Persondataloven: Lov nr. 429 af 31. maj 2000, Lov om behandling af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Persondataloven: Lov nr. 429 af 31. maj 2000, Lov om behandling af"

Transkript

1 1. UDSTEDER, KONTAKTOPLYSNINGER Opgørelsesdato: Den dato, hvor ind- og udbetalinger på din konto opgøres, og der OGAFTALEGRUNDLAG Det samlede kreditbeløb beregnes Kreditgrænsen Faktura. er sat ud fra en vurdering af Deres konkrete forhold. 1.1 af Kortet: De kan altid se Deres kreditgrænse og den aktuelle udnyttelse af kreditten i Deres Netbank på Oplysningsbladet: Oplysningsbladet indeholder de oplysninger, som filial af EnterCard Norge AS (org-nr ) er ansvarlig kortudsteder og kreditgiver Kreditgiver skal informere dig om i henhold til de Standardiserede Europæiske benævnt Betingelser ). for at udnytte kreditmuligheden Forbrugerkreditoplysninger. De kan Deres re:member betalingskort med det samme De modtager det, til at foretage køb og hæve kontanter. 1.2 Kontaktoplysninger: Persondataloven: Lov nr. 429 af 31. maj 2000, Lov om behandling af Kreditaftalens løbetid Kreditten har ingen fast udløbsdato, idet kreditten er gældende indtil videre. EnterCard Danmark: personoplysninger, med senere ændringer. Børsgade Arne cobsens 8, 4. Allé 13, 3. L2 Prislisten: være Den 2½, 25, til enhver 50 eller tid 100 gældende % af det skyldige prisliste, beløb, der dog omfatter minimum alle DKK s 100,-. De priser, kan til enhver tid ændre DK-1215 DK-2300 Afdrag og, København hvis det er relevant, K S Danmark i hvilken rækkefølge afdragene vil blive fordelt gebyrer og den ÅOP faste for indbetalingsprocent, brugen af dit Kort foretage og for udnyt frivillige telsen ekstrabetalinger af den tilbudte eller indbetale kredit, der hele er det en skyldige Telefon: Danmark beløb. En indbetaling dækker udestående krav i følgende rækkefølge: eventuelt inkassogebyr, renter, del af Kreditaftalen øvrige gebyrer til og dit brug Kort. af kreditten Den aktuelle Prisliste finder du på eller ved at henvende dig til. Se kontaktoplysninger under afsnit Ved 100 % udnyttelse af en kreditramme på DKK ,- i en periode på 3 måneder, med 22 dages EnterCard Norge AS: Renteloven: rentefri Lovbekendtgørelse kredit betales DKK ,-. nr. 743 af 4. september 2002, Bekendtgørelse af lov Dronningensgate EnterCard Norge AS: 40 om renter I kredittens ved forsinket løbetid indgår betaling kun m.v., renter, med og der senere tages ændringer. ikke højde for, at De skal betale et fast beløb hver N-0154 Dronningensgate Der menes Oslo den lånte 40kapital plus renter og eventuelle omkostninger i forbindelse med Deres kredit måned. Norge N-0154 Oslo Varigt Medium: Hvis De hver Varigt måned Medium betaler skal 100 % i disse af Deres Kortbetingelser saldo via Betalingsservice, samt i Kreditaftalen koster det 0 opfattes kr. i rente at bruge Telefon: Norge som al skreven kommunikation fremsendt til dig eller stillet til din rådighed af, Telefon: 3. Kreditomkostninger og omfatter bl.a. s, oplysninger givet på en skrivebeskyttet hjemmeside (som du er gjort specifikt opmærksom på), sms, fremsendelse af information i papir form eller i et Oplysninger Debitorrenten om klagemuligheder eller, hvis det og er tilsynsmyndigheder relevant, de forskellige fremgår debitorrenter, af afsnit der 7.2 gælder og for kreditaftalen almindeligt Debitorrenten accepteret 18,21 og % brugt elektronisk format. afsnit 5 i Oplysningsbladet. Pålydende årlig rente 16,85 % ÅOP: Årlige omkostninger i procent. ÅOP udtrykker den samlede pris for den kredit, der 1.3 Definitioner er knyttet Der til beregnes dit Kort kun i procent renter, pr. hvis år De af vælger lånebeløbet. at overføre en del af den skyldige saldo på Kortkontoen til Bankdag: En bankdag er en hverdag. Lørdage, søn- og helligdage samt fredagen efter Anvendelsen til næste af måneds definitioner Faktura. i ental Der beregnes omfatter kun flertal rente og af omvendt. den del af saldoen, der overføres. Kristi himmelfart, grundlovsdag, juleaftensdag og den 31. december er ikke bankdage. Renten af det skyldige beløb beregnes dagligt og tilskrives månedligt. 1.4 Aftalegrundlag Betalingsmodtagere: De forretningssteder, hvor du kan bruge dit Kort som Fordi du 13,5 modtager % information fra os i flere omgange i løbet af ansøgnings- og betalingsmiddel. kortudstedelsesprocessen, så udgør disse Kortbet ingelser sammen med Prislisten, Oplysningsbladet, ansøgningsske maet, den til enhver tid gældende kreditgrænse samt Betalingstjenesteloven: De årlige omkostninger Lovbekendtgørelse i procent (ÅOP) nr. 365 af 26. april 2011, det brev Kreditramme/samlet hvori Kort bliver kreditbeløb: sendt den DKK samlede ,-. Kreditaftale mellem og dig som Bekendtgørelse Dette er af de lov samlede om betalingstjenester omkostninger udtrykt og i elektroniske procent pr. år af det samlede kreditbeløb. ÅOP anføres for Renter til udløb: DKK 320,-. at hjælpe Dem med at sammenligne forskellige tilbud. Kortholder. penge, med senere ændringer. Så snart Betaling du har via modtaget Betalingsservice: dit Kort, DKK skal 0,-. du underskrive i under skriftsfeltet på bagsiden Kreditten optages dagen efter en rentetilskrivningsdato. af Kortet. Alle Underskriften måneder lige på lange. Kortet bruges af Betalingsmodtagere til at sammenligne Ekstrakort: Et ekstra kort tilknyttet din Kortkonto. Al forbrug på Ekstrakortet bliver med din De underskrift månedlige rentetilskrivninger ved brug af dit Kort. indbetales Kortet straks. er først gyldigt, når det er underskrevet. debiteret din Kortkonto. Kreditaftalen herunder disse kortbetingelser anses for accepteret ved Kortholders Er man for at opnå kreditten eller for at opnå kreditten på de annoncerede vilkår og betingelser Ekstrakortholder: forpligtet til Indehaver at signatur eller elektroniske accept. I det omfang der ikke foreligger, eller ikke efter af et Ekstrakort, der opfylder de i afsnit 2.2 angivne vilkår. - tegne en forsikring vedrørende kreditten, eller omstændighederne har været muligt at afgive udtrykkelig accept, så anses Kreditaftalen som værende accep teret når Kortholder (eller Ekstrakortholder) tager Kortet i brug. Faktura: Den Hvis månedlige kreditgiver ikke oversigt, kender der omkostningerne viser dit forbrug, i forbindelse dine betalin med disse ger, tjenesteydelser, hævninger mv. indgår de ikke i på dit Kort. ÅOP. Disse Kortbetingelser og Kreditaftalen er formuleret på dansk, som er det sprog, der Fakturaen kan enten være et kontoud tog, en faktura med indbetalingskort eller et Tilknyttede Betalingsservice-træk. omkostningerfaktura udskrives kun, hvis der er posteringer på anvendes i s kommunikation med dig. Du kan til enhver tid bede om at sende dig disse Kortbet ingelser på et Varigt Kortkontoen. Medium, eller du kan downloade dem på Eventuelle andre omkostninger i forbindelse med kreditaftalen 2 % af beløbet, minimum DKK 50,- ved kontanthævning i hæveautomater i Danmark og Kreditgrænsen udlandet. fremgår af bekræftelsesbrevet, der sendes ud sam men med dit Kort, af Forfaldsdato: Sidste rettidige betalingsdato for forfalden saldo, som er faktureret Netbank og af 1,5 dine % i Fakturaer. kurstillæg ved brug af kortet i udlandet. ved afslutning af en opsamlingsperiode (dvs. perioden mellem to Opgørelsesdatoer). Kortbetingelserne De vil gælder blive opkrævet for brug et påmindelsesgebyr af dit Kort som betalingskort på DKK 100,- og hvis for ikke selve De foretager Deres minimumsbetaling senest på forfaldsdatoen. Forfalden saldo skal være indbetalt senest på den på Fakturaen anførte betalingsdato. Kreditaftalen, De når vil du blive bruger opkrævet den renter kredit, af der den er samlede knyttet saldo, til dit indtil kort. denne er betalt. Kortkontoen tilknyttet DKK 100,- dit for Kort overtræk kan ikke af aftalt anvendes kreditgrænse. som indlånskonto, og der tilskrives ikke Kort: Dit re:member betalingskort, udstedt af, til gennem førelse af indlånsrente på en eventuel midlertidig saldo i din favør. betalingstransaktioner samt udbetaling af kontanter hos Betalingsmodtagere, Denne Kreditaftale kan tjene som grundlag for fuldbyrdelse, jfr. Retsplejelovens 478, kontantudbetalingssted eller kontantautomat, der er tilsluttet MasterCard, eller andre Betingelser for ændring af ovennævnte omkostninger i forbindelse med kreditaftalen stk. 1, nr. Vi kan 5. ændre nuværende gebyrer eller afgifter eller tilføje nye, så længe vi informerer Dem mindst 2 systemer, der er tilsluttet MasterCard-systemet i Danmark eller i udlandet. 2. VILKÅR FOR UDSTEDELSE OG BRUG AF DIT KORT Kortholder: Morarenter Dig som indehaver af et Kort med den dertil knyttede Kortkonto. Som De vil blive pålagt morarenter efter samme rentesats som aftalt i kreditaftalen for manglende betalinger, Manglende betalinger kan have alvorlige følger for Dem (f.eks. tvangsauktion) og gøre det Kortholder har vanskeligere du accepteret at opnå disse kredit. Kortbetingelser og den Kreditaftale, der er knyttet til 2.1. Vilkår for udstedelse af Kort Kortkontoen. Kortet kan udstedes til personer, der er fyldt 18 år, og er myndige. Udstedelse af Kortet sker efter individuel kreditvurdering efter at du har afgivet relevante oplysninger Kortkonto: Fortrydelsesret Den udlåns- og kreditkonto hos, som er knyttet til dit Kort. til via skriftlig eller elektronisk ansøgningsformular og afleveret kopi af De har ret til at fortryde kreditaftalen inden for en periode på 14 kalenderdage. billedlegitimation eller godkendt ansøgning ved brug af digital signatur. Kreditaftalen: Samlet betegnelse for ansøgningsskemaet, Kortbet ingelserne, Prislisten, Du får sendt dit Kort med almindeligt brev til din folkeregis teradresse. Hvis du bor uden Førtidig tilbagebetaling Oplysningsbladet De har ret og til kreditgrænsen helt eller delvis som at tilbagebetale du modtager kreditbeløbet i det brev før hvori tiden. dit Kort bliver for Danmark, kan kortet af sikker hedsmæssige årsager eventuelt blive sendt med kurer sendt og som du accepterer ved at tage dit Kort i brug, læs nærmere herom i afsnit 1.4. for din regning., De er berettiget til at modtage de nævnte oplysninger. Kreditgiver skal straks og gratis underrette Dem om resultatet af en søgning i en database, hvis en 2.2. Vilkår for udstedelse af Ekstrakort Kreditaftaleloven: anmodning Lovbekendtgørelse om kredit afslås på grundlag nr. 761 af en 11. sådan juni 2011, søgning. Bekendtgørelse Dette gælder ikke, af hvis en sådan Et Ekstrakort kan udstedes til din ægtefælle/samlever/registreret partner eller lov om kreditaftaler, underretning med er forbudt senere i henhold ændringer. til fællesskabsretten eller strider mod den offentlige orden eller den hjemmeboende barn. Du ansøger om Ekstrakort ved at udfylde en separat blanket, som kan rekvireres ved at kontakte eller findes på Markedsføringsloven: Ret til et udkast Lovbekendtgørelse til kreditaftale nr. 58 af 20. januar 2012 Bekendtgørelse af Ekstra kortholder, De berettiget skal være hertil, fyldt med 18 mindre år, og kreditanmodningen være myndig. Ansøger afslået. om Ekstrakort skal lov om markedsføring, De har ret til efter med anmodning senere ændringer. gratis at modtage en kopi af udkastet til kreditaftale. Denne bestemmelse modningen ikke er villig til at indgå også aflevere kopi af billedlegitimation. Netbank: En kreditaftalen online funktion med Dem. på hvor hvor du kan du se kan din se kreditgrænse, din Ekstrakort udstedt til din Kortkonto er omfattet af disse Kortbetin gelser samt kreditgrænse, hvor meget du hvor har tilbage meget på du din har kredit, tilbage følge på din med kredit, i følge forbrug, med etc. i dit forbrug, etc. Kreditaftalen.

2 Ønsker du ikke længere, at en Ekstrakortholder skal kunne bruge kortet og skal gennemføres i. Du bør dog være opmærksom på, at Betalingsmodtageren ofte den tilknyttede Det samlede kredit, skal kreditbeløb du straks meddele dette. vil da omregner Kreditgrænsen til en dårligere sat kurs. ud fra en vurdering af Deres konkrete forhold. spærre Kortet skal endvidere, så vidt muligt, straks overklippes, således at Sørg for De at kan få en altid kvittering se Deres kreditgrænse eller notakopi og for den ydelsen. aktuelle udnyttelse Du skal kon af kreditten trollere, i at Deres kvitteringen Netbank på magnetstriben og chippen ødelægges, og returneres til. eller notakopien stemmer med den Faktura, du efterfølgende modtager fra. Hvis der er udstedt Ekstrakort til en Kortkonto, har hver Ekstrako rtholder fuldmagt til Bliver du opmærksom på, at der foretages flere aftryk af dit Kort, bør du sikre dig, at de Betingelser for at udnytte kreditmuligheden at hæve penge eller gennemføre betalinger over Kortkontoen med deres personlige ikke-anvendte hæve kontanter. aftryk destrueres. Ekstrakort. Indehaveren af et Ekstrakort hæfter personligt for brug af Ekstra Hvis Ekstrakortholderen Kreditaftalens løbetid ikke opfylder sine betalingsforplig telser, så hæfter du som 2.6. Kreditten Tidspunkt har ingen for fast modtagelse udløbsdato, af idet betalingsordre kreditten er gældende og skæringstidspunkt indtil videre. Kortholder som selvskyldnerkautionist for alt forbrug og deraf følgende omkostninger En betalingsordre anses for modtaget på den Bankdag, hvor Udst eder modtager på Kortkontoen, uanset om transaktionerne er foretaget med et Ekstrakort eller dit eget betalingsordren. Betalingsordrer modtaget efter kl. 16 (lokal tid) anses for modtaget være 2½, 25, 50 eller 100 % af det skyldige beløb, dog minimum DKK 100,-. De kan til enhver tid ændre den Bankdag. faste indbetalingsprocent, foretage frivillige ekstrabetalinger eller indbetale hele det skyldige Kort. Afdrag og, hvis det er relevant, i hvilken rækkefølge afdragene vil blive fordelt den følgende Kautionen kan kun opsiges med virkning fra det tidspunkt, hvor det pågældende beløb. En indbetaling dækker udestående krav i følgende rækkefølge: eventuelt inkassogebyr, renter, øvrige gebyrer og brug af kreditten Ekstrakort er tilbageleveret eller begæret spærret, og s eventuelle 2.7. Maksimal gennemførselstid tilgodehavende er betalt. Fuldmagten ophører automatisk ved Kortholders død, hvor Hævninger Ved 100 og indbetalinger % udnyttelse af på en en kreditramme Kortkonto på sker DKK normalt ,- senest i periode første på Bankdag 3 måneder, med 22 dages evt. saldo på Kortkontoen, inkl. endnu ikke registrerede betalinger, forfalder til betaling rentefri kredit betales DKK ,-. efter, at har modtaget en betalingsor dre. Netbanken er i den forbindelse kun øjeblikkeligt. vejledende. I kredittens Der kan løbetid være indgår beløb, kun som renter, er og trukket der tages på ikke din konto, højde for, men at De som skal ikke betale er et opdateret fast beløb hver Der menes den lånte kapital plus renter og eventuelle omkostninger i forbindelse med Deres kredit måned Brug af dit Kort på Netbanken. Hvis De hver måned betaler 100 % af Deres saldo via Betalingsservice, koster det 0 kr. i rente at bruge Dit Kort er personligt og må kun bruges af dig. Bortset fra eventuelle udstedte Ekstrakort 2.8. Beløbsbegrænsninger ved mistanke om uberettiget brug eller misbrug må der ikke 3. handles Kreditomkostninger ved fuldmagt. Du hæfter direkte og personligt for den til enhver tid af dit Kort eller Ekstrakort værende saldo på Kortkon toen. For de enkelte betalinger og kontanthævninger gælder de beløb sgrænser, som Du kan bruge Debitorrenten dit Kort som eller, betalingskort hvis det er relevant, til betaling de forskellige af varer debitorrenter, og tjenesteydelser der gælder hos for kreditaftalen Debitorrenten 18,21 % til enhver Pålydende tid fastsætter. månedlig Disse rente vil, 1,40 hvis % det er aktuelt, fremgå af Netbank og af dine Betalingsmodtagere i såvel fysisk som ikke-fysisk handel, der accepterer MasterCard. Fakturaer. Pålydende årlig rente 16,85 % forbeholder sig retten til at spærre for brug af Kortet til betaling for deltagelse I tilfælde af mistanke om uberettiget brug eller misbrug af dit Kort, har ret i spil, væddemål eller anden form for gambling, selv om Betalingsmodtager tager imod til uden Der varsel beregnes at begrænse kun renter, brugen hvis De af vælger dit Kort, at overføre eller den en tilknyttede del af den skyldige kredit. saldo Denne på Kortkontoen til MasterCard som betalingsmid del. begrænsning til næste kan måneds bestå Faktura. i at indsætte Der beregnes et maksimalt kun rente antal af den transaktioner del af saldoen, over der overføres. en Renten af det skyldige beløb beregnes dagligt og tilskrives månedligt Brug af dit Kort som hævekort periode, eller ved at fastsætte en ny kreditgrænse, jf. afsnit Du kan få yderligere Dit Kort kan bruges til: information ved at kontakte. Udbetaling af kontanter fra pengeautomater, der er tilsluttet MasterCardsystemet eller andre systemer, der indgår i et samarbejde med dette 13,5 vil % i det omfang det er muligt, inden der indføres be grænsninger i brugen af dit Kort, underrette dig og oplyse årsagerne til begrænsningen, medmindre dette kortsystem. efter omstændighederne ikke er muligt eller vil skade hensynet til sikkerheden eller en De årlige omkostninger i procent (ÅOP) Udbetaling Kreditramme/samlet kreditbeløb: DKK ,-. Dette er de af samlede kontanter omkostninger eller betalinger udtrykt hos i procent pengeinstitutter, pr. år af det samlede der er kreditbeløb. tilsluttet eventuel kriminel efterforskning. ÅOP anføres for Renter til udløb: DKK 320,-. MasterCard-systemet at hjælpe Dem med at som sammenligne kontantudbetaler. forskellige tilbud Betaling Kreditaftalens via Betalingsservice: varighed DKK og 0,-. fornyelse Udbetaling af kontanter eller betalinger på valutakontorer, vekselkontorer, på Dit Kort Kreditten er s optages ejendom dagen efter og en skal rentetilskrivningsdato. leveres tilbage på s anmodning. posthuse m.m. Gyldighedsperioden De månedlige rentetilskrivninger for dit Kort er præget indbetales på straks. dit Korts forside, og er som udgangspunkt 3 år. Efter 3 år får du automatisk et nyt kort fra, medmindre Kreditaftalen er 2.5. Gennemførelse Er man for at opnå og kreditten godkendelse eller for at af opnå transaktioner kreditten på de annoncerede vilkår og betingelser opsagt, jf. afsnit 3.5. Hvis Udst eder ikke sender et nyt Kort til dig, når gyldighedsperioden Du gennemfører forpligtet en til transaktion at ved at gøre dit Korts informationer tilgængelige for Betalingsmodtageren, - tegne en forsikring en vedrørende bank eller kreditten, andet eller udløber, kontan tudbetalingssted eller i en er Kreditaftalen dermed opsagt. Hvis Kreditaftalen ophører, skal du klippe dit Kort over, således at magnetstriben og chippen ødelægges - og returnere det til kontantautomat. Hvis kreditgiver ikke kender omkostningerne i forbindelse med disse tjenesteydelser, indgår de ikke. i Dette kan ske ÅOP. ved at Betalingsmodtager læser dit Korts chip eller magnetstribe eller Du har ret til uden varsel at opsige aftaleforholdet. Du skal da blot skriftligt informere tager aftryk af dit Kort på en papirnota (charge form), ved at du holder et kontaktløst Tilknyttede omkostninger om det og returnere Kortet som ovenfor beskrevet. Se også afsnit 2.19 og chipkort mod en kortlæser eller ved at du afleverer kortoplysningerne (kortnummer, afsnit 6. Hvis opkræver et gebyr for opsigelse af aftaleforholdet inden for de udløbsdato Eventuelle og kortverifikationskoden, andre omkostninger på i forbindelse Kortets bagside) med kreditaftalen skriftligt eller mundtligt eller første seks måneder 2 % af beløbet, fra aftaleindgåelsen, minimum DKK 50,- vil ved dette kontanthævning gebyr fremgå i hæveautomater af Prislisten. i Danmark og på anden måde som tilbydes i de forskellige brugssituationer, afhængig af de tekniske udlandet. Hvis der muligheder. opkræves 1,5 % i et kurstillæg løbende ved gebyr brug for af kortet Kortet, i udlandet. f.eks. årsgebyr, vil dette fremgå af Prislisten. Hvis De du vil eller blive opkrævet et opsiger påmindelsesgebyr aftaleforhol på det, DKK og 100,- du har hvis betalt ikke De et foretager gebyr, Deres minimumsbetaling omkostning senest eller på udgift forfaldsdatoen. i periode efter at aftalen er ophørt, får du Som hovedregel gælder desuden, at du skal godkende en betaling skriftligt eller ved som dækker en at du indtaster PIN-kode, sikkerhedskode, kodeord (password), digital signatur eller det overskydende De vil beløb blive opkrævet tilbage. renter Hvis af den samlede opsiger saldo, aftalen indtil denne fordi du er betalt. har misligholdt godkender på anden måde. Måden afhænger af den tekniske løsning, der findes i den DKK 100,- for overtræk af aftalt kreditgrænse. Kortbet ingelserne eller Kreditaftalen, får du dog ikke gebyret tilbage. pågældende situation. Bruger du dit Kort til at gennemføre betalinger via Internettet, bør du sikre, at Kreditgrænse betalingsoplysningerne, Betingelser for herunder ændring af kortnummeret, ovennævnte omkostninger sendes krypteret i forbindelse eventuelt med kreditaftalen ved brug Vi kan ændre nuværende gebyrer eller afgifter eller tilføje nye, så længe informerer Dem mindst 2 måneder fastsætter før ændringen efter individuel træder i vurdering kraft. Ændringer en kreditgrænse. til Deres fordel Den kan gennemføres bevilgede uden varsel. af SSL eller lignende. kreditgrænse vil fremgå af det brev, du modtager ved Kortets udstedelse, af dine I visse automater Morarenter betaler man uden at bruge kode. Dette gælder bl.a. Fakturaer De vil og blive af din pålagt Netbank. morarenter Kortet efter kan samme kun benyttes rentesats som inden aftalt for i den kreditaftalen til enhver for tid manglende betalinger, Storebæltsforbindelsen, Manglende betalinger Øresundsforbindelsen, kan have alvorlige følger visse for telefonautomater Dem (f.eks. tvangsauktion) og og gøre det vanskeligere at opnå kredit. bevilgede kredit grænse, og Kortholder er ansvarlig for at denne ikke overskrides. I parkeringsautomater samt visse udenlandske motorvejsbetalingsanlæg. tilfælde hvor Kortholder eller Ekstrakortholder overskrider denne kreditgrænse, vil et En betalingsordre 4. Andre kan vigtige ikke tilbagekaldes retlige aspekter efter, at du har godkendt den. overtræksgebyr blive tilskrevet Kortkontoen efter gældende satser, jf. Prislisten. I visse køb og i abonnementsordninger, hvor der gælder særlige aftalevilkår (f.eks. Kreditgrænsen kan ændres ensidigt af baseret på ny information om Fortrydelsesret fortrydelsesret), De har kan ret du til at dog fortryde henvende kreditaftalen dig til inden Betalingsmodtageren for en periode på 14 og kalenderdage. tilbagekalde Kortholders økonomiske forhold herunder, men ikke begrænset til information om betalinger, der endnu ikke er gennemført, selv om du har givet tilladelse. Dette Kortholders betalingshistorik, indtægts-, udgifts- og gældsforhold. Hvis du får bevilget gælder både Førtidig for enkeltstående tilbagebetalingtransaktioner eller en serie af transaktioner. en højere kreditgrænse, vil du blive underrettet om dette hurtigst muligt på et Varigt De har ret til helt eller delvis at tilbagebetale kreditbeløbet før tiden. Du kan efterdebiteres for omkostninger, som er opstået i forbindelse med hotelleje, Medium. Du accepterer den nye kreditgrænse ved at bruge dit Kort eller Ekstrakort efter billeje eller lignende, Søgning i en hvis database Betalingsmodtageren har oplyst dig om det i aftalen eller ved du har, modtaget De er berettiget underretning til at modtage om den de forhøjede nævnte oplysninger. kreditgrænse. Kortholder kan altid afslå bestilling af Kreditgiver ydelsen, og skal du straks har og godkendt gratis underrette dette. Dem om resultatet af en søgning i en database, hvis en en tilbudt forøgelse af kredit grænsen ved at kontakte. anmodning om kredit afslås på grundlag af en sådan søgning. Dette gælder ikke, hvis en sådan Inden du godkender underretning en er betaling, forbudt i henhold bør du sikre til fællesskabsretten dig, at den sker eller i strider den aftalte mod den valuta, offentlige og at orden eller den I det omfang har en berettiget mistanke om, at du ikke kan opfylde dine beløbet er korrekt. offentlige Du sikkerhed. vil normalt modtage en kvittering, der bl.a. viser dato, beløb og betalingsforpligtelser, eller øvrige forhold hos Kortholder eller Ekstrakortholder medfører, kortnummer. Du bør sikre dig, at beløbet stemmer med udbetalingen eller købet, og at grundlaget for den oprindelige Kreditaftale ikke længere er til stede, kan Ret til et udkast til kreditaftale, De er berettiget hertil, med mindre kreditanmodningen er afslået. at der står den De har korrekte ret til efter dato. anmodning Du bør gemme gratis at modtage kvitteringen, en kopi indtil af udkastet du har til modtaget kreditaftale. din Denne bestemmelse begrænse Kortets brugsområde, sænke den bevilgede kreditgrænse, eller foretage Faktura. Skriv aldrig under på en nota, eller indtast PIN-kode, hvis modningen der ikke står ikke noget er villig til at indgå ændringer vedrørende sikkerhedsanordninger o.l. er yderligere berettiget til beløb eller beløbet kreditaftalen er forkert. med Dem. I nogle lande kan beløb i lokal valuta omregnes til danske dette, hvis Kortholder eller Ekstrakortholder for øvrigt misligholder sine forpligtelser, kroner di rekte hos Betalingsmodtageren. Du kan da vælge mellem lokal valuta og sikkerhedsmæssige forhold eller offentligretslige krav gør det nødvendigt. skal danske kroner ved at oplyse Betalingsmodtageren om, hvilken valuta betalingen snarest muligt underrette Kortholder om sådanne ændringer. Din kreditgrænse vil altid fremgå af Fakturaerne og i din Netbank.

3 2.11. Opbevaring af dit Kort og PIN-kode Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter betaleren med op til Du skal opbevare Det samlede dit Kort kreditbeløb forsvarligt. Du skal regelmæssigt kontrol lere, at dit Kort ikke er kr. Kreditgrænsen for tab som er følge sat ud af fra andres en vurdering uberettigede af Deres anvendelse konkrete forhold. af betalingsinstrumentet, blevet væk. sender et brev med en PIN-kode til din folkeregisteradresse, når hvis betalers De kan udbyder altid se Deres godtgør, kreditgrænse at den til og betalingsinstrumentet den aktuelle udnyttelse af hørende kreditten personlige i Deres Netbank på dit Kort er udstedt. PIN koden oprettes maskinelt, og uden at nogen får kendskab til den. sikkerhedsforan staltning er anvendt, og 1) at betaleren har undladt at underrette Du skal straks underrette, hvis brevet med PIN-koden har været åbnet eller er betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet Betingelser for at udnytte kreditmuligheden beskadiget. Se kontaktoplysninger ovenfor under afsnit 1.2 Du må aldrig opbevare PINkoden sammen med dit Kort. Du bør lære PIN-koden udenad, og destruere brevet med til den uberettigedes kendskab, 2) at betaleren har overgivet den personlige er bortkommet, hæve kontanter. eller at den personlige sikkerhedsforanstaltning er kom met PIN-koden. Kreditaftalens Hvis du har løbetid brug for at skrive koden ned, skal det gøres på en sådan måde, sikkerhedsforanstaltning Kreditten har ingen fast til den, udløbsdato, der har idet foretaget kreditten den er gældende uberettigede indtil videre. anvendelse, uden at tallene ikke giver mening for andre end dig. at forhol det er omfattet af stk. 6, eller 3) at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort være den 2½, uber 25, 50 ettigede eller 100 anvendelse. % af det skyldige beløb, dog minimum DKK 100,-. De kan til enhver tid ændre den faste indbetalingsprocent, foretage frivillige ekstrabetalinger eller indbetale hele det skyldige Sikkerhed Afdrag og, hvis ved det betaling er relevant, med i hvilken dit Kort rækkefølge Kortet og afdragene PIN-koden vil blive må fordelt kun bruges af dig personligt. Når du indtaster PIN-koden, skal du sikre dig, at ingen andre ser den. Stk. 4. Betaleren beløb. En indbetaling hæfter med dækker op til udestående kr. krav for tab i følgende som rækkefølge: af andres eventuelt uberettigede inkassogebyr, renter, anvendelse øvrige af gebyrer betalingsinstrumentet, og brug af kredittennår betalingsinstrumentet har været aflæst fysisk Spærring af dit Kort eller elektronisk, Ved 100 % og udnyttelse den uberettigede af en kreditramme i tilknytning på DKK hertil ,- har i anvendt periode en på falsk 3 måneder, underskrift med 22 dages Du skal kontakte med det samme, hvis og betalers rentefri udbyder kredit betales godtgør, DKK 1) ,-. at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt Du mister Kortet betalingsin strumentet til, har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter I kredittens løbetid indgår kun renter, og der tages ikke højde for, at De skal betale et fast beløb hver En Der anden menes får den kendskab lånte kapital til din plus PIN-kode renter og eventuelle omkostninger i forbindelse med Deres kreditat have måned. fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller 2) at betaleren Du får mistanke om, at Kortet er blevet kopieret eller nogen, Hvis De som hver betaleren måned betaler har overladt 100 % af betal Deres ingsinstrumentet saldo via Betalingsservice, til, ved groft koster uforsvarlig det 0 kr. i rente at bruge Du skal kontakte på telefon Ved opkald fra udlandet bruges den adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. lokale nummerkode 3. Kreditomkostninger for udlandsopkald efterfulgt af. Telefonerne er åbne 24 timer i døgnet. Du skal oplyse: Stk. 5. Såfremt betaleren hæfter efter stk. 3 og 4, kan betalerens samlede hæftelse ikke Debitorrenten eller, hvis det er relevant, de forskellige debitorrenter, der gælder for kreditaftalen overstige Debitorrenten kr. 18,21 % navn adresse Stk. 6. Betaleren Pålydende årlig hæfter rente uden 16,85 beløbsbegrænsning % for tab, der opstår som CPR-nummer følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumen tet, når den Der beregnes kun renter, hvis De vælger at overføre en del af den skyldige saldo på Kortkontoen til Hvis du har fået stjålet dit Kort, skal du sørge for straks at melde det til politiet. Hvis det til betalingsinstrumentet næste måneds saldo. hørende Renten beregnes personlige da sikkerheds fra det tidspunkt, foranstaltning hvor De overfører en del af skyldig saldo stjålne Kort har været misbrugt, skal du indsende kopi af anmeldelsen til. anvendt til og næste betalers måneds udbyder Faktura. godtgør, Der beregnes at betaleren kun rente har af den oplyst del af den saldoen, personlige der overføres. sikkerhedsforanstaltning Renten af det skyldige til beløb den, der beregnes har foretaget dagligt og den tilskrives uberettigede månedligt. anvendelse, og at det Dit ansvar ved misbrug af dit Kort er sket under omstændigheder, hvor betaleren indså eller burde have indset, at der var For hæftelse og ansvar gælder reglerne i Betalingstjenestelovens 61 og 62, som risiko for 13,5 misbrug. % du kan læse længere nede. Lovteksten er tilgængelig i sin fulde længde på www. retsinfo.dk. Hovedindholdet i hæftelses- og ansvarsreglerne er: Som hovedregel skal Stk. 7. Uanset stk. 2 6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, der De årlige omkostninger i procent (ÅOP) straks Kreditramme/samlet kreditbeløb: DKK ,-. Dette betale er de samlede beløbet omkostninger tilbage til dig, udtrykt hvis i procent Kortet eller pr. år Ekstrakortet af det samlede har kreditbeløb. været finder sted, efter at udbyderen har fået underretning om, at betalingsinstrumentet ÅOP anføres for brugt uautoriseret Renter til udløb: DKK 320,-. at hjælpe og Dem med at sammenligne har hævet beløbet forskellige på tilbud. din Kortkonto. Du hæfter dog selv er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til den personlige Betaling via Betalingsservice: DKK 0,-. for hele beløbet, hvis du har gjort noget svigagtigt eller med vilje har undladt at vise sikkerhedsforanstaltning, eller at betaleren af andre grunde ønsker betalingsinstrumentet Kreditten optages dagen efter en rentetilskrivningsdato. den påpasselighed med Kortet eller Ekstrakortet og PIN-koden, som du ifølge disse spærret. Kortbetingelser har pligt til. Hvis andre uberettiget har brugt Kortet eller Ekstrakortet De månedlige rentetilskrivninger indbetales straks. Stk. 8. Uanset stk. 2 6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, hvis sam men med Er man PIN-koden for at opnå kan kreditten du komme eller for til at opnå hæfte kreditten for op på til de annoncerede kr. Du kan vilkår komme og betingelser udbyderen ikke har truffet egnede foranstaltninger, jf. 60, stk. 1, nr. 2. til at hæfte forpligtet op til til at kr., hvis andre uberettiget har brugt Kortet eller Ekstrakortet sammen med - tegne PIN-koden forsikring eller vedrørende en forfalsket kreditten, underskrift, eller hvis kan bevise Stk. 9. Uanset stk. 2 6 hæfter betalers udbyder tillige, hvis betal ingsmodtager vidste eller at Hvis du selv kreditgiver har overladt ikke kender Kortet omkostningerne eller Ekstrakortet i forbindelse til vedkom med disse mende, tjenesteydelser, eller at du indgår de ikke burde i vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingsinstrumentet. ikke ÅOP. har givet besked straks efter at du har opdaget at Kortet eller Ekstrakortet er blevet stjålet eller afluret Stk. 10. Det kan aftales, at stk. 1 6 ikke finder anvendelse ved Tilknyttede omkostninger at du selv har udleveret PIN-koden til den, der har brugt Kortet eller Ekstrakortet mikrobetalingsinstrumenter, der anvendes anonymt, eller hvis betalers udbyder eller Eventuelle at du har andre været omkostninger groft uforsigtig i forbindelse med Kortet med kreditaftalen eller Ekstrako rtet, f.eks. ved at på grund af mikrobetalingsinstrumentets 2 % af beløbet, minimum DKK 50,- karakter ved kontanthævning ikke er i stand i hæveautomater til at bevise, at i Danmark og opbevare kortet sammen med PIN-koden. betalingstransaktionen udlandet. var autoriseret. Det kan endvidere aftales, at stk. 7 og Hvis kan godtgøre, at du har udleveret PIN-koden, selv om du burde vide, at 8 ikke finder anvendelse 1,5 % i kurstillæg på mikrobetal ved brug af ingsinstrumenter, kortet i udlandet. hvis det på grund af karakter senest ikke på forfaldsdatoen. er muligt at spærre for brugen af det. der var risiko for misbrug, hæfter du selv for hele tabet. betalingsinstrumentets Forklaring til benævnelserne i afsnittene fra Betalingstjenesteloven: Stk. 11. Stk. 1 6 DKK finder 100,- anvendelse for overtræk af på aftalt e penge, kreditgrænse. medmindre det ikke er muligt for betalers udbyder af e penge at spærre betalingskontoen eller betalingsinstrumentet. Betaler: er dig, Kortholder; Betalingsinstrument: Betingelser er for i ændring dette tilfælde af ovennævnte dit Kort; omkostninger og i forbindelse med kreditaftalen Vi kan s ændre nuværende ansvar gebyrer eller afgifter eller tilføje nye, så længe vi informerer Dem mindst 2 Udbyder: er, dvs. i dette tilfælde EnterCard Danmark. I tvivlstilfælde er det, der skal bevise, at en betaling er korrekt registreret og 61. Betalers Morarenter udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af uautoriserede bogført De og vil ikke blive er pålagt ramt morarenter af tekniske efter svigt samme eller rentesats andre fejl. som aftalt i kreditaftalen skal også for bevise, manglende betalinger, Manglende betalinger kan have alvorlige følger for Dem (f.eks. tvangsauktion) og gøre det betalingstransaktioner, vanskeligere at jf. opnå 57, kredit. medmindre andet følger af 62. Ved en uautoriseret at Kortets personlige sikkerhedsforan staltninger er blevet brugt i forbindelse med transaktion skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet. betalingen. Registrering af, at Kortet har været brugt, er ikke i sig selv bevis for, at du har godkendt betalingen, at du har handlet svigagtigt, eller at du ikke har opfyldt dine Stk. 2. Det kan aftales, at stk. 1 ikke finder anvendelse ved mikrobetalingsinstrumenter, De har ret der til anvendes at fortryde kreditaftalen anonymt, eller inden hvis for en betalers periode udbyder på 14 kalenderdage. på Fortrydelsesret forpligtelser efter disse Kortbetingelser. grund af mikrobetalingsinstrumentets karakter ikke er i stand til at bevise, at Betaling/Fakturaer betalingstransaktionen Førtidig tilbagebetaling var autoriseret. sørger for, at du månedligt får en Faktura på et Varigt Medium. Du modtager De har ret til helt eller delvis at tilbagebetale kreditbeløbet før tiden. dog kun en Faktura, hvis der har været bev ægelser på din Kortkonto. 62. Betalers Søgning udbyder i en database hæfter i forhold til betaler for tab som følge af andres Fakturaen, De giver berettiget dig bl.a. til oplysninger at modtage de om nævnte saldoen oplysninger. på din Kortkonto, en oversigt over uberettigede Kreditgiver anvendelse skal straks af et betalingsinstrument, og gratis underrette Dem medmindre om resultatet andet af en følger søgning af i stk. en database, 2 6. hvis en betalingstransaktioner, herunder Betalingsmodtagere, beløb, anvendt vekselkurs ved Betaler hæfter anmodning kun efter om stk. kredit 2 6, afslås hvis på transak grundlag tionen af sådan er korrekt søgning. registreret Dette gælder og bogført. ikke, hvis en sådan underretning er forbudt i henhold til fællesskabsretten eller strider mod den offentlige orden eller den betalinger i udenlandsk valuta, dato for modtagelsen af betalingstransaktionen og Ved en uberettiget offentlige anvendelse sikkerhed. af et betalingsinstrument skal betalers udbyder straks eventuelle gebyrer. tilbagebetale betaleren beløbet. Betaleren hæfter dog uden beløbsbegrænsning for tab, Hvis du ønsker at få tilsendt en Faktura på papir eller at få den oftere end månedligt, der opstår som Ret til følge et udkast af, at til betaler kreditaftale har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at, De er berettiget hertil, med mindre kreditanmodningen er afslået. De har ret til efter anmodning gratis at modtage en kopi af udkastet til kreditaftale. Denne bestemmelse kan opkræve et gebyr. Dette vil i så fald fremgå af Prislisten. opfylde sine forpligtelser efter 59. modningen ikke er villig til at indgå Hvis du har brugt dit Kort, har du pligt til som minimum at betale minimumsbeløbet på Forfaldsdatoen. Minimumsbeløbet fremgår af Fakturaen og af Prislisten. Hvis du skylder Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter betaleren mindre end minimumsbeløbet, skal du betale hele det beløb, du skylder. med op til kr. for tab som følge af andres uber ettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis den til betalingsin strumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt.

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj 2012. 1 Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr

Læs mere

QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD

QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD KORTBESTEMMELSER FOR QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD The worlds leading luxury lifestyle group www.quintessentially.com KORTBESTEMMELSER FOR QUINTESSENTIALLY Bestemmelser

Læs mere

Kortbestemmelser EuroBonus MasterCard

Kortbestemmelser EuroBonus MasterCard ortbestemmelser Kortbestemmelser EuroBonus MasterCard Kortbestemmelser for SAS EuroBonus MasterCard Bestemmelser nr. 08 EB, august 2009 Indhold Disse bestemmelser gælder fra den 20. september 2009 for

Læs mere

Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 09 M, september 2010.

Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 09 M, september 2010. Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 09 M, september 2010. Indhold Disse bestemmelser er gældende fra 1. november 2010. Kapitel I Kapitel II Kapitel III Definitioner og generelle bestemmelser

Læs mere

Kortbestemmelser for MoreCard - Santander Consumer Bank Gældende pr. 1. juli 2015

Kortbestemmelser for MoreCard - Santander Consumer Bank Gældende pr. 1. juli 2015 Korttyper MoreCard MoreCard er et internationalt betalingskort med cash back, der fungerer som et MasterCard. Kortet udstedes af Santander Consumer Bank. Et ekstra MoreCard, kan udstedes til meddebitor,

Læs mere

Kortbestemmelser. for AcceptCard og AcceptCard MasterCard. AcceptCard

Kortbestemmelser. for AcceptCard og AcceptCard MasterCard. AcceptCard Kortbestemmelser for AcceptCard og AcceptCard MasterCard AcceptCard Korttyper AcceptCard AcceptCard er et nationalt betalingskort til en AcceptCard kortkonto med tilknyttet kreditaftale AcceptCard MasterCard

Læs mere

Kortbestemmelser for SAS EuroBonus World MasterCard Bestemmelser nr. 11 EC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014.

Kortbestemmelser for SAS EuroBonus World MasterCard Bestemmelser nr. 11 EC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kortbestemmelser for SAS EuroBonus World MasterCard Bestemmelser nr. 11 EC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kapitel I Ordforklaringer og generelle bestemmelser Kapitel II Bestemmelser

Læs mere

Kortbestemmelser EuroBonus MasterCard ITA og EuroBonus ITA. SAS EuroBonus World MasterCard

Kortbestemmelser EuroBonus MasterCard ITA og EuroBonus ITA. SAS EuroBonus World MasterCard ortbestemmelser Kortbestemmelser EuroBonus MasterCard ITA og EuroBonus ITA SAS EuroBonus World MasterCard Kortbestemmelser for SAS EuroBonus World MasterCard Bestemmelser nr. 10 EC, september 2012. Disse

Læs mere

Kortbestemmelser for Jyske MasterCard Privatkort Bestemmelser nr. 12 JYP, marts 2015. Disse bestemmelser er gældende fra 1. marts 2015.

Kortbestemmelser for Jyske MasterCard Privatkort Bestemmelser nr. 12 JYP, marts 2015. Disse bestemmelser er gældende fra 1. marts 2015. Kortbestemmelser for Jyske MasterCard Privatkort Bestemmelser nr. 12 JYP, marts 2015. Disse bestemmelser er gældende fra 1. marts 2015. Indhold Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV Ordforklaringer

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR GlobeCard Bestemmelser nr. 11 GC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014.

KORTBESTEMMELSER FOR GlobeCard Bestemmelser nr. 11 GC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. KORTBESTEMMELSER FOR GlobeCard Bestemmelser nr. 11 GC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kapitel I Ordforklaringer og generelle bestemmelser Kapitel II Bestemmelser for GlobeCard

Læs mere

Kortbestemmelser for Jyske MasterCard Firmakort

Kortbestemmelser for Jyske MasterCard Firmakort Kortbestemmelser for Jyske MasterCard Firmakort Bestemmelser nr. 12 JYC, februar 2015. Disse bestemmelser er gældende fra 1. februar 2015. Indhold Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV Ordforklaringer

Læs mere

Kortbestemmelser for Eurocard.

Kortbestemmelser for Eurocard. Kortbestemmelser for Eurocard. Oktober 2012 3 KORTBESTEMMELSER FOR EUROCARD Bestemmelser nr. 10 EC, oktober 2012. Disse bestemmelser er gældende fra 1. oktober 2012. 103 83 Stockholm, Sverige Telefon:

Læs mere

Kortbestemmelser for Diners Club Bestemmelser nr. 11 DC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014.

Kortbestemmelser for Diners Club Bestemmelser nr. 11 DC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kortbestemmelser for Diners Club Bestemmelser nr. 11 DC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kapitel I Definitioner og generelle bestemmelser Kapitel II Bestemmelser for Diners Club

Læs mere

Kortbestemmelser for Finnair Plus MasterCard Bestemmelser nr. 11 FI, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014.

Kortbestemmelser for Finnair Plus MasterCard Bestemmelser nr. 11 FI, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kortbestemmelser for Finnair Plus MasterCard Bestemmelser nr. 11 FI, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kapitel I Ordforklaringer og generelle bestemmelser Kapitel II Bestemmelser

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR EUROCARD

KORTBESTEMMELSER FOR EUROCARD KORTBESTEMMELSER FOR EUROCARD KORTBESTEMMELSER FOR EUROCARD Bestemmelser nr. 09 EC, september 2010. Disse bestemmelser er gældende fra 1. november 2010. Kapitel I Defi nitioner og generelle bestemmelser

Læs mere

Kortbestemmelser. MasterCard

Kortbestemmelser. MasterCard Kortbestemmelser MasterCard Gældende fra 1. november 2014 Kortbestemmelser for MasterCard DEFINITIONER KORTTYPER: PRIVATKORT MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. FAMILIEKORT Et ekstra,

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Kredit. Definitioner

Kortbestemmelser for MasterCard Kredit. Definitioner Side 1 af 9 5999 Danske Andelskassers Bank A/S Hammershøj 8830 Tjele info@dabank.dk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard kredit

Kortbestemmelser for MasterCard kredit Kortbestemmelser for MasterCard kredit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Generelle definitioner

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat

Læs mere

Definitioner. Østergade 2

Definitioner. Østergade 2 Side 1 af 9 7500 HVIDBJERG BANK Østergade 2 7790 Thyholm post@hvidbjergbank.dk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat

Læs mere

Kortbestemmelser for MC Priv. Guld. Definitioner

Kortbestemmelser for MC Priv. Guld. Definitioner Side 1 af 9 7500 HVIDBJERG BANK Østergade 2 7790 Thyholm post@hvidbjergbank.dk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat

Læs mere

Definitioner. Østergade 2

Definitioner. Østergade 2 Side 1 af 9 7500 HVIDBJERG BANK Østergade 2 7790 Thyholm post@hvidbjergbank.dk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Kredit. Definitioner

Kortbestemmelser for MasterCard Kredit. Definitioner Side 1 af 9 6520 Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov lb@lollandsbank.dk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat MasterCard,

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Kredit. Definitioner

Kortbestemmelser for MasterCard Kredit. Definitioner Side 1 af 9 5960 Frørup Andelskasse Sportsvænget 2 5871 Frørup post@froerupandelskasse.dk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra,

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat MasterCard, som indehaveren af et Privatkort kan

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD GULD

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD GULD KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD GULD MasterCard Guld kan udstedes til privatpersoner. MasterCard Guld Familiekort kan udstedes til kontohavers ægtefælle/samlever og til hjemmeboende børn, som er fyldt

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Gode råd om MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE

KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København kan udstedes til privatpersoner. Familiekort kan udstedes til kontohavers ægtefælle/samlever

Læs mere