- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN"

Transkript

1 - og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN Årgang 65 - Nr Oktober 2016

2 Elevforeningen TMR og Sejergaardsskolens Elevforening Elevforeningens hjemmeside Skolens hjemmeside CVR-nr Elevforeningens adresse v/formand Peter Tretow-Loof Hvidegaardsparken Kgs. Lyngby Telefon Bank Dansk Bank, konto Swift adresse: DABADKKK Iban nr.: DK KONTAKTEN Blad nr. 128, september 2016 Årgang 65 Oplag 300 Herudover distribueres ca. 600 elektroniske eksemplarer direkte til elevernes forældre Bladet er tillige tilgængeligt for alle på Elevforeningens hjemmeside Redaktion og layout Troels Hallig (ansv. red.) Jane Jensen (grafiker) Tryk Nordvestgrafik Næste nr. udkommer marts 2017 Forsidefoto Skoleleder Eva Hede flankeret af de stolte prismodtagere. Marie Hajslund, 8A og Emil Schnipper, 8B INDMELDELSE Elevforeningen TMR og Sejergaardsskolens Elevforening blev stiftet 4. juli 1943 med det formål, at styrke og videreføre fællesskabet fra skoletiden. Elevforeningen optager gerne nye medlemmer. Indmeldelse til Elevforeningen via

3 Indhold ELEVFORENINGENS BESTYRELSE 4 KLUMMEN 5 ARTIKLER Uddeling af legatet 7 Citater fra skolen 9 HH Fonden donerer skolen et nyt koncertflygel 10 Generalforsamlingen 29. maj Bestyrelsens beretning 14 Referat fra generalforsamlingen 18 MEDLEMSLISTE 20 NYT FRA BESTYRELSEN TMR R53 sommer-komsammen på Klintevej 10, Fåborg 25 Så holdt 1966-årgangen 50-års jubilæum 27 SIDSTE NYT FRA SKOLEN 29 NYE MEDLEMMER 32 KOMMENDE ARRANGEMENTER Kransenedlæggelse/Julemødet 26. november Elevforeningens generalforsamling PERSONALIA 34

4 Elevforeningens bestyrelse Formand Peter Tretow-Loof, R67 Hvidegaardsparken Kgs. Lyngby Telefon Næstformand og redaktør Troels Hallig, R67 Høgevej Hørsholm Telefon Kasserer Steen Johansen, R64 Budager Ll. Skensved Telefon Sekretær Anne Voigt, R67 Bøssemagergade 1E 3150 Hellebæk Telefon Bestyrelsesmedlem Michael Huusom, R64 Havrevænget Kokkedal Tlf.: Bestyrelsesmedlem Finn Helmer, R67 Bakkevej Ugerløse Tlf.: Bestyrelsesmedlem Klaus Lunøe, R64 Allégade 22 F 2000 Frederiksberg Telefon Suppleant Allan S. Augsburg, R52 Ejby Havnevej Kirke Hyllinge Telefon Suppleant og Elevforeningens repræsentant i skolens bestyrelse Bendt Ole Løike, R66 Norddalen Roskilde Telefon Revisor Flemming Jørgensen, R66 Ved Åbredden Hørsholm Telefon

5 Klummen AF NÆSTFORMAND OG REDAKTØR TROELS HALLIG Her i skrivende stund fortsætter sensommeren på fuld styrke, som en form for kompensation for sommerens noget skiftende og navnlig blæsende vejr. Elevforeningens årlige generalforsamling blev afholdt den 29. maj 2016 på Hotel Frederiksdal i Kgs. Lyngby. Vi havde fået stillet konferencelokalet Mølleåen til rådighed, hvor vi så holdt generalforsamlingen. Lokalet ligger med en pragtfuld udsigt til Mølleåen, bådfarten og de mange herligheder, der knytter sig til Frederiksdal. Vi var 41 deltagere, dette inkl. ledsagere. Bestyrelsen havde indstillet Michael Huusom som nyt medlem af bestyrelsen, da Kirsten Sørensen havde meddelt, at hun ikke ønskede at genopstille. Tillykke med valget Michael og velkommen til. Under punktet eventuelt oplyste formand, Peter Tretow-Loof, at han havde anskaffet et antal fribilletter til Bådfarten. Eventuelle interesserede kunne henvende sig for udlevering af en fribillet. Det blev til en dejlig tur på Furesøen eller Lyngby Sø, alt efter hvilken tur den enkelte valgte. Referat fra generalforsamlingen herunder bestyrelsens beretning kan læses i nærværende nummer af KONTAKTEN. På Elevforeningens generalforsamling den 31. maj 2015 blev det vedtaget at uddele et legat til en elev i hver af skolens to 8. klasser efter følgende kriterie: Legatet tildeles den elev, der har udmærket sig på en særlig måde, og som følge heraf har levet op til skolens samlede værdigrundlag. 5

6 Prisen, der er på kr. til hver, blev uddelt på årets sidste skoledag den 24. juni Det var Bendt Ole Løike, der som Elevforeningens repræsentant i skolens bestyrelse, overrakte de to priser. Omtale af overrækkelsen kan læses andet sted i bladet. Hvis vi skal foretage et tilbageblik i forhold til det sidst udkomne nummer af KONTAKTEN, så skal det nævnes, at Elevforeningens bestyrelse afholdte sit årlige sommermøde den 28. august Her blev bl.a. Elevforeningens økonomi gennemgået. Der har bl.a. været et beskedent fald i medlemstallet, hvilket medfører en lavere kontingentindtægt. Herudover er antallet af annoncer i bladet faldet drastisk indenfor de seneste 5 år. Vi forsøger at få etableret et samarbejde med et par af skolens elever om tegning af annoncer til bladet. Vi afventer i skrivende stund på, at forslaget bliver drøftet i skolens elevråd. Det er stort set de samme, der leverer historier og artikler til bladet, derfor ville det være et friskt pust, hvis Elevforeningens medlemmer kunne bidrage med artikler om oplevelser gerne med fotos. Oplevelser som den enkelte har haft på skolen eller i relation til skolen. Det kunne også være oplevelser i tiden efter skolen. Det bliver noget ensidigt, når det er de samme, der nummer efter nummer skriver i bladet, selvom de er fremragende til det. Så ligger du inde med en spændende historie fra din skoletid, eller ligger du inde med interessante billeder fra tiden på skolen, bedes du venligst kontakte redaktionen. Rigtig mange hilsener Troels Hallig 6

7 Diplomet for de to legater, der blev uddelt den 24. juni Uddeling af legatet Af Bendt Ole Løike, R66 Under Privatskolernes årsmøde i oktober 2014 i Nyborg diskuterede jeg med Peter Andersen fra skolens bestyrelse, hvordan elevforeningen kunne blive mere synlig overfor skolen og dens elever. Ideen til et legat opstod. Efterfølgende blev forslaget forelagt først for elevforeningens bestyrelse og efter deres godkendelse, for skolens bestyrelse. Begge fandt ideen god. 7

8 I et årstid arbejdede vi i elevforeningens bestyrelse med en finpudsning af ideen og forelagde det endelige resultat som et forslag til godkendelse på elevforeningens årlige generalforsamling 31. maj Forslaget lød: Ved årsafslutningen i juni måned uddeles der i hver af 8. klasserne en pris på kr. til en elev, der har udmærket sig på en speciel måde, og som herved har levet op til skolens værdigrundlag Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Herefter gik arbejdet i gang med at finde den rigtige måde at udvælge de to modtagere. Det blev besluttet at inddrage skolens elevråd. De sagde pænt ja tak til opgaven og sørgede for at orientere klasserne om udvælgelse af legatmodtagere, da vi fandt det rigtigst, at det var klassekammeraterne, der indstillede årets modtagere. I samarbejde med skoleleder Eva Hede blev de to modtagere valgt. På sidste skoledag den 24. juni 2016 overrakte jeg legaterne til de to modtagere: For 8.a blev det Marie Højslund, der af klassekammeraterne blev udpeget som ikke alene faglig hjælpsom, men også hvis man er ked af det, så har hun en skulder klar. Hun har gået på skolen siden 0. klasse, er også på musikskolen og er med i musikelevrådet. Hun er en pige, der meget gerne vil skolen, idet hun står op kl om morgenen for at være sikker på at være på skolen til tiden. For 8.b blev det Emil Schnipper, der af klassekammeraterne blev udpeget som god både fagligt og socialt, altid glad og får én i godt humør, er kreativ og god at være i gruppe med, da han altid arbejder og ikke bare lægger alle opgaver over på de andre i gruppen. Han spiller også bas, og er god til det. Der var adskillige gode kandidater til legaterne, men vi måtte vælge, for der er jo kun én pr. klasse pr. år. Det bliver spændende at se forløbet til næste år. Bendt Ole Løike 8

9 Citaterne i morgensangsalen. Citater fra skolen I sidste nummer af KONTAKTEN, efterlyste redaktionen nogle af de fantastiske citater, der var skrevet på eller sat på væggene rundt omkring. Inge Andersen, R66 har fundet et gammelt foto, hvor der er 2 fra morgensangsalen. Fotoet viser nok ikke morgensang snarere skuespillerne i en skolekomedie. Og det lykkedes mig at tyde den gotiske skrift. Lev ej i Fremtidsdrømme fjernt og flygtigt! Tag fat i Dag og her og gør det dygtigt! og brænder kun hjertet for Sandhed og Ret, skal tiden nok vise, vi tænkte ej slet. Er der nogle, der kan genkende skuespillerne hører vi gerne, ligesom vi efterlyser flere citater. Tak Inge. Peter Tretow-Loof 9

10 C-7 er Yamahas eftertragtede model til koncerter i almindelige koncertsale. HH Fonden donerer skolen et nyt koncertflygel 10 Lørdag den 24. september holdt HH Fondets bestyrelse et ekstraordinært bestyrelsesmøde på skolen. Udover formanden Lisbeth Rasmussen sidder Helle Jacobsen, Jan Nielsen, undertegnede samt Holger Beck, der er musikskoleleder for dagskolen, i bestyrelsen. Det har i mange år været et meget stort ønske for skolen at få et koncertflygel. Men skolen må ikke benytte sine undervisningsmidler til sådant et formål, da det ligger ud over de krav, der stilles, for at kunne drive en almindelig skole. Nu ved vi jo alle sammen, at Sejergaardsskolen (TMR) ikke er en almindelig skole, og aldrig har været det. Som privatskole og kostskole har den altid været noget særligt. Netop musikken er et væsentligt pædagogisk værktøj i dag (hvad den egentlig også var lidt i gamle dage). Skolen driver jo også i dag landets bedste musikefterskole, og sender mange af de 1-årige musikefterskoleelever

11 direkte på musikkonservatoriet, ligesom flere kendte musikere, har gået på efterskolen. På dagskolen, der i dag kun har byelever, fylder musikken meget. Både i undervisningen og udenfor undervisningstiden. Og omkring 75% af eleverne tager del i disse fantastiske tilbud. Det betyder, at samarbejde eleverne imellem og eleverne og lærerne imellem bliver styrket, og at grimme ting som mobning, der jo desværre er et kendt fænomen mange andre steder, faktisk ikke finder sted. I et orkester er man afhængige af hinanden, og bliver nødt til at samarbejde, og det smitter også af på den almindelige skolegang. Så musikken er et stærkt pædagogisk redskab. Inden bestyrelsesmødet viste Eva Hede HH Fondets bestyrelse rundt på skolen, så alle ved selvsyn kunne se, hvor flot og effektiv skolen fremtræder i dag. Inden rundvisningen lagde Fondet en buket ved mindestenen for frøken Høyer og frøken Hesseldahl, der nu står smukt foran skolens hovedindgang. Fondet har ved gode investeringer formået at opnå en formue i dag på over kr. De penge vil nu blive doneret til skolen, så den kan nu gå i gang med at lede efter et rigtig godt (brugt) koncertflygel. Tanken er, at flyglet bliver officielt overdraget ved en mindre højtidelighed på skolen i begyndelsen af det nye år. Eva Hede og Holger Beck udtrykker begge stor taknemmelighed for denne gave, der nu kan sikre, at skolen vil kunne tilbyde både musikeleverne i dagskolen samt efterskoleeleverne det optimale klassiske instrument til undervisningsbrug. Derudover til brug ved de store flotte koncerter, skolen afholder for Tølløse by og omegn. Skolen vil således fremover også kunne invitere store solister til at spille ved klassiske koncerter, der kræver et koncertflygel. Fondet vil herefter muligvis gå over til at blive en hvilende fond, men der er også den mulighed, at det lukker. Efter 53 år har tingene også ændret sig meget, ligesom fondets fundats nok ikke længere lever op til tidens krav. Det glæder Elevforeningens bestyrelse, at skolen nu får et koncertflygel, og vi vil derfor også gerne takke fondets bestyrelse for det gode tiltag. Redaktionen 11

12 Fra den hyggelige sejltur på Furesøen. Generalforsamlingen 29. maj 2016 Elevforeningens årlige generalforsamling blev afholdt den 29. maj 2016 på Hotel Frederiksdal i Kgs. Lyngby. Vi havde fået stillet konferencelokalet Mølleåen til rådighed, hvor vi så holdt generalforsamlingen. Lokalet ligger med en pragtfuld udsigt til Mølleåen, bådfarten og de mange herligheder, der knytter sig til Frederiksdal. Vi var 41 deltagere, dette inkl. ledsagere. Bendt Ole Løike blev valgt som dirigent, og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt varslet, i henhold til foreningens vedtægter, og dermed beslutningsdygtig. Herefter aflagde Formanden bestyrelsens beretning, som generalforsamlingen efterfølgende godkendte. 12

13 I kasserens fravær fremlagde Troels Hallig det fremlagte regnskab. Regnskabet blev efterfølgende godkendt uden bemærkninger. Bestyrelsen havde indstillet Michael Huusom som nyt medlem af bestyrelsen, da Kirsten Sørensen havde meddelt, at hun ikke ønskede at genopstille. Michel blev herefter valgt ind i bestyrelsen. Under punktet eventuelt oplyste Formanden, at havde anskaffet et antal fribilletter til Bådfarten. Eventuelle interesserede kunne henvende sig for udlevering af en fribillet. Referat fra generalforsamlingen herunder bestyrelsens beretning kan læses i KONTAKTEN nr. 128, der udkommer til september. Herefter blev der serveret en fremragende frokost i restauranten. Under frokosten orienterede skolens bestyrelsesmedlem Trine Borre om skolen og de aktiviteter, der pt. pågår. Efter frokosten tog en del af deltagerne hjem, mens de øvrige sejlede en tur med Bådfarten på Furesøen i det pragtfulde solskinsvejr. Dagen sluttede sent på eftermiddagen efter en rigtig fin dag i selskab med tidligere skole- og klassekammerater. Troels Hallig Der blev lyttet intens under generalforsamlingen. 13

14 Formand Peter Tretow-Loof fremlægger bestyrelsens beretning. Elevforeningens generalforsamling 29. maj 2016 BESTYRELSENS BERETNING v/formand Peter Tretow-Loof, R67 Rigtig hjertelig velkommen til årets generalforsamling, som vi i år har valgt at afholde her på Hotel Frederiksdal ved den smukke Mølleå og Furesøen. Efter generalforsamlingen ca. kl byder Elevforeningen på en lækker lille frokost. Også i år, bedes I selv betale for drikkevarerne udover den første øl, sodavand eller glas vin. 14

15 Og så har jeg en lille overraskelse, idet det er lykkedes at få 20 fribilletter til Bådfarten til Elevforeningens medlemmer altså ikke til ledsagere, hvor der kl afgår en turbåd til Furesøbad, og efter 15 minutter der, returnerer den til Hotel Frederiksdal, hvor I så vil være tilbage kl Alternativt, og hvis der er plads, kan I også vælge at sejle til Lyngby Hovedgade ligeledes kl med retur til Hotel Frederiksdal kl Der er som sagt kun 1 billet til Elevforeningens medlemmer, så ledsagere må selv købe deres billet. Prisen vil her være kr. 80,00. Båden på Furesøen afgår lige foran hotellet. Båden til Lyngby, afgår fra den anden side af vejen. De, der er interesserede, bedes henvende sig til mig lige efter selve generalforsamlingen, inden vi spiser. Siden sidste generalforsamling, har vi desværre mistet 6 gamle skolekammerater. Æresmedlem Ole Rønnenkamp- Holst, R51. Ole repræsenterede Elevforeningen i skolens bestyrelse fra Ole døde efter længere tids sygdom. Thorleif Romeyke, R67. Thorleif var min klassekammerat, og vi har boet på værelse sammen 1965/66. Jørgen Jensen, R48. Jørgen boede i Tølløse. Jørgen Kornerup, R56, som jeg havde kontakt med så sent som i marts måned, hvor Jørgen sendte mig nogle gamle billeder, til brug i KONTAKTEN, døde her i maj måned, lige inden han skulle på en dejlig ferierejse. Karen Gøttsche, R43. Karen boede i Snekkersten. Boe Jersing, R67. Bo er fra min årgang og bror til Karin, der også gik på skolen. Han boede i Cameroon i Afrika og var afrikansk gift. Bo døde dernede efter kortere tids sygdom og er også begravet der. Jeg vil bede alle om at rejse sig, og sammen med mig mindes vore gamle skolekammerater. Æret være deres minde. Tak. 15

16 Jeg vil gerne byde specielt velkommen til skolens nye leder Eva Hede, der er her med sin bedre halvdel, til Holger Beck, der er leder af musikskolen, samt til skolens bestyrelsesmedlem og kontaktperson til Elevforeningen, Trine Borre, der også har taget sin mand med. Trine vil under frokosten kort fortælle lidt om, hvad der rører sig i øjeblikket på skolen måske akkompagneret af Eva Hede, der efter en konstitueringsperiode, tiltrådte som skoleleder den 1. august Eva har tidligere været underviser og afdelingsleder på skolen i mange år. Og så skal der også bydes et specielt velkommen til Jette Fischer, der i mange år har undervist på skolen og bla. siddet i Høyer/Hesseldahl fondens bestyrelse. Da skolen mangler midler til indkøb af instrumenter og et flygel, er der blevet søgt om penge hos Høyer/ Hesseldahl Fonden til disse nødvendige anskaffelser, som skolen desværre ikke får tilskud til fra de undervisningsmidler, skolen modtager til drift af skolen. Holger Beck er nu blevet skolens repræsentant i fondens bestyrelse ligesom jeg og vi var i sidste uge til årsmøde i fonden. Her forelagde vi i uddybende form, skolens behov, og det blev på mødet besluttet, at Holger Beck udfærdiger et oplæg til, hvad der mangler. Der vil så inden udgangen af september måned blive afholdt et nyt bestyrelsesmøde i fonden med det formål at vurdere behovet, og tage endelig stilling til ansøgningen, hvor Holger og jeg naturligvis går ind for, at skolen får den nødvendige økonomiske hjælp fra fonden. Med hensyn til vort blad KON- TAKTEN, kniber det desværre meget med at skaffe annoncører, og det vil glæde bestyrelsen meget, hvis I, kære medlemmer, skulle kende nogle potentielle annoncører, og slå et lille slag for bladet og Elevforeningen. Elevforeningen har fået en del tidligere og nuværende lærere på skolen som nye medlemmer. Det er vi meget taknemmelige for. Desværre er der ikke kommet så mange i dag, som vi kunne have håbet på. Vi har jo alle skolen som omdrejningspunkt, og ved julemødet, der fandt sted den 28. november 2015 på Skoemagerkroen, havde vi nogle 16

17 rigtig hyggelige samtaler om gamle dage og om Elevforeningen. I det hele taget blev det en hyggelig og dejlig dag med 28 deltagere. Da vores kasserer Steen Johansen desværre er forhindret i at deltage i dag, vil Troels stå for fremlæggelsen af regnskabet. Desværre er det heller ikke i år tilfredsstillende. Kirsten Sørensen har valgt at trække sig fra bestyrelsen i år. Tusind tak for din trofasthed og dit arbejde, da du før Bendt Ole også sad som repræsentant for Elevforeningen i skolens bestyrelse. I stedet indstiller bestyrelsen Michael Huusom som nyt bestyrelsesmedlem i Elevforeningen. Tak fordi du stiller op Michael men punktet kommer lidt senere i dagsordenen. Desværre bliver vi jo ikke yngre, og rigtig trist er det, at flere falder fra. Derfor er det så vigtigt, at vi får nye medlemmer og gerne lidt yngre, f.eks. 25-års jubilarer, hvis vi skal kunne blive ved med at have en aktiv og driftig Elevforening. Vil I ikke nok vende hver en sten, og se, om I ikke kan finde nogle oplagte emner blandt jeres netværk. Kriteriet er, at man har været elev på skolen eller tidligere eller nuværende medarbejder. Er man ingen af delene, men føler, man har en særlig tilknytning til skolen, kan man også optages som medlem. Med disse ord overdrager jeg beretningen til generalforsamlingen. Peter Tretow-Loof Formand MEDDELELSE OM ADRESSEÆNDRING Elevforeningen v/formand Peter Tretow-Loof Hvidegaardsparken Kgs Lyngby Tlf

18 Deltagerne på generalforsamlingen var i bedre humør, end det fremgår af billedet. Elevforeningens generalforsamling 29. maj 2016 REFERAT 1. Formand Peter Tretow-Loof indledte generalforsamlingen med at byde velkommen, og foreslog Bendt Ole som dirigent. Forslaget til dirigent blev vedtaget ved applaus. 2. Bendt Ole takkede for valget, og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt varslet, i henhold til foreningens vedtægter, og dermed beslutningsdygtig. 18

19 3. Bendt Ole gav herefter ordet til formanden for Elevforeningen Peter Tretow-Loof. Peter fortalte i bestyrelsens beretning om året, der var gået (beretning vedlægges). Generalforsamlingen godkendte beretningen ved applaus. 4. I kasseres fravær, gennemgik Troels Hallig det fremlagte regnskab. Regnskabet blev vedtaget ved applaus. 5. Indkomne forslag. Der var ikke kommet forslag til behandling på generalforsamlingen. 6. Alle bestyrelsesmedlemmer på valg blev genvalgt. Bestyrelsen havde indstillet Michael Huusom som nyt medlem af bestyrelsen. Michael blev valgt ind i bestyrelsen ved applaus. Revisor og revisorsuppleant blev ligeledes genvalgt 7. Generalforsamlingen besluttede at fastholde kontingentet på 200,00 kr. 8. Der var intet under eventuelt. 9. Peter takkede for god ro og orden. Bendt Ole hævede generalforsamlingen. Generalforsamlingen hævet den Referent Anne Voigt 19

20 Her kan du indrykke en ANNONCE Kontakt: ELEVFORENINGENS REDAKTION ADRESSER Alle medlemmer af Elevforeningen bedes venligst oplyse deres adresse. Det vil gøre en del korrespondance nemmere, men ikke mindst vil det spare porto for Elevforeningen, i forhold til at udsende informationsmateriale m.v. som traditionel sneglepost. Så send en til: Hvis du ændrer din adresse så husk at meddel det til Elevforeningen. 20

21 Personerne fra venstre til højre: Helge Bach Christensen, Fru Christensen, Ole Petersen, Poul Isaksen, Fru Kirkegaard, Karsten Kirkegaard. TMR R53 sommer-komsammen på Klintevej 10, Fåborg Af Jane og Ernst Theil I juni 1953 blev 24 realister udklækket på Tølløse Mellem og Realskole, TMR. På dimissionsdagen var vejret fantastisk, sol og varme, og alle 24 havde livet forude og med dertil hørende drømme og planer, dengang der blev taget afsked med Frøken Høyer og Frøken Hesseldahl. 4. juni 2016 var vejret fantastisk. Solen skinnede fra en skyfri himmel, guldregnen levede op til sit navn. De gyldne kronblade regnede fra himlen og gjorde, at terrassen ved Fåborg Bugt fik endnu et niveau (platform som 21

22 det sikkert hedder) af skønhed, man kunne forholde sig til. Flokken af realister fra 1953 var nu skrumpet til 15, (hvortil der er kontakt), og heraf var de 7, med ægtefæller, samlet og kunne nyde solen, den smukke bugt med sejlskibe i stort tal samt guldregnens udfoldelser. Bror havde sørget for et besøg på Fåborg Museum, sol og varme samt den smukke udsigt. Birthe havde så sørget for en pragtfuld frokost og meget mere. Og naturen sørgede altså selv for den specielle effekt med guldregnen. Snakken og udveksling af skoleminder og livshistorier vidnede om, at alle deltagere og ledsagere havde en dejlig dag. Drømmene fra dimissionen er sikkert ikke alle gået helt efter planerne fra 1953, men humør og livsglæden er absolut intakt, som den var i Vi fremmødte kan kun sige værtsparret, Birthe og Bror, en stor TAK for en dejlig dag og til de, der ikke var med: Lad os se frem til planlægningen af 65-års jubilæet i 2018, og så måske lige en enkelt sammenkomst ind imellem i Med en varm sommerhilsen til alle fremmødte, men også til dem, der af den ene eller anden grund, ikke kunne komme med. Nyd sommeren og lad os mødes igen senest i Jane og Ernst Theil 22

23 Her ses dimittenderne, som de ser ud i dag. Så holdt 1966-årgangen 50-års jubilæum Af Peter Tretow-Loof, R67 Jamen det er jo rystende som tiden bare flyver afsted. Lørdag den 14. maj 2016 samledes 1966-årgangen på skolen kl i den gamle nye gymnastiksal på skolen, hvor der nu er en flot samlingssal. Her var der dækket på til en kolinarisk frokost, hvor skolens fantastisk dygtige kok Kasper Henriksen, havde fremtryllet en vidunderlig gourmet middag. 23

24 Den bedste mad, må jeg indrømme, jeg nogensinde har fået på skolen. Og i stor kontrast til kold vandgrød i skiver med varm mælk og kanel. I modsætning til vores 40-års jubilæum, hvor det var en decideret fest hos Flemming Bahner i hans hyggelig hjem i Holbæk, tog vi det lidt roligere denne gang. Så efter den dejlige mad, gode taler og sjove indslag samt kaffe og en masse snak om gamle dage, afsluttede vi festlighederne omkring kl På det store klassebillede ses fra øverst til venstre: Inge, Lone, Lisa, Marchen, Lisbeth, Elsebeth, Pia, Ingrid, Peter, Bente, Ib, René, Niels Jørgen, Iva, Klaus, Bendt Ole, Ulrik og Preben. Vi savnede naturligvis de af vore gamle klassekammerater, der ikke kunne deltage, eller som vi har mistet kontakten til. Det blev en dejlig og uforglemmelig eftermiddag. Tak til Inge og Lisbeth, der tog det største slid med at få sammenkomsten arrangeret. Peter Tretow-Loof Skolens kok, Kasper Henriksen, forkælede os. 24

25 SIDSTE NYT FRA SKOLEN TAL ORDENTLIGT De seneste måneder har vi haft henvendelser omkring et hårdt sprog blandt eleverne også hos de alleryngste. I kan være sikre på, at alle medarbejdere griber ind, når de hører et sprog, som ikke er i orden. Meget kan være sagt for sjovt, men man kan ikke vide, hvad der er sjovt for den enkelte og derfor let komme til at både såre andre. Dette bruger vi selvfølgelig tid på at tale med klasserne om. De skal vide, at man kan have forskellige måde at tale sammen på, alt efter i hvilket selskab, man befinder sig. F.eks. kan man tale på én måde i fodboldklubben men på en anden måde, når man er sammen sine bedsteforældre. Eleverne ved for det meste godt, når de taler grimt, hvorfor de oftest gør det, når vi er ude af syns- og hørevidde. Derfor vil vi naturligvis opfordre jer til at hjælpe os med at korrigere børnene, hvis I oplever det hjemme. Ofte kommer eleverne selv og fortæller, når nogle har talt grimt til dem. Denne information går vi videre med til den pågældendes klasselærer, som så tager en snak med eleven og informerer forældrene om episoden. Hvis ikke eleven tager ved lære af snakken, kan det blive nødvendigt at indkalde forældre til en samtale og/eller indføre særordninger i frikvarteret, hvor man så ikke kan være sammen med de andre i en periode. MOBNING ELLER DRILLERIER Skolen har en mobbepolitik, som vi anstrenger os for at efterleve. Samarbejdet med jer forældre er dog i denne forbindelse fuldstændig afgørende, da I som regel hurtigere vil opdage en adfærdsændring hos jeres barn. Henvend jer til jeres klasselærere, hvis I har den mindste mistanke om mobning. Så vil der blive gennemført både samtaler med elever og forældre. I og med at vi ikke vil acceptere mobning på skolen, kan hjemsendelse eller, i yderste konsekvens, bortvisning komme på tale, hvis ikke forholdene rettes. Vi har dog også oplevet, at vores opfattelse af begrebet mobning i nogle tilfælde kan være anderledes end både elevers og forældres. Det er vigtigt, at vi alle er i stand til at skelne mellem drillerier og mobning. Det er den bagvedliggende 25

26 intention, der her er væsentlig at se på. Drillerier er selvfølgelig ikke ok og skal irettesættes, men intentionen med drilleriet er ikke at få vedkommende ned med nakken og ødelægge dagen eller skoleglæden. Drillerier sker ofte spontant og i den kontekst, man nu er i og kan være et udtryk for f.eks. usikkerhed, kedsomhed eller opmærksomhed. Mobning er et forsøg på at skade en anden person og udelukke denne person fra fællesskabet. Mobning kan ske ved, at en bestemt person udpeges som anderledes og dermed ikke ses som en del af gruppen. Mobberen forfølger ham/ hende og stopper ikke med at drille, slå, råbe, skrive dårlige ting eller grine, selv om den anden siger stop. Ofte behøver hjælpen ikke være langt væk. Vi kan blive bedre til at anvende de gode og stærke elevers sociale ressourcer og kompetencer til at tage et ansvar for mobning. De kan sige fra og hjælpe, hvis de oplever, noget som ikke er i orden. Det er hele klassens ansvar (også i forældregruppen), at alle elever har det godt. NYE ELEVER EFTER SOMMERFERIEN Vi har den seneste måned haft besøg af elever, som starter efter sommerferien. Alle elever er som bekendt på prøve et par dage i de pågældende klasser, så både elev, lærere og forældre får en fornemmelse af, om samarbejdet kan fungere. Endelig indmeldelse vil I naturligvis blive informeret om i klasserne. PC Fra skoleåret forventes det, at alle elever i kl. medbringer egen pc. Dette krav har været udmeldt siden oktober 2014, og vi håber og regner med, at det ikke kommer bag på nogen. Alle elever kan fortsat logge på Office 365. SKOLEPENGE FRA 1. AUGUST 2016 Fra 1. august 2016 indregnes udgifter til alle skolerejser i skolepenge opkrævningen. Vi har igennem flere år har forskellige udfordringer med den hidtidige opkrævningsform. Derfor dette tiltag. 26

27 Vi har valgt at fordele udgifterne på skoleårets 11 måneder i stedet for en samlet opkrævning i en enkelt måned. Alle lejrskoler er obligatoriske og en del af det samlede skoletilbud. Man kan derfor, som tidligere udmeldt, ikke få refunderet udgiften til rejser, hvis en elev bliver forhindret eller vælger ikke at deltage på turen. 0. klasse til 6. klasse kr. i 11 måneder 7. klasse til 9. klasse kr. i 11 måneder Raterne opkræves fra august 2016 og fremadrettet. UDEAREALER Skolens ledelse og bestyrelse arbejder for tiden med muligheder for anvendelse af skolens udearealer. Vi har modtaget tilbud fra én landskabsarkitekt og afventer nu en second opinion. Væsentlige parametre i dette arbejde er naturligvis koblingen mellem leg og læring samt at skabe en sammenhængende skole med en rød tråd i den udvendige fremtoning. Vi er klar over, at dræning af vores legeplads er nødvendig, før der kan tænkes i andre kreative baner på dette område. Dette projekt arbejdes der på. VARME LOKALER Vores nye bygninger i indskolingen er belastet af en tæthedsgrad, som bevirker ulideligt høje temperaturer, når varmen stiger uden for. Vi har bl.a. forhørt os hos producenten om, hvad vi kan gøre for at komme generne til livs. I første omgang er vi blevet anbefalet markiser ved 0.kl. samt solafskærmende film på ruderne i underetagen. Dette burde kunne tage noget af varmen. Endvidere reguleres luftanlægget hen over de næste uger, da vi ikke fik det optimale udbytte ud af dette, som det var indstillet. 27

28 FARVEL TIL KAREN-LISBETH Efter 24 år på Sejergaardsskolen har Karen-Lisbeth besluttet sig for at stoppe med udgangen af dette skoleår. Vi har alle årene været utrolig glade for og stolte over det arbejde, Karen Lisbeth har leveret i både sfo og 0.kl. Karen Lisbeth har en fantastisk tilgang til og forståelse for eleverne og deres behov samtidig med, at hun er en yderst værdsat kollega og samarbejdspartner. Jeg ønsker Karen-Lisbeth held og lykke frem over og god fornøjelse med tilværelsen som pensionist. Samtidig vil jeg byde hjerteligt velkommen til Pernille Hesselund, som fra 1. august. er klasseleder i 0.B. Pernille kommer fra en lignende stilling på Vipperød skole. GRUPPERUM I KL. Når eleverne vender tilbage håber jeg, vi kan byde velkommen i ny-møblerede grupperum for 8.-9.kl. Vi har gennem det senest år arbejdet med hvilke arbejdsog læringsbehov, vi ønsker at imødekomme i disse lokaler. Alle i kl., elevråd, lærergruppe og ledelse har deltaget i arbejdet. Vi håber, alle vil blive glade for de valgte møbler og passe godt på dem. Eva Hede Skoleleder NYE MEDLEMMER René Wittendorff, R66 Preben Linnemann, R66 Peter Berg, R65 28

29 KOMMENDE ARRANGEMENTER Kransenedlæggelse/ Julemødet 2016 LØRDAG DEN 26. NOVEMBER 2016 KL Julemødet afholdes lørdag den 26. november 2016 kl , hvor vi mødes på Sejergaardsskolen og lægger en krans ved frøknernes mindesten. Ledsagere er velkomne. Efter kransenedlæggelsen er Elevforeningen vært ved en julefrokost på Maglesø Traktørsted, Maglesøvej 6, 4300 Holbæk. Tilmelding senest den 16. november 2016 til: Peter Tretow-Loof, eller til Troels Hallig, ELEVFORENINGENS GENERALFORSAMLING 2017 Generalforsamlingen afholdes søndag den 21. maj 2017 kl Indkaldelse samt dagsorden m.v. vil i henhold til Elevforeningens vedtægter blive annonceret her på hjemmesiden samt i KONTAKTEN. Troels Hallig 29

30 PERSONALIA 90 ÅR Bessie Lønholdt Gideon, R43 Den 4. juni fyldte Bessie 90 år. Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Bessie startede på Kostskolen Tølløse Slot (TMR) i 4. mellem i august 1941 under besættelsen, og tog sin realeksamen i Bessie oplevede således branden i februar 1943, hvor jeg er blevet fortalt, at hun og de andre store piger tog sig af de små elever i dagligstuen, indtil de alle blev beordret til at forlade slottet. Bessie knyttede, trods de kun 2 år på skolen et meget tæt bånd til frøken Høyer. Dette bånd holdt lige så længe frk. Høyer levede. Bessie har endvidere fortalt mig, at de kun 2 år på skolen, nok er nogle af de år, der har betydet mest for hende. Efter skolen tog Bessie en 2-årig uddannelse på Poul Petersens dengang legendariske Danse- Svømme- og Gymnastikinstitut. Herefter videreuddannede Bessie sig i moderne dans. Herefter gik turen til Finland i 3 måneder på Finlands Sportsinstitut. Det nordlige må have fristet, for efter Finland rejste Bessie til Norge i 2 år som svømmeinstruktør hos Norsk Svømmeforbund. Da Bessie igen er hjemme i Nykøbing Sjælland starter hun en danseskole, der også praktiserede undervisning i Rørvig. I denne periode møder hun sin tilkomne Eyvin Lønholdt, der var navigatør. De blev gift og fik børnene Hanna og Thomas. Det betød, at Bessie opgav danseskolen, og blev således hjemmegående husmor, som det jo var kutyme dengang. Eyvin sejlede på Grønland og blev senere los i København. I mellemtiden var Bessie og hendes mand flyttet til Hellerup, og børnene var nu blevet så store, at Bessie igen kunne tage sin uddannelse op. Denne gang med ældregymnastik i Gentofte Kommune. 30

31 I 1969 blev Bessie medlem af Elevforeningens bestyrelse, og på generalforsamlingen den 19. marts 1970 blev hun valgt til formand for foreningen. En post hun bestred i en 7-årig periode. Selv blev jeg medlem af bestyrelsen i 1972, hvor jeg mødte op til generalforsamlingen, der fandt sted hos Henry Christoffersen på Borgevej i Kgs. Lyngby. Jeg tror vist nok, jeg kan tilskrive Bessie en stor del af æren, til at jeg sagde ja. Og nu har jeg hængt der lige siden. Godt gået Bessie! Eyvin blev desværre meget syg og døde i 1978, hvorefter Bessie flyttede tilbage til Nykøbing Sjælland, hvor hun stadig bor i huset på Fjordstien. Tak for de mange dejlige år, og endnu engang et stort tillykke med den store runde fødselsdag. Kærligst Peter Tretow-Loof Lunøe Advokatfirma Østergade København K Tlf Klaus Lunøe Advokat (H) Medlem af Advokatsamfundet og Danske Advokater 31

