Formue. Formueplejes 10 bud for Fortsat lav oliepris og rente Dollar og aktier stiger. Formueplejes aktiemotor er robust på langt sigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formue. Formueplejes 10 bud for 2015. Fortsat lav oliepris og rente Dollar og aktier stiger. Formueplejes aktiemotor er robust på langt sigt"

Transkript

1 INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 1. kvartal 2015 // 29. årgang Formue Investorportrætter: Tre investorer fortæller om deres Formuepleje Formueplejes 10 bud for 2015 Fortsat lav oliepris og rente Dollar og aktier stiger Formueplejes aktiemotor er robust på langt sigt Formue // 1. kvartal

2 Leder Det, du ikke får hos andre Gennem mere end 26 år har Formuepleje forsøgt at minimere de talrige interessekonflikter, som potentielt findes i den finansielle branche og i kapitalforvaltning især. Vi har blandt andet fravalgt at have indtjening fra handel med værdipapirer og andre transaktioner, fordi det blot giver øgede omkostninger for investorerne. Interessefællesskabet er også sikret ved, at Formueplejeforeningerne blandt andet betaler resultathonorar efter High Water Mark-princippet*, men vigtigst af alt investerer partnere, medarbejdere og stifterne af Formuepleje selv en stor del af deres opsparing og formue i foreningerne. I Danmark er der ikke lavet undersøgelser af, hvor udbredt det er, at udbydere af investeringsprodukter, herunder porteføljemanagere, investerer i deres egne produkter. Opgørelser fra USA viser dog, at kun godt halvdelen af investeringsforeningerne her har modtaget indskud fra de kapitalforvaltere, som styrer investeringerne. Andre undersøgelser påviser igen, at der er en højere merperformance i de foreninger, hvor kapitalforvalterne selv er investeret sammenholdt med dem, hvor kapitalforvalterne ikke har investeringer. Fornuft og følelser skal skilles ad I Formuepleje vil vi skabe det højeste risikojusterede afkast til hver en tid. Sådan siger mange i vores branche. Forskellen er bare, at vores tilgang til både investeringskonceptet og investeringsbeslutningerne er anderledes end alle andre steder i Danmark, og det er en væsentlig del af forklaringen på, at det er lykkedes at levere et af branchens højeste risikojusterede afkast. Opskriften gennem mange år er ikke hemmelig. Den består af følgende: 1) Konservativ gearing af en lavrisikoportefølje bestående af overvejende globale aktier og danske realkreditobligationer. Denne såkaldte tangentportefølje er grund stammen i konceptet. 2) At træffe de rigtige investeringsbeslutninger på de rigtige tidspunkter. 3) Fokuseret risikostyring i samtlige investeringsbeslutninger. For at sikre dette har vi skabt et unikt setup, hvor vi vil gøre investeringsbeslutningerne uafhængige af enkeltpersoner og af følelser. Investeringsbeslutninger om hvilke specifikke aktier, obligationer og andre værdipapirer, der skal finde vej til vores porteføljer, træffes af erfarne kapitalforvaltere i vores investeringsteams. De vurderer og analyserer markederne helt tæt og træffer beslutninger om køb og salg, men de endelige beslutninger om hvor stor en andel, aktier eller obligationer skal udgøre af porteføljerne, træffes af andre. Enhver so kan bedst lide sine egne grise For vil en kapitalforvalter med ansvar for aktieudvælgelse anbefale at sælge halvdelen af aktieeksponeringen? Vil en kapitalforvalter med ansvar for obligationer nogensinde kunne anbefale at sælge alle obligationer? Næppe. Derfor har vi skilt tingene ad og oprettet en investeringskomité, som består af fire tid ligere investeringsdirektører med samlet cirka 100 års investeringserfaring, og som hverken styrer porteføljerne eller dagligt sidder og holder øje med aktie-, obligationsog lånemarkederne. Minimum hver 14. dag sætter investeringskomitéen sig sammen med kapitalforvaltere og medarbejderne fra Formueplejes investeringsafdeling og holder et koncentreret møde, som er kulminationen på flere dages forberedelse, hvor både medlemmerne af komiteen og medarbejderne har forberedt sig gennem analyser, fremskaffelse af data og oplæg til diskussioner. Ansvaret og de endelige beslutninger om asset allokation, rente- og aktieeksponering samt afdækning af risiko ligger entydigt hos investeringskomitéen. Det vil altså sige, at intet omkring investeringsbeslutningerne og risikostyringen er overladt til enkeltpersoner, tilfældigheder, held, krystalkugler eller spådomme i kaffegrums. På de følgende sider giver vi et indblik i, hvordan aktieteamet udvælger aktierne til vores globale aktieportefølje på cirka 12 milliarder kroner. Fra investeringskomitéen kommer vi også med vores 10 bud på den økonomiske og finansielle udvikling i De 10 bud er vores forventninger til udviklingen på finansmarkederne det kommende år og derfor udtryk for de hovedscenarier, som vi i Formuepleje investerer efter her i starten af Det anderledes investeringskoncept og måden, vi organiserer vores investeringsbeslutninger på, mener vi, gør en kæmpe forskel. Beviset for det ligger i det leverede afkast. Men som en langsigtet investor i Formuepleje har udtalt, så handler det ikke kun om penge. Hvad det også handler om, kan man læse meget mere om i en række interessante og tankevækkende investorportrætter. God læselyst! Søren S. Astrup, direktør, Formueplejeforeningerne * High Water Mark betyder, at du kun betaler resultathonorar, hvis den indre værdi er højere end senest, der blev betalt resultathonorar. 02 Formue // 1. kvartal 2015

3 MAGASINET Formue Indhold: Artikler 02 // Leder 04 // Nyheder 06 // 10 bud på 2015 fra Formueplejes investeringskomité 12 // Formueplejes aktiemotor vinder på det lange sigt 16 // Investorportrætter 22 // Merkur den stabiliserende hjørnesten 24 // Europa set fra Centralbanken 28 // Amerikansk regimeskifte på aktiemarkederne i // Spørg Formuepleje 34 // Markedsvurdering 40 // De 10 største aktieposter MAGASINET FORMUE Udgives af Formuepleje foreningerne som investororientering Udkommer Fire gange årligt, 4. uge i kvartalet Oplag eksemplarer 1. kvartal 2015 // 29. årgang Redaktionen er afsluttet den 15. januar 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen Magasinets formål er At orientere om udviklingen i Formueplejeforeningerne At vurdere den aktuelle udvikling på finansmarkederne At redegøre for Formueplejes investeringsstrategier og investeringsløsninger At informere om ny viden og lovgivning, der er relevant for investorerne Redaktion Direktør Søren S. Astrup (ansvarshavende) Kommunikationschef Søren Verup Grafisk design: Hanne Skov Offsettryk: Zeuner Grafisk Fotografer: Christoffer Håkansson, Hans Juhl, Istockphoto, Polfoto, Scanpix Bidragydere Direktør Søren S. Astrup Senior kapitalforvalter Erik Bech Senior kapitalforvalter René Rømer Aktiestrateg Otto Friedrichsen Kundedirektør, partner Claus Richardt Holm Senior formuerådgiver Anders Kristiansen Senior formuerådgiver Henrik Iwersen Senior formuerådgiver Kim Hoberg Nielsen Senior formuerådgiver Mads Christensen Formuerådgiver Henrik Jackerott Kommunikationschef Søren Verup Journalist Katrine Sigvardt ANSVARSFRASKRIVELSE Magasinet Formue er udarbejdet af Formuepleje Fund Management A/S til brug for orientering og kan ikke betragtes som en opfordring om eller anbefaling til at købe eller sælge noget værdipapir. De nævnte oplysninger med videre kan heller ikke betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Formuepleje Fund Management A/S kan ikke holdes ansvarlig for tab forårsaget af investorers dispositioner eller mangel på samme på baggrund af oplysningerne i Magasinet Formue. Vi har bestræbt os på at sikre, at oplysningerne i Maga sinet Formue er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for fejl eller udeladelser. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. For yderligere information kontakt venligst eller besøg hjemmesiden formuepleje.dk Formue // 1. kvartal

4 Nyheder Formueplejes investeringsstrateg blogger på borsen.dk Investeringsstrateg, partner Henrik Franck har fået sin egen blog på dagbladet Børsens hjemmeside, borsen.dk. Her giver han et par gange om måneden sin personlige vurdering af udvalgte økonomiske forhold. Senest har han blogget om de økonomiske konsekvenser af den fastlåste politiske situation i Washington, hvor præsident Obama møder stor modstand fra det republikanske flertal i kongressen og senatet. Han har også skrevet om mysteriet i amerikansk økonomi, hvor alle nøgletal peger på fremgang, men hvor forbrugerne stadig er tilbageholdende med at bruge penge. Alle blogindlæggene bliver også offentliggjort på formuepleje.dk. Henrik Franck, partner, direktør Formuepleje Øst og Absalon Capital samt investeringsstrateg. Processen fra aktier til investeringsbeviser er slut Onsdag den 12. november kunne investorerne endelig sætte punktum i den lange proces fra aktier til investeringsbeviser, som blev påbegyndt i september Indløsningen af aktierne til indre værdi blev gennemført den 12. november via en transaktion i Værdipapircentralen, og aktierne blev dermed til kontanter, som blev indsat på investors afkastkonto. Indløsningen af aktier er skattemæssigt at betragte som salg, og provenuet skal medtages i skatteopgørelsen. Se formuepleje.dk for en detaljeret opgørelse. I brevene fra Værdipapircentralen kunne investor ikke se, hvilken indre værdi der blev anvendt. Her er en oversigt: Aktienavn Kurs Formuepleje Optimum A/S 1,74 Formuepleje Pareto A/S 1,97 Formuepleje Safe A/S 0,41 Formuepleje Epikur A/S 3,26 Formuepleje Penta A/S 1,06 Formuepleje Merkur A/S 4,07 Formuepleje LimiTTellus A/S 1,94 Formuepleje Fokus A/S 3,12 Sløv vækst i Europa Den Europæiske Centralbank har nedjusteret sit skøn over væksten i euroområdet efter det seneste møde i december ECB forudser en vækst i zonens samlede bruttonationalprodukt i 2014 på 0,8 procent, hvilket er 0,1 procentpoint lavere end tidligere skøn. Væksten i 2015 forventes at blive 1 procent, hvilket er 0,6 procentpoint mindre end tidligere skøn. I 2016 forventes væksten at lande på 1,5 procent mod det tidligere skøn på 1,9 procent. Det er den fortsatte lave aktivitet i eurozonen, der sammen med et stadigt lavt inflationsniveau, der trækker vækstskønnene ned. Kilde: ECB Skatteopgørelse 2014 Som følge af udlodningen i januar 2014, hvor næsten hele værdien af aktier blev udloddet i form af nye investeringsbeviser, og indløsningen i november, er beregningen af beskatningen ved investering for frie midler lidt mere omfangsrig end tidligere år. I opgørelsen skal med tages værdiændringen i løbet af året samt de to små udbetalinger i januar og november. Formuepleje har lavet en udførlig vejledning, som du kan se på formuepleje.dk under menupunktet Rådgivning. Du er velkommen til at kontakte Formuepleje, hvis du har yderligere spørgsmål. 04 Formue // 1. kvartal 2015

5 Formuepleje etablerer kreditobligationsteam Formuepleje har oprettet sit eget investeringsteam inden for globale kreditobligationer. Teamet arbejder med at analysere obligationer udstedt af virksomheder over hele verden. Aktuelt råder Formueplejegruppen over én afdeling med High Yield-obligationer under Absalon Invest, som teamet allerede forvalter. Formuepleje er desuden i gang med at analysere, hvordan investering i kreditobligationer med fordel kan indgå i de bestående investeringsløsninger, men også i større kunders porteføljer. Teamet består af chefporteføljemanager Klaus Blaabjerg, der kommer fra en lignende stilling hos Sparinvest, samt af senior porteføljemanagerne Toke Hjortshøj og Peter Dabros, der også tidligere har været ansat i Sparinvest. Lavere oliepris øger velfærd Det markante skift i olieprisen fra cirka 110 dollar til cirka 50 dollar pr. tønde er i 2015 kommet for at blive, skriver investeringsbanken JP Morgan i en analyse i december Det er normalt Saudi Arabien, der som svingproducent sørger for at tilpasse udbuddet af olie til den aktuelle efterspørgsel. Men det olierige land har angiveligt en anden dagsorden. JP Morgan fremhæver i sin analyse, at den lavere oliepris er en fordel for forbrugerne i Europa, som kan se frem til besparelser, der kan ligestilles med skattelettelser. Bankens beregninger viser, at der med den faldende oliepris kan forventes et ganske væsentligt engangsbidrag til den økonomiske vækst. Yderligere vil den lavere oliepris påvirke inflationen negativt. Den lavere oliepris er naturligvis en ulempe for de store olieproducerende lande. Konsekvensen er blandt andet overførsel af BNP-vækst til den vestlige verden fra de olieproducerende lande på op mod 0,8 procentpoint. Samtidig vil det holde inflationen nede. Transportsektoren vil have gavn af den lavere oliepris, mens energisektoren modsat vil opleve ulemper. klaus Blaabjerg Chefporteføljemanager peter Dabros Senior porteføljemanager toke Katborg Hjortshøj Senior porteføljemanager Morningstar anerkender afkasthistorik Ved udgangen af 2014 har Morningstar godkendt og registreret alle de historiske afkast for Formuepleje Pareto, Safe, Epikur, Penta, Merkur og Fokus fra de blev etableret som investérbare aktieselskaber. Dermed viser Morningstar nu for eksempel ubrudt afkasthistorik for Formuepleje Safe tilbage til 1. maj Indtil den 19. juli 2013 er performance målt på indre værdi for de gamle aktieselskaber og siden for hedge-/kapitalforeningerne. Morningstars dokumentation af de historiske afkast er en klar blåstempling af Formueplejes høje kvalitet af måling af performance, der rækker helt tilbage til maj Klik ind på morningstar.dk, og find dataene frem ved at klikke på Vis Fonde og derefter vælge Formuepleje og Søg. Formue // 1. kvartal

6 bud på 2015 fra Formueplejes investeringskomité Formueplejes investeringskomité giver her et bud på den økonomiske og finansielle udvikling i Buddene er i det store hele udtryk????????????? for de hovedscenarier, som komiteen har som rammer for arbejdet med på langt sigt at skabe et fortsat attraktivt risikojusteret afkast til Formueplejes investorer. Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // Ved indgangen til 2015 er der flere vigtige temaer i spil, der kan rokke ved den økonomiske fremtid for alle borgere i verden. Formueplejes investeringskomité, der består af fire tidligere investeringsdirektører med samlet cirka 100 års investeringserfaring fra PFA, Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, BankInvest, Bankpension og Formuepleje, giver her deres 10 bud på, hvordan økonomien og de finansielle markeder forventes at udvikle sig i Et af de mest tydelige temaer er den faldende oliepris, som er positiv for forbrugerne og negativ for de olieproducerende lande. Et andet vigtigt tema er Rusland. Hvordan tackler landet konsekvenserne af sanktionerne, den lave oliepris og ikke mindst, hvordan reagerer Putin på det massive pres? På den mere positive side ser den amerikanske vækst ud til at ligge på mindst 3 procent i 2015, hvilket vil være godt for aktierne og for den globale økonomi. Spillet om olieprisen Udbuddet af olie er aktuelt større end efterspørgslen, men på det seneste møde i OPEC i slutningen af november 2014 kunne de olieproducerende lande alligevel ikke blive enige om at reducere olieproduktionen, hvorfor olieprisen siden er faldet til cirka 50 dollar pr. tønde. Uenigheden i OPEC skyldes blandt andet en politisk magtkamp, hvor Saudi Arabien ønsker at presse lande som Rusland og Iran økonomisk i forhold til de interesser, som Saudi Arabien har i Mellemøsten. De meget markante fald i olieprisen de seneste måneder har allerede haft vidtrækkende konsekvenser for den globale økonomi. De olieproducerende lande bliver ramt på indtægtssiden, idet flertallet af landene i deres statsbudgetter har regnet med en oliepris over 100 dollar. Det kan føre til øget gældsætning og lavere vækst til skade for den globale økonomi. Men modsat gælder det, at den lavere oliepris er gavnlig for rådighedsbeløbet for forbrugere og virksomheder, hvilket kan øge efterspørgslen og væksten, samtidig med at inflationen forbliver lav. I 2015 vil disse forskellige udviklinger rundt om i verden vise deres styrke og sætte dagsordenen. Rusland er hårdt presset Et andet tema, der kommer til at præge 2015, er de massive udfordringer, som Rusland står over for dels som følge af Vestens sanktioner, dels som følge af den lave oliepris. Den russiske valuta, rublen, er faldet mere end 50 procent i løbet af Det har skabt dyb krise, da prisen på de varer, landet stadig kan importere, stiger kraftigt. Samtidig er eksporten ramt af sanktioner, og i december satte den russiske centralbank renten markant op til 17 procent. De seneste analyser peger i retning af, at Rusland i 2015 vil opleve et fald i væksten på 5 procent. Rusland er hårdt presset på sit statsbudget som følge af den lave oliepris, men landet har dog markant stærkere finanser end i 1998, hvor det gik bankerot. En af de største risici knytter sig til, om Putin vil reagere på presset ved at optrappe militært og skabe indre ro ved at tegne ydre fjendebilleder. Der er dermed lagt op til, at også 2015 bliver et år med mange udfordringer, der skal tackles, men det vigtigste er at holde hovedet koldt og blikket stift rettet mod de grundlæggende positive forhold, der driver væksten. Der vil komme op- og nedture på de finansielle markeder, men det ændrer ikke ved, at Formuepleje alt i alt vurderer, at 2015 bliver et godt aktieår drevet af blandt andet vækst i USA, lav oliepris og lav rente. >> 06 Formue // 1. kvartal 2015

7 Formue // 1. kvartal

8 2015 Amerikansk vækst i fortsat I god form med mindst 3,0 procent stigning i BNP Væksten i USA tog for alvor ved i 2014, hvor der i gennemsnit blev skabt mere end job hver måned, hvilket fik arbejdsløsheden ned på 5,6 procent. Prognoserne viser en vækst i 2014 på 2,2 procent, hvilket nemt kan vise sig lidt højere, når de endelige tal kommer i begyndelsen af året. I oktober afsluttede den amerikanske centralbank sit støtteopkøb af obligationer, og markedet vurderer, at centralbanken vil begynde at sætte sin styringsrente op i midten af Sker det, er det for alvor et tegn på, at den amerikanske økonomi er blevet selvbærende og dermed kommet fri af finanskrisen. De sikre tegn på fremgang vil fortsat være jobskabelse. Det amerikanske arbejdsmarked har de seneste år vist en sidelæns bevægelse i lønningerne, mens der er skabt mange nye job. Flere analytikere vurderer, at de udeblevne lønstigninger skyldes tilbageholdenhed hos lønmodtagerne efter den hårde finanskrise. Fortsætter jobskabelsen, som Formuepleje forventer, vil der efter alt at dømme komme stigende lønninger og dermed inflation. Lønstigninger vil vidne om større selvtillid blandt de amerikanske forbrugere og trække væksten i forbruget op. Blandt virksomhederne er det fortsat to vigtige faktorer i regnskaberne, der skal holdes øje med: Omsætning og nyinvesteringer. I 2014 viste kvartalsregnskaberne fremgang i omsætningen. Det bliver afgørende for aktiernes fortsatte fremgang, at omsætningen stiger yderligere i 2015, idet selskaberne er så trimmede, at det vil give direkte effekt på bundlinjen. Men det endegyldige tegn på optimisme og fremgang vil kunne læses ud fra selskabernes nyinvesteringer, fordi det vil være tegn på, at virksomhederne investerer i fortsat fremgang i omsætningen. Formuepleje forventer, at den vækst, amerikansk økonomi oplevede i 2014, vil fortsætte ind i Alene effekten af den lave oliepris kan isoleret set give et vækstspring på samlet 0,6 procent annualiseret, hvor den største effekt vil være i 4. kvartal 2014 og i starten af andet halvår Desuden vil den forventede omsætningsog investeringsvækst i virksomhederne og den fortsat faldende arbejdsløshed udmønte sig i en forventet samlet vækst i BNP på mindst 3 procent i Europæisk vækst fortsætter II i slæbegear i 2015 under 1 procent vækst Europa er fortsat hårdt ramt af eftervirkningerne af finanskrisen. Udlånet til virksomhederne fra de europæiske banker er fortsat lavt. Den Europæiske Centralbank (ECB) sænkede i 2014 styringsrenten under nul, men i erkendelse af, at det ikke er nok til at sætte gang i væksten og inflationen, har banken etableret forskellige likviditetsprogrammer med det formål at øge incitamentet hos forretningsbankerne til at øge udlånet til især de små og mellemstore virksomheder. Disse programmer forventes eksekveret i Den sydlige del af Eurozonen, Frankrig, Spanien og Italien kæmper stadig med lav vækst, gæld og høj arbejdsløshed. Gældskrisen i Grækenland er fortsat en sten i skoen for euroen og stabiliteten i Eurozonen. Samtidig er behovet for reformer stort i store dele af EU. Desværre har landene hverken den politiske vilje eller evne til at gennemføre de nødvendige og smertefulde reformer af arbejdsmarkedet, pensionssystemer med mere. Sanktionerne i forhold til Rusland er yderligere en forhindring mod øget vækst i Eurozonen, hvor især de østeuropæiske lande, Frankrig og Tyskland er hårdt ramt. Udsigten til nedtrapning af sanktionerne ligger aktuelt langt ude i fremtiden, selvom især Frankrig gerne ser en nedtrapning. Den forventede lave oliepris vil i 2015 samlet set være positiv for Europa og være en af de faktorer, der kan trække væksten op isoleret set med cirka 0,4 procent annualiseret. Hertil kommer de positive effekter af en styrket amerikansk dollar ligesom det negative bidrag fra Ruslandskrisen var af engangskarakter med størstedelen af effekten aflejret i Alt i alt forventer Formuepleje ikke en vækst i Eurozonens samlede BNP på mere end 1 procent. Den tyske tiårige III statsrente vil stige Det seneste år har Formuepleje forventet rentestigninger i den lange ende, men har i år måttet erkende, at rentestigningerne stadig har til gode at vise sig. Aktuelt ligger den toneangivende tyske tiårige statsrente på et ekstremt lavt niveau omkring 0,45 procent. Teoretisk kan man ikke udelukke, at den falder yderligere, men set i lyset af det ekstremt lave niveau og forventningerne om stigende amerikansk rente er det mest sandsynligt, at den lange europæiske rente i løbet af de kommende to år vil kravle opad. Hvor meget og hvornår er usikkert, da der er mange modsatrettede faktorer i spil. Men Formuepleje vil fortsat beskytte investorernes formuer mod de negative virkninger af stigende renter. Et af usikkerhedsmomenterne knytter sig til effekten af de pengepolitiske tiltag, som Den Europæiske Centralbank arbejder med i Flere analytikere er 08 Formue // 1. kvartal 2015

9 uenige om effekten af obligationsopkøbene, og hvorvidt udpumpning af penge til forretningsbankerne vil påvirke den lange rente i opad- eller nedadgående retning. Formuepleje forventer derfor, at den korte rente vil forblive lav og uændret i 2015, og at inflationen også i 2015 vil holde sig under 1 procent. Formuepleje forventer dog, at den efter alt at dømme stigende lange amerikanske rente delvist vil presse den tilsvarende europæiske rente op. Formuepleje har afdækket den del af obligationsporteføljen, der er eksponeret over for rentestigninger. Den amerikanske centralbank IV begynder at hæve renterne i midten af året Formuepleje forventer, at den amerikanske centralbank i midten af året langsomt og i overensstemmelse med styrken i amerikansk økonomi vil sætte de korte styringsrenter op. Det vil være godt nyt for økonomien og for aktierne i særdeleshed, da det vil være et stærkt signal om, at den amerikanske økonomi er blevet mere selvbærende, og at pengepolitikken kan vende tilbage til mere normale tilstande. Det kan dog betyde, at markedet reagerer med nervøsitet og øget volatilitet over for de nye tilstande for pengepolitikken. Centralbanken er meget bevidst om, at rentestigningerne ikke må slå væksten i økonomien tilbage, men at det skal ske på en balanceret og nænsom måde i takt med, at de centrale nøgletal for økonomien viser fortsat styrke. Kursen på amerikanske dollar V fortsætter op i 2015 I 2014 steg den amerikanske dollar over for danske kroner fra cirka 5,45 til 6,17 kroner. Stigningen skyldes øget vækst, at renteforskellen kan forventes øget mellem den amerikanske dollar og euro, samt at Den Europæiske Centralbank kan forventes at øge balancen relativt mere end den amerikanske centralbank. I 2015 vil dollaren fortsætte op i takt med, at væksten tiltager, og de amerikanske renter stiger. Formuepleje forudser derfor en stigende dollar, der sagtens kan stige op over 6,50 kr. i løbet af året. Alt i alt forventer Formuepleje en højere dollarkurs ved udgangen af året. Globale aktier stiger mindst VI 10 procent i løbet af 2015 målt i danske kroner Formuepleje forventer endnu et godt aktieår, hvor den lave oliepris vil være en markant medspiller. For store eksportlande som Kina er en lav oliepris positivt dels for landets handelsbalance, dels for virksomhedernes omkostninger. Både i USA og Europa vil den lave oliepris påvirke forbrugernes rådighedsbeløb positivt og virke som en skattelettelse. Virkningen på væksten i USA som følge af den lave oliepris er cirka 0,6 procentpoint ekstra vækst på årsbasis. De lave benzinpriser vil endda øge incitamentet til at pendle længere for et job. Det vil alt i alt have en positiv effekt på forbrugsvæksten og dermed mange virksomheders indtjening. En anden medspiller for aktiekurserne er det lave renteniveau, som betyder, at investorerne fortsat vil vende sig mod aktier for bare at kunne opnå et nogen lunde acceptabelt afkast. Set i et historisk perspektiv er aktierne fair prisfastsat. Det betyder, at fortsatte kursstigninger primært skal komme fra selskabernes evne til at øge omsætningen og dermed indtjeningen. Afkastet i normale aktieår er cirka 8 procent, men Formuepleje forventer, at den lave oliepris og den stigende dollar vil skubbe yder ligere på, så vi lander på mindst 10 procent og måske endda lidt højere. Blandt de væsentligste usikkerhedsmomenter er risiko for geopolitisk uro især fokuseret omkring Rusland og Mellemøsten. Det vil give skvulp i aktiekurserne, men Formuepleje vurderer også, at finansmarkederne vil kunne vænne sig til et generelt højere niveau af geopolitisk uro. Emerging markets-aktiemarkederne vil fortsat være VII interessante investeringsområder Den tid, hvor man kunne skære emerging markets-landende over med én kam, er ovre. De senere år har vi set, hvordan forskellene landene imellem bliver større og større, og Formuepleje forventer, at forskellen på det ringest og det bedst performende emerging market-land i 2015 bliver på mindst 25 procentpoint. Men samlet set er investering i emerging markets-lande interessant, idet der er et større forventet afkastpotentiale end de udviklede lande. Blandt de toneangivende lande er Kina, Indien, Brasilien og Rusland. De forskellige udviklinger ser vi tydeligt i de afkast, aktiemarkederne i de respektive lande har leveret i Målt i danske kroner i 2014 er det russiske marked nede med cirka 38 procent, mens det indiske er oppe med cirka 35 procent. Det brasili anske marked er faldet cirka 13 procent, mens det kinesiske er oppe cirka 54 procent. Samlet set er indekset for emerging markets-aktierne steget 11 procent i En meget uensartet udvikling, som, Formuepleje forventer, fortsætter ind i Det understreger dog, at det som investor er vigtigt at være meget selektiv. Aktuelt er Formueplejes aktiebeholdning neutralt vægtet i aktier inden for emerging >> Formue // 1. kvartal

10 2015 Den største enkelte usikkerhedsfaktor for den geopolitiske uro er Rusland markets. Formuepleje forventer på længere sigt, at emerging markets-aktierne generelt vil klare sig bedre end aktier i de udviklede økonomier, hvorfor Formuepleje forventer en moderat overvægt af emerging markets aktier i Olieprisen stabiliserer sig, VIII men forbliver dog under 70 dollar pr. tønde i 2015 Olieprisen bestemmes af udbud og efterspørgsel, men det er ikke et frit marked. Ubalancen blev tydelig for alle, da organisationen af olieeksporterende lande (OPEC) i novem ber 2014 besluttede ikke at redu cere det overudbud, der siden sommer har sænket olieprisen fra cirka 110 dollar til under 50. Den lave pris har konsekvenser for de lande, hvis statsbud getter er afhængige af en høj oliepris, og for de virksomheder, der har indtjening inden for olieindu strien. Især Norge er hårdt ramt, men også lande som Rusland, Venezuela og Iran lider under den lave oliepris. Formuepleje vurderer, at der er flere faktorer i spil. Dels spiller den øgede produktion af amerikansk skifferolie ind. Der er store kræfter på spil, hvor blandt andre USA som snart selvforsynende olieproducent er blevet mindre afhængig af OPEC og de andre etablerede olieproducerende lande. En fortsat lav oliepris gennem flere år kan ændre på denne situation, som de senere år er blevet forrykket af skifferolieproduktionen i USA. Samtidig spiller Saudi Arabien med de økonomiske muskler over for Rusland og Iran i forhold til landets politiske interesser i Mellemøsten. Aktuelt er der derfor tale om en udmattelsesproces, som Formuepleje ikke vurderer, bliver løst i 2015, hvorfor vi forventer, at olieprisen vil holde sig under 70 dollar i år. Fortsat højt niveau af geopolitisk uro, der vil give større IX udsving på de finansielle markeder Der er stadig uro og ufred i verden. I Asien er Japan og Kina i konflikt over rettighederne til nogle øer, der ligger i farvandet mellem de to lande. Nordkorea dukker med jævne mellemrum op og gør sig bemærket. Terroraktioner i hele verden vil stadig give Taleban og Islamisk Stat (IS) opmærksomhed, og krigen mod IS i Irak er kun i sin indledende fase og kan sagtens blive optrappet. Dertil kommer den lange borgerkrig i Syrien og uro mange andre steder i Mellemøsten og Nordafrika. Men den største enkelte usikkerhedsfaktor for den geopolitiske uro er Rusland, der er mere end hårdt presset af den lave oliepris, sanktionerne, den kraftigt faldende russiske valuta og udsigten til stigende arbejdsløshed. Den lave oliepris rammer hårdt i Rusland, som har en meget stor oliesektor og et statsbudget, der er afhængigt af en oliepris over 100 dollar. Renten er sat kraftigt i vejret for at forhindre kapitalflugt, inflationen er stærkt stigende, da import varerne er steget meget i pris, og efterspørgslen af indenlandsk producerede varer er steget som følge af sanktionerne. Væksten i Rusland forventes derfor at blive negativ i 2015 med cirka 5 procent, hvilket uvægerligt betyder stærkt stigende arbejdsløshed. Der er stor risiko for intern uro og demonstrationer, som, præsident Putin kan frygte, vil udvikle sig, som vi så i Ukraine. Det kan ske på trods af, at 85 procent af befolkningen bakker op om Putin. En af de metoder, Putin kan anvende for at dæmme op for social uro, er at vedligeholde og udbygge billedet af en omverden, der vil Rusland det ondt. Men situationen er ustabil, og det kan ikke udelukkes, at aktiviteten i det østlige Ukraine optrappes, og at der kommer yderligere forsøg fra russisk side på at markere sin magt over for vesten. Formuepleje forventer mindst et par større kortere eller længerevarende dyk på mere end 7,5 procent i aktiemarkedet udløst direkte eller indirekte af geopolitisk uro. Men vi vil også se, at markedet i højere og højere grad vil være i stand til at vænne sig til det øgede niveau af geopolitisk uro. Den langsigtede investor bør se gennem disse forventede korrektioner og investere i overensstemmelse med sin risikoprofil og investeringshorisont. Europæiske high yield og emerging markets-virksomhedsobli- X gationer vil give bedre afkast end emerging markets-statsobligationer Geopolitiske kriser koblet sammen med store udsving på råvarepriserne udløste gevaldige udsving blandt emerging markets-virksomhedsobligationer i Resultatet er, at både europæiske og emerging markets high yield-virksomhedsobligationer aktuelt fremstår billige i forhold til emerging markets-statsobligationer. Derfor er situationen ved indgangen til 2015, at high yield europæiske og emerging market-virksomhedsobligationer målt på rente- og kreditspreads ser attraktive ud i forhold til emerging markets-statsobligationer, idet high yield-virksomhedsobligationer er karakteriseret med en lavere rentefølsomhed, en højere løbende kuponbetaling og en fortsat forventning til en lav konkursrate i Derfor mener Formuepleje, at europæiske high yield og emerging marketsvirksomhedsobligationer vil give bedre afkast end emerging markets-statsobligationer. Dog er omhyggelig udvælgelse og analyse altafgørende for en tilfredsstillende performance. 10 Formue // 1. kvartal 2015

11 Sådan gik det... 5 ud af 10 rigtige dog én uafgjort I: Europæisk vækst fortsætter i slæbesporet, men væksten stiger i USA. Rigtigt Prognoserne for væksten i Europa viser et niveau omkring 0,8 procent i 2014, hvor vi forudsagde cirka 0,5 procent. I USA viser prognoserne cirka 2,2 procent, hvor vi estimerede en vækst på omkring 2 procent. II: Der vil være højere volatilitet på værdipapir- og valutamarkederne sammenlignet med Rigtigt Der var højere volatilitet udløst af geopolitisk uro, men at uroen skulle komme fra en konflikt mellem Ukraine og Rusland, havde Formuepleje ikke forudset. De globale aktier tog et par mindre dyk i løbet af det tidlige forår, endnu et i begyndelsen af august og igen et lidt større i oktober. III: Råvarer stiger i takt med tiltagende vækst, men olieprisen falder til under 100 dollar pr. tønde. Uafgjort Råvarer faldt faktisk som følge af de fortsatte vækstudfordringer. Guld og sølv faldt. Formuepleje fik ret med hensyn til olieprisen, som dog faldt betydeligt mere end forventet. IV: Den korte rente forbliver lav. Ingen rentestigning fra ECB og FED. Rigtigt Der kom ingen rentestigninger fra hverken ECB eller FED. Faktisk sænkede ECB styringsrenten yderligere. FED tilendebragte planmæssigt sit obligationsopkøbsprogram i efteråret uden at ændre renten. VI: Virksomhedsobligationer forbliver uinteressante som investeringsmulighed ved indgangen til Forkert Det overraskende store rentefald i løbet af 2014 har gjort, at investment grade-virksomhedsobligationer har givet et afkast på over 7 procent. VII: Kursen på den amerikanske dollar kommer op over 6 kroner. Rigtigt Trukket af den amerikanske vækst og påvirkning fra den stærkt faldende oliepris steg dollaren til 6,17 kroner ved udgangen af året. VIII: Globale aktier stiger procent, men der vil være segmenter af aktiemarkedet, der vil falde. Rigtigt Målt i danske kroner er globale aktier steget 18,5 procent, hvor især russiske og østeuropæiske aktier er faldet. IX: Emerging market-aktierne stiger mere end de globale aktier. Forkert Målt i danske kroner er indekset for emerging marketsaktier steget 11 procent, mens det globale indeks er steget 18,5 procent. X: Russiske aktier stiger mere end emerging market-aktierne. Forkert Målt i danske kroner er det brede russiske aktieindeks i løbet af året faldet 38 procent, hvor emerging marketaktier er steget 11 procent. V: Renten på langtløbende obligationer stiger globalt og cirka 1 procentpoint i Danmark. Forkert Over året faldt renten som følge af fortsatte vækstudfordringer i Europa. Den lange danske rente målt som den tiårige statsrente faldt 1,4 procentpoint til 0,85 procent. Formue // 1. kvartal

12 Aktiemotor Formueplejes aktiemotor vinder på det lange sigt Formueplejes investorer har investeret mere end 12 milliarder kroner i globale aktier, hvor udvælgelsen af selskaberne foretages i samarbejde med CPH Capital Fondsmæglerselskab. Teamet har over de seneste tre år leveret et merafkast, der betyder, at aktieporteføljen indtager en andenplads blandt de 55 tilsvarende danske afdelinger. Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // Hvad vil du helst investere i? Et selskab, der har underskud på driften og ikke udlodder udbytte, men hvor aktien kursmæssigt hurtigt nok skyder i vejret som følge af forventninger omkring selskabets frem tidige og måske endda overvurderede indtjeningsmulig heder? Eller et selskab, der har et stærkt kapitalgrundlag, stabil og stigende indtjening, har vist indtjeningsstyrke i nedgangstider, har gode produkter med stor brandværdi, udbetaler solide udbytter og køber aktier tilbage? Måske er du i tvivl. Formuepleje er ikke. Det første selskab kunne være den amerikanske elbilproducent, Tesla. Den anden kunne være det europæiske vin- og spiritusfirma Diageo med mærkevarer som blandt andre Smirnoff, Johnny Walker, Baileys og Tanqueray. I 2014 er Tesla steget cirka 40 procent, mens Diageo er faldet nogle få procent. Formueplejes aktieportefølje er investeret i Diageo, men ikke i Tesla. På den korte bane kan det målt på det udeblevne merafkast se dumt ud, men på det lange stræk er det Formue plejes klare forventning, at investorerne vil være bedst tjent med den solide og halvkedelige Diageo. Eksemplerne viser, at aktier og aktiemarkedet i perioder drives af forskellige faktorer. Der vil altid være aktieår, hvor vækstaktier og risikobetonede aktier er i vælten og stiger meget. Men der vil være flest af de andre år, hvor investorer vender sig mod solide kvalitetsaktier. Der er altid forskellige strømninger i finansmarkederne som for eksempel IT-aktiernes himmelfart i starten af årtusindet. Aktuelt ser vi, at aktier relateret til olieindustrien falder som en sten i takt med den faldende oliepris. I 2014 har fokus ikke været på solide kvalitetsaktier, men i stedet har vi set, at visse vækstaktier og aktier med et tyndt kapital- og indtjeningsgrundlag baseret på høje fremtidige indtjeningsforventninger er steget mere, end de fundamentale forhold umiddelbart bør berettige til. Kursstigningerne har i 2014 i højere grad været drevet af faldende risikoaversion og jagt på afkast. Men det vil også være den type aktier, der nemt kan falde hurtigt. Formuepleje har derimod holdt fast i lidt kedelige og undervurderede kvalitetsaktier med et godt langsigtet potentiale, siger aktiestrateg Otto Friedrichsen. Kvalitet lønner sig på langt sigt Som langsigtet investor har Formuepleje påtaget sig den vigtige og tillidskrævende opgave at investere mere end investorers penge. Investorerne har valgt Formuepleje, fordi vi arbejder benhårdt for at bevare og øge deres formuer og levere et attraktivt risikojusteret afkast. >> 12 Formue // 1. kvartal 2015

13 Formue // 1. kvartal

14 Aktiemotor Det var adm. direktør Niels B. Thuesen, der som investeringsdirektør for 25 år siden udviklede den særlige aktiestrategi, der som et centralt element kun investerede i undervurderede selskaber ud fra en langsigtet vurdering, stor risikospredning, samt lav omsætningshastighed. Strategien har over en lang årrække bevist et merafkast samt bedre formuebevarelse ved store fald i aktiemarkedet. Adm. direktør Niels B. Thuesen, Formuepleje Gruppen Aktieinvesteringerne i Formueplejes investeringsløsninger er på langt sigt utvivlsomt bedst tjent med at være investeret i verdens bedste kvalitetsaktier til attraktive priser. Hvis kvaliteten af aktieudvælgelsen er i top, vil det i langt de fleste investeringsår medføre et attraktivt merafkast. Men der vil altid være år, hvor det går knap så godt, og hvor strømningerne på aktiemarkedet går andre veje. Aktiestrategien varetages i dag af Formueplejes tidligere aktieteam i selskabet CPH Capital Fondsmæglerselskab, der er ejet af AllianceBernstein. I de mere end ti år, hvor teamet har arbejdet med denne strategi, har den underperformet i 2009 og Men ser man over hele perioden, har teamet leveret et akkumuleret mer afkast på over 50 procent. Ved udgangen af 2014 lå CPH Capital Globale Aktier på en andenplads blandt de danske Large Cap Blend-investeringsforeninger på det danske marked målt over de seneste tre år. Det årlige gennemsnitlige afkast de seneste tre år udgør 18,3 procent. Det er 3,4 procentpoint bedre end gennemsnittet af de 55 danske fonde, der er i kategorien. Afdelingen har de maksimale fem stjerner hos Morningstar. Aktieudvælgelsen CPH Capitals metode til udvælgelse af aktier er grundlagt helt tilbage i 1990 af Formueplejes nuværende administrerende direktør, Niels B. Thuesen, i hans tid som investeringsdirektør. De centrale medarbejdere hos CPH Capital Fondsmæglerselskab ledes af David Dalgas og har arbejdet sammen i mere end ti år. Investeringsprocesserne og værktøjerne finjusteres hele tiden, men den grundlæggende metode er den samme. Kort beskrevet er Formueplejes aktiemotor en global aktieportefølje med aktier, der er konstrueret på en måde, så porteføljen risikomæssigt følger det brede verdensindeks. Men i stedet for at tage de samme aktier som i indekset, udvælges de aktier, som aktuelt bedømmes at være undervurderede, nøje. Det vil sige, at porteføljemanagerne meget omhyggeligt analyserer de pågældende selskaber og vurderer den værdi, som aktien på langt sigt potentielt kan skabe til aktionærerne gennem indtjeningsstyrke, optimering af kapitalstruktur, dygtig ledelse og salg af produkter og/eller tjenester med høj brandværdi. Potentielle aktier til porteføljen vælges for 70 procents vedkommende af en computer, der trækker en række nøgletal ud af en stor database med mere end aktier. De mest attraktive aktier analyseres, virksomheden besøges, og der laves en omfattende analyse af både selskabet og dets konkurrenter. Alt bliver dokumenteret, og investeringen bliver til sidst besluttet af CPH Capitals Investment Board. Denne udvælgelse har til formål at sikre, at der vælges aktier, der hvis aktien indfrier sit potentiale kan bidrage til merkast. Risikomæssigt adskiller porteføljens egenskaber sig fra andre, for selvom porteføljen har overvejende samme risiko som verdensmarkedetsindekset, betyder investeringen i kvalitetsaktier, at porteføljen i tider med store kursfald historisk har performet bedre end det brede indeks. Samtidig har aktiestrategien bevist, at den i gennemsnit leverer et merafkast i forhold til 14 Formue // 1. kvartal 2015

15 Investeringsdirektør David Dalgas, CPH Capital Fondsmæglerselskab A/S verdensaktieindekset også når aktierne generelt stiger. Strategien passer perfekt til Formueplejes ambition om at bevare og øge formuer. Sådan køber du aktiestrategien Alle Formueplejes investeringsprodukter med globale aktier er investeret i den samme portefølje. Investorer, der ønsker at investere rent i CPH Capitals globale aktiestrategi, kan enten gøre det via afdelingen LimiTTellus, der er akkumulerende og dermed lagerbeskattet, eller via den realisationsbeskattede afdeling CPH Capital Globale Aktier. Begge er noteret på børsen i Danmark. Kontakt Formuepleje, hvis du vil vide mere eller ønsker at handle. Porteføljemanagerne analyserer de pågældende selskaber og vurderer den langsigtede værdi, som aktierne potentielt kan skabe til ejerne gennem indtjeningsstyrke, optimering af kapitalstruktur, dygtig ledelse og salg af produkter med høj brandværdi. Eksempel på, at aktiemotoren fra 1. maj 2013 til 1. juli 2013 i en periode med generelt kursfald leverede merperformance Indre værdi Afdeling Globale Aktier Benchmark Som det fremgår af graferne, oplevede de globale aktiemarkeder et dyk i maj og juni 2013 som følge af en udmelding fra den amerikanske centralbank om, at den i 2014 ville reducere støtteopkøbene af obligationer. CPH Capital Globale Aktier, rea gerede ved at falde mindre end det brede globale indeks /5/13 1/6/13 1/7/13 Formue // 1. kvartal

16 Investorportræt I dette nummer af Magasinet FORMUE bringer vi tre portrætter af nogle af vores langsigtede investorer. På de følgende sider kan du læse om deres oplevelser med Formuepleje gennem tiden på både godt og ondt. Det handler IKKE kun om penge Der er sket meget, siden Anders Refslund lavede sin første investering i Formuepleje Safe i Investeringen er vokset, og det samme er Formuepleje. Men selvom der er kommet nye kræfter til, og tiderne har ændret sig, er tilliden og det gode forhold stadig det samme. Af Katrine Sigvardt, journalist, Formuepleje // Anders Refslund havde været landmand i 22 år, da han begyndte at undersøge mulighederne for at placere sine penge andre steder end på en almindelig bankkonto til en lav rente. Og mulighederne var mange. Han rejste landet rundt for at holde møder med firmaer og banker, der præsenterede ham for deres forskellige investeringsforeninger og koncepter. Men hos bankerne følte Anders Refslund sig som én i mængden i en kæmpe pengemaskine, og selvom han kunne mærke, hvor gerne folk ville have fingre i hans penge, følte han sig aldrig rigtigt tryg ved at overlade sine midler i deres hænder. Mange af dem var jo nogle direkte banditter. Jeg glemmer aldrig ét bestemt firma. De solgte diamanter eller hvad pokker det nu var, og man kunne tjene styrtende med penge på det. Det lød helt vildt, men der gik heller ikke mere end et par år, før de gik nedenom og hjem. Der var så mange sidegadevekselerer dengang. Det var det rene galimatias, fortæller Anders Refslund, mens han ler og ryster let på hovedet. I sidste ende var det en simpel annonce for Formuepleje i landbrugsavisen Landsbladet, der vakte hans interesse og markerede begyndelsen på et samarbejde, der indtil videre har varet i snart 27 år. I bankerne følte Anders Refslund sig som én i mængden i en kæmpe pengemaskine. Baseret på tillid Efter et møde med en af stifterne, Erik Møller, i 1988 valgte Anders Refslund som en af de første nogensinde at investere i Formuepleje Safe. Konceptet og investeringsstrategien var anderledes end det, han var stødt på andre steder, og han kunne godt lide tanken om at geare forsigtigt gennem et aktieselskab, uden at det øgede risikoen. Men der var også en anden grund. Anders Refslund troede nemlig ikke bare på konceptet. Han troede også på de mennesker, der stod bag. Helt fra begyndelsen havde han tillid til stifterne Erik Møller og Claus Hommelhoff, og selvom investeringen startede i det små, gik der ikke længe, før Anders Refslund og hans familie satte flere og flere penge i Formuepleje i takt med, at antallet af Formueplejeselskaber voksede. Inden krisen kom i 2008, var vi i samtlige selskaber, og på det tidspunkt var Formuepleje stadig så lille, at alle kendte hinanden. Det var hyggeligt, fordi vi både havde personlige relationer til vores rådgivere og de andre aktionærer. Vi var nærmest som en stor familie. Alle kendte alle, fordi vi var sammen om det hele, forklarer Anders Refslund om sin tid som investor. Inden længe var båndet mellem Anders Refslund og Formuepleje blevet så stærkt, 16 Formue // 1. kvartal 2015

17 Hvis ikke vi var gået med i Formuepleje i sin tid, er jeg sikker på, at vores liv havde set anderledes ud i dag. Anders Refslund at han havde placeret hele sin pension og alle familiens øvrige frie midler i Formueplejeselskaberne. Jeg vidste godt, at det var mange penge at lægge i samme kurv, og det ved jeg sådan set stadigvæk, men det gør man jo også kun, hvis man har tillid til, at der bliver passet på dem. Panik under finanskrisen Anders Refslund har altid haft det godt med sin investering. Han har altid følt sig tryg, men da finanskrisen brød ud i 2008, blev han alligevel nervøs: Jeg sad i Spanien på det tidspunkt og kunne intet stille op, så jeg gik i panik og ringede til Claus (Hommelhoff, red.) ikke midt om natten, men næsten da. Alle de andre kriser har været vand ved siden af finanskrisen i Den var slem, fortæller Anders Refslund. Men det var også i de hårde tider, at det tætte forhold mellem Anders Refslund og Formuepleje virkelig viste sit værd. Ud over at have jævnlig kontakt med Formuepleje fik han lagt sine investeringer om i så god tid, at konsekvenserne af krisen ikke blev så voldsomme for ham, som de blev for andre. Der var nogle, der mistede rigtig meget ikke kun i Formuepleje og det var ved at tage livet af dem, siger Anders Refslund og fortæller, at han fjernede noget af risikoen ved sin investering ved blandt andet at vælge sine aktier i Formuepleje Penta fra. Han kan slet ikke genkende det billede af Formuepleje, som han af og til støder på, i banken. Ifølge banken er det meget usikkert at være investeret i Formuepleje, men nu har jeg været med så længe og oplevet flere op- og nedture. Hver gang er jeg da blevet nervøs, men gang på gang har jeg også set, at Formuepleje har formået at komme tilbage igen som før, siger han. Det hyggelige Formuepleje På et punkt har Formuepleje dog ændret sig. Siden Safe kom til verden i 1988, er Formuepleje vokset fra en lille virksomhed med omkring 40 aktionærer til en kapitalforvalter af beløb i milliardklassen. Anders Refslund har været med hele vejen, og derfor har han også oplevet de forandringer, der er sket i organisationen, på tæt hold. For med en mere professionel ledelse og en investorkreds på godt er Formuepleje ikke længere lige så hyggeligt, som det har været: Det handler ikke altid kun om penge. Penge er vigtige, men de betyder ikke alt. Den personlige kontakt har også en værdi, og det var altså hyggeligt dengang, hvor alle kendte alle. Det er selvfølgelig sværere nu, hvor Formuepleje er blevet så stor. Men selvom han godt kan savne hyggen, har han aldrig fortrudt sin beslutning om at investere i Formuepleje: Jeg er ikke i tvivl om, at den nye ledelse, der er kommet til, er meget dygtig, og jeg må da også sige, at vi har fået oparbejdet en formue ved at følge Formueplejes investeringsstrategi. Mange i bankerne handler i tide og utide. Formueplejes strategi har hele tiden været at handle så lidt som muligt og holde sig til nogle stabile papirer. Og det har været en succes, siger han og tilføjer: Hvis ikke vi var gået med i Formuepleje i sin tid, er jeg sikker på, at vores liv havde set anderledes ud i dag. Man kan sammenligne det med historien om avisbuddet, der endte som millionær. For mig var det bare beslutningen om at købe Formueplejeaktier, der gjorde mig til millionær. Det gik ikke hurtigt, men jeg blev det. Formue // 1. kvartal

18 Investorportræt Investering skal være langsigtet Det var et ønske om et højere afkast, end banken kunne levere, der i 2006 fik Jesper Saabye til at investere i Formueplejeselskaberne. På grund af en langsigtet investeringsstrategi er det høje afkast i dag i hus, men inden det blev en realitet, ramte finanskrisen. Og den slog hårdt. Af Katrine Sigvardt, journalist, Formuepleje // En af de største grunde til, at jeg er blevet som investor er helt klart, at Formuepleje har lavet sin risikostyring meget skarpere, så man ikke igen løber ind i så store problemer, som man gjorde i Der er altid usikkerhed forbundet med enhver investering. Man kan forsøge at minimere risikoen og tage en række forholdsregler baseret på indgående viden og erfaring fra den finansielle verden. Men det høje afkast er aldrig en selvfølge. Der er ingen garantier, og derfor er det op til den enkelte investor at beslutte, hvor stor en risiko man har lyst til at løbe. I 2006 tog Jesper Saabye en risiko. Han investerede hele sin (og sin kones) pensionsopsparing i blandt andet Formuepleje Penta, fordi poten tialet for et højt afkast var bedre end i en bank eller et pensionsselskab. Han accepterede risikoen, hvor han med 90 procent sandsyn lighed ikke ville miste mere end 25 procent af investeringen. To år senere kollapsede den amerikanske storbank Lehman Brothers. Finanskrisen brød ud i lys lue, og Jesper Saabye befandt sig pludselig i en situation, der lå langt fra det worst case -scenarie, nogen havde fore stillet sig. Det eneste, han kunne gøre, var at se til, mens tabet på investeringen blev større og større for til sidst at lande på 80 procent. Men han solgte aldrig. Afkast på den lange bane Hvis jeg havde stået i en situation, hvor jeg skulle bruge pengene, havde det selvfølgelig været anderledes. Men det skulle jeg ikke. Derfor tænkte jeg langsigtet og sagde til mig selv, at det her skal nok komme op igen. Så lukkede jeg øjnene og lod være med at kigge på kurserne i meget lang tid, fortæller Jesper Saabye og ler lidt, selvom han bestemt ikke syntes, der var noget at grine ad for otte år siden. Jeg var selvfølgelig ærgerlig, men jeg blev aldrig grebet af panik, fortæller han, og det var der en grund til: Mit fokus har hele tiden været langsigtet. Det er der, man virkelig kan se, at der sker noget med afkastet. I dag har jeg vundet det hele tilbage og mere til, men havde jeg valgt at realisere måske da tabet var 40 procent så havde jeg jo heller ikke været med på opturen, som har været efterfølgende. Strammere risikostyring En af grundene til, at det i 2008 gik, som det gjorde, var, at en stor del af den optagede gæld i de enkelte Formuepleje selskaber, som måtte anvende gearing, var optaget i udenlandsk valuta. Kursen på blandt andet schweizerfranc 18 Formue // 1. kvartal 2015

19 Mit fokus har hele tiden været langsigtet. I dag har jeg vundet det hele tilbage og mere til, men havde jeg valgt at realisere så havde jeg jo heller ikke været med på opturen. Jesper Saabye steg og øgede dermed gælden i selskaberne. Siden har Formuepleje haft benhård fokus på risiko styring, og det betyder blandt andet, at valutakursrisikoen er elimineret, idet Formueplejeforeningerne i dag kun må optage lån, der er afdækket i euro eller danske kroner. I løbet af sin karriere som selvstændig erhvervsdrivende har Jesper Saabye gennem tiden også af og til truffet beslutninger, han i bagklogskabens klare lys har fortrudt. Når det sker, er der kun ét at gøre: Vi lærer jo hver eneste dag, og det tager man med sig videre, så vi forhåbentlig ikke foretager os de samme fejltagelser igen. Af samme grund ville Jesper Saabye i dag også have haft et helt andet forhold til Formuepleje og pengetabet i 2008, hvis ikke det var for en meget afgørende faktor: En af de største grunde til, at jeg er blevet som inves tor, er helt klart, at Formuepleje har lavet sin risikostyring meget skarpere, så man ikke igen løber ind i så store problemer, som man gjorde i Jeg har lagt mine investeringer en smule om, men jeg er stadig investeret i Penta, fordi jeg føler, at risikoen er blevet sat ned. Så hvorfor ikke tage opturen med, når den kommer?, siger Jesper Saabye. Ikke som en bank Det er dog ikke alle, der deler dette synspunkt, men selvom Jesper Saabye ved flere lejligheder er blevet rådet af blandt andet banker til at skille sig af med sine investeringer i Formueplejeforeningerne, er det ikke hans indtryk, at de er mere risikofyldte end investeringsprodukter, han kan købe andre steder. Jeg har oplevet, at rådgivere har sagt, at jeg skulle gå over i noget mere sikkert, men så har jeg fortalt dem, at jeg sover udmærket om natten, så det har jeg ikke tænkt mig. Det viser sig jo også, at det har været en rigtig god beslutning for mig at blive. Men igen, man skal tænke langsigtet, siger han med tryk på de sidste fire ord for at understrege, at der ikke er nogen hurtige gevinster. Netop fordi han som en del af sin personlige investeringsstrategi har forsøgt at sprede sine investeringer og dermed risikoen, har han også midler i andre investeringsforeninger, selskaber og banker. Under finanskrisen blev det klart, at selvom der er forskel på Formuepleje og andre kapitalforvaltere, kunne man hverken se det på afkastet eller risikoen: Det er jo, fordi Formuepleje bliver betragtet som konkurrent til banken, men jeg har også investeringer i deres afdelinger, og de gjorde det ikke bedre ud fra min investeringsprofil på det tidspunkt. De havde også en kæmpe nedtur under finanskrisen, fortæller han, men forskellen på Formuepleje og bankerne er alligevel tydelig: Jeg har en aftale med bankerne, som også administrerer et pænt stort beløb for mig. De køber og sælger for mig, og deres rådgivning er bestemt også professionel, men jeg oplever ikke, at de har lige så stor indsigt. Mit forhold til Formuepleje er mere som et venskab, og selvom I tjener penge på mig, tjener jeg forhåbentlig også penge på jer, siger han og griner. Formue // 1. kvartal

20 Investorportræt Uafhængig rådgivning på mine præmisser Før i tiden gik Hans Berendtsen til banken, når han havde brug for økonomiske råd og vejledning. Gennem adskillige år har Formuepleje dog i stadigt større omfang overtaget rollen som finansiel sparringspartner, og det gør i hans øjne Formuepleje til meget mere end en traditionel kapitalforvalter. Af Katrine Sigvardt, journalist, Formuepleje // Jeg bruger min rådgiver i situationer, hvor der er noget, jeg er i tvivl om. Det kan for eksempel være noget med beskatningen af mine investeringer. Som alle andre danskere er forhenværende overlæge Hans Berendtsen kunde i en bank. Han har netbank, forskellige konti og en bankråd giver, han sjældent taler med. Det er der en grund til. For gennem de seneste år er der sket en ændring i den måde, banken henvender sig til ham på. I takt med, at jeg har investeret mere og mere i Formuepleje, er bankens interesse for mig langsomt blevet mindre. Nu er jeg oven i købet pensioneret, så når jeg en sjælden gang bliver indbudt til et møde, hænger det oftest sammen med, at de vil tale om pension, siger han. Men selvom Hans Berendtsen er pensioneret, er det ikke pensionsrelaterede tanker, der optager ham i hverdagen. I stedet interesserer han sig for mennesker, sin familie, økonomi, investering og aktuelle samfundsforhold og -tendenser. Af samme grund bryder han sig heller ikke om, når banken reducerer ham til en kategori, putter ham i en kasse og går ud fra at vide, hvad der interesserer folk som ham uden at tage hensyn til, hvem han er, og hvad der betyder noget for ham. Jeg gør meget for at holde mig opdateret via tv og avisernes finans- og erhvervssektioner. Det interesserer mig. Jeg er ikke pengemand på nogen måde, men selvom jeg ikke har det store indblik, forsøger jeg at følge godt med, og det er Formuepleje blandt andet årsag til, at jeg kan gøre, forklarer han. Personlig formuerådgiver På grund af størrelsen af sin investering i Formueplejeforeningerne er Hans Berendtsen nemlig en af de investorer, der har mulighed for gratis at benytte sig af de mange faglige ressourcer og kompetencer, som Formuepleje råder over. Han har en personlig formuerådgiver, der fungerer som økonomisk sparringspartner og vejleder for ham og hans familie i stort set alle privatøkonomiske forhold som for eksempel skat, pension og investering. Jeg bruger min rådgiver i situationer, hvor der er noget, jeg er i tvivl om. Det kan for eksempel være noget med beskatningen af mine investeringer. Det kan godt være lidt kompliceret, men selvom det er mit eget ansvar, får jeg altid den vejledning, jeg skal bruge, og det er en kolossal hjælp, siger Hans Berendtsen og tilføjer, at han altid oplever, at rådgiverne tager sig tid til at sætte sig ind i den enkelte investors konkrete behov og interesser. Af samme grund benytter Hans Berendtsen sig også af rådgivningen i forbindelse med investering og problematikker, der rækker ud over Formueplejes egne produkter: Jeg har altid helt tydeligt indtryk af, at det er min familie og mig, der bestemmer, hvad vi skal tale om på vores møder, siger han og fortæller om en konkret episode, hvor rådgiveren kastede et blik på Hans Berendtsens datters investeringsportefølje. 20 Formue // 1. kvartal 2015

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Velkommen til LD medlemsmøde

Velkommen til LD medlemsmøde Velkommen til LD medlemsmøde Onsdag den 24. september 2014 Brønderslev Hallerne Torsdag den 25. september 2014 Nordjyske Arena, Aalborg Dagens program Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback?

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? Nyhedsbrev Kbh. 2. okt. 2015 Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? De hårdt prøvede aktie-aktionærer verden over måtte konstatere yderligere fald i september måned, selvom om nøgletallene

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Gennem de sidste måneder er vækstskøn for flere lande blevet nedjusteret. De nyeste forventninger til den økonomiske vækst tegner et mere pessimistisk

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield 1. kvartal 2015 BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield Brev til investorerne Kære investor US High Yield obligationer leverede (som univers) i første kvartal 2015 et afkast i DKK på 2,2 pct., hvilket

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Side 1 af 5 Lyset for enden af tunnellen er ikke et modkørende eksprestog 30. marts 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund har i sin portefølje, "Den tekniske investeringsportefølje", skaleret

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser NYHEDSBREV Risikostyring og beliggenhed Kære læser Med dette nyhedsbrev starter vi et nyt fokus som du fremadrettet vil se i vores nyhedsbreve: Risikostyring. Risikostyring er ret afgørende for dine profitter,

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 December Kære læser

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 December Kære læser NYHEDSBREV Alle gode x 3 Kære læser Dette nyhedsbrev er alle gode x 3 omkring fokus på Risikostyring. Vi startede temaet med dette udgangspunkt: Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 Januar Kære læser

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 Januar Kære læser NYHEDSBREV Alle gode x 3 Kære læser Dette nyhedsbrev er alle gode x 3 omkring fokus på Risikostyring. Vi startede temaet med dette udgangspunkt: Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom

Læs mere