Persondataloven: Lov nr. 429 af 31. maj 2000, Lov om behandling af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Persondataloven: Lov nr. 429 af 31. maj 2000, Lov om behandling af"

Transkript

1 1. UDSTEDER, KONTAKTOPLYSNINGER Opgørelsesdato: Den dato, hvor ind- og udbetalinger på din konto opgøres, og der OGAFTALEGRUNDLAG Det samlede kreditbeløb beregnes Kreditgrænsen Faktura. er sat ud fra en vurdering af Deres konkrete forhold. 1.1 af Kortet: De kan altid se Deres kreditgrænse og den aktuelle udnyttelse af kreditten i Deres Netbank på Oplysningsbladet: Oplysningsbladet indeholder de oplysninger, som filial af EnterCard Norge AS (org-nr ) er ansvarlig kortudsteder og kreditgiver Kreditgiver skal informere dig om i henhold til de Standardiserede Europæiske benævnt Betingelser ). for at udnytte kreditmuligheden Forbrugerkreditoplysninger. De kan Deres re:member betalingskort med det samme De modtager det, til at foretage køb og hæve kontanter. 1.2 Kontaktoplysninger: Persondataloven: Lov nr. 429 af 31. maj 2000, Lov om behandling af Kreditaftalens løbetid Kreditten har ingen fast udløbsdato, idet kreditten er gældende indtil videre. EnterCard Danmark: personoplysninger, med senere ændringer. Børsgade Arne cobsens 8, 4. Allé 13, 3. L2 Prislisten: være Den 2½, 25, til enhver 50 eller tid 100 gældende % af det skyldige prisliste, beløb, der dog omfatter minimum alle DKK s 100,-. De priser, kan til enhver tid ændre DK-1215 DK-2300 Afdrag og, København hvis det er relevant, K S Danmark i hvilken rækkefølge afdragene vil blive fordelt gebyrer og den ÅOP faste for indbetalingsprocent, brugen af dit Kort foretage og for udnyt frivillige telsen ekstrabetalinger af den tilbudte eller indbetale kredit, der hele er det en skyldige Telefon: Danmark beløb. En indbetaling dækker udestående krav i følgende rækkefølge: eventuelt inkassogebyr, renter, del af Kreditaftalen øvrige gebyrer til og dit brug Kort. af kreditten Den aktuelle Prisliste finder du på eller ved at henvende dig til. Se kontaktoplysninger under afsnit Ved 100 % udnyttelse af en kreditramme på DKK ,- i en periode på 3 måneder, med 22 dages EnterCard Norge AS: Renteloven: rentefri Lovbekendtgørelse kredit betales DKK ,-. nr. 743 af 4. september 2002, Bekendtgørelse af lov Dronningensgate EnterCard Norge AS: 40 om renter I kredittens ved forsinket løbetid indgår betaling kun m.v., renter, med og der senere tages ændringer. ikke højde for, at De skal betale et fast beløb hver N-0154 Dronningensgate Der menes Oslo den lånte 40kapital plus renter og eventuelle omkostninger i forbindelse med Deres kredit måned. Norge N-0154 Oslo Varigt Medium: Hvis De hver Varigt måned Medium betaler skal 100 % i disse af Deres Kortbetingelser saldo via Betalingsservice, samt i Kreditaftalen koster det 0 opfattes kr. i rente at bruge Telefon: Norge som al skreven kommunikation fremsendt til dig eller stillet til din rådighed af, Telefon: 3. Kreditomkostninger og omfatter bl.a. s, oplysninger givet på en skrivebeskyttet hjemmeside (som du er gjort specifikt opmærksom på), sms, fremsendelse af information i papir form eller i et Oplysninger Debitorrenten om klagemuligheder eller, hvis det og er tilsynsmyndigheder relevant, de forskellige fremgår debitorrenter, af afsnit der 7.2 gælder og for kreditaftalen almindeligt Debitorrenten accepteret 18,21 og % brugt elektronisk format. afsnit 5 i Oplysningsbladet. Pålydende årlig rente 16,85 % ÅOP: Årlige omkostninger i procent. ÅOP udtrykker den samlede pris for den kredit, der 1.3 Definitioner er knyttet Der til beregnes dit Kort kun i procent renter, pr. hvis år De af vælger lånebeløbet. at overføre en del af den skyldige saldo på Kortkontoen til Bankdag: En bankdag er en hverdag. Lørdage, søn- og helligdage samt fredagen efter Anvendelsen til næste af måneds definitioner Faktura. i ental Der beregnes omfatter kun flertal rente og af omvendt. den del af saldoen, der overføres. Kristi himmelfart, grundlovsdag, juleaftensdag og den 31. december er ikke bankdage. Renten af det skyldige beløb beregnes dagligt og tilskrives månedligt. 1.4 Aftalegrundlag Betalingsmodtagere: De forretningssteder, hvor du kan bruge dit Kort som Fordi du 13,5 modtager % information fra os i flere omgange i løbet af ansøgnings- og betalingsmiddel. kortudstedelsesprocessen, så udgør disse Kortbet ingelser sammen med Prislisten, Oplysningsbladet, ansøgningsske maet, den til enhver tid gældende kreditgrænse samt Betalingstjenesteloven: De årlige omkostninger Lovbekendtgørelse i procent (ÅOP) nr. 365 af 26. april 2011, det brev Kreditramme/samlet hvori Kort bliver kreditbeløb: sendt den DKK samlede ,-. Kreditaftale mellem og dig som Bekendtgørelse Dette er af de lov samlede om betalingstjenester omkostninger udtrykt og i elektroniske procent pr. år af det samlede kreditbeløb. ÅOP anføres for Renter til udløb: DKK 320,-. at hjælpe Dem med at sammenligne forskellige tilbud. Kortholder. penge, med senere ændringer. Så snart Betaling du har via modtaget Betalingsservice: dit Kort, DKK skal 0,-. du underskrive i under skriftsfeltet på bagsiden Kreditten optages dagen efter en rentetilskrivningsdato. af Kortet. Alle Underskriften måneder lige på lange. Kortet bruges af Betalingsmodtagere til at sammenligne Ekstrakort: Et ekstra kort tilknyttet din Kortkonto. Al forbrug på Ekstrakortet bliver med din De underskrift månedlige rentetilskrivninger ved brug af dit Kort. indbetales Kortet straks. er først gyldigt, når det er underskrevet. debiteret din Kortkonto. Kreditaftalen herunder disse kortbetingelser anses for accepteret ved Kortholders Er man for at opnå kreditten eller for at opnå kreditten på de annoncerede vilkår og betingelser Ekstrakortholder: forpligtet til Indehaver at signatur eller elektroniske accept. I det omfang der ikke foreligger, eller ikke efter af et Ekstrakort, der opfylder de i afsnit 2.2 angivne vilkår. - tegne en forsikring vedrørende kreditten, eller omstændighederne har været muligt at afgive udtrykkelig accept, så anses Kreditaftalen som værende accep teret når Kortholder (eller Ekstrakortholder) tager Kortet i brug. Faktura: Den Hvis månedlige kreditgiver ikke oversigt, kender der omkostningerne viser dit forbrug, i forbindelse dine betalin med disse ger, tjenesteydelser, hævninger mv. indgår de ikke i på dit Kort. ÅOP. Disse Kortbetingelser og Kreditaftalen er formuleret på dansk, som er det sprog, der Fakturaen kan enten være et kontoud tog, en faktura med indbetalingskort eller et Tilknyttede Betalingsservice-træk. omkostningerfaktura udskrives kun, hvis der er posteringer på anvendes i s kommunikation med dig. Du kan til enhver tid bede om at sende dig disse Kortbet ingelser på et Varigt Kortkontoen. Medium, eller du kan downloade dem på Eventuelle andre omkostninger i forbindelse med kreditaftalen 2 % af beløbet, minimum DKK 50,- ved kontanthævning i hæveautomater i Danmark og Kreditgrænsen udlandet. fremgår af bekræftelsesbrevet, der sendes ud sam men med dit Kort, af Forfaldsdato: Sidste rettidige betalingsdato for forfalden saldo, som er faktureret Netbank og af 1,5 dine % i Fakturaer. kurstillæg ved brug af kortet i udlandet. ved afslutning af en opsamlingsperiode (dvs. perioden mellem to Opgørelsesdatoer). Kortbetingelserne De vil gælder blive opkrævet for brug et påmindelsesgebyr af dit Kort som betalingskort på DKK 100,- og hvis for ikke selve De foretager Deres minimumsbetaling senest på forfaldsdatoen. Forfalden saldo skal være indbetalt senest på den på Fakturaen anførte betalingsdato. Kreditaftalen, De når vil du blive bruger opkrævet den renter kredit, af der den er samlede knyttet saldo, til dit indtil kort. denne er betalt. Kortkontoen tilknyttet DKK 100,- dit for Kort overtræk kan ikke af aftalt anvendes kreditgrænse. som indlånskonto, og der tilskrives ikke Kort: Dit re:member betalingskort, udstedt af, til gennem førelse af indlånsrente på en eventuel midlertidig saldo i din favør. betalingstransaktioner samt udbetaling af kontanter hos Betalingsmodtagere, Denne Kreditaftale kan tjene som grundlag for fuldbyrdelse, jfr. Retsplejelovens 478, kontantudbetalingssted eller kontantautomat, der er tilsluttet MasterCard, eller andre Betingelser for ændring af ovennævnte omkostninger i forbindelse med kreditaftalen stk. 1, nr. Vi kan 5. ændre nuværende gebyrer eller afgifter eller tilføje nye, så længe vi informerer Dem mindst 2 systemer, der er tilsluttet MasterCard-systemet i Danmark eller i udlandet. 2. VILKÅR FOR UDSTEDELSE OG BRUG AF DIT KORT Kortholder: Morarenter Dig som indehaver af et Kort med den dertil knyttede Kortkonto. Som De vil blive pålagt morarenter efter samme rentesats som aftalt i kreditaftalen for manglende betalinger, Manglende betalinger kan have alvorlige følger for Dem (f.eks. tvangsauktion) og gøre det Kortholder har vanskeligere du accepteret at opnå disse kredit. Kortbetingelser og den Kreditaftale, der er knyttet til 2.1. Vilkår for udstedelse af Kort Kortkontoen. Kortet kan udstedes til personer, der er fyldt 18 år, og er myndige. Udstedelse af Kortet sker efter individuel kreditvurdering efter at du har afgivet relevante oplysninger Kortkonto: Fortrydelsesret Den udlåns- og kreditkonto hos, som er knyttet til dit Kort. til via skriftlig eller elektronisk ansøgningsformular og afleveret kopi af De har ret til at fortryde kreditaftalen inden for en periode på 14 kalenderdage. billedlegitimation eller godkendt ansøgning ved brug af digital signatur. Kreditaftalen: Samlet betegnelse for ansøgningsskemaet, Kortbet ingelserne, Prislisten, Du får sendt dit Kort med almindeligt brev til din folkeregis teradresse. Hvis du bor uden Førtidig tilbagebetaling Oplysningsbladet De har ret og til kreditgrænsen helt eller delvis som at tilbagebetale du modtager kreditbeløbet i det brev før hvori tiden. dit Kort bliver for Danmark, kan kortet af sikker hedsmæssige årsager eventuelt blive sendt med kurer sendt og som du accepterer ved at tage dit Kort i brug, læs nærmere herom i afsnit 1.4. for din regning., De er berettiget til at modtage de nævnte oplysninger. Kreditgiver skal straks og gratis underrette Dem om resultatet af en søgning i en database, hvis en 2.2. Vilkår for udstedelse af Ekstrakort Kreditaftaleloven: anmodning Lovbekendtgørelse om kredit afslås på grundlag nr. 761 af en 11. sådan juni 2011, søgning. Bekendtgørelse Dette gælder ikke, af hvis en sådan Et Ekstrakort kan udstedes til din ægtefælle/samlever/registreret partner eller lov om kreditaftaler, underretning med er forbudt senere i henhold ændringer. til fællesskabsretten eller strider mod den offentlige orden eller den hjemmeboende barn. Du ansøger om Ekstrakort ved at udfylde en separat blanket, som kan rekvireres ved at kontakte eller findes på Markedsføringsloven: Ret til et udkast Lovbekendtgørelse til kreditaftale nr. 58 af 20. januar 2012 Bekendtgørelse af Ekstra kortholder, De berettiget skal være hertil, fyldt med 18 mindre år, og kreditanmodningen være myndig. Ansøger afslået. om Ekstrakort skal lov om markedsføring, De har ret til efter med anmodning senere ændringer. gratis at modtage en kopi af udkastet til kreditaftale. Denne bestemmelse modningen ikke er villig til at indgå også aflevere kopi af billedlegitimation. Netbank: En kreditaftalen online funktion med Dem. på hvor hvor du kan du se kan din se kreditgrænse, din Ekstrakort udstedt til din Kortkonto er omfattet af disse Kortbetin gelser samt kreditgrænse, hvor meget du hvor har tilbage meget på du din har kredit, tilbage følge på din med kredit, i følge forbrug, med etc. i dit forbrug, etc. Kreditaftalen.

2 Ønsker du ikke længere, at en Ekstrakortholder skal kunne bruge kortet og skal gennemføres i. Du bør dog være opmærksom på, at Betalingsmodtageren ofte den tilknyttede Det samlede kredit, skal kreditbeløb du straks meddele dette. vil da omregner Kreditgrænsen til en dårligere sat kurs. ud fra en vurdering af Deres konkrete forhold. spærre Kortet skal endvidere, så vidt muligt, straks overklippes, således at Sørg for De at kan få en altid kvittering se Deres kreditgrænse eller notakopi og for den ydelsen. aktuelle udnyttelse Du skal kon af kreditten trollere, i at Deres kvitteringen Netbank på magnetstriben og chippen ødelægges, og returneres til. eller notakopien stemmer med den Faktura, du efterfølgende modtager fra. Hvis der er udstedt Ekstrakort til en Kortkonto, har hver Ekstrako rtholder fuldmagt til Bliver du opmærksom på, at der foretages flere aftryk af dit Kort, bør du sikre dig, at de Betingelser for at udnytte kreditmuligheden at hæve penge eller gennemføre betalinger over Kortkontoen med deres personlige ikke-anvendte hæve kontanter. aftryk destrueres. Ekstrakort. Indehaveren af et Ekstrakort hæfter personligt for brug af Ekstra Hvis Ekstrakortholderen Kreditaftalens løbetid ikke opfylder sine betalingsforplig telser, så hæfter du som 2.6. Kreditten Tidspunkt har ingen for fast modtagelse udløbsdato, af idet betalingsordre kreditten er gældende og skæringstidspunkt indtil videre. Kortholder som selvskyldnerkautionist for alt forbrug og deraf følgende omkostninger En betalingsordre anses for modtaget på den Bankdag, hvor Udst eder modtager på Kortkontoen, uanset om transaktionerne er foretaget med et Ekstrakort eller dit eget betalingsordren. Betalingsordrer modtaget efter kl. 16 (lokal tid) anses for modtaget være 2½, 25, 50 eller 100 % af det skyldige beløb, dog minimum DKK 100,-. De kan til enhver tid ændre den Bankdag. faste indbetalingsprocent, foretage frivillige ekstrabetalinger eller indbetale hele det skyldige Kort. Afdrag og, hvis det er relevant, i hvilken rækkefølge afdragene vil blive fordelt den følgende Kautionen kan kun opsiges med virkning fra det tidspunkt, hvor det pågældende beløb. En indbetaling dækker udestående krav i følgende rækkefølge: eventuelt inkassogebyr, renter, øvrige gebyrer og brug af kreditten Ekstrakort er tilbageleveret eller begæret spærret, og s eventuelle 2.7. Maksimal gennemførselstid tilgodehavende er betalt. Fuldmagten ophører automatisk ved Kortholders død, hvor Hævninger Ved 100 og indbetalinger % udnyttelse af på en en kreditramme Kortkonto på sker DKK normalt ,- senest i periode første på Bankdag 3 måneder, med 22 dages evt. saldo på Kortkontoen, inkl. endnu ikke registrerede betalinger, forfalder til betaling rentefri kredit betales DKK ,-. efter, at har modtaget en betalingsor dre. Netbanken er i den forbindelse kun øjeblikkeligt. vejledende. I kredittens Der kan løbetid være indgår beløb, kun som renter, er og trukket der tages på ikke din konto, højde for, men at De som skal ikke betale er et opdateret fast beløb hver Der menes den lånte kapital plus renter og eventuelle omkostninger i forbindelse med Deres kredit måned Brug af dit Kort på Netbanken. Hvis De hver måned betaler 100 % af Deres saldo via Betalingsservice, koster det 0 kr. i rente at bruge Dit Kort er personligt og må kun bruges af dig. Bortset fra eventuelle udstedte Ekstrakort 2.8. Beløbsbegrænsninger ved mistanke om uberettiget brug eller misbrug må der ikke 3. handles Kreditomkostninger ved fuldmagt. Du hæfter direkte og personligt for den til enhver tid af dit Kort eller Ekstrakort værende saldo på Kortkon toen. For de enkelte betalinger og kontanthævninger gælder de beløb sgrænser, som Du kan bruge Debitorrenten dit Kort som eller, betalingskort hvis det er relevant, til betaling de forskellige af varer debitorrenter, og tjenesteydelser der gælder hos for kreditaftalen Debitorrenten 18,21 % til enhver Pålydende tid fastsætter. månedlig Disse rente vil, 1,40 hvis % det er aktuelt, fremgå af Netbank og af dine Betalingsmodtagere i såvel fysisk som ikke-fysisk handel, der accepterer MasterCard. Fakturaer. Pålydende årlig rente 16,85 % forbeholder sig retten til at spærre for brug af Kortet til betaling for deltagelse I tilfælde af mistanke om uberettiget brug eller misbrug af dit Kort, har ret i spil, væddemål eller anden form for gambling, selv om Betalingsmodtager tager imod til uden Der varsel beregnes at begrænse kun renter, brugen hvis De af vælger dit Kort, at overføre eller den en tilknyttede del af den skyldige kredit. saldo Denne på Kortkontoen til MasterCard som betalingsmid del. begrænsning til næste kan måneds bestå Faktura. i at indsætte Der beregnes et maksimalt kun rente antal af den transaktioner del af saldoen, over der overføres. en Renten af det skyldige beløb beregnes dagligt og tilskrives månedligt Brug af dit Kort som hævekort periode, eller ved at fastsætte en ny kreditgrænse, jf. afsnit Du kan få yderligere Dit Kort kan bruges til: information ved at kontakte. Udbetaling af kontanter fra pengeautomater, der er tilsluttet MasterCardsystemet eller andre systemer, der indgår i et samarbejde med dette 13,5 vil % i det omfang det er muligt, inden der indføres be grænsninger i brugen af dit Kort, underrette dig og oplyse årsagerne til begrænsningen, medmindre dette kortsystem. efter omstændighederne ikke er muligt eller vil skade hensynet til sikkerheden eller en De årlige omkostninger i procent (ÅOP) Udbetaling Kreditramme/samlet kreditbeløb: DKK ,-. Dette er de af samlede kontanter omkostninger eller betalinger udtrykt hos i procent pengeinstitutter, pr. år af det samlede der er kreditbeløb. tilsluttet eventuel kriminel efterforskning. ÅOP anføres for Renter til udløb: DKK 320,-. MasterCard-systemet at hjælpe Dem med at som sammenligne kontantudbetaler. forskellige tilbud Betaling Kreditaftalens via Betalingsservice: varighed DKK og 0,-. fornyelse Udbetaling af kontanter eller betalinger på valutakontorer, vekselkontorer, på Dit Kort Kreditten er s optages ejendom dagen efter og en skal rentetilskrivningsdato. leveres tilbage på s anmodning. posthuse m.m. Gyldighedsperioden De månedlige rentetilskrivninger for dit Kort er præget indbetales på straks. dit Korts forside, og er som udgangspunkt 3 år. Efter 3 år får du automatisk et nyt kort fra, medmindre Kreditaftalen er 2.5. Gennemførelse Er man for at opnå og kreditten godkendelse eller for at af opnå transaktioner kreditten på de annoncerede vilkår og betingelser opsagt, jf. afsnit 3.5. Hvis Udst eder ikke sender et nyt Kort til dig, når gyldighedsperioden Du gennemfører forpligtet en til transaktion at ved at gøre dit Korts informationer tilgængelige for Betalingsmodtageren, - tegne en forsikring en vedrørende bank eller kreditten, andet eller udløber, kontan tudbetalingssted eller i en er Kreditaftalen dermed opsagt. Hvis Kreditaftalen ophører, skal du klippe dit Kort over, således at magnetstriben og chippen ødelægges - og returnere det til kontantautomat. Hvis kreditgiver ikke kender omkostningerne i forbindelse med disse tjenesteydelser, indgår de ikke. i Dette kan ske ÅOP. ved at Betalingsmodtager læser dit Korts chip eller magnetstribe eller Du har ret til uden varsel at opsige aftaleforholdet. Du skal da blot skriftligt informere tager aftryk af dit Kort på en papirnota (charge form), ved at du holder et kontaktløst Tilknyttede omkostninger om det og returnere Kortet som ovenfor beskrevet. Se også afsnit 2.19 og chipkort mod en kortlæser eller ved at du afleverer kortoplysningerne (kortnummer, afsnit 6. Hvis opkræver et gebyr for opsigelse af aftaleforholdet inden for de udløbsdato Eventuelle og kortverifikationskoden, andre omkostninger på i forbindelse Kortets bagside) med kreditaftalen skriftligt eller mundtligt eller første seks måneder 2 % af beløbet, fra aftaleindgåelsen, minimum DKK 50,- vil ved dette kontanthævning gebyr fremgå i hæveautomater af Prislisten. i Danmark og på anden måde som tilbydes i de forskellige brugssituationer, afhængig af de tekniske udlandet. Hvis der muligheder. opkræves 1,5 % i et kurstillæg løbende ved gebyr brug for af kortet Kortet, i udlandet. f.eks. årsgebyr, vil dette fremgå af Prislisten. Hvis De du vil eller blive opkrævet et opsiger påmindelsesgebyr aftaleforhol på det, DKK og 100,- du har hvis betalt ikke De et foretager gebyr, Deres minimumsbetaling omkostning senest eller på udgift forfaldsdatoen. i periode efter at aftalen er ophørt, får du Som hovedregel gælder desuden, at du skal godkende en betaling skriftligt eller ved som dækker en at du indtaster PIN-kode, sikkerhedskode, kodeord (password), digital signatur eller det overskydende De vil beløb blive opkrævet tilbage. renter Hvis af den samlede opsiger saldo, aftalen indtil denne fordi du er betalt. har misligholdt godkender på anden måde. Måden afhænger af den tekniske løsning, der findes i den DKK 100,- for overtræk af aftalt kreditgrænse. Kortbet ingelserne eller Kreditaftalen, får du dog ikke gebyret tilbage. pågældende situation. Bruger du dit Kort til at gennemføre betalinger via Internettet, bør du sikre, at Kreditgrænse betalingsoplysningerne, Betingelser for herunder ændring af kortnummeret, ovennævnte omkostninger sendes krypteret i forbindelse eventuelt med kreditaftalen ved brug Vi kan ændre nuværende gebyrer eller afgifter eller tilføje nye, så længe informerer Dem mindst 2 måneder fastsætter før ændringen efter individuel træder i vurdering kraft. Ændringer en kreditgrænse. til Deres fordel Den kan gennemføres bevilgede uden varsel. af SSL eller lignende. kreditgrænse vil fremgå af det brev, du modtager ved Kortets udstedelse, af dine I visse automater Morarenter betaler man uden at bruge kode. Dette gælder bl.a. Fakturaer De vil og blive af din pålagt Netbank. morarenter Kortet efter kan samme kun benyttes rentesats som inden aftalt for i den kreditaftalen til enhver for tid manglende betalinger, Storebæltsforbindelsen, Manglende betalinger Øresundsforbindelsen, kan have alvorlige følger visse for telefonautomater Dem (f.eks. tvangsauktion) og og gøre det vanskeligere at opnå kredit. bevilgede kredit grænse, og Kortholder er ansvarlig for at denne ikke overskrides. I parkeringsautomater samt visse udenlandske motorvejsbetalingsanlæg. tilfælde hvor Kortholder eller Ekstrakortholder overskrider denne kreditgrænse, vil et En betalingsordre 4. Andre kan vigtige ikke tilbagekaldes retlige aspekter efter, at du har godkendt den. overtræksgebyr blive tilskrevet Kortkontoen efter gældende satser, jf. Prislisten. I visse køb og i abonnementsordninger, hvor der gælder særlige aftalevilkår (f.eks. Kreditgrænsen kan ændres ensidigt af baseret på ny information om Fortrydelsesret fortrydelsesret), De har kan ret du til at dog fortryde henvende kreditaftalen dig til inden Betalingsmodtageren for en periode på 14 og kalenderdage. tilbagekalde Kortholders økonomiske forhold herunder, men ikke begrænset til information om betalinger, der endnu ikke er gennemført, selv om du har givet tilladelse. Dette Kortholders betalingshistorik, indtægts-, udgifts- og gældsforhold. Hvis du får bevilget gælder både Førtidig for enkeltstående tilbagebetalingtransaktioner eller en serie af transaktioner. en højere kreditgrænse, vil du blive underrettet om dette hurtigst muligt på et Varigt De har ret til helt eller delvis at tilbagebetale kreditbeløbet før tiden. Du kan efterdebiteres for omkostninger, som er opstået i forbindelse med hotelleje, Medium. Du accepterer den nye kreditgrænse ved at bruge dit Kort eller Ekstrakort efter billeje eller lignende, Søgning i en hvis database Betalingsmodtageren har oplyst dig om det i aftalen eller ved du har, modtaget De er berettiget underretning til at modtage om den de forhøjede nævnte oplysninger. kreditgrænse. Kortholder kan altid afslå bestilling af Kreditgiver ydelsen, og skal du straks har og godkendt gratis underrette dette. Dem om resultatet af en søgning i en database, hvis en en tilbudt forøgelse af kredit grænsen ved at kontakte. anmodning om kredit afslås på grundlag af en sådan søgning. Dette gælder ikke, hvis en sådan Inden du godkender underretning en er betaling, forbudt i henhold bør du sikre til fællesskabsretten dig, at den sker eller i strider den aftalte mod den valuta, offentlige og at orden eller den I det omfang har en berettiget mistanke om, at du ikke kan opfylde dine beløbet er korrekt. offentlige Du sikkerhed. vil normalt modtage en kvittering, der bl.a. viser dato, beløb og betalingsforpligtelser, eller øvrige forhold hos Kortholder eller Ekstrakortholder medfører, kortnummer. Du bør sikre dig, at beløbet stemmer med udbetalingen eller købet, og at grundlaget for den oprindelige Kreditaftale ikke længere er til stede, kan Ret til et udkast til kreditaftale, De er berettiget hertil, med mindre kreditanmodningen er afslået. at der står den De har korrekte ret til efter dato. anmodning Du bør gemme gratis at modtage kvitteringen, en kopi indtil af udkastet du har til modtaget kreditaftale. din Denne bestemmelse begrænse Kortets brugsområde, sænke den bevilgede kreditgrænse, eller foretage Faktura. Skriv aldrig under på en nota, eller indtast PIN-kode, hvis modningen der ikke står ikke noget er villig til at indgå ændringer vedrørende sikkerhedsanordninger o.l. er yderligere berettiget til beløb eller beløbet kreditaftalen er forkert. med Dem. I nogle lande kan beløb i lokal valuta omregnes til danske dette, hvis Kortholder eller Ekstrakortholder for øvrigt misligholder sine forpligtelser, kroner di rekte hos Betalingsmodtageren. Du kan da vælge mellem lokal valuta og sikkerhedsmæssige forhold eller offentligretslige krav gør det nødvendigt. skal danske kroner ved at oplyse Betalingsmodtageren om, hvilken valuta betalingen snarest muligt underrette Kortholder om sådanne ændringer. Din kreditgrænse vil altid fremgå af Fakturaerne og i din Netbank.

3 2.11. Opbevaring af dit Kort og PIN-kode Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter betaleren med op til Du skal opbevare Det samlede dit Kort kreditbeløb forsvarligt. Du skal regelmæssigt kontrol lere, at dit Kort ikke er kr. Kreditgrænsen for tab som er følge sat ud af fra andres en vurdering uberettigede af Deres anvendelse konkrete forhold. af betalingsinstrumentet, blevet væk. sender et brev med en PIN-kode til din folkeregisteradresse, når hvis betalers De kan udbyder altid se Deres godtgør, kreditgrænse at den til og betalingsinstrumentet den aktuelle udnyttelse af hørende kreditten personlige i Deres Netbank på dit Kort er udstedt. PIN koden oprettes maskinelt, og uden at nogen får kendskab til den. sikkerhedsforan staltning er anvendt, og 1) at betaleren har undladt at underrette Du skal straks underrette, hvis brevet med PIN-koden har været åbnet eller er betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet Betingelser for at udnytte kreditmuligheden beskadiget. Se kontaktoplysninger ovenfor under afsnit 1.2 Du må aldrig opbevare PINkoden sammen med dit Kort. Du bør lære PIN-koden udenad, og destruere brevet med til den uberettigedes kendskab, 2) at betaleren har overgivet den personlige er bortkommet, hæve kontanter. eller at den personlige sikkerhedsforanstaltning er kom met PIN-koden. Kreditaftalens Hvis du har løbetid brug for at skrive koden ned, skal det gøres på en sådan måde, sikkerhedsforanstaltning Kreditten har ingen fast til den, udløbsdato, der har idet foretaget kreditten den er gældende uberettigede indtil videre. anvendelse, uden at tallene ikke giver mening for andre end dig. at forhol det er omfattet af stk. 6, eller 3) at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort være den 2½, uber 25, 50 ettigede eller 100 anvendelse. % af det skyldige beløb, dog minimum DKK 100,-. De kan til enhver tid ændre den faste indbetalingsprocent, foretage frivillige ekstrabetalinger eller indbetale hele det skyldige Sikkerhed Afdrag og, hvis ved det betaling er relevant, med i hvilken dit Kort rækkefølge Kortet og afdragene PIN-koden vil blive må fordelt kun bruges af dig personligt. Når du indtaster PIN-koden, skal du sikre dig, at ingen andre ser den. Stk. 4. Betaleren beløb. En indbetaling hæfter med dækker op til udestående kr. krav for tab i følgende som rækkefølge: af andres eventuelt uberettigede inkassogebyr, renter, anvendelse øvrige af gebyrer betalingsinstrumentet, og brug af kredittennår betalingsinstrumentet har været aflæst fysisk Spærring af dit Kort eller elektronisk, Ved 100 % og udnyttelse den uberettigede af en kreditramme i tilknytning på DKK hertil ,- har i anvendt periode en på falsk 3 måneder, underskrift med 22 dages Du skal kontakte med det samme, hvis og betalers rentefri udbyder kredit betales godtgør, DKK 1) ,-. at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt Du mister Kortet betalingsin strumentet til, har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter I kredittens løbetid indgår kun renter, og der tages ikke højde for, at De skal betale et fast beløb hver En Der anden menes får den kendskab lånte kapital til din plus PIN-kode renter og eventuelle omkostninger i forbindelse med Deres kreditat have måned. fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller 2) at betaleren Du får mistanke om, at Kortet er blevet kopieret eller nogen, Hvis De som hver betaleren måned betaler har overladt 100 % af betal Deres ingsinstrumentet saldo via Betalingsservice, til, ved groft koster uforsvarlig det 0 kr. i rente at bruge Du skal kontakte på telefon Ved opkald fra udlandet bruges den adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. lokale nummerkode 3. Kreditomkostninger for udlandsopkald efterfulgt af. Telefonerne er åbne 24 timer i døgnet. Du skal oplyse: Stk. 5. Såfremt betaleren hæfter efter stk. 3 og 4, kan betalerens samlede hæftelse ikke Debitorrenten eller, hvis det er relevant, de forskellige debitorrenter, der gælder for kreditaftalen overstige Debitorrenten kr. 18,21 % navn adresse Stk. 6. Betaleren Pålydende årlig hæfter rente uden 16,85 beløbsbegrænsning % for tab, der opstår som CPR-nummer følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumen tet, når den Der beregnes kun renter, hvis De vælger at overføre en del af den skyldige saldo på Kortkontoen til Hvis du har fået stjålet dit Kort, skal du sørge for straks at melde det til politiet. Hvis det til betalingsinstrumentet næste måneds saldo. hørende Renten beregnes personlige da sikkerheds fra det tidspunkt, foranstaltning hvor De overfører en del af skyldig saldo stjålne Kort har været misbrugt, skal du indsende kopi af anmeldelsen til. anvendt til og næste betalers måneds udbyder Faktura. godtgør, Der beregnes at betaleren kun rente har af den oplyst del af den saldoen, personlige der overføres. sikkerhedsforanstaltning Renten af det skyldige til beløb den, der beregnes har foretaget dagligt og den tilskrives uberettigede månedligt. anvendelse, og at det Dit ansvar ved misbrug af dit Kort er sket under omstændigheder, hvor betaleren indså eller burde have indset, at der var For hæftelse og ansvar gælder reglerne i Betalingstjenestelovens 61 og 62, som risiko for 13,5 misbrug. % du kan læse længere nede. Lovteksten er tilgængelig i sin fulde længde på www. retsinfo.dk. Hovedindholdet i hæftelses- og ansvarsreglerne er: Som hovedregel skal Stk. 7. Uanset stk. 2 6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, der De årlige omkostninger i procent (ÅOP) straks Kreditramme/samlet kreditbeløb: DKK ,-. Dette betale er de samlede beløbet omkostninger tilbage til dig, udtrykt hvis i procent Kortet eller pr. år Ekstrakortet af det samlede har kreditbeløb. været finder sted, efter at udbyderen har fået underretning om, at betalingsinstrumentet ÅOP anføres for brugt uautoriseret Renter til udløb: DKK 320,-. at hjælpe og Dem med at sammenligne har hævet beløbet forskellige på tilbud. din Kortkonto. Du hæfter dog selv er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til den personlige Betaling via Betalingsservice: DKK 0,-. for hele beløbet, hvis du har gjort noget svigagtigt eller med vilje har undladt at vise sikkerhedsforanstaltning, eller at betaleren af andre grunde ønsker betalingsinstrumentet Kreditten optages dagen efter en rentetilskrivningsdato. den påpasselighed med Kortet eller Ekstrakortet og PIN-koden, som du ifølge disse spærret. Kortbetingelser har pligt til. Hvis andre uberettiget har brugt Kortet eller Ekstrakortet De månedlige rentetilskrivninger indbetales straks. Stk. 8. Uanset stk. 2 6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, hvis sam men med Er man PIN-koden for at opnå kan kreditten du komme eller for til at opnå hæfte kreditten for op på til de annoncerede kr. Du kan vilkår komme og betingelser udbyderen ikke har truffet egnede foranstaltninger, jf. 60, stk. 1, nr. 2. til at hæfte forpligtet op til til at kr., hvis andre uberettiget har brugt Kortet eller Ekstrakortet sammen med - tegne PIN-koden forsikring eller vedrørende en forfalsket kreditten, underskrift, eller hvis kan bevise Stk. 9. Uanset stk. 2 6 hæfter betalers udbyder tillige, hvis betal ingsmodtager vidste eller at Hvis du selv kreditgiver har overladt ikke kender Kortet omkostningerne eller Ekstrakortet i forbindelse til vedkom med disse mende, tjenesteydelser, eller at du indgår de ikke burde i vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingsinstrumentet. ikke ÅOP. har givet besked straks efter at du har opdaget at Kortet eller Ekstrakortet er blevet stjålet eller afluret Stk. 10. Det kan aftales, at stk. 1 6 ikke finder anvendelse ved Tilknyttede omkostninger at du selv har udleveret PIN-koden til den, der har brugt Kortet eller Ekstrakortet mikrobetalingsinstrumenter, der anvendes anonymt, eller hvis betalers udbyder eller Eventuelle at du har andre været omkostninger groft uforsigtig i forbindelse med Kortet med kreditaftalen eller Ekstrako rtet, f.eks. ved at på grund af mikrobetalingsinstrumentets 2 % af beløbet, minimum DKK 50,- karakter ved kontanthævning ikke er i stand i hæveautomater til at bevise, at i Danmark og opbevare kortet sammen med PIN-koden. betalingstransaktionen udlandet. var autoriseret. Det kan endvidere aftales, at stk. 7 og Hvis kan godtgøre, at du har udleveret PIN-koden, selv om du burde vide, at 8 ikke finder anvendelse 1,5 % i kurstillæg på mikrobetal ved brug af ingsinstrumenter, kortet i udlandet. hvis det på grund af karakter senest ikke på forfaldsdatoen. er muligt at spærre for brugen af det. der var risiko for misbrug, hæfter du selv for hele tabet. betalingsinstrumentets Forklaring til benævnelserne i afsnittene fra Betalingstjenesteloven: Stk. 11. Stk. 1 6 DKK finder 100,- anvendelse for overtræk af på aftalt e penge, kreditgrænse. medmindre det ikke er muligt for betalers udbyder af e penge at spærre betalingskontoen eller betalingsinstrumentet. Betaler: er dig, Kortholder; Betalingsinstrument: Betingelser er for i ændring dette tilfælde af ovennævnte dit Kort; omkostninger og i forbindelse med kreditaftalen Vi kan s ændre nuværende ansvar gebyrer eller afgifter eller tilføje nye, så længe vi informerer Dem mindst 2 Udbyder: er, dvs. i dette tilfælde EnterCard Danmark. I tvivlstilfælde er det, der skal bevise, at en betaling er korrekt registreret og 61. Betalers Morarenter udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af uautoriserede bogført De og vil ikke blive er pålagt ramt morarenter af tekniske efter svigt samme eller rentesats andre fejl. som aftalt i kreditaftalen skal også for bevise, manglende betalinger, Manglende betalinger kan have alvorlige følger for Dem (f.eks. tvangsauktion) og gøre det betalingstransaktioner, vanskeligere at jf. opnå 57, kredit. medmindre andet følger af 62. Ved en uautoriseret at Kortets personlige sikkerhedsforan staltninger er blevet brugt i forbindelse med transaktion skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet. betalingen. Registrering af, at Kortet har været brugt, er ikke i sig selv bevis for, at du har godkendt betalingen, at du har handlet svigagtigt, eller at du ikke har opfyldt dine Stk. 2. Det kan aftales, at stk. 1 ikke finder anvendelse ved mikrobetalingsinstrumenter, De har ret der til anvendes at fortryde kreditaftalen anonymt, eller inden hvis for en betalers periode udbyder på 14 kalenderdage. på Fortrydelsesret forpligtelser efter disse Kortbetingelser. grund af mikrobetalingsinstrumentets karakter ikke er i stand til at bevise, at Betaling/Fakturaer betalingstransaktionen Førtidig tilbagebetaling var autoriseret. sørger for, at du månedligt får en Faktura på et Varigt Medium. Du modtager De har ret til helt eller delvis at tilbagebetale kreditbeløbet før tiden. dog kun en Faktura, hvis der har været bev ægelser på din Kortkonto. 62. Betalers Søgning udbyder i en database hæfter i forhold til betaler for tab som følge af andres Fakturaen, De giver berettiget dig bl.a. til oplysninger at modtage de om nævnte saldoen oplysninger. på din Kortkonto, en oversigt over uberettigede Kreditgiver anvendelse skal straks af et betalingsinstrument, og gratis underrette Dem medmindre om resultatet andet af en følger søgning af i stk. en database, 2 6. hvis en betalingstransaktioner, herunder Betalingsmodtagere, beløb, anvendt vekselkurs ved Betaler hæfter anmodning kun efter om stk. kredit 2 6, afslås hvis på transak grundlag tionen af sådan er korrekt søgning. registreret Dette gælder og bogført. ikke, hvis en sådan underretning er forbudt i henhold til fællesskabsretten eller strider mod den offentlige orden eller den betalinger i udenlandsk valuta, dato for modtagelsen af betalingstransaktionen og Ved en uberettiget offentlige anvendelse sikkerhed. af et betalingsinstrument skal betalers udbyder straks eventuelle gebyrer. tilbagebetale betaleren beløbet. Betaleren hæfter dog uden beløbsbegrænsning for tab, Hvis du ønsker at få tilsendt en Faktura på papir eller at få den oftere end månedligt, der opstår som Ret til følge et udkast af, at til betaler kreditaftale har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at, De er berettiget hertil, med mindre kreditanmodningen er afslået. De har ret til efter anmodning gratis at modtage en kopi af udkastet til kreditaftale. Denne bestemmelse kan opkræve et gebyr. Dette vil i så fald fremgå af Prislisten. opfylde sine forpligtelser efter 59. modningen ikke er villig til at indgå Hvis du har brugt dit Kort, har du pligt til som minimum at betale minimumsbeløbet på Forfaldsdatoen. Minimumsbeløbet fremgår af Fakturaen og af Prislisten. Hvis du skylder Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter betaleren mindre end minimumsbeløbet, skal du betale hele det beløb, du skylder. med op til kr. for tab som følge af andres uber ettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis den til betalingsin strumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt.

4 anviser, hvordan du kan betale dine skyldige beløb. Betal ing med frigørende Ændring af betingelserne for brug af dit Kort, og den tilhørende kredit virkning kan Det kun samlede ske på kreditbeløb de måder og det sted, som anviser. Mulighederne Som yderligere Kreditgrænsen beskrevet er sat ud under fra en afsnit vurdering 3, kan af Deres konkrete ændre forhold. Kredi taftalen, herunder vil typisk være indbetalingskort via bank eller netbank eller ved tilmelding til Prislisten, De kan kreditgrænsen altid Deres og kreditgrænse Kortbetingelserne. og den aktuelle Hvis udnyttelse der er tale af om kreditten ændringer i Deres til Netbank ugunst på Betalingsservice. for dig, og disse ændringer ikke skyldes de tilfælde, som er nævnt i afsnit 2.18, skal Hvis betaling ikke sker rettidigt i henhold til tilsendt Faktura, kan spærre give dig 2 måneders skriftligt varsel på et Varigt Medium. Betingelser for at udnytte kreditmuligheden Kortet og tilskrive Kortkontoen renter og gebyrer i henhold til gældende Prisliste Ændringer hæve til kontanter. fordel for dig kan ske med øjeblikkelig virkning, og du vil få besked om (herunder omkostninger fastsat efter inkassolovgivningens bestemmelser). ændringen ved førstkommende lejlighed. Hvis Kreditaftalens overdrager løbetid en misligholdt saldo til inddrivelse hos et inkassobureau, Hvis du Kreditten bruger dit har Kort ingen efter, fast udløbsdato, idet har kreditten orienteret er gældende dig om indtil ændring videre. af sælger misligholdte fordringer eller vælger at benytte sig af factoring, vil du få særlig Kreditaftalen, gælder dette som din accept af den nye Kreditaftale. besked om, hvor betaling med frigørende virkning skal ske. Hvis du være ikke 2½, kan 25, acceptere 50 eller 100 ændringerne % af det skyldige til Kreditaftalen, beløb, dog minimum skal du DKK skriftligt 100,-. meddele De kan til enhver tid ændre dette den faste hurtigst indbetalingsprocent, muligt, dog senest foretage samtidigt frivillige med ekstrabetalinger at ændringerne eller indbetale træder hele i kraft. det skyldige kan Afdrag pålægge og, hvis gebyr det er for relevant, visse i betalingsformer. hvilken rækkefølge Dette afdragene vil i så vil fald blive fremgå fordelt af Prislisten. beløb. vil i En så indbetaling fald betragte dækker dette udestående som en opsigelse krav i følgende af aftale rækkefølge: forholdet eventuelt pr. inkassogebyr, renter, øvrige gebyrer og brug af kreditten Hvis du har brugt dit kort, men ikke har fået en Faktura, har du pligt til at kontakte ændringsdatoen. Du kan altid opsige aftalen, som beskrevet i afsnit Ved 100 % udnyttelse af en kreditramme på DKK ,- i en periode på 3 måneder, med 22 dages 3. rentefri VILKÅR kredit FOR betales KREDITAFTALEN DKK ,-. TILKNYTTET DIT KORT Hvis du er tilmeldt Betalingsservice, har du pligt til at sikre dig, at det beløb, du skal betale, bliver opkrævet, og at de korrekte beløb fremgår af din betalingsoversigt. Hvis 3.1 I kredittens Misligholdelse løbetid indgår af Kreditaftalen kun renter, og der eller tages dødsfald ikke højde for, at De skal betale et fast beløb hver det ikke er tilfældet, Der menes skal den du lånte kontakte kapital plus. renter og eventuelle omkostninger i forbindelse med Deres kredithvis du måned. væsentligt misligholder Kreditaftalen, eller hvis du afgår ved døden, har Forfaldsdatoen står på Fakturaen. Du kan til enhver tid indbetale på Kortkontoen og Hvis ret De til, hver med måned øjeblikkelig betaler 100 virkning, % af Deres at spærre saldo via dit Betalingsservice, Kort og opsige koster Kreditaftalen det 0 kr. i rente at bruge dermed helt eller delvist formindske dit skyldige beløb på Kortkontoen. med dig. I så fald forfalder saldoen på din Kortkonto straks til betaling. Væsentlig Betalinger til 3. Kortkontoen, Kreditomkostninger der ikke sker kontant, indsættes med forbehold for, misligholdelse af Kreditaftalen kan f.eks. være at: at modtager beløbet. Forbeholdet gælder, selv om det ikke er nævnt i du ikke betaler minimumsbeløbet, jf. afsnit 2.16, rettidigt Fakturaen eller Debitorrenten anden meddelelse eller, hvis det om er relevant, betalingen. de forskellige Hvis du sender debitorrenter, en check, der gælder som for kreditaftalen Debitorrenten du ikke betaler 18,21 et % overtræk af kreditgrænsen rettidigt banken derefter afviser, kan opkræve et gebyr, der vil fremgå af Prislisten. Pålydende du har afgivet årlig rente urigtige 16,85 eller % vildledende oplysninger i forbind else med ansøgning om Kortet Klager Der du beregnes ikke oplyser kun renter, hvis De om vælger dine økonomiske at overføre en forhold, del af den herunder skyldige saldo indleverer på Kortkontoen til Klager over uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner til selvangivelse, næste måneds Faktura. årsopgørelse Der beregnes og lønsedler, kun rente hvis af den del af saldoen, beder der om overføres. disse Du skal kontrollere dine Fakturaer omhyggeligt og sammenholde oplysningerne på Renten oplysninger af det skyldige beløb beregnes dagligt og tilskrives månedligt. din Faktura med modtagne kvitteringer/notaer. du ikke indsender de ID-oplysninger, som beder om Du skal især være grundig, når du har brugt dit Kort til køb over Internettet og ved 13,5 du % flytter til udlandet og ikke inden fraflytningen træffer aftale med om telefon- eller postordre. fortsat betaling af saldoen ÅOP beregnet på baggrund af 22 dages rentefrihed og 100 % udnyttelse af kreditten og følgende: Hvis beløbene på din Faktura ikke stemmer med dine kvitteringer, skal du i første du standser dine betalinger, kommer under konkursbehandling eller indleder omgang kontakte De årlige Betalingsmodtager omkostninger i procent og (ÅOP) bede om at få det rettet. Bliver forholdet ikke Kreditramme/samlet forhandling om gældssanering kreditbeløb: DKK eller ,-. akkord Dette er de samlede omkostninger udtrykt i procent pr. år af det samlede kreditbeløb. ÅOP anføres for løst, skal du Renter til udløb: DKK 320,-. at give hjælpe Dem med besked. du udsættes for udlæg eller arrest at sammenligne forskellige tilbud. Hvis dit Kort er blevet misbrugt, skal du også melde det til politiet. Betaling du anvender via Betalingsservice: Kortet til ulovlige DKK 0,-. aktiviteter. Kreditten optages dagen efter en rentetilskrivningsdato. vil herefter undersøge din klage. Er klagen berettiget, får du beløbet tilbage. Hvis klagen viser sig at være uberettiget, kan opkræve et 3.2 De Betalingspåmindelser månedlige rentetilskrivninger og indbetales inkassoomkostninger straks. administrationsgebyr. Dette vil i givet fald fremgå af Prislisten. Hvis må udsende betalingspåmindelser, skal du betale gebyr ifølge Er man for at opnå kreditten eller for at opnå kreditten på de annoncerede vilkår og betingelser Klager over forpligtet uautoriserede til at eller fejlbehæftede betalingstransaktioner skal være Prislisten. Hvis beløb må inddrives ved inkasso, har ret til at opkræve de i hænde hurtigst - tegne muligt en forsikring og senest vedrørende 13 måneder kreditten, efter ellerden pågældende betaling er blevet tilknyttede omkostninger hos dig. trukket på din - indgå Kortkonto. aftale om en anden accessorisk tjenesteydelse Hvis kreditgiver ikke kender omkostningerne i forbindelse med disse tjenesteydelser, indgår de ikke 3.3 i Overtræk af kreditgrænsen Efter udløbet ÅOP. af 13 måneders fristen kan du ikke længere klage over uautoriserede eller Du skal betale et tillæg, hvis du overtrækker den bevilgede kredit grænse. Tillægget fejlbehæftede betalingstransaktioner. Hvis du har klaget, har du pligt til at give de oplysninger Tilknyttede og den omkostninger fremgår af Prislisten. Ved førstkommende Forfalds dato skal du betale minimumsbeløbet do kumentation som skal bruge for at kunne behandle plus tillægget. klagen. Eventuelle andre omkostninger i forbindelse med kreditaftalen 2 % af beløbet, minimum DKK 50,- ved kontanthævning i hæveautomater i Danmark og Giver du meddelelse til så sent, at ikke kan rejse kravet over for 3.4 Misligholdelse udlandet. af andre Kreditaftaler indløser, kan det betragtes dette som passivitet med den retsvirkning, at du taber retten har 1,5 ret % til i at kurstillæg spærre ved Kortet brug og af kortet opsige i udlandet. Kreditaftalen, hvis du misligholder andre til at klage., senest f.eks. på i forbindelse forfaldsdatoen. med andre kreditkort udstedt af. kreditaftaler med Klager over betalinger, hvor du ikke har godkendt det præcise beløb 3.5 Varighed DKK 100,- og for opsigelse, overtræk af der aftalt ikke kreditgrænse. sker på grund af misligholdelse Der gælder særlige regler, hvis du giver f.eks. et hotel eller en biludle jer tilladelse til at Kreditaftalen gælder indtil den opsiges af dig eller af. trække på Kortet for ikke afregnede beløb, f.eks. for brug af hotellets minibar eller for kan til enhver tid opsige Kreditaftalen og disse Kortbetin gelser med 2 ikke at have Betingelser fyldt benzintanken for ændring på af ovennævnte udlejningsbil. omkostninger i forbindelse med kreditaftalen måneders Vi kan skriftligt ændre varsel nuværende på et gebyrer Varigt eller Medium. afgifter eller tilføje nye, så længe vi informerer Dem mindst 2 Hvis det trukne beløb overstiger det beløb, som du med rimelighed kunne forvente, måneder kan desuden før ændringen opsige træder Kreditaftalen i kraft. Ændringer delvist til ved Deres at nedsætte fordel kan gennemføres den bevilgede uden varsel. blandt andet under hensyn til tidligere udgiftsmønster, kan du bede om at Morarenter kreditgrænse De vil blive med pålagt 2 måneders morarenter skriftligt efter samme varsel rentesats på et Varigt som aftalt Medium, i kreditaftalen jf. afsnit for manglende betalinger, kan jf. den dog til som enhver beskrevet tid gældende i afsnit prisliste. 2.8 ovenfor, uden varsel midlertidigt nedsætte tilbagebetale Manglende det beløb, betalinger som du kan ikke have er alvorlige enig i. Det følger skal for ske Dem senest (f.eks. tvangsauktion) 2 måneder efter, og gøre at det det pågældende vanskeligere beløb at er opnå trukket kredit. på din Kortkonto. Hvis afslår at betale beløbet din bevilgede kreditgrænse, hvis mener, at det er nødvendigt for at undgå tilbage, vil du få en begrundelse og oplysning om, hvordan du kan klage. Disse særlige 4. Andre regler gælder vigtige ikke retlige for ændringer aspekter misbrug af kortet eller kreditten. i valutakurser, der sker i forhold til en Du kan selv når som helst uden varsel opsige Kreditaftalen og indfri en eventuel saldo. referencekurs, Fortrydelsesret du har fået oplyst. Eventuelt udestående beløb vil, ved opsigelse af Kreditaftalen, blive faktureret på De har ret til at fortryde kreditaftalen inden for en periode på 14 kalenderdage. sædvanlig vis indtil hele beløbet er indfriet s ret til at spærre dit Kort Førtidig tilbagebetaling har De ret har til ret at til spærre helt eller dit delvis Kort at med tilbagebetale øjeblikkelig kreditbeløbet virkning, før hvis tiden. du overtræder 3.6 Hæftelse for betalinger efter aftalens ophør disse Kortbetingelser eller Kreditaftalen. Det gælder også, hvis du misligholder dine Du hæfter fortsat for betalinger, som du har gennemført, men som ikke er blevet betalingsforpligtelser, Søgning i en eller database hvis har berettiget mistanke om at du ikke kan, De er berettiget til at modtage de nævnte oplysninger. Kreditgiver skal straks og gratis underrette Dem om resultatet af en søgning i en database, hvis en registreret hos på opsigelsestidspunktet eller Forfaldsdatoen, jf. afsnit 2.6, 3.1 opfylde dine anmodning betalingsforpligtelser. om kredit afslås på grundlag af en sådan søgning. Dette gælder ikke, hvis en sådan og 3.5. har underretning også ret til er at forbudt spærre i henhold dit Kort til fællesskabsretten med øjeblikkelig eller virkn strider ing, mod hvis den der offentlige er tvivl orden eller den om dit Korts offentlige sikkerhed sikkerhed. eller der er mistanke om uberettiget brug. Hvis det sker, vil du hurtigst muligt Ret få til et besked udkast om til kreditaftale det og om årsagerne til spærringen, medmindre dette vil, De er berettiget hertil, med mindre kreditanmodningen er afslået. skade hensynet De har til ret sikkerheden. til efter anmodning Når årsagerne gratis at modtage til spærringen kopi afikke udkastet længere til kreditaftale. er til stede, Denne bestemmelse vil spærringen blive ophævet eller du vil få udleveret et nyt Kort. modningen ikke er villig til at indgå kan til enhver tid spærre dit Kort med øjeblikkelig virkning, hvis der er mistanke om, at Kortet har været brugt i forbindelse med ulovlige aktiviteter.

5 4. PRISER, RENTER, KREDITOPLYSNINGER M.V. Hvor i en væsentlig grad ændrer eller indfører nye serviceydelser til Det samlede kreditbeløb Kreditgrænsen Kort (f.eks. er sat muligheden ud fra en vurdering for at tegne af Deres forsikringer konkrete forhold. samt andre tillægsydelser). Oplysning om Der priser, menes gebyrer, loftet for eller rentesatser, summen af vekselkurser alle beløb, der og stilles andre til disposition om kostninger i henhold til en kreditaftale. De Hvor kan altid s se Deres udgifter kreditgrænse til finansiering og den aktuelle eller udnyttelse kapitalomkostnin af kreditten ger i Deres stiger Netbank som fremgår af Prislisten. De krav, som skal efterleve i forbindelse med at give dig på følge af uforudsete hændelser eller begrænsning begrænings af af lånemuligheder eder i i markedet. disse oplysninger, følger af forskellig lovgivning, bl.a. Renteloven, Kreditaftaleloven, Hvor bliver pålagt øgede omkostninger eller gebyrer, som direkte eller Betalingstjenesteloven Betingelser for og at Markedsføringsloven. udnytte kreditmulighedender vil derfor være specifikke hæve indirekte kontanter. kan henføres til brugen af dit Kort. henvisninger nedenfor til forskellig lovgivning. Hvor bliver pålagt øgede udgifter til sikkerhedsmæs sige tiltag, 4.1 Ændringer Kreditaftalens i renter, løbetid gebyrer og vekselkurser knyttet til din Kreditaftale Kreditten forhøjede har ingen forsikringspræmier fast udløbsdato, på idet kortforsikringer, kreditten gældende øgede indtil udgifter videre. til processering med af betalingskorttransaktioner, øgede udgifter til produktion af kort, øgede Oplysning om priser, gebyrer, rentesatser, vekselkurser og andre omkostninger være udgifter 2½, 25, til 50 valu eller tahåndtering, 100 % af det nye skyldige eller beløb, øgede dog krav minimum fra offentlig DKK 100,-. myndighed De kan til eller enhver tid ændre forhøjede den faste portoudgifter. indbetalingsprocent, foretage frivillige ekstrabetalinger eller indbetale hele det skyldige forbundet med Afdrag brugen og, hvis af det dit er Kort relevant, fremgår i hvilken af Prislisten. rækkefølge afdragene vil blive fordelt beløb. En indbetaling dækker udestående krav i følgende rækkefølge: eventuelt inkassogebyr, renter, Det vil fremgå af Prislisten, om bruger faste rentesatser og Hvor, som følge af nye eller ændrede skatter og/ eller afgifter eller øvrige gebyrer og brug af kreditten vekselkurser eller om bruger en referencerentesats eller referencekurs. ændring i lovgivningen, inklusiv myndighed safgørelse og domstolsafgørelser, Beregningsmetoden for den faktiske rente og den relevante dato og indeks eller Ved bliver 100 % påført udnyttelse øgede af udgifter en kreditramme eller reducerede på DKK ,- indtægter. i en periode på 3 måneder, med 22 dages rentefri kredit betales DKK ,-. grundlag for Det fastsættelse samlede beløb, af en De sådan skal betale referencerentesats eller referencekurs vil i givet fald også kunne ses i prislisten. Det samme gælder for eventuelle tillæg i den 4.4 I kredittens Kreditomkostninger løbetid indgår kun renter, og der tages ikke højde for, at De skal betale et fast beløb hver forbindelse. Der menes den lånte kapital plus renter og eventuelle omkostninger i forbindelse med Deres kreditifølge Kreditaftaleloven måned. skal opgøre det samlede beløb, der skal betales Hvis De hver måned betaler 100 % af Deres saldo via Betalingsservice, koster det 0 kr. i rente at bruge Ændringer i ovenstående oplysninger til ugunst for dig vil blive varslet med 2 ved forskellige udnyttelser af Kortkontoen som summen af lånebeløbet og måneders skriftligt varsel på Varigt Medium. Ændringer i disse oplysninger til fordel for kreditomkostningerne samt opgøre ÅOP. dig kan ske 3. med Kreditomkostninger øjeblikkelig virkning. Da aftalen er gældende indtil videre, vil beregningen af de årlige omkostninger i procent ske, som var Kreditaftalens løbetid et år ad gangen. Prislisten indeholder Debitorrenten eller, hvis det er relevant, de forskellige debitorrenter, der gælder for kreditaftalen Debitorrenten 18,21 % Ændring i rente eller metode til beregning af renten eksempler på de samlede ÅOP. Se Prislisten for yderligere oplysninger. Alle transaktioner har en rentefri kreditperiode på op til 52 dage. Der beregnes kun 5. Pålydende PERSONLIGE årlig rente OPLYSNINGER 16,85 % renter, hvis du vælger at overføre en del af den skyldige saldo på Kortkontoen til næste måneds saldo. Renten beregnes da fra det tidspunkt, hvor du overfører en del af skyldig 5.1 Der Brug beregnes af oplysninger kun renter, hvis og De opbevaring vælger at overføre en del af den skyldige saldo på Kortkontoen til saldo til næste måneds Faktura. Der beregnes kun rente af den del af saldoen, der I forbindelse til næste med måneds din ansøgning Faktura. Der om beregnes et Kort kun eller rente din af accept den del af af Udsted saldoen, ers der tilbud overføres. om et overføres. Dermed er du altid sikret mindst 22 og op til 52 dages rentefri kredit ved brug Kort eller Renten ved efterfølgende af det skyldige beløb udveksling beregnes af dagligt personlig og tilskrives information månedligt. med har du af dit Kort. givet samtykke til, at og de selskaber, der er forbundne til, i henhold Renten af skyldige beløb beregnes dagligt og tilskrives månedligt. Hvis din rente til Persondataloven 13,5 % hver især som dataansvarlig kan registrere dine personoplysninger. er baseret på en referencerente, bruges den referencerentesats + fast tillæg, De nævnte virksomheder kan selv behandle data som beskrevet nedenfor, eller de som gælder hos på det tidspunkt, hvor modtager besked om kan lade ÅOP data er beregnet behandle på af baggrund en designeret af 22 dages databe rentefrihed handler, og i 100 forbindelse % udnyttelse med af levering kreditten af og følgende: betalingen. Det årlige vil fremgå omkostninger af prislisten, i procent hvilken (ÅOP) referencerente og hvilket fast tillæg, tillægsydelser Kreditramme/samlet og services. kreditbeløb: DKK ,-. bruger. Dette er de samlede omkostninger udtrykt i procent pr. år af det samlede kreditbeløb. ÅOP anføres for Renter bruger til udløb: dine DKK personoplysninger 320,-. som bedømmelsesgrund lag for udstedelse at hjælpe Dem med at sammenligne forskellige tilbud. Hvis den rente, som udsteder har valgt som reference, ændres, vil din aktuelle rente af Kort, Betaling herunder via indhentelse Betalingsservice: af løbende DKK 0,-. kredit- og betalingsoplysninger hos ændres tilsvarende. På din førstkommende faktura efter ændringen vil du kunne se, kreditoplysningsbureauer Kreditten optages dagen samt efter finansielle en rentetilskrivningsdato. institutioner, samt administration af den hvilken referencerentesats, der har været brugt på dine betalinger. Du kan altid gå bagvedliggende De månedlige Kreditaftale. rentetilskrivninger Herunder indbetales vil straks. bruge dit CPR-nummer til at ind på eller henvende dig til. indhente og opdatere adresseoplysninger, til at afgive lovpligtige oplysninger til Er kan man skifte for at referencerente opnå kreditten eller og forhøje at opnå det kreditten faste tillæg på de med annoncerede varsel, som vilkår ovenfor og betingelser offentlige myndigheder om saldo, rentetilskrivning mv., og til entydig identifikation forpligtet til at beskrevet. - tegne en forsikring kan skifte vedrørende fra fast rente kreditten, til referencerente eller og omvendt med varsel, af dig, bl.a. ved spærring af dit Kort. Dine personoplys ninger bliver delt med de som ovenfor - indgå beskrevet. aftale om en anden kan accessorisk nedsætte tjenesteydelse det faste tillæg uden varsel. andre selskaber i EnterCard koncernen og dets ejere, med det formål at udføre Hvis din rente Hvis kreditgiver er variabel, ikke vil kender fremgangsmåden omkostningerne for i forbindelse beregning med af renten disse tjenesteydelser, og den brugte indgår de ikke kundeadministration, i udarbejde statistik og analyse af kundeadfærd og lignende for ÅOP. referencerente fremgå af Prislisten. Den brugte rente vil fremgå af din Faktura.. Hvis din rente Tilknyttede er variabel, omkostninger kan både rentestigning og rentenedsæt telse ske med øjeblikkelig virkning. skal dog altid overholde reglerne i Kreditaftaleloven eller 5.2 Samtykke til indsamling, behandling og opbevaring af Eventuelle andre omkostninger i forbindelse med kreditaftalen 2 % af beløbet, minimum DKK 50,- ved kontanthævning i hæveautomater i Danmark og tilsvarende gældende lovgivning. skal oplyse, hvilken referencerente, der er personoplysninger og retten til indsigt udlandet. blevet lagt til grund for den variable rente. Dit samtykke til disse Kortbetingelser er en forudsætning for, at du kan få udstedt dit 1,5 % i kurstillæg ved brug af kortet i udlandet. Hvis din rente er fast, beregnes den med den rente, der fremgår af din Faktura eller Kort og fortsat De bruge vil blive det. opkrævet Ophører et påmindelsesgebyr du med at have et på Kort DKK eller 100,- Ekstrakort, hvis ikke De foretager eller ønsker Deres minimumsbetaling at samtykke senest til disse på forfaldsdatoen. Kortbetingelser, kan du til enhver tid tilbagekalde Prislisten. du ikke længere dit samtykke. De Tilbagekaldelse vil blive opkrævet af renter dit samtykke af den samlede skal ske saldo, skriftligt indtil denne til. er betalt. DKK 100,- for overtræk af aftalt kreditgrænse Ændring i vekselkurs eller referencekurs Efter Persondataloven har du ret til at kræve indsigt i og berigtigelse af de oplysninger, Valutakursen for MasterCard fastsættes dagligt, kl. 12 formiddag St. Louis tid (US), som Jf. Prislisten har for registreret mere information. om dig. Du skal i så fald skal du kontakte for den næstkommende afregningsdag. skriftligt, og beskrive hvad det er du ønsker indsigt i. Betingelser for ændring af ovennævnte omkostninger i forbindelse med kreditaftalen Vi kan ændre nuværende gebyrer eller afgifter eller tilføje nye, så længe vi informerer Dem mindst 2 Oplysningerne måneder opbevares før ændringen hos træder den i dataansvarlige kraft. Ændringer til part Deres og vil fordel blive kan behandlet gennemføres strengt uden varsel. Til brug for at fastsætte valutakursen bruger MasterCard flere markeds kilder (såsom fortroligt. Dine personlige oplysninger, herunder oplysning om dit kundeforhold og Bloomberg, Morarenter Reuters, centralbanker og andre). Disse kurser indsamles i løbet af dagen CPR-nummer, De vil blive vil pålagt ikke uden morarenter et yderligere efter samme samtykke rentesats fra som dig aftalt blive i videregivet kreditaftalen for til andre manglende betalinger, og afspejler Manglende generelt de betalinger kurser kan der have bruges alvorlige på engrosmarkedet følger for Dem (f.eks. eller tvangsauktion) fastsættes af og den gøre det vanskeligere at opnå kredit. dem, der er nævnt i disse Kortbetingelser. Dog vil oplysninger blive udleveret, hvis det amerikanske regering. De viste kurser indeholder ikke eventuelle gebyrer eller tillæg kræves af en offentlig myndighed, herunder politiet i forbindelse med efterforskning af pålagt af, 4. Andre disse vigtige vil i tilfælde retlige af aspekter der er et tillæg fremgå af Prislisten. Bemærk kriminalitet. venligst, at der på grund af mulig afrunding, kan være kurser på Fakturaen der ikke Fortrydelsesret Hvis du ophører med at have et Kort, vil dine personoplysninger blive slettet hos præcist afspejler De har den ret til nøjagtige at fortryde kurs kreditaftalen der er anvendt inden for en til at periode beregne på 14 transaktionsbeløbet. kalenderdage.. Dog vil oplysningerne blive bevaret, så længe det er nødvendigt i henhold Alle transaktioner Førtidig omregnes tilbagebetaling mellem valutaen i det land trans aktionen foregår, på til ufravigelig lovgivning, i forbind else med gennemførsel af betalingstransaktioner, baggrund af De ovenstående, har ret til helt eller mod delvis US dollars at tilbagebetale og derefter kreditbeløbet mellem før US tiden. dollars og danske eventuelle retssager eller andre juridiske forpligtelser hvori oplysningerne skal indgå. kroner. For eksempel ved en transaktion i England: GBP/USD derefter USD/DKK. 5.3, Forbrugsoplysninger De berettiget til at modtage de nævnte oplysninger. Kreditgiver skal straks og gratis underrette Dem om resultatet af en søgning i en database, hvis en Vi henviser anmodning i øvrigt til MasterCards om kredit afslås egen på grundlag valutakurs af en beregner, sådan søgning. som Dette kan findes gælder på Når du bruger Kortet, registreres kortets nummer, det samlede tran saktionsbeløb, dato ikke, hvis en sådan https://www.mastercard.com/global/currencyconversion/ underretning forbudt i henhold til fællesskabsretten eller strider mod den offentlige orden eller den for brug af kortet, og hvor kortet har været brugt. Betalingsmodtager videresender disse oplysninger til via sin indløser. Oplysningerne opbevares hos 4.3 Gebyrer omfattet af Markedsføringsloven Betalingsmodtager, indløser og hos til brug for bogføring, fakturering / Faktura Ret til et udkast til kreditaftale, De er berettiget hertil, med mindre kreditanmodningen er afslået. kan Deindføre har ret tileller efterforhøje anmodning gebyrer, gratis at i henhold modtage til enmarkedsføringslovens kopi af udkastet til kreditaftale. 15. Denne Det bestemmelse (herunder elektronisk kontoudtog) og eventuel senere fejlretning. Oplysninger, der er skal ske med 2 måneders skriftligt varsel på et Varigt Medium. modningen ikke er villig til at indgå nævnt ovenfor, videregives i øvrigt kun, hvor lovgivningen kræver det og/eller til brug Nye eller forhøjede kreditaftalen gebyrer med Dem. kan indføres i følgende tilfælde: for verserende retssager om krav stiftet ved brug af Kortet. Det er alene informationer Hvor bliver påført nye eller forhøjede omkostninger forbundet med relevant for behandling i sådanne systemer der videregives og sådan videregivelse de ydelser, som modtager fra part nere eller MasterCard for driften af kan betyde, at oplysningerne bliver udleveret, bl.a. til MasterCard Interna tional kreditkortvirksomhed. (databehandler) i USA og NETS (databehandler) i Danmark.

6 1. Navn og kontaktoplysninger på kreditgiver/kreditformidler 5.4 Markedsføring og videregivelse af information Det samlede kreditbeløb EnterCard Kreditgrænsen Danmark er sat (cvr-nr ud fra ), en vurdering af Deres konkrete forhold. Ved at ansøge Der menes om et Kort loftet giver for eller du summen yderligere af alle samtykke beløb, der til, stilles at, til disposition samt i henhold de til til en kreditaftale. forbundne selskaber, hver især kan bruge oplysninger om dit navn, din De kan altid se Deres kreditgrænse og den aktuelle udnyttelse af kreditten i Deres Netbank på Børsgade 8, 4., DK-1215 København K adresse, adresse og/ eller mobilnummer, til at give dig tilbud om nye eller forbedrede Betingelser produkter benævnt fra for at udnytte kreditmuligheden eller Kortbetingelser ) s samarbejdspartnere, fremsende spørge- og/eller Der menes, kun detilfredshedsskemaer hvordan og hvornår De vil og få særlige pengene. tilbud eller events pr. brev, +45 hæve 33 kontanter Gældende og/eller pr SMS. januar maj 2013 Dit 2015 samtykke til at modtage denne slags henvendelser er dog Kreditaftalens løbetid Kreditten har ingen fast udløbsdato, idet kreditten er gældende indtil videre. ikke en betingelse 2. Beskrivelse for at få udstedt af de vigtigste et Kort, og karakteristika kan til enhver tid ved tilbagekaldes kreditproduktet ved henvendelse til. være Kreditkort 2½, 25, tilknyttet 50 eller MasterCard. 100 % af det skyldige beløb, dog minimum DKK 100,-. De kan til enhver tid ændre den faste indbetalingsprocent, foretage frivillige ekstrabetalinger eller indbetale hele det skyldige FORTRYDELSESRET Markedsføring Afdrag og, hvis det og er videregivelse relevant, i hvilken af rækkefølge information afdragene vil blive fordelt Det samlede kreditbeløb beløb. Kreditgrænsen En indbetaling er sat ud dækker fra en udestående vurdering af krav Deres i følgende konkrete rækkefølge: forhold. eventuelt inkassogebyr, renter, I Ved henhold at ansøge til Der 19 menes om i Kreditaftaleloven et Kort loftet giver for eller du summen yderligere har du af fortrydelsesret. alle samtykke beløb, der til, stilles For at, trydelsesfristen til disposition samt i henhold de er til 14 til en kreditaftale. øvrige De vil blive gebyrer informeret og brug om af kreditten Deres kreditgrænse, når De modtager Deres re:member betalingskort dage fra du forbundne har modtaget selskaber, dit Kort. hver Ønsker især kan du at bruge fortryde oplysninger aftalen, om skal dit du navn, blot klippe din dit De kan altid se Deres kreditgrænse og den aktuelle udnyttelse af kreditten i Deres Netbank på Ved 100 % udnyttelse af en kreditramme på DKK ,- i en periode på 3 måneder, med 22 dages Kort adresse, (herunder magnetstriben adresse og/ eller og chippen) mobilnummer, i stykker til at og give returnere dig tilbud det om til. nye eller rentefri kredit betales DKK ,-. Uanset forbedrede om Det Betingelser produkter fortryder samlede fra for beløb, Kreditaftalen, at udnytte De skal kreditmuligheden eller betale skal s en eventuel samarbejdspartnere, saldo på dit Kort, fremsende inklusive eventuelle spørge- og/eller påløbne Der menes, kun renter detilfredshedsskemaer hvordan og gebyrer og hvornår indfries De vil og få hurtigst særlige pengene. muligt, tilbud eller men events senest pr. 30 brev, I hæve kredittens kontanter. løbetid indgår kun renter, og der tages ikke højde for, at De skal betale et fast beløb hver Der menes den lånte kapital plus renter og eventuelle omkostninger i forbindelse med Deres kredit måned. kalenderdage og/eller efter, SMS. at Dit du samtykke har meddelt til at Udst modtage eder, at denne du vil slags udøve henvendelser din fortrydelsesret. er dog Kreditaftalens løbetid Kreditten Hvis De hver har måned ingen fast betaler udløbsdato, 100 % af idet Deres kreditten saldo er via gældende Betalingsservice, indtil videre. koster det 0 kr. i rente at bruge Renter ikke og betingelse gebyrer for vil i at tilfælde få udstedt af, at et saldoen Kort, og ikke kan er til indfriet enhver inden tid tilbagekaldes udløbet af den ved rentefri periode, henvendelse blive tilskrevet. Kortkontoen i henhold til Prislisten, indtil hele saldoen er indfriet. Fortrydelsesretten 3. Kreditomkostninger gælder alene ved førstegangsudstedelse af et Kort og gælder være 2½, 25, 50 eller 100 % af det skyldige beløb, dog minimum DKK 100,-. De kan til enhver tid ændre den faste indbetalingsprocent, foretage frivillige ekstrabetalinger eller indbetale hele det skyldige 6. FORTRYDELSESRET Afdrag og, hvis det er relevant, i hvilken rækkefølge afdragene vil blive fordelt derfor ikke ved Debitorrenten udskiftning eller, af hvis et eksisterende det er relevant, Kort, de forskellige se afsnit debitorrenter, 2.9. der gælder for kreditaftalen beløb. Debitorrenten En indbetaling 18,21 % dækker udestående krav i følgende rækkefølge: eventuelt inkassogebyr, renter, I henhold til 19 i Kreditaftaleloven har du fortrydelsesret. For trydelsesfristen er 14 øvrige Pålydende gebyrer månedlig og brug rente af kreditten 1,40 % 7. dage fra du TILSYNSMYNDIGHEDER, har modtaget dit Kort. Ønsker KLAGEMULIGHEDER, du at fortryde aftalen, skal du blot klippe dit Pålydende årlig rente 16,85 % Ved 100 % udnyttelse af en kreditramme på DKK ,- i en periode på 3 måneder, med 22 dages Kort (herunder ADRESSEÆNDRINGER magnetstriben og chippen) OG ANSVARSBEGRÆNSNINGER i stykker og returnere det til. rentefri Der beregnes kredit betales kun renter, DKK hvis ,-. De vælger at overføre en del af den skyldige saldo på Kortkontoen til 7.1 Uanset om Tilsynsmyndigheder Det du fortryder samlede beløb, Kreditaftalen, De skal betale skal en eventuel saldo på dit Kort, inklusive eventuelle påløbne renter og gebyrer indfries hurtigst muligt, men senest 30 I til kredittens næste måneds løbetid Faktura. indgår kun Der renter, beregnes og der kun tages rente ikke af den højde del for, af saldoen, at De skal der betale overføres. et fast beløb hver s virksomhed Der menes den er lånte i henhold kapital til plus relevant renter og lovgivning eventuelle under omkostninger tilsyn af i myndighederne, forbindelse med Deres kredit måned. Renten af det skyldige beløb beregnes dagligt og tilskrives månedligt. kalenderdage er listet i afsnit efter, 5 at i Oplysningsbladet, du har meddelt Udst eder, at du vil udøve din fortrydelsesret. Hvis De hver måned betaler 100 % af Deres saldo via Betalingsservice, koster det 0 kr. i rente at bruge Renter og gebyrer vil i tilfælde af, at saldoen ikke er indfriet inden udløbet af den rentefri 7.2 periode, blive Klagemuligheder tilskrevet Kortkontoen i henhold til Prislisten, indtil hele saldoen er indfriet. 13,5 % Du Fortrydelsesretten kan rette 3. eventuelle Kreditomkostninger gælder klager alene til: ved førstegangsudstedelse af et Kort og gælder derfor ikke, ved Debitorrenten udskiftning se afsnit eller, af 1.2. hvis et eksisterende det er relevant, Kort, de forskellige se afsnit debitorrenter, 2.9. De årlige omkostninger i procent (ÅOP) der gælder for kreditaftalen Debitorrenten 18,21 % Forbrugerombudsmanden, Dette de samlede omkostninger vedrørende udtrykt din i procent Kreditaftale pr. år det med samlede, kreditbeløb. se afsnit Kreditramme/samlet Pålydende månedlig kreditbeløb: rente 1,40 % DKK ,-. ÅOP anføres for 7. TILSYNSMYNDIGHEDER, KLAGEMULIGHEDER, Renter Pålydende til udløb: årlig rente DKK 320,-. 5 i at Oplysningsbladet. hjælpe Dem med at sammenligne forskellige tilbud. 16,85 % ADRESSEÆNDRINGER OG ANSVARSBEGRÆNSNINGER Betaling via Betalingsservice: DKK 0,-. Datatilsynet, vedrørende behandling af oplysninger om dig, se afsnit 5 i Kreditten Der beregnes optages kun dagen renter, efter hvis De en rentetilskrivningsdato. vælger overføre del af den skyldige saldo på Kortkontoen til 7.1 Oplysningsbladet. Tilsynsmyndigheder Alle næste måneder måneds er saldo. lige lange. Renten beregnes da fra det tidspunkt, hvor De overfører en del af skyldig saldo De til næste månedlige måneds rentetilskrivninger Faktura. Der beregnes indbetales kun straks. rente af den del af saldoen, der overføres. s virksomhed er i henhold til relevant lovgivning under tilsyn af myndighederne, Renten af det skyldige beløb beregnes dagligt og tilskrives månedligt. 7.3 der er listet Tvister Er i afsnit man for 5 i at Oplysningsbladet, opnå kreditten eller for at opnå kreditten på de annoncerede vilkår og betingelser Eventuelle tvister forpligtet mellem til at dig og, der ikke kan løses efter henvendelse til de i afsnit i Oplysningsbladet Klagemuligheder - tegne en forsikring listede vedrørende tilsynsmyndigh kreditten, eller eder, behandles efter dansk ret og kan, 13,5 % efter Du kan dit rette valg, Hvis eventuelle indbringes kreditgiver klager enten ikke kender til: for Københavns omkostningerne Byret i forbindelse eller dit hjemting. med disse tjenesteydelser, indgår de ikke i, ÅOP. se afsnit De årlige omkostninger i procent (ÅOP) Forbrugerombudsmanden, Ændring af navn eller adresse Kreditramme/samlet kreditbeløb: DKK ,-. Dette de samlede omkostninger vedrørende udtrykt din i procent Kreditaftale pr. år det med samlede, kreditbeløb. se afsnit ÅOP anføres for Hvis du ændrer Tilknyttede Renter til udløb: DKK 320,-. 5 i at Oplysningsbladet. hjælpe navn Dem eller omkostninger med adresse, at sammenligne skal du forskellige straks meddele tilbud. dette til. Hvis Betaling via Betalingsservice: DKK 0,-. Datatilsynet, opkræver Eventuelle et andre vedrørende administrationsgebyr omkostninger behandling i forbindelse for af manglende oplysninger med kreditaftalen information om dig, se om afsnit ændring 5 i af Kreditten 2 % optages af beløbet, dagen minimum efter en DKK rentetilskrivningsdato. 50,- ved kontanthævning i hæveautomater i Danmark og navn eller Oplysningsbladet. adresse, vil dette gebyr fremgå af Prislisten. Du opfordres endvidere til at sikre Alle måneder udlandet. er lige lange. dig, at altid har dine opdaterede kontaktoplysninger såsom telefon nummer, De månedlige 1,5 % i rentetilskrivninger kurstillæg ved brug indbetales af kortet i straks. udlandet. mobiltelefonnummer 7.3 Tvister Er man for at og opnå kreditten adresse. eller På for at den opnå måde kreditten kan på de annoncerede hurtigt komme vilkår og i senest på forfaldsdatoen. betingelser kontakt Eventuelle med tvister forpligtet dig, hvis mellem til at der dig skulle og være, behov der for ikke det, kan f.eks. løses hvis efter dit Kort henvendelse må spærres. til de i afsnit 5 i Oplysningsbladet - tegne en forsikring listede vedrørende tilsynsmyndigh kreditten, eller eder, behandles efter dansk ret og kan, DKK 100,- for overtræk af aftalt kreditgrænse. 7.5 efter dit valg, Ekstraordinære Hvis indbringes kreditgiver enten begivenheder ikke kender for Københavns omkostningerne Byret i forbindelse eller dit hjemting. er ikke ansvarlig for tab, der f.eks. opstår som følge med af begrænsninger disse tjenesteydelser, eller indgår de ikke i ÅOP. afbrydelse 7.4 Ændring i Betingelser muligheden af for navn for ændring at eller bruge af adresse ovennævnte dit Kort som omkostninger betalingskort, i forbindelse hvis dette med skyldes kreditaftalen Vi kan ændre nuværende gebyrer eller afgifter eller tilføje nye, så længe vi informerer Dem mindst 2 ændringer Hvis du ændrer i Tilknyttede love navn eller eller regler, omkostninger adresse, begræn skal sninger du straks eller forsinkelse meddele dette i levering til. eller forsyning Hvis af elektricitet opkræver eller Eventuelle Morarenter kommunikationsservices, et andre administrationsgebyr myndighedsforanstaltninger omkostninger i forbindelse manglende med kreditaftalen information eller om ændring forhold, der af De vil blive 2 % pålagt af beløbet, morarenter minimum efter DKK samme 50,- ved rentesats kontanthævning som aftalt i hæveautomater kreditaftalen for manglende i Danmark og betalinger, jf. den udlandet. til enhver tid gældende prisliste. er navn omfattet eller adresse, Manglende af force majeure, vil betalinger dette gebyr som kan begrebet fremgå have alvorlige af anvendes Prislisten. følger for i Du dansk Dem opfordres (f.eks. obligationsret. tvangsauktion) endvidere Du til og kan at gøre sikre ikke det bruge dig, at dit Kort vanskeligere som altid betalingskort, har at opnå dine kredit. opdaterede hvis, kontaktoplysninger MasterCard, NETS, såsom NETS telefon tekniske nummer, 1,5 % i kurstillæg ved brug af kortet i udlandet. centre mobiltelefonnummer og/eller NETS og udenlandske adresse. samarbejdspartnere På den måde kan inddrages i en hurtigt arbejdskonflikt. komme i senest på forfaldsdatoen. kontakt med er ikke dig, ansvarlig hvis der skulle for indirekte være behov tab af for nogen det, art. f.eks. hvis dit Kort må spærres. Hvis Fortrydelsesret ikke kan opfylde sine forpligtelser til dig helt eller delvist på grund af DKK 100,- for overtræk af aftalt kreditgrænse. omstændigheder 7.5 Ekstraordinære De har som ret til ovenfor at fortryde begivenheder beskrevet, kreditaftalen suspend inden for eres en periode opfyldelsen på 14 kalenderdage. af s forpligtelser er ikke ansvarlig for tab, der f.eks. opstår som følge af begrænsninger eller Førtidig så længe tilbagebetaling og i det omfang, hindringen består. Hvis afbrydelse det derefter i Betingelser De muligheden har vil ret kræve til for helt for ændring eller ganske at bruge delvis af ovennævnte uforholdsmæssige at dit tilbagebetale Kort som omkostninger betalingskort, kreditbeløbet økonomiske i forbindelse før hvis tiden. opofrelser dette med skyldes kreditaftalen for Vi kan ændre nuværende gebyrer eller afgifter eller tilføje nye, så længe vi informerer Dem mindst 2 ændringer at i love opfylde eller sine regler, forpligtelser, begræn sninger det det eller samme, forsinkelse som i at levering eller ikke forsyning kan af, De er berettiget til at modtage de nævnte oplysninger. opfylde elektricitet sine eller Morarenter Kreditgiver forpligtelser kommunikationsservices, skal helt straks eller og gratis delvist. underrette myndighedsforanstaltninger Dem om resultatet af en eller søgning forhold, i en database, der hvis en De vil blive pålagt morarenter efter samme rentesats som aftalt i kreditaftalen for manglende betalinger, er omfattet Manglende anmodning af force majeure, betalinger om kredit som afslås kan begrebet have på grundlag alvorlige anvendes af følger sådan for i dansk Dem søgning. (f.eks. obligationsret. Dette tvangsauktion) gælder Du ikke, og kan gøre hvis ikke en det sådan bruge dit Kort vanskeligere underretning som betalingskort, at er opnå forbudt kredit. i henhold hvis, til fællesskabsretten MasterCard, eller NETS, strider NETS mod den tekniske offentlige orden eller den centre og/eller NETS udenlandske samarbejdspartnere inddrages i en arbejdskonflikt. er Ret ikke til et ansvarlig udkast til for kreditaftale indirekte tab af nogen art., De er berettiget hertil, med mindre kreditanmodningen er afslået. Hvis De Fortrydelsesret har ikke ret kan til efter opfylde anmodning sine forpligtelser gratis at modtage til dig en helt kopi eller af udkastet delvist til på kreditaftale. grund Denne bestemmelse omstændigheder De har som ret til ovenfor at fortryde beskrevet, kreditaftalen suspend inden for eres en periode opfyldelsen på 14 modningen kalenderdage. ikke er villig til at indgå af s forpligtelser Førtidig så længe tilbagebetaling og i det omfang, hindringen består. Hvis det derefter De har vil ret kræve til helt eller ganske delvis uforholdsmæssige at tilbagebetale kreditbeløbet økonomiske før tiden. opofrelser for at opfylde sine forpligtelser, er det det samme, som at ikke kan, De er berettiget til at modtage de nævnte oplysninger. opfylde sine Kreditgiver forpligtelser skal helt straks eller og gratis delvist. underrette Dem om resultatet af en søgning i en database, hvis en anmodning om kredit afslås på grundlag af en sådan søgning. Dette gælder ikke, hvis en sådan underretning er forbudt i henhold til fællesskabsretten eller strider mod den offentlige orden eller den re:member, Postboks 2213, 1018 København K. Telefon: Ret til et udkast til kreditaftale, De er berettiget hertil, med mindre kreditanmodningen er afslået. De har ret til efter anmodning Ansvarlig gratis udsteder at modtage af re:member en kopi af udkastet er EnterCard til kreditaftale. Danmark Denne (cvr-nr bestemmelse ), filial af EnterCard Norge AS (org-nr ) modningen ikke er villig til at indgå

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger Gældende fra den 20. november 2014

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger Gældende fra den 20. november 2014 1. Navn og kontaktoplysninger på kreditgiver/kreditformidler Kreditgiver: Adresse: Tlf.nr.: +45 33 42 37 10 E-mail: Websted: EnterCard Danmark (cvr-nr 30072030), filial af EnterCard AS (org-nr 980844854)

Læs mere

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninge Gældende fra den 2. oktober 2017

Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninge Gældende fra den 2. oktober 2017 1. Navn og kontaktoplysninger på kreditgiver/kreditformidler Kreditgiver: EnterCard Danmark, filial af EnterCard Group AB, Sverige (cvr-nr 38722557) Arne Jacobsens Allé 13, 3. L2, DK-2300 København S Tlf.nr.:

Læs mere

Betingelser for brug af LO Plus Guldkort (herefter benævnt kortbetingelser ) Gældende pr. 15. marts 2014

Betingelser for brug af LO Plus Guldkort (herefter benævnt kortbetingelser ) Gældende pr. 15. marts 2014 1. Udsteder, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Udsteder af Kort: EnterCard Danmark (cvr-nr 30072030), filial af EnterCard Norge AS (org-nr 980844854) er ansvarlig kortudsteder og kreditgiver (herefter

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj 2012. 1 Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Betingelser for re:member FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen )

Betingelser for re:member FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) 1 KREDITGIVER, KONTAKTOPLYSNINGER OG AFTALEGRUNDLAG 1.1 Kreditgiver af re:member FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr 30072030), filial af EnterCard Norge AS (org-nr 980844854) er ansvarlig Kreditgiver

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 11-10-2016 Side 1 af 7 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 15-05-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort, hvis du er under 18 år. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 12-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 5. januar 2015 En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 2. januar 2017. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Regler for interne hævekort Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, TLF: 98841722, CVR:58943010, www.dronspar.dk Gode råd om interne hævekort Opbevar dit interne

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 2. januar 2017. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 27. oktober 2015. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 6. november 2015. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Betingelser for brug af dit re:member betalingskort (herefter benævnt Kortbetingelser )

Betingelser for brug af dit re:member betalingskort (herefter benævnt Kortbetingelser ) 1. UDSTEDER, KONTAKTOPLYSNINGER OG AFTALEGRUNDLAG 1.1 Udsteder af Kortet: EnterCard Danmark (cvr-nr 30072030), filial af EnterCard Norge AS (org-nr 980844854) er ansvarlig kortudsteder og kreditgiver (herefter

Læs mere

Betingelser for brug af dit re:member betalingskort (herefter benævnt Kortbetingelser )

Betingelser for brug af dit re:member betalingskort (herefter benævnt Kortbetingelser ) 1. UDSTEDER, KONTAKTOPLYSNINGER, AFTALEGRUNDLAG OG KOMMUNIKATION 1.1 Udsteder af Kortet EnterCard Danmark, filial af EnterCard Group AB, Sverige er ansvarlig kortudsteder og kreditgiver (herefter benævnt

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 01.12.2015. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 01.01.2017. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Brugerregler for Nykredit Hævekort

Brugerregler for Nykredit Hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort Indholdsfortegnelse Brugerregler for hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort... 3 Ordliste... 11 Gode hævekort-råd... 12 Uddrag af værgemålsloven... 14 Uddrag af

Læs mere

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank 1 Definitioner Banken Lån & Spar Bank A/S, CVR nr. 13538530, udsteder kortet. Betalingsmodtager De steder, du kan bruge kortet. Danmark Danmark, Færøerne

Læs mere

Supplerende kortbestemmelser

Supplerende kortbestemmelser 1. november 2009 Supplerende kortbestemmelser Lyngby Storcenter a.m.b.a - Lyngby Storcenter 623-2800 Kongens Lyngby telefon 4527 7707 - telefax 4587 2015 - CVR nr. 4707 7417 - Danske Bank 4260-0007003773

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Opbevar Deres interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at De ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende.

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

Betingelser for brug af LO Plus Guldkort (herefter benævnt Kortbetingelser )

Betingelser for brug af LO Plus Guldkort (herefter benævnt Kortbetingelser ) 1. UDSTEDER, KONTAKTOPLYSNINGER, DEFINITIONER, AFTALEGRUNDLAG OG KOMMUNIKATION 1.1 Udsteder af Kortet EnterCard Danmark, filial af EnterCard Group AB, Sverige er ansvarlig kortudsteder og kreditgiver (herefter

Læs mere

Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes.

Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Regler for Visa/Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af hævekort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med

Læs mere

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort.

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort. REGLER FOR DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for dankort. 1 Regler for dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dankort.

Læs mere

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk Regler for hævekort Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Brugerregler for Hævekort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dit hævekort. I

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 Regler for Sydbank hævekort november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Sydbank hævekort Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af kundeforhold,

Læs mere

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Gælder fra september 2010 1 Definitioner Firmadankort med virksomhedshæftelse Betalingsinstrument udstedt af Nordea Bank Danmark A/S, cvrnr. 13522197, København

Læs mere

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk Side 1 af 12 Brugerregler Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4 Brug af kortet 4 5 Kontrol af posteringer på din konto

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI - PRIVATKUNDER Gældende fra den 1. januar 2018

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI - PRIVATKUNDER Gældende fra den 1. januar 2018 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI - PRIVATKUNDER Gældende fra den 1. januar 2018 1. INDLEDNING Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. En betalingskonto

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort Regler for Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort.

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Gældende fra den

Gældende fra den Gældende fra den 01.01.2018. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI # et godt sted at være VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVAT Gældende pr. 01.01.2018 Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 1. januar 2018 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder)

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) 1 Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Brugerregler. Dankort

Brugerregler. Dankort Brugerregler Dankort Gældende fra 30. oktober 2013 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - Dankort BRUGERREGLER - DANKORT 1. Regler for Dankort Disse brugerregler

Læs mere

Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet.

Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet. Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet. Udbyder Budget Rent-a-Car A/S Vester Farimagsgade 7 1606 København V Tlf.: 33550500 CVR: 27638295 Administrator absi as Gl. Kongevej 123 DK-1850

Læs mere

Brugerregler for. Nykredit Hævekort

Brugerregler for. Nykredit Hævekort Gældende pr. 1. januar 2018 Brugerregler for Nykredit Hævekort R8850 Propellant 1217 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerregler for Nykredit Hævekort... 1 Ordliste...

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

Gældende fra den

Gældende fra den Gældende fra den 01.01.2018. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Kortbestemmelser. for AcceptCard og AcceptCard MasterCard. AcceptCard

Kortbestemmelser. for AcceptCard og AcceptCard MasterCard. AcceptCard Kortbestemmelser for AcceptCard og AcceptCard MasterCard AcceptCard Korttyper AcceptCard AcceptCard er et nationalt betalingskort til en AcceptCard kortkonto med tilknyttet kreditaftale AcceptCard MasterCard

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard kredit

Kortbestemmelser for MasterCard kredit Kortbestemmelser for MasterCard kredit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Generelle definitioner

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto...

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat MasterCard, som indehaveren af et Privatkort kan

Læs mere

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3 Alm Brand BANK Regler for Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 2 4. Brug af kortet 3 5. Kontrol af posteringer på din

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

Brug pinkoden diskret Stil dig tæt på terminalen eller pengeautomaten, og dæk tasterne f.eks. med den frie hånd, mens du taster pinkoden.

Brug pinkoden diskret Stil dig tæt på terminalen eller pengeautomaten, og dæk tasterne f.eks. med den frie hånd, mens du taster pinkoden. Gode råd om hævekort Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet dit kort. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sundhedskort og lignende. Husk pinkoden Har

Læs mere

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Brug pinkoden diskret Stil dig tæt på terminalen eller pengeautomaten, og dæk tasterne f.eks. med den frie hånd, mens du taster pinkoden.

Brug pinkoden diskret Stil dig tæt på terminalen eller pengeautomaten, og dæk tasterne f.eks. med den frie hånd, mens du taster pinkoden. Gode råd om hævekort Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet dit kort. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sundhedskort og lignende. Husk pinkoden Har

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR DANSKE MASTERCARD DIRECT UNDER 18 ÅR

KORTBESTEMMELSER FOR DANSKE MASTERCARD DIRECT UNDER 18 ÅR KORTBESTEMMELSER FOR DANSKE MASTERCARD DIRECT UNDER 18 ÅR Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MasterCard Direct kan udstedes til privatpersoner. Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen,

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort-råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet. 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort-råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet. 3. Læs mere på nettet Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

REGLER FOR INTERNE HÆVEKORT

REGLER FOR INTERNE HÆVEKORT 1. Indledning Fynske Bank, Centrumpladsen 19, 5700 Svendborg. email: post@fynskebank.dk Registreringsnummer 6850 Gode råd om hævekort Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD DIRECT OVER 18 ÅR

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD DIRECT OVER 18 ÅR KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD DIRECT OVER 18 ÅR Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MasterCard Direct kan udstedes til privatpersoner. Definitioner Bankdag: En bankdag er en hverdag. Lørdage,

Læs mere

Kortbestemmelser. 1. Kortets anvendelsesmuligheder og bonus. Forbrugsforeningens kortbestemmelser. Indhold

Kortbestemmelser. 1. Kortets anvendelsesmuligheder og bonus. Forbrugsforeningens kortbestemmelser. Indhold Kortbestemmelser Gældende fra den 1. januar 2010 Forbrugsforeningens kortbestemmelser Forbrugsforeningen har indgået aftale med en række forretninger om, at Forbrugsforeningens medlemmer kan indkøbe varer

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

Brugerregler - hævekort

Brugerregler - hævekort Brugerregler - hævekort 6520 Lollands bank Nybrogade 3 4900 Nakskov lb@lollandsbank.dk Gode råd om hævekort Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet dit kort. Det

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat MasterCard, som indehaveren af et Privatkort kan

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage samt grundlovsdag, juleaftensdag og 31. december er ikke ekspeditionsdage i pengeinstitutterne.

Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage samt grundlovsdag, juleaftensdag og 31. december er ikke ekspeditionsdage i pengeinstitutterne. Regler for VISA Dankort Definitioner Betalingsmodtager Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor De kan anvende kortet. Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage samt grundlovsdag,

Læs mere

Kortbestemmelser (Gældende pr. 1. november 2010 for såvel nye som eksisterende kunder)

Kortbestemmelser (Gældende pr. 1. november 2010 for såvel nye som eksisterende kunder) Kortbestemmelser (Gældende pr. 1. november 2010 for såvel nye som eksisterende kunder) Kortudsteder: Ikano Bank, filial af Ikano Bank SE, Sverige, Stationsparken 24, 2600 Glostrup, CVR.nr. 28 14 83 21,

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Alm Brand BANK Regler for Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4. Verified by Visa 3 5. Brug af kortet 4

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra den 1. januar 2018

GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra den 1. januar 2018 GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra den 1. januar 2018 SELVBETJENINGS ANVENDELSESMULIGHEDER Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Brugerregler for Visa / Dankort

Brugerregler for Visa / Dankort Brugerregler for Visa / Dankort www.banknordik.gl Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort 3 2. Hvad kan du bruge kortet til? 3 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Dankort og Visa/Dankort. Regler for. Dankort og Visa/Dankort. - det sikre valg

Dankort og Visa/Dankort. Regler for. Dankort og Visa/Dankort. - det sikre valg Dankort og Visa/Dankort Regler for Dankort og Visa/Dankort - det sikre valg Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3

Læs mere

Regler for Netbank Privat med brugere

Regler for Netbank Privat med brugere Regler for Netbank Privat med brugere Regler for Netbank Privat med brugere gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1. Hvad kan Netbank Privat bruges

Læs mere

Regler for. Dankort og Visa/Dankort. Dankort og Visa/Dankort

Regler for. Dankort og Visa/Dankort. Dankort og Visa/Dankort Regler for Dankort og Visa/Dankort Dankort og Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?. 2 3 Brug af kortet 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode 6 5 Fuldmagt

Læs mere

Kortbestemmelser for MoreCard - Santander Consumer Bank Gældende pr. 1. juli 2015

Kortbestemmelser for MoreCard - Santander Consumer Bank Gældende pr. 1. juli 2015 Korttyper MoreCard MoreCard er et internationalt betalingskort med cash back, der fungerer som et MasterCard. Kortet udstedes af Santander Consumer Bank. Et ekstra MoreCard, kan udstedes til meddebitor,

Læs mere