32 IN MEMORIAM Boe Jersing, R67 Boe døde den 6. marts efter længere tids sygdom. Boe boede i Cameroon, hvor han også var gift og havde sin familie. Boe var født den 27. november 1949 og blev således 66 år. I skolen var Boe en ivrig fodboldspiller, men også atletik var han god til. Det var navnlig fodbolden, der havde hans store interesse. Han spillede i forsvaret og gik altid på banen med stor entusiasme og energi. Det var ikke meget jeg så til Boe i perioden efter skolen. Vi havde dog den tradition, at vi hvert år omkring juletid skrev en jule- og nytårshilsen til hinanden. Årets hilsen fra Boe modtog jeg den 27. december, det var således sidste gang, jeg hørte fra ham. Selvom vi ikke så meget til hinanden, husker jeg dog en oplevelse, vi havde i forbindelse med en generalforsamling i elevforeningen. Den blev holdt på Jernbanehotellet i Holbæk, og efter generalforsamlingen fulgtes vi sammen i toget til København. Da vi nåede frem til hovedstaden, foreslog Boe, at vi skulle finde et sted, hvor vi kunne få os en kold fadøl. Vi fandt et ydmygt sted i den indre by, hvor vi fik os en snak til langt ud på natten efterfulgt af rigtig mange fadøl. Det blev til en meget hyggelig aften og morgen, inden vi gik hvert til sit. Boe var i mange år ansat som ingeniør hos Togo Oil & Marine, som er et belgisk ejet firma indenfor olie- og gasindustrien. Derfor er en stor del af hans arbejdsliv blevet tilbragt på boreplatforme og supplyskibe over det meste af verden. Boe var kostelev og mangeårigt medlem af elevforeningen. Hans lillesøster Karin gik også på skolen. Æret være Boes minde. Troels Hallig 32

33 IN MEMORIAM Karen Gøttsche, R43 Karen Gøttsche, R43 er død denne sommer. Karen, der var kostelev fra 1. klasse og frem til realeksamen, oplevede branden på slottet den 22. februar Karens mor var på et tidspunkt ansat som sekretær for frøken Høyer og frk. Hesseldahl. Karen efterlader sig børn og børnebørn. Æret være Karens minde Redaktionen IN MEMORIAM Jørgen Kornerup Kristiansen, R56 Jørgen døde den 12. maj efter længere tids sygdom. Jørgen boede i Solrød, hvor han var en kendt skikkelse bl.a. i forbindelse med Solrød FC, hvor han var æresmedlem. Han udviste gennem hele livet stor interesse for fodbold, en interesse han fik allerede som 6-årig, og han var en aktiv fodboldspiller i mange år primært på serieniveau. Professionelt var han ansat i IBM i over 35 år som teknisk chef. De sidste mange år drev Jørgen sit eget firma Kornerup Design. Jørgen blev født i 1940 i Ringsted, men flyttede senere til Store Merløse, hvor hans far var murermester. Jørgen var gammel by-elev og et trofast medlem af Elevforeningen gennem mange år. Vore tanker går til Jørgens nære. Æret være Jørgens minde. Redaktionen 33

34 34

35

36 TMR ELEVFORENINGEN v/formand Peter Tretow-Loof Hvidegaardsparken Kgs. Lyngby Telefon KONTAKTEN nr Oktober 2016 Medlemsblad for TMR Elevforeningen og Sejergaardsskolens Elevforening

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 2 2008 Indhold: Støtteforeningen i arbejdstøjet... 2 Nyt foreningsår - nye kræfter - samme vigtige opgaver... 3 Valg til bestyrelsen...

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling 11.februar 2012 kl. 09.15 i Gimles Cafe Helligkorsvej 2, Roskilde Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Ib Trelby blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. Søndag d. 22. marts 2015 kl Høng Skole, musiklokalet, Odinsvej 18, 4270 Høng

Referat fra ordinær generalforsamling. Søndag d. 22. marts 2015 kl Høng Skole, musiklokalet, Odinsvej 18, 4270 Høng I SPIL & DANS Vestsjælland mødes spillefolk og dansere, øvede såvel som uøvede, til samvær om musik og dans, der fortrinsvis har rod i den danske folketradition" Referat fra ordinær generalforsamling Søndag

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde nr. 50 torsdag den 10. oktober 2013 kl. 19.00 i 10. klasses fællesrum.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Bestyrelsens mundtlige beretning ved Sejergaardsskolens generalforsamling tirsdag den 19. april 2016

Bestyrelsens mundtlige beretning ved Sejergaardsskolens generalforsamling tirsdag den 19. april 2016 Bestyrelsens mundtlige beretning ved Sejergaardsskolens generalforsamling tirsdag den 19. april 2016 Hermed bestyrelsens beretning for kalender- og regnskabsåret 2015. Først lidt om strategi, rammevilkår

Læs mere

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30.

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30. Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato 19.august 2014 Mødested/lokale Personalerummet Mødetidspunkt kl. 16.30 Forventet sluttidspunkt kl. 19.00 Deltagere Evt. afbud bedes meddelt til Kontoret Direkte telefonnr.

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub autoklubskoda.dk Klubblad nr. 2 2016 Danmarks ældste skodaklub Informationer: Kontaktadresse hos autoklubskoda.dk www.autoklubskoda.dk Klublokale: Skoda i Køge, Tangmosevej 110, 4600 Køge Formand: Jens

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2016

Bestyrelsens beretning 2016 Bestyrelsens beretning 2016 ved generalforsamling tirsdag 26. april 2016 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se jer. Vi deler interessen for vores børns skole, og det er vigtigt

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE 28. marts 2010 Referat af Generalforsamling afholdt onsdag d. 24. marts 2010 1. Valg af dirigent Thomas S. Lassen blev valgt som dirigent og konstaterede,

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 7. juni Fredagsbrev nr. 743 Næste uger: 8. juni 10+11. juni 12. juni 13.juni 13.+14. juni 14. juni Fælles arbejdsdag Mundt.prøve Historie Lærermøde + P-møde Helle L- kursus Lejrskole

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde.

Ære være Knud Dyremose og Leif Agerskovs Minde. Beretning 2015 JHF-veteraner. Velkommen til alle - medlemmer og JHF`s ledelse. Traditionen tro vil vi gerne starte årsmødet med at mindes de medlemmer, der er gået bort, siden vi var samlet til årsmøde

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere