FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN

Træfferen. eren. Bryggeriarbejdere brygger ikke kun øl FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F ÅRHUS RYMARKEN. NR. 7 / DECEMBER 2007 / 3. ÅRGANG Maskinel Magasinpost Træfferen, 3F Århus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Århus V Bladnr. 42364 Bryggeriarbejdere brygger ikke

Læs mere

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte Nr. 3 DECEMBER 2010 Årg. 6 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund Glædelig jul og godt nytår Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at

Læs mere

CO SØFART SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. Nummer 5 Oktober 2008. Så sælger vi indkøbsforeningskort,

CO SØFART SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. Nummer 5 Oktober 2008. Så sælger vi indkøbsforeningskort, CO SØFART Nummer 5 Oktober 2008 Så sælger vi indkøbsforeningskort, billig benzin og så meget andet i stedet og tror det kan matche. Medlemsfordele! Men var det ikke fremtidens kloge overenskomster det

Læs mere

SØ-RESTAURATIONEN. Høker-laug... side 6. Ø-samfund... side 20. Opstilling til bestyrelsen DSR... side 22

SØ-RESTAURATIONEN. Høker-laug... side 6. Ø-samfund... side 20. Opstilling til bestyrelsen DSR... side 22 SØ-RESTAURATIONEN Medlemsblad for Dansk Sø-Restaurations Forening - Januar 2002-93. årgang Høker-laug... side 6 Ø-samfund... side 20 1 Opstilling til bestyrelsen DSR... side 22 1 Dansk Sø-Restaurations

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

TLBnyt NR. 2 JUNI 2014 9. ÅRGANG

TLBnyt NR. 2 JUNI 2014 9. ÅRGANG TLBnyt NR. 2 JUNI 2014 9. ÅRGANG FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS Østeuropæere melder sig i fagforening Nicolai tog på eventyr i Canada LÆS SIDE 18 Demonstration satte fokus på landevejens

Læs mere

Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening. Jubilæumsnummer DFF 25 år. En fri fagforening er som en lysende krysantemum blandt mørke kolosser

Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening. Jubilæumsnummer DFF 25 år. En fri fagforening er som en lysende krysantemum blandt mørke kolosser No. 4 December 2008 Fagligt Alternativ Jubilæumsnummer DFF 25 år En fri fagforening er som en lysende krysantemum blandt mørke kolosser Danmarks Frie Fagforening Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet:

Læs mere

CO SØFART SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. Nummer 4 August 2009. "Hvordan skal man samarbejde konstruktivt med en arbejdsgiverforening

CO SØFART SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. Nummer 4 August 2009. Hvordan skal man samarbejde konstruktivt med en arbejdsgiverforening CO SØFART Nummer 4 August 2009 "Hvordan skal man samarbejde konstruktivt med en arbejdsgiverforening og et erhverv, som i den grad er blevet selvfede..." Leder, side 3 Vi bygger til i Rødovre fra 28/8

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark Vi er der - når du har brug for os! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark gå ind på hjemmesiden www.facebook.com/skaevt og bliv aktiv i kampen om en ny regering i Danmark! Nr. 1 - Marts 2011 Skævt

Læs mere

TLBnyt NR. 1 MARTS 2012 7. ÅRGANG

TLBnyt NR. 1 MARTS 2012 7. ÅRGANG TLBnyt NR. 1 MARTS 2012 7. ÅRGANG FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS Husk generalforsamling se bagsiden Tema: Europa i krise Flere arbejdsløse end nogensinde LÆS SIDE 4 Tag til topmøde i Horsens

Læs mere

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND NR. 1 MARTS 28 ÅRG. 4 Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 1. MAJ Læs side 12 HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Læs side 4... INDEX: Synspunkt... 3 Ordinær generalforsamling... 4 Skriftlig beretning...

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere